Nilfisk Smart. User Manual ( ) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nilfisk Smart. User Manual 107412814 (09.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH"

Transkript

1 Nilfisk Smart User Manual (0.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH

2 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH User Manual Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje Betriebsanleitung Instructions d utilisation Gebruiksaanwijzing Istruzioni sull uso Instrucciones de manejo Instruções de operação Οδηγίες χρήσης Kullanım Kılavuzu Návod k obsluze Használati útmutató Instrukcja użycia Priručnik za korisnike Navodila za uporabo Návod na používanie Lietošanas instrukcijae Naudojimosi instrukcija Kasutamisjuhend Руководство

3 DA Nilfi sk Smart Kære Nilfisk-kunde Tillykke med købet af din nye Nilfi sk Smart vinduesvasker. Inden apparatet bruges første gang, skal du læse dette dokument igennem og have det inden for rækkevidde. Tallene x refererer til illustrationerne på fl apperne. Formål og tilsigtet brug Vinduesvaskeren er et husholdningsapparat til rengøring af glatte overfl ader som f.eks. vinduer, fl iser og spejle. Vinduesvaskeren er ikke beregnet til opsamling af støv, da den ikke har noget støvfi lter. Vinduesvaskeren kan også anvendes til opsugning af mindre mængder væske fra vandrette overfl ader. Bemærk apparatets maks.kapacitet ved opsugning af væske. Brug kun apparatet sammen med almindelig glasrens (brug ikke sprit eller skummende rengøringsmidler). Nilfi sk anbefaler koncentreret glasrens fra Nilfi sk, der er specialdesignet til apparatet og giver det optimale resultat. Benyt kun tilbehør og reservedele, der er godkendt af Nilfi sk. Enhver anden brug må anses for ukorrekt. Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skader på grund af ukorrekt brug det er alene brugerens ansvar. Anvendte advarselssymboler ADVARSEL Fare, der kan medføre mindre personskader eller materielskader. Apparatet må ikke anvendes, hvis det har været tabt, og der er synlige tegn på beskadigelse eller lækage. Undlad at opsuge følgende væsker: brandfarlige, eksplosive, aggressive væsker (f.eks. benzin, opløsningsmidler, syrer, alkalier osv.) Hold apparatet uden for børns rækkevidde, når der er strøm på, og når det er under opladning. Undlad at sprøjte i øjnene. Undlad at rette strålen direkte mod udstyr, der indeholder elektriske komponenter, eksempelvis indvendigt i ovne. Før brug af apparatet på skrøbelige (højglans) overfl ader, testes med mikrofi berkluden på et ikkesynligt sted. Sluk apparatet efter brug, og før der foretages rengøring eller vedligeholdelse af apparatet. Sikkerhedsinstruktioner ADVARSEL Dette apparat kan betjenes af personer med fysisk eller psykisk handicap, hvis blot der ydes tilstrækkelig overvågning og vejledning i brugen af vinduesvaskeren samt informeres udførligt om alle forsigtighedsregler og farer. Børn må ikke lege med apparatet. Undlad at stikke genstande ind i luftlamellerne. Information om batteriet Risiko for kortslutning! Stik ikke ledende genstande (f.eks. skruetrækkere) ind i laderstikket. Batteriet må kun oplades med den originale, medfølgende oplader, eller med en oplader, der er godkendt af Nilfi sk. Batteriet er testet i henhold til relevante direktiver for international transport og kan transporteres/sendes. Information om opladeren Hvis opladeren er synligt beskadiget, udskiftes oplader og ledning straks med originale reservedele. Kontrollér, at spændingen på typeskiltet stemmer overens med netspændingen. Opladeren skal anvendes og opbevares i et tørt rum med en temperatur på 5-40 C. Berør aldrig elstikket med våde hænder. Miljøhensyn Emballagematerialet kan genbruges. Emballagematerialet 8 Oversættelse af original instruktionsbog

4 Nilfi sk Smart bør ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald, men afl everes til genbrug. Gamle apparater indeholder værdifulde materialer, der kan genanvendes. Sørg for, at gamle apparater afl everes korrekt til genbrug. Batterier og akkumulatorer indeholder væsker, der ikke er egnede til udledning i miljøet. Gamle apparater, batterier og akkumulatorer bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser. Start Ved udpakning af produktet kontrolleres det, at der ikke er manglende eller beskadigede dele. Ved evt. transportskade kontaktes forhandleren Vinduesvasker 2. Oplader med ledning og stik 3. Sugemundstykke (280 mm) 4. Sugemundstykke (170 mm) ekstraudstyr 5. Prøve, glasrens ekstraudstyr 6. Sprayfl aske ekstraudstyr 7. Sprayhoved ekstraudstyr 8. Mikrofi berklud. Kludholder til sprayhoved 10. Bælte-/vægclips 11. LED-display 12. Tænd-/slukknap 13. Håndtag 14. Krog til bælte-/vægclips 15. Aftagelig spildevandsbeholder 16. Låsebeslag til spildevandsbeholder 17. Udløserknap til sugemundstykke 18. Skruer (2 stk.) og unbraconøgle Samling af sprayflasken 2 Montér kludholderen () på sprayhovedet (7) ved hjælp af de to skruer (18). Spænd skruerne med unbraconøglen. 3 Hæld prøven med glasrens (5) i sprayfl asken (6). Tilsæt vand, indtil sprayfl asken (6) er fuld. Skru sprayfl asken (6) på sprayhovedet (7), og montér mikrofi berkluden (8) på sprayhovedet (7). Stik sprayhovedets vinger ind under kludens elastiske kant, og fastgør den med velcrobåndet. Samling af vinduesvaskeren 4 Klik det ønskede sugemundstykke (3, 4) på apparatet (1). Kontrollér, at sugemundstykket (3, 4) sidder godt fast på apparatet (1). Sørg for, at sugemundstykket (3, 4) er monteret med Nilfi sk-logoet opad. Opladning af batteriet 5 Tilslut den medfølgende oplader til en stikkontakt. Sæt ladestikket i apparatet. Oversættelse af original instruktionsbog Obs! Under ladning blinker apparatets display (11) grønt og rødt. Når batteriet er fuldt opladet, holder displayet op med at blinke og lyser grønt. Opladningen varer normalt ca. 2 timer. ADVARSEL Lad ikke apparatet ligge til opladning længere end 4 timer. Oplad batteriet igen, når arbejdet er udført. Start arbejdet 6 Justér strålen foran på sprayhovedet alt afhængigt af opgaven. Sprøjt glasrens på overfl aden ved at trykke på håndtaget på sprayhovedet. Vask overfl aden med mikrofi berkluden. Efter brug kan sprayfl asken placeres i bælteclipsen (10) 7 Tænd vinduesvaskeren (1) ved at trykke på tænd-/slukknappen (12). Så snart knappen slippes, starter apparatet, og LED-displayet lyser grønt. Træk vinduesvaskeren hen over overfl aden fra top til bund for at suge væsken op. Obs! Når batteriniveauet er ved at være lavt, begynder LED-displayet at blinke, og efter et stykke tid slukker apparatet. Så skal batteriet genoplades. Sluk apparatet efter hver rengjort overfl ade. Det er med til at øge driftstiden pr. opladning. Efter brug kan apparatet placeres i bælteclipsen (10) 8 Kontrollér under arbejdet, at maks.kapaciteten (mærket) på spildevandsbeholderen (15) ikke er overskredet. Hold apparatet med sugehovedet opad, så maks.mærket er vandret, og tjek væskemængden. Tømning af beholderen Sluk vinduesvaskeren. Åbn spildevandsbeholderen, og tøm den. Luk spildevandsbeholderen. Rengør apparatet 10 Sluk vinduesvaskeren. Fjern sugemundstykket (3, 4) fra apparatet (1) ved at trykke på udløserknappen (17) og trække sugemundstykket (3, 4) af. Skyl sugemundstykket (3, 4) og tilbehøret med de aftagelige gummilæber under rindende vand (tåler ikke opvaskemaskine). Kontrollér, at de aftagelige gummilæber er rene og hele. Forsigtig: Selve apparatet (1) indeholder elektriske dele og må ikke skylles under rindende vand! 11 Spildevandsbeholderen kan om nødvendigt afmonteres DA

5 DA Nilfi sk Smart og rengøres. Tryk låsebeslagene til spildevandsbeholderen ud til siden. Fjern mikrofi berkluden (8) fra sprayhovedet. Kluden (8) kan vaskes i vaskemaskinen iht. vaskevejledningen. Undlad dog at bruge skyllemiddel. Lad det rengjorte apparat tørre, før det samles igen. Oplad batteriet. Opbevaring af vinduesvaskeren 12 Apparat og tilbehør opbevares tørt og frostfrit. Selve apparatet kan hænges op på væggen ved hjælp af bælteclipsen. Skru en passende skrue i væggen. LED-display Opladning i gang: Opladning slut: I brug: Lavt batteriniveau under brug: Apparatet slukker selv på grund af lavt batteriniveau: Apparatet forsøges tændt med lavt batteriniveau: Overbelastning af motor: Ikke muligt at oplade batteriet (forkert lader eller defekt batteri): Blinker rødt og grønt Konstant grønt lys Konstant grønt lys Blinker grønt Blinker rødt Blinker rødt Konstant rødt lys Konstant rødt lys Fejlfinding Apparatet starter ikke Sprayfl asken giver ingenting Apparatet efterlader striber Der lækker vand fra luftlamellerne Maskinen lader ikke (lyser konstant rød) Tjek displayet Intet signal eller blinker rødt: Oplad batteriet. Konstant rødt lys: Kontakt forhandleren. Fyld glasrens i. Sprayfl askens pumpemekanisme er defekt. Kontakt forhandleren. Rengør gummilæberne. Gummilæbe slidt. Vend den aftagelige gummilæbe om: Træk gummilæben sidelæns ud. Fugt gummilæbens afrundede sider med vand eller glasrens. Sæt gummilæben tilbage i holderen med bagsiden først. Udskift om nødvendigt den aftagelige gummilæbe: Hvis begge sider er slidt, udskiftes gummilæben med en ny. Montér gummilæben som beskrevet ovenfor. Indstil doseringen af glasrens. Tøm spildevandsbeholderen (indeholder 100 ml). Apparatet anvendes ikke korrekt oppefra og ned For at beskytte batteriet kan maskinen ikke oplade ved temperaturer under 10 C eller temperaturer over 45 C. Hvis omgivelsestemperaturen er høj, og maskinen har kørt umiddelbart inden opladning, lad den køle af i 5-15 minutter. Tag stikket ud, tilsut opladeren og forsøg at oplade den igen. Hvis den anvendes i kolde omgivelser, anbring den i et rum med en temperatur på C, indtil den er varm før opladning. Bortskaffelse af gamle apparater og batterier Vinduesvaskeren har et indbygget batteri. Husk at afmontere batteriet fra det gamle apparat, før det bortskaffes. Åbn aldrig apparatet, medmindre det er for at bortskaffe batteriet. Sørg først for, at batteriet er komplet afl adet. Lad apparatet køre, indtil det selv stopper på grund af lavt batteriniveau. ADVARSEL Åbn ikke batteriet, da der er risiko for kortslutning og udslip af lokalirriterende og ætsende dampe. Undlad at udsætte batteriet for direkte sollys, varme eller brand, da det kan medføre eksplosionsfare. Forsigtig: Undgå kortslutninger, når apparatet åbnes. 10 Oversættelse af original instruktionsbog

6 Nilfi sk Smart Tekniske specifikationer Beskyttelsestype IPX4 Effektiv kapacitet for spildevandsbeholder Min. 100 ml Driftstid, fuldt opladet 25 min. Nominel spænding, batteri 3,6 V Batteritype Li-Ion Batterikapacitet 1600 mah Nominel effekt for apparatet 12 W Opladningstid ved fl adt batteri 2:30 h Udgangsspænding, oplader 5,5 V Udgangsstrøm, oplader 600 ma Lydtryksniveau (EN ) - Vægt 585 g dvs. af byggeentreprenører, rengøringsselskaber, professionelle erhverv eller anden brug uden for hjemmet. DA Garanti Denne Nilfi sk Smart vinduesvasker er dækket af to (2) års garanti, der gælder motor, adapter, kontakt og kabinet. Batterier og tilbehør er dækket i tolv måneder og kun i tilfælde af produktionsfejl, ikke ved slid. Garantien omfatter reservedele og arbejdsomkostninger og dækker produktions- og materialedefekter, der kan opstå ved normal brug i hjemmet. Servicearbejde i forbindelse med garantien udføres kun, hvis det kan bevises, at defekten er opstået i produktets garantiperiode (et korrekt udfyldt garantibevis eller trykt/ stemplet kassebon med dato og produkttype) og på betingelse af, at vinduesvaskeren er købt fra ny og distribueret af. I tilfælde af reparation af mangler skal kunden kontakte for at blive henvist til en servicemontør for kundens egen regning. Efter udførelse af nødvendige reparationer returneres vinduesvaskeren til kunden på s regning og risiko. Garantien dækker ikke: Normalt slid på sugemundstykker og mikrofi berklud. Defekter eller skader, der opstår direkte eller indirekte ved forkert brug. Misbrug, tab eller manglende vedligeholdelse i henhold til beskrivelserne under brugervejledning. Den dækker heller ikke forkert eller dårlig konfi guration, dvs. opsætning eller forbindelse og heller ikke brandskade, brand, lynnedslag eller unormale spændingsudsving eller andre elektriske forstyrrelser som defekte sikringer eller defekte elektriske installationer på el-nettet og defekter og skader generelt, som betragter som årsager, der ikke hører under produktions- eller materialefejl. Garantien bliver ugyldig: Hvis en defekt skyldes anvendelse af uoriginale Nilfi skdele. Hvis produktnummeret er fjernet fra vinduesvaskeren. Hvis vinduesvaskeren er blevet repareret af en person, der ikke er autoriseret Nielfi sk-forhandler. Hvis vinduesvaskeren anvendes til kommercielt brug, Oversættelse af original instruktionsbog 11

7 DA Nilfi sk Smart Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Vi, A/S Sognevej 1 DK-2605 Broendby DENMARK bekræfter hermed, at produktet: Fabrikat Beskrivelse Model Nilfi sk Window VAC SMART er i overensstemmelse med følgende standarder: Id og Version Titel EN :2012 Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 1: Almindelige bestemmelser. EN :2008 +A11:2012 EN :2006 +A1:200+A2:2011 EN :17 +A1:2001+A2:2008 EN :2006 +A1:200+A2:200 EN :2013 EN 50581:2012 efter bestemmelserne i: Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. Sikkerhed Del 2-54: Særlige bestemmelser for apparater til husholdningsbrug, der anvender væsker eller damp til rengøring af overfl ader EMC - Krav til husholdningsapparater, elektriske værktøjer og lignende apparater - Del 1: Emission. EMC - Krav til husholdningsapparater, elektriske værktøjer og lignende apparater. Del 2. Immunitet. Produktfamiliestandard EMC - Del 3-2: Grænseværdier - Grænseværdier for udsendelse af harmoniske strømme (udstyrets strømforbrug op til og inklusive 16 A per fase) EMC - Del 3-3: Grænseværdier - Begrænsning af spændingsfl uktuationer og fl immer i lavspændingsforsyninger fra udstyr med mærkestrøm op til og med 16 A pr. fase og ikke beregnet til betinget tilslutning Teknisk dokumentation til vurdering af elektriske og elektroniske produkter med hensyn til begrænsning af farlige stoffer Lavspændingsdirektivet 2006/5/EC EMC direktivet 2004/108/EC RoHS direktivet 2011/65/EC Krav til miljøvenligt design vedr. standbytilstand og slukket tilstand 1275/2008/EC Hadsund Anton Sørensen GM - Technical Operations Sted Dato Navn og stilling Signatur Vi, A/S Sognevej 1 DK-2605 Broendby DENMARK bekræfter hermed, at produktet: Fabrikat Beskrivelse Model Nilfisk Oplader for Window VAC SMART GP-SW055DC0600* er i overensstemmelse med følgende standarder: Id og Version Titel EN :2005 +A1:200 EN :200 +A1:2013 EN 55022:2010 +AC:2011 EN 55024:2010 EN :2006 +A1:200+A2:200 EN :2008 EN 50581:2012 EN 50563:2011 +A1:2013 efter bestemmelserne i: Sikkerhedskrav til transformere, strømforsyninger, reaktorer og lignende produkter - Sikkerhed - Del 1: Generelle krav og prøvninger Særlige krav til og prøvninger af switch-mode-strømforsyningsenheder og transformere til switchmode-strømforsyningsenheder Informationsteknologisk udstyr - Radiostøjkarakteristikker - Grænseværdier og målemetoder Informationsteknologisk udstyr - Immunitetskarakteristikker - Grænseværdier og målemetoder EMC - Del 3-2: Grænseværdier - Grænseværdier for udsendelse af harmoniske strømme (udstyrets strømforbrug op til og inklusive 16 A per fase) EMC - Del 3-3: Grænseværdier - Begrænsning af spændingsfl uktuationer og fl immer i lavspændingsforsyninger fra udstyr med mærkestrøm op til og med 16 A pr. fase og ikke beregnet til betinget tilslutning Teknisk dokumentation til vurdering af elektriske og elektroniske produkter med hensyn til begrænsning af farlige stoffer Eksterne AC/DC- og AC/AC-strømforsyninger - Bestemmelse af nulbelastning og middeleffektivitet under drift Lavspændingsdirektivet 2006/5/EC EMC direktivet 2004/108/EC RoHS direktivet 2011/65/EC Krav til miljøvenligt design vedr. standbytilstand og slukket tilstand 1275/2008/EC Krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter 278/200/EC Hadsund Anton Sørensen GM - Technical Operations Sted Dato Navn og stilling Signatur 12 Oversættelse af original instruktionsbog

8

9 STREAM = SPRAY =

10 HEAD QUARTER DENMARK Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) sk-advance.com SALES COMPANIES AUSTRALIA Pty Ltd Unit 1/13 Bessemer Street Blacktown NSW 2148.au AUSTRIA GmbH Metzgerstrasse Bergheim bei Salzburg Website: sk.at BELGIUM n.v-s.a. Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan 55 Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 1070 Website: sk.be CHILE de Chile San Alfonso 1462 Santiago CHINA (Suzhou) Building 18, Suchun Industrial Estate Suzhou Industrial Park Suzhou Website: sk-cs.com CZECH REPUBLIC VGP Park Horní Počernice Do Čertous 1/ Praha Website: sk.cz DENMARK NORDIC A/S Sognevej Brøndby Tel.: (+45) sk.com FINLAND Oy Ab Koskelontie 23 E 0220 Espoo Website: sk.fi FRANCE 26 Avenue de la Baltique Villebon sur Yvette 178 Courtabouef Cedex Website: sk.fr GERMANY Nilfi sk-alto eine Marke der GmbH Guido-Oberdorfer-Straße Bellenberg Website: sk.de GREECE A.E. Αναπαύσεως 2 Κορωπί Τ.Κ Website: sk.gr HOLLAND Versterkerstraat AN Almere Website: sk.nl HUNGARY Kereskedelmi Kft. II. Rákóczi Ferenc út Szigetszentmiklos-Lakihegy Website: sk.hu INDIA India Limited Pramukh Plaza, B Wing, 4th fl oor, Unit No. 403 Cardinal Gracious Road, Chakala Andheri (East) Mumbai IRELAND 1 Stokes Place St. Stephen s Green Dublin 2 ITALY SpA Strada Comunale della Braglia, Guardamiglio (LO) Website: sk.it JAPAN Inc Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku Yokohama, MALAYSIA Sdn Bhd Sd 14, Jalan KIP 11 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur MEXICO de Mexico, S. de R.L. de C.V. Agustín M. Chavez No. 1, PB ofi cina 004 Col. Centro de Ciudad Santa Fe Mexico, D.F. NEW ZEALAND Danish House 6 Rockridge Avenue Penrose, Auckland 1135 NORWAY AS Bjørnerudveien Oslo Tel.: (+47) Website: sk.no POLAND Sp. Z.O.O. ul. 3 Maja Pruszków Website: sk.pl PORTUGAL Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edifi cio 1, 1 A P Sintra Website: sk.pt RUSSIA Нилфиск-Эдванс Москва Вятская ул. 27, стр. 7 Россия Website: sk.ru SLOVAKIA s.r.o. Bancíkovej 1/A SK Bratislava Website: sk.sk SOUTH AFRICA WAP South Africa 12 Newton Street Spartan 1630 SOUTH KOREA Korea Co., Ltd 3F Duksoo B/D, 0 Seongsui-ro Seongdong-gu, Seoul, Korea SPAIN S.A. Torre d Ara, Planta Mataró Barcelona Website: sk.es SWEDEN AB Taljegårdsgatan Mölndal Website: sk-alto.se SWITZERLAND Ringstrasse 1 Kircheberg/Industri Stelzl 500 Wil Website: sk-alto.ch TAIWAN Taiwan Branch 1F, No. 13, sec. 2, Xing Long Rd. Taipei Tel.: (+88) Website: sk-alto.tw THAILAND 8 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok 1000 Website: sk.co.th TURKEY Prof. Tem Ekp. Tic. A.S. Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7 Ümraniye, Istanbul Tel.: tr UNITED KINGDOM Nilfi sk Advance Ltd. Nilfi sk House Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate, Penrith Cumbria CA11 BQ Tel: Website: sk.co.uk UNITED ARAB EMIRATES Middle East Branch SAIF-Zone P.O. Box Sharjah VIETNAM Representative Offi ce No. 51 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013)

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013) Multi 20 Multi 30 User manual 107402134 e (11.2013) Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Multi English...6-9 Deutsch...10-13 Français...14-17 Español...18-21 Português...22-25 Italiano...26-29 Nederlands...30-33

Læs mere

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Brugsvejledning Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Indhold Nilfisk E 130.2 / E 140.2 / E 145.2 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3

Læs mere

Operating instructions POSEIDON PE/DE

Operating instructions POSEIDON PE/DE Operating instructions POSEIDON PE/DE 106169229 c Printed in Hungary Copyright 2012 Nilfisk-ALTO Instruktionsbog... 3-15 User manual... 16-28 Betriebsanleitung... 29-41 Manuel d instructions... 42-54 Manuale

Læs mere

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions SOLAR BOOSTER G/GH/GW 107319183 e (03.2014) Instruktionsbog... 3-31 Instruksjonsbok... 32-59 Instruktionsbok... 60-87 Käyttöohje... 88-117 Printed in Hungary Copyright 2014 Nilfisk-ALTO

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter

Læs mere

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC. Operating Instructions 107400397 D

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC. Operating Instructions 107400397 D TTIX 30 / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC TTIX 50-21 PC EC Operating Instructions 107400397 D TTIX 30-40-50 TTIX 30 9 8 7 1 2 3 6 5 4 TTIX 50 TTIX 40 TTIX 30-40-50 Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT POSEIDON 2-19 X POSEIDON 2-21, 2-21 XT POSEIDON 2-24, 2-24 XT POSEIDON 2-28, 2-28 XT Instruktionsbog... 3-8 Instruksjonsbok... 9-14 Instruktionsbok... 15-20 Käyttöohje... 21-26 Betriebsanleitung... 27-32

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN SRE 5 E 3 5 FIN 4 > u = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 4 38 50

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12)

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) ICC 2 Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) Læs denne brugsanvisning før første gangs brug af apparater og følg anvisningerne. Gem brugsanvisningen til senere brug eller til senere ejere.

Læs mere

Lagerbeholdningskontrol-system

Lagerbeholdningskontrol-system DK Lagerbeholdningskontrol-system stst-79, STST30000 A B C F G D E H I A) Hovedenhed B) Sporingsenhed x5 C) Monteringsbeslag D) Brugerkort x5 E) Reserveværktøjskabler x3 F) USB kabel G) Taske til skruer

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

PMP 45. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Kasutusjuhend Instrukcija Lietošanas pamācība

PMP 45. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Kasutusjuhend Instrukcija Lietošanas pamācība PMP 45 Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Kasutusjuhend Instrukcija Lietošanas pamācība en sv no fi et lt lv Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5130601 / 000

Læs mere

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend TE 3000-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Model HT30220 230 V~, 50 Hz 3000 W, IP25 Maks. Vandtemperatur: 35 C

Model HT30220 230 V~, 50 Hz 3000 W, IP25 Maks. Vandtemperatur: 35 C - DA KSN rettelser 1.pdf 27/10/08 10:17:49 () ELECTRIC POOL HEATER DANISH 7.5 X 10.5 PANTONE 295U 11/15/2007 108---A0-1107 EN 1.pdf 1 13/10/10 09.21 BETJENINGSVEJLEDNING Elektrisk poolvarmer Model HT30220

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 960 Indhold Råd om

Læs mere