DANSK/TYSK/SVENSK DELTAGELSE VED VM i THAILAND 29. MARTS / 5. APRIL 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK/TYSK/SVENSK DELTAGELSE VED VM i THAILAND 29. MARTS / 5. APRIL 2013."

Transkript

1 5. OPFØLGNING / UPDATE DANSK/TYSK/SVENSK DELTAGELSE VED VM i THAILAND 29. MARTS / 5. APRIL ) Deltagere / Participants 2) Transport af både / Transport of boats 3) Transport af personer / Transport of persons 4) Tidsplan / Timetable 5) Uddelegering af opgaver / Delegation of tasks Ad. 1: Deltagere: / Participants 1. Malte Pedersen (+ 1 pers.), kommer umiddelbart inden VM starter. Arrives just before WC. 2. Bo Petersen, kommer 1 uge ført VM starter. Arrives one week prior WC. 3. Jørgen Lindhartsen, kommer 21/ :30 Bangkok. Arrives Bangkok airport 21/ Jørgen Svendsen, kommer umiddelbart inden VM starter. Arrives just before WC. 5. Mogens Johansen (+4 pers.), kommer 3 uger før VM. 2 personer tager hjem lige inden VM. Arrives 3 weeks befor WC. 6. Jens Makholm, ankommer 21/ :30 Bangkok. Arrives Bangkok airport 21/ Stefan Myrälf, ankommer 21/ :30 Bangkok. Arrives Bangkok airport 21/ Bengt Strømberg 9. Sønke 10. Martin von Zimmermann 11. Hinnerk Ries 12. Bo Rekker Af hensyn til planlægning omkring pakning af container bedes ovenstående pkt. 8 til 12 personer oplyse respektives forventning om ankomst til Pattaya. For the sake of planning around packing container the above listed persons in sub. 8 to 12 should indicate their expectation of date of arrival in Pattaya. Danmark 7 deltagere - Norge 1 deltager - Sverige 1 deltager - Tyskland 3 deltager Herudover påtænker Niels Troland at deltage i en lejet jolle, hvorfor han ikke har behov for transport af jolle, men eventuelt kun mast / sejl. Indtil videre tages Nils deltagelse ikke med i vores projekt og i forhold til OKDIA før der er en definitiv tilslutning. Denmark 7 participants - Norway 1 participant - Sweden 1 participant - Germany 3.t In addition, Niels Troland plans to participate in a rented boat, why he do not need transportation of dinghy, but possibly only mast / sail. So far as Nils participation is not in our project and in relation to OKDIA, before there is a has confirmed his participation. Hellerup d. 5. november

2 Ad. 2: Transport af både. / Transport of boats Budget: 40 fods container CPH - Laem Chabang Dkk Forsikring af transporteret gods (Sum 1 mio.) Dkk Diverse Agent Fee og uforudsete omkostninger Dkk Dkk Omkostning pr. jolle ved transport af 12 joller DKK Budget: 40 foot container CPH - Laem Chabang Dkk. 45,000 Insurance of goods transported (Dkk. 1 million.) DKK 5,000 Miscellaneous Agent Fee and unforeseen costs DKK 10,000 DKK 60,000 Cost per. dinghy in the transport of 12 dinghies DKK 5,000 Vi har fået tilsagn fra CNA om forsikring af hele transporten tur retur incl. Havari cross til en præmie Dkk Samlet forsikret sum Dkk 1,2 mio. for transporteret gods (All risks) Selvrisiko: Partiel skade Dkk pr. båd Total skade Dkk 0,- Havarigross Dkk 0,- We have received commitments from CNA on insurance of all transportation roundtrip incl. Accident cross at a premium Dkk Total insured amount of DKK 1.2 million for total value of goods transported (All Risks) Deductible: Partial damage DKK 5,000 per. boat Total damage DKK 0, - Accident Gross DKK 0, - Notater fra Jens Lauge og Stefan Myralf s møde med Mikael Povlsen fra Maersk Line. Agenda for mødet: a) Samlet world wide prisfast løsning for fragten cy/cy. b) Forslag til lokal handling agenter (ATA Carnet) DK & Thailand. c) Demurrage/detention (container og pladsleje). Notes from Jens Lauges and Stefan Myralf's meeting with Mikael Povlsen from Maersk Line. Agenda for the meeting: a) Total world wide fixed price solution for the load cy / cy. b) Proposal for local handling agents (ATA Carnet) USA & Thailand. c) Demurrage / detention (container and space rental). Vi har nu arbejdet på at etablere en global aftale med Mærsk Line og Damco, og har til en vis grad opnået succes med dette. Mærsk Line er meget velvillige til at hjælpe os, og har beregnet rater fra Europa og Australien til Leam ChaBang tur/retur. De har endvidere givet os en meget mindre demurrage charge for containers ophold i Thailand så ledes at vi kun skal betale Usd 600,- pr. måned pr. container!!!! We have worked on a global agreement with Maersk Line and Damco, and to some extend we have succeeded. Maersk Line are more than happy to service us, and has quoted rates from Hellerup d. 5. november

3 Europe and Australasia to Laem ChaBang and vise versa. Also they have agreed upon a minor demurrage charge in Thailand of only Usd 600,-/month/pr. Container!!!! For hvad angår at alle lande kan benytte same speditør, har vi modtaget et endelige afslag fra Damco. Deres bekymring var håndtering af ATA/Carnet og turde derfor ikke at tage ansvaret. Dermed er det op til respektive lande at vælge individuel speditør, dog vil det være en fordel at benytte tilbuddet fra Mærks som Carrier. As for using the same forwarder, we received final refusal from Damco the other day. They are concerned about the ATA carnet, and unwilling to take responsibility. It s therefore up to the individual national org. to recruit their own forwarder, and feel free to use the quote from Maersk Line. Demurrage (opbevaring) aftale er aftalt mellem Mikael Povlesen (Maersk Line) og Ann-Sophie Zerlang Karlsen Demurrage agreement has been settled between Mikael Povlsen, Maersk Line and Anne- Sophie Zerlang Karlsen Trade & Marketing Manager Maersk Line Thailand Ltd A.P.Moller-Maersk A/S 41st Floor, River Wing East, Empire Tower 195 South Sathorn Road, Yannawa Bangkok 10120, Thailand Som beskrevet ovenfor fik vi et endeligt nej fra Damco, så vi er gået videre med Bring som oversøisk speditør på opgaven. Bring vil bistå, med udlevering af tomt container fra Maersk til en af os nærmere anvist adresse i Danmark til loadning af joller, samt levering og afhentning af container, så snart den er lastet. Brings agent i Bkk står for håndtering af ATA carnet i Thailand. As described above, we got a definite 'no' from Damco, so we have gone ahead with Bring as our overseas agent for the task. Bring will assist with delivery of empty containers from Maersk for a further assigned address, by us, in Denmark to load it with boats, as well as delivery and collection of container as soon as it is loaded. Brings agent in Bkk is responsible for handling the ATA Carnet in Thailand. Det vores ambition, at vi inden juleferien har en afskibningsplan færdig, med faste datoer for lastning/udskibning & ETA i Laem. Bring vil så vidt det er muligt samle alle omkostninger her i DK.. De omkostninger som kan være en x-faktor er løft af container ved sejlklubben i Pattaya. Vi har dog erfaret at man vil arrangere en kran der kan løfte alle containere i løbet af en dag. Det kræver dog igen lidt koordination mellem de forskellige landes valgte speditør, men der arbejdes på at vores lokale kontakt Rut er klar på den opgave. It is our ambition that we, before Christmas break, has a loading plan completed, with fixed dates for loading / shipping & ETA Laem. Bring will to the extent of possible, collect all costs here in DK. The cost of which may be an X-factor is lifting of the container at the yacht club in Pattaya. However, we have learned that there will be organized a crane that can lift all containers in the course of a day. This requires a little coordination between the various countries selected forwarder, but we are working on getting our local contact "Rut" to take this task. Hellerup d. 5. november

4 AD. a b - c: De fleste detaljer er nu på plads og der arbejdes nu på at lave en god timing for containerens ankomst til Laem Chabang. Fra Danmark foreslåes flg. procedure for alle deltager lande: Kerry Freight (Thailand) Limited 802, 8/F ChaoPhya Tower, 89 Soi Wat Suan Plu, New Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand. bør udnævnes til den forwarder der skal stå for ind fortoldning/ata Cartnet Handling og Levering til Site Pattaya. Alle lande sender under ATA Carnet og at de udelukkende benytter Maersk Line som carrier. Får garanti for at Zebra arrangerer Kran og anviser Storage Place på Site Pattaya, kran ved levering og afhentning. Etablere full style og contact person hos Zebra så Kerry Thailand kan coordinere leveringer direkte med ham. Kerry laver en fixed ETA Singapore/Laem Chabang som alle deltagerlande skal ramme. Most details are in place and the work is now focused on making a good timing for container arrival at Laem Chabang. From Denmark we suggested the following procedure for all participating countries: Kerry Freight (Thailand) Limited 802, 8 / F Chaophya Tower, 89 Soi Wat Suan Plu, New Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand. should be appointed to the forwarder will be responsible for customs clearance into / ATA Cartnet Handling and Delivery to Site Pattaya. All countries transport by ATA Carnet and they solely use Maersk Line as carrier. Getting warranty from Zebra to organizes Crane and authorize Storage Place on Site Pattaya, crane on delivery and pickup. Establish full style and contact person with Zebra so that Kerry Thailand can coordinate deliveries directly with him. Kerry makes a fixed ETA Singapore / Laem Chabang as all participating countries to hit. Dokumentation: Proforma Invoice der angiver Kerry Thailand som Consignee og. No commercial value Value for customs purpose only Goods to be returned to Denmark after tournament ended Packing list ATA-Carnet showing Kerry Thailand as Consignee Kerry Thailand laver Import og Export Customs Clearance Kerry skal have et Appointment Letter for at kunne lave clearance On behalf of Shipper s. Documentation: Proforma Invoice indicating Kerry Thailand as Consignee and... 'No commercial value' - 'Value for Customs purpose only' - 'Goods to be returned to Denmark after tournament ended' Packing list ATA Carnet showing Kerry Thailand as Consignee Hellerup d. 5. november

5 Kerry Thailand are doing Import and Export Customs Clearance - Kerry must have a 'Appointment Letter' to make clearance On behalf of Shipper's. Ad. 3: Transport af personer / Transport of persons Det er aftalt at vi individuelt sørger for flyrejser til fra Thailand. Stefan har modtaget en liste over muligheder for accommodation fra André Blasset er distribueret til de danske sejlere. Såfremt vores Svenske og tyske venner ønsker en kopi af denne skal der rettes henvendelse til Stefan. It is agreed that we individually provide airfares to/from Thailand. Stefan received a list of options for accommodation from André Blasset which is distributed to the Danish sailors. If our Swedish and German friends want a copy of this, they should contact Stefan. Det er vigtigt!!!!! at INGEN bestiller flybilletter hjem fra Thailand før tidligst 7. april (2 dage efter sidste sejlads), idet vi alle skal være med til at pakke containeren dagen efter VM er slut. It's highly important!! that NOBODDY are doing booking of flights home from Thailand until at least 7th April (2 days after the last race), as we all must help to pack the container the day after the World Cup is over. Ad. 4: Tidsplan / Timetable Vi har nu en likviditet indestående på bankkontoen Dkk Mogens vil herefter varetage betaling af regninger i forbindelse med transporten af container. We now have a cash balance of the bank account DKK 60,000. Mogens will from here handle the payment of bills regarding the transportation of container. Pakning af containere i København skal ske senest ultimo januar. Malte og Lindhartsen har ansvaret for indretning af container. Packing of Containers in Copenhagen must be made by the end of January. Malte and Lindhartsen are responsible for the design of container. Jørgen Lindhartsen og Malte har modtaget de indvendige mål på containeren og er pt. i gang med at planlægge den mest optimale måde til at indrette containeren. Der vil senere blive fremsendt orientering om dette. Jørgen Lindhartsen and Malte have received the internal dimensions of the container and is currently in the process of planning the most optimal way to organize container. There will later be sent out information about this. Containere forventes retur primo/medio maj Containers is expected back in Denmark early / mid May Ad. 5: Ansvarlige for opgaver: / Delegation of tasks Fragt af containere : Lauge Shipping containers Indretning af containere : Lind og Malte Interior of containers Koordinator af projektet : Stefan Coordinator of the project Økonomi styring : Mogens Financial Management Mvh. Stefan. Hellerup d. 5. november

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

Informationsmappe Outbounds

Informationsmappe Outbounds Informationsmappe Outbounds Indholdsoversigt: 2. Danish RotaryYouthExchange Committee, adresser og telefonnumre 3. Rotary Youth Exchange Program, Rules and Guidelines, dansk oversættelser og fortolkning

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Ida 01.09.14 17.00-20.00 Teorilokalet,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM - LCA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM Afsagt den 21. april 2015 H-42-13 1) Lego System A/S og 2) Lego Trading s r.o. (advokat Jesper Windahl for begge) mod 1) Kuehne + Nagel A/S og 2) Kühne

Læs mere

JUNE 2009. Danbor Service becomes sole distributor of the unique tool Safety Tools. News from Danbor Services Ltd.

JUNE 2009. Danbor Service becomes sole distributor of the unique tool Safety Tools. News from Danbor Services Ltd. DANBOR SERVICE AS Kanalen 1 DK-6700 Esbjerg Phone: + 45 79 11 19 00 Fax: + 45 79 11 19 01 dbs@danbor.com www.danbor.com www.danbor.dk www.vestmedia.dk JUNE 2009 Danbor Service becomes sole distributor

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Appendix Student House RUC Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Messages: Orientation from the chairmanship concerning the agreements with RUC s management: The chairmanship have establish contact

Læs mere

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

Ikke set før nu! ISLANDSKLUBBEN I DANMARK Nummer 80 Marts 2011

Ikke set før nu! ISLANDSKLUBBEN I DANMARK Nummer 80 Marts 2011 ISLANDSKLUBBEN I DANMARK Nummer 80 Marts 2011 WWW.DANFIL.DK/KLUBBER/ISLAND.HTM Ikke set før nu! A spectacular domestic parcel letter with a beautiful margin pair of 20 aur imperforate. Each stamp with

Læs mere

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 -

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 - Transportrådet Kollektiv transport på landet - børn, unge og ældres perspektiv Juni 2002 Rapport nr. 02-03 - 1 - - Forord Opretholdelse af offentlig transport i landområder er overvejende begrundet i sociale

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB (Herefter benævnt «Bossard») 1. Anvendelse og Gyldighed 1.1 Enhver leverance sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 I sag nr. AR2015.0083: Landsorganisationen i Danmark for Serviceforbundet (advokat Peter Nisbeth) mod Ryanair Ltd. (advokat Michael Møller Nielsen) Dommere: Poul Dahl

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 309/2010 (2. afdeling) Forsvarets Materieltjeneste (kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen og advokat Kasper Mortensen) mod Saab AB (advokat Carsten

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F.

Business Plan. GreenFleet An empty taxi is good for nobody. Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Business Plan GreenFleet An empty taxi is good for nobody Bergur Ziska Brian Haunstrup Johannes Lund Matias Bjørling Simon A. F. Lund EXECUTIVE SUMMARY... 3 MOTIVATION AND BACKGROUND FOR THE GREEN-TAXI

Læs mere

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark

DOWN UNDER. Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4. 6 Aug. 13. Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark DOWN UNDER No. 6 Aug. 13 Vær med til at fejre et ikons 40 år page 4 Friendship Society of Australia, New Zealand and Denmark En tur til Western Australia Her oplevede vi dét, der er alle bilisters mareridt

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Bygherre KARA/NOVEREN, Ovn 6

Bygherre KARA/NOVEREN, Ovn 6 Plan for Sikkerhed og Sundhed, Ny ovnlinie 6 Health & safety Plan Rev.dato : 2012-10-23 Side/Page: 1/28 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen, General

Læs mere

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark har noget, som ingen anden fagforening har: Specialviden om lægemiddelområdet og et stærkt fagligt netværk og fællesskab. Som faglig

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 06 BoConcept Holding A/S Mørupvej 16 DK-7400 Herning Tel. +45 70 13 13 66 Fax +45 96 26 72 11 www.boconceptholding.com E-mail: holding@boconcept.com CVR no. 34 01 84 13 Mapic

Læs mere

Making hydrogen happen

Making hydrogen happen ÅRSRAPPORT 2013 Annual report 2013 H2 Logic A/S H2 Making hydrogen happen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 26. maj 2014 The Annual Report has been presented

Læs mere

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 17, August 2008

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 17, August 2008 News from the DLN Generalforsamlingen 2008 Den 12. april afholdt DLN igen generalforsamling. Denne gang i Odense med deltagelse af 20 medlemmer. Bestyrelsens årsberetning blev fremlagt af formanden. Mødet

Læs mere

REGISTRATORUNDERSØGELSE NOVEMBER 2012 TABELRAPPORT BILAG B

REGISTRATORUNDERSØGELSE NOVEMBER 2012 TABELRAPPORT BILAG B Til DK Hostmaster Dokumenttype Tabelrapport Dato December 2012 REGISTRATORUNDERSØGELSE NOVEMBER 2012 TABELRAPPORT BILAG B INDHOLD 1. Metode 3 2. Svarprocent 3 3. Frekvenser 4 3.1 Baggrund 4 3.2 Tilfredshed

Læs mere

Årsskrift/ Annual review 2010

Årsskrift/ Annual review 2010 Årsskrift/ Annual review 2010 Tro på fremtiden/ Believe in the future 2010 var første år for vores virksomheder efter den kraftige krise, som ramte globalt i 2008/09. Der er stadig udfordringer som resultat

Læs mere

E-Usability and Science Theory module

E-Usability and Science Theory module E-Usability and Science Theory module E-Concept, EAL Odense Fall 2011 Jeanett Drevsfeldt, Søren Pryds, Shwan Sulaiman, Bonita Hansen 1 E-Usability and Science Theory module Contents Introduction/About

Læs mere

Indhold. Brøndby Cup 2015

Indhold. Brøndby Cup 2015 Brøndby Cup 2015 Indhold Forord ved Christian Barrett (Preface, page 6)... 4 Stadionrundvisning (Guided tour of Brøndby Stadium, page 9)... 9 Telefonliste (Telephone list, page 11)... 11 Da Daniel Agger

Læs mere

Den Danske Forening. Heimdal s. Medlemsblad. October 2002. Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872

Den Danske Forening. Heimdal s. Medlemsblad. October 2002. Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872 Den Danske Forening Heimdal s Medlemsblad October 2002 Newsletter for The Danish Association Heimdal - Established 1872 Inside this Issue Glæd dig til...3 Presidents report......4 Coming Function.....5

Læs mere

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT Erria A/S ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2012 Forretningsområder Business areas SHIPMANAGEMENT Selskabet teknisk management, som forestår bemanding, supply management, dokninger, ombygninger og rapportering

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere