Driftsvejledning. MEIKO - opvaskemaskine model K-Tronic. Oversættelse af den "ORIGINALE driftsvejledning"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsvejledning. MEIKO - opvaskemaskine model K-Tronic. Oversættelse af den "ORIGINALE driftsvejledning""

Transkript

1 Driftsvejledning MEIKO - opvaskemaskine model K-Tronic Oversættelse af den "ORIGINALE driftsvejledning" Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43 KG, Postfach 2040, D Offenburg, Tlf.: +49/781/203-0, Fax: +49/781/

2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning og generelle henvisninger Opbevaring Producentens navn og adresse Anlæggets modelbetegnelse 4 2 Forklaring af de anvendte sikkerhedssymboler 6 3 Generel beskrivelse og brugsbetingelser Generel beskrivelse Brugsbetingelser 7 4 CE-overensstemmelseserklæring 8 5 Generelle sikkerhedsforskrifter Den driftsansvarliges omsorgspligt Principielle sikkerhedsforanstaltninger 11 6 Levering, transport, opstilling og montering Levering Transport og opstilling Fjernelse af beklædningsplader under vasketanken Opstilling og montering Opvaskemaskinens belastning af gulvet Henvisninger vedr. bortskaffelse af emballagemateriale Elektrisk tilslutning Rentvandstilslutning Spildevandstilslutning Tilslutning for maskinens returluft Opvaskemiddelsprøjtesystem 21 7 Indstilling af maskinen første gang den tages i drift af serviceteknikeren Ibrugtagning Indstilling af kemi Arbejde før den første idrifttagning 22 8 Forberedelse - drift - skylning med opvaskemaskinen Principielle sikkerhedsforanstaltninger ved normal drift Drift Opvaskepause 23 9 Automat tages ud af drift Rengøring Sikkerhedsforskrifter til rengøringsarbejdet Rengøring efter skylledrift Rengøringsvejledning - hver dag Checkliste efter rengøringen Selvhjlælp hvis der opstår fejl Uddannelse af personalet Bortskaffelse af anlægget Støjemission Ikke-ioniserende stråling Forskrifter og vejledende værdier Vedligeholdelse Principielle sikkerhedsforanstaltninger ved vedligeholdelse Anbefalet vedligeholdelse 33 Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

3 1 Indledning og generelle henvisninger Kære kunde, vi glæder os meget over, at du har tillid til vores produkter. Det er meget vigtigt for os, at du har stor glæde af produkterne fra firmaet MEIKO og at de er forbundet med arbejdslettelse og effektiv brug. Overholder du efterfølgende henvisninger nøje, vil din opvaskemaskine altid arbejde til din fulde tilfredshed og have en lang levetid. Opvaskemaskinen blev opstillet hos os på fabrikken og underkastet en nøjagtig kontrol. Det sikrer os og garanterer dig, at du altid får et færdigudviklet produkt. Derfor beder vi dig om først at læse nærværende driftsvejledning nøje igennem. Nærværende driftsvejledning gør den driftsansvarlige af dette anlæg fortrolig med opstillingen arbejdsmåden betjeningen sikkerhedsforskrifterne og. Henvisningerne hjælper dig med at lære anlægget nøje at kende og bruge det rigtigt. Desuden kan du spare evt. reparationer og dermed forbundet arbejdssvigt. Garantien bortfalder, hvis der opstår skader, der opstår som følge af en manglende overholdelse af driftsvejledningen. Vi fraskriver os ansvaret for skader, der opstår som følge heraf. MEIKO arbejder hele tiden på at videreudvikle alle modeller. Vi beder dig have forståelse for, at vi til enhver tid forbeholder os ret til at foretage ændringer af leveringsomfanget mht. form, udstyr og teknik. Af den grund kan der ikke stilles krav af nogen art på basis af angivelserne, billederne/illustrationerne og beskrivelserne i nærværende driftsvejledning. Ønsker du yderligere informationer, eller opstår der særlige problemer, der ikke behandles tilstrækkeligt nøje i driftsvejledning, kan du bestille den nødvendige oplysning hos den ansvarlige MEIKO - filial. Desuden gør vi dig opmærksom på, at indholdet af vejledningen hverken er del af en tidligere eller eksisterende aftale, tilsagn eller et retsforhold eller skal ændre denne. Alle forpligtelser fra MEIKO fremgår af den pågældende købekontrakt, der også indeholder den fuldstændige og alene gyldige garantiregulering. Disse kontraktmæssige garantibestemmelser hverken udvides eller begrænses af vejledningens udførelser. Denne samlede tekniske dokumentation får du gratis. Yderligere eksemplarer fås mod betaling af et symbolsk beløb. Firmaet MEIKO ønsker dig held og lykke med din nye maskine. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

4 1.1 Opbevaring Opbevar altid driftsvejledningen på anlægget! Driftsvejledningen skal altid være inden for rækkevidde! Hvis du kontakter os, skal du sørge for at have nærværende driftsvejledning ved hånden, så vores medarbejdere kan referere til denne. 1.2 Producentens navn og adresse Har du spørgsmål, tekniske problemer el.lign., bedes du kontakte følgende adresse direkte: KEN STORKØKKEN Direkte service Telefon eller: KEN STORKØKKEN Runetoften Århus V Tlf: Fax: (noter firmastempel eller adresse) 1.3 Anlæggets modelbetegnelse Angiv venligst ubetinget følgende ved alle forespørgsler og / eller reservedelsbestillinger : Maskinens model: Ordre-nr.: Position: Serienummer: Maskinens fremstillingsår: Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43 KEN STORKØKKEN Runetoften Århus V Tlf: , Fax:

5 Disse informationer findes på typeskiltet i det elektriske styreskab. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

6 2 Forklaring af de anvendte sikkerhedssymboler I nærværende driftsvejledning bruges følgende sikkerhedssymboler. Disse symboler skal især gøre læseren opmærksom på teksten i sikkerhedsforskriften, der ses ved siden af. Dette symbol gør opmærksom på, at personer kan udsættes for livsog sundhedsfare. FARE! Dette symbol gør opmærksom på, at anlæg, materiale eller miljø kan udsættes for fare. Dette symbol kendetegner informationer, der bidrager til en bedre forståelse af anlæggets forløb. Advarsel mod farlig elektrisk spænding! Pas på fingrene! Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

7 3 Generel beskrivelse og brugsbetingelser 3.1 Generel beskrivelse Dette apparat er en opvaskemaskine med kurvegennemløb til vask af service og almindeligt køkkenudstyr. Maskinen indeholder en vaske- og en skylletank og kan udvides med en eller flere vasketanke samt en tørrezone. På maskinens ind- og udløbsside er der placeret borde eller transportanordninger til indføring og udtagning af servicekurvene. Det snavsede service bliver placeret i kurve, som i almindelighed er udført af kunststof, hvorefter kurvene bliver trukket gennem opvaskemaskinen af en transportanordning, som bevæger sig frem og tilbage. Rengøringen af det snavsede service sker i en opvarmet opvaskemiddel-cirkulationstank. Skylningen af servicet sker med opvarmet rent vand, som bliver sprøjtet på servicet gennem fine dyser. Servicekurv Tørring Indløbsside Udløbsside 3.2 Brugsbetingelser Opvaskemaskinen må kun bruges iht. brugsbetingelserne. FARE! Denne opvaskemaskine er kun beregnet til opvask af spiseservice og generelt almindeligt køkkenutensilier. Andet, specielt vaskeservice er i givet fald beskrevet i ordrebekræftelsen. Servicet skal være egnet til opvaskemaskiner. I tvivlstilfælde kan egnetheden (størrelse, udførelse, principiel egnethed til opvaskemaskine,...) afstemmes med Meiko Køkkenutensilier, der indeholder elektriske komponenter, må ikke opvaskes i maskinen. Al anden form for brug falder uden for brugsbetingelserne. Denne opvaskemaskine er et teknisk arbejdsmiddel, der udelukkende er beregnet til brug under arbejdet. Dette apparat er et teknisk arbejdsmiddel og ikke noget forbrugsprodukt iht. forskrifterne (GPSG - den tyske maskin- og produktsikkerhedsloven)! Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

8 4 CE-overensstemmelseserklæring - overensstemmelseserklær ing Dato: (update) CE Declaration of Conformity / Déclaration de conformité CE / Dichiarazione di conformità CE / Declaración de conformidad CE / CE-conformiteitsverklaring Firma / Company/Société / Ditta / Empresa / Fabrikant: Adresse / Address / Adresse / Indirizzo / Dirección / Adres: MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG Englerstraße 3 D Offenburg Ordre nr. Order no. / No. de commande / No. d ordine / No. de pedido / Opdracht nr.: Fehler! Textmarke nicht definiert. Opvaskemaskine model dishwasher model / Lave-vaiselle modèle / Lavastoviglie modello / Lavavajillas modelo / Vaatwasmachine model Overensstemmelseserklæring Declaration of Conformity / Déclaration de conformité / Dichiarazione di conformità / Declaración de conformidad / Conformitetsverklaring: Hermed attesterer vi på eget ansvar, at produktet stemmer overens med de principielle krav i følgende EF-direktiver, harmoniserede standarder og nationale standarder. We hereby declare at our sole responsibility that the product conforms to the essential requirements of the following EC Directives, harmonized standards, nationa standards. Par la présente nous certifions sous notre seule responsabilité la conformité du produit avec les exigences fondamentales des directives CE, normes harmonisées et normes nationales suivantes. Con la presente dichiariamo sotto la nostra responsabilità la conformità del prodotto con i regolamenti basilari delle seguenti direttive CE, normative armonizzate e normative nazionali. Por la presente declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que nuestros productos están en conformidad con las exigencias básicas de las siguientes directiv de la CE, normas homologadas y normas nacionales. Hiermee verklaren wij onder geheel eigen verantwoordelijkheid de conformiteit van het product met de fundamentele en gestelde eisen volgens EG-richtlijnen, geharmoniseerde normen en nationale normen. EF-direktiv / EC Directive / Directive CE / Regolamento CE / Directiva CE / EG-richtlijn 2006/42/EF Offenburg, Ansvarlig for dokumentationen: Responsible for documentation / Responsable de la documentation / Responsabile della documentazione/ Responsable de la documentación / Voor deze documentatie verantwoordelijk Daniel Ratano MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, Englerstr Offenburg - Germany Underskrift / Signature / Signature / Firma / Firma / Handtekening Konstruktion / Design Engineering Department / Dpt. Construction / Reparto Costruzione / Depto. de diseño / Constructie MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG p. p. (pr. prokura) Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

9 Dr. Thomas Peukert (leder af udvikling og konstruktion) Head of Development / Design / Responsable Développement / Construction / Direttore Sviluppo / Costruzione / Jefe de la sección de desarrollo y diseño / Chef Ontwikkeling/Constructie Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

10 5 Generelle sikkerhedsforskrifter 5.1 Den driftsansvarliges omsorgspligt Opvaskemaskinen er blevet konstrueret og bygget under hensyn til en risiko og fareanalyse og efter omhyggeligt udvalg af de harmoniserede standarder, der skal overholdes, samt yderligere tekniske specifikationer. Den overholder dermed det aktuelle, tekniske niveau og sikrer maks. sikkerhed. Denne sikkerhed kan dog kun opnås under den almindelige drift, hvis alle krævede foranstaltninger træffes hertil. Det er den driftsansvarliges omsorgspligt at sørge for at planlægge disse foranstaltninger og kontrollere, at de også udføres. Foranstaltninger der skal træffes for at opnå en sikker maskindrift: Den driftsansvarlige skal især sikre, at opvaskemaskinen kun bruges iht. brugsbetingelserne. Bruges eller betjenes den til andre formål, kan der opstå skader eller farer, som vi fraskriver os ansvaret for (jvf. kapitlet Brugsbetingelser ).... der kun bruges originale dele fra producenten for at opretholde funktionen og sikkerheden. Brugeren taber alle evt. bestående krav, hvis brugeren ændrer apparatet med ikke originale dele.... anlægget kun betjenes, serviceres og repareres af hertil tilstrækkeligt kvalificeret og autoriseret personale.... dette personale med regelmæssige mellemrum skoles i alle pågældende spørgsmål mht. arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse og kender driftsvejledningen og heri især sikkerhedsforskrifterne opvaskemaskinen kun kører i korrekt, funktionsdygtig tilstand, alle beskyttelsesanordninger og beklædningsplader er monteret og især sikkerheds- og koblingsanordningerne kontrolleres for korrekt funktion med regelmæssige mellemrum.... nødvendigt personligt beskyttelsesudstyr til vedligeholdelses- og reparationspersonalet står til rådighed og at det bæres.... alle sikkerhedsanordninger på apparatet / anlægget underkastes en funktionskontrol i forbindelse med alt regelmæssigt vedligeholdelsesarbejde.... driftsvejledningen altid er i læselig tilstand og i hele sin længde står til rådighed på anlæggets opstillingssted.... alle sikkerheds- og advarsler, der er blevet anbragt på anlægget, ikke fjernes og er læselige.... turnusmæssig kontrol udføres på underleverandørdele som f.eks. varmepumper, gasfyrede kedelunits eller andre apparater. Mere detaljerede informationer findes, hvis det er nødvendigt, i de pågældende driftsvejledninger. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

11 Efter montering, ibrugtagning og udlevering af opvaskemaskinen til kunden/den driftsansvarlige må der ikke foretages ændringer (f.eks. elektrisk installation og opstillingssted). Ændringer på opvaskemaskinen - især tekniske ændringer, der udføres uden skriftlig godkendelse fra producenten eller af ikke autoriserede personer - medfører, at garantien bortfalder og produktansvaret sættes ud af kraft.... energioptimeringsanlæg (iht. standarderne DIN 10510,10511 og 10512) ikke må føre til en forringelse af de nødvendige driftstemperaturer. Bruger du som kunde alligevel energioptimeringsanlæg, bærer du selv ansvaret for en mulig forringelse af opvaskeresultatet og hygiejnesituationen. 5.2 Principielle sikkerhedsforanstaltninger Den leverede opvaskemaskine kan være forbundet med fare, hvis den bruges forkert eller til formål, den ikke er beregnet til. Spændingsførende, bevægede eller roterende dele kan udsætte brugeren for livsfare og føre til materiel skade. Opvaskemaskinen må kun betjenes af tilstrækkeligt kvalificeret personale, der er instrueret af den driftsansvarlige og som er informeret om fare- og sikkerhedsforskrifterne. Kvalificeret personale er iht. betjeningsvejledningen personer, der: er ældre end 14 år, på grund af deres uddannelse, erfaring og instruktion samt kendskab til gældende standarder, bestemmelser, uheldsforebyggende forskrifter og driftsforhold af anlæggets sikkerhedsansvarlige er blevet berettiget til at udføre det nødvendige arbejde og her kende og undgå mulige farer, har kendskab til førstehjælpsforanstaltninger og de lokale redningsanordninger, har læst og overholder sikkerhedsforskrifterne, har læst og følger driftsvejledningen (hhv. den del, der gælder det arbejde, der skal udføres). Maskinen arbejder med varmt vand. Undgå enhver form for berøring med opvaskevandet. Fare for skoldning! Som følge heraf er også servicet meget varmt. Tilsvarende forsigtighedsforanstaltninger skal træffes. Følg henvisningsskiltene på opvaskemaskinen. Advarsel! Ved drift af elektriske apparater står bestemte dele af disse apparater automatisk under farlig spænding. Før maskinens beklædningsplader eller et elektrisk driftsmiddel åbnes, skal hele maskinen ubetinget gøres spændingsfri. STIL HOVEDAFBRYDEREN PÅ OFF (AUS) og anbring egnede sikringer mod genindkobling. Arbejde og afhjælpning af fejl på opvaskemaskinens elektriske del må kun udføres faguddannede personer, som er blevet undervist og autoriseret af MEIKO. De uheldsforebyggende forskrifter skal følges. Opvaskemaskinen må først tages i brug igen af den driftsansvarlige, når alle beklædningsplader er anbragt! Maskinen, styreskabe og andre elektrotekniske dele må ikke sprøjtes over med en vandslange eller en højtryksrenser. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

12 Opvaskemaskinen må kun køre under opsyn af det instruerede personale. Opstår der uklarhed vedr. betjeningen, må opvaskemaskinen ikke bruges. Døre og klapper skal principielt lukkes! Betjeningspersonerne skal have tætsiddende tøj på og bortlagt ringe, armbånd og lignende, da der ellers er fare for, at de kan blive hængende på automatens transportbånd eller service. Når tankene er tømt, kan tankopvarmningerne endnu have høje temperaturer. Derved er der fare for forbrændinger, når maskinen rengøres manuelt! Arbejde og fejlafhjælpning på dampinstallationen må kun udføres af sagkyndige. Der må kun bruges opvaskemidler og afspændingsmidler, der er egnet til opvaskemaskiner til erhvervsmæssig brug. Indhent venligst oplysninger hos udbyderne af disse produkter. Opvaskemidler og afspændingsmidler kan være sundhedsfarlige. Producenternes farehenvisninger på de originale emballager samt i sikkerhedsdatabladene skal overholdes. Hovedafbryderen skal slukkes ved driftsslut. VI FRASKRIVER OS ANSVARET FOR SKADER, DER SKYLDES EN MANGLENDE IAGTTAGELSE ELLER EN MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE SIKKERHEDSFORSKRIFTER!!! Arbejde på det elektriske udstyr Reparationsarbejde og fejlafhjælpning på anlæggets elektriske udstyr må kun udføres af en uddannet elektriker! Elektrisk udstyr skal kontrolleres med regelmæssige mellemrum! Løse forbindelser skal fastgøres igen! Beskadigede ledninger/kabler skal skiftes med det samme! Styreskabet skal altid holdes lukket! Kun beføjede personer med nøgle/værktøj har adgang hertil! Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

13 6 Levering, transport, opstilling og montering 6.1 Levering Kontroller leveringen for mangler umiddelbart efter modtagelsen ved at sammenligne leveringen med MEIKO - ordrebekræftelsen og/eller følgesedlen. Reklamer straks manglende dele hos det leverende speditionsfirma og kontakt firmaet MEIKO. Kontroller hele anlægget for transportskader. Er der mistanke om transportskader, skal man straks informere følgende skriftligt herom: speditionsfirmaet og firmaet MEIKO, og et foto af de beskadigede dele sendes til firmaet MEIKO. 6.2 Transport og opstilling For at undgå maskinskader eller livsfarlige kvæstelser, mens anlægget transporteres, skal følgende punkter ubetinget følges: Transportarbejde skal gennemføres iht. sikkerhedsforskrifterne og må kun gennemføres af hertil kvalificerede personer. Til den sikre transport er anlæggets dele forsynet med et fundament bestående af en speciel træramme af firkantet træ. Maskinerne skal principielt transporteres med emballagetræet. Emballagen er konstrueret på en sådan måde, at en sikker og fareløs transport er mulig med to løftevogne. Løftevogn Løftevogn Må kun transporteres med løftevogn!!! Hvis løftevognene ikke skubbes helt ind under trærammen, er en lettere kurvekørsel mulig. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

14 Ved maskinelementerne kan motorer evt. rage ud nedad. Vær altid opmærksom herpå. Motor og bundramme beskadiget!!! Når maskinen står det sted, hvor den skal bruges, sænkes løftevognene ned. (de bliver ved med at være under bundrammen). Maskinen står på emballagerammen. Fodknopperne belastes endnu ikke. Herefter fjernes alle fastgørelsesskruerne fra emballagen. f.eks.: fjern disse og yderligere skruer! Lad i første omgang alle emballagebjælker under maskinelementerne. Der er brug for følgende skrueindsatser. Torx TX 20 Torx TX 25 Skrueindsats for SW 10 mm Disse skrueindsatser kan købes i enhver værktøjshandel. Desuden er der brug for en boremaskine / skruetrækker med venstreløb og fastlåst borepatron. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

15 Når alle skrueforbindelserne er løsnet til transportemballagerne, løftes maskinen igen på begge sider med løftevognen. Nu kan alle store længdebjælker trækkes ud under maskinen uden brug af stor kraft. Nu sættes maskinen igen fra på gulvet. Løftevognene fjernes. Sørg for, at maskinen ikke sættes fra med et ryk, da maskinknopperne derved evt. kan blive ødelagt. Vær desuden opmærksom på, at maskinknopperne er drejet jævnt ud for at undgå en ensidig belastning af maskinknopperne. En jævn belastning mærker man gennem den isatte kraft ved at dreje på gaffelnøglen. Til indstilling af maskinknopperne er der brug for en skruenøgle med en nøglevidde på SW 27! Skulle det være nødvendigt at skubbe maskinen langs med væggen, et det i et vist omfang muligt ved at skubbe den på de egne knopper. (vær forsigtig ved gulvriste og trin!) Det er også muligt at stille maskinen op ad væggen uden brug af kræfter; dette gøres ved at lade de små længdebjælker under maskinen og bevæge maskinen bagud som vist på billedet. Anbring de små længdebjælker på højre og venstre side af bundrammen Anbring løftevognen i nærheden af bundrammen Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

16 Er det ikke muligt at opbygge maskinen med løftevognen som vist ovenfor, kan man - efter fjernelse af alle skrueforbindelserne på transportemballagerne - fjerne længdebjælkerne ved at vippe maskinen en smule. Vær forsigtig: Bevæg under ingen omstændigheder maskinen på denne måde! Løftes maskinen i midten af maskinens bundramme, beskadiges maskinen helt sikkert. Der er også altid brug for et stykke træ, så vægtens kraft overføres fordelt. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

17 Vær under den endelige opstilling af maskinen opmærksom på, at alle maskinknopper ca. bærer den samme vægt. Uens belastning fører til brud af enkelte maskinknopper. En jævn belastning mærker man gennem den isatte kraft ved at dreje på gaffelnøglen. Til indstilling af maskinknopperne er der brug for en skruenøgle med en nøglevidde på SW 27! Vigtigt: Den vandrette justering af maskinen vha. de højdejusterbare maskinknopper (SW 27) bør gennemføres omhyggeligt, så maskinens vægt er fordelt jævnt på fodknopperne. Dette er ubetinget nødvendigt, da ensidig belastning fører til forskydninger eller spændinger, hvilket medfører, at f.eks. løftedørene kommer i klemme eller ikke lukker tæt. Læs også kapitlet "Generelle sikkerhedsforskrifter". 6.3 Fjernelse af beklædningsplader under vasketanken Som option kan maskinen være udstyret med fløjdøre. For at kunne fjerne de nederste beklædningsplader i denne situation skal du holde vasketankens døre op i lukket tilstand, når fastgørelsesmøtrikkerne er løsnet. Skub døren opad Når døren holdes oppe, kan beklædningspladen fjernes. (det bedste er at få hjælp fra en anden person, der kan holde dørene oppe.) Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

18 6.4 Opstilling og montering MEIKO har udarbejdet en monteringsplan, der indeholder maskinens dimensioner og tilslutningsværdier. Dette gennemføres iht. oplysningerne på monteringsplanen og generelt af en instrueret MEIKO - montør. Anlægget må i hvert fald k u n opstilles og tilsluttes af autoriserede fagfolk. Vi fraskriver os ansvaret for skader, der skyldes forkert tilslutning. Placer den udpakkede maskine iht. oplysningerne i monteringsplanen. Maskinen skal opstilles vandret hhv. i vater. Leveres maskinen i flere dele, skal skillestederne rengøres grundigt med kontaktrens P819 (MEIKO best.nr.: ) og tætnes indvendigt med Silicon (Sista F 108 -MEIKO best.nr.: eller M 509-MEIKO ident.nr.: ; i lakeringsdrift Sikaflex 260-MEIKO best.nr.: ). Sista P 819 Kontaktrens Best.nr.: Sista F 108 Silicon specialklæber Best.nr.: Sista M 509 Silicon specialklæber Best.nr.: Sikaflex 260 Kraftklæbemidd el Best.nr.: Udvendigt anbringes et tætningsbånd. Det skal ligge ca. 1 mm tilbage og har kun til formål at forbedre det optiske. 6.5 Opvaskemaskinens belastning af gulvet Gulvbelastningen pr. fod, belastet areal D=30 mm pr. fod, er: ved opvaskemaskiner uden varmepumpe: ca. 150 kg ved opvaskemaskiner med varmepumpe: ca. 200 kg 6.6 Henvisninger vedr. bortskaffelse af emballagemateriale Den firkantede træramme består af ubehandlet, råt grantræ/rødgran. Specielle, landespecifikke importbestemmelser kan også foreskrive, at der skal bruges træ, der er behandlet mod skadedyr. Plastikfolien, (PE - folie); kan genbruges. Kartonnagen, der bruges til beskyttelse af kanterne, kan også genbruges. Emballagebåndet af båndstål kan genbruges med stålskråttet. Emballagebåndet af kunststof (PP) kan genbruges. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

19 6.7 Elektrisk tilslutning Arbejde på maskinens elektriske del må kun gennemføres af fagfolk. I styreskabet findes det tilsvarende strømskema. Dette strømskema er bestanddel af maskinen og må derfor ikke fjernes! Typeskiltet med de elektriske tilslutningsværdier findes på indersiden af det elektriske afbryderskab. Nettilledningen skal tilsluttes til maskinen iht. de almindelige elektriske forskrifter. Pas på: Forsikringen på opstillingsstedet skal vælges iht. de lokale forhold og maskinens nominelle strøm på en sådan måde, at backupbeskyttelsen sikres (Tyskland VDE 0100). Nettilledningen skal være afsikret og forsynet med en hovedafbryder (skal kunne nås af betjeningspersonalet eller i maskinen). Er nullederen (N) ikke jordforbundet, skal der bruges en 4-polet hovedafbryder. Nettilslutningsledninger skal være olieresistente, beklædte ledninger, ikke lettere end en 07 RN-F ledning. Beskyttelsesforanstaltningerne samt tilslutningen for potentialeudligningen skal udføres iht. forskrifterne fra de lokale energiforsyningsselskaber samt forskrifterne, der gælder lokalt (i Tyskland skal man overholde VDE 0100 del 540). Iht. bestemmelserne i VDE 0160 / EN kræves det, at en universal sensitiv FI type B tilsluttes i områderne med elektrisk udstyr, hvor HFIrelæ (FI) er planlagt eller til stede på netsiden, hvis der bruges en frekvensomformer foran den eksisterende FI type A. Nettilslutningen kræver en 5-polet nettilslutningsklemmerække (L1, L2, L3, N, PE). De elektriske tilslutningsdata, spænding, strømtype, strømstyrke, ydelse osv. fremgår af maskinens typeskilter. Kontroller venligst den elektriske spænding. Alle elektriske kabeltilslutninger gennemføres iht. strømskemaet med markeret kabelskrueforbindelse i det elektriske styreskab og tilsluttes til de eksisterende klemmer og kontaktorer. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

20 6.8 Rentvandstilslutning De vandførende ledninger og dele er ikke udført frostsikkert. Skulle temperaturen underskride 5 C på maskinens opstillingssted, træffes egnede sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse mod frost. Oplysninger om nominelle værdier, tværsnit osv. refererer til maskinen. Installationer på opstillingsstedet skal dimensioneres iht. de lokale forhold (f.eks. ledningsføring, tilførselslængde). Maskinernes medie- og energitilslutninger ender defineret iht. konstruktionsstanden (normalt i nogen afstand til tilslutningspunkterne på opstillingsstedet). Forbindelserne skal oprettes af autoriserede fagfolk. Alle parametre for de tilførte medier og energikilder skal holdes konstant under hele driften. Rentvandstilslutninger skal udføres iht. de lokale forskrifter (Tyskland f.eks. DIN 1988). I hver vandtilledning skal der på opstillingsstedet være et afspærringsorgan, der skal være tilgængelig for betjeningspersonalet. I maskinen er der monteret en netafbryder (Tyskland iht. EN1717). Spildevandstilslutninger skal udføres iht. de lokalt gældende forskrifter (Tyskland f.eks. DIN 1986). Det er muligt at rengøre snavssien uden afspærring af vandnettet på opstillingsstedet. Vandtilførslen spærres automatisk ved at skrue underdelen af, hvor snavssien findes. Derved kan snavssien problemløst rengøres (vedligeholdelse). (denne afspærringsfunktion kan også bruges som afspærringsventil til servicearbejde.) De nødvendige vandmængder, vandkvaliteterne samt vandtemperaturerne fremgår af monteringsplanen. Vandkvaliteten skal også leve op til kravene i arbejdsfællesskabet Erhvervsmæssig opvask. (http:// De fleste maskiner udstyres med en varmegenvinding eller en varmepumpe. For at sikre en optimal virkningsgrad for disse anordninger skal tilløbstemperaturen for vandstrengen, der forsyner skyllefunktionen med vand, holdes så lav som mulig (helst ca. 10 C). Svingende tilløbstemperaturer (sommer/vinter) skal undgås. Varmt tilløbsvand forringer ikke kun virkningsgraden for varmegenvindingen og varmepumpen, også maskinens returluftkonditioner forringes. Styrer rentvandet også ventiler i maskinen, kræves et mindste f l o w tryk. Nødvendige tryk og mængder, se Forskrifter og vejledende værdier. 6.9 Spildevandstilslutning Spildevandstilslutningen skal udføres iht. DIN 1986 under hensyntagen til de lokale forskrifter. Alle maskinens vandafløb skal tilsluttes til køkkenets spildevandsnet via en tilstrækkelig stor vandlås. Materiale til rør, pakningsmasse osv. skal vælges på en sådan måde, at det kan tåle spildevandstemperaturer på C; desuden kan ph-værdien ligge mellem 3 og 12 afhængigt af opvaskemidlets type og koncentration dvs. at materialerne skal være syreog ludbestandige. Afløbsrør tilsluttes på opstillingsstedet iht. oplysningerne på monteringsplanen. Datei:2K_ _Betriebsanleitung-MIKE_DA_ doc Update: , 23, 28, /43

Driftsvejledning MEIKO - opvaskemaskine model K 160 Mike 3 CE

Driftsvejledning MEIKO - opvaskemaskine model K 160 Mike 3 CE Driftsvejledning MEIKO - opvaskemaskine model K 160 Mike 3 CE Oversættelse af den "ORIGINALE driftsvejledning" Ret til ændringer vedr. udførelse og konstruktion forbeholdes! MEIKO Maschinenbau GmbH & Co.

Læs mere

"ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING"

ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING Kurvetransport - opvaskemaskine M-iQ 9698091 Driftsvejledning Oversættelse af den "ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING" Original driftsvejledningen kan downloades fra: https://partnernet.meiko.de Gyldig fra: 2010-01

Læs mere

Driftsvejledning. Universalopvaskemaskine

Driftsvejledning. Universalopvaskemaskine Driftsvejledning Universalopvaskemaskine DV 270.2 Oversættelse af "ORIGINAL BRUGSVEJLEDNING" Original driftsvejledningen kan downloades fra: https://partnernet.meiko.de Datei:1_DV270-2_9684075_Betriebsanleitung_DA_2004-11.doc

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dansk For Deres egen sikkerheds skyld Overhold sikkerheds- og betjeningsforskrifterne

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning unistor Varmtvandsbeholder DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2 1. Brugergrupper Opgaver Operatør Betjening, Visuel kontrol Fagligt uddannet personale DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, afmontering, Reparation, vedligeholdelse

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand.

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Instruktionsbog For sprøjtevogn til desinfektion af stalde Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Lad evt. lidt rent vand stå i maskinen

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Betjeningsvejledning. Opvaskemaskine DV 80.2 / DV 200.2. Opvaskemaskine / Grovopvaskemaskine DV 120.2 / DV 200.2 PW. Universalopvaskemaskine DV 125.

Betjeningsvejledning. Opvaskemaskine DV 80.2 / DV 200.2. Opvaskemaskine / Grovopvaskemaskine DV 120.2 / DV 200.2 PW. Universalopvaskemaskine DV 125. Betjeningsvejledning Opvaskemaskine DV 80.2 / DV 200.2 Opvaskemaskine / Grovopvaskemaskine DV 120.2 / DV 200.2 PW Universalopvaskemaskine DV 125.2 INSTALLATION OG IDRIFTSÆTNING 1 Indhold 1 Indhold 2 2

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

VACOOK. Termocirkulator for Sous Vide kogning

VACOOK. Termocirkulator for Sous Vide kogning VACOOK Termocirkulator for Sous Vide kogning Advarsel! Denne manual er ikke egnet for personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kendskab, medmindre

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE BRUGSANVISNING Læs venligst denne brugsanvisning, inden isterningmaskinen tages i brug. Det anbefales at gemme brugsanvisningen til fremtidig reference. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler T5190LE Type N1190.. Original vejledning 438 9098-10/DK 2015.09.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedligeholdelse...6 3.1 Rengør

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugsanvisning. Melag Inkubator Incubat 80. Kirudan varenummer 64-36-100. - et godt sted at handle

Brugsanvisning. Melag Inkubator Incubat 80. Kirudan varenummer 64-36-100. - et godt sted at handle Brugsanvisning Melag Inkubator Incubat 80 Kirudan varenummer 64-36-100 - et godt sted at handle Kære kunde! Tak fordi du valgte at købe denne Melag inkubator. I mere end 50 år har Melag, som er et mellemstort

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Side

INDHOLDSFORTEGNELSE Side BRUGERMANUAL IC1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport og

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Nova

Da: Betjeningsvejledning Nova Da: Betjeningsvejledning Nova Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

DEUTSCH Silencium

DEUTSCH Silencium DEUTSCH D 8217-3033-01 Silencium S SVENSKA 1. 2. 2 SVENSKA S 3. 4. 3 DANSK DK GENERELT De har købt en havekværn, som er effektiv og af høj kvalitet. Læs følgende instrukser omhyggeligt igennem for at sikre,

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere