MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MF-bladet - hvad teologi er?! MF-bladet Åndelig dannelse teologisk inspiration 4 skarpe om ved vores tro - eller"

Transkript

1 MF-bladet Menighedsfakultetet 01 februar 2012 Åndelig dannelse teologisk inspiration skarpe om Åndelig dannelse 08 ved vores tro - eller ved hans trofasthed? 1

2 Åndelig dannelse Leder Leif Andersen Lektor I Freuds psykoanalyse spillede faderen den afgørende rolle. Den britiske børnelæge og psykoanalytiker Donald Winnicott genopdagede moderens betydning. Han skildrede, hvordan moderens spejling af barnet fungerer helt anderledes, end hvis barnet blot ser sig selv i et spejl. I moderens ansigt oplever barnet sig set; det oplever sig samlet; det bliver et selv. Ikke en kopi, men netop et selvstændigt Jeg. Winnicott har kaldt moderen for det dannende vidne til det sande selv. Uden dette dannende vidne begynder, som en beskyttelse, det falske selv at organisere sig. Menighedsfakultetet er et sted for uddannelse. Men også for dannelse. Ikke nødvendigvis dannelse som i takt og tone, men dannelse som i tilblivelse og udvikling af et åndeligt og fagligt Jeg. Med en egen relation til Gud, et eget ståsted i faget teologi. Dannelse sker ikke ved undervisning og oplysning, men ved spejling. Først og sidst ved at opleve sig set af Gud, som er far og mor for os. Dette er noget af det mest vidunderlige og særegne ved et studiemiljø som MF s: Vi er ikke blot undervisere og studerende, men et fællesskab af medvandrere og medsyndere, stående under Gud som det dannende vidne til det sande selv. Der sker noget med et menneske, som ser sig set af Den Levende. Man dannes! Man bliver til, ganske enkelt. Vi studerer ikke Gud. Vi studeres af Gud. Vi nørkler og nørder med teksterne; men Gud kan man ikke mikroskopere. Det er også noget af grunden til, at vore studerende aldrig bliver afstøbninger af underviserne. Mentorrelationen og vejlederansvaret er også en dannende spejling, men de studerende finder herved netop ind i deres egen unikke relation til Gud og til Skriften. Vort mål er ikke den sikre modellering af klonede kopier. Målet er, at de bliver spejlinger af Gud. MF-bladet Menighedsfakultetet Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N Tlf Fax Giro (korttype + 01 <) - Fakultetsleder: Jørn Henrik Olsen Forretningsfører: Walther Plauborg Hansen Februar årgang Oplag: 6900 Tryk Øko-Tryk Skjern Grafisk Design Graphic Care MF-bladet udkommer i februar, april, juni, august, oktober og december. Redaktion Fakultetsleder Jørn Henrik Olsen Landssekretær Nils Andersen (ansvarshavende) Stud. theol. Filip Odgaard Bodilsen Stud. theol. Michael Kastrup Nielsen Stud. theol. Julie Anastasia Hejslet Kajgaard Ændringer vedr. abonnement - ring venligst

3 Teologisk inspiration Som kristne har vi brug for at fordybe os og få ny inspiration, og hvorfor ikke lade sig inspirere af andres arbejde? Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke formidler nyt fra den teologiske fagdebat inden for kirke og mission samt inspiration til forkyndelse og menighedsliv. Af Nils Andersen Landssekretær Hvor kan man som menighedsrådsmedlem, præst, forkynder eller kristen få inspiration til det daglige arbejde i sin menighed? Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (DTTK), som udgives af Menighedsfakultetet er et oplagt bud. DTTK er for alle, der ønsker indsigt i den aktuelle teologiske forskning om kirke og mission og lettilgængelig inspiration fra undervisere på Menighedsfakultetet og andre forskere i ind- og udland. spændingsfeltet mellem at være tro mod Bibelen på den ene side og videnskabelig på den anden side. Påtrængende spørgsmål tages op: Kan man drive teologi uden at forudsætte Guds eksistens? Kan man på samme tid være både bibeltro og videnskabelig? Er videnskaben i sin grundsubstans sekulær og ateistisk? Første nummer i 2012 forholder sig til temaet Evangelisk identitet ud fra fire dokumenter om bibel, frelse, mission og menighed, som Evangelisk Alliance har udarbejdet. Tidsskriftet udkommer fire gange årligt, og redaktionen holder fingeren på pulsen, når det gælder at afdække menighedens aktuelle behov og videregive nyere relevant forskning. Tro og videnskab Det seneste nummer havde temaet konfession og videnskab, og handler om teologiens rolle og placering i Jeg læser DTTK for at blive klogere på væsentlige emner, der har med min tro, mit liv og min kirke at gøre. DTTK tager ikke sig selv, men stoffet højtideligt og bringer artikler, som man ikke kan sige sig selv. Tidsskriftet giver stor fordybelse, men kræver ikke meget læsetid. Stort udbytte på kort tid, det kan jeg li, udtaler Nicolaj Wibe, missionssekretær i Evangelisk Luthersk Missionsforening. et godt tilbud Lige nu har vi et rigtigt godt tilbud: kun 150 kr. for fire numre i 2012 normalprisen er 285 kr. om året. Studerende får det for kun 100 kr. mod normalt 150 kr. De første hundrede nye abonnenter får som velkomstgave tillige et særtryk af hovedtankerne i Jeppe Bach Nikolajsens i højaktuelle ph.d.-afhandling om kirkens rolle i et pluralistisk samfund. DTTK har på to år næsten fordoblet antal abonnenter, så vær med på trenden og følg forskningen omkring kirke og mission. Bestil abonnement ved at ringe på eller send en mail til 3

4 Må din vej gå dig i møde - en pilgrimsvandrers erfaringer I 2009 levede min mand og jeg langsomt i seks uger. Vi vandrede 800 km fra Frankrig mod Santiago de Compostela i Spanien og fordøjede derefter vandringen i otte dage ved Verdens Ende. Vi opdager løbende, hvad Caminoen gjorde ved os Anna-Marie Hansen Seminarielektor I en travl hverdag er det kalenderen, der bestemmer. Der er fokus på det, vi skal nå at udrette. Men når man ikke skal gøre andet end at stå op og vandre, kan man på en særlig måde få lov til blot at være. På vandring. Når man har skrællet det overflødige bort og kun har et sæt ekstra tøj, regntøj, en sovepose og en toilettaske i sin rygsæk, så er man mere åben over for det væsentlige i tilværelsen: det, der ikke vejer noget; men som man kan bære med sig i sindet Vandringens spor i sind og liv En genopdagelse af øjeblikkets betydning. Vi kan aldrig vide, hvilke øjeblikke der sætter spor i eget og andres liv. En revurdering af begrebet hjem. Hjem er et sted, hvor man slår sig ned for en tid, hvor man falder til ro og finder hvile, for en tid. En revurdering af begrebet fællesskab. Nogle fællesskaber varer evigt - andre kort, men de kan få betydning, hvis man går ind i dem. En forstærket længsel efter frihed fra stress og jag, efter øjeblikke af stilhed og fordybelse. En fornyet taknemmelighed. Over livet, over at vi ikke skal gøre os fortjente til Guds nåde og over, at Guds nåde er ny hver morgen! Må din vej gå dig i møde Denne strofe fra en pilgrimssang har udfordret os, fordi vi er vant til, at det er os, der vælger vej. Men der er en hemmelig gave i at leve på en måde, så man ser det, der kommer én i møde. Vi øver os derfor i ikke at planlægge så meget af vores tid, at vi ikke opdager det og dem, der rent faktisk kommer os i møde. 4

5 Luthersk Spiritualitet Uffe Kronborg sognepræst Ansgars Kirke, Aalborg Fromhed er for mange mennesker i dag ikke noget attraktivt. At være spirituel er derimod trendy og positivt. Men vi har i vores lutherske fromhedstradition rigtig megen sund spiritualitet, som vi med stolthed skal praktisere og formidle videre. Mange forbinder ellers det lutherske med en stivnet og forudsigelig lov-evangelium forkyndelse, men derved risikerer man at smide barnet ud med badevandet. Luther giver nemlig god indføring i den bibelske tale om Guds nærvær, og der er i dag et stort behov for igen at sammentænke frelsens objektive fundering med erfaringsteologi. Den lutherske kirke har selvfølgelig meget at lære fra fælleskirkelig arv og fra andre kristne. Andre kirkesamfund kan også være med til at pege på vores egne blinde vinkler. Alligevel mener jeg, at luthersk spiritualitet har et positivt særpræg ved på den ene side at betone Guds alenevirken i Ordet og sakramenterne og samtidig betone efterfølgelsen og hverdagens discipelliv. Luthersk spiritualitet kendes netop på samtidigheden af menneskets syndighed og Guds nåde: Gud tilgiver os, og Kristus bor i os syndere alene i kraft af barmhjertigheden og alene i kraft af det ydre Guds ord. En sund luthersk spiritualitet er altså et discipelliv, hvor følelser og erfaring går hånd i hånd med teologisk erkendelse og refleksion. Dermed kan vi også imødekomme trenden med den subjektive søgen efter sandheden og samtidig fastholde, at vi aldrig finder Gud uden om eller bag ved Guds ord. Kristusmystik af Uffe Kronborg 160 sider, 199,95 kr. Credo 2008 Guds dannelse Henriette Valentin Bøndergaard Stud. theol. Bønnens dimension rummer et utal af aspekter. Ét aspekt, som har optaget mig en del, er bøn som fællesskab med Gud. Når vi beder, tager vi så at sige initiativ til fællesskab med Gud. I dette fællesskab får vi på én gang lov at være helt nede på jorden og helt inde foran Guds trone. Der er en vidunderlig kompleksitet i dette faktum, som jeg indrømmer, går ud over min fatteevne. Det betyder, at vi godt kan smide masken (også den fromme), lade bestræbelserne efter at bede godt nok ligge og komme nøjagtigt, som vi er. Bønnens sted er et jordnært og ærligt sted. Samtidig er det også et helligt sted, hvor vi tillidsfuldt og frimodigt må træde frem foran den levende, almægtige Guds trone. Når vi beder og har fællesskab med Gud, kan vi ikke undgå at blive påvirket af hans væsen. Han former os og danner os til at ligne ham mere. Det har vi brug for som kristne! Og ikke kun os, men også verden har brug for, at vi som Guds børn ligner ham. Denne Guds dannelse af den kristne kan vi også kalde for Guds skole. Mit ønske er, at Gud vil tage mig i sin skole ikke blot i den akademiske skole. Vi har brug for begge skoler som teologer, om end de ikke er ligestillede: Guds skole har altid førertrøjen på. Hvis ikke jeg ud over den akademiske skole også går i Guds skole, mener jeg ikke, jeg er en ret god teolog. Men hvis jeg giver Gud lov til at danne mig i sin skole, kan han bruge den akademiske skole til sin ære. 5

6 Ikonens intense blik Den ordløse stilhed og tavshed i ikonen skaber vej for et nyt syn og hjertets forståelse. Jørn Henrik Olsen Fakultetsleder Ikonografien udgør en fascinerende verden. Den synlige billedrigdom udgør hele den ortodokse kirkes kerne og rum, hvor Kristus er centrum. Ikonen er teologi og forkyndelse. Ikonen er en brugsgenstand både i - og uden for kirkerummet. Men den ses først og fremmest som gudstjeneste. Gud blev menneske i Kristus, og gav sig selv ansigt og navn i verden. Den ortodokse kirke bygger på denne virkelighed - håndgribeligt og konkret. Det åndelige og fysiske liv er tæt forbundet i den ortodokse kirke. Hvordan det sker, ser vi specielt i ikonen. Himmel og jord mødes i billedet. De jordiske materialer (fra dyre, plante- og mineralriget) skrives ind i ikonen. Jordens bidrag bliver bærere af ånden. Inkarnationens virkelighed bliver synliggjort for øjnene. Kirken har som regel været en garant for langsomheden. Den har været en lomme i tiden, et særligt rum med tid til det markant anderledes. Et sted hvor ordene ikke jager med os, men kan få lov at undslippe os. Hvor vi for en stund kan vende tilbage til roen og stilheden. Den ortodokse kirke har med den teologiske tænkning bag ikonen og det ordløse hjertesprog et særligt bud på, hvad der kunne være vigtigt for os at se og erkende. Ordet blev kød og tog bolig iblandt os og vi så hans herlighed. Kristus som Pantokrator (verdenshersker) oprindelig fra St. Katarina Klostret, Sinai. Her skrevet af Pernille Svendsen. Ikonen er en langsom og stille vejviser til Gud, som fører til livet. Behovet for en langsommere rytme i livet som afløser for forjagethedens uro er påtrængende i dag. Det er i langsomhedens ro, at vi mærker, hvad der betyder noget i livet. Den hurtige adspredelse erstattes gennem mødet med ikonens intense blik af en dybere indsigt. 6

7 Temadag om spiritualitet den 4.2. kl Temadagen om spiritualitet tager afsæt i den kristne opfattelse af livet som en åndelig rejse, en pilgrimsvandring og indledes med to foredrag om formiddagen. Om eftermiddagen kan man vælge to af fire workshops: ikonernes verden, retræter, spiritual formation og tidens åndelige søgen. Temadagen koster 100 kr., studerende betaler 50 kr., mens studerende uden SU deltager gratis. Se programmet på eller få det tilsendt. Tilmelding senest mandag den på eller Kirke i klemme Marts Seminar på Menighedsfakultetet om sekularisering, spiritualitet og mindfulness. Kirken i Danmark er udfordret af både sekulariseringen, at mange i stor udstrækning er holdt op med at tage del i kirken og en tiltagende spiritualisering, hvor interessen for det spirituelle er vokset. Seminaret vil gøre os klogere på disse tendenser og skabe samtale om kirkens muligheder og begrænsninger og er åbent for alle. Pris: 250 kr. (150 kr. for studerende). Arrangører: Areopagos, IKON, Danmission, Center for Samtidsreligion og Menighedsfakultetet Se programmet på eller få det tilsendt. Richard Bauckham marts Den internationale kapacitet inden for nytestamentlig forskning professor R. Bauckham besøger Menighedsfakultetet. Onsdag den 21. marts kl holder han forelæsning over emnet: God Crucified: Early Jewish monotheism and New Testament Christology. Kl forelæser han over: Christianity and Ecological Issues. Torsdag d. 22. marts kl leder Bauckham et seminar for alle med en interesse for nytestamentlig forskning: The Gospels as Eyewitness Testimony. Alle er velkomne - fri entré. Kurt Christensen i Ethiopien Professor i etik og religionsfilosofi, Kurt Christensen, rejser 1. februar til Addis Abeba for at undervise på Ethiopian Graduate School of Theology. Kurt Christensen skal undervise to hold teologistuderende på masterniveau i henholdsvis etik og islam og kommer hjem igen 23. maj. Ophold og rejse finansieres af Dansk Ethioper Mission og afhjælper i lighed med en tilsvarende rejse i 2010 et behov for kvalificeret undervisning på det ethiopiske uddannelsessted. SKABT I GUDS BILLEDE Onsdage d. 22. og 29. februar og d. 14. og 29. marts kl v. Sognepræst, cand.theol. Peter Søes, Skelgårdskirken, Amager. Det afgørende udsagn om mennesket i skabelsesberetningen er, at det er skabt i Guds billede. Og selvom formuleringen er sjælden i resten af Bibelen, har den alligevel været styrende for teologiens forståelse af, hvad et menneske er. Men hvad betyder det? Handler det om menneskets biologi, dets psykologi, dets gudsforhold eller noget helt fjerde? Hvad er et menneske, teologisk forstået, og hvordan kan det forbindes med, hvad vi ellers ved om mennesket? Tro og hverdagsliv Onsdag den 8. februar kl Vision for en kirke, der former disciple til hverdagen. En seminardag på Menighedsfakultetet for præster og kirkeledere med Dr Neil Hudson fra London Institute for Contemporary Christianity Arrangør: Evangelisk Alliance. Se program på 7

8 8

9 Frelses vi ved tro på Kristus eller ved Kristi trofasthed? - Indblik i en studerendes bachelorprojekt Filip Odgaard Bodilsen BA i teologi har imidlertid vist, at det er særdeles svært at afskrive nogen af oversættelsesmulighederne. Gør det nogen forskel? Hvilken forskel gør det at forstå den græske frase på en ny måde? Har det nogen teologiske konsekvenser at sige, at vi retfærdiggøres, ikke ved tro på Kristus, men ved Kristi trofasthed? Jeg vil her pege på to implikationer af den nye tolkning: Hvad er retfærdighedsterminologien hos Paulus knyttet tættest til? Til vores tro eller til Kristi trofasthed? Jeg har erfaret, at ting, som umiddelbart synes at være behageligt entydige, med tiden viser sig at være overraskende flertydige. Til denne kategori hører den græske vending pistis Christou, som optræder flere gange i Paulus breve, og som vi normalt oversætter med tro på Kristus. Denne lille græske frase underkastede jeg et nærmere eftersyn i mit bachelorprojekt fra sommeren Hvis retfærdiggørelse ikke først og fremmest er et spørgsmål om menneskets tro, men om Jesu trofasthed i hans jordiske liv, bliver det krystalklart, at Gud fra start til slut er den agerende i retfærdiggørelsen. Retfærdiggørelse er ikke afhængig af nogen menneskelig disposition over for Gud, men udelukkende af Guds handling for os gennem sin søn. Det guddommelige initiativ har absolut prioritet. I luthersk teologi er det en nøgleformulering, at mennesket retfærdiggøres ved tro på Kristus. Tro og retfærdiggørelse er uløseligt forbundne størrelser. Men blandt teologer er det igennem en årrække blevet diskuteret, om Skriften overhovedet kæder retfærdiggørelse sammen med menneskets tro. Et centralt vers som Gal 2,16 hvor det i den autoriserede oversættelse hedder, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus bliver i flere sammenhænge oversat og læst således, at et menneske retfærdiggøres ved Jesu Kristi trofasthed. Med stor tilslutning hævdes det, at det lille pistis Christou, som optræder i verset, ikke bør oversættes med tro på Kristus, men med Kristi trofasthed. Sprogligt set er begge oversættelser mulige, så tilbage står det teologiske spørgsmål: Hvad er retfærdighedsterminologien hos Paulus knyttet tættest til? Til vores tro eller til Kristi trofasthed? Debatten mellem de lærde Oversættelsen Kristi trofasthed understreger Jesu menneskelighed. Den tegner et billede af den Jesus, der i fuldkommen lydighed mod sin Fader levede sit liv på jorden under korsets fortegn. Og det er et billede med magnetisk kraft. Vi drages mod Jesus, tages ind i hans trofasthed og omformes af den. Med den alternative oversættelse af pistis Christou kommer Gal 2,20 til at lyde: Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i Guds søns trofasthed. Trofastheden er mere end et eksempel til efterfølgelse. Den har forvandlende karakter! Livet i Kristus handler derfor om ligedannelse med Kristus. Den nye oversættelse ekskluderer ikke troen på Guds søn. Men den lægger sine egne accenter i Paulus retfærdiggørelseslære og sætter et knivskarpt fokus på Kristus alene. 9

10 MF-bladet Her er også plads til din annonce d IN Genbrug Tilst Dødsboer tømmes Lindholm Auto Reparation af alle bilmærker Thistedvej Nørresundby v. Morten Warncke Olesen Tlf Vi afhenter og sælger gode brugte møbler, ting og sager samt tøj. "OFMZTUQBSLFO t 5JMTU Tlf Åbningstider: Ma.- fr , lø Vi støtter Mission Afrika og Menighedsfakultetet Lægerne Axelsen & Fausholt Vestre Strandalle Risskov Tlf VI STIKKER LIDT DYBERE VÆRELSER OG MØDELOKALER (1-2< &23(1+$*(1 lige i centrum $7,7 6 %(67 ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. %(67 :(67(51 Dorthea Nedergaard Psykoterapi & supervision af ledere Mob Begravelsesforretning for Silkeborg og omegn Vestergade Silkeborg BEST WESTERN HOTEL HEBRON Helgolandsgade 4, 1653 København V Tel.: WD\ DW %HVW :HVWHUQ +RWHO +HEURQ VÆRELSER OG MØDELOKALER VÆRELSER OGi centrum MØDELOKALER lige (1-2< &23(1+$*(1 VÆRELSER OGi centrum MØDELOKALER lige (1-2< &23(1+$*(1 $7,7 6 %(67 ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. lige i centrum (1-2< &23(1+$*(1 $7,7 6 %(67 ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. Alt i kristne bøger, musik og gaveartikler $7,7 6 %(67 ET GODT OG CENTRALT STED AT BO OG MØDES. +HOJRODQGVJDGH. EHQKDYQ 9 %(67 :(67(51 7HO ZZZ KHEURQ GN LQIR#KHEURQ GN Vækst og fornyelse i liv og parforhold Psykoterapeut Gunhild Aaen Madsen Bøger & bibler %(67 :(67(51 %(67 :(67(51 fra alle danske kristne forlag Konsultation: Århus, Bramming, Torshavn Tlf.: tlf WD\ DW %HVW :HVWHUQ +RWHO +HEURQ +HOJRODQGVJDGH. EHQKDYQ 9 6WD\ DW %HVW :HVWHUQ +RWHO +HEURQ 7HO ZZZ KHEURQ GN LQIR#KHEURQ GN 6WD\ DW %HVW :HVWHUQ +RWHO +HEURQ +HOJRODQGVJDGH. EHQKDYQ 9 7HO ZZZ KHEURQ GN LQIR#KHEURQ GN +HOJRODQGVJDGH. EHQKDYQ 9 7HO ZZZ KHEURQ GN LQIR#KHEURQ GN 10 BEST WESTERN HOTEL HEBRON Helgolandsgade 4, 1653 København V BEST WESTERN HEBRON Tel.: HOTEL 06 Helgolandsgade 1653HEBRON København V BEST WESTERN HOTEL Tel.: Helgolandsgade 4, 1653 København V Tel.:

11 MF-bladet Økonomi Fuld fart over byggeri og indsamling Walther Plauborg Hansen forretningsfører Byggeriet af TORVET, der skal rumme et nyt og unikt samarbejde om teologi og mission, skrider fremad med raske skridt. Om en måned står det færdigt og kan tages i brug. Indsamlingen til Menighedsfakultetets (MF s) andel af byggeriet har også taget et par store skridt de seneste måneder, hvor vi har modtaget 1,2 mio.kr. til byggeriet. Vi er meget glade for de mange gavebeløb og takker enhver, som har givet et bidrag. Disse gaver er en investering i en bygning og et samarbejde, som også vil gavne kirke og mission i kommende generationer. Følg byggeriet på MF indsamling til byggeri Resterende støttebehov Lån til byggeri Gaver til byggeri MF skal bidrage med 3,2 mio. kr. til byggeriet på 9,6 mio. kr. Dertil kommer udgifter på 0,55 mio. kr. til udskiftning af ventilationsanlægget og nyt inventar. MF s andel er således 3,75 mio. kr. og vi har pt. modtaget godt 2,5 mio. kr. i form af gaver og rentefrie lån. En stor tak for disse bidrag, som faktisk er kommet i næsten samme takt, som udbetalingerne til byggeriet. Din støtte tæller MF har brug for yderligere 1,2 mio. kr., og vi opfordrer alle i baglandet til at bære med uanset om du kan investere et stort eller mindre gavebeløb. Se støttemulighederne på eller kontakt mig på tlf eller dk, hvis du vil høre mere om, hvordan du kan støtte Tak for gaver til den daglige økonomi Selvom byggeri og nyt samarbejde fylder en del i denne tid, er der en vigtig dagligdag og et løbende driftsregnskab, som også skal passes. Vi er utrolig taknemlige for de mange og trofaste gavebidrag, vi modtager. Vi har i første halvdel af regnskabsåret, juli til december, modtaget 4,1 mio. kr. i gaver. Tak til alle, som har støttet os. Beløbet er kr. mindre end gavebehovet for halvåret, så vi beder om jeres fortsatte støtte til MF. 11

12 Der sker noget med et menneske, som ser sig set af Den Levende. Man dannes! Man bliver til, ganske enkelt. Vi studerer ikke Gud. Vi studeres af Gud. Leif Andersen, s. 2 TORVET indvies fredag den 9. marts Efter planen bliver byggeriet af TORVET færdigt 1. marts, så vi kan holde indvielsesfest fredag den 9. marts kl Program: : kaffe : Velkomst. Festtale ved professor Tormod Engelsviken, MF i Oslo. Med mere : Traktement 19-20: Hilsener ved udvalgte nøglepersoner. Alle er meget velkomne til indvielsesfesten! TORVET er et nyt samarbejde om teologi og mission. Følg med på TORVETs egen hjemmeside: Bestil MF-bladet SMS MF-bladet til

Ny BA-uddannelse på MF

Ny BA-uddannelse på MF MF-bladet Menighedsfakultetet 03 juni 2013 Ny BA-uddannelse på MF ny samarbejdsaftale 03 04 Ny international uddannelse 11 din gave tæller dobbelt i juni 1 Lad MF gøre en forskel! Leder Ane Melchiorsen

Læs mere

Første MF-bachelorer i arbejde

Første MF-bachelorer i arbejde MF-bladet Menighedsfakultetet 06 december 2012 Første MF-bachelorer i arbejde Præsten 04 Evangelisten 06 Outsideren 081 Gør det en forskel? Leder Jørgen Jørgensen Sognepræst og bestyrelsesformand MF har

Læs mere

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed

MF-bladet 01 2010. MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010. Giv dig rig! forvalteransvaret. samtale på skinner. gavmildhed MF-bladet Menighedsfakultetet 01 Februar 2010 Giv dig rig! grønsager og 04 gavmildhed forvalteransvaret 06 samtale på skinner 081 Giv dig rig! GIV Dig RIG MF-bladet 01 2010 Ingolf Henoch Pedersen Fakultetsleder

Læs mere

MF uddanner ledere til kirke og mission

MF uddanner ledere til kirke og mission MF-bladet Menighedsfakultetet 04 august 2014 MF uddanner ledere til kirke og mission MF et lokomotiv 02 Teologi ud af boksen 08 Et prik blev et kald 101 Leder MF - et lokomotiv Christian Backer Mogensen

Læs mere

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet

bladet Årets teolog 2006 Nyt bibliotek Bogens plads i teologistudiet Menighedsfakultetet OKT 2006 7 bladet fra menighedsfakultetet Nyt bibliotek Se side 3 Bogens plads i teologistudiet Se side 4 Årets teolog 2006 Biskop Steen Skovsgaard blev ved Menighedsfakultetets årsfest den 16. september

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER

AF NICKLAS LAUTRUP-MEINER 03 inspiration nærvær holdning 13. februar 2015 Årgang 115 Ejendomsvurdering Det kan være af afgørende betydning at få sin ejendom vurderet. Man går og venter på, hvad resultatet bliver. Hvis man er i

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47

NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47 NYT LIV EVANGELISK LOVSANG NU DA DU ER LUNKEN... JESUS ER MIN! 1-2014 ÅRG. 47 Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer: Peder Hovgaard

Læs mere

Sex. forskud på Rosenius 200- års jubilæum i 2016. AF BIRGER REUSS SCHMIDT

Sex. forskud på Rosenius 200- års jubilæum i 2016. AF BIRGER REUSS SCHMIDT 10 inspiration nærvær holdning 23. maj 2014 Årgang 114 Sex Sex er Guds gave til menneskene! Ægteparret bliver forenet fysisk og åndeligt og opnår at blive ét kød, så de sammen danner et mere komplet udtryk

Læs mere

Reservestole kom frem

Reservestole kom frem 15 inspiration nærvær holdning 30. august 2013 Årgang 113 Hvile I Salme 131 siges det: Jeg bringer min sjæl til hvile og ro; som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Israel, vent på Herren

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Velkommen. Guds kærlighed kom først

Velkommen. Guds kærlighed kom først Bedeuge Januar 2012 Velkommen Dette hæfte er udgivet af Evangelisk Alliance. De valgte emner afspejler den store Lausanne Konference i Cape Town, der for godt et år siden samlede kirke og organisationsledere

Læs mere

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund LEDERDAG I AARHUS Kirkens kropssprog Etik tak - og bibelsnak Ung missionær Nye tider på Father s Home Dåb i Osted Volontør i Osted

Læs mere

Kristen børnehave i Esbjerg

Kristen børnehave i Esbjerg 19 inspiration nærvær holdning 25. oktober 2013 Årgang 113 Falmer Nu falmer skoven, synger vi trindt om land. Men gør den det? Når tøj falmer, så er det, fordi sollys har bleget det. Men en grøn trøje

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne

netværksbladet Vækkelsens forløbere Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling Til kristne kvinder i Skandinavien Forbederne netværksbladet Nr. 1 Januar 2014 Til kristne kvinder i Skandinavien Kvindeprofilen: Skulle jeg klare det måtte jeg bede om hjælp Vækkelsens forløbere Forbederne Arrow - et nyt værktøj til lederudvikling

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra indog udland Ny præst i Saralystkirken i Århus Nyt fra Ghana / Rumænien / Grønland / Thailand Nytår og nye klæder rapport fra Øresund Konference 2010 2 Magasinet

Læs mere

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet.

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet. Tema: Omsorg Hvad er Evangelisk Børnemission? Evangelisk Børnemission er en tværkirkelig organisation, hvis mål er at nå børnene med evangeliet, undervise dem i Guds ord og lede dem ind i en lokal kirke.

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

Tema Kampe i tro og sind

Tema Kampe i tro og sind 04 Juli 2007 Årgang 143 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Kampe i tro og sind Unge under pres Udbrændt og stresset en synder under Guds nåde Store navne; Anselm indhold; leder 02 Den

Læs mere

Foredrag / oplæg på konferencen Folkekirkens fremtid(er)

Foredrag / oplæg på konferencen Folkekirkens fremtid(er) Foredrag / oplæg på konferencen Folkekirkens fremtid(er) den 27. august 2007 Indhold Chief Imagination Officer Rolf Jensen: Folkekirkens fremtider - i fremtidsforskerens perspektiv...3 Professor, dr. theol.

Læs mere

agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration

agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration agapenyt Infonummer Nummer 3 2011 Parvis.dk Psyktro-linien Spændingsfeltet mellem tro og psykologi Kurser og inspiration Agape - planche 5 til foldevæg.i1 1 20-05-2008 14:00:07 agape Agape ønsker på folkekirkelig

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

AF BIRGER REUSS SCHMIDT. Da Per Damgaard Pedersen i 2011 blev ansat i Kristkirken i Kolding, skortede det ikke på advarsler om, at det

AF BIRGER REUSS SCHMIDT. Da Per Damgaard Pedersen i 2011 blev ansat i Kristkirken i Kolding, skortede det ikke på advarsler om, at det 08 inspiration nærvær holdning 25. april 2014 Årgang 114 Det er så svært at tage mod vejledning, når det er nye sider af livet, der skal læ- gang, det nye skal afprøves, opleves det nærmere, som om det

Læs mere