Sundhedsberetning for Færøerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsberetning for Færøerne 2011-2012"

Transkript

1 Sundhedsberetning for Færøerne ISSN Sundhedsberetning for Færøerne Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Medical Report from the Chief Medical Officer in the Faroes 1

2 2

3 Sundhedsberetning for Færøerne Tórshavn Juli 2012 Titel: Sundhedsberetning for Færøerne Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen 3

4 Medical Report from the Chief Medical Officer in the Faroes Udgiver: Landslægen på Færøerne, Tórshavn 2012 Chief Medical Officer Embedslægeinstitutionen for Færøerne Sigmundargøta 5 Postboks 9 FO-110 Tórshavn Faroe Islands TLF FAX Hjemmeside: Personale: Vi er fire ansatte hos Landslægen på Færøerne: Høgni Debes Joensen, landslæge Lona P. Johansen, kontorfunktionær Liljan Midjord, kontorfunktionær Bjarnhild Patursson, kontorfunktionær Desuden er sygeplejerske Vibeke Rønnebech tilknyttet Landslægeembedet, idet hun efter aftale med Nærverkið (Færøernes Primary care services) tager sig af plejehjemsog andre institutionstilsyn på Færøerne. Forsiden: Billedet på forsiden viser et tejstepar (Cepphus grylle) på Tindhólmur, Vágar. Billedet er taget af Lona Johansen 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LANDSLÆGEEMBEDET Nævn og udvalg Nordisk Ministerråds styregruppe og projektgruppe FOLKETALLET, LEVENDEFØDTE OG DØDE Dødsfaldene fordelt over årets måneder for henholdsvis mænd og kvinder FØDSELSSTATISTIK Fødselsoverskud Levendefødte børn Antal fødsler på Færøerne set i forhold til moderens gennemsnitsalder fordelt efter paritet for året Antal børn født af mødre under 20 år i 2011 fordelt efter område Kilder: Fødselsanmeldelser fra jordemødrene på de færøske sygehuse og Landslægen Rygere i % blandt gravide ved første undersøgelse hos jordemoder i Dødfødte børn og dødfødselshyppighed Gennemsnitsvægt efter område, alle børn født i Gennemsnitsvægt efter område, enkeltfødte, levendefødte Fødselsvægt i forhold til om moderen er ryger eller ikke ryger Statistik angående tvillinger, født i Apcarscore ved 1. og 5. minut, fordelt efter gestationsalder, fødselsmåde, samt hos børn født af ikke/rygende mødre Børn født uden for ægteskab Bor moderen sammen med barnets far Sygehusfødsler Antal fødsler med kejsersnit Antal kejsersnit udført på de 3 færøske hospitaler Fødsler 2011 fordelt efter moderens alder på fødselstidspunktet Fødsler 2011, fordelt efter faderens alder på fødselstidspunktet Gestationsalder (svangerskabslængde) Enkeltfødte, levendefødte 2011 fordelt efter svangerskabslængde og fødselsvægt Alle levendefødte fordelt efter fødselsvægt Børn født fordelt efter moders bopæl (inkl. børn født på Færøerne af mødre med bopæl udenfor Færøerne) Dødfødselshyppigheden i de nordiske lande Dødfødselshyppigheden (pr.1000 fødte) i de nordiske lande *) Døde pr levendefødte i de nordiske lande i den første leveuge Perinatal dødelighed Spædbørnsdødelighed (døde pr levendefødte i alt under 1 år) Vuggedød (SIDS) i perioden 1960 til FØDEPLANUDVALGET ABORTINDGREB Antal provokerede aborter på Færøerne fordelt efter kvindens alder Antal provokerede aborter i de nordiske lande fordelt efter kvindens alder STERILISATIONER Møder i Sterilisationsnævnet Tallene for imødekomne ansøgninger DØDELIGHED Antal færinger, der døde i Spædbørnsdødelighed Dødfødte Middellevetiden i de nordiske lande Forventet middellevetid for Færøerne Dødsårsager for færinger

6 8. RETSMEDICIN Ulykkestilfælde Sikkerhedssele/styrthjelm Trafikulykker i 2011 fordelt efter områder, årsager og følger Nedstyrtning og fald Selvmord Drab Naturlig død Uoplyst dødsmåde Retslægelige obduktioner SMITSOMME SYGDOMME, EPIDEMIER M.V Syfilis og Gonoré Klamydia HIV og AIDS Pandemigruppen Meningitis Ornithosis (nátasjúka) Kighoste Botulisme Salmonella VTEC Hepatitis MRSA Tuberkulose MILJØMEDICIN Kirkegårde Virksomheder INSTITUTIONER FOR BØRN Antal børn i pasningsordninger i henholdsvis hele landet og i Tórshavn Antal pædagoger, pædagogmedhjælpere og andet personale PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJE, PSYKIATRI- OG HANDIKAP-OMRÅDET Tilsyn Oversigt over alderdoms-plejehjem, og bofællesskaber for ældre pr. 1. juli Oversigt over institutioner og bofællesskaber for psykisk syge pr. 1. juli Oversigt over institutioner, bofællesskaber aflastningsordninger for udviklingshæmmede pr. 1. juli Sager vedrørende tvang i psykiatrien Sager vedrørende patienters retsstilling SUNDHEDSPERSONALE Sygehuspersonale i Kommunelæger og tandlæger Apoteksvæsenet Registreringsnævnet KLAGER OVER AUTORISERET SUNDHEDSPERSONALE FOLKEHELSE SUNDHEDSOPLYSNING Overvægt Rygere Alkohol De unges stofmisbrug HELBREDSBEDØMMELSER IKKE INDREGISTRERET MEDICIN RETSLIG VIRKSOMHED Retslægelige ligsyn Kørekortsager Sager vedrørende avlingstidsbestemmelse

7 18.4. Ligpas Bilag 1: Hoyringsskriv um kosttilmæli til Heilsufrøðiligu Starvsstovuna Bilag 2: (Oversættelse til dansk) Høringsskrivelse til Heilsufrøðiliga Starvsstovan (Færøernes Food and Veterinary Agency) vedr. kostanbefalinger om at spise grindekød. 64 Bilag 3: Uddrag af Landslægens præsentation i forbindelse med møde hos den islandske landslæge i april Bilag 4: Kvalitetsmåling i psykiatrien i de nordiske lande, TemaNord 2011:542. Nordisk Ministerråd, København 2011 (www.norden.org) Færøsk oversættelse af resume ved landslæge Høgni Debes Joensen

8 1. LANDSLÆGEEMBEDET Landslægeembedet er en statslig institution under Sundhedsministeriet og hører i faglig henseende under Sundhedsstyrelsen. Til embedet er der ud over landslægen knyttet 3 deltidsansatte kontorfunktionærer (sekretærer), og disse har en ugentlig arbejdstid på 22 timer hver, dvs. i alt 66 timer. Landslægen fungerer som rådgiver for statslige myndigheder samt Færøernes Landsstyre og de kommunale myndigheder i lægelige, hygiejniske, miljømæssige og socialmedicinske forhold. Landslægeembedet fører på Sundhedsstyrelsens vegne tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves på Færøerne af autoriseret sundhedspersonale (læger, sygeplejersker, jordemødre, m.fl.). Landslægen yder bistand til rets- og politimyndighederne i retsmedicinske og lignende sager. Desuden udarbejder landslægen årlige sundhedsberetninger for Færøerne. Ud over sundhedssektoren præsenteres nogle data fra socialområdet Nævn og udvalg Landslægen er blandt andet medlem af Færøernes Sterilisationsnævn, Færøernes epidemikommission, Registreringsnævnet vedr. farmaceutiske specialiteter på Færøerne, Redaktionskomiteen for Helsestatistikken for de nordiske lande, Den færøske pandemigruppe, Fødeplanudvalget, Følgegruppen vedr. kræftsygdomme, Styregruppen vedr. kræftsygdomme, Følgegruppen vedr. færdselssikkerhedsstatistik, MRSA-gruppen, Svalbardgruppen (Nordisk helseberedskabsgruppe), Færøernes Beredskabsråd, Working Group on Strategic Cooperation during emergencies affecting the Nordic Countries samt Fonden af 1989 for sociale formål på Færøerne Nordisk Ministerråds styregruppe og projektgruppe Landslægen har i perioden været det færøske sundhedsministeriums repræsentant i Nordisk ministerråds styregruppe for kvalitetsmålingsprojekter i sundhedsvæsenet samt ministerrådets arbejdsgruppe vedr. sygdomsspecifikke og generiske kvalitetsindikatorer. Deltagelsen i disse to grupper har været arbejdskrævende og resultatet af gruppernes arbejde præsenteredes i 2010 og 2011 i publikationerne Nordisk kvalitetsmåling i sundhedsvæsenet samt Kvalitetsmåling i psykiatrien i de nordiske lande 8

9 2. FOLKETALLET, LEVENDEFØDTE OG DØDE Folketallet jf. Hagstovu Føroya var pr. 1. januar januar 2011 var det Efter jordemødrenes og præsternes indberetninger var fordelingen af levendefødte og døde som følger: Levendefødte 585 Døde Dødsfaldene fordelt over årets måneder for henholdsvis mænd og kvinder Mænd Kvinder Tilsammen Mænd Kvinder Tilsammen Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Hele året

10 3. FØDSELSSTATISTIK De skematiske uddrag af fødselsanmeldelserne viser, at jordemødrene i 2011 betjente 577 fødende kvinder, der fødte 586 børn, hvoraf 585 var levendefødte. Af disse var der 9 par tvillinger Fødselsoverskud Fødselsoverskuddet i 2011 (levendefødte minus døde) var 208. Bevægelsen af dette tal har i de senere år været følgende: År Antal Levendefødte børn Ifølge fødselsanmeldelserne og sognepræsternes indberetning fødtes der i 2011 på hele Færøerne 585 levende børn, 300 drenge og 285 piger. 9 af de levendefødte børns mødre havde bopæl udenfor Færøerne. Herudover fødtes 4 børn på Rigshospitalet, hvor moderen havde fast bopæl på Færøerne. Antallet af levendefødte børn har i de senere år været som følger: År Antal levendefødte

11 Levendefødte gennemsnitlig for en 5 årig periode: Levendefødte gennemsnitlig Antal fødsler på Færøerne set i forhold til moderens gennemsnitsalder fordelt efter paritet for året 2011 I tabellen nedenfor ses, at gennemsnitsalderen for de færøske førstegangsfødende er 25,9. Det vil sige, at færøske kvinder i gennemsnit er 3 år yngre end danske kvinder, når de føder deres første barn Gennemsnitsalderen for alle fødende kvinder på Færøerne er 31,0, medens det tilsvarende tal for Danmark er 30,9. Færøerne 2011 Danmark 2011 Paritet Antal fødsler Pct. af alle Moderens gennemsnitsalder Antal fødsler Pct. af alle Moderens gennemsnitsalder fødsler fødsler 1.gangsfødende ,8 25, ,1 29,1 2.gangsfødende ,6 29, ,9 31,6 3.gangsfødende ,4 33, ,8 33,8 4.gangsfødende 55 9,4 34, ,0 35,0 5.+gangsfødende 30 5,1 36, ,4 36,8 Paritet uoplyst 4 0,7 26, ,9 28,2 I alt , ,0 30,9 Kilder: Fødselsanmeldelser fra jordemødrene på de færøske sygehuse, Landslægen og Sundhedsstyrelsen 11

12 3.4. Antal børn født af mødre under 20 år i 2011 fordelt efter område I 2011 fødtes 31 børn af mødre, som var mellem 15 og 19 år. Den geografiske fordeling ses af nedenstående diagram. 11 af de unge mødre boede i hovedstaden, 11 på Eysturoy, 4 på Streymoy foruden hovedstaden. På Suðuroy, Norðoyar, Vágoy og Sandoy hhv. 3,1,1 og 0. Antal børn født af teenager- mødre, fordelt efter område Kilder: Fødselsanmeldelser fra jordemødrene på de færøske sygehuse og Landslægen Rygere i % blandt gravide ved første undersøgelse hos jordemoder i 2011 Antallet af rygere blandt de gravide i 2011 var 87 af 586. Det svarer til 14,8 %, medens der var tale om 12,7% i 2010, og tallet har således desværre været stigende. 26 kvinder havde ikke oplyst, om de var rygere eller ikke rygere Dødfødte børn og dødfødselshyppighed Antallet af dødfødte i 2011 var 1. Med tallene 585 levendefødte og 1 dødfødt fås en dødfødselshyppighed 1,7. Dødfødselshyppigheden på Færøerne har gennem de senere år været: År År , , , , , , , , , , , , , , ,2 12

13 3.7. Gennemsnitsvægt efter område, alle børn født i 2011 Gennemsnitsvægt børn 2011 efter område Kilder: Fødselsanmeldelser fra jordemødrene på de færøske sygehuse og Landslægen. 3.8 Gennemsnitsvægt efter område, enkeltfødte, levendefødte 2011 Gennemsnitsvægt, levendefødte, enkeltfødte Kilder: Fødselsanmeldelser fra jordemødrene på de færøske sygehuse og Landslægen. 13

14 3.9. Fødselsvægt i forhold til om moderen er ryger eller ikke ryger 87 af kvinderne som fødte i 2011 har oplyst, at de var rygere ved første jordemoderkonsultation. 473 kvinder oplyste, at de ikke var rygere. Statistik angående børnenes fødselsvægt i gennemsnit set i forhold til, om moderen var ryger eller ikke ryger ved første jordemoderkonsultation, viste at gennemsnitsfødselsvægten hos børn født af rygende mødre var 3536 g. Den gennemsnitlige fødselsvægt for mødre, som ikke var rygere ved første jordemoderkonsultation, var 3619 g. Det vil sige, at børn af rygende mødre vejede i gennemsnit 83 g mindre end børn af mødre, som var ikke rygere. Gennemsnitsfødselsvægt i g af børn, født i 2011 af rygende og ikke rygende mødre Børn af ikke rygere 3536 Børn af rygere Kilder: Fødselsanmeldelser fra jordemødrene på de færøske sygehuse og Landslægen Statistik angående tvillinger, født i 2010 I 2011 fødtes 9 tvillingepar, alle på Landssygehuset. Alle tvillingebørn var levendefødte. Mødrenes gennemsnitsalder var 33,18 Af disse 9 tvillingepar (18 børn) fødtes fem par til tiden, et par i uge 34, et i 35 og to par i uge 36. Fem af børnene vejede mellem 1490 og 2499g, ni vejede mellem 2500 og 3000g og fire vejede over 3000g. I gennemsnit vejede tvillingerne 2685g. 14

15 3.11. Apcarscore ved 1. og 5. minut, fordelt efter gestationsalder, fødselsmåde, samt hos børn født af ikke/rygende mødre. Apcarscoren er et samlet mål for vurdering af barnets tilstand umiddelbart efter fødslen, hvor man på fem områder vurderer og tildeler fra 0 til 2 points. De fem områder der vurderes er: Vejrtrækning, hudfarve, hjerteslag, reflekser og muskelspændinger, som tilsammen kan tildeles op til 10 points. Gennemsnitlig Apcarscore ved 1. og 5. minut, fordelt efter gestationsalder, fødselsmåde samt hos børn, født af ikke/rygende mødre Alle 9,4 9,9 Rygere 9,5 9,9 Ikke rygere 9,2 9,9 Sectio 42 9,1 9,3 9,9 9,9 5. min 1. min ,3 9, ,1 9,7 <

16 3.12. Børn født uden for ægteskab 337 børn, dvs. 57,5 %, er født uden for ægteskab i Tallene for børn fødte uden for ægteskab har gennem de senere år været som følger: År % , , , , , , , , , , , , , ,8 Kilder: Fødselsanmeldelser fra jordemødrene på de færøske sygehuse og Landslægen Bor moderen sammen med barnets far I 2011 har mødrene til 579 af alle de fødte børn oplyst, at de er samboende med barnets far. 60 af mødrene var ikke samboende. I 7 tilfælde mangler vi oplysning om, hvorvidt moderen var samboende eller ej. År Moderen bor sammen med barnefaderen ,6% ,6% ,9% ,3% ,7% Moderen bor ikke sammen med barnefaderen 60 10,2% 68 10,4% 57 9,2% 59 8,7% 56 8,1% Ikke oplyst 7 1,2 13 2,0% 12 1,9% 7 1,0% 15 2,2% I alt Kilder: Fødselsanmeldelser fra jordemødrene på de færøske sygehuse og Landslægen. 16

17 3.14. Sygehusfødsler 584 dvs. 99,7 % af samtlige fødsler har fundet sted på sygehuse i I 2011 blev ét barn født hjemme og ét i en ambulance på vej til Landsygehuset. Tallene vedrørende sygehusfødsler har gennem de senere år i øvrigt været følgende: År % , , , , , , , , , , , , ,7 Kilder: Fødselsanmeldelser fra jordemødrene på de færøske sygehuse og Landslægen Antal fødsler med kejsersnit Ifølge fødselsanmeldelserne fra jordemødrene blev 133 af de færøske børn født med kejsersnit, medens 449 blev født vaginalt. ÅR Antal børn født med kejsersnit ,7% ,2% ,1% ,0% ,0% Antal børn født vaginalt ,6% ,3% ,7% ,6% ,8% Uoplyst 4 0,7% 3 0,5% 1 0,2% 3 0,4% 3 0,4% Total % % % % % 17

18 3.16. Antal kejsersnit udført på de 3 færøske hospitaler Der udførtes 133 kejsersnit på de færøske hospitaler i Af disse udførtes størstedelen på Landssygehuset, men de fleste børn er også født på Landssygehuset, nemlig 549 af 586, det svarer til 93,7% af alle fødsler. År Landssjúkrahúsið Klaksvíkar Sjúkrahús Kejser Kejser Fødsler -snit % Fødsler -snit Suðuroyar Sjúkrahús % Fødsler Kejser -snit % Fødsler I alt Kejser -snit % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Kilder: Fødselsanmeldelser fra jordemødrene på de færøske sygehuse og Landslægen 18

19 3.17. Fødsler 2011 fordelt efter moderens alder på fødselstidspunktet Antal levendefødte 2011 Hjemsted mod moders alder <17 år >45 år Tórshavn Hoyvík Argir I alt Hovedst. I alt Hovedstaden i pct. 0,0 5,1 16,1 23,5 32,7 16,6 5,1 0,9 100,0 Streymoy minus hvdstd. Streymoy i pct. 0,0 7,7 28,8 25,0 19,2 13,5 5,8 0,0 100,0 Vágoy og Mykines Vágoy i pct. 0,0 2,4 14,6 36,6 26,8 14,6 4,9 0,0 100,0 Eysturoy Eysturoy i pct. 1,4 6,2 23,4 26,9 24,1 13,8 4,1 0,0 100,0 Norðoyggjar Norðoyggjar i pct. 0,0 1,9 20,4 25,9 38,9 11,1 1,9 0,0 100,0 Sandoy Sandoy i pct. 0,0 0,0 16,7 41,7 41,7 0,0 0,0 0,0 100,0 Suðuroy Suðuroy i pct. 0,0 5,6 20,4 25,9 25,9 22,2 0,0 0,0 100,0 Adresse uden for Færøerne Adresse uden for Færøerne i pct. 0,0 0,0 22,2 55,6 22,2 0,0 0,0 0,0 100,0 Total Færøerne Alle levendefødte, Færøerne moders alder i pct. 0,3 5,0 19,9 26,7 28,9 14,9 3,9 0,3 100,0 Danske mødres alder i pct. på fødselstidspunktet i ,4* 11,1 30,1 35,9 18,0 3,2 0,2 100 Kilde til de færøske tal: Landslægen har udarbejdet fødselsstatistikken ud fra jordemødrenes fødselsanmeldelser. Kilde: Fødselsstatistikken 2011, Sundhedsstyrelsen *<=19 ár 19

20 3.18. Fødsler 2011, fordelt efter faderens alder på fødselstidspunktet. Fædrenes gennemsnitalder i 2011 var < >45 Uoplyst I alt Kilder: Fødselsanmeldelser fra jordemødrene på de færøske sygehuse og Landslægen Gestationsalder (svangerskabslængde) 489 af de 585 levendefødte børn blev født til tiden, dvs. i uge 37-41, hvilket svarer til 83,5%. 5,3% af børnene fødtes for tidligt, dvs. før uge 37, og 10,4% af børnene blev født i uge 42 eller senere. I tabellen nedenfor ses tallene for de nyfødte børn delt op efter gestationsalder. Gestationsalder for levendefødte i (uger) < Ikke oplyst Tilsammen Kilder: Fødselsanmeldelser fra jordemødrene på de færøske sygehuse og Landslægen Enkeltfødte, levendefødte 2011 fordelt efter svangerskabslængde og fødselsvægt 23 af de enkeltfødte, levende børn blev for tidligt fødte, dvs før uge 37. Tvillingefødsler og dødfødsler er ikke inkluderet. Det kan nævnes, at den gennemsnitlige fødselsvægt for færøske børn som blev født i 42. graviditetsuge og efter i 2011 var 3889g. Der henvises iøvrigt til en artikel af Sjúrdur F. Olsen og Høgni Debes Joensen vedrørende færøske børns fødselsvægt i Journal of Epidemiology and Community Health, 1985,39,27-32 (High liveborn birth weights in the Faroes: a comparison between birth weights in the Faroe and i Denmark), hvoraf fremgik, at den gennemsnitlige fødselsvægt var den højeste på Færøerne blandt de 33 lande, som der var lykkedes at få information fra. 20

21 3.21. Alle levendefødte fordelt efter fødselsvægt i % i % i % i % Under 2500g. < 1 kg 1 0,2 2 0, ,8 2 0,3 2 0, ,7 2 0,3 4 0,6 6 0, ,2 9 1,4 12 1,9 15 2,2 I alt under 2500g 24 4,1 18 2,8 18 2,9 23 3, g ,9 46 7,1 57 9,2 58 8, , , , , , , , , , , , , ,1 29 4,5 35 5,7 44 6,5 >5 kg 2 0,3 8 1, ,9 I alt over 2500g , , , ,3 Ikke oplyst 4 0,7 2 0,3 2 0,3 2 0,3 Total Kilder: Fødselsanmeldelser fra jordemødrene på de færøske sygehuse og Landslægen Børn født fordelt efter moders bopæl (inkl. børn født på Færøerne af mødre med bopæl udenfor Færøerne) Område Tórshavn, Hoyvík og Argir (hovedstaden) ,20% ,5% ,20% ,10% Streymoy exl. Hovedstaden 52 8,87% 73 11,2% 58 9,40% 79 11,60% Eysturoy ,74% ,0% ,50% ,90% Norðoyggjar 54 9,21% 80 12,2% 71 11,50% 83 12,20% Vágoy 41 6,99% 39 6,0% 41 6,60% 53 7,80% Sandoy 12 2,04% 17 2,6% 10 1,60% 14 2,10% Suðuroy 55 9,38% 53 8,1% 57 9,20% 46 6,80% Adresse udenfor Færøerne 9 1,54% 9 1,4% 7 1,10% 10 1,50% Total % % % % Kilder: Fødselsanmeldelser fra jordemødrene på de færøske sygehuse og Landslægen. 21

22 3.23. Dødfødselshyppigheden i de nordiske lande Det skal bemærkes, at grænsen for hvornår en fødsel er abort på Færøerne, er 28. uge. Det er overfor de færøske myndigheder blevet anbefalet at nedsætte grænsen til 22 uger. Følgende tabeller er fremstillet med udgangspunkt i NOMESCO s Helsestatistikken i de nordiske lande og viser dødfødselshyppighed, døde pr levendefødte i første leveuge, perinatal dødelighed og spædbørnsdødelighed i perioden sammenlignet med tal i de øvrige nordiske lande: Dødfødselshyppigheden (pr.1000 fødte) i de nordiske lande / / / / / / Færøerne 7,5 3,9 4,5 4,9 2,3 3,0 6,1 1,7 Danmark 4,9 4,8 4,6 4,6 4,4 4,9.... Grønland 6,4 9,2 4,0 8,1 5,4 *5,5.... Island 3,8 3,2 2,7 3,6 2,2 2,4.... Norge 5,8 4,7 4,3 4,1 3,7 3,5.... Sverige 3,9 3,8 3,4 3,7 3,5 3,4.... Finland 3,9 3,3 2,9 3,7 3,2 3,4.... Åland 4,3 3,2 3,7 1,5 3, *) Kilde: Helsestatistiken for de nordiske lande 2011, Nomesko Døde pr levendefødte i de nordiske lande i den første leveuge / / / / / / Færøerne 5,9 6,7 4,5 1,2 1,8 3,0 1,5 1,7 Danmark 3,8 3,8 3,2 3,0 2,4 2,4.... Grønland 15,5 13,7 17,9 11,2 8,6 *11,1.... Island 3,1 3,7 2,5 2,1 1,4 1,1.... Norge 3,8 3,3 2,8 2,1 1,8 1,6.... Sverige 3,6 3,1 2,4 1,7 1,6 1,3.... Finland 3,5 3,5 2,7 2,1 1,9 1,5.... Åland 4,3 1,9 1,2 2,1 3, *) Kilde: Helsestatistiken for de nordiske lande 2011, Nomesko 22

23 3.26. Perinatal dødelighed Perinatal dødelighed (dødfødte plus døde i første leveuge) i de nordiske lande pr fødte. *) / / / / / / Færøerne 13,3 10,6 9,0 6,1 4,0 6,4 7,6 3,4 Danmark 8,6 8,6 7,0 7,6 7,2 7,1.... Grønland 21,8 22,8 21,9 19,6 14,2 *16,2.... Island 6,8 6,8 5,2 5,7 3,6 3,5.... Norge 9,5 7,9 7,0 6,2 5,5 5,3.... Sverige 7,5 6,9 5,8 5,4 5,0 4,7.... Finland 7,5 6,4 5,7 5,8 5,2 4,8.... Åland 9,3 5,0 4,9 3,5 6, Kilde: Helsestatistiken for de nordiske lande 2011, Nomesko Spædbørnsdødelighed (døde pr levendefødte i alt under 1 år) / / / / / / Færøerne 9,2 9 6,1 1,8 3,2 5,3 4,6 5,1 Danmark 7,9 7, ,5 3,7.. Grønland 32,7 19,7 28,5 16,8 16,9 17,9.. Island 6,2 6 4,8 3,5 2,5 1,9.. Norge 8,1 7,8 5,3 4,1 3,5 3,1.. Sverige 6,8 5,9 5 3,6 3,1 2,6.. Finland 6,3 5,9 4,8 3,9 3,3 2,7.. Åland 8,6 4,4 3,7 3,5 3,7.... Kilde: Helsestatistiken for de nordiske lande 2011, Nomesko Vuggedød (SIDS) i perioden 1960 til

24 I perioden var antal dødsfald på grund af vuggedød (SIDS) i alt 14, dvs. i gennemsnit ét dødsfald hvert andet år, medens der de sidste 20 år kun har været to dødsfald af denne art tilsammen. 4. FØDEPLANUDVALGET I februar 2007 traf den færøske sundhedsminister beslutning om at nedsætte et tværfagligt fødeplanudvalg. Formålet var at sikre en god og velfungerende svangre- og fødselsordning for Færøerne, hvor der blev taget hensyn til det tværfaglige samarbejde for at sikre, at det faglige tilbud til gravide følger anbefalingerne fra den danske sundhedsstyrelse med mulige tilpasninger til særlige færøske forhold. Udvalget blev sammensat i løbet af efteråret 2008 og afholdt sit første møde i februar Efter ni møder fremsendte udvalget den 21. januar 2011 sine anbefalinger for svangeromsorgen til den færøske sundhedsminister. Der henvises til bilag 1 i Sundhedsberetning for 2010, side

25 5. ABORTINDGREB På Færøerne er anordning nr. 228 af 20. juni 1959 om ikrafttræden på Færøerne af lov om foranstaltninger i anledning af svangerskab m.m. stadig gældende. Ifølge denne anordning kan bestemmelse om svangerskabsafbrydelse træffes af en sygehusoverlæge ansat på et af de færøske sygehuse, dersom afbrydelsen er nødvendig for at afværge alvorlig fare for kvindens liv eller helbred og såfremt tilfældet er begrundet i sygdom, og dette er konstateret på et af de i loven omhandlede sygehuse. Dersom en kvinde i andre tilfælde ønsker sit svangerskab afbrudt, må afgørelsen herom træffes efter samråd mellem den autoriserede læge, der foretager indgrebet, og en anden autoriseret læge. Svangerskabsafbrydelse må kun ske på sygehuse. Antal provokerede aborter fordelt efter alder gennem de senere år kan ses i nedenstående tabel Antal provokerede aborter på Færøerne fordelt efter kvindens alder År/ Alder < Antal aborter Total Kilde: Hagstova Føroya og Heilsumálaráðið Til sammenligning med aborthyppigheden i de øvrige nordiske lande bringes på følgende side tabel fra Nomeskos Årbog Helsestatistikken for de nordiske lande

26 Aborthyppigheden på Færøerne er fortsat overordentlig lav i forhold til vore nabolande. 26

27 5.2. Antal provokerede aborter i de nordiske lande fordelt efter kvindens alder Antal aborter total år Aborter pr kvinder år år år år år år Samlet abortrate Aborter pr levendefødte Danmark Færøerne Grønland Finland Åland Island Norge Sverige Kilder: De nationale abortregistre, Helsestatistik for de nordiske lande o 0 o

28 6. STERILISATIONER Vedrørende sterilisationer er Anordning nr. 73 af 14. marts 1968 om ikrafttræden for Færøerne af lov om sterilisation og kastration stadig gældende. Ifølge anordningen kan sterilisation af en kvinde foretages uden tilladelse, når forhold af udelukkende eller ganske overvejende lægelig karakter nødvendiggør forebyggelse af svangerskab for at afværge fare for hendes liv eller for alvorlig og varig forringelse af hendes helbred. Sterilisation må i andre tilfælde kun foretages efter tilladelse fra Sterilisationsnævnet Møder i Sterilisationsnævnet I 2011 afholdt Færøernes Sterilisationsnævn 4 møder (4 møder i 2010). Nævnet imødekom sterilisationsansøgninger fra 71 personer (50 i 2010) Tallene for imødekomne ansøgninger Tallene for imødekomne ansøgninger på Færøerne har været følgende: År Mænd Kvinder I alt o 0 o

ÅRSBERETNING LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE ISSN 0903-7772

ÅRSBERETNING LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE ISSN 0903-7772 ISSN 9777 ÅRSBERETNING 998 LANDSLÆGEN PÅ FÆRØERNE Udarbejdet af landslæge Høgni Debes Joensen, Tórshavn Annual Report from the Chief Medical Officer in the Faroes INDHOLDSFORTEGNELSE Landslægeembedet...

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Sundhed blandt børn

Læs mere

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Børns sundhed 1 Indholdfortegnelse

Læs mere

Færøske kvinders kostvaner i graviditetens tredje trimester

Færøske kvinders kostvaner i graviditetens tredje trimester Færøske kvinders kostvaner i graviditetens tredje trimester Anna Sofía Veyhe Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2006:10 Færøske kvinders kostvaner i graviditetens tredje

Læs mere

Børn. n De fleste børn og unge trives, udvikler sig alderssvarende og har fortrolig kontakt med kammerater og forældre.

Børn. n De fleste børn og unge trives, udvikler sig alderssvarende og har fortrolig kontakt med kammerater og forældre. Børn 3 n De fleste børn og unge trives, udvikler sig alderssvarende og har fortrolig kontakt med kammerater og forældre. n Det gennemgående billede er, at piger trives bedre end drenge frem til kort før

Læs mere

Dødelighed og dødsårsager blandt stofmisbrugere indskrevet i behandling i 1996

Dødelighed og dødsårsager blandt stofmisbrugere indskrevet i behandling i 1996 Dødelighed og dødsårsager blandt stofmisbrugere indskrevet i behandling i Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Stofmisbrugere i behandling Hermed foreligger resultatet af en ny landsdækkende

Læs mere

Information før insemination

Information før insemination LÆS DETTE MATERIALE FLERE GANGE Information før insemination Velkommen til StorkKlinik Vi glæder os til at tale med dig til den indledende journalsamtale, hvad enten det bliver på StorkKlinik eller via

Læs mere

Tidlig indsats 2007. Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød

Tidlig indsats 2007. Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød Tidlig indsats 2007 Udarbejdet af: Conny Kuhlman Koordinerende tidlig indsats jordemoder Nordsjællands hospital i Hillerød 1 Indholdsfortegnelse Indledning s. 3-4 Definition på tidlig indsats.. s. 5 Målgruppe,

Læs mere

RAPPORT. Sundhedsklinik for udokumenterede migranter 24. AUG. 2011 31. DEC. 2014 15. APRIL 2015

RAPPORT. Sundhedsklinik for udokumenterede migranter 24. AUG. 2011 31. DEC. 2014 15. APRIL 2015 RAPPORT 2. AUG. 211 31. DEC. 21 15. APRIL 215 Sundhedsklinik for udokumenterede migranter Klinikken drives af Røde Kors i samarbejde med Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp rødekors.dk Forord Der er

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Problemer efter abort

Problemer efter abort Problemer efter abort Evalueringsrapport MØDREHJÆLPEN Mejlgade 8 8000 Århus Telefon 86 19 50 99 Fax 87 30 36 18 E-mail: mhj@mhjaarhus.dk Indholdsfortegnelse Resume:...3 MODELPROJEKT: Når det går skævt

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende INFORMERET SAMTYKKE SAMT JOURNALFØRING HERAF 1998-2014 Patientombuddet, sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, december

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2010. Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2010. Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 21 Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse Arbejdsmarkedsrapport 21 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer inden for

Læs mere

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE 2005 Genstandsgrænser for voksne Genstandsgrænser for voksne Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 Kbh. S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: Alkohol, genstandsgrænser Elektronisk

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

NÅR DER IKKE ER NOGET TREDJE VALG

NÅR DER IKKE ER NOGET TREDJE VALG NÅR DER IKKE ER NOGET TREDJE VALG Vibeke Rasch, Lisbeth B. Knudsen og Tine Gammeltoft Social sårbarhed og valget af abort 2005 Titel: Når der ikke er noget tredje valg - Social sårbarhed og valget af abort

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25 BESLUTNINGER Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 17-02-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karin Friis Bach Formand Flemming Pless Næstformand Annie Hagel Rådsmedlem Leila

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2

Indholdsfortegnelse...1. Indledning...2. Videnscentrene...2 Forskning...2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Videnscentrene...2 Forskning...2 Videnscenterfunktion om Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn, SISO...4 Team for Seksuelt Misbrugte

Læs mere

Misbrugsbehandling. behov og samfundsmæssige gevinster. Departementet for Sundhed og Infrastruktur

Misbrugsbehandling. behov og samfundsmæssige gevinster. Departementet for Sundhed og Infrastruktur Misbrugsbehandling behov og samfundsmæssige gevinster Departementet for Sundhed og Infrastruktur Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Resume og konklusion... 2 1.1. Sammenfatning omkring misbrug

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område

Stadig undervejs. Temaer fra det særlige sociale område Stadig undervejs Temaer fra det særlige sociale område En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Maj 2009 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Et undervisnings- og demokratiprojekt for 9.- og 10.-klasser.

Et undervisnings- og demokratiprojekt for 9.- og 10.-klasser. ETISK FORUM FOR UNGE Organdonation - LIVET OG DØDEN Et undervisnings- og demokratiprojekt for 9.- og.-klasser. ETISK FORUM FOR UNGE Etisk Forum for Unge 2011 Organdonation - livet og døden ISBN: 978-87-91112-93-5

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ

EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ EVALUERINGSRAPPORT FOR SUNDHEDSPROJEKTET, KONTAKTSTEDET MÆNDENES HJEM OG KONTAKTSTEDET FORCHHAMMERSVEJ Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Februar 2005 Forord Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006

Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i ARKTISK SUNDHED 1996-2006 Professoratet i Arktisk Sundhed 1996-2006 Peter Bjerregaard (red.) 1 Professoratet i Arktisk Sundhed 1996-2006 Peter

Læs mere