Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepræsentant med fuldmagt til at repræsentere Air Cairo i forbindelse med salg af flytransport på vores rutenet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepræsentant med fuldmagt til at repræsentere Air Cairo i forbindelse med salg af flytransport på vores rutenet."

Transkript

1 INDLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellem dig, som passager og Air Cairo som flyselskab når du bestiller en rejse med deres rutefly eller du har en billet, eller en del af en billet, hvor deres flyselskabskode er anført for den aktuelle flyvning. Både dine og deres rettigheder og pligter fremgår af disse forsendelsesvilkår, anbefaler vi dig derfor at læse vilkårene nøje. Vilkårene indebærer blandt andet visse begrænsninger, for eksempel hvad angår ansvarsbegrænsning ved personskade eller forsinkelse af dig eller din bagage. Eftersom dine krav til erstatning ikke er i overensstemmelse med disse ansvarsbegrænsninger, anbefaler vi dig at tegne en personlig rejseforsikring. Disse forsendelsesvilkår kan ændres uden varsel. Den seneste offentliggjorte udgave er den som til enhver tid gælder, og denne kan altid findes på vores hjemmeside. ARTIKEL 1: DEFINITIONER Når du læser disse forsendelsesvilkår, venligst læg mærke til følgende definitioner: "Vi", "vores " og "os" betyder Air Cairo. "Du", "din" og "dig" betyder enhver person, med undtagelse af besætningsmedlemmer, som bliver transporteret eller som skal transporteres med fly i overensstemmelse med en udstedt billet. Med AIRLINE DESIGNATOR CODE ( flyselskabskode ) menes den bogstavskode som identificerer flyselskaberne. Bogstavskoden består af enten to eller tre bogstaver. Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepræsentant med fuldmagt til at repræsentere Air Cairo i forbindelse med salg af flytransport på vores rutenet. Med AFTALTE MELLEMLANDINGER menes der lufthavne, undtagen afrejseterminalen og ankomstterminalen, som er angivet på din billet eller i vores tidstabel som mellemlandinger i din rejserute. Med bagage menes de personlige ejendele som du tager med dig på rejsen. Med mindre noget andet udtrykkelig er bestemt, består bagagen af både ind tjekket bagage og håndbagage. Med BAGAGEKVITTERING ( Baggage Check ) menes den del af bagagekuponen du modtager som kvittering for ind tjekket bagage. Med BAGAGEKUPON ( Baggage Identifikation Tag") menes en bekræftelse udstedt af flyselskabet udelukkende for at kunne identificere ind tjekket bagage. Med FORSENDELSE menes forsendelse med fly af passagere og bagage. Med BILLET menes enten det dokument som kaldes passagerbillet og bagagekvittering" ( Passenger Ticket and Baggage Check ) eller en elektronisk billet. I begge tilfælde udstedes billetten af os eller på vegne af os, og omfatter Notice of Contract Terms Incorporated by Reference (kontraktvilkår), Notices (meldinger) og Coupons (billetkuponer). Med CODE SHARE menes forsendelse med et flyselskab når pladserne er tilbudt af et andet flyselskab som bruger sin egen flyselskabskode ( Airline Designator Code ) alene eller sammen med det operative flyselskabskode.

2 Med DAGE menes kalenderdage og omfatter alle syv dage i ugen. Ved meddelelser regnes ikke den dag meddelelsen blev sendt. Når man skal bestemme billettens gyldighed regnes dagen for udstedelse af billetten heller ikke, eller den dag flyrejsen begyndte. Med "EKSTRAORDINÆRE FORHOLD" menes forhold som ikke kunne have været undgået selvom alle rimelige forholdsregler er blevet taget. Sådanne forhold kan specielt opstå i situationer med politisk ustabilitet, situationer som ikke er i overensstemmelse med operation af pågældende flyvning, sikkerhedsmæssige årsager og uforudsete hændelser i forbindelse med flysikkerhed. Endvidere kommer strejker, som berører operationerne til et flyselskab, eller når en afgørelse er taget af pågældende flytrafikkontrol vedrørende et angivet fly en særskilt dag forårsager langvarige forsinkelser eller aflysning af en eller flere flyvninger, som skulle være foretaget med det anførte fly. Med ELEKTRONISK BILLET ("Electronic Ticket") menes den rejserute/kvittering udstedt af, eller udstedt på vegne af Air Cairo, de elektroniske flykuponener og eventuelt et boardingpas. Med "ELEKTRONISK KUPON" menes en elektronisk flykupon eller andet gyldigt dokument i vores databaser. Med UARBEJDSDYGTIG PASSAGER ( incapacitated person ) menes passagere, som har fysisk, medicinsk eller psykisk tilstand som kræver individuel opmærksomhed (for af- og påstigning, under flyvning eller i nødssituation) som normalt ikke kræves af andre passagere. Med NORMAL BILLETPRIS ( normal fare ) menes den højeste billetprisen for en given afgang, eller andre priser som lægges ud som normale priser. Med "FLIGHT COUPON" menes den del af billetten hvor det står anført "Good for Passage", og som understreger de flyvninger hvor du har ret til at blive transporteret hen til. Med FLYSELSKAB ( Carrier ) menes det flyselskab hvis kode fremkommer på din billet eller en tilhørende billet. Med FLYSELSKABETS VILKÅR ( Notice of Contract Terms Incorporated by Reference ) menes de vilkår som fremkommer i eller gives ud sammen med din billet eller din rejserute/kvittering, som er fastsat som vores vilkår og som nedfælder disse Generelle Vilkår for forsendelse ved henvisning. Med FORCE MAJEURE menes en særdeles usædvanlig og uforudset hændelse udenfor din og/eller vores kontrol, hvis konsekvenser ikke kunne have været undgået, selv om alle mulige forhåndsregler havde været taget. Med HÅNDBAGAGE / KABINEBAGAGE ("Unchecked Baggage") menes al bagage som ikke er tjekket ind. Med INDTJEKKET bagage ( Checked Baggage ) menes bagage som Air Cairo har taget ansvar for og hvor det er udstedt en bagagekvittering for ( Baggage Check ). Med INDTJEKNINGSFRIST ( Check-in deadline ) menes den fastsatte tid før aftalt flyvning hvor du må have gennemført indtjeknings formalier og eventuelt modtaget dit boardingkort.

3 Med KONVENTION menes: - Konvention om visse ensartede regler for international luftforsendelse, undertegnet i Montreal 28. maj Med KUPON ( Coupon ) menes både flykupon i papirformat og elektronisk kupon, som begge giver den angivne passager ret til at foretage rejsen som angivet på kuponen. Med NÆRMESTE FAMILIE menes din ægtefælle, eller den person du lever sammen med, forældre, børn, søstre og brødre, bedsteforældre, børnebarn, svigerforældre, svogerer, svigerinder, svigerdøtre og svigersønner. Med PASSAGER menes enhver person undtagen besætningsmedlemmer, som transporteres eller skal transporteres med fly på grundlag af en flybillet. Med PASSAGERKUPON ELLER PASSAGERKVITTERING menes den del af billetten som er mærket passagerkupon ( Passenger Coupon ) eller passagerkvittering ( Passenger Receipt ), og som du selv skal beholde. Med REJSEOPHOLD ( Stopover ) menes et planlagt ophold på en rejse fra en passagers side, et sted mellem afgangsstedet og bestemmelsesstedet, når opholdet varer i minimum 24 timer. Med REJSERTE/KVITTERING ("Itinerary/Receipt") menes et dokument eller dokumenter som Air Cairo udsteder til passagere og som indeholder passagerens navn, rejseinformation og meddelelser. Med SAMMENHÆNGENDE BILLET ( Conjunction Ticket ) menes en billet som er udstedt til dig i forbindelse med en anden billet og som til sammen danner en enkelt forsendelsesaftale. SKADE omfatter død, personskader, tap, delvis tab, tyveri eller anden skade som måtte opstå på grund af eller i forbindelse med flyforsendelse udført af os. Med SDR menes en speciel trækningsrettighed defineret af Det Internationale Pengefond. Information om den aktuelle kurs for SDR omsat til norske kroner kan findes i dagspressen eller ved henvendelse til bankerne. Med TARIFF menes den publicerede pris inklusiv skatter og afgifter samt forsendelsesvilkår tilhørende et flyselskab som har registreret et sådan Tariff hos myndigheder i land hvor dette er påkrævet. Med «Tillægsafgift pålagt af flyselskab ( Carrier )» menes afgifter og gebyrer som flyselskabet har pålagt, sådan som brændstoftillæg, sikkerhedsafgifter, serviceafgifter mv. Med «Tillægsafgift pålagt af andre end flyselskabet ( Non-Carrier )» menes afgifter og gebyrer pålagt af andre end flyselskabet, for eksempel offentlige myndigheder og lufthavne. artikel 2: ANVENDELSESOMRÅDE 2.1 GENERELT Bortset fra, som beskrevet i artiklerne 2.2, 2.4, 2.5, gælder Air Cairos forsendelsesvilkår kun på flyvninger eller del(e) af flyvning(e) som opereres af Air Cairo og/eller for flyvninger eller del(e) af flyvning(e) hvor deres navn eller flyselskabskode (SM) står opført i billettens felt for flyselskabskode for gældende flyvning eller del af flyvning. 2.2 CHARTER FLYVNINGER Hvis forsendelsen sker i forbindelse med en charteraftale, vil disse forsendelsesvilkår kun gælde da de er indtaget i eller henvist til i charteraftalen eller billetten. 2.3 CODE SHARES

4 På enkelte flyruter er der indgået Code Share aftaler med andre flyselskaber. Det vil sige at selv om du har en bekræftet pladsbestilling for en flyvning med Air Cairo og har en billet hvor navnet eller flyselskabskode (SM) viser at Air Cairo er operatør, kan det flyselskab som transporterer dig være et andet flyselskab. eftersom dette er tilfælde vil vi, eller vores autoriserede agent informere dig om hvilket flyselskab som udfører den aktuelle flyvning. Din kontraktpartner er den såkaldte "Marketing Carrier", det vil sige det flyselskab som har sit flyselskabskode påtrykt på din billet ved siden af det aktuelle flynummer. I sådanne tilfælde vil det transporterende flyselskabets vilkår være gældende. 2.4 PRESEPTORISKE LOVREGLER Disse generelle vilkår for forsendelse gælder såfremt de ikke strider imod gældende ufravigelige love. I sådanne tilfælde skal uforanderlig lovgivning gå foran vores forsendelsesvilkår. I tilfælde del(e) af disse forsendelsesvilkår strider mod den gældende lov, skal ligesom de andre bestemmelser i vilkårene fortsat gælde. 2.5 FORSENDELSESSVILKÅR GÆLDER FREMFOR SELSKABETS ANDRE BESTEMMELSER Undtagen det, som er angivet i disse Generelle Vilkår for forsendelse, og i dette tilfælde modstrider mellem disse Generelle Vilkår for forsendelse og hvilke som helst andre bestemmelser vi måtte have som angår specielle emner, skal disse vilkår have fortrinsret. ARTIKEL 3: BILLETTER 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER a) Billetten er det endelige bevis for at der er indgået en aftale om forsendelse mellem os og den passager som er angivet i billetten. Vi vil kun transportere passagere hvis navn er anført en gyldig billet, og ved forespørgsel må du vise gyldig legitimation. "Rejsebevis" betyder en elektronisk opførelser/bekræftelse som er lagret i vores reservationssystem (og eventuelt reservationssystemet af en eller flere andre operatører) som kan spore reservationen der transportøren eller dennes agent har udstedt et gyldig rejsebevis og hvor disse forhold, og alle de mærkater som fremkommer her indgår. "Carrier" betyder alle luftfartsselskaber som fragter eller forpligter sig til at fragte passagere eller deres bagage eller udfører andre tjenester tilknyttet sådant luftfartøj, "Carriage" til svarer "transport" som er underlagt regler og begrænsninger tilknyttet ansvar fastsat af Warszawa- eller Montreal-konventionen med mindre en sådan fartøj ikke er "International transport" som defineret af en af disse konventioner. Til den udstrækning det ikke er i konflikt med foregående forhold, som forsendelse og andre tjenester som udføres af hver transportør og som er underlagt: I Bestemmelser som findes i E-Ticket kvittering / rejserute; II Gældende tariffer; og III flyselskabets transportvilkår og relaterede forskrifter (som er tilgængelig ved henvendelse på vores kontorer eller på vores hjemmeside) b) Billetten er den endelige aftale

5 Vi transporterer kun passagerer som er angivet i et gyldigt e-billet/rejsebevis, og som står opført som passager for den aktuelle flyvning En billet kan ikke overføres. a) Eftersom en billet bliver præsenteret af en anden end den som står på billetten i forbindelse med transport eller til refusion i forbindelse med dette, skal transportør ikke være ansvarlig overfor passageren som står i billetten, hvis der i god tro alligevel bliver givet forsendelse eller tilbagebetaling til den person som præsenterer billetten. b) Flyselskabet forbeholder sig retten til at bede passagerer om identifikation Enkelte billetter som sælges til reduceret pris vil helt eller delvis ikke blive refunderet. Du bør derfor vælge en billetype som bedst passer dine behov. Vi anbefaler dig også at have en afbestillingsforsikring / rejseforsikring som dækker de tilfælde hvor du må afbestille din billet eftersom du har en billet, som beskrevet i artikel ovenfor, og du er forhindret i at rejse grundet en Force Majeure situation, og forudsat at du straks underretter os om hændelsen og giver os tilstrækkelig bevis for at det foreligger en Force Majeure situation, vil vi, efter bedste kunnen, kreditere dig det oprindelige, ikke refunder-bare beløb for fremtidig rejse med os. I begge tilfældene vil vi påkræve et administrationsgebyr Billetten tilhører og vil altid tilhøre det flyselskab som udstedte billetten. Bestemmelser som følger i billetten er et sammendrag af disse forsendelsesvilkår Bortset fra når du benytter elektroniske billetter, har du ikke krav på forsendelse eftersom du ikke kan fremvise en gyldig billet indeholdende flykuponen for den relevante strækningen og alle andre ubrugte flykuponer. I tillæg har du ikke krav på at blive transporteret eftersom billetten er ødelagt eller er ændret af andre end os eller vores autoriserede agenter. Når det gælder en elektronisk billet har du ikke krav på at blive transporteret med mindre du kan dokumentere din identitet, og en gyldig elektronisk rejserute/kvittering er blevet udstedt i dit navn. Din e-billet er kun gyldig for den forsendelse som fremkommer af billetten, og for vedkommende som står opført som passager. Alle ændringer må foretages senes 24 timer før afgang og må foretages af personen navngivet i billetten. Eventuelle tillægsomkostninger medføres normalt ved ændring af billetten, rejsende vil få muligheden til at betale tillægget, eller beholde oprindelig billet sådan som det fremkommer af rejsedokumentet. Detaljerede regler angående transport og billetpriser er tilgængelig efter forespørgsel. Vi skal ikke være ansvarlige overfor nogen personer, som har ret til at blive transporteret af os, eller for refusion i forbindelse med transport hvis, vi i god tro, transporterer en person som angiver at have ret til transport eller tilbagebetaling i henhold til Article Erstatningsbillet Eftersom billetten (eller dele af den) bliver mistet eller ødelagt, eller hvis du ikke fremviser en billet som indeholder passagerkupon, vil vi erstatte denne billet (eller dele af den) ved at udstede en ny billet, eftersom:

6 Du kan dokumentere at du havde fået udstedt en gyldig billet af os eller vores autoriserede agenter for den/de aktuelle flyvning(er); og Betaler for eventuelle tab eller udgifter som er påført os eller vores autoriserede agenter i forbindelse med tab af den oprindelige billet, med mindre et sådant tab / udgifter skyldes vores eller vores autoriserede agenters uagtsomhed. 3.3 GYLDIGHEDSTID Med mindre andet er fastsat i billetten, i vores forsendelsesvilkår, eller i gældende pristakster (som kan begrænse billettens gyldighed, i så tilfælde vil dette fremgå af billetten) er en billet gyldig et år fra billettens udstedelsesdato, forudsat at den ikke er brugt tidligere Eftersom du forhindres at rejse inden billettens gyldighedsperiode grundet et ønske om andre billetter som vi på dette tidspunkt ikke kan bekræfte, vil billettens gyldighed forlænges i en begrænset periode, som ikke overstiger første ledige afgang for ønsket forsendelse. Du kan herunder have krav på refusion efter artikel Da du efter påbegyndt rejse forhindres i at fortsætte rejsen indenfor billettens gyldighedstid og dette skyldes sygdom, kan gyldighedstiden for billetten kun forlænges hvis reglementet for billetten åbner op for det, og for øvrigt de vilkår som fremgår af reglementet for billetten Eftersom en passager dør undervejs, kan billetterne til personer som rejser sammen med passageren ændres ved at kravet om minimumsophold frafalles eller ved at billettens gyldighedstid udvides. I tilfælde dødsfald i den nærmeste familie til en passager som har påbegyndt sin rejse kan passagerens billet og billetterne til de af hans eller hennes nærmeste familie som rejser sammen med passageren, ændres på lignende måde. ændringer foretages ved modtagelse af kopi af dødsattest, og eventuel udvidelse af gyldighedstiden skal ikke overskride fem-og-fyrre (45) dage efter dødsdatoen. 3.4 BILLETREKKEFØLGE OG BRUGEN AF DENNE billetten du har købt er kun gyldig for forsendelse som vist i billetten, fra afgangsterminalen via aftalte mellemlandingssteder til det endelige bestemmelsessted. Billetten er en vigtig del af vores kontrakt med dig. Billetten vil ikke blive accepteret og vil miste sin gyldighed eftersom flybilletterne ikke er brugt i den rækkefølge som er angivet i billetten Hvis du ønsker at ændre din rejseruten må du kontakte os på forhånd. Prisen for rejsen vil blive omregnet, og du vil få valget mellem at godtage den nye prisen eller beholde din oprindelige rejserute som angivet i billetten. Skulle du have behov for at ændre rejseruten grundet en ukontrollerbar situation (såkaldt Force Majeure), må du kontakte os snarest muligt. Vi vil der gøre vores bedste for at transportere dig til dit første mellemlandingssted eller til dit endelige ankomststed, uden at omregne prisen Ændrer du rejserute din uden vores samtykke, vil vi pålægge dig den gældende pris for rejsen. Du må betale differencen mellem prisen du allerede har betalt og totalprisen som

7 gælder for din ændrede rejserute. Vi vil refundere dig omkostningerne eftersom den nye pris er lavere, men bortset fra det, er dine ubrugte billetter uden værdi Venligst læg mærke til at mens nogen typer ændringer ikke vil resultere i ændret pris, kan andre ændringer, som når du ændrer afgangssted (for eksempel hvis du ikke flyver den første strækning, som vist i billetten) eller du bytter om på afgang- og ankomststed, resulterer det i en prisforhøjelse. Mange billetpriser gælder bare for de datoer og for de flyvninger som vist i billetten og kan ikke ændres, eller bare ændres eftersom du betaler en tillægsafgift Hver flykupon i din billetten godtages for forsendelse på den klasse som er specificeret og på den dato og med den flyvning det er bestilt plads på. eftersom en billet oprindelig er udstedt uden påført bekræftelse, kan plads bekræftes efterfølgende i henhold til vilkårene for den aktuelle billettype, da der er ledig plads på den flyvning forespørgselen gælder Læg venligst mærke til, at hvis du ikke møder op til en flyvning, hvor du har bestilt plads, forbeholder vi os retten til at afbestille din returrejsen eller andre pladsbestillinger i din rejseruten. Hvis du derimod underretter os om dette på forhånd, vil vi ikke afbestille dine videre pladsbestillinger. 3.5 NAVN OG ADRESSE TIL FLYSELSKABET Vores navnet kan i billetten være forkortet til kun at bestå af vores flyselskabskode, eller navnet kan forkortes på anden måde. Vores adresse skal anses for at være den afgangsterminal som vist ovenfor den første forkortelsen af navnet vores i "the carrier box" i billetten, eller i tilfælde en elektronisk billet, som vist for den første flyvning i din rejserute. artikel 4: BILLET-PRISER, SKATTER, AFGIFTER OG GEBYRER 4.1 BILLETPRISER billetpriser gælder bare for forsendelse fra afgangslufthavnen til ankomstlufthavnen, hvis ikke andet er oplyst.. billetprisen inkluderer ikke baggagetransport mellem lufthavnen og/eller mellem lufthavne og andre transportterminaler. Såfremt ikke andet er aftalt, vil billetprisen beregnes i henhold til den pris som gælder den dag du bestilte billetten til rejsen på en bestemt dato og til en bestemt rejserute. eftersom du ændrer rejserute eller dato for rejsen, kan dette imidlertid føre til ændringer i billetprisen. 4.2 GÆLDER BILLETPRISER Med forbehold for artikel 4.3, gældende takster er de som gælder på datoen for fuld betaling af billetten. Ændrer du rejserute eller dato for rejsen, kan dette påvirke prisen for billetten. Priserne kan ændres efter at du har gjort fuld betaling, i sådanne tilfælde har du ret til, eftersom du ønsker det, at få refunderet indbetalt beløb. 4.3 SKATTER, AFGIFTER OG GEBYRER Du er forpligtet til at betale tillægsafgift af flyselskabet ( Carrier ) og tillægsafgifter pålagt af andre end flyselskabet ( Non-Carrier ). Du vil blive gjort opmærksom på eventuelle

8 tillægsafgifter ved køb af din billet; disse vil normalt fremkomme af dit rejsebevis. Skatter, afgifter og gebyrer kan ændre sig, også efter at billetten er købt og betalt i fuldt ud. Du er under alle omstændigheder pligtig til at betale skatter, afgifter og gebyrer. eftersom disse ændrer sig i den rejsendes favør, eller trækkes tilbage af myndighederne, vil den rejsende have krav til at få beløbet tilbagebetalt, eftersom der garanteres samme vilkår. 4.4 VALUTA billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer betales med den valuta som benyttes i det lande hvor billetten er udstedt, hvis ikke anden valuta er nævnt af os eller vores autoriserede agenter samtidig, eller inden tidspunktet for betaling (for eksempel eftersom den lokale valuta ikke kan omregnes). Vi kan, efter udøvelse af rimelig estimering, acceptere betaling i anden valuta. 4.5 TILLÆG I UNDTAGELSESTILFÆLDE I undtagelsestilfælde, kan omkostningerne blive pålagt os af tredje parter som er af en type eller mængde som ikke er normalt for vores operationer (for eksempel forsikring eller ekstra sikkerhedsomkostninger som udløses ved forstyrrelser i civil luftfart) I tillæg kan vi blive udsat for betydelige stigninger i driftsomkostninger (for eksempel brændstofstillæg) forårsaget af exceptionelle omstændigheder udenfor vores kontrol I sådanne tilfælde vil du blive pålagt at betale tillæg til os, sådan som afgifter påført os i forbindelse med din forsendelse (dette kan forekommer også efter dato for køb og betaling af billet). Vi vil kontakte dig med detaljer om eventuelle gældende takster og afgifter så snart som muligt. Hvis vi ikke er i stand til at kontakte dig ved hjælp af din kontaktinformation, vil vi informere om gældende tillægsafgifter ved indtjekning. Du kan vælge ikke at betale afgiften, da vil du modtage en ufrivillig refusion af billetten din i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel Hvis det under nogen specielle omstændigheder sker at tillægsafgiften ophører for hele eller dele af din forsendelse, eller hvis afgiften bliver mindre, kan en tilbagebetaling kræves med hensyn til en sådan afgift som er betalt. Spørg os eller vores autoriserede agenter omkring detaljer til hvordan du kan kræve en sådan refusion Vi forbeholder os retten til at nægte transport hvis aktuelle tillægsafgifter ikke er blevet betalt. ARTIKEL 5: PLADSBESTILLINGER 5.1 BESTILLINGSBETINGELSER Vi, eller vores autoriserede agent, vil registrere din(e) bestilling(er). På forespørgsel vil vi give dig en skriftlig bekræftelse på din pladsbestilling Enkelte billetpriser indeholder betingelser som begrænser eller udelukker din ret til at ændre eller afbestille pladsbestillinger, eller til at kræve refusion Hvis du har en medicinsk tilstand eller anden tilstand som kan trænge lægehjælp eller speciel assistance under ombordstigning, afstigning eller assistance under flyvningen (for

9 eksempel i omstændigheder fastsat i artikel 7.2 og 7.3), må du informere om dette ved din bestilling. Du vil få en foreløbig bestilling indtil vi har modtaget medicinsk erklæring som kræves efter artikel 7.4 og som opfylder alle betingelser knyttet til en sådan klarering. Hvis du flyver til eller fra visse lande, kan lokale love ophæve kravene fastsat i denne artikel 5.1.3, og du bør spørge os hvordan kravene varierer. 5.2 BETALINGSFRIST FOR billet eftersom du ikke har betalt for billetten indenfor den fastsatte betalingsfriste givet af os eller vores autoriseret agent, kan vi afbestille din bestilling. 5.3 PERSONLIGE DATA Du godtager hermed at personlige data er givet os i den hensigt at foretage en pladsbestilling, købe en billet, kontakte dig vedrørende indtjekning eller anden information vedrørende din rejse med os, bestilte tilknyttede tjenester som hotelreservation og leje af bil, tilrettelæggelse af speciel assistance og faciliteter for funktionshæmmede, bestilling af specielle måltider, opfyldning af andre specielle ønsker som vores passagerer måtte have, forenkle behandlingen i forhold til immigrations- og ankomstprocedurer samt stille sådanne data til disposition for statslige myndigheder når disse har lovhjemmel til at få udleveret sådan information. For disse formål godkender du at vi opbevarer og bruger sådan data og at vi overfører disse til egne kontorer, autoriseret agenter, offentlige myndigheder, andre flyselskaber eller andre tredjeparter i og udenfor EU/EØS-området i forbindelse med at vores håndtering af de ovennævnte tjenester. Dine personlige oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med Air Cairos Privacy Policy. 5.4 SÆDEPLASSERING Vi vil gøre vores bedste for at opfylde forhåndsgivne ønsker om sædepladsering. Vi kan imidlertid ikke garantere at du får ønsket sæde-pladsering. Vi forbeholder os retten til at ændre sådan sæde-pladsering når som helst, selv efter ombordstigningen. Dette kan være nødvendig grundet operationelle og/eller sikkerhedsmæssige årsager. 5.5 FORNYET BEKRÆFTELSE AT PLADSBESTILLING Videre forsendelse i rejseruten og/eller returrejsen kan indehave krav om at du fornyer bekræftelsen af pladsbestillingen(e) inden en bestemt tidsfrist. Vi vil underrette dig eftersom vi kræver sådan fornyet bekræftelse, og hvordan og hvor dette må gøres. eftersom dette er påkrævet, og du ikke fornyer din pladsbestilling, kan vi afbestille din videre rejse eller din returrejse. Da du imidlertid underretter os om at du fortsat ønsker at rejse, og det er plads på ønsket flyvning, vil vi lægge ind i din bestilling på ny og transportere dig. Siden der ikke skulle være ledig plads på oprindelig ønsket flyvning, vil vi alligevel gøre vores bedste for at transportere dig til din næste eller endelige destination Du bør undersøge gældende krav vedrørende fornyet bekræftelse på pladsbestilling hos alle de flyselskaber som indgår i din rejserute. Det er påkrævet at du må bekræfte reservationen med det flyselskab hvis flyselskabskode til en bestemt flyvning, som fremgår af din billet. 5.6 AFBESTILLING AF VIDERE FORSENDELSE I REJSERUTEN

10 5.6.1 Vær opmærksom på at hvis du ikke møder op til afrejse og ikke har taget kontakt med os på forhånd, kan vi afbestille din retur eller videre reservationer og kræve administrative gebyrer. Imidlertid, hvis du meldt fra til os på forhånd af indtjekningsfrister eller ombordstigning (da du har fuldført alle indtjeknings procedurer), vil vi ikke afbestille din påfølgende flyafgang Hvis du mister din tilslutning med Air Cairo som følge af forsinkelser med andre flyselskab og du eller flyselskabet som forårsaget forsinkelsen ikke bekræfter fornyelse af din retur, forbeholder Air Cairo sig retten til at afbestille din retur eller videre tilslutning uden videre ansvar Vi er ikke ansvarlige overfor dig, tilfælde af eventuelle tab eller udgifter, som følge af din undladelse til at overholde kravene angivet ovenfor. ARTIKEL 6: INDTJEKNING OG OMBORDSTIGNING 6.1. Indtjekningsfristerne varierer fra lufthavn til lufthavn, og vi anbefaler at du gør dig bekendt med disse tidsfrister og overholder dem. Din rejsen vil være mere behagelig eftersom du giver dig selv god tid til at efterkomme disse tidsfrister. Vi forbeholder os retten til at afbestille din pladsbestillingen hvis du ikke overholder den angivne indtjekningsfrist. Du må ha gennemført indtjekkingsprocedurerne senest inden den givne indtjekningsfrist. 6.2 Du skal være klar til ombordstigning inden den tid som er fastsat af os, eller vores autoriserede agent, når du tjekker ind. 6.3 Vi kan afbestille din pladsbestilling hvis du ikke er mødt frem til ombordstigning i tide. 6.4 Du er selv ansvarlig for at overholde alle gældende love, forskrifter, ordrer, krav i de land du flyver fra, til eller over og med vores forskrift og instruks givet af os i tilknytning til dette. Vi er ikke ansvarlige på nogen som helst måde til dig i forbindelse med indhentning af nødvendige dokumenter eller overholde sådanne lover, forskrifter, tillæg, krav, eller instrukser, som enten gives mundtligt eller skriftligt eller på anden måde, eller for konsekvenserne for dig som følge af manglende indhentning af sådanne dokumenter er for at overholde sådanne love, forskrifter, tillæg, krav eller instrukser. 6.5 Hvis det fremkommer i dine rejsedokumenter, skal du fremlægge bankkortet indtjekning som ble brugt for at betale rejsen. Andre regler kan gælder for at bekræfte gyldighed ved andre former for betaling. 6.6 Du er nødsaget til at følge sikkerhedsprocedurer ved alle lufthavne som fremkommer på dit rejsebevis/billet. ARTIKEL 7: NÆGTELSE OG BEGRÆNSNING AF AFREJSE 7.1 RET TIL AT NÆGTE AFREJSE Vi kan, efter udøvelse af rimelig bedste kunnen, nægte at transportere dig eller din bagage hvis vi har givet dig skriftlig underretning om at vi, efter en sådan underretning er givet dig, ikke vil transportere dig på vores flyvninger.

11 7.1.2 Vi kan også nægte at transportere dig eller din bagage (uden forvarsel) på alle fly (selv om du har gyldig boardingpas) hvis en eller flere af følgende forhold har fundet sted, eller vi har grund til at tro at de kan komme til at ske: sådant tiltag er nødvendig for at overholde givne lover, forskrifter eller andre bestemmelser givet af offentlig myndighed; Afrejse af dig eller din bagage kan sætte andre passagerer og besætningens sikkerhed og sundhed i fare; eller være til ulempe og/eller til gene for passagerer og besætning; din mentale eller fysiske sundhed, inklusiv påvirkning af alkohol eller narkotiske stoffer, kan forårsage fare eller risiko for dig selv eller for dine medpassagerer, besætning eller fly; Du har opført dig til gene under tidligere flyvninger, og vi har grund til at tro at sådan opførsel kan forekomme igen; Du har nægtet at efterkomme en sikkerhedskontrol; Du har ikke betalt den angivne billetpris, skatter eller afgifter; Det fremgår at du ikke har gyldige rejsedokumenter, du forsøger at komme ind i et land hvor du er i transit eller som du ikke har gyldige rejsedokumenter til, du forsøger at ødelægge dine rejsedokumenter under flyvningen eller du nægter at overlevere dine rejsedokumenter til flybesætningen mod kvittering, eller eftersom vi har grund til at tro at du ikke vil få tilladelse til at komme ind i det land hvor din destination er, eller andre lande som du vil måtte rejse igennem for at komme til destinationen; Du fremviser en billet som er skaffet til veje på ulovlig vis eller er blevet købt af andre end os eller vores autoriserede agenter, eller som er meldt tabt eller stjålet, er en forfalskning, eller du ikke kan bevise at du er personen nævnt i billetten; Du har ikke efterkommet bestemmelserne i artikel 3.3 vedrørende brug af flybilletterne i rigtig rækkefølge eller du fremviser en billet som har vært udstedt eller ændret af andre end os eller vores autoriserede agenter, eller billetten er ødelagt; Du undlader at følge vores sikkerhedsinstrukser Du har tidligere begået en af de handlinger eller unddragelser som refereret til ovenfor enten mod os eller et andet flyselskab, og vi har grund til at tro at du kan gøre det igen Du begår en strafbar handling under indtjekning eller nogen af de andre operationer i forhold til ombordstigning på, eller ilandstigning fra, flyturen eller ilandstigning fra tilslutnings eller om bord i flyet før afgang eller om bord i flyet på tilsluttende fly tur eller mens du modtager tjeneste fra os; Du bruger truende, fornærmende, krænkende, chikanerende eller uanstændige ord eller opfører dig i en truende, fornærmende eller krænkende måde til ansatte eller medlemmer af mandskabet før eller under ombordstigning i flyet eller ilandstigning fra eller på en

12 tilsluttende flytur eller om bord i flyet før afgang; Du undlader at følge vores instruktioner om sikkerhed eller sikkerhed for andre passagerer (for eksempel undlader du at følge varsel for sikkerhedssele, tager ukontrolleret baggage med om bord, rygning, forbrug af alkohol, brug af narkotika, brug af elektronisk udstyr, og mobilinternet) Telefoner, bærbare datamaskiner, PDA, bærbare optagere, bærbare radio, CD, DVD og MP3- spillere, elektroniske spil eller overføring af enheder kan forårsage kaos og forstyrrelser om bord i fly; Du har gjort, forsøgt, eller vi opfatter at dine handlinger kan true sikkerheden om bord; Vi har blevet informeret om (mundtligt eller skriftligt) ved indvandring eller andre myndigheder i det landet du rejser til eller gennem noget som kan du har tænkt til transit, eller af et land der du har et Stop planlagt, at du ikke vil være tillades adgang til sådant land selv om du har gyldige rejsedokumenter; Du undlader, eller nægter at give os den information du er i besiddelse af eller tilgængelig for dig, som en offentlig myndighed på lovligvis har bedt os om, at videregive om dig, eller det ser ud for os, at sådanne oplysninger du har givet er falske eller misvisende; Hvis du din sundhedsmæssige tilstand fraråder rejse med fly; Du er i besiddelse, eller vi har grund til at tro at du er i besiddelse af ulovlig narkotika. 7.2 SÆRSKILT ASSISTANCE Forsendelse af børn uden rejsefølge, syge eller på andre måder indisponerede personer, gravide, samt andre passagerer som kræver særskilt assistance, må aftales med os på forhånd, eftersom ikke andre krav stilles gennem gældende love eller forordninger. passagerer som har oplyst om sin tilstand og/eller sine specielle behov for rejsen samt hvilke specielle forholdsregler dette kræver, og som har blevet accepteret af os for forsendelse, skal ikke derefter blive nægtet forsendelse på grund af sin tilstand eller specielle behov. 7.3 Vi transporterer børn uden rejsefølge i alder mellem 2 og 11 år eftersom dette er aftalt på forhånd. Barn under 2 år kan ikke rejse uden følge, information om forsendelse af mindreårige er tilgængelige via vores salgskontor. 7.4 Hvem kan transporteres Du skal være sundhedsmæssig egnet til ombordstigning i flyet for at benytte transporten. Ingen medicinsk undersøgelse er nødvendig hvis vi ikke har nogen grund til, eller med rimelighed burde vide, at du har en tilstand som kan blive forværret af den normale drift af et luftfartøj, eller føre til at du møder vanskeligheder uden professionel medicinsk hjælp. Hvis dette er tilfældet, er du nødt til at rådføre dig med professionel medicinsk hjælp før du flyver med os og videreformidler, senest 48 timer før flyturen, en medicinsk rapport fra en kvalificeret læge som bekræfter at du er egnet til at rejse på alle flyvninger du har bestilt. Hvis du flyver til eller fra enkelte lande kan lokale love forlange at du ikke menes at være i

13 overensstemmelse med de krav som er fastsat i denne artikel 7.4 og du bør spørge os hvordan kravene varierer Hvis du bliver syg under flyturen eller af anden grund (bortset fra tilfælde som kan tilskrives os eller vores autoriserede agent, eller på grund af din graviditet, vil du dække eventuelle udgifter som følge af eventuel behandling om bord i flyet, transport på jorden, eller behandling leveret af tredjeparter). ARTIKEL 8: BAGAGE 8.1 FRIBAGAGE Du kan tage bagage med dig uden at betale ekstra gebyr, så længe det er i overensstemmelse med vores bestemmelser. Bagagens vægt, størrelse og øvrige bestemmelser fremkommer i dine rejsedokumenter. Bestemmelserne er også tilgængelige ved henvendelse til os eller vores autoriserede agenter. 8.2 OVERVÆGT Du må betale en afgift for ind tjekket bagage som overstiger den fastsatte vægt for fribagage. Satsene for hvor meget, som skal betales kan du få hos os eller vores autoriserede agenter. Hvis du ønsker at fragte over 100 kilo bagage, eller specialbagage må du oplyse om dette på forhånd. 8.3 GENSTANDE SOM IKKE ACCEPTERES SOM BAGAGE Du kan ikke medbringe følgende som bagage: genstande som kan udsætte flyet, personer eller gods om bord i flyet for fare, som f.eks. de genstande som angives i The International Civil afiation Organisation (ICAO) Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air og The International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, samt i vores interne bestemmelser. Yderligere information kan fås ved henvendelse til os eller vores autoriserede agenter genstande, hvis forsendelse er forbudt i henhold til lov, forskrifter eller bestemmelser udstedt af nogen stat hvor flyvningen sker fra eller til; genstande som efter vores grundlag ikke er egnet for transport da de anses som en fare for sikkerheden, eller de er uegnet for transport på grund af vægt, omfang, form eller andre egenskaber, eller som er ømtålige eller beskadiget. Information om genstande som ikke accepteres fås ved henvendelse til vores billetskranker Våben og ammunition, bortset fra hvad der bruges til jagt eller sport, skal ikke transporteres som bagage. Våben og ammunition til brug ved jagt eller sport kan imidlertid accepteres som ind tjekket bagage i forhold til vores bestemmelser. Våben skal være afladte, sikrede og forsvarlig pakket. Forsendelse af ammunition er underlagt ICAO og IATA bestemmelser, jfr Våben som f.eks. antikke skydevåben, sværd, knive og lignende genstande kan accepteres som ind tjekket bagage, men tillades aldrig medtaget i kabinen.

14 8.3.5 Du må ikke tage ind tjekket bagage med penge, smykker, ædelstene metaller, computere, personlige elektroniske enheder, lagrede data, medicin eller medicinsk udstyr som kan være nødvendig på flyet eller i løbet af turen, eller som ikke hurtigt kan blive erstattet, hvis de mistes eller bliver skadet, husnøgler eller bilnøgler, omsættelige papirer, værdipapirer eller andre værdifulde genstande eller dokumenter, forretningsdokumenter, pas og andre identifikationspapirer Hvis, til trods for forbud, har nogen produkter nævnt i artikel 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, og som er med i din bagage, skal vi ikke være ansvarlig for eventuelle tab eller skade på sådanne genstande Du må ikke medtage ind tjekket bagage og håndbagage eller nogen andre elementer som vi specificerer fra tid til anden i vores vilkår for Transport af passagerer og bagage, Betingelser for billet, forskrifter eller noter Det anbefales ikke at have skrøbelige genstande med i ind tjekket bagage. 8.4 RET TIL AT NÆGTE TRANSPORT Med forbehold af og vil vi ikke acceptere bagagegenstande som beskrevet i 8.3, og vi kan også nægte videre transport af sådanne genstande eftersom sådanne genstande opdages undervejs Vi kan nægte at transportere enhver genstand som bagage eftersom vi finder, efter at have udøvet en rimelig vurdering, at sådan genstand ikke egner sig for flytransport. Dette på grund af sin størrelse, form, vægt, indhold eller egenskaber, eller grundet sikkerhedsmæssige eller operationelle årsager, eller fordi den er til ulempe for andre passagere Vi kan nægte at acceptere bagage til forsendelse eftersom vi finder, efter at have udøvet en rimelig vurdering, at bagagen ikke er forsvarligt pakket i egnet emballage. På forespørgsel informerer vi om hvordan bagage skal pakkes Hvis ikke andet er aftalt mellem os, kan vi fragte den del af din bagage som overskrider gældende tilladte vægt med en senere flyvning, uden at vi må betale dig erstatning for forsinket udlevering af sådan overvægtsbagage. 8.5 RET TIL AT FORETAGE KONTROL Vi kan af sikkerhedsmæssige grunde anmode om tilladelse til at foretage en kontrol, også ved hjælp af gennemsøgning, både af dig selv og din bagage. Hvis du ikke er tilstede kan bagagen din blive undersøgt i dit fravær. Dette i den hensigt at afgøre om du er i besiddelse af og/eller om din bagage består af genstande som skydevåben, ammunition eller andre typer våben som ikke har været fremvist for os i henhold til artikel eller Hvis du nægter at efterkomme en sådan forespørgsel, kan vi afvise at transportere dig og/eller din bagage. Da en gennemlysning eller en anden form for kontrol påfører dig eller din bagage skade, er vi ikke ansvarlige overfor dig eftersom skaden ikke et opstået på grund af fejl eller skødesløshed fra vores side. 8.6 INDTJEKKET bagage Når bagagen overleveres til os for indtjekning, vil vi tage hånd om bagagen og udstede en bagagekupon for hvert kilo af din ind tjekkede bagage.

15 8.6.2 Ind tjekket bagage skal være påført dit navn og adresse Vi vil gøre vores bedste for at ind tjekket bagage transporteres på samme fly som dig. ind tjekket bagage som ikke transporteres med samme fly, vil imidlertid blive eftersendt så snart praktisk muligt, da ingen gældende lov kræver at du må være til stede ved tolddeklarering. Hvis din bagage er forsinket, kan bestemmelserne i artikel 15.4 komme til anvendelse Med mindre vi bestemmer os for at ind tjekket bagage ikke vil blive gennemført på samme fly som dig, vil vi ikke fragte din bagage hvis du ikke tjekker ind om bord i flyet som den er lastet eller, efter at have tjekket ind, og du forlader flyet før take-off eller ved en mellemlanding, uden at fuldføre rejseruten som står på billetten Du må sørge for at din bagagen er tilstrækkelig robust og godt sikret for at tåle de sædvanlige og normale vanlige og normale belastning af lufttransport uden at blive skadet (bortset fra normal slitage). 8.7 HÅNDBAGAGE Den håndbagagen du tager med dig om bord i flyet må ikke være større end at den får plads under sædet foran dig eller i den lukkede bagagehylle over dig. Hvis håndbagagen ikke kan placeres på den foreskrevne måde, eller den vejer mere end den maksimalt tilladte vægt, eller af en eller anden grund vurderes at være farlig, må den sendes som ind tjekket bagage. Vi har fastsæt de øvre grænser for håndbagagens størrelse og vægt. Information om disse grænser kan fås fra os eller vores autoriserede agenter. Andre betingelser kan gøre sig gældende eftersom et andet flyselskab opererer den aktuelle ruten. Sådanne betingelser vil på forespørgsel være tilgængelige hos dette flyselskab. Hvis du henvender dig til os, vil vi imidlertid være behjælpelige med at få disse betingelserne til at gå op Genstande som ikke egner sig som ind tjekket bagage (for eksempel skrøbelige musikinstrumenter), og som ikke tilfredsstiller betingelserne i artikel 8.7.1, vil bare tillades som håndbagage eftersom du på forhånd har give os besked om dette og vi har accepteret en sådan transport. Du kan blive afkrævet et ekstra gebyr for denne tjeneste HENTING OG UDLEVERING AT INDTJEKKET BAGAGE Bortset fra i tilfælde som nævnt i artikel må du hente din ind tjekkede bagage så snart den er tilgængelig på ankomststedet eller mellemlandingsstedet. Hvis du ikke henter bagagen inden en rimelig tid, kan vi kræve en lagringsafgift. eftersom din ind tjekkede bagage ikke bliver hentet inden tre (3) måneder efter at den er tilgængelig for afhentning, kan vi fjerne den uden at have noget ansvar overfor dig Når blot den som kan fremvise bagagekvittering og bagagebillet har ret til udlevering af ind tjekket bagage Eftersom en person som kræver udleveret bagage ikke kan fremvise bagagekvittering eller kan identificere bagagen med en bagagekupon, vil vi kun udlevere bagagen til sådan person eftersom han eller hun på en tilfredsstillende måde kan bevise sin ejendomsret til bagagen.

16 8.8.4 Hvis din bagage er tabt, forsinket eller skadet, må du melde det til lufthavnen umiddelbart ved ankomst. eftersom du ikke melder fra på tidspunktet du modtager bagagen, anses det som prima-facit bevis for at bagagen er blevet leveret i god stand, og i henhold til transportaftalen. 8.9 DYR AIR CAIRO godtager ikke levende dyr i bur, enten som indtjekket bagage eller last AIR CAIRO accepterer kun små kæledyr i kabinen, en kat, en hund eller en fugl, mod ekstra gebyr Forhåndsaftale og bestilling må forekomme før afrejsedatoen Kæledyr i kabinen er underlagt følgende: At kæledyret er i bur og under ejers kontrol, af hensyn til andre passagere Ikke mere end tre dyr bliver accepteret i kabinen Passageren er ansvarlig for overholdelse af love og forskrifter i oprindelseslandet, mellemlanding og rejsemål Førerhund som følger handicappede passagere, er accepteret om bord, gratis, forudsat at landets love og bestemmelser bliver fulgt, og du har informeret os om det på forhånd Genstande som konfiskeres af sikkerhedspersonale i ved lufthavnen. Vi vil ikke være ansvarlige for, eller have noget ansvar med hensyn til genstande som bliver konfiskeret/inddraget fra din bagage, og / eller beholdes i lufthavnen af sikkerhedspersonale af eventuelle sikkerhed og sikkerhedsmæssige grunde HÅNDBAGAGE OM BORD Passager bliver mindet om at al håndbagage må være af en størrelse som enten passer under sædet, foran dig eller i overskabene. Genstande som overstiger maksimale mål som er givet af os kan ikke være tilladte i flykabinen på vores flyvninger. Hvis håndbagage ikke accepteres af vores ansatte vil det blive bebyrdet i henhold til AIR CAIRO Excess bagage, Omkostninger per element kan gælde. Bagagen vil blive overført til ind tjekket bagage og kvittering vil blive udstedt. Restriktioner for indhold af flydende væske i håndbagagen gælder i visse lufthavne. Passagere bør tjekke med afrejselufthavnen for specifikke sikkerhedsbegrænsninger. ARTIKEL 9: TIDTABELLER, FORSINKELSER, AFLYSNINGER AF FLYVNINGER, 9.1 TIDTABELLER

17 9.1.1 Rutetiderne som vist i tidstabellerne kan ændre sig fra den dato tidstabellen udgives og frem til den dato du ønsker at rejse Før vi godkender din bestillingen, vil vi, eller vores autoriseret agenter, informere dig om gældende afgangstider. Disse vil også fremkomme i din billet. Det hænder imidlertid at vi må ændre afgangstiden efter at vi har lagt bestillingen ind. Hvis du giver os kontaktinformation vil vi imidlertid gøre vores bedste for at informere dig om alle sådanne ændringer. Hvis vi ændrer den fastsatte rutetid efter at du har bestilt din billetten og dette ikke kan accepteres af dig, og vi ikke er i stand til at skaffe dig plads på en alternativ flyvning som du kan acceptere, har du krav på tilbagebetaling af billetprisen i henhold til artikel 9.2 AFLYSNINGER AF FLYVNINGER OG NEDLÆGGELSE AF RUTER Vi vil tage alle rimelige og nødvendige tiltag for at undgå forsinkelse i forbindelse med din transport og din bagage. I udøvelsen af disse tiltage og for at undgå en aflysning, kan vi arrangere et fly som skal opereres på vores vegne af et andet flyselskab uden at acceptere kravet om at gøre en sådan ordning Med mindre intet andet fremgår af Konvention: Hvis vi aflyser flyvningen eller nedlægger en rute, skal vi, efter dit ønske, enten: transportere dig ved første mulighed eller et senere tidspunkt som passer for dig med et andet af vores rutefly med ledig plads i en sammenlignelig serviceklasse uden tillægsomkostning, og om nødvendig, udvide gyldigheden af din billetten til vores første flyvning med ledig plads, eller Ved første anledning, eller på et senere tidspunkt som passer for dig, omdirigere dig til ankomststedet angivet i din billet i en sammenlignelig serviceklasse med vores egne eller, med rutefly tilhørende et andet flyselskab eller med anden aftalt offentlig transport, alt uden tillægsomkostning, eller Foretages en tilbagebetaling i henhold til vilkårene i artikel 10.2, og eftersom påkrævet i henhold til gældende lovgivning, om en returflyvning ved første givende lejlighed til dit oprindelige afgangssted Hvis det ikke er muligt at transportere dig til destinationen som vises på billetten inden rimelig tid ved hjælp af vores egne tjenester, og hvis du ikke ønsker en tilbagebetaling, kan vi bruge tjenestene til en anden transportør valgt af os at bringe dig til destinationen (samme klasse, hvis tilgængelig) Ved forekomst af nogen af hændelserne beskrevet i artikel 9.2.2, med mindre andet følger af konventionen, er alternativerne beskrevet i artikel gennem de eneste rets midler tilgængelig for dig, og vi skal ikke have yderligere ansvar overfor dig Hvor dit flyet bliver opereret af os fra en lufthavn indenfor EU og er blevet aflyst eller forsinket i mindst fire (4) timer eller du er blevet nedgraderet på en ufrivillig basis, kan du have ret til visse rettigheder og vi vil informere dig om disse rettigheder hvis det bliver aktuelt.

18 9.2.5 Hvis du ikke klarer at bekræfte en reservation for enhver flyvning hvor en bekræftelse er nødvendig, kan vi aflyse alle dine reservationer. Ingen refusion af billetprisen vil være tilgængelig i forbindelse med sådanne aflysninger, med mindre andre betingelser gælder for din billet. 9.3 Nægtet forsendelse på grund af overbooking: I tilfælde du bliver nægtet ombordstigning vil vi tilbyde kompensation og assistanse indenfor rammen af AIR CAIRO vilkår og alle andre gældende forskrifter som angår dine rettigheder ved overbooking Vi vil prioritere enlige mindreårige, syge og funktionshæmmede mennesker. I alle andre tilfælde vil passagerene blive tildelt en plads på fly i den rækkefølgen de tjekker ind, vi tager også hensyn til specifikke interesser Hvis vi forventer at nægte ombordstigning på et fly, vil vi først bede frivillige om at overgive sine reservationer i bytte for fordele Enhver passager som nægtes forsendelse på grund af overbooking har ret til erstatning. Dette beregnes ifølge AIR CAIRO vilkår og enhver gældende regulering for dette Den økonomiske kompensationen vil blive vurderet ud fra hvert enkelt tilfælde. 9.4 Flybytte Vi forbeholder os retten til at erstatte forsendelse med en alternativ operatør og / eller fly. ARTIKEL 10: REFUTION / TILBGEEBETALING 10.1 BERETTIGET TIL Refusion Vi vil refundere en billet eller dele af den, i overensstemmelse med gældende billetpriser og pristakster, efter følgende regler: Såfremt ikke noget andet er angivet, skal vi foretage tilbagebetaling enten til den person som er navngivet i billetten eller til den person som har betalt for billetten, såfremt tilfredsstillende bevis for sådan betaling kan fremlægges Eftersom en billet er betalt af andre end den som er navngivet i billetten, og billetten indikerer at der foreligger en restriktion vedrørende tilbagebetalingen, vil vi foretage betaling til den person som oprindeligt betalte for billetten Med undtagelse af tilfælde hvor billetten er mistet, sker tilbagebetaling kun ved overlevering af billetten og alle ubenyttede flybilletter til os. Dette gælder ikke ved elektroniske billetter Refusion af flybilletter betalt for via kreditkort vil bare blive krediteret kontoen som blev brugt til at betale for billetterne. Refusionsbeløbet skal være i overensstemmelse udelukkende til størrelsen og valutaen specificeret på billetten i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne i denne klausul. Det tilbagebetalte beløb i kreditkortholderens konto kan afvige fra oprindelig indbetalt beløb grundet konverteringer og afgifter pålagt af kreditkortselskabet. Disse afviklinger skal ikke give grundlag for krav mod os ved tilbagebetaling UFRIVILLIG REFUTION / TILBAGEBETALING Hvis vi: (I) afbryder en flyvetur; (Ii) Mislykkes at operere et fly efter planen;

19 (Iii) Ikke transporterede dig på et fly som du har bekræftet reservation til, har mødt i tide i henhold til ombordstignings fristen, og du ikke har blevet nægtet forsendelse efter disse transportvilkår; (Iv) Ikke lykkes at stoppe på dit rejsemål eller stoppested; eller (V) forårsaget at du er gået glip af en tilsluttende fly tur da du har en bekræftet reservation og i tilstrækkelig tid var medberegnet for videre tilslutning. Refusionens størrelse skal være, med mindre andet er specificeret af hensigtsmæssig lov: Hvis ingen del af billetten er benyttet, et beløb tilsvarende billetprisen; Hvis en del af billetten er benyttet, skal tilbagebetalingen ikke være mindre end forskellen mellem betalt billet og gældende pris for rejse mellem destinationerne hvor billetten har været benyttet FRIVILLING REFUSION / TILBAGEBETALING Med undtagelse af ikke-refunder bare billetter skal tilbagebetalingsbeløbet være det samme som billetprisen med fradrag af eventuelle administrations- og afbestillingsgebyr eftersom ingen del af billetten er benyttet; Med undtagelse for ikke-refunder bare billetter skal tilbagebetalingsbeløbet være i overensstemmelse med forskellen mellem billetprisen og gældende pris for rejse mellem de lufthavne hvor billetten har vært brugt, med fradrag af eventuelle administrations- og afbestillingsgebyr hvis en del af billetten er benyttet REFUSION / TILBAGEBETALING af mistet billet Hvis du mister din billetten eller en del af billetten, vil tilbagebetaling finde sted så snart det er praktisk mulig efter udløbet af billettens gyldighedstid hvis tabet dokumenteres på en tilfredsstillende måde, og mod at der betales et rimelig administrationsgebyr, forudsat at: tabt billet, eller del af billet, ikke har vært benyttet, tidligere refunderet eller erstattet, bortset fra tilfælde hvor benyttelse, refusion eller erstatningsbillet af eller til en tredjeperson er et resultat af vores egen skødesløshed, og at den person som modtager tilbagebetalingen forpligter sig til at tilbagebetale det refunderede beløb i tilfælde af at der har forekommet svindel, og den tabte billetten eller del af denne er benyttet af tredjemand (bortset fra når bedrageri eller benyttelse af en tredjeperson er forårsaget af vores egen k) Hvis vi eller vores autoriserede agent mister billetten eller del af den, skal tabet være vores ansvar Ret til at NÆGTE REFUSION / TILBAGEBETALING Vi kan afslå at refundere/tilbagebetale en billet hvis anmodning om tilbagebetaling er fremsat efter billettens udløbsdato Vi kan afslå at refundere/tilbagebetale en billet som er blevet forevist os eller for myndighederne i et land som viser at du har til hensigt at rejse fra landet, med mindre du ikke på en tilfredsstillende måde kan dokumentere at du har tilladelse til at blive i landet eller at du vil rejse derfra med et andet flyselskab eller andet transportmiddel VALUTA Alle refusioner vil være underlagt de love, regler og reguleringer som gælder i det land hvor billetten oprindelig blev købt og i det land hvor refusionen skal finde sted. Refusion vil normalt ske på samme måde og i den samme valuta som da billetten blev købt, men vi kan, efter en vurdering, forestå udbetaling i en anden valuta HVEM UDBETALER REFUSION / TILBAGEBETALING Frivillig refusion/tilbagebetaling udbetales kun af det flyselskab som oprindelig udstedte billetten eller af dette flyselskabs autorisererede agent.

20 10.8 rettigheder Med mindre vi udtrykkelig siger noget andet i disse transportvilkår, vil de rettigheder til refusion fastsat i artikel 10 repræsentere dine eneste rettigheder mod os hvis din forsendelse ikke finder sted, uanset grundlag, og vi vil ikke have noget ansvar overfor dig for eventuelle yderligere tab eller udgifter. ARTIKEL 11: OPFØRSEL OMBORD PÅ FLYET 11.1 GENERELT Hvis vi, efter udøvelse af rimelig estimering, vurderer det sådan, at du opfører dig på en måde som tilsiger at du sætter sikkerheden til personer om bord i fare, eller mistænker dig for at ville gøre skade på fly og inventar, eller du hindrer besætningen i at udføre deres pligter, eller undlader at rette dig efter anvisninger fra besætningen om bord inklusiv, men ikke begrænset til rygning, alkohol- eller narkotikaindtag, eller opfører dig på en sådan måde at det er til ulempe og/eller gene for andre passagere og/eller besætning, kan vi tage de forholdsregler vi anser nødvendige for at hindre fortsættelse af sådan opførsel. Dette inkluderer også brug af tvang. Du kan blive sat af flyet, blive nægtet videre forsendelse fra enhver lufthavn, og kan blive anmeldt for strafbare forhold begået om bord. I tillæg kan vi kræve at du erstatter os for alle pålagte omkostninger og/eller tab i forbindelse med sådan uacceptabel opførsel ELEKTRONISK UDSTYR Af sikkerhedsmæssige grunde kan vi forbyde eller begrænse brug af elektronisk udstyr om bord på vores fly. Et elektronisk udstyr inkluderer, men er ikke begrænset til mobiltelefoner, lap-top computere, bærbare båndoptagere, transistorradioer, Cd-spillere, elektroniske spil eller senderudstyr, inklusiv radiostyret legetøj og walkie-talkies. Brug af høreapparater og hjertepacemakere er imidlertid tilladt. ARTIKEL 12: AFTALE MED FLYSELSKABET OM ANDRE TJENESTER 12.1 GENERELT Hvis vi påtager os at bestille andre tjenester for dig end flyrejser, eller vi udsteder en billet eller rejsekupon ( voucher ) i forbindelse med andre tjenester end flyrejser (for eksempel bestiller hotel eller lejebil), og sådanne tjenester ydes af en tredjemand, gør vi dette kun som din agent. I sådanne tilfælde er det aftalevilkårene for tredjemandens tjenester som gælder eftersom vi også er behjælpelige med at arrangere anden transport for dig på land kan andre betingelser gælde, sådanne betingelser får du ved at kontakte os. ARTIKEL 13: REJSEDOKUMENTER 13.1 GENERELT Du er selv ansvarlig for at fremskaffe alle nødvendige rejsedokumenter, inklusiv visa, samt overholde alle love, forskrifter og øvrige myndighedsbestemmelser knyttet til rejsen i de lande du flyver fra, til eller hvor du er i transit Vi er ikke ansvarlige for de følger det måtte få for passagere fordi han eller hun ikke har anskaffet sådanne dokumenter eller visa, eller ikke overholder givne love, forskrifter, krav, retningslinjer eller ordre REJSEDOKUMENTER Før rejsen begynder skal du kunne fremvise alle udrejse-, indrejse-, sundheds- og andre dokumenter som kræves i henhold til love, forskrifter og bestemmelser fastsat af de offentlige myndigheder i de berørte lande og tilladte os at tage og beholde kopi af disse dokumenter. Vi forbeholder os retten til at nægte forsendelse hvis du ikke har overholdt gældende regler, eller hvis det viser sig at dine rejsedokumenter ikke ser ud til at være i orden, eller du ikke tillader os at tage kopier af sådanne rejsedokumenter NÆGTET INDREJSE

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) 1 DEFINITIONER I nærværende Transportbetingelser, med mindre sammenhængen kræver en anden betydning eller andet er udtrykkeligt fastsat, har de i disse

Læs mere

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 2. Anvendelsesområde... 7 3. Billetter... 9 4. Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer... 14 5. Reservationer...

Læs mere

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument:

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: SUN-AIR skal være det transporterende luftfartselskab. Du skal være indehaver af en bekræftet reservation til en af vores

Læs mere

Generelle betingelser for flytransport

Generelle betingelser for flytransport Generelle betingelser for flytransport September 2014 Præambel Disse betingelser for transport er gældende for forholdet mellem dig som passager og os som flyselskab vedrørende din transport om bord på

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

BEFORDRINGSBESTEMMELSER

BEFORDRINGSBESTEMMELSER BEFORDRINGSBESTEMMELSER 1. Generelt 1.1. Befordringsbestemmelser Befordring vil normalt være undergivet bestemmelserne i Montrealkonventionen af 1999, tillempet national lovgivning (for Danmarks vedkommende

Læs mere

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FORMULAR TIL BRUG VED KLAGER OVER ET LUFTFARTSSELSKAB OG/ELLER ET NATIONALT HÅNDHÆVELSESORGAN Flypassagerers rettigheder i tilfælde af afvist ombordstigning,

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

Befordringsbestemmelser DK

Befordringsbestemmelser DK Befordringsbestemmelser DK 1. Generelt 1.1. Befordringsbestemmelser Befordring vil normalt være undergivet bestemmelserne i Montrealkonventionen af 1999, tillempet national lovgivning (for Danmarks vedkommende

Læs mere

Autoriseret agent. Flyselskabet. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. truffet.

Autoriseret agent. Flyselskabet. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. truffet. GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDR RING PÅ FLYVNINGER OPERERET AF DANISH AIR TRANSPORT A/S Artikel 1. Definitioner Autoriseret agent En agent, som er godkendt af flyselskabet til at sælge billetter til passagerer

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER Vejle, april 2016 Betingelserne regulerer aftale om formidling af flybilletter mellem VR Travel, CVR 80511817, (herefter benævnt rejsebureauet) og kunder

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Resumé af buspassagerers rettigheder 1

Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Forordning (EU) nr. 181/2011 (i det følgende benævnt "forordningen") finder anvendelse fra den 1. marts 2013. Forordningen fastsætter et minimum af rettigheder for

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Vejledning til flyrejseaftalen

Vejledning til flyrejseaftalen Vejledning til flyrejseaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193-1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1. Indledning 3 2. Stikordsregister

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE UK version, august 2014 DANSK VERSION - AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE 1 Definitioner 3 2 Anvendelsesområde 6 3 Billetter 7 4 Billetpriser

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 14. juni 2012 Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly Kommissionen har offentliggjort et sæt retningslinjer, der afklarer

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 *********************************

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 ********************************* 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 268/05 afsagt den 12. december 2005 ********************************* KLAGER G L (4 voksne og 1 barn ) Pottemagerporten 11 2650 Hvidovre SALGSBUREAU ARRANGØR

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0115 - genoptaget afsagt den 19. marts 2015 ****************************** KLAGER CFR (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0334 afsagt den 9. september 2014 ****************************** KLAGER TW (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Playa las

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0068 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER KDS (4 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV FDM Travel

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Generelle vilkår for befordring af passagerer og bagage

Generelle vilkår for befordring af passagerer og bagage A/S Postboks 1012 3900 Nuuk Greenland Tel.: +299 34 34 34 Fax: +299 32 72 88 www.airgreenland.gl AS Reg. nr. 30672 Version af 30. november 2017 Generelle vilkår for befordring af passagerer og bagage Indhold:

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

Vilkår og betingelser ved online handel

Vilkår og betingelser ved online handel Vilkår og betingelser ved online handel Gældende per 24 juni 2015 1. Generelle betingelser Alle aftaler indgås på dansk e-mærket e-handelsfonden har tildelt IKEA e-mærket. Kontroller din ordrebekræftelse

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 21. december 2016 ****************************** KLAGER [K] (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Praktikophold. Sydney, Australien.

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0111 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AAS (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser 1/9 Generelle forretningsbetingelser Opdateret 16-12-2015 Nedenstående betingelser er gældende for alle rejsende med Akademisk Rejsebureau. Ved indbetaling af depositum bekræfter den rejsende samtidig

Læs mere

Luftfartsloven - Warszawakonventionen (uddrag)

Luftfartsloven - Warszawakonventionen (uddrag) Luftfartsloven - Warszawakonventionen (uddrag) Kapitel 9 Befordring med luftfartøj Anvendelsesområde 90 Bestemmelserne i dette kapitel gælder for befordring med luftfartøj af passagerer, rejsegods eller

Læs mere

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1 Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1 Forordning (EU) nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje finder anvendelse

Læs mere

Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage

Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage Januar 2015 Kære passager hos Jet Time Nærværende befordringsbetingelser supplerer den aftale, der er indgået mellem Deres

Læs mere

Hvis resultatet af kontrollen af de foreliggende oplysninger er positivt og stemmer overens med sømandens angivelser eller dokumenter, kan de

Hvis resultatet af kontrollen af de foreliggende oplysninger er positivt og stemmer overens med sømandens angivelser eller dokumenter, kan de Del 1 REGLER FOR UDSTEDELSE AF VISUM VED GRÆNSEN TIL VISUMPLIGTIGE SØMÆND I TRANSIT Disse regler vedrører udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne for så vidt angår

Læs mere

Bookingsvilkår -------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår -------------------------------------------------------------------------------- 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0071 afsagt den 11. september 2015 ****************************** KLAGER KT (6 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Top

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0104 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER KKM (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Kuoni Scandinavia Danmark, filial af

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 91/7

Den Europæiske Unions Tidende L 91/7 3.4.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 91/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 272/2009 af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0079 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER SMBJ (2 personer) v/ fuldmagtshaver KBH SALGSBUREAU ARRANGØR Langley Travel Denmark

Læs mere

BILAG 10. 1 KONSEKVENS HVIS RYANAIR IKKE VAR MEDTAGET HOS MOMONDO

BILAG 10. 1 KONSEKVENS HVIS RYANAIR IKKE VAR MEDTAGET HOS MOMONDO 10. Bilag BILAG 1 KONSEKVENS HVIS RYANAIR IKKE VAR MEDTAGET HOS MOMONDO Nedenfor er illusteret, hvilken konsekvens, det ville have været, hvis Ryanair ikke var medtaget i søgeportalen, som tidligere har

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

FLY 2018 Side 1/5. Fra Til Dag Udrejs Ank. Hjemr. Ank. Fly ud/hjem Bemærkninger. Billund Varna Hjemrejse natten efter onsdag.

FLY 2018 Side 1/5. Fra Til Dag Udrejs Ank. Hjemr. Ank. Fly ud/hjem Bemærkninger. Billund Varna Hjemrejse natten efter onsdag. FLY 2018 Side 1/5 Rute 1. Direkte TORSDAG fra Billund til Varna - sælges som enkeltbilletter Dato 31.05 07.06 14.06 21.06 28.06 05.07 12.07 19.07 26.07 02.08 09.08 16.08 23.08 30.08 06.09 13.09 Udrejse

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

FLY 2017 Side 1/5. Fra Til Dag Udrejs Ank. Hjemr. Ank. Fly ud/hjem Bemærkninger

FLY 2017 Side 1/5. Fra Til Dag Udrejs Ank. Hjemr. Ank. Fly ud/hjem Bemærkninger FLY 2017 Side 1/5 Rute 1. Direkte TIRSDAG fra Billund til Varna - sælges som enkeltbilletter Dato 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 Udrejse 3395

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0044 Klageren: XX Indklagede: DSBØresund CVRnummer: 2930824 Klagen vedrører: Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Ordrebekræftelse Triton Ballerup Svømmeklub Club La Santa februar juni 2016

Ordrebekræftelse Triton Ballerup Svømmeklub Club La Santa februar juni 2016 Ordrebekræftelse Triton Ballerup Svømmeklub Club La Santa 14. - 26. februar 2017 17. juni 2016 Kl. Tirsdag den 14. februar 2017 Fly nr.: 05.35 Vi anbefaler seneste mødetid i Københavns lufthavn til min.

Læs mere

FLY 2017 Side 1/5. Fra Til Dag Udrejs Ank. Hjemr. Ank. Fly ud/hjem Bemærkninger

FLY 2017 Side 1/5. Fra Til Dag Udrejs Ank. Hjemr. Ank. Fly ud/hjem Bemærkninger FLY 2017 Side 1/5 Rute 1. Direkte TIRSDAG fra Billund til Varna - sælges som enkeltbilletter Dato 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 Udrejse 995 2295

Læs mere

Indholdsfortegnelse 5.1 GENERELT... 9

Indholdsfortegnelse 5.1 GENERELT... 9 Indholdsfortegnelse ARTIKEL 1. DEFINITIONER... 4 1.1 AUTORISERET AGENT... 4 1.2 BAGAGE... 4 1.3 BAGAGEKVITTERING... 4 1.4 BAGAGEKUPON... 4 1.5 BILLET... 4 1.6 ELEKTRONISK ELLER TELEFONISK BILLETTERING...

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2016/0114 afsagt den 31. august 2016 ****************************** KLAGER [K] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Rundrejse. Bangkok, Thailand.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0120 afsagt den 16. oktober 2015 ****************************** KLAGER K (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR B B REJSEMÅL Athen, Grækenland. 27.-30.8.2015.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0026 afsagt den 1. juli 2015 ****************************** KLAGER MEV (1 person) v/ IAW SALGSBUREAU ARRANGØR GIBA Travel ApS GIBA Travel ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 13. december 2016 ****************************** KLAGER [K] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV [B] [B] Rundrejse.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere