Udkast: opdateret jan FUNDAMENTALISM. En kunstinstallation af Jens Galschiøt om monoteismens dogmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast: opdateret jan. 2013 FUNDAMENTALISM. En kunstinstallation af Jens Galschiøt om monoteismens dogmer"

Transkript

1 Udkast: opdateret jan FUNDAMENTALISM En kunstinstallation af Jens Galschiøt om monoteismens dogmer

2

3 Baggrund: Jeg er i mange år blevet spurgt om, hvorfor jeg ikke har lavet en kunstinstallation, der tager fat i tidens store spørgsmål om de religiøse dogmers større og større indflydelse på vores samfund. Jyllandsposten prøvede at få mig til at bakke op omkring Muhammedtegningerne men jeg afslog, da jeg mener at tegningerne ikke var et forsøg på kunstnerisk fortolkning og dialog, men et projekt der gik ud på at mobbe og provokere muslimerne og dermed ville fungere som en slags hate speech og stigmatisering. Jeg har siden 2003 arbejdet på en idé om at skabe en skulpturinstallation, der netop omhandler dette spørgsmål. Jeg mener, at tiden nu er inde til at give et mere afbalanceret kunstnerisk bud på denne diskussion, og jeg har arbejdet med at fremstille skulpturen siden 2009, og den forventes færdig i begyndelsen af Dette projekt er ikke antireligiøst. Religion er vel dybest set menneskehedens forsøg på at finde meningen med sig selv. Religionerne er ikke principielt dårlige for menneskeheden. Tværtimod har alle de tre monoteistiske religioner ofte haft en god indvirkning på samfundene især kravet om barmhjertighed over for de fattige og andre grundlæggende retningslinjer til fremme af tolerance og fredelig sameksistens imellem mennesker. Der er mange smukke ord og regler i monoteismens bøger, men der er også mange forældede og afstumpede regler, der hører en anden kultur og inhuman civilisation til. Hvis man tager alt i de religiøse skrifter for pålydende og lever bogstaveligt efter dem, risikerer både menneskene og de samfund, de lever i at blive hjerteløse og afstumpede. Det er vigtigt for mig at skabe en dialog om, at det ikke er bøgerne, der er noget galt med, men dem der vælger at fortolke dem hovedløst uden hensyn til menneskehedens civilisationsmæssige fremskridt og en tolerant human holdning til deres medmennesker. Netop en human fortolkning kan man let læse ud af bøgerne, hvis man vil tage dette udgangspunkt. Ligesom man vil kunne forsvare en antihuman fortolkning ud fra de samme bøger. Netop dette er pointen i FUNDAMENTALISM. Jens Galschiøt 2009 Skulpturbeskrivelse/Idé Idéen er at lave en monumental bronze-skulptur bestående af bogstaverne i ordet FUNDAMENTALISM. De enkelte bogstaver er 2,5 meter høje og opsættes på en 70 cm høj sokkel der danner en stor lukket cirkel med en omkreds på 9 meter. En lille åbning i soklen ved et af bogstaverne er den eneste indgang til midten af installationen. Hvert bogstav i skulpturen er bygget op af religiøse bøger fra bogens folk monoteismen, henholdsvis: Koranen Den kristne Bibel (det gamle og nye testamente) Den jødiske Torah

4 På ydersiden og indersiden af skulpturens cirkel, direkte under de enkelte bogstaver, vil der på skærmene kontinuerligt projiceres citater, fra de religiøse bøger, som bogstavet er opbygget af, dels på det religiøse skrifts originalsprog og dels på dansk (eller på udstillingslandets lokale sprog). På skulpturens yderside projiceres de lyse citater som udtrykker en human holdning til emner som forsoning, tilgivelse, kvinders rettigheder, omsorg for de svage, lighed, klogskab, skønhed, barmhjertighed, tro, håb og kærlighed m.m. På indersiden af cirklen projiceres de mørke citater som udtrykker en inhuman holdning, f.eks. øje for øje og tand for tand, at syndere skal udsættes for grusom afstraffelse (stening, amputation af arme og ben), forfølgelse og intolerance over for religiøse, seksuelle og andre mindretal, at kvinden skal adlyde manden, tie i offentlige forsamlinger, bære slør osv. Integrationen af de 28 store fladskærme i skulpturen har den store fordel, at man dels kan få citaterne på sit eget sprog og dels kan se og læse citaterne langt fra. Især vil dette bombardement af religiøse citater virke overvældende inde i cirklen. Bøgerne er stablet oven på hinanden, så de danner de enkelte bogstaver. De forskellige religioner er ikke blandet, men holdt separat således at et bogstav kun bliver bygget af Koraner, et andet kun af Bibler, et tredje kun af Toraher. For at undgå at komme ind i en ufrugtbar blasfemi-diskussion har jeg valgt ikke at bruge afstøbninger af rigtige religiøse bøger, men derimod at modellere bøgerne op i hånden i voks, så de kun ligner rigtige religiøse bøger i alle størrelser og afskygninger. De er stablet uregelmæssigt, så bogstavskulpturen fremstår med et lidt vakkelvornt udtryk. Kunstinstallationen bliver opbygget af over voksbøger der alle transformeres om til kobber. Da der kun er 14 bogstaver og 3 religioner har den ene religion kun fået 4 bogstaver, til gengæld bliver det nogle af de store bogstaver. Hele bogstavskonstruktionen placeres på en 70 cm høj stålsokkel beklædt med mørke, valsede kobberplader. Soklen danner en ring med en diameter på 9 meter. Integreret i soklen er der monteret 28 store fladskærme, en skærm ud for hvert bogstav, både på yder- og indersiden af cirklen. Der er kun én indgang til installationens indercirkel: igennem en lille korridor i soklen ved et af bogstaverne (T et), hvorover der står Welcome. Når man er kommet ind i cirklen kan man kun komme ud af den samme indgang, men her står der et skilt med NO EXIT. Citaterne/ bøgerne: Citaterne fra bøgerne udvælges af kunstneren i samarbejde med sagkyndige (f.eks. religionshistorikere) inden for de enkelte religiøse retninger. De kan igennem deres faglige ekspertise garantere at der er tale om autoriserede citater fra anerkendte oversættelser.

5 Citaterne vises på skærmene, som er monteret i soklen. Tekstcitaterne kommer til at indeholde kildeangivelse, citatet på det originalsprog som det oprindelig var skrevet på (aramæisk, arabisk, hebræisk, oldgræsk) og en lokal oversættelse f.eks. dansk ved udstilling i Danmark. Der regnes foreløbig med 25 citater pr bogstav forskellige citater i alt. Belysning og lyd: Skulptur-bogstaverne belyses med LED lysbånd (RGB washer) der er integreret i skulptursoklen. Disse kan programmeres til at lave langsomme farveskift. Muligvis skal skulpturen have et lydbillede, der afspilles igennem fladskærmenes højtalere. Stonehenge, 4000 år gammel, England Størrelse: Højde: 320 cm med sokkel. Cirkels diameter: ca. 9 meter. Samlet vægt: anslået 6 tons. Skulpturens store dimensioner og monumentale udstråling er med til at understrege, at der her er kræfter på spil, der gør det enkelte menneske ubetydeligt og let vil kunne tilintetgøre det. De religiøse kobberbøger i skulpturen emmer af ælde, tyngde og betydningsfuldhed. Skulpturen vil få en udstråling som en mellemting mellem biblioteket i Rosens Navn (Umberto Eco) og det mystiske oldtidsmonument Stonehenge. Hærværkssikring: Skulpturen skal kunne udstilles i det offentlige rum uden vagter og forsikring. Der er derfor udført omfattende ingeniørberegninger på konstruktionen for at sikre den imod vejrlig og hærværk, samt sikkerhed ved opstilling, udstilling og transport. Ligeledes er der webbaserede overvågningskameraer integreret i konstruktionen. Symbolik: Symbolikken kan selvfølgelig fortolkes forskelligt, men her er nogle af mine bud: Det er ikke det, der står i de religiøse bøger der er det afgørende, men hvordan og hvem der fortolker det, som står i dem. Alle religioner indeholder modsætningsfyldte tekster og vil kunne bruges til både at retfærdiggøre de mest bestialske- og begrunde de mest ædle gerninger. Mange mennesker bliver fanget ind af de smukke citater men ender med at lide under de mørke. Man skal bryde reglen (skiltet NO EXIT ) for at komme ud af cirklen. Når man først er kommet ind i en fundamentalistisk fortolkning af religionen er det svært at komme ud, fordi man forbryder sig imod Guds regler

6 Offentliggørelse og udstilling af kunstinstallationen Den første udstilling af FUNDAMENTALISM vil være tilknyttet kunstinstitutionen (kunstmuseer, udstillingshaller, kunstmesse o.l.). Derefter forventes installationen at tage på turné i det offentlige rum og andre udstillingssteder både nationalt og internationalt. Webside/ Facebook / Twitter m.v.: Der oprettes en interaktiv webside, hvor skulpturbeskrivelserne ligger, og hvor man kan hente, sortere og søge i de mange citater fra bøgerne. Samtidig oprettes brugersider, hvor man kan debattere skulpturen og fundamentalismen. Der oprettes en mailliste, hvor man kan holde sig orienteret om projektets dialogdel og udvikling. Mail/fax-kampagne: Der iværksættes en omfattende informations kampagne omkring projektet i forbindelse med lanceringen af den første udstilling. Kampagnen vil hovedsalig blive styret og udsendt igennem Galschiøts værksted, der har et omfattende netværk på kontakter til pressen, ngo er, kunstinstitutioner, gallerier, religiøse organisationer og privatpersoner. Katalog/bog: hele kunstinstallationen beskrives i en trykt bog og som E-bogudgave. Centrale dele af bogen optrykkes i et katelog, som de besøgende får udleveret. Indholdet bliver: Alle citaterne fra de religiøse bøger, der projiceres op på skærmene. De er kategoriseret og indsat i deres rette sammenhæng. Foto og beskrivelse af selve installationen. Udsagn fra højtstående religiøse overhoveder og fremtrædende personer, der forholder sig til skulpturen og til diskussionerne omkring den bogstavelige fortolkning af bøgerne. Plakat: Der udgives en plakat med billeder af skulptur-installationen. På plakatens bagside forklares projektet. Plakaterne uddeles gratis til publikum. Dialog-delen Dette emne er selvsagt eksplosionsfarligt at arbejde med, og der er da også fare for at projektet skrider ud i ufrugtbare og skingre debatter. Skulpturinstallationen kan blive udnyttet af fundamentalisterne eller den politiske højre- /venstre-fløj til at få deres synspunkter frem. Dette vil selvfølgelig ikke kunne undgås helt, selv om Jens Galschiøt der er kunstneren bag installationen, er kendt for at have et afbalanceret forhold til alle tre religioner. Der vil derfor allerede fra starten af projektet blive taget forskellige initiativer og tiltag, der skal være med til at sikre en god og åben dialog, uden at det tager brodden af kunstinstallationen og idéen bagved. Samarbejde med religiøse ledere og fremtrædende personer: der forsøges at etablere et samarbejde/dialog med religiøse ledere og fremtrædende personer fra alle tre religioner, religionshistorikere og andre meningsdannere, der kan støtte idéen om at de religiøse bøger skal fortolkes symbolsk og ikke bogstaveligt. Dette samarbejde skal sikre, at det bliver muligt at bruge installationen som en platform for en åben og fordomsfri debat og dialog om fundamentalismens konsekvenser. En slags støttegruppe, der kan stå frem og deltage i debatten omkring FUNDAMENTALISM. Offentlig dialog: der søges at etablere et direkte samarbejde med institutioner, TV og anden presse, der kunne være interesseret i at bakke op om at skabe en frugtbar og nuanceret dialog om dette emne. Maratondebat: en museumsdirektør har foreslået, at man lader en inviteret gruppe religiøse mennesker bo inden i og omkring skulpturen i 24 timer. De 24 timer bliver krydret med forskellige oplæg og der diskuteres og laves dialog døgnet rundt. Det hele filmes og klippes sammen til en række Tv-udsendelser. En slags reality-tv, nu med mening.

7 Status 1. jan. 2013: bogstaverne A-M-M-N-N-I og L er færdigstøbte i kobber og er prøveopstillet i en af udstillingshallerne på værkstedet i Odense. Der arbejdes nu i 5 niveauer på FUNDAMENTALISM- projektet: - Opbygning og støbning af de sidste 7 bogstaver. - Udvælgelse af de religiøse citater, samt eksperimenter med skærm-projicering af citaterne. - Opbygning og beregning af soklen - eksperimenter med sokkeloverflade, belysning, fladskærme m.v. - Etablering af kontakt til udstillingssteder, opbygning af støttegrupper m.m. - Fremskaffelse af økonomiske midler til at færdiggøre skulpturen. Dette er en opdatering pr 1. januar 2013 af et foreløbigt og endnu ikke færdigbearbejdet oplæg der har været under udvikling siden Jens Galschiøts første udkast i Løbende opdatering og foto på Jens Galschiøt - Banevænget Odense N - tlf

8

KunstCentret Silkeborg Bad

KunstCentret Silkeborg Bad KunstCentret Silkeborg Bad 17. januar - 19. april 2015 Jens Galschiøt: Abrahams Børn En kunstinstallation med skulpturen FUNDAMENTALISM af Jens Galschiøt om Jødedommen, Kristendommen og Islam 1 Om begrebet

Læs mere

FRITIDSHJEMMET NAASOQ

FRITIDSHJEMMET NAASOQ FRITIDSHJEMMET NAASOQ Sisimiut Grønland Sisimiut Sisimiut er Grønlands næststørste by med indbyggertal på ca. 5.500. At være den næststørste by betyder dog ikke stor, eftersom det tager max en halv time

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Projekt næstekærligheden

Projekt næstekærligheden Projekt næstekærligheden Undervisningsmaterialet Beskrivelse: Projekt næstekærligheden er et anderledes tværfagligt projekt, hvor fagene Håndværk/design, Dansk, kristendomskundskab, samfundsfag, og billedkunst

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Kære undervisere og elever. 2. Historien bag Findes der gribbe i Grønland? - Interview med den rigtige Henrik Carlsen

Indholdsfortegnelse. 1. Kære undervisere og elever. 2. Historien bag Findes der gribbe i Grønland? - Interview med den rigtige Henrik Carlsen Indholdsfortegnelse 1. Kære undervisere og elever 2. Historien bag Findes der gribbe i Grønland? - Interview med den rigtige Henrik Carlsen 3. Robinsonaden som genre 4. Isolation 5. At fortælle sin historie

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

N) Hr. Bjørn Førde and Fr. Karina Pultz, DIPD

N) Hr. Bjørn Førde and Fr. Karina Pultz, DIPD N) Hr. Bjørn Førde and Fr. Karina Pultz, DIPD Interview med Hr. Bjørn Førde og Fr. Karina Pultz fra Dansk Insitut for Partier og Demokrati (Dansk Institut for flerpartisamarbejde). Interview foretaget

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse

Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Velkommen til LOOP - et spil om samskabelse Samskabelse er en metode til at finde nye løsninger på gamle udfordringer inden for velfærdsområdet. Samskabelse handler om at (gen-)finde ressourcer og muligheder

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere:

Titel: Online Roulettespil. Tema: Internetspil Projektperiode: P0. Projektgruppe: A303 Deltagere: Synopsis: Vejledere: Titel: Online Roulettespil Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Naturvidenskab Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Tlf. 96 35 97 33 Fax 98 13 63 93 http://tnb.aau.dk Tema: Internetspil Projektperiode: P0

Læs mere