Bidrag til De befriede os. Afsnit om Østfronten. Af Ambassadør J. Ørstrøm Møller, adjungeret professor ved Handelshøjskolen i København.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bidrag til De befriede os. Afsnit om Østfronten. Af Ambassadør J. Ørstrøm Møller, adjungeret professor ved Handelshøjskolen i København."

Transkript

1 1 Singapore den 27 december Bidrag til De befriede os. Afsnit om Østfronten. Af Ambassadør J. Ørstrøm Møller, adjungeret professor ved Handelshøjskolen i København. Czar Alexander nåede til Paris lød Stalins isnende svar til den amerikanske diplomat Averell Harriman, da denne i sommeren 1945 under Potsdam konferencen ønskede til lykke med den sovjetiske triumf. Ordvekslingen fandt sted få uger efter, at hundreder af nazistiske faner var smidt i støvet foran Stalins fødder på Den Røde Plads i Moskva, tre et halvt år efter at tyske tropper stod i Moskvas forstæder og, hvad Stalin nok ikke ønskede at erindre sig, næsten seks år efter, at han havde trykket Rigsudenrigsminister von Ribbentrops hånd i Kreml og afvist en skriftlig garanti om en del af deres aftale med ordene en tyskers ord er nok for mig. Østfronten var den afgørende krigsskueplads. Krigen kostede Sovjetunionen mellem 20 og 30 millioner. Respekten for de store sovjetiske ofre får dog ikke lov at stå alene. De fleste fornemmer, at Sovjetunionen selv befandt sig mellem sjakalerne og ikke helt rangerer på linie med Storbritannien og Frankrig, som erklærede Nazityskland krig - ikke engang det USA, der blev trukket ind i krigen gennem Nazitysklands krigserklæring. En forbrødring mellem det nazistiske Tyskland og det kommunistiske Rusland (Sovjetunionen) gav startsignalet til krigen. De delte Polen i mellem sig, som Preussen og Rusland tillige med Det Habsburgske Kejserrige havde gjort godt 150 år tidligere. Denne gang tog de resten af Central- og Østeuropa med i deres beskidte handel. Sovjetunionen så til, medens Nazityskland smadrede Frankrig, smed den britiske hær i havet ved Dunkerque og forgæves - søgte at kue Storbritannien i det efterfølgende luftslag. Den strategiske situation. Det nazistiske Tyskland måtte i henhold til sin ideologi angribe Sovjetunionen. Det var hovedfjenden i kraft af de modstående ideologier. Det var her, at Nazityskland skulle finde sit lebensraum. Det var de slaviske folkeslag, der blev vurderet som untermenschen. Straks efter afslutningen af felttoget mod Frankrig i 1940 og Luftwaffes nederlag i luftkrigen mod Storbritannien gav Hitler ordre til udarbejdelse af en angrebsplan mod Sovjetunionen med kodenavn Barbarossa (rødskæg!). Barbarossa gik ud på at angribe, ødelægge og udslette de sovjetiske væbnede styrker i det vestlige Rusland. Formodningen var for det første, at her fandtes den helt overvejende del af Den Røde Hær og for det andet, at den kunne afskæres og ikke trække sig tilbage for at bruge det russiske rum til at årelade de nazistiske styrker. Det var korrekt, at her stod hovedmassen af Den Røde Hær, og det var rigtigt, skulle det vise sig, at den tyske hær var i stand til at fange modstanderen indenfor disse flodlinier. Det var imidlertid forkert, at Den Røde Hær ikke havde yderligere ressourcer til rådighed.

2 2 Sammenfattende kan det siges, at Nazityskland tabte felttoget mod Sovjetunionen og dermed krigen gennem flere fatale fejltagelser af såvel strategisk som taktisk karakter: For det første en som nævnt fejlagtig opfattelse af, hvor store styrker Den Røde Hær kunne mobilisere, og hvor de fandtes. For det andet accept af bykamp med omkring mand på hver side i Stalingrad ved årsskiftet 1942/43 uanset, at den nazistiske hær tabte sin overlegenhed i bevægelseskrig ved at indgå i en ja selv søge et slag indenfor en byzone, hvor det var mand mod mand. For det tredje dets eget valg af et udmattelsesslag - et materielslag - ved Kursk i juli 1943 på et tidspunkt, hvor Sovjetunionen var kommet sig efter de indledende slag og havde fået organiseret våbenhjælp fra Vestmagterne samtidig med, at Nazityskland gradvis var ved at blive udmattet. Første fase. Det Nazistiske stormangreb. Vi skal bare sparke døren ind, så falder hele det rådne hus sammen lød Hitlers brovtende forklaring til de generaler, som ytrede skepsis over for planen om at angribe Sovjetunionen. Sparket blev givet den 22 juni Med støtte fra Finland i nord og Ungarn samt Rumænien i syd plus kontingenter fra Italien og Spanien rullede over 150 divisioner uimodståeligt mod øst. Det var årsdagen for Napoleons indmarch i 1812, hvilket Hitler og kumpaner næppe huskede på i farten. De havde nemlig travlt. Angrebet var forsinket. Italien havde kastet grus i maskinen ved at invadere Grækenland med det sørgelige resultat for Mussolini, at hans hær blev kastet tilbage og stod over for en katastrofe. Midt under en forhandling med Jugoslavien i Berlin gjorde den jugoslaviske befolkning oprør mod de tyskvenlige magthavere. Hitler blev rasende og beordrede operation afstraffelse med terrorbombardement af Belgrad og besættelse af Jugoslavien og Grækenland. En beundringsværdig militær lynkrig løb af stabelen. Hitler fik sin hævn. Til gengæld tabte han måske krigen. Angrebet mod Sovjetunionen gik i store træk planmæssigt bortset fra den lille, men nok ikke helt uvæsentlig ting, at modparten nægtede at spille med i den tyske iscenesættelse. Det var meningen, at Den Røde Hær skulle fanges indenfor floderne Dvina og Dnjepr. Der blev taget mere end 1 million mand til fange, hele armegrupper blev tilintetgjort og revet op, det sovjetiske luftvåben sat ud af spillet, Leningrad belejret og Kiev erobret. Alt sammen flotte resultater, men ikke afgørende. Som Napoleon måtte Hitler se den fjendtlige hær trække sig tilbage og sikre sin overlevelse som kampdygtig enhed ved at opgive store landområder. De tyske soldater fik næsten kuller af de russiske vidder. Uanset hvor langt de nåede frem, uanset hvor mange landsbyer de erobrede, var der altid en længere nede ad vejen. Tyskerne havde forregnet sig. Det russiske rum var så dybt, at hver gang de tyske panserkiler indesluttede sovjetiske hærformationer, kneb det med at slutte ringen så tæt, at alle de omringede styrker også rent faktisk blev fanget. Store dele af dem kunne slippe gennem ringen om end uden deres udrustning.

3 3 Mange mente dengang, at det var den industrielle udvikling, der reddede Sovjetunionen. Militærhistorikerne har den modsatte forklaring. Det var den manglende udvikling af landet, som blev redningsplanken. De tyske hære var motoriserede, men i høj grad på hjul og i mindre grad med bæltekøretøjer. De russiske veje var ikke veje i vestlig forstand med asfaltbelægning, men grusveje og ofte kun hjulspor. Det er ret indlysende, at for at indeslutte fjenden må angriberen bevæge sig hurtigere; men det kunne teknisk set ikke lade sig gøre, eftersom de tyske transportkolonner kørte fast i grus og, da efterårsregnen kom, i ælte og pløre. Hvad der på kortene i generalstaben så rigtigt ud, faldt til jorden ude i terrænet. Med Guderians erobring af Smolensk den 16 juli 1941 havde det første fremstød tabt sin slagkraft. Den tyske hærledelse havde ikke en plan for, hvad der skulle ske, såfremt Den Røde Hær som det var tilfældet havde formået at trække sig tilbage bag flodlinierne. Hvad nu? Der var to skoler. Den første forfægtet af Guderian og den yngre gruppe af gå-på pansergeneraler ønskede at sætte alt på et brædt og rykke frem mod Moskva uden hensyntagen til træn og logistik. Den anden gik ud på at omdirigere panserkilerne og dermed den offensive kampkraft mod Ukraine og fange de store sovjetiske troppemasser, som stod der. Hitler gennemtrumfede den sidste plan. Den lykkedes i taktisk henseende. Omkring en halv million mand blev fanget. Udsættelsen havde imidlertid givet Den Røde Hær mulighed for at stable et rudimentært forsvar på benene foran Moskva. Da Værnemagten på ny vendte sig mod Sovjetunionens politiske, industrielle samt transportmæssige centrum nemlig Moskva, blev det ikke en gentagelse af sommerens lynkrig, men møjsommelig nedkæmpning af forsvarslommer, der forsvarede sig hårdnakket, og hvis erobring kostede tyskerne store tab. Den 9 oktober 1941 blev de udenlandske pressekorrespondenter i Berlin indkaldt til et møde betegnet som overordentligt vigtigt. Rigspressechef Dr Dietrich kom flyvende direkte fra Hitlers hovedkvarter og meddelte den forsamlede verdenspresse, at felttoget i øst var afsluttet; resterne af Den Røde Hær var fanget i to tyske stållommer foran Moskva. Nok nåede enheder af 258 ende division frem til Moskvas forstæder (der er i dag et mindesmærke). De tyske soldater kunne se mundingsilden fra luftværnsbatterierne som forsvarede Kreml, kun 15 km borte; men Den Røde Hør var hverken slået eller fanget. Hitler manglede de seks uger, han havde brugt på sit felttog på Balkan. Udstrækningen af den tyske hær over de store afstande og den lange frontlinie havde gjort den sårbar over for modangreb. Det anså den tyske hærledelse for utænkeligt; men tre personer blev trukket frem af skæbnen. Den sovjetiske mesterspion Richard Sorge i Tokyo oplyste, at Japan ikke havde til hensigt at falde Sovjetunionen i ryggen i Sibirien. Stalin valgte at tro på ham og overførte enheder af Den Røde Hær i Sibirien til forsvar af Moskva og modangreb på Værnemagten. Den senere Marskal Zhukov fik for første gang lejlighed til at vise sit militære geni ved at organisere en modoffensiv. Den tog Værnemagten fuldstændigt på sengen. De tyske hære blev kastet tilbage af veludrustede og vinterklædte sovjetiske soldater. En overgang truede en katastrofe i stil med nedsmeltningen af Napoleons Grande Armee i Hitler beordrede

4 4 modstand på stedet og forbød enhver form for tilbagetog. Det reddede formentligt Værnemagten fra en deroute i stor skala. Anden fase. Den tyske offensiv i Hele byen er i brand. Føreren har besluttet sig for at give dem en læresteg og vise, hvad der sker, hvis de bliver ved at modsætte sig vores offensiv skrev en tysk soldat hjem i august 1942, medens han iagttog, hvorledes Luftwaffe pulveriserede Stalingrad. Foråret 1942 bebudede en ny tysk offensiv, men med en væsentlig ændring. Medens Værnemagten i 1941 kunne angribe over hele frontlinien, måtte den i 1942 begrænse sig til en del af frontlinien. Styrkeforholdet havde ændret sig til Den Røde Hærs fordel - men endnu tyngede den tyske vægtskål mest. Den tyske felttogsplan for 1942 (Fall Blau) var på samme måde som i 1941 uklar. Det var ikke afgjort, om Værnemagten skulle trænge frem til Stalingrad for at bruge denne by ved Volgas knæk som hængsel for fremstødet mod Kaukasus, eller om angrebets hovedformål var Kaukasus med en form for skærm foran, men ikke nødvendigvis erobring af Stalingrad. Det skulle vise sig at blive skæbnesvangert. På samme måde som i 1941 kom Værnemagten så tæt på succes, som tænkes kan, for i sidste øjeblik at se sejren fortone sig i vinterdisen hen over stepperne. Offensivens start den 28 juni 1942 på sydfronten var et taktisk mesterstykke. De tyske panserstyrker under generaloberst Hoth opnåede stort set øjeblikkeligt gennembrud og rullede videre mod øst. Den tyske øverstkommanderende stoppede foran byen Voronesh for ved trussel mod dette knudepunkt at tvinge Den Røde hær til modangreb og massakrere den der på det af tyskerne valgte sted for herefter at have frit løb frem mod Stalingrad og Kaukasus. Det var den fremgangsmåde provokere til angreb, fange modstanderen i panserfælder, ødelægge hans panser, herefter selv at rykke frem i hullet - der utallige gange på østfronten og i Nordafrika med Rommel som ypperstepræst stod sin prøve. Den tyske hær var verdensmester i den form for krigsførelse. Den fik ikke en chance ved Voronesh uanset, at Den Rød Hær var ved at gå i fælden. Hitler havde beruset sig i fremrykning og afskedigede chefen for Heeresgruppe Syd. De tyske armeer kørte syd om Voronesh. En taktisk brøler. Ikke alene overlevede Den Røde Hær i kampdygtig stand præcis som i sommeren 1941; men Voronesh fik lov at fungere som knudepunkt for transporter og - skulle det vise sig - komme til at spille en rolle ved overførsel af sovjetiske styrker til modangrebet i det sene efterår 1942 mod tyskerne i Stalingrad. Men det gik over stok og sten. Værnemagten rykkede frem fejende al modstand foran sig. Og det var problemet. Modstanden blev ikke knust. Der blev ikke taget samme antal fanger som i Den Røde Hær blev kastet tilbage, men ikke udslettet. Da Værnemagten omkring 1 august nåede frem til den nedre Don ønskede Hitler prioritet til felttoget mod Kaukasus og 4 panserarme blev stoppet i fremrykningen mod Stalingrad med besked på at bistå med overgangen af Don floden. Helt

5 5 unødvendigt lød kommentaren fra en af de tyske generaler den fyldte blot op på de veje, som jeg skulle bruge og forsinkede mig. Det gjorde det imidlertid muligt for to sovjetiske armeer 62 og 64 ende, der var i en udsat position med risiko for omringning, at frigøre sig og trække sig tilbage til Stalingrad, hvor de i den første tid udgjorde forsvaret. Værnemagten havde ikke formået at ødelægge Den Røde Hær i bevægelseskrig. Nu måtte det ske inde i Stalingrad. Opgaven tilfaldt den ret fantasiløse generaloberst von Paulus, chef for sjette arme, som var den mest nazistiske af alle de tyske armeer, og den som Hitler havde omtalt på følgende måde med sjette arme stormer jeg helvede. Det var lige præcis, hvad han nu fik lov til at prøve. De sovjetiske soldaters kampmoral var stærkt forbedret i forhold til det foregående år. Det skyldtes bl a ordre nr 227 af 28 juli Det var i realiteten en dødsdom over sovjetiske soldater, der forlod deres post. Med denne ordre i hånden stod de politiske kommissærer og medlemmer af NKVD (forgængeren for KGB) bag fronten med deres våben rettet ikke imod de tyske stillinger, men egne kammerater. Tyske overlevende har beskrevet Stalingrad som en rottekrig. Og det passer sikkert godt. Tyske og russiske soldater jagede hinanden i endeløse ruindynger. Om natten generobrede russerne, hvad tyskerne havde erobret om dagen. Blev flammekastere fanget, var dommen af modparten levende ildpåsættelse. Fra den anden side af Volga færgede Den Røde Hær under tysk luftbombardement og artilleribeskydning forstærkninger over Volga. Det var en kamp, hvor sidste mand og sidste patron talte. Værnemagten nåede i begyndelsen af november 1942 frem til at skære byen i tre usammenhængende modstandslommer med en dybde ned til Volga på godt 700 meter, men ikke længere. I al hemmelighed havde Stavka (den sovjetiske overkommando) udtænkt en næsten genial plan med kodeordet operation Uranus. Lad Værnemagten hamre løs på Stalingrad, forsyn byen med netop de styrker, som er i stand til at holde stand og ikke en soldat mere for at samle reserverne til et modangreb, der kunne afskære den sjette tyske arme og hjælpetroper fra tysk allierede lande. Det var Zhukov og Vassilevskji, der udtænkte planen, og Stalin evnede at holde sine nerver i ro. Den 19 november 1942 dvs godt ti dage efter, at Værnemagten havde haft erobringen af Stalingrad indenfor rækkevidde, slog Den Røde Hær til. Artilleriforberedelse til gennembrud af den tyske flankesikring rev brutalt stilheden over stepperne med deres råkolde, sene efterårsdis itu. Den tyske overkommando havde længe været bekymret for de svage flanker og advaret Hitler; men han havde affærdiget det. Rollerne blev byttet om. Jægeren havde selv stukket foden i rævesaksen. Et kort øjeblik så det ud til, at Hitler ville vælge den militært set logiske løsning nemlig at trække sig tilbage; men Goerings praleri om forsyninger bragt frem af Luftwaffe, hvad simpel aritmetik viste var umuligt, fik ham til at udnævne Stalingrad til en pindsvinestilling, som det var sket for isolerede enheder i vinteren 1941/42, men i mindre størrelsesorden og over for en svagere sovjetisk fjende. Sjette arme fik ordre til at stå det igennem og forsynet fra luften overleve indtil undsætning. Den blev forsøgt; kort før jul nåede tyske styrker så tæt på Stalingrad, at de indesluttede kunne se raketlys, som dirigerede det tyske artilleri; men Den Røde Hær var for stærk. Undsætningsstyrken blev selv truet

6 6 med omringning. Det ville rive hele armegruppen i Kaukasus med sig, og Værnemagten stå ikke blot over for et alvorligt nederlag, men en katastrofe. Stalingrad blev overladt til sig selv. Med aftagende forsyninger, bidende vinterkulde og en nådesløs sovjetisk offensiv kunne det kun gå en vej. Den 31 januar 1943 på en dag nær tiåret for Hitlers udnævnelse til rigskansler- overgav von Paulus sig. Til Hitlers raseri begik han ikke selvmord. Den 2 februar 1943 kunne en tyske rekognosceringsmaskine melde, at der ikke længere var spor af kampe. Over mand blev taget til fange. Den sovjetiske sejr var fuldstændig. Skildringer fra den sidste måned er ikke for folk med sarte nerver. Tyske sårede blev båret ud til flyvepladserne og lagt i rad og række for evakuering. Da det gik op for de sårede, at der kun var plads til få af dem, udspillede der sig gruopvækkende scener i kamp for at få en plads. Flyene havde motorerne gående under ophold for at undgå isdannelser. Feltgendarmeri henrettede falske sårede. Inde i byen lignede de tyske soldater genfærd med istapper i skægget. Helvede opfattes tit som glohedt. For tyskerne i Stalingrad var det iskoldt. Stalin og Zhukov svingede lynhurtigt Den Røde Hær om. Nu gjaldt det om at smide Værnemagten så langt bagud som muligt og om muligt kaste den ud i en nærmest flugtlignende situation. Men her gjorde de regning uden vært. En sådan bevægelseskrig, hvor panserenheder opererede på egen hånd og med et flydende billede af frontlinien, var den tyske hærs styrke. Med en række mesterlige manøvrer afparerede måske krigens største feltherre von Manstein det ene sovjetiske stød efter det andet til trods for stor underlegenhed. Industribyen Kharkov skiftede hænder flere gange. Stalin var for ivrig, hans iver for at slå tyskerne tog magten fra den kolde beregning, som havde tjent ham godt i slaget om Stalingrad. Hen på foråret stivnede fronten fra Kursk ned til Sortehavet. Verden havde set første fase af den store duel på østfronten mellem generalfeltmarskal von Manstein og marskal Zhukov. Tredje fase. Initiativet overgår til Den Røde Hær. Hver gang jeg tænker på denne offensiv føler jeg, som om jeg skal kaste op sagde Hitler til generaloberst Guderian om operation Zitadelle. Hitler og Stalin var enige om en ting. De ønskede begge at angribe, først og hårdt. Deres generaler var enige om en ting. De ønskede, at modparten skulle tage offensiven, opfange den, lade ham løbe tør for kræfter i angreb mod forberedte forsvarsstillinger for derefter at rulle modstanderen tilbage med egen offensiv. Hitler vandt argumentationen med sine generaler, Stalin tabte. Hitler tabte initiativet på østfronten. Stalin vandt det. Stavka havde aflæst de tyske hensigter. Ud af to alternative planer havde Hitler kombineret de for Tyskland dårligste elementer i, hvad der fik navnet operation Zitadelle. Tidligt på foråret 1943 havde von Manstein foreslået enten, at Værnemagten angreb hurtigt (april/maj) inden den sovjetiske front var stabiliseret efter de hårde kampe i det østlige Ukraine og ved Kursk, hvor Den Røde Hær stod

7 7 udsat i et frontfremspring eller afvente en sovjetisk offensiv for gennem bevægelseskrig præcist som han havde gjort det i det tidlige forår udmanøvrere Den Røde Hær. Hitler valgte at angribe ved Kursk, men først i begyndelsen af juli Stavka brugte tiden til omhyggelige ja nærmest minutiøse forberedelser af de sovjetiske forsvarsstillinger. Hitlers ræsonnement så godt ud på papiret. Den tyske industri havde gjort en kæmpeindsats for at genopbygge Værnemagten. Nyt materiel tilgået enhederne. Luftwaffe havde tiltaget sig overlegenhed ved udsultning af andre frontområder. Ulempen ved det hele var, at den tid Hitler brugte til genopbygning af sin egen hær, kunne Stalin selvfølgelig også bruge til forstærkning af Den Røde Hær. Og tiden blev brugt. Der blev udlagt meget dybe minefelter med fælder, dvs bestemte steder fandtes der ingen miner, hvilket ledte de tyske panserkolonner ind i tragter, hvorfra de kunne beskydes af afværgeskyts vel anbragt, vel forsynet og vanskeligt at opdage for den angribende fjende. Krigens største panserslag og det største materielslag under Den Anden Verdenskrig tog sin begyndelse den 4 juli 1943 efter, at Hitler på teatralsk vis havde holdt en næsten prædikenagtig tale til sine generaler. Selv med de sovjetiske forberedelser og fuld viden om de tyske planer var Værnemagten i 1943 en så frygtindgydende fjende, at angrebet i starten fik en vis fremgang; men dets karakter af materielslag udtyndede enhederne og svækkede deres kampkraft. Den 12 juli gjorde de tyske generaler et næsten desperat forsøg på at komme igennem ved anvendelse af, hvad der betegnes som panserkile dvs indsættelse af samtlige kampvogne på et snævert område for ved denne overvældende magt at vælte modstanderen omkuld. Da 600 tyske kampvogne rullede frem, blev de mødt af et stort set tilsvarende antal sovjetiske kampvogne. Det var ikke med i den tyske plan. I løbet af dagen manøvrerede de tyske og sovjetiske kampvogne og ofte så tæt, at de vædrede modstanderen! Da natten faldt på, var der ingen afgørelse; men Den Røde Hær beholdt slagmarken med den gevinst, at mange sovjetiske kampvogne kunne bugseres tilbage og blive repareret, medens de tyske tab var endelige og store. Værnemagten var tappet for offensiv kampkraft. Kampvognslaget ved Kursk stillede de sovjetiske og tyske kampvognstyper over for hinanden. Den Røde Hær havde i T-34 krigens bedste all round kampvogn. Dens chassis var mesterligt og simpelt. Dens dieselmotor gav bedre driftssikkerhed end højtydende benzinmotorer. Dens 76 mm kanon var måske ikke lig den tyske 88 mm kanon, men god nok. Dens larveføder var brede således, at den kunne komme frem i det russiske terræn. En nærmest genial konstruktion, der tillige var simpel og enkel at betjene af stor betydning med sovjetiske soldater som mandskab. Fra tysk side var størsteparten af kampvognene Panzer IV, der igennem krigen var rygraden i det tyske panservåben, men ikke fuldt jævnbyrdig med sin sovjetiske dødsfjende T-34. Panther var i realiteten en tysk efterligning af T-34. Tigeren var et monstrum på hen i mod 60 tons bevæbnet med den frygtede 88 mm kanon og måske nok konge på slagmarken; men Værnemagten havde ikke ret mange af dem, og selv senere under krigen led den ofte af motorvanskeligheder og uregelmæssigheder, der afspejlede, at det var gået for hurtigt fra tegnebrædtet til produktion. Det afgørende var imidlertid, at den og Panther slet ikke kom til deres ret ved et kampvognslag, hvor tyskerne ikke formåede at vælge afstanden til modparten. Hvad nyttede det, at Tigeren med sin 88 mm kanon var

8 8 overlegen, hvis tyskerne selv søgte et kampvognsslag på nært hold, hvor denne overlegenhed ikke kom til udtryk? I juli 1943 gik de allierede i land på Sicilien. Hitler trak SS panserkorpset væk fra Kursk. Det svækkede selvfølgelig yderligere den tyske front. Nu slog Zhukov til. I en række glimrende militære aktioner løftede han Værnemagten ud af dens hængsler så at sige og rykkede den baglæns. En efter en faldt de tidligere erobrede byer. Kharkov og Kiev som de største og mest kendte. Inden forsommeren 1944 var Værnemagten og de tysk allierede trykket tilbage til omkring den sovjetiske grænse med Rumænien og det sydlige Polen i Dygtigt gennemførte tyske modangreb opnåede til tider lokal succes, men kunne ganske enkelt ikke opveje den sovjetiske overlegenhed. Sovjetiske hærførere som Zhukov, Chuikov der havde udmærket sig ved Stalingrad, Rokkosovskij, Malinovskij, Bagramyan, Zhukovs store rival som nummer et på den sovjetiske hitliste Koniev, trådte frem som jævnbyrdige modstandere for de tyske generaler. Med Vassilevskij ved siden af Stalin som stabshef var også den overordnede styring af den sovjetiske krigsindsats blevet professionel. Den sovjetiske stavka stod ikke tilbage for Nazitysklands OKH (Oberkommando des Heeres). Ved foråret/forsommeren 1944 var østfronten karakteriseret af en tysk konveks bule, hvor Heeresgruppe Syd stod i et frontfremspring, der tydeligt udgjorde en fristelse ja næsten invitation for Den Røde Hær. Hitler og OKH var imidlertid ikke overbevist om, at et sovjetisk angreb ville komme her. Tropper blev allokeret til den sydlige del af østfronten og dette kombineret med drænet fra den italienske front og behov for et stærkt invasionsforsvar i Frankrig førte til en tyndt besat frontlinie hos Heeresgrupe Mitte i Hviderusland. Det iagttog stavka med tilfredshed. Det var nemlig her, at den næste store sovjetiske offensiv skulle løbe af stabelen. Værnemagten var udmattet, men stadig en stærk fjende, og dog. De bedste generaler var afskediget af Hitler. Von Manstein, von Kleist og Hoth disse fremragende hærførere var alle vraget. Hitler sad i sit hovedkvarter og udøvede fjernkontrol med forudselige, negative virkninger. Materiellet nedslidt. Soldaterne det samme. Frygten for Den Røde Hær og det næste sovjetiske angreb overvældende. Lyden af de særlige granatkastere, der hurtigt fil tilnavnet Stalinorgler og på russisk hed Katyusha havde samme psykologiske virkning på de tyske soldater som den sireneagtige lyd fra de tyske Stuka bombefly havde haft på de af Tyskland overvundne fjender i krigens første del. Fjerde fase. Rygraden knækkes på Værnmagten. I sit første maj budskab den internationale arbejderdag 1944 præciserede Stalin det sovjetiske krigsmål for operationerne i sommeren 1944 med kodenavnet Bagration som fjendens fjernelse fra sovjetisk territorium samt befrielse af Polen, Tjekkoslovakiet og andre slaviske brodernationer fra det fascistiske åg. Hitler og OKH havde regnet med, at de allierede og Sovjetunionen ville koordinere tidspunktet for invasionen og den sovjetiske sommeroffensiv. Militær logik tilsagde

9 9 dette; men mistænksomhed hos begge parter udelukkede åbenhed om datoerne for invasionen og Bagration. Bagration løb af stabelen 16 dage efter invasionen - den 22 juni præcis tre år efter Barbarossa. Og med et tilsvarende resultat. Med et opbud af soldater, kampvogne, fly og artilleri, der får det til at svimle blev de tyske stillinger løbet over ende. Det var i det store og hele en massakrere. Hitlers ordre om et fremskudt forsvar, forbud mod tilbagetrækning og fraværet af en mobil reserve, der kunne bruges til modstød gav Den røde Hær let spil. Og det blev udnyttet. På de samme slagmarker, hvor hundredtusinder af sovjetiske soldater led døden eller blev taget til fange i 1941, fejrede Den Røde Hær tilsvarende triumfer. Selv de mest simple ting gik galt for Værnemagten. I 1941 havde tyskerne ved et såkaldt coup de main erobret den afgørende bro over Dvina. De burde have lært af deres egen bedrift. Utroligt, men sandt spolede stavka filmen tilbage og tog broen på samme måde med det resultat, at de sovjetiske panserkolonner kunne rulle frem. Hvideruslands terræn er velegnet til panserkrigsførelse og uden naturlige forsvarsstillinger, berøvet forsyninger og forstærkninger kæmpede de tyske soldater for deres liv under umulige vilkår. En sovjetisk fremrykning svarede ikke til hverken Værnemagtens eller de allieredes offensiver. I virkeligheden var det en slags folkeflytning. Forudgående var der gået opsamling af enorme forsyninger. Det var en lavine, der væltede frem. I kølvandet fulgte forsyningstropper og alle mulige enheder herunder af civil art, der understøttede fronten. Det var millioner af mennesker, der begav sig på folkevandring. De store sovjetiske offensiver på Østfronten blev stoppet ikke af tyskerne men af mangel på forsyninger. Offensiven gik i stå, når folkevandringen ikke længere kunne forsynes. Så stoppede hele lavinen for at bruge nogle måneder til at hente nye forsyninger til genopstart. Den tyske defensive krigsførelse var dygtig og kompetent. Den normale målestok var, at Den Røde Hær skulle op på en overlegenhed på mindst 3 til 1 og ofte over 5 til 1 for at kunne gennemføre et angreb. Der er eksempler på, at Værnemagten holdt stand over for 10 til 1 i gunstigt terræn. Tyskerne benyttede sig ofte af såkaldte bagkantstillinger dvs de lod angriberen komme over en bakkekam for at levere forvar og modangreb halvt nede af bakken. De tyske kampvogne blev i stigende grad erstattet af stormskyts dvs en slags selvkørende antipanserkanoner, som viste sig uhyre velegnet til defensiv krigsførelse, men uegnet til offensiv, da deres kanon ikke kunne drejes i et tårn, men var fastnaglet i chassis et. Sideløbende med offensiven i Hviderusland væltede Den Røde Hær ind i først Rumænien, der blev erobret i løbet af kort tid og derefter Bulgarien, der slet ikke var i krig med Sovjetunionen, men omhyggeligt havde sørget for alene at erklære USA og Storbritannien krige. Lige meget hjalp det. Ledsaget af et politisk kup, blev Bulgarien indlemmet i rækken af lande og territorier under Sovjetunionens banner. På den nordlige front var den 900 dage lange belejring af Leningrad blevet brudt ved årsskiftet 1943/44. Nu blev fronten revet op på samme måde som i Hviderusland.

10 10 Hen på sommeren 1944 havde Den Røde Hær nået Weichsel (Vistula) i Polen. Det var signalet til den polske hjemmehær under general Bor Komorowski til at gøre oprør; men Den Røde Hær kom ikke til hjælp. De sovjetiske soldater stod passivt på den anden side af floden og iagttog den brutale tyske nedkæmpning af opstanden, der strakte sig over godt to måneder. Allierede fly fik ikke en gang tilladelse til at lande bag de sovjetiske linier for at tanke op til returflyvning efter nedkastning af våben til støtte for den polske hjemmehær. Der er flere forklaringer på, hvorfor Stalin ikke hjalp. Den gængse og mest sandsynlige er, at for ham var det ikke uvelkomment, at Nazityskland slagtede de polske patrioter og dermed fjernede et forstyrrende element i hans strategiske plan om at indlemme Polen under det sovjetiske åg. Da året 1944 mundede ud, gik frontlinien fra Østpreussen i nord ned gennem Polen, ved Karpaterne. Rumænien og Bulgarien var erobret, og de sovjetiske styrker var godt på vej mod Budapest i Ungarn, en af Nazistysklands sidste allierede. Scenen var sat for endnu en stor sovjetisk offensiv. Den kom den 12 januar Endnu et kæmpeopbud af soldater, artilleri mv hobede sig op foran de tyske linier, og endnu en gang tog Hitler fejl. Denne gang var hans efterretningstjeneste på pletten med en korrekt vurdering; men det nyttede ikke. Han vidste bedre! Chefen for generalstaben tryglede forgæves om, at reserverne blev flyttet til dette frontafsnit. Det største bluf siden Djengis Khan råbte Hitler med tilføjelsen, at dem, der havde udarbejdet analysen, burde spærres inde i et asyl for sindslidende. Den tyske panserreserve bestående af de to armeer, der havde taget offensiven mod de allierede i Ardennerne (december 1944), blev ikke sendt til Weichsel for at forsvare Tyskland og Berlin, men til fronten i Ungarn for at forsvare Budapest. Militærhistorikere har undret sig såre over denne disposition. Den svækkede det tyske forsvar i det vestlige Polen og Preussen tilstrækkeligt til at sluseportene blev åbnet for en gigantisk sovjetisk fremrykning. Værnemagten blev kastet tilbage til sin sidste forsvarsstilling ved Oder-floden mindre end 100 km fra Berlin. Det, som i Hitlers øjne var bluf, viste sig at være en damptromle af militær magt bestående af 163 infanteridivisioner, kanoner, 6500 kampvogne samt 4772 fly. Den Røde Hær var bedre og bedre udrustet. Dens ledelse var mere og mere professionel. Hos Værnemagten gik det modsat. Der var mangel på alting. Ledelsen ude i geleddet og i enhederne var af høj kvalitet; men Hitlers ustandselige indblanding og urealistiske ordrer kastede et slør af dunkelhed og dyster uvirkelighed hen over scenen. For at kompensere for manglende reel styrke holdt nye betegnelser deres indtog. En førerbefaling betød forsvar til sidste mand og sidste patron. En division, der på situationskortet blev omdøbt til panserdivision, var pludselig blevet en panserdivision uanset, at der ingen kampvogne var. Betegnelsen Festung anvendt på fx byen Breslau betød, at Den Røde Hær var gået uden om byen, der indesluttet prøvede at forsvare sig. Volksturm bestående af gamle mænd og drenge blev sat ind mod de krigstrænede, erfarne og veludrustede sovjetiske styrker. Hver mand fik en panserfaust, der var en

11 11 slags panserbrydende granat, som affyret på nært hold brød igennem panseret på de sovjetiske kampvogne, men for at komme tæt på, måtte Volksturm i realiteten begå selvmord, idet de blev afskåret fra egne enheder. Bedstefædre og deres sønnesønner stod pludseligt ude i frontlinien i forsvaret af Hitlers tusindårsrige. Endnu barskere var det for de tyske soldater, der i nedgravede huller lod sovjetiske kampvogne rulle hen over sig for at smide magnetminer op i bunden på dem og lade sig trække med op for derefter at detonere panserminen! Det Tyske Rige styrtede i grus bogstaveligt talt. Tæppet gik op for goetterdaemmerung som i et wagnersk drama blot ikke på scenen, men i det virkelige liv. Femte fase. Slutspillet omkring Berlin. Chefen for det tyske røde kors, der havde fulgt nazipartiets paroler og handlet i al andet end overensstemmelse med røde kors formål, samlede sin familie omkring middagsbordet. Under måltidet trak han i tændsatsen til et par håndgranater anbragt under bordpladen. Marskallerne Zhukov og Koniev delte samme brændende ønske æren af at plante den røde fane på taget af den tyske rigsdag. Zhukov fik førstefødselsretten af Stalin; men kunne Koniev slå ham i spurten, var gevinsten hans. Derfor piskede de begge løs på deres underordnede. Angrebet mod Berlin blev sluppet løs den 16 april Zhukov stod ved Oderfloden ret ud for Berlin, Koniev lidt sydligere. Begge havde ønsket mere tid til forberedelse; men Stalin pressede på. For ham var det ikke afgørende hvem af dem, der erobrede Berlin; blot det blev Sovjetunionen og ikke de allierede. Han udnyttede på udspekuleret vis uenigheden mellem USA og Storbritannien og så med næsten overnaturlige evner, at de amerikanske generaler og den nytiltrådte præsident Truman var politisk naive Truman lærte hurtigt; men de smertelige erfaringer han skulle lære af var endnu ikke indtrådt. Eisenhower ønskede ikke at ofre allierede soldater på en erobring af Berlin og anså byen for et ligegyldigt mål. Han informerede uden videre Stalin om, at de allieredes fremrykning ville ske i retning af byerne Erfurt, Leipzig og Dresden for dermed at afskære en mulig nazistisk tysk fæstning i Bayern, som mange den gang troede fandtes. Det er jeg helt enig i, svarede Stalin hyklerisk og pressede sine hærførere til det yderste for at erobre Berlin. Stalin vidste, at det drejede sig om at vinde krigen og positionere sig for at vinde freden. Eisenhower og de amerikanske generaler ønskede at vinde krigen hurtigt for at bringe de amerikanske soldater hjem forståeligt, men naivt. Den Røde Hær kastede sig over resterne af Værnemagten nærmest som en grib, der siddende i træet havde iagttaget sit offers dødskamp og nu slog kløerne i det for at vride halsen over. På Zhukovs angrebsfront var der en kanon for hver fjerde meter! I første fase fik Koniev mere fremgang end Zhukov, og et kort øjeblik så det ud til, at det kunne blive ham og ikke Zhukov, der løb med laurbærrene. Marskal Zhukovs modstander generaloberst Heinrici havde rigtigt gættet tidspunktet for den sovjetiske offensiv gennem rekognoscering fra sit lille Storch-fly og natten forud for stormløbet trukket sine tropper tilbage fra HKL (Hauptkampflinie) til befæstede stillinger, som ikke blev blæst væk af det voldsomme artilleribombardement. Hertil kom, at han stod

12 12 på et højdedrag Seelow højderne mellem Berlin og Oder-floden. Han førte en glimrende forsvarskamp, men forgæves. Den sovjetiske overmægtighed slog igennem. Den 25 april 1945 var ringen sluttet, og de første sovjetiske tropper trængte ind i Berlin. Propagandaminister Goebbels bekendtgjorde, at Rigshovedstaden træder an til kamp. Den startede med at gå op i flammer, kværnet til grus gennem bombardementer, malet rød af ild og blod. Hus for hus, karre for karre, gade for gade trængte de sovjetiske soldater nådeløst frem. Hitler sad nede i førerbunkeren og pillede ved sine briller og blyanter, medens han udstedte umulige ordrer. Tyske sårede var anbragt i undergrundsbanen. Da Hitler frygtede, at Den Røde Hær kunne trænge frem ad den vej, blev tunnelerne samvittighedsløst sat under vand fra floden Spree. Tyske hærenheder rundt omkring Berlin fik ordre til at gå til modangreb og undsætte Berlin, men med hvad? Som et flammeskrift udrullede Berlins ikke alene erobring, men totale underkastelse sig. Civil befolkningen blev uden barmhjertighed plyndret, og kvinderne voldtaget af den fremrykkende Røde Hær. Den tyske civilbefolkning blev stillet over for kontant afregning for de nazistiske uhyrligheder i Sovjetunionen nogle år tidligere. Konievs trøstpræmie blev erobringen af den tyske hærs hovedkvarter ved Zossen lige syd for Berlin. Fjernskrivere tikkede budskaber ind, og telefoner ringede stadig. Med en lille forskel: De blev besvaret af sovjetiske soldater, der hånligt råbte tilbage til dem, der havde kaldt op. Med sovjetiske styrker få hundrede meter fra førerbunkeren fik Hitler besked om, at stillingerne ikke kunne holdes mere end højst 24 timer. Han tog afsked med sine omgivelser, giftede sig med Eva Braun, førte hende ind et værelse, hvor han skød sig selv og samtidig tog gift. Den tyske radio meddelte i det svulstige nonsens, der var et af Det Tredje Riges særkender, at vores fører, Adolf Hitler, kæmpende til sidste åndedrag mod bolsjevismen er faldet i dag i rigshovedstaden. Det var som så meget andet løgn. Han havde begået selvmord. De sidste rester af hans inderkreds søgte væk. Goering var i forvejen flygtet syd på, men arresteret under mistanke for at ville forhandle med USA og Storbritannien. Himmler begik forræderi; da Hitler ikke kunne få fat på ham, blev hans forbindelsesofficer ved førerhovedkvarteret skudt i stedet. Det hjalp ikke meget, at han var gift med Eva Brauns søster. Goebbels og hans kone aflivede først deres seks børn og derefter sig selv. Kun den mystiske Martin Borman, der var Hitlers sekretær og rigsleder for det nazistiske parti, forsvandt med alle hånde efterfølgende teorier om hans skæbne. De rækker lige fra, at han i virkeligheden var spion for Stalin og forsynede denne med alle oplysninger om Hitlers planer til, at han brændte op i en kampvogn. Resterne af den hær, som med flyvende faner og klingende spil havde kastet sig over Sovjetunionen godt fire år tidligere, kæmpede sig vestpå for at overgive sig til de allierede. Med tre kampvogne tilbage, påfyldt benzin suget op fra efterladte køretøjer lykkedes det en lille håndfuld soldater med armechefen i spidsen at slå sig igennem til tyske enheder vest for Berlin en lille håndfuld og tre kamvogne!

13 13 Under Zhukovs kommando erobrede enheder af 150 ende division Rigsdagen. Det gik etage for etage. Sergent Kantariya fik æren af at plante den røde fane på toppen af rigsdagen; nazismens og fascismens rede var udslettet. Efter Hitlers selvmord den 30 april blev der i endnu et par dage kæmpet i byen. Hvor utroligt det end lyder, forsøgte tyske generaler at få en slags våbenhvile med de sovjetiske styrker under henvisning til Hitlers død. Hvordan kunne de forestille sig, at den Sovjetunion, der havde betalt for sejren med millioner af mennesker, ville lade sin triumf forplumre? De tyske tilbud må være opstået i en slags heksebryg i ragnarok. Den 2 maj sænkede stilheden sig over, hvad der havde været de preussiske kongers hovedstad, hjemsted for det tyske kejserrige under Bismarck og kejser Wilhelm den Første og det nazistiske Tysklands rigshovedstad. Der var stort set intet tilbage. Brandenburger Tor stod dog stadig. Igennem dets søjler kunne man se hovedstadens tidligere pragtalleer med ruindynger i stedet for blomstrende træer, døde soldater og civile i stedet for promenerende bedsteborgere og midt i det hele en sovjetisk soldat, der dirigerede trafikken af sovjetiske og allierede militærkøretøjer i stedet for den tyske hærs paradekolonner i strækmarch. Tæppet var gået ned. Sidste akt spillet. Intetheden havde holdt sit indtog. I Pommern nordpå kæmpede den tyske hær stadig. Under dygtig ledelse holdt generaloberst von Manteuffel stand mod marskal Rokossovskij, og det lykkedes ham at holde ud tilstrækkeligt længe til at britiske styrker under Montgomery nåede til Lubeck før Den Røde Hær briterne vandt med et par timer. Felttoget i øst var ganske som rigspressechef Dr Dietrich havde sagt det i oktober 1941, afsluttet; men det havde taget lidt længere tid, end han oprindelig havde forestillet sig! Punktum blev sat med sejrsparaden på Den Røde Plads i Moskva. Marskal Zhukov red forrest på en hvid hest. som det sig hør og bør for en stor feltherre ved en sådan parade. Stalin havde overladt ham denne ære efter sigende fordi han frygtede selv at falde af hesten. J. Ørstrøm Møller

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

2. verdenskrig i Europa

2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet den 5. maj 1945. Krigsudbrud Den 1. september

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland og Sovjetunionen indgår en pagt. September 1. september: Tyskland angriber Polen. 2. verdenskrig begynder

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Ild fortællingen - Fysisk Frihed

Ild fortællingen - Fysisk Frihed Ild fortællingen - Fysisk Frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Erobring og besættelse Tilfangetagelse og slaveri Oprør og væbnet modstand Magten slår tilbage

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta.

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta. Historiefaget.dk: Otto von Bismarck Otto von Bismarck Meget få personer har haft større betydning for en stats grundlæggelse og etablering, end Otto von Bismarck havde for oprettelsen af det moderne Tyskland

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge.

Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge. 14538i08 2/18/00 4:31 PM Page 1 Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge. Forstærkningsfase - 1/3 af de besatte

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta Historiefaget.dk: Versaillestraktaten Versaillestraktaten 1. verdenskrig stoppede 11. november 1918 kl. 11. Fredstraktaten blev underskrevet i Versailles i 1919. Krigsafslutningen Krigens afslutning regnes

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Før 1920. 1920 9. april 1940. Efter august 1943. 9. april 1940 august 1943

Før 1920. 1920 9. april 1940. Efter august 1943. 9. april 1940 august 1943 Spørgekort til Balance og besættelse Grundbogen side 107-147 Spørgekortene kopieres i farve på karton og klippes ud. Kortene er delt i fire grupper: Rød: Gul: Blå: Grøn: I spillet skal man også bruge en

Læs mere

Michael H Clemmesen 29.11.2010. Kommentar til situationen i Korea: Flugten fremad fra det endelige sammenbrud? 1

Michael H Clemmesen 29.11.2010. Kommentar til situationen i Korea: Flugten fremad fra det endelige sammenbrud? 1 Michael H Clemmesen 29.11.2010 Kommentar til situationen i Korea: Flugten fremad fra det endelige sammenbrud? 1 Der synes nu at være enighed i Vesten om, at regeringen eller de ledende generaler i Nordkorea

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Historie 9. klasse synopsis verdenskrig

Historie 9. klasse synopsis verdenskrig Historie synopsis 2 2. verdenskrig I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om den 2. verdenskrig. Mere konkret spørgsmålet om årsagerne til krigen. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen af dem

Læs mere

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta.

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta. Historiefaget.dk: Den Store Nordiske Krig Den Store Nordiske Krig foto Den Store Nordiske Krig var den sidste af svenskekrige i danmarkshistorien. Danmark stod denne gang på vindernes side, men kunne dog

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

KVK Mark. 16, Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør.

KVK Mark. 16, Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør. KVK Mark. 16,1-8 2015 Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør. Opstandelse kan opleves som et menneskehav, der skyller

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

10 + SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET 2-4. www.hasbro.dk

10 + SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET 2-4. www.hasbro.dk SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET 2006 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup. www.hasbro.dk Made in Ireland 120614575108

Læs mere

Tyske troppebevægelser

Tyske troppebevægelser Opgaveformulering: På baggrund af en analyse af det udleverede materiale ønskes en diskussion af om krisen i dagene op til 22. maj 1938 udløstes af tyske troppebevægelser med henblik på invasion i Tjekkoslovakiet

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 2. oktober 2015

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 2. oktober 2015 FREDAGSNYT Udeskole, mellemgruppen: HUSK varmt tøj til om torsdagen samt en madpakke, der ikke skal varmes. Matematik Der er lektier til mandag FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 2. oktober 2015 På

Læs mere

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham?

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham? Kopiside 8 Break 8 - Ridderløfte eller blodsbånd? Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Bellisande, Oliver og Helgi Helgi huskede Belas ord om, at hævn binder mens tilgivelse sætter fri. Et dybt ønske om,

Læs mere

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes

FANATIC LIVE. Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014. war war : never : changes FANATIC LIVE : f a n a t i c l i v e Nye regler for KP, rustning, skade, evner og magi. Gældende fra spilgangen d. 16 / 11-2014 war war : never : changes KP og skade. KP: Til Fanatic Live spilles der med

Læs mere

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Hvert år den 7. april samles de fleste indbyggere i Rwanda og mindes de mellem 800.000 til en million mennesker, der brutalt blev slået ihjel under

Læs mere

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI 2010 2. SETRIN VESTER AABY KIRKE KL. 10.15 Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 Lad dit ord med glæden springe I vor høje gæstehal. Lad

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger.

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. De kom fra hver sit hjørne af verden, hvor de havde ledt

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

SEN. SGT. MARVIN NAIL SMI

SEN. SGT. MARVIN NAIL SMI 15 8 2d4 42 Slag 1d4+6 19 1d4 Skalle 3d4+6 1d4 2d6+6 7 1d4 5/+6 /+0 25/-4 50/-7 2 --- SA 3d6+3 0,4 7 skud 1d3 17 28 år, 195 cm og 1 kg. Hensynsløs Ligefrem Ustabil Kaki ørkenuniform Klatrestøvler Liste

Læs mere

Stalin s Europe. Steen Villarsen

Stalin s Europe. Steen Villarsen Steen Villarsen Stalin s Europe Wupti, så er vi tilbage på Ostfronten. Man bliver sku helt svimmel af al denne hoppen rundt mellem de forskellige tidsperioder; man kan kun håbe at Battlefront selv kan

Læs mere

Nordvest for byen GLEBOVKA blev der i de tidlige morgentimer den 4. februar 1943 nedkastet et kompagni fra 31. Faldskærmsregiment.

Nordvest for byen GLEBOVKA blev der i de tidlige morgentimer den 4. februar 1943 nedkastet et kompagni fra 31. Faldskærmsregiment. Ozereika Udgangssituation Vi befinder os ved Sortehavet i februar 1943. Det aktuelle terrænområde er besat af en tysk kystartilleriafdeling (789.) og en rumænsk infanteribataljon (+) (1./38. Infanteriregiment).

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Spillet om verdensherredømmet

Spillet om verdensherredømmet Spillet om verdensherredømmet 2004 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.dk 040414538108 K O

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Indhold. Oversigt over kort Oversigt over enhedssignaturer og forkortelser på kort Oversigt over illustrationer. Indledning 13

Indhold. Oversigt over kort Oversigt over enhedssignaturer og forkortelser på kort Oversigt over illustrationer. Indledning 13 Indhold Oversigt over kort Oversigt over enhedssignaturer og forkortelser på kort Oversigt over illustrationer Indledning 13 Kapitel 1: 1919-1939 19 Sovjetunionen 19 Tyskland 30 Stalins diplomati, offensive

Læs mere

Du er død! Du er død!

Du er død! Du er død! Du er død! Mandag morgen blev jeg vækket af en underlig lyd. Hvad var det? Sten mod glas! Lyden rev i mig. Rev mig ud af søvnen. Pludselig forstod jeg. Sten mod glas Der var nogen, som kastede sten på

Læs mere

Besættelseskassen. Undervisningsmateriale: Aalborg i krig

Besættelseskassen. Undervisningsmateriale: Aalborg i krig AALBORG HISTORISKE MUSEUM - SKOLETJENESTEN Undervisningsmateriale: Aalborg i krig Besættelseskassen Som et supplement til udstillingen Aalborg i krig har museet en emnekasse med forskellige genstande fra

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

HELGENÆS: RYES SKANSER

HELGENÆS: RYES SKANSER HELGENÆS: RYES SKANSER Ved Dragsmur, ved overgangen fra Mols til Helgenæs, finder vi Ryes Skanser, et imponerende skanseanlæg, der stammer fra Treårskrigen 1848-51. Skanserne stod færdige i 1848 og blev

Læs mere

Maria Nurowska: Min ven forræderen www.ellekar.dk. Dansk Bibliotekscentrals vurdering af bogen

Maria Nurowska: Min ven forræderen www.ellekar.dk. Dansk Bibliotekscentrals vurdering af bogen Maria Nurowska: Min ven forræderen Dansk Bibliotekscentrals vurdering af bogen Min ven forræderen Hjem DHF Aktuelt Bøger Temaer Sjov Junior Links Nyhedsbrev Om siten Sponsor Marked SKALK Søg [sitemap]

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Jagten på Enhjørningen. Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Jagten på Enhjørningen. Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Jagten på Enhjørningen Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Enas far, kong Drot, er taget langt bort. Troldkvinden Skarntyde er Enas værste fjende. Ena er den eneste enhjørning

Læs mere

Maskiner og robotter til krig og ødelæggelse

Maskiner og robotter til krig og ødelæggelse Maskiner til krig og ødelæggelse har desværre været kendt og brugt i mere end 2.300 år. De første udgaver af kastemaskiner stammer således fra Asien cirka år 300-500 f.kr. Romerne var de første i Europa,

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på en splintret stamme. Vores søster Harm er sent på den,

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede druknede. Alle troede, det var et uheld.

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække Salmer DDS 36: Befal du dine veje DDS 62: Jesus, det eneste DDS 508:

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

HISTORIEN OM HVAD DER KAN SKE NÅR MAN ÅBNER SIN HOVEDDØR

HISTORIEN OM HVAD DER KAN SKE NÅR MAN ÅBNER SIN HOVEDDØR HISTORIEN OM HVAD DER KAN SKE NÅR MAN ÅBNER SIN HOVEDDØR AF KIT KJØLHEDE LAURSEN AUGUST 2006 DER VAR ENGANG TRE GODE VENNER: BETTEMAND, LANGØRE OG GRØNSKOLLING. EN DAG MØDTES DE FOR AT HYGGE SIG. SE HER

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Mad og mælk i gaderne

Mad og mælk i gaderne Fra kejserrige til lilleputstat I 1282 blev den habsburgske fyrst Rudolph konge af Østrig. Hans efterkommere skabte over de næste 600 år kejserriget Østrig. I 1914 dækkede kejserriget dele af det nuværende

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Diverse lege. Indholdsfortegnelse

Diverse lege. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Bjerget brænder... 2 Den landflygtige konge... 2 Sparke til dåse... 2 Kongens kæmper... 3 Jeg melder krig... 3 Rød, gul, grøn - stop!... 4 Morderleg... 4 Den blinde mand... 4 Bankebøf...

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

2. scene. og jeg kommer tilbage. Dig og mig. Et nyt fantastisk rige. Jeg lover det. ORESTES - Hvor fanden er de henne?! ELEKTRA - Hvad?

2. scene. og jeg kommer tilbage. Dig og mig. Et nyt fantastisk rige. Jeg lover det. ORESTES - Hvor fanden er de henne?! ELEKTRA - Hvad? 2. scene Elektra og Orestes. Orestes pakker, leder efter noget. Rasende. Elektra stirrer på ham, mens han brøler og smider med tingene. Hun er fjern i blikket, ryster. ORESTES - Hvor fanden er de henne?!

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

I-169 Submarine. Skibs type; Kaidai type 6A Cruiser submarine. Oprindeligt med nummer I-69 men blev omdøbt den 20. maj 1942.

I-169 Submarine. Skibs type; Kaidai type 6A Cruiser submarine. Oprindeligt med nummer I-69 men blev omdøbt den 20. maj 1942. I-169 Submarine. Skibs type; Kaidai type 6A Cruiser submarine. Oprindeligt med nummer I-69 men blev omdøbt den 20. maj 1942. Længde: 102,6m (336,6 fod). Brede: 8,2m (26,9 fod). Dybgang: 4,6m (15 fod).

Læs mere

Indholdsliste i kassen A-grunden

Indholdsliste i kassen A-grunden Indholdsliste i kassen A-grunden 30 stk. Farvede bånd rød/blå, til holddeling 8 kegler i god kvalitet 4 fløjter i rustfri god kvalitet 2 fodbolde fra trees 2 basket bolde fra trees 1 pendulkegler, 9 trækugler,

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007

Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007 Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007 Du skal anstrenge dig for at høre Harry Patch. 109 år gammel bliver den sidste overlevende soldat fra

Læs mere

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro.

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro. Daniels mirakel Hej Jeg hedder Daniel Ispaz. Jeg er 25 år og er fra Rumænien. Jeg er gift med en smuk, engelsk pige, Sarah, og vi er blevet velsignet med en søn. Vi er en del af en kristen organisation

Læs mere

Hvad skunken gemte. en krigshistorie

Hvad skunken gemte. en krigshistorie Hvad skunken gemte en krigshistorie En vadsæk fra 2. Verdenskrig så dagens lys efter 42 års glemsel i skunken under taget på Sct. Hans Skole, da nysgerrige elever søgte locations til en gyserfilm. 1/24

Læs mere

Gallup om danskernes paratviden

Gallup om danskernes paratviden TNS Dato: 23. august 2013 Projekt: 59437 Feltperiode: Den 20.23. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf Ulv (Canis lupus) Ulven er tamhundens stamfader og Europas næststørste rovdyr kun overgået af den brune bjørn. Den bliver 1-1,5 meter lang og dertil kommer halen på 30-50 cm. Den bliver normalt 75-80 cm

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere