1. Præsentation af kirurgisk gastroenterologisk afd. A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Præsentation af kirurgisk gastroenterologisk afd. A"

Transkript

1 1. Præsentation af kirurgisk gastroenterologisk afd. A Afdeling A er en kirurgisk gastroenterologisk afdeling på Aalborg Sygehus, der er en del af Aarhus Universitetshospital. Afdelingen er en Funktionsbærende Enhed, denne enhed består af en afdeling i Aalborg, og en afdeling i Hobro. Aalborg-afdelingen omfatter afsnittene A1, A2, A3, Kirurgisk Gastroenterologisk Ambulatorium og Operationsafdeling A. Aalborg-afdelingen ledes af ledende oversygeplejerske Hanne Larsen og ledende overlæge Per Gandrup. Hobro-afdelingen består af afsnittene A4, A5, A6 samt operationsafsnittet, og ledes af oversygeplejerske Rita Skals og overlæge Fritz Sørensen. Den blev Hobro et fem-døgns-afsnit. Afsnit A1 og A2 er speciale opdelt således, at A1 varetager plejen af patienter med sygdomme i den øvre del af fordøjelseskanalen, og A2 patienter med sygdomme i den nedre del af fordøjelseskanalen. A3 modtager alle akutte patienter. Fordelingen mellem A1 og A2 ser hovedsagelig ud som nedenfor. Af praktiske grunde er det ikke altid muligt at holde fast ved fordelingen. A1 Ventrikelcancer Ulcus Øvre gast. int. blødning Dysfagi/Reflux Pancreascancer Hernier Galdevejssygdomme Pancreascyster Akut pancreatit Fedme operationer A2 Colon/Rektalcancer Levermetastaser Divertikler Mb. Crohn Colitis Ulcerosa Pilonidalcyster/abcesser Benign kolorektal sygdom Anal fistler Nedre blødning A3 modtager således akutte patienter med ovenstående sygdomme/lidelser. Udarbejdet efteråret 2008, revideret 05/2009, 12/2009, 12/2010, 06/2011 1

2 2. Præsentation af afsnit A3 Afsnit A3 blev etableret med 14 sengepladser til at modtage alle akutte indlæggelser. Har nu plads til 20 patienter. Plejeformen i afsnittet er tillempet tildelt patientpleje, hvor der tilstræbes kontinuitet i patienttildeling, ud fra plejepersonalets kvalifikationer, faglige og personlige ønsker. Med tillempet tildelt patientpleje tilstræber vi at nå helhedsplejen til vore patienter. I weekender samt i aften- og nattevagterne arbejder vi i grupper. Direkte telefonnummer til afsnit A3 er Evt. sygemelding skal ske på ovennævnte telefon nummer inden vagtens begyndelse Raskmelding skal ske dagen inden du kan starte på arbejde igen, senest klokken Som udgangspunkt vil der være planlagt dagvagter for dig, dvs. kl Vi forventer, at du overholder dine mødetidspunkter Er du i tvivl om uniformsetiketten, kan du gennemgå den med din kliniske vejleder. Afsnit A3 udfører sygepleje til blandt andet: - Patienter, der skal have hjælp til personlig hygiejne - Patienter, der skal gøres klar til operation - Patienter, der er immobile - Patienter med akutte smerter - Patienter, der er ustabile i akutte faser (fx patienter, der bløder) - Patienter, der er alvorlig syge - Patienter, der har cancer - Børn - Patienter, der skal udskrives - og planlægning af udskrivelsen - Patienter, der er indlagte til observation, for eksempel efter traume 3. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Udarbejdet efteråret 2008, revideret 05/2009, 12/2009, 12/2010, 06/2011 2

3 Afsnittets personale: - Sygeplejersker - Klinisk vejleder (for sygeplejestuderende), Dorte Brandt-Pedersen - Afdelingssygeplejerske, Mariann Tousgaard - Oversygeplejerske, Hanne Larsen Vi har et stort tværfagligt samarbejde både i og udenfor afdelingen. I afsnittet har vi et dagligt samarbejde med fx læger, narkose- og operationssygeplejersker og fysioterapeuter. Patienterne på A3 har forskellige behov, afhængig af hvad indlæggelsesårsagen er. Denne forskellighed gør at vi har mange samarbejdspartnere. Aalborg Sygehus har siden 1999 varetaget uddannelse af medicin studerende. Disse studerende har også studier på A3, deres vejledning varetages af læger. Udenfor afsnittet foregår samarbejdet med andre afsnit, andre sygehuse, hospice, hjemmesygeplejen, egen læge, plejehjem osv. Afdelingssygeplejersken har det overordnede ansvar i afsnittet, hun har det ledelsesmæssige og administrative ansvar. Oversygeplejersken har det overordnede ansvar for hele afdeling A. I A3 er der ansat en klinisk vejleder og en klinisk undervisningsansvarlig sygeplejerske. Sikkerhedsvilkår: Hvis du kommer til skade, mens du er på arbejde, skal du meddele det hurtigst muligt til sikkerhedsrepræsentanten eller afdelingssygeplejersken. Der skal skrives en skadesanmeldelse til brug i en eventuel erstatningssag for dig. En kopi af anmeldelsen skal sendes til University College Nordjylland, sygeplejerskeuddannelsen. 4. Modul 4 Udarbejdet efteråret 2008, revideret 05/2009, 12/2009, 12/2010, 06/2011 3

4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk sygepleje i sekundær og primær sundhedstjeneste. Modulet retter sig ligeledes mod at udføre sygepleje relateret til menneskets fysiologiske behov og samspil mellem patient og sygeplejerske. I A3 har du rig mulighed for at opnå læringsudbyttet for 4. modul. Her følger læringsudbyttet med eksempler på opgaver, metoder og redskaber, der danner grundlag for, at du som studerende kan udvikle læringsudbyttet for modulet. Dette er som nævnt eksempler, for at du skal kunne danne dig et overblik over hvordan du kan opnå læringsudbyttet. Din kliniske vejleder og andre sygeplejersker på afdelingen vil også være behjælpelige med at finde andre måder. Som bilag kan du se eksempel på tidsplan for modul 4. Tidsplanen skal ikke ses som en fastlåst model, men som en guide og vejledning til hvordan læringsudbyttet kan udvikles. Ligesom der kommer nye emner på tidsplanen, betyder det ikke at de tidligere emner falder bort, men at der kommer supplerende emner til. Ved afslutning af det kliniske undervisningsforløb skal den studerende have opnået følgende læringsudbytte: 1 At reflektere over patientsituationer i relation til den enkeltes levevilkår, muligheder samt sygeplejeinterventioner i forbindelse hermed Dette betyder, at den studerende skal - turde at være til stede i relationen - kunne skabe en relation til patienten - deltage i seminar - arbejde bevidst med refleksion I klinikken betyder det, at den studerende - møder patienten - lytter til patienten - viser situationsfornemmelse Udarbejdet efteråret 2008, revideret 05/2009, 12/2009, 12/2010, 06/2011 4

5 - er ærlig, tillidsvækkende og åben overfor patienten. - reflekterer skriftlig og mundtlig sammen med vejleder Dette opnås eksempelvis ved, at den studerende - observerer - har dækkende data om patienten - opsøger patienten - udfører indlæggelsessamtaler 2 At begrunde valg af sygeplejeinterventioner på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om grundlæggende klinisk virksomhed Dette betyder, at den studerende skal - udvise ansvar og være forpligtende over for sit studie - udvise ansvar og være forpligtende over for patienterne - bruge sin teoretiske viden i praksis I klinikken betyder det, at den studerende - er ærlig og loyal over for sine kollegaer - efterlever afsnittets mål for sygeplejen i afsnittet - arbejder seriøst med sit studie - arbejder seriøst hos patienterne Dette opnås eksempelvis ved, at den studerende - finder og studerer relevant litteratur samt forholder sig kritisk til forskningslitteratur - er opsøgende og reflekterende i sit arbejde, deltager i plejen og til sidst er selvstændigt udøvende - siger til men også fra, hvis ikke man har den faglige viden eller kunnen - bruger erfaringer fra praksis vha. refleksion - deltager i faglige diskussioner - bruger argumentationsteknik (kunne begrunde valg af handling) Udarbejdet efteråret 2008, revideret 05/2009, 12/2009, 12/2010, 06/2011 5

6 - bruger VIPS 3 At observere og identificere fænomener knyttet til fysiologiske behov og reaktioner på sygdom og lidelse. Dette betyder, at den studerende skal - have viden om menneskets organismes normale opbygning og funktion - kunne observere og identificere afvigelser fra den normale funktion I klinikken betyder det, at den studerende - bruger sine sanser i plejen af patienten - via sin teori og erfaring ser afvigelser fra det normale Dette opnås eksempelvis ved, at den studerende - reflekterer med sin vejleder før og efter mødet med patienten - er hos patienten og bevidst arbejder med at identificere fænomener knyttet til fysiologiske behov, samt reaktioner på sygdom og lidelse - tale med patienterne og dermed at indsamle data - være tilstedet i situationen, måle værdier - arbejder med VIPS - observerer og identificerer pårørendes reaktion på sygdom og lidelse 4 At anvende kliniske metoder til vurdering af patienters fysiologiske tilstand, herunder ernæringstilstand Dette betyder, at den studerende skal - have grundlæggende viden om menneskets fysiologi, herunder ernæringsbehov - lære kliniske metoder til at vurdere patientens fysiologiske tilstand I klinikken betyder det, at den studerende - deltager i den direkte patient pleje Udarbejdet efteråret 2008, revideret 05/2009, 12/2009, 12/2010, 06/2011 6

7 - bruger sine sanser - forholder sig kritisk til teknologi - kan koble sin teoretiske og praktiske viden sammen Dette opnås eksempelvis ved, at den studerende - måler blodtryk, puls, blodsukker og saturation - ernæringsscreening, observation af eventuelt vægttab - bruger refleksionen til at vurdere den oplevede situation 5 At identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere og dokumentere individuelle patientforløb Dette betyder, at den studerende skal - have viden om patienters fysiske, psykiske, sociale, åndelige og kulturelle tilstand og baggrund - have viden om organismens opbygning og funktion - lære at identificere sygeplejebehov - arbejde med at bruge sygeplejeprocessen I klinikken betyder det, at den studerende - arbejder med sygeplejediagnoser - dokumenterer i VIPS - samarbejder med patient og pårørende - overholder de indgåede aftaler Dette opnås eksempelvis ved, at den studerende - indhenter viden via teori - indhenter viden via rollemodeller - kender handlingerne for at kunne udføre grundlæggende sygepleje - reflekterer med sin vejleder før og efter mødet med patienten 6 At anlægge et patientperspektiv og samarbejde med patient og fagpersoner om planlægning, udførelse og evaluering af sygepleje Udarbejdet efteråret 2008, revideret 05/2009, 12/2009, 12/2010, 06/2011 7

8 Dette betyder, at den studerende - deltager i planlægningen, udførelse og evalueringen af sygeplejen sammen med kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere - bruger sin kommunikation - lærer at se patientperspektivet, og kan bruge det i hverdagen I klinikken betyder det, at den studerende - formår at inddrage patienten så patienten forstår handlingen - på eget initiativ tager kontakt til samarbejdspartnere Dette opnås eksempelvis ved, at den studerende - observerer en rollemodel og udfører handlingen - handler under vejledning - deltager i fx rapportsituationer 7 At foretage udvalgte kliniske vurderinger og instrumentelle sygeplejehandlinger Dette betyder, at den studerende skal - udfra teoretisk viden kunne vurdere situationen i virkeligheden - kunne udføre grundlæggende instrumentelle sygeplejehandlinger I klinikken betyder det, at den studerende - kan bruge sin teoretiske viden og koble den sammen med sine praktiske erfaringer - reflekterer sammen med vejleder - skal kunne udføre instrumentelle sygeplejehandlinger Dette opnås eksempelvis ved, at den studerende - bruger den anvendte teknologi - forholder sig kritisk til den anvendte teknologi - deltager i plejen hos patienten Udarbejdet efteråret 2008, revideret 05/2009, 12/2009, 12/2010, 06/2011 8

9 8 At anvende grundlæggende hygiejniske principper og overholde gældende retningslinjer Dette betyder, at den studerende skal - kende og bruge de hygiejniske principper og altid overholde dem I klinikken betyder det, at den studerende - bruger sin viden om mikrobiologi - får indsigt i sygehushygiejne gennem først observation og herefter deltagelse Dette opnås eksempelvis ved, at den studerende - først handler under vejledning - altid forholder sig åben og ærlig i forhold til egne handlinger Du skal arbejde hen imod ovenstående læringsmål - og det er disse mål du bliver vurderet i forhold til ved midtvejsevalueringen samt den interne praktiske prøve. 5. Sygeplejefaglige forhold på det kliniske undervisningssted Afsnittet arbejder udefra sygehusets værdier i sygeplejen, her er hovedbudskabet Sygepleje at hjælpe uden at krænke. Du kan læse mere på sygehusets hjemmeside: Gennem omhyggelig og ansvarsbevidst arbejde sikrer vi kvaliteten for den enkelte patient - kvaliteten i sygeplejen i vores afsnit vægtes højt. For at sikre den bedste kvalitet for patienten tilstræber vi kontinuitet i sygeplejen. Med dette mener vi, at patienten kommer så vidt muligt i kontakt med den samme sygeplejerske under den korte indlæggelse. Hver enkel sygeplejerske har pligt til skriftlig at dokumentere for den sygepleje hun har udført i vagten. Udarbejdet efteråret 2008, revideret 05/2009, 12/2009, 12/2010, 06/2011 9

10 I maj 2004 opstartede hele sygehuset et nyt dokumentationssystem - VIPS. I vores nye afsnit A3, arbejder vi med at kunne udnytte VIPS fuldt ud, og at vi udnytter de muligheder VIPS lægger op til. I afsnittet er der klinisk konference en gang om ugen, hver tirsdag. Her kan personalet selv komme med forslag om hvad man har behov for at få genopfrisket eller lært. Emnerne varierer meget, fx fra VIPS-gennemgang til hjertestopprocedure. Afdelingssygeplejersken og den klinisk undervisningsansvarlige sygeplejerske er ansvarlige for, at disse kliniske konferencer bliver afholdt. Til disse kliniske konferencer er studerende også velkomne til at deltage. Afdelingssygeplejersken afholder ugentlige summemøder, hver torsdag, hvor personalet bliver informeret om aktuelle nyheder og tiltag. Der bliver afholdt tre temadage for nye sygeplejersker. Dette planlægger vi at gøre to gange om året, naturligvis afhængig af om der er nye sygeplejersker ansat. Ligeledes er der planlagt temadage for erfarne sygeplejersker. Afdelingen har tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med bl.a. andre sygehuse og andre afdelinger. Andre afdelinger afdelingen har samarbejde med er fx anæstesien, operationsafdelingen, opvågningen og røntgen. Afsnit A1, A2 og A3 har et pædagogisk samarbejde mellem kliniske vejledere og kliniske undervisningsansvarlige sygeplejersker. Her bliver de kliniske vejledere ajourført med ny viden om sygeplejerskeuddannelsen, temadage og andre tilbud, som de kliniske vejledere kan lære nyt af. Samarbejdet bygger også på at blive ajourført i ny litteratur og andre aktuelle tilbud. 6. Uddannelsesmæssige forhold på det kliniske undervisningssted Som undervisningssted har vi et bredt udbud af sygeplejefaglige elementer. I og med vores speciale er så bredt, får du mulighed for at snuse til alle sygeplejens facetter. Patienter på A3 indlægges med mave/tarm problemer, men patienterne kan også have andre diagnoser med sig så som diabetes, hjertesygdom, lungesygdom, psykisk sygdom osv. Udarbejdet efteråret 2008, revideret 05/2009, 12/2009, 12/2010, 06/

11 Det, at skulle igennem en indlæggelse og en eventuel operation, kan forværre patientens sekundære diagnoser eller der kan opstå nye diagnoser fx nyopdaget diabetes eller hjerteproblemer. Dette gør, at vi ud over vores specialviden om mave/tarm sygdomme/pleje, også skal have en bred viden om mange andre sygdomme og pleje hertil. Vi varetager dels plejen af korte og ukomplicerede patientforløb. Vi har patienter der bliver indlagt én dag, opereret næste dag og udskrives tredje dag. Det kan fx være patienter der får fjernet appendiks. Dels varetager vi plejen af komplicerede forløb. Det kan være patienter, der bliver indlagt under en abdominal diagnose, men som også har andre diagnoser i forvejen. Patienterne på A3 får lavet undersøgelser eller operationer for at finde den specifikke diagnose, og bliver herefter sendt videre til det rigtige afsnit. Som nævnt strækker specialet sig fra simpel kirurgi til højt specialiseret kirurgi. Denne store variation af patienter og patientforløb giver udfordringer og rig mulighed for læring. Hermed har man som studerende på 4. modul forskellige udfordringer, og rig mulighed for progression i sit kliniske undervisningsforløb. Ofte vil den kliniske vejleder følge den studerende tæt, for på den måde at have mulighed for at give tilbagemeldinger på udført arbejde. I disse situationer kan den studerende opleve at blive observeret for meget, men meningen er som sagt, at den kliniske vejleder skal have mulighed for at observere den studerende for at give relevante tilbagemeldinger. Læring er en subjektiv proces, idet du selv er aktiv i forhold til at konstruere og forandre din viden, holdning og færdigheder. Dette betyder, at du som studerende hos os har et stort ansvar for din egen læring i samarbejde med din vejleder. Vi er ansvarlig for, at mulighed for læring er til stede. Ud fra dine oplevelser, erfaringer, interesse og undren skal og vil du få mulighed for at bearbejde sygeplejefaglige problemstillinger. I starten af dit undervisningsforløb følger du din vejleder tæt. Du iagttager den sygepleje din vejleder udøver og lærer at bruge dine sanser i din kliniske praksis på A3. Du iagttager hvordan din vejleder identificerer sygeplejeproblemer, analyserer, vurderer og vælger sygeplejehandlinger. Udarbejdet efteråret 2008, revideret 05/2009, 12/2009, 12/2010, 06/

12 Det gør du dels ved at du følger din vejleder, men også ved at reflektere sammen med din vejleder og stille din vejleder spørgsmål. De fleste studerende oplever, at man i denne periode selvstændig skal tilegne sig teoretisk viden set i forhold til sygeplejen i A3. Ligeledes oplever du, at din daglige vejleder tilfører dig ny viden. Afdelingen dokumenterer planlægningen af tjenestetiden for kliniske vejledere således at der på arbejdsplanen er afsat gennemsnitlig 6 timer per uge per studerende til varetagelse af ansvarsområdet for klinisk vejleder. Med kliniske metoder forstås sygeplejefaglige handlemåder, der er knyttet til sygeplejefaglige opgaver; Klinisk observation, vurdering, beslutningstagning, intervention, dokumentation og evaluering. I starten ser du hvordan din vejleder udfører kliniske metoder. Efterhånden deltager du også selv, for at til sidst selvstændigt at varetage opgaverne. Her er der tale om fx at måle blodtryk, blodsukker, iltmætning. I forhold til hygiejnen er der tale om fx kateterpleje, sonde og drænpleje. Alle patienter der indlægges på afdelingen skal ernæringsscreenes. Hvordan det foregår, vil du blive vejledt til sådan, at du selv kan varetage opgaven. Du vil sammen med din vejleder gennemgå ernæring og mave- tarm systemet og dets funktion. Dette kræver at du bruger din egen tid til at læse anatomi og fysiologi om mave- tarmkanalen samt teori om ernæring. Midtvejs i dit forløb identificerer du selv sygeplejeproblemer, analyserer, vurderer og vælger sygeplejehandlinger i samråd med din vejleder. Din teori og praksis skal i denne periode give dig mange a-ha oplevelser. Din vejleder stiller mange spørgsmål og lægger op til diskussion for at få dig til at arbejde reflekterende, problemundersøgende og nytænkende. I denne periode og fremover vil du benytte den mundtlige og skriftlige refleksion meget. I den sidste del af dit forløb reflekterer og planlægger du selvstændig din dag. Du udfører, begrunder og evaluerer sygepleje, således at praktiske, personlige og kommunikative færdigheder beherskes og videreudvikles. Udarbejdet efteråret 2008, revideret 05/2009, 12/2009, 12/2010, 06/

13 Målrettede læringssituationer er kendetegnet ved i stor udstrækning at være planlagte situationer, hvor planlægningen tager udgangspunkt i den studerendes forudsætninger og målene for perioden. Dvs.: I afsnit A3 har vi valgt, at du laver en uge-seddel, hvorpå din individuelt tilrettelagte plan er skrevet. Denne uge-seddel udarbejdes ud fra din planlægning af undervisningsforløbet. I planlægningen af målrettede læringssituationer tages der udgangspunkt i disse arbejdsområder. Uge-sedlen skal sidde i din studiemappe, så den er tilgængelig for andre kollegaer. Dine kollegaer har så altid mulighed for at holde sig ajour med, hvilke områder du arbejder med i tiden - naturligvis sammenholdt med det du fortæller dine kollegaer. Du vil dog også opleve, at du sammen med vejleder planlægger målrettede læringssituationer, der går ud over ovennævnte arbejdsområder. Situationsbestemte læringssituationer er læringssituationer, der opstår, fordi det kliniske læringsrum er etableret i autentiske omgivelser. Situationsbestemte læringssituationer kan ikke planlægges, men forudsætter iagttagelse og deltagelse af både den studerende og den kliniske vejleder samt den kliniske vejleders blik for, når sådanne situationer opstår set i lyset af den studerendes forudsætninger og mål for perioden Dvs.: Da A3 er et stort speciale med mange alvorligt syge patienter, opstår der mange situationsbestemte læringssituationer. Dette betyder at din vejleder, specielt i starten af dit undervisningsforløb, vil hjælpe dig med at afgrænse og vurdere, hvad der er relevant for netop din læring. Refleksion: Formelle refleksionsprocesser er kendetegnede ved at være planlagte refleksionsprocesser med udgangspunkt i fx nedskrevne praksisbeskrivelser, der gøres til genstand for refleksion i dialog mellem den studerende og den kliniske vejleder, eller i skriftlige refleksionsøvelser, der inddrager hele refleksionsprocessen. Formelle refleksionsprocesser bygger på læringspotentialer, der ligger i afstanden til praksisoplevelsen. Udarbejdet efteråret 2008, revideret 05/2009, 12/2009, 12/2010, 06/

14 Uformelle refleksionsprocesser er kendetegnede ved at være refleksionsprocesser i dialog mellem studerende og vejleder, som er planlagt eller som opstår i klinisk praksis. Uformelle refleksionsprocesser bygger på læringspotentialer, der ligger i nærheden til praksisoplevelsen. Såvel du som din kliniske vejleder er ansvarlige for, at refleksion bruges som et redskab til læring. Refleksion er i sig selv en læreproces, hvor du kobler dine oplevelser i dit daglige arbejde med teoretisk kundskab og erfaringskundskab. Via refleksion skaber du mulighed for at udvikle dine praksiskundskaber. Vi er ansvarlige for, at der er tid og rum til refleksion, samt at du får regelmæssig feedback. I læringssituationer er det vigtigt at bruge refleksionen i samarbejde med din kliniske vejleder. Dette kan være i form at skriftlig eller mundtlig refleksion. Det er vigtigt, at du mundtlig reflekterer sammen med din vejleder i dagligdagen. Dette er for at tale situationer igennem og anvende din teoretiske viden i forhold til den praksis du har oplevet. Med hjælp af refleksionen kan du blive klogere på den oplevede situation. Den skriftlige refleksion tvinger dig til fordybelse - her tænkes specielt på analysefasen. Du vil opleve, at der i dagligdagen mundtlig bliver reflekteret sammen med dig. Specielt de dage du går sammen med din kliniske vejleder, vil den mundtlige refleksion blive prioriteret - der er afsat ressourcer til dette. Vi forventer, at du udarbejder 2-3 skriftlige refleksioner om måneden. Den kliniske vejleder gennemgår refleksionen med dig. Herudover ligger der i 4. modul de obligatoriske refleksionsøvelser (seminar) du har sammen med dine medstuderende. Du er sammen med din kliniske vejleder ansvarlig for dit kliniske undervisningsforløb. Det øvrige personale har et medansvar. Du kan forvente at kunne følges med din kliniske vejleder ca. 2 gange om ugen, de øvrige dage følges du med de andre teammedlemmer. Den klinisk undervisningsansvarlige sygeplejerske deltager også i vejledningen. I afsnit A3 har vi valgt, at du i dit kliniske undervisningsforløb skal gøre brug af en studiemappe. Studiemappen er et fælles redskab, der bruges af dig og de personer, der har med din Udarbejdet efteråret 2008, revideret 05/2009, 12/2009, 12/2010, 06/

15 kliniske undervisning at gøre. I studiemappen samler du din forventningssamtale, midtvejsevaluering, dine skriftlige refleksioner og andet skriftligt materiale du finder relevant. Studiemappen er et redskab hvor du skriftlig kan undre dig over tingene. Vejlederen og det øvrige personale i teamet er ansvarlige for at give dig skriftlige tilbagemeldinger i din studiemappe. Disse tilbagemeldinger kan fx være på de skriftlige refleksioner du har lavet. Det kan være tale om hvordan dagen er gået, hvordan går det i forhold til målene, din teoretiske viden og de konkrete oplevelser du har gjort dig. Før forventningssamtalen skal du aflevere en skriftlig beskrivelse af dig selv og en analyse/fortolkning af målene for det kliniske undervisningsforløb til underviseren fra uddannelsesinstitutionen og din kliniske vejleder. Til forventningssamtalen skal du også beskrive din læringsstil. Vi forventer at du har en udskrift af din læringsstiltest med dig til forventningssamtalen. Det skriftlige materiale til forventningssamtalen skal afleveres senest den 2. dag på modul 4. Til midtvejsevalueringen skal du evaluere dig selv skriftlig udfra målene for det kliniske undervisningsforløb. Dit kliniske undervisningsforløb afsluttes med en intern praktisk prøve. Umiddelbart efter denne prøve gennemgås din evaluering af afsnittet. Planlægningen af dit kliniske undervisningsforløb sker i samråd med dig og din kliniske vejleder. Formålet med planlægningen er, at få et individuelt undervisningsforløb for dig, der også tager hensyn til dine forudsætninger, forventninger og erfaring. Din tilstedeværelse i afsnit A3 vil gennemsnitlig være 30 timer om ugen, eksklusive en ugentlig studiedag. Din kliniske vejleder planlægger din ugentlige studiedag, set ud fra det du arbejder med. Din tilstedeværelse er tilrettelagt med dagvagter. Hvis du ønsker det, er det muligt for dig at være med i aftenvagt og nattevagt. Dog kun et par af disse vagter, da der er bedst mulighed for læring i dagtiden. Evaluering: I dit kliniske undervisningsforløb er det vigtigt, at du får og opsøger evaluering. Udarbejdet efteråret 2008, revideret 05/2009, 12/2009, 12/2010, 06/

16 Evaluering medvirker til, at du bliver bevidst om dine kundskaber, færdigheder og hvor du befinder dig i læreprocessen. Ligeledes er det vigtigt for os, at få din evaluering af os som undervisningssted. Denne evaluering bruger vi til at forbedre studievilkårene for studerende i afsnit A3. IT: IT er efterhånden en integreret del af dagligdagen på afdelingen. Alle kliniske retningslinjer findes på sygehusets netværk, her kan alt personale holde sig opdateret. Herudover bruger vi IT til bl.a. blodprøver og medicinadministration. 7. Plan for tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningsforløb: Dit undervisningsforløb er på 10 uger. Hvordan dit forløb skal planlægges er selvfølgelig noget du selv har medindflydelse på. Du har ikke tidligere planlagt et klinisk undervisningsforløb, og det kan være svært at overskue første gang - derfor vil din kliniske vejleder tilbyde sin hjælp. Der kan være mange ting, der spiller ind i forhold til, hvordan netop du skal/vil planlægge dit forløb. Vi mener en planlægning er nødvendig - ellers er de 10 uger pludselig væk. Når dit kliniske undervisningsforløb skal planlægges er der en del oplagte og relevante emner der bør medtænkes. (Emnerne er ordnet alfabetisk) - Anatomi / fysiologi - mave og tarm systemet - Ernæring - Immobilisations komplikationer - Kommunikation - Krise - Kræft - Kvalme/opkastning Udarbejdet efteråret 2008, revideret 05/2009, 12/2009, 12/2010, 06/

17 - Mave- og tarmsygdomme - Omsorg - Personlig hygiejne - Pædagogik - Smerter - Stress Der kan være andre emner, du er specielt interesseret i og gerne vil arbejde med, hvilket der også skal tages hensyn til. Mange af emnerne har du allerede studeret i på de tidligere moduler. Som et led i din læring har du mulighed for at følge en patient fx til andre undersøgelser. Som tidligere nævnt har afdelingen tæt samarbejde med mange andre afdelinger. Dette er blandt andet vigtigt, da det øger din forståelse i forhold til, hvordan en undersøgelse, operation eller lignende foregår. Du vil være bedre rustet og have større viden næste gang du skal informere en patient om en lignende undersøgelse eller operation Når du følger en patient udenfor afdelingen skal der være et formål med dette. Du kan fx have fokus på patienten, hvordan patienten oplever situationen, eller du kan have fokus på personalet der arbejder på stedet. Efterfølgende skal du i samarbejde med din vejleder reflektere over situationen / oplevelsen. Du og din kliniske vejleder vil sammen planlægge din deltagelse udenfor afdelingen. Eksempler på besøg udenfor afdelingen kunne for eksempel være: - Røntgen afsnittet - Operations afsnittet - Fysioterapien - Ambulatoriet - Opvågnings afsnittet Her ud over er vi åbne over for forslag / initiativer fra dig. 8. Beskrivelse af ansvarsfordeling. Den studerendes ansvar: Udarbejdet efteråret 2008, revideret 05/2009, 12/2009, 12/2010, 06/

18 At have forberedt sig til det kommende kliniske undervisningsforløb i relation til: - sine forudsætninger og forventninger - læringsudbyttet for det kliniske undervisningsforløb - at udarbejde den individuelle kliniske studieplan At vise vilje til og ansvarlighed for fortsat faglig udvikling ved: - at tage aktiv del i forudsætnings- og forventningssamtalen, evalueringer, individuel vejledning og gruppevejledning - at indgå reflekterende i sygeplejehandlinger samt forholde sig til normer og værdier - at være medvirkende til at vælge indhold og metode i forhold til forudsætninger og læringsudbytte for det kliniske undervisningsforløb - at vise ansvar over for og aktiv deltagelse i de fastlagte studieaktiviteter samt overholde tilstedeværelsespligten - at udarbejde og aflevere litteraturliste svarende til litteraturkravet som betingelse for indstilling til den interne prøve - at gøre brug af kliniske vejledere, det kliniske undervisningssteds øvrige personale, underviseren og medstuderende som ressourcepersoner At arbejde inden for sit ansvars- og kompetenceområde samt i overensstemmelse med de principper, der gælder på det enkelte kliniske undervisningssted. Derudover er du ansvarlig for: - hele tiden at være klar over hvilke mål / planer du arbejder med, samt at kunne redegøre for dette overfor gruppens medlemmer - at gøre brug af studiemappen - refleksionsøvelser - selvevaluering - planlægning / mål af forløbet - at få skriftlige tilbagemeldinger i studiemappen af dine vejledere (medansvar) Udarbejdet efteråret 2008, revideret 05/2009, 12/2009, 12/2010, 06/

19 Den kliniske vejleders ansvar: - skabe rum og vilkår med henblik på at koordinere, tilrettelægge og sikre gennemførelse af den kliniske undervisning for den enkelte studerende - medvirkende til at skabe et læringsmiljø på det kliniske undervisningssted, der giver mulighed for, at den studerende når læringsudbyttet - være eksaminator ved den interne prøve Det betyder at være vejleder, støtteperson og rollemodel: - ved at undervise den studerende i forbindelse med aktuelle læringssituationer samt skabe mulighed for refleksion - ved at støtte den studerende i erfaringsdannelse samt fortløbende evaluere og vurdere den studerendes faglige niveau, dette med henblik på videre planlægning af læringssituationer - i forhold til den studerendes bearbejdning af følelsesmæssige oplevelser i klinisk praksis rettet imod at synliggøre, hvilken viden, færdigheder og kompetencer, der kan være kendetegnende for god sygepleje samt indgå i diskussioner herom - ved at strukturere læringsforløbet, herunder planlægge og sikre gennemførelse af: o introduktion o forudsætnings- og forventningssamtale o individuel klinisk studieplan o vejledning o midtvejsevaluering o intern klinisk prøve - ved at delegere aktuelle undervisnings- og vejledningsopgaver til det kliniske undervisningssteds øvrige sygeplejersker afhængig af deres viden og erfaring Udarbejdet efteråret 2008, revideret 05/2009, 12/2009, 12/2010, 06/

20 - ved, i et samarbejde med underviser fra uddannelsesinstitutionen, at afvikle og deltage i de fastlagte studieaktiviteter. Derudover er den kliniske vejleder ansvarlig for: - at give skriftlige tilbagemeldinger i studiemappen (medansvar) - løbende at indhente vurdering af den studerende fra det øvrige personale - at give tilbagemeldinger på skriftlige refleksionsøvelser - at være opmærksom på at der er tid og rum til mundtlig refleksion - at være opmærksom på tid og rum til læring - at vejlede/hjælpe den studerende med at planlægge forløbet for det kliniske undervisningsforløb Øvrige teammedlemmers ansvar: - at være vejleder, støtteperson og rollemodel, specielt de dage den kliniske vejleder ikke er til stede i teamet - at give mundtlig evaluering til den studerende samt give skriftlig evaluering i studiemappen - ud fra målene, at have den studerendes niveau for øje, og melde tilbage til den kliniske vejleder vedrørende dette - i hele forløbet at holde sig ajour med hensyn til hvor langt den studerende er i forhold til sine mål og planer (medansvar) Uddannelsesinstitutionens undervisers ansvar: - at sikre planlægning og afvikling af de fastlagte studieaktiviteter i samarbejde med klinisk vejledere - at vejlede den studerende i forbindelse med seminar - at støtte og vejlede den studerende fagligt - at være eksaminator ved den interne kliniske prøve - at samarbejde med klinisk undervisningssted om udviklingen af sygeplejerskeuddannelsen Udarbejdet efteråret 2008, revideret 05/2009, 12/2009, 12/2010, 06/

21 - at samarbejde med klinisk undervisningssted om godkendelse af kliniske undervisningssteder - at godkende litteraturliste i forhold til alle krav undtagen faglig relevans Den klinisk undervisningsansvarlige sygeplejerskes ansvar: 9. Litteraturliste - at koordinere og overordnet tilrettelægge den kliniske undervisning på det kliniske undervisningssted - at sikre den faglige og pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen således, at sammenhængen mellem teoretiske og kliniske kundskaber fremmes - at sikre udarbejdelse af den generelle studieplan for det kliniske undervisningssted og at denne ajourføres - at sikre beskrivelse af de differentierede uddannelsestilbud til studerende i den generelle studieplan for det kliniske undervisningssted - at medvirke til at vedligeholde og udvikle et læringsmiljø på det kliniske undervisningssted, der giver mulighed for, at de studerende når kompetencerne - at vejlede kliniske vejledere i relation til funktionsområdet - at styrke den faglige og pædagogiske undervisning på det kliniske undervisningssted, herunder kontinuerligt holde undervisningsstedet ajour med sygeplejerskeuddannelsen - kontinuerligt at evaluere det kliniske undervisningssted, hvad angår: o læringsmiljø og de studerendes engagement, ansvarlighed og faglighed o den kliniske undervisnings tilrettelæggelse, indhold og forløb, herunder afvikling af de interne kliniske prøver o den kliniske vejleders funktion og kompetence o hvordan den kliniske undervisning kontinuerligt kan udvikles Udarbejdet efteråret 2008, revideret 05/2009, 12/2009, 12/2010, 06/

22 I afdelingen har vi begrænset litteratur, derfor henviser vi dig til biblioteket på University College eller Internettet. Lindholm C. Sår. Gads Forlag; Larsen CF, Roed JL, Falk J. Traumatologi. København: Munksgaard; Pedersen BL, Mogensen T. Patientsikkerhed fra sanktion til læring. København: Munksgaard; Sørensen LJ. Smertegrænsen Traumer, tilknytning og psykisk sygdom. Dansk Psykologisk Forlag; Herudover findes Klinisk Ordbog og Lægemiddelkataloget, også til læsning på afdelingen. Klinisk vejleder: Dorte Brandt-Pedersen Klinisk undervisningsansvarlig spl: Nina Solvin Udarbejdet efteråret 2008, revideret 05/2009, 12/2009, 12/2010, 06/

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Neonatalafsnittet (08-3) er et

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted.

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. 1 1. studieperiode: Program Studieperioden er på 32 timers tilstedeværelse og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Fælleskirurgisk afd. 100, SVS, Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon: 7918 9100/ 7918 9101 Telefon til Uddanneses-

Læs mere

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed.

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. 2013 Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 11-11-2013 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:... 3

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Kliniske studier Modul 2

Kliniske studier Modul 2 Kliniske studier Modul 2 1. periode Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område, Grindsted 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer kan være: Læringsstiuationerne skal ses

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Ortopædkirurgisk afdeling O. Slagelse Sygehus. juni 2014

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Ortopædkirurgisk afdeling O. Slagelse Sygehus. juni 2014 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk afdeling O Slagelse Sygehus juni 2014 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Præsentation af afdeling O Sengeafdeling O er en del af

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

Kirurgisk afdeling 251

Kirurgisk afdeling 251 BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF KIRURGISK AFDELING 251 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 41 (urologi) 7918 2741 (gynækologi / mammae) Praktikvejleder Dato 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Afdelingens type, organisation og struktur Afdeling 43-4 er et medicinsk sengeafsnit med kardiologi som speciale, men vi har ogsa patienter indlagt med

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Generel Klinisk Studieplan For modul nr. 8 For Afsnit U1 & U2 på Børnepsykiatrisk Afd. BUC Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Kliniske studier Modul 2. Kirurgisk område

Kliniske studier Modul 2. Kirurgisk område Kliniske studier Modul 2 2. periode Kirurgisk område Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Ambulatorier 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer: Læringsstiuationerne skal ses som inspiration, og ikke

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Rammer for læring til sygeplejestuderende

Rammer for læring til sygeplejestuderende Rammer for læring til sygeplejestuderende i klinisk uddannelse på OUH Vælg farve KFIU - Uddannelse og kompetenceudvikling Velkommen til klinisk undervisning på OUH Velkommen til OUH som sygeplejestuderende.

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

Har du fået tilsendt den generelle studieplan fra det kliniske undervisningssted forud for dit kliniske undervisningsforløb?

Har du fået tilsendt den generelle studieplan fra det kliniske undervisningssted forud for dit kliniske undervisningsforløb? Navn: S11S_Klinisk_MO4 Har du fået tilsendt den generelle studieplan fra det kliniske undervisningssted forud for dit kliniske undervisningsforløb? Ja, jeg har modtaget denne minimum tre uger før start

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon 79 18 31 23 Endokrinologisk Ambulatorium 552 Haraldsgade 7A, Sydvestjysk Sygehus, 6700 Esbjerg E-mail Uddannelseskonsulent

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse

FAM OUH, Odense Universitetshospital. Indholdsfortegnelse Studieplan Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Medicinsk forløb i CAP Udarbejdet af Tenna Kjær Klinisk vejleder i. 1 Indholdsfortegnelse 1. Modul 11...3 1.1 Læringsudbytte...3 2. Individuel studieplan...4

Læs mere

Uddannelses for modul 1, 2 og 4. gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4

Uddannelses for modul 1, 2 og 4. gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4 Uddannelses for modul 1, 2 og 4 gynækologisk obstetrisk sengeafsnit og dagkirurgisk afsnit, 2012 modul 1,2 og 4 1 UDDANNELSESPROGRAM FOR SYGEPLEJESTUDERENDE PÅ MODUL 1: Tema: sygepleje, fag og profession.

Læs mere

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus.

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Ortopæd Kirurgisk ambulatorium indg.51, stuen Slagelse Sygehus Ortopædkirurgisk Ambulatorium Ingemannsvej 18

Læs mere

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse Praktikstedsbeskrivelse for sosu-elever i 1. praktikperiode på Finsensgade 35 6700 Esbjerg 79 18 21 31 1 1. Præsentation af modtager ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske og urologiske patienter.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Gastroenterologisk afdeling 252 Adresse Telefon 79 18 23 32 og 79 18 32 16 Finsensgade 35, 6700 Esbjerg E-mail: { HYPERLINK "mailto:tina.kjolby.hansen@rsyd.dk"

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af det kliniske undervisningsforløb

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af det kliniske undervisningsforløb Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af det kliniske undervisningsforløb Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 /12-4, Holbæk Sygehus 1.0 Organisatoriske forhold 1.1 Præsentation af det kliniske undervisningssted

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Klinisk periode Modul 6

Klinisk periode Modul 6 Klinisk periode Modul 6 4. Semester Ortopædkirurgisk ambulatorium SVS, Grindsted 1 Velkommen som 6. modul studerende Vi vil gerne byde dig velkommen som sygeplejestuderende. De næste sider skal ses som

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A33

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A33 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A33 Sygehus Nord er medlem af Københavns Universitetshospital Kirurgisk Afdeling 21-02-2014 Version 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Praktisk information side

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit på Slagelse Sygehus. Indholdsfortegnelse: 1.1 Præsentation af praktikstedet 3 1.2 Fysiske rammer 3 1.3 Værdigrundlag for sygeplejen

Læs mere

Kirurgisk afdeling 251

Kirurgisk afdeling 251 BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF KIRURGISK AFDELING 251 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 41 (urologi) 7918 2741 (gynækologi / mammae) Praktikvejleder Dato 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Medicinsk afdeling Card-IMA

Medicinsk afdeling Card-IMA Medicinsk afdeling Card-IMA Udarbejdet juli 2088 souschef Karin Østergaard Forord: Dette program er udarbejdet for at du kan få bedst mulige udbytte af dit 10 ugers kliniske kursus i grundlæggende sygepleje

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan For modul 1. Ortopædkirurgisk afdeling, K 2. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk afdeling K 2, er organisatorisk

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen.

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen. BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF GASTROENTEROLOGISK AFDELING 252 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 32 (Parenkymkirurgi) og 79 18 3216 (Gastromedcin) Gastroenterologisk afdeling 252 Finsensgade 35,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 4 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3 -

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Adresse Telefon til afdelingen: 79188285 / 79189565 Engparken 1,

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Afdeling 300, Neurorehabiliteringen Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Klinisk sygeplejelærer Klinisk vejleder Malene.Dreier@svs.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS

Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS Klinik beskrivelse Hjertemedicinsk sengeafsnit 43-3 HOS 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted 1.1 Præsentation af det kliniske undervisningssted Hjertemedicinsk afsnit er specialiseret

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom 1. semester Hold Februar 2015 Modulbeskrivelse Modul 2 14.4.-2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 261: 79 18 21 57 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Uddannelses og udviklingssygeplejerske

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Kardiologisk og nefrologisk afdeling Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Kontakt: Uddannelseskonsulent

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

SSA elevens fokusområder i ambulatoriet ( Pkt. 1)

SSA elevens fokusområder i ambulatoriet ( Pkt. 1) Eleven skal medtænke de relevante læringsmål for praktikperioden, og selv relatere disse til aktuelle patientsituationer. Personalet; herunder daglig vejleder og eleven kan anvende 3 trinsmodellen, som

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Kliniske studier Modul 2

Kliniske studier Modul 2 Kliniske studier Modul 2 2. periode Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Sengeafdelinger 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer: Læringsstiuationerne skal ses som inspiration, og ikke som områder

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER 1 Et klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 4

Modulbeskrivelse Modul 4 Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Viborg/Aarhus Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed VIA University College Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING

GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår,

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere