KastelskirkeN. hilsen fra. Juni - Juli - August 2009 MIDSOMMERARRANGEMENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KastelskirkeN. hilsen fra. Juni - Juli - August 2009 MIDSOMMERARRANGEMENT"

Transkript

1 hilsen fra KastelskirkeN Juni - Juli - August 2009 MIDSOMMERARRANGEMENT Foto: Bodil Aasted NY HJÆLPEPRÆST KONFIRMANDINDSKRIVNING MENIGHEDSRÅDET I ARBEJDSTØJET PRÆSENTATION AF KASTELSKIRKENS KOR

2 Jeg tror, jeg til min dødsdag vil kunne genkalde for mit indre blik synet af de to fly, der gennemborede et af den frie verdens symboler, de to tårne i World Trade Center. Jeg tror også, jeg vil kunne genkalde mig scenerne fra Københavns gader, hvor muslimske medborgere i vild jubel kørte gaderne usikre med hornet i bund og flag vajende fra vinduerne. Jamen, det var jo ikke alle muslimer i Danmark. Nej, det var det ikke, men hvor mange har vi hørt offentligt, klart og tydeligt tage afstand fra det? Muhammedtegninger Jeg glemmer heller aldrig den morgen, hvor jeg var ved at få krydderen galt i halsen. Den morgen hvor Jyllandsposten bragte muhammedtegningerne. Min første tanke var: Det giver ballade, og det gjorde det. Men at forestille sig det, der fulgte, lå alligevel ud over min fantasis rækkevidde. Det udløste en hadbølge ud over den muslimske verden rettet mod et lille ufarligt land, som stort set ingen vidste, hvor lå. Og tegningerne havde ingen set. Men hadet brød ud i lys lue med angreb på danske ambassader, afbrænding af Dannebrog og for at det ikke skulle være løgn af dukker forestillende statsministeren. Jamen, det gjaldt dog ikke alle muslimer. Nej, det gjorde det ikke, men hvor mange har vi set offentligt, klart og tydeligt tage afstand fra det. Man hæftede sig mest af alt ved tegningen af Muhammed med en bombe i turbanen. Det var den groveste, men hele den verdensomspændende reaktion demonstrerede med al ønskelig tydelighed tegningens sandhedsværdi. Hadet blev rettet mod lille harmløse Danmark, som har behandlet sine muslimske indvandrere i flere generationer bedre end noget andet land i verden. Forurettelseskultur Man ville have undskyldning, og det vil man stadig. Senest demonstreret ved Tyrkiets handlemåde omkring besættelsen af stillingen som generalsekretær for NATO. Undskyldning! Jamen hvem er det, der har krav på undskyldning, hvis det endelig skal være? Det var jo ikke papirflyvere af muhammedtegninger, der fløj ind i bemeldte tårne. Det er vanskeligt at finde en forklaring på det, men jeg UNDSKYLD kan ingen bedre finde, end at man i den muslimske verden lever i en slags forurettelseskultur. Det er selvfølgelig den anden side af en selvretfærdighedskultur. Man har altid ret. Man véd altid bedre. Der er intet at diskutere, for man kan slå det hele op i en bog fra 600-tallet. Og når ens rethaveriske og bedrevidende kultur udfordres, f.eks. udfordres med simpel viden, går man ikke i dialog, men i forurettelse. Man udvandrer fra pressemøder, stiller sig fornærmet an. Man forlanger undskyldning. Man forlanger respekt, men forstår ikke, at respekt ikke er noget, man forlods har krav på, men noget man vinder eller taber gennem sin adfærd. Respekt kræver, at der er noget at respektere. Hvem er det, som ikke vil dialogen? Man kunne jo til en begyndelse tale om kristenforfølgelser, som praktiseres med vekslende grovhed i alle muslimske lande, i nogle lande med endog særdeles grove midler. Enhver kan gå på nettet og finde oplysninger. Prøv f.eks. søgeordet kristenforfølgelse. Prøv at sammenligne, hvordan vi i Danmark gennem årtier har modtaget og behandlet f.eks. vore tyrkiske medborgere med den måde, man i Tyrkiet behandler sine kristne medborgere. Eller gå til Ægypten eller Pakistan eller Afghanistan eller Iran eller. Og jeg spørger igen: Hvem er det, der skal ændre adfærd? Hvem er det, der har noget at undskylde? Hvem er det, der ikke vil dialogen? Vi kristne, vi siger daglig undskyld. Forlad os vor skyld, som vi også forlader vore skyldnere. Vi siger undskyld både for det, vi er os bevidst og det, vi ikke er os bevidst. Så jeg siger gerne undskyld for ovenstående, hvis jeg har forurettet nogen. Undskyld! Ole Brehm Jensen 2 Kastellet

3 MENIGHEDSRÅDET I ARBEJDSTØJET Kastelskirkens menighedsråd er en flok engagerede østerbroborgere, der sammen med kirkens medarbejdere gerne bruger mange af deres fritidstimer på at skabe gode rammer og indhold for hele menighedens kirkeliv. Vi er Guds hus og kirke nu, bygget af levende stene digtede Grundtvig om alle os, der finder vej til en kirkebænk tit eller blot en enkelt gang i livet. Nogle af de levende stene finder også vej fra kirkebænken til kirkens mødelokale på faste datoer med dagsorden, dokumentmapper og aftalekalender under armen. Det er menighedsrådet. En fin demokratisk institution, der i generationer har fundet præster, organister, kordegne og andre medarbejdere til landets folkekirker og har sikret, at kirkens hus overhovedet er en rar bygning at opholde sig i. Landet over sørger rådene for, at der i denne ofte meget smukke ramme udfolder sig et levende kirkeliv. Nu er det ikke så tit heldigvis at menighedsrådet ved Kastelskirken skal ansætte nye medarbejdere, og i Kastellet er det forsvaret, der har hovedansvaret for, at kirken står, så hvad laver de egentligt talt i menighedsrådet? Og næste punkt på dagsordenen er.. Kastelskirkens menighedsråd består af de to præster, Gyrite Madsen og Ole Brehm Jensen, en medarbejderrepræsentant og otte valgte medlemmer samt fire suppleanter, som altid deltager i møderne. Rådet mødes formelt otte gange om året til møder, der er åbne for offentligheden. På dagsordenen til et møde i menighedsrådet kan der være alt fra farven på de nye hynder over hvilke regler, der skal gælde for personer, som vil låne kirken, til finanser og personale. Kort sagt alle emner, der vedrører kirkens drift. Mellem møderne stikker medlemmerne hovederne sammen i rådets mange udvalg. At finde en ny præst (som dronningen ansætter) er blandt de tungeste, men også mest spændende sager, rådet kan få på dagsordenen. I den dyre ende ligger byggeri. Kastelskirken var i årene gennem en omfattende renovering og restaurering forestået af Forsvarets Bygningstjeneste. Den har sikret kirkens fysiske beståen i generationer fremover. Den festligste opgave, et menighedsråd har kastet sig over i nyere tid, var kirkens 300 års jubilæum i Begivenheden blev fejret med et jubilæumsskrift og en festgudstjeneste, der ikke alene blev overværet af dronningen og forsvarets øverste ledelse, men også transmitteret i DR Tv til hele nationen på den første søndag i advent. Udvalg under rådet De større sager eller opgaver, som rådet skal tage sig af, bliver bedst behandlet i udvalg. Det nuværende menighedsråd har hele 8-9 af slagsen. Et udvalg ser til, at sognepræst og feltprovst Ole Brehm Jensen har en god og præsentabel bolig i Kastellets Artilleristok (Gyrite Madsen bor i Esajaskirkens præstegård i Upsalagade sammen med sin mand, der er præst ved kirken). Et andet udvalg sørger for, at præsternes kirkegarderobe er blevet opdateret med to nye messehagler en rød og en grøn. Musikudvalget afsluttede sidste år en større udbygning og forbedring af kirkens orgel fra Udvalget for menighedsplejen administrerer de midler, der bliver indsamlet i kirken og som præsterne har mulighed for at dele ud af til værdigt trængende. Menighedspleje omfatter også, at fem af medlemmerne sidder i bestyrelsen for Willemoesgård et mindre boligkompleks for Østerbros ældre borgere. Flere gange i løbet af kirkeåret arrangerer aktivitetsudvalget med én af præsterne i spidsen sognedag. Her indbydes hele menigheden til at hygge sig over en let frokost, inden den spændende taler, senest Ole Hartling, indvier forsamlingen i et aktuelt og tankevækkende emne. Når Kastelskirken hvert år sender indsamlere ud i sognet med indsamlingsbøsser fra Folkekirkens Nødhjælp, er det medlemmer af menighedsrådet, der organiserer arbejdet. Fornyelser kan også komme fra menighedsrådet. En ny måde at fejre pinse på f.eks. med en friluftsgudstjeneste i Kastellet var en af de ideer, der sprang frem på det seneste seminar, rådet afholdt i marts. Endelig er medlemmerne selv aktive medarbejdere, når rådet er på valg og nye medlemmer kan vælges ind hvert fjerde år. Det er et udvalg under rådet, der med støtte fra kirkekontoret organiserer og afholder valget. Den første blandt ligemænd Det forestående bispevalg er en sag, der i øjeblikket optager os medlemmer levende. Vi har hver vores favoritkandidat og diskuterer livligt, hvem der bør blive den næste kirkelige overhund her i København. I denne sag skal vi nogen ville måske sige: heldigvis ikke være enige. Line Marie Lærkholm-Bengtsen 3

4 Præsentation af menighedsrådet for Kastels Sogn Lars Poulsen-Hansen valgt rådsmedlem; næstformand; formand for udvalget vedr. Arven, musikudvalget og valgbestyrelsen. Arthur T. Mønsted valgt rådsmedlem; formand; formand for bygnings- og inventarudvalget; medlem af informationsudvalget og økonomiudvalget. Lise Boel Abrahamsen valgt rådsmedlem; kontaktperson; medlem af menighedsplejeudvalget og bestyrelsen for Willemoesgård. Anders Egon Møller valgt rådsmedlem; kasserer; formand for økonomiudvalget; medlem af valgbestyrelsen, udvalget vedr. Arven, aktivitetsudvalget. Ove Nordly valgt rådsmedlem; medlem af valgbestyrelsen, udvalget vedr. Arven, bygnings- og inventarudvalget samt bestryrelsen for Willemoesgård. Gyrite Madsen født rådsmedlem; kirkebogsførende sognepræst; medlem af menighedsplejeudvalget, udvalget vedr. Arven, redaktør af kirkebladet og medlem af bestyrelsen for Willemoesgård. Ole Brehm Jensen født rådsmedlem; sognepræst og hærprovst; medlem af menighedsplejeudvalget. Birgitte W. Schmidt suppleant; medlem af informationsudvalget, bygnings- og inventarudvalget. Hanne Elsborg suppleant; medlem af aktivitetsudvalget. Rovig Mastrup suppleant. Mette Fausing suppleant; medlem af aktivitetsudvalget. Susanne E. Adair valgt rådsmedlem; kasserer for udvalget vedr. Arven og for menighedsplejeudvalget; medlem af aktivitetsudvalget. John Bloch-Poulsen valgt rådsmedlem. Line Marie Lærkholm-Bengtsen valgt rådsmedlem; formand for menighedsplejeudvalget og informationsudvalget; medlem af bestyrelsen for Willemoesgård. 4 Kastellet

5 Ulønnet hjælpepræst i Kastelskirken Det begyndte med en mail. Kort før påske lå der en dag i indbakken en kort og kontant forespørgsel fra provst Eigil Bank Olesen. På vegne af Kastelskirkens menighedsråd og præster spurgte han, om jeg kunne tænke mig at blive knyttet til kirken som ulønnet hjælpepræst. Jeg behøvede ikke lang tid til at svare. Opfordringen glædede mig meget, og jeg kunne kun takke ja til den. Jeg vil gerne give en hånd med i ny og næ ved gudstjenester og kirkelige handlinger, og jeg ser frem til at gøre nye erfaringer med kirke og teologi ad den vej. Siden påske er de formelle ting bragt i orden, som en ansættelse som præst i folkekirken indebærer, også når ansættelsen er ulønnet. Menighedsrådsformand Arthur T. Mønsted, præsterne Ole Brehm Jensen og Gyrite Madsen og jeg har fået de praktiske aftaler på plads om mine forpligtelser, og jeg har fået hilst på en del af kirkens øvrige personale. Menigheden kender jeg endnu kun flygtigt, nemlig fra et par gudstjenester og kirkekaffe og fra menighedsrådsformandens og præsternes signalementer af sognets beboere og kirkens brugere. Alle har mødt mig med en ligefrem imødekommenhed. Jeg kan kun glæde mig til at lære stedet bedre at kende. Et par ord om mig selv: Jeg er teolog, uddannet fra Københavns Universitet, hvor jeg nu er professor i det teologiske fag, som fra gammel tid kaldes dogmatik, og som handler om kristendommens lære- eller idémæssige indhold og betydning. Særligt interesserer jeg mig for den nyere tids protestantiske teologi. Især har det optaget mig, hvordan vi i dag skal tage stilling til og formulere os om temaer som tro, frihed og synd, sakramenter, kirke og religion. Men hele vejen rundt er teologi et fag, som næsten uundgåeligt må engagere enhver, der kommer i berøring med det. Så jeg har svært ved at forestille mig, at arbejdet med dogmatikken i forskning, undervisning og formidling en dag skulle komme til at kede mig. At kalenderen af og til løber over med deadlines og aftaler om undervisning, seminarer og foredrag, er en erhvervsskade, der ikke bliver bedre af, at jeg deler den med mange andre i nutidens hektiske karrieresamfund. Opfordringen til at blive ulønnet hjælpepræst ved Kastelskirken glædede mig og kom som en overraskelse. Der er ellers ikke noget mærkeligt ved, at en universitetsteolog som jeg trækker i præstekjole. Her i København er der tværtimod tradition for, at lærere fra Det Teologiske Fakultet gør tjeneste ved kirker i byen. Visse steder i verden er den skik snarere reglen end undtagelsen. Mine forgængere i faget og nogle af mine nuværende kolleger på universitetet holder traditionen i hævd. I Kastelskirken overtager jeg hjælpepræstestafetten fra docent John Strange, som jeg var kollega med indtil hans pensionering. Hans forgænger i den funktion var professor Svend Holm-Nielsen, der i sin tid fulgte efter lektor Bent Hahn. Men selv om jeg i efterhånden mange år har læst og skrevet om og undervist i teologi og på den måde beskæftiget mig indgående med kirke, tro og kristendom, har jeg hidtil holdt mig til skrivebord og auditorium (samt kirkebænk). Præst er jeg ikke blevet, og det har jeg aldrig set som en mangel, der burde udbedres. Den lille mail fra provsten kastede nyt lys over den sag. Den overrumplede mig. Det, der vitterlig ikke er en mangel, gjorde den nemlig med ét til en mulighed. Det er jeg taknemmelig for. Kirsten Busch Nielsen Kirsten Busch Nielsen Født Cand.theol. 1988, ph.d. 1994, dr.theol Ansat ved Københavns Universitet siden 1994, fra 2008 som professor i teologi (dogmatik). Gift med sognepræst Jan Sievert Asmussen, Farum. Ordination: Onsdag den 27. maj 2009 ved gudstjeneste kl. 19 i Københavns Domkirke. Indsættelse: Søndag den 21. juni 2009 ved højmessen kl. 10 i Kastelskirken med efterfølgende reception. 5

6 Midsommerarrangement Lørdag den 20. juni kl. 15:30 ved Møllen i Kastellet I samarbejde med den svenske kirke, Gustafskyrkan, holder vi midsommerfest i Kastellet. I Sverige holder man midsommerfest, hvor gamle traditioner med dans og leg holdes i hævd. Vi har ikke helt de samme traditioner i Danmark; derfor er det en fin mulighed for os, at vi igen i år har kunnet være med i et samarbejde med den svenske kirke, som jo er vores nærmeste nabo. Midsommerarrangementet begynder i år i den svenske kirke kl med en kort gudstjeneste. Derefter går vi ned til Møllen i Kastellet, hvor der er opvisning af folkedans med deltagelse af svenske musikere. Kom og vær med sammen med familien. Der vil være mulighed for at købe kaffe og svenske bullar. Alle er velkomne NB : Tag et tæppe med til at sidde på. Indskrivning til konfirmation Konfirmationen år 2010 foregår Palmesøndag den 28. marts kl Tilmelding foretages ved at kontakte sognepræst Gyrite Madsen (telefonnummer og træffetid ses på bagsiden af bladet) Der optages kun elever fra 8. klassetrin, og børn fra sognet har fortrinsret. Indskrivningen til konfirmationsforberedelse skal finde sted inden udgangen af august Undervisningen begynder i midten af september, og de indskrevne konfirmander vil inden da modtage brev om tidspunkt og mødested. Hvis konfirmanden ikke er døbt, skal der i god tid inden konfirmationen aftales dåb. Konfirmationsforberedelsen foregår torsdage kl. 15:00 16:30 i Kastelskirkens konfirmandlokale. Tirsdagsmøder I samarbejde med Garnisonskirken tager vi hul på en ny sæson med tirsdagsmøder. Møderne finder sted i Garnisonskirkens menighedssal, Sct. Annæ Plads 4, og første møde er: Tirsdag den 1. september kl. 15:00 Pastor Torben E. Jørgensen, der er vikar i Garnisonskirken under Claus Oldenburgs orlov, indleder efterårets møder med en kort altergangsgudstjeneste i Garnisonskirken. Derefter er der kaffe i menighedssalen. Torben E. Jørgensen har været ansat i DSUK i en årrække og han vil efter kaffen fortælle lidt om sig selv og arbejdet i DSUK. Følgende mødedatoer er aftalt for efteråret, og program følger i det næste kirkeblad: Tirsdag den 6. oktober Tirsdag den 3. november Tirsdag den 1. december Kastelskirkens vokalensemble Kastelskirkens sangere blev præsenteret i Kirkehilsen Siden har vi måttet sige farvel til tre sangere, og med udgangen af maj fratræder yderligere Ole Hedegaard, der har sunget i kirken siden maj Vi siger tak for en fornem indsats og gode oplevelser, herunder hans indsats som evangelist ved både passionskoncerten i år og ved langfredagsgudstjenesterne de seneste tre år. Kastelskirkens vokalensemble består af 6 sangere: to sopraner, alt, to tenorer og bas. Ensemblet medvirker ved alle højmesser i kirken, både til støtte for menighedens salmesang og som varetager af de forskellige liturgiske led, alene eller sammen med menigheden. Desuden synger de forskellige satser der indgår i højmessen som motet, korvers efter læsning og introitus. Ensemblet træder nogle gange om året frem i forbindelse med højtiderne ved særlige musikgudstjenester. Der kan man tillige være heldig at høre nogle af sangerne i solistiske indslag. Ved vielser og bisættelser i kirken deltager sangerne på skift som forsangere for menigheden. Fortsættes side 7 6 Kastellet

7 Jane Bertelsen - alt, har været ansat i Kastelskirkens Vokalensemle siden marts Bachelor of Music, Kansas, USA. Fra DKDM 1987 orgeleksamen, 1988 sangog hørelærepædagog, 1990 diplomeksamen i sang. Siden 1984 medlem af Koncert- Koret. På orlov herfra kontraktansat i Det Kongelige Teaters Operakor Jane har været medlem af Radiokammerkoret siden 1990 og af DR-Vokalensemblet siden dets dannelse, desuden solist i diverse oratorier, bl.a. Händels Messias og Bachs Juleoratorium. Marie Degener Troelsen sopran, har været medlem af Kastelskirkens Vokalensemble siden februar Uddannet som sanger med diplomeksamen fra Det Jyske- /Nordjysk Musikkonservatorium havde hun sin professionelle scenedebut i den Fynske Operas opsætning af Mozarts, Tryllefløjten. Derefter assistent ved Den Jyske Opera. Kontraktansat i det Kongelige Operakor Siden 2008 har Marie Troelsen været tilknyttet Malmö- Operaen. Marie Troelsen har ofte optrådt som solist, især ved kantate- og oratorieopførelser og har arbejdet sammen med mange af landets etablerede ensembler og orkestre som Århus Sinfonietta, Randers Kammerensemble, Aalborg Symfoniorkester, Ensemble Midtvest, Barokensemblet Zimmermann samt Öresunds Barockensemble. Sune Hjerrild tenor, er ansat i Kastelskirkens Vokalensemble fra juni Sanguddannelse, bl.a. på Det kgl. danske Musikkonservatorium. Sune Hjerrild blev udvalgt blandt hen ved 1000 unge håbefulde sangere til to af verdens mest præstigefyldte sangkonkurrencer, nemlig Placido Domingo Opera Contest og BBC Cardiff Singer of the World. Dette medførte internatonale opgaver som f.eks. Tamino i Mozarts Tryllefløjten, dirigeret af Sir Neville Mariner ved åbningen af den nye Megaron Opera i Athen. Siden har Sune Hjerrild levet som freelance operasolist og sunget på sunget på Operaen i Sidney, Opera de Limoges, Opera Lyrique de Tourcoing (i anledning af at Lille var Officiel EU kulturby), Operaen i Leipzig, Operaen i Napoli, L Auditorium del Conciliazione i Rom, på Jyske opera og Det Kongelige Teater. Sune Hjerrild er også meget brugt til koncerter, og ser frem til engagementer bl.a. i Rom og med Singapore Symphony Orchestra. Thomas Christian Sigh bas, har været ansat i Kastelskirkens Vokalensemble siden december Han har siden 2005 studeret sang på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og er desuden uddannet i musikvidenskab og idræt fra Københavns Universitet. Siden 2005 ansat i DR Radiokoret, assistent i DR Vokalensemblet og er sanger i adskillige andre professionelle ensembler, bl.a. Musica Ficta ledet af Bo Holten og BarokNu, som er specialiseret i tysk barok; har været solist i en lang række barokværker f. eks. Heinrich Schütz Juleoratorium, J.S. Bachs Johannes Passion, samt værker af Monteverdi, Buxtehude; har på scenen bl.a. spillet Apollon/Pastore i Monteverdis L'Orfeo på Valdemars Slot 2008, Jan-Erik Sääv tenor, har været ansat i Kastelskirkens Vokalensemble siden Studerede sang hos Jan Sødal, Douglas Yates og senest hos Richard Miller. Har været tilknyttet Den norske Opera og er nu ansat i Det Kongelige Operakor i København. Jan-Erik Sääv har optrådt som solist med partier som bl.a. Tamino i Tryllefløjten. Har vært solist koncert- og oratoriesolist i værker af Bach, Händel, Mozart, Rachmaninoff m.fl. Deltaget i internationale solist konkurrencer og har opnået en 2. pris i Athen i Birgitte Ewerlöf sopran, har været ansat i Kastelskirkens Vokalensemle siden Efter studier i fransk, dansk, kristendomskundskab og musik på Københavns Universitet, uddannet som sanger på Det kgl. danske Musikkonservatorium med bl.a. Birgit Bastian som lærer. Videre Studier hos bl.a. Sena Jurinac, Wien, og Ann Reynolds, London. Debut fra solistklassen Birgitte Ewerlöf har været operasanger på Det kgl. Teater fra Sideløbende dermed har hun optrådt som solist ved oratorieog kirkekoncerter i Skandinavien, Island, Holland, Tyskland og Japan. Organist Lasse Ewerlöf 7

8 Højmesser kl i Kastelskirken JUNI 1. juni (Anden pinsedag) 7. juni (Trinitatis søndag) 14. juni (1. s. e. Trin.) 28. juni (3. s. e. Trin.) JULI 5. juli (4. s. e. Trin.) 12. juli (5. s. e. Trin.) 26. juli (7. s. e. Trin.) AUGUST 2. august (8. s. e. Trin.) 9. august (9. s. e. Trin.) 23. august (11. s. e. Trin.) 30. august (12. s. e. Trin.) SEPTEMBER 6. september (13. s. e. Trin.) 21. juni (2. s. e. Trin.) KIRSTEN BUSCH NIELSEN (Præsteindsættelse) 19. juli (6. s. e. Trin.) 16. august (10. s. e. Trin.) KIRSTEN BUSCH NIELSEN KIRKEBIL Er man gangbesværet er der mulighed for at bestille kirkebil til gudstjenester og møder. Kastelskirken ligger i et område, som kan volde problemer, når man er gangbesværet, derfor skal denne mulighed måske understreges. Med en kirkebil kan man blive hentet og bragt til gudstjenesten og det er en mulighed, som vi håber, at flere vil benytte sig af. Kirkebil til højmessen skal bestilles inden fredag kl på tlf Kirkelig vejviser SOGNEPRÆST (kbf.) Træffes på Kastelskirkens kontor: Kastellet 15, 2100 Ø (bagsiden af Artilleristok nærmest kirkepladsen). Træffetid: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl , eller efter aftale. Tlf Bopæl: Upsalagade 23, 2100 Ø, tlf Træffes ikke mandag. E-post: HÆRPROVST Kastellet 16, 2100 Ø, tlf , e-post Aftaler træffes mandag-torsdag kl Træffes ikke fredag. HJÆLPEPRÆST KIRSTEN BUSCH NIELSEN Tlf (priv.), (arb.), e-post: ORGANIST LASSE EWERLÖF Kastelskirkens kontor, Kastellet 15, 2100 Ø, tlf , privat Træffes ikke mandag. E-post: KIRKETJENER CLAUS KOFOD Kastelskirkens kontor, Kastellet 15, 2100 Ø, tlf (kl. 9-11). Træffes ikke mandag. E-post: MENIGHEDSRÅDET Formand: Arthur T. Mønsted, Østerbrogade 56 A, 2100 Ø, tlf E-post: Næstformand: Lars Poulsen-Hansen, Greve Strandvej 137, 2670 Greve, tlf E-post: KORDEGNEKONTORET Kordegn: Anita A. Møhlenberg. Kordegneassistent: Bo Torp Pedersen. Kontor: Sankt Annæ Plads 4, 1250 K. Kontoret er åbent: mandag 9-12, tirsdag, onsdag og torsdag 9-13, torsdag også 16-18, fredag Tlf Fax E-post: / FØDSEL Fødselsanmeldelse skal ske til kordegnekontoret senest 14 dage efter barnets fødsel. Mor skal skrive under. Såfremt forældrene er gift, medbringes kopi af vielsesattest. Er forældrene ikke gift, men ønsker fælles forældremyndighed, udfyldes og afleveres en Omsorgs- og Ansvarserklæring. NAVNGIVNING OG DÅB Barnet skal have navn inden for 6 måneder efter fødslen. Navngivning kan ske ved anmeldelse til kordegnekontoret. Ønskes navngivning ved dåb, eller ønskes der dåb på et senere tidspunkt, træffes aftale med sognepræst Gyrite Madsen herom, hvorefter papirarbejdet sker på kordegnekontoret. NAVNEÆNDRING Personer, som bor i Kastels Sogn, skal henvende sig til kordegnekontoret vedr. navneændring. VIELSE Ønskes vielse i Kastelskirken, træffes aftale herom med sognepræst Gyrite Madsen. Kordegnekontoret fremsender bekræftelse, vejledning og de nødvendige papirer. DØDSFALD Anmeldelse af dødsfald skal ske senest to dage efter dødsfaldet. Vejledning og hjælp til udfyldelse af dødsanmeldelsen fås ved henvendelse til et bedemandsfirma eller til kordegnekontoret. Ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse, retter de pårørende eller bedemandsfirmaet henvendelse til den ønskede præst og træffer aftale herom. HILSEN FRA KASTELSKIRKEN Kastelskirkens kirkeblad udgives af kirkens præster med støtte af menighedsrådet. Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Gyrite Madsen. Ekspedition: Kordegnekontoret. Sats & Tryk: Nordkystens Bogtrykkeri Tlf

Nr. 3-2003 LYS I MØRKET

Nr. 3-2003 LYS I MØRKET August - September - Oktober - November 2003 2 Nr. 3-2003 LYS I MØRKET Når lyset vender tilbage efter en lang vinter, og aftenerne bliver varme og lyse, så overvældes man af glæde. Vi kan synge om lykke

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN www.dalumkirke.dk 40. ÅRGANG NR. 2 SOMMER 2012 Dåbens sakramente I Dalum kirke kan vi næsten hver eneste søndag glæde os over

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT LÆS BL.A. OM: Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 21. årgang, nr. 2

LÆSØ KIRKENYT LÆS BL.A. OM: Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 21. årgang, nr. 2 LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 21. årgang, nr. 2 Spillemandsmessen søndag d. 15. juni 2014 ved Østerby kirke LÆS BL.A. OM: Du må ikke misbruge Herren din Guds navn Syng solen

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Vor Frue Sogn. Svendborg April Maj Juni Juli 2012. Magnolien blomstrer ved Vor Frue kirke Foto: Leon Torp Nielsen

Vor Frue Sogn. Svendborg April Maj Juni Juli 2012. Magnolien blomstrer ved Vor Frue kirke Foto: Leon Torp Nielsen Vor Frue Sogn Svendborg April Maj Juni Juli 2012 Magnolien blomstrer ved Vor Frue kirke Foto: Leon Torp Nielsen 1 E n d e l i g... forår og lyse dage men mest vil jeg fortælle, at nu er der endelig kommet

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t I dette nummer: Side 2 Håb at rejse sig efter en rystelse Side 4 Fastelavnsgudstjeneste Side 6 Nyt fra menighedsrådet Side 7 Hvad

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 1 Bøn og salmesang - én og samme ting Af Marianne Koch Sognepræst ved Viborg Domkirke Hvorfor beder vi til Gud? Bøn er, at vi anråber en større magt end vor

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sogneblad for Rønne Sct.Nicolai-Nyt Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sikken voldsom trængsel og alarm Af sognepræst Peter Hauge Madsen Julen står for døren med al dens lys, glæde, glimmer

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

Tema: Tre generationer under samme tag

Tema: Tre generationer under samme tag 11. årg.. nr. 3. december 2006 Tema: Tre generationer under samme tag Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER KIRKEBLADET for Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø 79. årgang. - NR. 4 - SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2014 I DETTE NUMMER Et godt fundament 2 Det sker 4 Kalender 6 Faaborg og Diernæs sogne 8 Lyø og Avernakø

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere