MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2012 Åndelig dannelse teologisk inspiration skarpe om Åndelig dannelse 08 ved vores tro - eller ved hans trofasthed? 1

2 Åndelig dannelse Leder Leif Andersen Lektor I Freuds psykoanalyse spillede faderen den afgørende rolle. Den britiske børnelæge og psykoanalytiker Donald Winnicott genopdagede moderens betydning. Han skildrede, hvordan moderens spejling af barnet fungerer helt anderledes, end hvis barnet blot ser sig selv i et spejl. I moderens ansigt oplever barnet sig set; det oplever sig samlet; det bliver et selv. Ikke en kopi, men netop et selvstændigt Jeg. Winnicott har kaldt moderen for det dannende vidne til det sande selv. Uden dette dannende vidne begynder, som en beskyttelse, det falske selv at organisere sig. Menighedsfakultetet er et sted for uddannelse. Men også for dannelse. Ikke nødvendigvis dannelse som i takt og tone, men dannelse som i tilblivelse og udvikling af et åndeligt og fagligt Jeg. Med en egen relation til Gud, et eget ståsted i faget teologi. Dannelse sker ikke ved undervisning og oplysning, men ved spejling. Først og sidst ved at opleve sig set af Gud, som er far og mor for os. Dette er noget af det mest vidunderlige og særegne ved et studiemiljø som MF s: Vi er ikke blot undervisere og studerende, men et fællesskab af medvandrere og medsyndere, stående under Gud som det dannende vidne til det sande selv. Der sker noget med et menneske, som ser sig set af Den Levende. Man dannes! Man bliver til, ganske enkelt. Vi studerer ikke Gud. Vi studeres af Gud. Vi nørkler og nørder med teksterne; men Gud kan man ikke mikroskopere. Det er også noget af grunden til, at vore studerende aldrig bliver afstøbninger af underviserne. Mentorrelationen og vejlederansvaret er også en dannende spejling, men de studerende finder herved netop ind i deres egen unikke relation til Gud og til Skriften. Vort mål er ikke den sikre modellering af klonede kopier. Målet er, at de bliver spejlinger af Gud. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Giro (korttype + 01 <) - Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen Februar årgang Oplag: 6900 Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Filip Odgaard Bodilsen Stud. theol. Michael Kastrup Nielsen Stud. theol. Julie Anastasia Hejslet Kajgaard Ændringer vedr. abonnement - ring venligst

3 Teologisk inspiration Som kristne har vi brug for at fordybe os og få ny inspiration, og hvorfor ikke lade sig inspirere af andres arbejde? Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke formidler nyt fra den teologiske fagdebat inden for kirke og mission samt inspiration til forkyndelse og menighedsliv. Af Nils Andersen Landssekretær Hvor kan man som menighedsrådsmedlem, præst, forkynder eller kristen få inspiration til det daglige arbejde i sin menighed? Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (DTTK), som udgives af Menighedsfakultetet er et oplagt bud. DTTK er for alle, der ønsker indsigt i den aktuelle teologiske forskning om kirke og mission og lettilgængelig inspiration fra undervisere på Menighedsfakultetet og andre forskere i ind- og udland. spændingsfeltet mellem at være tro mod Bibelen på den ene side og videnskabelig på den anden side. Påtrængende spørgsmål tages op: Kan man drive teologi uden at forudsætte Guds eksistens? Kan man på samme tid være både bibeltro og videnskabelig? Er videnskaben i sin grundsubstans sekulær og ateistisk? Første nummer i 2012 forholder sig til temaet Evangelisk identitet ud fra fire dokumenter om bibel, frelse, mission og menighed, som Evangelisk Alliance har udarbejdet. Tidsskriftet udkommer fire gange årligt, og redaktionen holder fingeren på pulsen, når det gælder at afdække menighedens aktuelle behov og videregive nyere relevant forskning. Tro og videnskab Det seneste nummer havde temaet konfession og videnskab, og handler om teologiens rolle og placering i Jeg læser DTTK for at blive klogere på væsentlige emner, der har med min tro, mit liv og min kirke at gøre. DTTK tager ikke sig selv, men stoffet højtideligt og bringer artikler, som man ikke kan sige sig selv. Tidsskriftet giver stor fordybelse, men kræver ikke meget læsetid. Stort udbytte på kort tid, det kan jeg li, udtaler Nicolaj Wibe, missionssekretær i Evangelisk Luthersk Missionsforening. et godt tilbud Lige nu har vi et rigtigt godt tilbud: kun 150 kr. for fire numre i 2012 normalprisen er 285 kr. om året. Studerende får det for kun 100 kr. mod normalt 150 kr. De første hundrede nye abonnenter får som velkomstgave tillige et særtryk af hovedtankerne i Jeppe Bach Nikolajsens i højaktuelle ph.d.-afhandling om kirkens rolle i et pluralistisk samfund. DTTK har på to år næsten fordoblet antal abonnenter, så vær med på trenden og følg forskningen omkring kirke og mission. Bestil abonnement ved at ringe på eller send en mail til 3

4 Må din vej gå dig i møde - en pilgrimsvandrers erfaringer I 2009 levede min mand og jeg langsomt i seks uger. Vi vandrede 800 km fra Frankrig mod Santiago de Compostela i Spanien og fordøjede derefter vandringen i otte dage ved Verdens Ende. Vi opdager løbende, hvad Caminoen gjorde ved os Anna-Marie Hansen Seminarielektor I en travl hverdag er det kalenderen, der bestemmer. Der er fokus på det, vi skal nå at udrette. Men når man ikke skal gøre andet end at stå op og vandre, kan man på en særlig måde få lov til blot at være. På vandring. Når man har skrællet det overflødige bort og kun har et sæt ekstra tøj, regntøj, en sovepose og en toilettaske i sin rygsæk, så er man mere åben over for det væsentlige i tilværelsen: det, der ikke vejer noget; men som man kan bære med sig i sindet Vandringens spor i sind og liv En genopdagelse af øjeblikkets betydning. Vi kan aldrig vide, hvilke øjeblikke der sætter spor i eget og andres liv. En revurdering af begrebet hjem. Hjem er et sted, hvor man slår sig ned for en tid, hvor man falder til ro og finder hvile, for en tid. En revurdering af begrebet fællesskab. Nogle fællesskaber varer evigt - andre kort, men de kan få betydning, hvis man går ind i dem. En forstærket længsel efter frihed fra stress og jag, efter øjeblikke af stilhed og fordybelse. En fornyet taknemmelighed. Over livet, over at vi ikke skal gøre os fortjente til Guds nåde og over, at Guds nåde er ny hver morgen! Må din vej gå dig i møde Denne strofe fra en pilgrimssang har udfordret os, fordi vi er vant til, at det er os, der vælger vej. Men der er en hemmelig gave i at leve på en måde, så man ser det, der kommer én i møde. Vi øver os derfor i ikke at planlægge så meget af vores tid, at vi ikke opdager det og dem, der rent faktisk kommer os i møde. 4

5 Luthersk Spiritualitet Uffe Kronborg sognepræst Ansgars Kirke, Aalborg Fromhed er for mange mennesker i dag ikke noget attraktivt. At være spirituel er derimod trendy og positivt. Men vi har i vores lutherske fromhedstradition rigtig megen sund spiritualitet, som vi med stolthed skal praktisere og formidle videre. Mange forbinder ellers det lutherske med en stivnet og forudsigelig lov-evangelium forkyndelse, men derved risikerer man at smide barnet ud med badevandet. Luther giver nemlig god indføring i den bibelske tale om Guds nærvær, og der er i dag et stort behov for igen at sammentænke frelsens objektive fundering med erfaringsteologi. Den lutherske kirke har selvfølgelig meget at lære fra fælleskirkelig arv og fra andre kristne. Andre kirkesamfund kan også være med til at pege på vores egne blinde vinkler. Alligevel mener jeg, at luthersk spiritualitet har et positivt særpræg ved på den ene side at betone Guds alenevirken i Ordet og sakramenterne og samtidig betone efterfølgelsen og hverdagens discipelliv. Luthersk spiritualitet kendes netop på samtidigheden af menneskets syndighed og Guds nåde: Gud tilgiver os, og Kristus bor i os syndere alene i kraft af barmhjertigheden og alene i kraft af det ydre Guds ord. En sund luthersk spiritualitet er altså et discipelliv, hvor følelser og erfaring går hånd i hånd med teologisk erkendelse og refleksion. Dermed kan vi også imødekomme trenden med den subjektive søgen efter sandheden og samtidig fastholde, at vi aldrig finder Gud uden om eller bag ved Guds ord. Kristusmystik af Uffe Kronborg 160 sider, 199,95 kr. Credo 2008 Guds dannelse Henriette Valentin Bøndergaard Stud. theol. Bønnens dimension rummer et utal af aspekter. Ét aspekt, som har optaget mig en del, er bøn som fællesskab med Gud. Når vi beder, tager vi så at sige initiativ til fællesskab med Gud. I dette fællesskab får vi på én gang lov at være helt nede på jorden og helt inde foran Guds trone. Der er en vidunderlig kompleksitet i dette faktum, som jeg indrømmer, går ud over min fatteevne. Det betyder, at vi godt kan smide masken (også den fromme), lade bestræbelserne efter at bede godt nok ligge og komme nøjagtigt, som vi er. Bønnens sted er et jordnært og ærligt sted. Samtidig er det også et helligt sted, hvor vi tillidsfuldt og frimodigt må træde frem foran den levende, almægtige Guds trone. Når vi beder og har fællesskab med Gud, kan vi ikke undgå at blive påvirket af hans væsen. Han former os og danner os til at ligne ham mere. Det har vi brug for som kristne! Og ikke kun os, men også verden har brug for, at vi som Guds børn ligner ham. Denne Guds dannelse af den kristne kan vi også kalde for Guds skole. Mit ønske er, at Gud vil tage mig i sin skole ikke blot i den akademiske skole. Vi har brug for begge skoler som teologer, om end de ikke er ligestillede: Guds skole har altid førertrøjen på. Hvis ikke jeg ud over den akademiske skole også går i Guds skole, mener jeg ikke, jeg er en ret god teolog. Men hvis jeg giver Gud lov til at danne mig i sin skole, kan han bruge den akademiske skole til sin ære. 5

6 Ikonens intense blik Den ordløse stilhed og tavshed i ikonen skaber vej for et nyt syn og hjertets forståelse. Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder Ikonografien udgør en fascinerende verden. Den synlige billedrigdom udgør hele den ortodokse kirkes kerne og rum, hvor Kristus er centrum. Ikonen er teologi og forkyndelse. Ikonen er en brugsgenstand både i - og uden for kirkerummet. Men den ses først og fremmest som gudstjeneste. Gud blev menneske i Kristus, og gav sig selv ansigt og navn i verden. Den ortodokse kirke bygger på denne virkelighed - håndgribeligt og konkret. Det åndelige og fysiske liv er tæt forbundet i den ortodokse kirke. Hvordan det sker, ser vi specielt i ikonen. Himmel og jord mødes i billedet. De jordiske materialer (fra dyre, plante- og mineralriget) skrives ind i ikonen. Jordens bidrag bliver bærere af ånden. Inkarnationens virkelighed bliver synliggjort for øjnene. Kirken har som regel været en garant for langsomheden. Den har været en lomme i tiden, et særligt rum med tid til det markant anderledes. Et sted hvor ordene ikke jager med os, men kan få lov at undslippe os. Hvor vi for en stund kan vende tilbage til roen og stilheden. Den ortodokse kirke har med den teologiske tænkning bag ikonen og det ordløse hjertesprog et særligt bud på, hvad der kunne være vigtigt for os at se og erkende. Ordet blev kød og tog bolig iblandt os og vi så hans herlighed. Kristus som Pantokrator (verdenshersker) oprindelig fra St. Katarina Klostret, Sinai. Her skrevet af Pernille Svendsen. Ikonen er en langsom og stille vejviser til Gud, som fører til livet. Behovet for en langsommere rytme i livet som afløser for forjagethedens uro er påtrængende i dag. Det er i langsomhedens ro, at vi mærker, hvad der betyder noget i livet. Den hurtige adspredelse erstattes gennem mødet med ikonens intense blik af en dybere indsigt. 6

7 Temadag om spiritualitet den 4.2. kl Temadagen om spiritualitet tager afsæt i den kristne opfattelse af livet som en åndelig rejse, en pilgrimsvandring og indledes med to foredrag om formiddagen. Om eftermiddagen kan man vælge to af fire workshops: ikonernes verden, retræter, spiritual formation og tidens åndelige søgen. Temadagen koster 100 kr., studerende betaler 50 kr., mens studerende uden SU deltager gratis. Se programmet på eller få det tilsendt. Tilmelding senest mandag den på eller Kirke i klemme Marts Seminar på Menighedsfakultetet om sekularisering, spiritualitet og mindfulness. Kirken i Danmark er udfordret af både sekulariseringen, at mange i stor udstrækning er holdt op med at tage del i kirken og en tiltagende spiritualisering, hvor interessen for det spirituelle er vokset. Seminaret vil gøre os klogere på disse tendenser og skabe samtale om kirkens muligheder og begrænsninger og er åbent for alle. Pris: 250 kr. (150 kr. for studerende). Arrangører: Areopagos, IKON, Danmission, Center for Samtidsreligion og Menighedsfakultetet Se programmet på eller få det tilsendt. Richard Bauckham marts Den internationale kapacitet inden for nytestamentlig forskning professor R. Bauckham besøger Menighedsfakultetet. Onsdag den 21. marts kl holder han forelæsning over emnet: God Crucified: Early Jewish monotheism and New Testament Christology. Kl forelæser han over: Christianity and Ecological Issues. Torsdag d. 22. marts kl leder Bauckham et seminar for alle med en interesse for nytestamentlig forskning: The Gospels as Eyewitness Testimony. Alle er velkomne - fri entré. Kurt Christensen i Ethiopien Professor i etik og religionsfilosofi, Kurt Christensen, rejser 1. februar til Addis Abeba for at undervise på Ethiopian Graduate School of Theology. Kurt Christensen skal undervise to hold teologistuderende på masterniveau i henholdsvis etik og islam og kommer hjem igen 23. maj. Ophold og rejse finansieres af Dansk Ethioper Mission og afhjælper i lighed med en tilsvarende rejse i 2010 et behov for kvalificeret undervisning på det ethiopiske uddannelsessted. SKABT I GUDS BILLEDE Onsdage d. 22. og 29. februar og d. 14. og 29. marts kl v. Sognepræst, cand.theol. Peter Søes, Skelgårdskirken, Amager. Det afgørende udsagn om mennesket i skabelsesberetningen er, at det er skabt i Guds billede. Og selvom formuleringen er sjælden i resten af Bibelen, har den alligevel været styrende for teologiens forståelse af, hvad et menneske er. Men hvad betyder det? Handler det om menneskets biologi, dets psykologi, dets gudsforhold eller noget helt fjerde? Hvad er et menneske, teologisk forstået, og hvordan kan det forbindes med, hvad vi ellers ved om mennesket? Tro og hverdagsliv Onsdag den 8. februar kl Vision for en kirke, der former disciple til hverdagen. En seminardag på Menighedsfakultetet for præster og kirkeledere med Dr Neil Hudson fra London Institute for Contemporary Christianity Arrangør: Evangelisk Alliance. Se program på 7

8 8

9 Frelses vi ved tro på Kristus eller ved Kristi trofasthed? - Indblik i en studerendes bachelorprojekt Filip Odgaard Bodilsen BA i teologi har imidlertid vist, at det er særdeles svært at afskrive nogen af oversættelsesmulighederne. Gør det nogen forskel? Hvilken forskel gør det at forstå den græske frase på en ny måde? Har det nogen teologiske konsekvenser at sige, at vi retfærdiggøres, ikke ved tro på Kristus, men ved Kristi trofasthed? Jeg vil her pege på to implikationer af den nye tolkning: Hvad er retfærdighedsterminologien hos Paulus knyttet tættest til? Til vores tro eller til Kristi trofasthed? Jeg har erfaret, at ting, som umiddelbart synes at være behageligt entydige, med tiden viser sig at være overraskende flertydige. Til denne kategori hører den græske vending pistis Christou, som optræder flere gange i Paulus breve, og som vi normalt oversætter med tro på Kristus. Denne lille græske frase underkastede jeg et nærmere eftersyn i mit bachelorprojekt fra sommeren Hvis retfærdiggørelse ikke først og fremmest er et spørgsmål om menneskets tro, men om Jesu trofasthed i hans jordiske liv, bliver det krystalklart, at Gud fra start til slut er den agerende i retfærdiggørelsen. Retfærdiggørelse er ikke afhængig af nogen menneskelig disposition over for Gud, men udelukkende af Guds handling for os gennem sin søn. Det guddommelige initiativ har absolut prioritet. I luthersk teologi er det en nøgleformulering, at mennesket retfærdiggøres ved tro på Kristus. Tro og retfærdiggørelse er uløseligt forbundne størrelser. Men blandt teologer er det igennem en årrække blevet diskuteret, om Skriften overhovedet kæder retfærdiggørelse sammen med menneskets tro. Et centralt vers som Gal 2,16 hvor det i den autoriserede oversættelse hedder, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus bliver i flere sammenhænge oversat og læst således, at et menneske retfærdiggøres ved Jesu Kristi trofasthed. Med stor tilslutning hævdes det, at det lille pistis Christou, som optræder i verset, ikke bør oversættes med tro på Kristus, men med Kristi trofasthed. Sprogligt set er begge oversættelser mulige, så tilbage står det teologiske spørgsmål: Hvad er retfærdighedsterminologien hos Paulus knyttet tættest til? Til vores tro eller til Kristi trofasthed? Debatten mellem de lærde Oversættelsen Kristi trofasthed understreger Jesu menneskelighed. Den tegner et billede af den Jesus, der i fuldkommen lydighed mod sin Fader levede sit liv på jorden under korsets fortegn. Og det er et billede med magnetisk kraft. Vi drages mod Jesus, tages ind i hans trofasthed og omformes af den. Med den alternative oversættelse af pistis Christou kommer Gal 2,20 til at lyde: Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i Guds søns trofasthed. Trofastheden er mere end et eksempel til efterfølgelse. Den har forvandlende karakter! Livet i Kristus handler derfor om ligedannelse med Kristus. Den nye oversættelse ekskluderer ikke troen på Guds søn. Men den lægger sine egne accenter i Paulus retfærdiggørelseslære og sætter et knivskarpt fokus på Kristus alene. 9

10 MF-bladet Her er også plads til din annonce d IN Genbrug Tilst Dødsboer tømmes Lindholm Auto Reparation af alle bilmærker Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Tlf Vi afhenter og sælger gode brugte møbler, ting og sager samt tøj. "OFMZTUQBSLFO t 5JMTU Tlf Åbningstider: Ma.- fr , lø Vi støtter Mission Afrika og Menighedsfakultetet Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE VÆRELSER OG MØDELOKALER (1-2< &23(1+$*(1 lige i centrum $7,7 6 %(67 ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. %(67 :(67(51 Dorthea Nedergaard Psykoterapi & supervision af ledere Mob Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Silkeborg BEST WESTERN HOTEL HEBRON Helgolandsgade 4, 1653 København V Tel.: WD\ DW %HVW :HVWHUQ +RWHO +HEURQ VÆRELSER OG MØDELOKALER VÆRELSER OGi centrum MØDELOKALER lige (1-2< &23(1+$*(1 VÆRELSER OGi centrum MØDELOKALER lige (1-2< &23(1+$*(1 $7,7 6 %(67 ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. lige i centrum (1-2< &23(1+$*(1 $7,7 6 %(67 ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. Alt i kristne bøger, musik og gaveartikler $7,7 6 %(67 ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. +HOJRODQGVJDGH. EHQKDYQ 9 %(67 :(67(51 7HO ZZZ KHEURQ GN LQIR#KHEURQ GN Vækst og fornyelse i liv og parforhold Psykoterapeut Gunhild Aaen Madsen Bøger & bibler %(67 :(67(51 %(67 :(67(51 fra alle danske kristne forlag Konsultation: Århus, Bramming, Torshavn Tlf.: tlf WD\ DW %HVW :HVWHUQ +RWHO +HEURQ +HOJRODQGVJDGH. EHQKDYQ 9 6WD\ DW %HVW :HVWHUQ +RWHO +HEURQ 7HO ZZZ KHEURQ GN LQIR#KHEURQ GN 6WD\ DW %HVW :HVWHUQ +RWHO +HEURQ +HOJRODQGVJDGH. EHQKDYQ 9 7HO ZZZ KHEURQ GN LQIR#KHEURQ GN +HOJRODQGVJDGH. EHQKDYQ 9 7HO ZZZ KHEURQ GN LQIR#KHEURQ GN 10 BEST WESTERN HOTEL HEBRON Helgolandsgade 4, 1653 København V BEST WESTERN HEBRON Tel.: HOTEL 06 Helgolandsgade 1653HEBRON København V BEST WESTERN HOTEL Tel.: Helgolandsgade 4, 1653 København V Tel.:

11 MF-bladet Økonomi Fuld fart over byggeri og indsamling Walther Plauborg Hansen forretningsfører Byggeriet af TORVET, der skal rumme et nyt og unikt samarbejde om teologi og mission, skrider fremad med raske skridt. Om en måned står det færdigt og kan tages i brug. Indsamlingen til Menighedsfakultetets (MF s) andel af byggeriet har også taget et par store skridt de seneste måneder, hvor vi har modtaget 1,2 mio.kr. til byggeriet. Vi er meget glade for de mange gavebeløb og takker enhver, som har givet et bidrag. Disse gaver er en investering i en bygning og et samarbejde, som også vil gavne kirke og mission i kommende generationer. Følg byggeriet på MF indsamling til byggeri Resterende støttebehov Lån til byggeri Gaver til byggeri MF skal bidrage med 3,2 mio. kr. til byggeriet på 9,6 mio. kr. Dertil kommer udgifter på 0,55 mio. kr. til udskiftning af ventilationsanlægget og nyt inventar. MF s andel er således 3,75 mio. kr. og vi har pt. modtaget godt 2,5 mio. kr. i form af gaver og rentefrie lån. En stor tak for disse bidrag, som faktisk er kommet i næsten samme takt, som udbetalingerne til byggeriet. Din støtte tæller MF har brug for yderligere 1,2 mio. kr., og vi opfordrer alle i baglandet til at bære med uanset om du kan investere et stort eller mindre gavebeløb. Se støttemulighederne på eller kontakt mig på tlf eller dk, hvis du vil høre mere om, hvordan du kan støtte Tak for gaver til den daglige økonomi Selvom byggeri og nyt samarbejde fylder en del i denne tid, er der en vigtig dagligdag og et løbende driftsregnskab, som også skal passes. Vi er utrolig taknemlige for de mange og trofaste gavebidrag, vi modtager. Vi har i første halvdel af regnskabsåret, juli til december, modtaget 4,1 mio. kr. i gaver. Tak til alle, som har støttet os. Beløbet er kr. mindre end gavebehovet for halvåret, så vi beder om jeres fortsatte støtte til MF. 11

12 Der sker noget med et menneske, som ser sig set af Den Levende. Man dannes! Man bliver til, ganske enkelt. Vi studerer ikke Gud. Vi studeres af Gud. Leif Andersen, s. 2 TORVET indvies fredag den 9. marts Efter planen bliver byggeriet af TORVET færdigt 1. marts, så vi kan holde indvielsesfest fredag den 9. marts kl Program: : kaffe : Velkomst. Festtale ved professor Tormod Engelsviken, MF i Oslo. Med mere : Traktement 19-20: Hilsener ved udvalgte nøglepersoner. Alle er meget velkomne til indvielsesfesten! TORVET er et nyt samarbejde om teologi og mission. Følg med på TORVETs egen hjemmeside: Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013 Frelse og fortabelse 03 Headhuntet af Norsk MF 04 Bliver alle frelst? 11 Økonomien bekymrer 1 Frelse eller fortabelse Ny bog kan føre mange vild Leder Peter

Læs mere

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

Det meningsfulde liv

Det meningsfulde liv MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2012 Det meningsfulde liv i teologisk lys Lykken ved bækken 02 03 Missional kirke en introduktion 04 Det meningsfulde liv et teologisk lys 1 Lykken ved bækken Leder

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt.

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010 Missionsfakultetet 02 Missional i en højere tjeneste 04 Drømmen om MF-værket 06 nyt samarbejde med internationalt 1 udblik En højere tjeneste Asger Højlund

Læs mere

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 gudstjenestefornyelse 04 en åbenbaring af kristus 06 menneskelige gudstjenester 08 frimesser i et landsogn 1 Ud med gudstjenesten! Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder

Læs mere

Dugfriske bacheloropgaver 2013

Dugfriske bacheloropgaver 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2013 Dugfriske bacheloropgaver 2013 Omvendelser 04 den tomme grav 06 vores evige skæbne 081 Afkast Bacheloropgaver viser, hvad et teologisk studium kan kaste af

Læs mere

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet

Kirken. - et anderledes folk. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010. MF-bladet 02 2010. BA-studerende vil bringe evangeliet MF-bladet Menighedsfakultetet 02 April 2010 Kirken - et anderledes folk 04 bidrager til international forskning 06 Kirken må genvinde sin egenart 08 BA-studerende vil bringe evangeliet 1 til Laos Den ulykkelige

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet 01 2010 Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013

MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn 03. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013. MF-bladet 06 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2013 MF giver Luthers toregimentelære et serviceeftersyn Ny bog af Morten 03 04 Toregimentelæren sikrer balance 08 Eriks skifte fra universitetet til MF 1 Er toregimentelæren

Læs mere

MF bygger sammen med

MF bygger sammen med MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2011 MF bygger sammen med DEM og DIM 03 Teologi og mission i interaktion 06 Indretningen af tilbygningen 15 Sammen kan vi løfte opgaven 1 Internationalt udblik gavner

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

MF-bladet MF-bladet Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e.

MF-bladet MF-bladet  Studerende engagerer sig i diakoni fakultetsleder Studerende blandt Stopper udsatte borgere Kurt e. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december Studerende engagerer sig i diakoni 03 Fakultetsleder stopper 04 Studerende blandt udsatte borgere 12 Kurt E. Larsen forsvarer 1 doktorafhandling Leder Diakoni

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst

Læs teologi på MF! MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015. MF-bladet 01 2015. Glæden ved at være præst. Kaldet til at være præst MF-bladet Menighedsfakultetet 01 marts 2015 Læs teologi på MF! 02 Kaldet til at være præst 13 Glæden ved at være præst Ny fakultetsleder 161 Leder Kaldet til at være præst Jørgen Jørgensen Bestyrelsesformand

Læs mere

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03

Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv 03 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2014 Skilsmisse og gengiftning i kristent perspektiv Nyt center for trosforsvar på MF For og imod gengiftning 08 MF-tidsskrift i førertrøjen 1 Når sandheden om

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Jesus opstod med kød og knogler

Jesus opstod med kød og knogler MF-bladet Menighedsfakultetet 02 juni 2015 Jesus opstod med kød og knogler 02 Budskab eller begivenhed? Med kød og knogler 04 15 Dobbelt op på nye gavebreve 1 Leder Budskab eller begivenhed? Peter Søes

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

MF uddanner ledere til kirke og mission

MF uddanner ledere til kirke og mission MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2014 MF uddanner ledere til kirke og mission MF et lokomotiv 02 Teologi ud af boksen 08 Et prik blev et kald 101 Leder MF - et lokomotiv Christian Backer Mogensen

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Det længselsfulde menneske

Det længselsfulde menneske Det længselsfulde menneske 21. - 23. november 2014 EMMAUS-mødet EMMAUS-mødet i samarbejde med Roskilde Stift Lolland-Falsters Stift Areopagos Haslev Kirke Tilmelding og yderligere info www.galleri-emmaus.dk

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission. Bethesdas Formiddagshøjskole

Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission. Bethesdas Formiddagshøjskole Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission Bethesdas Formiddagshøjskole Bethesdakurser Kursuskatalog 2015-2016 Bethesdakurser Bethesdakurser er Københavns Indre Missions kursusvirksomhed Undervisningen

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Pilgrimsweekend Egholm 24.-25. sept. 2010

Pilgrimsweekend Egholm 24.-25. sept. 2010 Til vandring Må din vej gå dig i møde, og må vinden være din ven, og må solen varme din kind, og må regnen vande mildt din jord, indtil vi ses igen må Gud holde, holde dig i sin hånd. (Irsk-keltisk tradition)

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder

KrIstendommens historie fortalt gennem de store trosmøder 1 Knud Erik Andersen: Ateisterne. Kristendommen møder modstand Serie: Tro møder tro Haase & Søns Forlag 2013 Forlagsredaktion: Mette Viking Forside: Bertel Thorvaldsens statue af Jesus Kristus i Vor Frue

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser

bladet fra menighedsfakultetet Vi vurderer de nye bibeloversættelser MAR 2008 2 bladet fra menighedsfakultetet Kristendom under angreb Læs s. 6 Vi vurderer de nye bibeloversættelser Fordommene om Menighedsfakultetet faldt Læs s. 7 I 2007 fik vi i Danmark to nye bibeloversættelser

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen

Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Hvem var Søren Kierkegaard? Kirkekampen Søren Kierkegaard, var det ikke ham, der endte med at spekulere sig så langt ud, at han blev bindegal og sindssyg? Jo, det kan man godt sige. Han indledte en alt

Læs mere

LUMI nyt. 1/aug.-okt. 2015. 33. årgang

LUMI nyt. 1/aug.-okt. 2015. 33. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/aug.-okt. 2015 33. årgang Andagt Fordi du har set mig, tror du; salige er de, som ikke har set og dog tror (Johs. 20, 29) Andagt ved Hans Erik Nissen For en umiddelbar betragtning

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Ikonens blik Vejen fra jord til himmel Keltisk bøn Program

Ikonens blik Vejen fra jord til himmel Keltisk bøn Program SKOVHUSET N R 1 fe b ru a r 2 0 1 2 Ikonens blik Vejen fra jord til himmel Keltisk bøn Program SKOVHUSET Skovhuset er Det Økumeniske Centers retrætehus. Det Økumeniske Center i Århus er et center for fælles

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

MF-bladet 03 2015. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR. 23 nye studerende. Islam og terror. Tak for uvurderlig støtte!

MF-bladet 03 2015. MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR. 23 nye studerende. Islam og terror. Tak for uvurderlig støtte! MF-bladet Menighedsfakultetet 03 September 2015 TERROR 03 23 nye studerende Islam og terror 04 15 Tak for uvurderlig støtte! 1 Leder Menighedsfakultetet ønsker at uddanne præster til hele landet Thomas

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere