Hæfte med Bibelopgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hæfte med Bibelopgaver"

Transkript

1 Hæfte med Bibelopgaver Hvor godt har du styr på beretningerne i Bibelen? Øv dig i at finde detaljer og få mere paratviden med dette hæfte.

2 Velkommen til hæftet Bibelopgaver Hver måned gennem et år bortset fra sommerferien har vi i Lindehøj Kirkes ungdomsarbejde udarbejdet et opgavesæt, som vi kaldte for Bibellinjen. Formålet var først og fremmest at få de unge til at slå op i Bibelen og søge oplysninger, så de derved blev bedre til at bruge Bibelen. Da interessen var dalende, stoppede Bibellinjen efter et år. Dvs. der kom 11 opgavesæt. De er nu blevet samlet i dette hæfte. Jeg håber, du vil tage udfordringen op og løse opgaverne, og at du vil få gavn af hæftet. De rigtige svar finder du bagerst i hæftet. Opgaverne er delt op i 5 kategorier: 1. Sæt personer eller begivenheder i rigtig rækkefølge 2. Opgaver om Gammel Testamente 3. Opgaver om Jesus 4. Opgaver om Ny Testamentes breve 5. Opgaver om bibelkundskab Må Gud velsigne dig, mens du lærer din Bibel bedre at kende! Johnny Oslo Tidemand, B&U- medarbejder i Lindehøj Kirke Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 2

3 Sæt personer eller begivenheder i rigtige rækkefølge. Opgave 1 Sæt begivenhederne i rigtig rækkefølge: 1. Nehemias genopbygger Jerusalem 2. Moses og de ti plager 3. Johannes Døber døber 4. Noa sejler i arken 5. Peter går på vandet 6. Daniel i Løvekulen Opgave 2 Sæt begivenhederne i rigtig rækkefølge: 1. Babelstårnet 2. Stefanus bliver stenet 3. Jesus fristes i ørkenen 4. Abraham udvandrer fra Karan 5. Hoseas gifter sig med en horkvinde (prostitueret) 6. Salomon bliver konge i Israel Opgave 3 Sæt begivenhederne i rigtig rækkefølge: 1. Paulus og Silas synger lovsange i fængslet i Filippi 2. Adam og Eva spiser af den forbudte frugt 3. Esajas er profet i Jerusalem 4. Ruth bliver gift med Boaz 5. Jesus vasker disciplenes fødder Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 3

4 Opgave 4 Sæt kongerne i rigtig rækkefølge: 1. Kong Salomon 2. Kong Saul 3. Kong Herodes 4. Kong Nebukadnesar 5. Kong David Opgave 5 Sæt budene i rigtig rækkefølge: 1. Du må ikke slå ihjel 2. Du må ikke begære din næstes hus 3. Du må ikke vidne falsk 4. Ær din far og mor 5. Du må ikke have andre guder Opgave 6 Sæt begivenhederne i rigtig rækkefølge: 1. Paulus bliver kristen 2. Daniel i løvekulen 3. Josef sælges til ægyptiske købmænd 4. Peter nægter at kende Jesus 5. Stefanus bliver henrettet Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 4

5 Opgave 7 Sæt personerne i rigtig rækkefølge: 1. Esajas 2. Johannes Døber 3. Noa 4. Paulus 5. Kong David Opgave 8 Sæt begivenhederne i rigtig rækkefølge: 1. Jerikos mure vælter 2. Paulus flygter ud af Damaskus 3. Historien om Babelstårnet 4. Barnemordet i Betlehem 5. Jerusalem indtages af Nebukadnesar Opgave 9 Sæt bøger og breve i den rigtige rækkefølge. 1. Judas brev 2. Højsangen Apostlenes Gerninger 5. Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 5

6 Opgave 10 En af disse var ikke blandt Jesu 12 disciple: 1. Matthæus 2. Peter 3. Judas 4. Filip 5. Zakæus Opgave 11 Hvem af disse har ikke skrevet en bog i Bibelen? 1. Moses 2. Johannes Døber 3. Elias 4. Habbakuk 5. Kong David Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 6

7 Opgaver om Gammel Testamente Opgave 1 Læs: Josvas Bog 6 1. Hvor mange gange skulle de i alt gå rundt om Jeriko? 2. Hvad fik murene til at vælte? 3. Hvad skulle de gøre med sølvet og guldet? Hvad var spionernes opgave under angrebet? Opgave 2 1. Jonas flygtede med skib. Hvilken by sejlede skibet fra? 2. Hvad lavede Jonas, da det blev stormvejr, mens de sejlede? 3. Hvor stor var byen Nineve? Hvilket tøj klædte Nineves indbyggere sig i, da Jonas havde prædiket for dem? Opgave 3 Læs: Daniels bog kap Hvad hed kongen? 2. Hvem forsøgte at finde noget at anklage Daniel for? 3. Hvor mange gange om dagen bad Daniel til Gud? 4. Hvem sendte kongen ikke bud efter om natten? 5. Hvad fik løverne at spise? Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 7

8 Opgave 4 Læs: 2. Mosebog 3 1. Hvad skjulte Moses for Gud? 2. Hvem boede i det land, Gud lovede Moses? 3. Hvad hedder Guds bjerg? 4. Hvor langt skulle de ud i ørkenen for at tilbede Gud? 5. Hvad skulle sønnerne og døtrene bære? Opgave 5 Læs: Salme Hvor lader hyrden mig ligge? 2. Der dækkes bord for øjnene af nogen, hvem? 3. Hvad er fyldt til overflod? 4. Hvad er min trøst? 5. Hvor mange farver indgår i salmen? Opgave 6 Læs: 2. Mosebog Hvor mange stridsvogne var der? 2. Hvem gik foran Israels hær? 3. Hvad løftede Moses? 4. Hvornår vendte havet tilbage? 5. Hvor havde de slået lejr? Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 8

9 Opgave 7 Læs: Dommerbogen 16, Hvor mange var der på taget? 2. Hvem hentede Samson, da han var død? 3. Hvad hed filistrenes gud? 4. Hvorfor var filisterfyrsterne samlet? 5. Hvor længe var Samson dommer? Opgave 8 Læs: 1. Kongebog 17, Hvad hed bækken? 2. Hvor mange børn havde enken? 3. Hvor kom Elias fra? 4. Hvem sørgede for Elias i begyndelsen? 5. Hvem skulle have det første brød? Opgave 9 Læs: Dommerbogen 16, Hvad hed filistrenes gud? 2. Hvorfor hentede de Samson? 3. Hvad hed Samsons far? 4. Hvad ville Samson gerne røre ved? 5. Hvor mange mennesker var der på taget? Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 9

10 Opgave 10 Læ 1. Hvem havde opgivet ham? 2. Hvad blev han revet bort fra? 3. Hvad ser han efter sin lidelse? 4. Hvad lod Herren ramme ham? 5. Hvad skjulte man for ham? Opgave 11 Læs: 1. Krønikebog 15,25-16,3 1. Hvad hed lederen for sangerne? 2. Hvilke instrumenter blev brugt? 3. Hvad delte David ud til folk? 4. Hvor havde arken stået? 5. Hvem kiggede ud af vinduet? Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 10

11 Opgaver om Jesus Opgave 1 Læs: Lukas Evangeliet 2, Hvem var statholder? 2. Hvad var tegnet til hyrderne? 3. Hvor gemte Maria det, hun hørte? 4. Hvorfor blev Jesus født i Bethlehem? 5. Hvor tog hyrderne hen efter at have set Jesus- barnet? Opgave 2 Læs: Matthæus Evangeliet 8, Hvis land var på den anden bred? 2. Hvad lavede Jesus, da det blev stormvejr, mens de sejlede? 3. Hvor løb svinehyrderne hen? 4. Hvad gjorde Jesus med stormen? 5. Hvor boede de besatte? 6. Hvad bad byens indbyggere Jesus om? Opgave 3 Læs: Lukas Evangeliet 5, Hvem er med i historien udover Jesus? 2. Hvorfor faldt Simon Peter på knæ? 3. Hvor meget havde de fanget, før Jesus kom? 4. Hvad lavede fiskerne, da Jesus kom? 5. Hvad skal de fange fremover? Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 11

12 Opgave 4 Læs: Johannes Evangeliet 21, Hvad blev Thomas også kaldt? 2. Hvad bestod måltidet af? 3. Hvem opdagede, at det var Jesus, der havde talt til dem? 4. Hvor mange fisk fangede de på højre side af båden? 5. Ved hvilken sø foregik det? Opgave 5 Læs: Johannes 3, Vi får 2 ting at vide om, hvem Nikodemus er. Hvilke? 2. Hvad skal der til, for at man kan se Guds Rige? 3. Hvorfor elskede menneskene mørket? 4. Hvad gjorde Moses i ørkenen? 5. Hvem dømmes ikke? Opgave 6 Læs: Matthæus 27, Hvordan lød anklagen? 2. Hvor kom Simon fra? 3. Hvad gjorde de med tøjet? 4. Hvem hånede ham? 5. Hvad skulle der til, for at de ville tro ham? Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 12

13 Opgave 7 Læs: Markus Evangeliet 2, Hvor nævnes det, at der ikke var plads? 2. Hvis tanker læste Jesus? 3. Hvad skulle manden tage med sig hjem? 4. Hvad har Jesus myndighed til? 5. Hvis tro så Jesus? Opgave 8 Læs: Johannes Evangeliet 2, Hvor var festen? 2. Hvad sagde Maria, at tjenerne skulle gøre? 3. Hvem var med Jesus til festen? 4. Hvad var problemet? 5. Hvad åbenbarede Jesus for dem? Opgave 9 Læs: Matthæus 4, Hvor langt nåede rygtet om Jesus? 2. Hvad hed Simons bror? 3. Fra hvilke områder fulgte folkeskarerne Jesus? 4. Hvad var Simon ved at kaste i søen? 5. Hvad forlod Jakob og Johannes? Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 13

14 Opgave 10 Læs: Matthæus Evangeliet 26, Hvad dyppede Jesus hånden i? 2. Hvem forberedte påskemåltidet? 3. Hvor skal Jesus drikke vin næste gang? 4. Hvad havde været bedre for Judas? 5. Hvilken fest var det? Opgave 11 Læs: Markus 14, Hvad sagde Judas til Jesus? 2. Hvilke våben havde vagterne/soldaterne med? 3. Hvilken påklædning havde den nøgne mand haft på? 4. Hvem af disciplene blev hos Jesus? 5. Hvem fik hugget en legemsdel af? Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 14

15 Opgaver om Ny Testamentes breve Opgave 1 Læs: Brevet til Filemon 1. Hvem er brevet fra? 2. En slave er stukket af fra Filemon, hvad hedder slaven? 3. Hvordan opfordrer Paulus Filemon til at modtage slaven? 4. Hvem er Paulus sammen med, da han skriver? 5. Hvor ofte takker Paulus for Filemon? 6. Hvad har været til stor glæde og trøst for Paulus? Opgave 2 Læs: Efeserbrevet 6, Hvad skal være bælte? 2. Hvem skal de kristne i Efesos bede for? 3. Hvad kan slukke den ondes brændende pile? 4. Hvad/hvem står kampen ikke imod? 5. Hvor er ondskabens åndemagter? Opgave 3 Læs: Første Korintherbrev Hvad er størst? 2. Hvordan erkender Paulus? 3. Hvad glæder kærligheden sig over? 4. Hvilken gave skal man have for at kende alle hemmeligheder? Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 15

16 Opgave 4 Læs: Filipperbrevet 1, I hvilken type hus bor Paulus for tiden? 2. Er han træt af, at folk fortæller om Jesus for at gøre grin med Paulus? 3. Hvilke to ting vil føre Paulus til frelse? 4. Hvad længes Paulus efter? 5. Hvorfor er Paulus i lænker? Opgave 5 Læs: 1. Korintherbrev Hvor mange så Jesus (cirka)? 2. Hvilke 2 ord bruger Paulus om sig selv? Hvorfor er Paulus ikke værdig til at kaldes apostel? 5. Hvad har ikke været forgæves? Opgave 6 Læs: 1. Johannes Brev 1, Hvad er budskabet? 2. Hvis blod omhandler teksten? 3. Hvem har vi fællesskab med, hvis vi vandrer i lyset? 4. Hvad renser Jesus os for? 5. Hvad gør Jesus, fordi han er trofast? Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 16

17 Opgave 7 Læs: Hebræerbrevet 11, Hvorfor skulle Enok ikke se døden? 2. Hvad er tro en overbevisning om? 3. Hvad fatter vi i tro? 4. Hvad blev Noa en arving til? 5. Hvem boede Abraham sammen med? Opgave 8 Læs: 1. Peters Brev 2, Hvilket byggemateriale skal menigheden (huset) bygges op af? 2. Hvor skal hjørnestenen lægges? 3. Vi er kaldet ud af og ind i. 4. Hvad skal vi aflægge? 5. Hvilken slags ofre er kærkomne for Gud? Opgave 9 Læs: Romerbrevet 6, Hvem er døde med Kristus? 2. Hvem er frigjort for synden? 3. Hvem døde Kristus for? 4. Skal man blive i synden for at få mere nåde? Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 17

18 Opgave 10 Læs: Romerbrevet 12, Hvad skal man gøre med dem, der forfølger én? 2. Hvad skal man kappes om? 3. Hvem skal man græde med? 4. Hvem skal man holde fred med? Opgave 11 Læs: 1. Timotheus brev 4, Hvad er ikke andet end kællingehistorier? 2. Hvorfor slider og strider vi? 3. Hvad fik Timotheus under håndspålæggelse? 4. Hvad er det, der er nyttig til alt? 5. Hvad skulle Timotheus tage vare på, indtil Paulus selv kom? Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 18

19 Opgaver om bibelkundskab Opgave 1 1. Hvad hedder den længste bog i Bibelen? 2. Hvilke to sprog er Bibelen oprindeligt skrevet på? 3. Hvor mange bøger er der i Bibelen? 4. Det meste af Bibelens historie foregår i hvilket land? Opgave 2 1. Hvem har skrevet flest bøger i Bibelen? 2. Hvad hed den ældste mand i verdenshistorien? (hvis du ikke ved det, kan du finde ham indenfor de første 11 kapitler i Bibelen) 3. Hvilke fire bøger i Bibelen handler direkte om Jesu liv? 4. Hvorfor kaldes Bibelens 5 første bøg Opgave Man siger, at der er 4 store profeter og 12 små profeter, som har skrevet bøger i Bibelen. Hvem, tror du, er de 4 store? 3. I hvilken bog i Bibelen kan du finde historierne om Gideon og Samson? 4. Hvad hedder den/de længste bog/brev i det nye testamente? Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 19

20 Opgave 4 1. Hvilke af disse profeter har skrevet mindst én bog i Bibelen? a. Moses b. Elias c. Habakkuk 2. Man kan ikke beregne længden på det evige liv i Himlen. Hvorfor kan man ikke det? (se evt. Johannes Åbenbaring 21,22-27) 3. Hvor mange af Jesu 12 disciple var ikke med i den første menighed i Jerusalem efter Jesu himmelfart? 4. Hvem skrev Apostlenes Gerninger? Opgave 5 1. Hvilken by boede Jesus i som voksen? a. Jerusalem b. Nazareth c. Kapernaum 2. Hvilket erhverv var Jesus uddannet i? a. Tømrer b. Fisker c. Landmand 3. Hvilket sprog talte Jesus og hans disciple? a. Græsk b. Latin c. Aramæisk 4. Kun én af disse var blandt Jesu tolv disciple: a. Paulus b. Thaddæus c. Markus Opgave 6 1. Hvem var fisker? a. Andreas b. Matthæus c. Nikodemus 2. Hvem var profet? a. Akab b. Natan 3. Hvem var præst? a. Eli b. Samuel c. Elisa 4. Hvem var tolder? a. Judas Iskariot b. Thaddæus c. Matthæus Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 20

21 Opgave 7 1. Hvor mange bud fik Moses? 2. Hvor mange stammer var der i Israel 3. Hvor mange dage fastede Jesus i ørkenen? 4. Hvor mange blev døbt pinsedag? Opgave 8 1. Hvor mange breve har Peter skrevet? 2. Hvem blev kristen først? a. Peter b. Paulus c. Stefanus 3. Vand- til- vin- 4. Hvor lang tid varede den tørke, Elias profeterede? Opgave 9 1. Hvem har skrevet flest bøger/skrifter i Bibelen? 2. Hvilken af profeterne (fra Gamle Testamente) har skrevet den længste bog? Hvem blev ældst: Moses, Noa eller Jonas? 5. Hvor gammel er Folkekirkens officielle Bibel (den autoriserede oversættelse)? Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 21

22 Opgave De første kristne brugte en udgave af det gamle testamente, som hed Septuatinta. Hvilket sprog var den skrevet på? 2. Bibelen er oprindeligt skrevet på to sprog, hvilke? 3. Hvilket sprog talte Jesus? 4. Hvilket sprog oversatte Hieronymus hele Bibelen til omkring år 400? 5. Nogle få kapitler i Daniels bog er hverken hebraisk eller græsk, men hvilket sprog? Opgave a. Peter b. Johannes c. Filip 2. Johannes Døber levede samtidig med Jesus, men hvem af dem blev henrettet først? 3. Hvem byggede det største tempel i Jerusalem? a. Salomon b. Herodes c. Zerubbabel 4. Var en jødisk dreng ca. 10 eller 14 år, når han forventedes at kunne de 5 mosebøger udenad? 5. Jerusalem er blevet erobret og templet brændt ned a. 2 gange b. 3 gange c. 1 gang Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 22

23 Svar på opgaverne Sæt personer i rigtig rækkefølge 1. Noa, Moses, Daniel, Nehemias, Johannes, Peter 2. Babelstårnet, Abraham, Salomon, Hoseas, Jesus, Stefanus 3. Adam & Eva, Ruth, Esajas, Jesus, Paulus & Silas 4. Saul, David, Salomon, Nebukadnesar, Herodes 5. Du må ikke have andre guder, ær din far og mor, du må ikke slå ihjel, du må ikke vidne falsk, du må ikke begære din næstes hus 6. Josef, Daniel, Peter, Stefanus, Paulus 7. Noa, David, Esajas, Johannes Døber, Paulus 8. Babelstårnet, Jeriko, Jerusalem, Betlehem, Damaskus 9. Ezra, Højsangen, Obadias, Apostlenes Gerninger, Judas brev 10. Zakæus 11. Johannes Døber og Elias Opgaver om Gammel Testamente 1. Josva 6 a. 13 (6+7) b. Kampråbet c. Læg det i Herrens skatkammer d. Rahab og dem i hendes hus e. De skulle tage sig af Rahab og hendes familie 2. a. Jafo b. Han sov c. 3 dagsrejser stor. Mere end indbyggere kendte ikke forskel på højre og venstre (betyder måske, at de var børn) d. Tang e. Sæk 3. Daniels Bog 6 a. Dareios b. Rigsråderne og satrapperne c. 3 gange om dagen d. En medhustru e. Rigsråder, satrapper samt deres koner og børn 4. 2.Mosebog 3 a. Sit ansigt b. Kana'anæerne, hittitterne, amoritterne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne c. Horeb d. 3 dagsrejser e. Ting af sølv og guld, og klæder 5. Salme 23 a. I grønne enge b. Mine fjender c. Mit bæger d. Din stok og din stav e. Én (grøn) Mosebog 14 a. 600 b. Guds engel c. Sin stav d. Ved daggry e. Pi- Ha- Kirot 7. Dommerbogen 16,23-31 a mænd og kvinder b. Hans brødre og hans fars slægt c. Dagon d. De var samlet til offerfest til Dagon e. 20 år Kongebog 17,1-15 a. Kerit b. Én søn c. Tishbe i Gilead d. Ravnene e. Elias 9. Dommerbogen 16,23-31 a. Dagon b. Han var død c. Manoa d. Søjlerne, der bar taget e Esajas 53 a. Mennesker b. De levendes land c. Afkom d. Al vor skyld e. Sit ansigt Krønikebog 15,25-16,3 a. Kenanja b. Horn, trompeter, cymbler, harpe og citer c. Et brød, en daddelkage og en rosinkage d. I Obed- Edoms hus e. Mikal, Sauls datter, Davids kone

24 Opgaver om Jesus 1. Lukas 2,1-20 a. Kvirinius b. Find et barn, svøbt og liggende i en krybbe c. I sit hjerte d. Pga. folketællingen e. Tilbage til marken 2. Matthæus 8,23-34 a. Gadarenernes land b. Han sov c. Ind til byen d. Han truede ad den e. I gravhuler f. De bad ham om at forlade deres egn 3. Lukas 5,1-11 a. Peter, Jakob og Johannes (+ folkeskaren og Peters makker) b. Fordi han så sin syndighed i forhold til Jesus. c. Ingenting d. De skyllede garn e. Mennesker 4. Johannes 21,1-14 a. Didymos b. Brød og fisk c. Den discipel, Jesus elskede (dvs. Johannes) d. 153 e. Tiberias Sø (Genesareth) 5. Johannes 3,1-21 a. Farisæer og medlem af jødernes råd b. Man må fødes på ny c. Fordi deres gerninger var onde d. Ophøjede slangen e. Den, der tror på ham (Jesus) 6. Matthæus 27,32-43 a. Det er Jesus, jødernes konge b. Kyrene c. Kastede lod om det d. De der gik forbi, ypperstepræsterne og de skriftkloge, og røverne e. Han skulle stige ned fra korset (sagde de) 7. Markus 2,1-12 a. Udenfor døren b. De skriftkloges c. Hans båre d. At tilgive synder på jorden e. Vennernes 8. Johannes 2,1-12 a. I Kana b. Hvad som helst, Jesus sagde c. Hans disciple d. Vinen slap op e. Sin herlighed 9. Matthæus 4,18-25 a. I hele Syrien b. Andreas c. Galilæa og Dekapolis, Jerusalem og Judæa og fra den anden side af Jordan d. Deres net e. Båden og deres far 10. Matthæus 26,17-29 a. Fadet b. Disciplene c. I hans faders rige d. Om han aldrig var blevet født e. Påskefesten 11. Markus 14,43-52 a. Rabbi b. Sværd og knipler c. Et lagen d. Ingen e. Ypperstepræstens tjener Opgaver om Ny Testamentes breve 1. Brevet til Filemon a. Paulus b. Onesimos c. Som var det Paulus selv d. Epafra, Markus, Aristark, Demas og Lukas e. Hver gang han nævner ham i sine bønner f. Filemons kærlighed 2. Efeserbrevet 6,10-20 a. Sandhed b. Alle de hellige og for Paulus c. Troens skjold d. Kød og blod e. I Himmelrummet Korintherbrev 13 a. Kærligheden b. Stykkevis c. Sandheden d. Profetisk gave 4. Filipperbrevet 1,12-26 a. En borg b. Nej, han glæder sig over det c. Menighedens forbøn, og Jesu Ånds hjælp d. At bryde op og være sammen med Jesus e. For Kristi skyld Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 24

25 5. 1. Korintherbrev 15 a. Ca. 515 (afhængig af, hvordan man tæller) b. Misfoster og den ringeste af apostlene c. Skrifterne d. Fordi han har forfulgt Guds kirke e. Guds nåde imod Paulus Johannes Brev 1,5-10 a. Gud er lys, der er intet mørke i ham b. Jesu, Guds søns, blod c. Hinanden d. Al synd e. Tilgiver og renser os for al synd 7. Hebræerbrevet 11,1-12 a. Fordi han havde behaget Gud b. Det, der ikke ses c. At verden er skabt ved Guds ord d. Retfærdighed af tro e. Isak og Jakob Peters brev 2,1-10 a. Levende sten b. I Zion c. Ud af mørket til sit underfulde lys d. Al ondskab, svig, hykleri, misundelse og enhver bagtalelse e. Åndelige ofre 9. Romerbrevet 6,1-11 a. De døbte b. De døde c. For alle d. Nej 10. Romerbrevet 12,9-21 a. Velsigne dem b. At vise hinanden agtelse c. De grædende d. Alle mennesker, hvis det er muligt Timotheusbrev 4,6-16 a. De ugudelige myter b. Fordi vi har sat vort håb til den levende Gud c. En nådegave d. Gudsfrygten e. Skriftlæsningen, formaningen og undervisningen Opgaver om bibelkundskab 1. Salmernes Bog, hebraisk & græsk, 66, Israel 2. Paulus, Metusalem, Evangelierne, de fortæller at Moses fik dem skrevet 3. Matthæus & Johannes & Peter, Esajas & Jeremias & Ezekiel & Daniel, Dommerbogen, Matthæus Evangeliet & Apostlenes Gerninger er lige lange 4. Moses & Habakkuk, fordi der ikke er nat (tiden eksisterer ikke mere), Judas, Lukas 5. Kapernaum, tømrer, aramæsik, Thaddæus 6. Andreas, Natan, Eli, Matthæus 7. 10, 12, 40, , Peter, 7, 3½ år 9. Paulus, Esajas, Dommerbogen, Noa, fra græsk, hebraisk & græsk, aramæisk, latin, aramæsik 11. Johannes, Johannes Døber, Herodes, ca. 10, 2 gange Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 25

Markus-evangeliet. Kapitel 1

Markus-evangeliet. Kapitel 1 Markus-evangeliet Kapitel 1 1. Jesu Kristi, Guds Søns, Evangeliums Begyndelse er således, 2. som der er skrevet hos Profeten Esajas: 'Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej. 3.

Læs mere

Markus-evangeliet. Kapitel 1

Markus-evangeliet. Kapitel 1 Markus-evangeliet Kapitel 1 1. Jesu Kristi, Guds Søns, Evangeliums Begyndelse er således, 2. som der er skrevet hos Profeten Esajas: 'Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej. 3.

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen.

Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen. Thomas Evangeliet: Skrevet af Didymos Judas Thomas og oversat fra koptisk af Søren Giversen. 0. Dette er de hellige ord, som den levende Jesus talte, og som Didymos Judas Thomas skrev ned. 1. Og han sagde:

Læs mere

Lukas-evangeliet. Kapitel 1

Lukas-evangeliet. Kapitel 1 Lukas-evangeliet Kapitel 1 1. Efterdi mange have taget sig for at forfatte en Beretning om de Ting, som ere fuldbyrdede iblandt os, 2. således som de, der fra Begyndelsen bleve Øjenvidner og Ordets Tjenere,

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!«

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!« Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. Gud elsker Nexø og han elsker Bornholm og han længes efter at flere mennesker vil gengælde denne kærlighed ved at tro og følge ham. Stenen blev rullet væk

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater.

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater. Kresten Jensen, Landsleder Kære forældre Evangelisk Børnemission har i mere end 60 år samarbejdet med Folkekirken og frikirker om at give børn mulighed for at lære, hvad der står i Bibelen. Det forsøger

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson.

Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson. Skændselen over den højtidelige forsamling. Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson. Jeg er bange for, at budskabet, jeg vil bringe

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller:

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller: En autentisk beretning fra en ung pige, der havde en stærk oplevelse ved at dø og blive vist både himmel og helvede, inden hun kom tilbage til livet. (Se forskellige links på sidste side) Er du i tvivl

Læs mere

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst.

Bibelcamping Time 1. Kom - vi spiller fodbold. Forkyndelsen og aktualisering 4-9-årige. Konkret tekstgennemgang. Vanskelige ord. Emne. Tekst. Bibelcamping Time 1 Kom - vi spiller fodbold en del af et hold er to ting, de skal gøre: De skal vende om til Gud og tage imod hans frelse (omvendelsen) og de skal blive døbt. Peters prædiken bevirker,

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

THE BIBLE - NEW TESTAMENT - IN DANISH

THE BIBLE - NEW TESTAMENT - IN DANISH THE BIBLE - NEW TESTAMENT - IN DANISH APRIL Det nye Testamente: Indhold: Matthæus-Evangeliet Markus-Evangeliet Lukas-Evangeliet Johannes-Evangeliet Apostelenes Gerninger Paulus s Brev til Romerne Paulus

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

Jesus i Jerusalem. Ugens vers. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41).

Jesus i Jerusalem. Ugens vers. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41). 12 Jesus i Jerusalem TIL SABBATTEN 20. JUNI 2015 Ugens vers Introduktion Da han kom nærmere og så byen, græd han over den (Luk 19,41). Den sidste uge i Jesu liv her på jorden fandt sted i Jerusalem. Store

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk PENGE Nogle ser på penge som en velsignelse og andre ser

Læs mere

Tid til at fødes, og tid til at dø

Tid til at fødes, og tid til at dø Tid til at fødes, og tid til at dø 1 Lise Andreasen Tid til at fødes, og tid til at dø Appendix A, rejseplanen. Beskrivelse Fokus Tidspunkt (alle ca.) Tidsrum A Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle

Læs mere

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud?

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud? 1. DECEMBER 2013 34567 Har vi brug for Gud? 34567 Vol. 134, No. 23 Semimonthly DANISH DETTE BLAD, Vagttarnet, ærer Jehova Gud, universets Hersker. Det trøster folk med den gode nyhedomatgudshimmelskerige

Læs mere

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Wudasie Maryam Etiopiske Mariasprisninger 2009 3 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 2 Indhold Mandag...

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

HALVFJERDS PÅ TVÆRS. - Og på vers DIGTSAMLING

HALVFJERDS PÅ TVÆRS. - Og på vers DIGTSAMLING HALVFJERDS PÅ TVÆRS - Og på vers DIGTSAMLING 1 2 I Fordums tid i Edens have gik Adam rundt med sin bare mave så kom Eva den lille heks hun var kun ude på sex Eva også i paradis haven gik rundt hun mente

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til?

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Det var i det sorgens år 70, da verdensmagten Rom skaffede dødelig ro i et lille land, ikke så stort som Jylland, i det land, hvor Israel ligger i dag,

Læs mere