FCI Regler for internationale hundevæddeløbs og Lure Coursing stævner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FCI Regler for internationale hundevæddeløbs og Lure Coursing stævner"

Transkript

1 FCI Regler for internationale hundevæddeløbs og Lure Coursing stævner Godkendt af FCI s Hovedbestyrelse den 12. april 2012 i Wien. Gældende fra 1. juli Dette dokument er oversat fra engelsk. I tilfælde af uoverenstemmelser angående forskel mellem sprogene, er den engelske version gældende.

2 Indhold 1. Overordnede regler 1.1 Formålet med reglerne Dyrebeskyttelse Godkendelse, fastsættelse af dato, gebyrer Betegnelse af de forskellige stævner Afslag af en stævne ansøgning Gebyrer Deltagelse, starttilladelse Deltagelse Starttilladelse Måling af whippets og italienske mynder Protester mod målinger Klagegebyr Stævner for hunde der er for høje Licensbøger Krav til indhold af licensbogen Licens i nabolande Mentalitetskrav Indbydelse til stævner Indhold af indbydelsen Tilmeldingsblanket Fravær af hunde og officials Fravær af hunde Fravær af officials Diskvalifikation Grundlag for diskvalifikation Hunde der overfalder andre/fight Registrering af diskvalifikation Udelukkelser efter diskvalifikation Ejere eller handleres forseelser Doping Overordnet erklæring vedr. doping Dopingtests under stævner Dopingtests under FCI mesterskaber Sanktioner når doping er bevist FCI Lure Coursing regler side 2

3 1.11 Ansvars begrænsning Tvister Muligheder for førstehjælp Væddeløbs regler - ikke oversat 3. Lure Coursing regler 3.1 Liste over officials - officials opgaver Dommere Stævneleder Starter Harefører Dyrlæge Begrænsninger for officials Retningslinjer angående landskabet, overfladen og banens længde Landskabet Overfladen Banens længde Afstand mellem rullerne Banen Starten Dækkener Ulige antal af tilmeldte Lure Coursing materiale Bedømmelsen Adræthed Hastighed Udholdenhed Enthusiasme Intelligens Sanktioner Straf ved tyvstart For sent til start Udelukkelse FCI Lure Coursing regler side 3

4 4. Regler for mesterskaber indenfor væddeløb og Lure Coursing 4.1 Ansøgning Navne på væddeløbs mesterskaber - ikke oversat 4.3 Navne på væddeløbs titler - ikke oversat 4.4 Navne på Lure Coursing mesterskaber Navne på Lure Coursing titler Arrangører Krav til væddeløbsbane/lure Coursingareal FCI/CdL s inspektion af Lure Coursingarealet Begrænsning af stævner Deltagelse Licens krav Krav til væddeløb og Lure Coursing resultater Kvalifikation til FCI mesterskaber Ejerskifte Tilmelding Modtageren af tilmeldingsblanketter Antallet af hunde pr. land Reservehunde Tilmeldingsblankettens indhold og tilmeldingsfrist Officials FCI/CdL repræsentanter til mesterskabsstævner Væddeløbs officials - ikke oversat Lure Coursing officials Krav for tildeling af titlerne Antallet af hunde: Seks eller flere Antallet af hunde: Færre end seks Antallet af hunde: Færre end fire Banens længde til mesterskaber Banens længde til væddeløb - ikke oversat Banens længde til Lure Coursing Præmier Certifikater Sejrs dækkener Finalister Tilmeldingsgebyr Teamleder FCI Lure Coursing regler side 4

5 4.15 Procedurer Kvalifikation til væddeløbsfinaler - ikke oversat Kvalifikation til Lure Coursing finaler Unødvendige løb Høje tilmeldingsantal, væddeløb - ikke oversat Høje tilmeldingsantal, Lure Coursing Tidtagning system ved væddeløb - ikke oversat Back-up for tidtagningssystem ved væddeløb - ikke oversat 5. FCI titler 5.1 Titlen International Lure Coursing Champion /CACIL regler Berørte racer Berørte stævner Krav til Champion titel Reserve CACIL Antal af hunde til start Ukendt stamtavle CACIL ansøgninger FCI s afgørelse Den endelige titel FCI Beauty and Performance Champion (Champion International de Beauté et Performance C.I.B.P.) Krav for tilmelding i Brugshundeklasse på FCI s internationale CACIB-udstillinger Bilag 7.1 Krav til tilmeldingsblanketter Beskrivelse af væddeløbsdækkener - ikke oversat 7.3 Beskrivelse af løbsmasker Dyrlægens pligter Undersøgelser ved ankomst Opsyn på stævnedagen Krav til væddeløbsbaner - ikke oversat 7.6 Godkendelse af dommere til alle nationale og internationale stævner FCI Lure Coursing regler side 5

6 1. Overordnede regler 1.1 Formålet med reglerne Formålet med disse regler er, at standardisere alle bestemmelser vedrørende væddeløbs og Lure Coursing stævner, afholdt i FCI regi. De indeholder også de obligatoriske regler for de nationale organisationer, såsom godkendelser, indbydelser og afvikling. 1.2 Dyrebeskyttelse Sikkerheden og sundheden af dyrene skal altid være i højsædet blandt alle officials og deltagere under væddeløbs og Lure Coursing stævner. Dyrenes sikkerhed skal altid prioriteres højest. Derfor er det tilladt at ejeren af en hund til hver en tid kan trække sin hund fra et væddeløbs eller Lure Coursing stævne. Såfremt en dyrlæge forlanger det, skal officials udelukke en hund fra at fortsætte i et løb/ Lure Coursing, hvis hundens sundhed er i fare. Brugen af løbsmaske er obligatorisk, med undtagelse for italiensk mynde, hvor den nationale organisation bestemmer om dens brug er obligatorisk eller ej. 1.3 Godkendelse, fastsættelse af dato, gebyrer Betegnelse af de forskellige stævner Betegnelsen "International Sighthound races" (International væddeløbsstævne) og betegnelsen "International Sighthound Lure Coursing" ("Internationale Lure Coursing stævne") må kun bruges om stævner, hvor den nationale organisation har modtaget en ansøgning om datoen og stedet og som er blevet godkendt af FCI/CdL Afslag af en stævne ansøgning FCI kan give afslag på en ansøgning til et stævne hvis: 1. Datoen allerede er blevet godkendt til en anden organisation. 2. Datoen sammenfalder med et andet vigtigt arrangement indenfor hundesport. 3. Den nationale organisation kan ikke give nogen garanti for en fejlfri afvikling af arrangementet Gebyrer For at kunne få godkendt et internationalt stævne, skal der betales et gebyr. CdL fastsætter hvert år størrelsen af dette gebyr for det efterfølgende år. 1.4 Deltagelse, starttilladelse Deltagelse I principet, kan alle mynde racer (gruppe 10) deltage. Racer fra gruppe 5, (begrænset til pharaoh hound, cirneco dell etna, podenco ibicenco og podenco canario), har mulighed for at deltage i internationale stævner og mesterskaber, men kan ikke få CACIL. FCI Lure Coursing regler side 6

7 1.4.2 Starttilladelse For at en hund kan få godkendt starttilladelse, gælder følgende betingelser: 1. Hunden skal være registreret i et stambogsregister eller andet register, som er anerkendt af FCI. 2. Hunden skal have en gyldig løbslicens. 3. Minimum alder: For whippet og italiensk mynder: 15 måneder. For alle andre racer: 18 måneder. 4. Maximum alder: Indtil slutningen af væddeløbs/lure Coursing sæsonen hvori hunden fylder 8 år. 5. Tilmeldes under navnet af den ejer, som står i licensbogen. 6. Ejeren skal være medlem af en national organisation, tilsluttet FCI. 7. Hundens udseende må ikke være kunstigt ændret (f.eks. dens naturlige pels må ikke være nedklippet). 8. Maksimal skulderhøjde for whippet: 51 cm for hanner 48 cm for tæver 9. Maksimal skulderhøjde for italiensk mynde: 38 cm 1.5 Målingen af whippets og italienske mynder Whippet og italienske mynder skal have målt deres skulderhøjde i en alder af mindst 12 måneder. Hvis måltagningen foretages i en yngre alder med et resultat over flg. mål: 49 cm for en whippethan 47 cm for en whippettæve 37 cm for en italiensk mynde skal hunden måles igen før begyndelsen af den væddeløbs/lure Coursing sæson, lige efter at hunden fylder to år. Resultatet af måltagningen skal være noteret i licensbogen. Hvis ikke ejeren præsenterer sin hund til den anden måling, bliver løbslicensen ugyldiggjort og inddrages af den ansvarlige nationale organisation. Målingen af skulderhøjden må kun foretages og godkendes af personer, der er udpeget af en organisation der er godkendt af den nationale organisation, og følger nedenstående procedure: 1. Hundens alder ved målingen skal være som beskrevet i punkt og 1.5 ovenover. 2. Hunden skal være rolig under målingen. Den skal stå på et jævnt og ikke glat underlag eller et bord af passende størrelse. Hunden skal stå med korrekte benvinkler og hovedet holdt i naturlig stilling, (svælget på næsten samme niveau som toppen af skuldrene). 3. Mellem hver måling, skal hunden flyttes ned på jorden mindst to gange. Den skal handles af ejeren eller en person udvalgt af ejeren (handleren). Dommeren må kun rette på hunden hvis ejeren/handleren tillader dette. 4. Målingen kan først foretages når hunden står korrekt. Hunden skal måles ved skuldrene eller den del af rygsøjlen som stikker op mellem skuldrebladene, hvis denne er højere. Hvis det er umuligt at placere hunden korrekt, standses målingen og erklæres ugyldig. 5. Måleinstrumentet er af stift materiale og kan være udstyret med en elektronisk sensor. Det skal stå på to ben for at sikre, at instrumentet er pålideligt og nem at aflæse. FCI Lure Coursing regler side 7

8 6. Den ansvarlige nationale organisation udnævner den dommer, som er ansvarlig for målingen og sekretæren, som skriver resultatet. Dommerne eller sekretæren må hverken være ejer eller opdrætter af hunden som måles. 7. Måltagnings-teamet består af to dommere og en sekretær, som skriver resultatet. Dommerne skal tage mål på skift. Sekretæren kontrollerer målene og skriver resultaterne ned. 8. Hunden skal måles 10 gange. Det mest hyppige forkommende måleresultat skal noteres i hundens dokumenter. I tilfældet af, at en hund er et godt stykke under den maksimalt tilladte størrelse og hvis teamet er enig om beslutningen, må de stoppe målingen efter 4. måling og skrive resultatet i hundens papirer. Hvis resultatet efter 10 målinger er: 5 målinger over og 5 målinger under den maksimalt tilladte højde, skal der måles en 11. gang. Resultatet af denne 11. måling registreres som den endelige og korrekte højde. 9. Kun en person som er autoriseret af den nationale organisation eller under-organisation i samme forbund som den nationale organisation, må indskrive det endelige resultat i hundens papirer (licensbog). Den nationale organisation skal være medlem af FCI Protester mod målinger Hvis en national organisation indgiver en klage til FCI, angående størrelsen på en whippet eller italiensk mynde, skal der foretages en supplerende måling. Måltagningen finder sted i ejerens eget land og bliver fortaget af en CdLrepræsentant fra et andet land og udpeget af præsidenten for CdL. CdL repræsentanten skal foretage målingen efter proceduren beskrevet under punkt Klagegebyr Den nationale organisation der indgiver klagen skal betale Euro 500 til sekretæren for CdL for at kunne klage. Hvis det viser sig at klagen er berettiget, bliver pengene tilbagebetalt og hundeejerens nationale organisation skal betale beløbet Stævner for hunde der er for høje Den nationale organisation skal sørge for, at de hunde der er for høje i henhold til punkt 1.4.2, får mulighed for at deltage i nationale stævner. 1.6 Licensbøger Krav til indhold af licensbogen Den nationale organisation i hundeejerens eget land skal udstede løbslicensen. Den skal indholde følgende information: Race, køn, hundens navn, stambogs nummer, fødselsdag - og i det omfang det kan lade sig gøre: Tatoverings nummer eller chip nummer samt ejerens korrekte adresse. For whippets og italienske mynder: En officiel registerering af skulderhøjden Licens i nabolande Hvis der ingen væddeløbsbane eller Lure Coursing aktivitet er i et land anerkendt af FCI, kan licensløbene afvikles i et naboland. Hundeejerens nationale organisation udsteder den endelige licens. FCI Lure Coursing regler side 8

9 1.6.3 Mentalitetskrav En gyldig licensbog for internationale væddeløbs eller Lure Coursing stævner kan kun udstedes når det er bevist, at hunden ikke overfalder andre hunde men sammen med dem løber efter den kunstige hare. 1.7 Indbydelser til stævner Indhold af indbydelsen Følgende information skal være indeholdt i indbydelsen: 1. Arrangør, sted, dato, stævnets starttidspunkt og tidspunktet for aflevering af licensbøger. 2. Navnet på stævnelederen. 3. Tilmeldings gebyr. 4. Type af konkurrencen. 5. Beskrivelse af præmierne som vil blive uddelt, samt det planlagte tidspunkt for præmieoverrækkelsen. 6. Sidste tilmeldings dato. 7. Ansvars begrænsning ifølge paragraf Information om reglerne ang. løbsmasker for italiensk mynde 9. Doping regler (se også punkt Doping). 10., 11. og 12. vedrører væddeløb - ikke oversat Tilmeldingsblanket En tilmeldingsblanket skal være vedhæftet indbydelsen. Den skal som minimum, indeholde de punkter som er beskrevet i bilag Fravær af hunde og officials Fravær af hunde Hvis en hund trækkes, skal dette meddeles til arrangøren inden stævnets start. I alle tilfælde, skal tilmeldingsgebyret være betalt Fravær af officials Officials, som har ansvaret for at hjælpe til under et stævne, skal informere stævnets ansvarlige, hvis der opstår et problem før begyndelsen af stævnet. At forlade den aftalte post, kan kun ske efter orientering af de ansvarlige personer og med godkendelse af stævnets leder. 1.9 Diskvalifikation Grundlag for diskvalifikation Dagens officials må diskvalificere eller bortvise hunde på dagen som: 1. Stopper op under væddeløb eller Lure Coursing. 2. Forhindrer adviklingen af løbet eller Lure Coursing. 3. Skal opmuntres til at fortsætte eller passere målstregen, ved at blive kaldt på, fløjtet efter, eller opildnet på en anden måde. FCI Lure Coursing regler side 9

10 1.9.2 Hunde der overfalder andre/fight Officials skal diskvalificere hunde, som overfalder eller prøver på at overfalde (fighte) andre hunde, eller som vil flygte. Overfaldende hunde er hunde, som ikke er interesseret i haren, men istedet overfalder eller prøver på at overfalde andre hunde for at forhindre dem i at løbe efter haren på normal vis. Umiddelbar forsvar efter angrebet, er tilladt. Det er ikke fight når en hund, uden intentioner om at slås, generer en anden pga. sin interesse i haren og for at give sig selv et godt overblik under løbet/lure Coursingen Registrering af diskvalifikation Diskvalifikationen skal være tydeligt noteret i licensbogen. Licensbogen skal inddrages af arrangøren og indenfor 3 dage sendes til ejerens nationale organisation. Følgende forkortelse skal noteres i licensbogen: Disqu Udlukkelse efter diskvalifikation 1. diskvalifikation i et kalenderår: Udelukkelse på dagen 2. diskvalifikation i et kalenderår: Udelukkelse i 4 uger 3. diskvalifikation i et kalenderår: Udelukkelse i 8 uger Hvis en hund er blivet diskvalificeret 4 gange i en periode af to på hinanden følgende år, mister den løbslicensen. Den kan få løbslicensen igen ved at opfylde standardkravene på ny. Hvis løbslicensen inddrages igen efter 4 nye diskvalifikationer, i de to efterfølgende år, er licensfornyelse umuligt Ejere eller handleres forseelser Stævnelederen har ret til, i samarbejde med juryen eller dommerne, at ekskludere og bortvise en person, der ikke følger anvisningerne fra officials, der fornærmer dem eller som på anden måde opfører sig upassende. Arrangøren skal rapportere disse hændelser til arrangørens nationale organisation og til hundeejerens/handlerens nationale organisation Doping Overordnet erklæring vedr. doping Al slags doping er forbudt. Ved alle væddeløbs og Lure Coursing stævner, afholdt under disse FCI regler, kan der blive taget doping prøver. Når en ejer tilmelder sin hund til et stævne, giver ejeren samtidig sit samtykke til, at hunden må blive testet for doping. Disse dopingtests bliver taget som beskrevet i reglerne, der gælder i det land hvor stævnet bliver afholdt. FCI s anbefalinger vedrørende doping af hunde, godkendt af FCI s hovedbestyrelse i Wien, juli 2009, skal tages med i betragtning Dopingtests under stævner Hvis der er mistanke om doping, kan stævnets officials, sammen med dyrlægen på stedet, bestille en dopingtest. Hundens ejer er forpligtet til at stille sin hund til rådighed for testen. Hvis testen er positiv, skal ejeren betale udgifterne. FCI Lure Coursing regler side 10

11 Dopingtests under FCI mesterskaber Det er obligatorisk at fortage dopingtests under Verdens og Europa mesterskaber i væddeløb og Lure Coursing. Testens procedure og detaljer vedrørende testningen bestemmes og udføres af den nationale organisation. Hvis en national organisation undlader at rette sig efter dette krav, vil den nationale organisation blive udelukket fra at arrangere FCI væddeløb og Lure Coursing stævner i 2 år Sanktioner når doping er bevist Hver national organisation skal indføre sanktioner mod en hund og dens ejer ifølge den nationale organisations doping regler. Andre nationale organisationer skal følge disse sanktioner fuldstændig ved en udenlandsk hundeejer. Nationale organisationer som ikke pålægger sanktioner, bliver udelukket fra at kunne arrangere FCI væddeløb og Lure Coursing stævner i 2 år. CdL sender et forslag til FCI s bestyrelse om hvornår udelukkelsen starter og slutter Ansvars begrænsning Hverken stævnets ledelse eller dets officials er ansvarlig for eventuelle skader der måtte ske på hundeejere, hundene eller officials. Ligeledes har de intet ansvar over for løse eller bortløbne hunde. Ejeren af en hund er ikke ansvarlig hvis hans hund skader en anden under et væddeløb eller coursing. I alle andre tilfælde, har hundeejeren det fulde ansvar for sin hund Tvister Dommerens beslutning er definitiv og kan ikke appelleres Muligheder for førstehjælp FCI væddeløb og Lure Coursing stævner samler ofte flere hundrede deltagere på steder hvor der ikke er hurtig adgang til førstehjælp. Det anbefales derfor kraftigt at have førstehjælps muligheder på stedet hvor stævnet bliver afholdt. Følgende retningslinier kan følges: Kontakt det nærmeste hospital og informer om stævnet. Kontakt den nærmeste skadeklinik/skadestue og informer om stævnet. Opret en førstehjælps post på stedet, hvis mulig i samarbejde med den lokale skadeklinik. Førstehjælps personalet skal have den rette uddannelse som f.eks. læge, sygeplejerske. Førstehjælps posten skal være placeret i nærheden af stævnets administration. Førstehjælps posten skal være tydelig markeret med et Røde Kors flag eller lignende. Førstehjælps posten skal være bemandet under hele stævnet. Informer alle officials om at der er en førstehjælps post og hvor den er placeret. Informer alle deltagere om at der er en førstehjælps post og hvor den er placeret. 2. Væddeløbs regler - ikke oversat FCI Lure Coursing regler side 11

12 3. Lure Coursing regler 3.1 Liste over officials - officials opgaver 1. Dommere 2. Stævneleder 3. Lure Coursing observatører i marken 4 Starter 5. Harefører 6. Lokal dyrlæge Dommere Dommerne er den øverste myndighed under et stævne. De fører kontrol med at reglerne bliver overholdt og følger med i stævnets forløb. Deres beslutninger er endegyldige i tilfælde af tvister eller tvivl. I tilfælde af tekniske problemer, skal de konferere med stævnelederen. Før stævnet begynder, skal dommeren kontrollere, at retningslinjerne i paragraferne 3.2, 3.3, 3.4 og 3.6 er overholdt og at hundenes sikkerhed er i orden. Internationale stævner skal bedømmes af mindst to dommere, som skal have en Lure Coursing dommer licens. På stævner hvor CACIL uddeles, skal en af dommere være fra et andet FCI land. Retningslinjerne for invitation af udenlandske dommere er beskrevet i bilag Stævneleder Stævnelederen skal være en specialist med erfaring. Han/hun er den tilsynsførende angående al teknik og organisation. Stævnelederen klarer alle de tekniske og organisatoriske problemer. Under hele stævnet tager hun/han beslutninger vedrørende de tekniske eller organisatoriske problemer der måtte opstå Starter Ved starten kontollerer starteren at: 1. Ejerene/handlerne sørger for at hundene er under kontrol og får dem til start i tide. 2. Hundene er på det korrekte sted for at starte. 3. Løbsmaskerne matcher de typer godkendt af FCI (se under punkt 7.3), og sidder rigtigt. 4. Løbsdækkenerne er placeret korrekt Harefører Hareføreren modtager instruktioner fra stævnelederen og dommerne. Haremaskinen skal være placereret således, at hareføreren har en uhindret oversigt over hele coursingarealet. Hareføreren skal sørge for at haren køres i den korrekte afstand foran hundene. Dette kræver stor kompetance og udelukker automatisk en uerfaren harefører Dyrlæge Arrangøren skal engagere en dyrelæge til stævnet. Dyrlægen skal være til stede og klar til at gribe ind under hele stævnet. Det anbefales at retningslinerne vedrørende dyrlægens pligter som beskrevet i bilag 7.4 overholdes. FCI Lure Coursing regler side 12

13 Hunde yngre end 2 år og ældre end 6 år skal undersøges af dyrlægen efter hvert gennemløb, når distancen er længere end 600 m Begrænsninger for officials Officials hvis egen hund deltager i et Lure Coursing stævne, må ikke udføre deres arbejde mens pågældende race løber - de skal erstattes. 3.2 Retningslinier angående landskabet, overfladen og banens længde Landskabet En stor eng kommer tættest på det ideale areal til Lure Coursing. Et let skrånende eller et smule bakket terræn er også særdeles acceptabelt. Noget buskads såvel som træer er ønskeligt - så længe de ikke udgører nogen fare for hundene Overfladen Jorden skal ikke være for glat og skal være fri fra sten og huller. Nogle naturlige forhindringer er varmt anbefalet, men ikke absolut påkrævet. De må være tydelig synligt fra hundenes synsvinkel fra en distance af mindst 30 meter, især hvor der er fordybninger i landskabet Banens længde Banens længde skal være: Fra 400 til 700 meter for whippet og italienske mynder. Fra 500 til 1000 meter for alle andre racer. 3.3 Afstanden mellem rullerne Afstanden mellem rullerne er af den størst vigtighed og rullerne skal være placerede med hensyntagen til landskabets beskaffenhed. Skarpere sving end 60 grader er ikke tilladt. 3.4 Banen Pga. de høje fysiske præstationer, som kræves af hundene ved Lure Coursing, skal hele banen kunne ses og være fri for fare. Banen skal ændres til dagens andet gennemløb. Harens line skal lægges således, at det mindsker riskoen for at hundene bliver viklet i den eller kommer til skade i den. Det er forbudt at anvende endeløse systemer hvor linen trækkes over jorden. 3.5 Starten Dækkener Hundene løber parvis og bliver sluppet samtidig. En skal løbe med et rødt dækken og den anden skal løbe med hvidt eller blåt, afhængig af nationale regler. For krav til dækkener, se bilag punkt Ulige antal af tilmeldte I tilfælde af et ulige antal af tilmeldte hunde, må arrangøren, om muligt, finde en makker, for at undgå et solo løb. FCI Lure Coursing regler side 13

14 3.6 Lure Coursing materiale Arrangøreren er forpligtet til at sikre sig, at alt coursing maskineri er i perfekt stand for at det kan fungere uden at svigte. Stævnelederen skal sørge for reserveudstyr i tilstrækkelig mængde og kvalitet, for at sikre et problemfrit afviklet stævne. Haremaskinen skal opfylde følgende krav: 1. Må kunne accelerere haren meget hurtigt. 2. Må kunne reagere hurtigt til alle skift i hastighed. 3. Må have tilstrækkelig ekstra reservekapacitet. 4. Den kunstige hare skal være lavet af et let hareskind eller af lignede materiale og være ca 40 cm lang. Hvis det er fugtigt i vejret eller regnvejr, kan der bruges plastik eller stof. 5. Rullerne skal ikke være i stærke farver eller skinnende. 3.7 Bedømmelsen Lure Coursing dommere skal bedømme hundenes præstation på grundlaget af fem (5) kriterier. (Se nedenunder.) Den maksimale antal point der kan gives for hver kriterium er 20 point (FCI system). Hunde, som ikke opnår mindst 50% af den maximale antal point i første løb uden særlig årsag til dette, skal udelukkes fra andet gennemløb. Alternative bedømmelsessystemer kan bruges, hvis følgende betingelser er overholdt: 1. Ved internationale stævner, må der gerne bruges et nationalt bedømmelsesystem, dog ikke et system, der ikke er kendt i det pågældende land. (F.eks. PVL systemet må ikke bruges til et stævne i Tyskland.) 2. Ved FCI mesterskaber bruges udelukkende FCI systemet. Der skal være to gennemløb, og de point derfra skal lægges sammen. Er der ingen mulighed for et andet gennemløb, skal de point der er optjent i første gennemløb, danne basis for udregningen af placeringen. I tilfælde hvor to eller flere deltagere får samme resultat, (ud fra de point optjent i begge gennemløb), vil den hund, der opnår det højste antal point under andet gennemløb, få den bedste placering. Men hvis resultatet stadig står lige, vil den hund, som opnåede det højeste antal point i delmomenterne i andet gennemløb få den bedste placing. Her prioriters delmomenterne som følger: 1. punkt 3.7.1: Adræthed, 2. punkt 3.7.2: Hastighed, 3. punkt 3.7.3: Udholdenhed, 4. punkt 3.7.4: Entusiasme - og endelig: 5. punkt 3.7.5: Intelligens Adræthed En myndes adræthed vises: 1. Ved dens hurtige retningsskift provokeret af harens bevægelser. 2. Ved evnen til at klare forhindringerne. 3. Ved at fange haren, og især ved en glidende tackling af haren. FCI Lure Coursing regler side 14

15 3.7.2 Hastighed Den hastighed, som er nødvendig for at kunne være i stand til at fange et bytte. Det kan ses ved den fart hvormed hundene indhenter haren, når de reagerer på den overraskende start. Hundenes fart vil blive observeret under hele gennemløbet men i særdeleshed når hunden fanger haren. Farten kan ses på bevægelsesmønstret, antallet af bevægelser og hundens fremdrift. Dommeren skal belønne den hund som løber lavt, virkelig strækker ud og jager haren. Fordi tidstagning ikke bruges for at måle hastigheden, er måden hvorved hunden giver alt hvad den har, et vigtigt redskab hvormed man kan vurdere dens evne til at fare hurtig fremmad. Den absolutte fart bliver ikke vurderet af dommerne under bedømmelsen, da hundens fart skal vurderes i forhold til konkurrentens fart. En go-bye kan ske når den hund, som er i anden position, giver alt hvad den har og overhaler dens konkurrent. Overhaling kan ske mellem to på hinanden følgende ruller Udholdenhed Udholdenhed er en hunds evne til at slutte løbet i god fysisk stand. Udholdenhed er summen af hundens fysiske og mentale evner Enthusiasme Entusiasmen er den iver hunden viser under jagten, uanset jordens beskaffenhed, (meget ujævn eller med forhindringer), uanset hvilken hændelser der finder sted undervejs, som f.eks at løbe for langt i svingene, at falde eller miste øjenkontakt med haren. En myndes enthusiasme vises: 1. Ved starten: Ved dens koncentration og opmærksomhed. Ved at den fikserer øjnene på haren. 2. Mens den jagter haren: Ved dens konstante jagt efter haren, som tvinger hareføreren til at accelerere haren, for at undgå, at hunden fanger haren før løbet er forbi. Ved at den springer uanfægtet og uden tøven over en forhindring. Ved dens iver til at indhente haren, hvis den er kommet bagud. 3. Når den fanger haren: I fuld fart. Ved at tage haren med en glidende tackling. Ved dens forsøg at indfange haren, også selv om haren er blevet taget af konkurrenten Intelligens Intelligens viser sig ved at hunden under forfølgelsen placerer sig i en position der gør det muligt at fange haren. Uden denne egenskab kan selv den hurtigste hund ikke fange haren. Ved at placere sig mellem haren og dens formodede rute, og ved at forhindre haren i at undslippe til det fjerne landskab, viser hunden sin intelligens. FCI Lure Coursing regler side 15

16 3.8 Sanktioner Kun kvalificerede dommere kan pålægge sanktioner, som skal være i overenstemmelse med disse regler Straf ved tyvstart Hvis en handler slipper en hund for tidligt, kan dommerne trække 10% fra hundens totale pointtal for det pågældene løb. Hvis der er omstart, gælder straffen ikke. Ved tyvstart, kan dommerne konferere med starteren eller stævnelederen For sent til start Hvis hunden ikke er til stede på starttidspunktet for dens løb, kan den blive udelukket for resten af dagen Udelukkelse Dommerne kan udelukke en hund for resten af dagen hvis den: 1. Forbliver tæt på ejeren efter start signalet eller forlader banen. 2. Løber efter dens konkurrent og ikke efter haren. 3. Ikke har den fysiske styrke som er nødvendigt for konkurrencen, og at dette er bekræftet af dyrlægen. 4. Regler for mesterskaber indenfor væddeløb og Lure Coursing 4.1 Ansøgning FCI/CdL og den af ansøgerlandets udpegede væddeløbsklub eller Lure Coursingarrangør bestemmer hvor mesterskabsstævner afholdes. Den nationale organisation indsender en skriftlig ansøgning om et mesterskab. Ansøgeren skal garantere for den perfekte afvikling af stævnet. Væddeløbs mesterskaberne afholdes i første eller anden weekend i september. Lure Coursing mesterskaberne afholdes i årets 2. kvartal ikke oversat 4.4 Navne på Lure Coursing mesterskaber Hvert år kan FCI give tilladelse til et Lure Coursing mesterskab kaldet: "FCI Europa Mesterskaber i Lure Coursing 4.5 Navne på Lure Coursing titler Titlen der kan vindes er: "FCI Lure Coursing Europa Mester 20XX" (f.eks 2012) 4.6 Arrangører Mesterskabstævner kan kun afholdes af en organisation der er medlem af FCI. CdL udpeger 2 år forud medlemsland og sted hvor arrangementet vil blive afholdt. Udkastet til invitationen skal forelægges CdL s repræsentant til godkendelse. Først efter denne godkendelse må invitationen sendes videre til de andre medlemslande. FCI Lure Coursing regler side 16

17 4.6.1 Krav til væddeløbsbane/lure Coursing areal Mesterskabsstævnet skal kun finde sted på arealer, som opfylder de grundlæggende krav beskrevet under punkter 2.4 og 3.2 i disse regler FCI/CdL s inspektion af coursing arealet CdL forbeholder sig retten til at undersøge forholdene og tilstanden af væddeløbsbanen og Lure Coursing terrænet på et hvilket som helst tidspunkt mellem godkendelsesdatoen og datoen for afholdelse af mesterskabsstævnet, og kan forlange ændringer og/eller forbedringer Begrænsning af stævner Det er ikke tilladt at afholde andre internationale væddeløbs eller Lure Coursing stævner samtidig med et FCI mesterskab. 4.7 Deltagelse Licens krav Alle mynder (gruppe 10) der er registreret i et stambogsregister hos en FCI-medlemsorganisation eller FCI-samarbejdspartner, hvis stambogsregister er anerkendt af FCI, såvel som de hunde der er registreret i et stambogsregister eller X-register hos en organisation som FCI, har lavet en samarbejdsaftale om gensidig anerkendelse af stambøger (AKC, KC, CKC) kan deltage. Dette inkluderer også de hunde, som er importeret fra de områder registreret som deres oprindelsesområder, og som ikke har en af FCI anerkendt stambog, fordi der i deres område ikke findes en kynologisk organisation. Det samme gælder for deres afkom, hvis disse importer er optaget i et stambogsregister hos et FCI-medlem eller FCI-samarbejdspartner. I øjeblikket gælder ovenstående for racerne azawakh og saluki, såvel som for sloughis fra Algeriet, Tunesien og Libien (oprindelseslande for denne race). Reglerne gælder også for sloughis opdrættet af indbyggere i Marokko, som ikke opdrætter under kontrol/ansvaret af deres FCI medlem organisation, f.eks Société Centrale Canine Marocaine, S.C.C.M. Konsekvensen af dette er, at disse hunde ikke kan få en Export Pedigree men en såkaldt "Genealogie". Før en sådan hund kan tilmeldes til et mesterskabsstævne (Lure Coursing eller væddeløb) skal den være optaget i et x-register hos en FCI-medlemsorganisation eller FCI-samarbejdspartner. Alle mediterrane mynderacer i gruppe 5 (pharao hound, cirnecco dell etna, podenco ibicenco, podengo canario) kan også deltage, dog ikke erhverve et CACIL Krav til væddeløb og Lure Coursing resultater Til FCI-mesterskabsstævner bør kun de hunde tilmeldes, der gennem deres præstationer har vist, at de kan deltage i sådan en topkonkurrence. Den enkelte nationale organisation udpeger de hunde, der deltager fra deres land. FCI Lure Coursing regler side 17

18 For at kunne blive tilmeldt, skal hunden, inden tilmeldingsfristen, have deltaget i mindst 2 væddeløb eller Lure Coursing stævner, uden at være diskvalificeret. En diskvalifikation mellem tilmeldingsfristen og datoen for mesterskabsstævnet, udelukker deltagelse. Hunde, som er skadet under det første gennemløb i et væddeløbs eller Lure Coursing stævne og som må trækkes som resultat af en dyrlæges beslutning, (bevist med et skriftligt udtalelse fra den involverede dyrlæge), betragtes som om de har gennemført væddeløbet eller Lure Coursing stævnet med succes Kvalifikation til FCI mesterskaber Deltagelse i kvalificerende væddeløbs og Lure Coursing stævner før den i paragraf nævnte obligatoriske alder, kan ikke anerkendes Ejerskifte En hund der ejerskiftes og flytter til et andet FCI land, kan kun deltage i et FCI titelarrangement for sit nye land, hvis hunden er blevet registreret i sit nye FCI lands stambogsregister mindst 6 måneder før arrangementet bliver afholdt. 4.8 Tilmelding Modtageren af tilmeldingsblanketter En hundeejer kan ikke selv melde sin hund til hos arrangøren, men udelukkende via den nationale organisation Antal af hunde per land FCI Europa Mesterskaber i Lure Coursing: Hvert medlemsland kan tilmelde et maksimum af seks deltagere per race og per køn. Dyrlægetjek skal laves dagen før hunden skal løbe FCI Europa eller Verdens Mesterskaber i væddeløb: Hvert medlemsland kan tilmelde 12 deltagere per race og per køn. De forrige års mesterskabsvindere kan forsvare deres titel og tilmeldes udover det maksimalt tilladte antal af deltagere Reserve hunde Udover det antal hunde, som beskrevet i punkt 4.8.2, må hvert land udpege reservehunde, der kan træde ind i stedet for en hund der udgår af teamet. Der bliver ikke afholdt venskabsløb for de reservehunde der ikke får mulighed for at deltage i mesterskaberne Tilmeldingssblanket inhold og tilmeldingsfrist CdL laver en skabelon for tilmeldingsblanketten. Hver national organisation skal tilmelde hundene enkeltvis, i rækkefølge efter deres resultater og delt op efter race og køn. Tilmeldingsblanketten skal indeholde hundens navn, som registreret på dens stambog, og de nødvendige oplysninger til CACIL uddelingen, samt ejerens navn, som det er angivet i licensbogen. Tilmeldingsblanketterne skal være arrangørerne i hænde senest 4 uger før stævnet. FCI Lure Coursing regler side 18

19 4.9 Officials Sammen med anmeldelsesblanketterne, skal hvert land indsende en liste med personer de indstiller som officials. Imidlertidig, er det op til arrangørene at vælge dommerne og juryen. Arrangøren skal senest 14 dage før mesterskabet meddele navnene på dommerne til de nationale organisationer FCI/CdL repræsentant til mesterskabsstævner. Til alle væddeløbs eller Lure Coursing mesterskaber udpeger FCI/CdL en repræsentant, som vil have ansvar for hele stævnet, inklusiv programmet. Repræsentanten kan, om nødvendig, bede om ændringer, og tage den endelige beslutning i specielle tilfælde. Ved tvivlspørgsmål skal juryen spørge om hans/hendes råd. Arrangøren dækker repræsentantens udgifter Væddeløbs officials - ikke oversat Lure coursing officials Ved Lure Coursing mesterskaber skal juryen bestå af mindst 3 dommere, fra mindst 2 forskellige lande. Der skal også være udpeget en reservedommer. I andet gennemløb dømmes hundene af 3 andre dommere, hvis muligt fra 3 forskellige lande Krav for tildeling af titlerne Antallet af hunde, seks eller flere Er der ved et mesterskab 6 hunde af en race og hvert køn til start, gives titlen såvel til den vindende hanhund som den vindende tæve. Hvis færre end seks hunde af hvert køn deltager, skal hanner og tæver deltage sammen og kun en titel kan tildeles Antallet af hunde, færre end seks Er der i en race færre end i alt 6 hanner og tæver til start, kan titlen ikke uddeles. Dog kan den CdL-delegerede, under særlige omstændigheder, sammen med juryen beslutte, at titlen alligevel kan uddeles. Præmierne uddeles som annonceret Antallet af hunde, færre end fire Hvis der er færre end fire hunde til start, kan den pågældende race ikke deltage i FCI Mesterskab Banens længde til mesterskaber Banens længde til væddeløb - ikke oversat Banens længde til Lure Coursing Distancer som gælder for FCI s Europæiske Lure Coursing mesterskaber: For whippets og italienske mynder: meter For alle andre mynderacer: meter Mindre afvigelser fra ovenstående distancer er tilladt. FCI Lure Coursing regler side 19

20 4.12 Præmier FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) Certifikater Certifikater for opnået titler (uddeles af den nationale organisation) Sejrs dækkener Dækkener til vinderne: Hvid: FCI Verdensmester i væddeløb Blå: FCI Europamester i væddeløb Rød: FCI Europamester i Lure Coursing Finalister Ærespræmier til alle finalister Tilmeldingsgebyr CdL fastsætter tilmeldingsgebyret i Euro. Teamlederen betaler dette gebyr til arrangøren Teamleder Samtidig med at den nationale organisation indsender tilmeldingslister, skal den også meddele teamlederens navn. 1. Under stævnet repræsenterer teamlederen hans/hendes nationale organisation og fungerer som leder af hans/hendes team. 2. Han/hun er ansvarlig for at videregive alle instruktioner fra arrangøren til hans/hendes team medlemmer. 3. Han/hun fungerer som et forbindelsesled mellem de enkelte hundeejere i teamet og stævnets arrangører. 4. Det er udelukkende teamlederen der kan diskutere og bilægge stridigheder, komme med forslag og videregive protester eller spørgsmål der vedrører hans/hendes team, med arrangøren. 5. Han/hun er ansvarlig for at yde rådgivning og at svare alle spørgsmål og for at opretholde disciplinen indenfor hans/hendes team. 6. Når hundene er ankommet, er han/hun ansvarlig for at indsamle og kontrollere hans/hendes medlemmers licensbøger, og give dem videre til sekretariatet. Deltagerne informer teamlederen så hurtigt som muligt, hvis de trækker deres hunde Procedurer Arrangøren er ansvarlig for at have reserveudstyr til rådighed, således at konkurrencerne kan afvikles problemfrit Kvalifikation for væddeløb finaler - ikke oversat Kvalifikation for Lure Coursing finaler Der gives point til hundene i henhold til paragraf 3.7 i disse regler. Hunde der uden forklarbar grund ikke får mindst 50% af det maksimale pointtal i første gennemløb, kan ikke deltage i andet gennemløb. FCI Lure Coursing regler side 20

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND

DANSK ATLETIK FORBUND 0 DANSK ATLETIK FORBUND KONKURRENCEREGLER 2014-2015 1 Indhold IAAF s KONKURRENCEREGLER 2014-2015... 5 DEFINITIONER... 5 KAPITEL 1 - INTERNATIONALE ATLETIKKONKURRENCER... 7 Regel 1 - Internationale atletikkonkurrencer...

Læs mere

DGKs Almene Brugsprøveregler

DGKs Almene Brugsprøveregler 2011 DGKs Almene Brugsprøveregler DGK Dansk Gravhundeklub Stiftet 1947 Specialklub tilsluttet DKK 01-01-2011 Gældende fra 01.01.2011 1 Indhold Indhold... 2 Brugsprøvernes formål og anvendelse... 3 Almene

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2011 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning

Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Almindelige bestemmelser Kåringsprogram Øvelserne 1-6 (lydighedsøvelser) Øvelse 7 - Gerningssted Øvelse 8 - Spor Øvelse 9 - Rundering/Eftersøgning Øvelse 10 - Anholdelsesopgave DANSK POLITIHUNDEFORENING

Læs mere

Officielle PDGA regler

Officielle PDGA regler Officielle PDGA regler 2006 udgave Dansk oversættelse af DFSU 1 Officielle PDGA disc golf regler Den stigende popularitet for disc golf skyldes den fascination det giver at kaste en flyvende disc med stor

Læs mere

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 2010

HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 2010 HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE - 1. Dansk Golf Union Målsætning Side 3 Kompetence 4 Rådgivningsvirksomhed 5 Turneringsplanlægningspolitik 6 Opgaver 7 2. Spille- og turneringsformer Spilleformer Side 9 Turneringsformer

Læs mere

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k Distanceridning 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 501. Introduktion og formål... 4 502. Struktur... 4 503. Gyldighed... 4 504. Beføjelser... 4 505. Redaktion...

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 -

Reglement. Version 2015.05.20 Side - 1 - Reglement Version.05.20 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under

Læs mere

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 -

Reglement. Formålsparagraf. Side - 1 - Reglement 2012 Formålsparagraf Side - 1 - for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2013 Dansk Orienterings-Forbund 31-12-2012 Side 1 af 32 Reglement 2013 Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 Omfang... 4 Orientering... 4 Deltagere...

Læs mere

Reglement. Side - 1 -

Reglement. Side - 1 - Reglement 2010 Side - 1 - Formålsparagraf for Dansk Moto Cross Union Unionens formål er at samle motocross interesserede personer, så de får mulighed for at dyrke deres fælles interesse under organiserede

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt)

Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt) Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt) 1 1.2 Orientering 1.2 Orientering Slettes i forenklingens

Læs mere

Fodboldloven 2010/2011

Fodboldloven 2010/2011 Fodboldloven 2010/2011 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 61. udgave 2010/2011 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag: 6000 Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Carl Herup

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

Prøveledermappe B- prøver

Prøveledermappe B- prøver B- prøver Dansk Retriever Klub Februar 2009-1 - Indhold Prøvelederens ansvar og kompetence på B-prøver Ansvar Kompetence Praktiske forhold Tilrettelæggelse af prøven Ledemotivet Vildt På selve dagen Efter

Læs mere

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2009. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2009. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2009 Dansk Orienterings-Forbund 31-01-2009 Side 1 af 37 Reglement 2009 Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 Omfang... 4 Orientering... 4 Deltagere...

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

BACKGAMMON. De officielle regler og vejledning. Er du interesseret i medlemskab... ring til os på 33 36 36 01 og få råd og vejledning

BACKGAMMON. De officielle regler og vejledning. Er du interesseret i medlemskab... ring til os på 33 36 36 01 og få råd og vejledning BACKGAMMON Er du interesseret i medlemskab... ring til os på 33 36 36 01 og få råd og vejledning De officielle regler og vejledning Dansk Backgammon Forbund Dansk Backgammon Forbund 48 1 BACKGAMMON De

Læs mere

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009 2 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Prøveledermappe B- prøver

Prøveledermappe B- prøver B- prøver maj 2014-1 - Indhold Prøvelederens ansvar og kompetence på B-prøver Ansvar Kompetence Økonomi Praktiske forhold Brugsprøve Hvad du som prøveleder skal huske Præmielisten Tilrettelæggelse af prøven

Læs mere

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler

Danmarks Cykle Union. Sportslige regler Danmarks Cykle Union Sportslige regler 201 Rettelser fra SR 201 til SR 201 Nr Type Disciplin Beskrivelse Side + - Kapitel 2 og 7 har fået nye overskrifter + - Kapitel 8 er udbredt til at omfatte de tidligere

Læs mere