UDKAST. Hovedstadsdrømme. Portalen for erhvervslivet INDHOLD. Bilag 2. årgang 1. Singapore - Here We Come. En af verdens bedste sportseventbyer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Hovedstadsdrømme. Portalen for erhvervslivet INDHOLD. Bilag 2. årgang 1. Singapore - Here We Come. En af verdens bedste sportseventbyer"

Transkript

1 Singapore - Here We Come UDKAST Elever i Singapore ligger helt i top, når det drejer sig om faglig viden. og når det gælder verdensomspændende test er billedet det samme. Læs side 4 En af verdens bedste sportseventbyer Århus er blandt toppen af verdenseliten, når det gælder om at tiltrække sportsevents til byen. Læs side 6 Bilag 2 århus international årgang 1 Portalen for erhvervslivet Business Aarhus tilbyder personlig service til virksomheder i Århus-området. Vi står til rådighed for virksomheder ved etablering, ekspansion og andre erhvervsmæssige spørgsmål. Af Rikke Hovgaard, Trevor Davies, der tidligere har ført København gennem processen for at blive Europæisk Kulturhovedstad i 1996, er projektleder på Århus Som en del af Århus Kommune er Business Aarhus den officielle serviceenhed for virksomheder, der ønsker at ekspandere og etablere sig i Århus. Formålet er at skabe de bedst mulige ramme- og vækstbetingelser for erhvervslivet i Århus. Portalen er en samlet indgang, bindeled og samarbejdspartner til alle erhvervsrelaterede områder i Århus. Man kan læse mere om mulighederne for virksomheder på Hovedstadsdrømme Århus som europæisk kulturhovedstad 2017 Kulturen skal være et af de centrale og bærende elementer i Århus identitet og fremtid. I forlængelse af dette ønske har Århus Kommune besluttet at søge om at blive Europæisk Kulturhovedstad i en ambitiøs vision som kræver langsigtet planlægning og inddragelse af hele byen. Af Martin Robert Nielsen, Europæisk Kulturhovedstad eller European City Of Culture (ECOC) blev indstiftet i 1985, og siden har 35 byer kunnet smykke sig med titlen. Fælles for byerne er, at de har oplevet en række positive effekter på både kort og langt sigt: Blandt andet forbedringer i den kulturelle infrastruktur, et forbedret image og brand, en varig stigning af internationale besøgende i byen samt et større lokalt kulturpublikum. Byen skaber sig selv Visionen om Århus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 er ikke blot et kulturelt projekt, men en proces der skal styrke og udvikle byen indenfor en række fokusområder: Æstetisk byfornyelse, integration, erhverv, uddannelse, turisme og etableringen af nye internationale kontakter og samarbejder. Disse områder kræver en enorm mængde forskellig viden og input, og arbejdet vil involvere deltagere fra alle miljøer kunstnere, kultur- og uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet, beslutningstagere m.fl., men ikke mindst inddragelse af byens borgere på tværs af køn, alder, baggrund og postnummer. Århus skal nemlig definere og skabe sig selv som kulturhovedstad. Kulturel kortlægning hvem er med? Århus Kommune forventer at modtage svar om sin ansøgning i 2012, men allerede nu er forberedelserne i gang. Første fase i processen er en række kulturelle kortlægninger, der skal tegne et billede af Århus og give svar på, hvordan byen opleves indefra og udefra, samt hvordan de kreative miljøer hænger sammen. En af byens styrker findes i den kreative sektor, og kortlægningen vil skabe overblik over, hvilke aktører byen rummer, og hvilke kompetencer de har. Målet er at skabe et fælles kendskab og en synergieffekt i det kreative miljø ligesom den, Århus oplever i IT-miljøet. Forbedrede produktionsvilkår for kulturen Sekretariatet for Århus 2017 hører under Kulturforvaltningen i Århus Kommune, og Århus Kommunes Kulturpolitik indeholder flere fremadrettede initiativer med sigte mod For eksempel etableringen af et nyt produktionscenter for billedkunst, scenekunst og litteratur i den nedlagte Godsbanegård. Godsbanen vil sammen med blandt andet et nyt produktionscenter for rytmisk musik i Vester Allé blive et af omdrejningspunkterne i processen frem mod INDHOLD Forsiden :: Side 2 :: Side 3 :: Hovedstadsdrømme Århus som europæisk kulturhovedstad 2017 Internationalt engagement i Borgerservice og Biblioteker Århus-model skaber international opmærksomhed Central Denmarks Repræsentationskontor i Shanghai Udenlandske hjerner skal føle sig hjemme... Side 4 :: Singapore - Here We Come Århus med i europæisk supernetværk Midtjylland goes global Læs side 2 Læs side 7 Læs side 5 Side 5 :: Århus på det internationale arkitekturlandkort Side 6 :: En af verdens bedste sportseventbyer Jobcenter Århus polske meritter Århus med i europæisk supernetværk Århusiansk udtagelse til EU-projektet REDIS sender Århus op i den europæiske superliga. Rådgivning til syv serbiske kommuner Serbiske kommuner rådgives bl.a. i deres omstilling til demokratiske strukturer Avisen kan rekvireres på dansk og engelsk ved henvendelse til Avisen kan rekvireres på dansk og engelsk ved henvendelse til Århus på det internationale arkitekturlandkort Åbne udbud og internationale arkitektkonkurrencer skaber bevågenhed i hele verden. Side 7 :: Bagsiden :: Rådgivning til syv serbiske kommuner Byudvikling omkring Østersøen Ny international strategi for Århus Kommune facts om Århus

2 Internationalt engagement i Borgerservice og Biblioteker Borgerservice og Biblioteker i Århus er et brand blandt biblioteksfolk i hele verden og en eftertragtet samarbejdspartner i talrige EU-projekter. Af Henrik Fink Isaksen, Når 200 biblioteksfolk fra hele kloden mødes til bibliotekskonferencen Next Library i Musikhuset i juni måned 2009, er det en markering af, at Borgerservice og Biblioteker er helt i front, når det gælder international biblioteksudvikling. Bag den flotte status ligger også en proaktiv og målrettet deltagelse i mange internationale udviklingsprojekter. I november måned 2008 stod 10 af bibliotekernes medarbejdere således bag en nordisk Innovation Camp i Helsinki, hvis formål bl.a. var at udforske, hvordan fremtidens bibliotek kan udformes. Det er nemlig ikke kun Århus, som er på vej med et nyt Multimediehus. Helsinki og Stockholm har lignende planer, og derfor var mødet i Helsinki et arbejdende eksperimentarium for udviklingen af fremtidens bibliotek. Projekterne ENTITLE og Untold Stories er projekter støttet af EU s Grundtvig program og med samarbejdspartnere i 14 europæiske lande. I november måned deltog 2 medarbejdere i en workshop i Ljubljana med kolleger fra hele Europa. I februar 2009 afholder Untold Stories møde i Århus med kolleger fra I maj måned 2006 mødtes deltagerne i PuLLS projektet (Public Libraries in the Learning Society) i Barcelona til en midtvejsevaluering. Samtidig fandt en spændende børnebogsfestival sted på en åben plads i centrum, hvor sjovt udklædte bibliotekarer og forlagsfolk præsenterede bøgerne, der var teaterforestillinger, højtlæsning og mange andre aktiviteter. Grækenland, England, Tyskland og Tjekkiet. Listen over udenlandske delegationer på besøg på bibliotekerne i Århus er omfattende. Mange har allerede meldt deres ankomst i 2009, bl.a. en gruppe biblioteksfolk fra Niedersachsen. Central Denmark s Repræsentationskontor i Shanghai Region Midtjylland og Århus Kommune har sammen oprettet "Central Denmark Representative Office" i Shanghai. Kontoret skal fastholde og udbygge den gode kontakt til Shanghais bystyre, som er skabt via Region Midtjyllands søsterbyaftale med Shanghai. Deltagere i paneldebat (fra venstre): Prof.Dr. Gerald Braun, Hanseatic Institute for Entrepreneurship & Reg. Development, Dr. Christiane Grünewald, IHK Rostock, Nils Kreimeier, Financial Times Deutschland, Konsulent Christian L. Sørensen, Borgmesterens Afdeling, Århus Kommune Århus-model skaber international opmærksomhed Af Anne Marie Larsen, Kontorets skal sikre, at: :: Region Midtjylland og Århus Kommune har en god/gavnlig kontakt til Shanghais Bystyre. :: Der er gode vilkår for virksomheder, organisationer og vidensinstitutioner i Region Midtjylland, med interesser i Shanghai-området. :: Mulighederne for et samarbejde mellem midtjyske aktører og aktører fra Shanghai-regionen udnyttes og forøges. En af de konkrete opgaver kontoret varetager for Århus Kommune, er at informere om relevante om konferencer, trends, og samarbejdsmuligheder i Shanghai. Det har bl.a. resultateret i, at kontorchef Ivan Kjær Lauridsen, Sundhed og Omsorg, deltog i "International Conference on the Development of Old Age Programs" i Shanghai. Ivan Kjær Lauridsen var en af talerne på konferencen. Emnet for hans oplæg var "Hvordan ressourcerne blandt frivillige og ældre borgere i Århus bruges, når kommunen løser sine opgaver." Århus er i en netop offentliggjort undersøgelse blevet fremhævet for sin succesrige erhvervspolitik. I en benchmarking med otte andre Østersøbyer af mellemstor størrelse klarede Århus sig særdeles godt. Det skyldes eksempelvis det særlige samarbejdsklima i byen, hvor relevante parter bliver hørt og engageret i byens erhvervspolitik. Konsulent Rikke Wetterstrøm er ansat på Central Denmarks kontor i Shanghai. Facts om kontoret Kontorets opgaver er blandt andet, at: :: Vedligeholde, pleje og udbygge samarbejdet med bystyret i Shanghai Af Christian Lausten Sørensen, Det er PricewaterhouseCoopers Hamborg, der netop har offentliggjort en omfattende undersøgelse, hvor man med fokus på de kreative erhverv har sammenlignet den erhvervspolitiske indsats og effekterne heraf i ni mellemstore Østersøbyer. Byerne blev sammenlignet på de tre parametre: Innovationsevne, viden og åbenhed. Århus klarer sig særdeles godt i sammenligningen - især på innovationsevne og viden. Byens erhvervspolitik fremhæves som det gode og effektive eksempel på at styrke de kreative erhverv. Ved offentliggørelsen af rapporten i Rostock for repræsentanter fra ministerier og organisationer deltog konsulent Christian L. Sørensen fra Borgmesterens Afdeling i en paneldebat om rapportens resultater. Interessen samlede sig især om den særlige Århus-model for den inddragende og engagerende erhvervspolitik. :: Markedsføre Region Midtjylland og Århus Kommune :: Arrangere politiske og virksomhedsmæssige delegationsbesøg i såvel Kina som Danmark :: Formidle projekter for kinesiske samarbejdspartnere :: Videreformidle information om konferencer, trends, samarbejdsmuligheder i Shanghai-området til midtjyske aktører Du kan læse mere om Central Denmarks kontor i Shanghai på side 2 Arhus International

3 Udenlandske hjerner skal føle sig hjemme... Århus Kommune har taget initiativ til at videreudvikle Århus som en attraktiv by for udenlandske medarbejdere og deres familier. Behovet er stærkt stigende og indsatsen for at tiltrække og fastholde velkvalificerede udlændinge kræver samarbejde fra en række parter. Af Søren Boel Pedersen, Det er svært at skaffe velkvalificeret arbejdskraft......sådan lyder svaret fra mange århusianske virksomhedsledere, når de bliver spurgt om den alvorligste hindring for at fastholde den nuværende økonomiske vækst. Derfor skal det nu gøres endnu mere attraktivt og nemt for velkvalificerede udenlandske medarbejdere at bosætte sig i Århus. Desuden skal byen gøre en indsats for, at de udenlandske medarbejdere, forskere og studerende, som kommer hertil for at arbejde eller studere, føler sig velkomne. ning for om familien falder godt til. Århus har en international skole, der begyndte undervisningen i 2004, og som i øjeblikket oplever en så stor søgning, at der er overvejelser i gang om at udvide skolens tilbud. Dertil kommer, at der er meget konkrete initiativer i gang for at etablere et internationalt gymnasium. I Århus Kommune er Borgerservice i gang med et større udviklingsprojekt, så den udenlandske medarbejder kan blive betjent på flere sprog på Århus Kommunes hjemmeside og i borgerservice. og tilbud, der findes i Århus i form af f.eks. sportsklubber, foreninger, sociale arrangementer mv. Det skal ske gennem introduktionsmøder, arrangementer, velkomstpakker, mentorkorps og personlig dialog. Et mærkbart behov Allerede i dag er der et mærkbart behov, men det vil kun fortsætte og forøges. Mens der i dag er omkring udenlandske medarbejdere med en kortere eller længerevarende uddannelse ansat i de større virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Århusområdet, vil der i løbet af de kommende tre år komme 60 pct. ekstra - svarende til 600 nye udenlandske medarbejdere. Samarbejde på mange planer Det kræver, at der kommer større fokus på den medfølgende families behov. Eksempelvis er det vigtigt for hele familien, at der er gode muligheder for at få et job for den medfølgende ægtefælle og at børnene kan komme på en international skole. Desuden er en god bolig også af stor betyd- Århus Kommune har desuden sammen med en række virksomheder og Aarhus Universitet etableret International Community, som skal gøre det lettere at komme til Århus, finde rundt i byen og få en omgangskreds. International Community skal sikre, at udenlandske medarbejdere og deres familie får en mere systematisk introduktion til de muligheder Arhus International side 3

4 Singapore - Here We Come Elever i Singapore ligger helt i top, når det drejer sig om faglig viden. Staten scorer højt i alle konkurrencer og videnskabelige undersøgelser i det østasiatiske område, og når det gælder verdensomspændende tests, er billedet det samme. Styrkeområderne er matematik og science. Af Teis Trane, Besøget En gruppe fra Børn og Unge, Langkær Gymnasium og VIA var inviteret til at besøge Singapore. Formålet var at studere og diskutere undervisningsmæssige aspekter og innovation inden for grundskolen og gymnasieområdet. Et flot program viste hele paletten af undervisning, læreruddannelse og lederuddannelse. Besøg på skoler viste et klart billede af en meget stærk faglighed. Skolerne er meget målrettede i undervisningsopgaven, og ledere og lærere er tydeligt dedikerede til deres arbejde. Besøgene viste også, at den høje faglighed i en vis grad overhaler arbejdet med elevernes sociale og personlige kompetencer. Skolerne leverer undervisning, og det gør de med fantastiske resultater, resten af børnenes udvikling er forældrenes opgave. Århus med i europæisk supernetværk Århusiansk udtagelse til EU-projektet REDIS sender Århus op i den europæiske superliga for udvikling af innovative videnmiljøer. Fremtidigt samarbejde Der er helt klare udviklingsmuligheder i et samarbejde med skolemyndighederne i Singapore, og fremtidige udviklingsprojekter er allerede i støbeskeen. Af Anne Marie Larsen, Med IT-byen Katrinebjerg som case indgår Århus nu i et netværk af europæiske byer, der deltager i EU-projektet REDIS ( Restructuring Districts into Science Quarters ). Århus har det seneste halve års tid deltaget i projektets fase 1 med en målsætning om at komme med i projektets fase 2, hvor det egentlige udviklingsprojekt udfoldes fra november 2008 til april Det er nu lykkedes at komme med i den spændende 2. fase og netværket, der skal arbejde med udvikling og omdannelse af byområder til innovative videncentre, består foruden Århus pt. af byerne Magdeburg/Tyskland (projektleder), Wien/Østrig, Halle/Tyskland, Bialystok/Polen, Newcastle/England, Manresa/Spanien og Piræus/Grækenland. Håndbøger om innovation Formålet med REDIS-projektet er, at de deltagende byer med deres egne erfaringer og tilgange til udvikling af innovative videnmiljøer eksempelvis bidrager til udviklingen af en håndbog til brug for andre byer, som står overfor lignende udfordringer og muligheder. Frugtbar videndeling Deltagelsen i REDIS giver Århus mulighed for at dele viden og erfaringer med de europæiske projektpartnere omkring udvikling og omlægning af byområder til innovative videncentre. En viden, der ikke kun kan bruges i videreudviklingen af IT-Byen Katrinebjerg, men også i forbindelse med nogle af de andre udviklingsprojekter i Århus. Deltagelsen giver også Århus mulighed for internationalt at synliggøre IT-byen Katrinebjerg som rollemodel for sådanne byomdannelsesprojekter. Midtjylland goes global Århus har været i gang længe. Og nu er en stor del af de øvrige kommuner i Midtjylland også med. Sagen er den, at kommunerne har sat det internationale på dagsordenen. Vi ser, at de orienterer sig ud i verden, udarbejder internationale strategier og fokuserer på venskabsbysamarbejdet. Tendensen er klar Midtjylland goes global! Af Lars Holte Nielsen, Globaliseringen er en naturlig del af dagligdagen for borgere og virksomheder. Vi kommunikerer med hele verden, vi rejser og køber varer i udlandet. Virksomhederne handler over grænserne og udvikler og samarbejder uden at skelne til nationalitet. Og nu er de midtjyske kommuner også for alvor ved at tage globaliseringsudfordringen op. Kommunerne er begyndt at stille sig selv spørgsmålene: Hvad betyder globaliseringen for os? Hvilke muligheder giver det vores lokalområde? Hvordan kan vi bruge EU som platform? Hvordan får vi mere konkret ud af vores venskabsbyer? For at svare på disse spørgsmål er mange kommuner nu i gang med at lave internationale strategier. I strategierne lægger kommunerne planer for at lære af og samarbejde med andre byer, søge EU-penge til udviklingsprojekter, ændre venskabsbysamarbejder til konkrete bypartnerskaber og meget mere. De midtjyske kommunaldirektører var i november 2008 i Bruxelles for at undersøge og drøfte perspektiverne i at forholde sig aktivt til resten af Europa. Side 4 Arhus International

5 Boligkomplekset Isbjerget på De Bynære Havnearealer er tegnet af århusianske Cebra sammen med JDS Architects fra København, SeARCH fra Amsterdam og Louis Paillard fra Paris. Århus på det internationale arkitekturlandkort Af Lotte Pape, Containere og kraner bliver i disse år udskiftet med arkitektur i verdensklasse i Århus nye, maritime bydel; De Bynære Havnearealer. Åbne udbud og internationale arkitektkonkurrencer skaber bevågenhed i hele verden og tiltrækker internationale arkitekter. Hvor byen møder bugten forenes danske traditioner med europæisk nytænkning, og resultatet er arkitektur i verdensklasse. De Bynære Havnearealer beviser, at det kan betale sig at tænke internationalt og være ambitiøs i udviklingen af vores by. Det mener stadsarkitekt i Århus, Gøsta Knudsen, og fortsætter: Den internationale opmærksomhed om den nye havnebydel styrker lysten til at investere i området og giver samtidig Århus signalværdi som arkitekturby. Bag de allerede besluttede byggerier står tegnestuer fra Danmark, Holland og Frankrig. Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearaler deltager årligt i internationale ejendomsmesser og -konferencer, ligesom den tilknyttede ejendomsmægler har et internationalt netværk at trække på. De Bynære Havnearealer er en enestående mulighed for at bygge nyt i det absolutte centrum af en europæisk metropol, forklarer sekretariatschef Bente Lykke Sørensen. Syv universitetsbyer rykker tættere sammen Århus har sammen med seks andre europæiske universitetsbyer dannet et netværk, der skal styrke mulighederne for alle parter. Målet er at skabe et forpligtende netværk, der giver nem adgang til international videndeling. Af Hellle Friis, Byerne er: Utrecht, Bologna, Edinburgh, Gent, Malmö, Stuttgart og Århus. Alle syv byer er universitetsbyer og befolkningsmæssigt er de næsten lige store. Og det er ligheder, der nu skal bruges aktivt i det nye netværk, som har fået navnet: Similar Cities Network. Videndeling uden bureaukrati Ideen er at skabe et forpligtende netværk blandt byer, der ligner hinanden, og som står med nogenlunde de samme muligheder og udfordringer. Similar Cities Network skal give nem adgang til international videndeling og erfaringsudveksling, og vil blive bygget op med så lidt bureaukrati som muligt. Målet er, at medarbejdere i Århus Kommune finder det lige så nemt og relevant at kontakte en kollega i eksempelvis Utrecht, som at spørge en kollega i Odense Kommune til råds, når man har brug for viden om god praksis inden for et bestemt fagområde. Mødes en gang om året Aktiviteterne i netværket vil blive bygget op omkring et årligt møde, hvor alle byer deltager. Desuden nedsættes tematiske undergrupper, hvor de byer, der har interesse for det pågældende tema deltager. Århus vil byde ind med emnet Bybranding, og håber derved at få inspiration og viden fra de øvrige byer i forhold til at iværksætte nye aktiviteter, der kan bidrage til at styrke det internationale kendskab til Århus. På sigt forventes netværket også at munde ud i konkrete EU-projektsamarbejder. Billede: Utrecht var initiativtager til dannelse af netværket Similar Cities Network. Jerome van der Zweth, Utrecht, er efter sit besøg i Århus allerede i gang med international markedsføring af Århus-smilet. Arhus International side 5

6 Blandt de senest afviklede internationale sportsevents i byen er VM i ungdomssejlads, der i juni måned 2008 samlede 251 forventningsfulde sejlere fra 60 nationer på Århus Havn, og dermed markerede sig som det største internationale sejlsportsstævne i Danmark nogensinde. En af verdens bedste sportseventbyer Af Johanne Munch Nielsen, Århus er blandt toppen af verdenseliten, når det gælder om at tiltrække sportsevents til byen. Århus har nemlig, som eneste danske by og én blandt kun ni skandinaviske byer, modtaget international anerkendelse på en opgørelse over verdens bedste sportseventbyer. Undersøgelsen er udført af verdens førende informations- og kommunikationsvirksomhed indenfor sportsbranchen Sportbusiness Group. Med en evne til at begå sig i den nationale og internationale sportsverden er det lykkedes Sport Aarhus Events, som er en del af Sport & Fritid, at skaffe de helt store begivenheder til byen. Dette er medvirkende til, at Århus med stor succes har været værtsby ved en række sportsbegivenheder med både national og international deltagelse. Det kræver en massiv indsats at få de store sportsbegivenheder til byen, derfor deltager Sport Aarhus Events jævnligt ved internationale sportskongresser netop med henblik på at udbygge og fastholde de eksisterende kontakter og dermed sikre at nye sportsbegivenheder kan gæste byen. Senest har det europæiske fodboldforbund UEFA meddelt, at Århus bliver en af værterne for EM-slutrunden for U/21-landshold i sommeren 2011 Der bliver tale om en stjerneparade, når Europas otte bedste U/21-landshold kommer til Århus, Aalborg, Viborg og Herning i Navne som spanske Bojan Krkic, engelske Theo Wallcott, walisiske Aaron Ramseym kroatiske Miralem Sulejmani og danske Nicklas Bendtner har allerede slået igennem på internationalt niveau for deres respektive klub- og landshold. Fælles for dem alle er, at de fortsat har alderen til at deltage, når EM-slutrunden ruller over Danmark i sommeren 2011 Jobcenter Århus polske meritter Jobcenter Århus samarbejder med Polen om et projekt, der sætter fokus på social integration via beskæftigelse. I efteråret 2008 besøgte jobcentret kolleger og nye potentielle samarbejdspartnere i Polens andenstørste by Lodz Jobmobilitet for seniorer i Europa Også seniorer er på den internationale agenda i Jobcenter Århus. Projekt SeniorForce er et internationalt projekt finansieret af EU med i alt seks byer i Europa: Århus, Dublin, Helsingfors, Budapest, Krakow og Athen. Af Hanne Marklund, En firemands delegation fra Jobcenter Århus besøgte sammen med samarbejdspartnere fra henholdsvis 3F i Århus og Sønderbro Kulturhusgruppen i Horsens sidst i oktober måned byen Lodz i Polen. Lodz er Polens andenstørste by med knap indbyggere. Formålet med besøget var erfaringsudveksling på områderne beskæftigelse, social integration og bydelsarbejde samt en undersøgelse og vurdering af mulighederne for fremtidige projektsamarbejder. Social integration via beskæftigelse Mødet i oktober var det andet møde mellem parterne i år. I maj 2008 var en delegation fra Lodz på besøg i Århus og i Horsens. Det første resultat heraf er allerede effektueret nemlig et konkret projekt, funderet i den polske organisation OPUS. Parterne har sammen indsendt en projektansøgning om at etablere et samarbejde om social integration via beskæftigelse i fem udvalgte bydele i Lodz. for at deltage i spændende udviklingsopgaver i tilknytning til internationale netværk indenfor jobcentrets arbejdsområder. Billedetekst Under opholdet afholdt den danske delegation en række workshops. Og sammen med værterne var der besøg hos en række potentielle, kommende partnere. Projektet sigter mod at styrke jobmobiliteten blandt de 50+ årige på europæisk niveau. To jobkonsulenter fra hvert af de seks lande skal netværke med hinanden og lokale virksomheder for at hjælpe seniorer med at finde et job i et andet EU land. Projektet er to-årigt i perioden I øjeblikket søger ni danske seniorer job i de øvrige byer, mens en række græske, finske og irske seniorer er jobsøgende i Danmark. Workshops og besøg hos potentielle partnere Resultatet af besøget blev, at der nu er indledt et mere formelt samarbejde på de tre nævnte områder, og parterne er nu i gang med at undersøge konkrete finansieringsmuligheder for etablering af det aftalte samarbejde. Desuden undersøges mulighederne for et genbesøg i Århus af en polsk ekspertgruppe i starten af Eksport af know-how Jobcenter Århus ser samarbejdet som en oplagt mulighed for erfaringsudveksling og eksportmulighed af best practice fra Århus og dermed som et bidrag til den kommunale internationalisering i kraft af knowhow, der kan eksporteres. Dertil kommer naturligvis den positive effekt for medarbejderne med mulighed side 6 Arhus International

7 Rådgivning til syv serbiske kommuner En typisl serbisk landsby... Beskæftigelsesafdelingens internationale kontor har i de seneste år arbejdet med at give rådgivning til serbiske kommuner i deres omstilling til demokratiske strukturer og i deres arbejde med at tilpasse systemerne til de europæiske standarder...men Serbien er også moderne storbyer. Af Flemming Meyer Baggrunden for arbejdet i Serbien var dels en generel opfordring fra Udenrigsministeriet til danske kommuner om at samarbejde med serbiske kommuner, dels at der kom en opfordring fra Kommunernes Landsforening til at deltage i EUs Exchange Program, hvor EU-kommuner samarbejder med serbiske kommuner om konkrete beslutninger. Beskæftigelsesforvaltningen indgik i denne sammenhæng kontrakt med syv serbiske kommuner, hvor vi primært har arbejdet med at skabe borgercentre, demokratisere strukturer, informationspolitik samt de serbiske kommuners muligheder for at levere service til borgere. Samarbejde afføder nye samarbejdskontrakter Seks af de serbiske kommuner har - som led i projektet været på besøg i Århus Kommune, hvor fremvisningen af vores systemer indenfor forskellige områder efterfølgende har skabt grundlag for ny systemeksport til Serbien. Blandt andet kan det nævnes, at der i skrivende stund forhandles om en række projekter af erhvervsmæssig karakter i samarbejde med provinsregeringen i Vojvodina, en autonom provins i Serbien med hovedbyen Novi Sad. Helt konkret er Århus Kommune blevet udvalgt som samarbejdspartner i Udenrigsministeriets projekt LEDIB i det sydlige Serbien. Et projekt, der har til formål at støtte erhvervsudviklingen i Nis distrikt. Som del af sidstnævnte projekt er der underskrevet en kontrakt om systemeksport af støtte til udviklingen af de kommunale systemer i Nis, en by på størrelse med Århus beliggende i det sydlige Serbien. I tilknytning til dette samarbejde skal der gennemføres en række kurser og rådgivningsforløb med det formål at gøre kommunen i stand til mere aktivt at støtte en fremtidig erhvervsudvikling. Det forventes at samarbejdet her vil være med til at åbne muligheder for århusiansk erhvervsliv. Godsbanegården i Århus er et ca. 100 ha stort område beliggende midt i byen. Området er nu et omdannelsesområde og Byrådet planlægger blandt andet at samle en række en byens kulturproducerende aktiviteter i administrationsbygningen og de tilhørende lagerhaller. Desuden er der planer om nye boliger, kontorerhverv og en Multiarena, samt en styrkelse af den rekreative forbindelse fra bymidten ud i Århus Ådal. Byudvikling omkring Østersøen Samhandel og kulturel udveksling har igennem århundreder medvirket til udviklingen af byerne omkring Østersøen. Med afslutningen på den kolde krig banedes i 1991 vejen for en opblomstring af dette samarbejde og Union of The Baltic Cities blev dannet. Mere end 100 byer i Norge, Sverige, Rusland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tyskland og Danmark er medlemmer; Århus er en af dem. Af Niels Peter Mohr, Commission on Urban Planning er én af de i alt 13 kommissioner under Union of The Baltic Cities. Her har Århus Kommune gennem en årrække været aktiv i planlægningen og gennemførelsen af seminarer i skiftende byer, hvor der sættes fokus på universelle problemstillinger og værtsbyens særlige udfordringer. Formålet er erfaringsudveksling og udvikling af attraktive, dynamiske og bæredygtige byer. I april 2008 var Århus værtsby og her blev der sat fokus på hvordan man fremmer Det gode byliv og på omdannelsesområderne Midtkraft- og Slagtehusarealet og Godsbanegården. Århus er inde i en rivende udvikling og har bl.a. den største befolkningstilvækst i landet. Overgangen til stadig flere videnbaserede virksomhedstyper stiller krav til byen, kulturlivet og boligforholdene, og det er i den forbindelse omdannelse af citynære byområder kommer i højsæde. Den næste by i rækken er Gdansk i Polen, hvor man ønsker at fokusere på højhuspolitikker og udvikling i det kommercielle centrum, Wrzeszcz. Arhus International side 7

8 Århus Kommune er ikke anderledes end andre virksomheder. Århus Kommune er en del af verden, og verden er ogsa i stigende grad til stede i vores arbejdsliv og hverdag. Vi deltager som kommune i internationale projekter og netværk og henter inspiration i udlandet. Århus Kommune bidrager således gennem sit internationale arbejde til at profilere byens Viden, Puls og Rødder udenfor landets grænser. Borgmester Nicolai Wammen Ny international strategi for Århus Kommune Af Helle Friis, Pejlemærkerne for Århus Kommunes nye internationale strategi er, at Århus skal være: Openminded Businessminded Serviceminded Openminded - fordi åbenhed og forståelse for andre kulturer end den danske er en forudsætning for, at vi som borgere kan leve og begå os i en globaliseret verden. Århus Kommune skal via sit internationale engagement bidrage til at styrke århusianernes internationale udsyn og give plads til mangfoldighed. Businessminded - fordi et levende og internationalt konkurrencedygtigt erhvervs-, videns- og kulturliv er forudsætningen for, at Århus kan udvikle sig og gøre sig gældende på internationalt niveau. Århus Kommune skal derfor understøtte byens virksomheder og institutioner som har de internationale mål og ambitioner. Serviceminded - fordi internationale samarbejdspartnere og netværk er en vigtig inspirationskilde til udvikling af kommunens serviceniveau til gavn for byens borgere. Århus Kommune skal via sit internationale arbejde lære af de bedste og være en udviklingsorienteret og attraktiv arbejdsplads. Målet er, at Byrådet, ledere og centrale medarbejdere i kommunen fremover vil bruge de tre retninger: openminded, businessminded og serviceminded, som pejlemærker og opmærksomhedspunkter for, hvorfor det er vigtigt at inddrage det internationale element i de enkelte forvaltningers strategier og mål. Effekten af den internationale strategi forventes at blive en større sammenhæng mellem de internationale aktiviteter, der sættes i gang i kommunen. Desuden skal strategien sikre bedre forståelse for, hvorfor det er vigtigt, at Århus Kommune ser sig selv som en international aktør og agerer som sådan. Facts om Århus Århus er en by i vækst. Med mere end indbyggere er Århus Danmarks næststørste by, og er uden konkurrence Danmarks yngste by, når man ser på indbyggernes gennemsnitsalder. I Århus er der studerende fordelt på 14 uddannelses- og forskningsinstitutioner. Århus er også en by med rødder tilbage til vikingerne. Danmarks yngste by Af Helle En helt ny by undervejs Århus vokser stærkt i disse år. I løbet af de næste 10 år vil hele den inderste del af Århus Havn blive omdannet til et spændende nyt byområde med boliger, erhverv og uddannelsesinstitutioner. De bynære havnearealer vil på samme måde som i Hamburg og Malmö blive Århus nye ansigt udadtil med spektakulære bygninger og tiltrækkende kanalområder. I løbet af ganske få år vil omkring nye århusianere flytte ind i det ny byområde. Parallelt hermed vil bydelen Lisbjerg nord for byen være et kolossalt vækstområde og vil blive bundet sammen med Århus Centrum af en ny letbane, der også vil passere Danmarks største sygehusområde, Skejby Sygehus års byhistorie Samtidig er Århus en by, der er meget bevidst om sine rødder. Måske er Århus Danmarks ældste by; i hvert fald er der vidnesbyrd om en vikingeboplads her allerede i 700-tallet. Vikingerne slog sig ned ved åens munding og det er præcis på den plads, hvor Domkirken i dag knejser med sit over 90 meter høje tårn. Transport i Århus Det er nemt og bekvemt at komme til Århus og Østjylland med fly, færge, bus eller tog. Fra Aarhus Lufthavn og Billund Lufthavn, som ligger hhv. 30 og 55 minutters kørsel fra Århus, er der flyforbindelser fra hele verden. Desuden har Århus Danmarks største containerhavn og tog kører flere gange dagligt til Hamborg med forbindelse til resten af Europa Redaktion Helle Friis, Produktion Layout og design af g7, Borgmesterens Afdeling, Rikke Hougaard, Borgmesterens Afdeling Tryk af Viby Tryk A/S bagsiden Arhus International

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 6 Erhvervslivets lokale stemme 8 En lokal forankret erhvervsorganisation Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 10 Kultur som vækstgenerator 12 Kulturliv er væsentligt for byens

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

FÅ DAGE TIL AFGØRELSEN

FÅ DAGE TIL AFGØRELSEN August 2012 Sønderborg med Sønderjylland-Schleswig kandidatur FÅ DAGE TIL AFGØRELSEN COUNTRYSIDE METROPOLIS Hvad kan kulturhovedstaden føre til? side 5 Vi skal mødes, udvikle vores verden og os selv, side

Læs mere

Århus. Tiltrækning: Kunstpauser: Århus. Alt udsolgt: LYNfabrikken. Googled. Fremtidens by

Århus. Tiltrækning: Kunstpauser: Århus. Alt udsolgt: LYNfabrikken. Googled. Fremtidens by Hele dette tillæg er Hele en annonce dette tillæg fra Århus er en Kommunes annonce fra Erhvervskontaktudvalg Århus Kommune Århus Vestdanmarks vækstcenter Tiltrækning: International Community trækker kloge

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN Afsluttende rapport til KreaNord, projekt 13091 ENTRENORD Entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser i Norden Afsluttende rapport til KreaNord,

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Evaluering af Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Evaluering af "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Analyse og Erhvervsfremme August 2011 Indhold 1. INDLEDNING... 4 1.1. EVALUERINGENS BAGGRUND OG FORMÅL... 4 1.2. EVALUERINGENS METODE

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende

Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende Den Debatavis konkurrencedygtig byudvikling samarbejdende BY LEDERSKAB Byudvikling kræver et stærkt lederskab, samarbejds- og risikovillighed, involvering, mod og brud med vanetænkning SAMARBEJDE Samarbejde

Læs mere

Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder

Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder Udarbejdet af Copenhagen Capacity i samarbejde med 15 kommuner i hovedstadsområdet som led i projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI). - en

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE

FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE KOMMUNEPLANSTRATEGI 2004 FREMTIDENS KØBENHAVN OG KØBENHAVNERE KOMMUNEPLANSTRATEGI 2004 FORORD FORORD København er en storby i vækst. Men København skal ikke nødvendigvis

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Hvordan skaber vi byer for og med mennesker? Spørgsmålet er ikke let at besvare og svaret kræver både tankevirksomhed

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor

Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor 2. december 2010 Høringsudkast Udkast til endelig strategi Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor - Erhvervsudviklingsstrategi for hovedstadsregionen 2011-2013 1 1 af 39 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Grænseforeningen fremsætter forslag til at bevare dansk som komplet og samfunds- bærende sprog GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Indhold Grænseforeningens formål: Det er Grænsefor enin gens formål

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere