Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark"

Transkript

1 Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra Udgivet af DNSDTRK Februar 2016 Brian Esbensen, formand 1

2 Indhold 1 Formål Organisation og godkendelse Ret til deltagelse... 5 Registreringskrav... 5 ID-mærkning... 5 Neutraliserede hunde... 5 Udenlandske hunde... 6 Prøver med begrænset tilmelding... 6 Overgangsordning... 6 Udelukket for deltagelse er Hundeejerens ansvar Anmeldelse og gebyr... 7 Anmeldelsesgebyret tilbagebetales Prøveform og klasseinddeling... 7 Prøveform... 7 Klasseindelinger... 7 Kvalifikationsprøve:... 7 Begynderklasse Tollerjagtprøve:... 7 Begynderklasse Tollerworkingtest:... 7 Åbenklasse:... 7 Vinderklasse:... 8 Skift mellem Tollerworkingtest og Tollerjagtprøve... 8 Startorden Prøveforløb og prøvens elementer... 8 Tilrettelæggelse... 8 Tolling... 8 Markeringer... 8 Dirigering... 8 Frit søg... 8 Generelt... 9 Apporterings vildt

3 8 Krav til klasserne og prøvens gennemførelse... 9 Kvalifikationsprøve:... 9 Tolling:... 9 Vandmarkering:... 9 Landmarkering:... 9 Frit søg:... 9 Fri ved fod:... 9 Skud:... 9 Vildt: Begynderklasse (Bkl) Tolling: Vandmarkering: Landmarkering: Fremsendelse: Frit søg: Fri ved fod: Ro på post: Skud: Vildt: Åben klasse (Åkl) Tolling: Markeringer: Dirigering: Frit søg: Fri ved fod: Ro på post: Skud: Vildt: Vinderklasse (Vkl) Tolling: Markeringer: Dirigering: Frit søg: Fri ved fod:

4 Ro på post: Skud: Vildt: Andet: Formål med bedømmelsen Følgende egenskaber hos hunden skal altid bedømmes Tolling Samarbejdsvilje Frit søg Fart Udholdenhed Næse Dirigerbarhed Markeringsevne Skudreaktion Ro Apporteringslyst Vildtbehandling Vandpassion Accept af anden hund Dommeren kan afbryde bedømmelsen af en hund Bedømmelse Præmiering Kvalifikationsprøve Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens Toller jagtprøve titler og jagtprøvechampionat Anvisninger til hundefører Protest Tabel 1: Tollerjagtprøve bedømmelse

5 Vedtaget af bestyrelsen for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub (DNSDTRK). Prøvereglerne træder i kraft den med revision pr og Prøven afholdes af Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub. Prøven omtales herefter som Tollerjagtprøve. 1 Formål Tollerjagtprøvens formål er at afprøve og bedømme hunde af racen Nova Scotia Duck Tolling Retrievers (herefter kaldet Tollere) medfødte jagtegenskaber under jagtrealistiske forhold samt at tilsigte, at der findes egnede jagthunde af denne race. 2 Organisation og godkendelse Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes efter regler vedtaget af DNSDTRK s bestyrelse og godkendt af DKK. Ansøgning om afholdelse af Tollerjagtprøve i DNSDTRK skal behandles i klubbens bestyrelse eller jagtudvalg (JU). Der kan ikke gennemføres officielle prøver uden der foreligger en godkendelse. Dommer(e) og prøvelægger skal godkendes af JU. Prøven skal annonceres i klubbens officielle klubblad og/eller på klubbens hjemmeside. Prøveadministrator har ansvar for den administrative del, herunder tilmeldinger, katalog og dommerliste, samt behandling af eventuelt nedlagte protester. Yderligere er det prøveadministrators ansvar (evt. efter aftale med prøvelægger) at skaffe hjælpere og vildt. Prøvelæggeren har ansvar for prøvetilrettelæggelsen, prøvens gennemførsel, herunder sikkerhed for skytte/r, kaster/e og evt. hjælpeprøvelægger. Dommeren har ansvaret for, at Tollerjagtprøven arrangeres efter gældende regler. Dommeren har ret til at ændre på prøvetilrettelæggelsen inden for reglementets rammer. 3 Ret til deltagelse Tollerjagtprøven er åben for alle retrieverracer. Ejer og fører skal begge være medlem af enten DKK, DNSDTRK eller en FCI godkendt udenlandsk klub, der er anerkendt af DKK. Ejer eller fører må ikke være medlem af kynologiske foreninger, der ikke er anerkendt af DKK. Hunden kan kun tilmeldes én klasse på en annonceret Tollerjagtprøve. Hunden skal på anmeldelsestidspunktet have opnået de præmieringer, som kræves til at starte i den anmeldte klasse. Arrangøren kan tillade, at hund og fører flyttes til højere klasse, såfremt hunden har kvalificeret sig til denne i tidsrummet mellem anmeldelsestidspunktet og prøvedagen. Registreringskrav Danskejede hunde skal på anmeldelsestidspunktet være registreret i DKK eller være under registrering samme sted. ID-mærkning Hunde, som er født efter ikrafttrædelse af tatoverings/chip mærkningskrav fra national kennel klub eller national lovgivning, skal være id-mærket og skal på forlangende kunne kontrolleres. Neutraliserede hunde Hunde, der mangler den ene eller begge testikler (kryptorchister) kan ikke afprøves. (Testikler skal være normale og på normal plads). Hanhunde, som er kastreret kirurgisk må gerne deltage, såfremt der på prøvedagen fremlægges en dyrlægeattest på, at hunden efter 6 måneders alderen, men før operationen, har haft normalt udviklede testikler på normal plads. Kemisk kastration er omfattet af DKK s dopingreglement. Hanhunde, der er kemisk kastrerede, må derfor ikke deltage, så længe de er under påvirkning af behandlingen. DKK kan dispensere fra dopingreglerne 5

6 under forudsætning af at der nedlægges frivilligt avlsforbud på hanhunden. Proceduren for ansøgning om dispensation er beskrevet på Steriliserede tæver må gerne deltage. Udenlandske hunde Udenlandske hunde skal være registreret/stambogført i hjemlandets klub/organisation anerkendt af FCI. En udenlandsk hund kan stilles i den klasse, den er berettiget til i sit hjemland i forhold til hjemlandets prøver. Har en hund deltaget på Tollerjagtprøve i Sverige (eller andet land med officielle, sammenlignelige Tollerjagtprøver), kan resultat herfra ligeledes berettige til tilmelding i Danmark, dog under hensyntagen til, at det er nærværende reglements klasseinddelinger og adgangskrav, der er gældende. Prøver med begrænset tilmelding Hvis deltagerantallet er begrænset, skal dette fremgå af annonceringen af Tollerjagtprøven. Antallet af deltagere bestemmes af prøveadministrator. Deltagerne findes ved lodtrækning mellem de anmeldte hunde straks efter udløbet af anmeldelsestidspunktet. Prøveadministrator kan ud af de ikke udtrukne, udtrække en eller flere reserver. Prøveadministrator kan annullere åben klasse, hvis der er mindre end to hundeførere tilmeldt. Reserver har fortrinsret til afgivne pladser frem for hunde, som skal flytte på grund af meritforbedringer. Hunde, der endnu ikke har bestået en klasse, har fortrinsret frem for hunde der har opnået præmiering for at bestå klassen. Overgangsordning For overgangen mellem tidligere og nærværende reglement gælder følgende: 1. En hund, der har været stillet på officiel Tollerjagtprøve, kan uanset opnået præmiering, stille direkte på Tollerjagtprøve i den klasse hunden er berettiget til. 2. En hund, der har bestået Tollerbrugsprøve eller Dansk Retriverklubs Brugsprøve kan enten stille på Kvalifikationsprøve eller Tollerworkingtest, begynder klasse. 3. En hund, der har været stillet på officiel Tollerworkingtest, skal såfremt hunden ønskes stillet på Tollerjagtprøve, bestå kvalifikationsprøven Udelukket for deltagelse er 1. En hund, der på officiel prøve 2 gange er diskvalificeret for aggressiv adfærd. 2. Hundeførere, som 2 gange er indberettet for at afstraffe sin hund. 3. Prøvelægger (samt evt. prøvelæggerassistent eller -aspirant). 4. Hunde som ejes af dommer/e og dommeraspiranter eller disses husstand, kan ikke føres i den klasse, hvor pågældende dommer dømmer. 5. Hunde, som ikke opfylder DKK s bestemmelser om vaccination 6. Hunde, som har eller mistænkes at have en smitsom sygdom/eller viser tegn på sygdom, halt hed eller anden fysisk defekt. 7. Løbske tæver kan ikke deltage og må ikke medtages på prøveområdet 8. Drægtige tæver som har beregnet nedkomst inden 4 uger fra prøvedagen, beregnet som 63 dage efter første parring 9. Tæver, som har født senere end 8 uger før prøven. 10. Hunde, der er behandlet med stoffer, der neddæmper eller opildner temperament eller yde evne. DKK s regler herfor er gældende. 4 Hundeejerens ansvar Hundeejeren er ansvarlig for enhver skade, som hunden måtte forvolde på prøveområdet. Hundeejeren har pligt til at have hunden ansvarsforsikret med en forsikring, der dækker prøvesituationer. 6

7 5 Anmeldelse og gebyr Tilmeldingsfristen for officielle prøver fastsættes af JU i samråd med bestyrelsen. Anmeldelsesblanket og gebyr skal være prøveadministratoren i hænde rettidigt. For udenlandske hunde gælder yderligere, at der sammen med anmeldelsen skal fremsendes fotokopi af hundens registrering i en FCI-anerkendt organisation, samt bevis på meritter for anmeldelse i pågældende klasse. Anmeldelsesgebyret tilbagebetales 1. Hvis den annoncerede prøve aflyses. 2. Ved begrænset antal deltagere. 3. For hunde, som efter anmeldelsestidspunktet opnår præmiering, som forhindrer deltagelse i den anmeldte klasse, og hvor flytning ikke er mulig eller ikke ønskes. 4. Ved sygdom/skade på hunden dokumenteret ved dyrlægeerklæring. 5. Ved tæver i løbetid De aktuelle betingelser for tilbagebetaling er tilgængelige på klubbens hjemmeside, samt ved henvendelse til prøveadministrator 6 Prøveform og klasseinddeling Prøveform Kvalikationsprøve: Er en forprøve på koldt vildt, der ved beståelse giver adgang til deltagelse på officiel Tollerjagtprøver samt i Brugsklasse på udstilling Tollerjagtprøve: Er en officiel prøve, der afholdes på koldt vildt. Tollerworkingtest: Er en officiel prøve, der afholdes på dummier. Klasse inddelinger Kvalifikationsprøve: For hunde, som på prøvedagen er 12 måneder. Begynderklasse Tollerjagtprøve: For hunde, som på prøvedagen er 12 måneder og har bestået kvalifikationsprøven. Hunde, som har opnået 2 x 1. præmie i begynderklasse kan ikke længere stille i klassen. Dog kan en hund blive i klassen kalenderåret ud i det år hunden opnår sin anden 1. præmie i klassen. Den ene 1. præmie må være opnået på officiel, udenlandsk Tollerjagtprøve. Hunde, der har stillet i åben klasse, kan ikke gå tilbage og stille i denne klasse Begynderklasse Tollerworkingtest: For hunde, som på prøvedagen er 12 måneder. Hunde, som har opnået 2 x 1. præmie i begynderklasse kan ikke længere stille i klassen. Dog kan en hund blive i klassen kalenderåret ud i det år hunden opnår sin anden 1. præmie i klassen Hunde, der har stillet i åben klasse kan ikke gå tilbage og stille i denne klassen. Åbenklasse: For hunde, som på prøvedagen har opnået min. 2 x 1. præmie i begynderklasse. 7

8 Hunde, som har opnået 2 x 1. præmie i Åben klasse kan ikke længere stille i klassen. Dog kan en hund blive i klassen kalenderåret ud i det år hunden opnår sin anden 1. præmie i klassen. Den ene 1. præmie må være opnået på officiel, udenlandsk Tollerjagtprøve. (Gælder kun for Tollerjagtprøve) Hunde, der har været stillet i Vinderklasse, kan ikke går tilbage og stille i denne klasse Vinderklasse: For hunde, som har opnået min. 2 x 1. præmie i åben klasse. Den ene 1. præmie må være opnået på officiel, udenlandsk Tollerjagtprøve. Skift mellem Tollerworkingtest og Tollerjagtprøve Det er tilladt at skifte mellem de to prøveformer, dog skal en hund, der har været stillet på Tollerworkingtest - uanset klasse - starte med at bestå Kvalifikationsprøven og derefter bestå de enkelte klasse som beskrevet ovenfor. En hund der har været stillet på Tollerjagtprøve, kan stille i tilsvarende klasse på Tollerworkingtest. (Tollerworkingtesten vil dog ikke give ret til opnåelse af nogen titler. Se 13) Startorden Startorden findes ved lodtrækning mellem de anmeldte hunde, og katalog med startrækkefølgen udsendes senest 7 dage før prøvens afholdelse. 7 Prøveforløb og prøvens elementer Tilrettelæggelse Prøven skal tilrettelægges så jagtrealistisk om muligt, under hensyntagen til klassens ønskede sværhedsgrad og det givne terræn, og således at hundene kan bedømmes i samtlige elementer, der indgår i den klasse den stilles i. Tolling Hundefører og hund (og evt. en skytte) befinder sig i et skjul, der er placeret i nærheden af vandkanten ved en sø eller på en strand. Hundeføreren kaster en Tolllinggenstand (tennisbold eller lignende), og hunden apporterer genstanden. Øvelsen gennemføres så vidt muligt på begge sider af skjulet. Øvelsen gentages én eller flere gange afhængig af klasse og efter dommerens anvisninger. Tollingerne skal optimalt set være af mindst 5 meters længde. Tollingen skal gennemføres så lydløst som muligt. Første Tolling-moment afsluttes altid med, at der kastes en eller flere markeringer. Yderligere Tolling-momenter kan forekomme gennem prøven Markeringer I forlængelse af Tolling-momentet følger en eller flere markeringer. Ved denne/disse markering(er) kan hund og fører fortsat være placeret i skjulet, og det kan forlanges at fører forbliver siddende. Det er dog vigtig at hunden gives mulighed for at markere. Efterfølgende forekommer yderligere markeringer på såvel land som vand alt efter klasse Dirigering Hunde skal kunne dirigeres til et punkt i terrænet, hvor man tænker at et stykke vildt er blevet skudt eller anskudt. Hunden har ikke set nedslaget fra vildtet. Dirigering skal foregå så direkte og diskret som muligt Frit søg Hunden skal selvstændigt kunne afsøge et nærmere afgrænset område, og skal spontant opsamle vildt, den får fært at og bringe dette til føreren. Søget skal så vidt muligt foregå som selvstændigt arbejde fra hundens side uden førerens indgriben eller retningsvisning. Frit søg kan foregå i alle typer terræn, inkl. vand afhængig af klasse. 8

9 Generelt 1. Afstandene skal afpasses til prøveområdets beskaffenhed og være jagtrealistiske. 2. Dommeren skal informere hundeføreren om prøveafviklingen, inden prøven startes. 3. Dommeren afgør hundeførerens bevægelsesmulighed i terrænet, og om vildtet skal apporteres i en bestemt orden/rækkefølge. 4. Ved prøvetilrettelæggelsen tilstræbes, at momenterne opdeles således, at hunden gennemgår prøven i et glidende tempo. Det bør ikke være for stor afstand mellem momenterne. Apporterings vildt Prøveadministrator har ansvar for, at vildtet er i en sådan kvalitet, at det i størst mulig udstrækning svarer til ny skudt vildt. Brækket hårvildt, ud kroget (udtaget) fuglevildt og frosset (u optøet) vildt må ikke forekomme. Ny aflivet vildt bør tilstræbes, hvis det et muligt. Dommeren skal på prøvepladsen forvisse sig om, at vildtets kvalitet er forsvarligt, og at det opbevares forsvarligt og etisk korrekt under prøveafviklingen. 8 Krav til klasserne og prøvens gennemførelse Nedenfor nævnte afstande er max. afstande og kan være mindre alt efter prøveområdets sværhedsgrad (beskaffenhed / færtforhold m.m.). Kvalifikationsprøve: Prøvearealets vegetation bør være åbent både på land og vand. Momenterne kan ikke byttes rundt og mål og antal skal altid overholdes. I prøven indgår: Tolling: Fører placerer sig, med hunden i snor, i et skjul, der står i en afstand af 1-3 m fra vandkanten. Føreren tager snoren af hunden og melder klar til dommeren. Herefter gennemføres Tollinger efter dommerens anvisning. I Tollingen skal indgå mindst en pause på 30 sekunder. Tollingen afsluttes med hunden i ro. Vandmarkering: Fører stiller sig ved siden af skjulet med hunden fri ved fod. Linen må lægges løst om hundens bryst. Herefter falder en markering på svømmedybt i vand i en afstand af m. Hunden sendes på dommerens anvisning. Der må tages imod hunden i vandkanten. Der skal afleveres til hånd Landmarkering: Fører stiller sig på et af dommeren anvist sted med hunden fri ved fod. Herefter falder der en markering på land i en afstand af m. Hunden sendes på dommerens anvisning. Der skal afleveres til hånd Frit søg: Fører anvises et tydeligt markeret område på ca. 20 x 20 m. I området er udlagt 5 stk. vildt, hvoraf 3 skal hentes hjem. Der skal afleveres til hånd. Fri ved fod: Hunden føres i line under prøven, men der skal indgå m fri ved fod, der skal indgå naturligt i prøven. Fri ved fod foregår altid efter Tollingen og altid med retning væk fra eller parallelt med vandet. Skud: 9

10 Der er skud på både vand- og landmarkeringen. Vildt: Der kan kun forekomme svømmeænder Begynderklasse (Bkl) Prøvearealets vegetation bør være relativt åbent både på land og vand. Dommeren anviser hvor fører og hund skal placerer sig ved de enkelte elementer. Mål og antal skal altid overholdes. I klassen indgår: Tolling: Tollinger fordelt på 2-4 momenter efter dommerens anvisning. I Tollingen skal indgå en pause af mindst sekunders varighed. Tollingen afsluttes med hunden i ro. Vandmarkering: Der skal være 2 markeringer hvori vand indgår. Den ene skal være på svømmedybt vand og mindst en af dem skal falde i forlængelse af Tollingen. Længde max 20 m. Landmarkering: 1 markering på land. Længde max 35 m. Fremsendelse: Hunden skal sendes på en linje, mod et for hunden synligt mål eller på en tydelig synlig linje. Fremsendelsen foregår altid på land. Længde max 25 m Frit søg: Søgets størrelse er op til 40 x 40 m. Der er udlagt 6 stk. vildt. Hunden skal hente 4-5 stk. vildt. Fri ved fod: Hunden må føres i line, med mindre dommeren angiver andet. Fri ved fod skal indgå som en naturlig del af prøvens forløb. Ro på post: Vokalisering fra hunden accepteres ikke. Skud: Der er skud på alle 3 markeringer samt på fremsendelsen. Vildt: Svømmeænder, duer, tamduer, fasaner og agerhøns kan forekomme. Hovedvægten af vildt skal være svømmeænder og der behøver ikke forekomme anden type vildt. Åben klasse (Åkl) Prøvearealet bør indeholde vegetation, som er relativt tæt både på land og vand. I klassen er 2 hunde oppe samtidig, men er kun synlige for hinanden i søget. Dommeren anviser hvor førere og hunde skal placerer sig ved de enkelte elementer. Mål og antal skal overholdes. I klassen indgår: 10

11 Tolling: Tollinger fordelt på 3-5 momenter efter dommerens anvisning. I Tollingen skal indgå mindst 2 pauser af mindst sekunders varighed. Tollingen afsluttes med hunden i ro. Markeringer: Der skal være 4 markeringer, hvoraf vand skal indgå i mindst 2. Hvis muligt skal mindst 1 være på svømmedybt vand. Der skal være mindst 1 dobbelt markering. Vand- og landmarkering kan mikses. Længde på vand max 35 meter og land max 50 meter) Dirigering: Der skal være mindst 1 dirigering af max 60 meters længde. Dirigeringen kan være på både land og vand eller en kombination Frit søg: Søgets størrelse er op til 60 x 60 m. Der er udlagt max 14 stykker vildt og mindst 10 stykker vildt skal hentes. I klassen skal to hunde arbejde sammen under en mindre del af søget. Hver hund skal have lov til at hente mindst 1 stykke vildt før hundene sendes ud sammen. Det er ikke hensigten, at resten af søget skal foregå med begge hunde i søget samtidig, men de skal vise at de kan arbejde samtidig i søget. Fri ved fod: Hunden må føres i line, med mindre dommeren angiver andet. Fri ved fod skal indgå som en naturlig del af prøvens forløb og under fri ved fod kan forekomme skud og kast af markeringer. Ro på post: Vokalisering fra hunden accepteres ikke. Hunden skal kunne forholde sig i ro, ukoblet, mens den anden hund arbejder i søget. Skud: Der er skud på alle markeringer og dirigeringer. Yderligere skud kan forekomme under prøven som simulering af forbi skud. Disse kan dog IKKE forekomme under det frie søg. Vildt: Ænder af alle slags (dog primært svømmeænder), blishøns, duer, tamduer, fasaner, agerhøns og gæs kan forekomme. Hovedvægten af vildt skal være ænder, og der behøver ikke forekommer andre typer vildt. Vinderklasse (Vkl) Prøvearealet bør indeholde vegetation, som er relativt tæt både på land og vand. I klassen er 1-3 hunde oppe samtidigt. Afprøves flere hunde samtidig kan dette ske i alle momenter og i hele eller dele af prøveforløbet. Dommeren anviser hvor førere og hunde skal placerer sig ved de enkelte elementer. Mål og antal skal overholdes. I klassen indgår: Tolling: Tollinger fordelt på 3-7 momenter efter dommerens anvisning. I Tollingen skal indgå mindst 2 pauser af mindst sekunders varighed. Hvis Tollingen gennemføres med flere hunde, Toller hundene på skift fra 1 eller 2 skjul. Tollingen afsluttes med hunden(e) i ro. Markeringer: 11

12 4-6 markeringer pr. hund, hvor af mindst én er en dobbelt- eller trippel markering eller i kombination med en anden disciplin. Der skal tilstræbes at mindst halvdelen af markeringerne falder i vand eller således at hunden skal forcere vand. Der bør være mindst en markering, hvor hunden kommer på svømmedybt vand. Vand- og landmarkeringer kan mikses. Længde på både land og vand max 80 meter. Dirigering: Der skal være mindst 1 dirigering af max 80 meters længde. Dirigeringen kan være på både land og vand eller en kombination Frit søg: Søgets størrelse er op til 80 x 80 m. Der udlægges altid 5 stykker vildt pr. hund, der skal deltage i søget. Det skal tilstræbes, at der søges tomt. Fri ved fod: Hunden må føres i line, med mindre dommeren angiver andet. Fri ved fod skal indgå som en naturlig del af prøvens forløb og under fri ved fod kan forekomme skud og kast af markeringer. Ro på post: Vokalisering fra hunden accepteres ikke. Hvis flere hunde afprøves samtidig, skal den enkelte hund kunne forholde sig i ro, ukoblet, mens andre hunde arbejder. Skud: Der er skud på alle markeringer og dirigeringer. Yderligere skud kan forekomme under prøven som simulering af forbi skud. Vildt: Ænder af alle slags (dog primært svømmeænder), blishøns, duer, tamduer, fasaner, agerhøns, gæs og kaniner/hare kan forekomme. Hovedvægten af vildt skal være ænder, og der behøver ikke forekommer andre typer vildt. Andet: Trampejagt kan tilføjes eller indgå i de ovennævnte discipliner. Under trampen kan forekomme såvel markering, dirigering, frit søg som ro på post. 9 Formål med bedømmelsen Formålet med Tollerjagtprøven er at bedømme hundens evne og villighed til at Tolle, hundens evne, vilje og villighed til at finde og apportere anskudt eller dødt vildt, samt hundens evne og vilje til at samarbejde med føreren. Følgende egenskaber hos hunden skal altid bedømmes Tolling Hunden skal udføre et Tollingarbejde, hvis formål er at lokke en tænkt flok svømmeænder inden for skudhold. Af betydning for bedømmelse af hundens arbejde er: 1. At hunden (og fører) arbejder i et forløb efter dommerens anvisning med Tollinger og kortere eller længere pauser mellem de enkelte serier af Tollinger. 12

13 2. At hunden føres på en sådan måde, at det ikke vil skræmme en flok andefugle væk, dvs. at såvel hund som fører skal være lydløse. 3. At hunden bevæger sig på en sådan måde, at den er synlig, og at den vil vække interesse hos den tænkte flok ænder/gæs. Bevægelsesmønsteret må gerne indebære, at hunden stopper op, spejder og leger med Tollinggenstanden. Hunden skal dog hele tiden være under førerens kontrol og må ikke gå unødigt i vand. 4. Hunden skal være i ro under pauserne. Fejl: 1. Et u inspirerende eller utilstrækkeligt lokkearbejde 2. Piben eller anden unødvendig støj fra hund eller fører. 3. Unødig løben i vandet, plasken i vandet eller svømning uden formål 4. Overdreven interesse for evt. tilstedeværende vildt 5. Hunden samarbejder ikke eller går af hånd 6. Manglende ro i pauserne Samarbejdsvilje Bedømmes som hundens vilje/evne til at samarbejde med sin fører, og som en sum af hvor let/diskret hunden lader sig føre i de forskellige situationer. Hunden skal under hele prøven udvise et godt samarbejde og lydhørhed samt følge førerens kommandoer og signaler (ord, fløjte og kropssignaler). Gentagne kommandoer og korrektioner fra fører, der ikke bliver efterkommet, belaster den endelige præmiering. Frit søg Hunden skal anlægge et søg i et godt tempo og bevæge sig således, at hele det udpegede område bliver dækket effektivt - også vanskeligt tilgængelige områder. Hunden skal søge selvstændigt og uden unødig indgriben. Ineffektivt søg påvirker præmieringen negativt. Dommeren kan afbryde prøveforløbet, hvis hunden viser et helt utilstrækkeligt søg. Fart Hunden skal arbejde med god fart og stil, dog ikke hurtigere end næsen tillader. Langsomt arbejde tjener ikke til hundens fordel. Udholdenhed Hunden skal udvise en god kondition, som tillader, at hunden ubesværet kan gennemføre prøvens forskellige opgaver. Præmieringen kan sænkes, såfremt hunden viser manglende kondition til at gennemføre prøven. Næse Hunden skal vise, at den har en god næse, hvilket vil sige, at hunden effektivt kan lokalisere vildtet med hensyntagen til vind og færtforhold. Manglende god næse er en alvorlig fejl, men dommeren skal udvise forsigtighed i bedømmelsen, da det som menneske er meget svært at afgøre færtforholdene. Dirigerbarhed Hunden skal villigt lade sig dirigere på såvel land som vand. Manglende vilje/evne til at lade sig dirigere er ikke til hundens fordel. Markeringsevne Hunden skal vise at den selvstændigt og så præcist som muligt kan lokaliserer vildt, den har set nedslag på. Hunden skal gå villigt til området og vedholde det, til den har lokaliseret og spontant opsamlet vildtet. Dårlig markeringsevne betragtes som en fejl. 13

14 Skudreaktion Hunden skal være rolig, men interesseret, ved afgivelse af skud. Hunden må ikke udvise skudrædhed eller så kraftig ophidselse, at den ikke kan kontrolleres. Ro Hunden skal ved kontakt med uskadt, levende vildt, ved skudafgivelse, ved markering, og ved anden hunds arbejde forholde sig roligt uden nogen form for vokalisering. Når hunden arbejder, skal den ikke lade sig distrahere af levende vildt eller skud, men fortsætte med den opgave, den er blevet pålagt. Hundeføreren skal afgive kommandoer og signaler så afdæmpet som muligt (evt. kun håndkommandoer.) Hvis hunden udviser spontan ro og besindighed, uden førerens påvirkning, er dette positivt. Hunde, som udviser stærk ophidselse og stress, og som er svære at kontrollere af fører, kan stoppes af dommeren. Apporteringslyst Hunden skal hurtig og spontant opsamle vildtet uden indblanding fra fører, og selvstændigt bringe det tilbage til føreren. Vægring ved at apportere vildtet er en fejl og ved gentagende tilfælde, berettiger det dommeren til at afbryde afprøvningen. Hunden skal udvise: Såvel villighed til spontant at samle vildtet op som villighed til hurtigt at bringe vildtet direkte til føreren Vildtbehandling Vildtet skal apporteres således, at det ikke skades under apporteringen (hårdmundet). Grebet på vildtet bør være således, at hunden ikke skal lave gentagende om greb og således at hundens evne til at bevæge sig i terrænet ikke generes. Der skal dog tages hensyn til den enkelte hunds fysiske forudsætning for at bære det ønskede stykke vildt (overdreven stor kanin, gæs m.m.). Vildtet skal afleveres til hånd. I bedømmelsen indgår: 1. Grebets anvendelighed 2. Hunden udviser en "blød mund" 3. Hvor mange gange hunden evt. må foretag om greb for at få vildtet hjem 4. Afleveringen Hårdmundede hunde skal stoppes af dommeren. Vandpassion Hunden skal udvise tryghed og arbejdsglæde ved vandarbejdet. Hunden skal gå villigt i vandet og udvise vilje og evne til at forcere evt. vegetation i vandet. Hunden skal have en effektiv svømmestil. U effektiv svømning, plasken m.m. skal ikke være til hundens fordel. Manglende vandpassion er ikke til hundens fordel. Total uvilje til at gå i vandet berettiger dommeren til at stoppe afprøvningen af hunden. Accept af anden hund Hunden må under prøven ikke lade sit arbejde påvirke af en anden hunds tilstedeværelse og skal under evt. fællesarbejde respektere den anden hunds apporter. Manglende accept af anden hund skal indgå negativt i hundens bedømmelse. Aggressivitet mod en anden hund er en diskvalificerende fejl, og dommeren skal stoppe afprøvningen af hunden. 10 Dommeren kan afbryde bedømmelsen af en hund Hunden kan stoppes, hvis hunden udviser en eller flere af disse fejl: 1. Uvilje til at gå i vand 2. Vægring ved at tage vildt generelt 3. Ukontrollabel ( ude af hånd ) 14

15 4. Manglende vilje/evne til at søge 5. Uvilje mod at Tolle 6. Manglende respekt for uskadt levende vildt 7. Hvis hunden viser tegn på sygdom, halt hed eller andre fysiske defekter 8. Ved vedvarende eller gentagende piben eller vokalisering Hunden skal stoppes og diskvalificeres, hvis den under prøven udviser: 1. Aggressivitet mod andre hunde, dyr eller mennesker. 2. Skudrædhed 3. Hårdmundethed 11 Bedømmelse Dommeren skal kort redegøre for sin opfattelse af hundens arbejde i forhold til prøvereglementet. Dommeren skal efter bedømmelsen give såvel en mundtlig som en skriftlig kritik af de afprøvede elementer/egenskaber, se 9. Alle hunde skal have en kritik - også hunde som stoppes eller ikke opnår en præmiering. Dommerens afgørelse kan ikke appelleres. 12 Præmiering Ved tildeling af præmiering bedømmes prøven som en helhed. Afgørende for præmieringen skal være det helhedsindtryk, som dommeren har fået af hundens arbejde og egenskaber, hundens almene effektivitet som jagthund, og hundens kapacitet som Toller og apportør i varierende situationer. I alle klasser tilpasses præmieringen til klassens sværhedsgrad. I kvalifikationsprøven tildeles bestået/ikke bestået. I Tollerjagtprøve og Tollerworkingtest tildeles 1., 2., 3.præmie, 0 eller D for diskvalifikation. Hunde, der har opnået 1. præmie, placeres. Kvalifikationsprøve I kvalifikationsprøven skal frem for alt bedømmes hundens naturlige arbejdsvillighed og apporteringsglæde, samt hundes samarbejdsvilje. Manglende appel skal ikke bedømmes for hårdt. Se Tabel 1 Bestået tildeles til den hund, der har bestået alle elementer. Ikke bestået tildeles, hvis hunden ikke har bestået et eller flere elementer. Begynderklasse I begynderklasse skal frem for alt bedømmes hundens naturlige arbejdsvillighed og apporteringsglæde, samt hundes samarbejdsvilje. Manglende appel skal ikke bedømmes for hårdt. For at opnå en 1. præmie skal hunden vise meget god arbejdsvillighed, apporteringsglæde og samarbejdsvilje, samt ikke have udvist nogen alvorlig fejl eller mangel i sit arbejde. For at opnå en 2. præmie skal hunden vise meget god arbejdsvillighed, apporteringsglæde og samarbejdsvilje, men kan have udvist visse mindre fejl, som kan henføres til hundens alder eller manglende rutine. For at opnå en 3. præmie skal hunden udføre et sådant arbejde, at det på trods af hundens fejl og mangler, ikke kan anses at have gjort så alvorlige fejl, at det udelukker hunden for præmiering. Der tages hensyn til hundes manglende udvikling og rutine i bedømmelsen af alvoren i en fejl. 0 gives for den helt utilstrækkelige præstation, eller hvis hunden laver fejl, som udelukker præmiering. Se Tabel 1. Åbenklasse For at opnå en 1. præmie skal hunden have gennemført prøven på en så overbevisende måde, at dommeren anser hunden som en god jagthund. 15

16 For at opnå en 2. præmie skal hunden have udført godt arbejde. Den har haft visse acceptable fejl, men ingen alvorlige fejl og mangler. For at opnå en 3. præmie skal hunden udføre et sådant arbejde, at det på trods af hundens fejl og mangler, ikke kan anses at have lavet så alvorlige fejl, at det udelukker hunden fra præmiering 0 gives for den helt utilstrækkelige præstation, eller hvis hunden laver fejl, som udelukker præmiering. Se Tabel 1. Vinderklasse I vinderklasse skal der stilles høje men opnåelige krav til hundens arbejde. For at opnå en 1. præmie skal hunden gennemføre prøven på en så overbevisende måde, at den af dommeren anses som en meget god jagthund. For at opnå en 2. præmie skal hunden udføre et meget godt og fortjenstfuldt arbejde, hvor kun få mindre fejl og mangler hindrer hunden i at opnå en højere præmiering. For at opnå en 3. præmie skal hunden udføre et godt arbejde uden nogle alvorlige fejl eller mangler. 0 gives for den helt utilstrækkelige præstation, eller hvis hunden laver fejl, som udelukker præmiering. Se Tabel 1. Diskvalificering skal gives i alle klasser ved: 1. Ved beskadigelse af vildtet, hvor der ikke kan forekomme tvivl om, at der er tale om hårdmundethed. 2. Ved skudrædhed. 3. Ved fysisk afstraffelse af hunde. 4. Ved aggressiv adfærd over for andre hunde, andre dyr eller mennesker. 13 Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens Toller jagtprøve titler og jagtprøvechampionat. FCI stambogsførte Nova Scotia Duck Tolling Retrievere kan opnå følgende titler på Toller Jagtprøver: TJB(DK) titlen opnås efter 2 førstepræmier i begynderklasse Tollerjagtprøve, hvoraf den ene må være opnået i Sverige. TJO(DK) titlen opnås efter 2 førstepræmier i åbenklasse Tollerjagtprøve, hvoraf den ene må være opnået i Sverige. TJV(DK) titlen opnås efter 2 førstepræmier i vinderklasse Tollerjagtprøve, hvoraf den ene må være opnået i Sverige. FCI stambogsførte Nova Scotia Duck Tolling Retrievere kan blive Dansk Toller Jagtprøve Champion (DKTJCH), når de har opnået mindst 3 x 1 præmier i vinderklasse på Tollerjagtprøver arrangeret af DNSDTRK eller SSRK under mindst 2 forskellige dommere. Mindst 2 1. præmier skal være tildelt på en dansk Tollerjagtprøve i vinderklassen. Derudover skal hunden have opnået mindst Very Good på en officiel udstilling, efter den er fyldt 24 måneder. For at få disse titler eller jagtchampionatet registreret, skal ejer indsende et bevis fra klubben i form af brev eller diplom sammen med titelgebyr til DKK. 14 Anvisninger til hundefører Hundefører skal kende prøvereglerne for den prøve vedkommende stiller i, men har dog ret til at stille spørgsmål til dommeren angående prøveafviklingen. Det hører til god tone, at man ikke diskuterer dommerafgørelser med den fungerende dommer under prøvens afvikling og ej heller offentligt kritiserer dommeren. Det er forbudt at afstraffe hunden. Hvis sådant forekommer, medfører dette øjeblikkelig udelukkelse fra prøven. Hundeføreren bør tilstræbe, at hunden føres således, at den arbejder med glæde og villighed. 16

17 Hundefører bør optræde jagtlig korrekt. Dvs. tage hensyn til vildtet og behandle det med respekt. Hunden bør føres så diskret som muligt uden råben eller anden unødig kommando givning. Fysik kontakt med hunden, med det formål at berolige eller korrigere den, er ikke tilladt. Fysisk kontakt under afprøvningen er ikke tilladt, ligesom det heller ikke er tilladt hverken at fodre eller tvinge hunden til at drikke vand under afprøvning. 15 Protest Der kan kun klages/protesteres mod tekniske fejl og brud på reglementet, hvad angår prøveafviklingen, men ikke på dommeres subjektive bedømmelse af hundes arbejde(præmieringsgrad). Klager rettes på dagen til prøvelæggeren. Klager/protester skal ligeledes indsendes skriftligt til prøveadministrator inden 8 dage efter prøvens afholdelse. Ved behandling af en klagesag skal den indklagede have lejlighed til skriftlig at udtale sig, inden endelig afgørelse træffes. Tabel 1: Tollerjagtprøve bedømmelse Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler Signaturforklaring: M betyder at fejlen er mindre belastende B betyder belastende fejl BB betyder belastende fejl og udløser et 0 D betyder diskvalificerende fejl Kvalfik. Begynder Åben Vinder Manglende ro mellem Tolling skiftene M M B BB Nægter at gå i vand BB BB BB BB Manglende vandpassion B B B BB Gentagen piben/gøen (vokalisering) BB BB BB BB Går af hånd BB BB BB BB Forlader føreren uden tilladelse / B B B BB knaldapporterer Gentagende knaldapporteringer BB BB BB BB Vægring ved apportering af vildt B B B BB Bytter vildt B B B B Går dårligt fri ved fod M M B BB Langsomt og initiativløst arbejde M B BB BB Ineffektivt søg M B B BB Dårlig / sjusket / urutineret vildtbehandling M M B BB Hunden bringer ikke Tollinggenstanden tilbage M M B B (leg ønskeligt) Låser ved aflevering (vægrer sig for at aflevere) M B BB BB Låser og/eller vægrer sig for at aflevere under M M B B Tollingen Højlydt eller støjende handling M B B BB Dårlig markeringsevne M M B BB Manglende lyst til at arbejde i skrub - B B BB Manglende dirigeringsvillighed - M B BB Aggressiv adfærd D D D D Skudrædhed D D D D Hårdmundethed D D D D 17

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1

Dansk Ruhår Klub's. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Dansk Ruhår Klub's Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Dansk Ruhår Klub's jagtegnethedstest træder i kraft den 01.01.2016 REGLER FORDANSK RUHÅR KLUB's Jagtegnethedstest JET1 DANSK RUHÅR

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes

Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes Tollerjagtprøvereglement Gældende reglement Nyt reglement Kommentarer 2 Organisation og godkendelse Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes efter regler vedtaget af DNSDTRK s bestyrelse og godkendt

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK. Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 01.01.2019. Udgivet

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

Markprøver: B- Prøver: Inddeles i 3 niveauer: begynderklasse, åben klasse og vinder klasse.

Markprøver: B- Prøver: Inddeles i 3 niveauer: begynderklasse, åben klasse og vinder klasse. Søndag d. 21.03.2010. Søndagen stod i funktionens tegn. Torben Poulsen (TP) var inviteret til at give deltagerne et indblik i det danske prøve system og hvilke egenskaber hos hundene, der er ønskeværdige

Læs mere

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt.

IMP-A (Auslese) er en avlsprøve på excellent præstationsniveau og en deltagelse på A-niveau kræver at hunden er avlsgodkendt nationalt. Peter-W. Jürgensen, Nørre Have 7 DK 7100 Vejle DMK Peter-W. Jürgensen IMP-11. -13.Okt. 29.06.2013 Internationale Münsterländer Prüfung (IMP) Den internationale Münsterländersammenslutning (Kleine Münsterländer

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark Ændringen af reglementet er godkendt af DKK Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 25.02.2010. Dato:

Læs mere

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement Reglementet er gældende fra 1. januar 2016. Reglementet er godkendt af DNSDTRK den 15.10.2015 og af DKK den 22.12.2015 Dansk Nova

Læs mere

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.29 INTERNATIONALE MARKPRØVEREGLER FOR INDIVIDUELLE - OG PRØVER MED

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008.

Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER. for stående jagthunde. Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. Dansk Jagthunde Udvalgs ÆLLES ARKPRØVE EGLER for stående jagthunde Nærværende markprøveregler træder i kraft den 5. februar 2008. 1 Kapitel 12. Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål er

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE

REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE REGLER FOR DANMARKS JÆGERFORBUNDS UDVIDEDE APPORTERINGSPRØVE I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab

Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Samlet regelsæt for Dansk Gravhundeklubs vildtspormesterskab Formål Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i vildtsporarbejde for gravhunde. At udbygge

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

Lille nordisk program Og Nordisk program

Lille nordisk program Og Nordisk program Lille nordisk program Og Nordisk program Forord og indhold Dette Nordiske programhæfte indeholder, beskrivelse, bedømmelse og konkurrencevejledning, af de 2 Nordiske discipliner Spor og Rundering. Side

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER

REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER REGLEMENT OG VEJLEDNING FOR MARKPRØVER Udgivet 2013 1 MARKPRØVEREGLEMENT OG VEJLEDNING 2013 Indhold: Markprøvereglement Kapitel 1. Markprøvernes formål...3 Kapitel 2. Prøveformer og klasseinddeling...3

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage.

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/

Læs mere

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP Dansk Kennel Klubs BHU Marts 2006-1 - INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 3 SPORARBEJDET 3 LYDIGHEDSARBEJDET

Læs mere

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1

Working Test R E G L E M E N T D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Working Test R E G L E M E N T 2 0 1 0 D a n s k R e t r i e v e r K l u b 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser...

Læs mere

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub

VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub VILDTSPOR PRØVE REGLEMENT for Dansk Retriever Klub Gældende fra 1. januar 2009 1 VILDTSPOR PRØVEREGLEMENT Indhold: side Kapitel 1 Sporprøvernes formål....3 Kapitel 2 Prøveform og klasseinddeling....3 Kapitel

Læs mere

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 -

Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016 - Optagelsesprøve for legitimerede hundeførere i.f.m. optagelse af nye hunde (Regler for Egnethedsprøve) - 2. februar 2016-1. Formål 1 Prøven har til formål at sikre kvaliteten af nye hunde, der ønskes optaget

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand. IPO/ BHP 2 Hunden skal være 19 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B 100 point Gruppe C 100 point I alt 300 point 100 point IPO/ BHP 2 Gruppe A Fremmedspor, mindst 400 skridt, 3 langsider,

Læs mere

http://www.world-champ-pointing-dogs2016.com/ DKK indbyder til Sct. Hubertus prøve WORLD CHAMPIONSHIP POINTING DOG Alle stående jagthunderacer

http://www.world-champ-pointing-dogs2016.com/ DKK indbyder til Sct. Hubertus prøve WORLD CHAMPIONSHIP POINTING DOG Alle stående jagthunderacer DKK indbyder til Sct. Hubertus prøve UDTAGELSESPRØVE for DANMARK WORLD CHAMPIONSHIP POINTING DOG Alle stående jagthunderacer 19. og 20. September 2016 kl. 8.00 Vielshøjen 3 9500 Hobro Prøveleder & terrænansvarlig

Læs mere

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub

SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub SPORPRØVEREGLEMENT for Dansk Retriever Klub 1 Indhold: Kapitel 1. Sporprøvernes formål...side 3 Kapitel 2. Prøveform og klasseinddelinger...side 3 Kapitel 3. Administrative bestemmelser...side 4 Kapitel

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK

SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK SPANIEL KLUBBEN MARKPRØVE REGLER FOR BEGYNDERKLASSE ÅBENKLASSE VINDERKLASSE SPECIALKLUB UNDER DKK OPDATERET D. 05.10.2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Overordnede principper for markprøverne... 2 Kapitel

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE DanskeSportshunde.dk FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE FÆRDSELSPRØVE Færdselsprøven består af to dele, en lydighedsdel Del A og en praktisk færdselsdel Del B. Ved starten af hver del, skal HF melde sig til dommeren

Læs mere

Øvelser i Begynderklassen.

Øvelser i Begynderklassen. Øvelser i Begynderklassen. 1 Her starter banen! Tidtagningen begynder, når dommeren kommanderer "Fremad". 2 Banen er slut - Tidtagningen stoppes 3* Højre sving. 90 skarp drejning til højre. Som ved normal

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser DKK s Schweisshundeudvalg Administrative bestemmelser Godkendt af DKK december 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prøveleder 3 2 Adgang til prøverne 3 3 Adgangskrav 3 4 Definition af alderskrav 4 5 Særlige

Læs mere

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010.

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. (Titlen DKCH(U) er tilføjet for border terriers pr. 15. marts 2010) I en årrække har det været muligt at opnå titlen Dansk Eksteriørchampion

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

8.20 10 m Fem-skuds luftpistol

8.20 10 m Fem-skuds luftpistol 8.20 10 m Fem-skuds luftpistol 8.20.1 10 m Fem-skuds luftpistol Enhver kaliber 4,5 mm (.177") komprimeret luft eller gaspistol må anvendes Den pistol, der anvendes til 10 m fem-skuds luft disciplinen skal

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Spanielskolens hvalpetræning 2-10 måneder.

Spanielskolens hvalpetræning 2-10 måneder. Indledning s hvalpetræning 2-10 måneder. Spaniels er lærenemme; men især FT spaniels er ekstrem lærenemme i de jagtlige discipliner. Derfor er ens fejlmargen for indlæring med disse hunde ekstrem lille.

Læs mere

Ranch Team Challenge Regler

Ranch Team Challenge Regler Ranch Team Challenge Regler Indholdsfortegnelse: Om Ranch Team Challenge Side 2 Teamet Side 2 Hat Side 3 Hest Side 3 Rytter Side 3 Bid Side 3 Animal Handling Side 4 Point Side 4 Discipliner Side 6 Redigeret

Læs mere

RJK s markprøvereglement

RJK s markprøvereglement RJK s markprøvereglement Pr. marts 2009 (revideret august 2012). Kapitel 0 - Forord Introduktion a. En markprøve er et arrangement, der har til formål at bedømme jagthundes arbejde ved afholdelse af konkurrencer

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret marts 2008 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working tests

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

Side. Indholdsfortegnelse:

Side. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Overordnede retningslinjer Diskvalifikation Væsenstest Gr.A Spor Gr. B Lydighed - Generelt Gr. B Lydighed - Øvelser Gr. C Forsvarsarbejde - Generelt Gr. C Forsvarsarbejde - Øvelser

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesvejledning

Rally Lydighed Øvelsesvejledning Det primære i øvelserne er markeret med fed og kursiv. Begynderklassen 1 Her starter banen! Hunden behøver ikke at sidde inden start, men skal være i pladspositionen. Tidtagningen starter på dommerens

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels

Klubben for F.T. Spaniels Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement revideret i oktober 2011 Markprøvereglement brochure.indd 1 13/10/11 9:16:06 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret august 2011) 1 Formål

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2018 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET1

Regler for. Jagtegnethedstest JET1 Regler for Jagtegnethedstest JET1 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET1 træder i kraft den 15.08.2017 REGLER Jagtegnethedstest JET1 AVLSMÅL Avlsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening 1. Indledning Disse bestemmelser gælder for udstillinger arrangeret af Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening (DCKF). Pelsavlernes internationale udstilling

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2017 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Administrative bestemmelser... side 3 4. Etiske regler... side 4 5. Adgangsbetingelser...

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 6. december 2016 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2017 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 tallene henviser til udstillingsreglementet 2016 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er anført

Læs mere

LYDIGHEDSREGLEMENT 2016

LYDIGHEDSREGLEMENT 2016 6 LYDIGHEDSREGLEMENT 2016 1 REGLER for lydighedsprøver 2016 A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse og

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. KÅRINGER: Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde APPORTERINGSPRØVEREGLER FOR JAGTHUNDE Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler for jagthunde 32. Prøvens mål

Læs mere

Regler for. Jagtegnethedstest JET2

Regler for. Jagtegnethedstest JET2 Regler for Jagtegnethedstest JET2 Nærværende regler for Jagtegnethedstest JET2 træder i kraft den 01.01.2018 REGLER FOR Jagtegnethedstest JET2 AVLSMÅL Alsmålet for stående kontinentale hunde er at fastholde

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark 1 Nærværende overenskomst er indgået mellem Dansk Kennel Klub (DKK) og Schæferhundeklubben for Danmark i henhold til DKKs love og

Læs mere

REGLEMENT FOR WORKING TEST

REGLEMENT FOR WORKING TEST REGLEMENT FOR WORKING TEST Udgivet 2013 1 Indhold: 1. Indledning... side 3 2. Tilrettelæggelse af en WT... side 3 3. Etiske regler... side 3 4. Adgangsbetingelser... side 4 5. Bedømmelse... side 4 6. Praktiske

Læs mere

Retriever training. Calmness leads to reward. Keith Mathews, Irland

Retriever training. Calmness leads to reward. Keith Mathews, Irland Retriever training Calmness leads to reward Keith Mathews, Irland Fjeldsted Skov Kro er rammen om erfaringsudvekslingsdagen, som TU afholder i 2012. Smukt koldt vejr og mange glade hundemennesker. Keith

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 4 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 4 af 4 www.flatcoat.dk MARKPRØVER. Hvalpen er nu ved at nå en alder, hvor den nærmest ikke er hvalp længere, men i stedet en ung - hund. Det er sikkert vanskeligt at forstå, hvordan den nuttede hvalp, som indtog dit hjem, i

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne)

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK (Fuldbrugsprøvereglerne) I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL Prøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund,

Læs mere

Apporteringsprøveregler for jagthunde

Apporteringsprøveregler for jagthunde Apporteringsprøveregler for jagthunde Arkivfoto: Danmarks Jægerforbund. Kalø Apporteringsprøveregler for jagthunde Uddrag af Dansk Jagthundeudvalgs Fælles markprøveregler for stående hunde Apporteringsprøveregler

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line.

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line. Bilag 18, side 1 BEDØMMELSESHOLD 1 og 2. Viborg afdeling PROGRAM Generelle bestemmelser. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke under nogen form afstraffes under prøvens gennemførelse.

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 21. december 2015 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2016 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 tallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Medlemsmøde lørdag d DRK s Markprøver: Information & dialog

Medlemsmøde lørdag d DRK s Markprøver: Information & dialog Medlemsmøde lørdag d.9.2.2019 DRK s Markprøver: Information & dialog Dagsorden 1. DRK s prøvetilbud 2. DRK s fagudvalg Frokost 3. MU indlæg 4. DU indlæg 5. Debat og dialog Fakta - tilmeldinger 1. DRK s

Læs mere

Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013

Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013 Reglement for TeamGym begynder-konkurrence 2012-2013 Vedtaget og udgivet august 2012 Med virkning til August 2012 Af Udvalget for TeamGym 2 1 Konkurrencebestemmelser 1.1 Hvad er en begynder-konkurrence

Læs mere

TEKNISKE REGLER 2013-2014

TEKNISKE REGLER 2013-2014 TEKNISKE REGLER 2013-2014 TEKNISKE REGLER SIDE 1 ARTIKEL 1 1.1 DOMMERKOMITÉENS FUNKTIONER. 1.1.1 Dommerkomitéen er ansvarlig for definitionen af reglerne. Komitéen vedligeholder de tilstedeværende regelsæt

Læs mere

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab

REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Danmarks Jægerforbund Molsvej 34 8410 Rønde Tlf. +45 88 88 75 00 post@jaegerne.dk REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Publikationen er udgivet af Rådgivning og Uddannelse,

Læs mere

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø

REGLER. for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab. Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø REGLER for Jægerforbundets udvidede apporteringsprøve og forbundsmesterskab Arkivfoto/Danmarks Jægerforbund, Kalø Fotograf Jens O. Pedersen I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER INDLEDNING Regler for Jægerforbundets

Læs mere

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED

REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED REGLEMENT FOR RALLY - LYDIGHED DGI Gældende fra 1. juli 2010 Revideret ultimo august 2010 og gældende herfra 1 DGI agilitys reglement for Rally Lydighed Dette reglement er udarbejdet af DGI agility i juni

Læs mere