En kort præsentation. I Gruppen indgår også Vingaarden, en af Danmarks største vin- og spiritusvirksomheder samt A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En kort præsentation. I Gruppen indgår også Vingaarden, en af Danmarks største vin- og spiritusvirksomheder samt A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli."

Transkript

1 Indhold En kort præsentation 2 Bestyrelse og koncerndirektion 4 Carlsberg-gruppens organisationsstruktur og forretningsenheder 5 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Den danske bryggerivirksomhed 15 Miljø 16 Den internationale bryggerivirksomhed 19 Nordeuropa 19 UK 20 Central-, Øst- og Sydeuropa 21 Vesteuropa og Eksport 25 Asien, Amerika og Afrika 29 Alkoholpolitik 32 Genpolitik 33 Læskedrik, Coca-Cola Nordic Beverages 35 Koncernstabe 37 Regnskab 43 Regnskabsberetning for Carlsberg-gruppen 44 Anvendt regnskabspraksis 49 Omsætning etc. i større dattervirksomheder 51 Koncernoversigt 52 Resultatopgørelse 53 Balance 54 Pengestrømsopgørelse 56 Noter 57 Revisionspåtegning 65 Dattervirksomheder og associerede virksomheder 67 Aktier og aktionærer 71 Fondsbørsmeddelelser, Finansiel kalender, Generalforsamling 72 1

2 En kort præsentation Carlsberg-gruppen er en af verdens store, internationale bryggerigrupper, og Carlsberg og Tuborg er blandt de geografisk mest udbredte ølmærker. Gruppen omfatter moderselskabet med Carlsberg Bryggerierne - grundlagt og Tuborgs Bryggerier - grundlagt samt ca. 100 dattervirksomheder og associerede virksomheder, hvoraf hovedparten ligger uden for Danmark. Gruppen beskæftiger - inkl. samtlige medarbejdere i associerede virksomheder - ca medarbejdere og markedsfører sine mærker på omkring 150 markeder. Carlsberg-gruppens hovedaktivitet er fremstilling og salg af øl. Over 88% af ølsalget sker uden for Danmarks grænser, og i den internationale bryggerivirksomhed indgår eksport af øl brygget i Danmark samt lokal produktion på 73 produktionssteder i 40 lande. Lokal produktion foregår dels på bryggerier, hvori Gruppen har kapitalinteresser, dels gennem aftaler med andre bryggerier og samarbejdspartnere, der brygger og sælger Carlsberg og Tuborg øl efter de danske forskrifter. Gruppens aktiviteter inden for forretningsområdet læskedrik foregår især gennem Coca-Cola Nordic Beverages A/S, der på nordisk plan producerer og markedsfører kendte mærkevarer som Coca-Cola, Fanta og Sprite. Gruppen er tillige engageret i andre forretningsområder, først og fremmest i Royal Scandinavia A/S, Nordens største kunstindustrielle virksomhed, som bl.a. omfatter Den Kongelige Porcelainsfabrik, Bing & Grøndahl, Georg Jensen Sølvsmedie, Holmegaard Glasværk og Illums Bolighus, de svenske virksomheder Orrefors Kosta Boda og BodaNova-Höganäs samt den italienske kunstglasvirksomhed Venini. I Gruppen indgår også Vingaarden, en af Danmarks største vin- og spiritusvirksomheder samt A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli. Fra Carlsbergs grundlæggelse har bryggerierne haft egne forskningsafdelinger. I 1875 oprettedes Carlsberg Laboratorium, i dag en integreret del af Carlsberg Forskningscenter, der rummer 80 laboratorier med det ypperste teknologiske udstyr og beskæftiger omkring 150 medarbejdere. Ud over en omfattende grundforskning arbejder Carlsberg Forskningscenter med et stort antal bryggerirelaterede projekter inden for enzymkemi, proteinkemi, kulhydratkemi, plantefysiologi og -genetik samt maltnings-, brygnings- og gæringsprocesser. Hertil kommer den proces- og produktudvikling, der finder sted i bryggeriernes øvrige afdelinger. Carlsberg er et offentligt aktieselskab, hvis aktier dagligt noteres på Københavns Fondsbørs. Mere end af selskabets aktionærer har ladet deres aktier notere på navn; langt den største enkeltaktionær er Carlsbergfondet, der fundatsmæssigt er forpligtet til at eje mindst 51% af aktiekapitalen i Carlsberg A/S. Blandt de øvrige aktionærer ejer kun Arbejdsmarkedets Tillægspension mere end 5% af aktiekapitalen. Moderselskabets medarbejdere har i tidens løb benyttet sig af tilbud om aktiekøb på favorable vilkår eller har fået tildelt aktier i forbindelse med Carlsbergs 150 års jubilæum i Carlsbergfondet blev stiftet af Carlsbergs grundlægger, brygger J.C. Jacobsen, og dets indtægter anvendes til støtte for dansk videnskab inden for såvel naturvidenskaberne som samfundsvidenskaberne og de humanistiske videnskaber. Endvidere påhviler det fondet at drive Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg samt at bidrage til Carlsberg Laboratoriums virksomhed. En særlig afdeling af Carlsbergfondet er Ny Carlsbergfondet, som med egen direktion især har til opgave at erhverve kunstværker til danske museer og institutioner samt - i samarbejde med staten og Københavns kommune - at drive Ny Carlsberg Glyptotek. En anden afdeling er Tuborgfondet, som med egen bestyrelse har til opgave at virke for samfundsgavnlige formål. I denne årsberetning vises bl.a. en række eksempler på Carlsbergs internationale reklamekampagne, hvori bl.a. Carlsbergs verdenskendte distributionslastbil har hovedrollen. Serien er fotograferet af Bent Rej. 2

3 En kort præsentation Den 30. september 1999 aflagde Vietnams premierminister Phan Van Khai besøg på Carlsberg. På billedet ses (f.v.) Hans Excellence Phan Van Khai, koncernchef, administrerende direktør Flemming Lindeløv og koncerndirektør Michael C. Iuul. 3

4 Bestyrelse og koncerndirektion Bestyrelse Poul Chr. Matthiessen Formand for bestyrelsen. Professor, dr.polit. Bestyrelsesmedlem i Royal Scandinavia A/S. Erik B. Rasmussen Næstformand i bestyrelsen. Direktør. Bestyrelsesformand i A/S Dansk Shell. Medlem af bestyrelsen i Billetkontoret A/S. Hans Andersen Bryggeriarbejder, Carlsberg A/S. Torkild Andersen Professor, dr.phil. Jens Bigum Administrerende direktør, MD Foods amba. Bestyrelsesmedlem i Per Aarsleff A/S. Povl Krogsgaard-Larsen Professor, dr.pharm. Bestyrelsesmedlem i Acadia Pharmaceuticals A/S. Jens Larsen Overglasurmaler, Royal Scandinavia A/S. Bestyrelsesmedlem i Royal Scandinavia A/S. Koncerndirektion Flemming Lindeløv Koncernchef, administrerende direktør. Bestyrelsesformand i Royal Scandinavia A/S. Bestyrelsesnæstformand i Coca-Cola Nordic Beverages A/S. Bestyrelsesmedlem i H. Lundbeck A/S, Dansk Olie og Naturgas A/S, A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli og Ejendomsaktieselskabet af 3/ Michael C. Iuul Koncerndirektør. Bestyrelsesmedlem i Aktieselskabet Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, Sophus Berendsen A/S og NESA A/S. Walther Paulsen Koncerndirektør. Bestyrelsesnæstformand i Royal Scandinavia A/S. Bestyrelsesmedlem i Det Berlingske Officin A/S, Coca- Cola Nordic Beverages A/S, Danske Invest Administration A/S, A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli, Vingaarden A/S, Tuborg Nord I/S og Ejendomsaktieselskabet af 3/ Nils S. Andersen Koncerndirektør. Bestyrelsesformand i Coca-Cola Nordic Beverages A/S. Palle Marcus Direktør. Bestyrelsesformand i Coloplast A/S. Bestyrelsesnæstformand i Den Danske Bank Aktieselskab og Novo Nordisk A/S. Bestyrelsesmedlem i Novo A/S. Axel Michelsen Professor, dr.phil. Erik Dedenroth Olsen Fuldmægtig, Carlsberg A/S. John Petersen Sølvsmed, Royal Scandinavia A/S. Bestyrelsesmedlem i Royal Scandinavia A/S. Per Øhrgaard Professor, dr.phil. December Ledelseshverv m.v. er oplyst i.h.t. Årsregnskabslovens bestemmelser. 4

5 Carlsberg-gruppens organisationsstruktur Bestyrelse Koncerndirektion Øl Læskedrik Øvrige virksomheder Koncernstabsfunktioner Danmark Coca-Cola Nordic Beverages A/S UK Koncernstabsfunktioner Nordeuropa Central-, Øst- og Sydeuropa Vesteuropa og Eksport Asien, Amerika og Afrika Information Bestyrelses- og direktionssekretariat Overordnet marketing Teknisk organisation Personaleudvikling Økonomi Projektafdeling Finans og forsikring IT-udvikling Indkøb Ejendomme Forretningsenheder Division Danmark Divisionsdirektør Lars Kjær Underdirektør Stig Christensen Underdirektør Jørgen Glistrup Underdirektør Claus Bo Jacobsen Underdirektør Steen Jespersen Direktør Jette W. Knudsen Underdirektør Mogens Rüdiger Underdirektør Finn Terkelsen Bryggerichef Helge Ussing UK Ebbe Dinesen, Chief Executive Steve C. Bailey, Finance Director Doug Clydesdale, Marketing and Managing Director Take Home Sales Colin Povey, Commercial Director Bernie W. Ray, Managing Director On-Trade Sales John J. Smith, Operations Director Nordeuropa Koncerndirektør Nils S. Andersen Central-, Øst- og Sydeuropa Underdirektør Finn Jakobsen Vesteuropa og Eksport Underdirektør Bjørn Søndenskov Asien, Amerika og Afrika Underdirektør Mogens Thomsen Koncernstabsfunktioner Information Informationschef Henrik Mølstrøm Bestyrelses- og direktionssekretariat Sekretariatschef Hans Henrik Schmidt Overordnet marketing Underdirektør Annette Tingstrup Teknisk Organisation Teknisk direktør Svend Erik Albrethsen Forskningsdirektør Klaus Bock Personaleudvikling Personaledirektør Kurt Israelsen Økonomi Underdirektør Per Brøndum Andersen Projektafdeling Underdirektør Lars Fellman Finans og forsikring Underdirektør Jesper Bærnholdt IT-udvikling Underdirektør Torben Melskens Indkøb Underdirektør Preben Østergaard Ejendomme Underdirektør Orla Kristensen Fondssekretariat Underdirektør Niels C. Roelsen 5

6 Dette helsides billede (international Carlsberg reklame) er udeladt for at reducere filstørrelsen og dermed tidsforbruget ved hente årsberetningen via Internettet.

7 Hoved- og nøgletal Gruppen 5 års hoved- og nøgletal 1994/ / / / /99 Salg af øl - mio. hl *) Solgt i Danmark 4,8 4,7 4,5 4,2 4,0 Solgt uden for Danmark 24,5 25,1 26,8 31,1 33,0 Solgt i alt 29,3 29,8 31,3 35,3 37,0 Salg af læskedrik - mio. hl Solgt i Danmark 2,4 2,4 2,5 2,6 3,2 Solgt uden for Danmark 1,2 1,8 3,1 6,9 10,6 Solgt i alt 3,6 4,2 5,6 9,5 13,8 Øl & læskedrik i alt 32,9 34,0 36,9 44,8 50,8 Hovedtal - mio. kr. Omsætning Afgifter Resultat af primær drift Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Koncernresultat Carlsberg A/S' andel Balancesum Egenkapital Investeringer i produktionsanlæg m.m Af- og nedskrivninger Antal medarbejdere **) Nøgletal Overskudsgrad 1) 9,1% 9,0% 8,4% 7,0% 6,9% Afkastningsgrad 2) 10,9% 10,0% 8,1% 8,2% 7,3% Soliditet 3) 44,3% 41,5% 41,2% 35,2% 39,7% Egenkapitalens forrentning 4) 13,5% 13,1% 13,1% 16,5% 10,2% Gearing 5) -19,7% -11,7% -3,2% 15,5% 36,1% Udbytte pr. 20 kr. aktie 6) 3,4 3,4 3,6 4,0 4,0 Resultat pr. 20 kr. aktie 7) 15,69 16,63 19,43 25,68 18,21 Børskurs pr for B-aktie ) Resultat af primær drift i procent af nettoomsætning 2) Resultat af primær drift i procent af gennemsnitlige operative aktiver 3) Egenkapital ultimo i procent af samlede passiver 4) Koncernresultat i procent af gennemsnitlig egenkapital 5) Rentebærende nettogæld i procent af egenkapitalen 6) Årets udbytte pr. aktie á 20 kr. 7) Carlsberg A/S' andel af årets resultat pr. aktie á 20 kr. *) Salg af Carlsberg og Tuborg øl, herunder øl fremstillet på licens, samt andre ølmærker produceret på bryggerier i Carlsberg-gruppen og associerede virksomheder **) Inkl. samtlige medarbejdere i pro rata konsoliderede virksomheder 7

8 Ledelsens beretning Carlsbergs omsætning er i det forløbne år forøget med 2,0 mia. kr. til 31,3 mia. kr. Væksten i omsætningen hidrører hovedsageligt fra køb af nye selskaber. Resultatet af den primære drift udgør efter afskrivninger mio. kr. mod mio. kr. sidste år, en vækst på 7,7%. Afskrivningerne udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Resultatet er lidt bedre end forventet ved halvåret, hvilket skyldes omkostningsbesparelser og en positiv effekt af den gode sommer, især i det nordiske område. Særlige poster omfattende poster af engangskarakter, som ikke direkte kan henføres til den normale drift af virksomheden, udgør 79 mio. kr. mod sidste år 243 mio. kr. Posten omfatter på indtægtssiden avance ved salg af forretningsområder og ejendomme samt tilbageførsel af overskydende hensættelser vedrørende afsluttede projekter. På udgiftssiden omfatter posten reservation til den besluttede flytning af Coca-Cola Tapperierne A/S læskedrikproduktion fra Glostrup til Fredericia og hensættelse til udgifter i forbindelse med opdelingen af organisationen i tre forretningsområder (jf. nedenfor). I forbindelse med Diageo plc. s salg af det spanske bryggeriselskab Grupo Cruzcampo er det aftalt, at Carlsberg afhænder sin 10% aktiepost i Grupo Cruzcampo for et betydeligt trecifret millionbeløb, jf. fondsbørsmeddelelse af 29. juni Da de spanske konkurrencemyndigheder på nuværende tidspunkt ikke har godkendt salget af Grupo Cruzcampo, er aktietransaktionen endnu ikke gennemført. Carlsberg-gruppens egenkapital udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år. Egenkapitalen er positivt påvirket af årets resultat med fradrag af udbytte, ændring af minoritetsinteresser samt valutakursreguleringer og negativt påvirket af nedskrivning af koncerngoodwill. Hensættelserne udgør 3,3 mia. kr. Heraf udgør andre hensættelser 1,6 mia. kr. mod sidste år 2,6 mia. kr. Faldet i andre hensættelser skyldes, jf. vedlagte regnskabsberetning, hovedsageligt anvendelse af hensættelser vedrørende Coca-Cola Nordic Beverages og Carlsberg-Tetley. Årets samlede investeringer udgør 2,0 mia. kr., hvilket er 0,7 mia. kr. mere end sidste år. Den store vækst i investeringerne vedrører primært investeringer i nye produktionsanlæg i Carlsberg-Tetley i England, Coca-Cola Nordic Beverages og Sinebrychoff i Finland. Likviditetsberedskabet, som er sammensat af likvide beholdninger og børsnoterede værdipapirer, udgør pr. 30. september ,2 mia. kr. opgjort efter de officielle børskurser. Hertil kan lægges uudnyttede bekræftede kreditfaciliteter i størrelsesordenen 3,0 mia. kr. Det samlede salg af øl i Carlsberg-gruppen er i det forløbne år øget med 1,7 mio. hl til 37,0 mio. hl svarende til en vækst på 4,8%. Det globale ølkonsum fortsætter med at stige, dog med store regionale forskelle. Læskedriksalget udgør 13,8 mio. hl mod 9,5 mio. hl sidste år. De finansielle poster udgør -119 mio. kr., hvilket som forventet er betydeligt under sidste år (423 mio. kr.), der i alt væsentlighed var præget af gevinster ved salg af finansielle aktiver. Samtidig er udviklingen på denne post en afspejling af de senere års betydelige investeringer i produktionsanlæg og køb af virksomheder. Resultatet før skat og efter skat udgør hhv mio. kr. og mio. kr., hvilket som forventet er betydeligt under sidste år. Skatteprocenten udgør 29,2% mod sidste år 21,4%. Den lavere skatteprocent sidste år kan henføres til skattefri indtægter ved salg af ejendomme og finansielle aktiver. På grund af overkapacitet og stigende konkurrence er hastigheden i konsolideringen af den internationale ølindustri steget. Carlsberg følger denne udvikling nøje og vil bestræbe sig på fortsat at udbygge sin position som en af verdens førende internationale bryggerivirksomheder. I sammenhæng hermed og for at øge fokus på ølaktiviteterne er det besluttet at opdele den samlede ølforretning - Carlsberg Beer - i to forretningsenheder, Carlsberg Danmark og Carlsberg International. De resterende forretningsområder vil blive samlet i to enheder, Carlsberg Soft Drink og Carlsberg (Finans). Den organisatoriske opdeling sker også med henblik på at synliggøre resultatudviklingen inden for Carlsbergs forskellige fokusområder. Carlsbergs andel af koncernresultatet udgør 1,2 mia. kr. mod 1,6 mia. kr. i 1997/98. Til udbytte til aktionærerne indstilles 4,00 kr. pr. 20 kr. aktie, svarende til 20% af aktiekapitalen eller 256 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til sidste år. Resten af årets overskud foreslås henlagt til reserverne. Carlsberg A/S bestyrelse har tillige godkendt en overordnet strategiplan for Carlsberg-gruppen, som fortsætter fokuseringen på koncernens øl- og læskedrikaktiviteter. Dette indebærer også, at Carlsberg A/S nu vil igangsætte et projekt, hvis formål er at afhænde den 65% store aktie- 8

9 Ledelsens beretning post i Royal Scandinavia A/S og den 43% store aktiepost i A/S Kjøbenhavns Sommer-Tivoli. Udviklingen i det primære driftsresultat må ses i lyset af følgende væsentlige forhold inden for øl- og læskedrikområdet: Det totale ølsalg i Danmark er i det forløbne år faldet med 4,5%, hvilket er mindre end faldet i 1997/98, men dog mere end forventet. Tilbagegangen i ølkonsumet er dog noget mindre, idet den dansk-tyske grænsehandel med øl i de senere år er steget betydeligt. Carlsbergs markedsandel på det danske marked er i årets løb steget med ca. 1 procentpoint til ca. 71%. Stigningen har hovedsagelig været inden for discountøl-segmentet, mens mærkevareøllet har fastholdt sin markedsandel på samme niveau som sidste år. De senere års faldende ølsalg og stærk konkurrence på det danske ølmarked har medført igangsættelse af omfattende omstruktureringer inden for både salg, produktion og distribution. Disse bestræbelser, der har givet betydelige besparelser, har imidlertid ikke vist sig tilstrækkelige til at kompensere for det fortsatte fald i ølsalget. Nye omstrukturerings- og tilpasningsprojekter er derfor, i samråd med medarbejderne, under udarbejdelse med henblik på at opnå yderligere besparelser, således at en acceptabel rentabilitet af den danske ølaktivitet kan fastholdes. Med henblik på at fastholde positionen på discountsegmentet for øl og læskedrik erhvervede Carlsberg, jf. halvårsrapporten, pr. 8. juni 1999 den mangeårige samarbejdspartner, læskedrikvirksomheden Saltum- Houlbjerg. Saltum-Houlbjerg har 13% af det danske marked for læskedrik og ca. 1/3 af discountsalget. Carlsbergs 100% ejede datterselskab Carlsberg-Tetley (UK) opnåede i 1998/99 et resultat af den primære drift på 331 mio. kr., hvilket er på niveau med sidste år og bedre end forventet. Den igangværende omstrukturering af virksomheden, den klare markedssatsning på Carlsberg-Tetleys attraktive mærkevarer samt besparelser især på kapacitetsomkostningerne forløber hurtigere end planlagt. Salg af øl i alt 98/99 97/98 96/97 95/96 94/95 mio. hl Salg af læskedrik i alt 98/99 97/98 96/97 95/96 94/95 mio. hl Omsætning 98/99 97/98 96/97 95/96 94/95 mia. kr Resultat af primær drift 98/99 97/98 96/97 95/96 94/95 mia. kr. 0 0,5 1,0 1,5 2,0 9

10 Ledelsens beretning Indtjeningen i den 60% ejede finske bryggerivirksomhed Sinebrychoff har, ikke mindst på grund af en usædvanlig varm sommer, været særdeles tilfredsstillende. Bryggeriet har herudover øget sin markedsandel inden for såvel øl som læskedrik samt andre drikkevarer, herunder de såkaldte energidrikke. Det af Sinebrychoff fuldt ejede svenske datterselskab, Falcon Bryggerier AB, har haft et tilfredsstillende resultat og har i det forløbne år øget sin salgsvolumen for øl med godt 9%. Vena bryggeriet i Skt. Petersborg, der ejes 66,7% af Sinebrychoff, har - primært på grund af kollaps i den russiske økonomi - et negativt og utilfredsstillende resultat. Svyturys bryggeriet i Litauen, hvori Carlsberg pr erhvervede aktiemajoriteten, har haft betydelig salgsfremgang og et positivt driftsresultat. Det tyske ølmarked er præget af faldende ølkonsum og intens priskonkurrence, hvilket medfører en dårlig resultatudvikling for hovedparten af den tyske bryggeriindustri. Dette er også tilfældet for Carlsbergs 100% ejede bryggeri, Hannen Brauerei i Mönchengladbach, der igen i år til trods for meget høj produktionseffektivitet har udvist et negativt resultat. En snarlig omstrukturering og konsolidering af den tyske ølindustri synes nu uundgåelig. Carlsberg vil følge denne udvikling tæt, og Gruppens fremtidige rolle i dette marked vil nøje blive overvejet med henblik på at befæste og videreudvikle salget af Tuborgs og Carlsbergs mærker i Tyskland. Carlsbergs bryggeriaktiviteter i Italien, Portugal og Polen (1998-regnskab) har alle haft en positiv resultatudvikling. Resultat før skat 98/99 97/98 96/97 95/96 94/95 mia. kr. 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Balancesum 98/99 97/98 96/97 95/96 94/95 mia. kr. Egenkapital Koncernresultat Afskrivninger Investeringer i produktionsanlæg m.m. 98/99 97/98 96/97 95/96 94/95 mia. kr. 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Ølforretningen i Fjernøsten, der bl.a. omfatter bryggerier i Kina, Malaysia, Thailand og Vietnam, har været præget af fortsat stigende konkurrence. Indtjeningen i Malaysia er fastholdt på et højt niveau. De thailandske bryggerier har haft stor succes i det forløbne år og er nu markedsledende. Indtjeningen i Hong Kong, der efter lukningen af det lokale bryggeri nu forsynes med øl fra Carlsbergs bryggeri i Guangdong, har haft en positiv udvikling. Salget i selve Kina har ikke levet op til forventningerne, og det økonomiske resultat er derfor stadig negativt. Omstrukturering inden for produktion og distribution vil imidlertid blive fastholdt, Nøgletal Resultat pr. 20 kr. aktie 98/99 97/98 96/97 95/96 94/95 kr

11 Ledelsens beretning og med en øget salgs- og marketingindsats er der forventninger om en positiv udvikling inden for såvel salg som indtjening. Coca-Cola Nordic Beverages-koncernen (CCNB), der nu omfatter produktion og salg af Coca-Cola produkter i Danmark, Sverige, Norge, Island og Finland, udvikler sig som forventet og har haft en positiv udvikling i salget, ligesom der er vundet markedsandele i flere lande. På grund af meget store etablerings- og indkøringsomkostninger udviser koncernen et negativt resultat. Disse betydelige omkostninger dækkes imidlertid af de i Carlsbergs regnskab foretagne reservationer i forbindelse med etableringen af CCNB, og koncernen indgår således i regnskabet med et positivt beløb. Carlsbergs eksport- og licensforretning har udvist pæn fremgang. Til trods for faldende eksport på flere traditionelle eksportmarkeder (herunder Rusland), er det således lykkedes at øge eksporten, dels ved udvikling af nye markeder dels ved øget salg til grænsehandelen. Blandt Carlsberg-gruppens øvrige aktiviteter har Royal Scandinavia, jf. fondsbørsmeddelelse af 17. november 1999, opnået et primært resultat på niveau med sidste år. Danbrew har igen i år udvist et flot resultat. Tivoli synes nu, jf. fondsbørsmeddelelse af 18. november 1999, inde i en gunstig indtjeningsudvikling. Inden for ejendomsområdet, der primært omfatter aktiviteter på de tidligere Tuborg bryggeriarealer, har udviklingen været som forventet. Carlsberg fastholder her sin strategi om at udvikle de pågældende arealer i samarbejde med entreprenører og finansielle investorer med senere salg for øje. Nøgletal Soliditet 98/99 97/98 96/97 95/96 94/95 % Nøgletal Egenkapitalens forrentning 98/99 97/98 96/97 95/96 94/95 % 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 Nøgletal Gearing 98/99 97/98 96/97 95/96 94/95 % -30,0-22,5-15,0-7,5 0,0 7,5 15,0 22,5 30,0 Delårsrapporter Carlsberg vil fremover, udover halvårsrapporten, offentliggøre delårsrapporter for de første 3 måneder og 9 måneder af hvert regnskabsår. Carlsberg følger hermed Københavns Fondsbørs anbefalinger. Nøgletal Udbytte i procent af aktiekapitalen 98/99 97/98 96/97 År 2000 Der har i det forløbne år været betydelig fokus på år 2000-problemstillingen i alle Gruppens selskaber, og med 95/96 94/95 %

12 Ledelsens beretning henblik på at opnå en gnidningsløs overgang til år 2000 er der gennemført omfattende ændringer og udskiftninger af IT-systemer og tekniske anlæg. Der er endvidere udarbejdet planer med henblik på at minimere skadevirkningerne af eventuelle fejl i systemer og forretningsprocesser, ligesom selskaberne i videst muligt omfang har forsøgt at gardere sig mod utilsigtede virkninger af år 2000-skiftet hos leverandører og forsyningsvirksomheder. Selv om der i sagens natur ikke kan gives sikkerhed herfor, er det samlet ledelsens vurdering, at år 2000-skiftet ikke vil give væsentlige problemer for Gruppens selskaber. Carlsberg-gruppens salg mio. hl øl Asien Amerika Afrika Norden Øvrige Europa Danmark UK 40 35,3 37,0 Forskning 32 7,8 9,1 Forsknings- og udviklingsaktiviteterne på Carlsberg Forskningscenter, herunder Carlsberg Laboratorium, er i 1998/99 fortsat med uformindsket styrke. De samlede omkostninger efter fradrag af eksterne tilskud udgør ca. 80 mio. kr., som er udgiftsført over resultatopgørelsen. Flere nye produkter - herunder Carlsberg Extra Cool, PEN-flasken (plastflaske til øl), all malt-produkter m.v. - er udviklet og lanceret i årets løb. 24 Forskningscenteret havde i løbet af året 150 fuldtidsan- 12,0 12,8 satte medarbejdere samt 25 gæsteforskere. Alkoholpolitik og genpolitik Carlsberg A/S har i det forløbne år udarbejdet en alkohol- 16 politik, som beskriver Carlsberg A/S holdning til salg af alkoholholdige produkter samt en genpolitik, som beskriver Carlsberg A/S holdning til genmodificerede råvarer. 8,2 7,8 Fremtiden Carlsbergs fokusområder vil i de kommende år være: 8 Forstærket indsats for Carlsberg-mærket internationalt. Forstærket indsats for at finde samarbejdspartnere på vigtige ølmarkeder. Øget effektivitet i alle led. Øget og hyppigere information til selskabets aktionærer. Frasalg af forretningsområder uden for øl- og læskedrikområdet. 0 3,1 4,2 97/98 3,3 4,0 98/99 12

13 Ledelsens beretning På læskedrikområdet vil indkøringen af den nyetablerede læskedrikkoncern, Coca-Cola Nordic Beverages, fortsætte, og et positivt resultat forventes opnået inden for de kommende to år. Generalforsamling Generalforsamling afholdes mandag den 20. december 1999 kl i Tivolis Koncertsal. Samlet forventer Carlsberg-gruppen for næste år en mindre omsætningsvækst samt et resultat af den primære drift på niveau med indeværende år. De finansielle poster vil på grund af de tidligere omtalte betydelige investeringer i nye anlæg og virksomhedskøb også i det kommende år være negative. Den negative udvikling vil imidlertid kunne mere end opvejes af gevinst ved salg af aktier i Grupo Cruzcampo samt salg af aktiebesiddelser i virksomheder uden for drikkevareområdet. Under disse forudsætninger vil resultatet før skat vise en vækst i forhold til 1998/99. Resultatet i de efterfølgende år forventes positivt påvirket af de igangsatte omstruktureringer samt øgede markedsandele på en række centrale markeder inden for såvel øl som læskedrik. Bestyrelsesbeslutninger og forslag til generalforsamlingen Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der pr. aktie á 20 kr. betales udbytte med 4,00 kr. (4,00 kr.) eller 20% (20%). Hertil medgår 256 mio. kr. (256 mio. kr.). Det resterende overskud på 908 mio. kr. foreslås henlagt til reserver. Carlsberg udfolder bestræbelser for at sikre virksomhedens fremtidige udvikling og ekspansion på det internationale ølmarked. I denne forbindelse har selskabets hovedaktionær Carlsbergfondet meddelt, at de økonomiske og juridiske problemstillinger, der er forbundet hermed, p.t. er genstand for omhyggelig undersøgelse og behandling. København, den 29. november 1999 Poul Chr. Matthiessen Professor, dr.polit. Formand for bestyrelsen Flemming Lindeløv Koncernchef Administrerende direktør 13

14 Dette helsides billede (dansk Tuborg reklame) er udeladt for at reducere filstørrelsen og dermed tidsforbruget ved hente årsberetningen via Internettet.

15 Den danske bryggerivirksomhed Det danske ølmarked var i 1999 præget af en fortsat salgsnedgang på 4,5%. Det totale ølsalg udgjorde 5,4 mio. hl, svarende til et årligt per capita forbrug på 107 liter. Det reelle forbrug vurderes dog at være noget højere, idet den danske privatimport af øl fra Tyskland atter udviste markante stigninger. Ifølge en undersøgelse foretaget af Institut for Grænseregionsforskning udgør privatimporten nu ca. 1 mio. hl øl, svarende til ca. 16% af det samlede danske ølforbrug. Denne negative markedsudvikling og kampen om markedsandele prægede konkurrencesituationen i Danmark. Carlsberg-gruppen realiserede samlet en mindre vækst i markedsandel til 71% som følge af en lille stigning i andelen af discount- og handelsmærkesegmentet og stort set uændrede markedsandele for Gruppens mærkevarer Carlsberg, Tuborg og Wiibroe. Gennem en forøget markedsførings- og salgsindsats fortsatte bestræbelserne for at vende udviklingen, bl.a. med introduktion af nye produkter og emballagetyper. Carlsberg Gl. Hof, Carlsberg Export, Carlsberg Extra Cool og Tuborg Twister var med til at skabe fornyet interesse om det danske øl, ligesom Rød Tuborg blev relanceret med pæn succes. Desuden blev verdens første genpåfyldelige plastflaske til øl ( Plåk -flasken) lanceret under stor forbruger- og mediebevågenhed med hovedprodukterne Carlsberg Pilsner og Grøn Tuborg. At dømme ud fra de første måneders salg ser det ud til, at forbrugerne har taget denne lette flaske til sig. A/S, med hvem Gruppen forud for erhvervelsen havde haft et årelangt tæt samarbejde inden for discount- og handelsmærkesegmentet. Carlsberg-gruppen har via Bryggeriforeningen igen i år deltaget i PR-arbejde med henblik på at påvirke forbrugernes valg af drikkevarer til fordel for øl. Endvidere har Bryggeriforeningen deltaget i arbejdet med at forny de frivillige retningslinier for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, et arbejde der forventes afsluttet ultimo I Bryggeriforeningsregi har Carlsberg tillige deltaget i forhandlinger med detailhandelen om dels en effektivisering og forbedring af det eksisterende returflaskesystem, dels etableringen af et pant- og retursystem for engangsemballage, såfremt sådan emballage måtte blive tilladt på det danske marked. Der arbejdes nu med etablering af det selskab, Dansk Retur Pant A/S, der forudsættes at skulle drive aktiviteterne, og det forventes, at selskabet vil kunne være operativt i løbet af år Det nye salgs- og distributionssystem, som fortsat søges optimeret, har efter indkøringsfasen bevist sin styrke, bl.a. ved at systemet giver muligheder for bedre at kunne opfylde kundernes behov. Den i de seneste par år gennemførte tilpasning af omkostningsbasen i den danske division fortsatte med en effektivisering af funktioner inden for alle områder i divisionen. Med henblik på at skabe bedre forståelse for den danske divisions mål og strategier internt og styrke samarbejdet på tværs af afdelingerne blev der endvidere i årets løb etableret et visionsprogram kaldet K2M (Kunder, Mærker, Medarbejdere). Carlsberg-gruppen erhvervede i foråret 1999 hele aktiekapitalen i læskedrikfabrikken Saltum-Houlbjerg Bryggerier Danmark Lars Kjær Divisionsdirektør Divisionen omfatter produktion, distribution og markedsføring af Gruppens produkter til det danske marked samt produktion til de eksportmarkeder, der forsynes fra Danmark. Divisionen har produktionsanlæg i Valby, Carlsberg Bryggerierne, i Fredericia, Tuborg Fredericia Bryggeri samt i Saltum, Saltum- Houlbjerg Bryggerier. Divisionen beskæftiger i alt medarbejdere. 15

16 Dette helsides billede (international Carlsberg reklame) er udeladt for at reducere filstørrelsen og dermed tidsforbruget ved hente årsberetningen via Internettet.

17 Carlsberg og miljøet Carlsberg har i mange år haft en miljøpolitik for sine bryggerier i Danmark. Der er blevet opbygget omfattende energi- og miljøstyringssystemer, som har givet særdeles positive resultater, og som tillige har udløst generel anerkendelse hos myndigheder og andre interessenter. I de senere år er Carlsberg blevet ejer af en lang række udenlandske bryggeriselskaber. Der er hermed opstået behov for at definere en generel miljøpolitik for alle Gruppens virksomheder, herunder et behov for etablering af egentlige miljøstyringssystemer som en central del af ledelsesopgaven. Det er Carlsbergs mål at introducere lokal miljøstyring med central registrering af opnåede resultater, der kan danne grundlag for rapportering på koncernniveau. Miljøstyringen af Carlsbergs bryggerier varetages af den lokale ledelse og kontrolleres centralt af Carlsberg Corporate Operations Control. Carlsberg er i gang med at udvikle et rapporteringssystem, som skal danne grundlag for den lokale miljøstyring. Systemet skal sikre, at man lokalt og på koncernniveau kan dokumentere, at koncernens miljøpolitik overholdes. Systematisk opbygning og drift af styringen vil udløse omkostninger, men Carlsbergs erfaringer viser, at energiog miljøstyring samlet vil bidrage positivt til virksomhedens resultater. Carlsbergs miljøpolitik 1. Carlsberg vedkender sig sit ansvar for miljøbeskyttelse i de områder, hvor Carlsberg virker. 2. Carlsberg vil søge at opfylde forbrugernes, kundernes og medarbejdernes behov på en sund og bæredygtig måde ved vedvarende at forbedre den miljømæssige indsats inden for alle Gruppens aktiviteter. 3. Carlsberg vil systematisk bestræbe sig på at reducere eventuelle negative påvirkninger af miljøet og optimere anvendelsen af naturlige ressourcer. 17

18 Dette helsides billede (international Carlsberg reklame) er udeladt for at reducere filstørrelsen og dermed tidsforbruget ved hente årsberetningen via Internettet.

19 Den internationale bryggerivirksomhed Den dagsorden, som de seneste mange år har hersket i de fleste dagligvareindustrier, ser nu også ud til at have forplantet sig til bryggeriindustrien. Der konsolideres i øjeblikket på globalt plan som aldrig før, hvilket resulterer i, at de store bryggerivirksomheder via opkøb bliver endnu større, og de mindre virksomheder forlader markedet eller bliver opkøbt. Finansanalytikere, der følger den internationale bryggeriindustri, har været overrasket over den hastighed, hvormed konsolideringen foregår, og vurderer at slutspillet i den internationale bryggeriindustri snart vil finde sine hovedaktører. Denne udvikling må betragtes som en stor udfordring for Carlsberg, der er et af verdens mest internationale bryggerier med en portefølje af meget stærke varemærker. Med den rigtige strategi og implementering giver denne tendens helt nye vækstmuligheder for Gruppen. Globalt set er ølindustrien stadig en industri i moderat vækst om end med meget store regionale forskelle. Asien og Central-/Sydamerika oplever store stigninger i ølforbruget, hvorimod forbruget i især Vesteuropa og Skandinavien er stagnerende/faldende. Carlsbergs salg af øl uden for Danmark er i 1998/99 opgjort til 33 mio. hl, hvilket er en stigning i forhold til sidste år på ca. 5%. Nordeuropa Sverige Det svenske marked, der sidste år var i tilbagegang, har i årets løb og særligt efter en god sommer rettet sig og udviser nu en vis fremgang. Stigningen i privatimporten, som pressede det svenske ølsalg sidste år, er aftaget, hovedsagelig som følge af lanceringer af svensk-produceret lavprisøl. Totalmarkedet udgør 5,1 mio. hl, og per capita forbruget af øl er 57 liter årligt. Carlsberg-gruppens bryggeri, Falcon Bryggerier AB indgår i Oy Sinebrychoff Ab som et 100%-ejet datterselskab. Falcon har et årligt ølsalg på 1,2 mio. hl og har hermed en andel af det totale ølmarked på godt 23%; bryggeriet har formået at øge sin markedsandel i alle distributionskanaler. Falcon har som led i konkurrencen lanceret en øl i lavprissegmentet på monopolet Systembolaget og har hér opnået den førende position, samtidig med at Falcons mærkevarer er blevet sikret en positiv udvikling. Carlsberg, der markedsføres af Falcon Bryggerier Ab, har vist en positiv udvikling. Tuborg, der længe på eksklusiv basis har været produceret og distribueret af AB Pripps Bryggerier er delvist blevet overført til Falcon, og salget har i årets sidste del vist en forbedret tendens efter flere års tilbagegang. Falcon Bryggerier AB og Coca-Cola Nordic Beverages A/S samarbejder om distribution i et 50/50 joint venture, Dryckes Distributören AB. Samarbejdet, som har været under indkøring, har resulteret i en positiv udvikling i transportøkonomi og kundeservice. Nordeuropa Nils S. Andersen Koncerndirektør Divisionen har ansvaret for Gruppens bryggeriaktiviteter på den skandinaviske halvø, i Finland, Island samt de baltiske stater herunder salg af Carlsberg og Tuborg samt lokale mærker. Koncerndirektør Nils S. Andersen er formand for bestyrelsen i Coca-Cola Nordic Beverages, der omfatter læskedrikaktiviteter i Norden. Finland Det finske ølmarked har tidligere været presset, bl.a. som følge af væksten i cider- og læskedrikprodukter, men denne udvikling har dog bedret sig i løbet af den usædvanlig gode sommer, og ølsalget er nu på niveau med sidste år. Totalmarkedet er ca. 4,1 mio. hl, og per capita forbruget er med 80 liter årligt højere end det europæiske gennemsnit. Pilsnerøl udgør mere end 85% af totalmarkedet. Ølafgifterne er fortsat blandt de højeste i EU og er kommet under pres, ikke mindst på grund af omfanget af privatimporten fra især Baltikum. Oy Sinebrychoff Ab, hvori Carlsberg A/S har en andel på 60%, vinder fortsat markedsandele og har nu godt 40% af det totale ølmarked. Sinebrychoff har i perioden relanceret sit hovedmærke Koff. Trods øget konkurrence fra inter- 19

20 Den internationale bryggerivirksomhed nationale konkurrenter har Sinebrychoffs energidrik, Battery, kunnet fastholde sin førende position i segmentet. Carlsberg er Finlands største internationale mærke og markedsføres af Oy Sinebrychoff Ab. Salget af Carlsberg er beskedent, men i fremgang. Norge Det norske ølmarked har, efter et vanskeligt 1998, udviklet sig positivt efter introduktionen af et retursystem for dåser i maj 1999, hvorved den høje engangsemballageafgift blev reduceret betydeligt. Dåsesalgets andel af det samlede ølsalg i detailhandelen er nu 50%. Importøl udgør med 2% en lille del af det norske forbrug af alkoholholdigt øl. Det samlede marked er på 2,3 mio. hl og per capita forbruget, som hæmmes af de høje ølafgifter, er med 51 liter årligt blandt Europas laveste. Carlsberg distribueres i Norge af Ringnes a.s. og har fastholdt sit salg. Carlsberg er Norges førende internationale ølmærke. Øvrige markeder I Grønland sælges både Carlsberg og Tuborg via den delvis ejede produktionsvirksomhed Nuuk Imeq, og i Island er begge mærker ligeledes repræsenteret. UK Det britiske ølmarked er præget af en fortsat hård konkurrence, og industrien har i det forgangne år undergået betydelige forandringer. Konsolideringen fortsætter med uformindsket styrke, hvilket betyder, at antallet af især regionale bryggerier reduceres, ligesom koncentrationen blandt pub-kæderne fortsætter. Dette medfører, at de stærke mærkevarers markedsandel øges på bekostning af mindre og lokale mærker. Det samlede britiske ølmarked, der udgør 56 mio. hl, oplevede en mindre tilbagegang på 2%, hvorefter det årlige per capita forbrug udgør 103 liter. Carlsberg-Tetley har nu gennemført andet år af virksomhedens restruktureringsplan. Målet er ved reduktioner i Det største internationale ølmærke efter Carlsberg er Tuborg, som distribueres af Hansa Borg Bryggerier ASA. Salget af Tuborg har gennemgået en særdeles positiv udvikling. Litauen Carlsberg erhvervede i april 1999 aktiemajoriteten i et af de førende litauiske bryggerier, Svyturys AB, i havnebyen Klaipeda. Også IØ og EBRD er investorer. Bryggeriet blev grundlagt i 1784, restruktureret som aktieselskab i 1990, og har med sit mærke Baltijos 26% markedsandel. Der er investeret betydeligt i at modernisere og udvide produktionsapparatet, og for at kunne følge med efterspørgslen investeres der fortsat i øget kapacitet på bryggeriet. Det litauiske ølmarked er på 1,7 mio. hl og har med et per capita forbrug på 47 liter årligt et betydeligt vækstpotentiale. 80% af ølsalget går gennem detailhandelen, først og fremmest i 50 cl returflasker. På grund af høje importafgifter introduceret i 1994 udgør andelen af importøl en beskeden del af totalmarkedet. Carlsberg og Tuborg eksporteres til dette vækstmarked. UK Ebbe Dinesen Chief Executive Divisionen, der omfatter det 100% ejede datterselskab Carlsberg- Tetley, har ansvaret for produktion, distribution og markedsføring af Gruppens produkter i Storbritannien. Selskabets hovedprodukter, Carlsberg og Tetley s, rangerer i Storbritannien blandt de 3 største mærker i hhv. Lager og Ale segmentet. Carlsberg-Tetley har hovedsæde i Northampton, som ligeledes er hjemsted for det ene af tre bryggerier. De to andre bryggerier er beliggende i henholdsvis Leeds og Wrexham. Divisionen beskæftiger medarbejdere. 20

Billedet er udeladt for at reducere filstørrelsen og downloadtiden

Billedet er udeladt for at reducere filstørrelsen og downloadtiden Indhold En kort præsentation 3 Bestyrelse og direktion 4 Carlsberg-gruppens organisationsstruktur og forretningsenheder 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Carlsberg Architectural Prize 14 Den

Læs mere

Vækst også fremover. Probably

Vækst også fremover. Probably Vækst også fremover. Probably Probably the best Nr. 1 Vi er nr. 1 i Nordeuropa og blandt verdens 10 største bryggerigrupper 150 lande Vi sælger øl i over 150 lande 41 mia. kr. Vores salg nåede 41 mia.

Læs mere

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland 1/2004 Hovedpunkter Carlsberg Breweries tilbyder at købe Holsten-Brauerei AG for en samlet pris (enterprise value) på 1.065 mio. (7,9 mia. kr.) Bindende aftaler tillader Holsten at sælge sine mineralvandselskaber

Læs mere

Beretning og Regnskab 1999 / 2000

Beretning og Regnskab 1999 / 2000 Beretning og Regnskab 1999 / 2000 Indhold 2 Til vore aktionærer 4 Bestyrelse og Koncerndirektion 5 Forretningsenheder og Koncernstabsfunktioner 6 5 års hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 15 Ledelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe.

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe. 4 Ledelsens beretning: Koncernchefens udtalelse Et nyt Carlsberg TRANSFORMATIONEN 2008 var i den grad et helt specielt år og markerede en milepæl i Carlsbergs historie. Opkøbet af Scottish & Newcastle

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%.

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. Årsrapport 2002 Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. En kort præsentation En kort præsentation

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Nyt. Carlsberg Sverige en omfattende drikkevarevirksomhed

Nyt. Carlsberg Sverige en omfattende drikkevarevirksomhed Nyt INFORMATION TIL AKTIONÆRER 8. MAJ 2003 Carlsberg Sverige en omfattende drikkevarevirksomhed Carlsberg Sveriges største produktionssted er bryggeriet i Bromma ved Stockholm. Forretningsidé og vision

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA)

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA) Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej DK-1760 Copenhagen V Tel +45 33 27 33 00 CVR no 61056416 SELSKABSMEDDELELSE 15. maj 2008 Side 1 af 6 CARLSBERG OFFENTLIGGØR 1:1 FORTEGNINGSRETS- EMISSION PÅ DKK 30,5

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Udbud af nye B-aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 76.278.403 stk. nye B-aktier à nom. DKK 20 til kurs 400 i forholdet

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale

Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale Årsrapport 2003 Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale valutaer og øge salget af Carlsberg-øl med

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Fondsbørsmeddelelse nr. 114 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling

Læs mere

Fokus på værdiskabelse og profitabel vækst spiller en central rolle i Carlsbergs strategi

Fokus på værdiskabelse og profitabel vækst spiller en central rolle i Carlsbergs strategi 18 Ledelsens beretning Fokus på værdiskabelse og profitabel vækst spiller en central rolle i Carlsbergs strategi Værdiskabelse og vækst Brygning, markedsføring og salg af øl er Carlsbergs kernekompetence.

Læs mere

Tendenser på de globale ølmarkeder

Tendenser på de globale ølmarkeder 14 Ledelsens beretning: Markeder og strategi Tendenser på de globale ølmarkeder DEN GLOBALE ØLINDUSTRI Ølbrygning har historisk set været en lokal industri, idet kun nogle få bryggerier har haft en væsentlig

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006

Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Introduktion af GourmetBryggeriet A/S på First North 2006 Det er GourmetBryggeriet A/S vision at få det gode øl tilbage på middags- og frokostbordet. Harmoni er målsætningen for ethvert godt måltid. Godt

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S Erik Højsholt Direkte: 8730 6102 Fax: 8730 6002 erik.hojsholt@aarhusunited.com 2005-04-27 Referat af generalforsamling 2005 Aarhus United A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2005 Yderligere

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere