Rapport fra»nordisk liturgisk kontaktmøde«i Finland, den oktober 2009, på Stiftsgården Lärkkulla i Karis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra»nordisk liturgisk kontaktmøde«i Finland, den 5.-7. oktober 2009, på Stiftsgården Lärkkulla i Karis"

Transkript

1 Rapport fra»nordisk liturgisk kontaktmøde«i Finland, den oktober 2009, på Stiftsgården Lärkkulla i Karis Udarbejdet af Holger Villadsen, okt Siden 1993 har der regelmæssigt, ca. hvert andet år, været holdt et kontaktmøde mellem de permanente liturgiske sekretariater i de nordiske lutherske kirker. Sådanne liturgiske sekretariater findes Norge, Sverige og Finland, men ikke i Danmark. Det blev derfor aftalt på det første møde i Oslo 1993, at den danske kontaktadresse skulle være Det Mellemkirkelige Råd, som sørger for at udpege relevante danske deltagere. Mødet arrangeres på skift af henholdsvis Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Sidste møde fandt sted i Danmark, den oktober 2007, i Løgumkloster. Dette års møde fandt derfor efter tur sted i Finland, på Borgå stifts stiftsgård Lärkkulla, som også fungerer som folkehøjskole og uddannelsessted. Og det aftaltes, at næste møde afholdes på Island, formentlig oktober Mødets deltagere Mødeleder var Kai Vahtola, der er direktør for den finske kirkes»enhet för gudstjäntliv och musikversamhet«. Fra værtslandet Finland deltog endvidere under hele mødet Jan Hellmann, der er stiftsekr. for gudstjenesteliv og musik i Borgå stift, og Tiina Talvitie. Desuden var der finske oplægsholdere, der kun var til stede under en del af mødet. Fra Norge deltog repræsentanter fra Liturgisk Senter i Trondheim: Kari Veiteberg, der er nystartet studierektor for institutionen, samt David Scott Hamnes, der er rådgiver ved centret og specielt arbejder med højmessens liturgisk musik. Fra Sverige deltog tre repræsentanter fra kyrkokansliet i Uppsala: Gunnel Fagius der er musikkonsulent, Xiomara Lysti fra afdelingen for gudstjenesteudvikling, og Tuomo Valjus, der arbejder med finsksproget liturgi i Svenska Kyrkan. Fra Danmark deltog Ole Brinth, der er nyudnævnt rektor for Sjællands Kirkemusikskole, Rasmus Nøjgaard der er sognepræst og underviser i liturgi på Pastoralseminariet i Kbh., samt Holger Villadsen, der var sekretær for biskopperne i arbejdet forud for gudstjenesteordningen Endvidere deltog Paul Thomas som repræsentant for»four Nations Group«, der er et samarbejde mellem de anglikanske kirker i England, Wales, Nordirland og Skotland. Han har endvidere været medlem af den liturgiske kommission, der udarbejdede den nuværende anglikanske»common Worship«. Mødets afvikling I mødet indgik andagter morgen og aften ledet på skift af de fire nordiske lande, en offentlig kirkekoncert i den lokale S. Katarina kirke og en»veckomässa«i kapellet til Lärkkulla. Desuden var der i mødets åbning en præsentation ved konferencechef Madeleine Wendelin af Lärkkulla som stiftsgård for Borgå Stift FINLAND

2 og som uddannelsessted for især den svensktalende del af den finske kirke (jf. samt en præsentation af Borgå Stift ved stiftsdekan Sixten Ekstrand. Borgå Stift er ikke afgrænset geografisk, men sprogligt, og omfatter 65 menigheder, som er svensksprogede, eller hvor der er svensksproget majoritet. Menighederne er især placeret langs kysten, og stiftet omfatter ca personer. Mødesproget var hovedsageligt»eget sprog«: finlandssvensk, svensk, norsk og dansk. Der blev simultantolket til engelsk for Paul Thomas fra England og for en af finske deltagere, som ikke beherskede skandinavisk. Rapporten fra»four Nations Group«blev forelagt på engelsk. Særskilt mødetema:»gudstjänst och Media«Hovedsagen i de liturgiske kontaktmøder er den gensidige informationsudveksling om igangværende og planlagte aktiviteter vedrørende liturgi på nationalt plan. Men desuden er der ofte et særskilt tema udvalgt af værtslandet, og Finland havde denne gang valgt et tema om gudstjenester i medierne (radio, TV og internet). Baggrunden for valget er, at den finske kirke har etableret et samarbejde med den finske radio, YLE, hvorefter kirken selv producerer radioog fjernsynstransmissioner af gudstjenester, mens gudstjenesterne sendes af YLE, som svarer til det danske DR. Mandag aften var der en redegørelse for de finsk-sprogede gudstjenester ved redaktionschef Anneli Vartiainen og Juha Rajamäki. Radiotransmissionerne er traditionelle live-transmissioner, mens man eksperimenterer med andre redigerede former i TV. Intentionen er at forsøge at skabe noget, der svarer til mediet og hos seeren skaber en fornemmelse af være»indenfor«og være deltager.»gudstjenesterne«produceres uden menighed og kaldes ikke gudstjeneste, men»3 kvarters kirke«. Redegørelsen og demonstrationen blev fulgt op af en principiel debat om seernes mulighed for at holde gudstjeneste og være aktiv menighed på TV-mediets præmisser. Om tirsdagen blev den finske vinkling på temaet fulgt op af Lucas Snellmann, der på kirkens vegne arbejder med at producere finlandssvenske gudstjenester til YLE. Der var i oplægget især fokus på gudstjenester i TV, hvor der p.t. sendes 8 finlandssvenske gudstjenester pr. år. Også her er man i færd med at overveje, om det er muligt at udvikle andre former, hvor TV-udsendelsen ikke kun bliver dokumentation af en gudstjeneste der foregår et andet sted, men noget der involverer og berører seeren og gør vedkommende til en del af et fællesskab. I 2010 skal der forsøgsvis produceres 3 TV-gudstjenester på TV's vilkår. Tirsdag formiddag præsenterede Xiomara Lysti fra Svenska Kyrkan et aktuelt projekt om bøn, hvor udgangspunktet er en internetportal: Her kan besøgende selv skrive en bøn og sende den til en selvvalgt domkirke, hvor den vil blive fremlagt/bedt. Bønnerne påtænkes efterfølgende anvendt og publiceret af kirken i en eller anden form, men kan allerede nu læses af alle på internettet, hvor der p.t. er bønner. Der var ikke særskilte indlæg fra Norge og Danmark om det særlige tema, og repræsentanterne for de to lande var heller ikke udvalgt med henblik på at være»eksperter«på dette felt. Behandlingen af temaet blev afsluttet med grup- FINLAND

3 pearbejde i tre mindre grupper. Det relevante i denne sammenhæng er nok snarere spørgsmålene end gruppernes svar. Spørgsmålene var følgende: Nettet er et arbejdsmiljø ikke bare et redskab. Hvad betyder det for gudstjenestelivet? Hvilke af de former for interaktivitet, som findes i gudstjenesten, passer på nettet? Hvilke er netgudstjenestens særpræg? Hvilket gudstjenestesyn repræsenterer en gudstjeneste på nettet? Hvordan går vi videre med medier? Spørgsmålene er oprindelig formuleret på finsk og har muligvis mistet klarhed i en oversættelse til dansk via svensk. Oplæggene på kontaktmødet vedrørte mest TV-gudstjenester, mens ovenstående spørgsmål primært vedrørte gudstjenester på internet. Sidstnævnte emne blev berørt på sidste kontaktmøde i Danmark (2007), hvor Poul Bo Sørensen orienterede om Cyberkirken. Rapport fra Norge De to norske repræsentanter redegjorde for det igangværende arbejde i den norske kirke med en altomfattende liturgireform, som blev påbegyndt i Der er tale om anden bølge i en liturgireform, hvor første bølge blev afsluttet i 1977 med den nugældende ordning. Udvalgte forsøgsmenigheder i Norge, ca. 100, har i et år afprøvet forsøgsordninger (2008): Nyordning for hovedgudstjeneste i den norske kirke. Ny tekstbog i den norske kirke. Ny norsk salmebog. En generel orientering om høringsdokumenterne og hovedprincipper findes i publikationen»reform av kirkens gudstjenesteliv Orientering om høringsdokumentene«(kirkerådet / Eide Forlag 2008). Høringsdokumenterne er tilgængelige via den norske kirkes hjemmeside (www.kirken.no, under menupunktet»reformer«). Et høringsudvalg er nu i færd med at bearbejde høringsudtalelserne, og det er ikke afklaret, hvad processen ender med. Men der arbejdes intensivt med projektet. Gudstjenesteordningen bygger på en fast struktur med 5 hoveddele med variationer: Samling, Ordet, Forbønn, Nattverd, Sendelse. Den nuværende ordning er præget af en autoriseret, ensartet struktur med en høj grad af genkendelighed. Forslaget til nyordning bygger i højere grad på fleksibilitet. Nøglebegreberne er: Lokalisering (decentralisering, kongregationalisme), involvering, fleksibilitet. Forslaget til ny tekstbog (alterbog) følger ikke den engelske Common Lectionary, men den svensk/finske model. Der er normalt tre læsninger, men den ene af de to læsninger kan bortfalde (eller evt. begge). Arbejdet forsøger at inddrage alle relevante aspekter, herunder fx også kirkerummets betydning og den liturgiske musik. Seneste høringsdokument er»forslag til liturgisk musikk til hovedgudstjenesten i Den norske kirke«(eide Forlag 2009). FINLAND

4 Rapport fra Sverige En proces med en gennemgribende liturgireform (anden generation) i Sverige er tidligere blevet stoppet, men en ny proces med en revision af»den svenska kyrkohandboken«fra er indledt. Som følge deraf flyttes fokus til»håndbogsarbejdet«, og den nuværende afdeling for gudstjenesteudvikling nedlægges. Arbejdet med»gudstjenestefornyelse«overføres i stedet fra centralt hold til de enkelte stifter. I 2005 udkom en ny bønnebog, som indgår i salmebogen. Det samme gør et salme-tillæg fra 2002 (?). En publikation med liturgisk messe-musik er under forberedelse og forventes at udkomme i år (2009). Den vil indeholde musik til 9 messer, heriblandt en familie-messe og en folkedans-messe. Tuomo Vajlus, der arbejder med den finsk-sprogede afdeling af Svenska kyrkan, redegjorde for visse aktuelle problemstillinger foranlediget af det ændrede forhold mellem stat og kirke i Sverige. Kirken er bl.a. ved at søge om vielsestilladelse fra staten. Den finske salmebog i Sverige er en»oversættelse«af den svenske salmebog. I et samarbejde med Sveriges Radio er der indspillet et stort antal finsksprogede salmer. De er udgivet på CD og kan desuden findes på Sveriges Radios hjemmeside (www.sr.se). Der er en udgivelse på vej med en finsk version af»psalterpsalmer«. Der er forholdsvis små resurser til rådighed i Sverige til arbejdet med finsk liturgi. Det er betydeligt mindre, end de tilsvarende resurser i Finland til finlandssvensk liturgi. Gunnel Fagius, der arbejder som musikkonsulent i den svenske kirke, redegjorde for forskellige musikkonferencer og samarbejdsprojekter, bl.a. et projekt om kulturarv og kirkemusik, en konference nov om»kyrkan mitt i musiklivet«og et symposium i maj 2009 om»orgel09«. Rapport fra Finland Efter kommissionsarbejde siden 1988 fik den finske kirke i årene en ny gudstjenesteordning, herunder bl.a.»gudstjänstboken«, som blev godkendt af kirkemødet i Arbejdet med at indføre ordningen i praksis lod ikke til at være afsluttet endnu og møder tilsyneladende en vis kritik. Der pågår et arbejde med at forbedre gudstjenestepraksis. Som enkeltpunkter blev anført, at muligheden for børnealtergang ikke rigtigt er trængt igennem, samt at bispemødet havde formuleret opfølgende retningslinjer for god praksis i forbindelse med indviet nadverbrød og vin. Den finske kirke arbejder målrettet med temaer, hvor der i en afgrænset periode sættes fokus på et bestemt emne. De seneste to temaer havde været»hellighed«(i kirken, i naturen, i tiden), samt det frivillige arbejde i kirken. Der er ved at blive udviklet en billig og enkel ordning, sådan at kirkens gudstjeneste kan sendes over internet via den lokale kirkes hjemmeside. Der er tale om en teknisk enkel løsning, som ikke kræver individuel kamerabetjening, men fungerer automatisk via et fastmonteret kamera. FINLAND

5 Der uddeltes en bog med en redegørelse for status og udvikling i den evangelisk-lutherske kirke i Finland i årene :»Mångfaldens kyrka«(kyrkans forskningscentral 2009). Rapport fra Danmark Rasmus Nøjgaard stod for hovedrapporten fra Danmark og redegjorde for hovedlinjer i den gældende gudstjenesteordning fra Andre gudstjenester er et ureguleret område i Danmark, hvor der mange steder eksperimenteres og udvikles nye former: Gudstjeneste for begyndere, spaghetti-gudstjenester, baby-salmesang, salmebruch, ungdomsgudstjenester m.m. Udgangspunktet for redegørelsen var især forholdene i København. Ole Brinth fokuserede især på udviklingen på salmeområdet efter den nye salmebog i Som eksempler blev fremlagt (og sunget) salmer af Simon Grotrian, fra Roskilde stifts salmesangsprojekt og fra Forum for rytme i kirken. Desuden blev omtalt oprettelse af nye konsulentstillinger i et samarbejde mellem forskellige jyske stifter. Jeg orienterede kort om hjemmesiden der blev oprettet efter drøftelse på kontaktmødet i 2007, og som jeg gerne vil forsøge at ajourføre, hvis jeg får de nødvendige oplysninger. Og i tilknytning til det redegjorde jeg kort for forholdene på Færøerne og Grønland, som er blevet ret selvstændige kirker, selv om de ifølge grundloven fortsat er en del af folkekirken. Men den liturgiske udvikling i de to kirker/stifter følger sit eget spor og er tilsyneladende ikke påvirket ret meget af den liturgiske udvikling i Danmark eller de andre nordiske lande. Det gælder fx den nye grønlandske salmebog, hvor de nye salmer næsten udelukkende er grønlandske salmer og ikke oversættelse af nye danske eller nordiske salmer. Rapport fra England (Four Nations Group) For første gang i denne sammenhæng (?) deltog en repræsentant for»four Nations Group«, der er et samarbejde mellem de anglikanske kirker i England, Wales, Irland og Skotland. Paul Thomas havde været medlem af den kommission, der i en længere årrække havde arbejdet med en reform af anglikansk liturgi. Arbejdet er nu afsluttet med publiceringen i 11 bind af»common Worship«. Den svenske kirke har deltaget som observatør i dette samarbejde og foreslået, at en repræsentant for det anglikanske samarbejde deltog i det nordiske liturgiske kontaktmøde. Selv om liturgireformen som sådan er afsluttet, er der opfølgende arbejde med at få implementeret reformen. Der er igangsat et projekt med titlen»transforming Worship«med egen hjemmeside: Der er bl.a. publiceret et lille hefte:»worship changes lives«(church House 2008). Der er endvidere organiseret en praktisk liturgisk uddannelse for præster i 7 faser, før og efter ordination. FINLAND

6 Formålet med de nordiske liturgiske kontaktmøder nogle private overvejelser (HVI) Efterfølgende overvejelser var ikke en del af kontaktmødet, men er mine private overvejelser efter mødet i forbindelse med udarbejdelse af rapporten. Hvor der så vidt jeg er orienteret var en målsætning for den nordiske perikope-komite i begyndelsen af 1970'erne om at nå frem til et fælles resultat, er der ikke en tilsvarende målsætning for de nordiske liturgiske kontaktmøder i 1990'erne og fremefter. Kontaktmøderne har kun til formål at bidrage til gensidig information, primært mellem de personer og institutioner, som arbejder med de nordiske kirkers officielle liturgi, herunder også salmebøger. Men på den anden side er der et vist fællespræg mellem nordiske liturgier, og der kan konstateres en vis gensidig påvirkning og inspiration. I forhold til emnet for de nordiske liturgiske kontaktmøder afviger Den Danske Folkekirke på et par afgørende punkter fra kirkerne i Norge, Sverige og Finland: dels i henseende til organisation, hvor Danmark ikke har noget»kirkemøde«eller en nogen egentlig fælleskirkelig administration, og dels i nogle ikke ubetydelige punkter i højmesseliturgien. Men på trods af afvigelserne og forskellene ville det være uheldigt, hvis Danmark ikke også efter evne forsøgte at deltage i dette nordiske samarbejde. Tidligere nordiske liturgiske kontaktmøder Forud for den nuværende række af kontaktmøder var der i 1968 på initiativ af det lutherske verdensforbund blevet nedsat tre regionale komiteer, herunder en nordisk komité, som skulle forsøge at udarbejde fælles retningslinjer for en nordisk perikopebog/alterbog/evangeliebog i overensstemmelse med nogle principper formuleret på et luthersk konsultationsmøde i Geneve Denne nordiske komité arbejde frem til 1973, uden at det lykkedes at nå frem til et fælles nordisk forslag. Dansk deltager var bl.a. prof. Chr. Thodberg. Den nuværende række af nordiske kontaktmøder begyndte i Oslo Der har været holdt følgende kontaktmøder: Norge 1993: Oslo, den januar Sverige 1994: Sigtuna, den april Danmark 1996: Løgumkloster, den april Finland 1999: Järvenpää, den februar Island 2001: Skalholt, den september Norge 2003? Sverige 2005? Danmark 2007: Løgumkloster, den oktober Finland 2009: Karis, den oktober Færøerne og Grønland I forbindelse med udarbejdelsen af hjemmesiden om nordisk liturgi var jeg nødt til at prøve at sætte mig i de liturgiske forhold på Færøerne og Grønland. Og jeg vurderede, at den sagligt bedste løsning ville være at give en selvstændig beskrivelse af de to kirkers liturgier. Selv om udgangspunktet for gudstjenesteordningerne helt klart har været dansk liturgi, følger de to stifter/kirker nu deres egen linje. Der er eksempelvis FINLAND

7 ikke gjort noget forsøg på fra nogen af siderne at oversætte eller inddrage den danske gudstjenesteordning fra 1992 i færøsk og grønlandsk liturgi. Efter min vurdering er de to stifter/kirker i færd med at etablere deres egen selvstændige liturgi, og det vil derfor være naturligt, at de bliver inviteret til at deltage i de nordiske liturgiske kontaktmøder. Jeg har foreslået det i den afsluttende drøftelse på kontaktmødet i Finland, men normalt er det jo værtslandet, der sørge for invitation. Næste gang bliver det formentlig Island. Men det er ikke sikkert, at det bliver udført. Så måske skulle det danske mellemkirkelige råd sørge for, at fremtidige invitationer også kom frem til Færøerne og Grønland? Det kunne måske også overvejes i lighed med den anglikanske»four Nations Group«at etablere en tilsvarende»vestnordisk«gruppe bestående af Danmark, Færøerne og Grønland? FINLAND

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE. September 2007. Behovet er stort. Mediedommere kræver tilpasning. Norske mediedommere ved årets udgang. Fra advokat til dommer

DANMARKS DOMSTOLE. September 2007. Behovet er stort. Mediedommere kræver tilpasning. Norske mediedommere ved årets udgang. Fra advokat til dommer 38 September 2007 Behovet er stort Mediedommere kræver tilpasning Norske mediedommere ved årets udgang Fra advokat til dommer Dansk video efter svensk forbillede Chefstilling med overraskelser Synliggør

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet. Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag

Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet. Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag Grænsehindringer i Norden på social- og arbejdsmarkedsområdet Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag Grænsehindringer i Norden 1 2 Grænsehindringer i Norden Grænsehindringer

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund.

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund. 121 Kapitel 5. Rekrutteringen af dommere og deres uddannelse. 5.1. Indledning. Udvalgets hovedopgave er ifølge kommissoriet rekruttering, uddannelse og udnævnelse af dommere. Udvalget skal på dette område

Læs mere

Evaluering af konfliktråd

Evaluering af konfliktråd Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af konfliktråd - den landsdækkende ordning August 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Skriftlig beretning 2007

Skriftlig beretning 2007 Skriftlig beretning 2007 1 Skriftlig beretning Repræsentantskabet holder sit årlige møde i år i Katuaq i Nuuk. Dette er det andet ordinære repræsentantskabsmøde, siden bestyrelsen blev valgt i 2005. Repræsentantskabet

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød December 2010 Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 30 March 2010 ACFC/SR/III(2010)004 /Dannish language version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere