eksportfokus ud i verden med ny hjemmeside side 4 dansk mode med fransk potentiale side 30-33

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eksportfokus ud i verden med ny hjemmeside side 4 dansk mode med fransk potentiale side 30-33"

Transkript

1 eksportfokus 0105 parløb om millioneksport Direktør Niels Ole Iversen (tv) har med hjælp fra Eksportrådet lagt en eksportstrategi. Planen skal sikre salg for et tocifret millionbeløb side ud i verden med ny hjemmeside side 4 dansk mode med fransk potentiale side 30-33

2 2

3 indhold eksportrådet opruster UD I VERDEN MED NY HJEMMESIDE 4 MARKEDSNYT 5 INDIEN VIL EFFEKTIVISERE LANDBRUG 8 GRATIS HJÆLP SIKREDE EKSPORTSTRATEGI 10 MARKEDSNYT 14 ASIEN BEGYNDER GENOPBYGNING 18 NYT FRA DANMARKS EKSPORTRÅD 22 VOKSEVÆRK I KINA 24 DANSK MODE HAR FRANSK POTENTIALE 30 MØD EN EKSPORTRÅDGIVER Velkommen til årets første udgave af Eksportfokus, som er trukket i nye klæder. Bladet er vokset i omfang til gengæld skruer vi lidt ned på antallet af udgivelser og udkommer fremover hver anden måned. Danmarks Eksportråd opruster i 2005 indsatsen for at få flere danske virksomheder ud på eksportmarkederne. Som du kan læse om i denne udgave af Eksportfokus, har vi fordoblet antallet af konsulenter, der hjælper virksomhederne med at blive parate til eksport og internationalisering. Målet er, at i alt 400 virksomheder i år vil gøre brug af vort tilbud om gratis rådgivning. Også i forhold til iværksættere og nye innovative virksomheder styrker vi indsatsen. Vi lancerede i 2004 og primo 2005 to nye programmer, BornGlobal og Born Creative. BornGlobal retter sig mod små højteknologiske virksomheder inden for blandt andet IT og Life Sciences, mens Born Creative er rettet mod virksomheder inden for kultur- og oplevelsesindustrien, primært design, musik og spil. Kultur- og oplevelsesøkonomien er et forholdsvist uopdyrket område med et betydeligt potentiale for eksport. På vores hjemmeside har vi oprettet en ny gratis on-line service, Markedsmuligheder. Danmarks Eksportråd har udsendte medarbejdere og lokalansatte på danske ambassader, generalkonsulater og handelskontorer i 61 lande. Det er deres store viden om de lokale markedsmuligheder, som nu er blevet tilgængelig på Eksportrådets hjemmeside. En anden nyskabelse på Internettet er portalen Med portalen har erhvervslivet nu fået én indgang til de fire organisationer Eksport Kredit Fonden, Danida, Danmarks Eksportråd og investeringsfondene IFU/IØ. Det giver et hurtigt og samlet overblik over mulighederne for blandt andet rådgivning, investeringsmuligheder, partnere, etablering, rentefrie kreditter og tilskud til særlige projekter i fattige udviklingslande. Danske virksomheders potentiale i en stadig mere globaliseret verden er stort, og vi ved, at eksport giver større vækst og beskæftigelse i Danmark. I 2004 havde vi i Danmarks Eksportråd over virksomheder som kunder. Løbende undersøgelser af kundetilfredsheden viser, at 95 procent er tilfredse med vores indsats. Vækst ude giver vækst hjemme. Vi vil gøre vort til, at Danmark indfrier potentialet. God læselyst Birger Riis-Jørgensen chef for danmarks eksportråd

4 MARKEDSMULIGHEDER UD I VERDEN MED NY HJEMMESIDE På kan du nu finde online viden om markedsmuligheder og analyser af udvalgte vækstsektorer på eksportmarkederne. Hører telekommunikation til blandt vækstområderne i Kina? Står miljø højt på dagsordenen i de nye EU lande? Kan jeg sælge mit produkt i Sydøstasien og hvor begynder jeg? Hvilke toldregler gælder i Rusland, og hvorledes sikrer jeg mine produktrettigheder? Disse spørgsmål og mange andre kan du finde svar på via Danmarks Eksportråds nye online service Markedsmuligheder. Land for land indeholder den nye service viden om markedsmuligheder og forhold, analyser af udvalgte vækstsektorer direkte tilgængelige på hjemmesiden. Med Markedsmuligheder har Danmarks Eksportråd sat ekstra fokus på formidlingen af aktuelt markedsviden til danske virksomheder på en let og tilgængelig måde, og når det passer den enkelte virksomhed. Hjemmesiden stiller skarpt på både etablerede eksportmarkeder og nye vækstmarkeder. Du får gratis adgang til vores eksportrådgiveres lokalkendskab og vurderinger af markedspotentialet for danske virksomheder. Du finder også gode råd om blandt andet den lokale forretningskultur, told- og importforhold, facts om landet, kommende udstillinger osv. Er du interesseret i en bestemt sektor, for eksempel mulighederne inden for miljø og energi på en række markeder, kan du lave sektorsøgninger på tværs af flere markeder. Når du har fundet de informationer, du er interesseret i på et bestemt marked, kan du printe din egen markedsrapport så har du din markedsviden lige ved hånden yderligere information og kontakt: Eksportrådgiver Karina Nelsing, Telefon: , Eksportrådgiver Hans Jørgen Ipland, Telefon: , foto: jeanne kornum Du finder Markedsmuligheder øverst til venstre på under menupunktet Markedsog brancheinformation. Her er det siden om Kina. Eksportrådgiverne Hans Jørgen Ipland og Karina Nelsing 4

5 foto: den danske ambassade i riyadh MARKEDSNYT Gennem etablering af joint ventures eller indgåelse af samarbejdsaftaler med lokale agenter er der gode muligheder for eksport af dansk knowhow og byggemateriel til Saudi Arabien. Byggeboom i Saudi-Arabien Byggesektoren i Saudi-Arabien er den største i Mellemøsten. Den bidrager til landets bruttonationalprodukt med 12,5 milliarder dollars eller årligt otte procent. Med en befolkningsvækst på over 3,5 procent om året og en meget ung befolkningssammensætning er der grund til at forvente, at byggesektoren vil blive ved med at vokse. Det samme gør sig gældende i Bahrain, Qatar, Kuwait og Oman. Gennem etablering af joint ventures eller indgåelse af samarbejdsaftaler med lokale agenter er der gode muligheder for eksport af dansk knowhow og byggemateriel. Amerikanske, britiske, franske, italienske og spanske virksomheder har allerede haft succes på det saudiarabiske byggemarked med teknisk ekspertise og levering af byggemateriel. Saudi-Arabien importerer byggeprodukter for 28 milliarder dollars årligt. De seneste års høje oliepriser på verdensmarkedet betyder, at investeringslysten er til stede. Mellemøsten kan imidlertid være et yderst svært marked at operere på, hvis man ikke har de rigtige forbindelser. Handelsafdelingen på Ambassaden i Riyadh har et stort kontaktnet af indflydelsesrige beslutningstagere i offentlige institutioner og private virksomheder inden for byggebranchen. Eksportassistent Anders Mørup Den Danske Ambassade i Riyadh Telefon: lokal 104 Fax: Hjemmeside: støttekroner i estland I forbindelse med EU s udvidelse har Estland og de øvrige ni nye medlemslande fået adgang til betragtelige støttemidler under den såkaldt EØS-finansieringsordning. Samtidig har Estland indgået en bilateral aftale med Norge om støtte fra en lignende norsk finansieringsordning. Over en fem-årig periode får Estland således ikke mindre end 33,8 millioner euro fra de to ordninger. Den norske ordning står alene for 23,7 millioner euro af dette beløb. Regelsæt og ansøgningsprocedurer for de to ordninger er identiske. Midlerne vil kunne anvendes til projekter inden for en bred vifte af sektorer, herunder Potentiale for dansk design i Østrig Østrig byder på et stort uudnyttet potentiale for danske møbler, boligtekstiler og indretningsgenstande. For at øge de danske virksomheders eksponering og afsætning afholdes arrangementet Dänisches Design Forum fra den 7. til den 10. juni 2005 i Wien. Arrangementet er en firedages produktinformation, der er initieret af Den Danske Ambassade i Wien i samarbejde med lokale repræsentanter for danske møbelproducenter og foreningen Dansk Møbelindustri. Eksporten af danske boligmøbler til Østrig er de seneste år gået en del tilbage. Det skal først og fremmest ses i sammenhæng med den skærpede konkurrence på markedet fra både lokale og andre udenlandske leverandører, som har miljøbeskyttelse, vedvarende energi, fremme af bæredygtig udvikling, bevarelse af den europæiske kulturarv, udvikling af menneskelige ressourcer, sundhed og børn. Der gives normalt støtte til projekter på over euro. Egenfinansieringen varierer fra procent. Midler fra ordningerne kan anvendes sammen med andre tilskudsordninger. Ambassaderåd Kjeld Frandsen, Handelsafdelingen på Den Danske Ambassade i Tallinn Telefon: Tallinn og det øvrige Estland vil over de næste fem år nyde godt af 33,8 millioner euro til projekter. givet et stort pres på priserne. Til gengæld er salget til det østrigske projektmarked stigende. Det skyldes blandt andet en relativ stor byggeaktivitet, især inden for erhvervs- og offentligbyggeri. Aktiviteterne er specielt markante inden for renoverings- og ombygningsprojekter, men der opføres også en del nybyggeri. Eksportrådgiver Joachim Rehder Den Danske Ambassade i Wien Telefon: Telefax foto: enterprise estonia 5

6 MARKEDSNYT der er gået fisk i italien foto: det italienske turistbureau For at styrke de direkte afsætningsmuligheder for fisk til Mellem- og Syditalien har Den Danske Ambassade i Rom oprettet en database med firmaprofiler over kompetente og solide importører, grossister og distributører i disse regioner. Foruden stamdata og kontaktpersoner indeholder firmaprofilerne en beskrivelse af produktprogram, distributionskanaler, nuværende leverandørreferencer og ikke mindst en oversigt over, hvilke produkter der ønskes direkte fra Danmark. Endelig er der indsat økonomiske nøgletal fra det italienske selskabsregisters centrale database, CERVED. Med ambassadens database skulle der være etableret den første komplette oversigt over fiskebranchen i Mellem- og Syditalien. Modsat de fleste øvrige brancher offentliggør de italienske fiskebrancheforeninger ikke deres medlemslister, og Sundhedsministeriets oversigt over autorisationsnumre indeholder ikke komplette adresser eller anden samlet information. Eksport for 2,2 milliarder Dansk fiskeeksport til Italien oversteg sidste år 2,2 milliarder kroner. Dermed indtager Italien fortsat andenpladsen blandt Danmarks eksportmarkeder for fisk og fiskeprodukter. Kun vor eksport til Tyskland er større. Danmark er samtidig Italiens næststørste leverandørland efter Spanien. Med Holland og Frankrig snappende lige i halen. Det italienske forbrug af fisk i hjemmet er fortsat langt størst i Syditalien. Alligevel går den danske eksport primært til Norditalien, hvor en del importører videredistribuerer sydover. Handelsattaché Christian Frisenfeldt Jönsson Den Danske Ambassade i Rom Telefon: Fax: Vindmøller kan blive et af indsatsområderne på Malta. Energi- og miljøprojekter på Malta Med sin nylige indtræden i EU står Malta foran en række udfordringer og muligheder på miljøog energiområdet, som vil blive støttet med midler fra Strukturfondene og Socialfonden. På energiområdet er der gode muligheder for vindmøller. Dels er Malta 100 procent afhængig af importeret energi og dermed særdeles tynget af de nuværende høje oliepriser. Dels stammer over 50 procent af vandforsyningen fra afsaltning af havvand. Det sker gennem en meget energikrævende osmosefiltrering. Utilityselskabet for vand, Waterservice, kan derfor blive meget interessant, da det efter liberaliseringen på energiområdet selv kan indlede strømproduktion. Selskabet besidder også væsentlige kystarealer, der forekommer velegnede til opstilling af vindmøller. Maltas Miljøministerium og affaldsselskabet Waste Serv har ikke for tiden konkrete planer om at opføre forbrændingsanlæg, men oplyser, at man gerne tager imod input fra danske rådgivere og contractors. Endelig står det klart, at der skal opføres et nyt Mater Dei-hospital med flere end senge. Dertil skal der nu leveres styringssystemer, hvor dansk teknologi har gode bud. Det italienske forbrug af fisk er størst i Syditalien. Dansk fiskeeksport til Italien oversteg sidste år 2,2 milliarder kroner. Handelsattaché Christian Frisenfeldt Jönsson Den Danske Ambassade i Rom Telefon: Fax:

7 brasiliansk vækst skal pakkes ind Den brasilianske økonomi er i kraftig vækst, og et af de attraktive markeder er emballageindustrien. Emballageindustrien i Brasilien beskæftiger cirka mennesker og rummer mange muligheder for danske emballagevirksomheder. Den brasilianske industri og især producenter af forbrugsgoder benytter i stigende grad emballagen som et strategisk middel til markedsføring, segmentering, innovation og værdiforøgelse. Moderne design og ny teknologi vil kunne finde efterspørgsel her. Leverandører til emballagemarkedet bør være opmærksomme på udstillingen Fispal Technology, der er Sydamerikas største specialudstilling for pakkematerialer og pakkeudstyr. Udstillingen finder sted i São Paulo i perioden fra den. 7. til den 10. juni En markedsundersøgelse, der er udført af den brasilianske forening for emballageproducenter, viser, at fremtidens emballage i endnu højere grad skal målrettes den enkelte forbruger, og at de brasilianske forbrugere lægger stor vægt på emballagen ved køb af produkter. Indkøb af fødevarer, hygiejneprodukter og rengøringsmidler foretages hovedsagligt i supermarkeder, hvor emballagen har stor betydning. Ambassadesekretær Christen Krogh Den Dansk Ambassade i Brasilia Telefon: Telefax: Hjemmeside: Til Bucharest, Sofia eller Varna? 39 destinationer i Central- og Østeuropa. 450 ugentlige afgange. Ny destination! Varna Austrian Airlines flyver til 39 destinationer i Central- og Østeuropa med mere end 450 ugentlige afgange. Varna i Bulgarien er vores nye destination fra den 29. marts Vi flyver dig nemt og bekvemt via Wiens moderne lufthavn og til konkurrencedygtige priser. Optjen samtidigt bonuspoint med Miles & More eller Eurobonus. Bulgarien 29. marts

8 INDIEN foto: morten mikkelsen/det danske handelskontor i bangalore 60 procent af Indiens befolkning, svarende til lidt over 600 millioner, arbejder inden for landbruget, men effektivitet er ikke erhvervets stærke side. INDISK SATSNING PÅ LANDBRUGET Med en investering på 21 milliarder kroner over de næste tre år ønsker den indiske regering at sætte fokus på effektivisering og kvalitetsforbedring af det indiske landbrug. Danske virksomheder, som arbejder med at forbedre effektiviteten samt kvaliteten inden for landbrugsområdet, bør vende blikket mod Indien. Den indiske regering er nemlig på vej med initiativer, som skal løse problemer med effektivitet og kvalitet i landbruget. Indien er verdens tredje største producent af landbrugsprodukter. 60 procent, svarende til lidt over 600 millioner af landets befolkning, arbejder inden for landbruget, men effektivitet er ikke erhvervets stærke side. Desværre er kvaliteten heller ikke altid i top. Alene i 2003 blev ton jordnødder, chili, og peber afvist på eksportmarkederne på grund af for dårlig kvalitet. Dette svarer til næsten 40 procent af eksporten af disse varer. Set i et mere overordnet perspektiv blev en femtedel af hele landbrugsproduktionen ødelagt i 2003 efter høsten. Denne mængde beløber sig til cirka 66,5 milliarder kroner rundt regnet svarende til seks gange det beløb, den indiske stat hvert år bruger på subsidier til landbruget. Vand og bambus Den indiske regering vil i første kvartal af 2004 lancere fire initiativer, som skal forbedre problemerne. I alt har regeringen afsat 21 milliarder kroner over de næste tre år. Pengene bliver fordelt med 8,5 milliarder kroner, der har til formål at fordoble landbrugsproduktionen over de næste otte år. Ti milliarder kroner skal bruges på at fremme brugen af mikro-vanding-systemer som f.eks. sprinklere, overrislingsanlæg og tilsvarende vandingssystemer. 2,8 milliarder kroner afsættes til at forbedre bæredygtigheden i områder, hvor der falder mindre end 750 mm regn om året, og sidste program er tildelt lidt over 600 millioner kroner til at støtte dyrkning, marketing og forarbejdning af bambus. Eksportstipendiat Sune Kjeldsen Det Danske Handelskontor i Bangalore Telefon: /75 Telefax: Hjemmeside: 8

9 Cimber Air Vi inviterer til rejsegilde på vore nye ruter Billund - Bruxelles, München, Oslo, Stockholm København - Bukarest, Wroclaw, Lodz, Basel, Montpellier KLIK IND PÅ OG BESTIL DIN NÆSTE FLYREJSE Cimber Air giver dig ikke kun luft under vingerne. Vi serverer også en let anretning og en lille forfriskning undervejs. Det er lige så naturligt som smilene hos vore stewardesser. Vi er flyselskabet for dig, der sætter pris på komfort og god service. Med Cimber Air flyver du tur/retur på 9 udenrigsruter og på 4 indenrigsruter til København fra Karup, Aalborg, Rønne og Sønderborg. Bestil på ring på tlf eller kontakt dit rejsebureau _ANN2_208x280_O.indd 1 03/02/05 15:09:00

10 EKSPORTFORBEREDELSE EKSPORT LAGT I FASTE RAMMER Små og mellemstore virksomheder kan benytte et gratis tilbud fra Eksportrådet om at få lagt en eksportstrategi. Virksomheden Kastrup Gruppen har benyttet sig af tilbuddet og satser nu på England, Irland og Norge som nye markeder. af claus clausen foto jan høst aaris Med en vækst på 45 procent sidste år har de travlt i produktionshallerne hos vinduesfabrikken Kastrup Gruppen i Skive. Siden virksomheden åbnede i 1995, er det kun gået én vej med omsætning og produktion og det er opad. Projektsalg af eksklusive vinduer til især større anlægsarbejder har sikret den nærmest eksponentielle vækst, men nu er virksomheden begyndt at overveje nye markeder. Vi har brugt de seneste år på at cementere vores position på det danske marked, men har hele tiden vidst, at vi på et tidspunkt skulle i gang med eksport. Men vi ville først have et vist kendskabsniveau til det danske marked. Det har vi fået nu og er klar til at prøve kræfter med nye markeder. Det har været en meget bevidst strategi, siger direktør Niels Ole Iversen. Mens strategien på det danske marked har været meget bevidst, har der været knap så detaljerede planer for eksporten. Virksomheden har hele tiden haft en idé om, at der kunne være muligheder i England, Irland og Norge. Men hvordan fremstødet skulle gribes an var mere usikkert. Vi har jo ikke før været inde på de markeder og har derfor heller ikke et netværk, vi kan tage fat i. Vi kunne selvfølgelig løbe spidsrod fra dør til dør, men det ville næppe være særligt effektivt, siger Niels Ole Iversen. Gratis hjælp Via det lokale erhvervsråd hører Niels Ole Iversen imidlertid om, at Danmarks Eksportråd har et særligt tilbud til små og mellemstore virksomheder, som vil i gang med eksport. Tilbuddet går ud på, at en rådgiver hjælper med at få udarbejdet en handlingsplan. Handlingsplanen, som er gratis, kortlægger, hvordan en eventuel eksport kan iværksættes. Niels Ole Iversen kommer hurtigt i kontakt med den regionale rådgiver fra Danmarks Eksportråd, Finn Kongstad. De to aftaler en møderække, hvor de skal mødes tre gange a cirka fire timer ad gangen. Møderne skal afdække en række ting: Om virksomheden har produktionskapaciteten til at begynde eksport; om idéen er kommerciel bæredygtig; hvilke markeder kan være interessante; kan virksomheden organisatorisk løfte opgaven, og hvad med finanseringsmuligheder og risikospredning. Min opgave er at få skabt en bevidstgørelse i virksomheden omkring, hvad det egentlig vil kræve at iværksætte en eksport. At spille pingpong med virksomheden og være en god sparringspartner. Det handler ikke kun om forkromede markedsanalyser, men er også noget meget jordnært. Er det overhovedet realistisk at gå i gang med en eksport? og hvad kræver det? Skal der ansættes en eksportchef og marketingfolk, eller kan mindre gøre det? Det er den type spørgsmål, som grundlæggende er relevante at begynde med, siger Finn Kongstad, der selv har erfaring fra mere end 30 års prak- 10

11 Til højre direktør Niels Ove Iversen sammen med Finn Kongstad, rådgiver for Danmarks Eksportråd. Allerede i 2006 satser vinduesfabrikken Kastrup Gruppen på eksport for et tocifret millionbeløb. 11

12 EKSPORTFORBEREDELSE tisk arbejde med eksport over hele verden. Samtidig har han en ballast som administrerende direktør og seniorkonsulent for Håndværksrådet i Viborg og administrerende direktør i Håndværksrådet International A/S. Hjemmearbejde For direktør Niels Ole Iversen var møderækken også forbundet med aftenlæsning af diverse markedsanalyser. Herefter gik Finn Kongstad i sving med selve handlingsplanen, og konklusionen er, at virksomheden har et stort eksportpotentiale. Især på det irske marked, hvor der i øjeblikket foregår et regulært byggeboom. Men også på det engelske marked, hvor der er gang i byggeriet, vurderes der at være et stort potentiale for at afsætte virksomhedens vinduer, der hører til i den eksklusive ende. Norge er derimod knapt så attraktivt et marked for Kastrup Gruppen. Næste skridt for virksomheden har været en eksportstartpakke, som Danmarks Eksportråd tilbyder i forlængelse af handlingsplanen. I eksportstartpakken hjælper Eksportrådet virksomheden videre ud på markederne via de danske ambassader og andre repræsentationer ude i verden. I Kastrup Gruppens tilfælde yder eksportrådgivere på ambassaderne i London, Dublin og Oslo hjælp. De er nu i fuld gang med at spotte muligheder i de tre lande. Målet er, at vi inden for et år kan være i gang med en konkret eksport. Næppe på alle tre markeder, men det er som udgangspunkt især det britiske og irske marked, som har vores interesse, siger Niels Ole Iversen, direktør i Kastrup Gruppen. Eksport for millioner Virksomheden regner ikke nødvendigvis med at lægge ud med en meget stor eksport i første hug. Til en start handler det med direktørens ord om at komme i gang med at lange noget over disken til udlandet. Men allerede i 2006 hedder målet eksport for et tocifret millionbeløb. For at geare organisationen til eksporten regner Niels Ole Iversen med, at der på sigt skal ansættes en eksportchef samt en marketingmedarbejder. En investering på en lille million om året. Med en eksportstartpakke til kroner er der udsigt til et fornuftigt regnestykke, hvis virksomheden når målet om eksport for et tocifret millionbeløb i Niels Ole Iversen afviser ikke, at virksomheden selv ville have kunnet løfte opgaven med at lægge en handlingsplan og komme ud på markederne. Men det ville have taget betydeligt længere tid måske et helt år oveni. I stedet har vi nu været igennem en meget effektiv og målrettet proces. Det ville vi ikke selv have haft ressourcer og indsigt til at gøre. Nu er vi på vej. foto: jeanne kornum Vi vil i år hjælpe op imod 400 virksomheder til at blive parate til eksport og internationalisering, siger Louise Bang Jespersen, kontorchef i Danmarks Eksportråd. EKSPORTRÅDET OPRUSTER RÅDGIVNING Et hold på 24 konsulenter står nu til Det viser, at der er et stort uudnyttet rådighed med coaching og sparring til potentiale. Dét, vi som rådgivere kan små og mellemstore virksomheder være med til, er at skabe en bevidsthed om markedspotentialet, siger over hele landet. Det er en fordobling af det hidtidige antal rådgivere. Finn Kongstad. Der er et stort potientiale for Rådgivningen er finansieret af eksport blandt mindre virksomheder. Danmarks Eksportråd, og et rådgivningsforløb vil typisk bestå af 3-4 Derfor opruster vi også indsatsen. Vi vil i år hjælpe op imod 400 virksomheder til at blive parate til eksport og virksomheden har under 50 ansatte og møder. Det er dog en betingelse, at internationalisering, siger Louise Bang under 50 millioner kroner i omsætning. Jespersen, kontorchef i Danmarks Målet er, at virksomheden udarbejder en handlingsplan for, hvordan Eksportråd. De 24 rådgivere er fordelt over hele internationalisering kan iværksættes. landet. Rådgiverne har selv prøvet at Eksportstartprogrammet er den naturlige fortsættelse af Eksportforberedel- stå med ansvaret for en beslutning om at igangsætte eksport og føre den ud sesprogrammet her får virksomhederne 25 timers rådgivning direkte i livet. Derfor er de godt klædt på til at rådgive om for eksempel markedsvalg, fra en ambassade eller handelskontor markedsføring og omkostninger. med 50 procent tilskud. En af rådgiverne, Finn Kongstad, har været med til at lægge handlingsplaner for godt 40 virksomheder i de mere om, hvordan din virksomhed kan På kan du læse to år, programmet for eksportforberedelse har kørt som pilotprojekt. Han du også finde din regionale konsulent, komme i gang med eksport. Her kan vurderer, at godt tre fjerdedele af dem som vil kunne hjælpe med eksportforberedelse. enten har fået gang i eksport eller er på vej til eksport. 12

13 JETPAK hurtigst i norden Har du hasteforsendelser inden for Norden og EU? Jetpak tilbyder den hurtigste, sikreste og mest præcise dør-til-dør levering af dokumenter, prøver, reservedele, restordrer og mere til gavn for dine kunder og således også din virksomhed. Vi henter din pakke med kort varsel og leverer den få timer senere samme dag til aftalt tid eller pengene tilbage. Ring på eller bestil direkte på 13

14 MARKEDSNYT virksomheder får øjnene op for malaysia 19 danske virksomheder deltog for nylig i et delegationsbesøg til Asien. Her var Malaysia og landets muligheder inden for sourcing og etablering af virksomheder en positiv overraskelse. Mange virksomheder, der planlægger at begynde aktiviteter i regionen, vælger at se forbi Malaysia, fordi timelønnen her er marginalt højere end i de omkringliggende lande. Deltagerne i det danske delegationsbesøg til Penang i Malaysia opdagede, at landet på trods af den højere timeløn er meget konkurrencedygtigt. Ser man på de samlede omkostninger, vil de ofte beløbe sig til det samme, som ved opstart af aktiviteter i lande med en billigere arbejdskraft. Det skyldes, at Malaysia har en velfungerende infrastruktur med en stabil strømforsyning, flere internationale lufthavne og et toldvæsen, der arbejder døgnet rundt. Det engelske forretningssprog, et gennemskueligt retssystem, et stabilt styre og en effektiv administration, der i 25 år har levet af at tiltrække udenlandske investorer, er andre fordele ved Malaysia. Man kan forvente effektivitet og pålidelighed ved aktiviteter i landet. Penangs fordele Penang fremstår som en oplagt destination for danske forretningsaktiviteter, og flere førende virksomheder er repræsenteret her. Ambu er ved at bygge en ny fabrik i området, Deltagerne i det danske delegationsbesøg til Penang i Malaysia opdagede, at landet på trods af den højere timeløn er meget konkurrencedygtigt. mens B&O har oprettet et regionalt kontor, der sørger for indkøb af komponenter til produktionen i Danmark. B&O har erfaring med leverancer af god kvalitet fra Penang. Den store koncentration af elektronikvirksomheder, det internationale miljø og den gode infrastruktur bidrager også til Penangs attraktivitet. Penang er både egnet som base for småog mellemstore virksomheders (SMV) aktiviteter i regionen. Der er rig mulighed for at finde det rette match i form af en samarbejdspartner af samme størrelse, da der findes mange SMV er med international orientering i Penang. Desuden er mange virksomheder på øen klar til at forsyne interesserede virksomheder med komponenter af høj kvalitet i mindre serier. Mette Hylleberg Den Danske Ambassade i Kuala Lumpur Telefon: Fax: Hjemmeside: foto: den danske ambassade i kuala lumpur Økologi på fransk I løbet af foråret 2005 vil Den Danske Ambassade i Paris sætte fokus på det franske marked for økologiske produkter. Det er et svært tilgængeligt marked, da Frankrig har strammere regler for økologisk produktion end de fleste andre EU-lande, men der er muligheder. En stor andel af de franske forbrugere kender det franske økologimærke, men der bruges også andre mærker. De store supermarkedskæder anvender i høj grad private labels, mens man i mere specialiserede butikker også kan købe produkter med EU s eller andre landes økologilogoer. Denne åbenhed over for ikke-franske logoer vil være indgangen til det franske marked. I lighed med fødevarefremstødet i oktober 2004 vil Den Danske Ambassade i Paris lave et tilsvarende Cuisine Danoise arrangement i efteråret I lighed med oktober 2004 vil der være fokus på at skabe direkte kontakt mellem de danske virksomheder og de franske indkøbere. du kan læse mere på Fødevareattaché Mads Randbøll Wolff / Eksportkonsulent Joan Hentze Den Danske Ambassade I Paris / Tlf: +33 (0) Fax: +33 (0)

15 den chilenske svineproduktion i vækst Landbrugsrådet arrangerer i samarbejde med Danmarks Eksportråd i Chile et fremstød til Chile med henblik på salg af dansk udstyr til den chilenske slagteriindustri d. 3. til 5. marts Svineproduktionen i Chile er ved at ændre sig for at tilfredsstille det stigende hjemlige forbrug og den stigende eksport. Chiles svineproduktion steg med 148 procent fra 1993 til Markedets største virksomhed, Agrosuper, har netop besluttet at bygge et ny skatteaftale med chile Den 1. januar 2005 trådte en ny skatteaftale mellem Chile og Danmark i kraft. Med aftalen undgås dobbeltbeskatning af danske og chilenske virksomheder, og danske virksomheder sikres et højere niveau af sikkerhed i deres potentielle investeringer i Chile. Aftalen forventes at styrke den eksisterende samhandel mellem Danmark og Chile. Sammen med den eksisterende chiles import af sild stiger Den chilenske import af sild blev tredoblet i 2004 i forhold til sidste år. Det er først og fremmest sild i tomat, der stammer fra Tyskland, og som sælges i de store supermarkeder. Importchef Uwe Perl fra Cencosud-gruppen forventer, at det chilenske forbrug og efterspørgsel af europæiske sild også vil stige i fremtiden. Han vurderer, at den købekraftige chilener finder merværdi og status i erhvervelsen af sildeprodukter fra udlandet. På nuværende tidspunkt sælges silden primært direkte til forbrugeren i glas af cirka 300 gram, men på længere sigt forventes restaurationsbranchen også at blive en stor aftager. nyt agroindustrielt produktionskompleks i den nordlige del af Chile, hvor der også vil være et svineslagterianlæg. Projektet forventes påbegyndt i løbet af 2005, og den samlede investering forventes at blive på cirka 500 millioner amerikanske dollar. Danmarks Eksportråd i Santiago Telefon: Telefax: frihandelsaftale mellem EU og Chile forstærkes Chiles position som kommerciel platform for handel og investeringer i Latin-amerika. Danmarks Eksportråd i Santiago Telefon: Fax: Den købekraftige chilener finder merværdi og status i erhvervelsen af sildeprodukter fra udlandet. Danmarks Eksportråd i Santiago Telefon: Fax: foto: glyngøre Rapport om finsk elektronik Ambassaden i Helsingfors har udarbejdet en rapport General view on Finnish Electronics Industry, som giver en generel introduktion til den elektroniske industri i Finland. Den elektroniske industri er landets dominerende industrisektor, og Finlands kompetencer på området er væsentlig større end landets størrelse. Rapporten skal ses som et vurderingsgrundlag for danske virksomheder for en eventuel bearbejdning af det finske marked. Rapporten giver basisinformationer til danske virksomheder, som ønsker at indgå et samarbejde med den elektroniske industri i Finland, enten som sælger, køber eller samarbejdspartner. Ambassaden bistår gerne danske eksportører med at udarbejde mere individuelle og detaljerede markedsanalyser samt bistand til at finde finske samarbejdspartnere. Ambassaderåd Poul Laursen Den Danske Ambassade i Helsingfors Stor canadisk interesse for vindenergi Danske underleverandører har netop nu mulighed for at skabe sig et ståsted på det canadiske vindenergimarked blev et rekordår for vindenergi i Canada, og Danmark gjorde sig godt bemærket på efterårets CanWEA-konference (WEA står for Canadian Wind & Energy Association). Med flere end 100 præsentationer og 681 delegerede var konferencen i Montreal den største af sin slags i Canada nogensinde, og Danmark gjorde sig blandt andet bemærket med Vestas, som var hovedsponsor på konferencen. Hvad angår forventningerne til udviklingen i de kommende år og målsætningen for de forskellige provinser, henviser Handelskontoret i Montreal til en artikel, som kan rekvireres på -adressen: Det Danske Handelskontor i Montreal Telefon:

16 MARKEDSNYT rusland styrker immigrationskontrol Et nyt lovforslag i Rusland vil resultere i strengere straffe til udlændinge, der overtræder de russiske immigrationsregler. Lovforslaget vil også medføre en kraftig stigning i bødebeløbet til arbejdsgivere, som har udlændinge ansat i Rusland uden at have orden i papirerne. For eksempel vil et datterselskab af en dansk virksomhed, der har udlændinge ansat, og som overtræder immigrationsreglerne, kunne idømmes bøder fra rubler (34-68 dollars) og helt op til rubler ( dollars), hvor det eksisterende bødeniveau kun er på rubler (34-68 dollars). Dertil kommer, at en person, for eksempel en russisk statsborger eller en udlænding med permanent bopæl i Rusland, der har inviteret en udlænding til Rusland på privat besøg og undladt at foretage den fornødne registrering, vil blive idømt en bøde på rubler (17-68 dollar) mod tidligere rubler (3-10 dollars). foto: det svenske turistbureau Ambassaderåd Frans Bolvenkel-Andersen/ Eksportassistent Michael Viberg Pedersen Den Danske Ambassade i Moskva / Stadig flere virksomheder etablerer sig i Sverige her er det Stockholm....turning information into business Eksport- og kontaktinformationer fra 76 lande International erhvervsdatabase Internet markedsføring cd-rom Web, download digitalt katalog guide til svensk ejendomsmarked Eksporten til Sverige er større end nogensinde. I 2003 var eksporten på 55 milliarder kroner og forventes at nå omkring 60 milliarder kroner i Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked efter Tyskland, og stadig flere danske virksomheder etablerer sig i Sverige. De kommer derfor også ind i overvejelser om, hvorvidt man skal købe eller leje fast ejendom. Ambassaden i Stockholm har derfor udgivet rapporten Køb og leje af fast ejendom i Sverige overvejelser i forbindelse med etablering. Ambassaden har udarbejdet rapporten i samarbejde med eksterne eksperter, der giver et overblik over juridiske og finansieringsmæssige forhold samt beskatning på området. Prøv et GRATIS password til Rapporten, der er på dansk, koster 600 kroner, eksklusiv moms og kan bestilles på Ambassaderåd Claus Hofmann Frisch Den Danske Ambassade i Stockholm 16

17 D A N I S H E X P O R T E R S Global markedsføring Bliv fundet af internationale indkøbere - på Danmarks officielle eksportmarkedsplads DanishExporters.dk har over unikke brugere pr. måned. Danish Exporters bogen og cd-rommen udsendes til udvalgte virksomheder og organisationer i 220 lande. Med en annonce i Danish Exporters kan du effektivt profilere din virksomhed direkte overfor indkøbere fra hele verden. Udenlandske indkøbere kan også finde din Danish Exporters firmaprofil via internettets største søgemaskiner. Udenrigsministeriet, Danmarks Eksportråd og Krak står bag Danish Exporters - Danmarks officielle eksportmarkedsplads, der skaber kontakt og øget eksport for din virksomhed. Udgives af Krak og Udenrigsministeriet, Danmarks Eksportråd i samarbejde med Dansk Industri og HTS Interesseorganisationen

18 GENOPBYGNING ASIEN BEGYNDER GENOPBYGNING Genopbygningsarbejdet i de lande, som blev ramt af flodbølgen, er nu gået i gang. Danske virksomheder kan bidrage med specialekspertise, vurderer to danske ambassadører i Asien. tekst claus clausen foto bo tornvig Jordskælvet og flodbølgen, som især ramte Sydøstasien anden juledag sidste år, anrettede omfattende skader og medførte ufattelige tab af menneskeliv. Umiddelbart efter katastrofen trådte det internationale samfund til for at hjælpe de berørte lande med nødhjælp og penge til genopbygning. Genopbygningen er nu gået i gang, og her kan danske virksomheder bidrage, vurderer to danske ambassadører i Asien Geert Aagaard Andersen, ambassadør i Indonesien og Michael Sternberg, ambassadør i Indien og Sri Lanka. Alene i Indonesien vurderes de materielle skader og tab at løbe op i 4,5 milliarder dollars. Blandt andet er der forsvundet 314 kilometer vej og 120 broer. Der kan blive brug for dansk specialekspertise i forhold til opbygning af infrastruktur som broer, veje og havne. Det samme gælder telekommunikation, vandforsyning og elforsyning. Også på en række niche-områder som for eksempel bølgemodellering, kystsikring og miljøsikring har Danmark særlig knowhow, siger Geert Aagaard Andersen. Omfattende behov Den nye indonesiske regering har som led i den økonomiske genopretning fremlagt 91 konkrete projekter for infrastruktur, hvor de første vil blive udbudt i marts måned. Projekterne dækker over næsten alle områder fra jernbaner, gas og oliestationer over telekommunikation og motorveje til vand og sanitet. Ligesom Aceh-provinsen i Indonesien blev også østkysten af Sri Lanka hårdt ramt af tsunamien. Der er tale om små fiskersamfund, hvor folk lever i skrøbelige huse langs kysten mennesker har mistet livet og én million mennesker er hjemløse. I første omgang har den danske hjælp bestået i at hjælpe med vandrensningsanlæg, men på sigt vil der også blive brug for hjælp til genopbygning af infrastrukturen, siger Michael Sternberg. Dansk bidrag på 420 millioner Sri Lanka er da også sammen med Indonesien det land, som støttes mest massivt af det internationale samfund. I lande som Indien og Thailand har meldingerne til omverdenen været, at de selv har ressourcer til at klare genopbygningen. Den danske stat bidrager med i alt 420 millioner kroner til genopbygning, og her er Sri Lanka og Indonesien særlige indsatsområder. 100 millioner kroner forventes overvejende brugt til genopbygning af vandforsyning og sanitet, mens 120 millioner kroner er afsat til miljørettede indsatser som kystzonesikring og vandrensning. Også i forhold til nogle af disse projekter kan der være muligheder for danske virksomheder. På lang sigt vil genopbygningen betyde nye og bedre faciliteter i de berørte lande tager man for eksempel fiskerierhvervet, kan det betyde nye fiskerbåde, nye havne og frysehuse for de lokale fiskere. Gode forbindelser vigtige De to danske ambassadører understreger begge vigtigheden af at have gode kontakter til regeringsinstitutioner, hvis man som dansk 18

19 ALENE I INDONESIEN VURDERES DE MATERIELLE SKADER OG TAB AT LØBE OP I 4,5 MILLIARDER DOLLARS DANIDAS BLANDEDE KREDITTER Danidas ordning for blandede kreditter består af en støttefacilitet bundet til danske projektleverancer og en ubundet facilitet, hvorunder projektleverancer fra OECD-medlemslande, inklusive Danmark, kan støttes. En blandet kredit er en almindelig rentebærende køberkredit, men hvor rente, eksportkreditpræmie mv. betales af Danida over bistandsrammen. I praksis er der således tale om rentefrie lån, typisk med ti års løbetid. På Sri Lanka har den danske hjælp i første omgang bestået i at hjælpe med vandrensningsanlæg, men på sigt vil der også blive brug for hjælp til genopbygning af infrastrukturen, siger Michael Sternberg, Danmarks ambassadør i Indien og Sri Lanka. du kan læse mere på 19

20 GENOPBYGNING Danmarks ambassadør i Indonesien, Geert Aagaard Andersen, vurderer, at der kan blive brug for dansk specialekspertise på områder inden for opbygning af infrastruktur som broer, veje og havne. Det samme gælder telekommunikation, vandforsyning og elforsyning og niche-områder som bølgemodellering, kystsikring og miljøsikring. virksomhed vil operere i Indonesien eller på Sri Lanka. Her stiller ambassaderne sig gerne til rådighed med hjælp og gode råd. Vi har gode kontakter til regeringen og kan bevæge os meget hurtigt i det srilankanske system, siger Michael Sternberg. I de sidste to år inden flodbølgen slog til, havde Sri Lanka i 2004 en vækst på hhv. syv og fire procent og turismen var i stærk fremgang. I samme periode har ambassaden i tæt samarbejde med Sekretariatet for Blandede Kreditter i Udenrigsministeriet, de srilankanske myndigheder og interesserede danske firmaer oparbejdet en betydelig portefølje på cirka en milliard kroner af infrastrukturprojekter til finansiering med Danske Blandede Kreditter (se faktaboks om Blandede Kreditter). Projekterne som omfatter så forskellige sektorer som vandforsyning og vandrensning, fiskeri- og transporthavne, lufthavne, mejerier, kloakering og vindenergi er i forskellige stadier af forberedelsesprocessen. To er allerede godkendt og firmaerne identificerede efter endt udbudsrunde. Andre er på identifikations-, projektvurderings- eller udbudsstadiet. Adskillige af disse projekter især i de tsunami-ramte områder vil blive forsøgt fremskyndet. Udbud i entreprise I Indonesien skal der etableres en særlig enhed med overordnet ansvar for genopbygningen. Mange af projekterne vil blive udbudt i entreprise med indonesiske selskaber, og også her er det afgørende med gode kontakter, som ambassaden kan være behjælpelig med. I det indonesiske system er det vigtigt, at man henvender sig til den rigtige person i det rigtige ministerium. Det kan være meget uigennemskueligt for danske virksomheder, siger Geert Aagaard Andersen. Virksomheder, som er interesserede i at tage del i genopbygningen, kan kontakte Danmarks Eksportråd (DE). DE vil i tæt samarbejde med ambassaderne i de berørte lande bistå med information, råd og løsning af individuelle opgaver. Geert Aagaard Andersen opfordrer også danske virksomheder til at kontakte ambassaderne, hvis de er i tvivl, om deres ydelser eller produkter kan bruges i genopbygningen. Vi kan hjælpe med at lave en vurdering, inden virksomheden bruger en masse penge på at rejse ud, siger Geert Aagaard Andersen. De to ambassadører var i Danmark i slutningen af januar måned, da Udenrigsministeriet på baggrund af en række henvendelser fra danske virksomheder inviterede erhvervslivet til et informationsmøde om genopbygningen efter tsunamien. Udenrigsministeriet holder løbende erhvervslivet orienteret om genopbygningen på 20

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland.

Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland. Mere internationalisering. Mere vækst. Mere Midtjylland. Oplæg til et strategisk samarbejde mellem Danmarks Eksportråd (Udenrigsministeriet), Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland om at styrke internationaliseringen

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Hvorfor Nederlandene?

Hvorfor Nederlandene? Hvorfor Nederlandene? Fashion Accelerator, Kbh. 10. maj 2010 PRÆSENTATION Ambassaden Nederlandene Kultur Samarbejdsformer Pas på 2 AMBASSADEN I HAAG Ambassadøren Økonomi/politik Handel Borgerservice Domstole

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER Finansiering af eksportaktiviteter København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER INDHOLD Eksportfaser Analyse og strategi

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Find vejen til det norske marked

Find vejen til det norske marked Underoverskrift (MetaUM str. 16) Find vejen til det norske marked Præsentation ved Eksportrådgiver, Malthe Slemming Torsdag den 23 januar 2014, Ringsted Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227

Læs mere

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland"

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland" Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 24 Eksport

Læs mere

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think!

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! INVITATION In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! Export Seminar about the Russian Market, Opportunities, Trends, Financing and Bottlenecks. October 22 nd & 23 rd, 2012 Copenhagen

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015 Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren November 2015 Håndværksrådet inviterer i samarbejde med Eksportrådet din virksomhed med på et fælles eksportfremstød til Taiwan for

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

Shakespeare, As you like it.

Shakespeare, As you like it. All the world s a stage, And all the men and women merely players; They have their exits and their entrances; And one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. Shakespeare, As you like

Læs mere

Dansk på Canadisk! BM Silo ApS Grundlagt 1965. Dorte Martinsen Adm. Direktør. Claus Martinsen Exportchef/Ejer

Dansk på Canadisk! BM Silo ApS Grundlagt 1965. Dorte Martinsen Adm. Direktør. Claus Martinsen Exportchef/Ejer Dansk på Canadisk! Dorte Martinsen Adm. Direktør Claus Martinsen Exportchef/Ejer BM Silo ApS Grundlagt 1965 Virksomhedens historie Bent & Elsebeth Martinsen Bent grundlagde virksomheden i 1965 Interesse

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Kort om Arla Arla Foods er verdens 8. største mejeriselskab og verdens største leverandør af økologiske

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Forretning i Kina - 2013

Forretning i Kina - 2013 Forretning i Kina - 2013 For lille til det kinesiske marked? Ved Carsten Boyer Thøgersen Tidl. generalkonsul og kontorchef i Udenrigsministeriet Frederiksberg Den 23. april 2013 4 % 4 % Hvem kender disse

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Byggeri og anlæg i Norge Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Frederikshavn torsdag den 20. november 2014 Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227 malsle@um.dk Eksportrådgiver (arkitektur,

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI PÅ ARBEJDE FOR DANSK ERHVERVSLIV Med 40 nye initiativer stiller alle ministre sig bag eksporten. Regeringen giver danske

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962

EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962 M EJERITEKNOLOGISK NETVÆRK Danmark-Thailand siden 1962 MARKEDSMULIGHEDER: På nuværende tidspunkt er der omkring 20,000 mindre mejerier spredt ud over hele Thailand. Mælkeproduktionen er steget med ca.

Læs mere

H.K.H. Kronprinsessen besøger Skt. Petersborg

H.K.H. Kronprinsessen besøger Skt. Petersborg H.K.H. Kronprinsessen besøger Skt. Petersborg Skt. Petersborg, 8-9. oktober 2012 Det Russiske WTO medlemskab skaber nye forretningsmuligheder! Vær en del af handelsdelegationen Green Denmark Green Fairytale,

Læs mere

Tag med 2gether Consult International til Ruslands førende IT-park

Tag med 2gether Consult International til Ruslands førende IT-park Tag med 2gether Consult International til Ruslands førende IT-park Den økonomiske vækst i BRIK-landet Rusland er på et andet niveau, end på vores traditionelle eksportmarkeder. Det er NU man skal se UD

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

Danish Water Technology Group DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK

Danish Water Technology Group DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK Danish Water Technology Group Agenda 1. Hvem er Eksportforeningen? 2. Hvad er Danish Water Technology Group? 3. Hvad kan vi tilbyde? 1. Eksportforeningen Stiftet - 11 fremsynede vandvirksomheder Non-profit,

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere