Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne"

Transkript

1 33. årgang Nr. 3 December 2014 Januar Februar Marts 2015 Nyt fra Menighedsrådene Om bibeloversættelser Café- eftermiddage Nyt fra kirkegården Til vore lille gerning ud... Kirkebladet Brædstrup Tønning Træden sogne

2 Nyt fra Brædstrup Menighedsråd Efter en ualmindelig god sommer og et dejligt efterår er vi nu på vej ind i vinterhalvåret, årstiden hvor vi en skyfri mørk aften eller nat kan opleve: " Du som har tændt millioner af stjerner" I år tager vi afsked med Eva Haarup, der arbejder på kirkegården. Vi har været meget glade for Eva og ønsker hende en god pensionisttilværelse. Ved udgangen af marts 2015, skal vi også tage afsked med Hans Ole Korsgaard, som også arbejder på kirkegården. Vi har været meget glade for hans arbejdsindsats og ønsker også ham en god pensionisttilværelse. December måned er en hyggelig måned, hvor vi forbereder os til at fejre den 24. december. I kirken forbereder vi os også, bl.a. med en julekoncert, gudstjeneste for de ældre, og også gudstjeneste for de yngre og skolesøgende i sognet. Selve den 24. december bliver der holdt flere gudstjenester. Igen i år vil der være en familiegudstjeneste om formiddagen. Den første søndag i advent begynder et nyt kirkeår. Inden det nye kirkeår begynder, skal der foretages nyvalg til de forskellige poster i menighedsrådet. Man kan se fordelingen af poster på side 14. Hvert år foretages der kirkesyn, hvor kirkeværgen, sognepræsten, og de medlemmer af menighedsrådet, der sidder i kirkegårdsudvalget er til stede sammen med en professionel byggesagkyndig. I år blev kirkesynet foretaget den 9. september. Alt bliver kigget efter i kirken, uden på kirken og på kirkegården. Ting der skal ordnes eller holdes øje med bliver noteret ned. Samtidig bliver der set efter, om de ting, der sidste år blev noteret til at skulle ordnes, er blevet ordnet. Her ved begyndelsen af et nyt kirkeår med fejringen af Jesu fødsel ønskes I alle en glædelig jul og et godt nytår. På vegne af Brædstrup menighedsråd Thomas Christiansen, Formand Fra redaktøren Babysalmesang i Brædstrup kirke Sognets babyer og deres forældre inviteres hermed til babysalmesang med Tine Münster i Brædstrup kirke: 17. og 24. februar og 3., 10., 17. og 24. marts Alle gange starter kl Brædstrup menighedsråd VI SES I KIRKEN Her får du så et helt aktuelt kirkeblad, hvor vi gerne vil give jer læsere de sidste nyheder fra vore sogne. Jeg håber, at du finder lidt interessant kirkestof og gode informationer. Der er i hvertfald gjort en indsats for at skabe et aktuelt kirkeblad. Vi er jo på vej til et af årets store højtider, nemlig Julen, og derfor skal dette nummer også stå i Julens tegn, og efter Julen kommer jo Påske, og herimellem kan du også finde mange oplevelsesmuligheder i dit kirkeblad. Redaktionen vil således ønske jer alle en rigtig glædelig Jul og et godt og lykkebringende NytÅr. Finn Weel Jensen, ansv. redaktør. Deadline for næste kirkeblad er den 1. marts 2015 Alt stof, der skal dække april, maj, juni, juli og august 2015 sendes til: Finn Weel Jensen, Lindealle 15, 8740 Brædstrup. Materialet modtages helst elektronisk på CD-rom, USB-pen, SD-kort eller som til mailadressen: Tekst skal leveres uformateret. Kan leveres som en vedhæftet fil i formatet: *.rtf eller *.doc. Foto eller tegninger skal være i formatet *.jpg (eller evt. *.tif). 2

3 Nyt fra Tønning-Træden Menighedsråd John Granberg, menighedrådsformand Først i september måned blev der i Træden kirke pyntet op til høstgudstjeneste. Der blev her i november malet på ydersiden af Graverhuset. Nu ser det hele smukt ud. Her i november måned arbejder graveren Knud, gravermedhjælperen Johan og den ekstra medhjælper Mette. De gør en stor del af gravstæderne i både Træden og i Tønning pæne her op til jul. Menighedsrådet har konstitueret sig for det kommende år Med følgende medlemmer: Formand: John Monty Granberg Næstformand: Benno Børgesen Kontaktperson: Inger Bodil Hørlyck Jensen Kasserer: Hanne Abildgaard Svendsen Kirkeværge Træden kirke: Hanne Svendsen Kirkeværge Tønning Kirke: Inga Pedersen Kirkebil bestilles på tlf senest dagen før 3

4 Om bibeloversættelser Oprindeligt er Bibelen skrevet på hebraisk og græsk. Men i takt med at Bibelen ikke længere kunne læses på grundsprogene, blev det nødvendigt at få teksterne oversat til de forskellige folkesprog. Bibeloversættelser er således noget man, siden den tidligste kirke, har haft tradition for. Den vigtigste bibeloversættelse blev den latinske Vulgata, der - fra 700-tallet - var fremherskende hele middelalderen igennem. Vulgata var romerkirkens autoriserede bibel, og mange af de europæiske sprogs navne og kirkelige udtryk stammer fra Vulgata. Op gennem middelalderen var der dog andre bibeloversættelser på de enkelte folkesprog oftest dog præget af frie og fabulerende genfortællinger. I begyndelsen af 1500-tallet opstod tanken om at Bibelen skulle gøres fuld tilgængelig for lægfolket på de forskellige folkesprog. En af ophavsmændene til denne tanke var Erasmus af Rotterdam, der i 1515 oversatte Det Nye Testamente fra græsk. I 1522 byggede Martin Luther sin oversættelse af Det Nye Testamente på Erasmus udgave. Og mellem 1523 og 1524 udkom også Luthers oversættelse af Det Gamle Testamente. I Danmark udkom Christian IIIs Bibel, den første danske helbibel, i Og denne oversættelse var gældende indtil Christians IVs Bibel i Allerede i 1647 blev det til en ny bibeloversættelse, og denne oversættelse dannede grundlaget for den gældende danske bibeloversættelsestradition frem til de autoriserede bibeloversættelser af Det Gamle Testamente i 1931 og Det Nye Testamente i Den seneste autoriserede oversættelse af Bibelen på dansk er fra Og her skete der et sprogligt nybrud i forhold til tidligere oversættelser. Sproget udvikler sig hele tiden; ord og vendinger kommer til og falder ud af sproget. Og således er 1992 oversættelsen også et produkt af sin tid. Det Danske Bibelselskab, har iværksat et storstilet projekt, hvis mål er at udgive hele Bibelen på nudansk, nyoversat fra grundsprogene. I 2007 (og i revideret udgave i 2012) udkom Den Nye Aftale, der er Det Nye Testamente på nudansk, og i 2013 udkom Begyndelsen og Tænkeren, der er Første Mosebog og Prædikerens Bog på nudansk. Enhver oversættelse er baseret på valg; både til- og fravalg. Et eksempel er Jomfru Maria. Som sproget ændres går Maria fra at være frugtsommelig i 1948, til at vente et barn i 1992 for at være højgravid i Tre ord, der beskriver det sammen, men på forskellig vis. Se de tre tekstbokse på side 5, hvordan juleevangeliet er blevet oversat de seneste 60 år. Arbejdet med at oversætte og nyoversætte Bibelen hører dermed aldrig op. Hver generation har sit sprog, sine vendinger, sin forståelse. Derfor har Tønning Træden menighedsråd, i skrivende stund, ansøgt biskoppen over Århus Stift, Kjeld Holm, om tilladelse til også at anvende Den Nye Aftales oversættelse i Højmessen, så Ordet (også det nudanske) hele tiden virker blandt menneskene. Kim Jul for alle små børn i Brædstrup kirke I dagene 16. og 17. december Vi begynder i kirken kl og fortsætter med julehyggen i sognehuset Af hensyn til julekonens travlhed bedes forhåndstilmelding givet på Kirkekontoret tlf. nr eller hos sognepræst Loa tlf.nr Velkommen Kirkebil kan bestilles senest dagen før på tlf. nr Brædstrup Menighedsråd 4

5 1948 oversættelsen Men det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus, at al verden skulle skrives i mandtal. Det var den første indskrivning, som skete, mens Kvirinius var landshøvding i Syrien. Og alle gik hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Og fordi Josef var af Davids hus og slægt, drog også han op fra Galilæa, fra byen Nazaret, til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, for at lade sig indskrive tillige med Maria, sin trolovede, som var frugtsommelig. Og de skete, medens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, thi der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Og en Herrens engel stod for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem:»frygt ikke; thi se, jeg forkynder eder en stor glæde, som skal være for hele folket. Thi eder er i dag en frelser født i Davids by; han er Kristus, Herren! Og dette skal være jer et tegn: I skal finde et barn svøbt og liggende i en krybbe.«og i det samme var der med engelen en mangfoldig himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sagde:»ære være Gud i det højeste! og på jorden fred i mennesker, der har hans velbehag!«1992 oversættelsen Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem:»frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.«og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! Den Nye Aftale (Oversættelsen 2012) På den tid gav kejser Augustus ordre til, at der skulle holdes en folketælling i hele Romerriget. Det var den første folketælling, der blev holdt, mens Kvirinius var guvernør i Syrien. Alle skulle rejse hjem for at blive registreret i den by, deres familie kom fra. Det gjaldt også for Josef, der rejste fra byen Nazaret i Galilæa til Betlehem i Judæa. Det var Davids by, og Josefs familie nedstammede direkte fra David. Josef blev skrevet på folketællingslisten sammen med sin forlovede Maria. Hun var højgravid med sit første barn, og mens de var i Betlehem, fødte hun sin søn. Hun lagde et tæppe om ham og lagde ham til at sove i en foderkrybbe i en stald, for der havde ikke været plads til dem andre steder. I nærheden var der nogle hyrder, der overnattede på marken, mens de vogtede deres får. Pludselig blev de badet i et guddommeligt lysskær, og en af Guds engle stod foran dem på marken. De var lammet af frygt, men englen sagde:»i skal ikke være bange, for jeg kommer med en god nyhed. Den vil blive til stor glæde for folk. I dag har I fået en frelser. Det er Kristus, jeres herre, og han er blevet født i Betlehem, Davids by. I kan kende ham på, at han ligger i en foderkrybbe med et tæppe om sig.«i det samme var der en hel hær af himmelske væsner sammen med englen, og de sang:»vi hylder Gud i den højeste himmel. Han kommer med fred til mennesker på jorden, til dem, som han har udvalgt.«julehjælp Julen er en vigtig højtid. En højtid alle skulle have mulighed for at fejre. Derfor uddeler Brædstrup menighedsråd hvert år julehjælp til sognets beboere. Julehjælp er en rekvisition til indkøb af madvarer hos Super Brugsen. Julehjælpen skænkes af indsamlede midler til menighedsplejen. Ansøgere som ønsker at komme i betragtning ved dette års uddeling kan henvende sig hos sognepræst Kim tlf.nr Med glædelig julehilsen Brædstrup menighedsråd Julegudstjeneste i Brædstrup kirke for alle ældre medborgere 17. december kl. 13:30 Efter julegudstjenesten invi terer menighedsrådet til hyg geligt samvær i Sognehuset. Har du brug for hjælp for at komme til kirke så ring enten til Kirke kontoret på tlf eller Kirkebilen på tlf senest dagen før. 5

6 Cafe-eftermiddage på Klippen Forårsprogrammet for 2015 er nu på plads, og det er igen lykkedes for os at finde lokale mennesker, som har lyst og evne til at delagtiggøre os i interesser eller oplevelser, som har præget eller i alt fald gjort indtryk på dem. 8. januar fortæller biolog Inge Agerholm under titlen: Nutidens fertilitetsbehandling. Inge Agerholm var, sammen med overlæge Finn Hald, med til at starte fertilitets- behandlingen på Brædstrup Sygehus, og efter at klinikken fra marts 2013 er flyttet til Horsens, har hun efterfulgt Finn Hald som chef for klinikken. Hun vil fortælle om de kliniske, laboratoriemæssige og etiske forhold omkring behandlingen, og der vil blive vist film om emnet. hammer og segl og hagekors samt om familiens flugt til Danmark via det krigshærgede og sønder-bombede Berlin. 5. marts har Birthe Agerholm kaldt sin fortælling: Der var engang en dame. Damen hed Marie Hansen, og hun var præstekone i Tønning fra 1923 til Marie Hansen var et usædvanligt menneske, og hun satte et varigt spor i Tønning, da hun sammen med flere lokale sydamer syede kortæppet i Tønning Kirke. Det blev indviet pinsedag 1928, og efter at det var slidt op, gentog historien sig, idet der pinsedag 2014 blev indviet et nyt tæppe, som en tro kopi af det gamle. Birthe Agerholm har kendt Hanser, som Marie Hansen blev kaldt, mindes hende med glæde, og kan fortælle mange ting om hende. 9. april får vi besøg af Søren Mønster. Søren har i mange år arbejdet på en farm i Afrika, og vil fortælle om de specielle arbejdsforhold og de mange spændende mennesker, han har mødt dernede. Han er, som mange sikkert ved, samtidig en yderst habil pianist, så mon ikke også der sniger sig lidt musik og sang ind i programmet? 5. februar får vi besøg af Elle Udengaard fra Boest. Hun er født i Estland og har en estisk far og en dansk mor. Elle Udengaard har som barn oplevet den Røde Hærs besættelse i 1940, senere tysk besættelse og frygten for Stalins tropper lige uden for døren. I alt flygtede personer det efterår, hvoraf de flygtede over havet til Sverige. Vi skal høre om Estland, om livet i skyggen af Vi glæder os til at se jer alle sammen igen meget gerne sammen med nye gæster. Med venlig hilsen og på gensyn Cafe-udvalget: Bertha Poulsen, Birgit Skifter, Birthe Agerholm, Bodil Olesen, Grethe Rasmussen, Ane Frederiksen og Inge Bjerg. Kyndelmisse gudstjeneste den 1. februar kl. 19:30 i Brædstrup kirke med efterfølgende pandekagespisning, sang og fortælling i Sognehuset 9 læsninger i Træden kirke Søndag den 7. december kl Gudstjeneste med de 9 læsninger, fællessalmer og musik efter gammel engelsk skik. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en gang gløgg og æbleskiver i Træden Forsamlingshus. Tønning Træden menighedsråd Fra alle os til alle jer Hver dag i december Kl. 17:00 til 17:15 Åbnes en luge i Brædstrup Kirke-julekalender Adventssøndage åbnes dagens luge ved gudstjenesten Kom og vær med og se og hør og syng julen ind. 6

7 Hej alle læsere Jeg er Loa Skovgaard Vibe, som har fået lov til at vikariere her i Brædstrup, Tønning og Træden kirker mens Berit Hune har studieorlov. Jeg bor stadig i Aarhus, hvor jeg har læst teologi. Jeg blev færdig i 2010, og siden har jeg arbejdet i Risskov, Fredericia, og fire forskellige sogne i Esbjerg. Nu er jeg her, hvor jeg allerede har hilst på nogle i menigheden. Jeg ser frem til at møde endnu flere i den kommende måned. Jeg takker for den varme velkomst, jeg har fået de steder hvor jeg færdes både i Brædstrup, Tønning og Træden. Loa Skovgaard Vibe Natkirke i Klosterkirken I I Sognehuset hver hver morgen morgen kl. kl. 8:15 8:15 8:45 8: marts 6.marts med med temaet: temaet: Kvindeliv Kvindeliv i ord i ord og og toner toner Alle Alle er er hjertelig hjertelig velkommen velkommen Vi holder Natkirke den første fredag i hver måned. Det vil - for de kommende måneder - sige: 5/12, 2/1, 6/2, 6/3, 3/4. Kirken er åben i tidsrummet kl Alle er meget velkomne! Natkirkens program Natkirken åbner Natkirkemusik Reflektorium (se nedenfor) Natkirke nadver Natkirken lukker Reflektorium Er du interesseret i sammen med andre at udforske det kristne univers og at trænge lidt dybere ind i, hvad din tro rummer, så kom og deltag i dialogen! Fastelavnsgudstjeneste i Brædstrup kirke Søndag den 15. februar kl. 10:30 HUSK at DU er velkommen udklædt eller ej. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i Sognehuset med kåring af årets sjoveste, grimmeste og mest fantasifulde udklædning. Menighedsrådet 7

8 Nyt fra kirkegården Vi skulle gerne på nuværende tidspunkt være færdige - eller i hvert fald - næsten færdige med at pynte gravstederne med gran. Men lad os nu se i skrivende stund er der stadig en måneds arbejde, der venter forude. For mig, der ser kirkegårdens personale i Brædstrup lægge gran for første gang, kan jeg kun sige jeg er imponeret. Så kom endelig forbi og nyd de smukt pyntede gravsteder. Ind imellem tales der om, hvordan kirkegårdene mon kommer til at se ud i fremtiden. Talen falder måske på det ændrede begravelsesmønster, der har gjort at mange i dag, vælger at blive kremeret og derfor ønsker et urnegravsted. Resultatet er, at der stille og roligt bliver flere og flere ledige kistegravsteder rundt om på kirkegården. Derfor er der også en del snak om, hvad der er af muligheder - begrænsninger og alt muligt derimellem men mest om, hvordan vi i fællesskab kan sørge for, at kirkegården også fremadrettet fremstår pæn og harmonisk. Måske går du rundt med nogle tanker og gode ideer, hvis det er tilfældet, vil vi meget gerne høre fra dig. Når du går rundt, vil du måske bemærke, at der er blevet sat nye skilte op på nogle af gravstederne. Der er kommet skilte, hvorpå der står ledig så nu er det muligt at gå rundt i fred og ro og udvælge det helt rigtige gravsted. Der er desuden skilte hvor der står passes privat det betyder bare, at det er gravstedsejeren selv, der holder sit gravsted rent. Det er i øvrigt altid muligt at få en aftale omkring renholdelse af et gravsted. En sådan aftale vil kunne træde i kraft øjeblikkeligt, hvis dette er ønsket. Med venlig hilsen Mia Juleafslutning i Tønning kirke - Hvor alle er velkommen Onsdag den 17. december Kl Juleafslutning med luciaoptog for Tønning- Træden Børnehave, dagplejere og alle øvrige børn. Fredag den 19. december Kl Juleafslutning for Tønning-Træden Friskole Påsken i Brædstrup kirke Skærtorsdag den 2. april kl Gudstjeneste med spisning i kirken Langfredag den 3. april kl Liturgisk gudstjeneste Påskedag den 5. april kl Anden påskedag den 6. april kl Juleaften i Tønning og Træden kirke Træden kirke kl v/kim Tønning kirke kl v/kim Julehjælp i Tønning og Træden sogne Tønning-Træden menighedsråd uddeler julehjælp til sognenes beboere. Julehjælpen skænkes af indsamlede midler til menighedsplejen og er en rekvisition til indkøb af madvarer hos Super Brugsen. Ansøgere som ønsker at komme i betragtning til julehjælpen, kan henvende sig hos sognepræst Kim tlf Tønning-Træden menighedsråd 8

9 Døbte og begravede i Brædstrup, Tønning og Træden kirker Fra den 1. august til og med den 31. oktober 2014 Døde i Brædstrup sogn/begravet fra Brædstrup Kirke Dødsdato Navn Alder Grethe Hougaard Nygaard 89 år Gerda 94 år Valborg Kristensen 100 år Inge Kruse Lauridsen 73 år Anna Marie Sørensen 91 år Elsa Kirsten Jakobsen 74 år Niels Otto Viborg Nielsen 80 år Birgith Wiborg Viborg 69 år Erik Axel Købler Krogh 87 år Erik Saxtorph Stein 101 år Døde i Brædstrup sogn/begravede fra kirke/kapel udenfor pastoratet Dødsdato Navn Søren Kjær 87 år Birgit Hansen 75 år Kristian Tolstrup Sørensen 99 år Aase Brodersen 84 år Ove Lauridsen 83 år Svenning Svenningsen 90 år Anny Lyng Mogensen 86 år Døbte Dato Navn Kirke Johanne Bruun Skifter Brædstrup Kirke Selma Planck Dam Træden Kirke Carlo Røjgaard Christiansen Brædstrup Kirke Martin Rønnow Pugdahl Tønning Kirke Lærke Sejer Donau Brædstrup Kirke Freja Fink Lyager Træden Kirke Tobias Have Ross Træden Kirke Olivia Nygaard Sørensen Brædstrup Kirke Storm Koed Træden Kirke Vielser og kirkelig velsignelse af ægteskab Dato Navn Kirke Jane List Lund og Christian Lund Brædstrup Kirke Jane Balle Friis og Henrik Friis Lotte Aamann Borup Buch og Lars Borup Buch Berit Pia Hune og Knud Gjørup Brædstrup Kirke Tønning Kirke Brædstrup Kirke Julekoncert i Brædstrup Kirke Onsdag den 3. december kl er der julekoncert i kirken. Traditionen tro er det Gudenå Folkekor under ledelse af Jørn Bendixen, der står for den vokale del, hvor vi rigtigt kommer i julestemning. Ind imellem skal vi desuden diverteres med liflige toner fra guitaristen Tim McVeigh, som lige har haft en fantastisk debut fra Det Jyske Musikkonservatorium. Vi skal selvfølgelig alle sammen også synge med på et par af vores dejlige julesalmer. Alle er hjertelig velkomne Tim McVeigh 9

10 Gudstjenesteliste dec marts 2015 Dag Brædstrup Tønning Træden 7. december 2. søndag i advent Lukas 21,25-36: Den rene elendighed 14. december 3. søndag i advent Matthæus 11,2-10: Døve hører og blinde ser 16. december Jul for sognets mindste 17. december Jul for sognets mindste 17. december Ældregudstjeneste 19. december Skolejul 21. december 4. søndag i advent Johannes 1,19-28: Det lam der skal ofres til Gud 24. december Juleaften Lukas 2,1-14: Jesu fødsel 25. december Juledag Lukas 2,1-14: Jesu fødsel 26. december Anden juledag Matthæus 23,34-39: Veråb over skriftkloge, farisæerne og hyklerne 28. december Julesøndag Lukas 2,25-40: En stærk og en klog dreng Kl. 16:00 9 læsninger Kl. 9:30 Jul for sognets mindste Kl. 9:30 Jul for sognets mindste Kl. 13:30 Ældregudstjeneste & Kl. 9:20 & Kl. 10:40 Kl. 11:00 Kl. 13:30 Kl. 15:00 Kl. 16: december Nytårsaften Kl. 16:00 4. januar Helligtrekongers Søndag Matthæus 2,1-12: De vise mænd 11. januar 1.s.e. h.3k. Lukas 2,41-52: Den tolvårige Jesus i templet eller Markus 10,13-16: Jesus og de små børn 18. januar 2.s.e.h.3k John : Brylluppet i Kana 25. januar Sidste s.e.h.3k Matthæus 17,1-9: Forklarelsen på bjerget Kl. 9: Jul for sognets mindste Kl. 16:00 Kl. 16:00 Kl. 19:30 9 læsninger Kl. 14:00 Kl. 9:00 10

11 Dag Brædstrup Tønning Træden 1. februar Septuagesima Matthæus 20,1-16: Lignelsen om arbejderne i vingården 8. februar Seksagesima Markus 4,1-20: Lignelsen om sædemanden 15. februar Fastelavn Matthæus 3,13-17: Jesu dåb 22. februar 1.søndag i fasten Matthæus 4,1-11: Jesu fristelse i ørkenen 1. marts 2. søndag i fasten Matthæus 15,21-28: Den kana anæiske kvinde 8. marts 3. søndag i fasten Lukas 11,14-28: Jesus og Beelzebul 15. marts Midfaste Johannes 6,1-15: Bespisningen af de fem tusind 22. marts Mariæ bebudelses dag Lukas 1,26-38: Bebudelsen af Jesu fødsel 29. marts Palmesøndag Matthæus 21,1-9: Indtoget i Jerusalem 2. april Skærtorsdag Matthæus 26,17-30: Nadveren Kl. 19:30 Kyndelmisse Kl. 9:00 Tøndeslagning Kl. 9:00 Kl. 19:30 Musikgudstj. Ungdomsgudstj. & Kl. 18:00 Gudstj. med spisning Kl. 9:00 Konfirmandgudstj. Kl. 9:00 Nytårsgudstjeneste Den 31. december 2014 kl i Tønning kirke Nytårsgudstjeneste med efterfølgende champagne og kransekage. Tønning Træden menighedsråd Juleaften i Brædstrup kirke Kl. 11:00 en særlig børne- bedste-og eller forælder gudstjeneste ved Kim Kl. 13:30 ved Loa Kl. 15:00 ved Loa Kl. 16:30 ved Loa 9 læsninger i Brædstrup kirke Søndag den 14. december kl Brædstrup menighedsråd Mangler du kirkebladet så ring til kirkekontoret på tlf eller mail til med dit navn og adressew 11

12 Aktivitetskalender Tidspunkt: Aktivitet: Sted: Arrangør: DECEMBER: Alle dage kl Julekalenderåbning Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Onsdag d. 3. kl Julekoncert med Gudenå Folkekor Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Fredag d. 5. kl Adventsfest Klippen KFUM & KFUK og IM Fredag d. 5 kl Natkirke i Horsens Klosterkirken Provstiet Søndag d. 7. kl læsninger Træden Kirke TT Menighedsråd Tirsdag d. 9. kl Julefrokost Klippen KFUM & KFUK Unge/Voksen Torsdag d. 11. kl Bibeltime Klippen IM Søndag d. 14. kl læsninger Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Tirsdag d. 16. kl Jul for alle små børn Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Onsdag d. 17. kl Juleafslutning Tønning Kirke TT Menighedsråd Onsdag d. 17. kl Jul for alle små børn Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Onsdag d. 17. kl Jul for alle ældre medborgere Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Onsdag d. 19. kl Juleafslutning for TT-friskole Tønning Kirke TT Menighedsråd Onsdag d. 24. kl Jul for børn/forældre/bedsteforældre Brædstrup Kirke Kim Onsdag d. 24 kl , 15.00, Juleaften Brædstrup Kirke Loa Søndag d. 28. kl Julefest Klippen KFUM & KFUK og IM Onsdag d. 31. kl Nytårsgudstjeneste Tønning Kirke TT Menighedsråd Onsdag d. 31. kl Nytårsgudstjeneste Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd JANUAR: Fredag d. 2. kl Natkirke i Horsens Klosterkirken Provstiet Tirsdag d. 6. kl Fællesspisning og bibeltime Klippen KFUM & KFUK Unge/Voksen Torsdag d. 8. kl Café-eftermiddag Klippen Cafe-udvalget Torsdag d. 8. kl Hellig Tre Kongers Fest Klovborg Missionshus IM Mandag d. 12. kl Evangelisk Alliances Bedeuge Klippen KFUM & KFUK og IM Tirsdag d. 13. kl vangelisk Alliances Bedeuge Klippen KFUM & KFUK og IM Torsdag d. 15. kl Evangelisk Alliances Bedeuge Klippen KFUM & KFUK og IM Tirsdag d. 20. kl Laser-matic Klippen KFUM & KFUK Unge/Voksen Torsdag d. 22. kl Bibeltime Klippen IM Tirsdag d. 27. kl Generalforsamling KFUM & KFUK Klippen KFUM & KFUK Torsdag d. 29. kl Generalforsamling Indre Mission Klippen IM FEBRUAR: Søndag d. 1. kl Kyndelmisse Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Torsdag d. 5. kl Café-eftermiddag Klippen Cafe-udvalget Torsdag d. 5. kl Bibelkursus Ejstrup Missionshus IM Fredag d. 6 kl Natkirke i Horsens Klosterkirken Provstiet Den Fælleslejr Lystruphave Y s Men, KFUM & KFUK og IM Torsdag d. 12. kl Foredrag med Jakob Hjørnholm Tønning Kirke TT Menighedsråd Torsdag d. 12. kl Bibeltime Klippen IM Søndag d. 15. kl Fastelavsgudstjeneste Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Tirsdag d. 17. kl Babysalmesang m. Tine Münster Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Tirsdag d. 17. kl Spille-aften Klippen KFUM & KFUK Unge/Voksen Torsdag d. 19. kl Klippens Årsmøde Klippen Klippen Tirsdag d. 24. kl Babysalmesang m. Tine Münster Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Fredag d. 27. kl Fællesaften v/ Hans Jørn Østerby Klippen KFUM & KFUK MARTS: Den kl Morgensang Sognehuset i Brædstrup Brædstrup Menighedsråd Tirsdag d. 3. kl Babysalmesang m. Tine Münster Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Tirsdag d. 3. kl Fællesspisning og bibeltime Klippen KFUM & KFUK Unge/Voksen Torsdag d. 5. kl Cafe-eftermiddag Klippen Cafe-udvalget Torsdag d. 5. kl Bibeltime Klippen IM Fredag d. 6. kl Natkirke i Horsens Klosterkirken Provstiet Søndag d. 8. kl Konfirmandgudstjeneste Tønning Kirke Konfirmanderne Mandag d. 9. kl Møderække v/ Søren Grysbæk Klippen KFUM & KFUK og IM Tirsdag d. 10. kl Møderække v/ Bo Grymer Klippen KFUM & KFUK og IM 12

13 Tirsdag d. 10. kl Babysalmesang m. Tine Münster Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Torsdag d. 12. kl Møderække v/ Henrik Højlund Klippen KFUM & KFUK og IM Tirsdag d. 17. kl Babysalmesang m. Tine Münster Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Torsdag d. 19. kl Ydre Mission v/ Ellen Skov Birk Klippen IM Tirsdag d. 24. kl Babysalmesang m. Tine Münster Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Fredag d. 27. kl Påskemøde v/ Nicolai Skjøtt Klippen KFUM & KFUK og IM Søndag d. 29. kl Ungdomsgudstjeneste Brædstrup Kirke Præsterne APRIL: Torsdag. d. 2. kl Skærtorsdag med spisning Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Fredag. d. 3. kl Langfredag (Liturgisk) Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Fredag d. 3 kl Natkirke i Horsens Klosterkirken Provstiet Søndag. d. 5. kl Påskedag Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Mandag. d. 6. kl Påskedag Brædstrup Kirke Brædstrup Menighedsråd Torsdag d. 9. kl Cafe-eftermiddag Klippen Cafe-udvalget Ungdoms gudstjeneste 29. marts i Brædstrup kirke kl Konfirmandgudstjeneste Foredrag ved korshærs- og hospitalspræst Jakob Hjørnholm Tønning kirke den 12. februar kl Kirkens Korshær i krydsfeltet mellem diakoni og socialpolitik Tønning kirke søndag den 8. marts 2015 kl Gennem mange måneder har årets konfirmander som en del af konfirmationsforberedelsen - deltaget i pastoratets gudstjenester. Denne søndag er gudstjenesten tilrettelagt af konfirmanderne. Søndag den 28. september var der den årlige Høstgudstjeneste i Brædstrup Kirke, hvor kirken var smukt pyntet. 13

14 Til vor lille gerning ud... "Kom ikke og sig, at den danske folkekirke er kedelig. For der er rigtig meget at grine af," står der i pressemeddelelsen til den kendte bladtegner Julius' nye bog "Til vor lille gerning ud...". Og at der er noget om snakken, dokumenterer han i samarbejde med journalisten og forfatteren Chr. Rimestad i udgivelsen, hvor de har samlet mere end 100 tegninger fra henved 20 år med det til fælles, at de handler om kirkelivet i Danmark. Det er tegninger, der med et glimt i øjet kommenterer på alt fra den nye salmebog over de elektroniske kirkebøger til menighedsråd på udkig efter en troende præst. Desuden de mange bestræbelser på at lokke flere danskere i kirke om søndagen, samt en lang række andre temaer. Og selv om nogle af tegningerne har en snes år på bagen, er mange af dem stadig forbavsende aktuelle. 119 sider, Forlaget Mikro, 149 kr. Folk er begyndt at reagere på de dyre begravelser Konstituering i Brædstrup menighedsråd Formand: Næstformand: Kasserer: Kirkeværge: Kontaktpersoner: Sekretær: Thomas Christiansen Karen Margrethe Pedersen Peder Møller Mathisen Rasmus Ove Schmidt Berit Hune & Peder Møller Mathisen Finn Weel Jensen Byggesagkyndig: Underskriftberet: Formand for PGU: Medlem: Medlem: Ove Bro Henriksen Peder Møller Mathisen & Thomas Christiansen Svend Erik Roersen Kirsten Olsen Bente Hansen Berit Hune Thomas Christiansen Karen Margrethe P. Peder Mathiesen Rasmus Schmidt Finn Weel Jensen Kirsten Olsen Bente Hansen Svend Erik Roersen 14

15 Kirkelig vejviser BRÆDSTRUP SOGN Brædstrup Sogns Kirkekontor Kirkegade 11, 8740 Brædstrup Tlf Hjemmeside: Kirkekontorets åbningstider: Tirsdag:... Kl Onsdag:... Kl Torsdag:... Kl Øvrige tidspunkter: Henvendelse til sognepræsterne. Kirkebogsførende sognepræst Berit Hune... Tlf Ring Bakke 6, 8740 Brædstrup Træffes bedst ons., tors- og fredag kl torsdag også kl Mandag fri. Sognepræst og kordegn Kim... Tlf Mandag fri Organist Christian Spillemose...Tlf Kirkesanger Birgitte Rye...Tlf Kirkegårdsleder Mia Ajer... Tlf Kirkegårdskontoret er åben tirsdag og torsdag kl Menighedsrådsformand Thomas Christiansen... Tlf Kirkeværge Rasmus Schmidt... Tlf TØNNING OG TRÆDEN SOGNE Henvendelse til Brædstrup Kirkekontor Sognepræst Kim... Tlf Kirkebogsførende sognepræst Berit Hune... Tlf Ring Bakke 6, 8740 Brædstrup Hjemmeside: Menighedsrådsformand John Granberg...Tlf Graver Knud Kristensen...Tlf Mobiltlf Kirkesanger Annette Lindgreen...Tlf Organist Peter Værum... Tlf Gudstjenester på plejecentrene Egebo kl. 14:15 2. december Pia Skovmose Jensen 6. januar Kim 3. februar Berit Hune 3. marts Pia Skovmose Jensen Søndergården kl. 13:45 5. december Pia Skovmose Jensen 9. januar Kirsten Høg 6. februar Kim 6. marts Berit Hune Vesterled kl. 13:45 3. december Kirsten Høgh 7. januar Kim 4. februar Berit Hune 4. marts Kirsten Høg Hvad gør jeg ved Fødsel Et barns fødsel, i Tønning, Træden & Brædstrup sogne, skal anmeldes til kirkekontoret i Brædstrup. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns fødsel via blanketten "Fødselsanmeldelse", på under punktet "Fødsel", senest 14 dage efter fødslen. Anmeldelse af fødsel og fælles forældremyndighed I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn sammen via en omsorgs- og ansvarserklæring. Dette kan ske via hvor forældrene benytter Nem-ID til at signerer dokumentet, senest 14 dage efter fødslen. Dåb og navngivning Et barn skal have et navn senest seks måneder efter fødslen. Det kan ske ved dåb i kirken eller ved navngivning uden dåb. Ønskes dåb i Tønning, Træden & Brædstrup sogne kontaktes kirkekontoret i Brædstrup for aftale om dato og for yderligere praktiske oplysninger. Ved navngivning uden dåb ansøges der om navngivningen via hvor forældrene benytter NemID til at signerer med. Et navngivet barn (eller voksen) kan naturligvis døbes i kirken på et senere tidspunkt. Kontakt kirkekontoret eller en præst herom. Navneændring På findes information, love og regler, som er vigtige i forhold til navneændring. Det er ligeledes på at man vha. sin NemID ansøger om navneændring. Ansøgninger om navneændring i forbindelse med bryllupper skal ske via uanset hvor brylluppet finder sted. Vielse Ønskes vielse eller kirkelig velsignelse i Tønning, Træden & Brædstrup sogne, kontaktes kirkekontoret i Brædstrup for aftale om dato og yderligere praktiske oplysninger. Begravelse og bisættelse For Tønning, Træden & Brædstrup sogne sker henvendelsen til kirkekontoret i Brædstrup. Udenfor kirkekontorets åbningstid kan der rettes henvendelse til sognepræsten. Brædstrup kirke stilles vederlagsfrit til rådighed. Brædstrup Sognehus kan i perioder stå til rådighed for mindesammenkomster. Henvendelse herom sker til kirkekontoret i Brædstrup. Ind-/udmeldelse af Folkekirken For Tønning, Træden & Brædstrup sogne kontaktes sognepræsten eller kirkekontoret i Brædstrup- Kirkebil Til alle gudstjenester kan kirkebil bestilles på tlf senest dagen før. Se kirkens hjemmeside: 15

16 På bagsiden Når julen kommer I verden er det efterhånden sådan, at vi skal måles på vores udvikling, særligt vores evne til innovation. Hvilket er blevet Danmarks svar på en national grundresource, som skal give os alle velstand og gerne lykke, hvis det er muligt. Det er der alle pengene, som vi alle sammen er afhængig af, er. Vi må alle sammen levere nye ideer, og indtil videre går det ganske godt med det nye. Opsætningen er i hvert fald ny, når man tager på restaurant Noma, for man betalte ikke i dyre domme for 50 år siden, for at få ingredienser, som er indsamlet i naturen. Og det giver stolthed, når der uddeles Michelinstjerner til toppen af de danske restauranter. Det er dog de færreste af os, som har været omkring Geranium, Noma, Søllerød kro og hvad de nu ellers hedder, for at prøve deres nye smag. Det hører til sjældenhederne, at vi forener os om det nye. Det sker ind imellem, men det er en ret svær øvelse. Nej, skal man have fat i folkeånden, så er det nødvendigt at ty til traditionerne, selvom Leif Panduro skrev rend mig i traditionerne for næsten 60 år siden. Der er ikke noget, som kan forene så godt som traditioner. Når noget er en tradition, skal vi ikke bruge energi på at finde ud af, hvad der skal ske. Det betyder ikke, at det bliver præcis som det plejer. Ind mellem sker det, at der vokser nye ideer frem, på baggrund af det som vi plejer at gøre, men vi står ikke på bar bund, når det er en tradition. Den tradition som står aller stærkest nærmer sig med hastige skridt. Det er julen, og hvis du ikke ved at den står for døren, så tag dette som et opråb. For den kommer og den er fuld af forventning for langt de fleste. Der er nogle ting som gennemsyrer langt de flestes juleaften. Vi er sammen med andre. Det er nok det meste markante træk, nogen, og det er de fleste, uden af det skal være et kvalitetsstempel, er sammen med familien. Andre er sammen med deres kollegaer, og her tænker jeg ikke kun på de, som af den ene eller den anden grund, skal arbejde juleaften, men der er hele virksomheder som holder jul for deres ansatte. Der er alle dem, som holder jul sammen, fordi de på den ene eller anden måde, er havnet i samme båd, om det er et tog som ikke kan køre, eller man er nød til at opholde sig på hospitalet, i fængslet, eller på en ambassade. Det er også ret normalt, at man, på den ene eller anden måde, har et juletræ. Måske et som når helt op til loftet, et lille, et ud af plastik, eller et som står ude i haven og ikke skal fældes. Der er sikkert også noget særligt mad man får at spise, fordi man forbinder det med jul, om det er suppe, flæskesteg, and, gås, det kan variere fra hjem til hjem. Det sker dog, at julens tradition om fællesskab og varme og kærlighed, ikke når ind til alle. Det er ikke alle som har nogen at fejre jul med, men det sker også at de mennesker som sidder sammen med en masse andre folk, alligevel føler sig ensomme. Det sker faktisk også at de som sidder alene faktisk ikke synes det er særligt slemt, det er måske endda deres tradition. Sådan er julen en hjerternes tid, men hvad der er inde i menneskehjertet, er ikke altid lige til at se. Men med et ønske om, at julefreden må indfinde sig, så de mørke vinteraftener ikke synes for lange for de som længes efter lyset og solen, ønskes I alle en glædelig jul, uanset hvordan I har tænkt jer at fejre den. Loa Skovgaard Vibe, Sognepræst Grafisk Hus, tlf

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Find ud af, hvor meget af din egen jul, der går helt tilbage til dengang Jesus blev født. Antikmuseet Aarhus universitet Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus C Se vores hjemmeside for

Læs mere

Orø Kirkeblad December 2008 Februar 2009 17. årg.

Orø Kirkeblad December 2008 Februar 2009 17. årg. Orø Kirkeblad Nr. 5 December 2008 Februar 2009 17. årg. Nu nærmer Julen sig. Nu nærmer Julen sig igen og hvert år, synes man, at det bliver tidligere og tidligere, når vi ser alle forretningerne, der har

Læs mere

Lad os rejse os. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas:

Lad os rejse os. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Prædiken til juleaften Salmer Indgangssalme: DDS 94: Det kimer nu til julefest Salme mellem læsningerne: DDS 104: Et barn er født i Betlehem Salme før prædikenen: DDS 136: Dejlig er den himmel blå Salme

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 1. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2014 kl. 15.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 1. tekstrække Salmer DDS 74: Det kimer nu til julefest DDS 85: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.12.2014. Vinderslev kl.9 (nadver). Vium kl.10.30. Hinge kl.14.00 (nadver)

Kristi Fødsels Dag. 25.12.2014. Vinderslev kl.9 (nadver). Vium kl.10.30. Hinge kl.14.00 (nadver) Kristi Fødsels Dag. 25.12.2014. Vinderslev kl.9 (nadver). Vium kl.10.30. Hinge kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 100-111/ 98-101- 121 Vium kl.10.30: 100-117- 111/ 98-101- 121 Hinge kl.14: 100-117-

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Så blev det jul igen, og vi samles i kirkerne og senere omkring juletræerne og synger med på julens kendte og fine salmer. Jo, det er sandelig jul.

Så blev det jul igen, og vi samles i kirkerne og senere omkring juletræerne og synger med på julens kendte og fine salmer. Jo, det er sandelig jul. 1 af 6 Prædiken juleaften d. 24. december 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 2, 1-20. For alle - for dig. Så blev det jul igen, og vi samles i kirkerne og senere omkring

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Frelsens Hær - Helsingør FHNYT. Nov. - Dec. 2013

Frelsens Hær - Helsingør FHNYT. Nov. - Dec. 2013 Frelsens Hær - Helsingør FHNYT Nov. - Dec. 2013 FHNYT INFO Udgivelse Frelsens Hær i Helsingør Strandgade 60, 3000 Helsingør Tlf. 49 21 10 06 Ledere: Magdalena og Gert Pedersen Assisterende leder: Maria

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Studie. Frelsens erfaring

Studie. Frelsens erfaring Studie 4 Frelsens erfaring 27 Åbningshistorie Der fortælles om en missionær, som var blevet gode venner med en indisk perledykker. De to havde tilbragt mange timer sammen med at diskutere frelsen, men

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Kirke & Sogn. aunslev bovense

Kirke & Sogn. aunslev bovense Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 1 december 2013 - marts 2014 Det kimer nu til julefest Synger vi juleaften i kirken så taget er nær ved at løfte sig. Juleaften skal vi synge de salmer vi kender.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Juleaften Salmevalg Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas

Juleaften Salmevalg Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas Juleaften Salmevalg 94: Det kimer nu til julefest 103: Barn Jesus i en krybbe lå 119: Julen har bragt velsignet bud 99: Velkommen igen, Guds engle små 121: Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang. Glædesblus...s.

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang. Glædesblus...s. Kirkebladet Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang Læs om Glædesblus...s. 2 Musik bag tremmer...s. 3 Akutlægehelikopter...s. 3 Julekoncert...s. 4

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Læs. Vi går og venter og venter på at det bliver jul. Måske venter vi mest på gaverne og se de sidste afsnit af julekalenderen.

Læs. Vi går og venter og venter på at det bliver jul. Måske venter vi mest på gaverne og se de sidste afsnit af julekalenderen. Esajas, 53, 2-3 og 5 Han skød op foran Herren som en spire, som et rod- skud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed, vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 32. årgang Nr. 3 December 2013 Januar Februar Marts 2014 Nyt fra Menighedsrådene Halloween i Brædstrup Kirke Fælleslejr 2014 Café-eftermiddage på Klippen Minikonfirmander - findes det ikke mere? Foredragsaften

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad December 2013 - Februar 2014 Glædelig Jul Københavns tidligere biskop, Erik Norman Svendsen, udgav for nogle år siden en rigtig fin bog om vores danske salmebog:»syng for livet«. Han

Læs mere

K I R K E S I D E R N E

K I R K E S I D E R N E KRISTI KOMME Advent er tiden, hvor vi ser frem mod Herrens komme, frem mod fødslen af Kristus, Guds salvede. Julen er festen for Guds søns komme til verden, Messias komme. Og selv om julen hos os er blevet

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN

Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN Juleaften 2014, Hurup Lukas 2, 1-14 Almægtige Gud åbn vore hjerter, så vi kan åbne os for hinanden i kærlighed og få en glædelig jul. AMEN De fleste af os her i Hurup kirke i eftermiddag har glædet os

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Juledag Salmevalg Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas

Juledag Salmevalg Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas Juledag Salmevalg Hjerte, løft din glædes vinger, 114 Kimer, I klokker, 100 Lovet være du, Jesus Krist, 108 Det var ikke en nat som de andre, 98 Julen har englelyd, 118 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

November 2017 januar 2018

November 2017 januar 2018 November 2017 januar 2018 Friluftsgudstjeneste i Vester Nebel september 2017 Babysalmesang Et nyt hold begynder den 10. januar 2018 kl. 10 i Bryndum Kirke og fortsætter til den 7. marts Vi danser, leger

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE

Kirkebladet INDHOLD. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE December 2014 - Januar - Februar 2015 36. årgang nr. 198 Jeg glemmer aldrig den klokkeklang, der fyldte julen derhjemme, mens sneen lå over mark og vang, og nordenvinden

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

oktober november december

oktober november december Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 oktober november december Indhold: Hvem er vi? 2 Thomas Kingo 3 Menighedsrådsvalg 3 Kalender 4-5 Musikgudstjeneste 6 Familiegudstjenester 6 Alle Helgen 6 Babysalmesang

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

januar februar marts Indhold:

januar februar marts  Indhold: Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2016 januar februar marts Indhold: Herrens år 2-3 Brorson og hans salmer 3 Kalender 4-5 Fastelavn 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Frivillige søges 6 Sogneindsamling

Læs mere

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl Adventskransens fire lys symboliserer de fire adventssøndage inden jul. Levende lys hører adventstiden til, fordi julen ifølge kristendommen handler om, at Jesus kom til jorden som verdens lys - at han

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 1, tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 1, tekstrække 1 Grindsted Kirke og Nollund Kirke Lørdag d. 24. december 2016 kl. 13.30 og 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 1,1-14. 1. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104:

Læs mere

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift Århus den 1. december 1 Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift -1 Denne rapport indeholder en standardanalyse af deltagerne i gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i Haderslev

Læs mere

Juleevangeliet og de hellige tre konger

Juleevangeliet og de hellige tre konger Juleevangeliet og de hellige tre konger Matthæusevangeliet 1,18-2,22 og Lukasevangeliet 1,27-2,40 The Brick Testament og den danske bibeloversættelse Det her er historien om hvordan Jesus Kristus blev

Læs mere

Dette hellige evangelium til juledag skriver evangelisten Lukas (Gud være lovet)

Dette hellige evangelium til juledag skriver evangelisten Lukas (Gud være lovet) Prædiken til d.25. december 2014 Juledag. Lemvig Bykirke kl. 10.30 v/brian Christensen Tekster: Es 9,1-6a; Hebr, 1,1-5; Luk 2,1-14 Dette hellige evangelium til juledag skriver evangelisten Lukas (Gud være

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Vær velkommen, Herrens år... 1. søndag i advent begynder det nye kirkeår, og årets epistelog evangelier vil blive læst fra 1. tekstrække.

Læs mere

Juleaften 2009 Herlev Hospital

Juleaften 2009 Herlev Hospital Juleaften 2009 Herlev Hospital Kom, Jesus, vær vor hyttegæst, Hold selv i os din julefest. Amen. Julen har med stemning at gøre. Vi vil så gerne i julestemning. Vi ønsker brændende, at den skal indfinde

Læs mere

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli.

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli. Valgmenighedens Gudstjenesteliste 2016-2017 for august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli. August 7. 11.s.e.trinitatis ingen gudstjeneste 14. 12.s.e.trinitatis

Læs mere

De 9 læsninger Tekst: Thyge Enevoldsen Musik: Inger Merete Tuxen

De 9 læsninger Tekst: Thyge Enevoldsen Musik: Inger Merete Tuxen De 9 læsninger Tekst: Thyge Enevoldsen Musik: Inger Merete Tuxen Maleri: Lissen Margaard Bendix Jensen Forord De 9 læsninger er en musikgudstjeneste, som gennem 9 bibeltekster fortæller om syndefaldet,

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Dukketeater til juleprogram.

Dukketeater til juleprogram. Dukketeater til juleprogram. Dukketeater 1: (Der er brug for to dukker, en frisk og glad drengedukke (dukke 1), der er spændt på at det er jul og en lidt fornuftig pigedukke (dukke 2), der ikke kommet

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

God jul og godt nytår

God jul og godt nytår Til eftertanke Hvad gør julen til noget særligt? Emneuge Rundt i 9 lande Opslagstavlen Åben Skole, Gallafest, Hele skolen cykler, Feriekasser Avisen 6. og 7. kl. laver avis Brunch 2. kl. holder brunch

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Sidste jul, da jeg holdt juleafslutning

Sidste jul, da jeg holdt juleafslutning Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 38. årgang Nr. 16 December 2015 - Januar - Februar 2016 Solbarn, jordbarn, bag din tynde hud stråler mod os kærlighed fra Gud. Hør os, se os, Stjernebarn stig ned, så jordens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2013, Januar, Februar 2014 Nyt fra menighedsrådet Indvielse af Kirkebakkehuset Når dette kirkeblad udkommer, er ombygningen af Kirkebakkehuset (forhåbentlig)

Læs mere

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker

Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD. Bryndum Vester Nebel kirker Foto: Claus Danielsen KIRKEBLAD Bryndum Vester Nebel kirker Gudstjenester i Bryndum og Vester Nebel kirker i december, januar, februar og marts Søndag den 7. december 2. s. i advent Bryndum Kirke kl. 10:30

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Vi fejrer Jesus -2. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Vi fejrer Jesus -2. Fællessamling. Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Vi fejrer Jesus -2 Jesus er kommet! Mål: Sammen med børnene fejrer vi, hvad julen handler om: Jesus. Vi fejrer, at Gud gav os sin søn, Jesus, som blev vores Frelser. Vi fejrer, at Jesus ønsker at komme

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. Sept. okt. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 28. september Høstgudstjeneste /15. søndag efter trinitatis Den 5. oktober 16. søndag efter

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Julens evangelium fortalt af ærkeenglen Gabriel og Kejser Augustus

Julens evangelium fortalt af ærkeenglen Gabriel og Kejser Augustus Julens evangelium fortalt af ærkeenglen Gabriel og Kejser Augustus ved skoleafslutninger i Skorup kirke skrevet af Brian Iversen Kejser Augustus (A) er i våbenhuset. Ærkeenglen Gabriel (G) står i koret

Læs mere

1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ.

1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. 1. Mos. 3,24: Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. Keruber er engle, der vogter livets træ med flammesværd, efter

Læs mere

PRÆDIKEN JULEDAG 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112

PRÆDIKEN JULEDAG 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112 PRÆDIKEN JULEDAG 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112 Kom, Jesus, vær vor hyttegæst Hold selv i os din julefest, Da skal med

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere