Hæfte med Bibelopgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hæfte med Bibelopgaver"

Transkript

1 Hæfte med Bibelopgaver Hvor godt har du styr på beretningerne i Bibelen? Øv dig i at finde detaljer og få mere paratviden med dette hæfte.

2 Velkommen til hæftet Bibelopgaver Hver måned gennem et år bortset fra sommerferien har vi i Lindehøj Kirkes ungdomsarbejde udarbejdet et opgavesæt, som vi kaldte for Bibellinjen. Formålet var først og fremmest at få de unge til at slå op i Bibelen og søge oplysninger, så de derved blev bedre til at bruge Bibelen. Da interessen var dalende, stoppede Bibellinjen efter et år. Dvs. der kom 11 opgavesæt. De er nu blevet samlet i dette hæfte. Jeg håber, du vil tage udfordringen op og løse opgaverne, og at du vil få gavn af hæftet. De rigtige svar finder du bagerst i hæftet. Opgaverne er delt op i 5 kategorier: 1. Sæt personer eller begivenheder i rigtig rækkefølge 2. Opgaver om Gammel Testamente 3. Opgaver om Jesus 4. Opgaver om Ny Testamentes breve 5. Opgaver om bibelkundskab Må Gud velsigne dig, mens du lærer din Bibel bedre at kende! Johnny Oslo Tidemand, B&U- medarbejder i Lindehøj Kirke Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 2

3 Sæt personer eller begivenheder i rigtige rækkefølge. Opgave 1 Sæt begivenhederne i rigtig rækkefølge: 1. Nehemias genopbygger Jerusalem 2. Moses og de ti plager 3. Johannes Døber døber 4. Noa sejler i arken 5. Peter går på vandet 6. Daniel i Løvekulen Opgave 2 Sæt begivenhederne i rigtig rækkefølge: 1. Babelstårnet 2. Stefanus bliver stenet 3. Jesus fristes i ørkenen 4. Abraham udvandrer fra Karan 5. Hoseas gifter sig med en horkvinde (prostitueret) 6. Salomon bliver konge i Israel Opgave 3 Sæt begivenhederne i rigtig rækkefølge: 1. Paulus og Silas synger lovsange i fængslet i Filippi 2. Adam og Eva spiser af den forbudte frugt 3. Esajas er profet i Jerusalem 4. Ruth bliver gift med Boaz 5. Jesus vasker disciplenes fødder Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 3

4 Opgave 4 Sæt kongerne i rigtig rækkefølge: 1. Kong Salomon 2. Kong Saul 3. Kong Herodes 4. Kong Nebukadnesar 5. Kong David Opgave 5 Sæt budene i rigtig rækkefølge: 1. Du må ikke slå ihjel 2. Du må ikke begære din næstes hus 3. Du må ikke vidne falsk 4. Ær din far og mor 5. Du må ikke have andre guder Opgave 6 Sæt begivenhederne i rigtig rækkefølge: 1. Paulus bliver kristen 2. Daniel i løvekulen 3. Josef sælges til ægyptiske købmænd 4. Peter nægter at kende Jesus 5. Stefanus bliver henrettet Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 4

5 Opgave 7 Sæt personerne i rigtig rækkefølge: 1. Esajas 2. Johannes Døber 3. Noa 4. Paulus 5. Kong David Opgave 8 Sæt begivenhederne i rigtig rækkefølge: 1. Jerikos mure vælter 2. Paulus flygter ud af Damaskus 3. Historien om Babelstårnet 4. Barnemordet i Betlehem 5. Jerusalem indtages af Nebukadnesar Opgave 9 Sæt bøger og breve i den rigtige rækkefølge. 1. Judas brev 2. Højsangen Apostlenes Gerninger 5. Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 5

6 Opgave 10 En af disse var ikke blandt Jesu 12 disciple: 1. Matthæus 2. Peter 3. Judas 4. Filip 5. Zakæus Opgave 11 Hvem af disse har ikke skrevet en bog i Bibelen? 1. Moses 2. Johannes Døber 3. Elias 4. Habbakuk 5. Kong David Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 6

7 Opgaver om Gammel Testamente Opgave 1 Læs: Josvas Bog 6 1. Hvor mange gange skulle de i alt gå rundt om Jeriko? 2. Hvad fik murene til at vælte? 3. Hvad skulle de gøre med sølvet og guldet? Hvad var spionernes opgave under angrebet? Opgave 2 1. Jonas flygtede med skib. Hvilken by sejlede skibet fra? 2. Hvad lavede Jonas, da det blev stormvejr, mens de sejlede? 3. Hvor stor var byen Nineve? Hvilket tøj klædte Nineves indbyggere sig i, da Jonas havde prædiket for dem? Opgave 3 Læs: Daniels bog kap Hvad hed kongen? 2. Hvem forsøgte at finde noget at anklage Daniel for? 3. Hvor mange gange om dagen bad Daniel til Gud? 4. Hvem sendte kongen ikke bud efter om natten? 5. Hvad fik løverne at spise? Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 7

8 Opgave 4 Læs: 2. Mosebog 3 1. Hvad skjulte Moses for Gud? 2. Hvem boede i det land, Gud lovede Moses? 3. Hvad hedder Guds bjerg? 4. Hvor langt skulle de ud i ørkenen for at tilbede Gud? 5. Hvad skulle sønnerne og døtrene bære? Opgave 5 Læs: Salme Hvor lader hyrden mig ligge? 2. Der dækkes bord for øjnene af nogen, hvem? 3. Hvad er fyldt til overflod? 4. Hvad er min trøst? 5. Hvor mange farver indgår i salmen? Opgave 6 Læs: 2. Mosebog Hvor mange stridsvogne var der? 2. Hvem gik foran Israels hær? 3. Hvad løftede Moses? 4. Hvornår vendte havet tilbage? 5. Hvor havde de slået lejr? Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 8

9 Opgave 7 Læs: Dommerbogen 16, Hvor mange var der på taget? 2. Hvem hentede Samson, da han var død? 3. Hvad hed filistrenes gud? 4. Hvorfor var filisterfyrsterne samlet? 5. Hvor længe var Samson dommer? Opgave 8 Læs: 1. Kongebog 17, Hvad hed bækken? 2. Hvor mange børn havde enken? 3. Hvor kom Elias fra? 4. Hvem sørgede for Elias i begyndelsen? 5. Hvem skulle have det første brød? Opgave 9 Læs: Dommerbogen 16, Hvad hed filistrenes gud? 2. Hvorfor hentede de Samson? 3. Hvad hed Samsons far? 4. Hvad ville Samson gerne røre ved? 5. Hvor mange mennesker var der på taget? Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 9

10 Opgave 10 Læ 1. Hvem havde opgivet ham? 2. Hvad blev han revet bort fra? 3. Hvad ser han efter sin lidelse? 4. Hvad lod Herren ramme ham? 5. Hvad skjulte man for ham? Opgave 11 Læs: 1. Krønikebog 15,25-16,3 1. Hvad hed lederen for sangerne? 2. Hvilke instrumenter blev brugt? 3. Hvad delte David ud til folk? 4. Hvor havde arken stået? 5. Hvem kiggede ud af vinduet? Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 10

11 Opgaver om Jesus Opgave 1 Læs: Lukas Evangeliet 2, Hvem var statholder? 2. Hvad var tegnet til hyrderne? 3. Hvor gemte Maria det, hun hørte? 4. Hvorfor blev Jesus født i Bethlehem? 5. Hvor tog hyrderne hen efter at have set Jesus- barnet? Opgave 2 Læs: Matthæus Evangeliet 8, Hvis land var på den anden bred? 2. Hvad lavede Jesus, da det blev stormvejr, mens de sejlede? 3. Hvor løb svinehyrderne hen? 4. Hvad gjorde Jesus med stormen? 5. Hvor boede de besatte? 6. Hvad bad byens indbyggere Jesus om? Opgave 3 Læs: Lukas Evangeliet 5, Hvem er med i historien udover Jesus? 2. Hvorfor faldt Simon Peter på knæ? 3. Hvor meget havde de fanget, før Jesus kom? 4. Hvad lavede fiskerne, da Jesus kom? 5. Hvad skal de fange fremover? Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 11

12 Opgave 4 Læs: Johannes Evangeliet 21, Hvad blev Thomas også kaldt? 2. Hvad bestod måltidet af? 3. Hvem opdagede, at det var Jesus, der havde talt til dem? 4. Hvor mange fisk fangede de på højre side af båden? 5. Ved hvilken sø foregik det? Opgave 5 Læs: Johannes 3, Vi får 2 ting at vide om, hvem Nikodemus er. Hvilke? 2. Hvad skal der til, for at man kan se Guds Rige? 3. Hvorfor elskede menneskene mørket? 4. Hvad gjorde Moses i ørkenen? 5. Hvem dømmes ikke? Opgave 6 Læs: Matthæus 27, Hvordan lød anklagen? 2. Hvor kom Simon fra? 3. Hvad gjorde de med tøjet? 4. Hvem hånede ham? 5. Hvad skulle der til, for at de ville tro ham? Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 12

13 Opgave 7 Læs: Markus Evangeliet 2, Hvor nævnes det, at der ikke var plads? 2. Hvis tanker læste Jesus? 3. Hvad skulle manden tage med sig hjem? 4. Hvad har Jesus myndighed til? 5. Hvis tro så Jesus? Opgave 8 Læs: Johannes Evangeliet 2, Hvor var festen? 2. Hvad sagde Maria, at tjenerne skulle gøre? 3. Hvem var med Jesus til festen? 4. Hvad var problemet? 5. Hvad åbenbarede Jesus for dem? Opgave 9 Læs: Matthæus 4, Hvor langt nåede rygtet om Jesus? 2. Hvad hed Simons bror? 3. Fra hvilke områder fulgte folkeskarerne Jesus? 4. Hvad var Simon ved at kaste i søen? 5. Hvad forlod Jakob og Johannes? Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 13

14 Opgave 10 Læs: Matthæus Evangeliet 26, Hvad dyppede Jesus hånden i? 2. Hvem forberedte påskemåltidet? 3. Hvor skal Jesus drikke vin næste gang? 4. Hvad havde været bedre for Judas? 5. Hvilken fest var det? Opgave 11 Læs: Markus 14, Hvad sagde Judas til Jesus? 2. Hvilke våben havde vagterne/soldaterne med? 3. Hvilken påklædning havde den nøgne mand haft på? 4. Hvem af disciplene blev hos Jesus? 5. Hvem fik hugget en legemsdel af? Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 14

15 Opgaver om Ny Testamentes breve Opgave 1 Læs: Brevet til Filemon 1. Hvem er brevet fra? 2. En slave er stukket af fra Filemon, hvad hedder slaven? 3. Hvordan opfordrer Paulus Filemon til at modtage slaven? 4. Hvem er Paulus sammen med, da han skriver? 5. Hvor ofte takker Paulus for Filemon? 6. Hvad har været til stor glæde og trøst for Paulus? Opgave 2 Læs: Efeserbrevet 6, Hvad skal være bælte? 2. Hvem skal de kristne i Efesos bede for? 3. Hvad kan slukke den ondes brændende pile? 4. Hvad/hvem står kampen ikke imod? 5. Hvor er ondskabens åndemagter? Opgave 3 Læs: Første Korintherbrev Hvad er størst? 2. Hvordan erkender Paulus? 3. Hvad glæder kærligheden sig over? 4. Hvilken gave skal man have for at kende alle hemmeligheder? Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 15

16 Opgave 4 Læs: Filipperbrevet 1, I hvilken type hus bor Paulus for tiden? 2. Er han træt af, at folk fortæller om Jesus for at gøre grin med Paulus? 3. Hvilke to ting vil føre Paulus til frelse? 4. Hvad længes Paulus efter? 5. Hvorfor er Paulus i lænker? Opgave 5 Læs: 1. Korintherbrev Hvor mange så Jesus (cirka)? 2. Hvilke 2 ord bruger Paulus om sig selv? Hvorfor er Paulus ikke værdig til at kaldes apostel? 5. Hvad har ikke været forgæves? Opgave 6 Læs: 1. Johannes Brev 1, Hvad er budskabet? 2. Hvis blod omhandler teksten? 3. Hvem har vi fællesskab med, hvis vi vandrer i lyset? 4. Hvad renser Jesus os for? 5. Hvad gør Jesus, fordi han er trofast? Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 16

17 Opgave 7 Læs: Hebræerbrevet 11, Hvorfor skulle Enok ikke se døden? 2. Hvad er tro en overbevisning om? 3. Hvad fatter vi i tro? 4. Hvad blev Noa en arving til? 5. Hvem boede Abraham sammen med? Opgave 8 Læs: 1. Peters Brev 2, Hvilket byggemateriale skal menigheden (huset) bygges op af? 2. Hvor skal hjørnestenen lægges? 3. Vi er kaldet ud af og ind i. 4. Hvad skal vi aflægge? 5. Hvilken slags ofre er kærkomne for Gud? Opgave 9 Læs: Romerbrevet 6, Hvem er døde med Kristus? 2. Hvem er frigjort for synden? 3. Hvem døde Kristus for? 4. Skal man blive i synden for at få mere nåde? Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 17

18 Opgave 10 Læs: Romerbrevet 12, Hvad skal man gøre med dem, der forfølger én? 2. Hvad skal man kappes om? 3. Hvem skal man græde med? 4. Hvem skal man holde fred med? Opgave 11 Læs: 1. Timotheus brev 4, Hvad er ikke andet end kællingehistorier? 2. Hvorfor slider og strider vi? 3. Hvad fik Timotheus under håndspålæggelse? 4. Hvad er det, der er nyttig til alt? 5. Hvad skulle Timotheus tage vare på, indtil Paulus selv kom? Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 18

19 Opgaver om bibelkundskab Opgave 1 1. Hvad hedder den længste bog i Bibelen? 2. Hvilke to sprog er Bibelen oprindeligt skrevet på? 3. Hvor mange bøger er der i Bibelen? 4. Det meste af Bibelens historie foregår i hvilket land? Opgave 2 1. Hvem har skrevet flest bøger i Bibelen? 2. Hvad hed den ældste mand i verdenshistorien? (hvis du ikke ved det, kan du finde ham indenfor de første 11 kapitler i Bibelen) 3. Hvilke fire bøger i Bibelen handler direkte om Jesu liv? 4. Hvorfor kaldes Bibelens 5 første bøg Opgave Man siger, at der er 4 store profeter og 12 små profeter, som har skrevet bøger i Bibelen. Hvem, tror du, er de 4 store? 3. I hvilken bog i Bibelen kan du finde historierne om Gideon og Samson? 4. Hvad hedder den/de længste bog/brev i det nye testamente? Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 19

20 Opgave 4 1. Hvilke af disse profeter har skrevet mindst én bog i Bibelen? a. Moses b. Elias c. Habakkuk 2. Man kan ikke beregne længden på det evige liv i Himlen. Hvorfor kan man ikke det? (se evt. Johannes Åbenbaring 21,22-27) 3. Hvor mange af Jesu 12 disciple var ikke med i den første menighed i Jerusalem efter Jesu himmelfart? 4. Hvem skrev Apostlenes Gerninger? Opgave 5 1. Hvilken by boede Jesus i som voksen? a. Jerusalem b. Nazareth c. Kapernaum 2. Hvilket erhverv var Jesus uddannet i? a. Tømrer b. Fisker c. Landmand 3. Hvilket sprog talte Jesus og hans disciple? a. Græsk b. Latin c. Aramæisk 4. Kun én af disse var blandt Jesu tolv disciple: a. Paulus b. Thaddæus c. Markus Opgave 6 1. Hvem var fisker? a. Andreas b. Matthæus c. Nikodemus 2. Hvem var profet? a. Akab b. Natan 3. Hvem var præst? a. Eli b. Samuel c. Elisa 4. Hvem var tolder? a. Judas Iskariot b. Thaddæus c. Matthæus Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 20

21 Opgave 7 1. Hvor mange bud fik Moses? 2. Hvor mange stammer var der i Israel 3. Hvor mange dage fastede Jesus i ørkenen? 4. Hvor mange blev døbt pinsedag? Opgave 8 1. Hvor mange breve har Peter skrevet? 2. Hvem blev kristen først? a. Peter b. Paulus c. Stefanus 3. Vand- til- vin- 4. Hvor lang tid varede den tørke, Elias profeterede? Opgave 9 1. Hvem har skrevet flest bøger/skrifter i Bibelen? 2. Hvilken af profeterne (fra Gamle Testamente) har skrevet den længste bog? Hvem blev ældst: Moses, Noa eller Jonas? 5. Hvor gammel er Folkekirkens officielle Bibel (den autoriserede oversættelse)? Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 21

22 Opgave De første kristne brugte en udgave af det gamle testamente, som hed Septuatinta. Hvilket sprog var den skrevet på? 2. Bibelen er oprindeligt skrevet på to sprog, hvilke? 3. Hvilket sprog talte Jesus? 4. Hvilket sprog oversatte Hieronymus hele Bibelen til omkring år 400? 5. Nogle få kapitler i Daniels bog er hverken hebraisk eller græsk, men hvilket sprog? Opgave a. Peter b. Johannes c. Filip 2. Johannes Døber levede samtidig med Jesus, men hvem af dem blev henrettet først? 3. Hvem byggede det største tempel i Jerusalem? a. Salomon b. Herodes c. Zerubbabel 4. Var en jødisk dreng ca. 10 eller 14 år, når han forventedes at kunne de 5 mosebøger udenad? 5. Jerusalem er blevet erobret og templet brændt ned a. 2 gange b. 3 gange c. 1 gang Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 22

23 Svar på opgaverne Sæt personer i rigtig rækkefølge 1. Noa, Moses, Daniel, Nehemias, Johannes, Peter 2. Babelstårnet, Abraham, Salomon, Hoseas, Jesus, Stefanus 3. Adam & Eva, Ruth, Esajas, Jesus, Paulus & Silas 4. Saul, David, Salomon, Nebukadnesar, Herodes 5. Du må ikke have andre guder, ær din far og mor, du må ikke slå ihjel, du må ikke vidne falsk, du må ikke begære din næstes hus 6. Josef, Daniel, Peter, Stefanus, Paulus 7. Noa, David, Esajas, Johannes Døber, Paulus 8. Babelstårnet, Jeriko, Jerusalem, Betlehem, Damaskus 9. Ezra, Højsangen, Obadias, Apostlenes Gerninger, Judas brev 10. Zakæus 11. Johannes Døber og Elias Opgaver om Gammel Testamente 1. Josva 6 a. 13 (6+7) b. Kampråbet c. Læg det i Herrens skatkammer d. Rahab og dem i hendes hus e. De skulle tage sig af Rahab og hendes familie 2. a. Jafo b. Han sov c. 3 dagsrejser stor. Mere end indbyggere kendte ikke forskel på højre og venstre (betyder måske, at de var børn) d. Tang e. Sæk 3. Daniels Bog 6 a. Dareios b. Rigsråderne og satrapperne c. 3 gange om dagen d. En medhustru e. Rigsråder, satrapper samt deres koner og børn 4. 2.Mosebog 3 a. Sit ansigt b. Kana'anæerne, hittitterne, amoritterne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne c. Horeb d. 3 dagsrejser e. Ting af sølv og guld, og klæder 5. Salme 23 a. I grønne enge b. Mine fjender c. Mit bæger d. Din stok og din stav e. Én (grøn) Mosebog 14 a. 600 b. Guds engel c. Sin stav d. Ved daggry e. Pi- Ha- Kirot 7. Dommerbogen 16,23-31 a mænd og kvinder b. Hans brødre og hans fars slægt c. Dagon d. De var samlet til offerfest til Dagon e. 20 år Kongebog 17,1-15 a. Kerit b. Én søn c. Tishbe i Gilead d. Ravnene e. Elias 9. Dommerbogen 16,23-31 a. Dagon b. Han var død c. Manoa d. Søjlerne, der bar taget e Esajas 53 a. Mennesker b. De levendes land c. Afkom d. Al vor skyld e. Sit ansigt Krønikebog 15,25-16,3 a. Kenanja b. Horn, trompeter, cymbler, harpe og citer c. Et brød, en daddelkage og en rosinkage d. I Obed- Edoms hus e. Mikal, Sauls datter, Davids kone

24 Opgaver om Jesus 1. Lukas 2,1-20 a. Kvirinius b. Find et barn, svøbt og liggende i en krybbe c. I sit hjerte d. Pga. folketællingen e. Tilbage til marken 2. Matthæus 8,23-34 a. Gadarenernes land b. Han sov c. Ind til byen d. Han truede ad den e. I gravhuler f. De bad ham om at forlade deres egn 3. Lukas 5,1-11 a. Peter, Jakob og Johannes (+ folkeskaren og Peters makker) b. Fordi han så sin syndighed i forhold til Jesus. c. Ingenting d. De skyllede garn e. Mennesker 4. Johannes 21,1-14 a. Didymos b. Brød og fisk c. Den discipel, Jesus elskede (dvs. Johannes) d. 153 e. Tiberias Sø (Genesareth) 5. Johannes 3,1-21 a. Farisæer og medlem af jødernes råd b. Man må fødes på ny c. Fordi deres gerninger var onde d. Ophøjede slangen e. Den, der tror på ham (Jesus) 6. Matthæus 27,32-43 a. Det er Jesus, jødernes konge b. Kyrene c. Kastede lod om det d. De der gik forbi, ypperstepræsterne og de skriftkloge, og røverne e. Han skulle stige ned fra korset (sagde de) 7. Markus 2,1-12 a. Udenfor døren b. De skriftkloges c. Hans båre d. At tilgive synder på jorden e. Vennernes 8. Johannes 2,1-12 a. I Kana b. Hvad som helst, Jesus sagde c. Hans disciple d. Vinen slap op e. Sin herlighed 9. Matthæus 4,18-25 a. I hele Syrien b. Andreas c. Galilæa og Dekapolis, Jerusalem og Judæa og fra den anden side af Jordan d. Deres net e. Båden og deres far 10. Matthæus 26,17-29 a. Fadet b. Disciplene c. I hans faders rige d. Om han aldrig var blevet født e. Påskefesten 11. Markus 14,43-52 a. Rabbi b. Sværd og knipler c. Et lagen d. Ingen e. Ypperstepræstens tjener Opgaver om Ny Testamentes breve 1. Brevet til Filemon a. Paulus b. Onesimos c. Som var det Paulus selv d. Epafra, Markus, Aristark, Demas og Lukas e. Hver gang han nævner ham i sine bønner f. Filemons kærlighed 2. Efeserbrevet 6,10-20 a. Sandhed b. Alle de hellige og for Paulus c. Troens skjold d. Kød og blod e. I Himmelrummet Korintherbrev 13 a. Kærligheden b. Stykkevis c. Sandheden d. Profetisk gave 4. Filipperbrevet 1,12-26 a. En borg b. Nej, han glæder sig over det c. Menighedens forbøn, og Jesu Ånds hjælp d. At bryde op og være sammen med Jesus e. For Kristi skyld Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 24

25 5. 1. Korintherbrev 15 a. Ca. 515 (afhængig af, hvordan man tæller) b. Misfoster og den ringeste af apostlene c. Skrifterne d. Fordi han har forfulgt Guds kirke e. Guds nåde imod Paulus Johannes Brev 1,5-10 a. Gud er lys, der er intet mørke i ham b. Jesu, Guds søns, blod c. Hinanden d. Al synd e. Tilgiver og renser os for al synd 7. Hebræerbrevet 11,1-12 a. Fordi han havde behaget Gud b. Det, der ikke ses c. At verden er skabt ved Guds ord d. Retfærdighed af tro e. Isak og Jakob Peters brev 2,1-10 a. Levende sten b. I Zion c. Ud af mørket til sit underfulde lys d. Al ondskab, svig, hykleri, misundelse og enhver bagtalelse e. Åndelige ofre 9. Romerbrevet 6,1-11 a. De døbte b. De døde c. For alle d. Nej 10. Romerbrevet 12,9-21 a. Velsigne dem b. At vise hinanden agtelse c. De grædende d. Alle mennesker, hvis det er muligt Timotheusbrev 4,6-16 a. De ugudelige myter b. Fordi vi har sat vort håb til den levende Gud c. En nådegave d. Gudsfrygten e. Skriftlæsningen, formaningen og undervisningen Opgaver om bibelkundskab 1. Salmernes Bog, hebraisk & græsk, 66, Israel 2. Paulus, Metusalem, Evangelierne, de fortæller at Moses fik dem skrevet 3. Matthæus & Johannes & Peter, Esajas & Jeremias & Ezekiel & Daniel, Dommerbogen, Matthæus Evangeliet & Apostlenes Gerninger er lige lange 4. Moses & Habakkuk, fordi der ikke er nat (tiden eksisterer ikke mere), Judas, Lukas 5. Kapernaum, tømrer, aramæsik, Thaddæus 6. Andreas, Natan, Eli, Matthæus 7. 10, 12, 40, , Peter, 7, 3½ år 9. Paulus, Esajas, Dommerbogen, Noa, fra græsk, hebraisk & græsk, aramæisk, latin, aramæsik 11. Johannes, Johannes Døber, Herodes, ca. 10, 2 gange Lindehøj Kirkes B&U-arbejde 25

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt?

Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? Hvor stammer traditionen med påskeæg fra? a) Fra Tyskland. b) Fra den tidligste kristendom. c) Fra USA. Hvad symboliserer påskeæg oprindeligt? a) Påskeæg er symbol på opstandelsen. b) Påskeæg er symbol

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Du skal kende den grundlæggende opbygning af Bibelen og have en viden om det vigtigste af Bibelen indehold. Du skal derfor vide noget om jøderne og deres historie

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Dømmesyge eller barmhjertighed Salmer: 751, 498, 626; 276, 612 Evangelium: Luk. 6,36-42 Døm ikke, fordøm ikke, tilgiv, giv! Det er store ord der møder os i dagens tekst. Det

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater.

ÅÅÅ. Se gratis tilbud side 17. Alle projekter er finansieret af frivillige bidrag og sponsorater. Kresten Jensen, Landsleder Kære forældre Evangelisk Børnemission har i mere end 60 år samarbejdet med Folkekirken og frikirker om at give børn mulighed for at lære, hvad der står i Bibelen. Det forsøger

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE

Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE Det Gamle Testamente ELEVHÆFTE Elevhæfte til Det Gamle Testamente Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 2003 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til?

Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Bibelen - hvor, hvornår, hvordan blev Bibelen til? Det var i det sorgens år 70, da verdensmagten Rom skaffede dødelig ro i et lille land, ikke så stort som Jylland, i det land, hvor Israel ligger i dag,

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid

Den sande tro. Hvilken religion. fortæller os sandheden? 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro. Den sande tro fra Abraham til endens tid Den sande tro 20 studiebreve for muslimer om Abrahams tro Den sande tro fra Abraham til endens tid Hvilken religion fortæller os sandheden? Emne 1 Den sande tro fra Abraham til endens tid Der findes mange

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig,

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE JESU GENKOMST Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk Om du er opvokset i en kristen sammenhæng så har du helt

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk PENGE Nogle ser på penge som en velsignelse og andre ser

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14.

Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. 1 Grindsted Kirke. Tirsdag d. 24. december 2013 kl. 15.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer nu til julefest.

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Irettesættelse og straf

Irettesættelse og straf 4 TIL SABBATTEN 24. OKTOBER 2015 Irettesættelse og straf Ugens vers Introduktion Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang (Jer 17,14). Det, der

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Gudstjeneste juleaften Lemvig Bykirke kl. 15.00. Tekst: Es 9,1-6, Luk 2,1-14, Fil 2,5-11

Gudstjeneste juleaften Lemvig Bykirke kl. 15.00. Tekst: Es 9,1-6, Luk 2,1-14, Fil 2,5-11 Gudstjeneste juleaften Lemvig Bykirke kl. 15.00 Tekst: Es 9,1-6, Luk 2,1-14, Fil 2,5-11 I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning

Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning Det Gamle Testamente - Elevens studievejledning Oprettet: 7. december 2005 Forord Dette kursus fokuserer hovedsageligt på Det Gamle Testamentes lærdomme. Det omfatter også Moses' Bog og Abrahams Bog, som

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Zakarias' bog Kapitel 1

Zakarias' bog Kapitel 1 Profeten Zakarias og hans budskab Af Samuel Roswall Zakarias' bog Kapitel 1 En kærkommen og engagerende hjælp til at tilegne sig profetens anliggende. Det kan være fristende at gå uden om bibeltekster,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Pilgrimsweekend Egholm 24.-25. sept. 2010

Pilgrimsweekend Egholm 24.-25. sept. 2010 Til vandring Må din vej gå dig i møde, og må vinden være din ven, og må solen varme din kind, og må regnen vande mildt din jord, indtil vi ses igen må Gud holde, holde dig i sin hånd. (Irsk-keltisk tradition)

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Bibelløb med spørgsmål

Bibelløb med spørgsmål Bibelløb med spørgsmål Ved gennemførelsen af dette bibelløb bliver der et spørgsmål til hvert kapitel i Børnebibelen. Ubemandede poster Løbet lægger op til poster uden bemanding, hvor børnene i stedet

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere