ATP WS Provider Profile

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATP WS Provider Profile"

Transkript

1 ATP WS Provider Profile Author: Integration Expert Team (IET) (IET) Subject: ATP WS provider profile Page 1 of 16

2 1. Dokumenthistorik ATP WS Provider Profile Revisioner Dato for denne version: Dato for næste version ukendt Version Dato Ændringer Ændringer markeret Første version N Afsnit 6. Ændring i beskrivelsen af hvilke typer af certifikater der kan anvendes i de forskellige miljøer. Subject: ATP WS provider profile Page 2 of 16

3 Indholdsfortegnelse 1. Dokumenthistorik Indledning Notationer og terminologi Referencer Konventioner for notationer Namespaces Scenario ATP WS Provider Profile for sikre web services HTTP-fejl Tidssætningspolitik SOAP Binding SOAP Faults SOAP-header Oversigt af Header-blokke The <wsa:messageid> Header-blokken <wsa:relatesto> Header-blokken <wsa:action> Header-blokken <wsa:to> Header-blokken <wsse:security>- Header-blokken Eksempel Request Response Miljøer hos ATP Source IP Filtrering Referencer Subject: ATP WS provider profile Page 3 of 16

4 2. Indledning Dette dokument udgør ATP s Web Service Provider profil. Det er en simplificering (kravet om anvendelse af SAML2 er taget ud) af ATP s OIOIDWS Provider Profile, som igen er en præcisering og afgrænsning af IT&Telestyrelsen s profiler Liberty Basic SOAP Binding og SAML Profile for Identity Tokens. Profilen kan anvendes når anvender ikke kan eller ikke ønsker, at gøre brug af Identitetsbaseret Webservices. Der kan kun udstilles services under denne profil når adgangen til servicen kan begrænses udelukkende på baggrund af det anvendte certifikat. Profilen beskriver, hvorledes eksterne parter skal kommunikere for at tilgå sådanne web services, der udstilles af ATP. 3. Notationer og terminologi Dette afsnit beskriver notationer og terminologi, der anvendes i dokumentet. 3.1 Referencer Referencer til andre dokumenter eller standarder noteres i firkantede parenteser f.eks. [LIB-Basic]. 3.2 Konventioner for notationer Følgende tabel viser dokumentets oversættelse af de keywords, vi anvender fra RFC 2119: Engelsk (RFC 2119) MAY MUST MUST NOT REQUIRED SHOULD SHOULD NOT Oversættes i dette dokument til KAN SKAL MÅ IKKE KRÆVET BØR BØR IKKE 3.3 Namespaces I profilen refereres til en række specifikke xml-elementer og attributter med forskellige namespace-prefixes. F.eks. wsu:id og wsa:relatesto. For at undgå misforståelser vedrørende disse namespaces er de defineret her: Subject: ATP WS provider profile Page 4 of 16

5 Prefix atp s Namespace wsse wsu wsa 4. Scenario Scenariet for denne profil er, at et anvender system kalder en service udbudt af ATP. Der er tale om integration i mellem to systemer. Det er kun services hvortil adgangen (Autorisationen) kan gives på baggrund af det anvendende systems certifikat, der kan udbydes via dette scenario. Services der kræver identitetsbaseret autorisation, skal anvende scenariet beskrevet i ATP OIOIDWS Provider Profile. Anvender Virksomheds Applikation Certifikat 1 NemID trust (TRUST2408) 2 3 Certifikatudbyder ATP Autenticitet 4 OIOXML over HTTPS ATP WSUdbyder 5 Autorisation Certifikat 6 Underliggende systemer Subject: ATP WS provider profile Page 5 of 16

6 1) Anvender får udstedt virksomheds eller funktions certifikat 2) Anvender signerer request-besked 3) Beskeden sendes over HTTPS 4) ATP autentificerer beskeden på grundlag af trust til certifikatudbyderen. 5) Beskeden autoriseres 6) Servicen kaldes i de underliggende systemer 7) ATP signerer svarbeskeden med ATPs virksomhedscertifikat 8) Svarbeskeden sendes over HTTPS 9) Anvender autentificerer svarbeskeden 5. ATP WS Provider Profile for sikre web services 5.1 HTTP-fejl I visse tilfælde vil ATP WS returnere HTTP-fejl: Fejl Web Servicen er forsøgt tilgået fra en ikke autoriseret IP adresse. Klienten afsender flere kald end aftalt pr. tidsenhed. HTTP- status code 403 (Forbidden) 503 (Service Unavailable) Retry-After <n sekunder> 5.2 Tidssætningspolitik ATPs web service provider infrastruktur overholder tidssætningspolitikken, der er defineret i [TID]. 5.3 SOAP Binding Beskeder SKAL følge den SOAP binding, der er beskrevet i [LIB-Basic] kapitel 2 SOAP Binding. Derudover SKAL følgende procesregler følges for SOAP Faults. Rækkefølgen af elementer i SOAP-beskeder garanteres kun i det omfang, det specificeres af relevante skemaer SOAP Faults Dette afsnit beskriver generel fejlhåndtering i henhold til SOAP 1.1, som definerer flg. elementer i fejlbeskeder: <faultcode> en maskinlæsbar fejl som et kvalificeret navn. <faultstring> en menneskelæsbar fejlbeskrivelse. Subject: ATP WS provider profile Page 6 of 16

7 detail applikationsspecifikke fejl (relateret til SOAP Body elementet). Må ikke indeholde information om fejl i SOAP headers (herunder sikkerhedsfejl) Sikkerhedsfejl relateret til SOAP header WS-Security 1.1 profilen fra OASIS definerer en række generelle fejl relateret til sikkerhedsvalidering - f.eks. ugyldig signatur m.fl. Det er i OASIS profilen specificeret, at det er valgfrit for implementeringer at returnere sikkerhedsfejl, da dette kan give en angriber informationer at arbejde med. Vælges dette, defineres en række SOAP faults, som skal bruges. ATP returnerer følgende sikkerhedsfejl (i SOAP 1.1 format): Nedenfor beskrives de definerede fejlkoder. Fejlkoder relateret til usupporterede elementer: <faultcode> wsse:unsupportedsecuritytoken wsse:unsupportedalogrithm Fejlkoder relateret til valideringsfejl: <faultcode> sbf:frameworkversionmismatch wsa:messageinformationheaderrequired wsse:invalidsecurity wsse:invalidsecuritytoken wsse:failedauthentication wsse:failedcheck wsse:securitytokenunavailable wsse:messageexpired ATP sender, hvor det giver mening, en faultstring, der beskriver den opståede fejl. Subject: ATP WS provider profile Page 7 of 16

8 Applikationsfejl (SOAP Body) Dette afsnit beskriver fejlstrukturen, der generelt anvendes ved applikationsfejl fra backend systemer - eksempelvis ugyldige inputparametre. Disse fejl returneres kun, såfremt sikkerhedsvalideringen af beskeden går godt. Alle fejl, som er relateret til SOAP <Body> elementet, skal som nævnt returneres i <detail> elementet. Liberty Basic SOAP Binding 1.0 definerer en understruktur af <detail> elementet bestående af et <Status> element med flg. attributter: En obligatorisk code attribut, der angiver en overordnet fejlkode. Følgende værdier defineres i denne profil: o 1 = Fejl i kald ATP vil kun anvende denne værdi. o 2 = Advarsel ATP vil ikke anvende værdien. o 3 = Kun delvist resultat returneret ATP vil ikke anvende værdien. En valgfri ref attribut som kan indeholde messageid på den indkomne besked En valgfri comment attribut med en menneskelæsbar forklaring / detaljering. ATP ønsker i tillæg til ovenstående mulighed for at kunne returnere flere detaljer. Derfor defineres elementet <Reason>, som kan inkluderes i <detail> udover <Status> elementet. Elementet har flg. attributter: Eksempel: systemid kodestreng der beskriver fejlen yderligere altså en applikationsspecifik fejlkode. handle - som kan bruges til at slå op i ATP's logs for at se yderligere information, f.eks. et stack trace eller log-entry <detail> <Status code="1"/> <atp:reason xmlns:atp="http://www.atp.dk/oioidws/profile-1.1" systemid="419" handle="int "/> </detail> 5.4 SOAP-header Dette afsnit beskriver brugen af WS-Addressing SOAP Binding [WSAv1.0-SOAP] og WS-Security [WSS] header-blokke. Udover beskrivelsen af header-blokke beskrives også processerings-regler der skal overholdes af afsendersystemet. Subject: ATP WS provider profile Page 8 of 16

9 Ved svar på en request anvendes samme header-blokke og processerings-regler, hvis ikke andet er beskrevet nedenfor Oversigt af Header-blokke Følgende header-blokke SKAL være indeholdt I SOAP headeren: <wsa:messageid> <wsa:relatesto> (mandatory on response) <wsa:action> <wsse:security Følgende header-blok KAN være indeholdt I SOAP headeren: <wsa:to> The <wsa:messageid> Header-blokken <wsa:messageid> header-blokken er defineret i [WSAv1.0-SOAP]. Værdien af denne header-blok identificerer unikt den besked som indeholder den. Enhver besked SKAL indeholde præcist en sådan header-blok. <wsa:messageid> SKAL repræsenteres ved en Universally Unique Identifier som defineret i [UUID]. Et eksempel på en korrekt MessageID-header er: <wsa:messageid>urn:uuid:550e8400-e29b-41d4-a </wsa:messageid>. ATP tjekker mod replay attacks ved at kontrollere om et MessageID har været sendt før. ATP sender et MessageID i samme format tilbage i svarbeskeden <wsa:relatesto> Header-blokken <wsa:relatesto> header-blokken er defineret i [WSAv1.0-SOAP]. Denne header-blok SKAL være indeholdt præcist en gang i svarbeskeder. Hvis Relationship Type attributten er anvendt SKAL den have værdien I svarbeskeder SKAL værdien af denne header-blok være sat til værdien af <wsa:messageid> header-blokken på den tilhørende request-besked <wsa:action> Header-blokken <wsa:action> header-blokken er defineret i [WSAv1.0-SOAP]. Header-blokken SKAL være indeholdt præcist een gang i alle beskeder. Bemærk: Subject: ATP WS provider profile Page 9 of 16

10 Værdien af denne header-blok SKAL indeholde den same værdi som SOAPAction HTTP-headeren defineret i [SOAPv1.1]. SOAP specifikationen kræver HTTP-headeren på alle HTTP-baserede SOAP beskeder <wsa:to> Header-blokken <wsa:to> header-blokken er defineret i [WSAv1.0-SOAP]. Den indeholder typisk WebServicens endpoint. For synkrone request-response-beskeder kan dette felt udelades da ATP ikke bruger det. Header-blokken er frivillig <wsse:security>- Header-blokken Der SKAL være præcist en forekomst af wsse:security-blokken og den SKAL indeholde et mustunderstand-attribut med værdien true. I <wsse:security>-headerblokken SKAL det optræde et <wsu:timestamp>-element, der indeholder et <wsu:created>-element. Udbyderen af servicen SKAL afvise beskeden, hvis tidsforskellen mellem værdien af <wsu:created> og den lokale tid overstiger 5 minutter Beskedautentificering og integritet Autentificering og integritet af beskeder etableres ved hjælp af digitale signaturer, der anvendes på SOAP beskeden. Fortrolighed SKAL etableres ved at bruge en sikker transport protokol (f.eks. ved brug af SSL 3.0 eller TLS 1.1 eller senere). Afsenderen SKAL oprette og indsætte et og kun et <ds:signature> element i <wsse:security> header blokken og dette signature-element SKAL referere: SOAP <Body> elementet. Alle SOAP header bloke i beskeden der er defineret i denne profil. Signaturen KAN referere andre elementer, herunder header-blokke der ikke er beskrevet i denne profil. Afsenderens X.509 certifikat SKAL indeholdes i et <wsse:binarysecuritytoken> element i security-headeren. ValueType attributen i <wsse:binarysecuritytoken> SKAL have værdien token-profile-1.0#x509v3. I beskedsignaturen SKAL <ds:keyinfo> elementet referere til denne token via en <wsse:securitytokenreference>. ATP validerer beskedens signatur og security-token, herunder test af udløbsdato og tillid til udstederen af tokenet. Subject: ATP WS provider profile Page 10 of 16

11 5.5 Eksempel Request <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <s:envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:wsse11="http://docs.oasis-open.org/wss/oasis-wss-wssecurity-secext-1.1.xsd" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis wss-wssecuritysecext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis wss-wssecurityutility-1.0.xsd" <s:header> xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <!-- MessageID skal være en UUID --> <wsa:messageid wsu:id="mid">urn:uuid:550e8400-e29b-41d4-a </wsa:messageid> <!-- wsa:to er optionel - ATP forventer den ikke og vi kigger ikke på dens værdi > det samme gælder for de optionelle elementer wsa:replyto og wsa:faultto-- <wsa:to Id="to">http://atp.dk/ws/PingService</wsa:To> <!-- wsa:action skal have samme værdi som HTTP action-headeren. ATP fortæller anvenderen hvad værdien skal være, når en specifik operation kaldes, og vi fortæller hvad vi sætter i svarene. Vi prøver at følge WS Adressing Core: det er RECOMMENDED at action er en IRI, der henviser til en input, output eller fault-message fra WSDL --> <wsa:action wsu:id="action">urn:oio:atp:common:pingservice:wsdl:1.0.0:#ping</wsa:action> <!--Der skal være præcis én wsse:security header med mustunderstand="1" --> <wsse:security mustunderstand="1"> <!-- Obligatorisk element ATP kontrollerer at tidsstemplet højst er 5 minutter gammelt. --> <wsu:timestamp wsu:id="ts"> <!-- Created SKAL være tilstede --> <wsu:created> t04:49:17z</wsu:created> <!-- Valgfrit element Hvis det er til stede vil ATP forkaste forespørgslen hvis lokal tid er senere end værdien Note til reply: ikke nødvendigt --> <wsu:expires> t04:52:17z</wsu:expires> </wsu:timestamp> <wsse:binarysecuritytoken EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis wss-soap-message-security-1.0#base64binary" ValueType="http://docs.oasisopen.org/wss/2004/01/oasis wss-x509-token-profile-1.0#X509v3" wsu:id="certid " xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis wss-wssecurity-utility- 1.0.xsd">MIIE/jCCBGegAwIBAgIE... (X509 cert) </wsse:binarysecuritytoken> <ds:signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> Subject: ATP WS provider profile Page 11 of 16

12 <ds:signedinfo> <!-- include the MessageID in the signature --> <ds:reference URI="#mid">...</ds:Reference> <!-- include the To in the signature --> <ds:reference URI="#to">...</ds:Reference> <!-- include the Action in the signature --> <ds:reference URI="#action">...</ds:Reference> <!-- include the Timestamp in the signature --> <ds:reference URI="#ts">...</ds:Reference> <!-- bind the body of the message --> <ds:reference URI="#MsgBody"> <ds:digestmethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> <ds:digestvalue>yggfs0pi56pu...</ds:digestvalue> </ds:reference> </ds:signedinfo> <ds:keyinfo> <wsse:securitytokenreference wsu:id="strid " xmlns:wsu="http://docs.oasisopen.org/wss/2004/01/oasis wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> <wsse:reference URI="#CertId " ValueType="http://docs.oasisopen.org/wss/2004/01/oasis wss-x509-token-profile-1.0#X509v3" /> </wsse:securitytokenreference> </ds:keyinfo> <ds:signaturevalue> HJJWbvqW9E84vJVQkjjLLA6nNvBX7mY00TZhwBdFNDElgscSXZ5Ekw== </ds:signaturevalue> </ds:signature> </wsse:security> </s:header> <s:body wsu:id="msgbody"> <atp:ping xmlns:atp="urn:oio:atp:common:pingservice:1.0.0"> <atp:tekst>hej</atp:tekst> </atp:ping> </s:body> </s:envelope> Response <s:envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sec="urn:liberty:security: " xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis wss-wssecurity-secext- 1.0.xsd" xmlns:wsse11="http://docs.oasis-open.org/wss/oasis-wss-wssecurity-secext-1.1.xsd" Subject: ATP WS provider profile Page 12 of 16

13 xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis wss-wssecurity-utility- 1.0.xsd" xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> <s:header> <!-- MessageID skal være en UUID. Vi sender et nyt tilbage i svarbeskeden. Vi logger MessageID i svarbeskeder. --> <wsa:messageid wsu:id="mid">urn:uuid:550e8400-e29b-41d4-a </wsa:messageid> <!-- Værdien af RelatesTo er den samme som værdien af messageid-feltet i requestet.--> <wsa:relatesto wsu:id="relatesto">urn:uuid:550e8400-e29b-41d4-a </wsa:relatesto> --> <!-- wsa:action Det samme som i Requesten + Response eller Fault (hvis vi returnerer en fejl) <wsa:action wsu:id="action">urn:oio:atp:pdk:pingservice:wsdl:1.0.0:#pingresponse</wsa:action> <!-- Der skal være præcis en wsse:security header med mustunderstand="1" --> <wsse:security mustunderstand="1"> <!-- Obligatorisk element ATP sætter tidsstemplet. --> <wsu:timestamp wsu:id="ts"> <!-- Liberty SOAP 3.7 Created SKAL være tilstede --> <wsu:created> t04:49:17z</wsu:created > </wsu:timestamp> <wsse:binarysecuritytoken EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis wss-soap-message-security-1.0#base64binary" ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis wss-x509-token-profile-1.0#x509v3" wsu:id="certid " xmlns:wsu="http://docs.oasisopen.org/wss/2004/01/oasis wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> MIIE/jCCBGegAwIBAgIE... (X509 cert) </wsse:binarysecuritytoken> <ds:signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> <ds:signedinfo> <!-- in general include a ds:reference for each wsa: header added according to SOAP binding --> <!-- include the MessageID in the signature --> <ds:reference URI="#mid">...</ds:Reference> <!-- include the To in the signature --> <ds:reference URI="#relatesTo">...</ds:Reference> <!-- include the Action in the signature --> <ds:reference URI="#action">...</ds:Reference> <!-- include the Timestamp in the signature --> <ds:reference URI="#ts">...</ds:Reference> <!-- bind the body of the message --> <ds:reference URI="#MsgBody"> <ds:digestmethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> Subject: ATP WS provider profile Page 13 of 16

14 <ds:digestvalue>yggfs0pi56pu...</ds:digestvalue> </ds:reference> </ds:signedinfo> <ds:keyinfo> <wsse:securitytokenreference wsu:id="strid " xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> <wsse:reference URI="#CertId " ValueType="http://docs.oasisopen.org/wss/2004/01/oasis wss-x509-token-profile-1.0#X509v3" /> </ds:keyinfo> <ds:signaturevalue> </wsse:securitytokenreference> HJJWbvqW9E84vJVQkjjLLA6nNvBX7mY00TZhwBdFNDElgscSXZ5Ekw== </ds:signaturevalue> </ds:signature> </wsse:security> </s:header> <s:body wsu:id="msgbody"> <atp:pingresponse xmlns:atp="urn:oio:atp:common:pingservice:1.0.0"> <atp:tekst>hej</atp:tekst> <atp:dato>hej</atp:dato> <atp:klokken>hej</atp:klokken> </atp:pingresponse> </s:body> </s:envelope> 6. Miljøer hos ATP ATP opererer med 4 miljøer, som skal anvendes til udviklings-, test- og produktionsformål. Miljø Udviklingsmiljø CA For certifikater TDC OCES Systemtest CA II (er under udfasning) eller TRUST2408 Systemtest VIII CA eller TRUST2408 Systemtest XIX CA Data Indeholder ikke data Services er stubbet af Subject: ATP WS provider profile Page 14 of 16

15 Integrationstestmiljø Pilotmiljø (Pre-Produktion) Produktionsmiljø TDC OCES Systemtest CA II (er under udfasning) eller TRUST2408 Systemtest VIII CA eller TRUST2408 Systemtest XIX CA TDC OCES Systemtest CA II (er under udfasning) eller TRUST2408 Systemtest VIII CA eller TRUST2408 Systemtest XIX CA TDC OCES CA (er under udfasning) eller TRUST2408 OCES CA 1 Indeholder anonymiserede data Indeholder anonymiserede data Produktionsdata I ATP s WS implementation i udviklingsmiljøet eksisterer en PingService, der af anvender kan benyttes til at afprøve, at tilslutningen til ATP fungerer, og at den i dette dokument beskrevne standard overholdes. 7. Source IP Filtrering For at sikre testmiljøerne og i nogle tilfælde også produktionsmiljøet tilføjer ATP source IP address filtrering på de forskellige endpoints. Subject: ATP WS provider profile Page 15 of 16

16 Dette medfører, at kunden skal levere en liste af IP net - evt. en enkelt IP adresse som SOAP kald vil komme fra - til de forskellige miljøer. 8. Referencer [IDWS-Scenarios] OIO IDWS Scenarios, Version 1.1, Danish IT and Telecom Agency [LIB-Basic] Liberty Basic SOAP Binding 1.0, Liberty Alliance Project. [OIO-BOOT] OIO Bootstrap Token Profile Version 1.0.1, Danish IT and Telecom Agency [OIO-IDT] OIO SAML Profile for Identity Tokens V1.0, Danish IT and Telecom Agency [OIO-Priv] OIOSAML Basic Privilege Profile 0.9.doc [OIO-SSO] OIO Web SSO Profile V2.0.7 [OIO-WST] OIO WS-Trust Profile V1.0.1, Danish IT and Telecom Agency. [OIO-WST-DEP] OIO WS-Trust Deployment Profile Version 1.0, Danish IT and Telecom Agency [SAMLCoreV2] [UUID] Oasis Standard, S. Cantor, J. Kemp, R. Philpott, E. Maler (Editors), Assertions and Protocol for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0, March 2005 A Universally Unique IDentifier (UUID) URN Namespace [WST] WS-Trust 1.3, OASIS Standard, 19 March 2007 [TID] Politik for tidssætning, Økonomistyrelsen Subject: ATP WS provider profile Page 16 of 16

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC! "

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC! E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC! " Dette dokument beskriver e-tl kommunikationstest For at sikre en tidlig aftestning af forbindelsen fra eksterne parter til e-tl er der implementeret en række Web Services,

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Identitetsbaserede webservices og personlige data

Identitetsbaserede webservices og personlige data > Identitetsbaserede webservices og personlige data Version 0.8 IT- & Telestyrelsen juni 2009 Indhold > Indledning 3 Målgruppe 3 Afgrænsning 4 Definitioner og begreber 5 Scenarier 7 Scenarie med browser

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1 Den Gode Webservice version 1.1, 1-7-2008 W 1 Indhold Introduktion...3 Anvendte standarder...4 Internationale standarder...5 Nationale standarder...6 Namespaces...6 Grundlæggende arkitektur...6 Kommunikationsmodel...7

Læs mere

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Servicebeskrivelse Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af

Læs mere

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC. 4 Systemgrænseflader. 4 Systemgrænseflader

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC. 4 Systemgrænseflader. 4 Systemgrænseflader E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC 4 Systemgrænseflader 4 Systemgrænseflader E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC 4 Systemgrænseflader Dokumentoplysninger Titel: Projekt: e-tl Løsningsspecifikation, Systemgrænseflader

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1 Den Gode Webservice version 1.0.1 W 1 Indhold Introduktion...3 Tid...4 Tidsangivelse...4 Tidssynkronisering...5 Referencer...6 MedCom. Den Gode Webservice version 1.0.1 2 Introduktion Den Gode Webservice

Læs mere

Ivan Overgaard 11/29/2012

Ivan Overgaard 11/29/2012 NSI Seal.Net Version 2.0 Ivan Overgaard 11/29/2012 Revisionshistorik: Version Dato Ændring Ansvarlig 0.8 29-11-2012 Oprettet IO 1.0 04-04-2013 redigeret IO Seal.Net Page 2 of 23 Version 2.0-29. november

Læs mere

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365 NemID DataHub adgang morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk Agenda Funktionaliteten og brugeroplevelsen Arkitekturen og komponenterne bag NemID og digital signatur Datahub token Pause Udvikling

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus 4. oktober 2006 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y DEVOTEAM i Danmark og i Europa 2 Devoteam

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Kompetencefonde webservice API beskrivelse

Kompetencefonde webservice API beskrivelse PUBLICX Kompetencefonde webservice API beskrivelse 24.09.2012 A114.8968.3 Logica Side 1 af 12 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Termer og forkortelser... 3 3. Systemarkitektur... 4 3.1 Aktører og roller...

Læs mere

NemRefusion VSLight Integrationsvejledning

NemRefusion VSLight Integrationsvejledning NemRefusion VSLight Integrationsvejledning Virksomhedsservice via webservice Dette dokument beskriver hvordan der forbindes til og udveksles beskeder med NemRefusion virksomhedsservice via web servicen

Læs mere

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument i STS Anvenderdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.4 2014-07 N iii Indhold 1 Introduktion 1 1.1 Målgruppen...................................................... 1 2 STS 1 2.1 Snitflade........................................................

Læs mere

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Status: Version 1.2 Version: 19.06.2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Sikkerhedsvejledning til OAuth 2.0 - sikkerhedsmodeller for OIOREST IT- & Telestyrelsen

Læs mere

e-tinglysningsprojektet

e-tinglysningsprojektet E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC e-tinglysningsprojektet Løsningsspecifikation: Tværgående moduler Dokumentoplysninger Titel: Projekt: e-tl Løsningsspecifikation, Tværgående Moduler e-tl (Elektronisk Tinglysning)

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

OWSA model T version 1.0

OWSA model T version 1.0 OWSA model T version 1.0 OIO Web Service Arkitektur model Transportbaseret sikkerhed Anbefaling Denne anbefaling er godkendt af den fællesoffentlige IT-Arkitekturkomité den 22.12.2005. Godkendelsen er

Læs mere

Sammenhængende log-in - SSO til applikationer i et andet sikkerhedsdomæne

Sammenhængende log-in - SSO til applikationer i et andet sikkerhedsdomæne > Sammenhængende log-in - SSO til applikationer i et andet sikkerhedsdomæne IT- & Telestyrelsen, Kontor It-infrastruktur og Implementering februar 2010 Indhold > 1 Introduktion 4 1.1 Føderationsfordele

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret. Version 1.2

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret. Version 1.2 GLOBETEAM Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af Java Metrobaseret web service Version 1.2 Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan man tilkobler en Java-baseret

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen KFOBS Release Information Version: 7.0 ID: 32309/43491 2014-04-07 Indhold 1 INTRODUKTION... 4 1.1 PRODUKTIONSMILJØ... 4 1.2 TESTMILJØ... 4 2 NEMLOG-IN... 5 2.1 ÆNDRINGER OG FEJLRETTELSER... 5 2.1.1 Release

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

NemID JS Developer site vejledning

NemID JS Developer site vejledning Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR no. 30808460 NemID JS Developer site vejledning DanID A/S 26. maj, 2014 Page 1-25

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010

Nemhandel infrastruktur. Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Nemhandel infrastruktur Morten Hougesen Christian Uldall Pedersen 8. April 2010 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater Pause

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

NemHandel infrastruktur. Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010

NemHandel infrastruktur. Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010 NemHandel infrastruktur Lars Houe Heinrich Clausen 4. November 2010 Agenda NemHandelsprogrammet Gennemgang af funktionalitet RASP biblioteker RASP.NET og Java Brug af OCES certifikater NemHandel registeret

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Serviceorienteret sikkerhed i teori og praksis Case: Elektronisk Tinglysning

Serviceorienteret sikkerhed i teori og praksis Case: Elektronisk Tinglysning Serviceorienteret sikkerhed i teori og praksis Case: Elektronisk Tinglysning Forfatter og Projektchef, Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk, Blogs, nyhedsbrev og konferencetilbud

Læs mere

Version 1.4. Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in. Side 1 af 29 19. april 2013

Version 1.4. Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in. Side 1 af 29 19. april 2013 Side 1 af 29 19. april 2013 Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in Version 1.4 Dette dokument henvender sig til udbydere af it-systemer (eksempelvis offentlige myndigheder), der skal tilsluttes

Læs mere

Guide til føderationstilslutning ( kogebog )

Guide til føderationstilslutning ( kogebog ) Side 1 af 28 1. februar 2008 Guide til føderationstilslutning ( kogebog ) UDKAST- version 0.70 Denne guide henvender sig til offentlige myndigheder samt andre, der skal tilsluttes den fællesoffentlige

Læs mere

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Connecting Business & Technology Devoteam Fischer & Lorenz A/S 2004 Dette dokument er udarbejdet for af Devoteam Fischer & Lorenz A/S. har

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur

Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur Side 1 af 5 Vejledning 2. august 2013 NITRI Undgå driftsafbrydelser på grund af udløbet virksomheds- eller funktionssignatur Indholdsfortegnelse Formål...2 Virksomhedssignatur...2 Funktionssignatur...3

Læs mere

FESD standardisering Udveksling Version 1.0

FESD standardisering Udveksling Version 1.0 FESD standardisering Udveksling Version 1.0 Kolofon: FESD standardisering. Udveksling Version 1.0 FESD udvekslingspakke Udarbejdet af IT- og Telestyrelsen, IT-strategisk kontor, FESD standardiseringsgruppen

Læs mere

Vejledning til Retsinformation web services

Vejledning til Retsinformation web services Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:3 2011.03.21 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lex Dania... 4 3. Adgang... 4 4. Lex Dania høste web service... 5 4.1 Servicebeskrivelse...

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 5 Logon og generel brug af CPR-services; programmeringsvejledning

Håndbog Til CPR services. Bilag 5 Logon og generel brug af CPR-services; programmeringsvejledning Håndbog Til CPR services Bilag 5 Logon og generel brug af CPR-services; programmeringsvejledning CPR-kontoret Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg E-post: cpr@cpr.dk. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog til CPR

Læs mere

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af.net-baseret web service. Version 1.3

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af.net-baseret web service. Version 1.3 GLOBETEAM Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af.net-baseret web service Version 1.3 Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man claims-enabler en.net-baseret

Læs mere

Fejlmeddelelser. Side 1 af 30 Ver 1.1

Fejlmeddelelser. Side 1 af 30 Ver 1.1 Fejlmeddelelser Side 1 af Indhold 1 Indledning... 3 2 Fejl fra OIOREST-snitflade... 4 2.1 Service EnkeltforsendelseOpret... 5 2.2 Service ForsendelseTilbagekald... 7 2.3 Service MasseforsendelseOpret...

Læs mere

VEU Ansøgning Service beskrivelse

VEU Ansøgning Service beskrivelse TEKNISK DESIGN 1. Introduktion... 2 1.1 Definition af termer og forkortelser... 3 1.2 Historik... 4 2. Løsningsoverblik... 5 2.1 Aktører og roller... 5 2.2 Flow for en VEU Ansøgning... 5 2.3 Tilstande

Læs mere

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S 11. april

Læs mere

Forbruger login med NemID Til forbrugsdata på DataHub

Forbruger login med NemID Til forbrugsdata på DataHub Forbruger login med NemID Til forbrugsdata på DataHub 2. maj 2012 JHH Testdrejebog Udført for: Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Steen Jungdal Udført af: Signaturgruppen A/S IT-huset Åbogade

Læs mere

SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Arkitektur af SOSI-GW... 2 Intern arkitektur... 2 Tilstandsdeling imellem clustermedlemmer... 2 Versionsstyring af

Læs mere

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013 Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in Digitaliseringsstyrelsen 2013 Side 2 af 31 Indhold Indhold... 2 0. Praktisk info... 5 0.1 Om tiltrædelse af vilkår... 5 0.2 Om gateway-leverandørers

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

Det Danske Vaccinationsregister

Det Danske Vaccinationsregister Det Danske Vaccinationsregister Webservice snitflade Version 1.4.0 Versioner Version Dato Initialer Ændring 1.0.0 13.12.2010 MAL 1. udgave 1.0.1 02.03.2011 MAL Tilføjet services til administration af delegerede

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

Ethereal Intro && Ethereal HTTP. René Hansen Anders Bjerg Pedersen Michael Nilou Hold 1 September 12, 2007

Ethereal Intro && Ethereal HTTP. René Hansen Anders Bjerg Pedersen Michael Nilou Hold 1 September 12, 2007 Ethereal Intro && Ethereal HTTP René Hansen Anders Bjerg Pedersen Michael Nilou Hold 1 September 12, 2007 1 Indledning Denne opgave går ud på at anvende programmet Wireshark til at analysere trafik over

Læs mere

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen

Læs mere

Termer og begreber i NemID

Termer og begreber i NemID Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Termer og begreber i NemID DanID A/S 26. maj 2014 Side 1-11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark

Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark Vejledning til teknisk tilslutningsforløb 1.7.2015 Version 1.2 Historik for dokumentet: Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.0 2011.06.30

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007

Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 Revision af tekniske standarder i OIO-kataloget 2007 høringssvar Jens Mikael Jensen Document: Høringssvar vedr- revision af tekniske standarder I OIO-kataloget 2007 Page 1 of 5 1. Resumé IT & Telestyrelsen

Læs mere

Digital Sundhed Program for infrastruktur og sikkerhed

Digital Sundhed Program for infrastruktur og sikkerhed SDSD Projektmodel Kravspecifikation 007d.01 Stamdata Register Infrastrukturprogrammet fase 2 FMKi projektet Dato: 13.12.2010 Version: 1.0 Udarbejdet af: Digital Sundhed Sammenhængende Sundhed i Danmark

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nederst foto på forsiden: B Tal (http://flickr.com/photos/b-tal/) Creative Commons NY-NC (http://creativecommons.org/licenses/bync/2.0/deed.

Nederst foto på forsiden: B Tal (http://flickr.com/photos/b-tal/) Creative Commons NY-NC (http://creativecommons.org/licenses/bync/2.0/deed. Sikkerhedsmodeller for OIOREST Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Nederst foto på forsiden: B Tal (http://flickr.com/photos/b-tal/)

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Medarbejdersignatur - sådan gør organisationerne i dag. Morten Storm Petersen Signaturgruppen A/S morten@signaturgruppen.dk

Medarbejdersignatur - sådan gør organisationerne i dag. Morten Storm Petersen Signaturgruppen A/S morten@signaturgruppen.dk Medarbejdersignatur - sådan gør organisationerne i dag Morten Storm Petersen Signaturgruppen A/S morten@signaturgruppen.dk Min baggrund Etablerede TDC s certificeringscenter 1998-2006 Modtog Dansk IT s

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Specifikationsdokument for LDAP API

Specifikationsdokument for LDAP API Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for LDAP API DanID A/S 5. juni 2014 Side 1-15

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning til rapportering

Spillemyndighedens vejledning til rapportering Spillemyndighedens vejledning til rapportering af spil Dato Version Beskrivelse 1.7.2015 1.0 Dette dokument samler kravene direkte relateret til rapportering af spil data ved brug af standard records.

Læs mere

STINA-vejledning Automatiseret indberetning

STINA-vejledning Automatiseret indberetning DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 December 2010 STINA-vejledning Automatiseret indberetning 1. Indledning Vejledningen henvender sig til teknikere i virksomheder, der vil automatisere

Læs mere

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8

Indhold. Senest opdateret:03. september 2013. Side 1 af 8 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 API Modeller... 2 Webshop2 API Model v1... 3

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger KMD Udbetaling GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Connect Integration. MS Exchange Integration. Administratorvejledning

Connect Integration. MS Exchange Integration. Administratorvejledning Connect Integration MS Exchange Integration Administratorvejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver opsætningen af Integration mellem Connect og MS Exchange server. Hvis

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit.

Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. Afsnittet er temmelig teoretisk. Er du mere til det praktiske, går du blot til det næste afsnit. XML (eng. extensible Markup Language) XML er en måde at strukturere data på i tekstform. På samme måde som

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikkerhedsmodeller for Pervasive Computing

Sikkerhedsmodeller for Pervasive Computing Sikkerhedsmodeller for Pervasive Computing Christian Damsgaard Jensen Safe & Secure IT-Systems Research Group Informatik & Matematisk Modellering Danmarks Tekniske Universitet Email: Christian.Jensen@imm.dtu.dk

Læs mere

Forord. Versioner. Version Date Description 1.0.0 05/06/2013 Initial version 2.0.0 24/07/2013 URI er ændret

Forord. Versioner. Version Date Description 1.0.0 05/06/2013 Initial version 2.0.0 24/07/2013 URI er ændret APOS2 OIO Services Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

UNI Login. Licens webservice. ws-03

UNI Login. Licens webservice. ws-03 UNI Login Licens webservice ws-03 UNI Login Licens webservice 5.0 Licens webservice 1 Indhold 1 Licens webservice... 2 1.1 Informationsmodel... 2 1.2 Entiteter og attributter... 2 Projekt... 2 Gruppe...

Læs mere

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5

Indhold. Senest opdateret : 30. juli 2010. Side 1 af 5 Indhold Introduktion... 2 Scenarier hvor API et kan benyttes... 2 Scenarie 1 Integration til lagerhotel... 2 Scenarie 2 Integration til økonomi system... 2 Webshop2 API Model... 3 Brugen af API et... 4

Læs mere

Januar 2012. Version 2.0. OTP-politik - 1 -

Januar 2012. Version 2.0. OTP-politik - 1 - OTP-politik Januar 2012 Version 2.0 OTP-politik - 1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Kildehenvisninger... 3 1.3. Forkortelser... 3 1.4.

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere