Bidrag til De befriede os. Afsnit om Østfronten. Af Ambassadør J. Ørstrøm Møller, adjungeret professor ved Handelshøjskolen i København.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bidrag til De befriede os. Afsnit om Østfronten. Af Ambassadør J. Ørstrøm Møller, adjungeret professor ved Handelshøjskolen i København."

Transkript

1 1 Singapore den 27 december Bidrag til De befriede os. Afsnit om Østfronten. Af Ambassadør J. Ørstrøm Møller, adjungeret professor ved Handelshøjskolen i København. Czar Alexander nåede til Paris lød Stalins isnende svar til den amerikanske diplomat Averell Harriman, da denne i sommeren 1945 under Potsdam konferencen ønskede til lykke med den sovjetiske triumf. Ordvekslingen fandt sted få uger efter, at hundreder af nazistiske faner var smidt i støvet foran Stalins fødder på Den Røde Plads i Moskva, tre et halvt år efter at tyske tropper stod i Moskvas forstæder og, hvad Stalin nok ikke ønskede at erindre sig, næsten seks år efter, at han havde trykket Rigsudenrigsminister von Ribbentrops hånd i Kreml og afvist en skriftlig garanti om en del af deres aftale med ordene en tyskers ord er nok for mig. Østfronten var den afgørende krigsskueplads. Krigen kostede Sovjetunionen mellem 20 og 30 millioner. Respekten for de store sovjetiske ofre får dog ikke lov at stå alene. De fleste fornemmer, at Sovjetunionen selv befandt sig mellem sjakalerne og ikke helt rangerer på linie med Storbritannien og Frankrig, som erklærede Nazityskland krig - ikke engang det USA, der blev trukket ind i krigen gennem Nazitysklands krigserklæring. En forbrødring mellem det nazistiske Tyskland og det kommunistiske Rusland (Sovjetunionen) gav startsignalet til krigen. De delte Polen i mellem sig, som Preussen og Rusland tillige med Det Habsburgske Kejserrige havde gjort godt 150 år tidligere. Denne gang tog de resten af Central- og Østeuropa med i deres beskidte handel. Sovjetunionen så til, medens Nazityskland smadrede Frankrig, smed den britiske hær i havet ved Dunkerque og forgæves - søgte at kue Storbritannien i det efterfølgende luftslag. Den strategiske situation. Det nazistiske Tyskland måtte i henhold til sin ideologi angribe Sovjetunionen. Det var hovedfjenden i kraft af de modstående ideologier. Det var her, at Nazityskland skulle finde sit lebensraum. Det var de slaviske folkeslag, der blev vurderet som untermenschen. Straks efter afslutningen af felttoget mod Frankrig i 1940 og Luftwaffes nederlag i luftkrigen mod Storbritannien gav Hitler ordre til udarbejdelse af en angrebsplan mod Sovjetunionen med kodenavn Barbarossa (rødskæg!). Barbarossa gik ud på at angribe, ødelægge og udslette de sovjetiske væbnede styrker i det vestlige Rusland. Formodningen var for det første, at her fandtes den helt overvejende del af Den Røde Hær og for det andet, at den kunne afskæres og ikke trække sig tilbage for at bruge det russiske rum til at årelade de nazistiske styrker. Det var korrekt, at her stod hovedmassen af Den Røde Hær, og det var rigtigt, skulle det vise sig, at den tyske hær var i stand til at fange modstanderen indenfor disse flodlinier. Det var imidlertid forkert, at Den Røde Hær ikke havde yderligere ressourcer til rådighed.

2 2 Sammenfattende kan det siges, at Nazityskland tabte felttoget mod Sovjetunionen og dermed krigen gennem flere fatale fejltagelser af såvel strategisk som taktisk karakter: For det første en som nævnt fejlagtig opfattelse af, hvor store styrker Den Røde Hær kunne mobilisere, og hvor de fandtes. For det andet accept af bykamp med omkring mand på hver side i Stalingrad ved årsskiftet 1942/43 uanset, at den nazistiske hær tabte sin overlegenhed i bevægelseskrig ved at indgå i en ja selv søge et slag indenfor en byzone, hvor det var mand mod mand. For det tredje dets eget valg af et udmattelsesslag - et materielslag - ved Kursk i juli 1943 på et tidspunkt, hvor Sovjetunionen var kommet sig efter de indledende slag og havde fået organiseret våbenhjælp fra Vestmagterne samtidig med, at Nazityskland gradvis var ved at blive udmattet. Første fase. Det Nazistiske stormangreb. Vi skal bare sparke døren ind, så falder hele det rådne hus sammen lød Hitlers brovtende forklaring til de generaler, som ytrede skepsis over for planen om at angribe Sovjetunionen. Sparket blev givet den 22 juni Med støtte fra Finland i nord og Ungarn samt Rumænien i syd plus kontingenter fra Italien og Spanien rullede over 150 divisioner uimodståeligt mod øst. Det var årsdagen for Napoleons indmarch i 1812, hvilket Hitler og kumpaner næppe huskede på i farten. De havde nemlig travlt. Angrebet var forsinket. Italien havde kastet grus i maskinen ved at invadere Grækenland med det sørgelige resultat for Mussolini, at hans hær blev kastet tilbage og stod over for en katastrofe. Midt under en forhandling med Jugoslavien i Berlin gjorde den jugoslaviske befolkning oprør mod de tyskvenlige magthavere. Hitler blev rasende og beordrede operation afstraffelse med terrorbombardement af Belgrad og besættelse af Jugoslavien og Grækenland. En beundringsværdig militær lynkrig løb af stabelen. Hitler fik sin hævn. Til gengæld tabte han måske krigen. Angrebet mod Sovjetunionen gik i store træk planmæssigt bortset fra den lille, men nok ikke helt uvæsentlig ting, at modparten nægtede at spille med i den tyske iscenesættelse. Det var meningen, at Den Røde Hær skulle fanges indenfor floderne Dvina og Dnjepr. Der blev taget mere end 1 million mand til fange, hele armegrupper blev tilintetgjort og revet op, det sovjetiske luftvåben sat ud af spillet, Leningrad belejret og Kiev erobret. Alt sammen flotte resultater, men ikke afgørende. Som Napoleon måtte Hitler se den fjendtlige hær trække sig tilbage og sikre sin overlevelse som kampdygtig enhed ved at opgive store landområder. De tyske soldater fik næsten kuller af de russiske vidder. Uanset hvor langt de nåede frem, uanset hvor mange landsbyer de erobrede, var der altid en længere nede ad vejen. Tyskerne havde forregnet sig. Det russiske rum var så dybt, at hver gang de tyske panserkiler indesluttede sovjetiske hærformationer, kneb det med at slutte ringen så tæt, at alle de omringede styrker også rent faktisk blev fanget. Store dele af dem kunne slippe gennem ringen om end uden deres udrustning.

3 3 Mange mente dengang, at det var den industrielle udvikling, der reddede Sovjetunionen. Militærhistorikerne har den modsatte forklaring. Det var den manglende udvikling af landet, som blev redningsplanken. De tyske hære var motoriserede, men i høj grad på hjul og i mindre grad med bæltekøretøjer. De russiske veje var ikke veje i vestlig forstand med asfaltbelægning, men grusveje og ofte kun hjulspor. Det er ret indlysende, at for at indeslutte fjenden må angriberen bevæge sig hurtigere; men det kunne teknisk set ikke lade sig gøre, eftersom de tyske transportkolonner kørte fast i grus og, da efterårsregnen kom, i ælte og pløre. Hvad der på kortene i generalstaben så rigtigt ud, faldt til jorden ude i terrænet. Med Guderians erobring af Smolensk den 16 juli 1941 havde det første fremstød tabt sin slagkraft. Den tyske hærledelse havde ikke en plan for, hvad der skulle ske, såfremt Den Røde Hær som det var tilfældet havde formået at trække sig tilbage bag flodlinierne. Hvad nu? Der var to skoler. Den første forfægtet af Guderian og den yngre gruppe af gå-på pansergeneraler ønskede at sætte alt på et brædt og rykke frem mod Moskva uden hensyntagen til træn og logistik. Den anden gik ud på at omdirigere panserkilerne og dermed den offensive kampkraft mod Ukraine og fange de store sovjetiske troppemasser, som stod der. Hitler gennemtrumfede den sidste plan. Den lykkedes i taktisk henseende. Omkring en halv million mand blev fanget. Udsættelsen havde imidlertid givet Den Røde Hær mulighed for at stable et rudimentært forsvar på benene foran Moskva. Da Værnemagten på ny vendte sig mod Sovjetunionens politiske, industrielle samt transportmæssige centrum nemlig Moskva, blev det ikke en gentagelse af sommerens lynkrig, men møjsommelig nedkæmpning af forsvarslommer, der forsvarede sig hårdnakket, og hvis erobring kostede tyskerne store tab. Den 9 oktober 1941 blev de udenlandske pressekorrespondenter i Berlin indkaldt til et møde betegnet som overordentligt vigtigt. Rigspressechef Dr Dietrich kom flyvende direkte fra Hitlers hovedkvarter og meddelte den forsamlede verdenspresse, at felttoget i øst var afsluttet; resterne af Den Røde Hær var fanget i to tyske stållommer foran Moskva. Nok nåede enheder af 258 ende division frem til Moskvas forstæder (der er i dag et mindesmærke). De tyske soldater kunne se mundingsilden fra luftværnsbatterierne som forsvarede Kreml, kun 15 km borte; men Den Røde Hør var hverken slået eller fanget. Hitler manglede de seks uger, han havde brugt på sit felttog på Balkan. Udstrækningen af den tyske hær over de store afstande og den lange frontlinie havde gjort den sårbar over for modangreb. Det anså den tyske hærledelse for utænkeligt; men tre personer blev trukket frem af skæbnen. Den sovjetiske mesterspion Richard Sorge i Tokyo oplyste, at Japan ikke havde til hensigt at falde Sovjetunionen i ryggen i Sibirien. Stalin valgte at tro på ham og overførte enheder af Den Røde Hær i Sibirien til forsvar af Moskva og modangreb på Værnemagten. Den senere Marskal Zhukov fik for første gang lejlighed til at vise sit militære geni ved at organisere en modoffensiv. Den tog Værnemagten fuldstændigt på sengen. De tyske hære blev kastet tilbage af veludrustede og vinterklædte sovjetiske soldater. En overgang truede en katastrofe i stil med nedsmeltningen af Napoleons Grande Armee i Hitler beordrede

4 4 modstand på stedet og forbød enhver form for tilbagetog. Det reddede formentligt Værnemagten fra en deroute i stor skala. Anden fase. Den tyske offensiv i Hele byen er i brand. Føreren har besluttet sig for at give dem en læresteg og vise, hvad der sker, hvis de bliver ved at modsætte sig vores offensiv skrev en tysk soldat hjem i august 1942, medens han iagttog, hvorledes Luftwaffe pulveriserede Stalingrad. Foråret 1942 bebudede en ny tysk offensiv, men med en væsentlig ændring. Medens Værnemagten i 1941 kunne angribe over hele frontlinien, måtte den i 1942 begrænse sig til en del af frontlinien. Styrkeforholdet havde ændret sig til Den Røde Hærs fordel - men endnu tyngede den tyske vægtskål mest. Den tyske felttogsplan for 1942 (Fall Blau) var på samme måde som i 1941 uklar. Det var ikke afgjort, om Værnemagten skulle trænge frem til Stalingrad for at bruge denne by ved Volgas knæk som hængsel for fremstødet mod Kaukasus, eller om angrebets hovedformål var Kaukasus med en form for skærm foran, men ikke nødvendigvis erobring af Stalingrad. Det skulle vise sig at blive skæbnesvangert. På samme måde som i 1941 kom Værnemagten så tæt på succes, som tænkes kan, for i sidste øjeblik at se sejren fortone sig i vinterdisen hen over stepperne. Offensivens start den 28 juni 1942 på sydfronten var et taktisk mesterstykke. De tyske panserstyrker under generaloberst Hoth opnåede stort set øjeblikkeligt gennembrud og rullede videre mod øst. Den tyske øverstkommanderende stoppede foran byen Voronesh for ved trussel mod dette knudepunkt at tvinge Den Røde hær til modangreb og massakrere den der på det af tyskerne valgte sted for herefter at have frit løb frem mod Stalingrad og Kaukasus. Det var den fremgangsmåde provokere til angreb, fange modstanderen i panserfælder, ødelægge hans panser, herefter selv at rykke frem i hullet - der utallige gange på østfronten og i Nordafrika med Rommel som ypperstepræst stod sin prøve. Den tyske hær var verdensmester i den form for krigsførelse. Den fik ikke en chance ved Voronesh uanset, at Den Rød Hær var ved at gå i fælden. Hitler havde beruset sig i fremrykning og afskedigede chefen for Heeresgruppe Syd. De tyske armeer kørte syd om Voronesh. En taktisk brøler. Ikke alene overlevede Den Røde Hær i kampdygtig stand præcis som i sommeren 1941; men Voronesh fik lov at fungere som knudepunkt for transporter og - skulle det vise sig - komme til at spille en rolle ved overførsel af sovjetiske styrker til modangrebet i det sene efterår 1942 mod tyskerne i Stalingrad. Men det gik over stok og sten. Værnemagten rykkede frem fejende al modstand foran sig. Og det var problemet. Modstanden blev ikke knust. Der blev ikke taget samme antal fanger som i Den Røde Hær blev kastet tilbage, men ikke udslettet. Da Værnemagten omkring 1 august nåede frem til den nedre Don ønskede Hitler prioritet til felttoget mod Kaukasus og 4 panserarme blev stoppet i fremrykningen mod Stalingrad med besked på at bistå med overgangen af Don floden. Helt

5 5 unødvendigt lød kommentaren fra en af de tyske generaler den fyldte blot op på de veje, som jeg skulle bruge og forsinkede mig. Det gjorde det imidlertid muligt for to sovjetiske armeer 62 og 64 ende, der var i en udsat position med risiko for omringning, at frigøre sig og trække sig tilbage til Stalingrad, hvor de i den første tid udgjorde forsvaret. Værnemagten havde ikke formået at ødelægge Den Røde Hær i bevægelseskrig. Nu måtte det ske inde i Stalingrad. Opgaven tilfaldt den ret fantasiløse generaloberst von Paulus, chef for sjette arme, som var den mest nazistiske af alle de tyske armeer, og den som Hitler havde omtalt på følgende måde med sjette arme stormer jeg helvede. Det var lige præcis, hvad han nu fik lov til at prøve. De sovjetiske soldaters kampmoral var stærkt forbedret i forhold til det foregående år. Det skyldtes bl a ordre nr 227 af 28 juli Det var i realiteten en dødsdom over sovjetiske soldater, der forlod deres post. Med denne ordre i hånden stod de politiske kommissærer og medlemmer af NKVD (forgængeren for KGB) bag fronten med deres våben rettet ikke imod de tyske stillinger, men egne kammerater. Tyske overlevende har beskrevet Stalingrad som en rottekrig. Og det passer sikkert godt. Tyske og russiske soldater jagede hinanden i endeløse ruindynger. Om natten generobrede russerne, hvad tyskerne havde erobret om dagen. Blev flammekastere fanget, var dommen af modparten levende ildpåsættelse. Fra den anden side af Volga færgede Den Røde Hær under tysk luftbombardement og artilleribeskydning forstærkninger over Volga. Det var en kamp, hvor sidste mand og sidste patron talte. Værnemagten nåede i begyndelsen af november 1942 frem til at skære byen i tre usammenhængende modstandslommer med en dybde ned til Volga på godt 700 meter, men ikke længere. I al hemmelighed havde Stavka (den sovjetiske overkommando) udtænkt en næsten genial plan med kodeordet operation Uranus. Lad Værnemagten hamre løs på Stalingrad, forsyn byen med netop de styrker, som er i stand til at holde stand og ikke en soldat mere for at samle reserverne til et modangreb, der kunne afskære den sjette tyske arme og hjælpetroper fra tysk allierede lande. Det var Zhukov og Vassilevskji, der udtænkte planen, og Stalin evnede at holde sine nerver i ro. Den 19 november 1942 dvs godt ti dage efter, at Værnemagten havde haft erobringen af Stalingrad indenfor rækkevidde, slog Den Røde Hær til. Artilleriforberedelse til gennembrud af den tyske flankesikring rev brutalt stilheden over stepperne med deres råkolde, sene efterårsdis itu. Den tyske overkommando havde længe været bekymret for de svage flanker og advaret Hitler; men han havde affærdiget det. Rollerne blev byttet om. Jægeren havde selv stukket foden i rævesaksen. Et kort øjeblik så det ud til, at Hitler ville vælge den militært set logiske løsning nemlig at trække sig tilbage; men Goerings praleri om forsyninger bragt frem af Luftwaffe, hvad simpel aritmetik viste var umuligt, fik ham til at udnævne Stalingrad til en pindsvinestilling, som det var sket for isolerede enheder i vinteren 1941/42, men i mindre størrelsesorden og over for en svagere sovjetisk fjende. Sjette arme fik ordre til at stå det igennem og forsynet fra luften overleve indtil undsætning. Den blev forsøgt; kort før jul nåede tyske styrker så tæt på Stalingrad, at de indesluttede kunne se raketlys, som dirigerede det tyske artilleri; men Den Røde Hær var for stærk. Undsætningsstyrken blev selv truet

6 6 med omringning. Det ville rive hele armegruppen i Kaukasus med sig, og Værnemagten stå ikke blot over for et alvorligt nederlag, men en katastrofe. Stalingrad blev overladt til sig selv. Med aftagende forsyninger, bidende vinterkulde og en nådesløs sovjetisk offensiv kunne det kun gå en vej. Den 31 januar 1943 på en dag nær tiåret for Hitlers udnævnelse til rigskansler- overgav von Paulus sig. Til Hitlers raseri begik han ikke selvmord. Den 2 februar 1943 kunne en tyske rekognosceringsmaskine melde, at der ikke længere var spor af kampe. Over mand blev taget til fange. Den sovjetiske sejr var fuldstændig. Skildringer fra den sidste måned er ikke for folk med sarte nerver. Tyske sårede blev båret ud til flyvepladserne og lagt i rad og række for evakuering. Da det gik op for de sårede, at der kun var plads til få af dem, udspillede der sig gruopvækkende scener i kamp for at få en plads. Flyene havde motorerne gående under ophold for at undgå isdannelser. Feltgendarmeri henrettede falske sårede. Inde i byen lignede de tyske soldater genfærd med istapper i skægget. Helvede opfattes tit som glohedt. For tyskerne i Stalingrad var det iskoldt. Stalin og Zhukov svingede lynhurtigt Den Røde Hær om. Nu gjaldt det om at smide Værnemagten så langt bagud som muligt og om muligt kaste den ud i en nærmest flugtlignende situation. Men her gjorde de regning uden vært. En sådan bevægelseskrig, hvor panserenheder opererede på egen hånd og med et flydende billede af frontlinien, var den tyske hærs styrke. Med en række mesterlige manøvrer afparerede måske krigens største feltherre von Manstein det ene sovjetiske stød efter det andet til trods for stor underlegenhed. Industribyen Kharkov skiftede hænder flere gange. Stalin var for ivrig, hans iver for at slå tyskerne tog magten fra den kolde beregning, som havde tjent ham godt i slaget om Stalingrad. Hen på foråret stivnede fronten fra Kursk ned til Sortehavet. Verden havde set første fase af den store duel på østfronten mellem generalfeltmarskal von Manstein og marskal Zhukov. Tredje fase. Initiativet overgår til Den Røde Hær. Hver gang jeg tænker på denne offensiv føler jeg, som om jeg skal kaste op sagde Hitler til generaloberst Guderian om operation Zitadelle. Hitler og Stalin var enige om en ting. De ønskede begge at angribe, først og hårdt. Deres generaler var enige om en ting. De ønskede, at modparten skulle tage offensiven, opfange den, lade ham løbe tør for kræfter i angreb mod forberedte forsvarsstillinger for derefter at rulle modstanderen tilbage med egen offensiv. Hitler vandt argumentationen med sine generaler, Stalin tabte. Hitler tabte initiativet på østfronten. Stalin vandt det. Stavka havde aflæst de tyske hensigter. Ud af to alternative planer havde Hitler kombineret de for Tyskland dårligste elementer i, hvad der fik navnet operation Zitadelle. Tidligt på foråret 1943 havde von Manstein foreslået enten, at Værnemagten angreb hurtigt (april/maj) inden den sovjetiske front var stabiliseret efter de hårde kampe i det østlige Ukraine og ved Kursk, hvor Den Røde Hær stod

7 7 udsat i et frontfremspring eller afvente en sovjetisk offensiv for gennem bevægelseskrig præcist som han havde gjort det i det tidlige forår udmanøvrere Den Røde Hær. Hitler valgte at angribe ved Kursk, men først i begyndelsen af juli Stavka brugte tiden til omhyggelige ja nærmest minutiøse forberedelser af de sovjetiske forsvarsstillinger. Hitlers ræsonnement så godt ud på papiret. Den tyske industri havde gjort en kæmpeindsats for at genopbygge Værnemagten. Nyt materiel tilgået enhederne. Luftwaffe havde tiltaget sig overlegenhed ved udsultning af andre frontområder. Ulempen ved det hele var, at den tid Hitler brugte til genopbygning af sin egen hær, kunne Stalin selvfølgelig også bruge til forstærkning af Den Røde Hær. Og tiden blev brugt. Der blev udlagt meget dybe minefelter med fælder, dvs bestemte steder fandtes der ingen miner, hvilket ledte de tyske panserkolonner ind i tragter, hvorfra de kunne beskydes af afværgeskyts vel anbragt, vel forsynet og vanskeligt at opdage for den angribende fjende. Krigens største panserslag og det største materielslag under Den Anden Verdenskrig tog sin begyndelse den 4 juli 1943 efter, at Hitler på teatralsk vis havde holdt en næsten prædikenagtig tale til sine generaler. Selv med de sovjetiske forberedelser og fuld viden om de tyske planer var Værnemagten i 1943 en så frygtindgydende fjende, at angrebet i starten fik en vis fremgang; men dets karakter af materielslag udtyndede enhederne og svækkede deres kampkraft. Den 12 juli gjorde de tyske generaler et næsten desperat forsøg på at komme igennem ved anvendelse af, hvad der betegnes som panserkile dvs indsættelse af samtlige kampvogne på et snævert område for ved denne overvældende magt at vælte modstanderen omkuld. Da 600 tyske kampvogne rullede frem, blev de mødt af et stort set tilsvarende antal sovjetiske kampvogne. Det var ikke med i den tyske plan. I løbet af dagen manøvrerede de tyske og sovjetiske kampvogne og ofte så tæt, at de vædrede modstanderen! Da natten faldt på, var der ingen afgørelse; men Den Røde Hær beholdt slagmarken med den gevinst, at mange sovjetiske kampvogne kunne bugseres tilbage og blive repareret, medens de tyske tab var endelige og store. Værnemagten var tappet for offensiv kampkraft. Kampvognslaget ved Kursk stillede de sovjetiske og tyske kampvognstyper over for hinanden. Den Røde Hær havde i T-34 krigens bedste all round kampvogn. Dens chassis var mesterligt og simpelt. Dens dieselmotor gav bedre driftssikkerhed end højtydende benzinmotorer. Dens 76 mm kanon var måske ikke lig den tyske 88 mm kanon, men god nok. Dens larveføder var brede således, at den kunne komme frem i det russiske terræn. En nærmest genial konstruktion, der tillige var simpel og enkel at betjene af stor betydning med sovjetiske soldater som mandskab. Fra tysk side var størsteparten af kampvognene Panzer IV, der igennem krigen var rygraden i det tyske panservåben, men ikke fuldt jævnbyrdig med sin sovjetiske dødsfjende T-34. Panther var i realiteten en tysk efterligning af T-34. Tigeren var et monstrum på hen i mod 60 tons bevæbnet med den frygtede 88 mm kanon og måske nok konge på slagmarken; men Værnemagten havde ikke ret mange af dem, og selv senere under krigen led den ofte af motorvanskeligheder og uregelmæssigheder, der afspejlede, at det var gået for hurtigt fra tegnebrædtet til produktion. Det afgørende var imidlertid, at den og Panther slet ikke kom til deres ret ved et kampvognslag, hvor tyskerne ikke formåede at vælge afstanden til modparten. Hvad nyttede det, at Tigeren med sin 88 mm kanon var

8 8 overlegen, hvis tyskerne selv søgte et kampvognsslag på nært hold, hvor denne overlegenhed ikke kom til udtryk? I juli 1943 gik de allierede i land på Sicilien. Hitler trak SS panserkorpset væk fra Kursk. Det svækkede selvfølgelig yderligere den tyske front. Nu slog Zhukov til. I en række glimrende militære aktioner løftede han Værnemagten ud af dens hængsler så at sige og rykkede den baglæns. En efter en faldt de tidligere erobrede byer. Kharkov og Kiev som de største og mest kendte. Inden forsommeren 1944 var Værnemagten og de tysk allierede trykket tilbage til omkring den sovjetiske grænse med Rumænien og det sydlige Polen i Dygtigt gennemførte tyske modangreb opnåede til tider lokal succes, men kunne ganske enkelt ikke opveje den sovjetiske overlegenhed. Sovjetiske hærførere som Zhukov, Chuikov der havde udmærket sig ved Stalingrad, Rokkosovskij, Malinovskij, Bagramyan, Zhukovs store rival som nummer et på den sovjetiske hitliste Koniev, trådte frem som jævnbyrdige modstandere for de tyske generaler. Med Vassilevskij ved siden af Stalin som stabshef var også den overordnede styring af den sovjetiske krigsindsats blevet professionel. Den sovjetiske stavka stod ikke tilbage for Nazitysklands OKH (Oberkommando des Heeres). Ved foråret/forsommeren 1944 var østfronten karakteriseret af en tysk konveks bule, hvor Heeresgruppe Syd stod i et frontfremspring, der tydeligt udgjorde en fristelse ja næsten invitation for Den Røde Hær. Hitler og OKH var imidlertid ikke overbevist om, at et sovjetisk angreb ville komme her. Tropper blev allokeret til den sydlige del af østfronten og dette kombineret med drænet fra den italienske front og behov for et stærkt invasionsforsvar i Frankrig førte til en tyndt besat frontlinie hos Heeresgrupe Mitte i Hviderusland. Det iagttog stavka med tilfredshed. Det var nemlig her, at den næste store sovjetiske offensiv skulle løbe af stabelen. Værnemagten var udmattet, men stadig en stærk fjende, og dog. De bedste generaler var afskediget af Hitler. Von Manstein, von Kleist og Hoth disse fremragende hærførere var alle vraget. Hitler sad i sit hovedkvarter og udøvede fjernkontrol med forudselige, negative virkninger. Materiellet nedslidt. Soldaterne det samme. Frygten for Den Røde Hær og det næste sovjetiske angreb overvældende. Lyden af de særlige granatkastere, der hurtigt fil tilnavnet Stalinorgler og på russisk hed Katyusha havde samme psykologiske virkning på de tyske soldater som den sireneagtige lyd fra de tyske Stuka bombefly havde haft på de af Tyskland overvundne fjender i krigens første del. Fjerde fase. Rygraden knækkes på Værnmagten. I sit første maj budskab den internationale arbejderdag 1944 præciserede Stalin det sovjetiske krigsmål for operationerne i sommeren 1944 med kodenavnet Bagration som fjendens fjernelse fra sovjetisk territorium samt befrielse af Polen, Tjekkoslovakiet og andre slaviske brodernationer fra det fascistiske åg. Hitler og OKH havde regnet med, at de allierede og Sovjetunionen ville koordinere tidspunktet for invasionen og den sovjetiske sommeroffensiv. Militær logik tilsagde

9 9 dette; men mistænksomhed hos begge parter udelukkede åbenhed om datoerne for invasionen og Bagration. Bagration løb af stabelen 16 dage efter invasionen - den 22 juni præcis tre år efter Barbarossa. Og med et tilsvarende resultat. Med et opbud af soldater, kampvogne, fly og artilleri, der får det til at svimle blev de tyske stillinger løbet over ende. Det var i det store og hele en massakrere. Hitlers ordre om et fremskudt forsvar, forbud mod tilbagetrækning og fraværet af en mobil reserve, der kunne bruges til modstød gav Den røde Hær let spil. Og det blev udnyttet. På de samme slagmarker, hvor hundredtusinder af sovjetiske soldater led døden eller blev taget til fange i 1941, fejrede Den Røde Hær tilsvarende triumfer. Selv de mest simple ting gik galt for Værnemagten. I 1941 havde tyskerne ved et såkaldt coup de main erobret den afgørende bro over Dvina. De burde have lært af deres egen bedrift. Utroligt, men sandt spolede stavka filmen tilbage og tog broen på samme måde med det resultat, at de sovjetiske panserkolonner kunne rulle frem. Hvideruslands terræn er velegnet til panserkrigsførelse og uden naturlige forsvarsstillinger, berøvet forsyninger og forstærkninger kæmpede de tyske soldater for deres liv under umulige vilkår. En sovjetisk fremrykning svarede ikke til hverken Værnemagtens eller de allieredes offensiver. I virkeligheden var det en slags folkeflytning. Forudgående var der gået opsamling af enorme forsyninger. Det var en lavine, der væltede frem. I kølvandet fulgte forsyningstropper og alle mulige enheder herunder af civil art, der understøttede fronten. Det var millioner af mennesker, der begav sig på folkevandring. De store sovjetiske offensiver på Østfronten blev stoppet ikke af tyskerne men af mangel på forsyninger. Offensiven gik i stå, når folkevandringen ikke længere kunne forsynes. Så stoppede hele lavinen for at bruge nogle måneder til at hente nye forsyninger til genopstart. Den tyske defensive krigsførelse var dygtig og kompetent. Den normale målestok var, at Den Røde Hær skulle op på en overlegenhed på mindst 3 til 1 og ofte over 5 til 1 for at kunne gennemføre et angreb. Der er eksempler på, at Værnemagten holdt stand over for 10 til 1 i gunstigt terræn. Tyskerne benyttede sig ofte af såkaldte bagkantstillinger dvs de lod angriberen komme over en bakkekam for at levere forvar og modangreb halvt nede af bakken. De tyske kampvogne blev i stigende grad erstattet af stormskyts dvs en slags selvkørende antipanserkanoner, som viste sig uhyre velegnet til defensiv krigsførelse, men uegnet til offensiv, da deres kanon ikke kunne drejes i et tårn, men var fastnaglet i chassis et. Sideløbende med offensiven i Hviderusland væltede Den Røde Hær ind i først Rumænien, der blev erobret i løbet af kort tid og derefter Bulgarien, der slet ikke var i krig med Sovjetunionen, men omhyggeligt havde sørget for alene at erklære USA og Storbritannien krige. Lige meget hjalp det. Ledsaget af et politisk kup, blev Bulgarien indlemmet i rækken af lande og territorier under Sovjetunionens banner. På den nordlige front var den 900 dage lange belejring af Leningrad blevet brudt ved årsskiftet 1943/44. Nu blev fronten revet op på samme måde som i Hviderusland.

10 10 Hen på sommeren 1944 havde Den Røde Hær nået Weichsel (Vistula) i Polen. Det var signalet til den polske hjemmehær under general Bor Komorowski til at gøre oprør; men Den Røde Hær kom ikke til hjælp. De sovjetiske soldater stod passivt på den anden side af floden og iagttog den brutale tyske nedkæmpning af opstanden, der strakte sig over godt to måneder. Allierede fly fik ikke en gang tilladelse til at lande bag de sovjetiske linier for at tanke op til returflyvning efter nedkastning af våben til støtte for den polske hjemmehær. Der er flere forklaringer på, hvorfor Stalin ikke hjalp. Den gængse og mest sandsynlige er, at for ham var det ikke uvelkomment, at Nazityskland slagtede de polske patrioter og dermed fjernede et forstyrrende element i hans strategiske plan om at indlemme Polen under det sovjetiske åg. Da året 1944 mundede ud, gik frontlinien fra Østpreussen i nord ned gennem Polen, ved Karpaterne. Rumænien og Bulgarien var erobret, og de sovjetiske styrker var godt på vej mod Budapest i Ungarn, en af Nazistysklands sidste allierede. Scenen var sat for endnu en stor sovjetisk offensiv. Den kom den 12 januar Endnu et kæmpeopbud af soldater, artilleri mv hobede sig op foran de tyske linier, og endnu en gang tog Hitler fejl. Denne gang var hans efterretningstjeneste på pletten med en korrekt vurdering; men det nyttede ikke. Han vidste bedre! Chefen for generalstaben tryglede forgæves om, at reserverne blev flyttet til dette frontafsnit. Det største bluf siden Djengis Khan råbte Hitler med tilføjelsen, at dem, der havde udarbejdet analysen, burde spærres inde i et asyl for sindslidende. Den tyske panserreserve bestående af de to armeer, der havde taget offensiven mod de allierede i Ardennerne (december 1944), blev ikke sendt til Weichsel for at forsvare Tyskland og Berlin, men til fronten i Ungarn for at forsvare Budapest. Militærhistorikere har undret sig såre over denne disposition. Den svækkede det tyske forsvar i det vestlige Polen og Preussen tilstrækkeligt til at sluseportene blev åbnet for en gigantisk sovjetisk fremrykning. Værnemagten blev kastet tilbage til sin sidste forsvarsstilling ved Oder-floden mindre end 100 km fra Berlin. Det, som i Hitlers øjne var bluf, viste sig at være en damptromle af militær magt bestående af 163 infanteridivisioner, kanoner, 6500 kampvogne samt 4772 fly. Den Røde Hær var bedre og bedre udrustet. Dens ledelse var mere og mere professionel. Hos Værnemagten gik det modsat. Der var mangel på alting. Ledelsen ude i geleddet og i enhederne var af høj kvalitet; men Hitlers ustandselige indblanding og urealistiske ordrer kastede et slør af dunkelhed og dyster uvirkelighed hen over scenen. For at kompensere for manglende reel styrke holdt nye betegnelser deres indtog. En førerbefaling betød forsvar til sidste mand og sidste patron. En division, der på situationskortet blev omdøbt til panserdivision, var pludselig blevet en panserdivision uanset, at der ingen kampvogne var. Betegnelsen Festung anvendt på fx byen Breslau betød, at Den Røde Hær var gået uden om byen, der indesluttet prøvede at forsvare sig. Volksturm bestående af gamle mænd og drenge blev sat ind mod de krigstrænede, erfarne og veludrustede sovjetiske styrker. Hver mand fik en panserfaust, der var en

11 11 slags panserbrydende granat, som affyret på nært hold brød igennem panseret på de sovjetiske kampvogne, men for at komme tæt på, måtte Volksturm i realiteten begå selvmord, idet de blev afskåret fra egne enheder. Bedstefædre og deres sønnesønner stod pludseligt ude i frontlinien i forsvaret af Hitlers tusindårsrige. Endnu barskere var det for de tyske soldater, der i nedgravede huller lod sovjetiske kampvogne rulle hen over sig for at smide magnetminer op i bunden på dem og lade sig trække med op for derefter at detonere panserminen! Det Tyske Rige styrtede i grus bogstaveligt talt. Tæppet gik op for goetterdaemmerung som i et wagnersk drama blot ikke på scenen, men i det virkelige liv. Femte fase. Slutspillet omkring Berlin. Chefen for det tyske røde kors, der havde fulgt nazipartiets paroler og handlet i al andet end overensstemmelse med røde kors formål, samlede sin familie omkring middagsbordet. Under måltidet trak han i tændsatsen til et par håndgranater anbragt under bordpladen. Marskallerne Zhukov og Koniev delte samme brændende ønske æren af at plante den røde fane på taget af den tyske rigsdag. Zhukov fik førstefødselsretten af Stalin; men kunne Koniev slå ham i spurten, var gevinsten hans. Derfor piskede de begge løs på deres underordnede. Angrebet mod Berlin blev sluppet løs den 16 april Zhukov stod ved Oderfloden ret ud for Berlin, Koniev lidt sydligere. Begge havde ønsket mere tid til forberedelse; men Stalin pressede på. For ham var det ikke afgørende hvem af dem, der erobrede Berlin; blot det blev Sovjetunionen og ikke de allierede. Han udnyttede på udspekuleret vis uenigheden mellem USA og Storbritannien og så med næsten overnaturlige evner, at de amerikanske generaler og den nytiltrådte præsident Truman var politisk naive Truman lærte hurtigt; men de smertelige erfaringer han skulle lære af var endnu ikke indtrådt. Eisenhower ønskede ikke at ofre allierede soldater på en erobring af Berlin og anså byen for et ligegyldigt mål. Han informerede uden videre Stalin om, at de allieredes fremrykning ville ske i retning af byerne Erfurt, Leipzig og Dresden for dermed at afskære en mulig nazistisk tysk fæstning i Bayern, som mange den gang troede fandtes. Det er jeg helt enig i, svarede Stalin hyklerisk og pressede sine hærførere til det yderste for at erobre Berlin. Stalin vidste, at det drejede sig om at vinde krigen og positionere sig for at vinde freden. Eisenhower og de amerikanske generaler ønskede at vinde krigen hurtigt for at bringe de amerikanske soldater hjem forståeligt, men naivt. Den Røde Hær kastede sig over resterne af Værnemagten nærmest som en grib, der siddende i træet havde iagttaget sit offers dødskamp og nu slog kløerne i det for at vride halsen over. På Zhukovs angrebsfront var der en kanon for hver fjerde meter! I første fase fik Koniev mere fremgang end Zhukov, og et kort øjeblik så det ud til, at det kunne blive ham og ikke Zhukov, der løb med laurbærrene. Marskal Zhukovs modstander generaloberst Heinrici havde rigtigt gættet tidspunktet for den sovjetiske offensiv gennem rekognoscering fra sit lille Storch-fly og natten forud for stormløbet trukket sine tropper tilbage fra HKL (Hauptkampflinie) til befæstede stillinger, som ikke blev blæst væk af det voldsomme artilleribombardement. Hertil kom, at han stod

12 12 på et højdedrag Seelow højderne mellem Berlin og Oder-floden. Han førte en glimrende forsvarskamp, men forgæves. Den sovjetiske overmægtighed slog igennem. Den 25 april 1945 var ringen sluttet, og de første sovjetiske tropper trængte ind i Berlin. Propagandaminister Goebbels bekendtgjorde, at Rigshovedstaden træder an til kamp. Den startede med at gå op i flammer, kværnet til grus gennem bombardementer, malet rød af ild og blod. Hus for hus, karre for karre, gade for gade trængte de sovjetiske soldater nådeløst frem. Hitler sad nede i førerbunkeren og pillede ved sine briller og blyanter, medens han udstedte umulige ordrer. Tyske sårede var anbragt i undergrundsbanen. Da Hitler frygtede, at Den Røde Hær kunne trænge frem ad den vej, blev tunnelerne samvittighedsløst sat under vand fra floden Spree. Tyske hærenheder rundt omkring Berlin fik ordre til at gå til modangreb og undsætte Berlin, men med hvad? Som et flammeskrift udrullede Berlins ikke alene erobring, men totale underkastelse sig. Civil befolkningen blev uden barmhjertighed plyndret, og kvinderne voldtaget af den fremrykkende Røde Hær. Den tyske civilbefolkning blev stillet over for kontant afregning for de nazistiske uhyrligheder i Sovjetunionen nogle år tidligere. Konievs trøstpræmie blev erobringen af den tyske hærs hovedkvarter ved Zossen lige syd for Berlin. Fjernskrivere tikkede budskaber ind, og telefoner ringede stadig. Med en lille forskel: De blev besvaret af sovjetiske soldater, der hånligt råbte tilbage til dem, der havde kaldt op. Med sovjetiske styrker få hundrede meter fra førerbunkeren fik Hitler besked om, at stillingerne ikke kunne holdes mere end højst 24 timer. Han tog afsked med sine omgivelser, giftede sig med Eva Braun, førte hende ind et værelse, hvor han skød sig selv og samtidig tog gift. Den tyske radio meddelte i det svulstige nonsens, der var et af Det Tredje Riges særkender, at vores fører, Adolf Hitler, kæmpende til sidste åndedrag mod bolsjevismen er faldet i dag i rigshovedstaden. Det var som så meget andet løgn. Han havde begået selvmord. De sidste rester af hans inderkreds søgte væk. Goering var i forvejen flygtet syd på, men arresteret under mistanke for at ville forhandle med USA og Storbritannien. Himmler begik forræderi; da Hitler ikke kunne få fat på ham, blev hans forbindelsesofficer ved førerhovedkvarteret skudt i stedet. Det hjalp ikke meget, at han var gift med Eva Brauns søster. Goebbels og hans kone aflivede først deres seks børn og derefter sig selv. Kun den mystiske Martin Borman, der var Hitlers sekretær og rigsleder for det nazistiske parti, forsvandt med alle hånde efterfølgende teorier om hans skæbne. De rækker lige fra, at han i virkeligheden var spion for Stalin og forsynede denne med alle oplysninger om Hitlers planer til, at han brændte op i en kampvogn. Resterne af den hær, som med flyvende faner og klingende spil havde kastet sig over Sovjetunionen godt fire år tidligere, kæmpede sig vestpå for at overgive sig til de allierede. Med tre kampvogne tilbage, påfyldt benzin suget op fra efterladte køretøjer lykkedes det en lille håndfuld soldater med armechefen i spidsen at slå sig igennem til tyske enheder vest for Berlin en lille håndfuld og tre kamvogne!

13 13 Under Zhukovs kommando erobrede enheder af 150 ende division Rigsdagen. Det gik etage for etage. Sergent Kantariya fik æren af at plante den røde fane på toppen af rigsdagen; nazismens og fascismens rede var udslettet. Efter Hitlers selvmord den 30 april blev der i endnu et par dage kæmpet i byen. Hvor utroligt det end lyder, forsøgte tyske generaler at få en slags våbenhvile med de sovjetiske styrker under henvisning til Hitlers død. Hvordan kunne de forestille sig, at den Sovjetunion, der havde betalt for sejren med millioner af mennesker, ville lade sin triumf forplumre? De tyske tilbud må være opstået i en slags heksebryg i ragnarok. Den 2 maj sænkede stilheden sig over, hvad der havde været de preussiske kongers hovedstad, hjemsted for det tyske kejserrige under Bismarck og kejser Wilhelm den Første og det nazistiske Tysklands rigshovedstad. Der var stort set intet tilbage. Brandenburger Tor stod dog stadig. Igennem dets søjler kunne man se hovedstadens tidligere pragtalleer med ruindynger i stedet for blomstrende træer, døde soldater og civile i stedet for promenerende bedsteborgere og midt i det hele en sovjetisk soldat, der dirigerede trafikken af sovjetiske og allierede militærkøretøjer i stedet for den tyske hærs paradekolonner i strækmarch. Tæppet var gået ned. Sidste akt spillet. Intetheden havde holdt sit indtog. I Pommern nordpå kæmpede den tyske hær stadig. Under dygtig ledelse holdt generaloberst von Manteuffel stand mod marskal Rokossovskij, og det lykkedes ham at holde ud tilstrækkeligt længe til at britiske styrker under Montgomery nåede til Lubeck før Den Røde Hær briterne vandt med et par timer. Felttoget i øst var ganske som rigspressechef Dr Dietrich havde sagt det i oktober 1941, afsluttet; men det havde taget lidt længere tid, end han oprindelig havde forestillet sig! Punktum blev sat med sejrsparaden på Den Røde Plads i Moskva. Marskal Zhukov red forrest på en hvid hest. som det sig hør og bør for en stor feltherre ved en sådan parade. Stalin havde overladt ham denne ære efter sigende fordi han frygtede selv at falde af hesten. J. Ørstrøm Møller

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes FANATIC LIVE : f a n a t i c l i v e Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014 war war : never : changes KP og skade. KP: Til Fanatic Live spilles der med

Læs mere

Mad og mælk i gaderne

Mad og mælk i gaderne Fra kejserrige til lilleputstat I 1282 blev den habsburgske fyrst Rudolph konge af Østrig. Hans efterkommere skabte over de næste 600 år kejserriget Østrig. I 1914 dækkede kejserriget dele af det nuværende

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007

Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007 Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007 Du skal anstrenge dig for at høre Harry Patch. 109 år gammel bliver den sidste overlevende soldat fra

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler

1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler 1. verdenskrig - tidslinje i 10 kapitler Udskrift af Tidslinje: Første verdenskrig: de store begivenheder 1) 1914 - Et skud der ændrede verden 19-årige Gavrilo Princip var bosnisk serber og medlem af den

Læs mere

DEN STORE FLUGT. 1. Begravelsen. Udfordringskort

DEN STORE FLUGT. 1. Begravelsen. Udfordringskort Bes An For lutning: al efterladte: sinkelse: 1. Begravelsen En aften dør bedstefaren i familien af et hjerteanfald. Ifølge familiens tro skal liget brændes på et ligbål af træ. Den ældste søn skal kløve

Læs mere

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab.

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab. Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Klassiske Moskva 4 Dage / 3 Nætter

Klassiske Moskva 4 Dage / 3 Nætter Klassiske 4 Dage / 3 Nætter Afgang : Fredag til Ankomst til DAG 1 Fredag Transfer Hotel DAG 2 Byrundtur Lørdag DAG 3 Kremlin Søndag DAG 4 Transfer til lufthavnen Mandag Hotel Marriott Tverskaya 4*+ www.marriott.com

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Len Beskrivelse Len er et stykke jord man kan eje. Der er stor forskel på de forskellige len, både i hvor de ligger, hvad de koster, men også hvilke

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Stor dansk triumf ved EM

Stor dansk triumf ved EM Stor dansk triumf ved EM 14 Åbningsceremonien ved EM politi i Prag Prag i brydning i De danske brydere hentede historisk flot EM-sølv og en plads. Af Morten Ahlefeldt Hansen - landstræner politilandsholdet

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Talenterne i mit liv øjeblikke

Talenterne i mit liv øjeblikke tager en dyb indånding hver mandag morgen, når de skal af sted på arbejde igen. Derfor kan jeg godt finde på at sige: Har du overvejet at lave noget andet? Jeg beviser med min historie, at man godt kan

Læs mere

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Kulturmagasinet. Olympiastadion, Berlin - Udgave februar 2015

Kulturmagasinet. Olympiastadion, Berlin - Udgave februar 2015 Kulturmagasinet Olympiastadion, Berlin - Udgave februar 2015 INDHOLD SIDE 4: Historien om Olympiastadion SIDE 5: FIFA World Cup 2006 SIDE 6-7: UEFA Champions League 2015 2 3 Olympiastadion er ikke bare

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Målet For at vinde krigen skal du opnå følgende: De Allierede skal indtage både Berlin og Tokyo for at vinde krigen. Aksemagterne har to muligheder:

Målet For at vinde krigen skal du opnå følgende: De Allierede skal indtage både Berlin og Tokyo for at vinde krigen. Aksemagterne har to muligheder: Danske regler til Axis & Allies Det er foråret 1942 og verden er midt i 2. Verdenskrig. Fem verdensmagter kæmper om overherredømme. Du og dine modstandere behersker den militære og økonomiske skæbne for

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010

Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Rapport om FrikirkeNets indsamling til Haiti 2010 Den 12. januar 2010 blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv med enorme ødelæggelser til følge. I løbet af få uger efter katastrofen besluttede FrikirkeNets

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Claus Arboe-Rasmussen og Bent Sørensen DE BEFRIEDE OS

Claus Arboe-Rasmussen og Bent Sørensen DE BEFRIEDE OS DE BEFRIEDE OS Claus Arboe-Rasmussen og Bent Sørensen DE BEFRIEDE OS Udgivet af Folk & Forsvar 2005 Udgivet i 2005 i anledning af 60-årsdagen for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 af Folk & Forsvar Trommesalen

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Det bliver regnvejr. Klaus Rifbjerg, 1976 (6,4 ns)

Det bliver regnvejr. Klaus Rifbjerg, 1976 (6,4 ns) Det bliver regnvejr Klaus Rifbjerg, 1976 (6,4 ns) Han svingede op over fortovet uden at stå af og pressede knallerten pludseligt hårdt det sidste stykke op ad fliserne i 5 indkørslen for at få en opbremsning,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter.

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter. Båden 1 Kapitel 2 Monsieur Valentins hår var redt tilbage med en blanding af parfumeret hårvand og klistret blod. En næse, der virkede for stor til det smalle ansigt, trak vejret anstrengt, mens han forsøgte

Læs mere

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah er født i Algeriet, men var bosat i Bosnien. Han har været tilbageholdt på uden sigtelse siden januar 2002. Anklagerne mod Bensayah bygger på usikre

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Live-rollespil Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Spiloplæg Både IT-rollespillet og liverollespillet Fæstning og Fristed drejer sig om byens første hundrede år. Byens blev grundlagt som en militær

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Ugebrev. Studietur til Normandiet. Nr. 9, skoleåret 2014-15. 14. oktober 2014

Ugebrev. Studietur til Normandiet. Nr. 9, skoleåret 2014-15. 14. oktober 2014 Ugebrev Nr. 9, skoleåret 2014-15. 14. oktober 2014 Studietur til Normandiet Udklædt som teenageturister infiltrerede omkring 90 allierede spioner i den forgangne uge området omkring Normandiets strande

Læs mere