nye begreber og modeller inden for ergoterapi bruges i ergoterapiens teori og praksis Af Linda Baszczak & Laura Cecilie Christensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nye begreber og modeller inden for ergoterapi bruges i ergoterapiens teori og praksis Af Linda Baszczak & Laura Cecilie Christensen"

Transkript

1 Indhold Forord af M. Carolyn Baum Forord af Charles Christiansen Dansk forord af Jette Andersen & Ole Mygind Når teorier rejser af Henrik Vardinghus-Nielsen Introduktion af Michael K. Iwama Kapitel 1: Ergoterapeutisk viden i kontekst: hvorfor det er nødvendigt med nye begreber og modeller inden for ergoterapi Kapitel 2: Tværkulturelle begreber som byggesten i begrebsmodeller: aktivitet Kapitel 3: Ergoterapeutisk teori: kulturel åbenhed og lukkethed Kapitel 4: Kontekst og teori: kulturelle forløbere for Kawa-modellen Del 1 Kapitel 5: Kontekst og teori: kulturelle forløbere for Kawa-modellen Del 2 Kapitel 6: En ny begrebsmodel med et kulturelt perspektiv, som kan bruges i ergoterapiens teori og praksis Kapitel 7: Oversigt over Kawa-modellen Kapitel 8: Anvendelse af Kawa-modellen: at forstå aktivitet i kontekst Kapitel 9: Floder i kontekst: fortællinger og cases, hvor anvendelsen af Kawa-modellen demonstreres Kapitel 10: På vej mod en kulturelt relevant og forsvarlig teori for ergoterapi Dansk appendiks: Mange bække små Kawa i Danmark Af Ole Mygind & Gertrud Quist Lauritzen Kawa-modellen i dansk praksis Af Linda Baszczak & Laura Cecilie Christensen At kende sin flod Af Sanne Brocks Et liv med smerter Af Lise Frey Jonas flytter hjemmefra Af Lise Frey Medvirkende i dansk udgave Stikordsregister _kawa modellen_r3.ind6 5 7/23/09 2:57 PM

2 Forord Af M. Carolyn Baum Vi har alle sammen prøvet at opleve et tilfældigt møde, der endte med at få stor indflydelse på vores liv. Jeg havde en sådan oplevelse i september Det var i lufthavnen i San Francisco. En ung mand kom hen til mig og sagde: Dr. Baum, må jeg have den ære at ledsage Dem til Singapore? Den unge mand var Michael Iwama, og det var et rent lykketræf, at vi skulle med det samme fly til Singapore for at deltage i den Tredje Ergoterapeutiske Kongres for Asien og Stillehavsområdet. I løbet af de næste seksten timer blev jeg mere og mere fængslet af denne unge mand, der udviste stor hengivenhed for professionen og dens historie. Han havde en imponerende viden om teori, sociale sammenhænge og kultur, og han ønskede lidenskabeligt at hjælpe os alle sammen med at få en forståelse for tværkulturelle programmer og ydelser, der kunne implementeres i ergoterapi. Hans budskab var, at eftersom vores fokus er på menneskers hverdagsliv, bør vi ikke alene forstå og respektere de forskellige nationers kulturer, men også den kulturelle variation inden for vores egne samfunds grænser og i de organisationer, som mennesker lever og arbejder i. Mens jeg fik udvidet mit syn på ergoterapi i verden, ændrede mit liv sig, og jeg forestillede mig, at denne unge forsker ville ende med at bidrage ikke blot til sin profession, men til verden som sådan. I denne bog udfordrer dr. Iwama os til at tænke ud over vores egne sociale grænser og undersøge, hvilke tanker og handlinger klienterne finder meningsfulde. Han beder os om at tage klienternes personlige og socialt konstruerede erfaringer op til overvejelse i stedet for blot at støtte os til de erfaringer, vi selv har det godt med. Dette er en yderst vigtig bog for både ergoterapiundervisere og -studerende. Dr. Iwama hjælper os med at definere ergoterapiprofessionens kultur ved at undersøge ergoterapiens teori, dens begreber og dens principper. Han udfordrer os til at tænke ud over vores egen viden og vores egne erfaringer og til at undersøge vores viden i forhold til den kontekst, vi skal anvende den i altså i forhold til de mennesker, som forsøger at tage hånd om de problemer, der begrænser deres daglige aktiviteter. Samtidig støtter han også de læsere, der tager hans udfordring op. I takt 6 Forord 79481_kawa modellen_r3.ind6 6 7/23/09 2:57 PM

3 med at han giver liv til begreberne, giver han os nye ideer at diskutere, og vigtigst af alt: Han giver os nogle redskaber, som vi kan bruge til at få en bedre forståelse for ergoterapiprofessionens kultur og for sundhedsprofessionernes sociale og kulturelle kontekst. De fleste af de ergoterapimodeller, der er i brug nu om dage, er gennemsyret af den specifikke erfaringsverden, som mennesker fra Vesten lever i det gælder også Person-Omgivelser-Aktivitets-modellen (PEOmodellen), som jeg selv har udviklet sammen med min kollega Charles Christiansen. Ergoterapi vokser sig imidlertid større og større rundt omkring i verden (Verdensorganisationen for Ergoterapeuter (WFOT) tæller i øjeblikket 60 medlemslande, hvoraf mange er ulande), og vi kan ikke antage, at sådanne modeller er universelt gyldige. Derfor er der behov for nye modeller, der kan fungere i forskellige samfundskontekster. Kawa-modellen er et mønstergyldigt eksempel på, hvordan ergoterapi tilpasses de mennesker, som terapien er rettet mod. Selv om jeg blev introduceret til modellen ud fra et japansk perspektiv, har jeg ofte grebet mig selv i at tænke over den, fordi den tilskynder os til at betragte funktionsnedsættelser og kroniske sygdomme som kollektive oplevelser. Den beder os om at opfatte selvet som en række uadskillelige elementer. Disse elementer omfatter blandt andet livsvilkår, ressourcer og begrænsninger samt livskraft, der i sig selv omfatter målsætning, sociale forhold og sundhed. Jeg voksede op i et landbrugssamfund i Kansas. For nylig befandt jeg mig i en situation, hvor jeg skulle forklare en af mine venner fra min hjemby, hvad ergoterapeuter laver. Eftersom han er farmer og har et lidenskabeligt forhold til sin jord, brugte jeg Kawa-modellen til at forklare om, hvordan sten og trærødder kan blokere strømmen i en å. Da vi havde diskuteret, hvad disse forhindringer i strømmen kunne være, forklarede jeg ham, hvad ergoterapeuter kunne gøre for at genoprette strømmen. Han viste stor interesse for mit arbejde, og det lykkedes ham også at få en god forståelse for det, fordi jeg forklarede det ud fra en sammenhæng, der gav mening for ham. Jeg vil gerne fortælle om endnu en oplevelse, der demonstrerer Kawamodellens styrke. For nylig blev jeg ringet op af dekanen for det sundhedsvidenskabelige institut, der ville høre, om jeg ville tale med en gæst fra Japan. Denne gæst var ved at planlægge en studietur for nogle japanske lægestuderende, der skulle lære noget om de seneste fremskridt inden for den vestlige medicin. Han ankom med en forventning om, at vi skulle tale om fysioterapi, og da jeg fortalte ham, at jeg var leder af ergoterapiuddannelsen, så han ud, som om han havde lyst til at gå igen. Han sagde, at han gerne ville have, at hans studerende skulle lære noget om fremskridtene Forord _kawa modellen_r3.ind6 7 7/23/09 2:57 PM

4 inden for fysisk rehabilitering. Jeg pointerede, at noget af det vigtigste arbejde inden for udviklingen af den moderne rehabilitering bliver udført af ergoterapeuter i Japan. Så fortalte jeg ham lidt om Kawa-modellen. Han nævnte, at kawa betyder flod på japansk, og jeg forklarede, at floden fungerer som en metafor, der skal gøre det lettere for patienten (han var læge, så jeg brugte ordet patient) at fortælle om de hændelser, som har fremkaldt de problemer, der nødvendiggør intervention. Dernæst talte vi om, hvorfor ergoterapi er essentiel, hvis man vil hjælpe mennesker med at overvinde de problemer, der truer deres sundhed og velbefindende. Jeg fortalte ham om vores innovative tiltag i lokalmiljøet, og så besluttede han, at hans studerende helt klart skulle lære noget om ergoterapi under deres besøg på det sundhedsvidenskabelige institut. Han spurgte, om han måtte få noget skriftlig information om Kawa-modellen, hvilket jeg gladelig gav ham. Vi har behov for redskaber, som kan hjælpe os i vores arbejde med dem, der har brug for vores ydelser, og som kan hjælpe os med at fortælle andre om, hvorfor vores profession er unik. Jeg er overbevist om, at Kawa-modellen kan hjælpe os med at bringe konteksten for menneskers liv i fokus for vores arbejde med de enkelte klienter. Dr. Iwamas bog gør os klogere, og den tilskynder os til at tænke over vores professions kultur såvel som vores klienters kultur. Den vil også kunne hjælpe os med at få indsigt i forskellige organisationers og gruppers kultur. Denne bog bør gøres til grundbog på de kurser og forløb, som studerende over hele verden deltager i. De diskussioner, den kan fremprovokere, vil give os en bedre forståelse for, at verden er flad, og at ergoterapeuter over hele verden kan lære af hinanden, fordi de har en ergoterapeutisk kultur tilfælles. Bogen vil også hjælpe os med at få større respekt for de kulturer, der omgiver de klienter, hvis dagligliv vi forsøger at forbedre. 8 Forord 79481_kawa modellen_r3.ind6 8 7/23/09 2:57 PM

5 Forord Af Charles Christiansen Der findes et japansk begreb, der udtrykkes med ordet nyuanshin, og som beskriver en villighed til at lære. Denne begynderattitude, hvor sindet er åbent for nye ideer, er et godt udgangspunkt for dem, der vil udforske denne bog, især hvis de mest er fortrolige med vestlige ideer om ergoterapi. Det er almindelig videnskabelig sprogbrug at omtale forskellige sæt af ideer om fænomener som paradigmer, modeller eller teorier. Sådanne sæt af ideer repræsenterer særlige måder at anskue verden og dens begivenheder på. Michael Iwama peger på, at disse verdensanskuelser eller tænkemåder i høj grad er påvirket af de fælles betydninger, som forskellige kulturer tilskriver fænomenerne. Disse anskuelser kan opstå som et resultat af traditioner, konsensus mellem eksperter, empirisk forskning eller måske en kombination af sådanne processer. Hvordan disse fælles betydninger og forklaringer end opstår, er det dem, der gør virkelighedens verden forståelig, og faktisk udgør de så central en del af vores fortolkninger af vores daglige erfaringer, at vi kun sjældent spekulerer over dem og endnu sjældnere sætter spørgsmålstegn ved dem. Som forfatteren til Kawa-modellen pointerer, kan det være problematisk af flere grunde. Thomas Kuhn, den afdøde historiker og videnskabsteoretiker, beskrev videnskabernes udvikling som noget, der foregår langt mindre lineært og er langt mere betinget af sociale og politiske faktorer, end ikke-videnskabsmænd måske bryder sig om at tro. 1 Praktikere og teknologer, der bruger teoretiske modeller som vejledning for anvendelsen af viden i deres daglige arbejde, er ofte skeptiske over for nye modeller, også selv om disse modeller er nok så velgennemtænkte. Det skyldes til dels, at status quo er velkendt og trygt, men det skyldes også, at de, der har etableret de fremherskende opfattelser af verden, ønsker, at disse opfattelser skal forblive fremherskende, også selv om der potentielt kunne være fordele ved at indføre nogle nye perspektiver. Nogle mennesker bruger en lang karriere på at forfægte bestemte synspunkter, hvilket kan skabe en egennytte, der gør det svært for andre at overbevise dem om, at nye modeller kan have en værdi. Selv om en ny model kan have væsentlige fordele, kan der med andre ord være kræfter på spil, som modarbejder den. Som Kuhn påpegede, betyder det, at nye ideer Forord _kawa modellen_r3.ind6 9 7/23/09 2:57 PM

6 inden for den videnskabelige sfære skal være temmelig gode for at vække opmærksomhed og endnu bedre, hvis de skal blive accepteres bredt nok til, at de kan erstatte de eksisterende overbevisninger. Af disse grunde kan nye verdensanskuelser også resultere i uroligheder og omvæltninger. Det var muligvis derfor, Kuhn beskrev sådanne begivenheder som revolutioner. Det er måske at tage munden for fuld at hævde, at de ideer, der præsenteres i denne bog, udgør begyndelsen på en revolution. Ikke desto mindre er der mange grunde til, at Kawa-modellen kan gøre krav på at være en vigtig udvikling i den måde, ergoterapi bliver tænkt på. Det er sandt, at modellen fungerer bedre i kulturer, hvor de fremherskende verdensanskuelser snarere er kollektivistiske end individualistiske, hvor gensidig afhængighed snarere end selvstændighed er tilværelsens hjørnesten, og hvor holistiske snarere end reduktionistiske forklaringer af fænomenerne bliver betragtet som naturlige og mere passende. Alligevel tror jeg, at Kawa-modellen vil have en umiddelbar tiltrækningskraft på mange mennesker i Vesten, fordi den er en vidunderlig og dynamisk metafor for livet og for tilværelsens komplekse udfordringer. Ligesom livets egen gang er modellen flydende, og som sådan egner den sig godt til den menneskelige erfarings subjektive natur. Den populære forfatter og forelæser Alan Watts, der også har studeret østlige religioner, gjorde engang opmærksom på, at verden trods alt ikke består af rette linjer. Han bemærkede, at naturen er god til at skabe harmoni og skønhed ud af ujævne, krumme eller bølgeformede linjer hvilket er præcis den form for linjer, man finder i tegninger af vand eller floder. 2 Netop fordi Kawa-modellen trækker på naturen, skænker den os så meningsfuld en metafor for livets omskiftelighed. I kraft af denne metafor gør den det nemt for både praktikere og klienter (det være sig individer eller kollektiver) at forstå, hvad det er, ergoterapi forsøger at opnå i sin egenskab af at være en ydelse, der sigter mod at skabe deltagelse, sundhed og velbefindende. Hvad vigtigere er: Denne anderledes måde at forstå tingene på bør gøre det lettere for både klienter og praktikere at engagere sig i forsøget på at finde kreative, passende og kulturelt relevante måder, hvorpå man kan håndtere de udfordringer i livet, der skaber behovet for intervention. Dette er ægte klientcentreret ergoterapi, hvor terapeuterne støtter klienterne til at mobilisere deres ryuboku (eller personlige karaktertræk og aktiver) inden for konteksten af deres torimaki (fysiske og sociale omgivelser) med henblik på at bruge sukima (aktiviteter) til at bekæmpe de iwa (omstændigheder), der blokerer deres livsbane. I betragtning af, at Kawa-modellen har japanske rødder, er det ikke overraskende, at der er utallige ligheder mellem dens begreber og zen- 10 Forord 79481_kawa modellen_r3.ind6 10 7/23/09 2:57 PM

7 buddhismens og taoismens forskrifter. René Descartes, den franske matematiker, videnskabsmand og filosof fra det 17. århundrede, har fået æren for mange vigtige ideer, der har bidraget til civilisationens fremskridt. 3 Han insisterede imidlertid på kun at ville fortolke og forstå en verden, der kunne observeres og måles, hvilket har bidraget til at etablere de reduktionistiske indgangsvinkler, der har domineret så meget af videnskaben i fortiden og nutiden. Denne besættelse af kvantificering og reduktion har også fået skylden (for nu at bruge Philip Shannons ord) for ergoterapiprofessionens historiske afsporing. 4 Når ergoterapeuter stiller sig tilfredse med at fokusere på funktionsnedsættelserne uden at bekymre sig om den indflydelse, funktionsnedsættelserne har på klientens liv, bruger de en interventionsmodel, der afviger fra de ideer, som professionen blev grundlagt på. Desværre flyder professionens landskab stadig med vragresterne fra ergoterapiprofessionens afsporing. Med denne bog har Michael Iwama foræret professionen en gave, og nu får vestlige læsere også mulighed for at blive indviet i Kawa-modellens skønhed. Om ikke andet vil bogen resultere i, at læserne bliver bevidste om de måder, hvorpå kulturelle forskelle påvirker vores erkendelsesmetoder. Den har dog potentiale til at betyde så meget mere. Den gør det muligt for os at forstå ergoterapi på baggrund af folks liv. Når man først er blevet udsat for denne bogs flydende karakter, er det næsten umuligt nogensinde at betragte ergoterapi på samme måde igen. Ergoterapi har været præget af en indre spænding mellem dens kvalitative natur og det forhold, at den eksisterer i en videnskabelig verden, der værdsætter kvantitative og positivistiske beviser på sandheden. Denne spænding er blevet endnu mere udtalt i det resultatorienterede, omkostningsbevidste og evidensdrevne miljø, der i øjeblikket præger sundhedsvæsenet i USA. 5 Som mange andre har påpeget, er ergoterapi imidlertid nærmest unik i den forstand, at den har formået at forene de anvendte videnskabers verden med virkelige menneskers levede erfaringer. Tristram Englehardt 6 har beskrevet det på en sigende måde: En ergoterapeut er både en teknologisk specialist og en meningsfuldhedens vogter. Nu om dage hæfter man sig ofte for meget ved mennesket som en krop i stedet for at opfatte mennesket som væren. Hvis Kawa-modellen anvendes side om side med vestlige ergoterapimodeller (som har mere retlinjede tilbøjeligheder), kan den give os en mere afbalanceret forståelse for, hvordan ergoterapi bør praktiseres. Dermed vil den også føje ny værdi til vores måde at opfatte klienterne på, og således vil den forstærke relevansen og forbedre resultaterne af de ergoterapeutiske ydelser, vi leverer til dem. Forord _kawa modellen_r3.ind6 11 7/23/09 2:57 PM

8 Litteratur 1 Kuhn T. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press; 1962 (Dansk udg.: Videnskabens revolutioner. København: Fremad; 1973) 2 Watts AW. Tao: The Watercourse Way. New York: Pantheon; Doney W. Descartes: A Collection of Critical Essays. New York: Doubleday; Shannon PD. The derailment of occupational therapy. American Journal of Occupational Therapy 1977; 31: Mattingly C, Fleming M. Clinical reasoning. Philadelphia: FA Davis; Englehardt HT. Occupational therapists as technologists and custodians of meaning. In: Kielhofner GW (ed.) Health through Occupation: Theory and Practice in Occupational Therapy. Philadelphia: FA Davis; Forord 79481_kawa modellen_r3.ind6 12 7/23/09 2:57 PM

9 Dansk forord Af Jette Andersen & Ole Mygind Med denne udgivelse er oversættelsen af Kawa-modellen en realitet. Her kan danske terapeuter for første gang stifte bekendtskab med en model, der oprindeligt er udviklet af japanske ergoterapeuter som en reaktion imod de etablerede modellers utilstrækkelighed i en japansk kontekst. Der er imidlertid tale om en model, som ikke kun har sin berettigelse i Japan. I alle andre dele af verden kan modellen bidrage med værdifulde indsigter og perspektiver i forhold til ergoterapi og professionsudøvelsen. Der er tale om en milepæl i modellens historie, idet dette er den første oversættelse af bogen på trods af sit japanske ophav er den endnu ikke oversat til japansk. En stor begivenhed Den danske oversættelse af Kawa-modellen er en væsentlig begivenhed af flere grunde. Først og fremmest giver oversættelsen alle danske terapeuter chancen for at opleve en model, der sætter fokus på kultur og kulturens indflydelse på alle livets forhold. Der har ikke tidligere været tradition for at drøfte kultur og dens indflydelse på fx profession, teori, modeller og fagudøvere inden for ergoterapi, men når man har læst Kawa-modellen, er det næsten umuligt at lade være. Som undervisere i ergoterapi er vi overbevist om, at Kawa-modellen kan bidrage med noget væsentligt i en dansk kontekst. I Danmark har vi en stærk tradition for at involvere og inddrage borgeren i det terapeutiske forløb, bl.a. via udforskning af borgerens livshistorie, og efter vores bedste overbevisning kan Kawa-modellen netop bidrage med noget nyt til denne tradition. Det nye er, at Michael Iwamas bog giver borgeren retten til og muligheden for at definere sine aktivitetsproblemer i sit helt eget sprog og med sine helt egne begreber. Her får man som ergoterapeut et redskab til at udforske borgerens livshistorie på en måde, som sætter livshistorien ind i en ergoterapirelevant kontekst, og derved skabes der en relation mellem borgerens hverdagsliv og den oplevede betydning af aktivitet. Det sker alt sammen på borgerens præmisser fra borgerens perspektiv. Dansk forord _kawa modellen_r3.ind6 13 7/23/09 2:57 PM

10 Inspirationskilde Spoler man tiden tilbage, blev udviklingen af Kawa-modellen sat i gang, fordi det bl.a. ikke var muligt at oversætte et begreb som occupation til japansk. Den samme problemstilling kender vi herhjemme, hvor terapeuter i årevis har kæmpet for at finde en dansk pendant til dette komplekse begreb. I Danmark er valget faldet på aktivitet, selv om det danske begreb ikke tilnærmelsesvist indfanger alle de implikationer, der er indlejret i occupation. På linje med japanske terapeuter kender vi også i dansk ergoterapi til de store udfordringer, der er forbundet med oversættelsen af begreber, redskaber og modeller udviklet i andre lande som fx USA, Canada og Australien. Dette problem er naturligvis det samme, når man importerer en japansk model, og derfor er det selvfølgelig også vigtigt at forholde sig kritisk til Kawa-modellen. Af samme grund er det afgørende, at modellen tilpasses danske forhold dvs. danske klienter og ergoterapeuter. Desuden tager vi Michael Iwamas opfordring om at være kritiske over for modellen for pålydende, hvilket man kan konstatere ved selvsyn, hvis man læser det næste introducerende bidrag umiddelbart efter denne tekst. Under titlen Når teorier rejser beskriver Henrik Vardinghus-Nielsen, hvordan man bl.a. kan forholde sig kritisk til Kawa-modellens grundlæggende videnssyn. Sagt anderledes giver Kawa-modellen ingen lette svar på de store tilbagevendende problemstillinger inden for ergoterapi. Læser du bogen med den forventning, vil du blive skuffet. Bogens helt store styrke er at stille spørgsmål og udfordre os til at være kritiske. Her lærer man, at ønsker man faglig afklaring, må man først og fremmest analysere sin egen praksis, og til det formål giver Kawa-modellen netop en række ideer, redskaber og anbefalinger. Iwama er en inspirerende forfatter, og han åbner vores øjne for, hvordan terapeuter kan forholde sig kritisk til kernen i ergoterapi. Tilpasset danske forhold Som andre før os har vi under den faglige redaktion af denne tekst erfaret, hvor vanskeligt det kan være at finde de præcise danske ord og begreber, der udtrykker den samme betydning som på engelsk. Bogen har sine momenter, hvor Iwama beskriver forhold, der egentlig er nøjagtigt beskrevet, men som er ukendte, irrelevante og endda uforståelige for os. En del kan tilskrives manglende indsigt i anderledes faglige traditioner og begrebssprog; andet er derimod kulturelt betinget. Læser man den originale tekst, bliver det tydeligt for en, at kultur også viser sig i den måde, vi taler og skriver på. Den nordamerikanske skrivestil afviger på flere punk- 14 Dansk forord 79481_kawa modellen_r3.ind6 14 7/23/09 2:57 PM

11 ter fra de sproglige traditioner, vi kender fra en dansk sammenhæng og i dansk faglitteratur. På trods af en vis modstand i den originale tekst har vi haft den ambition, at alle ergoterapeutiske begreber skulle oversættes til dansk. Hele terminologien skulle fordanskes, så vidt det var muligt. Her har Basisbog i ergoterapi 2. udg. (2007) været et vigtigt pejlemærke, men også den fælles udmeldte terminologi og oversættelsen heraf til dansk fra ENOTHE. Vi kan også nævne, at ICF og ICIDH m.fl. er blevet hevet flittigt ned fra hylderne. Nogle få begreber som occupational justice, occupational deprivation og occupational apartheid er derimod ikke oversat, da det er vores opfattelse, at disse begreber endnu ikke er så forankret i en dansk ergoterapeutisk praksis, at en regulær oversættelse vil give mening og være forståelig. Andre begreber som fx doing og being er oversat til dansk, men af hensyn til læserne angives det engelske ord i parentes, første gang begrebet optræder i teksten. Hvor vi har været i tvivl om de mere generelle ergoterapeutiske begreber, har vi drøftet disse med kollegaer, dels på uddannelsen i Aalborg, men også med undervisere fra flere af landets øvrige ergoterapeutuddannelser. Det har været givtigt, men har også medvirket til at illustrere meget forskellige opfattelser og holdninger, når der stilles spørgsmål om behovet for danske oversættelser af professionsspecifikke begreber. Cases Teorien bag Kawa-modellen er én ting; noget andet er brugen af modellen i praksis. I kapitel 9 finder man cases fra forskellige lande. Der er tale om cases, hvor ergoterapeuter har anvendt Kawa-modellen i deres praksis, og der tegner sig et tydeligt billede af, hvordan ergoterapeutisk praksis udmøntes væsensforskelligt fra land til land, og at rammerne for professionsudøvelsen ligeledes er meget varierende på tværs af landegrænser. Derfor har vi i kapitel 9 valgt ikke at oversætte betegnelser for fx distriktssygeplejerske og sagsbehandler, men i stedet angivet med noter, hvad en nogenlunde tilsvarende betegnelse ville være i Danmark. I forsøget på at introducere Kawa-modellen grundigt i dansk sammenhæng har vi også hentet assistance i det netværk af ergoterapeuter, der har arbejdet med Kawa-modellen, siden den blev introduceret første gang på uddannelsen i Aalborg. Her har vi dels drøftet den bedst mulige oversættelse af de specifikke begreber, som knytter sig til modellen. Netværkets medlemmer har arbejdet med modellen gennem en længere periode og har derfor et indgående kendskab til dens mange implikationer. Men det er ligeledes vigtigt at fremhæve, hvordan man til slut i bogen finder en række Dansk forord _kawa modellen_r3.ind6 15 7/23/09 2:57 PM

12 specifikke cases, hvor flere af netværkets medlemmer beskriver brugen af Kawa-modellen over for danske klienter og med afsæt i danske forhold. International modtagelse Vi mener også, det er væsentligt at fremhæve, hvordan den danske oversættelse og tilpasning af teksten er sket i fortsat konstruktiv dialog med Michael Iwama. Den tætte kontakt til forfatteren har samtidig givet os mulighed for at følge, hvordan den internationale modtagelse af Kawamodellen har været altså hvilke erfaringer andre ergoterapeuter har gjort sig, og hvordan man på tværs af nationale grænser har reageret på bogen, siden den blev offentliggjort i Vi har disse informationer fra forfatteren selv, men derfor kan de stadig tjene til inspiration og oplysning i dansk sammenhæng. Således har der været en tendens til at betragte Kawa-modellen som en interessant japansk model for ergoterapi, der kun er relevant for japanere. Andre læsere har fremhævet, hvordan modellen er vigtig, fordi den adskiller sig fra andre eksisterende modeller, men savner modsat en større videnskabelig styrke og appel. De har svært ved at relatere sig selv til noget så naturligt som en flod, og den indvending handler måske ikke mindst om, at ergoterapi traditionelt betragtes som en stærkt teknologisk præget profession. På trods af ovennævnte modstand og skepsis over for modellen bliver Kawa-modellen flere steder opfattet som en port til et nyt paradigme eller en ny æra inden for ergoterapi. Det radikalt nye i Iwamas model er, at selve definitionsmagten i forhold til at navnegive problemer i det enkelte menneskes liv konsekvent er placeret hos borgeren ikke hos terapeuten. En sidste interessant reaktion på Kawa-modellen er, at Iwamas model er den første, der kritisk udfordrer definitionerne af occupation og activity. Indtil nu har man typisk ganske ukritisk gentaget de mere individ- og egocentrerede definitioner af aktivitet og aktiviteters betydning. Kawa-modellen udvider begrebet aktivitet ved at tilføje dimensionen livskraft. Livskraft bliver ligefrem fokus for ergoterapeutisk intervention. Med denne definitoriske manøvre får modellen samtidig en større anvendelighed over for et bredere publikum, hos hvem den gængse definition af aktivitet ikke automatisk vækker genklang. Nye udfordringer Når man sidder med Kawa-modellen i hænderne, skal man være opmærksom på, at der er tale om en ergoterapeutisk model på linje med MOHO 16 Dansk forord 79481_kawa modellen_r3.ind6 16 7/23/09 2:57 PM

13 og CMOP. Det er derfor vores store håb, at denne nye model vil blive læst, afprøvet, diskuteret og vurderet på linje med de etablerede modeller. Dels af ergoterapeuter i praksis, dels af studerende og undervisere på landets forskellige ergoterapeutiske uddannelsesinstitutioner. Det er en positiv og glædelig udvikling, at der nu er endnu en model, vi kan forholde os til og diskutere en nytænkende model, der tilbyder terapeuter på alle niveauer et andet perspektiv på aktivitet og aktivitetsbegrebet. I et større perspektiv har Kawa-modellen også en anderledes aktualitet. Som i mange andre vestlige lande har vi nu i Danmark en stadig mere multietnisk befolkningssammensætning. Som sundhedsprofessionelle kan vi derfor ikke automatisk gå ud fra, at de gængse modeller og tænkemåder (som fx repræsenteret i MOHO og CMOP) umiddelbart lader sig anvende i relation til alle vores klienter. Nye udfordringer kalder på nye redskaber, og alle ergoterapeuter kan med fordel lade sig inspirere af Kawa-modellen og i et videre perspektiv implementere denne nye model som en fast bestanddel af deres praksis inden for rammerne af dansk ergoterapi. Til slut er der kun tilbage at mane til besindighed. Kawa-modellen repræsenterer ikke et endegyldigt og færdigudviklet koncept, og det samme kan man ydmygt sige om den danske oversættelse. Tværtimod skal den ses som det første skridt i en større og mere langsigtet faglig dialog. Vores ergoterapeutiske terminologi er som bekendt under fortsat udvikling, og når det gælder en lang række begreber, må vi arbejde videre hen imod mere dækkende oversættelser. Vi håber, at Kawa-modellen vil blive flittigt studeret, og kommentarer og ideer modtages med stor taknemmelighed på God læselyst! Jette Andersen & Ole Mygind Læsevejledning til dansk udgave = Flod = Oplysning, indsigt = Tanker, indre = Magt, kraft, evne = Harmoni = Vand = Ånd, sjæl = Liv, orden = Lykke, glæde = Vejen, stien = Klippe, skrænt = Drivtømmer = Ro, fred Dansk forord _kawa modellen_r3.ind6 17 7/23/09 2:57 PM

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo Anerkendende udforskning og 4 D modellen Projekt: KvaliKomBo 1 Grundtankerne i Anerkendende udforskning Det, vi fokuserer på, bliver vores virkelighed Ved at fokusere på problemer, skabes eksperter i problemer.

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Hold E10s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point

Læs mere

Forord. »Det er svært at stille ét spørgsmål, for kristendommen giver anledning til mange spørgsmål.«marie, 17 år, gymnasieelev

Forord. »Det er svært at stille ét spørgsmål, for kristendommen giver anledning til mange spørgsmål.«marie, 17 år, gymnasieelev Forord»Det er svært at stille ét spørgsmål, for kristendommen giver anledning til mange spørgsmål.«marie, 17 år, gymnasieelev I løbet af efteråret 2011 blev der talt om tro, tvivl og svære spørgsmål på

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

9 grundantagelser for anerkendende ledelse

9 grundantagelser for anerkendende ledelse 9 grundantagelser for anerkendende ledelse 17.02.12 Anerkendelse og udforskning er centrale begreber i den anerkendende ledelsesstil men de er ikke alt. Anerkendende ledelse tager afsæt i nogle antagelser;

Læs mere

KONSTRUKTIVISTISK VEJLEDNING

KONSTRUKTIVISTISK VEJLEDNING 1 R. Vance Peavy (1929-2002) Dr.psych. og professor ved University of Victoria Canada. Har selv arbejdet som praktiserende vejleder. Han kalder også metoden for sociodynamic counselling, på dansk: sociodynamisk

Læs mere

Strandgårdens værdier

Strandgårdens værdier Strandgårdens værdier Tryghed Respekt Inddragelse Tværfaglighed Udarbejdelsen af værdigrundlaget Strandgårdens værdigrundlag er udarbejdet på baggrund af forskellige drøftelser og undersøgelser af værdierne

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E08s 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:...3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modulet:...3 3.0 Den

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Aktivitetsrettet hverdagsliv Af Susanne Kragbæk - 2004

Aktivitetsrettet hverdagsliv Af Susanne Kragbæk - 2004 Aktivitetsrettet hverdagsliv Af Susanne Kragbæk - 2004 At meningsfuld aktivitet har en positiv indvirkning på sundhed er logik for ergoterapeuter, men der ligger en udfordring i, at få andre til at se

Læs mere

Psyken. mellem synapser og samfund

Psyken. mellem synapser og samfund Psyken mellem synapser og samfund Psyken mellem synapser og samfund Af Svend Brinkmann unı vers Psyken mellem synapser og samfund Svend Brinkmann og Aarhus Universitetsforlag 2009 Omslag: Jørgen Sparre

Læs mere

Didaktik i børnehaven

Didaktik i børnehaven Didaktik i børnehaven Planer, principper og praksis Stig Broström og Hans Vejleskov Indhold Forord...................................................................... 5 Kapitel 1 Børnehaven i historisk

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Klimaets sociale tilstand

Klimaets sociale tilstand Rockwool fonden Klimaets sociale tilstand Af Peter GundelA ch, BettinA hau G e o G e sther n ørreg ård-n ielsen Klimaets sociale tilstand peter gundelach, bettina hauge og esther nørregård-nielsen Klimaets

Læs mere

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter Praktiske oplysninger: EFTERUDDANNELSE- SUNDHED FOR VIDEREKOMNE Pris: En temadag koster 1200 kr. Et diplommodul inklusiv de 3 temadage koster: 5.500 Temadag 5/10-11 : Hold 1128 Temadag 18/11-11 : Hold

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT Tekst og illustration: Lisbeth Villumsen Den narrative tænkning er på mange måder et barn af den systemiske tankegang, hvor vi kigger efter forskelle og ligheder samt

Læs mere

Hvordan foregår forandring? Hvordan begynder den, og hvad gør, at den fortsætter? Hvordan ligger det med modstand mod forandring og ambivalens?

Hvordan foregår forandring? Hvordan begynder den, og hvad gør, at den fortsætter? Hvordan ligger det med modstand mod forandring og ambivalens? STOF nr. 3, 2004 Forandring Forandringscirklen Hvordan foregår forandring? Hvordan begynder den, og hvad gør, at den fortsætter? Hvordan ligger det med modstand mod forandring og ambivalens? af Morten

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Ulla Søgaard Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler BILLESØ & BALTZER Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler 2004 Billesø & Baltzer, Værløse Forfatter: Ulla Søgaard Omslag: Frank Eriksen

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Det kan ikke undgås, at det gør noget ved én.."

Det kan ikke undgås, at det gør noget ved én.. Af professionsbachelorer Anja B. Falk, Dennis Basler Hansen, Jonas Holsbæk og Per Markussen. Det kan ikke undgås, at det gør noget ved én.." Ergoterapeuter møder døende borgere i deres arbejde. En ny kvalitativ

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Giv en mand en fisk, og han bliver mæt én dag. Lær ham at fiske, og han kan klare sig selv hele livet Kun Fu Tze Coaching - definitionen Coaching er at hjælpe

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Præsten: fanget mellem eliten og medlemmerne - Anne Lundahl Mauritsen - TOTEM nr. 38, efterår Side 1 af 7 TOTEM

Præsten: fanget mellem eliten og medlemmerne - Anne Lundahl Mauritsen - TOTEM nr. 38, efterår Side 1 af 7 TOTEM 2016 - Side 1 af 7 TOTEM Tidsskrift ved Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet Nummer 38, efterår 2016 Tidsskriftet og forfatterne, 2016 Moderne Kristendom Præsten: fanget

Læs mere

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Maja Lundemark Andersen Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor på Kandidatuddannelsen i socialt arbejde AAU. Har

Læs mere

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv Helle Schnor Hvilke udfordringer står mennesker med hjertesvigt, over for i hverdagslivet? Hvad har de behov for af viden?

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Kort samtale En transteoretisk model

Kort samtale En transteoretisk model Kort samtale En transteoretisk model Af psykolog: Anne Kimmer Jørgensen Anne.Kimmer@gmail.com, 26701416 Tre varianter Brief Advice Kort samtale Kan varetages af alt personale i f.eks sundhedscenter Udvidet

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU.

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. - en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor i socialt arbejde

Læs mere

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Peer-Støtte i Region Hovedstaden Erfaringer, der gør en forskel Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Her kan du blive klogere på hvad peer-støtte er, og læse om de begreber

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Teoretisk referenceramme.

Teoretisk referenceramme. Vance Peavy, Teoretisk referenceramme. Dr. psych. og professor emeritus fra University of Victoria, Canada Den konstruktivistiske vejleder. For konstruktivisten besidder spørgsmål en meget større kraft

Læs mere

KULTURANALYSE I ORGANISATIONER

KULTURANALYSE I ORGANISATIONER Cathrine Hasse KULTURANALYSE I ORGANISATIONER Begreber, metoder og forbløffende læreprocesser Cathrine Hasse KULTURANALYSE I ORGANISATIONER Begreber, metoder og forbløffende læreprocesser Cathrine Hasse

Læs mere

STARTLINJEN GO GUIDE INSPIRER

STARTLINJEN GO GUIDE INSPIRER GO GUIDE INTRODUKTION HVAD OG HVORFOR WARM-UP Nike er, og har altid været, historien om at udleve potentialet. Det er en historie om sportsudøvere og innovation og forholdet mellem de to. Sagt på en enkel

Læs mere

Det er ikke altid chefens skyld

Det er ikke altid chefens skyld Det er ikke chefen, børnene eller økonomien, der stresser dig. Det er dine tanker om chefen, børnene og økonomien, der stresser dig. Det ser måske ud som om, det er verden uden for os selv, som skaber

Læs mere

Redskabskassen til. Nyt Pædagogisk notat. Redskabskassen Nyt pædagogiske notat 1

Redskabskassen til. Nyt Pædagogisk notat. Redskabskassen Nyt pædagogiske notat 1 Redskabskassen til Nyt Pædagogisk notat Redskabskassen Nyt pædagogiske notat 1 A Skuffen Redskaber til brug i beskrivelse af Problemstilling Og Ønskede tilstande Redskabskassen Nyt pædagogiske notat 2

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Hold E11v 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Tema... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point i modul

Læs mere

Lille John. En måned med Johannesevangeliet

Lille John. En måned med Johannesevangeliet Lille John En måned med Johannesevangeliet Lille John stor forklaring Jeg mødte engang statsministeren i det lokale supermarked. Han gik sammen med en lille pige, som muligvis var hans datter eller barnebarn

Læs mere

Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30

Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30 Tekster: Amos 8.4-7, Rom. 13.1-7, Matt. 22.15-22 Salmer: Lem kl 10.30 749 I østen 448 Fyldt af glæde 674 Sov sødt barnlille 330 Du som ud af intet skabte 438 hellig 477 Som brød 13 Måne og sol Rødding

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Modellen for Menneskelig aktivitet - ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR PSYKIATRI OG PSYKOSOCIAL REHBABILITERING den 2. maj 2012

Modellen for Menneskelig aktivitet - ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR PSYKIATRI OG PSYKOSOCIAL REHBABILITERING den 2. maj 2012 Modellen for Menneskelig aktivitet - ERGOTERAPIFAGLIGT SELSKAB FOR PSYKIATRI OG PSYKOSOCIAL REHBABILITERING den 2. maj 2012 Sjælland 1 Fakta om MoHO Primært udviklet af Gary Kielhofner (1949 2010) med

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk

Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk Hvilken betydning har national identitet, sprog, kultur og traditioner for børn og unges udvikling, læring og selvforståelse? Hvordan kan pædagogisk antropologi som metode implementeres i de videregående

Læs mere

Coaching og beskrivende kommentarer

Coaching og beskrivende kommentarer Coaching og beskrivende kommentarer Forældre vil gerne hjælpe deres børn på vej i den rigtige retning, og et redskab der egner sig godt til dette er coaching. Man coacher ved at bruge beskrivende kommentarer,

Læs mere

Omsætning af det ergoterapeutiske paradigme i praksisudvikling

Omsætning af det ergoterapeutiske paradigme i praksisudvikling Omsætning af det ergoterapeutiske paradigme i praksisudvikling Modul 12 Workshop Møde med kliniske undervisere 2.4.2014 Marts 2014 Grethe E. Nielsen Lektor Ergoterapeutuddannelsen UCL Modul 12 opgave fordeling

Læs mere

18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696

18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696 18. søndag efter trinitatis I Salmer: 2, 12, 691, 54, 57, 696 Helligånden oplyse sind og hjerte og velsigne ordet for os. Amen Når jeg underviser mine konfirmander, har et af temaerne de seneste år været

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende Ældre, sundhed og Forfatter: Af Julie Bønnelycke, videnskabelig assistent, Center

Læs mere

Note fra forfatteren

Note fra forfatteren Note fra forfatteren Vejen til oplysning Denne bog er baseret på uddrag af forskellige kurser jeg har undervist, samt informationer jeg har modtaget fra Mestrene, for at tilvejebringe instruktion i selv-oplysningsprocessen.

Læs mere

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket

Velkommen. Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Velkommen Kort præsentation hvad er du optaget af i øjeblikket Dagens program Opgaven til i dag Karl Tomms spørgehjul Reflekterende team Domæneteori Respons fra ledelsen Grafisk facilitering Evaluering

Læs mere

ICF SOM REFERENCERAMME: METODEUDVIKLENDE REDSKAB I REHABILITERING OG PÆDAGOGISK PRAKSIS? www.charlotteaagaard.dk

ICF SOM REFERENCERAMME: METODEUDVIKLENDE REDSKAB I REHABILITERING OG PÆDAGOGISK PRAKSIS? www.charlotteaagaard.dk ICF SOM REFERENCERAMME: METODEUDVIKLENDE REDSKAB I REHABILITERING OG PÆDAGOGISK PRAKSIS? Charlotte Aagaard 10. november 2008 Det glemte spør gsmålstegn 1) Hvordan sikrer vi et balanceret fokus på vanskeligheder

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Kultur og lederopgaven

Kultur og lederopgaven Kultur og lederopgaven Jeg har hørt De kender ikke til termostater radiator på 5 og åbne vinduer Hvis man ikke passer på stiger overarbejde stille og roligt De har ikke overblik og tager ikke ansvar De

Læs mere

Jeg har ønsket at skrive en lille letlæst bog om

Jeg har ønsket at skrive en lille letlæst bog om INDLEDNING Jeg har ønsket at skrive en lille letlæst bog om selvværd med håb om, at så mange som muligt kan få indblik i selvværdets grundlæggende betydning for vores velbefindende og for at give nogle

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Storytelling - et ledelsesværktøj til at skabe forandringer

Storytelling - et ledelsesværktøj til at skabe forandringer Storytelling - et ledelsesværktøj til at skabe forandringer Der var engang... Jeg husker ikke hans navn. Men jeg husker hans historie. Min lederkollega, som jeg arbejdede sammen med for en del år siden.

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen Susanne Bøgeløv Storm ALLE Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen med vurderingsøvelser om forfatteren Susanne Bøgeløv Storm leder og indehaver af Æstetisk Læring Susanne er undervisningskonsulent,

Læs mere

Dag 3. Modul 3. Aarhus Coaching

Dag 3. Modul 3. Aarhus Coaching Dag 3 Modul 3 1 Udvidet feedback Som feedbacker har man: Styr på tiden Fokus på kropssprog Fokus på anvendelse af den pågældende model 2 Coachen som gamemaster W. Barnett Pearce Gamemasterens dobbelte

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Fortællinger om etnicitet i folkeskolen

Fortællinger om etnicitet i folkeskolen Fortællinger om etnicitet i folkeskolen folkeskolelæreres fortællinger om oplevelser med elever af anden etnisk oprindelse end dansk Kathrine Vognsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut

Læs mere

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan Individuel studieplan - refleksioner og personlige læringsmål Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 december 2010 Ankp Anvendelse af Individuel studieplan I bekendtgørelse nr. 832

Læs mere

Det ved vi om. Skoleledelse. Af Lars Qvortrup. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Skoleledelse. Af Lars Qvortrup. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Skoleledelse Af Lars Qvortrup Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Lars Qvortrup Det ved vi om Skoleledelse 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag og forfatteren Ekstern redaktion:

Læs mere

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning september 2016 sidst revideret april 2017 Anne Karin Petersen Anvendelse af Personlige læringsmål.

Læs mere

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Viden. hvordan den skabes og anvendes i praksis. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Viden hvordan den skabes og anvendes i praksis Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Socialrådgiverdage 2013 Det centrale er, hvordan vi bliver bevidst om viden, hvordan vi lagrer og opsamler den samt hvordan

Læs mere

Sådan håndterer du et forumspil!

Sådan håndterer du et forumspil! Sådan håndterer du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til: Studerende Undervisere HR-ansvarlige Proceskonsulenter Peter Frandsen, Forumkonsulent

Læs mere