FCI Regler for internationale hundevæddeløbs og Lure Coursing stævner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FCI Regler for internationale hundevæddeløbs og Lure Coursing stævner"

Transkript

1 FCI Regler for internationale hundevæddeløbs og Lure Coursing stævner Godkendt af FCI s Hovedbestyrelse den 12. april 2012 i Wien. Gældende fra 1. juli Dette dokument er oversat fra engelsk. I tilfælde af uoverenstemmelser angående forskel mellem sprogene, er den engelske version gældende.

2 Indhold 1. Overordnede regler 1.1 Formålet med reglerne Dyrebeskyttelse Godkendelse, fastsættelse af dato, gebyrer Betegnelse af de forskellige stævner Afslag af en stævne ansøgning Gebyrer Deltagelse, starttilladelse Deltagelse Starttilladelse Måling af whippets og italienske mynder Protester mod målinger Klagegebyr Stævner for hunde der er for høje Licensbøger Krav til indhold af licensbogen Licens i nabolande Mentalitetskrav Indbydelse til stævner Indhold af indbydelsen Tilmeldingsblanket Fravær af hunde og officials Fravær af hunde Fravær af officials Diskvalifikation Grundlag for diskvalifikation Hunde der overfalder andre/fight Registrering af diskvalifikation Udelukkelser efter diskvalifikation Ejere eller handleres forseelser Doping Overordnet erklæring vedr. doping Dopingtests under stævner Dopingtests under FCI mesterskaber Sanktioner når doping er bevist FCI Lure Coursing regler side 2

3 1.11 Ansvars begrænsning Tvister Muligheder for førstehjælp Væddeløbs regler - ikke oversat 3. Lure Coursing regler 3.1 Liste over officials - officials opgaver Dommere Stævneleder Starter Harefører Dyrlæge Begrænsninger for officials Retningslinjer angående landskabet, overfladen og banens længde Landskabet Overfladen Banens længde Afstand mellem rullerne Banen Starten Dækkener Ulige antal af tilmeldte Lure Coursing materiale Bedømmelsen Adræthed Hastighed Udholdenhed Enthusiasme Intelligens Sanktioner Straf ved tyvstart For sent til start Udelukkelse FCI Lure Coursing regler side 3

4 4. Regler for mesterskaber indenfor væddeløb og Lure Coursing 4.1 Ansøgning Navne på væddeløbs mesterskaber - ikke oversat 4.3 Navne på væddeløbs titler - ikke oversat 4.4 Navne på Lure Coursing mesterskaber Navne på Lure Coursing titler Arrangører Krav til væddeløbsbane/lure Coursingareal FCI/CdL s inspektion af Lure Coursingarealet Begrænsning af stævner Deltagelse Licens krav Krav til væddeløb og Lure Coursing resultater Kvalifikation til FCI mesterskaber Ejerskifte Tilmelding Modtageren af tilmeldingsblanketter Antallet af hunde pr. land Reservehunde Tilmeldingsblankettens indhold og tilmeldingsfrist Officials FCI/CdL repræsentanter til mesterskabsstævner Væddeløbs officials - ikke oversat Lure Coursing officials Krav for tildeling af titlerne Antallet af hunde: Seks eller flere Antallet af hunde: Færre end seks Antallet af hunde: Færre end fire Banens længde til mesterskaber Banens længde til væddeløb - ikke oversat Banens længde til Lure Coursing Præmier Certifikater Sejrs dækkener Finalister Tilmeldingsgebyr Teamleder FCI Lure Coursing regler side 4

5 4.15 Procedurer Kvalifikation til væddeløbsfinaler - ikke oversat Kvalifikation til Lure Coursing finaler Unødvendige løb Høje tilmeldingsantal, væddeløb - ikke oversat Høje tilmeldingsantal, Lure Coursing Tidtagning system ved væddeløb - ikke oversat Back-up for tidtagningssystem ved væddeløb - ikke oversat 5. FCI titler 5.1 Titlen International Lure Coursing Champion /CACIL regler Berørte racer Berørte stævner Krav til Champion titel Reserve CACIL Antal af hunde til start Ukendt stamtavle CACIL ansøgninger FCI s afgørelse Den endelige titel FCI Beauty and Performance Champion (Champion International de Beauté et Performance C.I.B.P.) Krav for tilmelding i Brugshundeklasse på FCI s internationale CACIB-udstillinger Bilag 7.1 Krav til tilmeldingsblanketter Beskrivelse af væddeløbsdækkener - ikke oversat 7.3 Beskrivelse af løbsmasker Dyrlægens pligter Undersøgelser ved ankomst Opsyn på stævnedagen Krav til væddeløbsbaner - ikke oversat 7.6 Godkendelse af dommere til alle nationale og internationale stævner FCI Lure Coursing regler side 5

6 1. Overordnede regler 1.1 Formålet med reglerne Formålet med disse regler er, at standardisere alle bestemmelser vedrørende væddeløbs og Lure Coursing stævner, afholdt i FCI regi. De indeholder også de obligatoriske regler for de nationale organisationer, såsom godkendelser, indbydelser og afvikling. 1.2 Dyrebeskyttelse Sikkerheden og sundheden af dyrene skal altid være i højsædet blandt alle officials og deltagere under væddeløbs og Lure Coursing stævner. Dyrenes sikkerhed skal altid prioriteres højest. Derfor er det tilladt at ejeren af en hund til hver en tid kan trække sin hund fra et væddeløbs eller Lure Coursing stævne. Såfremt en dyrlæge forlanger det, skal officials udelukke en hund fra at fortsætte i et løb/ Lure Coursing, hvis hundens sundhed er i fare. Brugen af løbsmaske er obligatorisk, med undtagelse for italiensk mynde, hvor den nationale organisation bestemmer om dens brug er obligatorisk eller ej. 1.3 Godkendelse, fastsættelse af dato, gebyrer Betegnelse af de forskellige stævner Betegnelsen "International Sighthound races" (International væddeløbsstævne) og betegnelsen "International Sighthound Lure Coursing" ("Internationale Lure Coursing stævne") må kun bruges om stævner, hvor den nationale organisation har modtaget en ansøgning om datoen og stedet og som er blevet godkendt af FCI/CdL Afslag af en stævne ansøgning FCI kan give afslag på en ansøgning til et stævne hvis: 1. Datoen allerede er blevet godkendt til en anden organisation. 2. Datoen sammenfalder med et andet vigtigt arrangement indenfor hundesport. 3. Den nationale organisation kan ikke give nogen garanti for en fejlfri afvikling af arrangementet Gebyrer For at kunne få godkendt et internationalt stævne, skal der betales et gebyr. CdL fastsætter hvert år størrelsen af dette gebyr for det efterfølgende år. 1.4 Deltagelse, starttilladelse Deltagelse I principet, kan alle mynde racer (gruppe 10) deltage. Racer fra gruppe 5, (begrænset til pharaoh hound, cirneco dell etna, podenco ibicenco og podenco canario), har mulighed for at deltage i internationale stævner og mesterskaber, men kan ikke få CACIL. FCI Lure Coursing regler side 6

7 1.4.2 Starttilladelse For at en hund kan få godkendt starttilladelse, gælder følgende betingelser: 1. Hunden skal være registreret i et stambogsregister eller andet register, som er anerkendt af FCI. 2. Hunden skal have en gyldig løbslicens. 3. Minimum alder: For whippet og italiensk mynder: 15 måneder. For alle andre racer: 18 måneder. 4. Maximum alder: Indtil slutningen af væddeløbs/lure Coursing sæsonen hvori hunden fylder 8 år. 5. Tilmeldes under navnet af den ejer, som står i licensbogen. 6. Ejeren skal være medlem af en national organisation, tilsluttet FCI. 7. Hundens udseende må ikke være kunstigt ændret (f.eks. dens naturlige pels må ikke være nedklippet). 8. Maksimal skulderhøjde for whippet: 51 cm for hanner 48 cm for tæver 9. Maksimal skulderhøjde for italiensk mynde: 38 cm 1.5 Målingen af whippets og italienske mynder Whippet og italienske mynder skal have målt deres skulderhøjde i en alder af mindst 12 måneder. Hvis måltagningen foretages i en yngre alder med et resultat over flg. mål: 49 cm for en whippethan 47 cm for en whippettæve 37 cm for en italiensk mynde skal hunden måles igen før begyndelsen af den væddeløbs/lure Coursing sæson, lige efter at hunden fylder to år. Resultatet af måltagningen skal være noteret i licensbogen. Hvis ikke ejeren præsenterer sin hund til den anden måling, bliver løbslicensen ugyldiggjort og inddrages af den ansvarlige nationale organisation. Målingen af skulderhøjden må kun foretages og godkendes af personer, der er udpeget af en organisation der er godkendt af den nationale organisation, og følger nedenstående procedure: 1. Hundens alder ved målingen skal være som beskrevet i punkt og 1.5 ovenover. 2. Hunden skal være rolig under målingen. Den skal stå på et jævnt og ikke glat underlag eller et bord af passende størrelse. Hunden skal stå med korrekte benvinkler og hovedet holdt i naturlig stilling, (svælget på næsten samme niveau som toppen af skuldrene). 3. Mellem hver måling, skal hunden flyttes ned på jorden mindst to gange. Den skal handles af ejeren eller en person udvalgt af ejeren (handleren). Dommeren må kun rette på hunden hvis ejeren/handleren tillader dette. 4. Målingen kan først foretages når hunden står korrekt. Hunden skal måles ved skuldrene eller den del af rygsøjlen som stikker op mellem skuldrebladene, hvis denne er højere. Hvis det er umuligt at placere hunden korrekt, standses målingen og erklæres ugyldig. 5. Måleinstrumentet er af stift materiale og kan være udstyret med en elektronisk sensor. Det skal stå på to ben for at sikre, at instrumentet er pålideligt og nem at aflæse. FCI Lure Coursing regler side 7

8 6. Den ansvarlige nationale organisation udnævner den dommer, som er ansvarlig for målingen og sekretæren, som skriver resultatet. Dommerne eller sekretæren må hverken være ejer eller opdrætter af hunden som måles. 7. Måltagnings-teamet består af to dommere og en sekretær, som skriver resultatet. Dommerne skal tage mål på skift. Sekretæren kontrollerer målene og skriver resultaterne ned. 8. Hunden skal måles 10 gange. Det mest hyppige forkommende måleresultat skal noteres i hundens dokumenter. I tilfældet af, at en hund er et godt stykke under den maksimalt tilladte størrelse og hvis teamet er enig om beslutningen, må de stoppe målingen efter 4. måling og skrive resultatet i hundens papirer. Hvis resultatet efter 10 målinger er: 5 målinger over og 5 målinger under den maksimalt tilladte højde, skal der måles en 11. gang. Resultatet af denne 11. måling registreres som den endelige og korrekte højde. 9. Kun en person som er autoriseret af den nationale organisation eller under-organisation i samme forbund som den nationale organisation, må indskrive det endelige resultat i hundens papirer (licensbog). Den nationale organisation skal være medlem af FCI Protester mod målinger Hvis en national organisation indgiver en klage til FCI, angående størrelsen på en whippet eller italiensk mynde, skal der foretages en supplerende måling. Måltagningen finder sted i ejerens eget land og bliver fortaget af en CdLrepræsentant fra et andet land og udpeget af præsidenten for CdL. CdL repræsentanten skal foretage målingen efter proceduren beskrevet under punkt Klagegebyr Den nationale organisation der indgiver klagen skal betale Euro 500 til sekretæren for CdL for at kunne klage. Hvis det viser sig at klagen er berettiget, bliver pengene tilbagebetalt og hundeejerens nationale organisation skal betale beløbet Stævner for hunde der er for høje Den nationale organisation skal sørge for, at de hunde der er for høje i henhold til punkt 1.4.2, får mulighed for at deltage i nationale stævner. 1.6 Licensbøger Krav til indhold af licensbogen Den nationale organisation i hundeejerens eget land skal udstede løbslicensen. Den skal indholde følgende information: Race, køn, hundens navn, stambogs nummer, fødselsdag - og i det omfang det kan lade sig gøre: Tatoverings nummer eller chip nummer samt ejerens korrekte adresse. For whippets og italienske mynder: En officiel registerering af skulderhøjden Licens i nabolande Hvis der ingen væddeløbsbane eller Lure Coursing aktivitet er i et land anerkendt af FCI, kan licensløbene afvikles i et naboland. Hundeejerens nationale organisation udsteder den endelige licens. FCI Lure Coursing regler side 8

9 1.6.3 Mentalitetskrav En gyldig licensbog for internationale væddeløbs eller Lure Coursing stævner kan kun udstedes når det er bevist, at hunden ikke overfalder andre hunde men sammen med dem løber efter den kunstige hare. 1.7 Indbydelser til stævner Indhold af indbydelsen Følgende information skal være indeholdt i indbydelsen: 1. Arrangør, sted, dato, stævnets starttidspunkt og tidspunktet for aflevering af licensbøger. 2. Navnet på stævnelederen. 3. Tilmeldings gebyr. 4. Type af konkurrencen. 5. Beskrivelse af præmierne som vil blive uddelt, samt det planlagte tidspunkt for præmieoverrækkelsen. 6. Sidste tilmeldings dato. 7. Ansvars begrænsning ifølge paragraf Information om reglerne ang. løbsmasker for italiensk mynde 9. Doping regler (se også punkt Doping). 10., 11. og 12. vedrører væddeløb - ikke oversat Tilmeldingsblanket En tilmeldingsblanket skal være vedhæftet indbydelsen. Den skal som minimum, indeholde de punkter som er beskrevet i bilag Fravær af hunde og officials Fravær af hunde Hvis en hund trækkes, skal dette meddeles til arrangøren inden stævnets start. I alle tilfælde, skal tilmeldingsgebyret være betalt Fravær af officials Officials, som har ansvaret for at hjælpe til under et stævne, skal informere stævnets ansvarlige, hvis der opstår et problem før begyndelsen af stævnet. At forlade den aftalte post, kan kun ske efter orientering af de ansvarlige personer og med godkendelse af stævnets leder. 1.9 Diskvalifikation Grundlag for diskvalifikation Dagens officials må diskvalificere eller bortvise hunde på dagen som: 1. Stopper op under væddeløb eller Lure Coursing. 2. Forhindrer adviklingen af løbet eller Lure Coursing. 3. Skal opmuntres til at fortsætte eller passere målstregen, ved at blive kaldt på, fløjtet efter, eller opildnet på en anden måde. FCI Lure Coursing regler side 9

10 1.9.2 Hunde der overfalder andre/fight Officials skal diskvalificere hunde, som overfalder eller prøver på at overfalde (fighte) andre hunde, eller som vil flygte. Overfaldende hunde er hunde, som ikke er interesseret i haren, men istedet overfalder eller prøver på at overfalde andre hunde for at forhindre dem i at løbe efter haren på normal vis. Umiddelbar forsvar efter angrebet, er tilladt. Det er ikke fight når en hund, uden intentioner om at slås, generer en anden pga. sin interesse i haren og for at give sig selv et godt overblik under løbet/lure Coursingen Registrering af diskvalifikation Diskvalifikationen skal være tydeligt noteret i licensbogen. Licensbogen skal inddrages af arrangøren og indenfor 3 dage sendes til ejerens nationale organisation. Følgende forkortelse skal noteres i licensbogen: Disqu Udlukkelse efter diskvalifikation 1. diskvalifikation i et kalenderår: Udelukkelse på dagen 2. diskvalifikation i et kalenderår: Udelukkelse i 4 uger 3. diskvalifikation i et kalenderår: Udelukkelse i 8 uger Hvis en hund er blivet diskvalificeret 4 gange i en periode af to på hinanden følgende år, mister den løbslicensen. Den kan få løbslicensen igen ved at opfylde standardkravene på ny. Hvis løbslicensen inddrages igen efter 4 nye diskvalifikationer, i de to efterfølgende år, er licensfornyelse umuligt Ejere eller handleres forseelser Stævnelederen har ret til, i samarbejde med juryen eller dommerne, at ekskludere og bortvise en person, der ikke følger anvisningerne fra officials, der fornærmer dem eller som på anden måde opfører sig upassende. Arrangøren skal rapportere disse hændelser til arrangørens nationale organisation og til hundeejerens/handlerens nationale organisation Doping Overordnet erklæring vedr. doping Al slags doping er forbudt. Ved alle væddeløbs og Lure Coursing stævner, afholdt under disse FCI regler, kan der blive taget doping prøver. Når en ejer tilmelder sin hund til et stævne, giver ejeren samtidig sit samtykke til, at hunden må blive testet for doping. Disse dopingtests bliver taget som beskrevet i reglerne, der gælder i det land hvor stævnet bliver afholdt. FCI s anbefalinger vedrørende doping af hunde, godkendt af FCI s hovedbestyrelse i Wien, juli 2009, skal tages med i betragtning Dopingtests under stævner Hvis der er mistanke om doping, kan stævnets officials, sammen med dyrlægen på stedet, bestille en dopingtest. Hundens ejer er forpligtet til at stille sin hund til rådighed for testen. Hvis testen er positiv, skal ejeren betale udgifterne. FCI Lure Coursing regler side 10

11 Dopingtests under FCI mesterskaber Det er obligatorisk at fortage dopingtests under Verdens og Europa mesterskaber i væddeløb og Lure Coursing. Testens procedure og detaljer vedrørende testningen bestemmes og udføres af den nationale organisation. Hvis en national organisation undlader at rette sig efter dette krav, vil den nationale organisation blive udelukket fra at arrangere FCI væddeløb og Lure Coursing stævner i 2 år Sanktioner når doping er bevist Hver national organisation skal indføre sanktioner mod en hund og dens ejer ifølge den nationale organisations doping regler. Andre nationale organisationer skal følge disse sanktioner fuldstændig ved en udenlandsk hundeejer. Nationale organisationer som ikke pålægger sanktioner, bliver udelukket fra at kunne arrangere FCI væddeløb og Lure Coursing stævner i 2 år. CdL sender et forslag til FCI s bestyrelse om hvornår udelukkelsen starter og slutter Ansvars begrænsning Hverken stævnets ledelse eller dets officials er ansvarlig for eventuelle skader der måtte ske på hundeejere, hundene eller officials. Ligeledes har de intet ansvar over for løse eller bortløbne hunde. Ejeren af en hund er ikke ansvarlig hvis hans hund skader en anden under et væddeløb eller coursing. I alle andre tilfælde, har hundeejeren det fulde ansvar for sin hund Tvister Dommerens beslutning er definitiv og kan ikke appelleres Muligheder for førstehjælp FCI væddeløb og Lure Coursing stævner samler ofte flere hundrede deltagere på steder hvor der ikke er hurtig adgang til førstehjælp. Det anbefales derfor kraftigt at have førstehjælps muligheder på stedet hvor stævnet bliver afholdt. Følgende retningslinier kan følges: Kontakt det nærmeste hospital og informer om stævnet. Kontakt den nærmeste skadeklinik/skadestue og informer om stævnet. Opret en førstehjælps post på stedet, hvis mulig i samarbejde med den lokale skadeklinik. Førstehjælps personalet skal have den rette uddannelse som f.eks. læge, sygeplejerske. Førstehjælps posten skal være placeret i nærheden af stævnets administration. Førstehjælps posten skal være tydelig markeret med et Røde Kors flag eller lignende. Førstehjælps posten skal være bemandet under hele stævnet. Informer alle officials om at der er en førstehjælps post og hvor den er placeret. Informer alle deltagere om at der er en førstehjælps post og hvor den er placeret. 2. Væddeløbs regler - ikke oversat FCI Lure Coursing regler side 11

12 3. Lure Coursing regler 3.1 Liste over officials - officials opgaver 1. Dommere 2. Stævneleder 3. Lure Coursing observatører i marken 4 Starter 5. Harefører 6. Lokal dyrlæge Dommere Dommerne er den øverste myndighed under et stævne. De fører kontrol med at reglerne bliver overholdt og følger med i stævnets forløb. Deres beslutninger er endegyldige i tilfælde af tvister eller tvivl. I tilfælde af tekniske problemer, skal de konferere med stævnelederen. Før stævnet begynder, skal dommeren kontrollere, at retningslinjerne i paragraferne 3.2, 3.3, 3.4 og 3.6 er overholdt og at hundenes sikkerhed er i orden. Internationale stævner skal bedømmes af mindst to dommere, som skal have en Lure Coursing dommer licens. På stævner hvor CACIL uddeles, skal en af dommere være fra et andet FCI land. Retningslinjerne for invitation af udenlandske dommere er beskrevet i bilag Stævneleder Stævnelederen skal være en specialist med erfaring. Han/hun er den tilsynsførende angående al teknik og organisation. Stævnelederen klarer alle de tekniske og organisatoriske problemer. Under hele stævnet tager hun/han beslutninger vedrørende de tekniske eller organisatoriske problemer der måtte opstå Starter Ved starten kontollerer starteren at: 1. Ejerene/handlerne sørger for at hundene er under kontrol og får dem til start i tide. 2. Hundene er på det korrekte sted for at starte. 3. Løbsmaskerne matcher de typer godkendt af FCI (se under punkt 7.3), og sidder rigtigt. 4. Løbsdækkenerne er placeret korrekt Harefører Hareføreren modtager instruktioner fra stævnelederen og dommerne. Haremaskinen skal være placereret således, at hareføreren har en uhindret oversigt over hele coursingarealet. Hareføreren skal sørge for at haren køres i den korrekte afstand foran hundene. Dette kræver stor kompetance og udelukker automatisk en uerfaren harefører Dyrlæge Arrangøren skal engagere en dyrelæge til stævnet. Dyrlægen skal være til stede og klar til at gribe ind under hele stævnet. Det anbefales at retningslinerne vedrørende dyrlægens pligter som beskrevet i bilag 7.4 overholdes. FCI Lure Coursing regler side 12

13 Hunde yngre end 2 år og ældre end 6 år skal undersøges af dyrlægen efter hvert gennemløb, når distancen er længere end 600 m Begrænsninger for officials Officials hvis egen hund deltager i et Lure Coursing stævne, må ikke udføre deres arbejde mens pågældende race løber - de skal erstattes. 3.2 Retningslinier angående landskabet, overfladen og banens længde Landskabet En stor eng kommer tættest på det ideale areal til Lure Coursing. Et let skrånende eller et smule bakket terræn er også særdeles acceptabelt. Noget buskads såvel som træer er ønskeligt - så længe de ikke udgører nogen fare for hundene Overfladen Jorden skal ikke være for glat og skal være fri fra sten og huller. Nogle naturlige forhindringer er varmt anbefalet, men ikke absolut påkrævet. De må være tydelig synligt fra hundenes synsvinkel fra en distance af mindst 30 meter, især hvor der er fordybninger i landskabet Banens længde Banens længde skal være: Fra 400 til 700 meter for whippet og italienske mynder. Fra 500 til 1000 meter for alle andre racer. 3.3 Afstanden mellem rullerne Afstanden mellem rullerne er af den størst vigtighed og rullerne skal være placerede med hensyntagen til landskabets beskaffenhed. Skarpere sving end 60 grader er ikke tilladt. 3.4 Banen Pga. de høje fysiske præstationer, som kræves af hundene ved Lure Coursing, skal hele banen kunne ses og være fri for fare. Banen skal ændres til dagens andet gennemløb. Harens line skal lægges således, at det mindsker riskoen for at hundene bliver viklet i den eller kommer til skade i den. Det er forbudt at anvende endeløse systemer hvor linen trækkes over jorden. 3.5 Starten Dækkener Hundene løber parvis og bliver sluppet samtidig. En skal løbe med et rødt dækken og den anden skal løbe med hvidt eller blåt, afhængig af nationale regler. For krav til dækkener, se bilag punkt Ulige antal af tilmeldte I tilfælde af et ulige antal af tilmeldte hunde, må arrangøren, om muligt, finde en makker, for at undgå et solo løb. FCI Lure Coursing regler side 13

14 3.6 Lure Coursing materiale Arrangøreren er forpligtet til at sikre sig, at alt coursing maskineri er i perfekt stand for at det kan fungere uden at svigte. Stævnelederen skal sørge for reserveudstyr i tilstrækkelig mængde og kvalitet, for at sikre et problemfrit afviklet stævne. Haremaskinen skal opfylde følgende krav: 1. Må kunne accelerere haren meget hurtigt. 2. Må kunne reagere hurtigt til alle skift i hastighed. 3. Må have tilstrækkelig ekstra reservekapacitet. 4. Den kunstige hare skal være lavet af et let hareskind eller af lignede materiale og være ca 40 cm lang. Hvis det er fugtigt i vejret eller regnvejr, kan der bruges plastik eller stof. 5. Rullerne skal ikke være i stærke farver eller skinnende. 3.7 Bedømmelsen Lure Coursing dommere skal bedømme hundenes præstation på grundlaget af fem (5) kriterier. (Se nedenunder.) Den maksimale antal point der kan gives for hver kriterium er 20 point (FCI system). Hunde, som ikke opnår mindst 50% af den maximale antal point i første løb uden særlig årsag til dette, skal udelukkes fra andet gennemløb. Alternative bedømmelsessystemer kan bruges, hvis følgende betingelser er overholdt: 1. Ved internationale stævner, må der gerne bruges et nationalt bedømmelsesystem, dog ikke et system, der ikke er kendt i det pågældende land. (F.eks. PVL systemet må ikke bruges til et stævne i Tyskland.) 2. Ved FCI mesterskaber bruges udelukkende FCI systemet. Der skal være to gennemløb, og de point derfra skal lægges sammen. Er der ingen mulighed for et andet gennemløb, skal de point der er optjent i første gennemløb, danne basis for udregningen af placeringen. I tilfælde hvor to eller flere deltagere får samme resultat, (ud fra de point optjent i begge gennemløb), vil den hund, der opnår det højste antal point under andet gennemløb, få den bedste placering. Men hvis resultatet stadig står lige, vil den hund, som opnåede det højeste antal point i delmomenterne i andet gennemløb få den bedste placing. Her prioriters delmomenterne som følger: 1. punkt 3.7.1: Adræthed, 2. punkt 3.7.2: Hastighed, 3. punkt 3.7.3: Udholdenhed, 4. punkt 3.7.4: Entusiasme - og endelig: 5. punkt 3.7.5: Intelligens Adræthed En myndes adræthed vises: 1. Ved dens hurtige retningsskift provokeret af harens bevægelser. 2. Ved evnen til at klare forhindringerne. 3. Ved at fange haren, og især ved en glidende tackling af haren. FCI Lure Coursing regler side 14

15 3.7.2 Hastighed Den hastighed, som er nødvendig for at kunne være i stand til at fange et bytte. Det kan ses ved den fart hvormed hundene indhenter haren, når de reagerer på den overraskende start. Hundenes fart vil blive observeret under hele gennemløbet men i særdeleshed når hunden fanger haren. Farten kan ses på bevægelsesmønstret, antallet af bevægelser og hundens fremdrift. Dommeren skal belønne den hund som løber lavt, virkelig strækker ud og jager haren. Fordi tidstagning ikke bruges for at måle hastigheden, er måden hvorved hunden giver alt hvad den har, et vigtigt redskab hvormed man kan vurdere dens evne til at fare hurtig fremmad. Den absolutte fart bliver ikke vurderet af dommerne under bedømmelsen, da hundens fart skal vurderes i forhold til konkurrentens fart. En go-bye kan ske når den hund, som er i anden position, giver alt hvad den har og overhaler dens konkurrent. Overhaling kan ske mellem to på hinanden følgende ruller Udholdenhed Udholdenhed er en hunds evne til at slutte løbet i god fysisk stand. Udholdenhed er summen af hundens fysiske og mentale evner Enthusiasme Entusiasmen er den iver hunden viser under jagten, uanset jordens beskaffenhed, (meget ujævn eller med forhindringer), uanset hvilken hændelser der finder sted undervejs, som f.eks at løbe for langt i svingene, at falde eller miste øjenkontakt med haren. En myndes enthusiasme vises: 1. Ved starten: Ved dens koncentration og opmærksomhed. Ved at den fikserer øjnene på haren. 2. Mens den jagter haren: Ved dens konstante jagt efter haren, som tvinger hareføreren til at accelerere haren, for at undgå, at hunden fanger haren før løbet er forbi. Ved at den springer uanfægtet og uden tøven over en forhindring. Ved dens iver til at indhente haren, hvis den er kommet bagud. 3. Når den fanger haren: I fuld fart. Ved at tage haren med en glidende tackling. Ved dens forsøg at indfange haren, også selv om haren er blevet taget af konkurrenten Intelligens Intelligens viser sig ved at hunden under forfølgelsen placerer sig i en position der gør det muligt at fange haren. Uden denne egenskab kan selv den hurtigste hund ikke fange haren. Ved at placere sig mellem haren og dens formodede rute, og ved at forhindre haren i at undslippe til det fjerne landskab, viser hunden sin intelligens. FCI Lure Coursing regler side 15

16 3.8 Sanktioner Kun kvalificerede dommere kan pålægge sanktioner, som skal være i overenstemmelse med disse regler Straf ved tyvstart Hvis en handler slipper en hund for tidligt, kan dommerne trække 10% fra hundens totale pointtal for det pågældene løb. Hvis der er omstart, gælder straffen ikke. Ved tyvstart, kan dommerne konferere med starteren eller stævnelederen For sent til start Hvis hunden ikke er til stede på starttidspunktet for dens løb, kan den blive udelukket for resten af dagen Udelukkelse Dommerne kan udelukke en hund for resten af dagen hvis den: 1. Forbliver tæt på ejeren efter start signalet eller forlader banen. 2. Løber efter dens konkurrent og ikke efter haren. 3. Ikke har den fysiske styrke som er nødvendigt for konkurrencen, og at dette er bekræftet af dyrlægen. 4. Regler for mesterskaber indenfor væddeløb og Lure Coursing 4.1 Ansøgning FCI/CdL og den af ansøgerlandets udpegede væddeløbsklub eller Lure Coursingarrangør bestemmer hvor mesterskabsstævner afholdes. Den nationale organisation indsender en skriftlig ansøgning om et mesterskab. Ansøgeren skal garantere for den perfekte afvikling af stævnet. Væddeløbs mesterskaberne afholdes i første eller anden weekend i september. Lure Coursing mesterskaberne afholdes i årets 2. kvartal ikke oversat 4.4 Navne på Lure Coursing mesterskaber Hvert år kan FCI give tilladelse til et Lure Coursing mesterskab kaldet: "FCI Europa Mesterskaber i Lure Coursing 4.5 Navne på Lure Coursing titler Titlen der kan vindes er: "FCI Lure Coursing Europa Mester 20XX" (f.eks 2012) 4.6 Arrangører Mesterskabstævner kan kun afholdes af en organisation der er medlem af FCI. CdL udpeger 2 år forud medlemsland og sted hvor arrangementet vil blive afholdt. Udkastet til invitationen skal forelægges CdL s repræsentant til godkendelse. Først efter denne godkendelse må invitationen sendes videre til de andre medlemslande. FCI Lure Coursing regler side 16

17 4.6.1 Krav til væddeløbsbane/lure Coursing areal Mesterskabsstævnet skal kun finde sted på arealer, som opfylder de grundlæggende krav beskrevet under punkter 2.4 og 3.2 i disse regler FCI/CdL s inspektion af coursing arealet CdL forbeholder sig retten til at undersøge forholdene og tilstanden af væddeløbsbanen og Lure Coursing terrænet på et hvilket som helst tidspunkt mellem godkendelsesdatoen og datoen for afholdelse af mesterskabsstævnet, og kan forlange ændringer og/eller forbedringer Begrænsning af stævner Det er ikke tilladt at afholde andre internationale væddeløbs eller Lure Coursing stævner samtidig med et FCI mesterskab. 4.7 Deltagelse Licens krav Alle mynder (gruppe 10) der er registreret i et stambogsregister hos en FCI-medlemsorganisation eller FCI-samarbejdspartner, hvis stambogsregister er anerkendt af FCI, såvel som de hunde der er registreret i et stambogsregister eller X-register hos en organisation som FCI, har lavet en samarbejdsaftale om gensidig anerkendelse af stambøger (AKC, KC, CKC) kan deltage. Dette inkluderer også de hunde, som er importeret fra de områder registreret som deres oprindelsesområder, og som ikke har en af FCI anerkendt stambog, fordi der i deres område ikke findes en kynologisk organisation. Det samme gælder for deres afkom, hvis disse importer er optaget i et stambogsregister hos et FCI-medlem eller FCI-samarbejdspartner. I øjeblikket gælder ovenstående for racerne azawakh og saluki, såvel som for sloughis fra Algeriet, Tunesien og Libien (oprindelseslande for denne race). Reglerne gælder også for sloughis opdrættet af indbyggere i Marokko, som ikke opdrætter under kontrol/ansvaret af deres FCI medlem organisation, f.eks Société Centrale Canine Marocaine, S.C.C.M. Konsekvensen af dette er, at disse hunde ikke kan få en Export Pedigree men en såkaldt "Genealogie". Før en sådan hund kan tilmeldes til et mesterskabsstævne (Lure Coursing eller væddeløb) skal den være optaget i et x-register hos en FCI-medlemsorganisation eller FCI-samarbejdspartner. Alle mediterrane mynderacer i gruppe 5 (pharao hound, cirnecco dell etna, podenco ibicenco, podengo canario) kan også deltage, dog ikke erhverve et CACIL Krav til væddeløb og Lure Coursing resultater Til FCI-mesterskabsstævner bør kun de hunde tilmeldes, der gennem deres præstationer har vist, at de kan deltage i sådan en topkonkurrence. Den enkelte nationale organisation udpeger de hunde, der deltager fra deres land. FCI Lure Coursing regler side 17

18 For at kunne blive tilmeldt, skal hunden, inden tilmeldingsfristen, have deltaget i mindst 2 væddeløb eller Lure Coursing stævner, uden at være diskvalificeret. En diskvalifikation mellem tilmeldingsfristen og datoen for mesterskabsstævnet, udelukker deltagelse. Hunde, som er skadet under det første gennemløb i et væddeløbs eller Lure Coursing stævne og som må trækkes som resultat af en dyrlæges beslutning, (bevist med et skriftligt udtalelse fra den involverede dyrlæge), betragtes som om de har gennemført væddeløbet eller Lure Coursing stævnet med succes Kvalifikation til FCI mesterskaber Deltagelse i kvalificerende væddeløbs og Lure Coursing stævner før den i paragraf nævnte obligatoriske alder, kan ikke anerkendes Ejerskifte En hund der ejerskiftes og flytter til et andet FCI land, kan kun deltage i et FCI titelarrangement for sit nye land, hvis hunden er blevet registreret i sit nye FCI lands stambogsregister mindst 6 måneder før arrangementet bliver afholdt. 4.8 Tilmelding Modtageren af tilmeldingsblanketter En hundeejer kan ikke selv melde sin hund til hos arrangøren, men udelukkende via den nationale organisation Antal af hunde per land FCI Europa Mesterskaber i Lure Coursing: Hvert medlemsland kan tilmelde et maksimum af seks deltagere per race og per køn. Dyrlægetjek skal laves dagen før hunden skal løbe FCI Europa eller Verdens Mesterskaber i væddeløb: Hvert medlemsland kan tilmelde 12 deltagere per race og per køn. De forrige års mesterskabsvindere kan forsvare deres titel og tilmeldes udover det maksimalt tilladte antal af deltagere Reserve hunde Udover det antal hunde, som beskrevet i punkt 4.8.2, må hvert land udpege reservehunde, der kan træde ind i stedet for en hund der udgår af teamet. Der bliver ikke afholdt venskabsløb for de reservehunde der ikke får mulighed for at deltage i mesterskaberne Tilmeldingssblanket inhold og tilmeldingsfrist CdL laver en skabelon for tilmeldingsblanketten. Hver national organisation skal tilmelde hundene enkeltvis, i rækkefølge efter deres resultater og delt op efter race og køn. Tilmeldingsblanketten skal indeholde hundens navn, som registreret på dens stambog, og de nødvendige oplysninger til CACIL uddelingen, samt ejerens navn, som det er angivet i licensbogen. Tilmeldingsblanketterne skal være arrangørerne i hænde senest 4 uger før stævnet. FCI Lure Coursing regler side 18

19 4.9 Officials Sammen med anmeldelsesblanketterne, skal hvert land indsende en liste med personer de indstiller som officials. Imidlertidig, er det op til arrangørene at vælge dommerne og juryen. Arrangøren skal senest 14 dage før mesterskabet meddele navnene på dommerne til de nationale organisationer FCI/CdL repræsentant til mesterskabsstævner. Til alle væddeløbs eller Lure Coursing mesterskaber udpeger FCI/CdL en repræsentant, som vil have ansvar for hele stævnet, inklusiv programmet. Repræsentanten kan, om nødvendig, bede om ændringer, og tage den endelige beslutning i specielle tilfælde. Ved tvivlspørgsmål skal juryen spørge om hans/hendes råd. Arrangøren dækker repræsentantens udgifter Væddeløbs officials - ikke oversat Lure coursing officials Ved Lure Coursing mesterskaber skal juryen bestå af mindst 3 dommere, fra mindst 2 forskellige lande. Der skal også være udpeget en reservedommer. I andet gennemløb dømmes hundene af 3 andre dommere, hvis muligt fra 3 forskellige lande Krav for tildeling af titlerne Antallet af hunde, seks eller flere Er der ved et mesterskab 6 hunde af en race og hvert køn til start, gives titlen såvel til den vindende hanhund som den vindende tæve. Hvis færre end seks hunde af hvert køn deltager, skal hanner og tæver deltage sammen og kun en titel kan tildeles Antallet af hunde, færre end seks Er der i en race færre end i alt 6 hanner og tæver til start, kan titlen ikke uddeles. Dog kan den CdL-delegerede, under særlige omstændigheder, sammen med juryen beslutte, at titlen alligevel kan uddeles. Præmierne uddeles som annonceret Antallet af hunde, færre end fire Hvis der er færre end fire hunde til start, kan den pågældende race ikke deltage i FCI Mesterskab Banens længde til mesterskaber Banens længde til væddeløb - ikke oversat Banens længde til Lure Coursing Distancer som gælder for FCI s Europæiske Lure Coursing mesterskaber: For whippets og italienske mynder: meter For alle andre mynderacer: meter Mindre afvigelser fra ovenstående distancer er tilladt. FCI Lure Coursing regler side 19

20 4.12 Præmier FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) Certifikater Certifikater for opnået titler (uddeles af den nationale organisation) Sejrs dækkener Dækkener til vinderne: Hvid: FCI Verdensmester i væddeløb Blå: FCI Europamester i væddeløb Rød: FCI Europamester i Lure Coursing Finalister Ærespræmier til alle finalister Tilmeldingsgebyr CdL fastsætter tilmeldingsgebyret i Euro. Teamlederen betaler dette gebyr til arrangøren Teamleder Samtidig med at den nationale organisation indsender tilmeldingslister, skal den også meddele teamlederens navn. 1. Under stævnet repræsenterer teamlederen hans/hendes nationale organisation og fungerer som leder af hans/hendes team. 2. Han/hun er ansvarlig for at videregive alle instruktioner fra arrangøren til hans/hendes team medlemmer. 3. Han/hun fungerer som et forbindelsesled mellem de enkelte hundeejere i teamet og stævnets arrangører. 4. Det er udelukkende teamlederen der kan diskutere og bilægge stridigheder, komme med forslag og videregive protester eller spørgsmål der vedrører hans/hendes team, med arrangøren. 5. Han/hun er ansvarlig for at yde rådgivning og at svare alle spørgsmål og for at opretholde disciplinen indenfor hans/hendes team. 6. Når hundene er ankommet, er han/hun ansvarlig for at indsamle og kontrollere hans/hendes medlemmers licensbøger, og give dem videre til sekretariatet. Deltagerne informer teamlederen så hurtigt som muligt, hvis de trækker deres hunde Procedurer Arrangøren er ansvarlig for at have reserveudstyr til rådighed, således at konkurrencerne kan afvikles problemfrit Kvalifikation for væddeløb finaler - ikke oversat Kvalifikation for Lure Coursing finaler Der gives point til hundene i henhold til paragraf 3.7 i disse regler. Hunde der uden forklarbar grund ikke får mindst 50% af det maksimale pointtal i første gennemløb, kan ikke deltage i andet gennemløb. FCI Lure Coursing regler side 20

Regler for nationale Lure Coursing Stævner i Danmark Gældende fra 01.07.2013. Myndeklubben Version 2013/3

Regler for nationale Lure Coursing Stævner i Danmark Gældende fra 01.07.2013. Myndeklubben Version 2013/3 Regler for nationale Lure Coursing Stævner i Danmark Gældende fra 01.07.2013 Myndeklubben Version 2013/3 Disse regler omhandler nationale cert-givende Lure Coursing stævner. Ved internationale CACIL-givende

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Myndeklubben. Lure Coursing. Krav for autorisation af Lure Coursing dommere. En specialklub under Dansk Kennel klub.

Myndeklubben. Lure Coursing. Krav for autorisation af Lure Coursing dommere. En specialklub under Dansk Kennel klub. Myndeklubben En specialklub under Dansk Kennel klub. Lure Coursing Krav for autorisation af Lure Coursing dommere 1 Indhold: 1. Indledning side 3 2. Overdommer side 3 3. Ansøgning side 3 4. Krav for optagelse

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 21. december 2015 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2016 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 tallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Spidshundeklubben Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Side..0 Side..1 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN DKK (SPK) UDSTILLING De mere end 350 racer, der er anerkendt af FCI,

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010.

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. (Titlen DKCH(U) er tilføjet for border terriers pr. 15. marts 2010) I en årrække har det været muligt at opnå titlen Dansk Eksteriørchampion

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Spidshundeklubben. Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger

Spidshundeklubben. Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger Spidshundeklubben Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger Revideret januar 2017 2 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN SPK UDSTILLING Der er 38 forskellige racer i SPK. Bedømmelsen på en SPK

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog.

Konkurrence regler. Danskejede hunde dokumenterer hvilken klasse de er kvalificerede til via deres HTM resultatbog. Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013

BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013 BMX-REGLEMENT FOR NORDISK MESTERSKAB, CUP OG BARNELEGE 2013 Arrangementet arrangeres efter UCI s reglement for BMX med følgende ændringer og tillæg. Arrangørlandet skal fremsende nyt Nordisk reglement

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Driftsforeningen Padborg Park anvender navnet Dansk Drifting Serie (DDS)

Driftsforeningen Padborg Park anvender navnet Dansk Drifting Serie (DDS) SPORTSREGLEMENT FOR DANSK DRIFTING SERIE 2014 1. Titel. 1.1 Seriens navn. Seriens navn er Dansk Drifting Serie (DDS) og tilrettelægges af Driftsforeningen Padborg Park (DPP), under udviklingsaftale med

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

Officielle regler. 1. Regler

Officielle regler. 1. Regler Officielle regler 1. Regler Den europæiske ungdom Academy Football League spilles i overensstemmelse med gældende dele af FIFA 's regler. I spørgsmål om fortolkninger af FIFA 's regler, den engelske tekst

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

Schæferhundeklubben`s. nye. avlskåringssystem

Schæferhundeklubben`s. nye. avlskåringssystem Schæferhundeklubben`s nye avlskåringssystem Fra 01.01.2015 indføres der i Danmark 2 måder at få avlskåret sin hund. * Dansk model, godkendt i alle FCI lande (undtagen Tyskland, heller ikke for en 2- årig

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY.

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY. INDHOLD 1 Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbs datoer 1.5 Klasser og point 1.6 Præmier 2 Sportsreglement 2.1 Afvikling 3 Løbsanmeldelse, førermøde & løbsprocedure 3.1 Anmeldelse 3.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84

Indholdsfortegnelse. Øvelsesbeskrivelser 7. Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Indholdsfortegnelse Øvelsesbeskrivelser 7 Begynderklassen 9 Øvede klassen 45 Ekspert klassen 69 Champion klassen 84 Pointvejledning 97 Reglement for DKK Rally Lydighed 103 A). Arrangør 104 B) Deltagerberettigede

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Ansøgning om at holde

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

http://www.world-champ-pointing-dogs2016.com/ DKK indbyder til Sct. Hubertus prøve WORLD CHAMPIONSHIP POINTING DOG Alle stående jagthunderacer

http://www.world-champ-pointing-dogs2016.com/ DKK indbyder til Sct. Hubertus prøve WORLD CHAMPIONSHIP POINTING DOG Alle stående jagthunderacer DKK indbyder til Sct. Hubertus prøve UDTAGELSESPRØVE for DANMARK WORLD CHAMPIONSHIP POINTING DOG Alle stående jagthunderacer 19. og 20. September 2016 kl. 8.00 Vielshøjen 3 9500 Hobro Prøveleder & terrænansvarlig

Læs mere

TURNERINGSAFVIKLING POOL

TURNERINGSAFVIKLING POOL DEN DANSKE BILLARD UNION TURNERINGSAFVIKLING POOL Sæson 2016-2017 1. AFVIKLING AF MESTERSKABER 2. AFVIKLING AF DANSK POOL TOUR 3. SHOT-CLOCK & TIMEOUT. 4. DISTANCER 5. RANGLISTER. 6. RATING. 7. SEEDNING.

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018 19. december 2017 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2018 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018 tallene henviser til udstillingsreglementet 2017 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører

Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Vigtige informationer til HTM stævne arrangører Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Ansøgning om at holde

Læs mere

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 13 Place Albert 1er, B - 6530 Thuin (Belgique), tel : ++32.71.59.12.38, fax : ++32.71.59.22.29 INTERNATIONALE MARKPRØVEREGLER FOR INDIVIDUELLE - OG PRØVER MED

Læs mere

SCX Digital Scale Racing sportsreglement 2017

SCX Digital Scale Racing sportsreglement 2017 1. Titel 1.1. Seriens/klassens navn Seriens navn er SCX Digital Scale Racing (SDSR) og tilrettelægges af promotor Dansk Mini Racing Union (DMRU). 1.2. Mesterskaber Serien afvikles som et åbent dansk mesterskab,

Læs mere

Folkerace Sportsligt Reglement 2015

Folkerace Sportsligt Reglement 2015 Folkerace Sportsligt Reglement 2015 INDHOLD SPORTSLIGT REGLEMENT 1 GENERELT 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Deltagere 1.4 Løbsserie 1.5 Klasser / Point 1.6 Præmier 1.7 Klassesponsorer, Startnummer 1.8 Særlige

Læs mere

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner.

Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT. 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. Folkerace SPORTSLIGT REGLEMENT 1. GENERELT 1.1 TITEL 1.1.1 Folkerace er en hastighedskonkurrence, der køres på permanente og provisoriske baner. 1.2 OFFICIALS Arrangørklubberne udpeger løbsledelse og alle

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening 1. Indledning Disse bestemmelser gælder for udstillinger arrangeret af Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening (DCKF). Pelsavlernes internationale udstilling

Læs mere

DMU Informationshæfte

DMU Informationshæfte DMU Informationshæfte Danmarks Motor Union byder dig hermed velkommen til en sport fyldt med oplevelser. I dette informationshæfte har du mulighed for at finde oplysninger om Motocross sporten, så du kommer

Læs mere

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014.

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014. Område Beskrivelse Regel Kampområdet Der er nu mulighed for at bruge en Oktogon-form Artikel 3 Kampområdet (Ottekantet-form) bane til stævnerne. Punkt 1.2 og 2.2 Kampområdet Sekundanterne skal sidde udenfor

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp (SUMMERCUP.DK 2014) - Taastrup

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp (SUMMERCUP.DK 2014) - Taastrup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 14. juni 2014 Sted: TAASTRUP IDRÆTSHALLER PARKVEJ 78 2630 TAASTRUP Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Vejledning for afholdelse DM i Kaninhop

Vejledning for afholdelse DM i Kaninhop Vejledning for afholdelse af DM i Kaninhop 1 Vejledningen er lavet for at ensrette afholdelsen af Danmarksmesterskaberne i kaninhop, så de afvikles efter samme mønster år efter år. 2 Vejledningen er et

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011 og 2012. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

Afvikling af Boulder DM

Afvikling af Boulder DM Dansk Klatreforbund Afvikling af Boulder DM Indhold: 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 2 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Point... 3 6. Program... 4 7. Tilmelding... 4

Læs mere

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Når du skal tilmelde din(e) hund(e) til Gold Cup 2009, kan dette gøres på to måder: On-line tilmelding via www.hundeweb.dk, eller manuelt ved at sende tilmeldingsblanket

Læs mere

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne.

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne. DKKs MENTALBESKRIVELSE Specialklubben opfordres til at arbejde med og evaluere de indkomne resultater. Flere specialklubber arbejder målrettet med avlsstrategier for racens mentalitet og følger udviklingen

Læs mere

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Bouldering

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Bouldering Arrangør-manual Danmarksmesterskab Bouldering (senior) Indhold: 1. Indledning... 2 2. Deltagere... 2 3. Konkurrencens format... 2 4. Rutebygning... 3 5. Dommere... 3 6. Forberedelse og planlægning... 3

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser DKK s Schweisshundeudvalg Administrative bestemmelser Godkendt af DKK december 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prøveleder 3 2 Adgang til prøverne 3 3 Adgangskrav 3 4 Definition af alderskrav 4 5 Særlige

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for Udspring

Mesterskabsbestemmelser for Udspring Indhold 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 2 01.01 Generelt.... 2 01.02 Arrangementer.... 2 01.03 Ansvar.... 2 01.04 Deltagelse.... 2 01.05 Invitationer.... 2 01.06 Tilmeldinger.... 2 01.07 Springlister....

Læs mere

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.

Crosskart Sportsligt Reglement 2015. Indhold. 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1. DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION REGLEMENT FOR CROSSKART Crosskart Sportsligt Reglement 2015 Indhold 1. Generelt 1.1 Titel 1.2 Officials 1.3 Løbsserie 1.4 Løbsregler 1.5 Startnummer 1.6 Præmier 2. Løbsanmeldelse

Læs mere

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING 2015/2016 Indhold Velkommen til sæson 2015/2016... 2 Gruppeinddeling... 3 Stævnekalender 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger... 4 Stævnereglement... 5 Generelle

Læs mere

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve

Prøveregler Danmarks Jægerforbunds udvidet apporteringsprøve I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY INDHOLD 1 Generelt 1. Motor Sporten 2. Officials 3. Deltagere 4. Løbs Datoer 5. Klasser og Point 6. Præmier 2 Sportsreglement 1. Afvikling 3 Løbsanmeldelse førermøde - løbsprocedure 1. Anmeldelse 2. Teknisk

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT 1 DELTAGERNE 1.01 Alle deltagende hold dyster på lige vilkår. Der gøres ikke forskel på professionelle og amatører. 1.02 Et hold består af maksimum

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser for distriktsmesterskaber 2016 Generelt Nedenstående regler er gældende for afvikling af distriktsmesterskaber i 2016 i Dansk Ride Forbunds

Læs mere

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead Arrangør-manual Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead Indhold: Indhold:... 1 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 3 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Topo'er... 4 6 Point...

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER REGLEMENT FOR RALLYSPORT I DANMARK Supplerende reglementer Reglement 1 vedtægter og generelle regler Reglement 2 det tekniske reglement International Sporting Code, FIA s engelske version Rallysportens

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2017 1. Indstilling af elever 2 2. Elevkursus 2 3. Elevtjeneste 3 4. Aspirantprøvebedømmelse 3 5. Aspiranttjeneste 3 6. Regler for førstegangsautoriserede

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten skal en spiller være registreret med licensnummer hos DSqF. b. Tegning af licens: Alle spillere, der er medlem

Læs mere

Special Olympics - Svømning

Special Olympics - Svømning ARTIKEL2-SVØMNING De officielle sportsregler for Special Olympics Sommerlege vil gælde for alle Special Olympics konkurrencer i svømning. Special Olympics har lavet disse regler baseret på Federation International

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Punkt: Side: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

DKKs MENTALBESKRIVELSE

DKKs MENTALBESKRIVELSE DKKs MENTALBESKRIVELSE Afbalanceret og velfungerende En smuk hund er en fryd for øjet, men endnu vigtigere er det, at du deler hverdagen med en hund, der er afbalanceret og som fungerer godt sammen med

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund AUG 2014 DMI BST MILITÆR FEMKAMP

Dansk Militært Idrætsforbund AUG 2014 DMI BST MILITÆR FEMKAMP MILITÆR FEMKAMP 1. DISCIPLINER Militær Femkamp omfatter følgende discipliner: - Geværskydning (200 m, præcisions-/hurtigskydning) - Forhindringsbaneløb - Forhindringssvømning (50 m) - Håndgranatkast (præcision

Læs mere

Regler for Den Gyldne Mikrofon

Regler for Den Gyldne Mikrofon Regler for 1 Konkurrencen er JCI Danmarks enmands-talerkonkurrence. Konkurrencen har til formål at udvikle deltagerne til bedre talere. 2 Deltagere Alle juniorer i JCI Danmark kan deltage i konkurrencen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1.1. Plove 2 1.2. Typer af pløjejord 2 1.3. Afsætning af pløjestykker 2 1.4. Pløjetid 4 1.5. Furestørrelse 5 1.6. Forseelser fradrag

Læs mere

Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016

Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016 1 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab - 2016 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab 2016 Side 1 af 12 2 Regelsæt for BGK Grand Prix/Klubmesterskab - 2016 Indholdsfortegnelse 1. Deltagelse...

Læs mere

Supplerende stævnereglement

Supplerende stævnereglement Supplerende stævnereglement Indhold 1. Generelt... 2 2. Indbydelse og propositioner... 2 3. Anmeldelse / anmeldelsesfrist... 2 4. Resultatliste... 2 5. Præmier... 3 6. Reklamer på badetøj... 3 7. Deltagere...

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.01.2018 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau, som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. KÅRINGER: Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings

Læs mere

SENIOR. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og 300 meter 300 meter Nordisk Program

SENIOR. Indbydelse DM udendørs 2015. Riffel. UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og 300 meter 300 meter Nordisk Program Indbydelse DM udendørs 2015 SENIOR Riffel UNG/SEN/ÅKL/VET 50-200 og Nordisk Program DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer DM Senior Riffel:

Læs mere

Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation

Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation Danmarks Filatelist Forbund The Danish Philatelic Federation Udstillingsreglement for danske udstillinger Kapitel 1 Formål mv. 1 Reglementet skal sikre en ensartet afvikling af frimærkeudstillinger i Danmark

Læs mere

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead

Arrangør-manual. Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead Arrangør-manual Danmarksmesterskab Ruteklatring / Lead (Junior) Indhold: Indhold:... 1 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 3 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Topo'er...

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer,

Læs mere

De Officielle Le Mans Regler 2015

De Officielle Le Mans Regler 2015 De Officielle Le Mans Regler 2015 24. september 2015 1 Om Spillet Le Mans er et racerbile spil, hvor hold á tre personer kører i 24 timer på den officielle Le Mans bane. Der er enkelte undtagelser i reglerne

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil)

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil) Betingelser for deltagelse E-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Klubbens Elitetræner, er vurderet egnet til at spille på et af klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015 Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag A. til ændring af lovene 2 1) Fra Bestyrelsen 1 Unionen og dens formål 1.1 Unionens navn er Dansk Boldspil-Union

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Pointsystem for beregning af årets hunde, gældende pr

Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Pointsystem for beregning af årets hunde, gældende pr Forord... 1 1. Årets Hund Liste herunder Årets Bedste Han/Bedste Tæve... 2 2. Årets Unghund Liste... 3 3. Årets Veteran Liste... 4 4. Årets Baby Liste (uofficiel klasse)... 5 5. Årets Hvalpe liste (uofficiel

Læs mere

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi.

LØBSREGLEMENT BANEN: LØBSREGLER: LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. LØBSREGLEMENT LUKS Løbsreglement er gældende ved alle løb i LUKS regi. BANEN: Banen skal være godkendt af mindst 2 heraf mindst 1 fra LUKS-arbejdsgruppen. Ved DM finalen skal banen godkendes af LUKS-arbejdsgruppen.

Læs mere

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Esbjerg Taekwondo Klub Dato: 28-02-2014 Sted: EFI Hallerne Sportsvej 21 6705 Esbjerg Ø Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber Deltager krav: Gruppe oversigt

Læs mere