UDKAST. Hovedstadsdrømme. Portalen for erhvervslivet INDHOLD. Bilag 2. årgang 1. Singapore - Here We Come. En af verdens bedste sportseventbyer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Hovedstadsdrømme. Portalen for erhvervslivet INDHOLD. Bilag 2. årgang 1. Singapore - Here We Come. En af verdens bedste sportseventbyer"

Transkript

1 Singapore - Here We Come UDKAST Elever i Singapore ligger helt i top, når det drejer sig om faglig viden. og når det gælder verdensomspændende test er billedet det samme. Læs side 4 En af verdens bedste sportseventbyer Århus er blandt toppen af verdenseliten, når det gælder om at tiltrække sportsevents til byen. Læs side 6 Bilag 2 århus international årgang 1 Portalen for erhvervslivet Business Aarhus tilbyder personlig service til virksomheder i Århus-området. Vi står til rådighed for virksomheder ved etablering, ekspansion og andre erhvervsmæssige spørgsmål. Af Rikke Hovgaard, Trevor Davies, der tidligere har ført København gennem processen for at blive Europæisk Kulturhovedstad i 1996, er projektleder på Århus Som en del af Århus Kommune er Business Aarhus den officielle serviceenhed for virksomheder, der ønsker at ekspandere og etablere sig i Århus. Formålet er at skabe de bedst mulige ramme- og vækstbetingelser for erhvervslivet i Århus. Portalen er en samlet indgang, bindeled og samarbejdspartner til alle erhvervsrelaterede områder i Århus. Man kan læse mere om mulighederne for virksomheder på Hovedstadsdrømme Århus som europæisk kulturhovedstad 2017 Kulturen skal være et af de centrale og bærende elementer i Århus identitet og fremtid. I forlængelse af dette ønske har Århus Kommune besluttet at søge om at blive Europæisk Kulturhovedstad i en ambitiøs vision som kræver langsigtet planlægning og inddragelse af hele byen. Af Martin Robert Nielsen, Europæisk Kulturhovedstad eller European City Of Culture (ECOC) blev indstiftet i 1985, og siden har 35 byer kunnet smykke sig med titlen. Fælles for byerne er, at de har oplevet en række positive effekter på både kort og langt sigt: Blandt andet forbedringer i den kulturelle infrastruktur, et forbedret image og brand, en varig stigning af internationale besøgende i byen samt et større lokalt kulturpublikum. Byen skaber sig selv Visionen om Århus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 er ikke blot et kulturelt projekt, men en proces der skal styrke og udvikle byen indenfor en række fokusområder: Æstetisk byfornyelse, integration, erhverv, uddannelse, turisme og etableringen af nye internationale kontakter og samarbejder. Disse områder kræver en enorm mængde forskellig viden og input, og arbejdet vil involvere deltagere fra alle miljøer kunstnere, kultur- og uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet, beslutningstagere m.fl., men ikke mindst inddragelse af byens borgere på tværs af køn, alder, baggrund og postnummer. Århus skal nemlig definere og skabe sig selv som kulturhovedstad. Kulturel kortlægning hvem er med? Århus Kommune forventer at modtage svar om sin ansøgning i 2012, men allerede nu er forberedelserne i gang. Første fase i processen er en række kulturelle kortlægninger, der skal tegne et billede af Århus og give svar på, hvordan byen opleves indefra og udefra, samt hvordan de kreative miljøer hænger sammen. En af byens styrker findes i den kreative sektor, og kortlægningen vil skabe overblik over, hvilke aktører byen rummer, og hvilke kompetencer de har. Målet er at skabe et fælles kendskab og en synergieffekt i det kreative miljø ligesom den, Århus oplever i IT-miljøet. Forbedrede produktionsvilkår for kulturen Sekretariatet for Århus 2017 hører under Kulturforvaltningen i Århus Kommune, og Århus Kommunes Kulturpolitik indeholder flere fremadrettede initiativer med sigte mod For eksempel etableringen af et nyt produktionscenter for billedkunst, scenekunst og litteratur i den nedlagte Godsbanegård. Godsbanen vil sammen med blandt andet et nyt produktionscenter for rytmisk musik i Vester Allé blive et af omdrejningspunkterne i processen frem mod INDHOLD Forsiden :: Side 2 :: Side 3 :: Hovedstadsdrømme Århus som europæisk kulturhovedstad 2017 Internationalt engagement i Borgerservice og Biblioteker Århus-model skaber international opmærksomhed Central Denmarks Repræsentationskontor i Shanghai Udenlandske hjerner skal føle sig hjemme... Side 4 :: Singapore - Here We Come Århus med i europæisk supernetværk Midtjylland goes global Læs side 2 Læs side 7 Læs side 5 Side 5 :: Århus på det internationale arkitekturlandkort Side 6 :: En af verdens bedste sportseventbyer Jobcenter Århus polske meritter Århus med i europæisk supernetværk Århusiansk udtagelse til EU-projektet REDIS sender Århus op i den europæiske superliga. Rådgivning til syv serbiske kommuner Serbiske kommuner rådgives bl.a. i deres omstilling til demokratiske strukturer Avisen kan rekvireres på dansk og engelsk ved henvendelse til Avisen kan rekvireres på dansk og engelsk ved henvendelse til Århus på det internationale arkitekturlandkort Åbne udbud og internationale arkitektkonkurrencer skaber bevågenhed i hele verden. Side 7 :: Bagsiden :: Rådgivning til syv serbiske kommuner Byudvikling omkring Østersøen Ny international strategi for Århus Kommune facts om Århus

2 Internationalt engagement i Borgerservice og Biblioteker Borgerservice og Biblioteker i Århus er et brand blandt biblioteksfolk i hele verden og en eftertragtet samarbejdspartner i talrige EU-projekter. Af Henrik Fink Isaksen, Når 200 biblioteksfolk fra hele kloden mødes til bibliotekskonferencen Next Library i Musikhuset i juni måned 2009, er det en markering af, at Borgerservice og Biblioteker er helt i front, når det gælder international biblioteksudvikling. Bag den flotte status ligger også en proaktiv og målrettet deltagelse i mange internationale udviklingsprojekter. I november måned 2008 stod 10 af bibliotekernes medarbejdere således bag en nordisk Innovation Camp i Helsinki, hvis formål bl.a. var at udforske, hvordan fremtidens bibliotek kan udformes. Det er nemlig ikke kun Århus, som er på vej med et nyt Multimediehus. Helsinki og Stockholm har lignende planer, og derfor var mødet i Helsinki et arbejdende eksperimentarium for udviklingen af fremtidens bibliotek. Projekterne ENTITLE og Untold Stories er projekter støttet af EU s Grundtvig program og med samarbejdspartnere i 14 europæiske lande. I november måned deltog 2 medarbejdere i en workshop i Ljubljana med kolleger fra hele Europa. I februar 2009 afholder Untold Stories møde i Århus med kolleger fra I maj måned 2006 mødtes deltagerne i PuLLS projektet (Public Libraries in the Learning Society) i Barcelona til en midtvejsevaluering. Samtidig fandt en spændende børnebogsfestival sted på en åben plads i centrum, hvor sjovt udklædte bibliotekarer og forlagsfolk præsenterede bøgerne, der var teaterforestillinger, højtlæsning og mange andre aktiviteter. Grækenland, England, Tyskland og Tjekkiet. Listen over udenlandske delegationer på besøg på bibliotekerne i Århus er omfattende. Mange har allerede meldt deres ankomst i 2009, bl.a. en gruppe biblioteksfolk fra Niedersachsen. Central Denmark s Repræsentationskontor i Shanghai Region Midtjylland og Århus Kommune har sammen oprettet "Central Denmark Representative Office" i Shanghai. Kontoret skal fastholde og udbygge den gode kontakt til Shanghais bystyre, som er skabt via Region Midtjyllands søsterbyaftale med Shanghai. Deltagere i paneldebat (fra venstre): Prof.Dr. Gerald Braun, Hanseatic Institute for Entrepreneurship & Reg. Development, Dr. Christiane Grünewald, IHK Rostock, Nils Kreimeier, Financial Times Deutschland, Konsulent Christian L. Sørensen, Borgmesterens Afdeling, Århus Kommune Århus-model skaber international opmærksomhed Af Anne Marie Larsen, Kontorets skal sikre, at: :: Region Midtjylland og Århus Kommune har en god/gavnlig kontakt til Shanghais Bystyre. :: Der er gode vilkår for virksomheder, organisationer og vidensinstitutioner i Region Midtjylland, med interesser i Shanghai-området. :: Mulighederne for et samarbejde mellem midtjyske aktører og aktører fra Shanghai-regionen udnyttes og forøges. En af de konkrete opgaver kontoret varetager for Århus Kommune, er at informere om relevante om konferencer, trends, og samarbejdsmuligheder i Shanghai. Det har bl.a. resultateret i, at kontorchef Ivan Kjær Lauridsen, Sundhed og Omsorg, deltog i "International Conference on the Development of Old Age Programs" i Shanghai. Ivan Kjær Lauridsen var en af talerne på konferencen. Emnet for hans oplæg var "Hvordan ressourcerne blandt frivillige og ældre borgere i Århus bruges, når kommunen løser sine opgaver." Århus er i en netop offentliggjort undersøgelse blevet fremhævet for sin succesrige erhvervspolitik. I en benchmarking med otte andre Østersøbyer af mellemstor størrelse klarede Århus sig særdeles godt. Det skyldes eksempelvis det særlige samarbejdsklima i byen, hvor relevante parter bliver hørt og engageret i byens erhvervspolitik. Konsulent Rikke Wetterstrøm er ansat på Central Denmarks kontor i Shanghai. Facts om kontoret Kontorets opgaver er blandt andet, at: :: Vedligeholde, pleje og udbygge samarbejdet med bystyret i Shanghai Af Christian Lausten Sørensen, Det er PricewaterhouseCoopers Hamborg, der netop har offentliggjort en omfattende undersøgelse, hvor man med fokus på de kreative erhverv har sammenlignet den erhvervspolitiske indsats og effekterne heraf i ni mellemstore Østersøbyer. Byerne blev sammenlignet på de tre parametre: Innovationsevne, viden og åbenhed. Århus klarer sig særdeles godt i sammenligningen - især på innovationsevne og viden. Byens erhvervspolitik fremhæves som det gode og effektive eksempel på at styrke de kreative erhverv. Ved offentliggørelsen af rapporten i Rostock for repræsentanter fra ministerier og organisationer deltog konsulent Christian L. Sørensen fra Borgmesterens Afdeling i en paneldebat om rapportens resultater. Interessen samlede sig især om den særlige Århus-model for den inddragende og engagerende erhvervspolitik. :: Markedsføre Region Midtjylland og Århus Kommune :: Arrangere politiske og virksomhedsmæssige delegationsbesøg i såvel Kina som Danmark :: Formidle projekter for kinesiske samarbejdspartnere :: Videreformidle information om konferencer, trends, samarbejdsmuligheder i Shanghai-området til midtjyske aktører Du kan læse mere om Central Denmarks kontor i Shanghai på side 2 Arhus International

3 Udenlandske hjerner skal føle sig hjemme... Århus Kommune har taget initiativ til at videreudvikle Århus som en attraktiv by for udenlandske medarbejdere og deres familier. Behovet er stærkt stigende og indsatsen for at tiltrække og fastholde velkvalificerede udlændinge kræver samarbejde fra en række parter. Af Søren Boel Pedersen, Det er svært at skaffe velkvalificeret arbejdskraft......sådan lyder svaret fra mange århusianske virksomhedsledere, når de bliver spurgt om den alvorligste hindring for at fastholde den nuværende økonomiske vækst. Derfor skal det nu gøres endnu mere attraktivt og nemt for velkvalificerede udenlandske medarbejdere at bosætte sig i Århus. Desuden skal byen gøre en indsats for, at de udenlandske medarbejdere, forskere og studerende, som kommer hertil for at arbejde eller studere, føler sig velkomne. ning for om familien falder godt til. Århus har en international skole, der begyndte undervisningen i 2004, og som i øjeblikket oplever en så stor søgning, at der er overvejelser i gang om at udvide skolens tilbud. Dertil kommer, at der er meget konkrete initiativer i gang for at etablere et internationalt gymnasium. I Århus Kommune er Borgerservice i gang med et større udviklingsprojekt, så den udenlandske medarbejder kan blive betjent på flere sprog på Århus Kommunes hjemmeside og i borgerservice. og tilbud, der findes i Århus i form af f.eks. sportsklubber, foreninger, sociale arrangementer mv. Det skal ske gennem introduktionsmøder, arrangementer, velkomstpakker, mentorkorps og personlig dialog. Et mærkbart behov Allerede i dag er der et mærkbart behov, men det vil kun fortsætte og forøges. Mens der i dag er omkring udenlandske medarbejdere med en kortere eller længerevarende uddannelse ansat i de større virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Århusområdet, vil der i løbet af de kommende tre år komme 60 pct. ekstra - svarende til 600 nye udenlandske medarbejdere. Samarbejde på mange planer Det kræver, at der kommer større fokus på den medfølgende families behov. Eksempelvis er det vigtigt for hele familien, at der er gode muligheder for at få et job for den medfølgende ægtefælle og at børnene kan komme på en international skole. Desuden er en god bolig også af stor betyd- Århus Kommune har desuden sammen med en række virksomheder og Aarhus Universitet etableret International Community, som skal gøre det lettere at komme til Århus, finde rundt i byen og få en omgangskreds. International Community skal sikre, at udenlandske medarbejdere og deres familie får en mere systematisk introduktion til de muligheder Arhus International side 3

4 Singapore - Here We Come Elever i Singapore ligger helt i top, når det drejer sig om faglig viden. Staten scorer højt i alle konkurrencer og videnskabelige undersøgelser i det østasiatiske område, og når det gælder verdensomspændende tests, er billedet det samme. Styrkeområderne er matematik og science. Af Teis Trane, Besøget En gruppe fra Børn og Unge, Langkær Gymnasium og VIA var inviteret til at besøge Singapore. Formålet var at studere og diskutere undervisningsmæssige aspekter og innovation inden for grundskolen og gymnasieområdet. Et flot program viste hele paletten af undervisning, læreruddannelse og lederuddannelse. Besøg på skoler viste et klart billede af en meget stærk faglighed. Skolerne er meget målrettede i undervisningsopgaven, og ledere og lærere er tydeligt dedikerede til deres arbejde. Besøgene viste også, at den høje faglighed i en vis grad overhaler arbejdet med elevernes sociale og personlige kompetencer. Skolerne leverer undervisning, og det gør de med fantastiske resultater, resten af børnenes udvikling er forældrenes opgave. Århus med i europæisk supernetværk Århusiansk udtagelse til EU-projektet REDIS sender Århus op i den europæiske superliga for udvikling af innovative videnmiljøer. Fremtidigt samarbejde Der er helt klare udviklingsmuligheder i et samarbejde med skolemyndighederne i Singapore, og fremtidige udviklingsprojekter er allerede i støbeskeen. Af Anne Marie Larsen, Med IT-byen Katrinebjerg som case indgår Århus nu i et netværk af europæiske byer, der deltager i EU-projektet REDIS ( Restructuring Districts into Science Quarters ). Århus har det seneste halve års tid deltaget i projektets fase 1 med en målsætning om at komme med i projektets fase 2, hvor det egentlige udviklingsprojekt udfoldes fra november 2008 til april Det er nu lykkedes at komme med i den spændende 2. fase og netværket, der skal arbejde med udvikling og omdannelse af byområder til innovative videncentre, består foruden Århus pt. af byerne Magdeburg/Tyskland (projektleder), Wien/Østrig, Halle/Tyskland, Bialystok/Polen, Newcastle/England, Manresa/Spanien og Piræus/Grækenland. Håndbøger om innovation Formålet med REDIS-projektet er, at de deltagende byer med deres egne erfaringer og tilgange til udvikling af innovative videnmiljøer eksempelvis bidrager til udviklingen af en håndbog til brug for andre byer, som står overfor lignende udfordringer og muligheder. Frugtbar videndeling Deltagelsen i REDIS giver Århus mulighed for at dele viden og erfaringer med de europæiske projektpartnere omkring udvikling og omlægning af byområder til innovative videncentre. En viden, der ikke kun kan bruges i videreudviklingen af IT-Byen Katrinebjerg, men også i forbindelse med nogle af de andre udviklingsprojekter i Århus. Deltagelsen giver også Århus mulighed for internationalt at synliggøre IT-byen Katrinebjerg som rollemodel for sådanne byomdannelsesprojekter. Midtjylland goes global Århus har været i gang længe. Og nu er en stor del af de øvrige kommuner i Midtjylland også med. Sagen er den, at kommunerne har sat det internationale på dagsordenen. Vi ser, at de orienterer sig ud i verden, udarbejder internationale strategier og fokuserer på venskabsbysamarbejdet. Tendensen er klar Midtjylland goes global! Af Lars Holte Nielsen, Globaliseringen er en naturlig del af dagligdagen for borgere og virksomheder. Vi kommunikerer med hele verden, vi rejser og køber varer i udlandet. Virksomhederne handler over grænserne og udvikler og samarbejder uden at skelne til nationalitet. Og nu er de midtjyske kommuner også for alvor ved at tage globaliseringsudfordringen op. Kommunerne er begyndt at stille sig selv spørgsmålene: Hvad betyder globaliseringen for os? Hvilke muligheder giver det vores lokalområde? Hvordan kan vi bruge EU som platform? Hvordan får vi mere konkret ud af vores venskabsbyer? For at svare på disse spørgsmål er mange kommuner nu i gang med at lave internationale strategier. I strategierne lægger kommunerne planer for at lære af og samarbejde med andre byer, søge EU-penge til udviklingsprojekter, ændre venskabsbysamarbejder til konkrete bypartnerskaber og meget mere. De midtjyske kommunaldirektører var i november 2008 i Bruxelles for at undersøge og drøfte perspektiverne i at forholde sig aktivt til resten af Europa. Side 4 Arhus International

5 Boligkomplekset Isbjerget på De Bynære Havnearealer er tegnet af århusianske Cebra sammen med JDS Architects fra København, SeARCH fra Amsterdam og Louis Paillard fra Paris. Århus på det internationale arkitekturlandkort Af Lotte Pape, Containere og kraner bliver i disse år udskiftet med arkitektur i verdensklasse i Århus nye, maritime bydel; De Bynære Havnearealer. Åbne udbud og internationale arkitektkonkurrencer skaber bevågenhed i hele verden og tiltrækker internationale arkitekter. Hvor byen møder bugten forenes danske traditioner med europæisk nytænkning, og resultatet er arkitektur i verdensklasse. De Bynære Havnearealer beviser, at det kan betale sig at tænke internationalt og være ambitiøs i udviklingen af vores by. Det mener stadsarkitekt i Århus, Gøsta Knudsen, og fortsætter: Den internationale opmærksomhed om den nye havnebydel styrker lysten til at investere i området og giver samtidig Århus signalværdi som arkitekturby. Bag de allerede besluttede byggerier står tegnestuer fra Danmark, Holland og Frankrig. Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearaler deltager årligt i internationale ejendomsmesser og -konferencer, ligesom den tilknyttede ejendomsmægler har et internationalt netværk at trække på. De Bynære Havnearealer er en enestående mulighed for at bygge nyt i det absolutte centrum af en europæisk metropol, forklarer sekretariatschef Bente Lykke Sørensen. Syv universitetsbyer rykker tættere sammen Århus har sammen med seks andre europæiske universitetsbyer dannet et netværk, der skal styrke mulighederne for alle parter. Målet er at skabe et forpligtende netværk, der giver nem adgang til international videndeling. Af Hellle Friis, Byerne er: Utrecht, Bologna, Edinburgh, Gent, Malmö, Stuttgart og Århus. Alle syv byer er universitetsbyer og befolkningsmæssigt er de næsten lige store. Og det er ligheder, der nu skal bruges aktivt i det nye netværk, som har fået navnet: Similar Cities Network. Videndeling uden bureaukrati Ideen er at skabe et forpligtende netværk blandt byer, der ligner hinanden, og som står med nogenlunde de samme muligheder og udfordringer. Similar Cities Network skal give nem adgang til international videndeling og erfaringsudveksling, og vil blive bygget op med så lidt bureaukrati som muligt. Målet er, at medarbejdere i Århus Kommune finder det lige så nemt og relevant at kontakte en kollega i eksempelvis Utrecht, som at spørge en kollega i Odense Kommune til råds, når man har brug for viden om god praksis inden for et bestemt fagområde. Mødes en gang om året Aktiviteterne i netværket vil blive bygget op omkring et årligt møde, hvor alle byer deltager. Desuden nedsættes tematiske undergrupper, hvor de byer, der har interesse for det pågældende tema deltager. Århus vil byde ind med emnet Bybranding, og håber derved at få inspiration og viden fra de øvrige byer i forhold til at iværksætte nye aktiviteter, der kan bidrage til at styrke det internationale kendskab til Århus. På sigt forventes netværket også at munde ud i konkrete EU-projektsamarbejder. Billede: Utrecht var initiativtager til dannelse af netværket Similar Cities Network. Jerome van der Zweth, Utrecht, er efter sit besøg i Århus allerede i gang med international markedsføring af Århus-smilet. Arhus International side 5

6 Blandt de senest afviklede internationale sportsevents i byen er VM i ungdomssejlads, der i juni måned 2008 samlede 251 forventningsfulde sejlere fra 60 nationer på Århus Havn, og dermed markerede sig som det største internationale sejlsportsstævne i Danmark nogensinde. En af verdens bedste sportseventbyer Af Johanne Munch Nielsen, Århus er blandt toppen af verdenseliten, når det gælder om at tiltrække sportsevents til byen. Århus har nemlig, som eneste danske by og én blandt kun ni skandinaviske byer, modtaget international anerkendelse på en opgørelse over verdens bedste sportseventbyer. Undersøgelsen er udført af verdens førende informations- og kommunikationsvirksomhed indenfor sportsbranchen Sportbusiness Group. Med en evne til at begå sig i den nationale og internationale sportsverden er det lykkedes Sport Aarhus Events, som er en del af Sport & Fritid, at skaffe de helt store begivenheder til byen. Dette er medvirkende til, at Århus med stor succes har været værtsby ved en række sportsbegivenheder med både national og international deltagelse. Det kræver en massiv indsats at få de store sportsbegivenheder til byen, derfor deltager Sport Aarhus Events jævnligt ved internationale sportskongresser netop med henblik på at udbygge og fastholde de eksisterende kontakter og dermed sikre at nye sportsbegivenheder kan gæste byen. Senest har det europæiske fodboldforbund UEFA meddelt, at Århus bliver en af værterne for EM-slutrunden for U/21-landshold i sommeren 2011 Der bliver tale om en stjerneparade, når Europas otte bedste U/21-landshold kommer til Århus, Aalborg, Viborg og Herning i Navne som spanske Bojan Krkic, engelske Theo Wallcott, walisiske Aaron Ramseym kroatiske Miralem Sulejmani og danske Nicklas Bendtner har allerede slået igennem på internationalt niveau for deres respektive klub- og landshold. Fælles for dem alle er, at de fortsat har alderen til at deltage, når EM-slutrunden ruller over Danmark i sommeren 2011 Jobcenter Århus polske meritter Jobcenter Århus samarbejder med Polen om et projekt, der sætter fokus på social integration via beskæftigelse. I efteråret 2008 besøgte jobcentret kolleger og nye potentielle samarbejdspartnere i Polens andenstørste by Lodz Jobmobilitet for seniorer i Europa Også seniorer er på den internationale agenda i Jobcenter Århus. Projekt SeniorForce er et internationalt projekt finansieret af EU med i alt seks byer i Europa: Århus, Dublin, Helsingfors, Budapest, Krakow og Athen. Af Hanne Marklund, En firemands delegation fra Jobcenter Århus besøgte sammen med samarbejdspartnere fra henholdsvis 3F i Århus og Sønderbro Kulturhusgruppen i Horsens sidst i oktober måned byen Lodz i Polen. Lodz er Polens andenstørste by med knap indbyggere. Formålet med besøget var erfaringsudveksling på områderne beskæftigelse, social integration og bydelsarbejde samt en undersøgelse og vurdering af mulighederne for fremtidige projektsamarbejder. Social integration via beskæftigelse Mødet i oktober var det andet møde mellem parterne i år. I maj 2008 var en delegation fra Lodz på besøg i Århus og i Horsens. Det første resultat heraf er allerede effektueret nemlig et konkret projekt, funderet i den polske organisation OPUS. Parterne har sammen indsendt en projektansøgning om at etablere et samarbejde om social integration via beskæftigelse i fem udvalgte bydele i Lodz. for at deltage i spændende udviklingsopgaver i tilknytning til internationale netværk indenfor jobcentrets arbejdsområder. Billedetekst Under opholdet afholdt den danske delegation en række workshops. Og sammen med værterne var der besøg hos en række potentielle, kommende partnere. Projektet sigter mod at styrke jobmobiliteten blandt de 50+ årige på europæisk niveau. To jobkonsulenter fra hvert af de seks lande skal netværke med hinanden og lokale virksomheder for at hjælpe seniorer med at finde et job i et andet EU land. Projektet er to-årigt i perioden I øjeblikket søger ni danske seniorer job i de øvrige byer, mens en række græske, finske og irske seniorer er jobsøgende i Danmark. Workshops og besøg hos potentielle partnere Resultatet af besøget blev, at der nu er indledt et mere formelt samarbejde på de tre nævnte områder, og parterne er nu i gang med at undersøge konkrete finansieringsmuligheder for etablering af det aftalte samarbejde. Desuden undersøges mulighederne for et genbesøg i Århus af en polsk ekspertgruppe i starten af Eksport af know-how Jobcenter Århus ser samarbejdet som en oplagt mulighed for erfaringsudveksling og eksportmulighed af best practice fra Århus og dermed som et bidrag til den kommunale internationalisering i kraft af knowhow, der kan eksporteres. Dertil kommer naturligvis den positive effekt for medarbejderne med mulighed side 6 Arhus International

7 Rådgivning til syv serbiske kommuner En typisl serbisk landsby... Beskæftigelsesafdelingens internationale kontor har i de seneste år arbejdet med at give rådgivning til serbiske kommuner i deres omstilling til demokratiske strukturer og i deres arbejde med at tilpasse systemerne til de europæiske standarder...men Serbien er også moderne storbyer. Af Flemming Meyer Baggrunden for arbejdet i Serbien var dels en generel opfordring fra Udenrigsministeriet til danske kommuner om at samarbejde med serbiske kommuner, dels at der kom en opfordring fra Kommunernes Landsforening til at deltage i EUs Exchange Program, hvor EU-kommuner samarbejder med serbiske kommuner om konkrete beslutninger. Beskæftigelsesforvaltningen indgik i denne sammenhæng kontrakt med syv serbiske kommuner, hvor vi primært har arbejdet med at skabe borgercentre, demokratisere strukturer, informationspolitik samt de serbiske kommuners muligheder for at levere service til borgere. Samarbejde afføder nye samarbejdskontrakter Seks af de serbiske kommuner har - som led i projektet været på besøg i Århus Kommune, hvor fremvisningen af vores systemer indenfor forskellige områder efterfølgende har skabt grundlag for ny systemeksport til Serbien. Blandt andet kan det nævnes, at der i skrivende stund forhandles om en række projekter af erhvervsmæssig karakter i samarbejde med provinsregeringen i Vojvodina, en autonom provins i Serbien med hovedbyen Novi Sad. Helt konkret er Århus Kommune blevet udvalgt som samarbejdspartner i Udenrigsministeriets projekt LEDIB i det sydlige Serbien. Et projekt, der har til formål at støtte erhvervsudviklingen i Nis distrikt. Som del af sidstnævnte projekt er der underskrevet en kontrakt om systemeksport af støtte til udviklingen af de kommunale systemer i Nis, en by på størrelse med Århus beliggende i det sydlige Serbien. I tilknytning til dette samarbejde skal der gennemføres en række kurser og rådgivningsforløb med det formål at gøre kommunen i stand til mere aktivt at støtte en fremtidig erhvervsudvikling. Det forventes at samarbejdet her vil være med til at åbne muligheder for århusiansk erhvervsliv. Godsbanegården i Århus er et ca. 100 ha stort område beliggende midt i byen. Området er nu et omdannelsesområde og Byrådet planlægger blandt andet at samle en række en byens kulturproducerende aktiviteter i administrationsbygningen og de tilhørende lagerhaller. Desuden er der planer om nye boliger, kontorerhverv og en Multiarena, samt en styrkelse af den rekreative forbindelse fra bymidten ud i Århus Ådal. Byudvikling omkring Østersøen Samhandel og kulturel udveksling har igennem århundreder medvirket til udviklingen af byerne omkring Østersøen. Med afslutningen på den kolde krig banedes i 1991 vejen for en opblomstring af dette samarbejde og Union of The Baltic Cities blev dannet. Mere end 100 byer i Norge, Sverige, Rusland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tyskland og Danmark er medlemmer; Århus er en af dem. Af Niels Peter Mohr, Commission on Urban Planning er én af de i alt 13 kommissioner under Union of The Baltic Cities. Her har Århus Kommune gennem en årrække været aktiv i planlægningen og gennemførelsen af seminarer i skiftende byer, hvor der sættes fokus på universelle problemstillinger og værtsbyens særlige udfordringer. Formålet er erfaringsudveksling og udvikling af attraktive, dynamiske og bæredygtige byer. I april 2008 var Århus værtsby og her blev der sat fokus på hvordan man fremmer Det gode byliv og på omdannelsesområderne Midtkraft- og Slagtehusarealet og Godsbanegården. Århus er inde i en rivende udvikling og har bl.a. den største befolkningstilvækst i landet. Overgangen til stadig flere videnbaserede virksomhedstyper stiller krav til byen, kulturlivet og boligforholdene, og det er i den forbindelse omdannelse af citynære byområder kommer i højsæde. Den næste by i rækken er Gdansk i Polen, hvor man ønsker at fokusere på højhuspolitikker og udvikling i det kommercielle centrum, Wrzeszcz. Arhus International side 7

8 Århus Kommune er ikke anderledes end andre virksomheder. Århus Kommune er en del af verden, og verden er ogsa i stigende grad til stede i vores arbejdsliv og hverdag. Vi deltager som kommune i internationale projekter og netværk og henter inspiration i udlandet. Århus Kommune bidrager således gennem sit internationale arbejde til at profilere byens Viden, Puls og Rødder udenfor landets grænser. Borgmester Nicolai Wammen Ny international strategi for Århus Kommune Af Helle Friis, Pejlemærkerne for Århus Kommunes nye internationale strategi er, at Århus skal være: Openminded Businessminded Serviceminded Openminded - fordi åbenhed og forståelse for andre kulturer end den danske er en forudsætning for, at vi som borgere kan leve og begå os i en globaliseret verden. Århus Kommune skal via sit internationale engagement bidrage til at styrke århusianernes internationale udsyn og give plads til mangfoldighed. Businessminded - fordi et levende og internationalt konkurrencedygtigt erhvervs-, videns- og kulturliv er forudsætningen for, at Århus kan udvikle sig og gøre sig gældende på internationalt niveau. Århus Kommune skal derfor understøtte byens virksomheder og institutioner som har de internationale mål og ambitioner. Serviceminded - fordi internationale samarbejdspartnere og netværk er en vigtig inspirationskilde til udvikling af kommunens serviceniveau til gavn for byens borgere. Århus Kommune skal via sit internationale arbejde lære af de bedste og være en udviklingsorienteret og attraktiv arbejdsplads. Målet er, at Byrådet, ledere og centrale medarbejdere i kommunen fremover vil bruge de tre retninger: openminded, businessminded og serviceminded, som pejlemærker og opmærksomhedspunkter for, hvorfor det er vigtigt at inddrage det internationale element i de enkelte forvaltningers strategier og mål. Effekten af den internationale strategi forventes at blive en større sammenhæng mellem de internationale aktiviteter, der sættes i gang i kommunen. Desuden skal strategien sikre bedre forståelse for, hvorfor det er vigtigt, at Århus Kommune ser sig selv som en international aktør og agerer som sådan. Facts om Århus Århus er en by i vækst. Med mere end indbyggere er Århus Danmarks næststørste by, og er uden konkurrence Danmarks yngste by, når man ser på indbyggernes gennemsnitsalder. I Århus er der studerende fordelt på 14 uddannelses- og forskningsinstitutioner. Århus er også en by med rødder tilbage til vikingerne. Danmarks yngste by Af Helle En helt ny by undervejs Århus vokser stærkt i disse år. I løbet af de næste 10 år vil hele den inderste del af Århus Havn blive omdannet til et spændende nyt byområde med boliger, erhverv og uddannelsesinstitutioner. De bynære havnearealer vil på samme måde som i Hamburg og Malmö blive Århus nye ansigt udadtil med spektakulære bygninger og tiltrækkende kanalområder. I løbet af ganske få år vil omkring nye århusianere flytte ind i det ny byområde. Parallelt hermed vil bydelen Lisbjerg nord for byen være et kolossalt vækstområde og vil blive bundet sammen med Århus Centrum af en ny letbane, der også vil passere Danmarks største sygehusområde, Skejby Sygehus års byhistorie Samtidig er Århus en by, der er meget bevidst om sine rødder. Måske er Århus Danmarks ældste by; i hvert fald er der vidnesbyrd om en vikingeboplads her allerede i 700-tallet. Vikingerne slog sig ned ved åens munding og det er præcis på den plads, hvor Domkirken i dag knejser med sit over 90 meter høje tårn. Transport i Århus Det er nemt og bekvemt at komme til Århus og Østjylland med fly, færge, bus eller tog. Fra Aarhus Lufthavn og Billund Lufthavn, som ligger hhv. 30 og 55 minutters kørsel fra Århus, er der flyforbindelser fra hele verden. Desuden har Århus Danmarks største containerhavn og tog kører flere gange dagligt til Hamborg med forbindelse til resten af Europa Redaktion Helle Friis, Produktion Layout og design af g7, Borgmesterens Afdeling, Rikke Hougaard, Borgmesterens Afdeling Tryk af Viby Tryk A/S bagsiden Arhus International

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Dato Varighed Destination Formål Deltagere 21.01.14-24.01.14 4 dage London Besøge BETT konferencen. En konference der omhandler

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

Titel: Fælles sekretariat mellem Borgerservice og Biblioteker Århus samt Københavns Biblioteker til afholdelse af internationale konferencer i Danmark

Titel: Fælles sekretariat mellem Borgerservice og Biblioteker Århus samt Københavns Biblioteker til afholdelse af internationale konferencer i Danmark Titel: Fælles sekretariat mellem Borgerservice og Biblioteker Århus samt Københavns Biblioteker til afholdelse af internationale konferencer i Danmark Ansøger: Borgerservice og Biblioteker Århus (ÅKB)

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator

TREBORG. Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator TREBORG Tænketanken for Trekantområdet, Danmarks nye vækstgenerator VISION Skabe én by eller et område som matcher København, Aarhus, Odense og Aalborg Udnytte områdets samlede styrker uden politiske hensyn

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16. Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.45 Radisson SAS Scandinavian Hotel Århus ATG Aarhus Transport Group

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

BIBLIOTEKET SOM MØDESTED

BIBLIOTEKET SOM MØDESTED BIBLIOTEKET SOM MØDESTED. Projektleder og udvikler Lisbeth Overgaard Nielsen Fremtidens mødested Schmidt, hammer & Lassen 28.000 kvadratmeter ambitiøs lokalplan vision: det nye havnerum skal være en attraktiv

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008

Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Svendborg set udefra Råstof fra tilflytterseminar 6. september 2008 Indspil fra workshop 1. runde Styrker Bymæssige kvaliteter Skønne omgivelser, gratis oplevelser (kultur) Svendborg Sund Havet Mod Motorvejen

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning 23. marts 2015 DBDH s Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Formandens mundtlige beretning 1 Indledning Igen i år er vi samlet til DBDH s generalforsamling. Efter i mange år at have afholdt generalforsamlingen

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai.

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrund for samarbejdet med Kina Kina er på vej til at blive et videnssamfund og investerer massivt i forskning

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015

Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 Erhvervs- og boligmarkedet i Aarhus 2015 3. december 2014 BENTE LYKKE SØRENSEN OG SØREN BOEL Aarhus Kommune 330.000 325.000 320.000 315.000 310.000 305.000 300.000 295.000 2008K4 2009K4 2010K4 2011K4 2012K4

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Himmerland Boligforening Direktør Ole Nielsen Nybyggeri af almene ungdomsboliger Temaer: Er der plads til flere ungdomsboliger i Aalborg?

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Ingvar Sejr Hansen //Kontorchef //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Erhvervsudvikling i København 2. Udvikling af byens erhvervsområder 3.

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Danske byers udfordringer

Danske byers udfordringer Danske byers udfordringer - set i lyset af megatrends Kursus i København 3 dage i november-december 2011 udvidet program: Hvad er danske byers vigtigste udfordringer? Kurset stiller skarpt på dagens planlægningspraksis

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo. Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.dk Kina vil i fremtiden ikke være verdens fabrik - men snarere verdens innovationsmaskine

Læs mere

HUMAN HOTEL: COPENHAGEN

HUMAN HOTEL: COPENHAGEN COPENHAGEN HUMAN HOTEL: COPENHAGEN VERDENS MEST GÆSTFRI BY Human Hotel er et nyt gæstfrihedsprojekt af kunstgruppen Wooloo udført i samarbejde med Kultur Østerbro og Københavns Kommunes Områdefornyelse

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere