Vejledning for systemindstillinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for systemindstillinger"

Transkript

1 MODELL: MX-2300N MX-2700N Vejledning for systemindstillinger

2 Indhold Om denne vejledning SYSTEMINDSTILLINGER (GENERELT) Adgang til (Generelt): Liste over (Generelt): Total Antal Standardindst Listeudskrivning (Bruger) Papirbakke Indstil Adresse-Kontrol Fax Data Modtag/Videres Printer Tilstand Dok.Arkiverings-Kontrol USB-Enhed Kontrol Brugerkontrol SYSTEMINDSTILLINGER (ADMINISTRATOR) Adgang til (Administrator):.. 58 Liste over (Administrator): Brugerkontrol Energispare-Funktion Drifts-Indstillinger Enhedskontrol Kopi-Indstillinger Netværks-Indstillinger Printer Indstillinger Indstillinger For Billedafs Dok.Arkiv. Indstillinger Listeudskrivning (Administrator) Sikkerheds-Indstillinger Aktiver/ Indstillinger Skift Admini-strator Kodeord Produkt Kode Tilbagehold./Kald af Systemindstil

3 Om denne vejledning Bemærk venligst Denne vejledning indeholder henvisninger til faxfunktionen. Bemærk venligst, at faxfunktionen imidlertid ikke er tilgængelig i visse lande og regioner. Denne vejledning er blevet udarbejdet med stor omhu. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål om vejledningen, bedes du kontakte nærmeste autoriserede servicecenter. Dette produkt er gennemprøvet og har gennemgået en grundig kvalitetskontrol. Hvis der alligevel mod vores forventning skulle vise sig at være en defekt eller et problem, bedes du kontakte dit nærmeste autoriserede servicecenter. Bortset fra tilfælde dækket af lovgivningen, er SHARP ikke ansvarlig for fejl, der opstår under brug af produktet eller dets ekstraudstyr, heller ikke for fejl der skyldes ukorrekt betjening af produktet og dets ekstraudstyr, eller andre fejl eller skader, der opstår på grund af brug af produktet. Advarsel Gengivelse, tilpasning eller oversættelse af indholdet i denne vejledning uden forud skriftlig tilladelse er forbudt, bortset fra hvad der er tilladt ifølge lovgivning om kopiering. Alle oplysninger indeholdt i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationer og betjeningspanelet og berøringspanelet vist i denne vejledning De perifere enheder er som regel ekstraudstyr, men nogle modeller inkluderer visse perifere enheder som standardudstyr. Forklaringerne i denne vejledning går ud fra, at der er installeret en højre bakke og bordmodul/2 x 500 ark papirskuffe. For yderligere forklaringer af visse funktioner og brugsmåder, går nogle forklaringer ud fra, at de perifere ekstraenheder er installerede. Displayets skærme, meddelelser og tastnavne, der er vist i denne vejledning, kan være forskellige fra dem, der faktisk er på maskinen på grund af produktforbedringer. Vejledninger vedlagt maskinen Trykte vejledninger og vejledninger gemt i PDF-format på maskinens harddisk leveres sammen med maskinen. Når du bruger maskinen, skal du læse om de funktioner, du anvender, i den tilhørende vejledning. Trykte vejledninger Vejledningens navn Sikkerhedsvejledning Installationsvejledning for software Kortfattet startvejledning Fejlfinding Indhold Denne vejledning indeholder anvisninger for sikker brug af maskinen og viser specifikationer for maskinen og perifere enheder. Denne vejledning forklarer hvordan softwaren installeres, og hvordan indstillingerne konfigureres for at bruge maskinen som printer eller scanner. Denne vejledning giver letfattelige forklaringer af alle maskinens funktioner samlet i et enkelt bind. Detaljerede forklaringer for hver enkelt funktion kan findes i vejledningerne i PDF-format. Denne vejledning forklarer, hvordan papirstop afhjælpes og giver svar på ofte stillede spørgsmål angående betjening af maskinen i hver enkelt funktion. Der henvises til denne vejledning, når du har problemer ved brug af maskinen. 2

4 Betjeningsvejledninger i PDF-format Vejledningerne i PDF-format giver detaljerede forklaringer af fremgangsmåder for brugen af maskinen i hver enkelt funktion. For at se PDF-vejledningerne skal de hentes fra harddisken i maskinen. Fremgangsmåden for download af vejledninger forklares under "Download af vejledninger i PDF format" i den Kortfattede startvejledning. Vejledningens navn Brugervejledning Vejledning for kopimaskine Vejledning for printer Vejledning for scanner Vejledning for dokumentarkivering Vejledning for systemindstillinger (Denne vejledning) Indhold Denne vejledning giver oplysninger om emner som grundlæggende betjeningsprocedurer, hvordan der ilægges papir, og maskinens vedligeholdelse. Denne vejledning giver detaljerede forklaringer på fremgangsmåder for brug af kopieringsfunktionen. Denne vejledning giver detaljerede forklaringer på fremgangsmåder for brug af printerfunktionen. Denne vejledning giver detaljerede forklaringer på fremgangsmåder for brug af scannerfunktionen og Internet-faxfunktionen. Denne vejledning giver detaljerede forklaringer på fremgangsmåder for brug af dokumentarkiveringsfunktionen. Dokumentarkiveringsfunktionen gør det muligt at gemme dokumentdata fra et kopierings- eller faxjob, eller data fra et udskrivningsjob, som en fil på maskinens harddisk. Filen kan kaldes frem efter behov. Denne vejledning forklarer "", som anvendes til at konfigurere en mangfoldighed af parametre, så de passer til de mål og behov, som findes på din arbejdsplads. De aktuelle indstillinger kan blive vist eller udskrevet fra "". Ikoner der anvendes i vejledningerne Ikonerne i vejledningerne angiver følgende typer af oplysninger: Advarer dig om en situation, hvor der er risiko for at beskadige maskinen eller for maskinsvigt. Giver en yderligere forklaring på en funktion eller fremgangsmåde. Forklarer, hvordan en operation annulleres eller korrigeres. 3

5 Denne vejledning anvendes til at konfigurere en række parametre, således at de passer til formålene og behovene på din arbejdsplads. ne bruges også til at vise eller udskrive maskinens aktuelle indstillinger og status. ne giver dig mulighed for, at gøre maskinen nemmere at bruge. ne indeholder indstillinger til brug af generelle brugere og indstillinger, der kun kan konfigureres af en administrator til maskinen. Disse to grupper af indstillinger er adskilt som følger i denne vejledning. (Generelt):, der kan konfigureres af generelle brugere (inklusive administratoren). For eksempel kan de følgende indstillinger konfigureres. Indstillinger for dato og tid Indstillinger for papirbakke (papirstørrelse og papirtype) Lagring af destinationer for fax- og scannerfunktioner. Indstillinger relateret til printerfunktionen Lagring, redigering og sletning af mapper for dokumentarkiveringsfunktionen. Viser antallet af udskrevne, scannede og faxede sider. For mere information herom henvises til ". SYSTEMINDSTILLINGER (GENERELT)" (side 5). (Administrator) *Login Kræves, der kan konfigureres af administratoren. For at konfigurere disse indstillinger, er det nødvendigt at logge ind som administrator. For eksempel kan de følgende indstillinger konfigureres. Gem brugere af maskinen. Energispareindstillingerne Indstillinger relateret til betjeningspanelet Indstillinger for tilbehør, der er installeret på maskinen. Indstillinger relateret til kopifunktionen Netværkstilslutningsforbindelser Transmission/modtagelsesindstillinger for fax og scannede billeder Avancerede indstillinger for dokumentarkiveringsfunktionen For mere information herom henvises til "2. SYSTEMINDSTILLINGER (ADMINISTRATOR)" (side 58). Indstillinger for generelle brugere Indstillinger for administratorer Administratoradgangskode For at opretholde sikkerheden, skal maskinens administrator ændre adgangskoden med det samme efter at maskinen er købt. (For standard fabriksadministratoradgangskoden, se "FACTORY DEFAULT PASSWORDS" i Sikkerhedsvejledningen.) For ændring af adgangskoden henvises til "Skift Admini-strator Kodeord" (side 8) i systemindstillingerne (administrator). *For at sikre en høj sikkerhedsgrad, skal adgangskoden ændres med regelmæssige mellemrum. De ovennævnte grupperinger af "Generelt" og "Administrator" bruges som en nem måde til at afklare indstillingernes funktioner. Disse grupperinger vises ikke på berøringspanelet. Websiderne kan også bruges til at konfigurere systemindstillingerne. Klik på [] i websidemenuen for at konfigurere systemindstillingerne fra websiderne. 4

6 SYSTEMINDSTILLINGER (GENERELT) Dette kapitel beskriver de systemindstillinger, der kan konfigureres af maskinens generelle brugere. Adgang til (Generelt): Når Brugergodkendelse ikke er aktiveret Sørg for, at maskinen står på standby og tryk derefter på tasten [SYSTEM INDSTILLING] på betjeningspanelet. Betjeningspanel DUMENT ARKIV SEND IMAGE KOPI JOBSTATUS PRINT KLAR DATA LINIE DATA SYSTEM INDSTILLING LOGOUT Tasten [SYSTEM INDSTILLING] Når der trykkes på tasten [SYSTEM INDSTILLING], forekommer følgende menuskærm på LCD-panelet. Berør det element på denne skærm, som du ønsker at konfigurere. For at få detaljerede forklaringer på alle indstillingerne henvises til de følgende sider i dette kapitel. Skærm for (fabriksindstilling) Admin Kodeord Total Antal Papirbakke Indstil. Printer Tilstand Standardindst. Adresse- Kontrol Dok.Arkiverings- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. USB-Enhed Kontrol Setup Items Tasten [] For at afbryde systemindstillingerne, tryk tasten [] i øverste højre hjørne af skærmen. Fra starten er brugerkontrol deaktiveret (standard fabriksindstilling). 5

7 Når Brugergodkendelse er aktiveret Når "Brugergodkendelse Indstilling" (side 76) er aktiveret, er det nødvendigt at logge ind på login-skærmen før maskinen kan bruges. Login-skærmen varierer afhængigt af de indstillinger, der er konfigureret i "Godkendelsesmetode Indstilling" (side 76). Hvis en af de følgende login-skærme vises, skal du logge ind ved hjælp af de brugeroplysninger, du har fået af maskinens administrator. Derefter kan du bruge systemindstillingerne. Indtast venligst dit brugernavn / kodeord. Indtast venligst dit brugernavn / kodeord. Brugerbekræftelse Login Navn Brugernavn Adgangskode Brugerbekræftelse Login Navn Brugernavn -adresse Godkendt til: Server Adgangskode Godkendt til: Server Login navn og adgangskode Login navn, adgangskode og -adresse Indtast dit brugernummer. Admin Login Brugernummer Check med din administrator om de brugeroplysninger, der er nødvendige for login. Når autologin er aktiveret, vises login-skærmen ikke. Login ved hjælp af navn og password Når brugerkontrol fungerer via login navn/adgangskode/ -adresse, skal din -adresse også indtastes under følgende procedure. Tryk tasten [ -adresse] og indtast din -adresse, som er gemt i LDAP-serveren, på samme måde, som du indtastede adgangskoden. Tryk tasten [], når du er færdig. (Hvis du vælger en bruger, hvis -adresse er gemt i maskinen, indsættes -adressen automatisk, når denne bruger vælges.) Indtast venligst dit brugernavn / kodeord. Tryk på tasten [Login Navn]. Brugerbekræftelse Login Navn Brugernavn Adgangskode Godkendt til: Server Du kan trykke på tasten og indtaste et brugerregistreringsnummer (se "Bruger Registrering" (side 77)) med de numeriske taster for direkte at vælge den tilhørende bruger. 6

8 Vælg en bruger for at logge på. Tilbage Vælg bruger. AAA AAA CCC CCC EEE EEE BBB BBB DDD DDD FFF FFF 25 Admin Login Dir. Indtastn. 2 GGG GGG HHH HHH Alle Brugere ABCD EFGHI JKLMN OPQRST UVWXYZ ABC Bruger Du kan trykke på tasten og indtaste et brugerregistreringsnummer (se "Bruger Registrering" (side 77)) med de numeriske taster for direkte at vælge den tilhørende bruger. For at angive en bruger, der ikke er gemt i maskinen direkte fra LDAP-serveren, skal du trykke på tasten [Dir. Indtastn.], og indtaste det login navn, der er gemt på LDAP-serveren og berøre tasten []. (Når LDAP er aktiveret.) Indtast venligst dit brugernavn / kodeord. Indtast en adgangskode. 3 Brugerbekræftelse Login Navn Brugernavn AAA AAA Adgangskode Godkendt til: Login Lokalt () Tryk på tasten [Adgangskode]. (2) Indtast en adgangskode på den tekstskærm, der kommer frem. Når du logger ind lokalt på maskinen, skal du indtaste din adgangskode, der blev gemt som forklaret i "Bruger Registrering" (side 77). Hvis der er brugerkontrol på LDAP-serveren, skal du indtaste din adgangskode, der er gemt på LDAP-serveren. For fremgangsmåden for indtastning af tekst henvises, se "6. INDTASTNING AF TEKST" i Brugervejledningen. Hvis der ikke er oprettet en adgangskode, er dette trin ikke nødvendigt. Gå til trin 4. Indtast venligst dit brugernavn / kodeord. Tryk tasten []. Brugerbekræftelse Login Navn Brugernavn AAA AAA Adgangskode Godkendt til: Login Lokalt 4 Når der er indtastet en bruger, der er gemt på maskinen, "Godkendt til:". For at indtaste dit login navn direkte eller skifte login destination, skal du trykke tasten [Godkendt til:]. Følgende skærm vises, når der er trykket på tasten. Vælg den ønskede tast og tryk tasten []. Vælg godkendelsessystem for den registrerede bruger. Godkend til: Login Lokalt Server Server 2 Server 3 /2 "Godkend til:" kan ikke ændres, når der ikke er gemt en LDAP-server. Brugere, hvis destination for adgangskontrol er LDAP, kan ikke vælge "Login Lokalt". Dermed afsluttes login proceduren. Efter login, kan systemindstillingerne bruges. For proceduren efter login, se "Når Brugergodkendelse ikke er aktiveret" (side 5). 7

9 Login ved hjælp af brugernummer Indtast dit brugernummer. Indtast dit brugernummer med de numeriske taster. Alle indtastede cifre vil blive vist som " ". Indtast dit brugernummer. Tryk tasten []. 2 Admin Login Når et brugernummer er sat til et 8-cifret nummer er dette trin ikke nødvendigt. (Der logges automatisk in, når der indtastes et brugernummer). Dermed afsluttes login proceduren. Efter login, kan systemindstillingerne bruges. For proceduren efter login, se "Når Brugergodkendelse ikke er aktiveret" (side 5). Klik på [Netværksindstillinger] og derefter [LDAP opsætning] i websidemenuen for at konfigurere og gemme LDAP indstillingerne. (Der kræves administratorrettigheder). Når autoslet aktiveres, logges der automatisk ud. For at logge ud Tryk på tasten [LOGOUT] ( ). (Kun hvis der indtastes et faxnummer.) 8

10 Liste over (Generelt): Når du har fået adgang til systemindstillingerne med generelle rettigheder, vises følgende elementer. Standard fabriksindstillingerne for hvert element vises også. For elementer, hvortil der kun er adgang med administratorrettigheder, se "Liste over (Administrator):" (side 62). Afhængigt af maskinens specifikationer og det installerede tilbehør, er det muligt, at det nogle indstillinger ikke bruges. Element Standard fabriksindstilling Side Total Antal 3 Jobtæller 3 Enhedstæller 4 Standardindst. 5 Vis Kontrast (Indstil til midterværdi) 5 Ur Dato Format Indstilling Af Sommertid [DD/MM/ÅÅÅÅ], [/], [Sidst], [24-Timer] 6 Keyboard Vælg Engelsk(UK) 7 Listeudskrivning (Bruger) 8 Liste Over Alle Generelle Indstillinger 8 Printertestside Liste over PCL-symbolsæt Liste over PCL-fonte Tilg. Font-liste 9 Liste over PS-fonte* PS udvidet fontliste* Netværks-kortside Sender Adresseliste Liste Over Indiv. Numre Liste Over Gruppenumre Programliste 20 Hukommelses-Boks-Liste Liste med alle Modtagere Dokumentarkiv Mappeliste 2 9

11 Element Standard fabriksindstilling Side Papirbakke Indstil. 22 Bakkeindstillinger Skuffe Almindelig, A4 (8-/2" x ") Skuffe 2 Almindelig, A3 (" x 7") Skuffe 3 22 Skuffe 4 Variationer afhænger af maskinkonfigurationen Skuffe 5 Manuel Feeder Almindelig, Auto-AB Papirtype Registrering Brugertype Brugertype 2 Brugertype 3 Brugertype 4 26 Brugertype 5 Brugertype 6 Brugertype 7 Auto-Skuffeskift Aktiver 27 Adresse-Kontrol 28 Direkte Adresse/Program Indiv. nummer Søg Nummer Navn Forbogstav 28 Indeks Adresse Tastnavn Filstørrelse 0

12 Element Standard fabriksindstilling Side Inter. Fax* 2 Søg Nummer Navn Forbogstav Indeks 28 Adresse Tastnavn Komprimering I-Fax Rapport Gruppenummer Søg Nummer Gruppenavn Forbogstav 32 Indeks Adresse Tastnavn Program Programnavn Indstillinger Adresse 36 Opløsning Belysning Special-Funktioner Ændr/Slet 38 Brugerdefineret Indeks Br. Br. 2 Br. 3 4 Br. 4 Br. 5 Br. 6 Fax Data Modtag/Videres. 42 Internet-Fax Manuel Modtagelse* 2 Modtage Start 42 Manuel modtagelsestast på startskærm Aktiver I-Fax Data Videresending* 2 43

13 Element Standard fabriksindstilling Side Printer Tilstand 44 Standardindstillinger Kopier Retning Stående Standardpapirstørrelse A4 (8-/2" x ") Standardudskriftsbakke* 3 Standardpapirtype Variationer afhænger af maskinkonfigurationen Almindeligt Papir 44 Linietykkelse 5 2-Sidet Print Farvetilstand N-Op udskriv -Sidet S/H -Op PCL-indstillinger PCL-symbolsæt-indstillinger PCL Skrifttype indst. PCL Linjeføderkode Bred A4 3, PC-8 Intern Skrifttype, 0. Courier 0. CR=CR:LF=LF:FF=FF 47 PostScript-indstillinger* 49 Udskriv PS-fejl Dok.Arkiverings-Kontrol 50 Reg. Af Brugerdef. Mappe Mappenavn Forbogstav 50 Adgangskode Brugernavn Ret/Slet Brugerdef. Mappe 53 USB-Enhed Kontrol 55 Brugerkontrol* 4 56 Udskriv flere sæt 56 * Når PS3 udvidelseskittet er installeret. *2 Når Internet fax udvidelsessæt er installeret. *3 Når der er installeret en højre bakke. *4 Når brugerautencificering er aktiveret og en bruger uden autoritet til at konfigurere systemindstillingerne (administrator) er logget ind. (Eksklusive standard fabriksgemte brugere.) 2

14 Total Antal De viste (eller udskrevne) elementer varierer afhængigt af maskinspecifikationerne og det installerede ekstraudstyr. Jobtæller Den viser eller udskriver tællingen af alle jobs. SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk på tasten [Total Antal]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Total Antal Tryk på tasten [Jobtæller]. 3 Jobtæller Enhedstæller 4 Jobtæller Total Antal Kopier Udskrifter Andre Udskrifter Modtag fax S/H 2,47,369 3,23,47 3,246,80 4,680,00,097,32 F. Farve 36,94,700 2,020,030 5,894,670 Udskriv 2 Farver 39,800 39,800 E. Farve 72,568 72,568 /3 (2) () Kontroller jobtællingen. () Gå om nødvendigt igennem skærmene med tasterne for at vise det ønskede element. (2) Tryk på tasten [Udskriv], for at udskrive tællingerne. Der vises en meddelelsesskærm og udskrivningen begynder. A3 (" x 7") papirstørrelse tælles som to ark. Hvert papirark, der bruges til automatisk dobbeltsidet kopiering tælles som to sider (A3 (" x 7") papir tælles som fire sider). En angivet papirstørrelse på 384 mm (5-/8") eller større tælles som to sider. (Fire sider, når der bruges dobbeltsidet kopiering.) Sider, der udskrives direkte fra maskinen, som f.eks. listeudskrifter er inkluderet i tællingen "Andre Udskrifter". Sådan annulleres udskrivningen Tryk på tasten [Fortryd] på meddelelsesskærmen, som vises efter at du har berørt tasten [Udskriv]. 3

15 Enhedstæller Den bruges til, at vise eller udskrive tællingen af det tilbehør, der er installeret på maskinen. SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk på tasten [Total Antal]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Total Antal Tryk på tasten [Enhedstæller]. 3 Jobtæller Enhedstæller Enhedstæller Dokument-Feeder Duplex Hæfter :9,496,400 : 6,256,23 : 5,923 Udskriv Kontroller enhedstællinger. Tryk på tasten [Udskriv], for at udskrive tællingerne. Der vises en meddelelsesskærm og udskrivningen begynder. 4 Dokument-feeder Hvert ark tælles som to sider, når der udføres tosidet scanning. Hæfter (når der er installeret en finisher eller et ryghæftningsmodul.) To-positionshæftning og brochurehæftning tælles som "2" gange. Sådan annulleres udskrivningen Tryk på tasten [Fortryd] på meddelelsesskærmen, som vises efter at du har konfigureret tasten [Udskriv]. 4

16 Standardindst. Vis Kontrast Brug den til, at justere displayet for at gøre det nemmere at se. SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk tasten [Standardindst.]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Standardindstillinger Tryk tasten [Vis Kontrast]. 3 Vis Kontrast Ur Keyboard Vælg () (2) Juster lysstyrken. 4 Vis Kontrast ABCDE ABCDE Lysere Mørkere ABCDE ABCDE () Tryk tasten [Lysere] eller [Mørkere]. Tasten [Lysere] gør displayet lysere og tasten [Mørkere] gør displayet mørkere. (2) Tryk tasten []. 5

17 Ur Brug det til, at indstille dato og klokkeslæt i maskinens indbyggede ur. SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk tasten [Standardindst.]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Standardindstillinger Tryk tasten [Ur]. 3 Vis Kontrast Ur Keyboard Vælg Indstil Ur År Måned Indstilling Af Sommertid Dag 0 Time 0 Minut 50 Dato Format Juster dato og klokkeslæt. () Tryk tasterne [År], [Måned], [Dag], [Time] og/eller [Minut] og brug tasterne til at indstille den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt. () (2) (2) Tryk tasten []. Tryk på tasten [Dato Format], for at ændre datoens format. Følgende skærm vises. 4 Dato Format 0/08/2005/Tir 0:5 ÅÅÅÅ/MM/DD MM/DD/ÅÅÅÅ / Dag-Navn Position Først 2-Timer DD/MM/ÅÅÅÅ Sidst 24-Timer På skærmen for datoformat, skal du vælge rækkefølgen år, måned og dag (MM/DD/ÅÅÅÅ), deletegn, dagens position og et 2-timer eller et 24-timer format. Vælg hvert element og berør tasten []. Hvis du ønsker, at klokken ændres automatisk ved sommertidens begyndelse og afslutning, skal du markere afkrydsningsboksen [Indstilling Af Sommertid]. Når denne funktion er i brug skifter tiden ved dagslysets komme og afslutning og sparer tid som følger : Standard tid Sommertid: Sidste søndag i marts, :00 2:00 Standard tid Vintertid: Sidste søndag i oktober, :00 0:00 Hvis "ing af justering af ur" (side 87) er aktiveret i systemindstillingerne (administrator), kan dato og klokkeslæt ikke indstilles. 6

18 Keyboard Vælg Tastaturets layout, der vises på tekstindtastningsskærmene kan ændres. SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk tasten [Standardindst.]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Standardindstillinger Tryk tasten [Keyboard Vælg]. 3 Vis Kontrast Ur Keyboard Vælg 4 Keyboard Vælg Engelsk(US) Fransk Engelsk(UK) Tysk Vælg tastatur. () Tryk på det ønskede display-sprog. (2) Tryk tasten []. () (2) De tastaturer, der kommer frem, og fabriks standardtastaturet er forskellige efter land og region. 7

19 Listeudskrivning (Bruger) Der kan udskrives en testside for at kontrollere maskinens indstillinger. Liste Over Alle Generelle Indstillinger Denne liste viser alle generelle indstillinger, inklusive hardwarestatus, software status, printertilstand indstillinger, systemindstillinger og total antal. SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk tasten [Listeudskrivning (Bruger)]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Liste Over Alle Generelle Indstillinger /2 Tryk tasten [Liste Over Alle Generelle Indstillinger]. Udskrivningen begynder. Printertestside 3 Sender Adresseliste Sådan annulleres udskrivningen Tryk på tasten [Fortryd] på meddelelsesskærmen, som vises efter at du har trykket tasten [Liste Over Alle Generelle Indstillinger]. 8

20 Printertestside Den bruges til, at udskrive listen over PCL-Symbolsæt, forskellige fontlister og Netværkskortsiden (netværksinterfaceindstillinger, osv.). SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk tasten [Listeudskrivning (Bruger)]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Tryk tasten [Printertestside]. 3 Liste Over Alle Generelle Indstillinger Printertestside /2 Sender Adresseliste Printertestside Tryk den liste, du ønsker, at udskrive. Udskrivningen begynder. Liste over PCL-symbolsæt Liste over PCL-fonte Tilg. font-liste 4 Liste over PS-fonte PS udvidet fontliste Netværkskortside De elementer, der vises varierer, afhængigt af de funktioner, der er blevet tilføjet til maskinen. Sådan annulleres udskrivningen Tryk på tasten [Fortryd] på meddelelsesskærmen, som vises efter at du har trykket en af tasterne. Hvis " Udskrivning Af Testside" (side 97) er aktiveret i systemindstillingerne (administrator), er det ikke muligt, at udskrive testsider. 9

21 Sender Adresseliste Brug den til, at udskrive Liste over Indiv. numre, Liste over gruppenumre, Programliste, Hukommelsesboksliste og All Sending Address List. SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk tasten [Listeudskrivning (Bruger)]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Tryk tasten [Sender Adresseliste]. 3 Liste Over Alle Generelle Indstillinger Printertestside Sender Adresseliste /2 Sender Adresseliste Tryk den liste, du ønsker, at udskrive. Der vises en meddelelsesskærm og udskrivningen begynder. Liste Over Indiv. Numre Liste Over Gruppenumre Programliste 4 Hukommelses- Boks-Liste Liste med alle Modtagere Sådan annulleres udskrivningen Tryk på tasten [Fortryd] på meddelelsesskærmen, som vises efter at du har trykket en af tasterne. 20

22 Dokumentarkiv Mappeliste Den viser mappenavne for dokumentarkiv. SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk tasten [Listeudskrivning (Bruger)]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Dokumentarkiv Mappeliste 2/2 Udskriv Dokumentarkiv mappeliste. () Tryk tasterne for at skifte mellem skærmene. (2) Tryk tasten [Dokumentarkiv Mappeliste]. 3 (2) () Der vises en meddelelsesskærm og udskrivningen begynder. Sådan annulleres udskrivningen Tryk på tasten [Fortryd] på meddelelsesskærmen, som vises efter at du har trykket tasten [Dokumentarkiv Mappeliste]. 2

23 Papirbakke Indstil. Bakkeindstillinger Den bruges til, at angive papirtypen, papirstørrelsen og de funktioner, der bruges til hver papirbakke. SYSTEM INDSTILLING Tryk på tasten [SYSTEM INDSTILLING]. Admin Kodeord Tryk tasten [Papirbakke Indstil.]. 2 Total Antal Papirbakke Indstil. Standardindst. Adresse- Kontrol Listeudskrivning (Bruger) Fax Data Modtag/Videres. Printer Tilstand Dok.Arkiverings- Kontrol USB-Enhed Kontrol Papirbakke Indstil. Tryk tasten [Bakkeindstillinger]. 3 Bakkeindstillinger Papirtype Registrering Auto-Skuffeskift 4 Papirbakke Indstil. Skuffe Type/Størrelse Almindelig / A4 Udskr. Kopi Fax I-Fax Dok. Arkiv. Fastsat Papirside Bloker Duplex Bloker Hæfter Bloker Hullemask. /6 Vælg den bakke, du ønsker at konfigurere. () Du kan om nødvendigt bruge tasterne til, at skifte imellem bakkerne. (2) Tryk tasten [Type/Størrelse]. (2) () 22

24 Eksempel: Bakke er valgt Tryk den ønskede papirtype. Type-/Størrelseindstillinger For Skuffe Vælg papirtype Almindelig Brevpapir Fortryd /2 Fortrykt Genbrugspapir Forhullet Farvet /2 5 Type-/Størrelseindstillinger For Skuffe Fortryd Vælg papirtype 2/2 Brugertype Brugertype 2 Brugertype 3 Brugertype 4 Brugertype 5 Brugertype 6 Brugertype 7 /2 De papirtyper, der kan vælges varierer fra papirbakke. For mere information herom henvises til "Bakkeindstillinger" (side 25). For at konfigurere [Brugertype ] til [Brugertype 7], se "Papirtype Registrering" (side 26). () Type-/Størrelseindstillinger For Skuffe Type Type Almindelig A3 Størrelse A4 A4R (2) /3 Vælg papirstørrelse. () Tryk den ønskede papirstørrelse. (2) Tryk tasten []. A5R B4 B5 B5R 26x330(8 /2 x3) 2/2 () (2) Type-/Størrelseindstillinger For Skuffe Type Type Størrelse 2/3 Almindelig x7 8 /2 x4 8 /2 x 8 /2 xr 7 /4 x0 /2 R 5 /2 x8 /2 R 6 () (2) 2/2 Type-/Størrelseindstillinger For Skuffe Type Type Almindelig Størrelse 8K 6K 6KR 3/3 2/2 Den papirstørrelse, der kan vælges varierer fra papirbakke. For mere information herom henvises til "Bakkeindstillinger" (side 25). Når Manuel feeder bakken er valgt, varierer den papirstørrelse der kan vælges afhængigt af den papirtype, der er valgt i Trin 5. For at få flere oplysninger, se "Bakkeindstillinger" (side 25). Hvis du ønsker manuelt at angive en special papirstørrelse, der ikke er på listen, se "Direkte indtastning af papirstørrelsen" (side 24). 23

25 7 Papirbakke Indstil. Skuff Udskr. Kopi Type/Størrelse Almindelig / A4 Fax () I-Fax Dok. Arkiv. Fastsat Papirside Bloker Duplex Bloker Hæfter Bloker Hullemask. (2) /6 Vælg udskrivningsfunktioner for bakken. () Tryk de ønskede afkrydsningsbokse, så de viser eller. (2) Tryk tasten []. Normalt er alle afkrydsningsboksene markeret. Hvis der er en funktion, som du ikke ønsker, at bruge til bakken, skal du fjerne markeringen. Hvis papirtypeindstillingen er en anden end almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir eller brugertype, kan afkrydsningsboksene [Fax] og [I-Fax] ikke markeres. Bakkeegenskaber, som f.eks. "Fortsat Papirside" indstilles automatisk, når papirtypen vælges. Papirbakkeegenskaberne kan ikke ændres på denne skærm. Direkte indtastning af papirstørrelsen Når specialbakken vælges, og der vælges en anden papirtype end konvolutter eller transparenter i trin 4 i "Bakkeindstillinger" (side 22), kan du følge trinene nedenfor for at indtaste papirstørrelsen. Type-/Størrelseindstillinger For Manuel Feeder Type Tryk tasten [Brugerdef.For.]. Type Almindelig Auto-Inch Auto-AB Størrelse 2x8,x7,8 2 x4 8 2 x,8 2 xr,5 2 x8 2 R 7 4 x0 2 R,A3,A4,B4,B5 A3W,A3,A4,A4R,A5R,B4 B5,B5R,26x330(8 2 x3) x7,8 2 x 8K 6K 6KR Brugerdef.For. X420 Y297 2/2 2 Type-/Størrelseindstillinger For Manuel Feeder Type Almindelig Auto-Inch Auto-AB Brugerdef.For. X Y () (2) X 420 Y 297 AB Type (48 432) mm (00 297) mm Inch Angiv størrelsen. () Angiv størrelsen. Tryk tasten [X], og indtast papirets vandrette mål (X) med tasterne. Tryk tasten [Y], og indtast papirets lodrette mål (Y) med tasterne. (2) Tryk tasten []. Type-/Størrelseindstillinger For Manuel Feeder Type Tryk tasten []. 3 Type Almindelig Auto-Inch Auto-AB Størrelse 2x8,x7,8 2x4 8 2x,8 2xR,5 2x8 2R 7 4x0 2R,A3,A4,B4,B5 A3W,A3,A4,A4R,A5R,B4 B5,B5R,26x330(8 2x3) x7,8 2x 8K 6K 6KR Brugerdef.For. X200 Y260 2/2 Hvis "ing af Bakkeindstillinger" (side 90) er aktiveret i systemindstillingerne (administrator), kan bakkeindstillingerne ikke konfigureres. 24

Vejledning for systemindstillinger

Vejledning for systemindstillinger MODEL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N Vejledning for systemindstillinger Indholdsfortegnelse Om denne vejledning......................... 4 Vejledninger vedlagt maskinen................ 5 1 SYSTEMINDSTILLINGER

Læs mere

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner)

MX-NB10 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT. BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) MODELL MX-NB0 NETVÆRKSEKSPANSIONSKIT BETJENINGSVEJLEDNING (til netværksscanner) Side INTRODUKTION... INDHOLDSFORTEGNELSE... FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN... SÅDAN BRUGES NETVÆRKSSCANNERFUNKTIONEN...

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SUPERBRUGERENS INSTRUKTIONSBOG

AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SUPERBRUGERENS INSTRUKTIONSBOG MODELL AR-M256 AR-M316 DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SUPERBRUGERENS INSTRUKTIONSBOG FORMÅLET MED KEY OPERATOR-PROGRAMMER PROGRAMMERING AF KEY OPERATOR-KODEN BRUG AF KEY OPERATOR- PROGRAMMER LISTE OVER

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING

MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING MODEL: MX-C300P MX-C300PE MX-C300PL DIGITAL FULDFARVEPRINTER BETJENINGSVEJLEDNING INDLEDNING Denne brugervejledning beskriver MX-C300P/MX-C300PE/MX-C300PL digital fuldfarveprinter. Hvor "MX-XXXX" vises

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Betjeningsmanual til Sharpdesk Mobil V2.1 Til Windows

Betjeningsmanual til Sharpdesk Mobil V2.1 Til Windows Betjeningsmanual til Sharpdesk Mobil V2.1 Til Windows SHARP CORPORATION Copyright 2013-2015 SHARP CORPORATION Alle rettigheder forbeholdes. 1 Indholdsfortegnelse 1 Oversigt... 4 2 Noter om brug... 5 3

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Print for studerende- FollowMe/SafeQ system

Print for studerende- FollowMe/SafeQ system Print for studerende- FollowMe/SafeQ system Indhold Logge på UCSyd s stationære computere.... 2 Sætte penge ind på din printkonto... 2 Print fra mobile enheder... 4 Udskrivning fra offentlig tilgængelige

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Nem betjeningsvejledning

Nem betjeningsvejledning Nem betjeningsvejledning Grundlæggende INDHOLD Forord Hvordan håndbøgerne er opdelt... Hvad kan du med denne maskine... Betjeningspanel... Kopifremstilling... Dette kan maskinen (Skærmbilledet Grundlæggende

Læs mere

Fiery Driver til Windows

Fiery Driver til Windows 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Åbn den mappe, der viser de installerede printere...5

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Scannerreference. Betjeningsvejledning Printer/Scanner Unit Type 3045 Betjeningsvejledning Scannerreference 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Introduktion Afsendelse af scanningsfiler via e-mail Afsendelse af scanningsfiler vha. Scan til mappe Lagring af

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version CM 940-F / 941-F / 942-F O L Y MPIA Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 Programmering af kassen via PC'en Du har mulighed for

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde:

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: Manual til IJ-25 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovedet! 1.1. Maskinen skriver Klar. 1.2.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Konfigurationsvejledning

Konfigurationsvejledning Konfigurationsvejledning til netværksscanner Start Angivelse af indstillinger fra Web-siden Angivelse af adgangskoder Grundlæggende indstillinger for netværksscanning Indstillinger for E-mail-server og

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. BRUGSANVISNING (til netværksscanner)

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. BRUGSANVISNING (til netværksscanner) MODELL AR-NB NETVÆRKS-KIT BRUGSANVISNING (til netværksscanner) INDLEDNING FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN FEJLFINDING NETVÆRKS-KIT CD-ROM SPECIFIKATIONER Side

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 EASY 3000/ EASY 4000 BRUGER Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 3. Brugerfladen på Internettet side

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod)

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) ios-brugermanual til EasyIQ app Indhold Funktioner i EasyIQ App en... 2 Download EasyIQ app en i App Store... 2 Start og log på EasyIQ app en...

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes.

Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Brugervejledning til SMS-database i Lotus Notes. Denne brugervejledning er skrevet til personer, som har rollen [Admin] i denne SMS database. Administrator 3 Opret Admin setup 4 Oversigten: Alle Brugerprofiler

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC

IT-VEJLEDNINGER TIL MAC IT-VEJLEDNINGER TIL MAC Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt Dit brugernavn

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Faxindstillinger Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

AtZNeT. Vejledning til opsætning af mailkonti på AtZNeT webhotel for almindelige brugere. ApS

AtZNeT. Vejledning til opsætning af mailkonti på AtZNeT webhotel for almindelige brugere. ApS AtZNeT ApS Lystrupvej 21B 8240 Risskov Tlf. 87415034 Fax 87419779 www.atznet.dk info@atznet.dk Vejledning til opsætning af mailkonti på AtZNeT webhotel for almindelige brugere Sådan laver du ændringer

Læs mere