MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2012 Åndelig dannelse teologisk inspiration skarpe om Åndelig dannelse 08 ved vores tro - eller ved hans trofasthed? 1

2 Åndelig dannelse Leder Leif Andersen Lektor I Freuds psykoanalyse spillede faderen den afgørende rolle. Den britiske børnelæge og psykoanalytiker Donald Winnicott genopdagede moderens betydning. Han skildrede, hvordan moderens spejling af barnet fungerer helt anderledes, end hvis barnet blot ser sig selv i et spejl. I moderens ansigt oplever barnet sig set; det oplever sig samlet; det bliver et selv. Ikke en kopi, men netop et selvstændigt Jeg. Winnicott har kaldt moderen for det dannende vidne til det sande selv. Uden dette dannende vidne begynder, som en beskyttelse, det falske selv at organisere sig. Menighedsfakultetet er et sted for uddannelse. Men også for dannelse. Ikke nødvendigvis dannelse som i takt og tone, men dannelse som i tilblivelse og udvikling af et åndeligt og fagligt Jeg. Med en egen relation til Gud, et eget ståsted i faget teologi. Dannelse sker ikke ved undervisning og oplysning, men ved spejling. Først og sidst ved at opleve sig set af Gud, som er far og mor for os. Dette er noget af det mest vidunderlige og særegne ved et studiemiljø som MF s: Vi er ikke blot undervisere og studerende, men et fællesskab af medvandrere og medsyndere, stående under Gud som det dannende vidne til det sande selv. Der sker noget med et menneske, som ser sig set af Den Levende. Man dannes! Man bliver til, ganske enkelt. Vi studerer ikke Gud. Vi studeres af Gud. Vi nørkler og nørder med teksterne; men Gud kan man ikke mikroskopere. Det er også noget af grunden til, at vore studerende aldrig bliver afstøbninger af underviserne. Mentorrelationen og vejlederansvaret er også en dannende spejling, men de studerende finder herved netop ind i deres egen unikke relation til Gud og til Skriften. Vort mål er ikke den sikre modellering af klonede kopier. Målet er, at de bliver spejlinger af Gud. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Giro (korttype + 01 <) - Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen Februar årgang Oplag: 6900 Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Filip Odgaard Bodilsen Stud. theol. Michael Kastrup Nielsen Stud. theol. Julie Anastasia Hejslet Kajgaard Ændringer vedr. abonnement - ring venligst

3 Teologisk inspiration Som kristne har vi brug for at fordybe os og få ny inspiration, og hvorfor ikke lade sig inspirere af andres arbejde? Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke formidler nyt fra den teologiske fagdebat inden for kirke og mission samt inspiration til forkyndelse og menighedsliv. Af Nils Andersen Landssekretær Hvor kan man som menighedsrådsmedlem, præst, forkynder eller kristen få inspiration til det daglige arbejde i sin menighed? Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (DTTK), som udgives af Menighedsfakultetet er et oplagt bud. DTTK er for alle, der ønsker indsigt i den aktuelle teologiske forskning om kirke og mission og lettilgængelig inspiration fra undervisere på Menighedsfakultetet og andre forskere i ind- og udland. spændingsfeltet mellem at være tro mod Bibelen på den ene side og videnskabelig på den anden side. Påtrængende spørgsmål tages op: Kan man drive teologi uden at forudsætte Guds eksistens? Kan man på samme tid være både bibeltro og videnskabelig? Er videnskaben i sin grundsubstans sekulær og ateistisk? Første nummer i 2012 forholder sig til temaet Evangelisk identitet ud fra fire dokumenter om bibel, frelse, mission og menighed, som Evangelisk Alliance har udarbejdet. Tidsskriftet udkommer fire gange årligt, og redaktionen holder fingeren på pulsen, når det gælder at afdække menighedens aktuelle behov og videregive nyere relevant forskning. Tro og videnskab Det seneste nummer havde temaet konfession og videnskab, og handler om teologiens rolle og placering i Jeg læser DTTK for at blive klogere på væsentlige emner, der har med min tro, mit liv og min kirke at gøre. DTTK tager ikke sig selv, men stoffet højtideligt og bringer artikler, som man ikke kan sige sig selv. Tidsskriftet giver stor fordybelse, men kræver ikke meget læsetid. Stort udbytte på kort tid, det kan jeg li, udtaler Nicolaj Wibe, missionssekretær i Evangelisk Luthersk Missionsforening. et godt tilbud Lige nu har vi et rigtigt godt tilbud: kun 150 kr. for fire numre i 2012 normalprisen er 285 kr. om året. Studerende får det for kun 100 kr. mod normalt 150 kr. De første hundrede nye abonnenter får som velkomstgave tillige et særtryk af hovedtankerne i Jeppe Bach Nikolajsens i højaktuelle ph.d.-afhandling om kirkens rolle i et pluralistisk samfund. DTTK har på to år næsten fordoblet antal abonnenter, så vær med på trenden og følg forskningen omkring kirke og mission. Bestil abonnement ved at ringe på eller send en mail til 3

4 Må din vej gå dig i møde - en pilgrimsvandrers erfaringer I 2009 levede min mand og jeg langsomt i seks uger. Vi vandrede 800 km fra Frankrig mod Santiago de Compostela i Spanien og fordøjede derefter vandringen i otte dage ved Verdens Ende. Vi opdager løbende, hvad Caminoen gjorde ved os Anna-Marie Hansen Seminarielektor I en travl hverdag er det kalenderen, der bestemmer. Der er fokus på det, vi skal nå at udrette. Men når man ikke skal gøre andet end at stå op og vandre, kan man på en særlig måde få lov til blot at være. På vandring. Når man har skrællet det overflødige bort og kun har et sæt ekstra tøj, regntøj, en sovepose og en toilettaske i sin rygsæk, så er man mere åben over for det væsentlige i tilværelsen: det, der ikke vejer noget; men som man kan bære med sig i sindet Vandringens spor i sind og liv En genopdagelse af øjeblikkets betydning. Vi kan aldrig vide, hvilke øjeblikke der sætter spor i eget og andres liv. En revurdering af begrebet hjem. Hjem er et sted, hvor man slår sig ned for en tid, hvor man falder til ro og finder hvile, for en tid. En revurdering af begrebet fællesskab. Nogle fællesskaber varer evigt - andre kort, men de kan få betydning, hvis man går ind i dem. En forstærket længsel efter frihed fra stress og jag, efter øjeblikke af stilhed og fordybelse. En fornyet taknemmelighed. Over livet, over at vi ikke skal gøre os fortjente til Guds nåde og over, at Guds nåde er ny hver morgen! Må din vej gå dig i møde Denne strofe fra en pilgrimssang har udfordret os, fordi vi er vant til, at det er os, der vælger vej. Men der er en hemmelig gave i at leve på en måde, så man ser det, der kommer én i møde. Vi øver os derfor i ikke at planlægge så meget af vores tid, at vi ikke opdager det og dem, der rent faktisk kommer os i møde. 4

5 Luthersk Spiritualitet Uffe Kronborg sognepræst Ansgars Kirke, Aalborg Fromhed er for mange mennesker i dag ikke noget attraktivt. At være spirituel er derimod trendy og positivt. Men vi har i vores lutherske fromhedstradition rigtig megen sund spiritualitet, som vi med stolthed skal praktisere og formidle videre. Mange forbinder ellers det lutherske med en stivnet og forudsigelig lov-evangelium forkyndelse, men derved risikerer man at smide barnet ud med badevandet. Luther giver nemlig god indføring i den bibelske tale om Guds nærvær, og der er i dag et stort behov for igen at sammentænke frelsens objektive fundering med erfaringsteologi. Den lutherske kirke har selvfølgelig meget at lære fra fælleskirkelig arv og fra andre kristne. Andre kirkesamfund kan også være med til at pege på vores egne blinde vinkler. Alligevel mener jeg, at luthersk spiritualitet har et positivt særpræg ved på den ene side at betone Guds alenevirken i Ordet og sakramenterne og samtidig betone efterfølgelsen og hverdagens discipelliv. Luthersk spiritualitet kendes netop på samtidigheden af menneskets syndighed og Guds nåde: Gud tilgiver os, og Kristus bor i os syndere alene i kraft af barmhjertigheden og alene i kraft af det ydre Guds ord. En sund luthersk spiritualitet er altså et discipelliv, hvor følelser og erfaring går hånd i hånd med teologisk erkendelse og refleksion. Dermed kan vi også imødekomme trenden med den subjektive søgen efter sandheden og samtidig fastholde, at vi aldrig finder Gud uden om eller bag ved Guds ord. Kristusmystik af Uffe Kronborg 160 sider, 199,95 kr. Credo 2008 Guds dannelse Henriette Valentin Bøndergaard Stud. theol. Bønnens dimension rummer et utal af aspekter. Ét aspekt, som har optaget mig en del, er bøn som fællesskab med Gud. Når vi beder, tager vi så at sige initiativ til fællesskab med Gud. I dette fællesskab får vi på én gang lov at være helt nede på jorden og helt inde foran Guds trone. Der er en vidunderlig kompleksitet i dette faktum, som jeg indrømmer, går ud over min fatteevne. Det betyder, at vi godt kan smide masken (også den fromme), lade bestræbelserne efter at bede godt nok ligge og komme nøjagtigt, som vi er. Bønnens sted er et jordnært og ærligt sted. Samtidig er det også et helligt sted, hvor vi tillidsfuldt og frimodigt må træde frem foran den levende, almægtige Guds trone. Når vi beder og har fællesskab med Gud, kan vi ikke undgå at blive påvirket af hans væsen. Han former os og danner os til at ligne ham mere. Det har vi brug for som kristne! Og ikke kun os, men også verden har brug for, at vi som Guds børn ligner ham. Denne Guds dannelse af den kristne kan vi også kalde for Guds skole. Mit ønske er, at Gud vil tage mig i sin skole ikke blot i den akademiske skole. Vi har brug for begge skoler som teologer, om end de ikke er ligestillede: Guds skole har altid førertrøjen på. Hvis ikke jeg ud over den akademiske skole også går i Guds skole, mener jeg ikke, jeg er en ret god teolog. Men hvis jeg giver Gud lov til at danne mig i sin skole, kan han bruge den akademiske skole til sin ære. 5

6 Ikonens intense blik Den ordløse stilhed og tavshed i ikonen skaber vej for et nyt syn og hjertets forståelse. Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder Ikonografien udgør en fascinerende verden. Den synlige billedrigdom udgør hele den ortodokse kirkes kerne og rum, hvor Kristus er centrum. Ikonen er teologi og forkyndelse. Ikonen er en brugsgenstand både i - og uden for kirkerummet. Men den ses først og fremmest som gudstjeneste. Gud blev menneske i Kristus, og gav sig selv ansigt og navn i verden. Den ortodokse kirke bygger på denne virkelighed - håndgribeligt og konkret. Det åndelige og fysiske liv er tæt forbundet i den ortodokse kirke. Hvordan det sker, ser vi specielt i ikonen. Himmel og jord mødes i billedet. De jordiske materialer (fra dyre, plante- og mineralriget) skrives ind i ikonen. Jordens bidrag bliver bærere af ånden. Inkarnationens virkelighed bliver synliggjort for øjnene. Kirken har som regel været en garant for langsomheden. Den har været en lomme i tiden, et særligt rum med tid til det markant anderledes. Et sted hvor ordene ikke jager med os, men kan få lov at undslippe os. Hvor vi for en stund kan vende tilbage til roen og stilheden. Den ortodokse kirke har med den teologiske tænkning bag ikonen og det ordløse hjertesprog et særligt bud på, hvad der kunne være vigtigt for os at se og erkende. Ordet blev kød og tog bolig iblandt os og vi så hans herlighed. Kristus som Pantokrator (verdenshersker) oprindelig fra St. Katarina Klostret, Sinai. Her skrevet af Pernille Svendsen. Ikonen er en langsom og stille vejviser til Gud, som fører til livet. Behovet for en langsommere rytme i livet som afløser for forjagethedens uro er påtrængende i dag. Det er i langsomhedens ro, at vi mærker, hvad der betyder noget i livet. Den hurtige adspredelse erstattes gennem mødet med ikonens intense blik af en dybere indsigt. 6

7 Temadag om spiritualitet den 4.2. kl Temadagen om spiritualitet tager afsæt i den kristne opfattelse af livet som en åndelig rejse, en pilgrimsvandring og indledes med to foredrag om formiddagen. Om eftermiddagen kan man vælge to af fire workshops: ikonernes verden, retræter, spiritual formation og tidens åndelige søgen. Temadagen koster 100 kr., studerende betaler 50 kr., mens studerende uden SU deltager gratis. Se programmet på eller få det tilsendt. Tilmelding senest mandag den på eller Kirke i klemme Marts Seminar på Menighedsfakultetet om sekularisering, spiritualitet og mindfulness. Kirken i Danmark er udfordret af både sekulariseringen, at mange i stor udstrækning er holdt op med at tage del i kirken og en tiltagende spiritualisering, hvor interessen for det spirituelle er vokset. Seminaret vil gøre os klogere på disse tendenser og skabe samtale om kirkens muligheder og begrænsninger og er åbent for alle. Pris: 250 kr. (150 kr. for studerende). Arrangører: Areopagos, IKON, Danmission, Center for Samtidsreligion og Menighedsfakultetet Se programmet på eller få det tilsendt. Richard Bauckham marts Den internationale kapacitet inden for nytestamentlig forskning professor R. Bauckham besøger Menighedsfakultetet. Onsdag den 21. marts kl holder han forelæsning over emnet: God Crucified: Early Jewish monotheism and New Testament Christology. Kl forelæser han over: Christianity and Ecological Issues. Torsdag d. 22. marts kl leder Bauckham et seminar for alle med en interesse for nytestamentlig forskning: The Gospels as Eyewitness Testimony. Alle er velkomne - fri entré. Kurt Christensen i Ethiopien Professor i etik og religionsfilosofi, Kurt Christensen, rejser 1. februar til Addis Abeba for at undervise på Ethiopian Graduate School of Theology. Kurt Christensen skal undervise to hold teologistuderende på masterniveau i henholdsvis etik og islam og kommer hjem igen 23. maj. Ophold og rejse finansieres af Dansk Ethioper Mission og afhjælper i lighed med en tilsvarende rejse i 2010 et behov for kvalificeret undervisning på det ethiopiske uddannelsessted. SKABT I GUDS BILLEDE Onsdage d. 22. og 29. februar og d. 14. og 29. marts kl v. Sognepræst, cand.theol. Peter Søes, Skelgårdskirken, Amager. Det afgørende udsagn om mennesket i skabelsesberetningen er, at det er skabt i Guds billede. Og selvom formuleringen er sjælden i resten af Bibelen, har den alligevel været styrende for teologiens forståelse af, hvad et menneske er. Men hvad betyder det? Handler det om menneskets biologi, dets psykologi, dets gudsforhold eller noget helt fjerde? Hvad er et menneske, teologisk forstået, og hvordan kan det forbindes med, hvad vi ellers ved om mennesket? Tro og hverdagsliv Onsdag den 8. februar kl Vision for en kirke, der former disciple til hverdagen. En seminardag på Menighedsfakultetet for præster og kirkeledere med Dr Neil Hudson fra London Institute for Contemporary Christianity Arrangør: Evangelisk Alliance. Se program på 7

8 8

9 Frelses vi ved tro på Kristus eller ved Kristi trofasthed? - Indblik i en studerendes bachelorprojekt Filip Odgaard Bodilsen BA i teologi har imidlertid vist, at det er særdeles svært at afskrive nogen af oversættelsesmulighederne. Gør det nogen forskel? Hvilken forskel gør det at forstå den græske frase på en ny måde? Har det nogen teologiske konsekvenser at sige, at vi retfærdiggøres, ikke ved tro på Kristus, men ved Kristi trofasthed? Jeg vil her pege på to implikationer af den nye tolkning: Hvad er retfærdighedsterminologien hos Paulus knyttet tættest til? Til vores tro eller til Kristi trofasthed? Jeg har erfaret, at ting, som umiddelbart synes at være behageligt entydige, med tiden viser sig at være overraskende flertydige. Til denne kategori hører den græske vending pistis Christou, som optræder flere gange i Paulus breve, og som vi normalt oversætter med tro på Kristus. Denne lille græske frase underkastede jeg et nærmere eftersyn i mit bachelorprojekt fra sommeren Hvis retfærdiggørelse ikke først og fremmest er et spørgsmål om menneskets tro, men om Jesu trofasthed i hans jordiske liv, bliver det krystalklart, at Gud fra start til slut er den agerende i retfærdiggørelsen. Retfærdiggørelse er ikke afhængig af nogen menneskelig disposition over for Gud, men udelukkende af Guds handling for os gennem sin søn. Det guddommelige initiativ har absolut prioritet. I luthersk teologi er det en nøgleformulering, at mennesket retfærdiggøres ved tro på Kristus. Tro og retfærdiggørelse er uløseligt forbundne størrelser. Men blandt teologer er det igennem en årrække blevet diskuteret, om Skriften overhovedet kæder retfærdiggørelse sammen med menneskets tro. Et centralt vers som Gal 2,16 hvor det i den autoriserede oversættelse hedder, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus bliver i flere sammenhænge oversat og læst således, at et menneske retfærdiggøres ved Jesu Kristi trofasthed. Med stor tilslutning hævdes det, at det lille pistis Christou, som optræder i verset, ikke bør oversættes med tro på Kristus, men med Kristi trofasthed. Sprogligt set er begge oversættelser mulige, så tilbage står det teologiske spørgsmål: Hvad er retfærdighedsterminologien hos Paulus knyttet tættest til? Til vores tro eller til Kristi trofasthed? Debatten mellem de lærde Oversættelsen Kristi trofasthed understreger Jesu menneskelighed. Den tegner et billede af den Jesus, der i fuldkommen lydighed mod sin Fader levede sit liv på jorden under korsets fortegn. Og det er et billede med magnetisk kraft. Vi drages mod Jesus, tages ind i hans trofasthed og omformes af den. Med den alternative oversættelse af pistis Christou kommer Gal 2,20 til at lyde: Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i Guds søns trofasthed. Trofastheden er mere end et eksempel til efterfølgelse. Den har forvandlende karakter! Livet i Kristus handler derfor om ligedannelse med Kristus. Den nye oversættelse ekskluderer ikke troen på Guds søn. Men den lægger sine egne accenter i Paulus retfærdiggørelseslære og sætter et knivskarpt fokus på Kristus alene. 9

10 MF-bladet Her er også plads til din annonce d IN Genbrug Tilst Dødsboer tømmes Lindholm Auto Reparation af alle bilmærker Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Tlf Vi afhenter og sælger gode brugte møbler, ting og sager samt tøj. "OFMZTUQBSLFO t 5JMTU Tlf Åbningstider: Ma.- fr , lø Vi støtter Mission Afrika og Menighedsfakultetet Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE VÆRELSER OG MØDELOKALER (1-2< &23(1+$*(1 lige i centrum $7,7 6 %(67 ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. %(67 :(67(51 Dorthea Nedergaard Psykoterapi & supervision af ledere Mob Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Silkeborg BEST WESTERN HOTEL HEBRON Helgolandsgade 4, 1653 København V Tel.: WD\ DW %HVW :HVWHUQ +RWHO +HEURQ VÆRELSER OG MØDELOKALER VÆRELSER OGi centrum MØDELOKALER lige (1-2< &23(1+$*(1 VÆRELSER OGi centrum MØDELOKALER lige (1-2< &23(1+$*(1 $7,7 6 %(67 ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. lige i centrum (1-2< &23(1+$*(1 $7,7 6 %(67 ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. Alt i kristne bøger, musik og gaveartikler $7,7 6 %(67 ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. +HOJRODQGVJDGH. EHQKDYQ 9 %(67 :(67(51 7HO ZZZ KHEURQ GN LQIR#KHEURQ GN Vækst og fornyelse i liv og parforhold Psykoterapeut Gunhild Aaen Madsen Bøger & bibler %(67 :(67(51 %(67 :(67(51 fra alle danske kristne forlag Konsultation: Århus, Bramming, Torshavn Tlf.: tlf WD\ DW %HVW :HVWHUQ +RWHO +HEURQ +HOJRODQGVJDGH. EHQKDYQ 9 6WD\ DW %HVW :HVWHUQ +RWHO +HEURQ 7HO ZZZ KHEURQ GN LQIR#KHEURQ GN 6WD\ DW %HVW :HVWHUQ +RWHO +HEURQ +HOJRODQGVJDGH. EHQKDYQ 9 7HO ZZZ KHEURQ GN LQIR#KHEURQ GN +HOJRODQGVJDGH. EHQKDYQ 9 7HO ZZZ KHEURQ GN LQIR#KHEURQ GN 10 BEST WESTERN HOTEL HEBRON Helgolandsgade 4, 1653 København V BEST WESTERN HEBRON Tel.: HOTEL 06 Helgolandsgade 1653HEBRON København V BEST WESTERN HOTEL Tel.: Helgolandsgade 4, 1653 København V Tel.:

11 MF-bladet Økonomi Fuld fart over byggeri og indsamling Walther Plauborg Hansen forretningsfører Byggeriet af TORVET, der skal rumme et nyt og unikt samarbejde om teologi og mission, skrider fremad med raske skridt. Om en måned står det færdigt og kan tages i brug. Indsamlingen til Menighedsfakultetets (MF s) andel af byggeriet har også taget et par store skridt de seneste måneder, hvor vi har modtaget 1,2 mio.kr. til byggeriet. Vi er meget glade for de mange gavebeløb og takker enhver, som har givet et bidrag. Disse gaver er en investering i en bygning og et samarbejde, som også vil gavne kirke og mission i kommende generationer. Følg byggeriet på MF indsamling til byggeri Resterende støttebehov Lån til byggeri Gaver til byggeri MF skal bidrage med 3,2 mio. kr. til byggeriet på 9,6 mio. kr. Dertil kommer udgifter på 0,55 mio. kr. til udskiftning af ventilationsanlægget og nyt inventar. MF s andel er således 3,75 mio. kr. og vi har pt. modtaget godt 2,5 mio. kr. i form af gaver og rentefrie lån. En stor tak for disse bidrag, som faktisk er kommet i næsten samme takt, som udbetalingerne til byggeriet. Din støtte tæller MF har brug for yderligere 1,2 mio. kr., og vi opfordrer alle i baglandet til at bære med uanset om du kan investere et stort eller mindre gavebeløb. Se støttemulighederne på eller kontakt mig på tlf eller dk, hvis du vil høre mere om, hvordan du kan støtte Tak for gaver til den daglige økonomi Selvom byggeri og nyt samarbejde fylder en del i denne tid, er der en vigtig dagligdag og et løbende driftsregnskab, som også skal passes. Vi er utrolig taknemlige for de mange og trofaste gavebidrag, vi modtager. Vi har i første halvdel af regnskabsåret, juli til december, modtaget 4,1 mio. kr. i gaver. Tak til alle, som har støttet os. Beløbet er kr. mindre end gavebehovet for halvåret, så vi beder om jeres fortsatte støtte til MF. 11

12 Der sker noget med et menneske, som ser sig set af Den Levende. Man dannes! Man bliver til, ganske enkelt. Vi studerer ikke Gud. Vi studeres af Gud. Leif Andersen, s. 2 TORVET indvies fredag den 9. marts Efter planen bliver byggeriet af TORVET færdigt 1. marts, så vi kan holde indvielsesfest fredag den 9. marts kl Program: : kaffe : Velkomst. Festtale ved professor Tormod Engelsviken, MF i Oslo. Med mere : Traktement 19-20: Hilsener ved udvalgte nøglepersoner. Alle er meget velkomne til indvielsesfesten! TORVET er et nyt samarbejde om teologi og mission. Følg med på TORVETs egen hjemmeside: Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket

MF-bladet 06 2011. MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011. Guds rige er nær. Torvet tager form. Gudsriget via korset. kaldet blev forstærket MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2011 Guds rige er nær Torvet tager form 03 Gudsriget via korset 04 kaldet blev forstærket 081 Komme dit rige i himlen som på jorden! Leder Og så diskuterede vi

Læs mere

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

MF-bladet 02 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2012. Torvet åbnet. Drømmen kan realiseres. Glimt fra åbningsfesten 1

MF-bladet 02 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2012. Torvet åbnet. Drømmen kan realiseres. Glimt fra åbningsfesten 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2012 Torvet åbnet Større udsyn 02 04 Drømmen kan realiseres 08 Glimt fra åbningsfesten 1 Større udsyn Leder Samarbejdet med Dansk Ethiopermission og Israelsmissionen

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1

MF-bladet 01 2013. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013. Frelse og fortabelse. Headhuntet. Bliver alle frelst? Økonomien bekymrer 1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2013 Frelse og fortabelse 03 Headhuntet af Norsk MF 04 Bliver alle frelst? 11 Økonomien bekymrer 1 Frelse eller fortabelse Ny bog kan føre mange vild Leder Peter

Læs mere

Med horisont og vidde mission og teologi mødes

Med horisont og vidde mission og teologi mødes MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2011 Med horisont og vidde mission og teologi mødes Ordet OG Ånden 02 03 byggeriet er påbegyndt 04 fem skarpe til kirkehistorikeren 1 Åndens blæst og Ordets muld!

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

Det meningsfulde liv

Det meningsfulde liv MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2012 Det meningsfulde liv i teologisk lys Lykken ved bækken 02 03 Missional kirke en introduktion 04 Det meningsfulde liv et teologisk lys 1 Lykken ved bækken Leder

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Andagt. Med evigheden for øje LUMI RADIO AALBORG PÅ INTERNETTET

Andagt. Med evigheden for øje LUMI RADIO AALBORG PÅ INTERNETTET LUMI nyt L U M I R a d i o A a l b o r g 1/april-sept. 2013 31. årgang Andagt Med evigheden for øje Andagt ved Hans Peter Hansen I Lumi Radios studie hænger et broderet billede med denne sætningen. Når

Læs mere

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang

Søren Kierkegaard på spil. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013. MF-bladet 02 2013. Søren Kierkegaards passion. Lydighed eller lovsang MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2013 Søren Kierkegaard på spil 03 Lydighed eller lovsang 04 Søren Kierkegaards passion 11 MF behøver din støtte 1 At blive sig selv Leder Jørn Henrik Olsen fakultetsleder,

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Efterår 2017 Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet

Læs mere

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Cellegruppeoplægget tager udgangspunkt i første del af menighedens mission nemlig Mødested og i første punkt under dette punkt: Mødested mellem Gud og

Læs mere

MF-bladet 04 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2012. Ung forskning. Menigheden og Bibelen. Åbent brev til folkekirken.

MF-bladet 04 2012. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2012. Ung forskning. Menigheden og Bibelen. Åbent brev til folkekirken. MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2012 Ung forskning 04 Nyheden om kors-kongen 06 Menigheden og Bibelen 12 Åbent brev til folkekirken 1 Forspring via forskning Leder Forskning giver ligeledes en

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

En ny skabning. En ny skabning

En ny skabning. En ny skabning En ny skabning At blive frelst er ikke kun at få sin synd tilgive, men også at blive født på ny. Det er noget noget der dør og det er et nyt liv der starter. Udrykket at blive født på ny er for mange kristne

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet forløb: Foråret

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Kirkehøjskole i Sønderjylland

Kirkehøjskole i Sønderjylland Kirkehøjskole i Sønderjylland 2017-2018 Velkommen til Kirkehøjskole i Sønderjylland! Program Kirkehøjskole i Sønderjylland er et unikt tilbud til dig, der er kommet på sporet af Jesus og gerne vil lære

Læs mere

Hvem skal lede kirken?

Hvem skal lede kirken? MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2013 Hvem skal lede kirken? 02 Bibeltroskab i dag 29 nye studerende 03 04 Hvem bør lede folkekirken 1 Bibeltroskab i dag Leder Asger Chr. Højlund Professor jo bare

Læs mere

Tale i Engesvang d. 15/4-10

Tale i Engesvang d. 15/4-10 Tale i Engesvang d. 15/4-10 ved Daniel Præstholm (Voldsomt): Hvorfor lever I imod Guds ord? I handler efter jeres egen vilje og ikke efter vor Faders! Hvis I ikke begynder at fokusere på Kristus, som den,

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen.

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. 1 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 17. januar 2016 kl. 16.00. Skitse - og stikordsagtig. Salmer: 289/277/439/362/Hvad er det der gør jul til noget særligt /143 Åbningshilsen. Nåde være

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten.

til vores medmennesker, og vi kan ændre på vores egen adfærd, og leve efter De ti Bud i forhold til Gud og næsten. Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 27. juli 2014 Kirkedag: 6.s.e.Trin/B Tekst: Matt 19,16-26 Salmer: Gørløse: 402 * 356 * 414 * 192 * 516 LL: 402 * 447 * 449 *414 * 192 * 512,2 * 516 I De

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Studie 18. Kristen adfærd

Studie 18. Kristen adfærd Studie 18 Kristen adfærd 97 Åbningshistorie Spørgsmål, der skræmmer livet af mig: Hvilke film er det ok at se? Hvad er der galt med det tøj, jeg har på? Er der noget galt med min musik beskriver den ikke

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 1. juni 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække Salmer DDS 722: Nu blomstertiden kommer DDS 299: Ånd over ånder DDS

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene.

Der skal komme en tid, da enhver, som slår jeg ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. siger Jesus til disciplene. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 17. maj 2015 Kirkedag: 6.s.e.påske/A Tekst: Joh 15,26-16,4 Salmer: SK: 254 * 683 * 281 * 473 * 251 LL: 254 * 260 * 683 * 281 * 473 * 251 Der skal komme

Læs mere

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012

Missional kirke i Danmark elkursus Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark elkursus 2011 Teolkursus 2012 1 Teolkursus 2012 Missional kirke i Danmark De udfordringer, som den kristne kirke står overfor i Danmark, kræver, at kristne drøfter, hvordan kirken

Læs mere

Dugfriske bacheloropgaver 2013

Dugfriske bacheloropgaver 2013 MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2013 Dugfriske bacheloropgaver 2013 Omvendelser 04 den tomme grav 06 vores evige skæbne 081 Afkast Bacheloropgaver viser, hvad et teologisk studium kan kaste af

Læs mere

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne:

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Reformationsgudstjeneste Konfirmanderne medvirker Salmer: 487, 337, 289 / 336, 29 Rom. 3. 21-26 Rødding, 13. marts 2016 Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Men nu har Gud vist,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge

Kend Kristus. Discipelskab. Målrettet 16-18 år. Troy Fitzgerald. Unge Kend Kristus Discipelskab Målrettet 16-18 år Troy Fitzgerald Unge Kend Kristus Troy Fitzgerald Unge 16-18 år 3 Originaltitel: ChristWise 2013 Dansk Bogforlag Grafisk bearbejdning: Sat med: ITC Century

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus

gudstjenestefornyelse MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 MF-bladet 04 2010 menneskelige gudstjenester en åbenbaring af kristus MF-bladet Menighedsfakultetet 04 August 2010 gudstjenestefornyelse 04 en åbenbaring af kristus 06 menneskelige gudstjenester 08 frimesser i et landsogn 1 Ud med gudstjenesten! Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

MF-bladet 02 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014. TORVET forbinder. Teologi og mission. Global missionsglød

MF-bladet 02 2014. MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014. TORVET forbinder. Teologi og mission. Global missionsglød MF-bladet Menighedsfakultetet 02 april 2014 TORVET forbinder teologi og mission 02 Teologi og mission i interaktion 04 Global missionsglød 08 TORVET giver retning i studiet 1 Teologi og mission i interaktion

Læs mere

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21

291 Du som går ud 725 Det dufter lysegrønt læsning: Ap. G. 2,1-11 Evanglium: Joh. 14,15-21 Prædiken til Pinsedag 15. maj 2016 Vestervang Kirke kl. 10.00 to dåb. V. Else Kruse Schleef Salmer: 290Ialsinglans 448v.1 3Fyldtafglæde 448v.4 6 331Uberørtafbyenstravlhed 291Dusomgårud 725Detdufterlysegrønt

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Far, hvad handler din bog egentlig om? Jeg svarede, at min bog meget præcist handler om det, vi synger i børnesangen:

Far, hvad handler din bog egentlig om? Jeg svarede, at min bog meget præcist handler om det, vi synger i børnesangen: Forord Far, hvad handler din bog egentlig om? Far, hvornår kommer den tykke bog ud af computeren? Far, tror du ikke, det mest er dig, der bliver tyk, når du hele tiden sidder på kontoret? Uffe, har du

Læs mere

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Semesterstart pastoralseminariet 313 Kom regn af det høje Hilsen kollekt-læsning 684 o Jesus du al nådes væld Læsning trosbekendelse 396 Min mund

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt.

Missionsfakultetet. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010. MF-bladet 05 2010. nyt samarbejde med internationalt. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 Oktober 2010 Missionsfakultetet 02 Missional i en højere tjeneste 04 Drømmen om MF-værket 06 nyt samarbejde med internationalt 1 udblik En højere tjeneste Asger Højlund

Læs mere

Bibeltro i den akademiske verden

Bibeltro i den akademiske verden MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2014 Bibeltro i den akademiske verden 02 Nej tak til selvglade idioter 04 bibeltroskab og videnskabelighed 08 troen udfordres i studiet 1 Leder Nej tak til selvglade

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Joh 3,25-36. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 20. december 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til 4. søndag i advent, Joh 3,25-36. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 20. december 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Grindsted Kirke Søndag d. 20. december 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag i advent, Joh 3,25-36. 2. tekstrække Salmer DDS 84: Gør døren høj, gør porten vid DDS 85: Op, Zion, at

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske, hvad

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

PRÆDIKEN TIL JULEDAG 2005 - Allerslev kl. 9.00 - Osted kl. 10.30

PRÆDIKEN TIL JULEDAG 2005 - Allerslev kl. 9.00 - Osted kl. 10.30 Nu vil vi sjunge og være glad i Jesu Kristi navn! Guds Søn er født i Betlehems stad, os alle til glæde og gavn. Han steg fra tronen i Himmerig og blev et barn på jord; for os han daled så nederlig, hans

Læs mere

Menighedsfakultetet i vælten. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober MF-bladet nye bachelorsuderende.

Menighedsfakultetet i vælten. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober MF-bladet nye bachelorsuderende. MF-bladet Menighedsfakultetet 05 oktober 2011 Menighedsfakultetet i vælten Brug arvesølvet 02 03 22 nye bachelorsuderende ikke lukningstruet 041 BRUG ARVESØLVET! I vælten i medierne - og i vælten for fuld

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Johannesevangeliet 3.1-15 Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus

Læs mere

Fælles skriftemål forud for gudstjenesten. HILSEN Præsten siger: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus.

Fælles skriftemål forud for gudstjenesten. HILSEN Præsten siger: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Skriftemål Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Fælles skriftemål forud for gudstjenesten Fælles skriftemål kan holdes forud for gudstjenesten imellem anden og tredje ringning efter følgende

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11.

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Af domprovst Anders Gadegaard Alt er givet os. Taknemmeligheden er den

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345

5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345 1 5. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 20. juli 2014 kl. 10.00. Salmer: 331/434/436/318//672/439/60/345 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 16,13-26 Bøn. Lad os bede! Ånd over

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Fastelavns søndag II 2016 Strellev 9.00 745 46 696 164-217

Fastelavns søndag II 2016 Strellev 9.00 745 46 696 164-217 Vi har taget en masse bøger med i dag. Det er meget forskellige bøger. Der er bøger, som er brugs-bøger; det er umiddelbart indlysende, hvad funktionen af dem er. Andre er mere udfordrende for læseren,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1 17-01-2016 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2014. Tekst: Johs. 12,23-33. Det er vinter og sidste søndag efter helligtrekonger. I år, 2016, falder påsken meget tidligt, det er palmesøndag

Læs mere