SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12"

Transkript

1 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Sektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 4 9 Efter behandling af beretningen vil der blive drøftelse af følgende emner i minde grupper: Evaluering af mesterskabsstrukturen herunder relationen til internationale mesterskaber Skal Svømmesektionen arbejde for en ændring af juniorårgangene således, at juniorerne bliver ældre end nu? Skal der arrangeres møder mellem Svømmesektionen og klubberne rundt om i landet? Hvis ja, med hvilke emner og hvornår? Er der ønske om et langbanestævne 8. og 9. december 2007? 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne Orientering om sektionens regnskab og budget 5. Behandling af indkomne forslag a) Forslag fra DSTS vedrørende DM-H Åben Klasse fremgår af bilag 4 på side 15 b) Forslag fra Svømmeklubben KVIK Kastrup fremgår af bilag 5 på siderne Øvrige emner til drøftelse Finansiering af konkurrence-analysetestning ved DM-L og DM-K bilag vedlagt 7. Valg af Sektionsleder Vælges kun i lige år. 8. Valg af øvrige medlemmer til sektionens ledelse Marianne Rom afgår efter tur, og er villig til genvalg Svend Sander afgår efter tur, og er villig til genvalg 9. Eventuelt 1

2 DAGSORDEN hvis ny struktur 1. Valg af dirigent 2. Sektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 4 9 Efter behandling af beretningen vil der blive drøftelse af følgende emner i minde grupper: Evaluering af mesterskabsstrukturen herunder relationen til internationale mesterskaber Skal Svømmesektionen arbejde for en ændring af juniorårgangene således at juniorerne bliver ældre end nu? Skal der arrangeres møder mellem Svømmesektionen og klubberne rundt om i landet? Hvis ja, med hvilke emner og hvornår? Er der ønske om et langbanestævne 8. og 9. december 2007? 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne Orientering om sektionens regnskab og budget 5. Behandling af indkomne forslag a) Forslag fra Svømmesektionen vedrørende struktur fremgår af bilag 3 på siderne b) Forslag fra DSTS vedr. DM-H Åben Klasse fremgår af bilag 4 på side 15 c) Forslag fra Svømmeklubben KVIK Kastrup fremgår af bilag 5 på siderne Øvrige emner til drøftelse Finansiering af konkurrenceanalysetestning ved DM-L og DM-K bilag vedlagt 7. Valg af Sektionsleder Sektionslederen er også formand for Mesterskabsudvalget. Valget er for 1 år 8. Valg af øvrige medlemmer til sektionens ledelse samt udvalg a) Valg af formand for Dommerudvalg Valget er for 2 år b) Valg af formand for Mastersudvalg Valget er for 2 år c) Valg af 4 medlemmer til Mesterskabsudvalget 2 vælges for 2 år og 2 vælges for 1 år 2

3 d) Valg af 2 medlemmer til Dommerudvalget 1 vælges for 2 år og 1 vælges for 1 år e) Valg af 2 medlemmer til Mastersudvalget 1 vælges for 2 år og 1 vælges for 1 år 9. Eventuelt 3

4 BILAG 1 Svømmesektionens Beretning for 2006 Lise Møller (Sektionsleder) Marianne Rom (Medlem) Svend Sander (Medlem + repræsentant for Region Vest) Jette Sulsbrück (Svømmeleder i Region Øst) Lise H. Petersen (Sagsbehandler Region Vest) Connie Florin (Sagsbehandler Region Øst) Lars Jørgensen (Bestyrelsens repræsentant) SEKTIONENS BERETNING v/lise Møller Svømmesektionen har i det forløbne år afholdt tre aftenmøder, ét kravtidsmøde samt et internatmøde. Herudover holdes altid et møde i forbindelse med Områdemødet. Til sektionens møder indbydes altid elitechef Lars Sørensen samt indtil oktober måned 2006 en repræsentant for Dansk Svømme Træner Sammenslutning (DSTS). Kristian Mikkelsen ophørte efter eget ønske med at være fast repræsentant, og siden er information sendt direkte til DSTS s formand Bo Jacobsen. Svømmesektionen finder det rigtigt, at så bred en kreds har mulighed for at deltage i møderne, og er glad for de faste samarbejdspartere. Svømmesektionen vil dog gerne have en bredere dialog med både ledere og trænere. Svømmesektionen har desuden to faste udvalg dommerudvalget og mastersudvalget. Lise Møller deltager fast i dommerudvalgets møder samt i det årlige seminar. Marianne Rom er kontaktperson til mastersudvalget og deltager i deres møder efter behov. Herudover holdes der årligt et fællesmøde mellem Svømmesektionen og mastersudvalget. Lise Møller deltager desuden i relevante møder med eliteafdelingen. Der har i 2006 været afholdt et møde med bestyrelsen. Det daglige bindeled til Unionskontoret er klubchef Morten Kjær. Evaluering af Mesterskaber Efter to år med den nye mesterskabsstruktur er det indtrykket, at de fleste klubber har vænnet sig til den mere varierende placering af mesterskaberne. Det er dog en forudsætning, af kalenderen i så vid udstrækning som muligt løbende opdateres. 4

5 Svømmesektionen finder det mindst lige så frustrerende som klubberne, at de internationale mesterskaber dels ikke ligger på samme tid hvert år, men også at de både placeres meget sent samt, at de oven i købet ind imellem flyttes fra den oprindelige placering til en hel anden. Svømmesektionen er på trods af denne frustration fortsat af den opfattelse, at der skal være en så stor grad af sammenhæng mellem de nationale og de internationale mesterskaber som muligt specielt i den kommende tid hvor svømmesporten vil være under ekstra pres for at levere resultater, der kan sikre, at der fortsat er økonomi til at opfylde både de nuværende som kommende elitesvømmeres ønsker. Grand Prix serien blev startet i En af forudsætningerne for dens afvikling var en sponsor. I 2006 måtte vi konstatere, at Sanex ikke havde afsat midler til årets Grand Prix, og hvis det ikke lykkes at finde en anden sponsor i løbet af første halvdel af 2007, må svømmesektionen desværre indstille, at Grand Prix serien ophører igen. DM på langbane i 2006 blev afholdt i Helsingør. Arrangementet var en stor succes og står nu som det ideal, andre mesterskabsarrangører gerne vil overgå. Der var knap så mange udenlandske svømmere som i 2005, men vi har gode forhåbninger om, at der i 2007 atter vil være stor interesse fra de udenlandske klubber, idet DM på Langbane af FINA er blevet anerkendt som OL-kvalifikationsstævne. DM på Kortbane blev afviklet i Århus Svømmestadion. Her oplevede vi for første gang i denne hal problemer med manglende varmt vand samt klordampe og dårligt indeklima. Da det er anden gang svømmesektionen har været ude for problemer med indeklimaet, har vi undersøgt hvilke årsager, der kan være. Den væsentligste årsag er, at svømmehallernes ventilationssystem ikke er dimensioneret til den belastning, et mesterskab er. Her er der en høj koncentration af mennesker både i vandet som i hallen. Dette betyder, at der specielt i forbindelse med opvarmningen vil komme en kraftig forøget koncentration af klordampe i vandoverfladen samt, at temperaturen i hallen vil være højere end vanligt på grund af de mange mennesker i hallen, hvilket igen øger kravene til ventilationssystemet. Det vurderes ikke sandsynligt, at vi kan få kommunerne til at investere efter vores behov, så vi må fortsat arbejde med forebyggelse i form af fokus på hygiejne i og omkring bassinet samt belastning i det hele taget. Ved de sidste to års DM-L samt ved DM-K i 2006 har der været teknisk møde aftenen før stævnestart, flyvende start i indledende afsnit samt call-room under finaler. Det tekniske møde er fortsat ikke velbesøgt, hvilket muligvis skyldes, at en del klubber ikke er kommet frem til hallen på dette tidspunkt. Vi hører gerne hvor mødet bedst placeres. Brugen af call-room går efterhånden godt og opleves af de fleste svømmere som god træning før eventuel deltagelse i et internationalt mesterskab. De flyvende starter har givet mesterskaberne en mere dynamisk afvikling. Ved DM-K var det også første gang, der blev foretaget biomekaniske tests af samtlige finaledeltagere. Det er vores indtryk, at alle trænere var glade for at få del i resultaterne. Disse kan være en stor hjælp i det daglige arbejde, hvor det jo for det meste er de tekniske detaljer, der har betydning for det endelige resultat. De biomekaniske tests er indtil videre kun planlagt til at fortsætte i

6 Licenssystem, WinGrodan og Octo Statistik Det gamle licenssystem er nu udgået. Licenser håndteres nu mere automatisk som en del af Octo Statistik. Licensafregning fungerer på den måde, at der automatisk tjekkes, om svømmere ved mesterskaber har en aktiv licens. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil klubben blive opkrævet gebyr for licensen. Klubberne skal ikke længere oprette og forny licenser hvert år; men skal stadig melde om klubskifter. WinGrodan udvikles fortsat løbende, ligesom svømmesektionen gør et stort arbejde for, at resultatformidling sker hurtigt og optimalt, uanset om man er til stede ved stævnet eller sidder hjemme ved en pc. Stort set alle mesterskaber har nu resultatformidling via Livetiming, og vi kan se, at denne service bruges i stigende grad. Forudsætningen for dette er dog, at der er internetforbindelse i svømmehallen. Inde i hallen leveres resultaterne ved de nationale mesterskaber nu via en projektor. Dette har den fordel, at der er langt mere information tilgængeligt i hallen end, hvis der kun bruges scoreboard. Octo Statistik er det seneste program svømmesektionen har implementeret. Ud over det fungerer som national tidsdatabase, kan den enkelte klub udtrække egne resultater til Grodan Statistik og selv opstille alle former for lister, herunder ranglister. Ved årsskiftet havde 54 klubber licens til Octo Statistik. Svømmesektionen har valgt at ranglisterne på Dansk Svømmeunions hjemmeside offentliggøres med længere mellemrum, da man selv kan lave ranglister i Octo Statistik. Redaktør på ranglisterne til hjemmesiden er nu Caspar Henriksen fra Søllerød Svømmeklub. Svømmesektionen er meget glad for at Caspar har påtaget sig dette store arbejde. På Dansk Svømmeunions hjemmeside findes nu en værktøjskasse, hvor blivende informationer fastholdes, blandt andet mesterskabshåndbog, hjælpeværktøjer og blanketter til stævneafvikling. Stævner i aktivitetskalenderen får nu altid tilføjet stævnefil og resultatfil samtidig med indlæsning i Octo Statistik. Klubberne kan altså altid finde resultater fra stævner i aktivitetskalenderen i Octo Statistik. Regnskab 2006 Som det ses af det offentliggjorte regnskab, er årets resultat næsten kr. dårligere end budgetteret. En sådan afvigelse kræver dels en forklaring og dels en overvejelse af fremtiden. Både Dansk Svømmeunion som Eliteafdelingen er jo til en vis grad afhængig af det resultat, svømmesektionen præsterer. Svømmesektionen finder helt overordnet, at en del af resultatet skal bruges til udvikling af sektionens aktiviteter, men anerkender også at sektionen er med til at finansiere elitearbejdet et arbejde der også har stor betydning for svømmesektionen. De væsentligste grunde til det dårlige resultat er: Manglende fakturering af udgifter på knap kr. fra 2005 Manglende sponsorbidrag på kr. til brug for Grand Prix serien Ekstraordinært høje udgifter ved DM-L (blandt andet indkøb af projektor samt leje af bænke/stole) Fejlagtigt stort indkøb (af svømmesektionen) af tøj til unionsdommere Ekstraordinært høje udgifter til specielt indkvartering ved DM-H 6

7 Udgifterne til projektor og tøj er jo ikke spildt på nogen måde, men det uventet lave resultat af 2006 har medført, at svømmesektionen har endevendt budgettet for 2007 og derudover overvejer, om Grand Prix serien i sin nuværende form skal fortsætte i sæson 2007/2008. Dommerudvalget Dommerudvalget består uændret af Leo Lykke og Jens-Christian Iversen samt Arthur Brander som repræsentant for Region Øst og Walther Lundis som repræsentant for Region Vest. Der afholdes et årligt møde i udvalget samt et årligt dommerseminar. Lise Møller har deltaget i begge aktiviteter i Pr. 1. januar 2007 har Dansk Svømmeunion 26 unionsdommere og en starter. Alle besætter nøglefunktionerne ved svømmesektionens mesterskaber. Herudover er der i alt 135 klub-overdommere, som sikrer, at der fortsat kan rekrutteres unionsdommere. Der er tale om en mindre fremgang på syv klub-overdommere i forhold til I 2006 har vi sagt farvel til følgende unionsdommere: Randi og Flemming Iversen, Arthur og Anni Brander, Svend Aage Jensen samt Hanne Puggard. Tak for jeres indsats igennem rigtig mange år. Nye unionsdommere er Jan Lønne (Holbæk), Svend Sander (Skovbakken), Per Dideriksen (Opnør), Lone Mortensen (Aalborg) og Lars M Frederiksen (Næstved). Vi ønsker alle velkommen og siger tillykke med udnævnelsen. Fra 2006 er der kommet et sted på hjemmesiden hvor godkendte klub- og unionsoverdommeres navne offentliggøres. Her kan klubberne finde deres lokale unions- og kluboverdommer. Internationalt har dansk svømning igen været stærkt repræsenteret på bassinkanten i Jens-Christian Iversen deltog ved EJM på Mallorca, Jens Falkenberg var til EM i Ungarn, Bjørn Brander var til EM-kortbane i Finland og deltog ligeledes i FINA official seminar i Singapore. Det er også meddelt, at Jens Jensen er udtaget til VM på langbane i Australien, hvilket vi er meget stolte af og glade for. Udvalget har i 2006 diskuteret det stigende antal konflikter og episoder, som vi har oplevet ved Unionens mesterskaber. Udvalget har derfor sat fokus på uddannelse af overdommerne i konflikthåndtering og -løsning. Der stilles hele tiden større krav til overdommerne om altid at følge proceduren samtidig med at de opståede situationer tackles på en professionel og korrekt måde. Emnet blev grundigt gennemgået og drøftet på årets dommerseminar. Vi vil sætte yderligere fokus på dette emne i Udvalget afventer ligeledes arbejdet i svømmesektionen med udviklingen af et sæt etiske regler for svømmere, trænere, dommere og ledere. I 2007 forventes fokus ligeledes at være på implementeringen af den nye struktur for Dansk Svømmeunion. Her vil dommerudvalget fortsat være et aktivt udvalg under svømmesektionen. 7

8 Mastersudvalget 2006 blev et rigtig godt Mastersår! Masterssvømmerne havde nok aktiviteter at vælge imellem både ude og hjemme. I marts var West Swim vært ved DOM-K i Esbjerg - en opgave, som blev løst perfekt. I maj var Ishøj arrangør af det første DOM-L. Mange klubber havde ønsket, at Premasters fik mulighed for at svømme ved mastersstævner. De blev inviteret med for første gang, og det er ikke sidste gang, de er med. Som forberedelse til VM var der over sommeren arrangeret en fælles nordisk træningslejr på Club La Santa samt langbanetræning i Farum. I august drog 34 svømmere til San Francisco for at deltage i VM sammen med 8000 andre. De var en flot flok, der vakte opsigt, når de kom i ens træningsdragter med Danmark på ryggen. Ældste svømmer fra Danmark var 85 år. Året sluttede med NOM i Odense, hvor OSK igen havde formået at lavet et flot arrangement. Her blev også afholdt et stormøde, hvor masterssvømmerne kom med gode ideer, som mastersudvalget arbejder videre med. Resultater kan ses på Masters hjemmeside, og det er ikke få rekorder, der er sat i år både danske, nordiske europæiske og fire verdensrekorder. Vores hjemmeside er blevet bredere, den bliver hurtigt opdateret og indeholder nyttige oplysninger angående masterssvømning. WinGrodan kan nu også bruges til Masters mesterskaber. Hermed gik et stort ønske i opfyldelse. Den første prøve skete ved SRØ-masters i januar og forløb til alles tilfredshed. Vores rekordlister bliver nu hurtigt opdateret, hvilket er meget fint og vigtigt da masterssvømmerne er rekordhungrende og derfor følger meget med i, hvor der er mulighed for rekord. For at komme bredt ud til klubberne er der blevet gjort flittigt brug af SRØ-Info og Nyt i Vest. De to blade vil blive savnet, så vi håber der kommer lignende under den nye struktur. Hvad er det, der gør, at Masters til noget specielt? Det er blandt andet, at de uanset alder besidder en viljestyrke til at vinde, at forbedre sig, at være i form og at nyde det! En meget væsentlig ting er det sociale samvær, der er alle steder, hvor Masters er sammen. Tak til alle, der løfter i Masters. Det er ved jeres hjælp, at mastersarbejdet lykkes, og mængden af aktive vokser. Ny struktur og rekruttering Svømmesektionens hovedemne på det årlige internatmøde var, hvordan svømmesektionen skulle se ud, såfremt den nye struktur i Dansk Svømmeunion bliver vedtaget. Vi fandt det mest naturligt, at svømmesektionen blev opbygget omkring kerneområderne afvikling af mesterskaber, aktiviteter for masterssvømmere samt funktionen som dommer. 8

9 Herudover skulle de nødvendige supportfunktioner understøttes. Vi endte med et forslag bygget op omkring tre udvalg Mesterskabsudvalg, Dommerudvalg, Mastersudvalg samt en stabsfunktion, der varetager udvikling og drift af WinGrodan, Octo Statistik, el-tid samt resultatformidling ved mesterskaber. Da afvikling af mesterskaber er den største aktivitet, foreslås formanden for dette udvalg at være leder af sektionen. Sektionsledelsen foreslås at bestå af de tre udvalgsledere sammen med yderligere to medlemmer fra Mesterskabsudvalget. Sektionsledelsen skal arbejde med overordnede visioner og koordination samt hele det økonomiske område. Forslaget kan i skematisk form ses i bilag tre. Forslaget har været drøftet med de eksisterende udvalg, der har tilsluttet sig forslaget. Forslaget vil blive diskuteret på områdemødet, såfremt den nye struktur vedtages på generalforsamlingen. Uanset om den nye struktur vedtages eller ej, trænger emnet rekruttering sig på. De nuværende medlemmer af svømmesektionen og de tilknyttede sagsbehandlere har pålagt sig selv mange opgaver og har stadig ambitioner om at øge niveauet for mesterskaber yderligere. Alle har været aktive i mange år, og alle har krævende civile job. Alle er fortsat villige til at løfte en opgave, men finder også at det vil være rigtigt at opgaverne spredes på flere hænder. Den nye struktur lægger op til at tilknytte en større kreds af enkeltpersoner, der varetager nøje definerede arbejdsopgaver. Vi håber, at områdemødet sammen med os vil drøfte, hvorledes vi breder arbejdsopgaverne ud på flere hænder og dermed også sikrer rekruttering til både udvalg som sektionsledelse. Afslutning For at sikre at flere kommer til orde vil Svømmesektionen i år give plads for diskussion af beretningen med fokus på særlige emner i mindre grupper. Svømmesektionen ser derfor frem til en særlig god og livlig debat på årets møde. Til sidst skal der rettes en stor tak til alle, der bidrager til Svømmesektionens arbejde. Specielt går vores tanker til Bent Birkemose, som vi måtte tage afsked med i oktober måned. Bent var ét af de mennesker, der har ydet en stor og uselvisk indsats for alle såvel svømmere, trænere som ledere. Svømmesektionen er glade for, at vi nåede at tildele Bent Unionens ærestegn på sidste års områdemøde. Alle der har ydet en stor arbejdsindsats skal dog have en tak og et klap på skulderen. Vi håber, I fortsat vil være med. En særlig tak skal rettes til medarbejderne på Unionskontoret. De er vores nærmeste hjælpere og yder altid en hurtig hjælp med et smil. 9

10 BILAG 2 Målsætning(MS) / handleplaner(hp) 2007/2008 * Markerer at handleplan er iværksat. MESTERSKABER MS Sikre at mesterskabstilbuddet er tidssvarende, behovsopfyldende, fleksibelt og udgørende et kontinuum fra bredde til elite *HP1 MS *HP2 MS *HP 3 *HP 4 MS HP 5 Løbende evaluering af den gennemførte ændrede struktur pr. januar 2005, SVSK skal afvikle mesterskaber af høj kvalitet, men samtidig i rimeligt omfang bidrage økonomisk til unionens elitearbejde. SVSK vil arbejde med kvalitetssikring af alle mesterskaber. Med udgangspunkt i den nye Mesterskabshåndbog og gennem samarbejde med den arrangerende klub sikres at arrangementet lever op til en given standard. Svømmesektionen vil arbejde for en tidssvarende it-strategi med datakonsistens og udbrede kendskabet til mulighederne Oplyse om brug og derved fremme kendskab. Beskrive sektionens behov til fremtidige IT-løsninger Løbende forbedre kvalitet og funktionalitet på sektionens hjemmeside. Svømmesektionen vil sikre implementering af relevante punkter i DIF s etiske kodeks i forhold til svømmemesterskaber Udarbejde etisk kodeks for svømning. MASTERS MS At udbrede kendskabet til disciplinen Mastersvømning. HP 6 HP 7 Udarbejdelse af information til alle klubber, der beskriver Mastersvømning og indeholdende terminsliste for afholdelse af arrangementer. Pointere Mastersvømningens både sociale og konkurrencemæssige aspekt. Information evt. med hjælp af Dansk Svømmeunions informationsmedarbejder. Udarbejdelse af materiale til alle klubber med opfordring til at optage Mastersvømning i undervisningsplanen (motionshold). Være klubberne behjælpelige med organisation af haltid m.v. 10

11 KOMMUNIKATION MS Forbedre intern og ekstern kommunikation. *HP 8 Udvide og tydeliggøre Menu-funktionen på hjemmeside. Sikre at Holdledere/trænere har let og forståelig adgang til de relevante regler og bestemmelser. KLUBBER MS Dialog med klubberne i et mindre stift forum end fagområdemødet. *HP 9 MS *HP 10 Svømmesektionen vil løbende evaluere mesterskabsstrukturen og drøfte det etiske kodeks med klubberne. Svømmesektionen ønsker at gøre områdemødet mindre formelt. Relevante informationer forefindes ved sæsonstart. Udnyttelse af hjemmeside og Svømmepost således at alle nødvendige oplysninger er tilgængelige for de, der skal bruge dem. IT - LØSNINGER MS. Der skal løbende arbejdes med og udvikles værktøjer til brug for stævneafvikling samt resultatformidling. Informationer om sektionens område skal være tilgængelige på hjemmesiden. HP 11 HP 12 Sikre at involverede personer har relevante informationer og er forankret i organisationen. Sikre finansiering af Octo Open i drift ÅBENT VAND MS Dansk Svømmeunion skal være mest vidende om åbent vand arrangementer i Danmark, og være medarrangør af åbent vand svømning i alle dele af landet. HP 13 Svømmesektionen vil være med til at sikre, at de relevante personer får tilgang til den nødvendige information om svømning i Åbent Vand. HP 14 MS Svømmesektionen vil være med til at sikre at en arrangementsgruppe indhenter den nødvendige viden og erfaring til at kunne afholdes Åbent Vand stævner af høj kvalitet. Dansk Svømmeunion vil arbejde på at få VM i åbent vand til København i

12 HP 15 MS *HP 16 Svømmesektionen vil arbejde for at få en afdeling af World Cup i Åbent Vand til København i 2009 Registrering af rekorder for svømning i Åbent Vand. Indhente de nødvendige informationer også af mere historisk karakter, og offentliggøre disse på hjemmesiden. 12

13 BILAG 3 Svømmesektionens fremtidige struktur og opgaver Svømmesektionen arrangerer events som eksamener for de svømmere der er over klubmesterskabs niveau og under EM og VM niveau. Dommergruppen hører naturligt hjemme i svømmesektionen. Fast repræsentation i Sektionsledelsen. Masters skal fortsat være placeret i svømmesektionen. Fast repræsentant i Sektionsledelsen. Tilknytning til eliteafdeling og DSTS/trænere skal afklares endeligt (hvilke udvalg/ledelsen). Kontakten til bestyrelsen foregår via Sektionsledelsen. Sektionsledelsen varetager overordnede opgaver som politik, visioner, koordination, budget og lignende. El-tid ligger under Teknik & Materiel Serviceaftale om mesterskaber i mesterskabsfolderen + DM-H stævner iflg. Aftale. På sigt kunne hardware-delen af Octo og WinGrodan også placeres under Teknik og Materiel. Åbent vand arrangementer lægges i breddesektionen. Åben Vand svømmere på internationalt niveau håndteres i Svømmesektionen, såfremt de ikke er på Team Danmark niveau, hvor Eliteafdelingen tager over. Alle både ledere af de enkelte udvalg som medlemmer skal vælges på områdemødet. De enkelte udvalg kan indstille medlemmer. Alle udvalg kan supplere sig med ad hoc arbejdskraft enten som enkeltpersoner eller som grupper. Octo/WinGrodan gruppen er en arbejdsgruppe med en stabsfunktion i forhold til Svømmesektionen. Lederen af Mesterskabsudvalget er leder af Svømmesektionen. 13

14 BILAG 3 Sektionsledelse Ledere fra de 3 udvalg + 2 fra Mesterskabsudvalg Octo/WinGrodan arb.gruppe Mesterskabsudvalg Leder + 4 medlemmer (heraf to geografiske kontaktpersoner) Alle vælges på områdemøde Dommerudvalg Leder (unionsdommer) + 2 medlemmer, der også er geografiske kontaktpersoner Alle vælges på områdemødet. Mastersudvalg Leder + 2 medlemmer Alle vælges på områdemødet 14

15 BILAG 4 Forslag fra DSTS om ændring af DM for Hold Åben Klasse Det overordnede formål er at forbedre mulighederne for såvel nationale som personlige rekorder. Måden at opnå dette er ved at reducere antallet af starter for den enkelte svømmer samtidig med at det samlede antal starter pr. hold reduceres en smule. I det nuværende regelsæt er der et minimumsbehov for otte svømmere af hvert køn for at kunne deltage med to svømmere i hvert individuelt løb og med et hold i hver holdkap. Hver svømmer på max. deltage i fem individuelle løb og fire holdkap. DSTS s forslag indebærer, at hver svømmer højst må deltage i fire individuelle løb og to holdkap. Hvis det fortsat skal være muligt med et hold bestående af minimum otte svømmere af hvert køn, skal antallet af løb reduceres. Dette foreslås gjort både ved at reducere i antallet af løb samt ved at hver deltagende klub før stævnestart meddeler i hvilke to løb for hvert køn klubben ikke ønsker at opstille. For de løb hvor der ikke deltages gives 0 point. Intet hold må stille op i alle løb - de to starter pr køn i individuelle løb skal fjernes. Det nuværende løbsprogram omfatter samtlige mulige individuelle løb fraset den begrænsning at 800 m fri kun svømmes af damer og 1500 fri kun af herrer. Dette giver 17 individuelle løb til hvert køn og dermed et krav om i alt 34 starter. I DSTS s forslag er de samme individuelle løb, men hvert hold skal afmelde to individuelle starter pr. køn. Der vil altså fortsat kunne være 17 individuelle løb pr. køn, men kravet er nu 32 starter (otte svømmere med hver fire individuelle starter). I det gældende program er følgende holdkapper: 4x50, 4x100 og 4x200 fri, 4x100 bryst, 4x100 ryg, 4x100 fly og 4x100 HM - i alt syv holdkapper pr. køn. Hver svømmer kan deltage i op til fire holdkapper. I DSTS s forslag er der følgende holdkapper: 4x200 fri, 4x50 og 4x100 HM - altså i alt tre holdkapper pr. køn. Hver svømmer kan deltage i to holdkapper. Forslag til løbsprogram 1. stævneafsnit 1+ 2) 100 fri 3+ 4) 200 IM 5+ 6) 50 ryg 6+ 7) 400 fri 8+ 9) 4x50 hm 2. stævneafsnit 10+11) 100 ryg 12+13) 200 bryst 14+15) 50 fly 16+17) 200 fri 18+19) 100 IM 3. stævneafsnit 20+21) 100 fly 22+23) 400 IM 24+25) 50 bryst 26+27) 200 ryg 28+29) 4x200 fri 4. stævneafsnit 30+31) 100 bryst 32+33) 200 fly 34+35) 50 fri 36+37) 8/1500 fri 38+39) 4x100 HM 15

16 BILAG 5 Forslag fra Svømmeklubben KVIK Kastrup dels til diskussion og dels til ændring af Mesterskabsbestemmelser for Svømning Henstilling til svømmesektionen: Retten til at kvalificere sig til DM på kortbane gennem de regionale kortbanemesterskaber bortfalder. Der indføres et arrangørtilskud på kr ,- pr. stævnedag ved afvikling af nationale og regionale mesterskaber. Beløbet finansieres gennem mesterskabsgebyret, og kan frit anvendes af den eller arrangerende klubber. Svømmesektionen opfordres desuden til at omlægge finansiering af eliteafdelingens tilskud ved at nedsætte anmeldelsesafgifterne ved mesterskaber, og forhøje licens og registreringsafgifterne, således af mesterskabsøkonomien i større grad hviler i sig selv. Mesterskabsbestemmelserne DM på langbane Gammel tekst d. Afvikling Danmarksmesterskaberne på Langbane afgøres i et arrangement, som også omfatter Danske Junior Mesterskaber (DJM-L) Mesterskaberne placeres i forbindelse med påsken normalt på en lørdag, søndag, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Ny tekst d. Afvikling Danmarksmesterskaberne på Langbane afgøres i et arrangement, som også omfatter Danske Junior Mesterskaber (DJM-L) Mesterskaberne skal placeres i forbindelse med påsken startende lørdag før palmesøndag og sluttende skærtorsdag. Mesterskabsbestemmelserne Danske Årgangs Mesterskaber Gammel tekst c. Afvikling Mesterskaberne afvikles på kortbane (25 m) med mindst 6 baner. Ny tekst c. Afvikling Mesterskaberne afvikles normalt på kortbane (25 m) med mindst 6 baner, men gruppe 1 kan afvikles på langbane. Ved afvikling på langbane bortfalder 4x50 m holdkapperne, og der kan indlægges 2 pauser pr. dag á 15 minutter til afsvømning, såfremt afsvømningsfaciliteter ikke forefindes i anlægget. 16

17 Forretningsordenen afsnit 4 Gammel tekst Områdemødet kan endvidere beslutte, at der kan opkræves en registreringsafgift for aktive, der deltager der deltager i mesterskaber og turneringer under Dansk Svømmeunion herunder også regionerne. Ny. tekst Områdemødet kan endvidere beslutte, at der opkræves en mindre registreringsafgift for svømmere, der deltager i klubstævner anmeldt til Dansk Svømmeunion. Samtidig kan det besluttes, at der opkræves en licensafgift for svømmere, der deltager i mesterskaber under dansk Svømmeunion herunder også regionerne. 17

Dansk Svømmeunion Områdemøde svømning 30. april 2006

Dansk Svømmeunion Områdemøde svømning 30. april 2006 Lise Møller bød velkommen til områdemødet for svømning på Vejle Idrætshøjskole. 1. Valg af dirigent Sektionen foreslog Marianne Sørensen af advokatfirmaet Bech Bruun som dirigent. Marianne blev valgt med

Læs mere

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation Nykredit Gentofte Open 2015 25. 27. september Invitation Gentofte Svømme Klub har fornøjelsen at invitere din klub til dette enestående stævne for Senior, Junior & Årgangsgrp. 1 & 2 på kortbane Praktiske

Læs mere

DANISH OPEN MASTERS 2010

DANISH OPEN MASTERS 2010 DANISH OPEN MASTERS 2010 D. 8. MAJ 2010 PÅ LANGBANE I GENTOFTE Gentofte Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til Danish Open Masters på langbane i Kildeskovshallen i Gentofte d. 8. maj 2010. Dato:

Læs mere

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM 26/8-2012 Velkommen Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM Aktivitetskalender for efterår 2012 / forår 2013. Hvorfor ser den sådan ud? Hvor ser jeg om mit barn har kravtider til mesterskabsstævnerne? Officials

Læs mere

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.)

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.) Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2011 (DOM-K) Dato 5. og 6. marts 2011 Svømmehal Indsvømning Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m

Læs mere

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene.

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene. Konkurrencesvømning 1) Stævneoversigt 2) Generelt, forklaring af bl.a. gyldige tider, kravtider, Langbane og Kortbane 3) Aldersinddeling 4) Stilarter 5) Selve stævnet, forklaring af bl.a. Løb, Heat og

Læs mere

Forum Horsens Cup 2015 2014

Forum Horsens Cup 2015 2014 inviterer til Forum Horsens Cup 2015 2014 5 aldersgrupper Udskillelsesfinaler på i alle 50 50 meter løb Det allerbedste stævnemad Forum Horsens Cup 2015 Horsens svømmeklub har hermed fornøjelsen af at

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danmarksmesterskaberne

Læs mere

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne Stævnet

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN Her kan du læse mere om NTC og om: Bolig Spiseordning Skole, job og uddannelse Træningstider Økonomi Procedure for optagelse Kommunikation

Læs mere

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret.

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret. Dato: 24-25. marts 2007 Svømmehal: Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup 1. Bassinet er 25 m. med 6 baner og el-tid Stævnestart: Stævneafsnit 1 Lørdag 24. marts kl. 11:30 Stævneafsnit

Læs mere

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2013/2014 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august.

Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august. Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august. Det er en fornøjelse igen i år at kunne byde velkommen til Silkeborg Swim Cup. 2015-udgaven afholdes helt i samme ånd som tidligere. Vi starter

Læs mere

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2014 I D. UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL 31. OKTOBER - 2. NOVE EMBER 2014 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2014 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til:

Læs mere

GI40/Hermes og Danske Bank

GI40/Hermes og Danske Bank GI40/Hermes og Danske Bank Indbyder hermed til Danske Bank Cup 2010 Lørdag den 30. og søndag den 31. oktober 2010 Frederiksberg Svømmehal, Helgesvej 29, 2000 Frederiksberg/ Damsøbadet, Sønderjyllands Allé

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som afvikles den 26. september til den 28. september 2014 Vi håber, at Syd Cup

Læs mere

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Kolding Svømmeklub og Slotssøbadet har hermed fornøjelsen at indbyde din klub til et enestående stævne, afviklet i to bassiner samtidigt! Et

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere.

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere. tildegrafisk.dk den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Bedste præsentation efter Finas pointtabel: Svøm stærkt og vind... 1. 5.000 kr. / 2. 3.000 kr. / 3. 2.000

Læs mere

Håndbog for mesterskabsarrangører Nationale mesterskaber

Håndbog for mesterskabsarrangører Nationale mesterskaber Håndbog for mesterskabsarrangører - Nationale mesterskaber side 1 af 11 Håndbog for mesterskabsarrangører Nationale mesterskaber Vejledende informationer i forbindelse med afholdelse af nationale mesterskaber

Læs mere

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 31. maj - 2. juni 2013 på Aarhus Svømmestadion

AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 31. maj - 2. juni 2013 på Aarhus Svømmestadion AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 31. maj - 2. juni 2013 på Aarhus Svømmestadion Aarhus Open tilbyder: 50 meter-konkurrencebassin med 10 baner 5 aldersgruppe-inddelinger

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

AGF Svømning indbyder i samarbejde med Handelsbanken og Arena til Handelsbanken Aarhus Open i dagene 5. juni - 7. juni 2015 på Aarhus Svømmestadion

AGF Svømning indbyder i samarbejde med Handelsbanken og Arena til Handelsbanken Aarhus Open i dagene 5. juni - 7. juni 2015 på Aarhus Svømmestadion AGF Svømning indbyder til Handelsbanken Aarhus Open 5. 7. juni 2015 AGF Svømning indbyder i samarbejde med Handelsbanken og Arena til Handelsbanken Aarhus Open i dagene 5. juni - 7. juni 2015 på Aarhus

Læs mere

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 1 Dagsorden for Synkrosektionens områdemøde 2011 1. Valg af dirigent 2. Synkrosektionens beretning 3. Drøftelse af målsætning

Læs mere

AGF Svømning indbyder til Aarhus Open 2014

AGF Svømning indbyder til Aarhus Open 2014 AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 30. maj - 1. juni 2014 på Aarhus Svømmestadion Aarhus Open tilbyder: 50 meter-konkurrencebassin med 10 baner 5 aldersgruppe-inddelinger

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch SAMARBEJDSAFTALE KORSØR - SLAGELSE Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012 Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch Slagelse Svømmeklub Steen Wegener Side 2 af 7 Aftalen vedrører: Formål: Ledelse: Samarbejde

Læs mere

SVØMMEPOSTEN. Generelt

SVØMMEPOSTEN. Generelt x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 18. december 2006 1/9 Nummer 8, 14. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 28. januar 2007 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon: 4439 4450

Læs mere

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 22-24 januar 2016 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med chance for kontante præmier i finaler og Challenge. En super

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2009 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Generelt. KODA/Gramex afgifter Dansk Svømmeunion er blevet opmærksom på, at der ved en del svømmestævner bør betales afgifter til KODA/Gramex.

Generelt. KODA/Gramex afgifter Dansk Svømmeunion er blevet opmærksom på, at der ved en del svømmestævner bør betales afgifter til KODA/Gramex. Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 14. marts 2003 1/7 Nummer 2, 11. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 4. april 2003 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

CONCORDIA FORSIKRING CUP

CONCORDIA FORSIKRING CUP Oplysninger til klubberne CONCORDIA FORSIKRING CUP (Thisted Cup) 26. 28. september 2014 Bassin: Stævnet afvikles i 25m bassin 8 baner El-tidtagning med flyvende start. Følg stævnet live på: www.livetiming.dk

Læs mere

Juniorlandsholdet 2008-2009. Mia Heide. Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag den 25. april 2010 kl. 09.00 - 1 -

Juniorlandsholdet 2008-2009. Mia Heide. Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag den 25. april 2010 kl. 09.00 - 1 - Juniorlandsholdet 2008-2009 Mia Heide Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag den 25. april 2010 kl. 09.00-1 - Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Synkrosektionens beretning Den skriftlige beretning

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

SRØ. Info. Juni 2006. Så kan planlægningen for den kommene sæson komme i gang. Go arbejdslyst...

SRØ. Info. Juni 2006. Så kan planlægningen for den kommene sæson komme i gang. Go arbejdslyst... Info SRØ 3 2006 Juni 2006 Så kan planlægningen for den kommene sæson komme i gang. Go arbejdslyst... 16. ÅRG. NR. 3 JUNI 2006 Udgivet af Dansk Svømmeunion Region Øst Indhold Leder 3 Opslagstavlen 4 Adresseinformation

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 6. maj 2004 1/11 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 6. maj 2004 1/11 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 6. maj 2004 1/11 Nummer 3, 12. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 26. maj 2004 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

Information til nye svømmere og deres forældre

Information til nye svømmere og deres forældre Information til nye svømmere og deres forældre Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen i Slagelse Svømmeklubs Konkurrenceafdeling. Du har allerede fået udlevet en Opflytningsseddel med beskrivelse

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 11. marts 2005 1/10 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 11. marts 2005 1/10 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 11. marts 2005 1/10 Nummer 2, 13. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 31. marts 2005 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 8. februar 2008 1/11 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 8. februar 2008 1/11 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 8. februar 2008 1/11 Nummer 1, 16. årgang Redaktør: Nora Thomsen Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon: 4439 4450 Fax: 4439 4460 E-mail: svoem@svoem.dk

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse Velkommen IF Lyseng Svømning og Dansk Svømmeunion byder herved velkommen til DMH-Å, som finder sted den 2-3 februar 2013. Vi håber vi sammen kan få nogle rigtig gode og spændende oplevelser i denne weekend.

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

Riffelsektionen Mødeindkaldelse og dagsorden

Riffelsektionen Mødeindkaldelse og dagsorden Riffelsektionen Mødeindkaldelse og dagsorden 25. NOVEMBER 2012 9.30 16.00 BPI SKYTTECENTER. MØDE INDKALDT AF MØDETYPE DIRIGENT REFERENT Hugo Andresen Ordinært sektionsmøde Ib Hansen Anders Sode TIDTAGER

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Helsingør Svømmeklub

Helsingør Svømmeklub Helsingør Svømmeklub Introduktionsfolder Konkurrenceafdelingen 2012-2013 Svømmeklubben Konkurrenceafdelingens opbygning Konkurrenceafdelingen består af 4 hold. Der er tale om følgende: Hold Træner Træningsdage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION NUVÆRENDE 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

FINA MASTERSREGLER 2009-2013

FINA MASTERSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE MGR Masters 02 MSW Masters Svømmeregler 04 MOWS Masters Åbent Vand Svømning 08 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler http://www.fina.org

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Dansk. Svømmeunion. inviterer til. Danske. Langbane 2013. Lørdag den 4. maj

Dansk. Svømmeunion. inviterer til. Danske. Langbane 2013. Lørdag den 4. maj Holstebro SvømmeClub & Dansk Svømmeunion inviterer til Danske Open Masters Langbane 2013 Lørdag den 4. maj i Holstebro Badeland PRAKTISKE OPLYSNINGER Dato: Lørdag den 4. maj 2013. Svømmehal: El-tid: Holstebro

Læs mere

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2002 og yngre 2000 2001 1998 1999 1997 og ældre 07.30. 08.00 09.00 14.

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2002 og yngre 2000 2001 1998 1999 1997 og ældre 07.30. 08.00 09.00 14. 24. 26. JANUAR Dato 24. 26. Januar 2014 Sted afsnit fredag-lørdag-søndag: Aldersgruppe 1-2: Lyngby Svømmehal (langbane), Lundtoftevej 53, Lyngby. Aldersgruppe 3-4: Trongården Svømmehal (kortbane), Trongårdsvej

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

www.springteamnordjylland.net

www.springteamnordjylland.net www.springteamnordjylland.net Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove spring,

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006

Info SRØ. Årspris 2005 SRØ. April 2006 SRØ Årspris 2005 Jon Thonesen modtog SRØ s Årspris 2005 Prisen blev overrakt af Jette Sulsbrück ved Sanex Grand Prix I stævnet i Triton Ballerup, Søndag den 5. marts 2006 2 2006 April 2006 Info SRØ 16.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Program for DM ½ Jernmand søndag d. 16. august 2015.

Program for DM ½ Jernmand søndag d. 16. august 2015. Program for DM ½ Jernmand søndag d. 16. august 2015. Programmet starter mandag d. 12. januar (uge 3) og slutter med konkurrencen søndag d. 16. august (uge 33)Programmet består altså af i alt 27 uger. Man

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode:

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode: Generalforsamling 2009 Dagsorden og referat generalforsamling GENERALFORSAMLING I VEJEN SVØMMEKLUB TORSDAG DEN 24. FEBRUAR 2009 KL. 19.00 I VEJEN IDRÆTSCENTER DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent (og referant)

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon:

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon: Mission Sikre identifikation af svømmere KVIK i fremtiden Engang KVIK Altid KVIK International standard for talent udvikling og high performance svømning Stor talent masse i begge køn med synlige udviklings

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 20. september 2004 1/17 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 20. september 2004 1/17 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 20. september 2004 1/17 Nummer 6, 12. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 26. oktober 2004 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum

Læs mere

Etisk Kodeks i idrætten

Etisk Kodeks i idrætten Etisk Kodeks i idrætten Hvordan sikres en god relation mellem træner og svømmer, der ikke mistænkeliggør trænerens adfærd? Danielle Keller Dansk Svømmeunion September 2009 Projekt i samarbejde med DIF

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

www.springteamnordjylland.net

www.springteamnordjylland.net www.springteamnordjylland.net 2 Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 27. maj 2005 1/15 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 27. maj 2005 1/15 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 27. maj 2005 1/15 Nummer 3, 13. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 23. juni 2005 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema.

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema. Kære roere og forældre! Dato: 05/03/2014 Hermed oversigt over træningstider, KCM-samlinger, regattaer m.v. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte

Læs mere

OM SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED

OM SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED OM KONKURRENCESVØMNING I SVØMMEKLUBBEN GRINDSTED Svømmeklubben Grindsteds konkurrencehold er et af klubbens ungdomstilbud til de svømmere der ønsker flere udfordringer gennem svømningen. Konkurrencesvømning

Læs mere

Søhestens pokal cup. Inviterede er: Søhesten. Hirtshals RASK. Sømærket. Koldkær. Nord. Jarl, Arden. Skagen. Fjerritslev. Sindal JET.

Søhestens pokal cup. Inviterede er: Søhesten. Hirtshals RASK. Sømærket. Koldkær. Nord. Jarl, Arden. Skagen. Fjerritslev. Sindal JET. Søhestens pokal cup Inviterede er: Søhesten Koldkær Skagen Sindal Frederikshavn Trandbjerg Aabybro Hirtshals Sømærket Jarl, Arden JET, Pandrup Farsø Stidsholt Brønderslev Hirtshals Sømærket Jarl, Arden

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014

Nyhedsbrev december 2014 Nyhedsbrev december 2014 Glædelig jul og godt nytår - svømmeskolen starter igen den 6. januar. Svømmeskolebørnene og instruktørerne holder en velfortjent juleferie, mens konkurrencesvømmerne fortsætter

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj Arrangør: PI-København Program for Danske Politimesterskaber i Bowling 2011 Torsdag den 12. maj Dansk Politiidrætsforbund PI-København lagde ud i 2002 med det første officielle politimesterskab, og kan

Læs mere