SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12"

Transkript

1 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Sektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 4 9 Efter behandling af beretningen vil der blive drøftelse af følgende emner i minde grupper: Evaluering af mesterskabsstrukturen herunder relationen til internationale mesterskaber Skal Svømmesektionen arbejde for en ændring af juniorårgangene således, at juniorerne bliver ældre end nu? Skal der arrangeres møder mellem Svømmesektionen og klubberne rundt om i landet? Hvis ja, med hvilke emner og hvornår? Er der ønske om et langbanestævne 8. og 9. december 2007? 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne Orientering om sektionens regnskab og budget 5. Behandling af indkomne forslag a) Forslag fra DSTS vedrørende DM-H Åben Klasse fremgår af bilag 4 på side 15 b) Forslag fra Svømmeklubben KVIK Kastrup fremgår af bilag 5 på siderne Øvrige emner til drøftelse Finansiering af konkurrence-analysetestning ved DM-L og DM-K bilag vedlagt 7. Valg af Sektionsleder Vælges kun i lige år. 8. Valg af øvrige medlemmer til sektionens ledelse Marianne Rom afgår efter tur, og er villig til genvalg Svend Sander afgår efter tur, og er villig til genvalg 9. Eventuelt 1

2 DAGSORDEN hvis ny struktur 1. Valg af dirigent 2. Sektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 4 9 Efter behandling af beretningen vil der blive drøftelse af følgende emner i minde grupper: Evaluering af mesterskabsstrukturen herunder relationen til internationale mesterskaber Skal Svømmesektionen arbejde for en ændring af juniorårgangene således at juniorerne bliver ældre end nu? Skal der arrangeres møder mellem Svømmesektionen og klubberne rundt om i landet? Hvis ja, med hvilke emner og hvornår? Er der ønske om et langbanestævne 8. og 9. december 2007? 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne Orientering om sektionens regnskab og budget 5. Behandling af indkomne forslag a) Forslag fra Svømmesektionen vedrørende struktur fremgår af bilag 3 på siderne b) Forslag fra DSTS vedr. DM-H Åben Klasse fremgår af bilag 4 på side 15 c) Forslag fra Svømmeklubben KVIK Kastrup fremgår af bilag 5 på siderne Øvrige emner til drøftelse Finansiering af konkurrenceanalysetestning ved DM-L og DM-K bilag vedlagt 7. Valg af Sektionsleder Sektionslederen er også formand for Mesterskabsudvalget. Valget er for 1 år 8. Valg af øvrige medlemmer til sektionens ledelse samt udvalg a) Valg af formand for Dommerudvalg Valget er for 2 år b) Valg af formand for Mastersudvalg Valget er for 2 år c) Valg af 4 medlemmer til Mesterskabsudvalget 2 vælges for 2 år og 2 vælges for 1 år 2

3 d) Valg af 2 medlemmer til Dommerudvalget 1 vælges for 2 år og 1 vælges for 1 år e) Valg af 2 medlemmer til Mastersudvalget 1 vælges for 2 år og 1 vælges for 1 år 9. Eventuelt 3

4 BILAG 1 Svømmesektionens Beretning for 2006 Lise Møller (Sektionsleder) Marianne Rom (Medlem) Svend Sander (Medlem + repræsentant for Region Vest) Jette Sulsbrück (Svømmeleder i Region Øst) Lise H. Petersen (Sagsbehandler Region Vest) Connie Florin (Sagsbehandler Region Øst) Lars Jørgensen (Bestyrelsens repræsentant) SEKTIONENS BERETNING v/lise Møller Svømmesektionen har i det forløbne år afholdt tre aftenmøder, ét kravtidsmøde samt et internatmøde. Herudover holdes altid et møde i forbindelse med Områdemødet. Til sektionens møder indbydes altid elitechef Lars Sørensen samt indtil oktober måned 2006 en repræsentant for Dansk Svømme Træner Sammenslutning (DSTS). Kristian Mikkelsen ophørte efter eget ønske med at være fast repræsentant, og siden er information sendt direkte til DSTS s formand Bo Jacobsen. Svømmesektionen finder det rigtigt, at så bred en kreds har mulighed for at deltage i møderne, og er glad for de faste samarbejdspartere. Svømmesektionen vil dog gerne have en bredere dialog med både ledere og trænere. Svømmesektionen har desuden to faste udvalg dommerudvalget og mastersudvalget. Lise Møller deltager fast i dommerudvalgets møder samt i det årlige seminar. Marianne Rom er kontaktperson til mastersudvalget og deltager i deres møder efter behov. Herudover holdes der årligt et fællesmøde mellem Svømmesektionen og mastersudvalget. Lise Møller deltager desuden i relevante møder med eliteafdelingen. Der har i 2006 været afholdt et møde med bestyrelsen. Det daglige bindeled til Unionskontoret er klubchef Morten Kjær. Evaluering af Mesterskaber Efter to år med den nye mesterskabsstruktur er det indtrykket, at de fleste klubber har vænnet sig til den mere varierende placering af mesterskaberne. Det er dog en forudsætning, af kalenderen i så vid udstrækning som muligt løbende opdateres. 4

5 Svømmesektionen finder det mindst lige så frustrerende som klubberne, at de internationale mesterskaber dels ikke ligger på samme tid hvert år, men også at de både placeres meget sent samt, at de oven i købet ind imellem flyttes fra den oprindelige placering til en hel anden. Svømmesektionen er på trods af denne frustration fortsat af den opfattelse, at der skal være en så stor grad af sammenhæng mellem de nationale og de internationale mesterskaber som muligt specielt i den kommende tid hvor svømmesporten vil være under ekstra pres for at levere resultater, der kan sikre, at der fortsat er økonomi til at opfylde både de nuværende som kommende elitesvømmeres ønsker. Grand Prix serien blev startet i En af forudsætningerne for dens afvikling var en sponsor. I 2006 måtte vi konstatere, at Sanex ikke havde afsat midler til årets Grand Prix, og hvis det ikke lykkes at finde en anden sponsor i løbet af første halvdel af 2007, må svømmesektionen desværre indstille, at Grand Prix serien ophører igen. DM på langbane i 2006 blev afholdt i Helsingør. Arrangementet var en stor succes og står nu som det ideal, andre mesterskabsarrangører gerne vil overgå. Der var knap så mange udenlandske svømmere som i 2005, men vi har gode forhåbninger om, at der i 2007 atter vil være stor interesse fra de udenlandske klubber, idet DM på Langbane af FINA er blevet anerkendt som OL-kvalifikationsstævne. DM på Kortbane blev afviklet i Århus Svømmestadion. Her oplevede vi for første gang i denne hal problemer med manglende varmt vand samt klordampe og dårligt indeklima. Da det er anden gang svømmesektionen har været ude for problemer med indeklimaet, har vi undersøgt hvilke årsager, der kan være. Den væsentligste årsag er, at svømmehallernes ventilationssystem ikke er dimensioneret til den belastning, et mesterskab er. Her er der en høj koncentration af mennesker både i vandet som i hallen. Dette betyder, at der specielt i forbindelse med opvarmningen vil komme en kraftig forøget koncentration af klordampe i vandoverfladen samt, at temperaturen i hallen vil være højere end vanligt på grund af de mange mennesker i hallen, hvilket igen øger kravene til ventilationssystemet. Det vurderes ikke sandsynligt, at vi kan få kommunerne til at investere efter vores behov, så vi må fortsat arbejde med forebyggelse i form af fokus på hygiejne i og omkring bassinet samt belastning i det hele taget. Ved de sidste to års DM-L samt ved DM-K i 2006 har der været teknisk møde aftenen før stævnestart, flyvende start i indledende afsnit samt call-room under finaler. Det tekniske møde er fortsat ikke velbesøgt, hvilket muligvis skyldes, at en del klubber ikke er kommet frem til hallen på dette tidspunkt. Vi hører gerne hvor mødet bedst placeres. Brugen af call-room går efterhånden godt og opleves af de fleste svømmere som god træning før eventuel deltagelse i et internationalt mesterskab. De flyvende starter har givet mesterskaberne en mere dynamisk afvikling. Ved DM-K var det også første gang, der blev foretaget biomekaniske tests af samtlige finaledeltagere. Det er vores indtryk, at alle trænere var glade for at få del i resultaterne. Disse kan være en stor hjælp i det daglige arbejde, hvor det jo for det meste er de tekniske detaljer, der har betydning for det endelige resultat. De biomekaniske tests er indtil videre kun planlagt til at fortsætte i

6 Licenssystem, WinGrodan og Octo Statistik Det gamle licenssystem er nu udgået. Licenser håndteres nu mere automatisk som en del af Octo Statistik. Licensafregning fungerer på den måde, at der automatisk tjekkes, om svømmere ved mesterskaber har en aktiv licens. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil klubben blive opkrævet gebyr for licensen. Klubberne skal ikke længere oprette og forny licenser hvert år; men skal stadig melde om klubskifter. WinGrodan udvikles fortsat løbende, ligesom svømmesektionen gør et stort arbejde for, at resultatformidling sker hurtigt og optimalt, uanset om man er til stede ved stævnet eller sidder hjemme ved en pc. Stort set alle mesterskaber har nu resultatformidling via Livetiming, og vi kan se, at denne service bruges i stigende grad. Forudsætningen for dette er dog, at der er internetforbindelse i svømmehallen. Inde i hallen leveres resultaterne ved de nationale mesterskaber nu via en projektor. Dette har den fordel, at der er langt mere information tilgængeligt i hallen end, hvis der kun bruges scoreboard. Octo Statistik er det seneste program svømmesektionen har implementeret. Ud over det fungerer som national tidsdatabase, kan den enkelte klub udtrække egne resultater til Grodan Statistik og selv opstille alle former for lister, herunder ranglister. Ved årsskiftet havde 54 klubber licens til Octo Statistik. Svømmesektionen har valgt at ranglisterne på Dansk Svømmeunions hjemmeside offentliggøres med længere mellemrum, da man selv kan lave ranglister i Octo Statistik. Redaktør på ranglisterne til hjemmesiden er nu Caspar Henriksen fra Søllerød Svømmeklub. Svømmesektionen er meget glad for at Caspar har påtaget sig dette store arbejde. På Dansk Svømmeunions hjemmeside findes nu en værktøjskasse, hvor blivende informationer fastholdes, blandt andet mesterskabshåndbog, hjælpeværktøjer og blanketter til stævneafvikling. Stævner i aktivitetskalenderen får nu altid tilføjet stævnefil og resultatfil samtidig med indlæsning i Octo Statistik. Klubberne kan altså altid finde resultater fra stævner i aktivitetskalenderen i Octo Statistik. Regnskab 2006 Som det ses af det offentliggjorte regnskab, er årets resultat næsten kr. dårligere end budgetteret. En sådan afvigelse kræver dels en forklaring og dels en overvejelse af fremtiden. Både Dansk Svømmeunion som Eliteafdelingen er jo til en vis grad afhængig af det resultat, svømmesektionen præsterer. Svømmesektionen finder helt overordnet, at en del af resultatet skal bruges til udvikling af sektionens aktiviteter, men anerkender også at sektionen er med til at finansiere elitearbejdet et arbejde der også har stor betydning for svømmesektionen. De væsentligste grunde til det dårlige resultat er: Manglende fakturering af udgifter på knap kr. fra 2005 Manglende sponsorbidrag på kr. til brug for Grand Prix serien Ekstraordinært høje udgifter ved DM-L (blandt andet indkøb af projektor samt leje af bænke/stole) Fejlagtigt stort indkøb (af svømmesektionen) af tøj til unionsdommere Ekstraordinært høje udgifter til specielt indkvartering ved DM-H 6

7 Udgifterne til projektor og tøj er jo ikke spildt på nogen måde, men det uventet lave resultat af 2006 har medført, at svømmesektionen har endevendt budgettet for 2007 og derudover overvejer, om Grand Prix serien i sin nuværende form skal fortsætte i sæson 2007/2008. Dommerudvalget Dommerudvalget består uændret af Leo Lykke og Jens-Christian Iversen samt Arthur Brander som repræsentant for Region Øst og Walther Lundis som repræsentant for Region Vest. Der afholdes et årligt møde i udvalget samt et årligt dommerseminar. Lise Møller har deltaget i begge aktiviteter i Pr. 1. januar 2007 har Dansk Svømmeunion 26 unionsdommere og en starter. Alle besætter nøglefunktionerne ved svømmesektionens mesterskaber. Herudover er der i alt 135 klub-overdommere, som sikrer, at der fortsat kan rekrutteres unionsdommere. Der er tale om en mindre fremgang på syv klub-overdommere i forhold til I 2006 har vi sagt farvel til følgende unionsdommere: Randi og Flemming Iversen, Arthur og Anni Brander, Svend Aage Jensen samt Hanne Puggard. Tak for jeres indsats igennem rigtig mange år. Nye unionsdommere er Jan Lønne (Holbæk), Svend Sander (Skovbakken), Per Dideriksen (Opnør), Lone Mortensen (Aalborg) og Lars M Frederiksen (Næstved). Vi ønsker alle velkommen og siger tillykke med udnævnelsen. Fra 2006 er der kommet et sted på hjemmesiden hvor godkendte klub- og unionsoverdommeres navne offentliggøres. Her kan klubberne finde deres lokale unions- og kluboverdommer. Internationalt har dansk svømning igen været stærkt repræsenteret på bassinkanten i Jens-Christian Iversen deltog ved EJM på Mallorca, Jens Falkenberg var til EM i Ungarn, Bjørn Brander var til EM-kortbane i Finland og deltog ligeledes i FINA official seminar i Singapore. Det er også meddelt, at Jens Jensen er udtaget til VM på langbane i Australien, hvilket vi er meget stolte af og glade for. Udvalget har i 2006 diskuteret det stigende antal konflikter og episoder, som vi har oplevet ved Unionens mesterskaber. Udvalget har derfor sat fokus på uddannelse af overdommerne i konflikthåndtering og -løsning. Der stilles hele tiden større krav til overdommerne om altid at følge proceduren samtidig med at de opståede situationer tackles på en professionel og korrekt måde. Emnet blev grundigt gennemgået og drøftet på årets dommerseminar. Vi vil sætte yderligere fokus på dette emne i Udvalget afventer ligeledes arbejdet i svømmesektionen med udviklingen af et sæt etiske regler for svømmere, trænere, dommere og ledere. I 2007 forventes fokus ligeledes at være på implementeringen af den nye struktur for Dansk Svømmeunion. Her vil dommerudvalget fortsat være et aktivt udvalg under svømmesektionen. 7

8 Mastersudvalget 2006 blev et rigtig godt Mastersår! Masterssvømmerne havde nok aktiviteter at vælge imellem både ude og hjemme. I marts var West Swim vært ved DOM-K i Esbjerg - en opgave, som blev løst perfekt. I maj var Ishøj arrangør af det første DOM-L. Mange klubber havde ønsket, at Premasters fik mulighed for at svømme ved mastersstævner. De blev inviteret med for første gang, og det er ikke sidste gang, de er med. Som forberedelse til VM var der over sommeren arrangeret en fælles nordisk træningslejr på Club La Santa samt langbanetræning i Farum. I august drog 34 svømmere til San Francisco for at deltage i VM sammen med 8000 andre. De var en flot flok, der vakte opsigt, når de kom i ens træningsdragter med Danmark på ryggen. Ældste svømmer fra Danmark var 85 år. Året sluttede med NOM i Odense, hvor OSK igen havde formået at lavet et flot arrangement. Her blev også afholdt et stormøde, hvor masterssvømmerne kom med gode ideer, som mastersudvalget arbejder videre med. Resultater kan ses på Masters hjemmeside, og det er ikke få rekorder, der er sat i år både danske, nordiske europæiske og fire verdensrekorder. Vores hjemmeside er blevet bredere, den bliver hurtigt opdateret og indeholder nyttige oplysninger angående masterssvømning. WinGrodan kan nu også bruges til Masters mesterskaber. Hermed gik et stort ønske i opfyldelse. Den første prøve skete ved SRØ-masters i januar og forløb til alles tilfredshed. Vores rekordlister bliver nu hurtigt opdateret, hvilket er meget fint og vigtigt da masterssvømmerne er rekordhungrende og derfor følger meget med i, hvor der er mulighed for rekord. For at komme bredt ud til klubberne er der blevet gjort flittigt brug af SRØ-Info og Nyt i Vest. De to blade vil blive savnet, så vi håber der kommer lignende under den nye struktur. Hvad er det, der gør, at Masters til noget specielt? Det er blandt andet, at de uanset alder besidder en viljestyrke til at vinde, at forbedre sig, at være i form og at nyde det! En meget væsentlig ting er det sociale samvær, der er alle steder, hvor Masters er sammen. Tak til alle, der løfter i Masters. Det er ved jeres hjælp, at mastersarbejdet lykkes, og mængden af aktive vokser. Ny struktur og rekruttering Svømmesektionens hovedemne på det årlige internatmøde var, hvordan svømmesektionen skulle se ud, såfremt den nye struktur i Dansk Svømmeunion bliver vedtaget. Vi fandt det mest naturligt, at svømmesektionen blev opbygget omkring kerneområderne afvikling af mesterskaber, aktiviteter for masterssvømmere samt funktionen som dommer. 8

9 Herudover skulle de nødvendige supportfunktioner understøttes. Vi endte med et forslag bygget op omkring tre udvalg Mesterskabsudvalg, Dommerudvalg, Mastersudvalg samt en stabsfunktion, der varetager udvikling og drift af WinGrodan, Octo Statistik, el-tid samt resultatformidling ved mesterskaber. Da afvikling af mesterskaber er den største aktivitet, foreslås formanden for dette udvalg at være leder af sektionen. Sektionsledelsen foreslås at bestå af de tre udvalgsledere sammen med yderligere to medlemmer fra Mesterskabsudvalget. Sektionsledelsen skal arbejde med overordnede visioner og koordination samt hele det økonomiske område. Forslaget kan i skematisk form ses i bilag tre. Forslaget har været drøftet med de eksisterende udvalg, der har tilsluttet sig forslaget. Forslaget vil blive diskuteret på områdemødet, såfremt den nye struktur vedtages på generalforsamlingen. Uanset om den nye struktur vedtages eller ej, trænger emnet rekruttering sig på. De nuværende medlemmer af svømmesektionen og de tilknyttede sagsbehandlere har pålagt sig selv mange opgaver og har stadig ambitioner om at øge niveauet for mesterskaber yderligere. Alle har været aktive i mange år, og alle har krævende civile job. Alle er fortsat villige til at løfte en opgave, men finder også at det vil være rigtigt at opgaverne spredes på flere hænder. Den nye struktur lægger op til at tilknytte en større kreds af enkeltpersoner, der varetager nøje definerede arbejdsopgaver. Vi håber, at områdemødet sammen med os vil drøfte, hvorledes vi breder arbejdsopgaverne ud på flere hænder og dermed også sikrer rekruttering til både udvalg som sektionsledelse. Afslutning For at sikre at flere kommer til orde vil Svømmesektionen i år give plads for diskussion af beretningen med fokus på særlige emner i mindre grupper. Svømmesektionen ser derfor frem til en særlig god og livlig debat på årets møde. Til sidst skal der rettes en stor tak til alle, der bidrager til Svømmesektionens arbejde. Specielt går vores tanker til Bent Birkemose, som vi måtte tage afsked med i oktober måned. Bent var ét af de mennesker, der har ydet en stor og uselvisk indsats for alle såvel svømmere, trænere som ledere. Svømmesektionen er glade for, at vi nåede at tildele Bent Unionens ærestegn på sidste års områdemøde. Alle der har ydet en stor arbejdsindsats skal dog have en tak og et klap på skulderen. Vi håber, I fortsat vil være med. En særlig tak skal rettes til medarbejderne på Unionskontoret. De er vores nærmeste hjælpere og yder altid en hurtig hjælp med et smil. 9

10 BILAG 2 Målsætning(MS) / handleplaner(hp) 2007/2008 * Markerer at handleplan er iværksat. MESTERSKABER MS Sikre at mesterskabstilbuddet er tidssvarende, behovsopfyldende, fleksibelt og udgørende et kontinuum fra bredde til elite *HP1 MS *HP2 MS *HP 3 *HP 4 MS HP 5 Løbende evaluering af den gennemførte ændrede struktur pr. januar 2005, SVSK skal afvikle mesterskaber af høj kvalitet, men samtidig i rimeligt omfang bidrage økonomisk til unionens elitearbejde. SVSK vil arbejde med kvalitetssikring af alle mesterskaber. Med udgangspunkt i den nye Mesterskabshåndbog og gennem samarbejde med den arrangerende klub sikres at arrangementet lever op til en given standard. Svømmesektionen vil arbejde for en tidssvarende it-strategi med datakonsistens og udbrede kendskabet til mulighederne Oplyse om brug og derved fremme kendskab. Beskrive sektionens behov til fremtidige IT-løsninger Løbende forbedre kvalitet og funktionalitet på sektionens hjemmeside. Svømmesektionen vil sikre implementering af relevante punkter i DIF s etiske kodeks i forhold til svømmemesterskaber Udarbejde etisk kodeks for svømning. MASTERS MS At udbrede kendskabet til disciplinen Mastersvømning. HP 6 HP 7 Udarbejdelse af information til alle klubber, der beskriver Mastersvømning og indeholdende terminsliste for afholdelse af arrangementer. Pointere Mastersvømningens både sociale og konkurrencemæssige aspekt. Information evt. med hjælp af Dansk Svømmeunions informationsmedarbejder. Udarbejdelse af materiale til alle klubber med opfordring til at optage Mastersvømning i undervisningsplanen (motionshold). Være klubberne behjælpelige med organisation af haltid m.v. 10

11 KOMMUNIKATION MS Forbedre intern og ekstern kommunikation. *HP 8 Udvide og tydeliggøre Menu-funktionen på hjemmeside. Sikre at Holdledere/trænere har let og forståelig adgang til de relevante regler og bestemmelser. KLUBBER MS Dialog med klubberne i et mindre stift forum end fagområdemødet. *HP 9 MS *HP 10 Svømmesektionen vil løbende evaluere mesterskabsstrukturen og drøfte det etiske kodeks med klubberne. Svømmesektionen ønsker at gøre områdemødet mindre formelt. Relevante informationer forefindes ved sæsonstart. Udnyttelse af hjemmeside og Svømmepost således at alle nødvendige oplysninger er tilgængelige for de, der skal bruge dem. IT - LØSNINGER MS. Der skal løbende arbejdes med og udvikles værktøjer til brug for stævneafvikling samt resultatformidling. Informationer om sektionens område skal være tilgængelige på hjemmesiden. HP 11 HP 12 Sikre at involverede personer har relevante informationer og er forankret i organisationen. Sikre finansiering af Octo Open i drift ÅBENT VAND MS Dansk Svømmeunion skal være mest vidende om åbent vand arrangementer i Danmark, og være medarrangør af åbent vand svømning i alle dele af landet. HP 13 Svømmesektionen vil være med til at sikre, at de relevante personer får tilgang til den nødvendige information om svømning i Åbent Vand. HP 14 MS Svømmesektionen vil være med til at sikre at en arrangementsgruppe indhenter den nødvendige viden og erfaring til at kunne afholdes Åbent Vand stævner af høj kvalitet. Dansk Svømmeunion vil arbejde på at få VM i åbent vand til København i

12 HP 15 MS *HP 16 Svømmesektionen vil arbejde for at få en afdeling af World Cup i Åbent Vand til København i 2009 Registrering af rekorder for svømning i Åbent Vand. Indhente de nødvendige informationer også af mere historisk karakter, og offentliggøre disse på hjemmesiden. 12

13 BILAG 3 Svømmesektionens fremtidige struktur og opgaver Svømmesektionen arrangerer events som eksamener for de svømmere der er over klubmesterskabs niveau og under EM og VM niveau. Dommergruppen hører naturligt hjemme i svømmesektionen. Fast repræsentation i Sektionsledelsen. Masters skal fortsat være placeret i svømmesektionen. Fast repræsentant i Sektionsledelsen. Tilknytning til eliteafdeling og DSTS/trænere skal afklares endeligt (hvilke udvalg/ledelsen). Kontakten til bestyrelsen foregår via Sektionsledelsen. Sektionsledelsen varetager overordnede opgaver som politik, visioner, koordination, budget og lignende. El-tid ligger under Teknik & Materiel Serviceaftale om mesterskaber i mesterskabsfolderen + DM-H stævner iflg. Aftale. På sigt kunne hardware-delen af Octo og WinGrodan også placeres under Teknik og Materiel. Åbent vand arrangementer lægges i breddesektionen. Åben Vand svømmere på internationalt niveau håndteres i Svømmesektionen, såfremt de ikke er på Team Danmark niveau, hvor Eliteafdelingen tager over. Alle både ledere af de enkelte udvalg som medlemmer skal vælges på områdemødet. De enkelte udvalg kan indstille medlemmer. Alle udvalg kan supplere sig med ad hoc arbejdskraft enten som enkeltpersoner eller som grupper. Octo/WinGrodan gruppen er en arbejdsgruppe med en stabsfunktion i forhold til Svømmesektionen. Lederen af Mesterskabsudvalget er leder af Svømmesektionen. 13

14 BILAG 3 Sektionsledelse Ledere fra de 3 udvalg + 2 fra Mesterskabsudvalg Octo/WinGrodan arb.gruppe Mesterskabsudvalg Leder + 4 medlemmer (heraf to geografiske kontaktpersoner) Alle vælges på områdemøde Dommerudvalg Leder (unionsdommer) + 2 medlemmer, der også er geografiske kontaktpersoner Alle vælges på områdemødet. Mastersudvalg Leder + 2 medlemmer Alle vælges på områdemødet 14

15 BILAG 4 Forslag fra DSTS om ændring af DM for Hold Åben Klasse Det overordnede formål er at forbedre mulighederne for såvel nationale som personlige rekorder. Måden at opnå dette er ved at reducere antallet af starter for den enkelte svømmer samtidig med at det samlede antal starter pr. hold reduceres en smule. I det nuværende regelsæt er der et minimumsbehov for otte svømmere af hvert køn for at kunne deltage med to svømmere i hvert individuelt løb og med et hold i hver holdkap. Hver svømmer på max. deltage i fem individuelle løb og fire holdkap. DSTS s forslag indebærer, at hver svømmer højst må deltage i fire individuelle løb og to holdkap. Hvis det fortsat skal være muligt med et hold bestående af minimum otte svømmere af hvert køn, skal antallet af løb reduceres. Dette foreslås gjort både ved at reducere i antallet af løb samt ved at hver deltagende klub før stævnestart meddeler i hvilke to løb for hvert køn klubben ikke ønsker at opstille. For de løb hvor der ikke deltages gives 0 point. Intet hold må stille op i alle løb - de to starter pr køn i individuelle løb skal fjernes. Det nuværende løbsprogram omfatter samtlige mulige individuelle løb fraset den begrænsning at 800 m fri kun svømmes af damer og 1500 fri kun af herrer. Dette giver 17 individuelle løb til hvert køn og dermed et krav om i alt 34 starter. I DSTS s forslag er de samme individuelle løb, men hvert hold skal afmelde to individuelle starter pr. køn. Der vil altså fortsat kunne være 17 individuelle løb pr. køn, men kravet er nu 32 starter (otte svømmere med hver fire individuelle starter). I det gældende program er følgende holdkapper: 4x50, 4x100 og 4x200 fri, 4x100 bryst, 4x100 ryg, 4x100 fly og 4x100 HM - i alt syv holdkapper pr. køn. Hver svømmer kan deltage i op til fire holdkapper. I DSTS s forslag er der følgende holdkapper: 4x200 fri, 4x50 og 4x100 HM - altså i alt tre holdkapper pr. køn. Hver svømmer kan deltage i to holdkapper. Forslag til løbsprogram 1. stævneafsnit 1+ 2) 100 fri 3+ 4) 200 IM 5+ 6) 50 ryg 6+ 7) 400 fri 8+ 9) 4x50 hm 2. stævneafsnit 10+11) 100 ryg 12+13) 200 bryst 14+15) 50 fly 16+17) 200 fri 18+19) 100 IM 3. stævneafsnit 20+21) 100 fly 22+23) 400 IM 24+25) 50 bryst 26+27) 200 ryg 28+29) 4x200 fri 4. stævneafsnit 30+31) 100 bryst 32+33) 200 fly 34+35) 50 fri 36+37) 8/1500 fri 38+39) 4x100 HM 15

16 BILAG 5 Forslag fra Svømmeklubben KVIK Kastrup dels til diskussion og dels til ændring af Mesterskabsbestemmelser for Svømning Henstilling til svømmesektionen: Retten til at kvalificere sig til DM på kortbane gennem de regionale kortbanemesterskaber bortfalder. Der indføres et arrangørtilskud på kr ,- pr. stævnedag ved afvikling af nationale og regionale mesterskaber. Beløbet finansieres gennem mesterskabsgebyret, og kan frit anvendes af den eller arrangerende klubber. Svømmesektionen opfordres desuden til at omlægge finansiering af eliteafdelingens tilskud ved at nedsætte anmeldelsesafgifterne ved mesterskaber, og forhøje licens og registreringsafgifterne, således af mesterskabsøkonomien i større grad hviler i sig selv. Mesterskabsbestemmelserne DM på langbane Gammel tekst d. Afvikling Danmarksmesterskaberne på Langbane afgøres i et arrangement, som også omfatter Danske Junior Mesterskaber (DJM-L) Mesterskaberne placeres i forbindelse med påsken normalt på en lørdag, søndag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Ny tekst d. Afvikling Danmarksmesterskaberne på Langbane afgøres i et arrangement, som også omfatter Danske Junior Mesterskaber (DJM-L) Mesterskaberne skal placeres i forbindelse med påsken startende lørdag før palmesøndag og sluttende skærtorsdag. Mesterskabsbestemmelserne Danske Årgangs Mesterskaber Gammel tekst c. Afvikling Mesterskaberne afvikles på kortbane (25 m) med mindst 6 baner. Ny tekst c. Afvikling Mesterskaberne afvikles normalt på kortbane (25 m) med mindst 6 baner, men gruppe 1 kan afvikles på langbane. Ved afvikling på langbane bortfalder 4x50 m holdkapperne, og der kan indlægges 2 pauser pr. dag á 15 minutter til afsvømning, såfremt afsvømningsfaciliteter ikke forefindes i anlægget. 16

17 Forretningsordenen afsnit 4 Gammel tekst Områdemødet kan endvidere beslutte, at der kan opkræves en registreringsafgift for aktive, der deltager der deltager i mesterskaber og turneringer under Dansk Svømmeunion herunder også regionerne. Ny. tekst Områdemødet kan endvidere beslutte, at der opkræves en mindre registreringsafgift for svømmere, der deltager i klubstævner anmeldt til Dansk Svømmeunion. Samtidig kan det besluttes, at der opkræves en licensafgift for svømmere, der deltager i mesterskaber under dansk Svømmeunion herunder også regionerne. 17

Velkommen til Svømmesektionens områdemøde søndag d. 29. april 2011 kl. 9.00

Velkommen til Svømmesektionens områdemøde søndag d. 29. april 2011 kl. 9.00 Velkommen til Svømmesektionens områdemøde søndag d. 29. april 2011 kl. 9.00 DAGSORDEN Under forudsætning af fusion mellem Eliteafdeling og Svømmesektion i konsekvens af Svømmeplan 2012-2016. Valg af dirigent

Læs mere

3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 7 9

3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 7 9 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Sektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 2 6 Efter behandling af beretningen vil der blive drøftelse af følgende emner i minde grupper:

Læs mere

1. Valg af dirigent Lise Møller foreslog Peter Schmidt fra breddesektionen som dirigent. Peter blev valgt.

1. Valg af dirigent Lise Møller foreslog Peter Schmidt fra breddesektionen som dirigent. Peter blev valgt. MØDEART: Fagområdemøde MØDE NR.: 1/2008 MØDEDATO: 6. april 2008 MØDESTED: Dalum Landbrugsskole, Odense MØDESTART: 09:00 MØDET SLUTTER: 12.00 MØDEREFERAT: Morten Kjær Lise Møller, leder af svømmesektionen,

Læs mere

Referat af svømmesektionens områdemøde den 29. april 2012.

Referat af svømmesektionens områdemøde den 29. april 2012. Referat af svømmesektionens områdemøde den 29. april 2012. Jens-Christian Iversen bød velkommen til områdemøde og sendte en hilsen fra Lise Møller som desværre var forhindret i at deltage. Jens-Christian

Læs mere

Dansk Svømmeunion. Områdemøde svømning. Søndag 22.april 2007, Brøndby

Dansk Svømmeunion. Områdemøde svømning. Søndag 22.april 2007, Brøndby Dansk Svømmeunion Områdemøde svømning Søndag 22.april 2007, Brøndby Til stede var 24 klubber, i alt 55 stemmer 1. Valg af dirigent Lise Møller bød velkommen, og foreslog Jens Klarskov som dirigent. Jens

Læs mere

Dansk Svømmeunion Områdemøde svømning 30. april 2006

Dansk Svømmeunion Områdemøde svømning 30. april 2006 Lise Møller bød velkommen til områdemødet for svømning på Vejle Idrætshøjskole. 1. Valg af dirigent Sektionen foreslog Marianne Sørensen af advokatfirmaet Bech Bruun som dirigent. Marianne blev valgt med

Læs mere

Svømmesektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09.00

Svømmesektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09.00 Velkommen til: Svømmesektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09.00 1 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Sektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 4-9. I forbindelse

Læs mere

Danske Open Masters Mesterskaber 2011

Danske Open Masters Mesterskaber 2011 Long course Masters Championship 2011 Dansk Svømmeunion og AGF Svømning inviterer til Danske Open Masters Mesterskaber 2011 Langbane den 07. maj 2011 Dato 07. maj 2011 Svømmehal Århus Svømmestadion, F.

Læs mere

Farum Cup tilbyder i 2015:

Farum Cup tilbyder i 2015: FARUM SVØMMEKLUB inviterer til langbanestævne i Farum Svømmehal. I år med 2 stævner i 1. Farum Cup 2015 for seniorer og juniorer og Farum Årgangscup 2015 for årgangssvømmere. Farum Cup tilbyder i 2015:

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM 26/8-2012 Velkommen Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM Aktivitetskalender for efterår 2012 / forår 2013. Hvorfor ser den sådan ud? Hvor ser jeg om mit barn har kravtider til mesterskabsstævnerne? Officials

Læs mere

inviterer til Forum Horsens Cup 2016

inviterer til Forum Horsens Cup 2016 inviterer til Forum Horsens Cup 2016 5 aldersgrupper Udskillelsesfinaler i alle 50 meter løb Det allerbedste stævnemad Stop for tilmelding ved 2.200 individuelle starter Side 1 Horsens Svømmeklub har hermed

Læs mere

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation Nykredit Gentofte Open 2015 25. 27. september Invitation Gentofte Svømme Klub har fornøjelsen at invitere din klub til dette enestående stævne for Senior, Junior & Årgangsgrp. 1 & 2 på kortbane Praktiske

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L) DELTAGELSE: DEN 4. 8. JULI 2015 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DM-L: Åben for alle årgange

Læs mere

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.)

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.) Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2011 (DOM-K) Dato 5. og 6. marts 2011 Svømmehal Indsvømning Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m

Læs mere

Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2009 (DOM-K)

Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2009 (DOM-K) Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2009 (DOM-K) Dato 7. og 8. marts 2009 Svømmehal Indsvømning Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m

Læs mere

DANISH OPEN MASTERS 2010

DANISH OPEN MASTERS 2010 DANISH OPEN MASTERS 2010 D. 8. MAJ 2010 PÅ LANGBANE I GENTOFTE Gentofte Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til Danish Open Masters på langbane i Kildeskovshallen i Gentofte d. 8. maj 2010. Dato:

Læs mere

Sportsafdelingens områdemøde Idrættens Hus, Brøndby, 26. april 2015

Sportsafdelingens områdemøde Idrættens Hus, Brøndby, 26. april 2015 Sportsafdelingens områdemøde Idrættens Hus, Brøndby, 26. april 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sportschefens årsberetning 3. Drøftelse af mål med dertilhørende handleplaner for afdelingen 4. Orientering

Læs mere

Farum Cup 2014 tilbyder i år:

Farum Cup 2014 tilbyder i år: FARUM SVØMMEKLUB inviterer til 50m-stævne i Farum Svømmehal. Samme vellykkede stævnekoncept, som i 2013, som tilgodeser både eliten og de yngre svømmere. Farum Cup 2014 tilbyder i år: De bedste årgangs-,

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD

INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD Kære Kvik Kastrup, Gentofte Svømmeklub, Sigma Swim, Aalborg Svømmeklub, Gladsaxe Idrætsforening, Hovedstaden Svømmeklub, Elitesvøm Vejle,

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DEN 20. - 23. NOVEMBER 2014 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: DM-K: Åben for

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

inviterer til Rema 1000 Cup aldersgrupper Udskillelsesfinaler i alle 50 meter løb Det allerbedste stævnemad

inviterer til Rema 1000 Cup aldersgrupper Udskillelsesfinaler i alle 50 meter løb Det allerbedste stævnemad inviterer til Rema 1000 Cup 2017 5 aldersgrupper Udskillelsesfinaler i alle 50 meter løb Det allerbedste stævnemad Side 1 For 14. år i træk gentager vi den kæmpe succes Rema 1000 Cup 2017. Endnu engang

Læs mere

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene.

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene. Konkurrencesvømning 1) Stævneoversigt 2) Generelt, forklaring af bl.a. gyldige tider, kravtider, Langbane og Kortbane 3) Aldersinddeling 4) Stilarter 5) Selve stævnet, forklaring af bl.a. Løb, Heat og

Læs mere

USG & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Langbane DOM-L [1]

USG & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Langbane DOM-L [1] USG & Dansk Svømmeunion indbyder til Danske Open Masters Langbane DOM-L [1] Praktiske oplysninger: Lørdag den 13. juni 2015 Bellahøj Svømmestadion (indendørs bassin) Bellahøjvej 1-3 2700 Brønshøj Telefon:

Læs mere

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN Her kan du læse mere om NTC og om: Bolig Spiseordning Skole, job og uddannelse Træningstider Økonomi Procedure for optagelse Kommunikation

Læs mere

FARUM CUP 2016 FARUM SVØMMEKLUB. inviterer til langbanestævne i Farum Svømmehal. To stævner i ét. 29. april 1. maj

FARUM CUP 2016 FARUM SVØMMEKLUB. inviterer til langbanestævne i Farum Svømmehal. To stævner i ét. 29. april 1. maj FARUM CUP 2016 Et senior/junior-stævne og et årgangsstævne Alle discipliner og distancer tilbydes El-tid og LiveTiming 29. april 1. maj Pengepræmier Præmier for nye stævnerekorder FARUM SVØMMEKLUB inviterer

Læs mere

Forum Horsens Cup 2015 2014

Forum Horsens Cup 2015 2014 inviterer til Forum Horsens Cup 2015 2014 5 aldersgrupper Udskillelsesfinaler på i alle 50 50 meter løb Det allerbedste stævnemad Forum Horsens Cup 2015 Horsens svømmeklub har hermed fornøjelsen af at

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 18.-20. NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2016 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til: Vestkyst

Læs mere

REGIONSMESTERSKAB - KORT

REGIONSMESTERSKAB - KORT REGIONSMESTERSKAB - KORT 2017-2018 REGIONSMESTERSKAB PÅ KORTBANE FOR DEN ÆLDSTE BØRNEÅRGANGSGRUPPE OG GRUPPEN ÅRGANGSSVØMMERE OM REGIONSMESTERSKABERNE Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én

Læs mere

27/11 29/11-2015. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

27/11 29/11-2015. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 27/11 29/11-2015. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. Hallerne Stævnet

Læs mere

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne Stævnet

Læs mere

Agenda. Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner Nick Juba Individuelle interviews Tak for i dag ca. 16.30

Agenda. Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner Nick Juba Individuelle interviews Tak for i dag ca. 16.30 Velkommen Agenda Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner Nick Juba Individuelle interviews Tak for i dag ca. 16.30 Agenda Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danmarksmesterskaberne

Læs mere

Odense Universitets Svømmehal. 1.juni - 3. juni 2012

Odense Universitets Svømmehal. 1.juni - 3. juni 2012 Odense Universitets Svømmehal 1.juni - 3. juni 2012 Vi indbyder hermed til H.C. Andersen Swim Cup 2012 fra fredag den 1. juni til søndag den 3. juni 2012 Odense Universitets Svømmehal Campusvej 55 5230

Læs mere

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret.

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret. Dato: 24-25. marts 2007 Svømmehal: Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup 1. Bassinet er 25 m. med 6 baner og el-tid Stævnestart: Stævneafsnit 1 Lørdag 24. marts kl. 11:30 Stævneafsnit

Læs mere

Forum Horsens Cup 2012

Forum Horsens Cup 2012 inviterer til Forum Horsens Cup 2012 Heatvinderpræmier, flotte medaljer, gavekort, super mad og meget mere Med senior, junior og tre årgangsgrupper Forum Horsens Cup 2012 Horsens Svømmeklub har hermed

Læs mere

Farum Cup 2013 tilbyder i år:

Farum Cup 2013 tilbyder i år: FARUM SVØMMEKLUB Inviterer til stævne, og i år er der endnu flere gode grunde til at komme til Farum Helt nyt spændende stævnekoncept, som tilgodeser alle aldersgrupper Farum Cup 2013 tilbyder i år: De

Læs mere

Finaler i alle 50m, 100m og 200m løb. Direkte finale med bedste heat i finaleafsnit i 400m løbene.

Finaler i alle 50m, 100m og 200m løb. Direkte finale med bedste heat i finaleafsnit i 400m løbene. FARUM SVØMMEKLUB Inviterer til stævne, og i år er der endnu flere gode grunde til at komme til Farum Helt nyt spændende stævnekoncept, som tilgodeser alle aldersgrupper Farum Cup 2013 tilbyder i år: De

Læs mere

DM Årgang Langbane. Den juni Helsingør Svømmeklub. Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør

DM Årgang Langbane. Den juni Helsingør Svømmeklub. Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør DM Årgang Langbane Den 25. 28. juni 2016 Helsingør Svømmeklub Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør DELTAGELSE: Ældste årgang: Piger årgang 2002, drenge årgang 2001 Mellemste årgang Piger årgang

Læs mere

Punkt 2. Synkrosektionens beretning Sidsel Jørgensen orienterede om, de aktiviteter der havde været i løbet af 2007.

Punkt 2. Synkrosektionens beretning Sidsel Jørgensen orienterede om, de aktiviteter der havde været i løbet af 2007. MØDEART: Synkrosektionens områdemøde MØDE NR.: 1/2008 MØDEDATO: Søndag den 27. april 2008 MØDESTED: Danhostel Odense MØDESTART: 9.00 MØDESLUT: 14.15 DELTAGERE: Sidsel Jørgensen, Lene Brink Magnussen, Helle

Læs mere

Farum Svømmeklub og Handelsbanken Farum

Farum Svømmeklub og Handelsbanken Farum HANDELSBANKEN FARUM CUP 2017 4. 7. maj To stævner i ét 800/1500m om torsdagen El-tid og LiveTiming Pengepræmier for bedste præstation og stævnerekorder Farum Svømmeklub og Handelsbanken Farum inviterer

Læs mere

UDSPRING. Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde. Lørdag d. 29. april 2017, kl

UDSPRING. Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde. Lørdag d. 29. april 2017, kl UDSPRING Velkommen til Udspringssektionens områdemøde Lørdag d. 29. april 2017, kl. 13.00 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

Bilag 1 for Sportsafdelingen: MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

Bilag 1 for Sportsafdelingen: MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING Generel ændring Svømmesektionen Mesterskabsudvalget 02.10 - GENERELLE BESTEMMELSER b. Kvalifikation. Den nøjagtige metode for fastsættelse af kravtider bestemmes af Mesterskabsudvalget. Generelt forhøjes

Læs mere

REGION SYD TURNERINGEN REGIONAL TURNERING

REGION SYD TURNERINGEN REGIONAL TURNERING REGION SYD TURNERINGEN 2017-2018 REGIONAL TURNERING OM REGION SYD TURNERINGEN Region Syd Turneringen består af tre stævnedage, der placeres ud over tre forskellige weekender. I denne turnering skal svømmerne

Læs mere

KRONBORG OPEN JUNI 2016 DM ÅRGANG LANGBANE LØRDAG AFSNIT 3

KRONBORG OPEN JUNI 2016 DM ÅRGANG LANGBANE LØRDAG AFSNIT 3 KRONBORG 2017 OPEN 25. - 28. JUNI 2016 DM ÅRGANG LANGBANE LØRDAG AFSNIT 3 6 1 m a #da K O M M U N I K A T I O N S D E S I G N Velkommen Helsingør Svømmeklub har hermed fornøjelsen at invitere til det traditionsrige

Læs mere

REGION SYD TURNERINGEN REGIONAL TURNERING FOR GRUPPEN BØRN

REGION SYD TURNERINGEN REGIONAL TURNERING FOR GRUPPEN BØRN REGION SYD TURNERINGEN 2016-2017 REGIONAL TURNERING FOR GRUPPEN BØRN OM REGION SYD TURNERINGEN Region Syd Turneringen er en gammel kending, som kører igen i denne sæson. Hvorvidt der skal ændres i dette

Læs mere

Danmarks mesterskaber for hold - Svømmeligaen 06. 07. april 2013. Praktiske oplysninger. &Svømmeklubben KVIK Kastrup

Danmarks mesterskaber for hold - Svømmeligaen 06. 07. april 2013. Praktiske oplysninger. &Svømmeklubben KVIK Kastrup Danmarks mesterskaber for hold - Svømmeligaen 06. 07. april 2013 Praktiske oplysninger &Svømmeklubben KVIK Kastrup Velkommen til Danmarks Mesterskaber for hold 2013 Svømmeklubben KVIK Kastrup og Dansk

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2012

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2012 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2012 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 09. 10. juni 2012 Stævnet henvender

Læs mere

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2014 I D. UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL 31. OKTOBER - 2. NOVE EMBER 2014 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2014 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til:

Læs mere

Vest Årgang. Den april Thyhallen. Lerpyttervej 50, 7700 Thisted

Vest Årgang. Den april Thyhallen. Lerpyttervej 50, 7700 Thisted Vest Årgang Den 8. - 10. april 2016 Thyhallen Lerpyttervej 50, 7700 Thisted DELTAGELSE: Ældste årgang: Piger årgang 2002, drenge årgang 2001 Mellemste årgang Piger årgang 2003, drenge årgang 2002 Yngste

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DEN 26. - 29. NOVEMBER 2015 GLADSAXE SVØMMEHAL Vandtårsvej 55, 2860 Søborg DELTAGELSE: DM-K: Åben for alle årgange

Læs mere

4. Februar 2016, kl. 19:00

4. Februar 2016, kl. 19:00 4. Februar 2016, kl. 19:00 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Formandens beretning 1/6: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

SIGMA SWIM & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Kortbane Birkerød den 9.-10. marts 2013

SIGMA SWIM & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Kortbane Birkerød den 9.-10. marts 2013 SIGMA SWIM & Dansk Svømmeunion indbyder til Danske Open Masters Kortbane Birkerød den 9.-10. marts 2013 Praktiske oplysninger Dato Lørdag den 9. marts 2013 og søndag den 10. marts 2013 Svømmehal Birkerød

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

SPORTSAFD. Velkommen til. Sportsafdelingens områdemøde. Søndag d. 26. april 2015 kl. 09.00

SPORTSAFD. Velkommen til. Sportsafdelingens områdemøde. Søndag d. 26. april 2015 kl. 09.00 SPORTSAFD. Velkommen til Sportsafdelingens områdemøde Søndag d. 26. april 2015 kl. 09.00 Dagsorden for områdemødet er: 1. Valg af dirigent 2. Sportschefens årsberetning 3. Drøftelse af mål med dertilhørende

Læs mere

Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én weekend den 5. og 6. november 2016.

Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én weekend den 5. og 6. november 2016. For at imødekomme ønsker fra svømmeklubberne i regionen, er Syd Meet blevet udviklet til den ældste årgang børn og alle årgangssvømmere i regionen. Ved at blande børn og årgangssvømmere, vil det give et

Læs mere

Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august.

Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august. Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august. Det er en fornøjelse igen i år at kunne byde velkommen til Silkeborg Swim Cup. 2015-udgaven afholdes helt i samme ånd som tidligere. Vi starter

Læs mere

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING 2015/2016 Indhold Velkommen til sæson 2015/2016... 2 Gruppeinddeling... 3 Stævnekalender 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger... 4 Stævnereglement... 5 Generelle

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som afvikles den 26. september til den 28. september 2014 Vi håber, at Syd Cup

Læs mere

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2014/2015 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB MIDSOMMERC 2015

IKAST SVØMME KLUB MIDSOMMERC 2015 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL MIDSOMMERC 2015 6. 7. juni 2015 Stævnet henvender sig til svømmere, der kan lide fest og farver, og er for alle årgange. Der vil være: Perfekte sportslige

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ

DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN 6. 9. JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ Deltagelse: DM-L: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1998 og 1999 Ungdomsgruppe

Læs mere

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars

Læs mere

A6 CUP lørdag den 21. maj og søndag den 22. maj

A6 CUP lørdag den 21. maj og søndag den 22. maj lørdag den 21. maj og søndag den 22. maj Velkommen til A6 Cup 2016 A6 har fornøjelsen af at invitere til A6 Cup Traditionen tro med pengepræmier og heatpræmier El tid/livetiming 1 times pause midt i stævnet

Læs mere

Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand

Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand Dansk Svømmeunion har besluttet at udtage en trup til Nordiske Mesterskaber (NM) i åbent vand-svømning. Konkurrencerne afvikles på skift i de nordiske

Læs mere

GI40/Hermes og Danske Bank

GI40/Hermes og Danske Bank GI40/Hermes og Danske Bank Indbyder hermed til Danske Bank Cup 2010 Lørdag den 30. og søndag den 31. oktober 2010 Frederiksberg Svømmehal, Helgesvej 29, 2000 Frederiksberg/ Damsøbadet, Sønderjyllands Allé

Læs mere

Velkommen. Power point vil efter mødet kunne ses på. www.nskswim.dk

Velkommen. Power point vil efter mødet kunne ses på. www.nskswim.dk 7.10-2014 Velkommen Power point vil efter mødet kunne ses på www.nskswim.dk Nakskov Svømmeklub - en del af LF SWIM Aktivitetskalender for efterår 2014 / udkast for forår 2015 Klubmesterskab 3 afdelinger

Læs mere

SYD CUP 2015 25. - 27. SEPTEMBER

SYD CUP 2015 25. - 27. SEPTEMBER 25. - 27. SEPTEMBER Det er 36. gang Haderslev Svømmeklub inviterer til Syd Cup, og i år er der foretaget nogle ændringer i programmet i forhold til 2014. Vi håber, at det også i år vil blive et stævne

Læs mere

31. oktober - 2. november

31. oktober - 2. november 31. oktober - 2. november 25 ÅRS JUBILÆUM INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 60.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2014 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER

Læs mere

Velkommen til: Breddesektionens områdemøde Lørdag, den 24. april 2010 kl. 10.00

Velkommen til: Breddesektionens områdemøde Lørdag, den 24. april 2010 kl. 10.00 Velkommen til: Breddesektionens områdemøde Lørdag, den 24. april 2010 kl. 10.00-1 - Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Breddesektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3-5

Læs mere

DM Årgang Langbane. Den juni Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland. Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby

DM Årgang Langbane. Den juni Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland. Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby DM Årgang Langbane Den 24. 27. juni 2017 Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby DELTAGELSE: 3. års årgang: Piger årgang 2003, drenge årgang 2002 2. års årgang Piger årgang

Læs mere

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2013/2014 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 1 Dagsorden for Synkrosektionens områdemøde 2011 1. Valg af dirigent 2. Synkrosektionens beretning 3. Drøftelse af målsætning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF DE SIDSTE MESTERSKABER FØLGER SENERE SE OGSÅ UNDER DET ENKELTE MESTERSKAB I AKTIVITETSKALENDEREN

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF DE SIDSTE MESTERSKABER FØLGER SENERE SE OGSÅ UNDER DET ENKELTE MESTERSKAB I AKTIVITETSKALENDEREN INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til 1. halvår af mesterskabsåret 2011 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 4 Kvalifikationsperiode 4 Kvalifikation 4 Anmeldelse/anmeldelsesst 4 Procedure for tilmelding/anmeldelse

Læs mere

Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2016 den august.

Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2016 den august. Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2016 den. 19-21 august. Hvad med at prøve noget nyt og anderledes stævne under åben himmel i Danmark? Det er en fornøjelse igen i år at kunne byde velkommen til Silkeborg

Læs mere

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) Deltagelse: DMJ-L: Damer årgang 2000, 2001 og 2002 Herrer årgang 1999, 2000 og 2001 DEN 24. 27. JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG

Læs mere

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ DM JUNIOR KORTBANE DEN 10. 13. NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ Deltagelse: DMJ-K: Damer årgang 2000, 2001 og 2002 Herrer årgang 1999, 2000 og 2001 Alle medlemmer af

Læs mere

SVØMMELIGA 1. DIVISION 2. DIVISION 3. DIVISION 4. DIVISION

SVØMMELIGA 1. DIVISION 2. DIVISION 3. DIVISION 4. DIVISION SVØMMELIGA 1. DIVISION 2. DIVISION 3. DIVISION 4. DIVISION Klub/startfællesskab Årgang Junior Senior Total DM Hold 2016 Deltog DM Hold 2016 FINA Point Sigma Swim 421,0 1029,5 2761,0 4211,5 Svømmeliga Svømmeliga

Læs mere

SIGMA SWIM & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Kortbane Birkerød den marts DOM-K Birkerød

SIGMA SWIM & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Kortbane Birkerød den marts DOM-K Birkerød SIGMA SWIM & Dansk Svømmeunion indbyder til Danske Open Masters Kortbane Birkerød den 11.- 12. marts 2017 Praktiske oplysninger Dato Lørdag den 11. marts 2017 og søndag den 12. marts 2017 Svømmehal Birkerød

Læs mere

Talent Cup Proportioner for Talent Cup i SVØM Region Nordjylland

Talent Cup Proportioner for Talent Cup i SVØM Region Nordjylland Talent Cup 2013 Proportioner for Talent Cup i SVØM Region Nordjylland Talent Cup afvikles over 2 dage med et indledende stævne hvor svømmerne kvalificerer sig til det afsluttende stævne. Der afvikles Talent

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Bobler december 2015

Bobler december 2015 Bobler december 2015 Årets sidste Bobler fra AGF er fyldt med medaljer og rekorder til AGF-svømmere, der har været til både nordiske, danske og vestdanske mesterskaber. Og lige inden jul rykkede klubben

Læs mere

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE)

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DEN 17. 20. NOVEMBER 2016 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG Deltagelse: DM-K: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1998 og 1999 Ungdomsgruppe Herrer:

Læs mere

Susanne Glasius bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede breddesektionen:

Susanne Glasius bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede breddesektionen: Referat af Breddesektionens områdemøde, Vingsted den 24. april 2010 Følgende klubber var repræsenteret: Gladsaxe Svømmeforening Farum Svømmeklub Slangerup Svømmeklub Glostrup Svømmeklub Vallensbæk Idrætsforening

Læs mere

18/11 20/ Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

18/11 20/ Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 18/11 20/11-2016 Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. Hallerne Stævnet

Læs mere

Gentofte Open på kortbane

Gentofte Open på kortbane Gentofte Svømmeklub inviterer til Gentofte Open på kortbane den 16.-18. september 2016 For årgangsvømmere og junior/seniorsvømmere GENTOFTESWIM.DK Gentofte Svømmekub Adolphsvej 25-2820 Gentofte 39 77 44

Læs mere

ALM BRAND AALBORG CUP

ALM BRAND AALBORG CUP 6-8. november 2015 INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 30.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2015 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 26. GANG TIL AALBORG

Læs mere

18th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP Den 15. - 17. maj 2015 i Esbjerg, Danmark

18th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP Den 15. - 17. maj 2015 i Esbjerg, Danmark 18th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP Den 15. - 17. maj 2015 i Esbjerg, Danmark Esbjerg Svømmeklub byder hermed velkommen til 18th Danish International Swim Cup et af verdens største svømmestævner! Svømmehallerne

Læs mere

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere.

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere. tildegrafisk.dk den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Bedste præsentation efter Finas pointtabel: Svøm stærkt og vind... 1. 5.000 kr. / 2. 3.000 kr. / 3. 2.000

Læs mere

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Herlev Svømning har en stor og bred svømmeskole, hvis formål er at lære børn, unge og voksne at svømme. Du har måske selv lært at svømme her. En anden

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Beslutningsnotat: Områdemøde for udspring Dato: D. 28. april 2012

Beslutningsnotat: Områdemøde for udspring Dato: D. 28. april 2012 Beslutningsnotat: Områdemøde for udspring Dato: D. 28. april 2012 Mødetidspunkt: 9.00-12.00 Mødested: Idrættens Hus, Brøndby Deltagere: Hans Krogenlund (HK), Nomi Mortensen (NM), Martin Thygesen (MT),

Læs mere

ALM BRAND AALBORG CUP

ALM BRAND AALBORG CUP 8-10. december 2017 INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 30.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2017 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 28. GANG TIL AALBORG

Læs mere

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Kolding Svømmeklub og Slotssøbadet har hermed fornøjelsen at indbyde din klub til et enestående stævne, afviklet i to bassiner samtidigt! Et

Læs mere