Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne"

Transkript

1 33. årgang Nr. 3 December 2014 Januar Februar Marts 2015 Nyt fra Menighedsrådene Om bibeloversættelser Café- eftermiddage Nyt fra kirkegården Til vore lille gerning ud... Kirkebladet Brædstrup Tønning Træden sogne

2 Nyt fra Brædstrup Menighedsråd Efter en ualmindelig god sommer og et dejligt efterår er vi nu på vej ind i vinterhalvåret, årstiden hvor vi en skyfri mørk aften eller nat kan opleve: " Du som har tændt millioner af stjerner" I år tager vi afsked med Eva Haarup, der arbejder på kirkegården. Vi har været meget glade for Eva og ønsker hende en god pensionisttilværelse. Ved udgangen af marts 2015, skal vi også tage afsked med Hans Ole Korsgaard, som også arbejder på kirkegården. Vi har været meget glade for hans arbejdsindsats og ønsker også ham en god pensionisttilværelse. December måned er en hyggelig måned, hvor vi forbereder os til at fejre den 24. december. I kirken forbereder vi os også, bl.a. med en julekoncert, gudstjeneste for de ældre, og også gudstjeneste for de yngre og skolesøgende i sognet. Selve den 24. december bliver der holdt flere gudstjenester. Igen i år vil der være en familiegudstjeneste om formiddagen. Den første søndag i advent begynder et nyt kirkeår. Inden det nye kirkeår begynder, skal der foretages nyvalg til de forskellige poster i menighedsrådet. Man kan se fordelingen af poster på side 14. Hvert år foretages der kirkesyn, hvor kirkeværgen, sognepræsten, og de medlemmer af menighedsrådet, der sidder i kirkegårdsudvalget er til stede sammen med en professionel byggesagkyndig. I år blev kirkesynet foretaget den 9. september. Alt bliver kigget efter i kirken, uden på kirken og på kirkegården. Ting der skal ordnes eller holdes øje med bliver noteret ned. Samtidig bliver der set efter, om de ting, der sidste år blev noteret til at skulle ordnes, er blevet ordnet. Her ved begyndelsen af et nyt kirkeår med fejringen af Jesu fødsel ønskes I alle en glædelig jul og et godt nytår. På vegne af Brædstrup menighedsråd Thomas Christiansen, Formand Fra redaktøren Babysalmesang i Brædstrup kirke Sognets babyer og deres forældre inviteres hermed til babysalmesang med Tine Münster i Brædstrup kirke: 17. og 24. februar og 3., 10., 17. og 24. marts Alle gange starter kl Brædstrup menighedsråd VI SES I KIRKEN Her får du så et helt aktuelt kirkeblad, hvor vi gerne vil give jer læsere de sidste nyheder fra vore sogne. Jeg håber, at du finder lidt interessant kirkestof og gode informationer. Der er i hvertfald gjort en indsats for at skabe et aktuelt kirkeblad. Vi er jo på vej til et af årets store højtider, nemlig Julen, og derfor skal dette nummer også stå i Julens tegn, og efter Julen kommer jo Påske, og herimellem kan du også finde mange oplevelsesmuligheder i dit kirkeblad. Redaktionen vil således ønske jer alle en rigtig glædelig Jul og et godt og lykkebringende NytÅr. Finn Weel Jensen, ansv. redaktør. Deadline for næste kirkeblad er den 1. marts 2015 Alt stof, der skal dække april, maj, juni, juli og august 2015 sendes til: Finn Weel Jensen, Lindealle 15, 8740 Brædstrup. Materialet modtages helst elektronisk på CD-rom, USB-pen, SD-kort eller som til mailadressen: Tekst skal leveres uformateret. Kan leveres som en vedhæftet fil i formatet: *.rtf eller *.doc. Foto eller tegninger skal være i formatet *.jpg (eller evt. *.tif). 2

3 Nyt fra Tønning-Træden Menighedsråd John Granberg, menighedrådsformand Først i september måned blev der i Træden kirke pyntet op til høstgudstjeneste. Der blev her i november malet på ydersiden af Graverhuset. Nu ser det hele smukt ud. Her i november måned arbejder graveren Knud, gravermedhjælperen Johan og den ekstra medhjælper Mette. De gør en stor del af gravstæderne i både Træden og i Tønning pæne her op til jul. Menighedsrådet har konstitueret sig for det kommende år Med følgende medlemmer: Formand: John Monty Granberg Næstformand: Benno Børgesen Kontaktperson: Inger Bodil Hørlyck Jensen Kasserer: Hanne Abildgaard Svendsen Kirkeværge Træden kirke: Hanne Svendsen Kirkeværge Tønning Kirke: Inga Pedersen Kirkebil bestilles på tlf senest dagen før 3

4 Om bibeloversættelser Oprindeligt er Bibelen skrevet på hebraisk og græsk. Men i takt med at Bibelen ikke længere kunne læses på grundsprogene, blev det nødvendigt at få teksterne oversat til de forskellige folkesprog. Bibeloversættelser er således noget man, siden den tidligste kirke, har haft tradition for. Den vigtigste bibeloversættelse blev den latinske Vulgata, der - fra 700-tallet - var fremherskende hele middelalderen igennem. Vulgata var romerkirkens autoriserede bibel, og mange af de europæiske sprogs navne og kirkelige udtryk stammer fra Vulgata. Op gennem middelalderen var der dog andre bibeloversættelser på de enkelte folkesprog oftest dog præget af frie og fabulerende genfortællinger. I begyndelsen af 1500-tallet opstod tanken om at Bibelen skulle gøres fuld tilgængelig for lægfolket på de forskellige folkesprog. En af ophavsmændene til denne tanke var Erasmus af Rotterdam, der i 1515 oversatte Det Nye Testamente fra græsk. I 1522 byggede Martin Luther sin oversættelse af Det Nye Testamente på Erasmus udgave. Og mellem 1523 og 1524 udkom også Luthers oversættelse af Det Gamle Testamente. I Danmark udkom Christian IIIs Bibel, den første danske helbibel, i Og denne oversættelse var gældende indtil Christians IVs Bibel i Allerede i 1647 blev det til en ny bibeloversættelse, og denne oversættelse dannede grundlaget for den gældende danske bibeloversættelsestradition frem til de autoriserede bibeloversættelser af Det Gamle Testamente i 1931 og Det Nye Testamente i Den seneste autoriserede oversættelse af Bibelen på dansk er fra Og her skete der et sprogligt nybrud i forhold til tidligere oversættelser. Sproget udvikler sig hele tiden; ord og vendinger kommer til og falder ud af sproget. Og således er 1992 oversættelsen også et produkt af sin tid. Det Danske Bibelselskab, har iværksat et storstilet projekt, hvis mål er at udgive hele Bibelen på nudansk, nyoversat fra grundsprogene. I 2007 (og i revideret udgave i 2012) udkom Den Nye Aftale, der er Det Nye Testamente på nudansk, og i 2013 udkom Begyndelsen og Tænkeren, der er Første Mosebog og Prædikerens Bog på nudansk. Enhver oversættelse er baseret på valg; både til- og fravalg. Et eksempel er Jomfru Maria. Som sproget ændres går Maria fra at være frugtsommelig i 1948, til at vente et barn i 1992 for at være højgravid i Tre ord, der beskriver det sammen, men på forskellig vis. Se de tre tekstbokse på side 5, hvordan juleevangeliet er blevet oversat de seneste 60 år. Arbejdet med at oversætte og nyoversætte Bibelen hører dermed aldrig op. Hver generation har sit sprog, sine vendinger, sin forståelse. Derfor har Tønning Træden menighedsråd, i skrivende stund, ansøgt biskoppen over Århus Stift, Kjeld Holm, om tilladelse til også at anvende Den Nye Aftales oversættelse i Højmessen, så Ordet (også det nudanske) hele tiden virker blandt menneskene. Kim Jul for alle små børn i Brædstrup kirke I dagene 16. og 17. december Vi begynder i kirken kl og fortsætter med julehyggen i sognehuset Af hensyn til julekonens travlhed bedes forhåndstilmelding givet på Kirkekontoret tlf. nr eller hos sognepræst Loa tlf.nr Velkommen Kirkebil kan bestilles senest dagen før på tlf. nr Brædstrup Menighedsråd 4

5 1948 oversættelsen Men det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus, at al verden skulle skrives i mandtal. Det var den første indskrivning, som skete, mens Kvirinius var landshøvding i Syrien. Og alle gik hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Og fordi Josef var af Davids hus og slægt, drog også han op fra Galilæa, fra byen Nazaret, til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, for at lade sig indskrive tillige med Maria, sin trolovede, som var frugtsommelig. Og de skete, medens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, thi der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Og en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem:»frygt ikke; thi se, jeg forkynder eder en stor glæde, som skal være for hele folket. Thi eder er i dag en frelser født i Davids by; han er Kristus, Herren! Og dette skal være jer et tegn: I skal finde et barn svøbt og liggende i en krybbe.«og i det samme var der med engelen en mangfoldig himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sagde:»ære være Gud i det højeste! og på jorden fred i mennesker, der har hans velbehag!«1992 oversættelsen Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem:»frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Den Nye Aftale (Oversættelsen 2012) På den tid gav kejser Augustus ordre til, at der skulle holdes en folketælling i hele Romerriget. Det var den første folketælling, der blev holdt, mens Kvirinius var guvernør i Syrien. Alle skulle rejse hjem for at blive registreret i den by, deres familie kom fra. Det gjaldt også for Josef, der rejste fra byen Nazaret i Galilæa til Betlehem i Judæa. Det var Davids by, og Josefs familie nedstammede direkte fra David. Josef blev skrevet på folketællingslisten sammen med sin forlovede Maria. Hun var højgravid med sit første barn, og mens de var i Betlehem, fødte hun sin søn. Hun lagde et tæppe om ham og lagde ham til at sove i en foderkrybbe i en stald, for der havde ikke været plads til dem andre steder. I nærheden var der nogle hyrder, der overnattede på marken, mens de vogtede deres får. Pludselig blev de badet i et guddommeligt lysskær, og en af Guds engle stod foran dem på marken. De var lammet af frygt, men englen sagde:»i skal ikke være bange, for jeg kommer med en god nyhed. Den vil blive til stor glæde for folk. I dag har I fået en frelser. Det er Kristus, jeres herre, og han er blevet født i Betlehem, Davids by. I kan kende ham på, at han ligger i en foderkrybbe med et tæppe om sig.«i det samme var der en hel hær af himmelske væsner sammen med englen, og de sang:»vi hylder Gud i den højeste himmel. Han kommer med fred til mennesker på jorden, til dem, som han har udvalgt.«julehjælp Julen er en vigtig højtid. En højtid alle skulle have mulighed for at fejre. Derfor uddeler Brædstrup menighedsråd hvert år julehjælp til sognets beboere. Julehjælp er en rekvisition til indkøb af madvarer hos Super Brugsen. Julehjælpen skænkes af indsamlede midler til menighedsplejen. Ansøgere som ønsker at komme i betragtning ved dette års uddeling kan henvende sig hos sognepræst Kim tlf.nr Med glædelig julehilsen Brædstrup menighedsråd Julegudstjeneste i Brædstrup kirke for alle ældre medborgere 17. december kl. 13:30 Efter julegudstjenesten invi terer menighedsrådet til hyg geligt samvær i Sognehuset. Har du brug for hjælp for at komme til kirke så ring enten til Kirke kontoret på tlf eller Kirkebilen på tlf senest dagen før. 5

6 Cafe-eftermiddage på Klippen Forårsprogrammet for 2015 er nu på plads, og det er igen lykkedes for os at finde lokale mennesker, som har lyst og evne til at delagtiggøre os i interesser eller oplevelser, som har præget eller i alt fald gjort indtryk på dem. 8. januar fortæller biolog Inge Agerholm under titlen: Nutidens fertilitetsbehandling. Inge Agerholm var, sammen med overlæge Finn Hald, med til at starte fertilitets- behandlingen på Brædstrup Sygehus, og efter at klinikken fra marts 2013 er flyttet til Horsens, har hun efterfulgt Finn Hald som chef for klinikken. Hun vil fortælle om de kliniske, laboratoriemæssige og etiske forhold omkring behandlingen, og der vil blive vist film om emnet. hammer og segl og hagekors samt om familiens flugt til Danmark via det krigshærgede og sønder-bombede Berlin. 5. marts har Birthe Agerholm kaldt sin fortælling: Der var engang en dame. Damen hed Marie Hansen, og hun var præstekone i Tønning fra 1923 til Marie Hansen var et usædvanligt menneske, og hun satte et varigt spor i Tønning, da hun sammen med flere lokale sydamer syede kortæppet i Tønning Kirke. Det blev indviet pinsedag 1928, og efter at det var slidt op, gentog historien sig, idet der pinsedag 2014 blev indviet et nyt tæppe, som en tro kopi af det gamle. Birthe Agerholm har kendt Hanser, som Marie Hansen blev kaldt, mindes hende med glæde, og kan fortælle mange ting om hende. 9. april får vi besøg af Søren Mønster. Søren har i mange år arbejdet på en farm i Afrika, og vil fortælle om de specielle arbejdsforhold og de mange spændende mennesker, han har mødt dernede. Han er, som mange sikkert ved, samtidig en yderst habil pianist, så mon ikke også der sniger sig lidt musik og sang ind i programmet? 5. februar får vi besøg af Elle Udengaard fra Boest. Hun er født i Estland og har en estisk far og en dansk mor. Elle Udengaard har som barn oplevet den Røde Hærs besættelse i 1940, senere tysk besættelse og frygten for Stalins tropper lige uden for døren. I alt flygtede personer det efterår, hvoraf de flygtede over havet til Sverige. Vi skal høre om Estland, om livet i skyggen af Vi glæder os til at se jer alle sammen igen meget gerne sammen med nye gæster. Med venlig hilsen og på gensyn Cafe-udvalget: Bertha Poulsen, Birgit Skifter, Birthe Agerholm, Bodil Olesen, Grethe Rasmussen, Ane Frederiksen og Inge Bjerg. Kyndelmisse gudstjeneste den 1. februar kl. 19:30 i Brædstrup kirke med efterfølgende pandekagespisning, sang og fortælling i Sognehuset 9 læsninger i Træden kirke Søndag den 7. december kl Gudstjeneste med de 9 læsninger, fællessalmer og musik efter gammel engelsk skik. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en gang gløgg og æbleskiver i Træden Forsamlingshus. Tønning Træden menighedsråd Fra alle os til alle jer Hver dag i december Kl. 17:00 til 17:15 Åbnes en luge i Brædstrup Kirke-julekalender Adventssøndage åbnes dagens luge ved gudstjenesten Kom og vær med og se og hør og syng julen ind. 6

7 Hej alle læsere Jeg er Loa Skovgaard Vibe, som har fået lov til at vikariere her i Brædstrup, Tønning og Træden kirker mens Berit Hune har studieorlov. Jeg bor stadig i Aarhus, hvor jeg har læst teologi. Jeg blev færdig i 2010, og siden har jeg arbejdet i Risskov, Fredericia, og fire forskellige sogne i Esbjerg. Nu er jeg her, hvor jeg allerede har hilst på nogle i menigheden. Jeg ser frem til at møde endnu flere i den kommende måned. Jeg takker for den varme velkomst, jeg har fået de steder hvor jeg færdes både i Brædstrup, Tønning og Træden. Loa Skovgaard Vibe Natkirke i Klosterkirken I I Sognehuset hver hver morgen morgen kl. kl. 8:15 8:15 8:45 8: marts 6.marts med med temaet: temaet: Kvindeliv Kvindeliv i ord i ord og og toner toner Alle Alle er er hjertelig hjertelig velkommen velkommen Vi holder Natkirke den første fredag i hver måned. Det vil - for de kommende måneder - sige: 5/12, 2/1, 6/2, 6/3, 3/4. Kirken er åben i tidsrummet kl Alle er meget velkomne! Natkirkens program Natkirken åbner Natkirkemusik Reflektorium (se nedenfor) Natkirke nadver Natkirken lukker Reflektorium Er du interesseret i sammen med andre at udforske det kristne univers og at trænge lidt dybere ind i, hvad din tro rummer, så kom og deltag i dialogen! Fastelavnsgudstjeneste i Brædstrup kirke Søndag den 15. februar kl. 10:30 HUSK at DU er velkommen udklædt eller ej. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i Sognehuset med kåring af årets sjoveste, grimmeste og mest fantasifulde udklædning. Menighedsrådet 7

8 Nyt fra kirkegården Vi skulle gerne på nuværende tidspunkt være færdige - eller i hvert fald - næsten færdige med at pynte gravstederne med gran. Men lad os nu se i skrivende stund er der stadig en måneds arbejde, der venter forude. For mig, der ser kirkegårdens personale i Brædstrup lægge gran for første gang, kan jeg kun sige jeg er imponeret. Så kom endelig forbi og nyd de smukt pyntede gravsteder. Ind imellem tales der om, hvordan kirkegårdene mon kommer til at se ud i fremtiden. Talen falder måske på det ændrede begravelsesmønster, der har gjort at mange i dag, vælger at blive kremeret og derfor ønsker et urnegravsted. Resultatet er, at der stille og roligt bliver flere og flere ledige kistegravsteder rundt om på kirkegården. Derfor er der også en del snak om, hvad der er af muligheder - begrænsninger og alt muligt derimellem men mest om, hvordan vi i fællesskab kan sørge for, at kirkegården også fremadrettet fremstår pæn og harmonisk. Måske går du rundt med nogle tanker og gode ideer, hvis det er tilfældet, vil vi meget gerne høre fra dig. Når du går rundt, vil du måske bemærke, at der er blevet sat nye skilte op på nogle af gravstederne. Der er kommet skilte, hvorpå der står ledig så nu er det muligt at gå rundt i fred og ro og udvælge det helt rigtige gravsted. Der er desuden skilte hvor der står passes privat det betyder bare, at det er gravstedsejeren selv, der holder sit gravsted rent. Det er i øvrigt altid muligt at få en aftale omkring renholdelse af et gravsted. En sådan aftale vil kunne træde i kraft øjeblikkeligt, hvis dette er ønsket. Med venlig hilsen Mia Juleafslutning i Tønning kirke - Hvor alle er velkommen Onsdag den 17. december Kl Juleafslutning med luciaoptog for Tønning- Træden Børnehave, dagplejere og alle øvrige børn. Fredag den 19. december Kl Juleafslutning for Tønning-Træden Friskole Påsken i Brædstrup kirke Skærtorsdag den 2. april kl Gudstjeneste med spisning i kirken Langfredag den 3. april kl Liturgisk gudstjeneste Påskedag den 5. april kl Anden påskedag den 6. april kl Juleaften i Tønning og Træden kirke Træden kirke kl v/kim Tønning kirke kl v/kim Julehjælp i Tønning og Træden sogne Tønning-Træden menighedsråd uddeler julehjælp til sognenes beboere. Julehjælpen skænkes af indsamlede midler til menighedsplejen og er en rekvisition til indkøb af madvarer hos Super Brugsen. Ansøgere som ønsker at komme i betragtning til julehjælpen, kan henvende sig hos sognepræst Kim tlf Tønning-Træden menighedsråd 8

9 Døbte og begravede i Brædstrup, Tønning og Træden kirker Fra den 1. august til og med den 31. oktober 2014 Døde i Brædstrup sogn/begravet fra Brædstrup Kirke Dødsdato Navn Alder Grethe Hougaard Nygaard 89 år Gerda 94 år Valborg Kristensen 100 år Inge Kruse Lauridsen 73 år Anna Marie Sørensen 91 år Elsa Kirsten Jakobsen 74 år Niels Otto Viborg Nielsen 80 år Birgith Wiborg Viborg 69 år Erik Axel Købler Krogh 87 år Erik Saxtorph Stein 101 år Døde i Brædstrup sogn/begravede fra kirke/kapel udenfor pastoratet Dødsdato Navn Søren Kjær 87 år Birgit Hansen 75 år Kristian Tolstrup Sørensen 99 år Aase Brodersen 84 år Ove Lauridsen 83 år Svenning Svenningsen 90 år Anny Lyng Mogensen 86 år Døbte Dato Navn Kirke Johanne Bruun Skifter Brædstrup Kirke Selma Planck Dam Træden Kirke Carlo Røjgaard Christiansen Brædstrup Kirke Martin Rønnow Pugdahl Tønning Kirke Lærke Sejer Donau Brædstrup Kirke Freja Fink Lyager Træden Kirke Tobias Have Ross Træden Kirke Olivia Nygaard Sørensen Brædstrup Kirke Storm Koed Træden Kirke Vielser og kirkelig velsignelse af ægteskab Dato Navn Kirke Jane List Lund og Christian Lund Brædstrup Kirke Jane Balle Friis og Henrik Friis Lotte Aamann Borup Buch og Lars Borup Buch Berit Pia Hune og Knud Gjørup Brædstrup Kirke Tønning Kirke Brædstrup Kirke Julekoncert i Brædstrup Kirke Onsdag den 3. december kl er der julekoncert i kirken. Traditionen tro er det Gudenå Folkekor under ledelse af Jørn Bendixen, der står for den vokale del, hvor vi rigtigt kommer i julestemning. Ind imellem skal vi desuden diverteres med liflige toner fra guitaristen Tim McVeigh, som lige har haft en fantastisk debut fra Det Jyske Musikkonservatorium. Vi skal selvfølgelig alle sammen også synge med på et par af vores dejlige julesalmer. Alle er hjertelig velkomne Tim McVeigh 9

10 Gudstjenesteliste dec marts 2015 Dag Brædstrup Tønning Træden 7. december 2. søndag i advent Lukas 21,25-36: Den rene elendighed 14. december 3. søndag i advent Matthæus 11,2-10: Døve hører og blinde ser 16. december Jul for sognets mindste 17. december Jul for sognets mindste 17. december Ældregudstjeneste 19. december Skolejul 21. december 4. søndag i advent Johannes 1,19-28: Det lam der skal ofres til Gud 24. december Juleaften Lukas 2,1-14: Jesu fødsel 25. december Juledag Lukas 2,1-14: Jesu fødsel 26. december Anden juledag Matthæus 23,34-39: Veråb over skriftkloge, farisæerne og hyklerne 28. december Julesøndag Lukas 2,25-40: En stærk og en klog dreng Kl. 16:00 9 læsninger Kl. 9:30 Jul for sognets mindste Kl. 9:30 Jul for sognets mindste Kl. 13:30 Ældregudstjeneste & Kl. 9:20 & Kl. 10:40 Kl. 11:00 Kl. 13:30 Kl. 15:00 Kl. 16: december Nytårsaften Kl. 16:00 4. januar Helligtrekongers Søndag Matthæus 2,1-12: De vise mænd 11. januar 1.s.e. h.3k. Lukas 2,41-52: Den tolvårige Jesus i templet eller Markus 10,13-16: Jesus og de små børn 18. januar 2.s.e.h.3k John : Brylluppet i Kana 25. januar Sidste s.e.h.3k Matthæus 17,1-9: Forklarelsen på bjerget Kl. 9: Jul for sognets mindste Kl. 16:00 Kl. 16:00 Kl. 19:30 9 læsninger Kl. 14:00 Kl. 9:00 10

11 Dag Brædstrup Tønning Træden 1. februar Septuagesima Matthæus 20,1-16: Lignelsen om arbejderne i vingården 8. februar Seksagesima Markus 4,1-20: Lignelsen om sædemanden 15. februar Fastelavn Matthæus 3,13-17: Jesu dåb 22. februar 1.søndag i fasten Matthæus 4,1-11: Jesu fristelse i ørkenen 1. marts 2. søndag i fasten Matthæus 15,21-28: Den kana anæiske kvinde 8. marts 3. søndag i fasten Lukas 11,14-28: Jesus og Beelzebul 15. marts Midfaste Johannes 6,1-15: Bespisningen af de fem tusind 22. marts Mariæ bebudelses dag Lukas 1,26-38: Bebudelsen af Jesu fødsel 29. marts Palmesøndag Matthæus 21,1-9: Indtoget i Jerusalem 2. april Skærtorsdag Matthæus 26,17-30: Nadveren Kl. 19:30 Kyndelmisse Kl. 9:00 Tøndeslagning Kl. 9:00 Kl. 19:30 Musikgudstj. Ungdomsgudstj. & Kl. 18:00 Gudstj. med spisning Kl. 9:00 Konfirmandgudstj. Kl. 9:00 Nytårsgudstjeneste Den 31. december 2014 kl i Tønning kirke Nytårsgudstjeneste med efterfølgende champagne og kransekage. Tønning Træden menighedsråd Juleaften i Brædstrup kirke Kl. 11:00 en særlig børne- bedste-og eller forælder gudstjeneste ved Kim Kl. 13:30 ved Loa Kl. 15:00 ved Loa Kl. 16:30 ved Loa 9 læsninger i Brædstrup kirke Søndag den 14. december kl Brædstrup menighedsråd Mangler du kirkebladet så ring til kirkekontoret på tlf eller mail til med dit navn og adressew 11

12 Aktivitetskalender Tidspunkt: Aktivitet: Sted: Arrangør: DECEMBER: Alle dage kl Julekalenderåbning Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Onsdag d. 3. kl Julekoncert med Gudenå Folkekor Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Fredag d. 5. kl Adventsfest Klippen KFUM & KFUK og IM Fredag d. 5 kl Natkirke i Horsens Klosterkirken Provstiet Søndag d. 7. kl læsninger Træden Kirke TT Menighedsråd Tirsdag d. 9. kl Julefrokost Klippen KFUM & KFUK Unge/Voksen Torsdag d. 11. kl Bibeltime Klippen IM Søndag d. 14. kl læsninger Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Tirsdag d. 16. kl Jul for alle små børn Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Onsdag d. 17. kl Juleafslutning Tønning Kirke TT Menighedsråd Onsdag d. 17. kl Jul for alle små børn Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Onsdag d. 17. kl Jul for alle ældre medborgere Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Onsdag d. 19. kl Juleafslutning for TT-friskole Tønning Kirke TT Menighedsråd Onsdag d. 24. kl Jul for børn/forældre/bedsteforældre Brædstrup Kirke Kim Onsdag d. 24 kl , 15.00, Juleaften Brædstrup Kirke Loa Søndag d. 28. kl Julefest Klippen KFUM & KFUK og IM Onsdag d. 31. kl Nytårsgudstjeneste Tønning Kirke TT Menighedsråd Onsdag d. 31. kl Nytårsgudstjeneste Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd JANUAR: Fredag d. 2. kl Natkirke i Horsens Klosterkirken Provstiet Tirsdag d. 6. kl Fællesspisning og bibeltime Klippen KFUM & KFUK Unge/Voksen Torsdag d. 8. kl Café-eftermiddag Klippen Cafe-udvalget Torsdag d. 8. kl Hellig Tre Kongers Fest Klovborg Missionshus IM Mandag d. 12. kl Evangelisk Alliances Bedeuge Klippen KFUM & KFUK og IM Tirsdag d. 13. kl vangelisk Alliances Bedeuge Klippen KFUM & KFUK og IM Torsdag d. 15. kl Evangelisk Alliances Bedeuge Klippen KFUM & KFUK og IM Tirsdag d. 20. kl Laser-matic Klippen KFUM & KFUK Unge/Voksen Torsdag d. 22. kl Bibeltime Klippen IM Tirsdag d. 27. kl Generalforsamling KFUM & KFUK Klippen KFUM & KFUK Torsdag d. 29. kl Generalforsamling Indre Mission Klippen IM FEBRUAR: Søndag d. 1. kl Kyndelmisse Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Torsdag d. 5. kl Café-eftermiddag Klippen Cafe-udvalget Torsdag d. 5. kl Bibelkursus Ejstrup Missionshus IM Fredag d. 6 kl Natkirke i Horsens Klosterkirken Provstiet Den Fælleslejr Lystruphave Y s Men, KFUM & KFUK og IM Torsdag d. 12. kl Foredrag med Jakob Hjørnholm Tønning Kirke TT Menighedsråd Torsdag d. 12. kl Bibeltime Klippen IM Søndag d. 15. kl Fastelavsgudstjeneste Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Tirsdag d. 17. kl Babysalmesang m. Tine Münster Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Tirsdag d. 17. kl Spille-aften Klippen KFUM & KFUK Unge/Voksen Torsdag d. 19. kl Klippens Årsmøde Klippen Klippen Tirsdag d. 24. kl Babysalmesang m. Tine Münster Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Fredag d. 27. kl Fællesaften v/ Hans Jørn Østerby Klippen KFUM & KFUK MARTS: Den kl Morgensang Sognehuset i Brædstrup Brædstrup Menighedsråd Tirsdag d. 3. kl Babysalmesang m. Tine Münster Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Tirsdag d. 3. kl Fællesspisning og bibeltime Klippen KFUM & KFUK Unge/Voksen Torsdag d. 5. kl Cafe-eftermiddag Klippen Cafe-udvalget Torsdag d. 5. kl Bibeltime Klippen IM Fredag d. 6. kl Natkirke i Horsens Klosterkirken Provstiet Søndag d. 8. kl Konfirmandgudstjeneste Tønning Kirke Konfirmanderne Mandag d. 9. kl Møderække v/ Søren Grysbæk Klippen KFUM & KFUK og IM Tirsdag d. 10. kl Møderække v/ Bo Grymer Klippen KFUM & KFUK og IM 12

13 Tirsdag d. 10. kl Babysalmesang m. Tine Münster Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Torsdag d. 12. kl Møderække v/ Henrik Højlund Klippen KFUM & KFUK og IM Tirsdag d. 17. kl Babysalmesang m. Tine Münster Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Torsdag d. 19. kl Ydre Mission v/ Ellen Skov Birk Klippen IM Tirsdag d. 24. kl Babysalmesang m. Tine Münster Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Fredag d. 27. kl Påskemøde v/ Nicolai Skjøtt Klippen KFUM & KFUK og IM Søndag d. 29. kl Ungdomsgudstjeneste Brædstrup Kirke Præsterne APRIL: Torsdag. d. 2. kl Skærtorsdag med spisning Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Fredag. d. 3. kl Langfredag (Liturgisk) Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Fredag d. 3 kl Natkirke i Horsens Klosterkirken Provstiet Søndag. d. 5. kl Påskedag Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Mandag. d. 6. kl Påskedag Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Torsdag d. 9. kl Cafe-eftermiddag Klippen Cafe-udvalget Ungdoms gudstjeneste 29. marts i Brædstrup kirke kl Konfirmandgudstjeneste Foredrag ved korshærs- og hospitalspræst Jakob Hjørnholm Tønning kirke den 12. februar kl Kirkens Korshær i krydsfeltet mellem diakoni og socialpolitik Tønning kirke søndag den 8. marts 2015 kl Gennem mange måneder har årets konfirmander som en del af konfirmationsforberedelsen - deltaget i pastoratets gudstjenester. Denne søndag er gudstjenesten tilrettelagt af konfirmanderne. Søndag den 28. september var der den årlige Høstgudstjeneste i Brædstrup Kirke, hvor kirken var smukt pyntet. 13

14 Til vor lille gerning ud... "Kom ikke og sig, at den danske folkekirke er kedelig. For der er rigtig meget at grine af," står der i pressemeddelelsen til den kendte bladtegner Julius' nye bog "Til vor lille gerning ud...". Og at der er noget om snakken, dokumenterer han i samarbejde med journalisten og forfatteren Chr. Rimestad i udgivelsen, hvor de har samlet mere end 100 tegninger fra henved 20 år med det til fælles, at de handler om kirkelivet i Danmark. Det er tegninger, der med et glimt i øjet kommenterer på alt fra den nye salmebog over de elektroniske kirkebøger til menighedsråd på udkig efter en troende præst. Desuden de mange bestræbelser på at lokke flere danskere i kirke om søndagen, samt en lang række andre temaer. Og selv om nogle af tegningerne har en snes år på bagen, er mange af dem stadig forbavsende aktuelle. 119 sider, Forlaget Mikro, 149 kr. Folk er begyndt at reagere på de dyre begravelser Konstituering i Brædstrup menighedsråd Formand: Næstformand: Kasserer: Kirkeværge: Kontaktpersoner: Sekretær: Thomas Christiansen Karen Margrethe Pedersen Peder Møller Mathisen Rasmus Ove Schmidt Berit Hune & Peder Møller Mathisen Finn Weel Jensen Byggesagkyndig: Underskriftberet: Formand for PGU: Medlem: Medlem: Ove Bro Henriksen Peder Møller Mathisen & Thomas Christiansen Svend Erik Roersen Kirsten Olsen Bente Hansen Berit Hune Thomas Christiansen Karen Margrethe P. Peder Mathiesen Rasmus Schmidt Finn Weel Jensen Kirsten Olsen Bente Hansen Svend Erik Roersen 14

15 Kirkelig vejviser BRÆDSTRUP SOGN Brædstrup Sogns Kirkekontor Kirkegade 11, 8740 Brædstrup Tlf Hjemmeside: Kirkekontorets åbningstider: Tirsdag:... Kl Onsdag:... Kl Torsdag:... Kl Øvrige tidspunkter: Henvendelse til sognepræsterne. Kirkebogsførende sognepræst Berit Hune... Tlf Ring Bakke 6, 8740 Brædstrup Træffes bedst ons., tors- og fredag kl torsdag også kl Mandag fri. Sognepræst og kordegn Kim... Tlf Mandag fri Organist Christian Spillemose...Tlf Kirkesanger Birgitte Rye...Tlf Kirkegårdsleder Mia Ajer... Tlf Kirkegårdskontoret er åben tirsdag og torsdag kl Menighedsrådsformand Thomas Christiansen... Tlf Kirkeværge Rasmus Schmidt... Tlf TØNNING OG TRÆDEN SOGNE Henvendelse til Brædstrup Kirkekontor Sognepræst Kim... Tlf Kirkebogsførende sognepræst Berit Hune... Tlf Ring Bakke 6, 8740 Brædstrup Hjemmeside: Menighedsrådsformand John Granberg...Tlf Graver Knud Kristensen...Tlf Mobiltlf Kirkesanger Annette Lindgreen...Tlf Organist Peter Værum... Tlf Gudstjenester på plejecentrene Egebo kl. 14:15 2. december Pia Skovmose Jensen 6. januar Kim 3. februar Berit Hune 3. marts Pia Skovmose Jensen Søndergården kl. 13:45 5. december Pia Skovmose Jensen 9. januar Kirsten Høg 6. februar Kim 6. marts Berit Hune Vesterled kl. 13:45 3. december Kirsten Høgh 7. januar Kim 4. februar Berit Hune 4. marts Kirsten Høg Hvad gør jeg ved Fødsel Et barns fødsel, i Tønning, Træden & Brædstrup sogne, skal anmeldes til kirkekontoret i Brædstrup. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns fødsel via blanketten "Fødselsanmeldelse", på under punktet "Fødsel", senest 14 dage efter fødslen. Anmeldelse af fødsel og fælles forældremyndighed I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn sammen via en omsorgs- og ansvarserklæring. Dette kan ske via hvor forældrene benytter Nem-ID til at signerer dokumentet, senest 14 dage efter fødslen. Dåb og navngivning Et barn skal have et navn senest seks måneder efter fødslen. Det kan ske ved dåb i kirken eller ved navngivning uden dåb. Ønskes dåb i Tønning, Træden & Brædstrup sogne kontaktes kirkekontoret i Brædstrup for aftale om dato og for yderligere praktiske oplysninger. Ved navngivning uden dåb ansøges der om navngivningen via hvor forældrene benytter NemID til at signerer med. Et navngivet barn (eller voksen) kan naturligvis døbes i kirken på et senere tidspunkt. Kontakt kirkekontoret eller en præst herom. Navneændring På findes information, love og regler, som er vigtige i forhold til navneændring. Det er ligeledes på at man vha. sin NemID ansøger om navneændring. Ansøgninger om navneændring i forbindelse med bryllupper skal ske via uanset hvor brylluppet finder sted. Vielse Ønskes vielse eller kirkelig velsignelse i Tønning, Træden & Brædstrup sogne, kontaktes kirkekontoret i Brædstrup for aftale om dato og yderligere praktiske oplysninger. Begravelse og bisættelse For Tønning, Træden & Brædstrup sogne sker henvendelsen til kirkekontoret i Brædstrup. Udenfor kirkekontorets åbningstid kan der rettes henvendelse til sognepræsten. Brædstrup kirke stilles vederlagsfrit til rådighed. Brædstrup Sognehus kan i perioder stå til rådighed for mindesammenkomster. Henvendelse herom sker til kirkekontoret i Brædstrup. Ind-/udmeldelse af Folkekirken For Tønning, Træden & Brædstrup sogne kontaktes sognepræsten eller kirkekontoret i Brædstrup- Kirkebil Til alle gudstjenester kan kirkebil bestilles på tlf senest dagen før. Se kirkens hjemmeside: 15

16 På bagsiden Når julen kommer I verden er det efterhånden sådan, at vi skal måles på vores udvikling, særligt vores evne til innovation. Hvilket er blevet Danmarks svar på en national grundresource, som skal give os alle velstand og gerne lykke, hvis det er muligt. Det er der alle pengene, som vi alle sammen er afhængig af, er. Vi må alle sammen levere nye ideer, og indtil videre går det ganske godt med det nye. Opsætningen er i hvert fald ny, når man tager på restaurant Noma, for man betalte ikke i dyre domme for 50 år siden, for at få ingredienser, som er indsamlet i naturen. Og det giver stolthed, når der uddeles Michelinstjerner til toppen af de danske restauranter. Det er dog de færreste af os, som har været omkring Geranium, Noma, Søllerød kro og hvad de nu ellers hedder, for at prøve deres nye smag. Det hører til sjældenhederne, at vi forener os om det nye. Det sker ind imellem, men det er en ret svær øvelse. Nej, skal man have fat i folkeånden, så er det nødvendigt at ty til traditionerne, selvom Leif Panduro skrev rend mig i traditionerne for næsten 60 år siden. Der er ikke noget, som kan forene så godt som traditioner. Når noget er en tradition, skal vi ikke bruge energi på at finde ud af, hvad der skal ske. Det betyder ikke, at det bliver præcis som det plejer. Ind mellem sker det, at der vokser nye ideer frem, på baggrund af det som vi plejer at gøre, men vi står ikke på bar bund, når det er en tradition. Den tradition som står aller stærkest nærmer sig med hastige skridt. Det er julen, og hvis du ikke ved at den står for døren, så tag dette som et opråb. For den kommer og den er fuld af forventning for langt de fleste. Der er nogle ting som gennemsyrer langt de flestes juleaften. Vi er sammen med andre. Det er nok det meste markante træk, nogen, og det er de fleste, uden af det skal være et kvalitetsstempel, er sammen med familien. Andre er sammen med deres kollegaer, og her tænker jeg ikke kun på de, som af den ene eller den anden grund, skal arbejde juleaften, men der er hele virksomheder som holder jul for deres ansatte. Der er alle dem, som holder jul sammen, fordi de på den ene eller anden måde, er havnet i samme båd, om det er et tog som ikke kan køre, eller man er nød til at opholde sig på hospitalet, i fængslet, eller på en ambassade. Det er også ret normalt, at man, på den ene eller anden måde, har et juletræ. Måske et som når helt op til loftet, et lille, et ud af plastik, eller et som står ude i haven og ikke skal fældes. Der er sikkert også noget særligt mad man får at spise, fordi man forbinder det med jul, om det er suppe, flæskesteg, and, gås, det kan variere fra hjem til hjem. Det sker dog, at julens tradition om fællesskab og varme og kærlighed, ikke når ind til alle. Det er ikke alle som har nogen at fejre jul med, men det sker også at de mennesker som sidder sammen med en masse andre folk, alligevel føler sig ensomme. Det sker faktisk også at de som sidder alene faktisk ikke synes det er særligt slemt, det er måske endda deres tradition. Sådan er julen en hjerternes tid, men hvad der er inde i menneskehjertet, er ikke altid lige til at se. Men med et ønske om, at julefreden må indfinde sig, så de mørke vinteraftener ikke synes for lange for de som længes efter lyset og solen, ønskes I alle en glædelig jul, uanset hvordan I har tænkt jer at fejre den. Loa Skovgaard Vibe, Sognepræst Grafisk Hus, tlf

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de.

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. KIRKE SOGN Billund og Grene Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. December Januar 2005 2 BØRNEHJØRNET BØRNEHJØRNET

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013 Kirke & Sogn for Vorgod/Barde & F jelstervang Hyrden fra Betlehem - Jeg har set Messias! Dette er Jesu Kristi legeme og blod! Det er fuldbragt! Jesus lever i dag! Jesus døde på korset for dig! Påskeferie

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Damefrokost med manér sif side 4

Damefrokost med manér sif side 4 Søvangs nye månebil søvang side 25 Damefrokost med manér sif side 4 Når kun det bedste er godt nok side 2 #2 DECEMBER 2011 Stilling-gram-tvaers.dk I dette nummer: lokalportræt af Freja s. 20 og EDC s.

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 232 DECEMBER 2014, JANUAR, FEBRUAR, MARTS 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Den historiske kirke og side 4 Torsdagsklubben Festgudstjeneste og december

Læs mere

Varde Kirkeblad 1 2013

Varde Kirkeblad 1 2013 Varde Kirkeblad 1 2013 Jul Om julemanden og alt hans væsen Vitaminer til parforholdet? Møder og meddelelser Gudstjenester Jan van Gossaert Kongernes tilbedelse Omkring 1510 Om julemanden og alt hans væsen

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sogneblad for Rønne Sct.Nicolai-Nyt Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sikken voldsom trængsel og alarm Af sognepræst Peter Hauge Madsen Julen står for døren med al dens lys, glæde, glimmer

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 1 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler skal anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen har bopæl senest 2 hverdage efter fødslen. Hvis

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Dagplejebørnene laver juledekorationer Billedværksteds-holdet med deres kassekunst LÆS OM: KirkeNyt, gudstjenester, traveture, Lokalbladets Stormøde, dagplejen, indskrivning

Læs mere