Vejledning for systemindstillinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for systemindstillinger"

Transkript

1 MODELL: MX-2300N MX-2700N Vejledning for systemindstillinger

2 Indhold Om denne vejledning SYSTEMINDSTILLINGER (GENERELT) Adgang til (Generelt): Liste over (Generelt): Total Antal Standardindst Listeudskrivning (Bruger) Papirbakke Indstil Adresse-Kontrol Fax Data Modtag/Videres Printer Tilstand Dok.Arkiverings-Kontrol USB-Enhed Kontrol Brugerkontrol SYSTEMINDSTILLINGER (ADMINISTRATOR) Adgang til (Administrator):.. 58 Liste over (Administrator): Brugerkontrol Energispare-Funktion Drifts-Indstillinger Enhedskontrol Kopi-Indstillinger Netværks-Indstillinger Printer Indstillinger Indstillinger For Billedafs Dok.Arkiv. Indstillinger Listeudskrivning (Administrator) Sikkerheds-Indstillinger Aktiver/ Indstillinger Skift Admini-strator Kodeord Produkt Kode Tilbagehold./Kald af Systemindstil

3 Om denne vejledning Bemærk venligst Denne vejledning indeholder henvisninger til faxfunktionen. Bemærk venligst, at faxfunktionen imidlertid ikke er tilgængelig i visse lande og regioner. Denne vejledning er blevet udarbejdet med stor omhu. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål om vejledningen, bedes du kontakte nærmeste autoriserede servicecenter. Dette produkt er gennemprøvet og har gennemgået en grundig kvalitetskontrol. Hvis der alligevel mod vores forventning skulle vise sig at være en defekt eller et problem, bedes du kontakte dit nærmeste autoriserede servicecenter. Bortset fra tilfælde dækket af lovgivningen, er SHARP ikke ansvarlig for fejl, der opstår under brug af produktet eller dets ekstraudstyr, heller ikke for fejl der skyldes ukorrekt betjening af produktet og dets ekstraudstyr, eller andre fejl eller skader, der opstår på grund af brug af produktet. Advarsel Gengivelse, tilpasning eller oversættelse af indholdet i denne vejledning uden forud skriftlig tilladelse er forbudt, bortset fra hvad der er tilladt ifølge lovgivning om kopiering. Alle oplysninger indeholdt i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationer og betjeningspanelet og berøringspanelet vist i denne vejledning De perifere enheder er som regel ekstraudstyr, men nogle modeller inkluderer visse perifere enheder som standardudstyr. Forklaringerne i denne vejledning går ud fra, at der er installeret en højre bakke og bordmodul/2 x 500 ark papirskuffe. For yderligere forklaringer af visse funktioner og brugsmåder, går nogle forklaringer ud fra, at de perifere ekstraenheder er installerede. Displayets skærme, meddelelser og tastnavne, der er vist i denne vejledning, kan være forskellige fra dem, der faktisk er på maskinen på grund af produktforbedringer. Vejledninger vedlagt maskinen Trykte vejledninger og vejledninger gemt i PDF-format på maskinens harddisk leveres sammen med maskinen. Når du bruger maskinen, skal du læse om de funktioner, du anvender, i den tilhørende vejledning. Trykte vejledninger Vejledningens navn Sikkerhedsvejledning Installationsvejledning for software Kortfattet startvejledning Fejlfinding Indhold Denne vejledning indeholder anvisninger for sikker brug af maskinen og viser specifikationer for maskinen og perifere enheder. Denne vejledning forklarer hvordan softwaren installeres, og hvordan indstillingerne konfigureres for at bruge maskinen som printer eller scanner. Denne vejledning giver letfattelige forklaringer af alle maskinens funktioner samlet i et enkelt bind. Detaljerede forklaringer for hver enkelt funktion kan findes i vejledningerne i PDF-format. Denne vejledning forklarer, hvordan papirstop afhjælpes og giver svar på ofte stillede spørgsmål angående betjening af maskinen i hver enkelt funktion. Der henvises til denne vejledning, når du har problemer ved brug af maskinen. 2

4 Betjeningsvejledninger i PDF-format Vejledningerne i PDF-format giver detaljerede forklaringer af fremgangsmåder for brugen af maskinen i hver enkelt funktion. For at se PDF-vejledningerne skal de hentes fra harddisken i maskinen. Fremgangsmåden for download af vejledninger forklares under "Download af vejledninger i PDF format" i den Kortfattede startvejledning. Vejledningens navn Brugervejledning Vejledning for kopimaskine Vejledning for printer Vejledning for scanner Vejledning for dokumentarkivering Vejledning for systemindstillinger (Denne vejledning) Indhold Denne vejledning giver oplysninger om emner som grundlæggende betjeningsprocedurer, hvordan der ilægges papir, og maskinens vedligeholdelse. Denne vejledning giver detaljerede forklaringer på fremgangsmåder for brug af kopieringsfunktionen. Denne vejledning giver detaljerede forklaringer på fremgangsmåder for brug af printerfunktionen. Denne vejledning giver detaljerede forklaringer på fremgangsmåder for brug af scannerfunktionen og Internet-faxfunktionen. Denne vejledning giver detaljerede forklaringer på fremgangsmåder for brug af dokumentarkiveringsfunktionen. Dokumentarkiveringsfunktionen gør det muligt at gemme dokumentdata fra et kopierings- eller faxjob, eller data fra et udskrivningsjob, som en fil på maskinens harddisk. Filen kan kaldes frem efter behov. Denne vejledning forklarer "", som anvendes til at konfigurere en mangfoldighed af parametre, så de passer til de mål og behov, som findes på din arbejdsplads. De aktuelle indstillinger kan blive vist eller udskrevet fra "". Ikoner der anvendes i vejledningerne Ikonerne i vejledningerne angiver følgende typer af oplysninger: Advarer dig om en situation, hvor der er risiko for at beskadige maskinen eller for maskinsvigt. Giver en yderligere forklaring på en funktion eller fremgangsmåde. Forklarer, hvordan en operation annulleres eller korrigeres. 3

5 Denne vejledning anvendes til at konfigurere en række parametre, således at de passer til formålene og behovene på din arbejdsplads. ne bruges også til at vise eller udskrive maskinens aktuelle indstillinger og status. ne giver dig mulighed for, at gøre maskinen nemmere at bruge. ne indeholder indstillinger til brug af generelle brugere og indstillinger, der kun kan konfigureres af en administrator til maskinen. Disse to grupper af indstillinger er adskilt som følger i denne vejledning. (Generelt):, der kan konfigureres af generelle brugere (inklusive administratoren). For eksempel kan de følgende indstillinger konfigureres. Indstillinger for dato og tid Indstillinger for papirbakke (papirstørrelse og papirtype) Lagring af destinationer for fax- og scannerfunktioner. Indstillinger relateret til printerfunktionen Lagring, redigering og sletning af mapper for dokumentarkiveringsfunktionen. Viser antallet af udskrevne, scannede og faxede sider. For mere information herom henvises til ". SYSTEMINDSTILLINGER (GENERELT)" (side 5). (Administrator) *Login Kræves, der kan konfigureres af administratoren. For at konfigurere disse indstillinger, er det nødvendigt at logge ind som administrator. For eksempel kan de følgende indstillinger konfigureres. Gem brugere af maskinen. Energispareindstillingerne Indstillinger relateret til betjeningspanelet Indstillinger for tilbehør, der er installeret på maskinen. Indstillinger relateret til kopifunktionen Netværkstilslutningsforbindelser Transmission/modtagelsesindstillinger for fax og scannede billeder Avancerede indstillinger for dokumentarkiveringsfunktionen For mere information herom henvises til "2. SYSTEMINDSTILLINGER (ADMINISTRATOR)" (side 58). Indstillinger for generelle brugere Indstillinger for administratorer Administratoradgangskode For at opretholde sikkerheden, skal maskinens administrator ændre adgangskoden med det samme efter at maskinen er købt. (For standard fabriksadministratoradgangskoden, se "FACTORY DEFAULT PASSWORDS" i Sikkerhedsvejledningen.) For ændring af adgangskoden henvises til "Skift Admini-strator Kodeord" (side 8) i systemindstillingerne (administrator). *For at sikre en høj sikkerhedsgrad, skal adgangskoden ændres med regelmæssige mellemrum. De ovennævnte grupperinger af "Generelt" og "Administrator" bruges som en nem måde til at afklare indstillingernes funktioner. Disse grupperinger vises ikke på berøringspanelet. Websiderne kan også bruges til at konfigurere systemindstillingerne. Klik på [] i websidemenuen for at konfigurere systemindstillingerne fra websiderne. 4

6 SYSTEMINDSTILLINGER (GENERELT) Dette kapitel beskriver de systemindstillinger, der kan konfigureres af maskinens generelle brugere. Adgang til (Generelt): Når Brugergodkendelse ikke er aktiveret Sørg for, at maskinen står på standby og tryk derefter på tasten [SYSTEM INDSTILLING] på betjeningspanelet. Betjeningspanel DUMENT ARKIV SEND IMAGE KOPI JOBSTATUS PRINT KLAR DATA LINIE DATA SYSTEM INDSTILLING LOGOUT Tasten [SYSTEM INDSTILLING] Når der trykkes på tasten [SYSTEM INDSTILLING], forekommer følgende menuskærm på LCD-panelet. Berør det element på denne skærm, som du ønsker at konfigurere. For at få detaljerede forklaringer på alle indstillingerne henvises til de følgende sider i dette kapitel. Skærm for (fabriksindstilling) Admin Kodeord Total Antal Papirbakke Indstil. Printer Tilstand Standardindst. Adresse- Kontrol Dok.Arkiverings- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. USB-Enhed Kontrol Setup Items Tasten [] For at afbryde systemindstillingerne, tryk tasten [] i øverste højre hjørne af skærmen. Fra starten er brugerkontrol deaktiveret (standard fabriksindstilling). 5

7 Når Brugergodkendelse er aktiveret Når "Brugergodkendelse Indstilling" (side 76) er aktiveret, er det nødvendigt at logge ind på login-skærmen før maskinen kan bruges. Login-skærmen varierer afhængigt af de indstillinger, der er konfigureret i "Godkendelsesmetode Indstilling" (side 76). Hvis en af de følgende login-skærme vises, skal du logge ind ved hjælp af de brugeroplysninger, du har fået af maskinens administrator. Derefter kan du bruge systemindstillingerne. Indtast venligst dit brugernavn / kodeord. Indtast venligst dit brugernavn / kodeord. Brugerbekræftelse Login Navn Brugernavn Adgangskode Brugerbekræftelse Login Navn Brugernavn -adresse Godkendt til: Server Adgangskode Godkendt til: Server Login navn og adgangskode Login navn, adgangskode og -adresse Indtast dit brugernummer. Admin Login Brugernummer Check med din administrator om de brugeroplysninger, der er nødvendige for login. Når autologin er aktiveret, vises login-skærmen ikke. Login ved hjælp af navn og password Når brugerkontrol fungerer via login navn/adgangskode/ -adresse, skal din -adresse også indtastes under følgende procedure. Tryk tasten [ -adresse] og indtast din -adresse, som er gemt i LDAP-serveren, på samme måde, som du indtastede adgangskoden. Tryk tasten [], når du er færdig. (Hvis du vælger en bruger, hvis -adresse er gemt i maskinen, indsættes -adressen automatisk, når denne bruger vælges.) Indtast venligst dit brugernavn / kodeord. Tryk på tasten [Login Navn]. Brugerbekræftelse Login Navn Brugernavn Adgangskode Godkendt til: Server Du kan trykke på tasten og indtaste et brugerregistreringsnummer (se "Bruger Registrering" (side 77)) med de numeriske taster for direkte at vælge den tilhørende bruger. 6

8 Vælg en bruger for at logge på. Tilbage Vælg bruger. AAA AAA CCC CCC EEE EEE BBB BBB DDD DDD FFF FFF 25 Admin Login Dir. Indtastn. 2 GGG GGG HHH HHH Alle Brugere ABCD EFGHI JKLMN OPQRST UVWXYZ ABC Bruger Du kan trykke på tasten og indtaste et brugerregistreringsnummer (se "Bruger Registrering" (side 77)) med de numeriske taster for direkte at vælge den tilhørende bruger. For at angive en bruger, der ikke er gemt i maskinen direkte fra LDAP-serveren, skal du trykke på tasten [Dir. Indtastn.], og indtaste det login navn, der er gemt på LDAP-serveren og berøre tasten []. (Når LDAP er aktiveret.) Indtast venligst dit brugernavn / kodeord. Indtast en adgangskode. 3 Brugerbekræftelse Login Navn Brugernavn AAA AAA Adgangskode Godkendt til: Login Lokalt () Tryk på tasten [Adgangskode]. (2) Indtast en adgangskode på den tekstskærm, der kommer frem. Når du logger ind lokalt på maskinen, skal du indtaste din adgangskode, der blev gemt som forklaret i "Bruger Registrering" (side 77). Hvis der er brugerkontrol på LDAP-serveren, skal du indtaste din adgangskode, der er gemt på LDAP-serveren. For fremgangsmåden for indtastning af tekst henvises, se "6. INDTASTNING AF TEKST" i Brugervejledningen. Hvis der ikke er oprettet en adgangskode, er dette trin ikke nødvendigt. Gå til trin 4. Indtast venligst dit brugernavn / kodeord. Tryk tasten []. Brugerbekræftelse Login Navn Brugernavn AAA AAA Adgangskode Godkendt til: Login Lokalt 4 Når der er indtastet en bruger, der er gemt på maskinen, "Godkendt til:". For at indtaste dit login navn direkte eller skifte login destination, skal du trykke tasten [Godkendt til:]. Følgende skærm vises, når der er trykket på tasten. Vælg den ønskede tast og tryk tasten []. Vælg godkendelsessystem for den registrerede bruger. Godkend til: Login Lokalt Server Server 2 Server 3 /2 "Godkend til:" kan ikke ændres, når der ikke er gemt en LDAP-server. Brugere, hvis destination for adgangskontrol er LDAP, kan ikke vælge "Login Lokalt". Dermed afsluttes login proceduren. Efter login, kan systemindstillingerne bruges. For proceduren efter login, se "Når Brugergodkendelse ikke er aktiveret" (side 5). 7

9 Login ved hjælp af brugernummer Indtast dit brugernummer. Indtast dit brugernummer med de numeriske taster. Alle indtastede cifre vil blive vist som " ". Indtast dit brugernummer. Tryk tasten []. 2 Admin Login Når et brugernummer er sat til et 8-cifret nummer er dette trin ikke nødvendigt. (Der logges automatisk in, når der indtastes et brugernummer). Dermed afsluttes login proceduren. Efter login, kan systemindstillingerne bruges. For proceduren efter login, se "Når Brugergodkendelse ikke er aktiveret" (side 5). Klik på [Netværksindstillinger] og derefter [LDAP opsætning] i websidemenuen for at konfigurere og gemme LDAP indstillingerne. (Der kræves administratorrettigheder). Når autoslet aktiveres, logges der automatisk ud. For at logge ud Tryk på tasten [LOGOUT] ( ). (Kun hvis der indtastes et faxnummer.) 8

10 Liste over (Generelt): Når du har fået adgang til systemindstillingerne med generelle rettigheder, vises følgende elementer. Standard fabriksindstillingerne for hvert element vises også. For elementer, hvortil der kun er adgang med administratorrettigheder, se "Liste over (Administrator):" (side 62). Afhængigt af maskinens specifikationer og det installerede tilbehør, er det muligt, at det nogle indstillinger ikke bruges. Element Standard fabriksindstilling Side Total Antal 3 Jobtæller 3 Enhedstæller 4 Standardindst. 5 Vis Kontrast (Indstil til midterværdi) 5 Ur Dato Format Indstilling Af Sommertid [DD/MM/ÅÅÅÅ], [/], [Sidst], [24-Timer] 6 Keyboard Vælg Engelsk(UK) 7 Listeudskrivning (Bruger) 8 Liste Over Alle Generelle Indstillinger 8 Printertestside Liste over PCL-symbolsæt Liste over PCL-fonte Tilg. Font-liste 9 Liste over PS-fonte* PS udvidet fontliste* Netværks-kortside Sender Adresseliste Liste Over Indiv. Numre Liste Over Gruppenumre Programliste 20 Hukommelses-Boks-Liste Liste med alle Modtagere Dokumentarkiv Mappeliste 2 9

11 Element Standard fabriksindstilling Side Papirbakke Indstil. 22 Bakkeindstillinger Skuffe Almindelig, A4 (8-/2" x ") Skuffe 2 Almindelig, A3 (" x 7") Skuffe 3 22 Skuffe 4 Variationer afhænger af maskinkonfigurationen Skuffe 5 Manuel Feeder Almindelig, Auto-AB Papirtype Registrering Brugertype Brugertype 2 Brugertype 3 Brugertype 4 26 Brugertype 5 Brugertype 6 Brugertype 7 Auto-Skuffeskift Aktiver 27 Adresse-Kontrol 28 Direkte Adresse/Program Indiv. nummer Søg Nummer Navn Forbogstav 28 Indeks Adresse Tastnavn Filstørrelse 0

12 Element Standard fabriksindstilling Side Inter. Fax* 2 Søg Nummer Navn Forbogstav Indeks 28 Adresse Tastnavn Komprimering I-Fax Rapport Gruppenummer Søg Nummer Gruppenavn Forbogstav 32 Indeks Adresse Tastnavn Program Programnavn Indstillinger Adresse 36 Opløsning Belysning Special-Funktioner Ændr/Slet 38 Brugerdefineret Indeks Br. Br. 2 Br. 3 4 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Fax Data Modtag/Videres. 42 Internet-Fax Manuel Modtagelse* 2 Modtage Start 42 Manuel modtagelsestast på startskærm Aktiver I-Fax Data Videresending* 2 43

13 Element Standard fabriksindstilling Side Printer Tilstand 44 Standardindstillinger Kopier Retning Stående Standardpapirstørrelse A4 (8-/2" x ") Standardudskriftsbakke* 3 Standardpapirtype Variationer afhænger af maskinkonfigurationen Almindeligt Papir 44 Linietykkelse 5 2-Sidet Print Farvetilstand N-Op udskriv -Sidet S/H -Op PCL-indstillinger PCL-symbolsæt-indstillinger PCL Skrifttype indst. PCL Linjeføderkode Bred A4 3, PC-8 Intern Skrifttype, 0. Courier 0. CR=CR:LF=LF:FF=FF 47 PostScript-indstillinger* 49 Udskriv PS-fejl Dok.Arkiverings-Kontrol 50 Reg. Af Brugerdef. Mappe Mappenavn Forbogstav 50 Adgangskode Brugernavn Ret/Slet Brugerdef. Mappe 53 USB-Enhed Kontrol 55 Brugerkontrol* 4 56 Udskriv flere sæt 56 * Når PS3 udvidelseskittet er installeret. *2 Når Internet fax udvidelsessæt er installeret. *3 Når der er installeret en højre bakke. *4 Når brugerautencificering er aktiveret og en bruger uden autoritet til at konfigurere systemindstillingerne (administrator) er logget ind. (Eksklusive standard fabriksgemte brugere.) 2

14 Total Antal De viste (eller udskrevne) elementer varierer afhængigt af maskinspecifikationerne og det installerede ekstraudstyr. Jobtæller Den viser eller udskriver tællingen af alle jobs. SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk på tasten [Total Antal]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Total Antal Tryk på tasten [Jobtæller]. 3 Jobtæller Enhedstæller 4 Jobtæller Total Antal Kopier Udskrifter Andre Udskrifter Modtag fax S/H 2,47,369 3,23,47 3,246,80 4,680,00,097,32 F. Farve 36,94,700 2,020,030 5,894,670 Udskriv 2 Farver 39,800 39,800 E. Farve 72,568 72,568 /3 (2) () Kontroller jobtællingen. () Gå om nødvendigt igennem skærmene med tasterne for at vise det ønskede element. (2) Tryk på tasten [Udskriv], for at udskrive tællingerne. Der vises en meddelelsesskærm og udskrivningen begynder. A3 (" x 7") papirstørrelse tælles som to ark. Hvert papirark, der bruges til automatisk dobbeltsidet kopiering tælles som to sider (A3 (" x 7") papir tælles som fire sider). En angivet papirstørrelse på 384 mm (5-/8") eller større tælles som to sider. (Fire sider, når der bruges dobbeltsidet kopiering.) Sider, der udskrives direkte fra maskinen, som f.eks. listeudskrifter er inkluderet i tællingen "Andre Udskrifter". Sådan annulleres udskrivningen Tryk på tasten [Fortryd] på meddelelsesskærmen, som vises efter at du har berørt tasten [Udskriv]. 3

15 Enhedstæller Den bruges til, at vise eller udskrive tællingen af det tilbehør, der er installeret på maskinen. SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk på tasten [Total Antal]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Total Antal Tryk på tasten [Enhedstæller]. 3 Jobtæller Enhedstæller Enhedstæller Dokument-Feeder Duplex Hæfter :9,496,400 : 6,256,23 : 5,923 Udskriv Kontroller enhedstællinger. Tryk på tasten [Udskriv], for at udskrive tællingerne. Der vises en meddelelsesskærm og udskrivningen begynder. 4 Dokument-feeder Hvert ark tælles som to sider, når der udføres tosidet scanning. Hæfter (når der er installeret en finisher eller et ryghæftningsmodul.) To-positionshæftning og brochurehæftning tælles som "2" gange. Sådan annulleres udskrivningen Tryk på tasten [Fortryd] på meddelelsesskærmen, som vises efter at du har konfigureret tasten [Udskriv]. 4

16 Standardindst. Vis Kontrast Brug den til, at justere displayet for at gøre det nemmere at se. SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk tasten [Standardindst.]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Standardindstillinger Tryk tasten [Vis Kontrast]. 3 Vis Kontrast Ur Keyboard Vælg () (2) Juster lysstyrken. 4 Vis Kontrast ABCDE ABCDE Lysere Mørkere ABCDE ABCDE () Tryk tasten [Lysere] eller [Mørkere]. Tasten [Lysere] gør displayet lysere og tasten [Mørkere] gør displayet mørkere. (2) Tryk tasten []. 5

17 Ur Brug det til, at indstille dato og klokkeslæt i maskinens indbyggede ur. SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk tasten [Standardindst.]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Standardindstillinger Tryk tasten [Ur]. 3 Vis Kontrast Ur Keyboard Vælg Indstil Ur År Måned Indstilling Af Sommertid Dag 0 Time 0 Minut 50 Dato Format Juster dato og klokkeslæt. () Tryk tasterne [År], [Måned], [Dag], [Time] og/eller [Minut] og brug tasterne til at indstille den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt. () (2) (2) Tryk tasten []. Tryk på tasten [Dato Format], for at ændre datoens format. Følgende skærm vises. 4 Dato Format 0/08/2005/Tir 0:5 ÅÅÅÅ/MM/DD MM/DD/ÅÅÅÅ / Dag-Navn Position Først 2-Timer DD/MM/ÅÅÅÅ Sidst 24-Timer På skærmen for datoformat, skal du vælge rækkefølgen år, måned og dag (MM/DD/ÅÅÅÅ), deletegn, dagens position og et 2-timer eller et 24-timer format. Vælg hvert element og berør tasten []. Hvis du ønsker, at klokken ændres automatisk ved sommertidens begyndelse og afslutning, skal du markere afkrydsningsboksen [Indstilling Af Sommertid]. Når denne funktion er i brug skifter tiden ved dagslysets komme og afslutning og sparer tid som følger : Standard tid Sommertid: Sidste søndag i marts, :00 2:00 Standard tid Vintertid: Sidste søndag i oktober, :00 0:00 Hvis "ing af justering af ur" (side 87) er aktiveret i systemindstillingerne (administrator), kan dato og klokkeslæt ikke indstilles. 6

18 Keyboard Vælg Tastaturets layout, der vises på tekstindtastningsskærmene kan ændres. SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk tasten [Standardindst.]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Standardindstillinger Tryk tasten [Keyboard Vælg]. 3 Vis Kontrast Ur Keyboard Vælg 4 Keyboard Vælg Engelsk(US) Fransk Engelsk(UK) Tysk Vælg tastatur. () Tryk på det ønskede display-sprog. (2) Tryk tasten []. () (2) De tastaturer, der kommer frem, og fabriks standardtastaturet er forskellige efter land og region. 7

19 Listeudskrivning (Bruger) Der kan udskrives en testside for at kontrollere maskinens indstillinger. Liste Over Alle Generelle Indstillinger Denne liste viser alle generelle indstillinger, inklusive hardwarestatus, software status, printertilstand indstillinger, systemindstillinger og total antal. SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk tasten [Listeudskrivning (Bruger)]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Liste Over Alle Generelle Indstillinger /2 Tryk tasten [Liste Over Alle Generelle Indstillinger]. Udskrivningen begynder. Printertestside 3 Sender Adresseliste Sådan annulleres udskrivningen Tryk på tasten [Fortryd] på meddelelsesskærmen, som vises efter at du har trykket tasten [Liste Over Alle Generelle Indstillinger]. 8

20 Printertestside Den bruges til, at udskrive listen over PCL-Symbolsæt, forskellige fontlister og Netværkskortsiden (netværksinterfaceindstillinger, osv.). SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk tasten [Listeudskrivning (Bruger)]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Tryk tasten [Printertestside]. 3 Liste Over Alle Generelle Indstillinger Printertestside /2 Sender Adresseliste Printertestside Tryk den liste, du ønsker, at udskrive. Udskrivningen begynder. Liste over PCL-symbolsæt Liste over PCL-fonte Tilg. font-liste 4 Liste over PS-fonte PS udvidet fontliste Netværkskortside De elementer, der vises varierer, afhængigt af de funktioner, der er blevet tilføjet til maskinen. Sådan annulleres udskrivningen Tryk på tasten [Fortryd] på meddelelsesskærmen, som vises efter at du har trykket en af tasterne. Hvis " Udskrivning Af Testside" (side 97) er aktiveret i systemindstillingerne (administrator), er det ikke muligt, at udskrive testsider. 9

21 Sender Adresseliste Brug den til, at udskrive Liste over Indiv. numre, Liste over gruppenumre, Programliste, Hukommelsesboksliste og All Sending Address List. SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk tasten [Listeudskrivning (Bruger)]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Tryk tasten [Sender Adresseliste]. 3 Liste Over Alle Generelle Indstillinger Printertestside Sender Adresseliste /2 Sender Adresseliste Tryk den liste, du ønsker, at udskrive. Der vises en meddelelsesskærm og udskrivningen begynder. Liste Over Indiv. Numre Liste Over Gruppenumre Programliste 4 Hukommelses- Boks-Liste Liste med alle Modtagere Sådan annulleres udskrivningen Tryk på tasten [Fortryd] på meddelelsesskærmen, som vises efter at du har trykket en af tasterne. 20

22 Dokumentarkiv Mappeliste Den viser mappenavne for dokumentarkiv. SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk tasten [Listeudskrivning (Bruger)]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Dokumentarkiv Mappeliste 2/2 Udskriv Dokumentarkiv mappeliste. () Tryk tasterne for at skifte mellem skærmene. (2) Tryk tasten [Dokumentarkiv Mappeliste]. 3 (2) () Der vises en meddelelsesskærm og udskrivningen begynder. Sådan annulleres udskrivningen Tryk på tasten [Fortryd] på meddelelsesskærmen, som vises efter at du har trykket tasten [Dokumentarkiv Mappeliste]. 2

23 Papirbakke Indstil. Bakkeindstillinger Den bruges til, at angive papirtypen, papirstørrelsen og de funktioner, der bruges til hver papirbakke. SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk tasten [Papirbakke Indstil.]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Papirbakke Indstil. Tryk tasten [Bakkeindstillinger]. 3 Bakkeindstillinger Papirtype Registrering Auto-Skuffeskift 4 Papirbakke Indstil. Skuffe Type/Størrelse Almindelig / A4 Udskr. Kopi Fax I-Fax Dok. Arkiv. Fastsat Papirside Bloker Duplex Bloker Hæfter Bloker Hullemask. /6 Vælg den bakke, du ønsker at konfigurere. () Du kan om nødvendigt bruge tasterne til, at skifte imellem bakkerne. (2) Tryk tasten [Type/Størrelse]. (2) () 22

24 Eksempel: Bakke er valgt Tryk den ønskede papirtype. Type-/Størrelseindstillinger For Skuffe Vælg papirtype Almindelig Brevpapir Fortryd /2 Fortrykt Genbrugspapir Forhullet Farvet /2 5 Type-/Størrelseindstillinger For Skuffe Fortryd Vælg papirtype 2/2 Brugertype Brugertype 2 Brugertype 3 Brugertype 4 Brugertype 5 Brugertype 6 Brugertype 7 /2 De papirtyper, der kan vælges varierer fra papirbakke. For mere information herom henvises til "Bakkeindstillinger" (side 25). For at konfigurere [Brugertype ] til [Brugertype 7], se "Papirtype Registrering" (side 26). () Type-/Størrelseindstillinger For Skuffe Type Type Almindelig A3 Størrelse A4 A4R (2) /3 Vælg papirstørrelse. () Tryk den ønskede papirstørrelse. (2) Tryk tasten []. A5R B4 B5 B5R 26x330(8 /2 x3) 2/2 () (2) Type-/Størrelseindstillinger For Skuffe Type Type Størrelse 2/3 Almindelig x7 8 /2 x4 8 /2 x 8 /2 xr 7 /4 x0 /2 R 5 /2 x8 /2 R 6 () (2) 2/2 Type-/Størrelseindstillinger For Skuffe Type Type Almindelig Størrelse 8K 6K 6KR 3/3 2/2 Den papirstørrelse, der kan vælges varierer fra papirbakke. For mere information herom henvises til "Bakkeindstillinger" (side 25). Når Manuel feeder bakken er valgt, varierer den papirstørrelse der kan vælges afhængigt af den papirtype, der er valgt i Trin 5. For at få flere oplysninger, se "Bakkeindstillinger" (side 25). Hvis du ønsker manuelt at angive en special papirstørrelse, der ikke er på listen, se "Direkte indtastning af papirstørrelsen" (side 24). 23

25 7 Papirbakke Indstil. Skuff Udskr. Kopi Type/Størrelse Almindelig / A4 Fax () I-Fax Dok. Arkiv. Fastsat Papirside Bloker Duplex Bloker Hæfter Bloker Hullemask. (2) /6 Vælg udskrivningsfunktioner for bakken. () Tryk de ønskede afkrydsningsbokse, så de viser eller. (2) Tryk tasten []. Normalt er alle afkrydsningsboksene markeret. Hvis der er en funktion, som du ikke ønsker, at bruge til bakken, skal du fjerne markeringen. Hvis papirtypeindstillingen er en anden end almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir eller brugertype, kan afkrydsningsboksene [Fax] og [I-Fax] ikke markeres. Bakkeegenskaber, som f.eks. "Fortsat Papirside" indstilles automatisk, når papirtypen vælges. Papirbakkeegenskaberne kan ikke ændres på denne skærm. Direkte indtastning af papirstørrelsen Når specialbakken vælges, og der vælges en anden papirtype end konvolutter eller transparenter i trin 4 i "Bakkeindstillinger" (side 22), kan du følge trinene nedenfor for at indtaste papirstørrelsen. Type-/Størrelseindstillinger For Manuel Feeder Type Tryk tasten [Brugerdef.For.]. Type Almindelig Auto-Inch Auto-AB Størrelse 2x8,x7,8 2 x4 8 2 x,8 2 xr,5 2 x8 2 R 7 4 x0 2 R,A3,A4,B4,B5 A3W,A3,A4,A4R,A5R,B4 B5,B5R,26x330(8 2 x3) x7,8 2 x 8K 6K 6KR Brugerdef.For. X420 Y297 2/2 2 Type-/Størrelseindstillinger For Manuel Feeder Type Almindelig Auto-Inch Auto-AB Brugerdef.For. X Y () (2) X 420 Y 297 AB Type (48 432) mm (00 297) mm Inch Angiv størrelsen. () Angiv størrelsen. Tryk tasten [X], og indtast papirets vandrette mål (X) med tasterne. Tryk tasten [Y], og indtast papirets lodrette mål (Y) med tasterne. (2) Tryk tasten []. Type-/Størrelseindstillinger For Manuel Feeder Type Tryk tasten []. 3 Type Almindelig Auto-Inch Auto-AB Størrelse 2x8,x7,8 2x4 8 2x,8 2xR,5 2x8 2R 7 4x0 2R,A3,A4,B4,B5 A3W,A3,A4,A4R,A5R,B4 B5,B5R,26x330(8 2x3) x7,8 2x 8K 6K 6KR Brugerdef.For. X200 Y260 2/2 Hvis "ing af Bakkeindstillinger" (side 90) er aktiveret i systemindstillingerne (administrator), kan bakkeindstillingerne ikke konfigureres. 24

Vejledning for systemindstillinger

Vejledning for systemindstillinger MODEL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N Vejledning for systemindstillinger Indholdsfortegnelse Om denne vejledning......................... 4 Vejledninger vedlagt maskinen................ 5 1 SYSTEMINDSTILLINGER

Læs mere

Din brugermanual SHARP MX-2300N/2700N

Din brugermanual SHARP MX-2300N/2700N Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Vejledning for dokumentarkivering

Vejledning for dokumentarkivering MODEL: MX-5500N MX-600N MX-7000N Vejledning for dokumentarkivering INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING...................... 3 VEJLEDNINGER VEDLAGT MASKINEN....... 4 DOKUMENTARKIVERING OVERSIGT..................................

Læs mere

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 Sikkerhedsindstillinger for datasikkerhedssæt...4 Funktion for dokumentstyring...4 Dokument

Læs mere

Din brugermanual SHARP MX-2300N/2700N http://da.yourpdfguides.com/dref/1288770

Din brugermanual SHARP MX-2300N/2700N http://da.yourpdfguides.com/dref/1288770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brugervejledning

MODELL: MX-2300N MX-2700N. Brugervejledning MODELL: MX-2300N MX-2700N Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING...................... 2 VEJLEDNINGER VEDLAGT MASKINEN....... 2 1 FØR MASKINEN ANVENDES DELNAVNE OG FUNKTIONER..................

Læs mere

Kortfattet startvejledning. Kortfattet startvejledning

Kortfattet startvejledning. Kortfattet startvejledning MODELL: MX-M850 MX-M950 MX-M1100 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Kortfattet startvejledning Kortfattet startvejledning Generelt Maskinens funktioner, placering af originaler og ilægning af papir. Kopiering

Læs mere

LASERPRINTER MODEL: MX-B380P. Udskrivning Basisprocedurer for brug af maskinen.

LASERPRINTER MODEL: MX-B380P. Udskrivning Basisprocedurer for brug af maskinen. MODEL: MX-B380P LASERPRINTER Hurtigstartvejledning Før brug af maskinen Maskinens funktioner og procedurer for ilægning af papir. Udskrivning Basisprocedurer for brug af maskinen. Systemindstillinger Konfiguration

Læs mere

Vejledning for printer

Vejledning for printer MODEL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N Vejledning for printer INDHOLD OM DENNE VEJLEDNING...................... 4 VEJLEDNINGER VEDLAGT MASKINEN....... 5 MASKINENS PRINTERFUNKTION............... 6 1 UDSKRIVNING

Læs mere

Vejledning for printer

Vejledning for printer MODELL: MX-2300N MX-2700N Vejledning for printer INDHOLD OM DENNE VEJLEDNING...................... 3 VEJLEDNINGER VEDLAGT MASKINEN....... 4 MASKINENS PRINTERFUNKTIONER............ 5 1 UDSKRIVNING FRA WINDOWS

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner)

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) MODELL MX-NB0 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) Side INTRODUKTION... INDHOLDSFORTEGNELSE... FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN... SÅDAN BRUGES NETVÆRKSSCANNERFUNKTIONEN...

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke er beskrevet

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Vejledning for dokumentarkivering

Vejledning for dokumentarkivering MODELL: MX-2300N MX-2700N Vejledning for dokumentarkivering INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING...................... 2 VEJLEDNINGER VEDLAGT MASKINEN....... 2 DUMENTARKIVERING OVERSIGT..................................

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Scannerreference. Betjeningsvejledning

Scannerreference. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler til mapper Lagring af filer med scannerfunktionen Levering af scanningsfiler Scanning

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper

Funktioner* er tilgængelig ved at trykke på faner eller Alle opgavetyper BERØRINGSSKÆRM - Viser alle de tilgængelige funktioner og generelle maskin SLET ALT - Genindstiller alle funktioner til deres standardindstilling. PAUSE - Standser den aktuelle opgave. START - Starter

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SUPERBRUGERENS INSTRUKTIONSBOG

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SUPERBRUGERENS INSTRUKTIONSBOG MODELL AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SUPERBRUGERENS INSTRUKTIONSBOG FORMÅLET MED KEY OPERATOR-PROGRAMMER PROGRAMMERING AF KEY OPERATOR-KODEN BRUG AF KEY OPERATOR- PROGRAMMER LISTE OVER

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING

MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING INDLEDNING Denne brugervejledning beskriver MX-C300P/MX-C300PE/MX-C300PL digital fuldfarveprinter. Hvor "MX-XXXX" vises

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

Vejledning for scanner

Vejledning for scanner MODELL: MX-2300N MX-2700N Vejledning for scanner INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING...................... 3 VEJLEDNINGER VEDLAGT MASKINEN....... 4 FØR MASKINEN ANVENDES SOM NETVÆRKSSCANNER NETVÆRKSSCANNERFUNKTION...............

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet

Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet Canon Brugervejledning til Canon IR2200i og IR3300i på IT-Universitetet Denne brugervejledning er tilstrækkelig til løsning af de mest almindelige opgaver på de nye multifunktionsmaskiner fra Canon. De

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

MODEL: MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULDFARVE MULTIFUNKTIONSSYSTEM BETJENINGSVEJLEDNING

MODEL: MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULDFARVE MULTIFUNKTIONSSYSTEM BETJENINGSVEJLEDNING MODEL: MX-C250E MX-C250F MX-C250FE MX-C300E MX-C300W MX-C300WE DIGITALT FULDFARVE MULTIFUNKTIONSSYSTEM BETJENINGSVEJLEDNING INDLEDNING Denne brugervejledning beskriver MX-C250E/MX-C250F/MX-C250FE/MX-C300E/MX-C300W/MX-C300WE

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2015 Electronics For Imaging, Inc. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 5. oktober 2015 Indhold 3 Indhold...5 Fiery Driver Updater...5 Opret brugerdefinerede

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt Sådan kan du: Kopiere Bruge Digital Send Faxe Lagre job www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp www.hp.com/go/usemymfp

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

MX-FR50U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold

MX-FR50U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold MX-FR50U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 l Systemindstillinger for data sikkerhedskit...4 l Funktion for dokumentstyring...4

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Print for studerende- FollowMe/SafeQ system

Print for studerende- FollowMe/SafeQ system Print for studerende- FollowMe/SafeQ system Indhold Logge på UCSyd s stationære computere.... 2 Sætte penge ind på din printkonto... 2 Print fra mobile enheder... 4 Udskrivning fra offentlig tilgængelige

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-2300N MX-2700N MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM Installationsvejledning for software Bevar denne vejledning let tilgængelig til brug. Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning

Læs mere

FØR BRUG AF MASKINEN UDSKRIVNING

FØR BRUG AF MASKINEN UDSKRIVNING MODELL: MX-C380P Betjeningsvejledning FØR BRUG AF MASKINEN UDSKRIVNING SYSTEMINDSTILLINGER FEJLFINDING VEJLEDNINGER VEDLAGT MASKINEN Betjeningsvejledninger i PDF-format (denne vejledning) Vejledningerne

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Log på som

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Se HTML-/PDF-filerne

Læs mere

Betjeningsmanual til Sharpdesk Mobil V2.1 Til Windows

Betjeningsmanual til Sharpdesk Mobil V2.1 Til Windows Betjeningsmanual til Sharpdesk Mobil V2.1 Til Windows SHARP CORPORATION Copyright 2013-2015 SHARP CORPORATION Alle rettigheder forbeholdes. 1 Indholdsfortegnelse 1 Oversigt... 4 2 Noter om brug... 5 3

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

MX-FR47U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold

MX-FR47U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold MX-FR47U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 Sikkerhedsindstillinger for datasikkerhedssæt...4 Funktion for dokumentstyring...4 Dokument

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11

4.2 Sådan kopierer du på Aalborg Bibliotekerne... 11. 4.1 Identificer dig på kopimaskinen... 11 Indholdsfortegnelse 1. Sådan opretter du en konto i s kopi-/printsystem... 2 1.1 Opret kopi-/printkonto hjemmefra... 2 1.2 Aktivering af din kopi-/printkonto... 3 2. Sådan indbetaler du penge på din kopi-/printkonto...

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 920 http://da.yourpdfguides.com/dref/589306

Din brugermanual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 920 http://da.yourpdfguides.com/dref/589306 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 920 i brugermanualen (information,

Læs mere

Om startskærmbilledet

Om startskærmbilledet Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel Om startskærmbilledet Når printeren tændes, vises et basisskærmbillede, kaldet startskærmbilledet, på displayet. Tryk på knapperne på

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Din brugermanual SHARP MX-2300N/2700N http://da.yourpdfguides.com/dref/1288765

Din brugermanual SHARP MX-2300N/2700N http://da.yourpdfguides.com/dref/1288765 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Husk

Læs mere

Nem betjeningsvejledning

Nem betjeningsvejledning Nem betjeningsvejledning Grundlæggende INDHOLD Forord Hvordan håndbøgerne er opdelt... Hvad kan du med denne maskine... Betjeningspanel... Kopifremstilling... Dette kan maskinen (Skærmbilledet Grundlæggende

Læs mere

Canon. ir3320i/ir2220i ir3320n Kopivejledning

Canon. ir3320i/ir2220i ir3320n Kopivejledning Canon ir3320i/ir2220i ir3320n Kopivejledning Håndbøger til denne maskine Håndbøgerne til denne maskine er opdelt på følgende måde. Se i dem for at få yderligere oplysninger. Håndbøger, der følger med ekstraudstyr,

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Kort gennemgang af. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet tilbyder nogle særlige fordele, der hjælper dig med at udføre opgaven.

Kort gennemgang af. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet tilbyder nogle særlige fordele, der hjælper dig med at udføre opgaven. CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 CopyCentre/ WorkCentre Pro Kort gennemgang af Systemet tilbyder nogle særlige fordele, der hjælper dig med at udføre opgaven Indholdsfortegnelse Kopiering

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere