En død og genopstanden Kristendom? Af Martin Spang Olsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En død og genopstanden Kristendom? Af Martin Spang Olsen"

Transkript

1 En død og genopstanden Kristendom? Af Martin Spang Olsen (bragt i Weekendavisen 3/10. Titlen ændret til Religionskritikken, der blev væk ) Midt i en tid med islamisk fundamentalisme læner vi os i Danmark gerne mod den opfattelse, at Kristendommen gennem en sund religionskritik er havnet noget nær det fuldkomne sted for en moderne religion. Et bare nogenlunde grundigt studium af Kristendommens historie vil dog overbevise enhver om, at Kristendommen er ligeså propfyldt med misforståelser, mytedannelse og manipulationer som Islam. Islam har faktisk for en stor del ladet sig inspirere af Kristendommen, når det gælder centralisering, magtfuldkommenhed og bogstavtro tilbedelse. Historien skrives som bekendt af sejrherrerne, og det vil i vores tilfælde sige de kristne teologer, der ikke har speciel interesse i at afdække misforståelserne mindst af alt i dag, hvor Kristendommen gerne skulle fremstå som et indbydende alternativ til Mellemøstens mørkemænd. Tillad mig at fremdrage et par eksempler: Hvorfor lærer skolebørnene ikke, at Jesus-myten i vid udstrækning er kopieret fra ældre kultpraksis først og fremmest kulterne omkring Dionysos, Osiris, Horus, Mithras, Tammuz, Inanna, Attis og Adonis? Alle disse kulter var genopstandelses- og mor-barnkulter med tilknytning til solhverv og jævndøgn (dvs. jul og påske) og havde mange andre ligheder med Kristendommen. Hertil kommer mere eller mindre mytologiske personer som Orpheus, Pythagoras, Asklepios, Sokrates, Platon, m.fl., hvis forbilledlige liv og filosofier (herunder tanken om Ordet som en del af Gud) har smittet af i evangelierne. De tidlige kristnes eget svar var, at Djævlen havde kopieret Kristus (og vel at mærke gjort det mange hundrede år før Kristi fødsel!), men hvad er svaret i dag? Tiden omkring år 1 er de mest velbeskrevne af alle perioder i antikken hvorfor nævnes Jesus så ikke et eneste sted hos sine samtidige forfattere og historikere Det eneste samtidige omtale af Jesus stammer fra den jødiske historiker, Josephus, men, som man har 1

2 vidst i flere hundrede år, er selv denne ene omtale en forfalskning fra omkring 4. årh. Hverken Plinius, Sveton og Tacitus nævner Jesus, selvom de omtaler både de kristne og Kristus. Men Kristus (gr: Christos ( den salvede )) er et tilnavn ikke en person! Og i øvrigt en meget udbredt titel blandt wanna-be-messias er på den tid, så den duer heller ikke. Hvorfor fastholder man, at evangelierne er skrevet af apostlene, når man i dag ved, at bortset fra Marcus-evangeliet (som er skrevet et sted mellem år 70 og 110) kan ingen af evangelierne være skrevet af apostlene selv? De er nemlig skrevet mange generationer efter Jesus angivelige død (og der findes ingen henvisninger til tidligere mundtlige traditioner, heller ikke af de ældste kirkefædre). Og Marcus-evangeliet er i øvrigt ikke skrevet som øjenvidneberetning (Marcus har åbenbart heller ikke været mødt Jesus). Det gælder også Apostlenes Gerninger og Apostlenes Breve, der er nedskrevet så sent som i 2. og 3. årh. e.kr. Desuden var evangelierne i de første århundreder slet ikke tillagt apostlene, men kendt under navnene på de kristne sekter, der benyttede dem. Hvorfor diskuterer man aldrig den påfaldende mængde astrologiske og astroteologiske symboler, som Biblen indeholder? Astrologi anerkendes ikke af den officielle kirke, men det har utvivlsomt været en integreret del - hvis ikke det direkte udgangspunkt i både Jøde- og Kristendommen (såvel som i alle andre antikke kulter). Astrologi var umådeligt populært i Romerriget, og tallet 12 (Zodiakken) og 7 (solen, månen og de fem dengang kendte planeter) går da også igen mange steder Biblen. Udover de tolv apostle er der Israels tolv prinser, Jakobs tolv brødre, Israels tolv stammer, Israels tolv dommere, de tolv store patriarker, de tolv profeter, osv. Men der er mere endnu: Ifølge et astronomisk fænomen, kaldet præcession af jævndøgnet, bevæger forårsjævndøgnet sig baglæns gennem stjernebillederne i en cyklus på små år. Dette var et fænomen, man kendte til allerede i den tidlige antik. I astrologiske termer fødes Jesus således lige på overgangen til Fiskens Tidsalder. Derfor siger Jesus (Mat. 28:20): Jeg vil være med jer til aeon ens (dvs. tidsalderens) slutning (eftersom Jesus symboliserer Fiskens aeon). Derfor kaldes Jesus både Guds Lam med henvisning til Vædderens Tidsalder (som slutter ved hans fødsel) og Ichtys ( Fisk ) med henvisning til Fiskens tidsalder 2

3 (som begynder ved hans fødsel). Jesus repræsenterer således den nye tid og afslutningen af den gamle (fejlagtigt oversat som verdens undergang). Hvorfor hæger man sådan om hver en formulering i Evangelierne, når det er almindeligt kendt, at de er består af et lille, og kraftigt redigeret, udvalg af de hundredvis af kristne tekster, der eksisterede oprindeligt. Helt fra de autoriserede evangeliers tilblivelse i år 325 og op til 1400-tallet har man jævnligt givet Guds Ord en hjælpende hånd, så det i dag fremstår som et kludetæppe af tilføjelser og udeladelser med talrige misforståelser og manipulationer i oversættelsen. Trods den omfattende redaktion er evangelierne endnu i dag så indbyrdes modstridende, at de næppe kan have været skrevet af mennesker tæt på de omtalte begivenheder. F.eks. har Lukas og Johannes hver sin totalt forskellige genealogi til, hvordan Jesus nedstammer fra David (til trods for, at Jesus far er Helligånden, og ikke Joseph, og han derfor umuligt kan nedstamme fra David). Evangelisterne er også voldsomt uenige om, hvad der skete i løbet af korsfæstelsen og opstandelsen, selvom de angiveligt var tilstede selv (læs selv efter!). Hvorfor beholder man alle Paulus tretten breve i Biblen, når man i dag ved, at godt halvdelen er senere forfalskninger fra 3 5. årh.? Paulus er den tidligste af Biblens forfattere og anses selv af skeptikere for at have været en virkelig person. Han dør omkring år 68 og har altså været næsten samtidig med Jesus. Men i ingen af brevene omtaler den historiske Jesus (som han dog burde have hørt om)! Han kommer ikke med en eneste reference til hans liv eller opvækst. Paulus taler om korsfæstelsen og genopstandelsen som symbolske handlinger. Han siger endda, at vi alle kan blive Kristus (tydeligvis inspireret af Dionysos-kulten, hvor deltagerne oplevede gudsbevidstheden direkte i sig selv). I modsætning til den udbredte antagelse spredtes Kristendommen ikke med lynets fart i Romerriget. Tværtimod bestod den af en lang række mindre, men stærkt støjende kulter helt indtil år 391, hvor Kristendommen blev den eneste tilladte religion i Romerriget. Herefter fik den af gode grunde vind i sejlene og fjernede effektivt næsten alle spor af de konkurrerende kulter ved at nedrive deres templer, brænde deres bøger og slå tilbederne ihjel. Og det fortsatte den med helt indtil 1400-tallet, hvor de sidste pogromer mod 3

4 gnostikerne fandt sted. Sådan en religion havde verden aldrig set før! Bortset fra de jødiske jahvaisters kamp mod andre religioner, blev der ikke udkæmpet krige om tro i antikken. Den liturgi, vi benytter i Folkekirken, og som vi hæger sådan om, blev til i løbet af det 18. årh. og ritualerne ligner ikke de tidlige kristnes. F.eks. var man de første kristne imod kirker og autoriseret præsteskab, og man benyttede ikke faste tekster. Orgler blev ikke brugt i kirkerne før Middelalderen. Dåben stammer fra Mithraskulten, og det helligste ritual, nadveren, er en næsten tro kopi af Dionysos-kultens ritualer, hvor man drak gudens blod (i form af vin) og spiste glæde (makaria) i form af en kage. Næsten samme ritual fandtes i øvrigt i Mithras-kulten. Hvorfor nævnes det aldrig, at Kristus hos de ældste kristne havde en søster/elskerinde, der hed Sophia? Skal man tro på et religiøst univers, der består af tre mænd, Faderen, Sønnen og Helligånden, og ingen mødre eller døtre? Det strider da mod al fornuft. Det er heldigvis også forkert ifølge Kristendommen selv. Sophia blev kun bevaret hos gnostikerne. Alle andre steder blev hun skrevet ud - eller rettere sagt, forvandlet til de tre Maria er (Jesu mor, hendes søster og Maria Magdalene). Hos de tidligste kristne var kvinder i øvrigt ligestillet med mænd under ritualerne, og adskillige apokryfe tekster tillægges kvinder. En ny Folkekirke? Den nyeste forskning peger i retning af, at evangelierne (formentlig i lighed med Det Gamle Testamente) er en allegori. Teksten har formentlig tjent som udgangspunkt for nogle komplicerede indvielser, som er gået tabt i dag, men har ikke skullet tages bogstaveligt. Kan man så overhovedet være kristen i dag, når udgangspunktet er en stærkt redigeret og i utalt grad fejlfortolket religion? Ja, i høj grad. Jeg er da f.eks. kristen. Bare ikke i folkekirkelig forstand, og det er mange andre også selv efter det tab af illusioner, det kan være at sande, at Jesu liv og levned ikke er et historisk faktum. Tværtimod bliver meget af det nonsens, Biblen er fyldt med, pludselig levende og intenst. Og hvis vil tilføjer, at Kristus formentlig blev skabt som et symbol for vores bevidsthed, og Sophia et symbol på vores psyke, og deres hellige bryllup symboliserede en forening i vores fællesbevidsthed mellem alle mennesker så er vi da ved at nærme os noget ægte åndeligt, som ikke strider fuldkommen mod sund fornuft. 4

5 Men Folkekirken, vores allesammens kirke, er panisk rædselslagen for revision (også selvom revisionen faktisk repræsenterer originalen). Det er formodentlig en af grundede til, at en potentiel fremragende religion som Kristendommen har skabt så trist en Folkekirke; mindre end 8% af befolkningen i dag går i kirke i løbet af en måned. Hvis udviklingen fortsætter, vil der om 15 år være halvt så mange medlemmer af Folkekirken som nu. Det gamle oprør fra reformationen er blevet til en samling piberygende ældre mænd, der altid mener, at vi bør besinde os dvs. tage det roligt og ikke lade os rive med at noget som helst. Men spiritualitet handler netop om at lade sig rive med! Ikke hysterisk og ikke til hvad som helst, men dog i tillid til, at ægte spiritualitet ikke er skadelig, men simpelthen nødvendig for et rigt liv. Hvis de smukke kirker ikke skal ende som museer med præsterne som kustoder, må kristendommen vågne lidt op og erkende, at den frugtbare dialog og forsigtige udvikling må have mere plads navnlig når den er baseret på historisk evidens. Lad os få den gamle Kristendom tilbage i kirken om søndagen, og lad være at være så bange for fordybelsen og transcendensen det er jo det, det hele drejer sig om. Sådan set går det fint for de kristne i Danmark; vi bliver vel egentlig flere og flere. Vi går bare ikke i kirke, og vi tror ikke på Jesus. Martin Spang Olsen er cand. mag. i Musikvidenskab med speciale i antik kult og musik MSO2008 5

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Bemærkninger til Den katolske Kirkes Katekismus. Troen af i går. Af Kaare Rübner Jørgensen

Bemærkninger til Den katolske Kirkes Katekismus. Troen af i går. Af Kaare Rübner Jørgensen Bemærkninger til Den katolske Kirkes Katekismus Af Kaare Rübner Jørgensen Troen af i går. Nogle kritisk reflekterende bemærkninger til Den katolske Kirkes Katekismus (2006) Så kom endelig den store, altomfattende

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011 Sognebladet for Skt. Peters Kirke, Herning September November 2011 Kære menighed! Nu er adventstiden kommet, den tid som ikke bare giver os en mulighed for at forberede os til vor Herres Fødselsdag, men

Læs mere

Den gode bekendelse. Nogle positive overvejelser over den apostolske trosbekendelse

Den gode bekendelse. Nogle positive overvejelser over den apostolske trosbekendelse Den gode bekendelse Nogle positive overvejelser over den apostolske trosbekendelse 1 Forsiden er tegnet af Allan Herrik i 2009 2 Lidt om trosbekendelsens historie Udtrykket den apostolske trosbekendelse

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Kristusveje. http://www.ways-of-christ.com/da. Kristusveje i den menneskelige bevidsthed og på jorden. Indholdsfortegnelse for alle dele

Kristusveje. http://www.ways-of-christ.com/da. Kristusveje i den menneskelige bevidsthed og på jorden. Indholdsfortegnelse for alle dele Kristusveje Jesus Kristus, Spiritualitet og jorden: Jesus Kristus veje, Hans bidrag til den menneskelige bevidsthed of forandringerne med menneskeheden og jorden: En uafhængig informationsside, med nye

Læs mere

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE Morgenudsendelser i Danmarks Radio Uge 32 / 1992 MANDAG Sommerferien er ved at være forbi. Et nyt arbejdsår ligger forude: Et nyt år en ny begyndelse... Specielt en ny begyndelse

Læs mere

HVEM VAR SALOME? Lars Rasmussen 2012

HVEM VAR SALOME? Lars Rasmussen 2012 HVEM VAR SALOME? Lars Rasmussen 2012 Salome er en af de tidligste kristne kvinder, vi kender til. Markus er den eneste af evangelisterne, der nævner hende ved navn, men det er klart, at hun har hørt til

Læs mere

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Møder med Jesus Indhold Forord side 4 Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8 Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16 Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Afsnit 4 Brødet (6,30-8,21) side 40 Afsnit 5 Messiasskolen

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!«

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!« Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. Gud elsker Nexø og han elsker Bornholm og han længes efter at flere mennesker vil gengælde denne kærlighed ved at tro og følge ham. Stenen blev rullet væk

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

11. ÅRGANG SEPTEMBER-OKTOBER 2011 NR. 9-10

11. ÅRGANG SEPTEMBER-OKTOBER 2011 NR. 9-10 ABILD NYT 11. ÅRGANG SEPTEMBER-OKTOBER 2011 NR. 9-10 Moses Hansen skriver i Regnbuen den 3. August, idet han citerer Esajas 60:22: Når tid er inde, vil jeg fremme det i hast : Den 11. September 2001, da

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Hvorfor Danser Visdommen? En undersøgelse af religiøse erfaringspotentialer i dans og bevægelse.

Hvorfor Danser Visdommen? En undersøgelse af religiøse erfaringspotentialer i dans og bevægelse. Hvorfor Danser Visdommen? En undersøgelse af religiøse erfaringspotentialer i dans og bevægelse. Teologisk speciale i Praktisk Teologi af Anja Worsøe Reiff Vejleder Bent Flemming Nielsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Hverdagsfællesskab

1. Hverdagsfællesskab 1. Hverdagsfællesskab Slut jer sammen i husmenigheder! Alt for længe har størstedelen af Guds folk og Jesu venner været et publikum på kirkebænke. Nu er tiden kommet til denne appel: Slut jer sammen i

Læs mere

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1

En religiøs konstruktion bliver til: Del 1 En religiøs konstruktion bliver til: Del I Præsentation af og kritiske bemærkninger til Per Bildes En religion bliver til. En undersøgelse af kristendommens forudsætninger og tilblivelse indtil år 110.

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 3 - Juni 2013-31. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Om en vågen samvittighed At lære de guddommelige love at kende er ensbetydende med, at man ønsker at efterleve dem, men i grænsezonen mellem

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere