KURSUSTILBUD forår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUSTILBUD forår 2015"

Transkript

1 KURSUSTILBUD forår 2015

2 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt i organisationen samt eksternt i samarbejde med kommuner, skoler, private og andre samarbejdspartnere. Rådgivning Rådgivning kan ske i forhold til konkrete sager eller emner, men kan ligeledes være en del af en observation med fokus på at skabe en autismevenlig indretning. Derudover kan rådgivning ydes med fokus på arbejdsprocesser og arbejdsgange, med udgangspunkt i at skabe de bedste betingelser for samarbejdet med barnet eller den unge/voksne med autisme. Rådgivning tilbydes også til barnet, den unge eller den voksne i forhold til psykoedukation, samt samtaler i forhold til de særlige forudsætninger, kompetencer og vanskeligheder den enkelte har. Familierådgivning Når man har et barn eller en ung med autisme i familien, kan der ofte være brug for en samlet indsats, hvor både barnet/den unge og medlemmerne i familien får viden om og redskaber til på bedst mulig vis at håndtere forskellige udfordringer i hverdagen. Rådgivningsafdelingen tilbyder en samlet indsats som tilrettelægges individuelt til den enkelte familie. Specialdesignede kurser Rådgivningsafdelingens specialpædagogiske konsulenter og psykolog har bred erfaring med og ekspertise i afholdelse af individuelle tilrettelagte kurser. Vi tilrettelægger individuel undervisning til personale på skoler, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner, dag- og døgninstitutioner, socialforvaltninger samt til sundhedsplejersker, støttepædagoger og forældre. Eksempler på kurser: Inklusionskurser Kognitive samtaleredskaber, visualisering og pædagogiske metoder Grundkursus i autisme Autistisk tænkning og handlestrategier Stress og sårbarhed Sociale historier Gruppesamtaler med børn og unge med autisme TEACCH i teori og praksis Kontakt Rådgivningsafdelingen på tlf for yderligere information. Ydelser ved autoriseret psykolog Autismefaglig supervision Psykologisk undersøgelse Terapi og støttende samtaler Rådgivning til forældre og fagpersoner Diagnostisk udredning i samarbejde med psykiater Undervisning

3 Fagpersonkursus Kursus for personer i den offentlige sektor, f.eks. sundhedsplejersker, socialrådgivere, pædagoger, lærere, beskæftigelseskonsulenter, UU-vejledere, PPR personale m.v., der kan komme i kontakt med børn, unge og voksne med autismespektrumtilstande. Formålet med dette kursus er, at give fagpersoner en grundlæggende indsigt i og viden om autismespektrumtilstande herunder diagnosens betydning for personen selv og for familien. Herudover berører vi behandlingsmuligheder, strategier efter diagnosen samt pædagogiske metoder. Indhold 3 Diagnose og tidlige tegn 3 Den autistiske tænkning 3 Eksekutive vanskeligheder 3 Pædagogiske redskaber 3 Særlige forudsætninger og vanskeligheder 3 Identitet og ungdom 3 Familieliv 3 Fremtid Onsdag d. 25/ kl. 9:00-14:30 Tilmeldingsfrist: Den 11/ Tilmelding kan ske til eller tlf Kursusholder: Specialpædagogisk konsulent Annette Møller og Annette Overgaard Pris: kr.

4 Søskendekursus I dette kursusforløb vil der blive vekslet mellem lettere undervisning i forhold til forståelse af autismespektret og samtaler, hvor børnene/de unge får mulighed for at udveksle erfaringer fra deres eget liv i en familie, hvor der er en bror eller søster med autisme. Vi vil tage udgangspunkt i de problematikker, ønsker, tanker og oplevelser som hver enkelt søskende har og herudfra give dem forståelse og redskaber, der kan benyttes fremadrettet. Indhold 3 Særlige styrker og kompetencer hos børn med autisme 3 Leg og samvær 3 Kommunikation 3 Særinteresser 3 Udadrettet - eller uhensigtsmæssig adfærd 3 De sociale udfordringer i en familie, hvor der er et barn med autisme En del af tiden vil vi arbejde i små grupper, hvor børnene/de unge er delt op efter alder. Således får den enkelte mulighed for at snakke med og høre om andre, der er i samme situation. På første kursusdag inviteres forældrene og får information om nogle af de emner, vi gennemgår. Vi vil sørge for en tryg og rar atmosfære, hvor den enkelte føler sig hørt i de oplevelser han eller hun har med sig. Målgruppe: Børn og unge mellem 8-19 år, som har en bror eller søster med autisme Dato: Kurset er et sammenhængende forløb over fire mandage fra kl. 15:30 18:30 og afholdes på følgende datoer den 2/2-2015, 9/2-2015, 23/ og 2/ Tilmeldingsfrist: Den 19/ Tilmelding kan ske til eller tlf Kursusholdere: Specialpædagogiske konsulenter Annette Møller og Annette Overgaard Pris: kr. pr. person, prisen er inklusiv materiale og forplejning

5 Temaaften - for bedsteforældre og andre pårørende til børn og unge med autisme Som bedsteforældre og pårørende til et barn med autisme kan man opleve særlige situationer eller en særlig adfærd hos barnet der kan være anderledes end dem man oplever hos andre børn. Det kan være adfærd, som er svær at tolke eller forstå og som man måske kan mangle redskaber til at håndtere. Formålet med temaaftenen er at give bedsteforældre og pårørende mulighed for at drøfte disse oplevelser med andre og at få forståelse for barnets udfordringer samt redskaber til at støtte barnet på bedst mulig vis. Indhold 3 Deltagerne bliver introduceret til autismespektret, hvor vi beskriver de særlige karakteristika, de særlige udfordringer samt stress- og sansesårbarhed hos børn og unge med en autismespektrumtilstand. 3 Deltagerne bliver introduceret til de pædagogiske metoder og redskaber og baggrunden for hvorfor metoderne virker som de gør. 3 I løbet af aftenen vil der være mulighed for erfaringsudveksling i forhold til de oplevelser og tanker man har haft som bedsteforældre og pårørende til et barn med autisme. Dato: Tirsdag d. 21/ kl. 18:30-21:30 Tilmeldingsfrist: Den 7/ Tilmelding kan ske til eller tlf Kursusholdere: Aut. Psykolog Ulla Schultz. Pris: 300 kr. pr. person inklusiv kaffe/te og kage

6

7 Forældrekursus - for forældre der inden for de seneste år har fået diagnosticeret deres barn med en autismespektrumtilstand Gennem faglige oplæg og gruppearbejde vil kurset give deltagerne en grundlæggende viden om autismespektrumtilstande. Der vil i løbet af kurset være rig mulighed for at udveksle erfaringer og tanker med andre forældre, samt mulighed for refleksion og nye tanker over egen hverdag. Indhold 3 Autismespektrumtilstande 3 Diagnose og tidlige tegn 3 Triaden af funktionsforstyrrelser og eksekutive vanskeligheder 3 Den autistiske tænkning 3 Pædagogiske redskaber og strategier, som kan støtte barnet og familien i hverdagen 3 Familieliv 3 Fremtid, uddannelse og job 3 Sansernes betydning Dato: Kurset er et sammenhængende forløb over fire fredage fra kl : 20/3-2015, 10/4-2015, 24/4-2015, 8/ Tilmeldingsfrist: Den 6/ Tilmelding kan ske til eller tlf Kursusholder: Specialpædagogiske konsulenter Annette Møller og Annette Overgaard Pris: kr. pr. person inklusiv kursusmateriale og forplejning Kom godt videre - til forældre som har deltaget i forældrekursus Kursus for forældre som tidligere har deltaget på forældrekursus hos Autismecenter Nord-Bo. Kurset er tilrettelagt med en fælles temadag samt to individuelt tilrettelagte rådgivende samtaler i familien med en specialpædagogisk konsulent. De rådgivende samtaler tager udgangspunkt i den enkelte families behov. Emner kunne være: Søskendeproblematikker, kost, skolevægring, isolation, hygiejne, pubertet, søvn, sensoriske udfordringer, implementering af struktur osv. Første samtale á to timer afholdes i hjemmet, anden samtale á to timer afholdes på Autismecenter Nord-Bo. På den fælles temadag vælges én af følgende tre workshops: 3 Hjerne, stress og eksekutive funktioner 3 Etablering af autismevenlige miljøer 3 Sociale historier Dato: Temadagen afholdes fredag d. 30/ kl Tilmeldingsfrist: Den 16/ Tilmelding kan ske til eller tlf Kursusholder: Psykolog Ulla Schultz, specialpædagogiske konsulenter Annette Møller og Annette Overgaard Pris: kr. pr. person inklusiv kursusmateriale, forplejning og kørsel til 1. samtale

8 Autismekonference Nordjylland Autism and Wellbeing v. Peter Vermeulen phd, Autisme Centraal, Center for Concrete Communication, Belgien. Seniorlektor og rådgiver ved Autisme Centraal i Gent, Belgien. Han har skrevet 15 bøger om autisme. Flere af dem er oversat til adskillige sprog. Autisme og velbefindende - i arbejdet med børn, unge og voksne med autisme har vi ofte fokus på kognitivt funktionsniveau, muligheder og begrænsninger, kompetencer og barrierer, samtidig med at vi ofte kommer til at vurdere deres livskvalitet ud fra et neurotypisk perspektiv. Peter Vermeulen vil på denne konference vende lidt rundt på dette perspektiv med spørgsmålet: Hvad er velvære og lykke hos mennesker med autisme? Med sin positive tilgang vil Peter Vermeulen fortælle os om, hvordan vi kan øge livskvaliteten og det personlige velvære hos mennesker med autisme. Hvad giver livet mening? Hvad er lykke for den enkelte? For at forstå dette, vil Peter Vermeulen komme ind på autistisk tænkning og den nyeste viden inden for dette felt for at forstå hvordan mennesker med autisme tænker om lykke er vi nødt til at se ind i deres verden og forstå den. Glæd jer til en dag i selskab med Peter Vermeulen, som er en varm, humoristisk og interessant formidler med et meget let forståeligt engelsk. Dato: Torsdag 7/ kl. 9:00-15:30 Sted: Nordjyllands Mediecenter, Søparken 2, 9440 Aabybro Tilmeldingsfrist: Den 23/ til eller pr. tlf Pris: kr. inkl. kursusmateriale og forplejning Når du har brug for autismefaglig ekspertise for at komme godt videre Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade Aabybro Tlf Pandrup Grafisk

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H6D 5-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen Kursuskatalog 2012/13 Næstved Kommune Specialafdelingen Indholdsfortegnelse Forord - hvem er vi.. side 3 Kurser for fagfolk: Grundlæggende viden om autisme 1 og 2. side 4 Halliwicksvømning.. side 5 Det

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD kursus avis Fælles 2012-2013 Autismespektrum forstyrrelser ADHD Foran dig ligger fælles kursuskatalog 2012-2013, Autisme Spektrum Forstyrrelser ADHD. Det er det sjette år i træk, vi udgiver et fælles kursuskatalog

Læs mere

Kursusprogram 2013-2014

Kursusprogram 2013-2014 Kursusprogram 2013-2014 Betalingsbetingelser ved kurser Tilmelding er bindende. Det vil dog være muligt at sende en anden deltager, hvis den tilmeldte bliver forhindret. Bag ansigtet Ingen ansigter er

Læs mere

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

Nyhedsbrev. Pilotprojekt med Københavns Universitet. Flere piger og yngre kvinder på STU og netværksgrupper. Spændende Mindfulness konference side 4

Nyhedsbrev. Pilotprojekt med Københavns Universitet. Flere piger og yngre kvinder på STU og netværksgrupper. Spændende Mindfulness konference side 4 Nyhedsbrev Pilotprojekt med Københavns Universitet Vi deltager aktuelt i et projekt med Ministeriet for børn og unge og Københavns universitet. Det er et pilotprojekt med unge med Aspergers syndrom, som

Læs mere

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Odense den 19. og 20. maj 2014 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Christopher Gillberg Peter Vermeulen Dean Beadle Benny Andersen Charlotte Holmer Før var det godt,

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD

MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD Indhold ADHDnordsjælland side 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Velkommen til den nye bestyrelse 11 Voksencafé 13 Start af nye grupper 15 Idéer til

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2014-2015

KURSUSPROGRAM 2014-2015 KURSUSPROGRAM 2014-2015 Kig fremad Prøv at lave et par briller foran ansigtet. Kan du se fremtiden? Det kan vi heller ikke. Til gengæld kan vi alle sammen lave nogle briller, der viser vores mentale indstilling

Læs mere

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen Uddannelseskatalog UUC Maglemosen 2011-2012 2 Uddannelseskatalog 2011-2012 UUC Maglemosen ønsker, at sikre og udvikle den faglige kvalitet i vores opgaveløsning til gavn for elever og pårørende på UUC

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen 1. juli 2014 blev specialrådgivningen på en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen.

Læs mere

Kurser Forår 2010. Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd. Vidensteamets kurser I Forår 2010

Kurser Forår 2010. Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd. Vidensteamets kurser I Forår 2010 Vidensteamets kurser I Forår 2010 Kurser Forår 2010 Specialiserede kurser med fokus på problemskabende adfærd Vidensteamet er et landsdækkende netværk vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede

Læs mere

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding

ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding ADHD på PULSEN ADHD-foreningens konference 2015 D. 3.-4. september 2015, Hotel Comwell Kolding Kom med på årets konference om ADHD og tag pulsen på ADHD. For ADHD er ligeså gennemgribende for den enkelte,

Læs mere

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 21 ADHD-foreningens kurser 2015 EMNE MÅLGRUPPE DATO STED KURSUSNR. FORÆLDRE OG FAMILIENETVÆRKET Styrk din forældrerolle Forældre til børn med ADHD 3.-4. oktober Fyn

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Linoliumsnit: Ukendt kunstner

Nyhedsbrev. Vidensteam.dk. Linoliumsnit: Ukendt kunstner Nyhedsbrev Linoliumsnit: Ukendt kunstner Vidensteam.dk Nyhedsbrev fra det landsdækkende Vidensteam vedrørende psykisk handicappede og senhjerneskadede med problemskabende adfærd Nr. 4 Forår 2005 3. Årgang

Læs mere

Kursuskatalog 2014. C e n t e r f o r F a m i l i e p l e j e K ø b e n h a v n s K o m m u n e

Kursuskatalog 2014. C e n t e r f o r F a m i l i e p l e j e K ø b e n h a v n s K o m m u n e Kursuskatalog 2014 C e n t e r f o r F a m i l i e p l e j e K ø b e n h a v n s K o m m u n e Kære plejefamilie Det er med stor fornøjelse, at kursusafdelingen i Center for Familiepleje hermed præsenterer

Læs mere

WORKSHOPS DAG 1. Med depression i rygsækken ved psykolog Anne Kaplan CeNSE

WORKSHOPS DAG 1. Med depression i rygsækken ved psykolog Anne Kaplan CeNSE WORKSHOPS DAG 1 Med depression i rygsækken ved psykolog Anne Kaplan CeNSE En del af de unge på ungdomsuddannelserne oplever at bære rundt på en længerevarende tomhed, tristhed eller depression. Depression

Læs mere

Velkommen til Sprogins kursuskatalog 2015

Velkommen til Sprogins kursuskatalog 2015 Indhold Velkommen til Sprogins kursuskatalog 2015... 2 Konference om selektiv mutisme for pædagoger, sprogvejledere og interesserede praktikere... 3 Konference om Selektiv mutisme for logopæder, tale-hørepædagoger,

Læs mere

Den gode anbringelse. Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser. Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10.

Den gode anbringelse. Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser. Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10. Den gode anbringelse Forskning og praksis, der viser vejen i arbejdet med anbringelser Konference Hotel Scandic Jakob Gade, Vejle 9. og 10. maj 2011 Den gode anbringelse Hvordan bliver en anbringelse bedst

Læs mere

Evaluering af MindSpring København

Evaluering af MindSpring København EVALUERINGSNOTAT Emne: Evaluering af MindSpring København Afdeling: Center for Udsatte Flygtninge Udarbejdet af: Mads Ted Drud-Jensen Udgivelsesdato: 29.01.2015 Evaluering af MindSpring København Indhold

Læs mere

Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen

Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen i skoleåret 2014/2015 Kursuskatalog: Kursus data Få styrkerne i spil i den pædagogiske praksis Beskrivelse Opstartes på IT-temadagene Målgruppe: Årgangs-

Læs mere