KastelskirkeN. hilsen fra. Juni - Juli - August 2009 MIDSOMMERARRANGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KastelskirkeN. hilsen fra. Juni - Juli - August 2009 MIDSOMMERARRANGEMENT"

Transkript

1 hilsen fra KastelskirkeN Juni - Juli - August 2009 MIDSOMMERARRANGEMENT Foto: Bodil Aasted NY HJÆLPEPRÆST KONFIRMANDINDSKRIVNING MENIGHEDSRÅDET I ARBEJDSTØJET PRÆSENTATION AF KASTELSKIRKENS KOR

2 Jeg tror, jeg til min dødsdag vil kunne genkalde for mit indre blik synet af de to fly, der gennemborede et af den frie verdens symboler, de to tårne i World Trade Center. Jeg tror også, jeg vil kunne genkalde mig scenerne fra Københavns gader, hvor muslimske medborgere i vild jubel kørte gaderne usikre med hornet i bund og flag vajende fra vinduerne. Jamen, det var jo ikke alle muslimer i Danmark. Nej, det var det ikke, men hvor mange har vi hørt offentligt, klart og tydeligt tage afstand fra det? Muhammedtegninger Jeg glemmer heller aldrig den morgen, hvor jeg var ved at få krydderen galt i halsen. Den morgen hvor Jyllandsposten bragte muhammedtegningerne. Min første tanke var: Det giver ballade, og det gjorde det. Men at forestille sig det, der fulgte, lå alligevel ud over min fantasis rækkevidde. Det udløste en hadbølge ud over den muslimske verden rettet mod et lille ufarligt land, som stort set ingen vidste, hvor lå. Og tegningerne havde ingen set. Men hadet brød ud i lys lue med angreb på danske ambassader, afbrænding af Dannebrog og for at det ikke skulle være løgn af dukker forestillende statsministeren. Jamen, det gjaldt dog ikke alle muslimer. Nej, det gjorde det ikke, men hvor mange har vi set offentligt, klart og tydeligt tage afstand fra det. Man hæftede sig mest af alt ved tegningen af Muhammed med en bombe i turbanen. Det var den groveste, men hele den verdensomspændende reaktion demonstrerede med al ønskelig tydelighed tegningens sandhedsværdi. Hadet blev rettet mod lille harmløse Danmark, som har behandlet sine muslimske indvandrere i flere generationer bedre end noget andet land i verden. Forurettelseskultur Man ville have undskyldning, og det vil man stadig. Senest demonstreret ved Tyrkiets handlemåde omkring besættelsen af stillingen som generalsekretær for NATO. Undskyldning! Jamen hvem er det, der har krav på undskyldning, hvis det endelig skal være? Det var jo ikke papirflyvere af muhammedtegninger, der fløj ind i bemeldte tårne. Det er vanskeligt at finde en forklaring på det, men jeg UNDSKYLD kan ingen bedre finde, end at man i den muslimske verden lever i en slags forurettelseskultur. Det er selvfølgelig den anden side af en selvretfærdighedskultur. Man har altid ret. Man véd altid bedre. Der er intet at diskutere, for man kan slå det hele op i en bog fra 600-tallet. Og når ens rethaveriske og bedrevidende kultur udfordres, f.eks. udfordres med simpel viden, går man ikke i dialog, men i forurettelse. Man udvandrer fra pressemøder, stiller sig fornærmet an. Man forlanger undskyldning. Man forlanger respekt, men forstår ikke, at respekt ikke er noget, man forlods har krav på, men noget man vinder eller taber gennem sin adfærd. Respekt kræver, at der er noget at respektere. Hvem er det, som ikke vil dialogen? Man kunne jo til en begyndelse tale om kristenforfølgelser, som praktiseres med vekslende grovhed i alle muslimske lande, i nogle lande med endog særdeles grove midler. Enhver kan gå på nettet og finde oplysninger. Prøv f.eks. søgeordet kristenforfølgelse. Prøv at sammenligne, hvordan vi i Danmark gennem årtier har modtaget og behandlet f.eks. vore tyrkiske medborgere med den måde, man i Tyrkiet behandler sine kristne medborgere. Eller gå til Ægypten eller Pakistan eller Afghanistan eller Iran eller. Og jeg spørger igen: Hvem er det, der skal ændre adfærd? Hvem er det, der har noget at undskylde? Hvem er det, der ikke vil dialogen? Vi kristne, vi siger daglig undskyld. Forlad os vor skyld, som vi også forlader vore skyldnere. Vi siger undskyld både for det, vi er os bevidst og det, vi ikke er os bevidst. Så jeg siger gerne undskyld for ovenstående, hvis jeg har forurettet nogen. Undskyld! Ole Brehm Jensen 2 Kastellet

3 MENIGHEDSRÅDET I ARBEJDSTØJET Kastelskirkens menighedsråd er en flok engagerede østerbroborgere, der sammen med kirkens medarbejdere gerne bruger mange af deres fritidstimer på at skabe gode rammer og indhold for hele menighedens kirkeliv. Vi er Guds hus og kirke nu, bygget af levende stene digtede Grundtvig om alle os, der finder vej til en kirkebænk tit eller blot en enkelt gang i livet. Nogle af de levende stene finder også vej fra kirkebænken til kirkens mødelokale på faste datoer med dagsorden, dokumentmapper og aftalekalender under armen. Det er menighedsrådet. En fin demokratisk institution, der i generationer har fundet præster, organister, kordegne og andre medarbejdere til landets folkekirker og har sikret, at kirkens hus overhovedet er en rar bygning at opholde sig i. Landet over sørger rådene for, at der i denne ofte meget smukke ramme udfolder sig et levende kirkeliv. Nu er det ikke så tit heldigvis at menighedsrådet ved Kastelskirken skal ansætte nye medarbejdere, og i Kastellet er det forsvaret, der har hovedansvaret for, at kirken står, så hvad laver de egentligt talt i menighedsrådet? Og næste punkt på dagsordenen er.. Kastelskirkens menighedsråd består af de to præster, Gyrite Madsen og Ole Brehm Jensen, en medarbejderrepræsentant og otte valgte medlemmer samt fire suppleanter, som altid deltager i møderne. Rådet mødes formelt otte gange om året til møder, der er åbne for offentligheden. På dagsordenen til et møde i menighedsrådet kan der være alt fra farven på de nye hynder over hvilke regler, der skal gælde for personer, som vil låne kirken, til finanser og personale. Kort sagt alle emner, der vedrører kirkens drift. Mellem møderne stikker medlemmerne hovederne sammen i rådets mange udvalg. At finde en ny præst (som dronningen ansætter) er blandt de tungeste, men også mest spændende sager, rådet kan få på dagsordenen. I den dyre ende ligger byggeri. Kastelskirken var i årene gennem en omfattende renovering og restaurering forestået af Forsvarets Bygningstjeneste. Den har sikret kirkens fysiske beståen i generationer fremover. Den festligste opgave, et menighedsråd har kastet sig over i nyere tid, var kirkens 300 års jubilæum i Begivenheden blev fejret med et jubilæumsskrift og en festgudstjeneste, der ikke alene blev overværet af dronningen og forsvarets øverste ledelse, men også transmitteret i DR Tv til hele nationen på den første søndag i advent. Udvalg under rådet De større sager eller opgaver, som rådet skal tage sig af, bliver bedst behandlet i udvalg. Det nuværende menighedsråd har hele 8-9 af slagsen. Et udvalg ser til, at sognepræst og feltprovst Ole Brehm Jensen har en god og præsentabel bolig i Kastellets Artilleristok (Gyrite Madsen bor i Esajaskirkens præstegård i Upsalagade sammen med sin mand, der er præst ved kirken). Et andet udvalg sørger for, at præsternes kirkegarderobe er blevet opdateret med to nye messehagler en rød og en grøn. Musikudvalget afsluttede sidste år en større udbygning og forbedring af kirkens orgel fra Udvalget for menighedsplejen administrerer de midler, der bliver indsamlet i kirken og som præsterne har mulighed for at dele ud af til værdigt trængende. Menighedspleje omfatter også, at fem af medlemmerne sidder i bestyrelsen for Willemoesgård et mindre boligkompleks for Østerbros ældre borgere. Flere gange i løbet af kirkeåret arrangerer aktivitetsudvalget med én af præsterne i spidsen sognedag. Her indbydes hele menigheden til at hygge sig over en let frokost, inden den spændende taler, senest Ole Hartling, indvier forsamlingen i et aktuelt og tankevækkende emne. Når Kastelskirken hvert år sender indsamlere ud i sognet med indsamlingsbøsser fra Folkekirkens Nødhjælp, er det medlemmer af menighedsrådet, der organiserer arbejdet. Fornyelser kan også komme fra menighedsrådet. En ny måde at fejre pinse på f.eks. med en friluftsgudstjeneste i Kastellet var en af de ideer, der sprang frem på det seneste seminar, rådet afholdt i marts. Endelig er medlemmerne selv aktive medarbejdere, når rådet er på valg og nye medlemmer kan vælges ind hvert fjerde år. Det er et udvalg under rådet, der med støtte fra kirkekontoret organiserer og afholder valget. Den første blandt ligemænd Det forestående bispevalg er en sag, der i øjeblikket optager os medlemmer levende. Vi har hver vores favoritkandidat og diskuterer livligt, hvem der bør blive den næste kirkelige overhund her i København. I denne sag skal vi nogen ville måske sige: heldigvis ikke være enige. Line Marie Lærkholm-Bengtsen 3

4 Præsentation af menighedsrådet for Kastels Sogn Lars Poulsen-Hansen valgt rådsmedlem; næstformand; formand for udvalget vedr. Arven, musikudvalget og valgbestyrelsen. Arthur T. Mønsted valgt rådsmedlem; formand; formand for bygnings- og inventarudvalget; medlem af informationsudvalget og økonomiudvalget. Lise Boel Abrahamsen valgt rådsmedlem; kontaktperson; medlem af menighedsplejeudvalget og bestyrelsen for Willemoesgård. Anders Egon Møller valgt rådsmedlem; kasserer; formand for økonomiudvalget; medlem af valgbestyrelsen, udvalget vedr. Arven, aktivitetsudvalget. Ove Nordly valgt rådsmedlem; medlem af valgbestyrelsen, udvalget vedr. Arven, bygnings- og inventarudvalget samt bestryrelsen for Willemoesgård. Gyrite Madsen født rådsmedlem; kirkebogsførende sognepræst; medlem af menighedsplejeudvalget, udvalget vedr. Arven, redaktør af kirkebladet og medlem af bestyrelsen for Willemoesgård. Ole Brehm Jensen født rådsmedlem; sognepræst og hærprovst; medlem af menighedsplejeudvalget. Birgitte W. Schmidt suppleant; medlem af informationsudvalget, bygnings- og inventarudvalget. Hanne Elsborg suppleant; medlem af aktivitetsudvalget. Rovig Mastrup suppleant. Mette Fausing suppleant; medlem af aktivitetsudvalget. Susanne E. Adair valgt rådsmedlem; kasserer for udvalget vedr. Arven og for menighedsplejeudvalget; medlem af aktivitetsudvalget. John Bloch-Poulsen valgt rådsmedlem. Line Marie Lærkholm-Bengtsen valgt rådsmedlem; formand for menighedsplejeudvalget og informationsudvalget; medlem af bestyrelsen for Willemoesgård. 4 Kastellet

5 Ulønnet hjælpepræst i Kastelskirken Det begyndte med en mail. Kort før påske lå der en dag i indbakken en kort og kontant forespørgsel fra provst Eigil Bank Olesen. På vegne af Kastelskirkens menighedsråd og præster spurgte han, om jeg kunne tænke mig at blive knyttet til kirken som ulønnet hjælpepræst. Jeg behøvede ikke lang tid til at svare. Opfordringen glædede mig meget, og jeg kunne kun takke ja til den. Jeg vil gerne give en hånd med i ny og næ ved gudstjenester og kirkelige handlinger, og jeg ser frem til at gøre nye erfaringer med kirke og teologi ad den vej. Siden påske er de formelle ting bragt i orden, som en ansættelse som præst i folkekirken indebærer, også når ansættelsen er ulønnet. Menighedsrådsformand Arthur T. Mønsted, præsterne Ole Brehm Jensen og Gyrite Madsen og jeg har fået de praktiske aftaler på plads om mine forpligtelser, og jeg har fået hilst på en del af kirkens øvrige personale. Menigheden kender jeg endnu kun flygtigt, nemlig fra et par gudstjenester og kirkekaffe og fra menighedsrådsformandens og præsternes signalementer af sognets beboere og kirkens brugere. Alle har mødt mig med en ligefrem imødekommenhed. Jeg kan kun glæde mig til at lære stedet bedre at kende. Et par ord om mig selv: Jeg er teolog, uddannet fra Københavns Universitet, hvor jeg nu er professor i det teologiske fag, som fra gammel tid kaldes dogmatik, og som handler om kristendommens lære- eller idémæssige indhold og betydning. Særligt interesserer jeg mig for den nyere tids protestantiske teologi. Især har det optaget mig, hvordan vi i dag skal tage stilling til og formulere os om temaer som tro, frihed og synd, sakramenter, kirke og religion. Men hele vejen rundt er teologi et fag, som næsten uundgåeligt må engagere enhver, der kommer i berøring med det. Så jeg har svært ved at forestille mig, at arbejdet med dogmatikken i forskning, undervisning og formidling en dag skulle komme til at kede mig. At kalenderen af og til løber over med deadlines og aftaler om undervisning, seminarer og foredrag, er en erhvervsskade, der ikke bliver bedre af, at jeg deler den med mange andre i nutidens hektiske karrieresamfund. Opfordringen til at blive ulønnet hjælpepræst ved Kastelskirken glædede mig og kom som en overraskelse. Der er ellers ikke noget mærkeligt ved, at en universitetsteolog som jeg trækker i præstekjole. Her i København er der tværtimod tradition for, at lærere fra Det Teologiske Fakultet gør tjeneste ved kirker i byen. Visse steder i verden er den skik snarere reglen end undtagelsen. Mine forgængere i faget og nogle af mine nuværende kolleger på universitetet holder traditionen i hævd. I Kastelskirken overtager jeg hjælpepræstestafetten fra docent John Strange, som jeg var kollega med indtil hans pensionering. Hans forgænger i den funktion var professor Svend Holm-Nielsen, der i sin tid fulgte efter lektor Bent Hahn. Men selv om jeg i efterhånden mange år har læst og skrevet om og undervist i teologi og på den måde beskæftiget mig indgående med kirke, tro og kristendom, har jeg hidtil holdt mig til skrivebord og auditorium (samt kirkebænk). Præst er jeg ikke blevet, og det har jeg aldrig set som en mangel, der burde udbedres. Den lille mail fra provsten kastede nyt lys over den sag. Den overrumplede mig. Det, der vitterlig ikke er en mangel, gjorde den nemlig med ét til en mulighed. Det er jeg taknemmelig for. Kirsten Busch Nielsen Kirsten Busch Nielsen Født Cand.theol. 1988, ph.d. 1994, dr.theol Ansat ved Københavns Universitet siden 1994, fra 2008 som professor i teologi (dogmatik). Gift med sognepræst Jan Sievert Asmussen, Farum. Ordination: Onsdag den 27. maj 2009 ved gudstjeneste kl. 19 i Københavns Domkirke. Indsættelse: Søndag den 21. juni 2009 ved højmessen kl. 10 i Kastelskirken med efterfølgende reception. 5

6 Midsommerarrangement Lørdag den 20. juni kl. 15:30 ved Møllen i Kastellet I samarbejde med den svenske kirke, Gustafskyrkan, holder vi midsommerfest i Kastellet. I Sverige holder man midsommerfest, hvor gamle traditioner med dans og leg holdes i hævd. Vi har ikke helt de samme traditioner i Danmark; derfor er det en fin mulighed for os, at vi igen i år har kunnet være med i et samarbejde med den svenske kirke, som jo er vores nærmeste nabo. Midsommerarrangementet begynder i år i den svenske kirke kl med en kort gudstjeneste. Derefter går vi ned til Møllen i Kastellet, hvor der er opvisning af folkedans med deltagelse af svenske musikere. Kom og vær med sammen med familien. Der vil være mulighed for at købe kaffe og svenske bullar. Alle er velkomne NB : Tag et tæppe med til at sidde på. Indskrivning til konfirmation Konfirmationen år 2010 foregår Palmesøndag den 28. marts kl Tilmelding foretages ved at kontakte sognepræst Gyrite Madsen (telefonnummer og træffetid ses på bagsiden af bladet) Der optages kun elever fra 8. klassetrin, og børn fra sognet har fortrinsret. Indskrivningen til konfirmationsforberedelse skal finde sted inden udgangen af august Undervisningen begynder i midten af september, og de indskrevne konfirmander vil inden da modtage brev om tidspunkt og mødested. Hvis konfirmanden ikke er døbt, skal der i god tid inden konfirmationen aftales dåb. Konfirmationsforberedelsen foregår torsdage kl. 15:00 16:30 i Kastelskirkens konfirmandlokale. Tirsdagsmøder I samarbejde med Garnisonskirken tager vi hul på en ny sæson med tirsdagsmøder. Møderne finder sted i Garnisonskirkens menighedssal, Sct. Annæ Plads 4, og første møde er: Tirsdag den 1. september kl. 15:00 Pastor Torben E. Jørgensen, der er vikar i Garnisonskirken under Claus Oldenburgs orlov, indleder efterårets møder med en kort altergangsgudstjeneste i Garnisonskirken. Derefter er der kaffe i menighedssalen. Torben E. Jørgensen har været ansat i DSUK i en årrække og han vil efter kaffen fortælle lidt om sig selv og arbejdet i DSUK. Følgende mødedatoer er aftalt for efteråret, og program følger i det næste kirkeblad: Tirsdag den 6. oktober Tirsdag den 3. november Tirsdag den 1. december Kastelskirkens vokalensemble Kastelskirkens sangere blev præsenteret i Kirkehilsen Siden har vi måttet sige farvel til tre sangere, og med udgangen af maj fratræder yderligere Ole Hedegaard, der har sunget i kirken siden maj Vi siger tak for en fornem indsats og gode oplevelser, herunder hans indsats som evangelist ved både passionskoncerten i år og ved langfredagsgudstjenesterne de seneste tre år. Kastelskirkens vokalensemble består af 6 sangere: to sopraner, alt, to tenorer og bas. Ensemblet medvirker ved alle højmesser i kirken, både til støtte for menighedens salmesang og som varetager af de forskellige liturgiske led, alene eller sammen med menigheden. Desuden synger de forskellige satser der indgår i højmessen som motet, korvers efter læsning og introitus. Ensemblet træder nogle gange om året frem i forbindelse med højtiderne ved særlige musikgudstjenester. Der kan man tillige være heldig at høre nogle af sangerne i solistiske indslag. Ved vielser og bisættelser i kirken deltager sangerne på skift som forsangere for menigheden. Fortsættes side 7 6 Kastellet

7 Jane Bertelsen - alt, har været ansat i Kastelskirkens Vokalensemle siden marts Bachelor of Music, Kansas, USA. Fra DKDM 1987 orgeleksamen, 1988 sangog hørelærepædagog, 1990 diplomeksamen i sang. Siden 1984 medlem af Koncert- Koret. På orlov herfra kontraktansat i Det Kongelige Teaters Operakor Jane har været medlem af Radiokammerkoret siden 1990 og af DR-Vokalensemblet siden dets dannelse, desuden solist i diverse oratorier, bl.a. Händels Messias og Bachs Juleoratorium. Marie Degener Troelsen sopran, har været medlem af Kastelskirkens Vokalensemble siden februar Uddannet som sanger med diplomeksamen fra Det Jyske- /Nordjysk Musikkonservatorium havde hun sin professionelle scenedebut i den Fynske Operas opsætning af Mozarts, Tryllefløjten. Derefter assistent ved Den Jyske Opera. Kontraktansat i det Kongelige Operakor Siden 2008 har Marie Troelsen været tilknyttet Malmö- Operaen. Marie Troelsen har ofte optrådt som solist, især ved kantate- og oratorieopførelser og har arbejdet sammen med mange af landets etablerede ensembler og orkestre som Århus Sinfonietta, Randers Kammerensemble, Aalborg Symfoniorkester, Ensemble Midtvest, Barokensemblet Zimmermann samt Öresunds Barockensemble. Sune Hjerrild tenor, er ansat i Kastelskirkens Vokalensemble fra juni Sanguddannelse, bl.a. på Det kgl. danske Musikkonservatorium. Sune Hjerrild blev udvalgt blandt hen ved 1000 unge håbefulde sangere til to af verdens mest præstigefyldte sangkonkurrencer, nemlig Placido Domingo Opera Contest og BBC Cardiff Singer of the World. Dette medførte internatonale opgaver som f.eks. Tamino i Mozarts Tryllefløjten, dirigeret af Sir Neville Mariner ved åbningen af den nye Megaron Opera i Athen. Siden har Sune Hjerrild levet som freelance operasolist og sunget på sunget på Operaen i Sidney, Opera de Limoges, Opera Lyrique de Tourcoing (i anledning af at Lille var Officiel EU kulturby), Operaen i Leipzig, Operaen i Napoli, L Auditorium del Conciliazione i Rom, på Jyske opera og Det Kongelige Teater. Sune Hjerrild er også meget brugt til koncerter, og ser frem til engagementer bl.a. i Rom og med Singapore Symphony Orchestra. Thomas Christian Sigh bas, har været ansat i Kastelskirkens Vokalensemble siden december Han har siden 2005 studeret sang på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og er desuden uddannet i musikvidenskab og idræt fra Københavns Universitet. Siden 2005 ansat i DR Radiokoret, assistent i DR Vokalensemblet og er sanger i adskillige andre professionelle ensembler, bl.a. Musica Ficta ledet af Bo Holten og BarokNu, som er specialiseret i tysk barok; har været solist i en lang række barokværker f. eks. Heinrich Schütz Juleoratorium, J.S. Bachs Johannes Passion, samt værker af Monteverdi, Buxtehude; har på scenen bl.a. spillet Apollon/Pastore i Monteverdis L'Orfeo på Valdemars Slot 2008, Jan-Erik Sääv tenor, har været ansat i Kastelskirkens Vokalensemble siden Studerede sang hos Jan Sødal, Douglas Yates og senest hos Richard Miller. Har været tilknyttet Den norske Opera og er nu ansat i Det Kongelige Operakor i København. Jan-Erik Sääv har optrådt som solist med partier som bl.a. Tamino i Tryllefløjten. Har vært solist koncert- og oratoriesolist i værker af Bach, Händel, Mozart, Rachmaninoff m.fl. Deltaget i internationale solist konkurrencer og har opnået en 2. pris i Athen i Birgitte Ewerlöf sopran, har været ansat i Kastelskirkens Vokalensemle siden Efter studier i fransk, dansk, kristendomskundskab og musik på Københavns Universitet, uddannet som sanger på Det kgl. danske Musikkonservatorium med bl.a. Birgit Bastian som lærer. Videre Studier hos bl.a. Sena Jurinac, Wien, og Ann Reynolds, London. Debut fra solistklassen Birgitte Ewerlöf har været operasanger på Det kgl. Teater fra Sideløbende dermed har hun optrådt som solist ved oratorieog kirkekoncerter i Skandinavien, Island, Holland, Tyskland og Japan. Organist Lasse Ewerlöf 7

8 Højmesser kl i Kastelskirken JUNI 1. juni (Anden pinsedag) 7. juni (Trinitatis søndag) 14. juni (1. s. e. Trin.) 28. juni (3. s. e. Trin.) JULI 5. juli (4. s. e. Trin.) 12. juli (5. s. e. Trin.) 26. juli (7. s. e. Trin.) AUGUST 2. august (8. s. e. Trin.) 9. august (9. s. e. Trin.) 23. august (11. s. e. Trin.) 30. august (12. s. e. Trin.) SEPTEMBER 6. september (13. s. e. Trin.) 21. juni (2. s. e. Trin.) KIRSTEN BUSCH NIELSEN (Præsteindsættelse) 19. juli (6. s. e. Trin.) 16. august (10. s. e. Trin.) KIRSTEN BUSCH NIELSEN KIRKEBIL Er man gangbesværet er der mulighed for at bestille kirkebil til gudstjenester og møder. Kastelskirken ligger i et område, som kan volde problemer, når man er gangbesværet, derfor skal denne mulighed måske understreges. Med en kirkebil kan man blive hentet og bragt til gudstjenesten og det er en mulighed, som vi håber, at flere vil benytte sig af. Kirkebil til højmessen skal bestilles inden fredag kl på tlf Kirkelig vejviser SOGNEPRÆST (kbf.) Træffes på Kastelskirkens kontor: Kastellet 15, 2100 Ø (bagsiden af Artilleristok nærmest kirkepladsen). Træffetid: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl , eller efter aftale. Tlf Bopæl: Upsalagade 23, 2100 Ø, tlf Træffes ikke mandag. E-post: HÆRPROVST Kastellet 16, 2100 Ø, tlf , e-post Aftaler træffes mandag-torsdag kl Træffes ikke fredag. HJÆLPEPRÆST KIRSTEN BUSCH NIELSEN Tlf (priv.), (arb.), e-post: ORGANIST LASSE EWERLÖF Kastelskirkens kontor, Kastellet 15, 2100 Ø, tlf , privat Træffes ikke mandag. E-post: KIRKETJENER CLAUS KOFOD Kastelskirkens kontor, Kastellet 15, 2100 Ø, tlf (kl. 9-11). Træffes ikke mandag. E-post: MENIGHEDSRÅDET Formand: Arthur T. Mønsted, Østerbrogade 56 A, 2100 Ø, tlf E-post: Næstformand: Lars Poulsen-Hansen, Greve Strandvej 137, 2670 Greve, tlf E-post: KORDEGNEKONTORET Kordegn: Anita A. Møhlenberg. Kordegneassistent: Bo Torp Pedersen. Kontor: Sankt Annæ Plads 4, 1250 K. Kontoret er åbent: mandag 9-12, tirsdag, onsdag og torsdag 9-13, torsdag også 16-18, fredag Tlf Fax E-post: / FØDSEL Fødselsanmeldelse skal ske til kordegnekontoret senest 14 dage efter barnets fødsel. Mor skal skrive under. Såfremt forældrene er gift, medbringes kopi af vielsesattest. Er forældrene ikke gift, men ønsker fælles forældremyndighed, udfyldes og afleveres en Omsorgs- og Ansvarserklæring. NAVNGIVNING OG DÅB Barnet skal have navn inden for 6 måneder efter fødslen. Navngivning kan ske ved anmeldelse til kordegnekontoret. Ønskes navngivning ved dåb, eller ønskes der dåb på et senere tidspunkt, træffes aftale med sognepræst Gyrite Madsen herom, hvorefter papirarbejdet sker på kordegnekontoret. NAVNEÆNDRING Personer, som bor i Kastels Sogn, skal henvende sig til kordegnekontoret vedr. navneændring. VIELSE Ønskes vielse i Kastelskirken, træffes aftale herom med sognepræst Gyrite Madsen. Kordegnekontoret fremsender bekræftelse, vejledning og de nødvendige papirer. DØDSFALD Anmeldelse af dødsfald skal ske senest to dage efter dødsfaldet. Vejledning og hjælp til udfyldelse af dødsanmeldelsen fås ved henvendelse til et bedemandsfirma eller til kordegnekontoret. Ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse, retter de pårørende eller bedemandsfirmaet henvendelse til den ønskede præst og træffer aftale herom. HILSEN FRA KASTELSKIRKEN Kastelskirkens kirkeblad udgives af kirkens præster med støtte af menighedsrådet. Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Gyrite Madsen. Ekspedition: Kordegnekontoret. Sats & Tryk: Nordkystens Bogtrykkeri Tlf

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KastelskirkeN. hilsen fra. Marts - April - Maj 2010 FOLDER ERSTATTER KIRKEBLADET PRÆSTEN I FOKUS? DÅBSOPLÆRING MUSIK I KASTELSKIRKEN

KastelskirkeN. hilsen fra. Marts - April - Maj 2010 FOLDER ERSTATTER KIRKEBLADET PRÆSTEN I FOKUS? DÅBSOPLÆRING MUSIK I KASTELSKIRKEN hilsen fra KastelskirkeN Marts - April - Maj 2010 Foto: Bodil Aasted FOLDER ERSTATTER KIRKEBLADET PRÆSTEN I FOKUS? DÅBSOPLÆRING MUSIK I KASTELSKIRKEN Dåb kan finde sted uanset hvor gammel man er; men som

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

hilsen fra KastelskirkeN Juni - Juli - August 2007 Foto: Bodil Aasted Babysalmerytmik og idet I lærer dem... Postkort med Kastelskirken som motiv

hilsen fra KastelskirkeN Juni - Juli - August 2007 Foto: Bodil Aasted Babysalmerytmik og idet I lærer dem... Postkort med Kastelskirken som motiv hilsen fra KastelskirkeN Juni - Juli - August 2007 Babysalmerytmik og idet I lærer dem... Postkort med Kastelskirken som motiv Foto: Bodil Aasted Kastelskirken har siden efteråret 2006 tilbudt salmesang

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

KastelskirkeN. hilsen fra. Juni - Juli - August 2008 KONFIRMATIONSTALE INDSKRIVNING TIL KONFIRMATION BEGREBERNE SKYLD OG RETFÆRDIGHED

KastelskirkeN. hilsen fra. Juni - Juli - August 2008 KONFIRMATIONSTALE INDSKRIVNING TIL KONFIRMATION BEGREBERNE SKYLD OG RETFÆRDIGHED hilsen fra KastelskirkeN Juni - Juli - August 2008 KONFIRMATIONSTALE Foto: Bodil Aasted INDSKRIVNING TIL KONFIRMATION BEGREBERNE SKYLD OG RETFÆRDIGHED KONFIRMATIONSTALE Kære konfirmander! I Sneglen og

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Referat af Menighedsrådsmøde den 30. januar 2014, kl. 18.30 i Kastelskirken

Referat af Menighedsrådsmøde den 30. januar 2014, kl. 18.30 i Kastelskirken Referat af Menighedsrådsmøde den 30. januar 2014, kl. 18.30 i Kastelskirken Til stede: Lars Poulsen-Hansen (LPH), Thomas Hansen Beck (THB), Marianne Halskov Hallund (MHH), Gyrite Madsen (GM), Lise Boel

Læs mere

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Fredag 6. februar kl. 17.00 ARS NOVA COPENHAGEN Hindemiths Messe omkranses af skønne renæssanceværker af Eccard, Victoria, Goudimel, Wert og

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn. 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn. 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3 Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Orienterings- og opstillingsmøde Den 13. november er der valg til alle landets menighedsråd,

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Til de kommende konfirmander Til efteråret begynder en ny sæson med at gå til præst for de elever i de nye 7. klasser. Og man skal til at finde ud af, om det er

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

KastelskirkeN. hilsen fra. December 2008 - Januar - Februar 2009 NI LÆSNINGER I DECEMBER SOGNEDAG I JANUAR GØR DET I ER BEDST TIL

KastelskirkeN. hilsen fra. December 2008 - Januar - Februar 2009 NI LÆSNINGER I DECEMBER SOGNEDAG I JANUAR GØR DET I ER BEDST TIL hilsen fra KastelskirkeN December 2008 - Januar - Februar 2009 NI LÆSNINGER I DECEMBER SOGNEDAG I JANUAR GØR DET I ER BEDST TIL SKIBENE I DANSKE KIRKER Foto: Bodil Foto: Bodil Aasted GØR DET I ER BEDST

Læs mere

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges September 2014 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges Forårets konfirmander For gavernes skyld? 44 nye konfirmander tjekkede sammen med deres forældre ind

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 2 - april - juli 2009

kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 2 - april - juli 2009 kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 2 - april - juli 2009 Sommerudflugt til Skåne se side 3 Højskoleeftermiddag om Galapagos-øerne se side 3 Koncerter se side 6-7 k i r k e b l a d f o r e s

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Marts - August 2015 55. ÅRGANG

Marts - August 2015 55. ÅRGANG Marts - August 2015 55. ÅRGANG Johannes Larsen: To svaner i en dam. 1916. Billedet er venligst stillet til rådighed af Johannes Larsen Museet, Kerteminde. Genåbning af Undløse kirke Søndag den 15. marts

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde

Referat af menighedsrådsmøde Referat af menighedsrådsmøde Tirsdag den.2.februar 2016. kl. 19.00 til 22.00 i Teglgården. Bogense. 02.02. 2016. Tilstede: Kjeld Bruun, Jannie Bruun, Dorthe Årø, Kirsten Nielsen, Lise Jørgensen, Birgit

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

I denne anledning arrangerer sognepræsterne

I denne anledning arrangerer sognepræsterne Udskrivning af menighedsrådsvalg ved Allerslev Kirke af Tove Grundtvig Allerslev Menighedsråd I anledning af at der er valg til menighedsrådet i 2016, afholder Allerslev Menighedsråd orienteringsmøde og

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 K I R K E N Y T PADESØ SOGN 13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 Høst i Padesø Nyt fra menighedsrådet Nyt orgel Padesø Kirkes gamle orgel, der er ca. 125 år, er slidt op. Det har også været flittigt brugt i

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

oktober november december

oktober november december Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 oktober november december Indhold: Hvem er vi? 2 Thomas Kingo 3 Menighedsrådsvalg 3 Kalender 4-5 Musikgudstjeneste 6 Familiegudstjenester 6 Alle Helgen 6 Babysalmesang

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

August-oktober 2015. for konfirmander. Therese Solten og Bodil Olesen 27. 17. s. e. trin. kl. 10. Bodil Olesen. 04. 18. s. e. trin. kl. 10.

August-oktober 2015. for konfirmander. Therese Solten og Bodil Olesen 27. 17. s. e. trin. kl. 10. Bodil Olesen. 04. 18. s. e. trin. kl. 10. Nyt fra Hornbæk Kirke & Sogn GUDSTJENESTER I HORNBÆK KIRKE August-oktober 2015 August 02. 9. s. e. trin. kl. 10. 09. 10. s. e. trin. kl. 10. Therese Solten 16. 11. S. e. trin. Kl. 10. Therese Solten. 23.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

Årsberetning. Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden

Årsberetning. Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden Årsberetning Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden 2008-12 Dalum Kirkes vision Vision om - at være en åben og levende kirke - at have et levende gudstjenesteliv - at være et sted for

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Garnisonskirken. Juni-september 2014. Ilden

Garnisonskirken. Juni-september 2014. Ilden Garnisonskirken Juni-september 2014 Ilden PRÆDIKANTLISTE Pinsen Pinsedag 8. juni kl. 10 Claus Oldenburg 2. pinsedag 9. juni kl. 10 Helene Dam Trinitatis Søndag 15. juni kl. 10 Claus Harms Søndag 22. juni

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Kirkebladet for. Greve sogn Juni juli august 2011

Kirkebladet for. Greve sogn Juni juli august 2011 Kirkebladet for Greve sogn Juni juli august 2011 Midt i en sommertid Det dufter lysegrønt af græs. Solen skinner, og Guds natur viser sig fra sin bedste side. Med solen kommer varmen. Med varmen kommer

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

TILMELDINGSBLANKET TIL KONFIRMATION I TAASTRUP NYKIRKE 2014

TILMELDINGSBLANKET TIL KONFIRMATION I TAASTRUP NYKIRKE 2014 TILMELDINGSBLANKET TIL KONFIRMATION I TAASTRUP NYKIRKE 2014 Kære kommende konfirmand Hvis du gerne vil konfirmeres i Taastrup Nykirke, så skal du læse denne tilmeldingsblanket. For at blive konfirmeret,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 12. årgang Efteråret 2010 Nr. 4 Padesø Kirke PRÆSTEN Friluftsgudstjenesten på Kongsdal Vi havde regnet med, at der ville komme mange til vores friluftsgudstjeneste på Kongsdal

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05 Referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 05. Feb. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Dagsorden : Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:michael Rønne Rasmussen,

Læs mere

Praktiske oplysninger vedrørende handlinger i Høje Taastrup Kirke

Praktiske oplysninger vedrørende handlinger i Høje Taastrup Kirke Praktiske oplysninger vedrørende handlinger i Høje Taastrup Kirke Generelt: I kirken og i sognegården er al rygning forbudt. Rygning er tilladt udendørs og der står askebægre rundt omkring til skodder.

Læs mere

SUNDBY SOGN. Sommer. Nr. 3 Juni, juli og august 2010

SUNDBY SOGN. Sommer. Nr. 3 Juni, juli og august 2010 SUNDBY SOGN Nr. 3 Juni, juli og august 2010 Sommer En lang og kold vinter er heldigvis forbi. I kirken synger vi nu Der dufter lysegrønt af græs og ja, det er dejlig duft. Netop som vi troede, at drivhuseffekten

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Susanne Madsen tlf. 97 46 81 49 el. 26 36 81 49 mail: organist.madsen@mail.tele.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Susanne Madsen tlf. 97 46 81 49 el. 26 36 81 49 mail: organist.madsen@mail.tele.dk Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail: aaserobert@gmail.com Kirkeblad Britta Sunesen tlf.

Læs mere

September i Tagensbo Kirke

September i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organistvikar:

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KastelskirkeN. hilsen fra. Marts - April - Maj 2009 AT TALE OM GUD

KastelskirkeN. hilsen fra. Marts - April - Maj 2009 AT TALE OM GUD hilsen fra KastelskirkeN Marts - April - Maj 2009 AT TALE OM GUD Foto: Bodil Aasted DEN AGGRESSIVE ATEISME LIV OG DØD I MENNESKERS HÆNDER, SOGNEDAG MED OLE HARTLING SOMMERUDFLUGT TIL HOLSTEINBORG MUSIK

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING TIL 7. KLASSES FORÆLDRE! Det er blevet tiden for indskrivning til konfirmationsforberedelse.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 Padesø Kirke PRÆSTEN Sommerens gudstjenester Som det fremgår af gudstjenestelisten, så er der gudstjeneste hver søndag i sommermånederne, og

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Præstevang Kirke. 9. årgang nr. 2 APRIL - August 2012. side. Stabat Mater 5 Højskoledage. 7 side. side. i Løgumkloster Menighedsrådsvalg

Præstevang Kirke. 9. årgang nr. 2 APRIL - August 2012. side. Stabat Mater 5 Højskoledage. 7 side. side. i Løgumkloster Menighedsrådsvalg Præstevang Kirke 9. årgang nr. 2 APRIL - August 2012 side Stabat Mater 5 Højskoledage side i Løgumkloster Menighedsrådsvalg 7 side 7 2 Undervejs - Gribskov Pilgrimme SE: Præstevang Kirke - Allerød Søndag

Læs mere