Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne"

Transkript

1 33. årgang Nr. 3 December 2014 Januar Februar Marts 2015 Nyt fra Menighedsrådene Om bibeloversættelser Café- eftermiddage Nyt fra kirkegården Til vore lille gerning ud... Kirkebladet Brædstrup Tønning Træden sogne

2 Nyt fra Brædstrup Menighedsråd Efter en ualmindelig god sommer og et dejligt efterår er vi nu på vej ind i vinterhalvåret, årstiden hvor vi en skyfri mørk aften eller nat kan opleve: " Du som har tændt millioner af stjerner" I år tager vi afsked med Eva Haarup, der arbejder på kirkegården. Vi har været meget glade for Eva og ønsker hende en god pensionisttilværelse. Ved udgangen af marts 2015, skal vi også tage afsked med Hans Ole Korsgaard, som også arbejder på kirkegården. Vi har været meget glade for hans arbejdsindsats og ønsker også ham en god pensionisttilværelse. December måned er en hyggelig måned, hvor vi forbereder os til at fejre den 24. december. I kirken forbereder vi os også, bl.a. med en julekoncert, gudstjeneste for de ældre, og også gudstjeneste for de yngre og skolesøgende i sognet. Selve den 24. december bliver der holdt flere gudstjenester. Igen i år vil der være en familiegudstjeneste om formiddagen. Den første søndag i advent begynder et nyt kirkeår. Inden det nye kirkeår begynder, skal der foretages nyvalg til de forskellige poster i menighedsrådet. Man kan se fordelingen af poster på side 14. Hvert år foretages der kirkesyn, hvor kirkeværgen, sognepræsten, og de medlemmer af menighedsrådet, der sidder i kirkegårdsudvalget er til stede sammen med en professionel byggesagkyndig. I år blev kirkesynet foretaget den 9. september. Alt bliver kigget efter i kirken, uden på kirken og på kirkegården. Ting der skal ordnes eller holdes øje med bliver noteret ned. Samtidig bliver der set efter, om de ting, der sidste år blev noteret til at skulle ordnes, er blevet ordnet. Her ved begyndelsen af et nyt kirkeår med fejringen af Jesu fødsel ønskes I alle en glædelig jul og et godt nytår. På vegne af Brædstrup menighedsråd Thomas Christiansen, Formand Fra redaktøren Babysalmesang i Brædstrup kirke Sognets babyer og deres forældre inviteres hermed til babysalmesang med Tine Münster i Brædstrup kirke: 17. og 24. februar og 3., 10., 17. og 24. marts Alle gange starter kl Brædstrup menighedsråd VI SES I KIRKEN Her får du så et helt aktuelt kirkeblad, hvor vi gerne vil give jer læsere de sidste nyheder fra vore sogne. Jeg håber, at du finder lidt interessant kirkestof og gode informationer. Der er i hvertfald gjort en indsats for at skabe et aktuelt kirkeblad. Vi er jo på vej til et af årets store højtider, nemlig Julen, og derfor skal dette nummer også stå i Julens tegn, og efter Julen kommer jo Påske, og herimellem kan du også finde mange oplevelsesmuligheder i dit kirkeblad. Redaktionen vil således ønske jer alle en rigtig glædelig Jul og et godt og lykkebringende NytÅr. Finn Weel Jensen, ansv. redaktør. Deadline for næste kirkeblad er den 1. marts 2015 Alt stof, der skal dække april, maj, juni, juli og august 2015 sendes til: Finn Weel Jensen, Lindealle 15, 8740 Brædstrup. Materialet modtages helst elektronisk på CD-rom, USB-pen, SD-kort eller som til mailadressen: Tekst skal leveres uformateret. Kan leveres som en vedhæftet fil i formatet: *.rtf eller *.doc. Foto eller tegninger skal være i formatet *.jpg (eller evt. *.tif). 2

3 Nyt fra Tønning-Træden Menighedsråd John Granberg, menighedrådsformand Først i september måned blev der i Træden kirke pyntet op til høstgudstjeneste. Der blev her i november malet på ydersiden af Graverhuset. Nu ser det hele smukt ud. Her i november måned arbejder graveren Knud, gravermedhjælperen Johan og den ekstra medhjælper Mette. De gør en stor del af gravstæderne i både Træden og i Tønning pæne her op til jul. Menighedsrådet har konstitueret sig for det kommende år Med følgende medlemmer: Formand: John Monty Granberg Næstformand: Benno Børgesen Kontaktperson: Inger Bodil Hørlyck Jensen Kasserer: Hanne Abildgaard Svendsen Kirkeværge Træden kirke: Hanne Svendsen Kirkeværge Tønning Kirke: Inga Pedersen Kirkebil bestilles på tlf senest dagen før 3

4 Om bibeloversættelser Oprindeligt er Bibelen skrevet på hebraisk og græsk. Men i takt med at Bibelen ikke længere kunne læses på grundsprogene, blev det nødvendigt at få teksterne oversat til de forskellige folkesprog. Bibeloversættelser er således noget man, siden den tidligste kirke, har haft tradition for. Den vigtigste bibeloversættelse blev den latinske Vulgata, der - fra 700-tallet - var fremherskende hele middelalderen igennem. Vulgata var romerkirkens autoriserede bibel, og mange af de europæiske sprogs navne og kirkelige udtryk stammer fra Vulgata. Op gennem middelalderen var der dog andre bibeloversættelser på de enkelte folkesprog oftest dog præget af frie og fabulerende genfortællinger. I begyndelsen af 1500-tallet opstod tanken om at Bibelen skulle gøres fuld tilgængelig for lægfolket på de forskellige folkesprog. En af ophavsmændene til denne tanke var Erasmus af Rotterdam, der i 1515 oversatte Det Nye Testamente fra græsk. I 1522 byggede Martin Luther sin oversættelse af Det Nye Testamente på Erasmus udgave. Og mellem 1523 og 1524 udkom også Luthers oversættelse af Det Gamle Testamente. I Danmark udkom Christian IIIs Bibel, den første danske helbibel, i Og denne oversættelse var gældende indtil Christians IVs Bibel i Allerede i 1647 blev det til en ny bibeloversættelse, og denne oversættelse dannede grundlaget for den gældende danske bibeloversættelsestradition frem til de autoriserede bibeloversættelser af Det Gamle Testamente i 1931 og Det Nye Testamente i Den seneste autoriserede oversættelse af Bibelen på dansk er fra Og her skete der et sprogligt nybrud i forhold til tidligere oversættelser. Sproget udvikler sig hele tiden; ord og vendinger kommer til og falder ud af sproget. Og således er 1992 oversættelsen også et produkt af sin tid. Det Danske Bibelselskab, har iværksat et storstilet projekt, hvis mål er at udgive hele Bibelen på nudansk, nyoversat fra grundsprogene. I 2007 (og i revideret udgave i 2012) udkom Den Nye Aftale, der er Det Nye Testamente på nudansk, og i 2013 udkom Begyndelsen og Tænkeren, der er Første Mosebog og Prædikerens Bog på nudansk. Enhver oversættelse er baseret på valg; både til- og fravalg. Et eksempel er Jomfru Maria. Som sproget ændres går Maria fra at være frugtsommelig i 1948, til at vente et barn i 1992 for at være højgravid i Tre ord, der beskriver det sammen, men på forskellig vis. Se de tre tekstbokse på side 5, hvordan juleevangeliet er blevet oversat de seneste 60 år. Arbejdet med at oversætte og nyoversætte Bibelen hører dermed aldrig op. Hver generation har sit sprog, sine vendinger, sin forståelse. Derfor har Tønning Træden menighedsråd, i skrivende stund, ansøgt biskoppen over Århus Stift, Kjeld Holm, om tilladelse til også at anvende Den Nye Aftales oversættelse i Højmessen, så Ordet (også det nudanske) hele tiden virker blandt menneskene. Kim Jul for alle små børn i Brædstrup kirke I dagene 16. og 17. december Vi begynder i kirken kl og fortsætter med julehyggen i sognehuset Af hensyn til julekonens travlhed bedes forhåndstilmelding givet på Kirkekontoret tlf. nr eller hos sognepræst Loa tlf.nr Velkommen Kirkebil kan bestilles senest dagen før på tlf. nr Brædstrup Menighedsråd 4

5 1948 oversættelsen Men det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus, at al verden skulle skrives i mandtal. Det var den første indskrivning, som skete, mens Kvirinius var landshøvding i Syrien. Og alle gik hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Og fordi Josef var af Davids hus og slægt, drog også han op fra Galilæa, fra byen Nazaret, til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, for at lade sig indskrive tillige med Maria, sin trolovede, som var frugtsommelig. Og de skete, medens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, thi der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Og en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem:»frygt ikke; thi se, jeg forkynder eder en stor glæde, som skal være for hele folket. Thi eder er i dag en frelser født i Davids by; han er Kristus, Herren! Og dette skal være jer et tegn: I skal finde et barn svøbt og liggende i en krybbe.«og i det samme var der med engelen en mangfoldig himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sagde:»ære være Gud i det højeste! og på jorden fred i mennesker, der har hans velbehag!«1992 oversættelsen Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem:»frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Den Nye Aftale (Oversættelsen 2012) På den tid gav kejser Augustus ordre til, at der skulle holdes en folketælling i hele Romerriget. Det var den første folketælling, der blev holdt, mens Kvirinius var guvernør i Syrien. Alle skulle rejse hjem for at blive registreret i den by, deres familie kom fra. Det gjaldt også for Josef, der rejste fra byen Nazaret i Galilæa til Betlehem i Judæa. Det var Davids by, og Josefs familie nedstammede direkte fra David. Josef blev skrevet på folketællingslisten sammen med sin forlovede Maria. Hun var højgravid med sit første barn, og mens de var i Betlehem, fødte hun sin søn. Hun lagde et tæppe om ham og lagde ham til at sove i en foderkrybbe i en stald, for der havde ikke været plads til dem andre steder. I nærheden var der nogle hyrder, der overnattede på marken, mens de vogtede deres får. Pludselig blev de badet i et guddommeligt lysskær, og en af Guds engle stod foran dem på marken. De var lammet af frygt, men englen sagde:»i skal ikke være bange, for jeg kommer med en god nyhed. Den vil blive til stor glæde for folk. I dag har I fået en frelser. Det er Kristus, jeres herre, og han er blevet født i Betlehem, Davids by. I kan kende ham på, at han ligger i en foderkrybbe med et tæppe om sig.«i det samme var der en hel hær af himmelske væsner sammen med englen, og de sang:»vi hylder Gud i den højeste himmel. Han kommer med fred til mennesker på jorden, til dem, som han har udvalgt.«julehjælp Julen er en vigtig højtid. En højtid alle skulle have mulighed for at fejre. Derfor uddeler Brædstrup menighedsråd hvert år julehjælp til sognets beboere. Julehjælp er en rekvisition til indkøb af madvarer hos Super Brugsen. Julehjælpen skænkes af indsamlede midler til menighedsplejen. Ansøgere som ønsker at komme i betragtning ved dette års uddeling kan henvende sig hos sognepræst Kim tlf.nr Med glædelig julehilsen Brædstrup menighedsråd Julegudstjeneste i Brædstrup kirke for alle ældre medborgere 17. december kl. 13:30 Efter julegudstjenesten invi terer menighedsrådet til hyg geligt samvær i Sognehuset. Har du brug for hjælp for at komme til kirke så ring enten til Kirke kontoret på tlf eller Kirkebilen på tlf senest dagen før. 5

6 Cafe-eftermiddage på Klippen Forårsprogrammet for 2015 er nu på plads, og det er igen lykkedes for os at finde lokale mennesker, som har lyst og evne til at delagtiggøre os i interesser eller oplevelser, som har præget eller i alt fald gjort indtryk på dem. 8. januar fortæller biolog Inge Agerholm under titlen: Nutidens fertilitetsbehandling. Inge Agerholm var, sammen med overlæge Finn Hald, med til at starte fertilitets- behandlingen på Brædstrup Sygehus, og efter at klinikken fra marts 2013 er flyttet til Horsens, har hun efterfulgt Finn Hald som chef for klinikken. Hun vil fortælle om de kliniske, laboratoriemæssige og etiske forhold omkring behandlingen, og der vil blive vist film om emnet. hammer og segl og hagekors samt om familiens flugt til Danmark via det krigshærgede og sønder-bombede Berlin. 5. marts har Birthe Agerholm kaldt sin fortælling: Der var engang en dame. Damen hed Marie Hansen, og hun var præstekone i Tønning fra 1923 til Marie Hansen var et usædvanligt menneske, og hun satte et varigt spor i Tønning, da hun sammen med flere lokale sydamer syede kortæppet i Tønning Kirke. Det blev indviet pinsedag 1928, og efter at det var slidt op, gentog historien sig, idet der pinsedag 2014 blev indviet et nyt tæppe, som en tro kopi af det gamle. Birthe Agerholm har kendt Hanser, som Marie Hansen blev kaldt, mindes hende med glæde, og kan fortælle mange ting om hende. 9. april får vi besøg af Søren Mønster. Søren har i mange år arbejdet på en farm i Afrika, og vil fortælle om de specielle arbejdsforhold og de mange spændende mennesker, han har mødt dernede. Han er, som mange sikkert ved, samtidig en yderst habil pianist, så mon ikke også der sniger sig lidt musik og sang ind i programmet? 5. februar får vi besøg af Elle Udengaard fra Boest. Hun er født i Estland og har en estisk far og en dansk mor. Elle Udengaard har som barn oplevet den Røde Hærs besættelse i 1940, senere tysk besættelse og frygten for Stalins tropper lige uden for døren. I alt flygtede personer det efterår, hvoraf de flygtede over havet til Sverige. Vi skal høre om Estland, om livet i skyggen af Vi glæder os til at se jer alle sammen igen meget gerne sammen med nye gæster. Med venlig hilsen og på gensyn Cafe-udvalget: Bertha Poulsen, Birgit Skifter, Birthe Agerholm, Bodil Olesen, Grethe Rasmussen, Ane Frederiksen og Inge Bjerg. Kyndelmisse gudstjeneste den 1. februar kl. 19:30 i Brædstrup kirke med efterfølgende pandekagespisning, sang og fortælling i Sognehuset 9 læsninger i Træden kirke Søndag den 7. december kl Gudstjeneste med de 9 læsninger, fællessalmer og musik efter gammel engelsk skik. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en gang gløgg og æbleskiver i Træden Forsamlingshus. Tønning Træden menighedsråd Fra alle os til alle jer Hver dag i december Kl. 17:00 til 17:15 Åbnes en luge i Brædstrup Kirke-julekalender Adventssøndage åbnes dagens luge ved gudstjenesten Kom og vær med og se og hør og syng julen ind. 6

7 Hej alle læsere Jeg er Loa Skovgaard Vibe, som har fået lov til at vikariere her i Brædstrup, Tønning og Træden kirker mens Berit Hune har studieorlov. Jeg bor stadig i Aarhus, hvor jeg har læst teologi. Jeg blev færdig i 2010, og siden har jeg arbejdet i Risskov, Fredericia, og fire forskellige sogne i Esbjerg. Nu er jeg her, hvor jeg allerede har hilst på nogle i menigheden. Jeg ser frem til at møde endnu flere i den kommende måned. Jeg takker for den varme velkomst, jeg har fået de steder hvor jeg færdes både i Brædstrup, Tønning og Træden. Loa Skovgaard Vibe Natkirke i Klosterkirken I I Sognehuset hver hver morgen morgen kl. kl. 8:15 8:15 8:45 8: marts 6.marts med med temaet: temaet: Kvindeliv Kvindeliv i ord i ord og og toner toner Alle Alle er er hjertelig hjertelig velkommen velkommen Vi holder Natkirke den første fredag i hver måned. Det vil - for de kommende måneder - sige: 5/12, 2/1, 6/2, 6/3, 3/4. Kirken er åben i tidsrummet kl Alle er meget velkomne! Natkirkens program Natkirken åbner Natkirkemusik Reflektorium (se nedenfor) Natkirke nadver Natkirken lukker Reflektorium Er du interesseret i sammen med andre at udforske det kristne univers og at trænge lidt dybere ind i, hvad din tro rummer, så kom og deltag i dialogen! Fastelavnsgudstjeneste i Brædstrup kirke Søndag den 15. februar kl. 10:30 HUSK at DU er velkommen udklædt eller ej. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i Sognehuset med kåring af årets sjoveste, grimmeste og mest fantasifulde udklædning. Menighedsrådet 7

8 Nyt fra kirkegården Vi skulle gerne på nuværende tidspunkt være færdige - eller i hvert fald - næsten færdige med at pynte gravstederne med gran. Men lad os nu se i skrivende stund er der stadig en måneds arbejde, der venter forude. For mig, der ser kirkegårdens personale i Brædstrup lægge gran for første gang, kan jeg kun sige jeg er imponeret. Så kom endelig forbi og nyd de smukt pyntede gravsteder. Ind imellem tales der om, hvordan kirkegårdene mon kommer til at se ud i fremtiden. Talen falder måske på det ændrede begravelsesmønster, der har gjort at mange i dag, vælger at blive kremeret og derfor ønsker et urnegravsted. Resultatet er, at der stille og roligt bliver flere og flere ledige kistegravsteder rundt om på kirkegården. Derfor er der også en del snak om, hvad der er af muligheder - begrænsninger og alt muligt derimellem men mest om, hvordan vi i fællesskab kan sørge for, at kirkegården også fremadrettet fremstår pæn og harmonisk. Måske går du rundt med nogle tanker og gode ideer, hvis det er tilfældet, vil vi meget gerne høre fra dig. Når du går rundt, vil du måske bemærke, at der er blevet sat nye skilte op på nogle af gravstederne. Der er kommet skilte, hvorpå der står ledig så nu er det muligt at gå rundt i fred og ro og udvælge det helt rigtige gravsted. Der er desuden skilte hvor der står passes privat det betyder bare, at det er gravstedsejeren selv, der holder sit gravsted rent. Det er i øvrigt altid muligt at få en aftale omkring renholdelse af et gravsted. En sådan aftale vil kunne træde i kraft øjeblikkeligt, hvis dette er ønsket. Med venlig hilsen Mia Juleafslutning i Tønning kirke - Hvor alle er velkommen Onsdag den 17. december Kl Juleafslutning med luciaoptog for Tønning- Træden Børnehave, dagplejere og alle øvrige børn. Fredag den 19. december Kl Juleafslutning for Tønning-Træden Friskole Påsken i Brædstrup kirke Skærtorsdag den 2. april kl Gudstjeneste med spisning i kirken Langfredag den 3. april kl Liturgisk gudstjeneste Påskedag den 5. april kl Anden påskedag den 6. april kl Juleaften i Tønning og Træden kirke Træden kirke kl v/kim Tønning kirke kl v/kim Julehjælp i Tønning og Træden sogne Tønning-Træden menighedsråd uddeler julehjælp til sognenes beboere. Julehjælpen skænkes af indsamlede midler til menighedsplejen og er en rekvisition til indkøb af madvarer hos Super Brugsen. Ansøgere som ønsker at komme i betragtning til julehjælpen, kan henvende sig hos sognepræst Kim tlf Tønning-Træden menighedsråd 8

9 Døbte og begravede i Brædstrup, Tønning og Træden kirker Fra den 1. august til og med den 31. oktober 2014 Døde i Brædstrup sogn/begravet fra Brædstrup Kirke Dødsdato Navn Alder Grethe Hougaard Nygaard 89 år Gerda 94 år Valborg Kristensen 100 år Inge Kruse Lauridsen 73 år Anna Marie Sørensen 91 år Elsa Kirsten Jakobsen 74 år Niels Otto Viborg Nielsen 80 år Birgith Wiborg Viborg 69 år Erik Axel Købler Krogh 87 år Erik Saxtorph Stein 101 år Døde i Brædstrup sogn/begravede fra kirke/kapel udenfor pastoratet Dødsdato Navn Søren Kjær 87 år Birgit Hansen 75 år Kristian Tolstrup Sørensen 99 år Aase Brodersen 84 år Ove Lauridsen 83 år Svenning Svenningsen 90 år Anny Lyng Mogensen 86 år Døbte Dato Navn Kirke Johanne Bruun Skifter Brædstrup Kirke Selma Planck Dam Træden Kirke Carlo Røjgaard Christiansen Brædstrup Kirke Martin Rønnow Pugdahl Tønning Kirke Lærke Sejer Donau Brædstrup Kirke Freja Fink Lyager Træden Kirke Tobias Have Ross Træden Kirke Olivia Nygaard Sørensen Brædstrup Kirke Storm Koed Træden Kirke Vielser og kirkelig velsignelse af ægteskab Dato Navn Kirke Jane List Lund og Christian Lund Brædstrup Kirke Jane Balle Friis og Henrik Friis Lotte Aamann Borup Buch og Lars Borup Buch Berit Pia Hune og Knud Gjørup Brædstrup Kirke Tønning Kirke Brædstrup Kirke Julekoncert i Brædstrup Kirke Onsdag den 3. december kl er der julekoncert i kirken. Traditionen tro er det Gudenå Folkekor under ledelse af Jørn Bendixen, der står for den vokale del, hvor vi rigtigt kommer i julestemning. Ind imellem skal vi desuden diverteres med liflige toner fra guitaristen Tim McVeigh, som lige har haft en fantastisk debut fra Det Jyske Musikkonservatorium. Vi skal selvfølgelig alle sammen også synge med på et par af vores dejlige julesalmer. Alle er hjertelig velkomne Tim McVeigh 9

10 Gudstjenesteliste dec marts 2015 Dag Brædstrup Tønning Træden 7. december 2. søndag i advent Lukas 21,25-36: Den rene elendighed 14. december 3. søndag i advent Matthæus 11,2-10: Døve hører og blinde ser 16. december Jul for sognets mindste 17. december Jul for sognets mindste 17. december Ældregudstjeneste 19. december Skolejul 21. december 4. søndag i advent Johannes 1,19-28: Det lam der skal ofres til Gud 24. december Juleaften Lukas 2,1-14: Jesu fødsel 25. december Juledag Lukas 2,1-14: Jesu fødsel 26. december Anden juledag Matthæus 23,34-39: Veråb over skriftkloge, farisæerne og hyklerne 28. december Julesøndag Lukas 2,25-40: En stærk og en klog dreng Kl. 16:00 9 læsninger Kl. 9:30 Jul for sognets mindste Kl. 9:30 Jul for sognets mindste Kl. 13:30 Ældregudstjeneste & Kl. 9:20 & Kl. 10:40 Kl. 11:00 Kl. 13:30 Kl. 15:00 Kl. 16: december Nytårsaften Kl. 16:00 4. januar Helligtrekongers Søndag Matthæus 2,1-12: De vise mænd 11. januar 1.s.e. h.3k. Lukas 2,41-52: Den tolvårige Jesus i templet eller Markus 10,13-16: Jesus og de små børn 18. januar 2.s.e.h.3k John : Brylluppet i Kana 25. januar Sidste s.e.h.3k Matthæus 17,1-9: Forklarelsen på bjerget Kl. 9: Jul for sognets mindste Kl. 16:00 Kl. 16:00 Kl. 19:30 9 læsninger Kl. 14:00 Kl. 9:00 10

11 Dag Brædstrup Tønning Træden 1. februar Septuagesima Matthæus 20,1-16: Lignelsen om arbejderne i vingården 8. februar Seksagesima Markus 4,1-20: Lignelsen om sædemanden 15. februar Fastelavn Matthæus 3,13-17: Jesu dåb 22. februar 1.søndag i fasten Matthæus 4,1-11: Jesu fristelse i ørkenen 1. marts 2. søndag i fasten Matthæus 15,21-28: Den kana anæiske kvinde 8. marts 3. søndag i fasten Lukas 11,14-28: Jesus og Beelzebul 15. marts Midfaste Johannes 6,1-15: Bespisningen af de fem tusind 22. marts Mariæ bebudelses dag Lukas 1,26-38: Bebudelsen af Jesu fødsel 29. marts Palmesøndag Matthæus 21,1-9: Indtoget i Jerusalem 2. april Skærtorsdag Matthæus 26,17-30: Nadveren Kl. 19:30 Kyndelmisse Kl. 9:00 Tøndeslagning Kl. 9:00 Kl. 19:30 Musikgudstj. Ungdomsgudstj. & Kl. 18:00 Gudstj. med spisning Kl. 9:00 Konfirmandgudstj. Kl. 9:00 Nytårsgudstjeneste Den 31. december 2014 kl i Tønning kirke Nytårsgudstjeneste med efterfølgende champagne og kransekage. Tønning Træden menighedsråd Juleaften i Brædstrup kirke Kl. 11:00 en særlig børne- bedste-og eller forælder gudstjeneste ved Kim Kl. 13:30 ved Loa Kl. 15:00 ved Loa Kl. 16:30 ved Loa 9 læsninger i Brædstrup kirke Søndag den 14. december kl Brædstrup menighedsråd Mangler du kirkebladet så ring til kirkekontoret på tlf eller mail til med dit navn og adressew 11

12 Aktivitetskalender Tidspunkt: Aktivitet: Sted: Arrangør: DECEMBER: Alle dage kl Julekalenderåbning Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Onsdag d. 3. kl Julekoncert med Gudenå Folkekor Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Fredag d. 5. kl Adventsfest Klippen KFUM & KFUK og IM Fredag d. 5 kl Natkirke i Horsens Klosterkirken Provstiet Søndag d. 7. kl læsninger Træden Kirke TT Menighedsråd Tirsdag d. 9. kl Julefrokost Klippen KFUM & KFUK Unge/Voksen Torsdag d. 11. kl Bibeltime Klippen IM Søndag d. 14. kl læsninger Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Tirsdag d. 16. kl Jul for alle små børn Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Onsdag d. 17. kl Juleafslutning Tønning Kirke TT Menighedsråd Onsdag d. 17. kl Jul for alle små børn Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Onsdag d. 17. kl Jul for alle ældre medborgere Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Onsdag d. 19. kl Juleafslutning for TT-friskole Tønning Kirke TT Menighedsråd Onsdag d. 24. kl Jul for børn/forældre/bedsteforældre Brædstrup Kirke Kim Onsdag d. 24 kl , 15.00, Juleaften Brædstrup Kirke Loa Søndag d. 28. kl Julefest Klippen KFUM & KFUK og IM Onsdag d. 31. kl Nytårsgudstjeneste Tønning Kirke TT Menighedsråd Onsdag d. 31. kl Nytårsgudstjeneste Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd JANUAR: Fredag d. 2. kl Natkirke i Horsens Klosterkirken Provstiet Tirsdag d. 6. kl Fællesspisning og bibeltime Klippen KFUM & KFUK Unge/Voksen Torsdag d. 8. kl Café-eftermiddag Klippen Cafe-udvalget Torsdag d. 8. kl Hellig Tre Kongers Fest Klovborg Missionshus IM Mandag d. 12. kl Evangelisk Alliances Bedeuge Klippen KFUM & KFUK og IM Tirsdag d. 13. kl vangelisk Alliances Bedeuge Klippen KFUM & KFUK og IM Torsdag d. 15. kl Evangelisk Alliances Bedeuge Klippen KFUM & KFUK og IM Tirsdag d. 20. kl Laser-matic Klippen KFUM & KFUK Unge/Voksen Torsdag d. 22. kl Bibeltime Klippen IM Tirsdag d. 27. kl Generalforsamling KFUM & KFUK Klippen KFUM & KFUK Torsdag d. 29. kl Generalforsamling Indre Mission Klippen IM FEBRUAR: Søndag d. 1. kl Kyndelmisse Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Torsdag d. 5. kl Café-eftermiddag Klippen Cafe-udvalget Torsdag d. 5. kl Bibelkursus Ejstrup Missionshus IM Fredag d. 6 kl Natkirke i Horsens Klosterkirken Provstiet Den Fælleslejr Lystruphave Y s Men, KFUM & KFUK og IM Torsdag d. 12. kl Foredrag med Jakob Hjørnholm Tønning Kirke TT Menighedsråd Torsdag d. 12. kl Bibeltime Klippen IM Søndag d. 15. kl Fastelavsgudstjeneste Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Tirsdag d. 17. kl Babysalmesang m. Tine Münster Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Tirsdag d. 17. kl Spille-aften Klippen KFUM & KFUK Unge/Voksen Torsdag d. 19. kl Klippens Årsmøde Klippen Klippen Tirsdag d. 24. kl Babysalmesang m. Tine Münster Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Fredag d. 27. kl Fællesaften v/ Hans Jørn Østerby Klippen KFUM & KFUK MARTS: Den kl Morgensang Sognehuset i Brædstrup Brædstrup Menighedsråd Tirsdag d. 3. kl Babysalmesang m. Tine Münster Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Tirsdag d. 3. kl Fællesspisning og bibeltime Klippen KFUM & KFUK Unge/Voksen Torsdag d. 5. kl Cafe-eftermiddag Klippen Cafe-udvalget Torsdag d. 5. kl Bibeltime Klippen IM Fredag d. 6. kl Natkirke i Horsens Klosterkirken Provstiet Søndag d. 8. kl Konfirmandgudstjeneste Tønning Kirke Konfirmanderne Mandag d. 9. kl Møderække v/ Søren Grysbæk Klippen KFUM & KFUK og IM Tirsdag d. 10. kl Møderække v/ Bo Grymer Klippen KFUM & KFUK og IM 12

13 Tirsdag d. 10. kl Babysalmesang m. Tine Münster Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Torsdag d. 12. kl Møderække v/ Henrik Højlund Klippen KFUM & KFUK og IM Tirsdag d. 17. kl Babysalmesang m. Tine Münster Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Torsdag d. 19. kl Ydre Mission v/ Ellen Skov Birk Klippen IM Tirsdag d. 24. kl Babysalmesang m. Tine Münster Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Fredag d. 27. kl Påskemøde v/ Nicolai Skjøtt Klippen KFUM & KFUK og IM Søndag d. 29. kl Ungdomsgudstjeneste Brædstrup Kirke Præsterne APRIL: Torsdag. d. 2. kl Skærtorsdag med spisning Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Fredag. d. 3. kl Langfredag (Liturgisk) Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Fredag d. 3 kl Natkirke i Horsens Klosterkirken Provstiet Søndag. d. 5. kl Påskedag Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Mandag. d. 6. kl Påskedag Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Torsdag d. 9. kl Cafe-eftermiddag Klippen Cafe-udvalget Ungdoms gudstjeneste 29. marts i Brædstrup kirke kl Konfirmandgudstjeneste Foredrag ved korshærs- og hospitalspræst Jakob Hjørnholm Tønning kirke den 12. februar kl Kirkens Korshær i krydsfeltet mellem diakoni og socialpolitik Tønning kirke søndag den 8. marts 2015 kl Gennem mange måneder har årets konfirmander som en del af konfirmationsforberedelsen - deltaget i pastoratets gudstjenester. Denne søndag er gudstjenesten tilrettelagt af konfirmanderne. Søndag den 28. september var der den årlige Høstgudstjeneste i Brædstrup Kirke, hvor kirken var smukt pyntet. 13

14 Til vor lille gerning ud... "Kom ikke og sig, at den danske folkekirke er kedelig. For der er rigtig meget at grine af," står der i pressemeddelelsen til den kendte bladtegner Julius' nye bog "Til vor lille gerning ud...". Og at der er noget om snakken, dokumenterer han i samarbejde med journalisten og forfatteren Chr. Rimestad i udgivelsen, hvor de har samlet mere end 100 tegninger fra henved 20 år med det til fælles, at de handler om kirkelivet i Danmark. Det er tegninger, der med et glimt i øjet kommenterer på alt fra den nye salmebog over de elektroniske kirkebøger til menighedsråd på udkig efter en troende præst. Desuden de mange bestræbelser på at lokke flere danskere i kirke om søndagen, samt en lang række andre temaer. Og selv om nogle af tegningerne har en snes år på bagen, er mange af dem stadig forbavsende aktuelle. 119 sider, Forlaget Mikro, 149 kr. Folk er begyndt at reagere på de dyre begravelser Konstituering i Brædstrup menighedsråd Formand: Næstformand: Kasserer: Kirkeværge: Kontaktpersoner: Sekretær: Thomas Christiansen Karen Margrethe Pedersen Peder Møller Mathisen Rasmus Ove Schmidt Berit Hune & Peder Møller Mathisen Finn Weel Jensen Byggesagkyndig: Underskriftberet: Formand for PGU: Medlem: Medlem: Ove Bro Henriksen Peder Møller Mathisen & Thomas Christiansen Svend Erik Roersen Kirsten Olsen Bente Hansen Berit Hune Thomas Christiansen Karen Margrethe P. Peder Mathiesen Rasmus Schmidt Finn Weel Jensen Kirsten Olsen Bente Hansen Svend Erik Roersen 14

15 Kirkelig vejviser BRÆDSTRUP SOGN Brædstrup Sogns Kirkekontor Kirkegade 11, 8740 Brædstrup Tlf Hjemmeside: Kirkekontorets åbningstider: Tirsdag:... Kl Onsdag:... Kl Torsdag:... Kl Øvrige tidspunkter: Henvendelse til sognepræsterne. Kirkebogsførende sognepræst Berit Hune... Tlf Ring Bakke 6, 8740 Brædstrup Træffes bedst ons., tors- og fredag kl torsdag også kl Mandag fri. Sognepræst og kordegn Kim... Tlf Mandag fri Organist Christian Spillemose...Tlf Kirkesanger Birgitte Rye...Tlf Kirkegårdsleder Mia Ajer... Tlf Kirkegårdskontoret er åben tirsdag og torsdag kl Menighedsrådsformand Thomas Christiansen... Tlf Kirkeværge Rasmus Schmidt... Tlf TØNNING OG TRÆDEN SOGNE Henvendelse til Brædstrup Kirkekontor Sognepræst Kim... Tlf Kirkebogsførende sognepræst Berit Hune... Tlf Ring Bakke 6, 8740 Brædstrup Hjemmeside: Menighedsrådsformand John Granberg...Tlf Graver Knud Kristensen...Tlf Mobiltlf Kirkesanger Annette Lindgreen...Tlf Organist Peter Værum... Tlf Gudstjenester på plejecentrene Egebo kl. 14:15 2. december Pia Skovmose Jensen 6. januar Kim 3. februar Berit Hune 3. marts Pia Skovmose Jensen Søndergården kl. 13:45 5. december Pia Skovmose Jensen 9. januar Kirsten Høg 6. februar Kim 6. marts Berit Hune Vesterled kl. 13:45 3. december Kirsten Høgh 7. januar Kim 4. februar Berit Hune 4. marts Kirsten Høg Hvad gør jeg ved Fødsel Et barns fødsel, i Tønning, Træden & Brædstrup sogne, skal anmeldes til kirkekontoret i Brædstrup. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns fødsel via blanketten "Fødselsanmeldelse", på under punktet "Fødsel", senest 14 dage efter fødslen. Anmeldelse af fødsel og fælles forældremyndighed I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn sammen via en omsorgs- og ansvarserklæring. Dette kan ske via hvor forældrene benytter Nem-ID til at signerer dokumentet, senest 14 dage efter fødslen. Dåb og navngivning Et barn skal have et navn senest seks måneder efter fødslen. Det kan ske ved dåb i kirken eller ved navngivning uden dåb. Ønskes dåb i Tønning, Træden & Brædstrup sogne kontaktes kirkekontoret i Brædstrup for aftale om dato og for yderligere praktiske oplysninger. Ved navngivning uden dåb ansøges der om navngivningen via hvor forældrene benytter NemID til at signerer med. Et navngivet barn (eller voksen) kan naturligvis døbes i kirken på et senere tidspunkt. Kontakt kirkekontoret eller en præst herom. Navneændring På findes information, love og regler, som er vigtige i forhold til navneændring. Det er ligeledes på at man vha. sin NemID ansøger om navneændring. Ansøgninger om navneændring i forbindelse med bryllupper skal ske via uanset hvor brylluppet finder sted. Vielse Ønskes vielse eller kirkelig velsignelse i Tønning, Træden & Brædstrup sogne, kontaktes kirkekontoret i Brædstrup for aftale om dato og yderligere praktiske oplysninger. Begravelse og bisættelse For Tønning, Træden & Brædstrup sogne sker henvendelsen til kirkekontoret i Brædstrup. Udenfor kirkekontorets åbningstid kan der rettes henvendelse til sognepræsten. Brædstrup kirke stilles vederlagsfrit til rådighed. Brædstrup Sognehus kan i perioder stå til rådighed for mindesammenkomster. Henvendelse herom sker til kirkekontoret i Brædstrup. Ind-/udmeldelse af Folkekirken For Tønning, Træden & Brædstrup sogne kontaktes sognepræsten eller kirkekontoret i Brædstrup- Kirkebil Til alle gudstjenester kan kirkebil bestilles på tlf senest dagen før. Se kirkens hjemmeside: 15

16 På bagsiden Når julen kommer I verden er det efterhånden sådan, at vi skal måles på vores udvikling, særligt vores evne til innovation. Hvilket er blevet Danmarks svar på en national grundresource, som skal give os alle velstand og gerne lykke, hvis det er muligt. Det er der alle pengene, som vi alle sammen er afhængig af, er. Vi må alle sammen levere nye ideer, og indtil videre går det ganske godt med det nye. Opsætningen er i hvert fald ny, når man tager på restaurant Noma, for man betalte ikke i dyre domme for 50 år siden, for at få ingredienser, som er indsamlet i naturen. Og det giver stolthed, når der uddeles Michelinstjerner til toppen af de danske restauranter. Det er dog de færreste af os, som har været omkring Geranium, Noma, Søllerød kro og hvad de nu ellers hedder, for at prøve deres nye smag. Det hører til sjældenhederne, at vi forener os om det nye. Det sker ind imellem, men det er en ret svær øvelse. Nej, skal man have fat i folkeånden, så er det nødvendigt at ty til traditionerne, selvom Leif Panduro skrev rend mig i traditionerne for næsten 60 år siden. Der er ikke noget, som kan forene så godt som traditioner. Når noget er en tradition, skal vi ikke bruge energi på at finde ud af, hvad der skal ske. Det betyder ikke, at det bliver præcis som det plejer. Ind mellem sker det, at der vokser nye ideer frem, på baggrund af det som vi plejer at gøre, men vi står ikke på bar bund, når det er en tradition. Den tradition som står aller stærkest nærmer sig med hastige skridt. Det er julen, og hvis du ikke ved at den står for døren, så tag dette som et opråb. For den kommer og den er fuld af forventning for langt de fleste. Der er nogle ting som gennemsyrer langt de flestes juleaften. Vi er sammen med andre. Det er nok det meste markante træk, nogen, og det er de fleste, uden af det skal være et kvalitetsstempel, er sammen med familien. Andre er sammen med deres kollegaer, og her tænker jeg ikke kun på de, som af den ene eller den anden grund, skal arbejde juleaften, men der er hele virksomheder som holder jul for deres ansatte. Der er alle dem, som holder jul sammen, fordi de på den ene eller anden måde, er havnet i samme båd, om det er et tog som ikke kan køre, eller man er nød til at opholde sig på hospitalet, i fængslet, eller på en ambassade. Det er også ret normalt, at man, på den ene eller anden måde, har et juletræ. Måske et som når helt op til loftet, et lille, et ud af plastik, eller et som står ude i haven og ikke skal fældes. Der er sikkert også noget særligt mad man får at spise, fordi man forbinder det med jul, om det er suppe, flæskesteg, and, gås, det kan variere fra hjem til hjem. Det sker dog, at julens tradition om fællesskab og varme og kærlighed, ikke når ind til alle. Det er ikke alle som har nogen at fejre jul med, men det sker også at de mennesker som sidder sammen med en masse andre folk, alligevel føler sig ensomme. Det sker faktisk også at de som sidder alene faktisk ikke synes det er særligt slemt, det er måske endda deres tradition. Sådan er julen en hjerternes tid, men hvad der er inde i menneskehjertet, er ikke altid lige til at se. Men med et ønske om, at julefreden må indfinde sig, så de mørke vinteraftener ikke synes for lange for de som længes efter lyset og solen, ønskes I alle en glædelig jul, uanset hvordan I har tænkt jer at fejre den. Loa Skovgaard Vibe, Sognepræst Grafisk Hus, tlf

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne. Nyt fra menighedsrådene Rocker kirken Fælleslejr 2012 Cafe Eftermiddage Kirkens ve og vel Allehelgen

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne. Nyt fra menighedsrådene Rocker kirken Fælleslejr 2012 Cafe Eftermiddage Kirkens ve og vel Allehelgen 30. årgang Nr. 4 December/Januar/Februar/Marts 2011/2012 Nyt fra menighedsrådene Rocker kirken Fælleslejr 2012 Cafe Eftermiddage Kirkens ve og vel Allehelgen Kirkebladet Brædstrup Tønning Træden sogne

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14.

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. 1 Grindsted Kirke. Tirsdag d. 24. december 2013 kl. 15.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer nu til julefest.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Agerskov & Branderup. December Januar Februar

Agerskov & Branderup. December Januar Februar KirkeBladet 1 Indhold Glade jul, stressede jul... 2 Ny organist... 3 Afrensning af gammel sten. 4 Høstgudstjeneste... 6 Gudstjenester... 8 2015 December Januar Februar Agerskov & Branderup 1 Kirkelig vejviser

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1 Konstituering Nim menighedsråd har konstitueret sig: Fra venstre bagerst: Otto Borch-Andersen,

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. December 2008 - Februar 2009

HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET. December 2008 - Februar 2009 HANSTED - KLITMØLLER KIRKEBLADET December 2008 - Februar 2009 25. årgang 1 Stof til næste kirkeblad skal være redaktionen i hænde senest den 27. januar. Adresse: Hanstholm Kirkecenter, Centervej 4, 7730

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

SUNDBY SOGN. Nr. 1 December, januar og februar 2008. Menighedsrådsvalg

SUNDBY SOGN. Nr. 1 December, januar og februar 2008. Menighedsrådsvalg SUNDBY SOGN Nr. 1 December, januar og februar 2008 Menighedsrådsvalg Et stort valg i verden og valget til menighedsrådet er overstået. I skrivende stund, har vi været vidne til et afgørende valg i USA.

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER DEC., JAN., FEB 2014 56. årgang KIRKEBLAD: LÆS OM SPÆNDENDE AKTIVITETER I KIRKERNE Foto: Rune Lundø Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger GUD I MENNESKEHÆNDER

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset Torsdag 07/02 kl. 18:00 er der igen familie-café i forsamlingshuset Spis hvad du kan Voksne 40 kr. Børn 30 kr. Dessert 10 kr. Kokke-teamet er fra AFMM Ved Kommunemesterskaberne i Holsted lørdag den 5.

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook!

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook! Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Meld dig som indsamler hos Mogens Kjærgaard blmk@hafnet.dk eller mød op i kirkecenteret, Kirkegade 15,

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang

&KIRKE SOGN. O, du Guds lam INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 4 - December 2014-58. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 LEDEREN: Kære læsere..!............. s. 2 Kirkelige handlinger..................

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 33. årgang Nr. 4 December 2013 Forsidebilledet Motivet er denne gang hentet fra kirkens prædikestol Det forestiller evangelisten Lukas, og han er at finde

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 1. december 2014, januar, februar og marts 2015 Læs om: Glæde, formandens nytårshilsen, Jakobs farvel, kulturrejse til Sverige, koncerter og meget mere... Kontakt Sognepræst

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 33. årgang Nr. 1 April Maj Juni Juli August 2014 Nyt fra Menighedsrådene "Dine with a Dane" Konfirmation maj 2014 Det er forår - alting spirer frem Kirkeåret - et anderledes år Kirkebladet Brædstrup Tønning

Læs mere

Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64

Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64 KIRKEBLADET for Vester Hornum - Hyllebjerg - Flejsborg sogne Vester Hornum kirke Hyllebjerg kirke Flejsborg kirke 1 Nr. 4 Oktober - November - December 2013 årgang 64 ADRESSER: Sognepræst: Else Juul, Præstegårdsvej

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2012 32. årgang nr. 1 I Luthers fodspor Studierejse i dagene 10.-14.september 2012 I efteråret 2012 bliver

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Juni - August 2012 32. årgang nr. 2. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Juni - August 2012 32. årgang nr. 2 Menighedsrådsvalg 2012 Pastoratet udgøres af tre sogne, nemlig Nim (hovedsogn), Underup

Læs mere

TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI

TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI NR. 108 DEC. 2013 - FEB. 2014 Kom, Jesus, vær vor hyttegæst! Har I det på samme måde? At der kan være en linje fra en salme eller en popsang,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September Oktober November 2008 Nr. 3

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September Oktober November 2008 Nr. 3 KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg September Oktober November 2008 Nr. 3 PRÆSTENS SIDE Af Mette Dolberg NÅR VI SLÅS MED DET STØRSTE Jeg har igennem længere tid været optaget af motiverne på alteret i Fredens

Læs mere

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater.

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater. Kresten Jensen, Landsleder Kære forældre Evangelisk Børnemission har i mere end 60 år samarbejdet med Folkekirken og frikirker om at give børn mulighed for at lære, hvad der står i Bibelen. Det forsøger

Læs mere