Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre"

Transkript

1 Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Februar 2012

2 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul Undervisningsplan for ergoterapi- modul Opgave Undervisningsplan for anatomi modul Undervisningsplan for fysiologi modul Undervisningsplan for Gerontologi modul 3 ERG Undervisningsplan for Geriatri modul 3 ERG Undervisningsplan for psykologi modul 3 ERG Undervisningsplan for klinisk undervisning modul Retningslinjer for intern skriftlig prøve - modul Obligatorisk litteraturliste modul 3 ERG

3 Modulbeskrivelse modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Forudsætninger for modulet Fagelementer inden for ergoterapi og de relaterede vidensfag fra modul 1 og 2. Tema Modulet rettes mod undersøgelse af funktionsevne i forhold til udviklings- og sundhedsaspekter. Der arbejdes med betydningen af nedsat funktionsevne og udvikling i aktivitetsudøvelse i forhold til livsfaser, sundhed og sygdom. Der er fokus på almindelig daglig levevis (ADL, forstået som egenomsorg, arbejde og fritid), dominerende aktiviteter (leg, læring og arbejde) og dagliglivets sammensætning af aktiviteter (aktivitetsformer, aktivitetsmønster og aktivitetsbalance). Der arbejdes med den menneskelige udviklings betydning for forandringer i aktivitetsudøvelse med særlig vægt på barnets udvikling. I arbejdet med undersøgelse og vurdering af betydningen af nedsat funktionsevne inddrages viden om sygdomme samt deres forløb og prognose. Der arbejdes med, hvordan forbedret funktionsevne og ændringer i omgivelser livet igennem kan skabe bedre vilkår for aktivitetsudøvelse. Den kliniske undervisning rettes mod professionelle relationer og partnerskaber. Der arbejdes med aktivitetsanalyse og undersøgelse af funktionsevne som grundlag for ergoterapeutisk intervention. Ergoterapeutiske interventionsmetoder afprøves under vejledning. Der reflekteres over den terapeutiske rolle, herunder etablering af terapeutisk kontakt og anvendelse af klientcentrerede principper. Læringsudbytte: Den studerende kan ved modulets afslutning: tilrettelægge og begrunde et ergoterapeutisk interventionsforløb ved anvendelsen af en ergoterapeutisk arbejdsprocesmodel undersøge, analysere og vurdere borgerens funktionsevne, udviklingspotentiale og aktivitetsudøvelse i forhold til en meningsfuld og sundhedsfremmende hverdag med fokus på ADL, dominerende aktiviteter og aktivitetsmønstre fremlægge undersøgelsesresultater og formulere behov for ergoterapeutisk intervention og fastsætte mål for den ergoterapeutiske intervention i samarbejde med borgeren redegøre for og reflektere over principperne for klientcentreret praksis i alle faser af den ergoterapeutiske arbejdsproces identificere etiske dilemmaer i den ergoterapeutiske praksis redegøre for grundlæggende viden indenfor anatomi, fysiologi og sygdomslære i forhold til menneskets funktionsevne redegøre for psykologiske aspekter i udviklingen af menneskets aktivitetsudøvelse i forhold til livsfaser, sundhed og sygdom reflektere over egen faglige formåen og begrænsninger i forhold til faglig udvikling og livslang læring 1

4 Indhold i modulet og ECTS point Fag ECTS Workload Ergoterapi 5,5 154 Klinisk undervisning 3 84 Geriatri 0,5 14 Gerontologi 0,5 14 Anatomi 1,5 42 Fysiologi 2 56 Psykologi 2 56 I alt 15 ECTS 420 Studieformer i modulet Lektioner /lærerstyret undervisning Forelæsning, dialogbaseret undervisning m.v. i alt: ca. 91 lektioner Vejledning: 2 lektioner pr. gruppe Introduktion, formidling og evaluering af øvelser og opgaver i alt: 11 lektioner Klinisk undervisning: 60 t. Timer/studenterstyret undervisning: Arbejde med opgaver og øvelser ca.: 40 t. Forberedelse i alt: ca.180 t Modul prøve: 30 t. Opgaver i modulet 3 Se særskilte beskrivelser og retningslinjer for opgaver i modul 3. Modul prøve Se retningslinjer for intern modul prøve 3 Bedømmelse Intern prøve 7 trinsskalaen. 2

5 Undervisningsplan for ergoterapi- modul 3 HOLD: ERG 511 Forudsætninger for ergoterapiteori: Pensum og opgaver fra modul 1 og 2- både fra teoretisk og klinisk undervisning Læringsmål Dato Emne Litteratur Lektioner + studietimer Identificere og vælge undersøgelsesredskaber og analysere forhold som har betydning for valg af redskabet Definere og forklare livsfaser og deres dominerende virksomheder Intro modul og opgave 1 1 lekt 7.02 Forskellige livsfaser og deres dominerende virksomheder Borg et.al (2007): kap. 4 Kielhofner,G (2006): kap 10 Fortmeier & Thanning (2003): kap lekt Studieteknik 2 lekt Forhold der har indflydelse på valg af undersøgelsesredskab Kompendie: Hagedorn, Rosmary (2000) 2 lekt Fælles studietid 3 timer Identificere, definere og redegør barnets sanse-, motoriske og kognitive udvikling i relation til aktivietetsudøvelse Barnets sanse- motoriske, kognitive udvikling og dens betydning for aktivitetsudøvelse Andersen,I; Lautitzen,G & Stokholm,G (2010): Kap. 1 Kompendie: 4 lekt. Aktivitet og leg Rigby, P & Rodger, S (2006) Pollock, N; Missiuna, C; Rodger, Aktivitetsrettede undersøgelsesredskaber S (2010) 3

6 15.02 Barnets sanse- motoriske, kognitive udvikling og dens betydning for aktivitetsudøvelse Sanseintergration Skard, G & Bundy, A (2008) Thorvaldsdottir, S; Pedersen, B F; Lauridsen, G H (2007) Missiuna, C; Pollock, N; Law, M (2004) Mandrich, A et.al. (2004) Keller, J et.al. (2005) Borg et.al. (2007): Kap. 14 (supplerende) Andersen,I; Lautitzen,G & Stokholm,G (2010): Kap. 2 og 3 4 lekt. L Fysisk aktivitet- undervisningsmetoder Kompendium: 2 lekt. Rønholt og Peitersen(2000) Fælles studietid - vejledning 1 lekt Barnets sanse- motoriske, kognitive udvikling og dens betydning for aktivitetsudøvelse Bevægelsesudvikling Kognitiv udvikling og læring Andersen,I; Lautitzen,G & Stokholm,G (2010): kap. 4 og 5 Kompendie: Kissow, Lisby & Læssøe (2011) kap. 3 Østergaard,Helle (2008) Ergoterapeuten (1996) 4 lekt. 4

7 Stemme, G & Eicsted, D (2005) Fælles studietid - vejledning 2 lekt. Anvende undersøgelsesmetoder samt målrette, tilpasse og reflektere over disse i relation til børn, voksne og ældre Reflektere over og analyse professionelle relationer og partnerskaber Intro kl. uv. herunder Individuel studieplan 2 lekt Fysisk aktivitet børn Andersen et al lekt Konflikthåndtering. Kompendie: Hamerich, E og 3 lekt. Frydensberg, K:Konflikt og kontakt. Kap:11 At forstå konflikter Professionelle relationer og partnerskab Repeter artikelsamling modul 1: 3 lekt. Sommerbeck L. (2002) Klienten Opsummering af tidligere undervisning af er eksperten. I: Psykolog Nyt f.eks. klientcentreret praksis, etik, nr.6, kommunikation m.v. Casemore, R. (2007) Personcentreret rådgivning i en nøddeskal. Dansk psykologisk forlag s Townsend et al (2002): Klientcentreret praksis Artikelsamling modul 3: Gjøsund, P og Huseby, R (2009): S Præstegaard et al. S Townsend et al (2008) kap 4 Borg et al (2007) kap 6 5

8 21.02 Intro modul prøve Retningslinier for modulprøve 1 lekt Fælles studietid 2 timer 22, 23 Fælles studietid 10 timer Fælles studietid - video 3 timer Fysisk aktivitet øvelse med børn Andersen et al lekt. Hold Fysisk aktivitet øvelse med børn Andersen et al lekt. Hold 2 Planlægge og demonstrere en 1.03 Mundtlig formidling opgave 1 på ½ hold 5 lekt mundtlig formidling og anvende video som middel i formidlingen. Hold 2 hvor video inddrages i formidlingen. Formidle de vigtigste erfaringer de har fået med arbejdet med opgave Hold 1 At få kendskab til konfliktforståelse og kunne reflektere over egen konfliktadfærd i forhold til egen læring og læringsmiljøet. Se undervisningplan for klinisk 5.03 Klinisk undervisning undervisning Refleksion over oplevelser og professionelle relationer og Opsamling af klinisk undervisning. Herunder analyse af egen rolle i kl. uv. 4 lekt. 6

9 partnerskaber i klinisk undervisning Søgning i databaser og intro til læsning Dalland, O 2007: Metode og 2 lekt. Reflektion over variation i den forskningsartikel opgaveskrivning for studerende, personbaserede aktivitetsanalyse Kap. 4 (s.60-70) Gyldendal nyt Finde og refere artikel, angive artikeltype og diskutere anvendelse af resultater i en aktuel praksis Arbejde med forskningsartikel- studietid Formidling af artikel- nordisk forlag Brandt, Å og Winding, K, 2007:Søgning og vurdering af ergoterapirelevant forskning. Kap.24 s I Borg, T et 2 timer 1 lekt al(2007) Basisbog i ergoterapi, Anvende og analyser data fra klinisk Munksgaard undervisning ved brug af udvalgte ergoterapeutiske referencerammer OTIPM - arbejdsprocesmodel (Før eller sammen med intro til opgave 2) Borg et al (2007): , lekt. At den studerende kan beskrive den Printvenlig udgave af OTIPM og ergoterapeutiske arbejdsprocesmodel Dansk oversættelse af de 10- OTIPM dimensioner Artikelsamling modul 3: Fisher G. A: s Anvende arbejdsprocesmodel til at systematisere og beskrive ergoterapeutens arbejdsproces og tilgang i forhold til en bestemt klient og til at systematisere data om klienten Intro opgave 2 1 lekt Fælles studietid Arbejde med opgave 2: Bearbejde data ud Kielhofner(2006): kap2,4,5,6,7,8 og s timer fra arbejdsprocesmodel, modeller og m. h. Borg et al : s , s på ressourcer og belastninger, mål og Townsend et al.(2008): s s overvejelser om handling , s

10 29.03 Artikel modul 1: Townsend et al.(2002): s (CMOP) Kompendie modul 2 D: Crepeau et al Fysisk aktivitet ældre i gymsal Pilmark et al (2007) 3 lekt Fysisk aktivitet ældre i teorilokale Pilmark et al (2007) 1 lekt Fysisk aktivitet ældre hold i gymsal Pilmark et al (2007) 2 lekt Fysisk aktivitet koordination Kompendium: 4 lekt. Gjerset(1992) s Feedback på opgave 2 3 lekt. Begge hold Intern prøve (skriftlig) 2 dage Studieformer Lektioner /lærerstyret undervisning : Opgave baseret læring, forelæsning, dialogbaseret undervisning m.v. (ca. 48 lektioner) Vejledning ( 2 lektioner pr gruppe) Introduktion, formidling, og evaluering af øvelser og opgaver (7 lektioner) Timer/studenterstyret undervisning: 8

11 Arbejde med opgaver og øvelser (ca.40 timer ) Forberedelse (ca. 52 timer) Afleveringer En video + en opgave i modulet Prøveforudsætninger Aflevering af video sekvens. Bedømmelse Intern mundtlig prøve 7 trinskalaen 9

12 Opgave 1 Opgave i anvendelse af undersøgelsesredskab og relationer og partnerskab Trin 1. Introduktion Se udleveret arbejdspapir Samarbejdsaftaler i opgavegrupper Trin 2. Arbejde med opgaven Forberedelse Der vælges undersøgelsesredskab og undersøgelsesmetode og valgene begrundes Beskrivelse af redskabet: Oprindelse, målgruppe, opbygning og registrering, fokus, undersøgelsesmetode og formål (anvend artiklen : Tools for practice) Evt. tilpasninger af redskabet i forhold til jeres klient Forberedelse af undersøgelsen - Fordele roller som undersøger og observatør - Forberede kontakten til klienten/borgeren - Forberede introduktion til, udførelse af og afslutning af undersøgelsen - Aftale registreringsmetode - Forberede videooptagelse Udførelse af undersøgelsen med videooptagelse Efterbearbejdning Klipning af video indeholdende introduktion, del af undersøgelse og afslutning Refleksion i forhold til forberedelse, udførelse og afslutning Refleksion i forhold til relation og partnerskab Dokumenter resultaterne af undersøgelsen Tidsforbrug 21 timers fælles studietid Trin 3. Formidling, feed back og refleksion 3 dage før formidlingen lægges beskrivelsen af undersøgelsesredskabet i mappe på fronter, således at de studerende og underviseren er introduceret til det valgte redskab inden den mundtlige formidling Mundtlig formidling: 5 lektioner på halvt hold. 40 min. pr. gruppe. 10min skal indeholde video med introduktion til undersøgelse, udvalgte dele af undersøgelsen og afslutningen på undersøgelsen. 20 min til at formidle: begrundelse for valg af redskab og metode, kritisk refleksion i forhold til introduktion til redskabet, udførelse af undersøgelsen og afslutning som vist på videoen, kritisk refleksion i forhold til relation og partnerskab i forhold til klienten på videoen formidling af resultaterne af undersøgelsen. 10

13 Læringsudbytte: gruppen formidler de 5 vigtigste erfaringer de har fået om anvendelse af undersøgelsesredskaber og professionelle relationer og partnerskaber. Disse føres ind i individuel studieplan. Læringsmål: Udarbejd et personligt socialt mål, som retter sig mod dit bidrag til at gruppen får et godt samarbejde. Fremlæg dit mål for gruppens medlemmer. Reflektere over, hvordan det lykkedes dig at arbejde med målet og skriv det ind i individuelstudieplan sammen med de øvrige 5 erfaringer vedrørende arbejdet med opgaven. 10 min til feedback. 5 minutter til forberedelse i feedback gruppen og 5 min til feed back fra studerende og underviser. Praktisk tilrettelæggelse 10 grupper Vejledning 1 lektion 11

14 Undervisningsplan for anatomi modul 3 ECTS: 1,5 = 42 studietimer Forudsætninger for anatomi: Grundlæggende viden om bevægeapparatets overordnede opbygning. Omfattende viden om armens skelet, led, muskler og nerver. Grundlæggende viden om bevægelsesanalyse. Uge Læringsmål: Emne Litteratur At den studerende 7/2 kan redegøre for hvirvelsøjlens skelet, led, ledbånd og bevægemuligheder columna vertebralis Bojsen-Møller (2006) s , s Knudsen og Sandermann (2006) s , s lekt. 8/2 16/2 formidle columnas funktion for en udvalgt målgruppe kan redegøre for de profunde rygmuskler og deres innervation. - columna vertebralis fortsat -introduktion 27/2 arbejde med opgave i columna 28/2 kan redegør for bugens muskler og bækkenet som vippe 19/3 kan tilegne sig et overblik over rygsøjlens anatomi m. erector spinae. Bojsen-Møller (2006) s , Vejledning (½ time pr studiegruppe) Knudsen og Sandermann (2006) s bugens muskler Bojsen-Møller (2006) s manuduktion 3 Knudsen og Sandermann (2006) s , lekt. 1 lekt. 2 lekt. 2 lekt. 7 timer 2 lekt. 3 lekt. 12

15 Opgaver i modul 3 Udarbejde information om rygsøjlen til en selvvalgt målgruppe. Manuduktionshæfte 3 udfyldes. Pædagogiske former Lektioner /lærerstyret undervisning : Forelæsning, dialogbaseret undervisning m.v. gruppearbejde Evalueringsform/bedømmelse: Indgår i modulprøven sammen med ergoterapiteori. 13

16 Undervisningsplan for fysiologi modul 3 ECTS: 2,0 = 56 studietimer: 20 lekt. (17 lekt. i fysiologi + 3 lekt. sammen med krop og bevægelse). Forudsætninger for fysiologi: Omfattende viden om muskelfysiologi. Uge Læringsmål: At den studerende 8/2 kan gøre rede for nervesystemets opbygning og funktion 15/2 kan gøre rede for hvilemembranpotentialets opståen og vedligeholdelse Emne Nervesystemet Litteratur nervesystemets opbygning og funktion Schibye og Klausen (2005): hvilemembranpotentialet transport af stoffer s ny udg. s s ny udg. s s ny udg. s /2 kan gøre rede for aktionspotentialet i en nervefiber aktionspotentialet s ny udg. s lekt. 28/2 kan gøre rede for nerve til nerve forbindelsen synapsen s ny udg. s Lektioner 2 lekt. 3 lekt. 2 lekt. 29/2 kan definere de forskellige typer af sanseceller samt beskrive generatorpotentialet og adaptation 21/3 kan gøre rede for vestibularsansen og buegangssanserne kan beskrive smertesansen og dens regulering 21/3 kan definere en refleks og en refleksbue har kendskab til den myotatiske og den antimyotatiske refleks sanseceller, generatorpotentiale og hudens mekanoreceptorer labyrintsanserne smerte s ny udg. s s ny udg. s s ny udg. s reflekser s ny udg. s lekt. 3 lekt. 1lekt. 3/4 kan forklare koordineringen af kendte og ukendte bevægelser koordination = praktisk del i gymsal med fysisk aktivitet 3 lekt. 14

17 3/4 neuromuskulær kontrol m. fysisk aktivitet s ny udg. s lekt. Opgaver i modul 3: ingen Pædagogiske former: Lektioner /lærerstyret undervisning: Forelæsning, dialogbaseret undervisning m.v. praktisk afprøvning gruppearbejde Evalueringsform/bedømmelse: Intern prøve Indgår i modulprøven sammen med ergoterapiteori 15

18 Undervisningsplan for Gerontologi modul 3 ERG 511 Forudsætninger De studerendes viden og erfaringer fra tidligere uddannelse og arbejde synliggøres og inddrages i undervisningen Uge/dato Læringsmål Emne Litteratur Workload -Den studerende kan redegøre for begrebet Introduktion til aldring og aldringsbegreber, Hansen (2002) kap 2,3 2 lekt. aldring, demografi, forskel-lige aldringsmodeller og - har kendskab til aldringsmodeller, syn på aldring. Kirk (2006)kap har kendskab til livskvalitet og ældre Forskellige aldringsmodeller og syn på aldring. Introduktion til livskvalitet og ældre Kirk(2006) kap. 3,4,5,12 3 lekt. Studieform Lektioner/lærerstyret undervisning Bedømmelse Faget gerontologi og bedømmelse heraf integreres i modulprøven modul 3 16

19 Undervisningsplan for Geriatri modul 3 ERG 511 Forudsætninger: De studerendes viden og erfaringer fra tidligere uddannelse og arbejde synliggøres og inddrages i undervisningen Uge Læringsmål Den studerende Emne Litteratur Workload kan redegøre for geriatriske problemstillinger som grundlag for ergoterapeutisk intervention Geriatriens begrebsapparat og sygdomme Underernæring og depression Hansen (2002) Kap 1,4,5,13, Demens 2 lekt Ostoporose Fald Hansen (2002) Kap 11,15 og 16 3 lekt. Studieform Lektioner/lærerstyret undervisning: Evalueringsform/bedømmelse Faget geriatri og bedømmelse heraf integreres i modulprøven modul 3 17

20 Undervisningsplan for psykologi modul 3 ERG511 Forudsætninger: De studerende har grundlæggende kendskab til motivation og udvikling Dato Læringsmål Emne Litteratur Lektioner 8.02 Den studerende kan forklare de udviklingspsykologiske teorier, der præsenteres for i modulet Udviklingspsykologi Børnepsykologiske retninger Jerlang (2008) kap. 1, 7, 9 3 lektioner Den studerende kan forklare de udviklingspsykologiske teorier, der præsenteres for i modulet Udviklingspsykologi Børnepsykologiske retninger Jerlang (2008) kap. 5, 11 3 lektioner Den studerende kan forklare de udviklingspsykologiske teorier, der præsenteres for i modulet Den studerende får kendskab til og kan anvende teorier, der omhandler sorg og krise reaktioner Udviklingspsykologi Jerlang (2008) kap 3,4 3 lektioner Sorg og krise Davidsen-Nielsen (2001) Fortmeier, Susanne og Thannning, Gitte (2003) FADL s Forlag 2.udg Kap. 3 s lektioner Opgaver Integreres i ergoterapi. Studieform Lektioner/lærerstyret undervisning: Forelæsning, dialogbaseret undervisning. Timer/studenterstyret undervisning: Arbejde med øvelser, forberedelse. Evalueringsform/Bedømmelse Bedømmelse af psykologi integreres i modulprøven for modul 3. 18

21 Undervisningsplan for klinisk undervisning modul 3 Professionelle relationer og partnerskaber. Forudsætninger for deltagelse i klinisk undervisning modul 3. Viden, færdigheder og kompetence fra modul 1 og 2. Den studerendes har udfærdiget personlige læringsmål: faglige mål, sociale mål og lærings- og udviklingsmål dokumentret i Individuelstudieplan. Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 3. Den studerende kan: Planlægge dele af den ergoterapeutiske intervention og den professionelle relation med etablering af terapeutisk kontakt og anvendelse af klientcentrerede principper. Planlægge sit første møde med borgeren eller en gruppe af borgere. Planlægge undersøgelse af mulige aktivitetsproblemer ved brug af f.eks. ADL-taxonomi, struktur og begreber der bygger på AMPS, ACIS, interessetjekliste, COPM Under vejledning udføre første kontakt og undersøgelse af borger eller gruppe af borgere. Reflektere over sin professionelle relation, ergoterateutens rolle, etablering af terapeutisk kontakt og anvendelse af klientcentrede principper i mødet med borgeren eller en gruppe af borgere Dokumentere/nedskrive indhentede oplysninger og undersøgelses resultater Strukturere indhentede data ved brug af begrebsmodel MoHO. Observere og analysere en borger udføre en aktivitet, gøre rede for gradueringsmuligheder/tilpasningsmulighedder for denne borger i den aktuelle situation, klarlægge aktivitetens mening og betydning for borgeren Kendskab til ergoterpeuters anvendelse af forskellige undersøgelsesmetoder og redskaber samt hvordan de løser problemet. identificere etiske dilemmaer fremlægge og gøre rede for egne læringsmål opsøge/modtage vejledning og feed-back i samarbejde med den kliniske underviser reflekterer over opnåelse af læringsmålene for kliniske undervisning modul 3. Indhold i den kliniske undervisning Præsentation af det kliniske undervisningssteds ansvarsområde med fokus på målgrupper, brug af aktiviteter, afgrænsning af det ergoterapeutiske ansvarsområde og præsentation af samarbejdspartnere. Observere udførelse af ergoterapeutisk intervention, forskellige undersøgelsesmetoder og redskaber samt problemløsning (handleplan, støtte til udvikling, behandling og/eller træning) 19

22 Tilrettelægge, begrunde ergoterapeutisk undersøgelse og under vejledning udføre dele af ergoterapeutisk intervention. Forholde sig teoretisk til de professionelle relationer ved at reflektere over ergoterapeutens rolle, terapeutisk kontakt samt til partnerskab ved refleksion over anvendelse af klientcentrede principper. I den kliniske undervisning indgår 2 opgaver som delvist udføres som studieopgave/ hjemmeopgave: Opgave a I opgaven arbejdes med undersøgelse af nedsat funktionsevne med fokus på aktivitet og deltagelse i forhold til udviklings- og sundhedsaspekter. Den studerende planlægger og undersøger aktivitetsproblemer hos borger eller gruppe af borgere. Valg af undersøgelsesmetode og redskab beskrives og resultater fra undersøgelsen nedskrives/dokumenteres. Resultaterne struktureres ved anvendelse af analysemodellen MOHO. Opgave b I opgaven arbejdes med aktivitetsanalyse, som metode til indsigt og forståelse af en borgers aktivitetsudøvelse. Den studerende observerer en borger eller gruppe af borgere udføre en aktivitet,som indgår som en del af den ergoterapeutiske intervention. Den studerende analyserer aktiviteten ved hjælp af aktivitetsanalyse og gør rede for graduering og/eller tilpasning der er foertaget eller kan foretages. Ligeledes klarlægger den studerende aktivitetens betydning og mening for borgeren ved at foretage interview eller observation, og begrunde sine antagelser. Opgave a udført under det kliniske undervisningsforløb inddrages i modulets opgave 2, som afvikles på Ergoterapeutuddannelsen i modulet sidste 4 uger. Pædagogisk tilrettelæggelse På ergoterapeutuddannelsen introduceres der til den kliniske undervisning og på det kliniske undervisningssted tilrettelægges den kliniske undervisningsperiode af en klinisk underviser, som er garant for det faglige og pædagogiske indhold. På det kliniske undervisningssted introduceres til det kliniske undervisningssted, afstemmes forventninger, den studerende fremlægger sine læringsmål og den kliniske underviser formidler stedets rammer og muligheder. Den studerende træner i før- og eftervejledning sin evne til at opsøge informationer, aftale fokus, planlægge sin deltagelse og redegøre for sine observationer og refleksioner. Den studerende følger ergoterapeuters arbejde, hvor den studerende efter aftale veksler mellem at observere, deltage i aktiviteten og påtage sig terapeutrollen, ved selv at udføre dele af den ergoterapeutiske intervention. Den studerende observerer og er i dialog om ergoterapeuten/ergoterapeuternes arbejdsområde, roller og relationer. 20

23 Den studerende har mulighed for at drøfte tvivlspørgsmål, som opstår ved nedskrivningen af opgave a og b med den kliniske underviser. Det kliniske undervisningsforløb afsluttes med en evaluering i forhold til læringsmiljø, den studerendes opnåelse af læringsmålene for modul 3 klinisk undervisning samt den studerendes personlig mål. I evalueringen anvendes evalueringsredskaber udviklet på UCL, undervisningsplanen for klinisk undervisning i modul 3 og den studerendes individuelle studieplan.. Den praktiske tilrettelæggelse Den kliniske undervisning strækker sig over 2 uger svarende til 3 ECTS point. Den studerende er på det kliniske undervisningssted svarende til 30 timer pr. uge. Den kliniske underviser planlægger timerne i forhold til stedets arbejdsopgaver og praksis. Den kliniske underviser attesterer i individuelstudieplan, at den studerende har opfyldt deltagelsespligten. 21

24 Retningslinjer for intern skriftlig prøve - modul 3 Intern prøve i modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ælde. Undersøgelse af funktionsevne Iflg. bekendtgørelse nr. 832 af 13. august 2008 om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi under Undervisningsministeriet, skal den studerende inden udgangen af 2. semester efter studiestart, for at kunne fortsætte uddannelsen, indstille sig til prøven. Desuden henvises til bekendtgørelse nr af 24. august 2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser og bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Første studieårs eksamener skal være bestået før udgangen af andet studieår efter studiestart. Alle eksamener skal være bestået før bacheloreksamen. Tilmelding til prøven Med mindre andet er meddelt af den enkelte studerede, anses tilmelding til den / de ordinære prøver i semestret at være udløst kollektivt for de studerende på det pågældende semester. Prøven betragtes, med hensyn til antal eksamensforsøg, som påbegyndt ved gennemgang af retningslinjer for prøven. Prøvens udstrækning og form Prøven er en skriftlig prøve der strækker sig over 3 dage. Opgaven udleveres kl på 1. dagen på fronter og afleveres på fronter senest kl på 3. dagen. Den interne prøve er individuel og er placeret i slutningen af modulet. Bedømmelse af læringsudbytte tilrettelægge og begrunde et ergoterapeutisk interventionsforløb ved anvendelsen af en ergoterapeutisk arbejdsprocesmodel undersøge, analysere og vurdere borgerens funktionsevne, udviklingspotentiale og aktivitetsudøvelse i forhold til en meningsfuld og sundhedsfremmende hverdag med fokus på ADL, dominerende aktiviteter og aktivitetsmønstre fremlægge undersøgelsesresultater og formulere behov for ergoterapeutisk intervention og fastsætte mål for den ergoterapeutiske intervention i samarbejde med borgeren redegøre for og reflektere over principperne for klientcentreret praksis i alle faser af den ergoterapeutiske arbejdsproces identificere etiske dilemmaer i den ergoterapeutiske praksis redegøre for grundlæggende viden indenfor anatomi, fysiologi og sygdomslære i forhold til menneskets funktionsevne redegøre for psykologiske aspekter i udviklingen af menneskets aktivitetsudøvelse i forhold til livsfaser, sundhed og sygdom 22

25 reflektere over egen faglige formåen og begrænsninger i forhold til faglig udvikling og livslang læring Prøven afspejler centrale fag og elementer i modulet med hovedvægt på ergoterapiteori, og med inddragelse af de relaterede fag gerontologi, geriatri og psykologi. Besvarelsen af opgaven skal referere til den læste teori. Hver besvarelse indledes med det pågældende eksamenspørgsmål. Bedømmelsesgrundlaget udgøres af prøvespørgsmålene og de dertil knyttede mål. Prøven bedømmes ud fra 7-trins skalaen. Forudsætning for modulprøven Disposition og handleplan i opgave i anatomi er godkendt Formelle krav 1. Forsiden skal indeholde eksamensnummer, holdnummer, måned og årstal for udarbejdelse, antal anslag og opgavens titel Intern skriftlig prøve modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. 2. Nederst på siden skrives: "Denne opgave er udarbejdet af studerende ved ergoterapeutuddannelsen under University College Lillebælt, som led I et uddannelsesforløb. Den foreligger urettet og ukommenteret fra uddannelsens side og er således udtryk for de studerendes egne synspunkter". Denne opgave - eller dele heraf - må kun offentliggøres med den/de studerendes tilladelse. Jvf. bekendtgørelse af lov nr. 202 af 27. februar 2010 om ophavsret og bekendtgørelse nr af 24. august 2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. 3. Opgaven må maksimalt fylde anslag incl. mellemrum, men excl. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. bilag. Siderne skal være nummereret fortløbende med undtagelse af forsiden. Vedrørende kilder og litteraturhenvisninger henvises til Harvard systemet. 4. Opgaven skal anonymiseres således at personer ikke kan identificeres. 5. Opgaven afleveres i afleveringsmappe på Fronter i et sammenhængende dokument og kaldes den studerende studienr. Som kan ses på studiekort.(f.eks ) 6. Desuden indscannes en underskreven formularen om, at der ikke er brugt uretmæssig hjælp i forbindelse med udarbejdelsen af opgaven. Hver studerende afleverer formularen sammen med opgaven i afleveringsmappen. Hvis det underskrevne dokument ikke foreligger i Fronter inden prøvens udløb, sendes eksamensopgaven ikke til vurdering. Dokumentet findes i Fronter under arkiv i mappen interne og eksterne prøver. 7. Afleveringstidspunkt for det skriftlige projekt oplyses de studerende ved introduktion til modulprøven. Afleveringsmappen lukker på afleveringstidspunkt. 23

26 Studiesekretariatet kontrollerer at omfang overholdes og projektet vil ikke blive videregivet til eksaminator, hvis dette ikke er overholdt. Dermed er prøven ikke bestået. Reeksamination Der henvises til retningslinjer for afholdelse af prøver for studerende ved Ergoterapeutuddannelsen i Odense samt Eksamensoversigt for Ergoterapeutuddannelsen som findes på fronter. 24

27 Obligatorisk litteraturliste modul 3 ERG 511 Denne litteraturliste indeholder kun ny litteratur i forhold til tidligere i uddannelsen. Tidligere litteraturliste er stadig gældende. Ergoterapeutiske fag Ergoterapiteori Andersen, Ingrid vej; Lauritzen, Gertrud Quist & Stokholm, Gitte (red.) (2010): Ergoterapi og børn udvikling, aktivitet og deltagelse. 2. udg. Munkggaard Danmark Nyboe, L og Hvalsøe, B (red) 2009: Lærebog i psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter, Munksgaard Danmark 1.udg. Sundhedsvidenskabelige fag Gerontologi Kirk, Henning og Schroll, Marianne (2006) Viden om aldring - veje til handling. Munksgaard. 1.udgave. 3.oplag. Geriatri Finn Rønholt Hansen, Claus Moe, og Schroll, Marianne (2002), Geriatri, Basisbog, Munksgaard 3. udg Fysisk aktivitet Pilmark, Vibeke og Margit Vestergaard (2007) Stol på idræt Dansk Arbejder Idrætsforbund, 2. Oplag Andersen, Bjarne, Jens Elers, Kurt Lüders & Hans Chr. Nielsen (Projektgruppe) (2004) Idræt for børn og unge Danmarks Idræts-Forbund, 2. udgave 73&searchit=&kat_id=2 Humanistiske fag Psykologi Davidsen-Nielsen, Marianne og Nini Leick. (2003) Den nødvendige smerte, Socialpædagogisk bibliotek, Gyldendal uddannelsen, 2. udg opl Kompendium modul 3 25

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Februar 2014 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3...

Læs mere

Idealstudieplan for modul 3. Litteratur og materialer. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1

Idealstudieplan for modul 3. Litteratur og materialer. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1 Idealstudieplan for modul Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Modulbeskrivelse 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Samarbejdsaftale Studieopgave

Læs mere

Studieplan M3. ERG115. efterår 2015. 24.8 Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1

Studieplan M3. ERG115. efterår 2015. 24.8 Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1 Studieplan M. ERG115. efterår 015 Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 5 4.8 Ergoterapi Introduktion M Modulbeskrivelse Undervisning 1 4.8 Ergoterapi Introduktion M Samarbejdsaftale

Læs mere

Idealstudieplan for modul 3. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1

Idealstudieplan for modul 3. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1 Idealstudieplan for modul Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Modulbeskrivelse Undervisning 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Samarbejdsaftale

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre August 2014 Indholdsfortegnelse... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre 26-08-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1

Læs mere

Modul 3. Udvikling og forandring for børn, voksne og ældre. Erg 111

Modul 3. Udvikling og forandring for børn, voksne og ældre. Erg 111 Modul 3 Udvikling og forandring for børn, voksne og ældre Erg 111 August 2011 Indholdsfortegnelse Modul 3... 1 Undervisningsplan for ergoterapi- modul 3... 3 Opgave 1... 10 Opgave 2... 12 Undervisningsplan

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II E12v Senest revideret 02-08-2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre August 2010 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 3... 1 Undervisningsplan for ergoterapiteori i modul 3... 3 Opgave

Læs mere

Studieplan modul 3. 1 Sygdomsfag Geriatri: Introduktion Videostreamet undervisning

Studieplan modul 3. 1 Sygdomsfag Geriatri: Introduktion Videostreamet undervisning Lektions nr. Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K K4 Ergoterapi Introduktion modul Modulbeskrivelse 1 1 Ergoterapi Ergoterapi: Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale Studieopgave 1

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II E10s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder

Læs mere

Studieplan M3. ERG515

Studieplan M3. ERG515 Lektions nr. Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 Ergoterapi Ergoterapi: Introduktion modul Modulbeskrivelse Undervisning 1 Ergoterapi Ergoterapi: Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II August 2015 BOMA

Læs mere

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre August 2013 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 3... 3 Studieplan for ergoterapi- modul 3... 6 Opgave 1... 13 Opgave

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Hold ERG 510

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Hold ERG 510 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Hold ERG 510 Efterår 2012 Indholdsfortegnelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning

Læs mere

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II.

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II. Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II Januar 2011 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Februar 2011 Indholdsfortegnelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.... 1 Undervisningsplan klinisk undervisning

Læs mere

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre August 01 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 3... 1 Undervisningsplan for ergoterapi- modul 3... 4 Opgave 1... 13

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E08s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:...3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modulet:...3 3.0 Den

Læs mere

Modul 1. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 1. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Februar 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 1... 1 Undervisningsplan for ergoterapi modul 1... 3 Opgave 1... 9 Opgave 2... 10 Opgave 3... 11 Opgave

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis September 2014 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 1... 1 Studieplan... 3 Studieopgave 1... 4 Studieopgave 2... 5 Studieopgave

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Forskning i og udvikling af professionspraksis

Forskning i og udvikling af professionspraksis Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel: Forskning i og udvikling af professionspraksis 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes: University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Hold E10s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E14v Ret til ændringer forbeholdes 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Tema Aktivitet og deltagelse

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse 11-05-2016 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktivitetsmodel...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E11v 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modul

Læs mere

Modul 1 Erg 113. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 1 Erg 113. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 1 Erg 113 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Februar 2013 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 1... 1 Undervisningsplan for ergoterapi modul 1... 3 Opgave 1... 9 Opgave 2... 10 Opgave

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Studieplan for modul 1

Studieplan for modul 1 Uge Dag lektion s nr Initialer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 6 08.02.16 1 BRSB Ergoterapi Modtagelse og introduktion til modul 1 Modulbeskrivelsen - Studieaktiviteter

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis

Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis Valgfagets titel Forskning i og udvikling af professionspraksis ECTS point 31/3 ECTS point Valgfaget afholdes University College Lillebælt Blangstedgårdsvej 4 5220 Odense NØ Valgfagsansvarlig uddannelse

Læs mere

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Erg 112

Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Erg 112 Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Erg 112 November 2012 Indholdsfortegnelse Modul 4: Rehabilitering og habilitering, som muliggør

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling 10-01-2017 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 4... 1 Studieaktivitetsmodel...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V

Modulbeskrivelse. Modul 9. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V August 2016 PEH / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Studieplan for modul 1

Studieplan for modul 1 Studieplan for modul Uge Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggel- sesformer K K K K 6 Studiestart og introduktion til modul Modulbeskrivelsen (findes på Fronter og udleveres på dagen på papir)

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Obligatorisk Litteratur hold ERG111

Obligatorisk Litteratur hold ERG111 Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Obligatorisk Litteratur hold ERG111 Obligatorisk litteraturliste - modul 1 Ergoterapeutiske fag Townsend, Elisabeth A. og Polatajko, Helene J. (2008)

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4. aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514

Studieaktiviteter for modul 4. aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514 Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling ERG514 April 2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 4... 1 Studieaktiviteter

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2014 Studieaktiviteter for modul 4 Forudsætninger for modulet Fagelementer

Læs mere

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II.

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II. Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II December 2008 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Lokalt tillæg til studieordningen. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Februar 2016 BOMA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse.

Modulbeskrivelse. Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse. Oktober 2014 BOMA, HGN og JEBA / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 2

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Ergoterapeutuddannelsen i Odense Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse November 2009 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse Modul 2... 1 Undervisningsplan

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Idealstudieplan for modul 1. Tilrettelæggel- sesformer. Undervisning 2. Videndeling/formidling. Undervisning. Laboratorium

Idealstudieplan for modul 1. Tilrettelæggel- sesformer. Undervisning 2. Videndeling/formidling. Undervisning. Laboratorium Uge Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggel- sesformer K1 K K4 Modtagelse Introduktion til modul 1 Modulbeskrivelsen (findes på Fronter og udleveres på dagen på papmodtagelse studiet Bekendtgørelsen

Læs mere

Idealstudieplan for modul 2. Retningslinjer for opgave 1 Kielhofner (2010) kap. 2, 3, 7

Idealstudieplan for modul 2. Retningslinjer for opgave 1 Kielhofner (2010) kap. 2, 3, 7 Lektionsnu mmer Initialer UV Fag Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K Emne Ergoterapi Introduktion til modul 2 Modulbeskrivelse Undervisning K2 2 Ergoterapi Studieopgave : Introduktion til

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E09s 0 o / i ' ' / PROFESSIONSHØJSKOLEN / 1 University College Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema: 3

Læs mere

Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse April 2010 Indholdsfortegnelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen i Odense Logbog for personlige læringsmål gennem Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 Rev. juni 2010 Ankp University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Denne logbog tilhører: Hold nr.:

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse Studieaktiviteter for modul 13 Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse 14-09-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 13... 1 Studieaktivitetsmodel... 2 Valgfagsplan...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 6 somatisk

Læs mere

Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse April 2011 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV.

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. August 2016 SURP og HGN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 forår 2017 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling. Somatiske og psykiatriske problemstillinger

Læs mere

Modul 1. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Undervisningsplan for Ergoterapi 1. modul: Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis.

Modul 1. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Undervisningsplan for Ergoterapi 1. modul: Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. og ergoterapeutisk praksis Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Undervisningsplan for 1. modul: og ergoterapeutisk praksis. Side 1 af 17 Undervisningsområde: Hovedfag.

Læs mere

Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 2... 1 Undervisningsplan for ergoterapiteori modul 2...

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse Studieaktiviteter for modul 13 Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse August 2014 Indholdsfortegnelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse...

Læs mere

Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II.

Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Studieaktiviteter for modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger 01-10-2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV November 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan Individuel studieplan - refleksioner og personlige læringsmål Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 december 2010 Ankp Anvendelse af Individuel studieplan I bekendtgørelse nr. 832

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning 12

Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning 12 Studieaktiviteter for modul 12 Ledelse og dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi Klinisk undervisning 12 29-09-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 12... 1 Studieaktivitetsmodel...

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Obligatorisk litteraturliste - Modul 1

Obligatorisk litteraturliste - Modul 1 Obligatorisk litteraturliste - Modul 1 Ergoterapeutiske fag Townsend, E. A. og Polatajko, H. J. (2008) Menneskelig aktivitet II. 1. udgave. 2. oplag. Munksgaard Danmark, København. ISBN nr. 9788762808140

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter Praktiske oplysninger: EFTERUDDANNELSE- SUNDHED FOR VIDEREKOMNE Pris: En temadag koster 1200 kr. Et diplommodul inklusiv de 3 temadage koster: 5.500 Temadag 5/10-11 : Hold 1128 Temadag 18/11-11 : Hold

Læs mere

Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse ERG511

Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse ERG511 Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse ERG511 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse

Læs mere

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø

Læs mere

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Modulbeskrivelse Ergoterapetuddannelsen Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse

Læs mere

Modul 7. Ergoterapi inden for det psykiatriske felt. Januar 2011

Modul 7. Ergoterapi inden for det psykiatriske felt. Januar 2011 Modul 7 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Somatiske og psykiatriske problemstillinger Ergoterapi inden for det psykiatriske felt Januar

Læs mere

Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse April 2013 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse

Læs mere

Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse ovember 2010 Indholdsfortegnelse Undervisningsplan for ergoterapiteori modul 2... 1 Opgave 1... 7 Opgave 2... 9

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 6, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 9 Den studerende kan: Valg af referenceramme

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 4. Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I August 2015 ZEFR og HALN / TRHJ og LIFP 1 1.0.

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1

Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 Nationale Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Menneske og omsorg i radiografi Radiografuddannelsen modul 1 30. april 2009 1 Indhold Formål... 3 Rammer... 3 Tidsplan... 3 Prøvens udformning...

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Modulbeskrivelse Modul 9: Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V. Indledning Modulbeskrivelsen er udarbejdet på grundlag af Bekendtgørelse om professionsuddannelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 8 Hold E11s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Tema Rehabilitering og habilitering, som muliggør

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling Studieaktiviteter for modul 4...... 3 Studieaktivitetsmodel...... 5 Studieopgave

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere