SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12"

Transkript

1 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Sektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 4 9 Efter behandling af beretningen vil der blive drøftelse af følgende emner i minde grupper: Evaluering af mesterskabsstrukturen herunder relationen til internationale mesterskaber Skal Svømmesektionen arbejde for en ændring af juniorårgangene således, at juniorerne bliver ældre end nu? Skal der arrangeres møder mellem Svømmesektionen og klubberne rundt om i landet? Hvis ja, med hvilke emner og hvornår? Er der ønske om et langbanestævne 8. og 9. december 2007? 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne Orientering om sektionens regnskab og budget 5. Behandling af indkomne forslag a) Forslag fra DSTS vedrørende DM-H Åben Klasse fremgår af bilag 4 på side 15 b) Forslag fra Svømmeklubben KVIK Kastrup fremgår af bilag 5 på siderne Øvrige emner til drøftelse Finansiering af konkurrence-analysetestning ved DM-L og DM-K bilag vedlagt 7. Valg af Sektionsleder Vælges kun i lige år. 8. Valg af øvrige medlemmer til sektionens ledelse Marianne Rom afgår efter tur, og er villig til genvalg Svend Sander afgår efter tur, og er villig til genvalg 9. Eventuelt 1

2 DAGSORDEN hvis ny struktur 1. Valg af dirigent 2. Sektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 4 9 Efter behandling af beretningen vil der blive drøftelse af følgende emner i minde grupper: Evaluering af mesterskabsstrukturen herunder relationen til internationale mesterskaber Skal Svømmesektionen arbejde for en ændring af juniorårgangene således at juniorerne bliver ældre end nu? Skal der arrangeres møder mellem Svømmesektionen og klubberne rundt om i landet? Hvis ja, med hvilke emner og hvornår? Er der ønske om et langbanestævne 8. og 9. december 2007? 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne Orientering om sektionens regnskab og budget 5. Behandling af indkomne forslag a) Forslag fra Svømmesektionen vedrørende struktur fremgår af bilag 3 på siderne b) Forslag fra DSTS vedr. DM-H Åben Klasse fremgår af bilag 4 på side 15 c) Forslag fra Svømmeklubben KVIK Kastrup fremgår af bilag 5 på siderne Øvrige emner til drøftelse Finansiering af konkurrenceanalysetestning ved DM-L og DM-K bilag vedlagt 7. Valg af Sektionsleder Sektionslederen er også formand for Mesterskabsudvalget. Valget er for 1 år 8. Valg af øvrige medlemmer til sektionens ledelse samt udvalg a) Valg af formand for Dommerudvalg Valget er for 2 år b) Valg af formand for Mastersudvalg Valget er for 2 år c) Valg af 4 medlemmer til Mesterskabsudvalget 2 vælges for 2 år og 2 vælges for 1 år 2

3 d) Valg af 2 medlemmer til Dommerudvalget 1 vælges for 2 år og 1 vælges for 1 år e) Valg af 2 medlemmer til Mastersudvalget 1 vælges for 2 år og 1 vælges for 1 år 9. Eventuelt 3

4 BILAG 1 Svømmesektionens Beretning for 2006 Lise Møller (Sektionsleder) Marianne Rom (Medlem) Svend Sander (Medlem + repræsentant for Region Vest) Jette Sulsbrück (Svømmeleder i Region Øst) Lise H. Petersen (Sagsbehandler Region Vest) Connie Florin (Sagsbehandler Region Øst) Lars Jørgensen (Bestyrelsens repræsentant) SEKTIONENS BERETNING v/lise Møller Svømmesektionen har i det forløbne år afholdt tre aftenmøder, ét kravtidsmøde samt et internatmøde. Herudover holdes altid et møde i forbindelse med Områdemødet. Til sektionens møder indbydes altid elitechef Lars Sørensen samt indtil oktober måned 2006 en repræsentant for Dansk Svømme Træner Sammenslutning (DSTS). Kristian Mikkelsen ophørte efter eget ønske med at være fast repræsentant, og siden er information sendt direkte til DSTS s formand Bo Jacobsen. Svømmesektionen finder det rigtigt, at så bred en kreds har mulighed for at deltage i møderne, og er glad for de faste samarbejdspartere. Svømmesektionen vil dog gerne have en bredere dialog med både ledere og trænere. Svømmesektionen har desuden to faste udvalg dommerudvalget og mastersudvalget. Lise Møller deltager fast i dommerudvalgets møder samt i det årlige seminar. Marianne Rom er kontaktperson til mastersudvalget og deltager i deres møder efter behov. Herudover holdes der årligt et fællesmøde mellem Svømmesektionen og mastersudvalget. Lise Møller deltager desuden i relevante møder med eliteafdelingen. Der har i 2006 været afholdt et møde med bestyrelsen. Det daglige bindeled til Unionskontoret er klubchef Morten Kjær. Evaluering af Mesterskaber Efter to år med den nye mesterskabsstruktur er det indtrykket, at de fleste klubber har vænnet sig til den mere varierende placering af mesterskaberne. Det er dog en forudsætning, af kalenderen i så vid udstrækning som muligt løbende opdateres. 4

5 Svømmesektionen finder det mindst lige så frustrerende som klubberne, at de internationale mesterskaber dels ikke ligger på samme tid hvert år, men også at de både placeres meget sent samt, at de oven i købet ind imellem flyttes fra den oprindelige placering til en hel anden. Svømmesektionen er på trods af denne frustration fortsat af den opfattelse, at der skal være en så stor grad af sammenhæng mellem de nationale og de internationale mesterskaber som muligt specielt i den kommende tid hvor svømmesporten vil være under ekstra pres for at levere resultater, der kan sikre, at der fortsat er økonomi til at opfylde både de nuværende som kommende elitesvømmeres ønsker. Grand Prix serien blev startet i En af forudsætningerne for dens afvikling var en sponsor. I 2006 måtte vi konstatere, at Sanex ikke havde afsat midler til årets Grand Prix, og hvis det ikke lykkes at finde en anden sponsor i løbet af første halvdel af 2007, må svømmesektionen desværre indstille, at Grand Prix serien ophører igen. DM på langbane i 2006 blev afholdt i Helsingør. Arrangementet var en stor succes og står nu som det ideal, andre mesterskabsarrangører gerne vil overgå. Der var knap så mange udenlandske svømmere som i 2005, men vi har gode forhåbninger om, at der i 2007 atter vil være stor interesse fra de udenlandske klubber, idet DM på Langbane af FINA er blevet anerkendt som OL-kvalifikationsstævne. DM på Kortbane blev afviklet i Århus Svømmestadion. Her oplevede vi for første gang i denne hal problemer med manglende varmt vand samt klordampe og dårligt indeklima. Da det er anden gang svømmesektionen har været ude for problemer med indeklimaet, har vi undersøgt hvilke årsager, der kan være. Den væsentligste årsag er, at svømmehallernes ventilationssystem ikke er dimensioneret til den belastning, et mesterskab er. Her er der en høj koncentration af mennesker både i vandet som i hallen. Dette betyder, at der specielt i forbindelse med opvarmningen vil komme en kraftig forøget koncentration af klordampe i vandoverfladen samt, at temperaturen i hallen vil være højere end vanligt på grund af de mange mennesker i hallen, hvilket igen øger kravene til ventilationssystemet. Det vurderes ikke sandsynligt, at vi kan få kommunerne til at investere efter vores behov, så vi må fortsat arbejde med forebyggelse i form af fokus på hygiejne i og omkring bassinet samt belastning i det hele taget. Ved de sidste to års DM-L samt ved DM-K i 2006 har der været teknisk møde aftenen før stævnestart, flyvende start i indledende afsnit samt call-room under finaler. Det tekniske møde er fortsat ikke velbesøgt, hvilket muligvis skyldes, at en del klubber ikke er kommet frem til hallen på dette tidspunkt. Vi hører gerne hvor mødet bedst placeres. Brugen af call-room går efterhånden godt og opleves af de fleste svømmere som god træning før eventuel deltagelse i et internationalt mesterskab. De flyvende starter har givet mesterskaberne en mere dynamisk afvikling. Ved DM-K var det også første gang, der blev foretaget biomekaniske tests af samtlige finaledeltagere. Det er vores indtryk, at alle trænere var glade for at få del i resultaterne. Disse kan være en stor hjælp i det daglige arbejde, hvor det jo for det meste er de tekniske detaljer, der har betydning for det endelige resultat. De biomekaniske tests er indtil videre kun planlagt til at fortsætte i

6 Licenssystem, WinGrodan og Octo Statistik Det gamle licenssystem er nu udgået. Licenser håndteres nu mere automatisk som en del af Octo Statistik. Licensafregning fungerer på den måde, at der automatisk tjekkes, om svømmere ved mesterskaber har en aktiv licens. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil klubben blive opkrævet gebyr for licensen. Klubberne skal ikke længere oprette og forny licenser hvert år; men skal stadig melde om klubskifter. WinGrodan udvikles fortsat løbende, ligesom svømmesektionen gør et stort arbejde for, at resultatformidling sker hurtigt og optimalt, uanset om man er til stede ved stævnet eller sidder hjemme ved en pc. Stort set alle mesterskaber har nu resultatformidling via Livetiming, og vi kan se, at denne service bruges i stigende grad. Forudsætningen for dette er dog, at der er internetforbindelse i svømmehallen. Inde i hallen leveres resultaterne ved de nationale mesterskaber nu via en projektor. Dette har den fordel, at der er langt mere information tilgængeligt i hallen end, hvis der kun bruges scoreboard. Octo Statistik er det seneste program svømmesektionen har implementeret. Ud over det fungerer som national tidsdatabase, kan den enkelte klub udtrække egne resultater til Grodan Statistik og selv opstille alle former for lister, herunder ranglister. Ved årsskiftet havde 54 klubber licens til Octo Statistik. Svømmesektionen har valgt at ranglisterne på Dansk Svømmeunions hjemmeside offentliggøres med længere mellemrum, da man selv kan lave ranglister i Octo Statistik. Redaktør på ranglisterne til hjemmesiden er nu Caspar Henriksen fra Søllerød Svømmeklub. Svømmesektionen er meget glad for at Caspar har påtaget sig dette store arbejde. På Dansk Svømmeunions hjemmeside findes nu en værktøjskasse, hvor blivende informationer fastholdes, blandt andet mesterskabshåndbog, hjælpeværktøjer og blanketter til stævneafvikling. Stævner i aktivitetskalenderen får nu altid tilføjet stævnefil og resultatfil samtidig med indlæsning i Octo Statistik. Klubberne kan altså altid finde resultater fra stævner i aktivitetskalenderen i Octo Statistik. Regnskab 2006 Som det ses af det offentliggjorte regnskab, er årets resultat næsten kr. dårligere end budgetteret. En sådan afvigelse kræver dels en forklaring og dels en overvejelse af fremtiden. Både Dansk Svømmeunion som Eliteafdelingen er jo til en vis grad afhængig af det resultat, svømmesektionen præsterer. Svømmesektionen finder helt overordnet, at en del af resultatet skal bruges til udvikling af sektionens aktiviteter, men anerkender også at sektionen er med til at finansiere elitearbejdet et arbejde der også har stor betydning for svømmesektionen. De væsentligste grunde til det dårlige resultat er: Manglende fakturering af udgifter på knap kr. fra 2005 Manglende sponsorbidrag på kr. til brug for Grand Prix serien Ekstraordinært høje udgifter ved DM-L (blandt andet indkøb af projektor samt leje af bænke/stole) Fejlagtigt stort indkøb (af svømmesektionen) af tøj til unionsdommere Ekstraordinært høje udgifter til specielt indkvartering ved DM-H 6

7 Udgifterne til projektor og tøj er jo ikke spildt på nogen måde, men det uventet lave resultat af 2006 har medført, at svømmesektionen har endevendt budgettet for 2007 og derudover overvejer, om Grand Prix serien i sin nuværende form skal fortsætte i sæson 2007/2008. Dommerudvalget Dommerudvalget består uændret af Leo Lykke og Jens-Christian Iversen samt Arthur Brander som repræsentant for Region Øst og Walther Lundis som repræsentant for Region Vest. Der afholdes et årligt møde i udvalget samt et årligt dommerseminar. Lise Møller har deltaget i begge aktiviteter i Pr. 1. januar 2007 har Dansk Svømmeunion 26 unionsdommere og en starter. Alle besætter nøglefunktionerne ved svømmesektionens mesterskaber. Herudover er der i alt 135 klub-overdommere, som sikrer, at der fortsat kan rekrutteres unionsdommere. Der er tale om en mindre fremgang på syv klub-overdommere i forhold til I 2006 har vi sagt farvel til følgende unionsdommere: Randi og Flemming Iversen, Arthur og Anni Brander, Svend Aage Jensen samt Hanne Puggard. Tak for jeres indsats igennem rigtig mange år. Nye unionsdommere er Jan Lønne (Holbæk), Svend Sander (Skovbakken), Per Dideriksen (Opnør), Lone Mortensen (Aalborg) og Lars M Frederiksen (Næstved). Vi ønsker alle velkommen og siger tillykke med udnævnelsen. Fra 2006 er der kommet et sted på hjemmesiden hvor godkendte klub- og unionsoverdommeres navne offentliggøres. Her kan klubberne finde deres lokale unions- og kluboverdommer. Internationalt har dansk svømning igen været stærkt repræsenteret på bassinkanten i Jens-Christian Iversen deltog ved EJM på Mallorca, Jens Falkenberg var til EM i Ungarn, Bjørn Brander var til EM-kortbane i Finland og deltog ligeledes i FINA official seminar i Singapore. Det er også meddelt, at Jens Jensen er udtaget til VM på langbane i Australien, hvilket vi er meget stolte af og glade for. Udvalget har i 2006 diskuteret det stigende antal konflikter og episoder, som vi har oplevet ved Unionens mesterskaber. Udvalget har derfor sat fokus på uddannelse af overdommerne i konflikthåndtering og -løsning. Der stilles hele tiden større krav til overdommerne om altid at følge proceduren samtidig med at de opståede situationer tackles på en professionel og korrekt måde. Emnet blev grundigt gennemgået og drøftet på årets dommerseminar. Vi vil sætte yderligere fokus på dette emne i Udvalget afventer ligeledes arbejdet i svømmesektionen med udviklingen af et sæt etiske regler for svømmere, trænere, dommere og ledere. I 2007 forventes fokus ligeledes at være på implementeringen af den nye struktur for Dansk Svømmeunion. Her vil dommerudvalget fortsat være et aktivt udvalg under svømmesektionen. 7

8 Mastersudvalget 2006 blev et rigtig godt Mastersår! Masterssvømmerne havde nok aktiviteter at vælge imellem både ude og hjemme. I marts var West Swim vært ved DOM-K i Esbjerg - en opgave, som blev løst perfekt. I maj var Ishøj arrangør af det første DOM-L. Mange klubber havde ønsket, at Premasters fik mulighed for at svømme ved mastersstævner. De blev inviteret med for første gang, og det er ikke sidste gang, de er med. Som forberedelse til VM var der over sommeren arrangeret en fælles nordisk træningslejr på Club La Santa samt langbanetræning i Farum. I august drog 34 svømmere til San Francisco for at deltage i VM sammen med 8000 andre. De var en flot flok, der vakte opsigt, når de kom i ens træningsdragter med Danmark på ryggen. Ældste svømmer fra Danmark var 85 år. Året sluttede med NOM i Odense, hvor OSK igen havde formået at lavet et flot arrangement. Her blev også afholdt et stormøde, hvor masterssvømmerne kom med gode ideer, som mastersudvalget arbejder videre med. Resultater kan ses på Masters hjemmeside, og det er ikke få rekorder, der er sat i år både danske, nordiske europæiske og fire verdensrekorder. Vores hjemmeside er blevet bredere, den bliver hurtigt opdateret og indeholder nyttige oplysninger angående masterssvømning. WinGrodan kan nu også bruges til Masters mesterskaber. Hermed gik et stort ønske i opfyldelse. Den første prøve skete ved SRØ-masters i januar og forløb til alles tilfredshed. Vores rekordlister bliver nu hurtigt opdateret, hvilket er meget fint og vigtigt da masterssvømmerne er rekordhungrende og derfor følger meget med i, hvor der er mulighed for rekord. For at komme bredt ud til klubberne er der blevet gjort flittigt brug af SRØ-Info og Nyt i Vest. De to blade vil blive savnet, så vi håber der kommer lignende under den nye struktur. Hvad er det, der gør, at Masters til noget specielt? Det er blandt andet, at de uanset alder besidder en viljestyrke til at vinde, at forbedre sig, at være i form og at nyde det! En meget væsentlig ting er det sociale samvær, der er alle steder, hvor Masters er sammen. Tak til alle, der løfter i Masters. Det er ved jeres hjælp, at mastersarbejdet lykkes, og mængden af aktive vokser. Ny struktur og rekruttering Svømmesektionens hovedemne på det årlige internatmøde var, hvordan svømmesektionen skulle se ud, såfremt den nye struktur i Dansk Svømmeunion bliver vedtaget. Vi fandt det mest naturligt, at svømmesektionen blev opbygget omkring kerneområderne afvikling af mesterskaber, aktiviteter for masterssvømmere samt funktionen som dommer. 8

9 Herudover skulle de nødvendige supportfunktioner understøttes. Vi endte med et forslag bygget op omkring tre udvalg Mesterskabsudvalg, Dommerudvalg, Mastersudvalg samt en stabsfunktion, der varetager udvikling og drift af WinGrodan, Octo Statistik, el-tid samt resultatformidling ved mesterskaber. Da afvikling af mesterskaber er den største aktivitet, foreslås formanden for dette udvalg at være leder af sektionen. Sektionsledelsen foreslås at bestå af de tre udvalgsledere sammen med yderligere to medlemmer fra Mesterskabsudvalget. Sektionsledelsen skal arbejde med overordnede visioner og koordination samt hele det økonomiske område. Forslaget kan i skematisk form ses i bilag tre. Forslaget har været drøftet med de eksisterende udvalg, der har tilsluttet sig forslaget. Forslaget vil blive diskuteret på områdemødet, såfremt den nye struktur vedtages på generalforsamlingen. Uanset om den nye struktur vedtages eller ej, trænger emnet rekruttering sig på. De nuværende medlemmer af svømmesektionen og de tilknyttede sagsbehandlere har pålagt sig selv mange opgaver og har stadig ambitioner om at øge niveauet for mesterskaber yderligere. Alle har været aktive i mange år, og alle har krævende civile job. Alle er fortsat villige til at løfte en opgave, men finder også at det vil være rigtigt at opgaverne spredes på flere hænder. Den nye struktur lægger op til at tilknytte en større kreds af enkeltpersoner, der varetager nøje definerede arbejdsopgaver. Vi håber, at områdemødet sammen med os vil drøfte, hvorledes vi breder arbejdsopgaverne ud på flere hænder og dermed også sikrer rekruttering til både udvalg som sektionsledelse. Afslutning For at sikre at flere kommer til orde vil Svømmesektionen i år give plads for diskussion af beretningen med fokus på særlige emner i mindre grupper. Svømmesektionen ser derfor frem til en særlig god og livlig debat på årets møde. Til sidst skal der rettes en stor tak til alle, der bidrager til Svømmesektionens arbejde. Specielt går vores tanker til Bent Birkemose, som vi måtte tage afsked med i oktober måned. Bent var ét af de mennesker, der har ydet en stor og uselvisk indsats for alle såvel svømmere, trænere som ledere. Svømmesektionen er glade for, at vi nåede at tildele Bent Unionens ærestegn på sidste års områdemøde. Alle der har ydet en stor arbejdsindsats skal dog have en tak og et klap på skulderen. Vi håber, I fortsat vil være med. En særlig tak skal rettes til medarbejderne på Unionskontoret. De er vores nærmeste hjælpere og yder altid en hurtig hjælp med et smil. 9

10 BILAG 2 Målsætning(MS) / handleplaner(hp) 2007/2008 * Markerer at handleplan er iværksat. MESTERSKABER MS Sikre at mesterskabstilbuddet er tidssvarende, behovsopfyldende, fleksibelt og udgørende et kontinuum fra bredde til elite *HP1 MS *HP2 MS *HP 3 *HP 4 MS HP 5 Løbende evaluering af den gennemførte ændrede struktur pr. januar 2005, SVSK skal afvikle mesterskaber af høj kvalitet, men samtidig i rimeligt omfang bidrage økonomisk til unionens elitearbejde. SVSK vil arbejde med kvalitetssikring af alle mesterskaber. Med udgangspunkt i den nye Mesterskabshåndbog og gennem samarbejde med den arrangerende klub sikres at arrangementet lever op til en given standard. Svømmesektionen vil arbejde for en tidssvarende it-strategi med datakonsistens og udbrede kendskabet til mulighederne Oplyse om brug og derved fremme kendskab. Beskrive sektionens behov til fremtidige IT-løsninger Løbende forbedre kvalitet og funktionalitet på sektionens hjemmeside. Svømmesektionen vil sikre implementering af relevante punkter i DIF s etiske kodeks i forhold til svømmemesterskaber Udarbejde etisk kodeks for svømning. MASTERS MS At udbrede kendskabet til disciplinen Mastersvømning. HP 6 HP 7 Udarbejdelse af information til alle klubber, der beskriver Mastersvømning og indeholdende terminsliste for afholdelse af arrangementer. Pointere Mastersvømningens både sociale og konkurrencemæssige aspekt. Information evt. med hjælp af Dansk Svømmeunions informationsmedarbejder. Udarbejdelse af materiale til alle klubber med opfordring til at optage Mastersvømning i undervisningsplanen (motionshold). Være klubberne behjælpelige med organisation af haltid m.v. 10

11 KOMMUNIKATION MS Forbedre intern og ekstern kommunikation. *HP 8 Udvide og tydeliggøre Menu-funktionen på hjemmeside. Sikre at Holdledere/trænere har let og forståelig adgang til de relevante regler og bestemmelser. KLUBBER MS Dialog med klubberne i et mindre stift forum end fagområdemødet. *HP 9 MS *HP 10 Svømmesektionen vil løbende evaluere mesterskabsstrukturen og drøfte det etiske kodeks med klubberne. Svømmesektionen ønsker at gøre områdemødet mindre formelt. Relevante informationer forefindes ved sæsonstart. Udnyttelse af hjemmeside og Svømmepost således at alle nødvendige oplysninger er tilgængelige for de, der skal bruge dem. IT - LØSNINGER MS. Der skal løbende arbejdes med og udvikles værktøjer til brug for stævneafvikling samt resultatformidling. Informationer om sektionens område skal være tilgængelige på hjemmesiden. HP 11 HP 12 Sikre at involverede personer har relevante informationer og er forankret i organisationen. Sikre finansiering af Octo Open i drift ÅBENT VAND MS Dansk Svømmeunion skal være mest vidende om åbent vand arrangementer i Danmark, og være medarrangør af åbent vand svømning i alle dele af landet. HP 13 Svømmesektionen vil være med til at sikre, at de relevante personer får tilgang til den nødvendige information om svømning i Åbent Vand. HP 14 MS Svømmesektionen vil være med til at sikre at en arrangementsgruppe indhenter den nødvendige viden og erfaring til at kunne afholdes Åbent Vand stævner af høj kvalitet. Dansk Svømmeunion vil arbejde på at få VM i åbent vand til København i

12 HP 15 MS *HP 16 Svømmesektionen vil arbejde for at få en afdeling af World Cup i Åbent Vand til København i 2009 Registrering af rekorder for svømning i Åbent Vand. Indhente de nødvendige informationer også af mere historisk karakter, og offentliggøre disse på hjemmesiden. 12

13 BILAG 3 Svømmesektionens fremtidige struktur og opgaver Svømmesektionen arrangerer events som eksamener for de svømmere der er over klubmesterskabs niveau og under EM og VM niveau. Dommergruppen hører naturligt hjemme i svømmesektionen. Fast repræsentation i Sektionsledelsen. Masters skal fortsat være placeret i svømmesektionen. Fast repræsentant i Sektionsledelsen. Tilknytning til eliteafdeling og DSTS/trænere skal afklares endeligt (hvilke udvalg/ledelsen). Kontakten til bestyrelsen foregår via Sektionsledelsen. Sektionsledelsen varetager overordnede opgaver som politik, visioner, koordination, budget og lignende. El-tid ligger under Teknik & Materiel Serviceaftale om mesterskaber i mesterskabsfolderen + DM-H stævner iflg. Aftale. På sigt kunne hardware-delen af Octo og WinGrodan også placeres under Teknik og Materiel. Åbent vand arrangementer lægges i breddesektionen. Åben Vand svømmere på internationalt niveau håndteres i Svømmesektionen, såfremt de ikke er på Team Danmark niveau, hvor Eliteafdelingen tager over. Alle både ledere af de enkelte udvalg som medlemmer skal vælges på områdemødet. De enkelte udvalg kan indstille medlemmer. Alle udvalg kan supplere sig med ad hoc arbejdskraft enten som enkeltpersoner eller som grupper. Octo/WinGrodan gruppen er en arbejdsgruppe med en stabsfunktion i forhold til Svømmesektionen. Lederen af Mesterskabsudvalget er leder af Svømmesektionen. 13

14 BILAG 3 Sektionsledelse Ledere fra de 3 udvalg + 2 fra Mesterskabsudvalg Octo/WinGrodan arb.gruppe Mesterskabsudvalg Leder + 4 medlemmer (heraf to geografiske kontaktpersoner) Alle vælges på områdemøde Dommerudvalg Leder (unionsdommer) + 2 medlemmer, der også er geografiske kontaktpersoner Alle vælges på områdemødet. Mastersudvalg Leder + 2 medlemmer Alle vælges på områdemødet 14

15 BILAG 4 Forslag fra DSTS om ændring af DM for Hold Åben Klasse Det overordnede formål er at forbedre mulighederne for såvel nationale som personlige rekorder. Måden at opnå dette er ved at reducere antallet af starter for den enkelte svømmer samtidig med at det samlede antal starter pr. hold reduceres en smule. I det nuværende regelsæt er der et minimumsbehov for otte svømmere af hvert køn for at kunne deltage med to svømmere i hvert individuelt løb og med et hold i hver holdkap. Hver svømmer på max. deltage i fem individuelle løb og fire holdkap. DSTS s forslag indebærer, at hver svømmer højst må deltage i fire individuelle løb og to holdkap. Hvis det fortsat skal være muligt med et hold bestående af minimum otte svømmere af hvert køn, skal antallet af løb reduceres. Dette foreslås gjort både ved at reducere i antallet af løb samt ved at hver deltagende klub før stævnestart meddeler i hvilke to løb for hvert køn klubben ikke ønsker at opstille. For de løb hvor der ikke deltages gives 0 point. Intet hold må stille op i alle løb - de to starter pr køn i individuelle løb skal fjernes. Det nuværende løbsprogram omfatter samtlige mulige individuelle løb fraset den begrænsning at 800 m fri kun svømmes af damer og 1500 fri kun af herrer. Dette giver 17 individuelle løb til hvert køn og dermed et krav om i alt 34 starter. I DSTS s forslag er de samme individuelle løb, men hvert hold skal afmelde to individuelle starter pr. køn. Der vil altså fortsat kunne være 17 individuelle løb pr. køn, men kravet er nu 32 starter (otte svømmere med hver fire individuelle starter). I det gældende program er følgende holdkapper: 4x50, 4x100 og 4x200 fri, 4x100 bryst, 4x100 ryg, 4x100 fly og 4x100 HM - i alt syv holdkapper pr. køn. Hver svømmer kan deltage i op til fire holdkapper. I DSTS s forslag er der følgende holdkapper: 4x200 fri, 4x50 og 4x100 HM - altså i alt tre holdkapper pr. køn. Hver svømmer kan deltage i to holdkapper. Forslag til løbsprogram 1. stævneafsnit 1+ 2) 100 fri 3+ 4) 200 IM 5+ 6) 50 ryg 6+ 7) 400 fri 8+ 9) 4x50 hm 2. stævneafsnit 10+11) 100 ryg 12+13) 200 bryst 14+15) 50 fly 16+17) 200 fri 18+19) 100 IM 3. stævneafsnit 20+21) 100 fly 22+23) 400 IM 24+25) 50 bryst 26+27) 200 ryg 28+29) 4x200 fri 4. stævneafsnit 30+31) 100 bryst 32+33) 200 fly 34+35) 50 fri 36+37) 8/1500 fri 38+39) 4x100 HM 15

16 BILAG 5 Forslag fra Svømmeklubben KVIK Kastrup dels til diskussion og dels til ændring af Mesterskabsbestemmelser for Svømning Henstilling til svømmesektionen: Retten til at kvalificere sig til DM på kortbane gennem de regionale kortbanemesterskaber bortfalder. Der indføres et arrangørtilskud på kr ,- pr. stævnedag ved afvikling af nationale og regionale mesterskaber. Beløbet finansieres gennem mesterskabsgebyret, og kan frit anvendes af den eller arrangerende klubber. Svømmesektionen opfordres desuden til at omlægge finansiering af eliteafdelingens tilskud ved at nedsætte anmeldelsesafgifterne ved mesterskaber, og forhøje licens og registreringsafgifterne, således af mesterskabsøkonomien i større grad hviler i sig selv. Mesterskabsbestemmelserne DM på langbane Gammel tekst d. Afvikling Danmarksmesterskaberne på Langbane afgøres i et arrangement, som også omfatter Danske Junior Mesterskaber (DJM-L) Mesterskaberne placeres i forbindelse med påsken normalt på en lørdag, søndag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Ny tekst d. Afvikling Danmarksmesterskaberne på Langbane afgøres i et arrangement, som også omfatter Danske Junior Mesterskaber (DJM-L) Mesterskaberne skal placeres i forbindelse med påsken startende lørdag før palmesøndag og sluttende skærtorsdag. Mesterskabsbestemmelserne Danske Årgangs Mesterskaber Gammel tekst c. Afvikling Mesterskaberne afvikles på kortbane (25 m) med mindst 6 baner. Ny tekst c. Afvikling Mesterskaberne afvikles normalt på kortbane (25 m) med mindst 6 baner, men gruppe 1 kan afvikles på langbane. Ved afvikling på langbane bortfalder 4x50 m holdkapperne, og der kan indlægges 2 pauser pr. dag á 15 minutter til afsvømning, såfremt afsvømningsfaciliteter ikke forefindes i anlægget. 16

17 Forretningsordenen afsnit 4 Gammel tekst Områdemødet kan endvidere beslutte, at der kan opkræves en registreringsafgift for aktive, der deltager der deltager i mesterskaber og turneringer under Dansk Svømmeunion herunder også regionerne. Ny. tekst Områdemødet kan endvidere beslutte, at der opkræves en mindre registreringsafgift for svømmere, der deltager i klubstævner anmeldt til Dansk Svømmeunion. Samtidig kan det besluttes, at der opkræves en licensafgift for svømmere, der deltager i mesterskaber under dansk Svømmeunion herunder også regionerne. 17

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion 2008 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3. Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 11. marts 2005 1/10 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 11. marts 2005 1/10 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 11. marts 2005 1/10 Nummer 2, 13. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 31. marts 2005 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014 s Årsberetning 2014 Årsberetning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Beretning 2013-2014 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010

BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BERETNINGER SÆSONEN 2009-2010 BESTYRELSENS BERETNING Stævner: Som jeg lagde ud med i min beretning sidste år, så det sløjt ud med stævner i vores lokalunion, men det skal jeg love for, der er rådet bod

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers REFERAT AF TROAS GENERALFORSAMLING 2014 Søndag d. 23. marts 2014 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN Til stede: 19 deltagere/stemmer 1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. Bestyrelsen indstiller Uffe V.

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen

Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen Forældrehåndbog konkurrenceafdelingen 1 FORÆLDREHÅNDBOG KONKURRENCEAFDELINGEN 1 Forord 4 Holdene i MK-31: 4 Talent 2 4 Talent 1 6 Konkurrence I 8 Konkurrence 2 10 Årets gang 12 Kommunikation i K-afdelingen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014

DCU Distrikt Sjælland Referat af årsmøde 22. november 2014 Tilstede: Amager CR, CK Kronborg, CC Hillerød, CK Fix, DBC, DMK, Greve CC, HFCK, Kalundborg CC, KCK, LFCK, Næstved BC, Politiets IF Kbh., Roskilde CR, Roskilde MTB, Slagelse CR, Sorø BC, Tissø CR, VFC,

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere