Vejledning for systemindstillinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for systemindstillinger"

Transkript

1 MODELL: MX-2300N MX-2700N Vejledning for systemindstillinger

2 Indhold Om denne vejledning SYSTEMINDSTILLINGER (GENERELT) Adgang til (Generelt): Liste over (Generelt): Total Antal Standardindst Listeudskrivning (Bruger) Papirbakke Indstil Adresse-Kontrol Fax Data Modtag/Videres Printer Tilstand Dok.Arkiverings-Kontrol USB-Enhed Kontrol Brugerkontrol SYSTEMINDSTILLINGER (ADMINISTRATOR) Adgang til (Administrator):.. 58 Liste over (Administrator): Brugerkontrol Energispare-Funktion Drifts-Indstillinger Enhedskontrol Kopi-Indstillinger Netværks-Indstillinger Printer Indstillinger Indstillinger For Billedafs Dok.Arkiv. Indstillinger Listeudskrivning (Administrator) Sikkerheds-Indstillinger Aktiver/ Indstillinger Skift Admini-strator Kodeord Produkt Kode Tilbagehold./Kald af Systemindstil

3 Om denne vejledning Bemærk venligst Denne vejledning indeholder henvisninger til faxfunktionen. Bemærk venligst, at faxfunktionen imidlertid ikke er tilgængelig i visse lande og regioner. Denne vejledning er blevet udarbejdet med stor omhu. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål om vejledningen, bedes du kontakte nærmeste autoriserede servicecenter. Dette produkt er gennemprøvet og har gennemgået en grundig kvalitetskontrol. Hvis der alligevel mod vores forventning skulle vise sig at være en defekt eller et problem, bedes du kontakte dit nærmeste autoriserede servicecenter. Bortset fra tilfælde dækket af lovgivningen, er SHARP ikke ansvarlig for fejl, der opstår under brug af produktet eller dets ekstraudstyr, heller ikke for fejl der skyldes ukorrekt betjening af produktet og dets ekstraudstyr, eller andre fejl eller skader, der opstår på grund af brug af produktet. Advarsel Gengivelse, tilpasning eller oversættelse af indholdet i denne vejledning uden forud skriftlig tilladelse er forbudt, bortset fra hvad der er tilladt ifølge lovgivning om kopiering. Alle oplysninger indeholdt i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationer og betjeningspanelet og berøringspanelet vist i denne vejledning De perifere enheder er som regel ekstraudstyr, men nogle modeller inkluderer visse perifere enheder som standardudstyr. Forklaringerne i denne vejledning går ud fra, at der er installeret en højre bakke og bordmodul/2 x 500 ark papirskuffe. For yderligere forklaringer af visse funktioner og brugsmåder, går nogle forklaringer ud fra, at de perifere ekstraenheder er installerede. Displayets skærme, meddelelser og tastnavne, der er vist i denne vejledning, kan være forskellige fra dem, der faktisk er på maskinen på grund af produktforbedringer. Vejledninger vedlagt maskinen Trykte vejledninger og vejledninger gemt i PDF-format på maskinens harddisk leveres sammen med maskinen. Når du bruger maskinen, skal du læse om de funktioner, du anvender, i den tilhørende vejledning. Trykte vejledninger Vejledningens navn Sikkerhedsvejledning Installationsvejledning for software Kortfattet startvejledning Fejlfinding Indhold Denne vejledning indeholder anvisninger for sikker brug af maskinen og viser specifikationer for maskinen og perifere enheder. Denne vejledning forklarer hvordan softwaren installeres, og hvordan indstillingerne konfigureres for at bruge maskinen som printer eller scanner. Denne vejledning giver letfattelige forklaringer af alle maskinens funktioner samlet i et enkelt bind. Detaljerede forklaringer for hver enkelt funktion kan findes i vejledningerne i PDF-format. Denne vejledning forklarer, hvordan papirstop afhjælpes og giver svar på ofte stillede spørgsmål angående betjening af maskinen i hver enkelt funktion. Der henvises til denne vejledning, når du har problemer ved brug af maskinen. 2

4 Betjeningsvejledninger i PDF-format Vejledningerne i PDF-format giver detaljerede forklaringer af fremgangsmåder for brugen af maskinen i hver enkelt funktion. For at se PDF-vejledningerne skal de hentes fra harddisken i maskinen. Fremgangsmåden for download af vejledninger forklares under "Download af vejledninger i PDF format" i den Kortfattede startvejledning. Vejledningens navn Brugervejledning Vejledning for kopimaskine Vejledning for printer Vejledning for scanner Vejledning for dokumentarkivering Vejledning for systemindstillinger (Denne vejledning) Indhold Denne vejledning giver oplysninger om emner som grundlæggende betjeningsprocedurer, hvordan der ilægges papir, og maskinens vedligeholdelse. Denne vejledning giver detaljerede forklaringer på fremgangsmåder for brug af kopieringsfunktionen. Denne vejledning giver detaljerede forklaringer på fremgangsmåder for brug af printerfunktionen. Denne vejledning giver detaljerede forklaringer på fremgangsmåder for brug af scannerfunktionen og Internet-faxfunktionen. Denne vejledning giver detaljerede forklaringer på fremgangsmåder for brug af dokumentarkiveringsfunktionen. Dokumentarkiveringsfunktionen gør det muligt at gemme dokumentdata fra et kopierings- eller faxjob, eller data fra et udskrivningsjob, som en fil på maskinens harddisk. Filen kan kaldes frem efter behov. Denne vejledning forklarer "", som anvendes til at konfigurere en mangfoldighed af parametre, så de passer til de mål og behov, som findes på din arbejdsplads. De aktuelle indstillinger kan blive vist eller udskrevet fra "". Ikoner der anvendes i vejledningerne Ikonerne i vejledningerne angiver følgende typer af oplysninger: Advarer dig om en situation, hvor der er risiko for at beskadige maskinen eller for maskinsvigt. Giver en yderligere forklaring på en funktion eller fremgangsmåde. Forklarer, hvordan en operation annulleres eller korrigeres. 3

5 Denne vejledning anvendes til at konfigurere en række parametre, således at de passer til formålene og behovene på din arbejdsplads. ne bruges også til at vise eller udskrive maskinens aktuelle indstillinger og status. ne giver dig mulighed for, at gøre maskinen nemmere at bruge. ne indeholder indstillinger til brug af generelle brugere og indstillinger, der kun kan konfigureres af en administrator til maskinen. Disse to grupper af indstillinger er adskilt som følger i denne vejledning. (Generelt):, der kan konfigureres af generelle brugere (inklusive administratoren). For eksempel kan de følgende indstillinger konfigureres. Indstillinger for dato og tid Indstillinger for papirbakke (papirstørrelse og papirtype) Lagring af destinationer for fax- og scannerfunktioner. Indstillinger relateret til printerfunktionen Lagring, redigering og sletning af mapper for dokumentarkiveringsfunktionen. Viser antallet af udskrevne, scannede og faxede sider. For mere information herom henvises til ". SYSTEMINDSTILLINGER (GENERELT)" (side 5). (Administrator) *Login Kræves, der kan konfigureres af administratoren. For at konfigurere disse indstillinger, er det nødvendigt at logge ind som administrator. For eksempel kan de følgende indstillinger konfigureres. Gem brugere af maskinen. Energispareindstillingerne Indstillinger relateret til betjeningspanelet Indstillinger for tilbehør, der er installeret på maskinen. Indstillinger relateret til kopifunktionen Netværkstilslutningsforbindelser Transmission/modtagelsesindstillinger for fax og scannede billeder Avancerede indstillinger for dokumentarkiveringsfunktionen For mere information herom henvises til "2. SYSTEMINDSTILLINGER (ADMINISTRATOR)" (side 58). Indstillinger for generelle brugere Indstillinger for administratorer Administratoradgangskode For at opretholde sikkerheden, skal maskinens administrator ændre adgangskoden med det samme efter at maskinen er købt. (For standard fabriksadministratoradgangskoden, se "FACTORY DEFAULT PASSWORDS" i Sikkerhedsvejledningen.) For ændring af adgangskoden henvises til "Skift Admini-strator Kodeord" (side 8) i systemindstillingerne (administrator). *For at sikre en høj sikkerhedsgrad, skal adgangskoden ændres med regelmæssige mellemrum. De ovennævnte grupperinger af "Generelt" og "Administrator" bruges som en nem måde til at afklare indstillingernes funktioner. Disse grupperinger vises ikke på berøringspanelet. Websiderne kan også bruges til at konfigurere systemindstillingerne. Klik på [] i websidemenuen for at konfigurere systemindstillingerne fra websiderne. 4

6 SYSTEMINDSTILLINGER (GENERELT) Dette kapitel beskriver de systemindstillinger, der kan konfigureres af maskinens generelle brugere. Adgang til (Generelt): Når Brugergodkendelse ikke er aktiveret Sørg for, at maskinen står på standby og tryk derefter på tasten [SYSTEM INDSTILLING] på betjeningspanelet. Betjeningspanel DUMENT ARKIV SEND IMAGE KOPI JOBSTATUS PRINT KLAR DATA LINIE DATA SYSTEM INDSTILLING LOGOUT Tasten [SYSTEM INDSTILLING] Når der trykkes på tasten [SYSTEM INDSTILLING], forekommer følgende menuskærm på LCD-panelet. Berør det element på denne skærm, som du ønsker at konfigurere. For at få detaljerede forklaringer på alle indstillingerne henvises til de følgende sider i dette kapitel. Skærm for (fabriksindstilling) Admin Kodeord Total Antal Papirbakke Indstil. Printer Tilstand Standardindst. Adresse- Kontrol Dok.Arkiverings- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. USB-Enhed Kontrol Setup Items Tasten [] For at afbryde systemindstillingerne, tryk tasten [] i øverste højre hjørne af skærmen. Fra starten er brugerkontrol deaktiveret (standard fabriksindstilling). 5

7 Når Brugergodkendelse er aktiveret Når "Brugergodkendelse Indstilling" (side 76) er aktiveret, er det nødvendigt at logge ind på login-skærmen før maskinen kan bruges. Login-skærmen varierer afhængigt af de indstillinger, der er konfigureret i "Godkendelsesmetode Indstilling" (side 76). Hvis en af de følgende login-skærme vises, skal du logge ind ved hjælp af de brugeroplysninger, du har fået af maskinens administrator. Derefter kan du bruge systemindstillingerne. Indtast venligst dit brugernavn / kodeord. Indtast venligst dit brugernavn / kodeord. Brugerbekræftelse Login Navn Brugernavn Adgangskode Brugerbekræftelse Login Navn Brugernavn -adresse Godkendt til: Server Adgangskode Godkendt til: Server Login navn og adgangskode Login navn, adgangskode og -adresse Indtast dit brugernummer. Admin Login Brugernummer Check med din administrator om de brugeroplysninger, der er nødvendige for login. Når autologin er aktiveret, vises login-skærmen ikke. Login ved hjælp af navn og password Når brugerkontrol fungerer via login navn/adgangskode/ -adresse, skal din -adresse også indtastes under følgende procedure. Tryk tasten [ -adresse] og indtast din -adresse, som er gemt i LDAP-serveren, på samme måde, som du indtastede adgangskoden. Tryk tasten [], når du er færdig. (Hvis du vælger en bruger, hvis -adresse er gemt i maskinen, indsættes -adressen automatisk, når denne bruger vælges.) Indtast venligst dit brugernavn / kodeord. Tryk på tasten [Login Navn]. Brugerbekræftelse Login Navn Brugernavn Adgangskode Godkendt til: Server Du kan trykke på tasten og indtaste et brugerregistreringsnummer (se "Bruger Registrering" (side 77)) med de numeriske taster for direkte at vælge den tilhørende bruger. 6

8 Vælg en bruger for at logge på. Tilbage Vælg bruger. AAA AAA CCC CCC EEE EEE BBB BBB DDD DDD FFF FFF 25 Admin Login Dir. Indtastn. 2 GGG GGG HHH HHH Alle Brugere ABCD EFGHI JKLMN OPQRST UVWXYZ ABC Bruger Du kan trykke på tasten og indtaste et brugerregistreringsnummer (se "Bruger Registrering" (side 77)) med de numeriske taster for direkte at vælge den tilhørende bruger. For at angive en bruger, der ikke er gemt i maskinen direkte fra LDAP-serveren, skal du trykke på tasten [Dir. Indtastn.], og indtaste det login navn, der er gemt på LDAP-serveren og berøre tasten []. (Når LDAP er aktiveret.) Indtast venligst dit brugernavn / kodeord. Indtast en adgangskode. 3 Brugerbekræftelse Login Navn Brugernavn AAA AAA Adgangskode Godkendt til: Login Lokalt () Tryk på tasten [Adgangskode]. (2) Indtast en adgangskode på den tekstskærm, der kommer frem. Når du logger ind lokalt på maskinen, skal du indtaste din adgangskode, der blev gemt som forklaret i "Bruger Registrering" (side 77). Hvis der er brugerkontrol på LDAP-serveren, skal du indtaste din adgangskode, der er gemt på LDAP-serveren. For fremgangsmåden for indtastning af tekst henvises, se "6. INDTASTNING AF TEKST" i Brugervejledningen. Hvis der ikke er oprettet en adgangskode, er dette trin ikke nødvendigt. Gå til trin 4. Indtast venligst dit brugernavn / kodeord. Tryk tasten []. Brugerbekræftelse Login Navn Brugernavn AAA AAA Adgangskode Godkendt til: Login Lokalt 4 Når der er indtastet en bruger, der er gemt på maskinen, "Godkendt til:". For at indtaste dit login navn direkte eller skifte login destination, skal du trykke tasten [Godkendt til:]. Følgende skærm vises, når der er trykket på tasten. Vælg den ønskede tast og tryk tasten []. Vælg godkendelsessystem for den registrerede bruger. Godkend til: Login Lokalt Server Server 2 Server 3 /2 "Godkend til:" kan ikke ændres, når der ikke er gemt en LDAP-server. Brugere, hvis destination for adgangskontrol er LDAP, kan ikke vælge "Login Lokalt". Dermed afsluttes login proceduren. Efter login, kan systemindstillingerne bruges. For proceduren efter login, se "Når Brugergodkendelse ikke er aktiveret" (side 5). 7

9 Login ved hjælp af brugernummer Indtast dit brugernummer. Indtast dit brugernummer med de numeriske taster. Alle indtastede cifre vil blive vist som " ". Indtast dit brugernummer. Tryk tasten []. 2 Admin Login Når et brugernummer er sat til et 8-cifret nummer er dette trin ikke nødvendigt. (Der logges automatisk in, når der indtastes et brugernummer). Dermed afsluttes login proceduren. Efter login, kan systemindstillingerne bruges. For proceduren efter login, se "Når Brugergodkendelse ikke er aktiveret" (side 5). Klik på [Netværksindstillinger] og derefter [LDAP opsætning] i websidemenuen for at konfigurere og gemme LDAP indstillingerne. (Der kræves administratorrettigheder). Når autoslet aktiveres, logges der automatisk ud. For at logge ud Tryk på tasten [LOGOUT] ( ). (Kun hvis der indtastes et faxnummer.) 8

10 Liste over (Generelt): Når du har fået adgang til systemindstillingerne med generelle rettigheder, vises følgende elementer. Standard fabriksindstillingerne for hvert element vises også. For elementer, hvortil der kun er adgang med administratorrettigheder, se "Liste over (Administrator):" (side 62). Afhængigt af maskinens specifikationer og det installerede tilbehør, er det muligt, at det nogle indstillinger ikke bruges. Element Standard fabriksindstilling Side Total Antal 3 Jobtæller 3 Enhedstæller 4 Standardindst. 5 Vis Kontrast (Indstil til midterværdi) 5 Ur Dato Format Indstilling Af Sommertid [DD/MM/ÅÅÅÅ], [/], [Sidst], [24-Timer] 6 Keyboard Vælg Engelsk(UK) 7 Listeudskrivning (Bruger) 8 Liste Over Alle Generelle Indstillinger 8 Printertestside Liste over PCL-symbolsæt Liste over PCL-fonte Tilg. Font-liste 9 Liste over PS-fonte* PS udvidet fontliste* Netværks-kortside Sender Adresseliste Liste Over Indiv. Numre Liste Over Gruppenumre Programliste 20 Hukommelses-Boks-Liste Liste med alle Modtagere Dokumentarkiv Mappeliste 2 9

11 Element Standard fabriksindstilling Side Papirbakke Indstil. 22 Bakkeindstillinger Skuffe Almindelig, A4 (8-/2" x ") Skuffe 2 Almindelig, A3 (" x 7") Skuffe 3 22 Skuffe 4 Variationer afhænger af maskinkonfigurationen Skuffe 5 Manuel Feeder Almindelig, Auto-AB Papirtype Registrering Brugertype Brugertype 2 Brugertype 3 Brugertype 4 26 Brugertype 5 Brugertype 6 Brugertype 7 Auto-Skuffeskift Aktiver 27 Adresse-Kontrol 28 Direkte Adresse/Program Indiv. nummer Søg Nummer Navn Forbogstav 28 Indeks Adresse Tastnavn Filstørrelse 0

12 Element Standard fabriksindstilling Side Inter. Fax* 2 Søg Nummer Navn Forbogstav Indeks 28 Adresse Tastnavn Komprimering I-Fax Rapport Gruppenummer Søg Nummer Gruppenavn Forbogstav 32 Indeks Adresse Tastnavn Program Programnavn Indstillinger Adresse 36 Opløsning Belysning Special-Funktioner Ændr/Slet 38 Brugerdefineret Indeks Br. Br. 2 Br. 3 4 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Fax Data Modtag/Videres. 42 Internet-Fax Manuel Modtagelse* 2 Modtage Start 42 Manuel modtagelsestast på startskærm Aktiver I-Fax Data Videresending* 2 43

13 Element Standard fabriksindstilling Side Printer Tilstand 44 Standardindstillinger Kopier Retning Stående Standardpapirstørrelse A4 (8-/2" x ") Standardudskriftsbakke* 3 Standardpapirtype Variationer afhænger af maskinkonfigurationen Almindeligt Papir 44 Linietykkelse 5 2-Sidet Print Farvetilstand N-Op udskriv -Sidet S/H -Op PCL-indstillinger PCL-symbolsæt-indstillinger PCL Skrifttype indst. PCL Linjeføderkode Bred A4 3, PC-8 Intern Skrifttype, 0. Courier 0. CR=CR:LF=LF:FF=FF 47 PostScript-indstillinger* 49 Udskriv PS-fejl Dok.Arkiverings-Kontrol 50 Reg. Af Brugerdef. Mappe Mappenavn Forbogstav 50 Adgangskode Brugernavn Ret/Slet Brugerdef. Mappe 53 USB-Enhed Kontrol 55 Brugerkontrol* 4 56 Udskriv flere sæt 56 * Når PS3 udvidelseskittet er installeret. *2 Når Internet fax udvidelsessæt er installeret. *3 Når der er installeret en højre bakke. *4 Når brugerautencificering er aktiveret og en bruger uden autoritet til at konfigurere systemindstillingerne (administrator) er logget ind. (Eksklusive standard fabriksgemte brugere.) 2

14 Total Antal De viste (eller udskrevne) elementer varierer afhængigt af maskinspecifikationerne og det installerede ekstraudstyr. Jobtæller Den viser eller udskriver tællingen af alle jobs. SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk på tasten [Total Antal]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Total Antal Tryk på tasten [Jobtæller]. 3 Jobtæller Enhedstæller 4 Jobtæller Total Antal Kopier Udskrifter Andre Udskrifter Modtag fax S/H 2,47,369 3,23,47 3,246,80 4,680,00,097,32 F. Farve 36,94,700 2,020,030 5,894,670 Udskriv 2 Farver 39,800 39,800 E. Farve 72,568 72,568 /3 (2) () Kontroller jobtællingen. () Gå om nødvendigt igennem skærmene med tasterne for at vise det ønskede element. (2) Tryk på tasten [Udskriv], for at udskrive tællingerne. Der vises en meddelelsesskærm og udskrivningen begynder. A3 (" x 7") papirstørrelse tælles som to ark. Hvert papirark, der bruges til automatisk dobbeltsidet kopiering tælles som to sider (A3 (" x 7") papir tælles som fire sider). En angivet papirstørrelse på 384 mm (5-/8") eller større tælles som to sider. (Fire sider, når der bruges dobbeltsidet kopiering.) Sider, der udskrives direkte fra maskinen, som f.eks. listeudskrifter er inkluderet i tællingen "Andre Udskrifter". Sådan annulleres udskrivningen Tryk på tasten [Fortryd] på meddelelsesskærmen, som vises efter at du har berørt tasten [Udskriv]. 3

15 Enhedstæller Den bruges til, at vise eller udskrive tællingen af det tilbehør, der er installeret på maskinen. SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk på tasten [Total Antal]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Total Antal Tryk på tasten [Enhedstæller]. 3 Jobtæller Enhedstæller Enhedstæller Dokument-Feeder Duplex Hæfter :9,496,400 : 6,256,23 : 5,923 Udskriv Kontroller enhedstællinger. Tryk på tasten [Udskriv], for at udskrive tællingerne. Der vises en meddelelsesskærm og udskrivningen begynder. 4 Dokument-feeder Hvert ark tælles som to sider, når der udføres tosidet scanning. Hæfter (når der er installeret en finisher eller et ryghæftningsmodul.) To-positionshæftning og brochurehæftning tælles som "2" gange. Sådan annulleres udskrivningen Tryk på tasten [Fortryd] på meddelelsesskærmen, som vises efter at du har konfigureret tasten [Udskriv]. 4

16 Standardindst. Vis Kontrast Brug den til, at justere displayet for at gøre det nemmere at se. SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk tasten [Standardindst.]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Standardindstillinger Tryk tasten [Vis Kontrast]. 3 Vis Kontrast Ur Keyboard Vælg () (2) Juster lysstyrken. 4 Vis Kontrast ABCDE ABCDE Lysere Mørkere ABCDE ABCDE () Tryk tasten [Lysere] eller [Mørkere]. Tasten [Lysere] gør displayet lysere og tasten [Mørkere] gør displayet mørkere. (2) Tryk tasten []. 5

17 Ur Brug det til, at indstille dato og klokkeslæt i maskinens indbyggede ur. SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk tasten [Standardindst.]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Standardindstillinger Tryk tasten [Ur]. 3 Vis Kontrast Ur Keyboard Vælg Indstil Ur År Måned Indstilling Af Sommertid Dag 0 Time 0 Minut 50 Dato Format Juster dato og klokkeslæt. () Tryk tasterne [År], [Måned], [Dag], [Time] og/eller [Minut] og brug tasterne til at indstille den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt. () (2) (2) Tryk tasten []. Tryk på tasten [Dato Format], for at ændre datoens format. Følgende skærm vises. 4 Dato Format 0/08/2005/Tir 0:5 ÅÅÅÅ/MM/DD MM/DD/ÅÅÅÅ / Dag-Navn Position Først 2-Timer DD/MM/ÅÅÅÅ Sidst 24-Timer På skærmen for datoformat, skal du vælge rækkefølgen år, måned og dag (MM/DD/ÅÅÅÅ), deletegn, dagens position og et 2-timer eller et 24-timer format. Vælg hvert element og berør tasten []. Hvis du ønsker, at klokken ændres automatisk ved sommertidens begyndelse og afslutning, skal du markere afkrydsningsboksen [Indstilling Af Sommertid]. Når denne funktion er i brug skifter tiden ved dagslysets komme og afslutning og sparer tid som følger : Standard tid Sommertid: Sidste søndag i marts, :00 2:00 Standard tid Vintertid: Sidste søndag i oktober, :00 0:00 Hvis "ing af justering af ur" (side 87) er aktiveret i systemindstillingerne (administrator), kan dato og klokkeslæt ikke indstilles. 6

18 Keyboard Vælg Tastaturets layout, der vises på tekstindtastningsskærmene kan ændres. SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk tasten [Standardindst.]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Standardindstillinger Tryk tasten [Keyboard Vælg]. 3 Vis Kontrast Ur Keyboard Vælg 4 Keyboard Vælg Engelsk(US) Fransk Engelsk(UK) Tysk Vælg tastatur. () Tryk på det ønskede display-sprog. (2) Tryk tasten []. () (2) De tastaturer, der kommer frem, og fabriks standardtastaturet er forskellige efter land og region. 7

19 Listeudskrivning (Bruger) Der kan udskrives en testside for at kontrollere maskinens indstillinger. Liste Over Alle Generelle Indstillinger Denne liste viser alle generelle indstillinger, inklusive hardwarestatus, software status, printertilstand indstillinger, systemindstillinger og total antal. SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk tasten [Listeudskrivning (Bruger)]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Liste Over Alle Generelle Indstillinger /2 Tryk tasten [Liste Over Alle Generelle Indstillinger]. Udskrivningen begynder. Printertestside 3 Sender Adresseliste Sådan annulleres udskrivningen Tryk på tasten [Fortryd] på meddelelsesskærmen, som vises efter at du har trykket tasten [Liste Over Alle Generelle Indstillinger]. 8

20 Printertestside Den bruges til, at udskrive listen over PCL-Symbolsæt, forskellige fontlister og Netværkskortsiden (netværksinterfaceindstillinger, osv.). SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk tasten [Listeudskrivning (Bruger)]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Tryk tasten [Printertestside]. 3 Liste Over Alle Generelle Indstillinger Printertestside /2 Sender Adresseliste Printertestside Tryk den liste, du ønsker, at udskrive. Udskrivningen begynder. Liste over PCL-symbolsæt Liste over PCL-fonte Tilg. font-liste 4 Liste over PS-fonte PS udvidet fontliste Netværkskortside De elementer, der vises varierer, afhængigt af de funktioner, der er blevet tilføjet til maskinen. Sådan annulleres udskrivningen Tryk på tasten [Fortryd] på meddelelsesskærmen, som vises efter at du har trykket en af tasterne. Hvis " Udskrivning Af Testside" (side 97) er aktiveret i systemindstillingerne (administrator), er det ikke muligt, at udskrive testsider. 9

21 Sender Adresseliste Brug den til, at udskrive Liste over Indiv. numre, Liste over gruppenumre, Programliste, Hukommelsesboksliste og All Sending Address List. SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk tasten [Listeudskrivning (Bruger)]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Tryk tasten [Sender Adresseliste]. 3 Liste Over Alle Generelle Indstillinger Printertestside Sender Adresseliste /2 Sender Adresseliste Tryk den liste, du ønsker, at udskrive. Der vises en meddelelsesskærm og udskrivningen begynder. Liste Over Indiv. Numre Liste Over Gruppenumre Programliste 4 Hukommelses- Boks-Liste Liste med alle Modtagere Sådan annulleres udskrivningen Tryk på tasten [Fortryd] på meddelelsesskærmen, som vises efter at du har trykket en af tasterne. 20

22 Dokumentarkiv Mappeliste Den viser mappenavne for dokumentarkiv. SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk tasten [Listeudskrivning (Bruger)]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Dokumentarkiv Mappeliste 2/2 Udskriv Dokumentarkiv mappeliste. () Tryk tasterne for at skifte mellem skærmene. (2) Tryk tasten [Dokumentarkiv Mappeliste]. 3 (2) () Der vises en meddelelsesskærm og udskrivningen begynder. Sådan annulleres udskrivningen Tryk på tasten [Fortryd] på meddelelsesskærmen, som vises efter at du har trykket tasten [Dokumentarkiv Mappeliste]. 2

23 Papirbakke Indstil. Bakkeindstillinger Den bruges til, at angive papirtypen, papirstørrelsen og de funktioner, der bruges til hver papirbakke. SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk tasten [Papirbakke Indstil.]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Papirbakke Indstil. Tryk tasten [Bakkeindstillinger]. 3 Bakkeindstillinger Papirtype Registrering Auto-Skuffeskift 4 Papirbakke Indstil. Skuffe Type/Størrelse Almindelig / A4 Udskr. Kopi Fax I-Fax Dok. Arkiv. Fastsat Papirside Bloker Duplex Bloker Hæfter Bloker Hullemask. /6 Vælg den bakke, du ønsker at konfigurere. () Du kan om nødvendigt bruge tasterne til, at skifte imellem bakkerne. (2) Tryk tasten [Type/Størrelse]. (2) () 22

24 Eksempel: Bakke er valgt Tryk den ønskede papirtype. Type-/Størrelseindstillinger For Skuffe Vælg papirtype Almindelig Brevpapir Fortryd /2 Fortrykt Genbrugspapir Forhullet Farvet /2 5 Type-/Størrelseindstillinger For Skuffe Fortryd Vælg papirtype 2/2 Brugertype Brugertype 2 Brugertype 3 Brugertype 4 Brugertype 5 Brugertype 6 Brugertype 7 /2 De papirtyper, der kan vælges varierer fra papirbakke. For mere information herom henvises til "Bakkeindstillinger" (side 25). For at konfigurere [Brugertype ] til [Brugertype 7], se "Papirtype Registrering" (side 26). () Type-/Størrelseindstillinger For Skuffe Type Type Almindelig A3 Størrelse A4 A4R (2) /3 Vælg papirstørrelse. () Tryk den ønskede papirstørrelse. (2) Tryk tasten []. A5R B4 B5 B5R 26x330(8 /2 x3) 2/2 () (2) Type-/Størrelseindstillinger For Skuffe Type Type Størrelse 2/3 Almindelig x7 8 /2 x4 8 /2 x 8 /2 xr 7 /4 x0 /2 R 5 /2 x8 /2 R 6 () (2) 2/2 Type-/Størrelseindstillinger For Skuffe Type Type Almindelig Størrelse 8K 6K 6KR 3/3 2/2 Den papirstørrelse, der kan vælges varierer fra papirbakke. For mere information herom henvises til "Bakkeindstillinger" (side 25). Når Manuel feeder bakken er valgt, varierer den papirstørrelse der kan vælges afhængigt af den papirtype, der er valgt i Trin 5. For at få flere oplysninger, se "Bakkeindstillinger" (side 25). Hvis du ønsker manuelt at angive en special papirstørrelse, der ikke er på listen, se "Direkte indtastning af papirstørrelsen" (side 24). 23

25 7 Papirbakke Indstil. Skuff Udskr. Kopi Type/Størrelse Almindelig / A4 Fax () I-Fax Dok. Arkiv. Fastsat Papirside Bloker Duplex Bloker Hæfter Bloker Hullemask. (2) /6 Vælg udskrivningsfunktioner for bakken. () Tryk de ønskede afkrydsningsbokse, så de viser eller. (2) Tryk tasten []. Normalt er alle afkrydsningsboksene markeret. Hvis der er en funktion, som du ikke ønsker, at bruge til bakken, skal du fjerne markeringen. Hvis papirtypeindstillingen er en anden end almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir eller brugertype, kan afkrydsningsboksene [Fax] og [I-Fax] ikke markeres. Bakkeegenskaber, som f.eks. "Fortsat Papirside" indstilles automatisk, når papirtypen vælges. Papirbakkeegenskaberne kan ikke ændres på denne skærm. Direkte indtastning af papirstørrelsen Når specialbakken vælges, og der vælges en anden papirtype end konvolutter eller transparenter i trin 4 i "Bakkeindstillinger" (side 22), kan du følge trinene nedenfor for at indtaste papirstørrelsen. Type-/Størrelseindstillinger For Manuel Feeder Type Tryk tasten [Brugerdef.For.]. Type Almindelig Auto-Inch Auto-AB Størrelse 2x8,x7,8 2 x4 8 2 x,8 2 xr,5 2 x8 2 R 7 4 x0 2 R,A3,A4,B4,B5 A3W,A3,A4,A4R,A5R,B4 B5,B5R,26x330(8 2 x3) x7,8 2 x 8K 6K 6KR Brugerdef.For. X420 Y297 2/2 2 Type-/Størrelseindstillinger For Manuel Feeder Type Almindelig Auto-Inch Auto-AB Brugerdef.For. X Y () (2) X 420 Y 297 AB Type (48 432) mm (00 297) mm Inch Angiv størrelsen. () Angiv størrelsen. Tryk tasten [X], og indtast papirets vandrette mål (X) med tasterne. Tryk tasten [Y], og indtast papirets lodrette mål (Y) med tasterne. (2) Tryk tasten []. Type-/Størrelseindstillinger For Manuel Feeder Type Tryk tasten []. 3 Type Almindelig Auto-Inch Auto-AB Størrelse 2x8,x7,8 2x4 8 2x,8 2xR,5 2x8 2R 7 4x0 2R,A3,A4,B4,B5 A3W,A3,A4,A4R,A5R,B4 B5,B5R,26x330(8 2x3) x7,8 2x 8K 6K 6KR Brugerdef.For. X200 Y260 2/2 Hvis "ing af Bakkeindstillinger" (side 90) er aktiveret i systemindstillingerne (administrator), kan bakkeindstillingerne ikke konfigureres. 24

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 Forberedelse af udskrivning 2 Opsætning af printerdriveren 3 Andre udskriftsfunktioner 4 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Valg

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Sikkerhedsinformation

Sikkerhedsinformation Brugermanual Sikkerhedsinformation Ved brugen af dette udstyr skal nedenstående sikkerhedsforskrifter altid følges. Sikkerhed under brugen I denne manual bruges følgende vigtige symboler: ADVARSEL: Indikerer

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D Version B DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du tager maskinen

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA.

Læs mere

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one referencevejledning Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til

Læs mere

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500 MFC-580 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. GODKENDELSESINFORMATION Brother meddeler hermed,

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

SmartSolutions Brugervejledning

SmartSolutions Brugervejledning SmartSolutions Brugervejledning 2009 www.lexmark.com Indhold Om SmartSolutions...4 Hvad er SmartSolutions?...4 Anbefalede systemkrav...5 Om Løsningscenter...7 Om Løsningscenter...7 Brug af løsningsbiblioteket...7

Læs mere

Brugervejledning NPD4756-02 DA

Brugervejledning NPD4756-02 DA NPD4756-02 DA Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ophavsret og varemærker... 11 Brug af denne vejledning.... 12 Konventioner... 12 Ulovlige kopier og udskrifter.... 13 Produktfunktioner... 13 Funktioner...

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Brother QL-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere

Vaše uživatelský manuál LEXMARK PLATINUM PRO900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5180083

Vaše uživatelský manuál LEXMARK PLATINUM PRO900 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5180083 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LEXMARK PLATINUM PRO900. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Læs mere

X850e, X852e og X854e

X850e, X852e og X854e X850e, X852e og X854e Vejledning til menuer og meddelelser Januar 2006 Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande.

Læs mere

hp LaserJet 4100 mfp brug

hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp series multifunktionel printer brug Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af

Læs mere

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520

COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 COLOR LASERJET ENTERPRISE CP4020/CP4520 -SERIEPRINTER Brugervejledning CP4025n CP4025dn CP4525n CP4525dn CP4525xh HP Color LaserJet Enterprise CP4020-CP4520- serien-printer Brugervejledning Copyright

Læs mere

hp integreret webserver hp LaserJet 4345mfp

hp integreret webserver hp LaserJet 4345mfp brug use hp integreret webserver hp LaserJet 5mfp HP Integreret Webserver Brugervejledning Copyright 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Brugervejledning M276 HP LaserJet Pro 200 color MFP M276-serien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

C250. Netværksscanning. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500

C250. Netværksscanning. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 9633 3500 C250 Netværksscanning Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1.1 Velkommen... 1-3 1.2 Energy Star... 1-4 Hvad er et ENERGY STAR -produkt?... 1-4 1.3 Varemærker og registrerede varemærker... 1-5 Licensoplysninger...

Læs mere

Din brugermanual HP SCANJET 5470C http://da.yourpdfguides.com/dref/922320

Din brugermanual HP SCANJET 5470C http://da.yourpdfguides.com/dref/922320 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335

Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 5325 / 5330 / 5335 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

Sikker udskrivning.........................................67 Gem på harddisk...........................................71

Sikker udskrivning.........................................67 Gem på harddisk...........................................71 FORORD Der er gjort alt, hvad der er muligt for at sikre, at informationen i dette dokument er komplet, nøjagtig og up-to-date. Oki påtager sig ikke ansvaret for følgerne af fejl, der er uden for deres

Læs mere