FCI Regler for internationale hundevæddeløbs og Lure Coursing stævner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FCI Regler for internationale hundevæddeløbs og Lure Coursing stævner"

Transkript

1 FCI Regler for internationale hundevæddeløbs og Lure Coursing stævner Godkendt af FCI s Hovedbestyrelse den 12. april 2012 i Wien. Gældende fra 1. juli Dette dokument er oversat fra engelsk. I tilfælde af uoverenstemmelser angående forskel mellem sprogene, er den engelske version gældende.

2 Indhold 1. Overordnede regler 1.1 Formålet med reglerne Dyrebeskyttelse Godkendelse, fastsættelse af dato, gebyrer Betegnelse af de forskellige stævner Afslag af en stævne ansøgning Gebyrer Deltagelse, starttilladelse Deltagelse Starttilladelse Måling af whippets og italienske mynder Protester mod målinger Klagegebyr Stævner for hunde der er for høje Licensbøger Krav til indhold af licensbogen Licens i nabolande Mentalitetskrav Indbydelse til stævner Indhold af indbydelsen Tilmeldingsblanket Fravær af hunde og officials Fravær af hunde Fravær af officials Diskvalifikation Grundlag for diskvalifikation Hunde der overfalder andre/fight Registrering af diskvalifikation Udelukkelser efter diskvalifikation Ejere eller handleres forseelser Doping Overordnet erklæring vedr. doping Dopingtests under stævner Dopingtests under FCI mesterskaber Sanktioner når doping er bevist FCI Lure Coursing regler side 2

3 1.11 Ansvars begrænsning Tvister Muligheder for førstehjælp Væddeløbs regler - ikke oversat 3. Lure Coursing regler 3.1 Liste over officials - officials opgaver Dommere Stævneleder Starter Harefører Dyrlæge Begrænsninger for officials Retningslinjer angående landskabet, overfladen og banens længde Landskabet Overfladen Banens længde Afstand mellem rullerne Banen Starten Dækkener Ulige antal af tilmeldte Lure Coursing materiale Bedømmelsen Adræthed Hastighed Udholdenhed Enthusiasme Intelligens Sanktioner Straf ved tyvstart For sent til start Udelukkelse FCI Lure Coursing regler side 3

4 4. Regler for mesterskaber indenfor væddeløb og Lure Coursing 4.1 Ansøgning Navne på væddeløbs mesterskaber - ikke oversat 4.3 Navne på væddeløbs titler - ikke oversat 4.4 Navne på Lure Coursing mesterskaber Navne på Lure Coursing titler Arrangører Krav til væddeløbsbane/lure Coursingareal FCI/CdL s inspektion af Lure Coursingarealet Begrænsning af stævner Deltagelse Licens krav Krav til væddeløb og Lure Coursing resultater Kvalifikation til FCI mesterskaber Ejerskifte Tilmelding Modtageren af tilmeldingsblanketter Antallet af hunde pr. land Reservehunde Tilmeldingsblankettens indhold og tilmeldingsfrist Officials FCI/CdL repræsentanter til mesterskabsstævner Væddeløbs officials - ikke oversat Lure Coursing officials Krav for tildeling af titlerne Antallet af hunde: Seks eller flere Antallet af hunde: Færre end seks Antallet af hunde: Færre end fire Banens længde til mesterskaber Banens længde til væddeløb - ikke oversat Banens længde til Lure Coursing Præmier Certifikater Sejrs dækkener Finalister Tilmeldingsgebyr Teamleder FCI Lure Coursing regler side 4

5 4.15 Procedurer Kvalifikation til væddeløbsfinaler - ikke oversat Kvalifikation til Lure Coursing finaler Unødvendige løb Høje tilmeldingsantal, væddeløb - ikke oversat Høje tilmeldingsantal, Lure Coursing Tidtagning system ved væddeløb - ikke oversat Back-up for tidtagningssystem ved væddeløb - ikke oversat 5. FCI titler 5.1 Titlen International Lure Coursing Champion /CACIL regler Berørte racer Berørte stævner Krav til Champion titel Reserve CACIL Antal af hunde til start Ukendt stamtavle CACIL ansøgninger FCI s afgørelse Den endelige titel FCI Beauty and Performance Champion (Champion International de Beauté et Performance C.I.B.P.) Krav for tilmelding i Brugshundeklasse på FCI s internationale CACIB-udstillinger Bilag 7.1 Krav til tilmeldingsblanketter Beskrivelse af væddeløbsdækkener - ikke oversat 7.3 Beskrivelse af løbsmasker Dyrlægens pligter Undersøgelser ved ankomst Opsyn på stævnedagen Krav til væddeløbsbaner - ikke oversat 7.6 Godkendelse af dommere til alle nationale og internationale stævner FCI Lure Coursing regler side 5

6 1. Overordnede regler 1.1 Formålet med reglerne Formålet med disse regler er, at standardisere alle bestemmelser vedrørende væddeløbs og Lure Coursing stævner, afholdt i FCI regi. De indeholder også de obligatoriske regler for de nationale organisationer, såsom godkendelser, indbydelser og afvikling. 1.2 Dyrebeskyttelse Sikkerheden og sundheden af dyrene skal altid være i højsædet blandt alle officials og deltagere under væddeløbs og Lure Coursing stævner. Dyrenes sikkerhed skal altid prioriteres højest. Derfor er det tilladt at ejeren af en hund til hver en tid kan trække sin hund fra et væddeløbs eller Lure Coursing stævne. Såfremt en dyrlæge forlanger det, skal officials udelukke en hund fra at fortsætte i et løb/ Lure Coursing, hvis hundens sundhed er i fare. Brugen af løbsmaske er obligatorisk, med undtagelse for italiensk mynde, hvor den nationale organisation bestemmer om dens brug er obligatorisk eller ej. 1.3 Godkendelse, fastsættelse af dato, gebyrer Betegnelse af de forskellige stævner Betegnelsen "International Sighthound races" (International væddeløbsstævne) og betegnelsen "International Sighthound Lure Coursing" ("Internationale Lure Coursing stævne") må kun bruges om stævner, hvor den nationale organisation har modtaget en ansøgning om datoen og stedet og som er blevet godkendt af FCI/CdL Afslag af en stævne ansøgning FCI kan give afslag på en ansøgning til et stævne hvis: 1. Datoen allerede er blevet godkendt til en anden organisation. 2. Datoen sammenfalder med et andet vigtigt arrangement indenfor hundesport. 3. Den nationale organisation kan ikke give nogen garanti for en fejlfri afvikling af arrangementet Gebyrer For at kunne få godkendt et internationalt stævne, skal der betales et gebyr. CdL fastsætter hvert år størrelsen af dette gebyr for det efterfølgende år. 1.4 Deltagelse, starttilladelse Deltagelse I principet, kan alle mynde racer (gruppe 10) deltage. Racer fra gruppe 5, (begrænset til pharaoh hound, cirneco dell etna, podenco ibicenco og podenco canario), har mulighed for at deltage i internationale stævner og mesterskaber, men kan ikke få CACIL. FCI Lure Coursing regler side 6

7 1.4.2 Starttilladelse For at en hund kan få godkendt starttilladelse, gælder følgende betingelser: 1. Hunden skal være registreret i et stambogsregister eller andet register, som er anerkendt af FCI. 2. Hunden skal have en gyldig løbslicens. 3. Minimum alder: For whippet og italiensk mynder: 15 måneder. For alle andre racer: 18 måneder. 4. Maximum alder: Indtil slutningen af væddeløbs/lure Coursing sæsonen hvori hunden fylder 8 år. 5. Tilmeldes under navnet af den ejer, som står i licensbogen. 6. Ejeren skal være medlem af en national organisation, tilsluttet FCI. 7. Hundens udseende må ikke være kunstigt ændret (f.eks. dens naturlige pels må ikke være nedklippet). 8. Maksimal skulderhøjde for whippet: 51 cm for hanner 48 cm for tæver 9. Maksimal skulderhøjde for italiensk mynde: 38 cm 1.5 Målingen af whippets og italienske mynder Whippet og italienske mynder skal have målt deres skulderhøjde i en alder af mindst 12 måneder. Hvis måltagningen foretages i en yngre alder med et resultat over flg. mål: 49 cm for en whippethan 47 cm for en whippettæve 37 cm for en italiensk mynde skal hunden måles igen før begyndelsen af den væddeløbs/lure Coursing sæson, lige efter at hunden fylder to år. Resultatet af måltagningen skal være noteret i licensbogen. Hvis ikke ejeren præsenterer sin hund til den anden måling, bliver løbslicensen ugyldiggjort og inddrages af den ansvarlige nationale organisation. Målingen af skulderhøjden må kun foretages og godkendes af personer, der er udpeget af en organisation der er godkendt af den nationale organisation, og følger nedenstående procedure: 1. Hundens alder ved målingen skal være som beskrevet i punkt og 1.5 ovenover. 2. Hunden skal være rolig under målingen. Den skal stå på et jævnt og ikke glat underlag eller et bord af passende størrelse. Hunden skal stå med korrekte benvinkler og hovedet holdt i naturlig stilling, (svælget på næsten samme niveau som toppen af skuldrene). 3. Mellem hver måling, skal hunden flyttes ned på jorden mindst to gange. Den skal handles af ejeren eller en person udvalgt af ejeren (handleren). Dommeren må kun rette på hunden hvis ejeren/handleren tillader dette. 4. Målingen kan først foretages når hunden står korrekt. Hunden skal måles ved skuldrene eller den del af rygsøjlen som stikker op mellem skuldrebladene, hvis denne er højere. Hvis det er umuligt at placere hunden korrekt, standses målingen og erklæres ugyldig. 5. Måleinstrumentet er af stift materiale og kan være udstyret med en elektronisk sensor. Det skal stå på to ben for at sikre, at instrumentet er pålideligt og nem at aflæse. FCI Lure Coursing regler side 7

8 6. Den ansvarlige nationale organisation udnævner den dommer, som er ansvarlig for målingen og sekretæren, som skriver resultatet. Dommerne eller sekretæren må hverken være ejer eller opdrætter af hunden som måles. 7. Måltagnings-teamet består af to dommere og en sekretær, som skriver resultatet. Dommerne skal tage mål på skift. Sekretæren kontrollerer målene og skriver resultaterne ned. 8. Hunden skal måles 10 gange. Det mest hyppige forkommende måleresultat skal noteres i hundens dokumenter. I tilfældet af, at en hund er et godt stykke under den maksimalt tilladte størrelse og hvis teamet er enig om beslutningen, må de stoppe målingen efter 4. måling og skrive resultatet i hundens papirer. Hvis resultatet efter 10 målinger er: 5 målinger over og 5 målinger under den maksimalt tilladte højde, skal der måles en 11. gang. Resultatet af denne 11. måling registreres som den endelige og korrekte højde. 9. Kun en person som er autoriseret af den nationale organisation eller under-organisation i samme forbund som den nationale organisation, må indskrive det endelige resultat i hundens papirer (licensbog). Den nationale organisation skal være medlem af FCI Protester mod målinger Hvis en national organisation indgiver en klage til FCI, angående størrelsen på en whippet eller italiensk mynde, skal der foretages en supplerende måling. Måltagningen finder sted i ejerens eget land og bliver fortaget af en CdLrepræsentant fra et andet land og udpeget af præsidenten for CdL. CdL repræsentanten skal foretage målingen efter proceduren beskrevet under punkt Klagegebyr Den nationale organisation der indgiver klagen skal betale Euro 500 til sekretæren for CdL for at kunne klage. Hvis det viser sig at klagen er berettiget, bliver pengene tilbagebetalt og hundeejerens nationale organisation skal betale beløbet Stævner for hunde der er for høje Den nationale organisation skal sørge for, at de hunde der er for høje i henhold til punkt 1.4.2, får mulighed for at deltage i nationale stævner. 1.6 Licensbøger Krav til indhold af licensbogen Den nationale organisation i hundeejerens eget land skal udstede løbslicensen. Den skal indholde følgende information: Race, køn, hundens navn, stambogs nummer, fødselsdag - og i det omfang det kan lade sig gøre: Tatoverings nummer eller chip nummer samt ejerens korrekte adresse. For whippets og italienske mynder: En officiel registerering af skulderhøjden Licens i nabolande Hvis der ingen væddeløbsbane eller Lure Coursing aktivitet er i et land anerkendt af FCI, kan licensløbene afvikles i et naboland. Hundeejerens nationale organisation udsteder den endelige licens. FCI Lure Coursing regler side 8

9 1.6.3 Mentalitetskrav En gyldig licensbog for internationale væddeløbs eller Lure Coursing stævner kan kun udstedes når det er bevist, at hunden ikke overfalder andre hunde men sammen med dem løber efter den kunstige hare. 1.7 Indbydelser til stævner Indhold af indbydelsen Følgende information skal være indeholdt i indbydelsen: 1. Arrangør, sted, dato, stævnets starttidspunkt og tidspunktet for aflevering af licensbøger. 2. Navnet på stævnelederen. 3. Tilmeldings gebyr. 4. Type af konkurrencen. 5. Beskrivelse af præmierne som vil blive uddelt, samt det planlagte tidspunkt for præmieoverrækkelsen. 6. Sidste tilmeldings dato. 7. Ansvars begrænsning ifølge paragraf Information om reglerne ang. løbsmasker for italiensk mynde 9. Doping regler (se også punkt Doping). 10., 11. og 12. vedrører væddeløb - ikke oversat Tilmeldingsblanket En tilmeldingsblanket skal være vedhæftet indbydelsen. Den skal som minimum, indeholde de punkter som er beskrevet i bilag Fravær af hunde og officials Fravær af hunde Hvis en hund trækkes, skal dette meddeles til arrangøren inden stævnets start. I alle tilfælde, skal tilmeldingsgebyret være betalt Fravær af officials Officials, som har ansvaret for at hjælpe til under et stævne, skal informere stævnets ansvarlige, hvis der opstår et problem før begyndelsen af stævnet. At forlade den aftalte post, kan kun ske efter orientering af de ansvarlige personer og med godkendelse af stævnets leder. 1.9 Diskvalifikation Grundlag for diskvalifikation Dagens officials må diskvalificere eller bortvise hunde på dagen som: 1. Stopper op under væddeløb eller Lure Coursing. 2. Forhindrer adviklingen af løbet eller Lure Coursing. 3. Skal opmuntres til at fortsætte eller passere målstregen, ved at blive kaldt på, fløjtet efter, eller opildnet på en anden måde. FCI Lure Coursing regler side 9

10 1.9.2 Hunde der overfalder andre/fight Officials skal diskvalificere hunde, som overfalder eller prøver på at overfalde (fighte) andre hunde, eller som vil flygte. Overfaldende hunde er hunde, som ikke er interesseret i haren, men istedet overfalder eller prøver på at overfalde andre hunde for at forhindre dem i at løbe efter haren på normal vis. Umiddelbar forsvar efter angrebet, er tilladt. Det er ikke fight når en hund, uden intentioner om at slås, generer en anden pga. sin interesse i haren og for at give sig selv et godt overblik under løbet/lure Coursingen Registrering af diskvalifikation Diskvalifikationen skal være tydeligt noteret i licensbogen. Licensbogen skal inddrages af arrangøren og indenfor 3 dage sendes til ejerens nationale organisation. Følgende forkortelse skal noteres i licensbogen: Disqu Udlukkelse efter diskvalifikation 1. diskvalifikation i et kalenderår: Udelukkelse på dagen 2. diskvalifikation i et kalenderår: Udelukkelse i 4 uger 3. diskvalifikation i et kalenderår: Udelukkelse i 8 uger Hvis en hund er blivet diskvalificeret 4 gange i en periode af to på hinanden følgende år, mister den løbslicensen. Den kan få løbslicensen igen ved at opfylde standardkravene på ny. Hvis løbslicensen inddrages igen efter 4 nye diskvalifikationer, i de to efterfølgende år, er licensfornyelse umuligt Ejere eller handleres forseelser Stævnelederen har ret til, i samarbejde med juryen eller dommerne, at ekskludere og bortvise en person, der ikke følger anvisningerne fra officials, der fornærmer dem eller som på anden måde opfører sig upassende. Arrangøren skal rapportere disse hændelser til arrangørens nationale organisation og til hundeejerens/handlerens nationale organisation Doping Overordnet erklæring vedr. doping Al slags doping er forbudt. Ved alle væddeløbs og Lure Coursing stævner, afholdt under disse FCI regler, kan der blive taget doping prøver. Når en ejer tilmelder sin hund til et stævne, giver ejeren samtidig sit samtykke til, at hunden må blive testet for doping. Disse dopingtests bliver taget som beskrevet i reglerne, der gælder i det land hvor stævnet bliver afholdt. FCI s anbefalinger vedrørende doping af hunde, godkendt af FCI s hovedbestyrelse i Wien, juli 2009, skal tages med i betragtning Dopingtests under stævner Hvis der er mistanke om doping, kan stævnets officials, sammen med dyrlægen på stedet, bestille en dopingtest. Hundens ejer er forpligtet til at stille sin hund til rådighed for testen. Hvis testen er positiv, skal ejeren betale udgifterne. FCI Lure Coursing regler side 10

11 Dopingtests under FCI mesterskaber Det er obligatorisk at fortage dopingtests under Verdens og Europa mesterskaber i væddeløb og Lure Coursing. Testens procedure og detaljer vedrørende testningen bestemmes og udføres af den nationale organisation. Hvis en national organisation undlader at rette sig efter dette krav, vil den nationale organisation blive udelukket fra at arrangere FCI væddeløb og Lure Coursing stævner i 2 år Sanktioner når doping er bevist Hver national organisation skal indføre sanktioner mod en hund og dens ejer ifølge den nationale organisations doping regler. Andre nationale organisationer skal følge disse sanktioner fuldstændig ved en udenlandsk hundeejer. Nationale organisationer som ikke pålægger sanktioner, bliver udelukket fra at kunne arrangere FCI væddeløb og Lure Coursing stævner i 2 år. CdL sender et forslag til FCI s bestyrelse om hvornår udelukkelsen starter og slutter Ansvars begrænsning Hverken stævnets ledelse eller dets officials er ansvarlig for eventuelle skader der måtte ske på hundeejere, hundene eller officials. Ligeledes har de intet ansvar over for løse eller bortløbne hunde. Ejeren af en hund er ikke ansvarlig hvis hans hund skader en anden under et væddeløb eller coursing. I alle andre tilfælde, har hundeejeren det fulde ansvar for sin hund Tvister Dommerens beslutning er definitiv og kan ikke appelleres Muligheder for førstehjælp FCI væddeløb og Lure Coursing stævner samler ofte flere hundrede deltagere på steder hvor der ikke er hurtig adgang til førstehjælp. Det anbefales derfor kraftigt at have førstehjælps muligheder på stedet hvor stævnet bliver afholdt. Følgende retningslinier kan følges: Kontakt det nærmeste hospital og informer om stævnet. Kontakt den nærmeste skadeklinik/skadestue og informer om stævnet. Opret en førstehjælps post på stedet, hvis mulig i samarbejde med den lokale skadeklinik. Førstehjælps personalet skal have den rette uddannelse som f.eks. læge, sygeplejerske. Førstehjælps posten skal være placeret i nærheden af stævnets administration. Førstehjælps posten skal være tydelig markeret med et Røde Kors flag eller lignende. Førstehjælps posten skal være bemandet under hele stævnet. Informer alle officials om at der er en førstehjælps post og hvor den er placeret. Informer alle deltagere om at der er en førstehjælps post og hvor den er placeret. 2. Væddeløbs regler - ikke oversat FCI Lure Coursing regler side 11

12 3. Lure Coursing regler 3.1 Liste over officials - officials opgaver 1. Dommere 2. Stævneleder 3. Lure Coursing observatører i marken 4 Starter 5. Harefører 6. Lokal dyrlæge Dommere Dommerne er den øverste myndighed under et stævne. De fører kontrol med at reglerne bliver overholdt og følger med i stævnets forløb. Deres beslutninger er endegyldige i tilfælde af tvister eller tvivl. I tilfælde af tekniske problemer, skal de konferere med stævnelederen. Før stævnet begynder, skal dommeren kontrollere, at retningslinjerne i paragraferne 3.2, 3.3, 3.4 og 3.6 er overholdt og at hundenes sikkerhed er i orden. Internationale stævner skal bedømmes af mindst to dommere, som skal have en Lure Coursing dommer licens. På stævner hvor CACIL uddeles, skal en af dommere være fra et andet FCI land. Retningslinjerne for invitation af udenlandske dommere er beskrevet i bilag Stævneleder Stævnelederen skal være en specialist med erfaring. Han/hun er den tilsynsførende angående al teknik og organisation. Stævnelederen klarer alle de tekniske og organisatoriske problemer. Under hele stævnet tager hun/han beslutninger vedrørende de tekniske eller organisatoriske problemer der måtte opstå Starter Ved starten kontollerer starteren at: 1. Ejerene/handlerne sørger for at hundene er under kontrol og får dem til start i tide. 2. Hundene er på det korrekte sted for at starte. 3. Løbsmaskerne matcher de typer godkendt af FCI (se under punkt 7.3), og sidder rigtigt. 4. Løbsdækkenerne er placeret korrekt Harefører Hareføreren modtager instruktioner fra stævnelederen og dommerne. Haremaskinen skal være placereret således, at hareføreren har en uhindret oversigt over hele coursingarealet. Hareføreren skal sørge for at haren køres i den korrekte afstand foran hundene. Dette kræver stor kompetance og udelukker automatisk en uerfaren harefører Dyrlæge Arrangøren skal engagere en dyrelæge til stævnet. Dyrlægen skal være til stede og klar til at gribe ind under hele stævnet. Det anbefales at retningslinerne vedrørende dyrlægens pligter som beskrevet i bilag 7.4 overholdes. FCI Lure Coursing regler side 12

13 Hunde yngre end 2 år og ældre end 6 år skal undersøges af dyrlægen efter hvert gennemløb, når distancen er længere end 600 m Begrænsninger for officials Officials hvis egen hund deltager i et Lure Coursing stævne, må ikke udføre deres arbejde mens pågældende race løber - de skal erstattes. 3.2 Retningslinier angående landskabet, overfladen og banens længde Landskabet En stor eng kommer tættest på det ideale areal til Lure Coursing. Et let skrånende eller et smule bakket terræn er også særdeles acceptabelt. Noget buskads såvel som træer er ønskeligt - så længe de ikke udgører nogen fare for hundene Overfladen Jorden skal ikke være for glat og skal være fri fra sten og huller. Nogle naturlige forhindringer er varmt anbefalet, men ikke absolut påkrævet. De må være tydelig synligt fra hundenes synsvinkel fra en distance af mindst 30 meter, især hvor der er fordybninger i landskabet Banens længde Banens længde skal være: Fra 400 til 700 meter for whippet og italienske mynder. Fra 500 til 1000 meter for alle andre racer. 3.3 Afstanden mellem rullerne Afstanden mellem rullerne er af den størst vigtighed og rullerne skal være placerede med hensyntagen til landskabets beskaffenhed. Skarpere sving end 60 grader er ikke tilladt. 3.4 Banen Pga. de høje fysiske præstationer, som kræves af hundene ved Lure Coursing, skal hele banen kunne ses og være fri for fare. Banen skal ændres til dagens andet gennemløb. Harens line skal lægges således, at det mindsker riskoen for at hundene bliver viklet i den eller kommer til skade i den. Det er forbudt at anvende endeløse systemer hvor linen trækkes over jorden. 3.5 Starten Dækkener Hundene løber parvis og bliver sluppet samtidig. En skal løbe med et rødt dækken og den anden skal løbe med hvidt eller blåt, afhængig af nationale regler. For krav til dækkener, se bilag punkt Ulige antal af tilmeldte I tilfælde af et ulige antal af tilmeldte hunde, må arrangøren, om muligt, finde en makker, for at undgå et solo løb. FCI Lure Coursing regler side 13

14 3.6 Lure Coursing materiale Arrangøreren er forpligtet til at sikre sig, at alt coursing maskineri er i perfekt stand for at det kan fungere uden at svigte. Stævnelederen skal sørge for reserveudstyr i tilstrækkelig mængde og kvalitet, for at sikre et problemfrit afviklet stævne. Haremaskinen skal opfylde følgende krav: 1. Må kunne accelerere haren meget hurtigt. 2. Må kunne reagere hurtigt til alle skift i hastighed. 3. Må have tilstrækkelig ekstra reservekapacitet. 4. Den kunstige hare skal være lavet af et let hareskind eller af lignede materiale og være ca 40 cm lang. Hvis det er fugtigt i vejret eller regnvejr, kan der bruges plastik eller stof. 5. Rullerne skal ikke være i stærke farver eller skinnende. 3.7 Bedømmelsen Lure Coursing dommere skal bedømme hundenes præstation på grundlaget af fem (5) kriterier. (Se nedenunder.) Den maksimale antal point der kan gives for hver kriterium er 20 point (FCI system). Hunde, som ikke opnår mindst 50% af den maximale antal point i første løb uden særlig årsag til dette, skal udelukkes fra andet gennemløb. Alternative bedømmelsessystemer kan bruges, hvis følgende betingelser er overholdt: 1. Ved internationale stævner, må der gerne bruges et nationalt bedømmelsesystem, dog ikke et system, der ikke er kendt i det pågældende land. (F.eks. PVL systemet må ikke bruges til et stævne i Tyskland.) 2. Ved FCI mesterskaber bruges udelukkende FCI systemet. Der skal være to gennemløb, og de point derfra skal lægges sammen. Er der ingen mulighed for et andet gennemløb, skal de point der er optjent i første gennemløb, danne basis for udregningen af placeringen. I tilfælde hvor to eller flere deltagere får samme resultat, (ud fra de point optjent i begge gennemløb), vil den hund, der opnår det højste antal point under andet gennemløb, få den bedste placering. Men hvis resultatet stadig står lige, vil den hund, som opnåede det højeste antal point i delmomenterne i andet gennemløb få den bedste placing. Her prioriters delmomenterne som følger: 1. punkt 3.7.1: Adræthed, 2. punkt 3.7.2: Hastighed, 3. punkt 3.7.3: Udholdenhed, 4. punkt 3.7.4: Entusiasme - og endelig: 5. punkt 3.7.5: Intelligens Adræthed En myndes adræthed vises: 1. Ved dens hurtige retningsskift provokeret af harens bevægelser. 2. Ved evnen til at klare forhindringerne. 3. Ved at fange haren, og især ved en glidende tackling af haren. FCI Lure Coursing regler side 14

15 3.7.2 Hastighed Den hastighed, som er nødvendig for at kunne være i stand til at fange et bytte. Det kan ses ved den fart hvormed hundene indhenter haren, når de reagerer på den overraskende start. Hundenes fart vil blive observeret under hele gennemløbet men i særdeleshed når hunden fanger haren. Farten kan ses på bevægelsesmønstret, antallet af bevægelser og hundens fremdrift. Dommeren skal belønne den hund som løber lavt, virkelig strækker ud og jager haren. Fordi tidstagning ikke bruges for at måle hastigheden, er måden hvorved hunden giver alt hvad den har, et vigtigt redskab hvormed man kan vurdere dens evne til at fare hurtig fremmad. Den absolutte fart bliver ikke vurderet af dommerne under bedømmelsen, da hundens fart skal vurderes i forhold til konkurrentens fart. En go-bye kan ske når den hund, som er i anden position, giver alt hvad den har og overhaler dens konkurrent. Overhaling kan ske mellem to på hinanden følgende ruller Udholdenhed Udholdenhed er en hunds evne til at slutte løbet i god fysisk stand. Udholdenhed er summen af hundens fysiske og mentale evner Enthusiasme Entusiasmen er den iver hunden viser under jagten, uanset jordens beskaffenhed, (meget ujævn eller med forhindringer), uanset hvilken hændelser der finder sted undervejs, som f.eks at løbe for langt i svingene, at falde eller miste øjenkontakt med haren. En myndes enthusiasme vises: 1. Ved starten: Ved dens koncentration og opmærksomhed. Ved at den fikserer øjnene på haren. 2. Mens den jagter haren: Ved dens konstante jagt efter haren, som tvinger hareføreren til at accelerere haren, for at undgå, at hunden fanger haren før løbet er forbi. Ved at den springer uanfægtet og uden tøven over en forhindring. Ved dens iver til at indhente haren, hvis den er kommet bagud. 3. Når den fanger haren: I fuld fart. Ved at tage haren med en glidende tackling. Ved dens forsøg at indfange haren, også selv om haren er blevet taget af konkurrenten Intelligens Intelligens viser sig ved at hunden under forfølgelsen placerer sig i en position der gør det muligt at fange haren. Uden denne egenskab kan selv den hurtigste hund ikke fange haren. Ved at placere sig mellem haren og dens formodede rute, og ved at forhindre haren i at undslippe til det fjerne landskab, viser hunden sin intelligens. FCI Lure Coursing regler side 15

16 3.8 Sanktioner Kun kvalificerede dommere kan pålægge sanktioner, som skal være i overenstemmelse med disse regler Straf ved tyvstart Hvis en handler slipper en hund for tidligt, kan dommerne trække 10% fra hundens totale pointtal for det pågældene løb. Hvis der er omstart, gælder straffen ikke. Ved tyvstart, kan dommerne konferere med starteren eller stævnelederen For sent til start Hvis hunden ikke er til stede på starttidspunktet for dens løb, kan den blive udelukket for resten af dagen Udelukkelse Dommerne kan udelukke en hund for resten af dagen hvis den: 1. Forbliver tæt på ejeren efter start signalet eller forlader banen. 2. Løber efter dens konkurrent og ikke efter haren. 3. Ikke har den fysiske styrke som er nødvendigt for konkurrencen, og at dette er bekræftet af dyrlægen. 4. Regler for mesterskaber indenfor væddeløb og Lure Coursing 4.1 Ansøgning FCI/CdL og den af ansøgerlandets udpegede væddeløbsklub eller Lure Coursingarrangør bestemmer hvor mesterskabsstævner afholdes. Den nationale organisation indsender en skriftlig ansøgning om et mesterskab. Ansøgeren skal garantere for den perfekte afvikling af stævnet. Væddeløbs mesterskaberne afholdes i første eller anden weekend i september. Lure Coursing mesterskaberne afholdes i årets 2. kvartal ikke oversat 4.4 Navne på Lure Coursing mesterskaber Hvert år kan FCI give tilladelse til et Lure Coursing mesterskab kaldet: "FCI Europa Mesterskaber i Lure Coursing 4.5 Navne på Lure Coursing titler Titlen der kan vindes er: "FCI Lure Coursing Europa Mester 20XX" (f.eks 2012) 4.6 Arrangører Mesterskabstævner kan kun afholdes af en organisation der er medlem af FCI. CdL udpeger 2 år forud medlemsland og sted hvor arrangementet vil blive afholdt. Udkastet til invitationen skal forelægges CdL s repræsentant til godkendelse. Først efter denne godkendelse må invitationen sendes videre til de andre medlemslande. FCI Lure Coursing regler side 16

17 4.6.1 Krav til væddeløbsbane/lure Coursing areal Mesterskabsstævnet skal kun finde sted på arealer, som opfylder de grundlæggende krav beskrevet under punkter 2.4 og 3.2 i disse regler FCI/CdL s inspektion af coursing arealet CdL forbeholder sig retten til at undersøge forholdene og tilstanden af væddeløbsbanen og Lure Coursing terrænet på et hvilket som helst tidspunkt mellem godkendelsesdatoen og datoen for afholdelse af mesterskabsstævnet, og kan forlange ændringer og/eller forbedringer Begrænsning af stævner Det er ikke tilladt at afholde andre internationale væddeløbs eller Lure Coursing stævner samtidig med et FCI mesterskab. 4.7 Deltagelse Licens krav Alle mynder (gruppe 10) der er registreret i et stambogsregister hos en FCI-medlemsorganisation eller FCI-samarbejdspartner, hvis stambogsregister er anerkendt af FCI, såvel som de hunde der er registreret i et stambogsregister eller X-register hos en organisation som FCI, har lavet en samarbejdsaftale om gensidig anerkendelse af stambøger (AKC, KC, CKC) kan deltage. Dette inkluderer også de hunde, som er importeret fra de områder registreret som deres oprindelsesområder, og som ikke har en af FCI anerkendt stambog, fordi der i deres område ikke findes en kynologisk organisation. Det samme gælder for deres afkom, hvis disse importer er optaget i et stambogsregister hos et FCI-medlem eller FCI-samarbejdspartner. I øjeblikket gælder ovenstående for racerne azawakh og saluki, såvel som for sloughis fra Algeriet, Tunesien og Libien (oprindelseslande for denne race). Reglerne gælder også for sloughis opdrættet af indbyggere i Marokko, som ikke opdrætter under kontrol/ansvaret af deres FCI medlem organisation, f.eks Société Centrale Canine Marocaine, S.C.C.M. Konsekvensen af dette er, at disse hunde ikke kan få en Export Pedigree men en såkaldt "Genealogie". Før en sådan hund kan tilmeldes til et mesterskabsstævne (Lure Coursing eller væddeløb) skal den være optaget i et x-register hos en FCI-medlemsorganisation eller FCI-samarbejdspartner. Alle mediterrane mynderacer i gruppe 5 (pharao hound, cirnecco dell etna, podenco ibicenco, podengo canario) kan også deltage, dog ikke erhverve et CACIL Krav til væddeløb og Lure Coursing resultater Til FCI-mesterskabsstævner bør kun de hunde tilmeldes, der gennem deres præstationer har vist, at de kan deltage i sådan en topkonkurrence. Den enkelte nationale organisation udpeger de hunde, der deltager fra deres land. FCI Lure Coursing regler side 17

18 For at kunne blive tilmeldt, skal hunden, inden tilmeldingsfristen, have deltaget i mindst 2 væddeløb eller Lure Coursing stævner, uden at være diskvalificeret. En diskvalifikation mellem tilmeldingsfristen og datoen for mesterskabsstævnet, udelukker deltagelse. Hunde, som er skadet under det første gennemløb i et væddeløbs eller Lure Coursing stævne og som må trækkes som resultat af en dyrlæges beslutning, (bevist med et skriftligt udtalelse fra den involverede dyrlæge), betragtes som om de har gennemført væddeløbet eller Lure Coursing stævnet med succes Kvalifikation til FCI mesterskaber Deltagelse i kvalificerende væddeløbs og Lure Coursing stævner før den i paragraf nævnte obligatoriske alder, kan ikke anerkendes Ejerskifte En hund der ejerskiftes og flytter til et andet FCI land, kan kun deltage i et FCI titelarrangement for sit nye land, hvis hunden er blevet registreret i sit nye FCI lands stambogsregister mindst 6 måneder før arrangementet bliver afholdt. 4.8 Tilmelding Modtageren af tilmeldingsblanketter En hundeejer kan ikke selv melde sin hund til hos arrangøren, men udelukkende via den nationale organisation Antal af hunde per land FCI Europa Mesterskaber i Lure Coursing: Hvert medlemsland kan tilmelde et maksimum af seks deltagere per race og per køn. Dyrlægetjek skal laves dagen før hunden skal løbe FCI Europa eller Verdens Mesterskaber i væddeløb: Hvert medlemsland kan tilmelde 12 deltagere per race og per køn. De forrige års mesterskabsvindere kan forsvare deres titel og tilmeldes udover det maksimalt tilladte antal af deltagere Reserve hunde Udover det antal hunde, som beskrevet i punkt 4.8.2, må hvert land udpege reservehunde, der kan træde ind i stedet for en hund der udgår af teamet. Der bliver ikke afholdt venskabsløb for de reservehunde der ikke får mulighed for at deltage i mesterskaberne Tilmeldingssblanket inhold og tilmeldingsfrist CdL laver en skabelon for tilmeldingsblanketten. Hver national organisation skal tilmelde hundene enkeltvis, i rækkefølge efter deres resultater og delt op efter race og køn. Tilmeldingsblanketten skal indeholde hundens navn, som registreret på dens stambog, og de nødvendige oplysninger til CACIL uddelingen, samt ejerens navn, som det er angivet i licensbogen. Tilmeldingsblanketterne skal være arrangørerne i hænde senest 4 uger før stævnet. FCI Lure Coursing regler side 18

19 4.9 Officials Sammen med anmeldelsesblanketterne, skal hvert land indsende en liste med personer de indstiller som officials. Imidlertidig, er det op til arrangørene at vælge dommerne og juryen. Arrangøren skal senest 14 dage før mesterskabet meddele navnene på dommerne til de nationale organisationer FCI/CdL repræsentant til mesterskabsstævner. Til alle væddeløbs eller Lure Coursing mesterskaber udpeger FCI/CdL en repræsentant, som vil have ansvar for hele stævnet, inklusiv programmet. Repræsentanten kan, om nødvendig, bede om ændringer, og tage den endelige beslutning i specielle tilfælde. Ved tvivlspørgsmål skal juryen spørge om hans/hendes råd. Arrangøren dækker repræsentantens udgifter Væddeløbs officials - ikke oversat Lure coursing officials Ved Lure Coursing mesterskaber skal juryen bestå af mindst 3 dommere, fra mindst 2 forskellige lande. Der skal også være udpeget en reservedommer. I andet gennemløb dømmes hundene af 3 andre dommere, hvis muligt fra 3 forskellige lande Krav for tildeling af titlerne Antallet af hunde, seks eller flere Er der ved et mesterskab 6 hunde af en race og hvert køn til start, gives titlen såvel til den vindende hanhund som den vindende tæve. Hvis færre end seks hunde af hvert køn deltager, skal hanner og tæver deltage sammen og kun en titel kan tildeles Antallet af hunde, færre end seks Er der i en race færre end i alt 6 hanner og tæver til start, kan titlen ikke uddeles. Dog kan den CdL-delegerede, under særlige omstændigheder, sammen med juryen beslutte, at titlen alligevel kan uddeles. Præmierne uddeles som annonceret Antallet af hunde, færre end fire Hvis der er færre end fire hunde til start, kan den pågældende race ikke deltage i FCI Mesterskab Banens længde til mesterskaber Banens længde til væddeløb - ikke oversat Banens længde til Lure Coursing Distancer som gælder for FCI s Europæiske Lure Coursing mesterskaber: For whippets og italienske mynder: meter For alle andre mynderacer: meter Mindre afvigelser fra ovenstående distancer er tilladt. FCI Lure Coursing regler side 19

20 4.12 Præmier FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) Certifikater Certifikater for opnået titler (uddeles af den nationale organisation) Sejrs dækkener Dækkener til vinderne: Hvid: FCI Verdensmester i væddeløb Blå: FCI Europamester i væddeløb Rød: FCI Europamester i Lure Coursing Finalister Ærespræmier til alle finalister Tilmeldingsgebyr CdL fastsætter tilmeldingsgebyret i Euro. Teamlederen betaler dette gebyr til arrangøren Teamleder Samtidig med at den nationale organisation indsender tilmeldingslister, skal den også meddele teamlederens navn. 1. Under stævnet repræsenterer teamlederen hans/hendes nationale organisation og fungerer som leder af hans/hendes team. 2. Han/hun er ansvarlig for at videregive alle instruktioner fra arrangøren til hans/hendes team medlemmer. 3. Han/hun fungerer som et forbindelsesled mellem de enkelte hundeejere i teamet og stævnets arrangører. 4. Det er udelukkende teamlederen der kan diskutere og bilægge stridigheder, komme med forslag og videregive protester eller spørgsmål der vedrører hans/hendes team, med arrangøren. 5. Han/hun er ansvarlig for at yde rådgivning og at svare alle spørgsmål og for at opretholde disciplinen indenfor hans/hendes team. 6. Når hundene er ankommet, er han/hun ansvarlig for at indsamle og kontrollere hans/hendes medlemmers licensbøger, og give dem videre til sekretariatet. Deltagerne informer teamlederen så hurtigt som muligt, hvis de trækker deres hunde Procedurer Arrangøren er ansvarlig for at have reserveudstyr til rådighed, således at konkurrencerne kan afvikles problemfrit Kvalifikation for væddeløb finaler - ikke oversat Kvalifikation for Lure Coursing finaler Der gives point til hundene i henhold til paragraf 3.7 i disse regler. Hunde der uden forklarbar grund ikke får mindst 50% af det maksimale pointtal i første gennemløb, kan ikke deltage i andet gennemløb. FCI Lure Coursing regler side 20

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 - Version 10 pr. 21. oktober 2015 Generelt FSKBH s gokartudvalg arbejder for at der gennemføres løb under sportslige og konkurrenceprægede forhold. Vi tillader

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014.

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014. Område Beskrivelse Regel Kampområdet Der er nu mulighed for at bruge en Oktogon-form Artikel 3 Kampområdet (Ottekantet-form) bane til stævnerne. Punkt 1.2 og 2.2 Kampområdet Sekundanterne skal sidde udenfor

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT 1 DELTAGERNE 1.1 Alle deltagende hold dyster på lige vilkår. Der gøres ikke forskel på professionelle og amatører. 1.2 Et hold består af maksimum 4

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Esbjerg Taekwondo Klub Dato: 28-02-2014 Sted: EFI Hallerne Sportsvej 21 6705 Esbjerg Ø Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber Deltager krav: Gruppe oversigt

Læs mere

Regler for Den Gyldne Mikrofon

Regler for Den Gyldne Mikrofon Regler for 1 Konkurrencen er JCI Danmarks enmands-talerkonkurrence. Konkurrencen har til formål at udvikle deltagerne til bedre talere. 2 Deltagere Alle juniorer i JCI Danmark kan deltage i konkurrencen.

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 9.-11. januar 2015 i Esbjerg Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 9.-11. januar 2015 i Esbjerg Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 2015 9.-11. januar 2015 i Esbjerg Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Esbjerg Skøjteklub har herved

Læs mere

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP

CHGP 2015. 1. og 2. august 2015. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP CHGP 2015 1. og 2. august 2015 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben Hedeland og CHGP www.ask-hedeland.dk www.chgp.dk Partnere i 2015 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2015

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 Februar 2008 I overensstemmelse med Rotary International s retningslinier

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online.

CHGP 2014. 2. og 3. august 2014. Bellahøj Park ved København. Tillægsregler. Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP. www.ask-online. CHGP 2014 2. og 3. august 2014 Bellahøj Park ved København Tillægsregler Arrangeret af Automobil Sports Klubben og CHGP www.ask-online.dk www.chgp.dk Partnere i 2014 TILLÆGSREGLER FOR CHGP 2014 1. Arrangementet

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Atletik Forbund Afsnit 17 Forbundsmappe Rekordbestemmelser Sæson 2015 Dato Hvor Changes / Ændringer 23-09-2010 A LU Opdatering 27-11-2010 B Jakob L oplæg til lovtekst LU, Steen Jensen 24. juli /

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale. 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale. 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena Dansk Skøjte Union Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale 2015 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med

Læs mere

Afvikling af Boulder DM

Afvikling af Boulder DM Dansk Klatreforbund Afvikling af Boulder DM Indhold: 1. Indledning... 2 2. Konkurrencens format... 2 3. Dommere... 2 4. Forberedelse og planlægning... 3 5. Point... 3 6. Program... 4 7. Tilmelding... 4

Læs mere

Kan du flyve? ellers kommer du til det. Her følger stævneprogrammet til årets DM Sprint/OL distance søndag d. 20 juli.

Kan du flyve? ellers kommer du til det. Her følger stævneprogrammet til årets DM Sprint/OL distance søndag d. 20 juli. Kære deltager i Danske Invest DM TRI seriens 3. afdeling itrytofly - i Værløse. Der er nu knap tre uger til start og arrangørerne og Dansk Triatlon Forbund glæder sig meget til at se netop dig til stævnet.

Læs mere

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb.

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14 Old boys B: 125 ccm?, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 36. år. Den bedste

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

FINA MASTERSREGLER 2009-2013

FINA MASTERSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE MGR Masters 02 MSW Masters Svømmeregler 04 MOWS Masters Åbent Vand Svømning 08 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler http://www.fina.org

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 Harboe Cup 2015 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordisk Sejler-forbunds

Læs mere

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier Racespecifik avls strategi for Border-Terrier 1. Racen historiske baggrund og udvikling 2. Beskrivelse af den nuværende situation 3. Målsætning og prioriteringer for fremtiden Historisk Borderterrieren

Læs mere

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Den 19. og 20. juni 2015 1 Indhold 1. Udstillingens omfang og karakter... 3 2. Bestilling og fordeling af stande... 3 3. Standleje... 4 4. Tildeling

Læs mere

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag.

TERNET FLAG Ternet flag benyttes som målflag. Et heat er slut på asfalt 3 min og i offroad 2 min efter vinderen har fået målflag. INDLEDNING Dette lille skrift indeholder de vigtigste ting, man skal vide for at kunne bestå teorien i Dansk Automobil Sports Union (DASU) s baneprøve. De nøjagtige krav står i Reglement for Automobilsport

Læs mere

Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark

Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark Dansk Adventure Race Union s standardregler for afvikling af Adventure Race i Danmark 1. Om regelsamlingen Regelsamlingen er lavet af to årsager: For at sikre, at vi kan få lov til arrangere løb i den

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale

Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret Introduktionsmateriale Processpil i skatteret efteråret 2015 Skatteankestyrelsen arrangerer i samarbejde med Aarhus Universitet i efteråret

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 1. november og lørdag den 2. november 2013

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 1. november og lørdag den 2. november 2013 Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 1. november og lørdag den 2. november 2013 Information om DM i pløjning 2013 Pløjevært: Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj Ausumgaard Holstebrovej 101 7560

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

" i bevægelse" (... in Bewegung")

 i bevægelse (... in Bewegung) Opråb Deltagelse i intern ation al filteud stilling " i bevægelse" (... in Bewegung") D e a d l i n e f o r i n d s e n d e l s e : 0 9. 1 1. 2 0 1 2 D e a d l i n e f o r u d s t i l l i n g : 1 7. 0

Læs mere

Tilstede: Annette, Kenneth, Linda, Lars Ole, Dorte, Camilla, Charlotte, Mai-Britt, Anne, Kirsten og Lene (ref.). Ingen afbud/udeblivelser!

Tilstede: Annette, Kenneth, Linda, Lars Ole, Dorte, Camilla, Charlotte, Mai-Britt, Anne, Kirsten og Lene (ref.). Ingen afbud/udeblivelser! Power Weekend Marts 06 Valg af referent: Lene C Tilstede: Annette, Kenneth, Linda, Lars Ole, Dorte, Camilla, Charlotte, Mai-Britt, Anne, Kirsten og Lene (ref.). Ingen afbud/udeblivelser! Valg af ordstyrer:

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB Indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 11. april 2015, kl. 11.00 på Danhostel Fredericia (Fredericia Vandrerhjem), Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia Dagsorden

Læs mere

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk.

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk. Propositioner for Breddestævner kvalifikationer 2012 Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup og 1. kvalifikation Lørdag 17. Marts 2012 Anmeldelsesfrist

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK.

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN AF DKF S ROERUDDANNELSE (EPP) OG DKF S INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. Side 1 af 5 Samarbejdsaftale

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password.

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password. EVENTVEJLEDNING FOLKEMØDET 2015 EVENTVEJLEDNING OPDATERET 30.04.15 TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2015 Alle events skal overholde Folkemødets principper og skal derfor godkendes af Folkemødets sekretariat,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym version 271013 1 Konkurrencer... 3 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 3 1.1.1

Læs mere

Vær særlig opmærksom på. Inden du triller ud på banen sammen med de andre Kart kørere, skal du i reglementet især have studeret paragrafferne.

Vær særlig opmærksom på. Inden du triller ud på banen sammen med de andre Kart kørere, skal du i reglementet især have studeret paragrafferne. Karting er en sport, hvor kammeratskab og spænding er overskrifterne. Men karting er også en sport, hvor du lærer respekten for fartens skrevne og uskrevne love, uden du behøver at sætte hverken helbred

Læs mere

Opdrætter præsentation BERGMANN S

Opdrætter præsentation BERGMANN S Hvem er vi? 1 Opdrætter præsentation BERGMANN S Vi er Rikke & Michael Bergmann, bosat på Fyn. Vi har i dag 5 hunde i vores husstand, hvoraf de 3 er Miniature Bull Terrier og 2 er Amerikansk Staffordshire

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR FOR DYRLÆGEYDELSE I HUND FOR LIVET

ABONNEMENTSVILKÅR FOR DYRLÆGEYDELSE I HUND FOR LIVET ABONNEMENTSVILKÅR FOR DYRLÆGEYDELSE I HUND FOR LIVET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DYRLÆGEYDELSEN HVAD OMFATTER DEN?... 2 2. ABONNEMENTSAFTALENS VARIGHED OG ÆNDRINGER... 2 3. FORTRYDELSESRET... 3 4. BETALING...

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Sjællands-Mesterskaber og Sjællands-Cup GRAND PRIX II. 30. oktober - 1. november 2015 i Hørsholm Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Sjællands-Mesterskaber og Sjællands-Cup GRAND PRIX II. 30. oktober - 1. november 2015 i Hørsholm Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Sjællands-Mesterskaber og Sjællands-Cup GRAND PRIX II 2015 30. oktober - 1. november 2015 i Hørsholm Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Hørsholm

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2009 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Teknisk Regulativ for

Teknisk Regulativ for Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 26. oktober 2014 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym 1 Konkurrencer... 4 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 4 1.1.1 Seniordamer, seniorherrer,

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Jyske Mesterskaber og Jyllands-Cup GRAND PRIX II. 2.-4. november 2012 i Odense Isstadion

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Jyske Mesterskaber og Jyllands-Cup GRAND PRIX II. 2.-4. november 2012 i Odense Isstadion Dansk Skøjte Union Indbydelse til Jyske Mesterskaber og Jyllands-Cup GRAND PRIX II 2012 2.-4. november 2012 i Odense Isstadion 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Odense Skøjteklub har herved

Læs mere

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement.

Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Dansk Retriever Klubs vildtspor prøvereglement. Indhold: Side Kapitel 01 Sporprøvernes formål.. 02 Kapitel 02 Prøveform og klasseinddeling 02 Kapitel 03 Kvalifikationsprøver, Sportype, Sporenes opbygning

Læs mere

FINA MASTERS REGLER 2002

FINA MASTERS REGLER 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 MGR Masters 02-03 MSW Masters Svømmeregler 04-07 MOWS Masters Langdistancesvømning (åbent vand) 08-09 MD Masters Springregler 10-17 MSS Masters

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014

Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014 Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014 Information om DM i pløjning 2014 Pløjevært: Per Bach Laursen Lundgård Bjørnsholmvej 69 9670 Løgstør Arrangør: LandboUngdom

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014

Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014 DM Forbundsmesterskaber mini - kvalifikation i TeamGym Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014 Stævnet arrangeres i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund Kære gymnastikvenner Vi er meget glade for at

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

DANSK KENNEL KLUBS udstillingsregler 2011

DANSK KENNEL KLUBS udstillingsregler 2011 DANSK KENNEL KLUBS udstillingsregler 2011 Generelle bestemmelser Dette reglement er udarbejdet med udgangspunkt i FCI s udstillingsregler (Regulations for FCI Dog Shows). FCI s udstillingsregler fastsætter

Læs mere

MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1

MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1 MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERVEJELSER INDEN TILMELDING TIL AUKTION... 4 1.1 PERSONLIGE OVERVEJELSER...4 1.2 MARKEDSFØRING AF EGEN HJEMMESIDE.4 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...

Læs mere

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov Indbydelse DM udendørs 2015 Pistol alle klassegrupper 25 meter Standard, Fin- og grov DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Pistol: D. 12.-13.

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

Løbsreglement INDHOLDSFORTEGNELSE

Løbsreglement INDHOLDSFORTEGNELSE Løbsreglement For væddeløbsbaner under Dansk Hundevæddeløb (Hundevæddeløbsbaner med lokalspil) 13. august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE LØBSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER VÆDDELØBSHUNDEN

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere