eksportfokus ud i verden med ny hjemmeside side 4 dansk mode med fransk potentiale side 30-33

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eksportfokus ud i verden med ny hjemmeside side 4 dansk mode med fransk potentiale side 30-33"

Transkript

1 eksportfokus 0105 parløb om millioneksport Direktør Niels Ole Iversen (tv) har med hjælp fra Eksportrådet lagt en eksportstrategi. Planen skal sikre salg for et tocifret millionbeløb side ud i verden med ny hjemmeside side 4 dansk mode med fransk potentiale side 30-33

2 2

3 indhold eksportrådet opruster UD I VERDEN MED NY HJEMMESIDE 4 MARKEDSNYT 5 INDIEN VIL EFFEKTIVISERE LANDBRUG 8 GRATIS HJÆLP SIKREDE EKSPORTSTRATEGI 10 MARKEDSNYT 14 ASIEN BEGYNDER GENOPBYGNING 18 NYT FRA DANMARKS EKSPORTRÅD 22 VOKSEVÆRK I KINA 24 DANSK MODE HAR FRANSK POTENTIALE 30 MØD EN EKSPORTRÅDGIVER Velkommen til årets første udgave af Eksportfokus, som er trukket i nye klæder. Bladet er vokset i omfang til gengæld skruer vi lidt ned på antallet af udgivelser og udkommer fremover hver anden måned. Danmarks Eksportråd opruster i 2005 indsatsen for at få flere danske virksomheder ud på eksportmarkederne. Som du kan læse om i denne udgave af Eksportfokus, har vi fordoblet antallet af konsulenter, der hjælper virksomhederne med at blive parate til eksport og internationalisering. Målet er, at i alt 400 virksomheder i år vil gøre brug af vort tilbud om gratis rådgivning. Også i forhold til iværksættere og nye innovative virksomheder styrker vi indsatsen. Vi lancerede i 2004 og primo 2005 to nye programmer, BornGlobal og Born Creative. BornGlobal retter sig mod små højteknologiske virksomheder inden for blandt andet IT og Life Sciences, mens Born Creative er rettet mod virksomheder inden for kultur- og oplevelsesindustrien, primært design, musik og spil. Kultur- og oplevelsesøkonomien er et forholdsvist uopdyrket område med et betydeligt potentiale for eksport. På vores hjemmeside har vi oprettet en ny gratis on-line service, Markedsmuligheder. Danmarks Eksportråd har udsendte medarbejdere og lokalansatte på danske ambassader, generalkonsulater og handelskontorer i 61 lande. Det er deres store viden om de lokale markedsmuligheder, som nu er blevet tilgængelig på Eksportrådets hjemmeside. En anden nyskabelse på Internettet er portalen Med portalen har erhvervslivet nu fået én indgang til de fire organisationer Eksport Kredit Fonden, Danida, Danmarks Eksportråd og investeringsfondene IFU/IØ. Det giver et hurtigt og samlet overblik over mulighederne for blandt andet rådgivning, investeringsmuligheder, partnere, etablering, rentefrie kreditter og tilskud til særlige projekter i fattige udviklingslande. Danske virksomheders potentiale i en stadig mere globaliseret verden er stort, og vi ved, at eksport giver større vækst og beskæftigelse i Danmark. I 2004 havde vi i Danmarks Eksportråd over virksomheder som kunder. Løbende undersøgelser af kundetilfredsheden viser, at 95 procent er tilfredse med vores indsats. Vækst ude giver vækst hjemme. Vi vil gøre vort til, at Danmark indfrier potentialet. God læselyst Birger Riis-Jørgensen chef for danmarks eksportråd

4 MARKEDSMULIGHEDER UD I VERDEN MED NY HJEMMESIDE På kan du nu finde online viden om markedsmuligheder og analyser af udvalgte vækstsektorer på eksportmarkederne. Hører telekommunikation til blandt vækstområderne i Kina? Står miljø højt på dagsordenen i de nye EU lande? Kan jeg sælge mit produkt i Sydøstasien og hvor begynder jeg? Hvilke toldregler gælder i Rusland, og hvorledes sikrer jeg mine produktrettigheder? Disse spørgsmål og mange andre kan du finde svar på via Danmarks Eksportråds nye online service Markedsmuligheder. Land for land indeholder den nye service viden om markedsmuligheder og forhold, analyser af udvalgte vækstsektorer direkte tilgængelige på hjemmesiden. Med Markedsmuligheder har Danmarks Eksportråd sat ekstra fokus på formidlingen af aktuelt markedsviden til danske virksomheder på en let og tilgængelig måde, og når det passer den enkelte virksomhed. Hjemmesiden stiller skarpt på både etablerede eksportmarkeder og nye vækstmarkeder. Du får gratis adgang til vores eksportrådgiveres lokalkendskab og vurderinger af markedspotentialet for danske virksomheder. Du finder også gode råd om blandt andet den lokale forretningskultur, told- og importforhold, facts om landet, kommende udstillinger osv. Er du interesseret i en bestemt sektor, for eksempel mulighederne inden for miljø og energi på en række markeder, kan du lave sektorsøgninger på tværs af flere markeder. Når du har fundet de informationer, du er interesseret i på et bestemt marked, kan du printe din egen markedsrapport så har du din markedsviden lige ved hånden yderligere information og kontakt: Eksportrådgiver Karina Nelsing, Telefon: , Eksportrådgiver Hans Jørgen Ipland, Telefon: , foto: jeanne kornum Du finder Markedsmuligheder øverst til venstre på under menupunktet Markedsog brancheinformation. Her er det siden om Kina. Eksportrådgiverne Hans Jørgen Ipland og Karina Nelsing 4

5 foto: den danske ambassade i riyadh MARKEDSNYT Gennem etablering af joint ventures eller indgåelse af samarbejdsaftaler med lokale agenter er der gode muligheder for eksport af dansk knowhow og byggemateriel til Saudi Arabien. Byggeboom i Saudi-Arabien Byggesektoren i Saudi-Arabien er den største i Mellemøsten. Den bidrager til landets bruttonationalprodukt med 12,5 milliarder dollars eller årligt otte procent. Med en befolkningsvækst på over 3,5 procent om året og en meget ung befolkningssammensætning er der grund til at forvente, at byggesektoren vil blive ved med at vokse. Det samme gør sig gældende i Bahrain, Qatar, Kuwait og Oman. Gennem etablering af joint ventures eller indgåelse af samarbejdsaftaler med lokale agenter er der gode muligheder for eksport af dansk knowhow og byggemateriel. Amerikanske, britiske, franske, italienske og spanske virksomheder har allerede haft succes på det saudiarabiske byggemarked med teknisk ekspertise og levering af byggemateriel. Saudi-Arabien importerer byggeprodukter for 28 milliarder dollars årligt. De seneste års høje oliepriser på verdensmarkedet betyder, at investeringslysten er til stede. Mellemøsten kan imidlertid være et yderst svært marked at operere på, hvis man ikke har de rigtige forbindelser. Handelsafdelingen på Ambassaden i Riyadh har et stort kontaktnet af indflydelsesrige beslutningstagere i offentlige institutioner og private virksomheder inden for byggebranchen. Eksportassistent Anders Mørup Den Danske Ambassade i Riyadh Telefon: lokal 104 Fax: Hjemmeside: støttekroner i estland I forbindelse med EU s udvidelse har Estland og de øvrige ni nye medlemslande fået adgang til betragtelige støttemidler under den såkaldt EØS-finansieringsordning. Samtidig har Estland indgået en bilateral aftale med Norge om støtte fra en lignende norsk finansieringsordning. Over en fem-årig periode får Estland således ikke mindre end 33,8 millioner euro fra de to ordninger. Den norske ordning står alene for 23,7 millioner euro af dette beløb. Regelsæt og ansøgningsprocedurer for de to ordninger er identiske. Midlerne vil kunne anvendes til projekter inden for en bred vifte af sektorer, herunder Potentiale for dansk design i Østrig Østrig byder på et stort uudnyttet potentiale for danske møbler, boligtekstiler og indretningsgenstande. For at øge de danske virksomheders eksponering og afsætning afholdes arrangementet Dänisches Design Forum fra den 7. til den 10. juni 2005 i Wien. Arrangementet er en firedages produktinformation, der er initieret af Den Danske Ambassade i Wien i samarbejde med lokale repræsentanter for danske møbelproducenter og foreningen Dansk Møbelindustri. Eksporten af danske boligmøbler til Østrig er de seneste år gået en del tilbage. Det skal først og fremmest ses i sammenhæng med den skærpede konkurrence på markedet fra både lokale og andre udenlandske leverandører, som har miljøbeskyttelse, vedvarende energi, fremme af bæredygtig udvikling, bevarelse af den europæiske kulturarv, udvikling af menneskelige ressourcer, sundhed og børn. Der gives normalt støtte til projekter på over euro. Egenfinansieringen varierer fra procent. Midler fra ordningerne kan anvendes sammen med andre tilskudsordninger. Ambassaderåd Kjeld Frandsen, Handelsafdelingen på Den Danske Ambassade i Tallinn Telefon: Tallinn og det øvrige Estland vil over de næste fem år nyde godt af 33,8 millioner euro til projekter. givet et stort pres på priserne. Til gengæld er salget til det østrigske projektmarked stigende. Det skyldes blandt andet en relativ stor byggeaktivitet, især inden for erhvervs- og offentligbyggeri. Aktiviteterne er specielt markante inden for renoverings- og ombygningsprojekter, men der opføres også en del nybyggeri. Eksportrådgiver Joachim Rehder Den Danske Ambassade i Wien Telefon: Telefax foto: enterprise estonia 5

6 MARKEDSNYT der er gået fisk i italien foto: det italienske turistbureau For at styrke de direkte afsætningsmuligheder for fisk til Mellem- og Syditalien har Den Danske Ambassade i Rom oprettet en database med firmaprofiler over kompetente og solide importører, grossister og distributører i disse regioner. Foruden stamdata og kontaktpersoner indeholder firmaprofilerne en beskrivelse af produktprogram, distributionskanaler, nuværende leverandørreferencer og ikke mindst en oversigt over, hvilke produkter der ønskes direkte fra Danmark. Endelig er der indsat økonomiske nøgletal fra det italienske selskabsregisters centrale database, CERVED. Med ambassadens database skulle der være etableret den første komplette oversigt over fiskebranchen i Mellem- og Syditalien. Modsat de fleste øvrige brancher offentliggør de italienske fiskebrancheforeninger ikke deres medlemslister, og Sundhedsministeriets oversigt over autorisationsnumre indeholder ikke komplette adresser eller anden samlet information. Eksport for 2,2 milliarder Dansk fiskeeksport til Italien oversteg sidste år 2,2 milliarder kroner. Dermed indtager Italien fortsat andenpladsen blandt Danmarks eksportmarkeder for fisk og fiskeprodukter. Kun vor eksport til Tyskland er større. Danmark er samtidig Italiens næststørste leverandørland efter Spanien. Med Holland og Frankrig snappende lige i halen. Det italienske forbrug af fisk i hjemmet er fortsat langt størst i Syditalien. Alligevel går den danske eksport primært til Norditalien, hvor en del importører videredistribuerer sydover. Handelsattaché Christian Frisenfeldt Jönsson Den Danske Ambassade i Rom Telefon: Fax: Vindmøller kan blive et af indsatsområderne på Malta. Energi- og miljøprojekter på Malta Med sin nylige indtræden i EU står Malta foran en række udfordringer og muligheder på miljøog energiområdet, som vil blive støttet med midler fra Strukturfondene og Socialfonden. På energiområdet er der gode muligheder for vindmøller. Dels er Malta 100 procent afhængig af importeret energi og dermed særdeles tynget af de nuværende høje oliepriser. Dels stammer over 50 procent af vandforsyningen fra afsaltning af havvand. Det sker gennem en meget energikrævende osmosefiltrering. Utilityselskabet for vand, Waterservice, kan derfor blive meget interessant, da det efter liberaliseringen på energiområdet selv kan indlede strømproduktion. Selskabet besidder også væsentlige kystarealer, der forekommer velegnede til opstilling af vindmøller. Maltas Miljøministerium og affaldsselskabet Waste Serv har ikke for tiden konkrete planer om at opføre forbrændingsanlæg, men oplyser, at man gerne tager imod input fra danske rådgivere og contractors. Endelig står det klart, at der skal opføres et nyt Mater Dei-hospital med flere end senge. Dertil skal der nu leveres styringssystemer, hvor dansk teknologi har gode bud. Det italienske forbrug af fisk er størst i Syditalien. Dansk fiskeeksport til Italien oversteg sidste år 2,2 milliarder kroner. Handelsattaché Christian Frisenfeldt Jönsson Den Danske Ambassade i Rom Telefon: Fax:

7 brasiliansk vækst skal pakkes ind Den brasilianske økonomi er i kraftig vækst, og et af de attraktive markeder er emballageindustrien. Emballageindustrien i Brasilien beskæftiger cirka mennesker og rummer mange muligheder for danske emballagevirksomheder. Den brasilianske industri og især producenter af forbrugsgoder benytter i stigende grad emballagen som et strategisk middel til markedsføring, segmentering, innovation og værdiforøgelse. Moderne design og ny teknologi vil kunne finde efterspørgsel her. Leverandører til emballagemarkedet bør være opmærksomme på udstillingen Fispal Technology, der er Sydamerikas største specialudstilling for pakkematerialer og pakkeudstyr. Udstillingen finder sted i São Paulo i perioden fra den. 7. til den 10. juni En markedsundersøgelse, der er udført af den brasilianske forening for emballageproducenter, viser, at fremtidens emballage i endnu højere grad skal målrettes den enkelte forbruger, og at de brasilianske forbrugere lægger stor vægt på emballagen ved køb af produkter. Indkøb af fødevarer, hygiejneprodukter og rengøringsmidler foretages hovedsagligt i supermarkeder, hvor emballagen har stor betydning. Ambassadesekretær Christen Krogh Den Dansk Ambassade i Brasilia Telefon: Telefax: Hjemmeside: Til Bucharest, Sofia eller Varna? 39 destinationer i Central- og Østeuropa. 450 ugentlige afgange. Ny destination! Varna Austrian Airlines flyver til 39 destinationer i Central- og Østeuropa med mere end 450 ugentlige afgange. Varna i Bulgarien er vores nye destination fra den 29. marts Vi flyver dig nemt og bekvemt via Wiens moderne lufthavn og til konkurrencedygtige priser. Optjen samtidigt bonuspoint med Miles & More eller Eurobonus. Bulgarien 29. marts

8 INDIEN foto: morten mikkelsen/det danske handelskontor i bangalore 60 procent af Indiens befolkning, svarende til lidt over 600 millioner, arbejder inden for landbruget, men effektivitet er ikke erhvervets stærke side. INDISK SATSNING PÅ LANDBRUGET Med en investering på 21 milliarder kroner over de næste tre år ønsker den indiske regering at sætte fokus på effektivisering og kvalitetsforbedring af det indiske landbrug. Danske virksomheder, som arbejder med at forbedre effektiviteten samt kvaliteten inden for landbrugsområdet, bør vende blikket mod Indien. Den indiske regering er nemlig på vej med initiativer, som skal løse problemer med effektivitet og kvalitet i landbruget. Indien er verdens tredje største producent af landbrugsprodukter. 60 procent, svarende til lidt over 600 millioner af landets befolkning, arbejder inden for landbruget, men effektivitet er ikke erhvervets stærke side. Desværre er kvaliteten heller ikke altid i top. Alene i 2003 blev ton jordnødder, chili, og peber afvist på eksportmarkederne på grund af for dårlig kvalitet. Dette svarer til næsten 40 procent af eksporten af disse varer. Set i et mere overordnet perspektiv blev en femtedel af hele landbrugsproduktionen ødelagt i 2003 efter høsten. Denne mængde beløber sig til cirka 66,5 milliarder kroner rundt regnet svarende til seks gange det beløb, den indiske stat hvert år bruger på subsidier til landbruget. Vand og bambus Den indiske regering vil i første kvartal af 2004 lancere fire initiativer, som skal forbedre problemerne. I alt har regeringen afsat 21 milliarder kroner over de næste tre år. Pengene bliver fordelt med 8,5 milliarder kroner, der har til formål at fordoble landbrugsproduktionen over de næste otte år. Ti milliarder kroner skal bruges på at fremme brugen af mikro-vanding-systemer som f.eks. sprinklere, overrislingsanlæg og tilsvarende vandingssystemer. 2,8 milliarder kroner afsættes til at forbedre bæredygtigheden i områder, hvor der falder mindre end 750 mm regn om året, og sidste program er tildelt lidt over 600 millioner kroner til at støtte dyrkning, marketing og forarbejdning af bambus. Eksportstipendiat Sune Kjeldsen Det Danske Handelskontor i Bangalore Telefon: /75 Telefax: Hjemmeside: 8

9 Cimber Air Vi inviterer til rejsegilde på vore nye ruter Billund - Bruxelles, München, Oslo, Stockholm København - Bukarest, Wroclaw, Lodz, Basel, Montpellier KLIK IND PÅ OG BESTIL DIN NÆSTE FLYREJSE Cimber Air giver dig ikke kun luft under vingerne. Vi serverer også en let anretning og en lille forfriskning undervejs. Det er lige så naturligt som smilene hos vore stewardesser. Vi er flyselskabet for dig, der sætter pris på komfort og god service. Med Cimber Air flyver du tur/retur på 9 udenrigsruter og på 4 indenrigsruter til København fra Karup, Aalborg, Rønne og Sønderborg. Bestil på ring på tlf eller kontakt dit rejsebureau _ANN2_208x280_O.indd 1 03/02/05 15:09:00

10 EKSPORTFORBEREDELSE EKSPORT LAGT I FASTE RAMMER Små og mellemstore virksomheder kan benytte et gratis tilbud fra Eksportrådet om at få lagt en eksportstrategi. Virksomheden Kastrup Gruppen har benyttet sig af tilbuddet og satser nu på England, Irland og Norge som nye markeder. af claus clausen foto jan høst aaris Med en vækst på 45 procent sidste år har de travlt i produktionshallerne hos vinduesfabrikken Kastrup Gruppen i Skive. Siden virksomheden åbnede i 1995, er det kun gået én vej med omsætning og produktion og det er opad. Projektsalg af eksklusive vinduer til især større anlægsarbejder har sikret den nærmest eksponentielle vækst, men nu er virksomheden begyndt at overveje nye markeder. Vi har brugt de seneste år på at cementere vores position på det danske marked, men har hele tiden vidst, at vi på et tidspunkt skulle i gang med eksport. Men vi ville først have et vist kendskabsniveau til det danske marked. Det har vi fået nu og er klar til at prøve kræfter med nye markeder. Det har været en meget bevidst strategi, siger direktør Niels Ole Iversen. Mens strategien på det danske marked har været meget bevidst, har der været knap så detaljerede planer for eksporten. Virksomheden har hele tiden haft en idé om, at der kunne være muligheder i England, Irland og Norge. Men hvordan fremstødet skulle gribes an var mere usikkert. Vi har jo ikke før været inde på de markeder og har derfor heller ikke et netværk, vi kan tage fat i. Vi kunne selvfølgelig løbe spidsrod fra dør til dør, men det ville næppe være særligt effektivt, siger Niels Ole Iversen. Gratis hjælp Via det lokale erhvervsråd hører Niels Ole Iversen imidlertid om, at Danmarks Eksportråd har et særligt tilbud til små og mellemstore virksomheder, som vil i gang med eksport. Tilbuddet går ud på, at en rådgiver hjælper med at få udarbejdet en handlingsplan. Handlingsplanen, som er gratis, kortlægger, hvordan en eventuel eksport kan iværksættes. Niels Ole Iversen kommer hurtigt i kontakt med den regionale rådgiver fra Danmarks Eksportråd, Finn Kongstad. De to aftaler en møderække, hvor de skal mødes tre gange a cirka fire timer ad gangen. Møderne skal afdække en række ting: Om virksomheden har produktionskapaciteten til at begynde eksport; om idéen er kommerciel bæredygtig; hvilke markeder kan være interessante; kan virksomheden organisatorisk løfte opgaven, og hvad med finanseringsmuligheder og risikospredning. Min opgave er at få skabt en bevidstgørelse i virksomheden omkring, hvad det egentlig vil kræve at iværksætte en eksport. At spille pingpong med virksomheden og være en god sparringspartner. Det handler ikke kun om forkromede markedsanalyser, men er også noget meget jordnært. Er det overhovedet realistisk at gå i gang med en eksport? og hvad kræver det? Skal der ansættes en eksportchef og marketingfolk, eller kan mindre gøre det? Det er den type spørgsmål, som grundlæggende er relevante at begynde med, siger Finn Kongstad, der selv har erfaring fra mere end 30 års prak- 10

11 Til højre direktør Niels Ove Iversen sammen med Finn Kongstad, rådgiver for Danmarks Eksportråd. Allerede i 2006 satser vinduesfabrikken Kastrup Gruppen på eksport for et tocifret millionbeløb. 11

12 EKSPORTFORBEREDELSE tisk arbejde med eksport over hele verden. Samtidig har han en ballast som administrerende direktør og seniorkonsulent for Håndværksrådet i Viborg og administrerende direktør i Håndværksrådet International A/S. Hjemmearbejde For direktør Niels Ole Iversen var møderækken også forbundet med aftenlæsning af diverse markedsanalyser. Herefter gik Finn Kongstad i sving med selve handlingsplanen, og konklusionen er, at virksomheden har et stort eksportpotentiale. Især på det irske marked, hvor der i øjeblikket foregår et regulært byggeboom. Men også på det engelske marked, hvor der er gang i byggeriet, vurderes der at være et stort potentiale for at afsætte virksomhedens vinduer, der hører til i den eksklusive ende. Norge er derimod knapt så attraktivt et marked for Kastrup Gruppen. Næste skridt for virksomheden har været en eksportstartpakke, som Danmarks Eksportråd tilbyder i forlængelse af handlingsplanen. I eksportstartpakken hjælper Eksportrådet virksomheden videre ud på markederne via de danske ambassader og andre repræsentationer ude i verden. I Kastrup Gruppens tilfælde yder eksportrådgivere på ambassaderne i London, Dublin og Oslo hjælp. De er nu i fuld gang med at spotte muligheder i de tre lande. Målet er, at vi inden for et år kan være i gang med en konkret eksport. Næppe på alle tre markeder, men det er som udgangspunkt især det britiske og irske marked, som har vores interesse, siger Niels Ole Iversen, direktør i Kastrup Gruppen. Eksport for millioner Virksomheden regner ikke nødvendigvis med at lægge ud med en meget stor eksport i første hug. Til en start handler det med direktørens ord om at komme i gang med at lange noget over disken til udlandet. Men allerede i 2006 hedder målet eksport for et tocifret millionbeløb. For at geare organisationen til eksporten regner Niels Ole Iversen med, at der på sigt skal ansættes en eksportchef samt en marketingmedarbejder. En investering på en lille million om året. Med en eksportstartpakke til kroner er der udsigt til et fornuftigt regnestykke, hvis virksomheden når målet om eksport for et tocifret millionbeløb i Niels Ole Iversen afviser ikke, at virksomheden selv ville have kunnet løfte opgaven med at lægge en handlingsplan og komme ud på markederne. Men det ville have taget betydeligt længere tid måske et helt år oveni. I stedet har vi nu været igennem en meget effektiv og målrettet proces. Det ville vi ikke selv have haft ressourcer og indsigt til at gøre. Nu er vi på vej. foto: jeanne kornum Vi vil i år hjælpe op imod 400 virksomheder til at blive parate til eksport og internationalisering, siger Louise Bang Jespersen, kontorchef i Danmarks Eksportråd. EKSPORTRÅDET OPRUSTER RÅDGIVNING Et hold på 24 konsulenter står nu til Det viser, at der er et stort uudnyttet rådighed med coaching og sparring til potentiale. Dét, vi som rådgivere kan små og mellemstore virksomheder være med til, er at skabe en bevidsthed om markedspotentialet, siger over hele landet. Det er en fordobling af det hidtidige antal rådgivere. Finn Kongstad. Der er et stort potientiale for Rådgivningen er finansieret af eksport blandt mindre virksomheder. Danmarks Eksportråd, og et rådgivningsforløb vil typisk bestå af 3-4 Derfor opruster vi også indsatsen. Vi vil i år hjælpe op imod 400 virksomheder til at blive parate til eksport og virksomheden har under 50 ansatte og møder. Det er dog en betingelse, at internationalisering, siger Louise Bang under 50 millioner kroner i omsætning. Jespersen, kontorchef i Danmarks Målet er, at virksomheden udarbejder en handlingsplan for, hvordan Eksportråd. De 24 rådgivere er fordelt over hele internationalisering kan iværksættes. landet. Rådgiverne har selv prøvet at Eksportstartprogrammet er den naturlige fortsættelse af Eksportforberedel- stå med ansvaret for en beslutning om at igangsætte eksport og føre den ud sesprogrammet her får virksomhederne 25 timers rådgivning direkte i livet. Derfor er de godt klædt på til at rådgive om for eksempel markedsvalg, fra en ambassade eller handelskontor markedsføring og omkostninger. med 50 procent tilskud. En af rådgiverne, Finn Kongstad, har været med til at lægge handlingsplaner for godt 40 virksomheder i de mere om, hvordan din virksomhed kan På kan du læse to år, programmet for eksportforberedelse har kørt som pilotprojekt. Han du også finde din regionale konsulent, komme i gang med eksport. Her kan vurderer, at godt tre fjerdedele af dem som vil kunne hjælpe med eksportforberedelse. enten har fået gang i eksport eller er på vej til eksport. 12

13 JETPAK hurtigst i norden Har du hasteforsendelser inden for Norden og EU? Jetpak tilbyder den hurtigste, sikreste og mest præcise dør-til-dør levering af dokumenter, prøver, reservedele, restordrer og mere til gavn for dine kunder og således også din virksomhed. Vi henter din pakke med kort varsel og leverer den få timer senere samme dag til aftalt tid eller pengene tilbage. Ring på eller bestil direkte på 13

14 MARKEDSNYT virksomheder får øjnene op for malaysia 19 danske virksomheder deltog for nylig i et delegationsbesøg til Asien. Her var Malaysia og landets muligheder inden for sourcing og etablering af virksomheder en positiv overraskelse. Mange virksomheder, der planlægger at begynde aktiviteter i regionen, vælger at se forbi Malaysia, fordi timelønnen her er marginalt højere end i de omkringliggende lande. Deltagerne i det danske delegationsbesøg til Penang i Malaysia opdagede, at landet på trods af den højere timeløn er meget konkurrencedygtigt. Ser man på de samlede omkostninger, vil de ofte beløbe sig til det samme, som ved opstart af aktiviteter i lande med en billigere arbejdskraft. Det skyldes, at Malaysia har en velfungerende infrastruktur med en stabil strømforsyning, flere internationale lufthavne og et toldvæsen, der arbejder døgnet rundt. Det engelske forretningssprog, et gennemskueligt retssystem, et stabilt styre og en effektiv administration, der i 25 år har levet af at tiltrække udenlandske investorer, er andre fordele ved Malaysia. Man kan forvente effektivitet og pålidelighed ved aktiviteter i landet. Penangs fordele Penang fremstår som en oplagt destination for danske forretningsaktiviteter, og flere førende virksomheder er repræsenteret her. Ambu er ved at bygge en ny fabrik i området, Deltagerne i det danske delegationsbesøg til Penang i Malaysia opdagede, at landet på trods af den højere timeløn er meget konkurrencedygtigt. mens B&O har oprettet et regionalt kontor, der sørger for indkøb af komponenter til produktionen i Danmark. B&O har erfaring med leverancer af god kvalitet fra Penang. Den store koncentration af elektronikvirksomheder, det internationale miljø og den gode infrastruktur bidrager også til Penangs attraktivitet. Penang er både egnet som base for småog mellemstore virksomheders (SMV) aktiviteter i regionen. Der er rig mulighed for at finde det rette match i form af en samarbejdspartner af samme størrelse, da der findes mange SMV er med international orientering i Penang. Desuden er mange virksomheder på øen klar til at forsyne interesserede virksomheder med komponenter af høj kvalitet i mindre serier. Mette Hylleberg Den Danske Ambassade i Kuala Lumpur Telefon: Fax: Hjemmeside: foto: den danske ambassade i kuala lumpur Økologi på fransk I løbet af foråret 2005 vil Den Danske Ambassade i Paris sætte fokus på det franske marked for økologiske produkter. Det er et svært tilgængeligt marked, da Frankrig har strammere regler for økologisk produktion end de fleste andre EU-lande, men der er muligheder. En stor andel af de franske forbrugere kender det franske økologimærke, men der bruges også andre mærker. De store supermarkedskæder anvender i høj grad private labels, mens man i mere specialiserede butikker også kan købe produkter med EU s eller andre landes økologilogoer. Denne åbenhed over for ikke-franske logoer vil være indgangen til det franske marked. I lighed med fødevarefremstødet i oktober 2004 vil Den Danske Ambassade i Paris lave et tilsvarende Cuisine Danoise arrangement i efteråret I lighed med oktober 2004 vil der være fokus på at skabe direkte kontakt mellem de danske virksomheder og de franske indkøbere. du kan læse mere på Fødevareattaché Mads Randbøll Wolff / Eksportkonsulent Joan Hentze Den Danske Ambassade I Paris / Tlf: +33 (0) Fax: +33 (0)

15 den chilenske svineproduktion i vækst Landbrugsrådet arrangerer i samarbejde med Danmarks Eksportråd i Chile et fremstød til Chile med henblik på salg af dansk udstyr til den chilenske slagteriindustri d. 3. til 5. marts Svineproduktionen i Chile er ved at ændre sig for at tilfredsstille det stigende hjemlige forbrug og den stigende eksport. Chiles svineproduktion steg med 148 procent fra 1993 til Markedets største virksomhed, Agrosuper, har netop besluttet at bygge et ny skatteaftale med chile Den 1. januar 2005 trådte en ny skatteaftale mellem Chile og Danmark i kraft. Med aftalen undgås dobbeltbeskatning af danske og chilenske virksomheder, og danske virksomheder sikres et højere niveau af sikkerhed i deres potentielle investeringer i Chile. Aftalen forventes at styrke den eksisterende samhandel mellem Danmark og Chile. Sammen med den eksisterende chiles import af sild stiger Den chilenske import af sild blev tredoblet i 2004 i forhold til sidste år. Det er først og fremmest sild i tomat, der stammer fra Tyskland, og som sælges i de store supermarkeder. Importchef Uwe Perl fra Cencosud-gruppen forventer, at det chilenske forbrug og efterspørgsel af europæiske sild også vil stige i fremtiden. Han vurderer, at den købekraftige chilener finder merværdi og status i erhvervelsen af sildeprodukter fra udlandet. På nuværende tidspunkt sælges silden primært direkte til forbrugeren i glas af cirka 300 gram, men på længere sigt forventes restaurationsbranchen også at blive en stor aftager. nyt agroindustrielt produktionskompleks i den nordlige del af Chile, hvor der også vil være et svineslagterianlæg. Projektet forventes påbegyndt i løbet af 2005, og den samlede investering forventes at blive på cirka 500 millioner amerikanske dollar. Danmarks Eksportråd i Santiago Telefon: Telefax: frihandelsaftale mellem EU og Chile forstærkes Chiles position som kommerciel platform for handel og investeringer i Latin-amerika. Danmarks Eksportråd i Santiago Telefon: Fax: Den købekraftige chilener finder merværdi og status i erhvervelsen af sildeprodukter fra udlandet. Danmarks Eksportråd i Santiago Telefon: Fax: foto: glyngøre Rapport om finsk elektronik Ambassaden i Helsingfors har udarbejdet en rapport General view on Finnish Electronics Industry, som giver en generel introduktion til den elektroniske industri i Finland. Den elektroniske industri er landets dominerende industrisektor, og Finlands kompetencer på området er væsentlig større end landets størrelse. Rapporten skal ses som et vurderingsgrundlag for danske virksomheder for en eventuel bearbejdning af det finske marked. Rapporten giver basisinformationer til danske virksomheder, som ønsker at indgå et samarbejde med den elektroniske industri i Finland, enten som sælger, køber eller samarbejdspartner. Ambassaden bistår gerne danske eksportører med at udarbejde mere individuelle og detaljerede markedsanalyser samt bistand til at finde finske samarbejdspartnere. Ambassaderåd Poul Laursen Den Danske Ambassade i Helsingfors Stor canadisk interesse for vindenergi Danske underleverandører har netop nu mulighed for at skabe sig et ståsted på det canadiske vindenergimarked blev et rekordår for vindenergi i Canada, og Danmark gjorde sig godt bemærket på efterårets CanWEA-konference (WEA står for Canadian Wind & Energy Association). Med flere end 100 præsentationer og 681 delegerede var konferencen i Montreal den største af sin slags i Canada nogensinde, og Danmark gjorde sig blandt andet bemærket med Vestas, som var hovedsponsor på konferencen. Hvad angår forventningerne til udviklingen i de kommende år og målsætningen for de forskellige provinser, henviser Handelskontoret i Montreal til en artikel, som kan rekvireres på -adressen: Det Danske Handelskontor i Montreal Telefon:

16 MARKEDSNYT rusland styrker immigrationskontrol Et nyt lovforslag i Rusland vil resultere i strengere straffe til udlændinge, der overtræder de russiske immigrationsregler. Lovforslaget vil også medføre en kraftig stigning i bødebeløbet til arbejdsgivere, som har udlændinge ansat i Rusland uden at have orden i papirerne. For eksempel vil et datterselskab af en dansk virksomhed, der har udlændinge ansat, og som overtræder immigrationsreglerne, kunne idømmes bøder fra rubler (34-68 dollars) og helt op til rubler ( dollars), hvor det eksisterende bødeniveau kun er på rubler (34-68 dollars). Dertil kommer, at en person, for eksempel en russisk statsborger eller en udlænding med permanent bopæl i Rusland, der har inviteret en udlænding til Rusland på privat besøg og undladt at foretage den fornødne registrering, vil blive idømt en bøde på rubler (17-68 dollar) mod tidligere rubler (3-10 dollars). foto: det svenske turistbureau Ambassaderåd Frans Bolvenkel-Andersen/ Eksportassistent Michael Viberg Pedersen Den Danske Ambassade i Moskva / Stadig flere virksomheder etablerer sig i Sverige her er det Stockholm....turning information into business Eksport- og kontaktinformationer fra 76 lande International erhvervsdatabase Internet markedsføring cd-rom Web, download digitalt katalog guide til svensk ejendomsmarked Eksporten til Sverige er større end nogensinde. I 2003 var eksporten på 55 milliarder kroner og forventes at nå omkring 60 milliarder kroner i Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked efter Tyskland, og stadig flere danske virksomheder etablerer sig i Sverige. De kommer derfor også ind i overvejelser om, hvorvidt man skal købe eller leje fast ejendom. Ambassaden i Stockholm har derfor udgivet rapporten Køb og leje af fast ejendom i Sverige overvejelser i forbindelse med etablering. Ambassaden har udarbejdet rapporten i samarbejde med eksterne eksperter, der giver et overblik over juridiske og finansieringsmæssige forhold samt beskatning på området. Prøv et GRATIS password til Rapporten, der er på dansk, koster 600 kroner, eksklusiv moms og kan bestilles på Ambassaderåd Claus Hofmann Frisch Den Danske Ambassade i Stockholm 16

17 D A N I S H E X P O R T E R S Global markedsføring Bliv fundet af internationale indkøbere - på Danmarks officielle eksportmarkedsplads DanishExporters.dk har over unikke brugere pr. måned. Danish Exporters bogen og cd-rommen udsendes til udvalgte virksomheder og organisationer i 220 lande. Med en annonce i Danish Exporters kan du effektivt profilere din virksomhed direkte overfor indkøbere fra hele verden. Udenlandske indkøbere kan også finde din Danish Exporters firmaprofil via internettets største søgemaskiner. Udenrigsministeriet, Danmarks Eksportråd og Krak står bag Danish Exporters - Danmarks officielle eksportmarkedsplads, der skaber kontakt og øget eksport for din virksomhed. Udgives af Krak og Udenrigsministeriet, Danmarks Eksportråd i samarbejde med Dansk Industri og HTS Interesseorganisationen

18 GENOPBYGNING ASIEN BEGYNDER GENOPBYGNING Genopbygningsarbejdet i de lande, som blev ramt af flodbølgen, er nu gået i gang. Danske virksomheder kan bidrage med specialekspertise, vurderer to danske ambassadører i Asien. tekst claus clausen foto bo tornvig Jordskælvet og flodbølgen, som især ramte Sydøstasien anden juledag sidste år, anrettede omfattende skader og medførte ufattelige tab af menneskeliv. Umiddelbart efter katastrofen trådte det internationale samfund til for at hjælpe de berørte lande med nødhjælp og penge til genopbygning. Genopbygningen er nu gået i gang, og her kan danske virksomheder bidrage, vurderer to danske ambassadører i Asien Geert Aagaard Andersen, ambassadør i Indonesien og Michael Sternberg, ambassadør i Indien og Sri Lanka. Alene i Indonesien vurderes de materielle skader og tab at løbe op i 4,5 milliarder dollars. Blandt andet er der forsvundet 314 kilometer vej og 120 broer. Der kan blive brug for dansk specialekspertise i forhold til opbygning af infrastruktur som broer, veje og havne. Det samme gælder telekommunikation, vandforsyning og elforsyning. Også på en række niche-områder som for eksempel bølgemodellering, kystsikring og miljøsikring har Danmark særlig knowhow, siger Geert Aagaard Andersen. Omfattende behov Den nye indonesiske regering har som led i den økonomiske genopretning fremlagt 91 konkrete projekter for infrastruktur, hvor de første vil blive udbudt i marts måned. Projekterne dækker over næsten alle områder fra jernbaner, gas og oliestationer over telekommunikation og motorveje til vand og sanitet. Ligesom Aceh-provinsen i Indonesien blev også østkysten af Sri Lanka hårdt ramt af tsunamien. Der er tale om små fiskersamfund, hvor folk lever i skrøbelige huse langs kysten mennesker har mistet livet og én million mennesker er hjemløse. I første omgang har den danske hjælp bestået i at hjælpe med vandrensningsanlæg, men på sigt vil der også blive brug for hjælp til genopbygning af infrastrukturen, siger Michael Sternberg. Dansk bidrag på 420 millioner Sri Lanka er da også sammen med Indonesien det land, som støttes mest massivt af det internationale samfund. I lande som Indien og Thailand har meldingerne til omverdenen været, at de selv har ressourcer til at klare genopbygningen. Den danske stat bidrager med i alt 420 millioner kroner til genopbygning, og her er Sri Lanka og Indonesien særlige indsatsområder. 100 millioner kroner forventes overvejende brugt til genopbygning af vandforsyning og sanitet, mens 120 millioner kroner er afsat til miljørettede indsatser som kystzonesikring og vandrensning. Også i forhold til nogle af disse projekter kan der være muligheder for danske virksomheder. På lang sigt vil genopbygningen betyde nye og bedre faciliteter i de berørte lande tager man for eksempel fiskerierhvervet, kan det betyde nye fiskerbåde, nye havne og frysehuse for de lokale fiskere. Gode forbindelser vigtige De to danske ambassadører understreger begge vigtigheden af at have gode kontakter til regeringsinstitutioner, hvis man som dansk 18

19 ALENE I INDONESIEN VURDERES DE MATERIELLE SKADER OG TAB AT LØBE OP I 4,5 MILLIARDER DOLLARS DANIDAS BLANDEDE KREDITTER Danidas ordning for blandede kreditter består af en støttefacilitet bundet til danske projektleverancer og en ubundet facilitet, hvorunder projektleverancer fra OECD-medlemslande, inklusive Danmark, kan støttes. En blandet kredit er en almindelig rentebærende køberkredit, men hvor rente, eksportkreditpræmie mv. betales af Danida over bistandsrammen. I praksis er der således tale om rentefrie lån, typisk med ti års løbetid. På Sri Lanka har den danske hjælp i første omgang bestået i at hjælpe med vandrensningsanlæg, men på sigt vil der også blive brug for hjælp til genopbygning af infrastrukturen, siger Michael Sternberg, Danmarks ambassadør i Indien og Sri Lanka. du kan læse mere på 19

20 GENOPBYGNING Danmarks ambassadør i Indonesien, Geert Aagaard Andersen, vurderer, at der kan blive brug for dansk specialekspertise på områder inden for opbygning af infrastruktur som broer, veje og havne. Det samme gælder telekommunikation, vandforsyning og elforsyning og niche-områder som bølgemodellering, kystsikring og miljøsikring. virksomhed vil operere i Indonesien eller på Sri Lanka. Her stiller ambassaderne sig gerne til rådighed med hjælp og gode råd. Vi har gode kontakter til regeringen og kan bevæge os meget hurtigt i det srilankanske system, siger Michael Sternberg. I de sidste to år inden flodbølgen slog til, havde Sri Lanka i 2004 en vækst på hhv. syv og fire procent og turismen var i stærk fremgang. I samme periode har ambassaden i tæt samarbejde med Sekretariatet for Blandede Kreditter i Udenrigsministeriet, de srilankanske myndigheder og interesserede danske firmaer oparbejdet en betydelig portefølje på cirka en milliard kroner af infrastrukturprojekter til finansiering med Danske Blandede Kreditter (se faktaboks om Blandede Kreditter). Projekterne som omfatter så forskellige sektorer som vandforsyning og vandrensning, fiskeri- og transporthavne, lufthavne, mejerier, kloakering og vindenergi er i forskellige stadier af forberedelsesprocessen. To er allerede godkendt og firmaerne identificerede efter endt udbudsrunde. Andre er på identifikations-, projektvurderings- eller udbudsstadiet. Adskillige af disse projekter især i de tsunami-ramte områder vil blive forsøgt fremskyndet. Udbud i entreprise I Indonesien skal der etableres en særlig enhed med overordnet ansvar for genopbygningen. Mange af projekterne vil blive udbudt i entreprise med indonesiske selskaber, og også her er det afgørende med gode kontakter, som ambassaden kan være behjælpelig med. I det indonesiske system er det vigtigt, at man henvender sig til den rigtige person i det rigtige ministerium. Det kan være meget uigennemskueligt for danske virksomheder, siger Geert Aagaard Andersen. Virksomheder, som er interesserede i at tage del i genopbygningen, kan kontakte Danmarks Eksportråd (DE). DE vil i tæt samarbejde med ambassaderne i de berørte lande bistå med information, råd og løsning af individuelle opgaver. Geert Aagaard Andersen opfordrer også danske virksomheder til at kontakte ambassaderne, hvis de er i tvivl, om deres ydelser eller produkter kan bruges i genopbygningen. Vi kan hjælpe med at lave en vurdering, inden virksomheden bruger en masse penge på at rejse ud, siger Geert Aagaard Andersen. De to ambassadører var i Danmark i slutningen af januar måned, da Udenrigsministeriet på baggrund af en række henvendelser fra danske virksomheder inviterede erhvervslivet til et informationsmøde om genopbygningen efter tsunamien. Udenrigsministeriet holder løbende erhvervslivet orienteret om genopbygningen på 20

eksportfokus OSLO KIEV ISTANBUL HAMBORG NICOSIA WASHINGTON CARACAS HANOI WIEN VERDEN VENTER

eksportfokus OSLO KIEV ISTANBUL HAMBORG NICOSIA WASHINGTON CARACAS HANOI WIEN VERDEN VENTER eksportfokus sydøsteuropa i vækst De fem lande Tyrkiet, Rumænien, Israel, Bulgarien og Grækenland er blandt de hurtigste voksende økonomier i både EU og resten af verden. Ikke mindst på det store tyrkiske

Læs mere

eksportfokus POTENTIALE I HJERTET AF EUROPA BANGLADESH: JAKARTA BAGDAD TEHERAN DUBLIN REYKJAVIK TEL AVIV MILANO VERDEN VENTER

eksportfokus POTENTIALE I HJERTET AF EUROPA BANGLADESH: JAKARTA BAGDAD TEHERAN DUBLIN REYKJAVIK TEL AVIV MILANO VERDEN VENTER eksportfokus POTENTIALE I HJERTET AF EUROPA En række lande i Central- og Østeuropa rummer, trods finanskrise, stadig muligheder for danske virksomheder. Tema om Østrig, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn. På

Læs mere

eksportfokus innovation giver resultater eksport til down under SYDNEY BRYSSEL SARAJEVO LYON BRASILIA SOFIA MONTREAL OTTAWA TORONTO VERDEN VENTER

eksportfokus innovation giver resultater eksport til down under SYDNEY BRYSSEL SARAJEVO LYON BRASILIA SOFIA MONTREAL OTTAWA TORONTO VERDEN VENTER eksportfokus innovation giver resultater Hos Ferrosan i Søborg arbejder Malene Metz Mørch (billedet) og hendes kolleger målrettet med innovation. Mød Ferrosan og andre danske virksomheder, og læs om Danmarks

Læs mere

FOKUS EKSPORT. Reel indtjening afløser langsigtede strategier i Kina NR. 09 2004

FOKUS EKSPORT. Reel indtjening afløser langsigtede strategier i Kina NR. 09 2004 EKSPORT FOKUS NR. 09 2004 Reel indtjening afløser langsigtede strategier i Kina Danske firmaers langsigtede strategier i Kina er blevet afløst af reel indtjening, viser en undersøgelse foretaget af Den

Læs mere

eksportfokus på fremstød i japan

eksportfokus på fremstød i japan eksportfokus 0305 på fremstød i japan Jonas Pilgaard fra virksomheden Noise Limit har sammen med ni andre mindre danske vækstvirksomheder været på eksportfremstød i Japan. Stort tema om Japan side 12-31

Læs mere

Naboer i vækst. eksportfokus. 0612 december HELSINKI SHANGHAI OSLO TOKYO STOCKHOLM REYKJAVIK PARIS VERDEN VENTER

Naboer i vækst. eksportfokus. 0612 december HELSINKI SHANGHAI OSLO TOKYO STOCKHOLM REYKJAVIK PARIS VERDEN VENTER eksportfokus Naboer i vækst De fire nordiske lande er et lyspunkt i de ellers triste udsigter for eksporten til Europa. 0612 december Tema side 16-33 HELSINKI SHANGHAI OSLO TOKYO STOCKHOLM REYKJAVIK PARIS

Læs mere

eksportfokus riget i midten

eksportfokus riget i midten 0405 eksportfokus riget i midten Kina er mulighedernes land. Middelklassen bliver stadig større og efterspørger vestlige varer. Også de små og mellemstore danske virksomheder kan være med. stort tema om

Læs mere

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER eksportfokus VERDEN UNDER OMBYGNING 0212 april Danske arkitekter tegner projekter i udlandet som aldrig før. Verden vil have hele og grønne løsninger, og det kan Danmark levere. Side 18-26 BRASILIA OSLO

Læs mere

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER

eksportfokus 0212 april VERDEN UNDER OMBYGNING BRASILIA OSLO ATLANTA PARIS BEIJING BERLIN SYDNEY WARSZAWA VERDEN VENTER eksportfokus VERDEN UNDER OMBYGNING 0212 april Danske arkitekter tegner projekter i udlandet som aldrig før. Verden vil have hele og grønne løsninger, og det kan Danmark levere. Side 18-26 BRASILIA OSLO

Læs mere

eksportfokus KINA HURTIGT UD AF KRISEN DANSK FREMSTØD I VIETNAM Side 22-23

eksportfokus KINA HURTIGT UD AF KRISEN DANSK FREMSTØD I VIETNAM Side 22-23 eksportfokus KINA HURTIGT UD AF KRISEN Mens der på den korte bane er udsigt til lav vækst i Europa, USA og Japan, ser især Kina og Indien ud til at komme igennem finanskrisen med væksten i behold. Side

Læs mere

eksportfokus ol-kontrakter i london side 8 design-guru på besøg i danmark side 9

eksportfokus ol-kontrakter i london side 8 design-guru på besøg i danmark side 9 eksportfokus tyskland på vej mod vækst Det tyske marked er efter flere års stagnation ved at komme op i gear. Den danske eksport til Tyskland er de første ni måneder af 2006 steget med otte procent i forhold

Læs mere

eksportfokus ambassader skal skaffe ledige hænder side 10 eksporten skal styrkes med flere ambassader side 12

eksportfokus ambassader skal skaffe ledige hænder side 10 eksporten skal styrkes med flere ambassader side 12 eksportfokus vietnam i hastig vækst Det er ikke uden grund, at Vietnam bliver kaldt Asiens Lille Tiger. Landets vækstrater er i Asien kun overgået af Kina, og udenlandske investeringer strømmer til Vietnam,

Læs mere

eksportfokus rekruttering af udenlandsk arbejdskraft UALA LUMPUR MEXICO AUCKLAND OSLO ZÜRICH ISLAMABAD WARZAWA VERDEN VENTER side 30-42

eksportfokus rekruttering af udenlandsk arbejdskraft UALA LUMPUR MEXICO AUCKLAND OSLO ZÜRICH ISLAMABAD WARZAWA VERDEN VENTER side 30-42 eksportfokus rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Nyt jobcenter på den danske ambassade i New Delhi, Indien, skal hjælpe danske virksomheder med rekruttering af indisk arbejdskraft. Tema om rekruttering

Læs mere

eksportfokus pionér i kasakhstan

eksportfokus pionér i kasakhstan eksportfokus 0205 pionér i kasakhstan Kasakhstan rummer store markedsmuligheder for danske virksomheder. Michael Viberg Pedersen er leder af Danmarks nye handelskontor i det centralasiatiske land. side

Læs mere

eksportfokus AFRIKANSK LØVEVÆKST 0611 december NAIROBI LONDON ATLANTA OSLO TORONTO SHANGHAI RIGA MOSKVA

eksportfokus AFRIKANSK LØVEVÆKST 0611 december NAIROBI LONDON ATLANTA OSLO TORONTO SHANGHAI RIGA MOSKVA eksportfokus 0611 december AFRIKANSK LØVEVÆKST Det afrikanske kontinent er et epicenter for vækst. Inden for det seneste årti har seks ud af verdens ti hurtigst voksende økonomier været afrikanske, og

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

eksportfokus AFRIKAS STØRSTE SPILLER SINGAPORE PRETORIA BERLIN AHMEDABAD MADRID INSTANBUL VERDEN VENTER

eksportfokus AFRIKAS STØRSTE SPILLER SINGAPORE PRETORIA BERLIN AHMEDABAD MADRID INSTANBUL VERDEN VENTER eksportfokus 0310 AFRIKAS STØRSTE SPILLER Solen skinner på Sydafrikas vækstrater. Det skaber muligheder for ambitiøse, danske eksportvirksomheder. Side 14-21 SINGAPORE PRETORIA BERLIN AHMEDABAD MADRID

Læs mere

eksportfokus LATINAMERIKA BYDER OP TIL DANS SAO PAULO SANTIAGO BRASILIA NEW YORK DUBLIN BUENOS AIRES VERDEN VENTER

eksportfokus LATINAMERIKA BYDER OP TIL DANS SAO PAULO SANTIAGO BRASILIA NEW YORK DUBLIN BUENOS AIRES VERDEN VENTER eksportfokus 0410 september LATINAMERIKA BYDER OP TIL DANS Mens resten af verden taler finanskrise, stiger væksten i Latinamerika så hurtigt, at Danmark gør klogt i at finde takten. Eksportmulighederne

Læs mere

eksportfokus SATSEDE STORT FRA START KRISERAMTE MARKEDER MED MULIGHEDER ISLAMABAD ZÜRICH TORONTO SANTIAGO NICOSIA KAIRO LONDON VERDEN VENTER

eksportfokus SATSEDE STORT FRA START KRISERAMTE MARKEDER MED MULIGHEDER ISLAMABAD ZÜRICH TORONTO SANTIAGO NICOSIA KAIRO LONDON VERDEN VENTER eksportfokus SATSEDE STORT FRA START Administrerende direktør Michael Brun (billedet) satsede fra start på de udenlandske markeder med sin virksomhed EGO. I dag, knap tre år senere, eksporterer virksomheden

Læs mere

eksportfokus statsministeren på fremstød i nordøstasien side 8 danmark skal udvikle kreative erhverv side 12

eksportfokus statsministeren på fremstød i nordøstasien side 8 danmark skal udvikle kreative erhverv side 12 eksportfokus stort britisk eksportmarked Det går godt for danske eksportører i Storbritannien. Karakteristisk for det britiske marked er, at der er muligheder for mange forskellige sektorer. Også uden

Læs mere

eksportfokus Det glemte ø-rige 0113 marts Jakarta London riga Warszawa Bangkok hamborg Taiwan

eksportfokus Det glemte ø-rige 0113 marts Jakarta London riga Warszawa Bangkok hamborg Taiwan eksportfokus Det glemte ø-rige 0113 marts Indonesien vil i løbet af få år have den største middelklasse i Asien efter Kina og Indien. Alligevel er landet kun nr. 60 på listen over danske eksportmarkeder.

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

Vestafrika i vækst. Eksportfokus. 0214 juni

Vestafrika i vækst. Eksportfokus. 0214 juni Udenrigsministeriet Eksportrådet. The Trade Council Eksportfokus 0214 juni Vestafrika i vækst Ghana og Nigeria er blandt de ti lande i verden med den højest forventede vækst frem mod 2015. Men der er ingen

Læs mere

eksportfokus NYE VÆKSTLANDE SURFER PÅ 2. BØLGE KUALA LUMPUR ANKARA MEXICO CITY SKT. PETERSBORG LONDON JAKARTA VERDEN VENTER

eksportfokus NYE VÆKSTLANDE SURFER PÅ 2. BØLGE KUALA LUMPUR ANKARA MEXICO CITY SKT. PETERSBORG LONDON JAKARTA VERDEN VENTER eksportfokus 0111 februar NYE VÆKSTLANDE SURFER PÅ 2. BØLGE Med vækstrater på himmelflugt og flere købedygtige forbrugere end vores nabolande tilsammen kalder en ny gruppe lande på dansk eksport. Læs om

Læs mere

INVESTERING I MELLEMØSTEN

INVESTERING I MELLEMØSTEN ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE December 2008 INVESTERING I MELLEMØSTEN Interesse for byggeri Mellemøsten er primært interessant for danske virksomheder inden for byggeri,

Læs mere

Go to http://www.consiliariuslocalis.com

Go to http://www.consiliariuslocalis.com Go to http://www.consiliariuslocalis.com ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE December 2007 HANDEL & INVESTERING I LATINAMERIKA Novo Nordisk s nye fabriksanlæg i Montes Claros,

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

Velkommen til Det Regionale Nyhedsbrev

Velkommen til Det Regionale Nyhedsbrev EKSPORTRÅDET NYHEDSBREV LATINAMERIKA NOVEMBER 2010 Velkommen til Det Regionale Nyhedsbrev Kære læser, Velkommen til novemberudgaven af Eksportrådets nyhedsbrev for Latinamerika. Den danske eksport til

Læs mere

INVESTERING I ØSTEUROPA

INVESTERING I ØSTEUROPA ANNONCE ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET INVESTERING I ØSTEUROPA - en guide til de østeuropæiske vækstmarkeder JANUAR 2007 Finansiering af firmaets østudvidelse Der er flere fonde

Læs mere

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side -

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side - Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København > Ny lokal klimafond Energibyen Skive allierer sig med det lokale erhvervsliv for at spare mere på energien. > side Find det i Forsvaret Den -årige

Læs mere