KastelskirkeN. hilsen fra. Juni - Juli - August 2009 MIDSOMMERARRANGEMENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KastelskirkeN. hilsen fra. Juni - Juli - August 2009 MIDSOMMERARRANGEMENT"

Transkript

1 hilsen fra KastelskirkeN Juni - Juli - August 2009 MIDSOMMERARRANGEMENT Foto: Bodil Aasted NY HJÆLPEPRÆST KONFIRMANDINDSKRIVNING MENIGHEDSRÅDET I ARBEJDSTØJET PRÆSENTATION AF KASTELSKIRKENS KOR

2 Jeg tror, jeg til min dødsdag vil kunne genkalde for mit indre blik synet af de to fly, der gennemborede et af den frie verdens symboler, de to tårne i World Trade Center. Jeg tror også, jeg vil kunne genkalde mig scenerne fra Københavns gader, hvor muslimske medborgere i vild jubel kørte gaderne usikre med hornet i bund og flag vajende fra vinduerne. Jamen, det var jo ikke alle muslimer i Danmark. Nej, det var det ikke, men hvor mange har vi hørt offentligt, klart og tydeligt tage afstand fra det? Muhammedtegninger Jeg glemmer heller aldrig den morgen, hvor jeg var ved at få krydderen galt i halsen. Den morgen hvor Jyllandsposten bragte muhammedtegningerne. Min første tanke var: Det giver ballade, og det gjorde det. Men at forestille sig det, der fulgte, lå alligevel ud over min fantasis rækkevidde. Det udløste en hadbølge ud over den muslimske verden rettet mod et lille ufarligt land, som stort set ingen vidste, hvor lå. Og tegningerne havde ingen set. Men hadet brød ud i lys lue med angreb på danske ambassader, afbrænding af Dannebrog og for at det ikke skulle være løgn af dukker forestillende statsministeren. Jamen, det gjaldt dog ikke alle muslimer. Nej, det gjorde det ikke, men hvor mange har vi set offentligt, klart og tydeligt tage afstand fra det. Man hæftede sig mest af alt ved tegningen af Muhammed med en bombe i turbanen. Det var den groveste, men hele den verdensomspændende reaktion demonstrerede med al ønskelig tydelighed tegningens sandhedsværdi. Hadet blev rettet mod lille harmløse Danmark, som har behandlet sine muslimske indvandrere i flere generationer bedre end noget andet land i verden. Forurettelseskultur Man ville have undskyldning, og det vil man stadig. Senest demonstreret ved Tyrkiets handlemåde omkring besættelsen af stillingen som generalsekretær for NATO. Undskyldning! Jamen hvem er det, der har krav på undskyldning, hvis det endelig skal være? Det var jo ikke papirflyvere af muhammedtegninger, der fløj ind i bemeldte tårne. Det er vanskeligt at finde en forklaring på det, men jeg UNDSKYLD kan ingen bedre finde, end at man i den muslimske verden lever i en slags forurettelseskultur. Det er selvfølgelig den anden side af en selvretfærdighedskultur. Man har altid ret. Man véd altid bedre. Der er intet at diskutere, for man kan slå det hele op i en bog fra 600-tallet. Og når ens rethaveriske og bedrevidende kultur udfordres, f.eks. udfordres med simpel viden, går man ikke i dialog, men i forurettelse. Man udvandrer fra pressemøder, stiller sig fornærmet an. Man forlanger undskyldning. Man forlanger respekt, men forstår ikke, at respekt ikke er noget, man forlods har krav på, men noget man vinder eller taber gennem sin adfærd. Respekt kræver, at der er noget at respektere. Hvem er det, som ikke vil dialogen? Man kunne jo til en begyndelse tale om kristenforfølgelser, som praktiseres med vekslende grovhed i alle muslimske lande, i nogle lande med endog særdeles grove midler. Enhver kan gå på nettet og finde oplysninger. Prøv f.eks. søgeordet kristenforfølgelse. Prøv at sammenligne, hvordan vi i Danmark gennem årtier har modtaget og behandlet f.eks. vore tyrkiske medborgere med den måde, man i Tyrkiet behandler sine kristne medborgere. Eller gå til Ægypten eller Pakistan eller Afghanistan eller Iran eller. Og jeg spørger igen: Hvem er det, der skal ændre adfærd? Hvem er det, der har noget at undskylde? Hvem er det, der ikke vil dialogen? Vi kristne, vi siger daglig undskyld. Forlad os vor skyld, som vi også forlader vore skyldnere. Vi siger undskyld både for det, vi er os bevidst og det, vi ikke er os bevidst. Så jeg siger gerne undskyld for ovenstående, hvis jeg har forurettet nogen. Undskyld! Ole Brehm Jensen 2 Kastellet

3 MENIGHEDSRÅDET I ARBEJDSTØJET Kastelskirkens menighedsråd er en flok engagerede østerbroborgere, der sammen med kirkens medarbejdere gerne bruger mange af deres fritidstimer på at skabe gode rammer og indhold for hele menighedens kirkeliv. Vi er Guds hus og kirke nu, bygget af levende stene digtede Grundtvig om alle os, der finder vej til en kirkebænk tit eller blot en enkelt gang i livet. Nogle af de levende stene finder også vej fra kirkebænken til kirkens mødelokale på faste datoer med dagsorden, dokumentmapper og aftalekalender under armen. Det er menighedsrådet. En fin demokratisk institution, der i generationer har fundet præster, organister, kordegne og andre medarbejdere til landets folkekirker og har sikret, at kirkens hus overhovedet er en rar bygning at opholde sig i. Landet over sørger rådene for, at der i denne ofte meget smukke ramme udfolder sig et levende kirkeliv. Nu er det ikke så tit heldigvis at menighedsrådet ved Kastelskirken skal ansætte nye medarbejdere, og i Kastellet er det forsvaret, der har hovedansvaret for, at kirken står, så hvad laver de egentligt talt i menighedsrådet? Og næste punkt på dagsordenen er.. Kastelskirkens menighedsråd består af de to præster, Gyrite Madsen og Ole Brehm Jensen, en medarbejderrepræsentant og otte valgte medlemmer samt fire suppleanter, som altid deltager i møderne. Rådet mødes formelt otte gange om året til møder, der er åbne for offentligheden. På dagsordenen til et møde i menighedsrådet kan der være alt fra farven på de nye hynder over hvilke regler, der skal gælde for personer, som vil låne kirken, til finanser og personale. Kort sagt alle emner, der vedrører kirkens drift. Mellem møderne stikker medlemmerne hovederne sammen i rådets mange udvalg. At finde en ny præst (som dronningen ansætter) er blandt de tungeste, men også mest spændende sager, rådet kan få på dagsordenen. I den dyre ende ligger byggeri. Kastelskirken var i årene gennem en omfattende renovering og restaurering forestået af Forsvarets Bygningstjeneste. Den har sikret kirkens fysiske beståen i generationer fremover. Den festligste opgave, et menighedsråd har kastet sig over i nyere tid, var kirkens 300 års jubilæum i Begivenheden blev fejret med et jubilæumsskrift og en festgudstjeneste, der ikke alene blev overværet af dronningen og forsvarets øverste ledelse, men også transmitteret i DR Tv til hele nationen på den første søndag i advent. Udvalg under rådet De større sager eller opgaver, som rådet skal tage sig af, bliver bedst behandlet i udvalg. Det nuværende menighedsråd har hele 8-9 af slagsen. Et udvalg ser til, at sognepræst og feltprovst Ole Brehm Jensen har en god og præsentabel bolig i Kastellets Artilleristok (Gyrite Madsen bor i Esajaskirkens præstegård i Upsalagade sammen med sin mand, der er præst ved kirken). Et andet udvalg sørger for, at præsternes kirkegarderobe er blevet opdateret med to nye messehagler en rød og en grøn. Musikudvalget afsluttede sidste år en større udbygning og forbedring af kirkens orgel fra Udvalget for menighedsplejen administrerer de midler, der bliver indsamlet i kirken og som præsterne har mulighed for at dele ud af til værdigt trængende. Menighedspleje omfatter også, at fem af medlemmerne sidder i bestyrelsen for Willemoesgård et mindre boligkompleks for Østerbros ældre borgere. Flere gange i løbet af kirkeåret arrangerer aktivitetsudvalget med én af præsterne i spidsen sognedag. Her indbydes hele menigheden til at hygge sig over en let frokost, inden den spændende taler, senest Ole Hartling, indvier forsamlingen i et aktuelt og tankevækkende emne. Når Kastelskirken hvert år sender indsamlere ud i sognet med indsamlingsbøsser fra Folkekirkens Nødhjælp, er det medlemmer af menighedsrådet, der organiserer arbejdet. Fornyelser kan også komme fra menighedsrådet. En ny måde at fejre pinse på f.eks. med en friluftsgudstjeneste i Kastellet var en af de ideer, der sprang frem på det seneste seminar, rådet afholdt i marts. Endelig er medlemmerne selv aktive medarbejdere, når rådet er på valg og nye medlemmer kan vælges ind hvert fjerde år. Det er et udvalg under rådet, der med støtte fra kirkekontoret organiserer og afholder valget. Den første blandt ligemænd Det forestående bispevalg er en sag, der i øjeblikket optager os medlemmer levende. Vi har hver vores favoritkandidat og diskuterer livligt, hvem der bør blive den næste kirkelige overhund her i København. I denne sag skal vi nogen ville måske sige: heldigvis ikke være enige. Line Marie Lærkholm-Bengtsen 3

4 Præsentation af menighedsrådet for Kastels Sogn Lars Poulsen-Hansen valgt rådsmedlem; næstformand; formand for udvalget vedr. Arven, musikudvalget og valgbestyrelsen. Arthur T. Mønsted valgt rådsmedlem; formand; formand for bygnings- og inventarudvalget; medlem af informationsudvalget og økonomiudvalget. Lise Boel Abrahamsen valgt rådsmedlem; kontaktperson; medlem af menighedsplejeudvalget og bestyrelsen for Willemoesgård. Anders Egon Møller valgt rådsmedlem; kasserer; formand for økonomiudvalget; medlem af valgbestyrelsen, udvalget vedr. Arven, aktivitetsudvalget. Ove Nordly valgt rådsmedlem; medlem af valgbestyrelsen, udvalget vedr. Arven, bygnings- og inventarudvalget samt bestryrelsen for Willemoesgård. Gyrite Madsen født rådsmedlem; kirkebogsførende sognepræst; medlem af menighedsplejeudvalget, udvalget vedr. Arven, redaktør af kirkebladet og medlem af bestyrelsen for Willemoesgård. Ole Brehm Jensen født rådsmedlem; sognepræst og hærprovst; medlem af menighedsplejeudvalget. Birgitte W. Schmidt suppleant; medlem af informationsudvalget, bygnings- og inventarudvalget. Hanne Elsborg suppleant; medlem af aktivitetsudvalget. Rovig Mastrup suppleant. Mette Fausing suppleant; medlem af aktivitetsudvalget. Susanne E. Adair valgt rådsmedlem; kasserer for udvalget vedr. Arven og for menighedsplejeudvalget; medlem af aktivitetsudvalget. John Bloch-Poulsen valgt rådsmedlem. Line Marie Lærkholm-Bengtsen valgt rådsmedlem; formand for menighedsplejeudvalget og informationsudvalget; medlem af bestyrelsen for Willemoesgård. 4 Kastellet

5 Ulønnet hjælpepræst i Kastelskirken Det begyndte med en mail. Kort før påske lå der en dag i indbakken en kort og kontant forespørgsel fra provst Eigil Bank Olesen. På vegne af Kastelskirkens menighedsråd og præster spurgte han, om jeg kunne tænke mig at blive knyttet til kirken som ulønnet hjælpepræst. Jeg behøvede ikke lang tid til at svare. Opfordringen glædede mig meget, og jeg kunne kun takke ja til den. Jeg vil gerne give en hånd med i ny og næ ved gudstjenester og kirkelige handlinger, og jeg ser frem til at gøre nye erfaringer med kirke og teologi ad den vej. Siden påske er de formelle ting bragt i orden, som en ansættelse som præst i folkekirken indebærer, også når ansættelsen er ulønnet. Menighedsrådsformand Arthur T. Mønsted, præsterne Ole Brehm Jensen og Gyrite Madsen og jeg har fået de praktiske aftaler på plads om mine forpligtelser, og jeg har fået hilst på en del af kirkens øvrige personale. Menigheden kender jeg endnu kun flygtigt, nemlig fra et par gudstjenester og kirkekaffe og fra menighedsrådsformandens og præsternes signalementer af sognets beboere og kirkens brugere. Alle har mødt mig med en ligefrem imødekommenhed. Jeg kan kun glæde mig til at lære stedet bedre at kende. Et par ord om mig selv: Jeg er teolog, uddannet fra Københavns Universitet, hvor jeg nu er professor i det teologiske fag, som fra gammel tid kaldes dogmatik, og som handler om kristendommens lære- eller idémæssige indhold og betydning. Særligt interesserer jeg mig for den nyere tids protestantiske teologi. Især har det optaget mig, hvordan vi i dag skal tage stilling til og formulere os om temaer som tro, frihed og synd, sakramenter, kirke og religion. Men hele vejen rundt er teologi et fag, som næsten uundgåeligt må engagere enhver, der kommer i berøring med det. Så jeg har svært ved at forestille mig, at arbejdet med dogmatikken i forskning, undervisning og formidling en dag skulle komme til at kede mig. At kalenderen af og til løber over med deadlines og aftaler om undervisning, seminarer og foredrag, er en erhvervsskade, der ikke bliver bedre af, at jeg deler den med mange andre i nutidens hektiske karrieresamfund. Opfordringen til at blive ulønnet hjælpepræst ved Kastelskirken glædede mig og kom som en overraskelse. Der er ellers ikke noget mærkeligt ved, at en universitetsteolog som jeg trækker i præstekjole. Her i København er der tværtimod tradition for, at lærere fra Det Teologiske Fakultet gør tjeneste ved kirker i byen. Visse steder i verden er den skik snarere reglen end undtagelsen. Mine forgængere i faget og nogle af mine nuværende kolleger på universitetet holder traditionen i hævd. I Kastelskirken overtager jeg hjælpepræstestafetten fra docent John Strange, som jeg var kollega med indtil hans pensionering. Hans forgænger i den funktion var professor Svend Holm-Nielsen, der i sin tid fulgte efter lektor Bent Hahn. Men selv om jeg i efterhånden mange år har læst og skrevet om og undervist i teologi og på den måde beskæftiget mig indgående med kirke, tro og kristendom, har jeg hidtil holdt mig til skrivebord og auditorium (samt kirkebænk). Præst er jeg ikke blevet, og det har jeg aldrig set som en mangel, der burde udbedres. Den lille mail fra provsten kastede nyt lys over den sag. Den overrumplede mig. Det, der vitterlig ikke er en mangel, gjorde den nemlig med ét til en mulighed. Det er jeg taknemmelig for. Kirsten Busch Nielsen Kirsten Busch Nielsen Født Cand.theol. 1988, ph.d. 1994, dr.theol Ansat ved Københavns Universitet siden 1994, fra 2008 som professor i teologi (dogmatik). Gift med sognepræst Jan Sievert Asmussen, Farum. Ordination: Onsdag den 27. maj 2009 ved gudstjeneste kl. 19 i Københavns Domkirke. Indsættelse: Søndag den 21. juni 2009 ved højmessen kl. 10 i Kastelskirken med efterfølgende reception. 5

6 Midsommerarrangement Lørdag den 20. juni kl. 15:30 ved Møllen i Kastellet I samarbejde med den svenske kirke, Gustafskyrkan, holder vi midsommerfest i Kastellet. I Sverige holder man midsommerfest, hvor gamle traditioner med dans og leg holdes i hævd. Vi har ikke helt de samme traditioner i Danmark; derfor er det en fin mulighed for os, at vi igen i år har kunnet være med i et samarbejde med den svenske kirke, som jo er vores nærmeste nabo. Midsommerarrangementet begynder i år i den svenske kirke kl med en kort gudstjeneste. Derefter går vi ned til Møllen i Kastellet, hvor der er opvisning af folkedans med deltagelse af svenske musikere. Kom og vær med sammen med familien. Der vil være mulighed for at købe kaffe og svenske bullar. Alle er velkomne NB : Tag et tæppe med til at sidde på. Indskrivning til konfirmation Konfirmationen år 2010 foregår Palmesøndag den 28. marts kl Tilmelding foretages ved at kontakte sognepræst Gyrite Madsen (telefonnummer og træffetid ses på bagsiden af bladet) Der optages kun elever fra 8. klassetrin, og børn fra sognet har fortrinsret. Indskrivningen til konfirmationsforberedelse skal finde sted inden udgangen af august Undervisningen begynder i midten af september, og de indskrevne konfirmander vil inden da modtage brev om tidspunkt og mødested. Hvis konfirmanden ikke er døbt, skal der i god tid inden konfirmationen aftales dåb. Konfirmationsforberedelsen foregår torsdage kl. 15:00 16:30 i Kastelskirkens konfirmandlokale. Tirsdagsmøder I samarbejde med Garnisonskirken tager vi hul på en ny sæson med tirsdagsmøder. Møderne finder sted i Garnisonskirkens menighedssal, Sct. Annæ Plads 4, og første møde er: Tirsdag den 1. september kl. 15:00 Pastor Torben E. Jørgensen, der er vikar i Garnisonskirken under Claus Oldenburgs orlov, indleder efterårets møder med en kort altergangsgudstjeneste i Garnisonskirken. Derefter er der kaffe i menighedssalen. Torben E. Jørgensen har været ansat i DSUK i en årrække og han vil efter kaffen fortælle lidt om sig selv og arbejdet i DSUK. Følgende mødedatoer er aftalt for efteråret, og program følger i det næste kirkeblad: Tirsdag den 6. oktober Tirsdag den 3. november Tirsdag den 1. december Kastelskirkens vokalensemble Kastelskirkens sangere blev præsenteret i Kirkehilsen Siden har vi måttet sige farvel til tre sangere, og med udgangen af maj fratræder yderligere Ole Hedegaard, der har sunget i kirken siden maj Vi siger tak for en fornem indsats og gode oplevelser, herunder hans indsats som evangelist ved både passionskoncerten i år og ved langfredagsgudstjenesterne de seneste tre år. Kastelskirkens vokalensemble består af 6 sangere: to sopraner, alt, to tenorer og bas. Ensemblet medvirker ved alle højmesser i kirken, både til støtte for menighedens salmesang og som varetager af de forskellige liturgiske led, alene eller sammen med menigheden. Desuden synger de forskellige satser der indgår i højmessen som motet, korvers efter læsning og introitus. Ensemblet træder nogle gange om året frem i forbindelse med højtiderne ved særlige musikgudstjenester. Der kan man tillige være heldig at høre nogle af sangerne i solistiske indslag. Ved vielser og bisættelser i kirken deltager sangerne på skift som forsangere for menigheden. Fortsættes side 7 6 Kastellet

7 Jane Bertelsen - alt, har været ansat i Kastelskirkens Vokalensemle siden marts Bachelor of Music, Kansas, USA. Fra DKDM 1987 orgeleksamen, 1988 sangog hørelærepædagog, 1990 diplomeksamen i sang. Siden 1984 medlem af Koncert- Koret. På orlov herfra kontraktansat i Det Kongelige Teaters Operakor Jane har været medlem af Radiokammerkoret siden 1990 og af DR-Vokalensemblet siden dets dannelse, desuden solist i diverse oratorier, bl.a. Händels Messias og Bachs Juleoratorium. Marie Degener Troelsen sopran, har været medlem af Kastelskirkens Vokalensemble siden februar Uddannet som sanger med diplomeksamen fra Det Jyske- /Nordjysk Musikkonservatorium havde hun sin professionelle scenedebut i den Fynske Operas opsætning af Mozarts, Tryllefløjten. Derefter assistent ved Den Jyske Opera. Kontraktansat i det Kongelige Operakor Siden 2008 har Marie Troelsen været tilknyttet Malmö- Operaen. Marie Troelsen har ofte optrådt som solist, især ved kantate- og oratorieopførelser og har arbejdet sammen med mange af landets etablerede ensembler og orkestre som Århus Sinfonietta, Randers Kammerensemble, Aalborg Symfoniorkester, Ensemble Midtvest, Barokensemblet Zimmermann samt Öresunds Barockensemble. Sune Hjerrild tenor, er ansat i Kastelskirkens Vokalensemble fra juni Sanguddannelse, bl.a. på Det kgl. danske Musikkonservatorium. Sune Hjerrild blev udvalgt blandt hen ved 1000 unge håbefulde sangere til to af verdens mest præstigefyldte sangkonkurrencer, nemlig Placido Domingo Opera Contest og BBC Cardiff Singer of the World. Dette medførte internatonale opgaver som f.eks. Tamino i Mozarts Tryllefløjten, dirigeret af Sir Neville Mariner ved åbningen af den nye Megaron Opera i Athen. Siden har Sune Hjerrild levet som freelance operasolist og sunget på sunget på Operaen i Sidney, Opera de Limoges, Opera Lyrique de Tourcoing (i anledning af at Lille var Officiel EU kulturby), Operaen i Leipzig, Operaen i Napoli, L Auditorium del Conciliazione i Rom, på Jyske opera og Det Kongelige Teater. Sune Hjerrild er også meget brugt til koncerter, og ser frem til engagementer bl.a. i Rom og med Singapore Symphony Orchestra. Thomas Christian Sigh bas, har været ansat i Kastelskirkens Vokalensemble siden december Han har siden 2005 studeret sang på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og er desuden uddannet i musikvidenskab og idræt fra Københavns Universitet. Siden 2005 ansat i DR Radiokoret, assistent i DR Vokalensemblet og er sanger i adskillige andre professionelle ensembler, bl.a. Musica Ficta ledet af Bo Holten og BarokNu, som er specialiseret i tysk barok; har været solist i en lang række barokværker f. eks. Heinrich Schütz Juleoratorium, J.S. Bachs Johannes Passion, samt værker af Monteverdi, Buxtehude; har på scenen bl.a. spillet Apollon/Pastore i Monteverdis L'Orfeo på Valdemars Slot 2008, Jan-Erik Sääv tenor, har været ansat i Kastelskirkens Vokalensemble siden Studerede sang hos Jan Sødal, Douglas Yates og senest hos Richard Miller. Har været tilknyttet Den norske Opera og er nu ansat i Det Kongelige Operakor i København. Jan-Erik Sääv har optrådt som solist med partier som bl.a. Tamino i Tryllefløjten. Har vært solist koncert- og oratoriesolist i værker af Bach, Händel, Mozart, Rachmaninoff m.fl. Deltaget i internationale solist konkurrencer og har opnået en 2. pris i Athen i Birgitte Ewerlöf sopran, har været ansat i Kastelskirkens Vokalensemle siden Efter studier i fransk, dansk, kristendomskundskab og musik på Københavns Universitet, uddannet som sanger på Det kgl. danske Musikkonservatorium med bl.a. Birgit Bastian som lærer. Videre Studier hos bl.a. Sena Jurinac, Wien, og Ann Reynolds, London. Debut fra solistklassen Birgitte Ewerlöf har været operasanger på Det kgl. Teater fra Sideløbende dermed har hun optrådt som solist ved oratorieog kirkekoncerter i Skandinavien, Island, Holland, Tyskland og Japan. Organist Lasse Ewerlöf 7

8 Højmesser kl i Kastelskirken JUNI 1. juni (Anden pinsedag) 7. juni (Trinitatis søndag) 14. juni (1. s. e. Trin.) 28. juni (3. s. e. Trin.) JULI 5. juli (4. s. e. Trin.) 12. juli (5. s. e. Trin.) 26. juli (7. s. e. Trin.) AUGUST 2. august (8. s. e. Trin.) 9. august (9. s. e. Trin.) 23. august (11. s. e. Trin.) 30. august (12. s. e. Trin.) SEPTEMBER 6. september (13. s. e. Trin.) 21. juni (2. s. e. Trin.) KIRSTEN BUSCH NIELSEN (Præsteindsættelse) 19. juli (6. s. e. Trin.) 16. august (10. s. e. Trin.) KIRSTEN BUSCH NIELSEN KIRKEBIL Er man gangbesværet er der mulighed for at bestille kirkebil til gudstjenester og møder. Kastelskirken ligger i et område, som kan volde problemer, når man er gangbesværet, derfor skal denne mulighed måske understreges. Med en kirkebil kan man blive hentet og bragt til gudstjenesten og det er en mulighed, som vi håber, at flere vil benytte sig af. Kirkebil til højmessen skal bestilles inden fredag kl på tlf Kirkelig vejviser SOGNEPRÆST (kbf.) Træffes på Kastelskirkens kontor: Kastellet 15, 2100 Ø (bagsiden af Artilleristok nærmest kirkepladsen). Træffetid: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl , eller efter aftale. Tlf Bopæl: Upsalagade 23, 2100 Ø, tlf Træffes ikke mandag. E-post: HÆRPROVST Kastellet 16, 2100 Ø, tlf , e-post Aftaler træffes mandag-torsdag kl Træffes ikke fredag. HJÆLPEPRÆST KIRSTEN BUSCH NIELSEN Tlf (priv.), (arb.), e-post: ORGANIST LASSE EWERLÖF Kastelskirkens kontor, Kastellet 15, 2100 Ø, tlf , privat Træffes ikke mandag. E-post: KIRKETJENER CLAUS KOFOD Kastelskirkens kontor, Kastellet 15, 2100 Ø, tlf (kl. 9-11). Træffes ikke mandag. E-post: MENIGHEDSRÅDET Formand: Arthur T. Mønsted, Østerbrogade 56 A, 2100 Ø, tlf E-post: Næstformand: Lars Poulsen-Hansen, Greve Strandvej 137, 2670 Greve, tlf E-post: KORDEGNEKONTORET Kordegn: Anita A. Møhlenberg. Kordegneassistent: Bo Torp Pedersen. Kontor: Sankt Annæ Plads 4, 1250 K. Kontoret er åbent: mandag 9-12, tirsdag, onsdag og torsdag 9-13, torsdag også 16-18, fredag Tlf Fax E-post: / FØDSEL Fødselsanmeldelse skal ske til kordegnekontoret senest 14 dage efter barnets fødsel. Mor skal skrive under. Såfremt forældrene er gift, medbringes kopi af vielsesattest. Er forældrene ikke gift, men ønsker fælles forældremyndighed, udfyldes og afleveres en Omsorgs- og Ansvarserklæring. NAVNGIVNING OG DÅB Barnet skal have navn inden for 6 måneder efter fødslen. Navngivning kan ske ved anmeldelse til kordegnekontoret. Ønskes navngivning ved dåb, eller ønskes der dåb på et senere tidspunkt, træffes aftale med sognepræst Gyrite Madsen herom, hvorefter papirarbejdet sker på kordegnekontoret. NAVNEÆNDRING Personer, som bor i Kastels Sogn, skal henvende sig til kordegnekontoret vedr. navneændring. VIELSE Ønskes vielse i Kastelskirken, træffes aftale herom med sognepræst Gyrite Madsen. Kordegnekontoret fremsender bekræftelse, vejledning og de nødvendige papirer. DØDSFALD Anmeldelse af dødsfald skal ske senest to dage efter dødsfaldet. Vejledning og hjælp til udfyldelse af dødsanmeldelsen fås ved henvendelse til et bedemandsfirma eller til kordegnekontoret. Ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse, retter de pårørende eller bedemandsfirmaet henvendelse til den ønskede præst og træffer aftale herom. HILSEN FRA KASTELSKIRKEN Kastelskirkens kirkeblad udgives af kirkens præster med støtte af menighedsrådet. Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Gyrite Madsen. Ekspedition: Kordegnekontoret. Sats & Tryk: Nordkystens Bogtrykkeri Tlf

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

SUNDBY SOGN. Nr. 1 December, januar og februar 2008. Menighedsrådsvalg

SUNDBY SOGN. Nr. 1 December, januar og februar 2008. Menighedsrådsvalg SUNDBY SOGN Nr. 1 December, januar og februar 2008 Menighedsrådsvalg Et stort valg i verden og valget til menighedsrådet er overstået. I skrivende stund, har vi været vidne til et afgørende valg i USA.

Læs mere

SUNDBY SOGN. Nr. 1 December, januar og februar 2008

SUNDBY SOGN. Nr. 1 December, januar og februar 2008 SUNDBY SOGN Nr. 1 December, januar og februar 2008 Ligheder og uligheder, værd og værdier Uligheder og værdier er noget som leder tanken hen på matematikkens univers. Men det er måske også noget som omgiver

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST 2010 De uventede møder Ganske ofte er det de møder, som man umiddelbart ikke regner for noget, der bliver de afgørende i ens liv. Et særligt menneske på det rette

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

SUNDBY SOGN. Kirkebladet

SUNDBY SOGN. Kirkebladet SUNDBY SOGN Nr. 1 December, januar og februar 2011 Kirkebladet Du sidder nu kære læser med et eksemplar af kirkebladet, sådan nogenlunde som for ét år, et halvt år og for tre måneder siden. Men det er

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund Bilag 8. København, den 7. juni 2005 Til Grøndalslund Menighedsråd Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund sogn. Modellerne er tilvejebragt

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet tirsdag den 3. december 2013 kl. 19.30 i foredragssalen. Fraværende: Forhåndsafbud fra Jørgen Ingberg Henriksen 03.12.2013 13/14, 01. Init.: REFERAT: 1. Godkendelse

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2012-2013 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING TIL 7. KLASSES FORÆLDRE! Det er blevet tiden for indskrivning til konfirmationsforberedelse.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning)

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning) Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, tirsdag den 22. Nov. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Gunna Jørgensen., Michael R.R., Karin

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 Møde nr. 2 Allan Olsen (fravær med afbud) Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg Christian Seidelin Claus

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

SUNDBY SOGN. Bænken. Nr. 1 December 2006, januar og februar 2007

SUNDBY SOGN. Bænken. Nr. 1 December 2006, januar og februar 2007 SUNDBY SOGN Nr. 1 December 2006, januar og februar 2007 Bænken Instruktøren Per Fly har lavet filmen Bænken. Filmen handler om Kaj, som er dybt alkoholiseret, på bistandshjælp og i aktivering. Han sidder

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

Kirkeblad. for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2014 - 8. årgang Juni - Juli - August

Kirkeblad. for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2014 - 8. årgang Juni - Juli - August Kirkeblad for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2014 - 8. årgang Juni - Juli - August Fra vugge til grav i en digital verden med sit NemID. En navnændring koster pr. 1. marts 2014 kr. 500, beløbet

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden:

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden: Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus Dagsorden: 0. Orientering fra formanden 1. Meddelelser fra formanden 2. Meddelelser fra kirkeværgen 3. Meddelelser

Læs mere