UDKAST. Hovedstadsdrømme. Portalen for erhvervslivet INDHOLD. Bilag 2. årgang 1. Singapore - Here We Come. En af verdens bedste sportseventbyer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Hovedstadsdrømme. Portalen for erhvervslivet INDHOLD. Bilag 2. årgang 1. Singapore - Here We Come. En af verdens bedste sportseventbyer"

Transkript

1 Singapore - Here We Come UDKAST Elever i Singapore ligger helt i top, når det drejer sig om faglig viden. og når det gælder verdensomspændende test er billedet det samme. Læs side 4 En af verdens bedste sportseventbyer Århus er blandt toppen af verdenseliten, når det gælder om at tiltrække sportsevents til byen. Læs side 6 Bilag 2 århus international årgang 1 Portalen for erhvervslivet Business Aarhus tilbyder personlig service til virksomheder i Århus-området. Vi står til rådighed for virksomheder ved etablering, ekspansion og andre erhvervsmæssige spørgsmål. Af Rikke Hovgaard, Trevor Davies, der tidligere har ført København gennem processen for at blive Europæisk Kulturhovedstad i 1996, er projektleder på Århus Som en del af Århus Kommune er Business Aarhus den officielle serviceenhed for virksomheder, der ønsker at ekspandere og etablere sig i Århus. Formålet er at skabe de bedst mulige ramme- og vækstbetingelser for erhvervslivet i Århus. Portalen er en samlet indgang, bindeled og samarbejdspartner til alle erhvervsrelaterede områder i Århus. Man kan læse mere om mulighederne for virksomheder på Hovedstadsdrømme Århus som europæisk kulturhovedstad 2017 Kulturen skal være et af de centrale og bærende elementer i Århus identitet og fremtid. I forlængelse af dette ønske har Århus Kommune besluttet at søge om at blive Europæisk Kulturhovedstad i en ambitiøs vision som kræver langsigtet planlægning og inddragelse af hele byen. Af Martin Robert Nielsen, Europæisk Kulturhovedstad eller European City Of Culture (ECOC) blev indstiftet i 1985, og siden har 35 byer kunnet smykke sig med titlen. Fælles for byerne er, at de har oplevet en række positive effekter på både kort og langt sigt: Blandt andet forbedringer i den kulturelle infrastruktur, et forbedret image og brand, en varig stigning af internationale besøgende i byen samt et større lokalt kulturpublikum. Byen skaber sig selv Visionen om Århus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 er ikke blot et kulturelt projekt, men en proces der skal styrke og udvikle byen indenfor en række fokusområder: Æstetisk byfornyelse, integration, erhverv, uddannelse, turisme og etableringen af nye internationale kontakter og samarbejder. Disse områder kræver en enorm mængde forskellig viden og input, og arbejdet vil involvere deltagere fra alle miljøer kunstnere, kultur- og uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet, beslutningstagere m.fl., men ikke mindst inddragelse af byens borgere på tværs af køn, alder, baggrund og postnummer. Århus skal nemlig definere og skabe sig selv som kulturhovedstad. Kulturel kortlægning hvem er med? Århus Kommune forventer at modtage svar om sin ansøgning i 2012, men allerede nu er forberedelserne i gang. Første fase i processen er en række kulturelle kortlægninger, der skal tegne et billede af Århus og give svar på, hvordan byen opleves indefra og udefra, samt hvordan de kreative miljøer hænger sammen. En af byens styrker findes i den kreative sektor, og kortlægningen vil skabe overblik over, hvilke aktører byen rummer, og hvilke kompetencer de har. Målet er at skabe et fælles kendskab og en synergieffekt i det kreative miljø ligesom den, Århus oplever i IT-miljøet. Forbedrede produktionsvilkår for kulturen Sekretariatet for Århus 2017 hører under Kulturforvaltningen i Århus Kommune, og Århus Kommunes Kulturpolitik indeholder flere fremadrettede initiativer med sigte mod For eksempel etableringen af et nyt produktionscenter for billedkunst, scenekunst og litteratur i den nedlagte Godsbanegård. Godsbanen vil sammen med blandt andet et nyt produktionscenter for rytmisk musik i Vester Allé blive et af omdrejningspunkterne i processen frem mod INDHOLD Forsiden :: Side 2 :: Side 3 :: Hovedstadsdrømme Århus som europæisk kulturhovedstad 2017 Internationalt engagement i Borgerservice og Biblioteker Århus-model skaber international opmærksomhed Central Denmarks Repræsentationskontor i Shanghai Udenlandske hjerner skal føle sig hjemme... Side 4 :: Singapore - Here We Come Århus med i europæisk supernetværk Midtjylland goes global Læs side 2 Læs side 7 Læs side 5 Side 5 :: Århus på det internationale arkitekturlandkort Side 6 :: En af verdens bedste sportseventbyer Jobcenter Århus polske meritter Århus med i europæisk supernetværk Århusiansk udtagelse til EU-projektet REDIS sender Århus op i den europæiske superliga. Rådgivning til syv serbiske kommuner Serbiske kommuner rådgives bl.a. i deres omstilling til demokratiske strukturer Avisen kan rekvireres på dansk og engelsk ved henvendelse til Avisen kan rekvireres på dansk og engelsk ved henvendelse til Århus på det internationale arkitekturlandkort Åbne udbud og internationale arkitektkonkurrencer skaber bevågenhed i hele verden. Side 7 :: Bagsiden :: Rådgivning til syv serbiske kommuner Byudvikling omkring Østersøen Ny international strategi for Århus Kommune facts om Århus

2 Internationalt engagement i Borgerservice og Biblioteker Borgerservice og Biblioteker i Århus er et brand blandt biblioteksfolk i hele verden og en eftertragtet samarbejdspartner i talrige EU-projekter. Af Henrik Fink Isaksen, Når 200 biblioteksfolk fra hele kloden mødes til bibliotekskonferencen Next Library i Musikhuset i juni måned 2009, er det en markering af, at Borgerservice og Biblioteker er helt i front, når det gælder international biblioteksudvikling. Bag den flotte status ligger også en proaktiv og målrettet deltagelse i mange internationale udviklingsprojekter. I november måned 2008 stod 10 af bibliotekernes medarbejdere således bag en nordisk Innovation Camp i Helsinki, hvis formål bl.a. var at udforske, hvordan fremtidens bibliotek kan udformes. Det er nemlig ikke kun Århus, som er på vej med et nyt Multimediehus. Helsinki og Stockholm har lignende planer, og derfor var mødet i Helsinki et arbejdende eksperimentarium for udviklingen af fremtidens bibliotek. Projekterne ENTITLE og Untold Stories er projekter støttet af EU s Grundtvig program og med samarbejdspartnere i 14 europæiske lande. I november måned deltog 2 medarbejdere i en workshop i Ljubljana med kolleger fra hele Europa. I februar 2009 afholder Untold Stories møde i Århus med kolleger fra I maj måned 2006 mødtes deltagerne i PuLLS projektet (Public Libraries in the Learning Society) i Barcelona til en midtvejsevaluering. Samtidig fandt en spændende børnebogsfestival sted på en åben plads i centrum, hvor sjovt udklædte bibliotekarer og forlagsfolk præsenterede bøgerne, der var teaterforestillinger, højtlæsning og mange andre aktiviteter. Grækenland, England, Tyskland og Tjekkiet. Listen over udenlandske delegationer på besøg på bibliotekerne i Århus er omfattende. Mange har allerede meldt deres ankomst i 2009, bl.a. en gruppe biblioteksfolk fra Niedersachsen. Central Denmark s Repræsentationskontor i Shanghai Region Midtjylland og Århus Kommune har sammen oprettet "Central Denmark Representative Office" i Shanghai. Kontoret skal fastholde og udbygge den gode kontakt til Shanghais bystyre, som er skabt via Region Midtjyllands søsterbyaftale med Shanghai. Deltagere i paneldebat (fra venstre): Prof.Dr. Gerald Braun, Hanseatic Institute for Entrepreneurship & Reg. Development, Dr. Christiane Grünewald, IHK Rostock, Nils Kreimeier, Financial Times Deutschland, Konsulent Christian L. Sørensen, Borgmesterens Afdeling, Århus Kommune Århus-model skaber international opmærksomhed Af Anne Marie Larsen, Kontorets skal sikre, at: :: Region Midtjylland og Århus Kommune har en god/gavnlig kontakt til Shanghais Bystyre. :: Der er gode vilkår for virksomheder, organisationer og vidensinstitutioner i Region Midtjylland, med interesser i Shanghai-området. :: Mulighederne for et samarbejde mellem midtjyske aktører og aktører fra Shanghai-regionen udnyttes og forøges. En af de konkrete opgaver kontoret varetager for Århus Kommune, er at informere om relevante om konferencer, trends, og samarbejdsmuligheder i Shanghai. Det har bl.a. resultateret i, at kontorchef Ivan Kjær Lauridsen, Sundhed og Omsorg, deltog i "International Conference on the Development of Old Age Programs" i Shanghai. Ivan Kjær Lauridsen var en af talerne på konferencen. Emnet for hans oplæg var "Hvordan ressourcerne blandt frivillige og ældre borgere i Århus bruges, når kommunen løser sine opgaver." Århus er i en netop offentliggjort undersøgelse blevet fremhævet for sin succesrige erhvervspolitik. I en benchmarking med otte andre Østersøbyer af mellemstor størrelse klarede Århus sig særdeles godt. Det skyldes eksempelvis det særlige samarbejdsklima i byen, hvor relevante parter bliver hørt og engageret i byens erhvervspolitik. Konsulent Rikke Wetterstrøm er ansat på Central Denmarks kontor i Shanghai. Facts om kontoret Kontorets opgaver er blandt andet, at: :: Vedligeholde, pleje og udbygge samarbejdet med bystyret i Shanghai Af Christian Lausten Sørensen, Det er PricewaterhouseCoopers Hamborg, der netop har offentliggjort en omfattende undersøgelse, hvor man med fokus på de kreative erhverv har sammenlignet den erhvervspolitiske indsats og effekterne heraf i ni mellemstore Østersøbyer. Byerne blev sammenlignet på de tre parametre: Innovationsevne, viden og åbenhed. Århus klarer sig særdeles godt i sammenligningen - især på innovationsevne og viden. Byens erhvervspolitik fremhæves som det gode og effektive eksempel på at styrke de kreative erhverv. Ved offentliggørelsen af rapporten i Rostock for repræsentanter fra ministerier og organisationer deltog konsulent Christian L. Sørensen fra Borgmesterens Afdeling i en paneldebat om rapportens resultater. Interessen samlede sig især om den særlige Århus-model for den inddragende og engagerende erhvervspolitik. :: Markedsføre Region Midtjylland og Århus Kommune :: Arrangere politiske og virksomhedsmæssige delegationsbesøg i såvel Kina som Danmark :: Formidle projekter for kinesiske samarbejdspartnere :: Videreformidle information om konferencer, trends, samarbejdsmuligheder i Shanghai-området til midtjyske aktører Du kan læse mere om Central Denmarks kontor i Shanghai på side 2 Arhus International

3 Udenlandske hjerner skal føle sig hjemme... Århus Kommune har taget initiativ til at videreudvikle Århus som en attraktiv by for udenlandske medarbejdere og deres familier. Behovet er stærkt stigende og indsatsen for at tiltrække og fastholde velkvalificerede udlændinge kræver samarbejde fra en række parter. Af Søren Boel Pedersen, Det er svært at skaffe velkvalificeret arbejdskraft......sådan lyder svaret fra mange århusianske virksomhedsledere, når de bliver spurgt om den alvorligste hindring for at fastholde den nuværende økonomiske vækst. Derfor skal det nu gøres endnu mere attraktivt og nemt for velkvalificerede udenlandske medarbejdere at bosætte sig i Århus. Desuden skal byen gøre en indsats for, at de udenlandske medarbejdere, forskere og studerende, som kommer hertil for at arbejde eller studere, føler sig velkomne. ning for om familien falder godt til. Århus har en international skole, der begyndte undervisningen i 2004, og som i øjeblikket oplever en så stor søgning, at der er overvejelser i gang om at udvide skolens tilbud. Dertil kommer, at der er meget konkrete initiativer i gang for at etablere et internationalt gymnasium. I Århus Kommune er Borgerservice i gang med et større udviklingsprojekt, så den udenlandske medarbejder kan blive betjent på flere sprog på Århus Kommunes hjemmeside og i borgerservice. og tilbud, der findes i Århus i form af f.eks. sportsklubber, foreninger, sociale arrangementer mv. Det skal ske gennem introduktionsmøder, arrangementer, velkomstpakker, mentorkorps og personlig dialog. Et mærkbart behov Allerede i dag er der et mærkbart behov, men det vil kun fortsætte og forøges. Mens der i dag er omkring udenlandske medarbejdere med en kortere eller længerevarende uddannelse ansat i de større virksomheder og uddannelsesinstitutioner i Århusområdet, vil der i løbet af de kommende tre år komme 60 pct. ekstra - svarende til 600 nye udenlandske medarbejdere. Samarbejde på mange planer Det kræver, at der kommer større fokus på den medfølgende families behov. Eksempelvis er det vigtigt for hele familien, at der er gode muligheder for at få et job for den medfølgende ægtefælle og at børnene kan komme på en international skole. Desuden er en god bolig også af stor betyd- Århus Kommune har desuden sammen med en række virksomheder og Aarhus Universitet etableret International Community, som skal gøre det lettere at komme til Århus, finde rundt i byen og få en omgangskreds. International Community skal sikre, at udenlandske medarbejdere og deres familie får en mere systematisk introduktion til de muligheder Arhus International side 3

4 Singapore - Here We Come Elever i Singapore ligger helt i top, når det drejer sig om faglig viden. Staten scorer højt i alle konkurrencer og videnskabelige undersøgelser i det østasiatiske område, og når det gælder verdensomspændende tests, er billedet det samme. Styrkeområderne er matematik og science. Af Teis Trane, Besøget En gruppe fra Børn og Unge, Langkær Gymnasium og VIA var inviteret til at besøge Singapore. Formålet var at studere og diskutere undervisningsmæssige aspekter og innovation inden for grundskolen og gymnasieområdet. Et flot program viste hele paletten af undervisning, læreruddannelse og lederuddannelse. Besøg på skoler viste et klart billede af en meget stærk faglighed. Skolerne er meget målrettede i undervisningsopgaven, og ledere og lærere er tydeligt dedikerede til deres arbejde. Besøgene viste også, at den høje faglighed i en vis grad overhaler arbejdet med elevernes sociale og personlige kompetencer. Skolerne leverer undervisning, og det gør de med fantastiske resultater, resten af børnenes udvikling er forældrenes opgave. Århus med i europæisk supernetværk Århusiansk udtagelse til EU-projektet REDIS sender Århus op i den europæiske superliga for udvikling af innovative videnmiljøer. Fremtidigt samarbejde Der er helt klare udviklingsmuligheder i et samarbejde med skolemyndighederne i Singapore, og fremtidige udviklingsprojekter er allerede i støbeskeen. Af Anne Marie Larsen, Med IT-byen Katrinebjerg som case indgår Århus nu i et netværk af europæiske byer, der deltager i EU-projektet REDIS ( Restructuring Districts into Science Quarters ). Århus har det seneste halve års tid deltaget i projektets fase 1 med en målsætning om at komme med i projektets fase 2, hvor det egentlige udviklingsprojekt udfoldes fra november 2008 til april Det er nu lykkedes at komme med i den spændende 2. fase og netværket, der skal arbejde med udvikling og omdannelse af byområder til innovative videncentre, består foruden Århus pt. af byerne Magdeburg/Tyskland (projektleder), Wien/Østrig, Halle/Tyskland, Bialystok/Polen, Newcastle/England, Manresa/Spanien og Piræus/Grækenland. Håndbøger om innovation Formålet med REDIS-projektet er, at de deltagende byer med deres egne erfaringer og tilgange til udvikling af innovative videnmiljøer eksempelvis bidrager til udviklingen af en håndbog til brug for andre byer, som står overfor lignende udfordringer og muligheder. Frugtbar videndeling Deltagelsen i REDIS giver Århus mulighed for at dele viden og erfaringer med de europæiske projektpartnere omkring udvikling og omlægning af byområder til innovative videncentre. En viden, der ikke kun kan bruges i videreudviklingen af IT-Byen Katrinebjerg, men også i forbindelse med nogle af de andre udviklingsprojekter i Århus. Deltagelsen giver også Århus mulighed for internationalt at synliggøre IT-byen Katrinebjerg som rollemodel for sådanne byomdannelsesprojekter. Midtjylland goes global Århus har været i gang længe. Og nu er en stor del af de øvrige kommuner i Midtjylland også med. Sagen er den, at kommunerne har sat det internationale på dagsordenen. Vi ser, at de orienterer sig ud i verden, udarbejder internationale strategier og fokuserer på venskabsbysamarbejdet. Tendensen er klar Midtjylland goes global! Af Lars Holte Nielsen, Globaliseringen er en naturlig del af dagligdagen for borgere og virksomheder. Vi kommunikerer med hele verden, vi rejser og køber varer i udlandet. Virksomhederne handler over grænserne og udvikler og samarbejder uden at skelne til nationalitet. Og nu er de midtjyske kommuner også for alvor ved at tage globaliseringsudfordringen op. Kommunerne er begyndt at stille sig selv spørgsmålene: Hvad betyder globaliseringen for os? Hvilke muligheder giver det vores lokalområde? Hvordan kan vi bruge EU som platform? Hvordan får vi mere konkret ud af vores venskabsbyer? For at svare på disse spørgsmål er mange kommuner nu i gang med at lave internationale strategier. I strategierne lægger kommunerne planer for at lære af og samarbejde med andre byer, søge EU-penge til udviklingsprojekter, ændre venskabsbysamarbejder til konkrete bypartnerskaber og meget mere. De midtjyske kommunaldirektører var i november 2008 i Bruxelles for at undersøge og drøfte perspektiverne i at forholde sig aktivt til resten af Europa. Side 4 Arhus International

5 Boligkomplekset Isbjerget på De Bynære Havnearealer er tegnet af århusianske Cebra sammen med JDS Architects fra København, SeARCH fra Amsterdam og Louis Paillard fra Paris. Århus på det internationale arkitekturlandkort Af Lotte Pape, Containere og kraner bliver i disse år udskiftet med arkitektur i verdensklasse i Århus nye, maritime bydel; De Bynære Havnearealer. Åbne udbud og internationale arkitektkonkurrencer skaber bevågenhed i hele verden og tiltrækker internationale arkitekter. Hvor byen møder bugten forenes danske traditioner med europæisk nytænkning, og resultatet er arkitektur i verdensklasse. De Bynære Havnearealer beviser, at det kan betale sig at tænke internationalt og være ambitiøs i udviklingen af vores by. Det mener stadsarkitekt i Århus, Gøsta Knudsen, og fortsætter: Den internationale opmærksomhed om den nye havnebydel styrker lysten til at investere i området og giver samtidig Århus signalværdi som arkitekturby. Bag de allerede besluttede byggerier står tegnestuer fra Danmark, Holland og Frankrig. Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearaler deltager årligt i internationale ejendomsmesser og -konferencer, ligesom den tilknyttede ejendomsmægler har et internationalt netværk at trække på. De Bynære Havnearealer er en enestående mulighed for at bygge nyt i det absolutte centrum af en europæisk metropol, forklarer sekretariatschef Bente Lykke Sørensen. Syv universitetsbyer rykker tættere sammen Århus har sammen med seks andre europæiske universitetsbyer dannet et netværk, der skal styrke mulighederne for alle parter. Målet er at skabe et forpligtende netværk, der giver nem adgang til international videndeling. Af Hellle Friis, Byerne er: Utrecht, Bologna, Edinburgh, Gent, Malmö, Stuttgart og Århus. Alle syv byer er universitetsbyer og befolkningsmæssigt er de næsten lige store. Og det er ligheder, der nu skal bruges aktivt i det nye netværk, som har fået navnet: Similar Cities Network. Videndeling uden bureaukrati Ideen er at skabe et forpligtende netværk blandt byer, der ligner hinanden, og som står med nogenlunde de samme muligheder og udfordringer. Similar Cities Network skal give nem adgang til international videndeling og erfaringsudveksling, og vil blive bygget op med så lidt bureaukrati som muligt. Målet er, at medarbejdere i Århus Kommune finder det lige så nemt og relevant at kontakte en kollega i eksempelvis Utrecht, som at spørge en kollega i Odense Kommune til råds, når man har brug for viden om god praksis inden for et bestemt fagområde. Mødes en gang om året Aktiviteterne i netværket vil blive bygget op omkring et årligt møde, hvor alle byer deltager. Desuden nedsættes tematiske undergrupper, hvor de byer, der har interesse for det pågældende tema deltager. Århus vil byde ind med emnet Bybranding, og håber derved at få inspiration og viden fra de øvrige byer i forhold til at iværksætte nye aktiviteter, der kan bidrage til at styrke det internationale kendskab til Århus. På sigt forventes netværket også at munde ud i konkrete EU-projektsamarbejder. Billede: Utrecht var initiativtager til dannelse af netværket Similar Cities Network. Jerome van der Zweth, Utrecht, er efter sit besøg i Århus allerede i gang med international markedsføring af Århus-smilet. Arhus International side 5

6 Blandt de senest afviklede internationale sportsevents i byen er VM i ungdomssejlads, der i juni måned 2008 samlede 251 forventningsfulde sejlere fra 60 nationer på Århus Havn, og dermed markerede sig som det største internationale sejlsportsstævne i Danmark nogensinde. En af verdens bedste sportseventbyer Af Johanne Munch Nielsen, Århus er blandt toppen af verdenseliten, når det gælder om at tiltrække sportsevents til byen. Århus har nemlig, som eneste danske by og én blandt kun ni skandinaviske byer, modtaget international anerkendelse på en opgørelse over verdens bedste sportseventbyer. Undersøgelsen er udført af verdens førende informations- og kommunikationsvirksomhed indenfor sportsbranchen Sportbusiness Group. Med en evne til at begå sig i den nationale og internationale sportsverden er det lykkedes Sport Aarhus Events, som er en del af Sport & Fritid, at skaffe de helt store begivenheder til byen. Dette er medvirkende til, at Århus med stor succes har været værtsby ved en række sportsbegivenheder med både national og international deltagelse. Det kræver en massiv indsats at få de store sportsbegivenheder til byen, derfor deltager Sport Aarhus Events jævnligt ved internationale sportskongresser netop med henblik på at udbygge og fastholde de eksisterende kontakter og dermed sikre at nye sportsbegivenheder kan gæste byen. Senest har det europæiske fodboldforbund UEFA meddelt, at Århus bliver en af værterne for EM-slutrunden for U/21-landshold i sommeren 2011 Der bliver tale om en stjerneparade, når Europas otte bedste U/21-landshold kommer til Århus, Aalborg, Viborg og Herning i Navne som spanske Bojan Krkic, engelske Theo Wallcott, walisiske Aaron Ramseym kroatiske Miralem Sulejmani og danske Nicklas Bendtner har allerede slået igennem på internationalt niveau for deres respektive klub- og landshold. Fælles for dem alle er, at de fortsat har alderen til at deltage, når EM-slutrunden ruller over Danmark i sommeren 2011 Jobcenter Århus polske meritter Jobcenter Århus samarbejder med Polen om et projekt, der sætter fokus på social integration via beskæftigelse. I efteråret 2008 besøgte jobcentret kolleger og nye potentielle samarbejdspartnere i Polens andenstørste by Lodz Jobmobilitet for seniorer i Europa Også seniorer er på den internationale agenda i Jobcenter Århus. Projekt SeniorForce er et internationalt projekt finansieret af EU med i alt seks byer i Europa: Århus, Dublin, Helsingfors, Budapest, Krakow og Athen. Af Hanne Marklund, En firemands delegation fra Jobcenter Århus besøgte sammen med samarbejdspartnere fra henholdsvis 3F i Århus og Sønderbro Kulturhusgruppen i Horsens sidst i oktober måned byen Lodz i Polen. Lodz er Polens andenstørste by med knap indbyggere. Formålet med besøget var erfaringsudveksling på områderne beskæftigelse, social integration og bydelsarbejde samt en undersøgelse og vurdering af mulighederne for fremtidige projektsamarbejder. Social integration via beskæftigelse Mødet i oktober var det andet møde mellem parterne i år. I maj 2008 var en delegation fra Lodz på besøg i Århus og i Horsens. Det første resultat heraf er allerede effektueret nemlig et konkret projekt, funderet i den polske organisation OPUS. Parterne har sammen indsendt en projektansøgning om at etablere et samarbejde om social integration via beskæftigelse i fem udvalgte bydele i Lodz. for at deltage i spændende udviklingsopgaver i tilknytning til internationale netværk indenfor jobcentrets arbejdsområder. Billedetekst Under opholdet afholdt den danske delegation en række workshops. Og sammen med værterne var der besøg hos en række potentielle, kommende partnere. Projektet sigter mod at styrke jobmobiliteten blandt de 50+ årige på europæisk niveau. To jobkonsulenter fra hvert af de seks lande skal netværke med hinanden og lokale virksomheder for at hjælpe seniorer med at finde et job i et andet EU land. Projektet er to-årigt i perioden I øjeblikket søger ni danske seniorer job i de øvrige byer, mens en række græske, finske og irske seniorer er jobsøgende i Danmark. Workshops og besøg hos potentielle partnere Resultatet af besøget blev, at der nu er indledt et mere formelt samarbejde på de tre nævnte områder, og parterne er nu i gang med at undersøge konkrete finansieringsmuligheder for etablering af det aftalte samarbejde. Desuden undersøges mulighederne for et genbesøg i Århus af en polsk ekspertgruppe i starten af Eksport af know-how Jobcenter Århus ser samarbejdet som en oplagt mulighed for erfaringsudveksling og eksportmulighed af best practice fra Århus og dermed som et bidrag til den kommunale internationalisering i kraft af knowhow, der kan eksporteres. Dertil kommer naturligvis den positive effekt for medarbejderne med mulighed side 6 Arhus International

7 Rådgivning til syv serbiske kommuner En typisl serbisk landsby... Beskæftigelsesafdelingens internationale kontor har i de seneste år arbejdet med at give rådgivning til serbiske kommuner i deres omstilling til demokratiske strukturer og i deres arbejde med at tilpasse systemerne til de europæiske standarder...men Serbien er også moderne storbyer. Af Flemming Meyer Baggrunden for arbejdet i Serbien var dels en generel opfordring fra Udenrigsministeriet til danske kommuner om at samarbejde med serbiske kommuner, dels at der kom en opfordring fra Kommunernes Landsforening til at deltage i EUs Exchange Program, hvor EU-kommuner samarbejder med serbiske kommuner om konkrete beslutninger. Beskæftigelsesforvaltningen indgik i denne sammenhæng kontrakt med syv serbiske kommuner, hvor vi primært har arbejdet med at skabe borgercentre, demokratisere strukturer, informationspolitik samt de serbiske kommuners muligheder for at levere service til borgere. Samarbejde afføder nye samarbejdskontrakter Seks af de serbiske kommuner har - som led i projektet været på besøg i Århus Kommune, hvor fremvisningen af vores systemer indenfor forskellige områder efterfølgende har skabt grundlag for ny systemeksport til Serbien. Blandt andet kan det nævnes, at der i skrivende stund forhandles om en række projekter af erhvervsmæssig karakter i samarbejde med provinsregeringen i Vojvodina, en autonom provins i Serbien med hovedbyen Novi Sad. Helt konkret er Århus Kommune blevet udvalgt som samarbejdspartner i Udenrigsministeriets projekt LEDIB i det sydlige Serbien. Et projekt, der har til formål at støtte erhvervsudviklingen i Nis distrikt. Som del af sidstnævnte projekt er der underskrevet en kontrakt om systemeksport af støtte til udviklingen af de kommunale systemer i Nis, en by på størrelse med Århus beliggende i det sydlige Serbien. I tilknytning til dette samarbejde skal der gennemføres en række kurser og rådgivningsforløb med det formål at gøre kommunen i stand til mere aktivt at støtte en fremtidig erhvervsudvikling. Det forventes at samarbejdet her vil være med til at åbne muligheder for århusiansk erhvervsliv. Godsbanegården i Århus er et ca. 100 ha stort område beliggende midt i byen. Området er nu et omdannelsesområde og Byrådet planlægger blandt andet at samle en række en byens kulturproducerende aktiviteter i administrationsbygningen og de tilhørende lagerhaller. Desuden er der planer om nye boliger, kontorerhverv og en Multiarena, samt en styrkelse af den rekreative forbindelse fra bymidten ud i Århus Ådal. Byudvikling omkring Østersøen Samhandel og kulturel udveksling har igennem århundreder medvirket til udviklingen af byerne omkring Østersøen. Med afslutningen på den kolde krig banedes i 1991 vejen for en opblomstring af dette samarbejde og Union of The Baltic Cities blev dannet. Mere end 100 byer i Norge, Sverige, Rusland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tyskland og Danmark er medlemmer; Århus er en af dem. Af Niels Peter Mohr, Commission on Urban Planning er én af de i alt 13 kommissioner under Union of The Baltic Cities. Her har Århus Kommune gennem en årrække været aktiv i planlægningen og gennemførelsen af seminarer i skiftende byer, hvor der sættes fokus på universelle problemstillinger og værtsbyens særlige udfordringer. Formålet er erfaringsudveksling og udvikling af attraktive, dynamiske og bæredygtige byer. I april 2008 var Århus værtsby og her blev der sat fokus på hvordan man fremmer Det gode byliv og på omdannelsesområderne Midtkraft- og Slagtehusarealet og Godsbanegården. Århus er inde i en rivende udvikling og har bl.a. den største befolkningstilvækst i landet. Overgangen til stadig flere videnbaserede virksomhedstyper stiller krav til byen, kulturlivet og boligforholdene, og det er i den forbindelse omdannelse af citynære byområder kommer i højsæde. Den næste by i rækken er Gdansk i Polen, hvor man ønsker at fokusere på højhuspolitikker og udvikling i det kommercielle centrum, Wrzeszcz. Arhus International side 7

8 Århus Kommune er ikke anderledes end andre virksomheder. Århus Kommune er en del af verden, og verden er ogsa i stigende grad til stede i vores arbejdsliv og hverdag. Vi deltager som kommune i internationale projekter og netværk og henter inspiration i udlandet. Århus Kommune bidrager således gennem sit internationale arbejde til at profilere byens Viden, Puls og Rødder udenfor landets grænser. Borgmester Nicolai Wammen Ny international strategi for Århus Kommune Af Helle Friis, Pejlemærkerne for Århus Kommunes nye internationale strategi er, at Århus skal være: Openminded Businessminded Serviceminded Openminded - fordi åbenhed og forståelse for andre kulturer end den danske er en forudsætning for, at vi som borgere kan leve og begå os i en globaliseret verden. Århus Kommune skal via sit internationale engagement bidrage til at styrke århusianernes internationale udsyn og give plads til mangfoldighed. Businessminded - fordi et levende og internationalt konkurrencedygtigt erhvervs-, videns- og kulturliv er forudsætningen for, at Århus kan udvikle sig og gøre sig gældende på internationalt niveau. Århus Kommune skal derfor understøtte byens virksomheder og institutioner som har de internationale mål og ambitioner. Serviceminded - fordi internationale samarbejdspartnere og netværk er en vigtig inspirationskilde til udvikling af kommunens serviceniveau til gavn for byens borgere. Århus Kommune skal via sit internationale arbejde lære af de bedste og være en udviklingsorienteret og attraktiv arbejdsplads. Målet er, at Byrådet, ledere og centrale medarbejdere i kommunen fremover vil bruge de tre retninger: openminded, businessminded og serviceminded, som pejlemærker og opmærksomhedspunkter for, hvorfor det er vigtigt at inddrage det internationale element i de enkelte forvaltningers strategier og mål. Effekten af den internationale strategi forventes at blive en større sammenhæng mellem de internationale aktiviteter, der sættes i gang i kommunen. Desuden skal strategien sikre bedre forståelse for, hvorfor det er vigtigt, at Århus Kommune ser sig selv som en international aktør og agerer som sådan. Facts om Århus Århus er en by i vækst. Med mere end indbyggere er Århus Danmarks næststørste by, og er uden konkurrence Danmarks yngste by, når man ser på indbyggernes gennemsnitsalder. I Århus er der studerende fordelt på 14 uddannelses- og forskningsinstitutioner. Århus er også en by med rødder tilbage til vikingerne. Danmarks yngste by Af Helle En helt ny by undervejs Århus vokser stærkt i disse år. I løbet af de næste 10 år vil hele den inderste del af Århus Havn blive omdannet til et spændende nyt byområde med boliger, erhverv og uddannelsesinstitutioner. De bynære havnearealer vil på samme måde som i Hamburg og Malmö blive Århus nye ansigt udadtil med spektakulære bygninger og tiltrækkende kanalområder. I løbet af ganske få år vil omkring nye århusianere flytte ind i det ny byområde. Parallelt hermed vil bydelen Lisbjerg nord for byen være et kolossalt vækstområde og vil blive bundet sammen med Århus Centrum af en ny letbane, der også vil passere Danmarks største sygehusområde, Skejby Sygehus års byhistorie Samtidig er Århus en by, der er meget bevidst om sine rødder. Måske er Århus Danmarks ældste by; i hvert fald er der vidnesbyrd om en vikingeboplads her allerede i 700-tallet. Vikingerne slog sig ned ved åens munding og det er præcis på den plads, hvor Domkirken i dag knejser med sit over 90 meter høje tårn. Transport i Århus Det er nemt og bekvemt at komme til Århus og Østjylland med fly, færge, bus eller tog. Fra Aarhus Lufthavn og Billund Lufthavn, som ligger hhv. 30 og 55 minutters kørsel fra Århus, er der flyforbindelser fra hele verden. Desuden har Århus Danmarks største containerhavn og tog kører flere gange dagligt til Hamborg med forbindelse til resten af Europa Redaktion Helle Friis, Produktion Layout og design af g7, Borgmesterens Afdeling, Rikke Hougaard, Borgmesterens Afdeling Tryk af Viby Tryk A/S bagsiden Arhus International

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Byrådet via Magistraten INDSTILLING Den 1. december 2003 Tlf. Nr.: 8940 2195 Jour. Nr.: 24.10.05I00 Ref.:

Læs mere

Aarhus Kommunes internationale samarbejder

Aarhus Kommunes internationale samarbejder Aarhus Kommunes internationale samarbejder Til drøftelse på temamødet mellem Internationaliseringsudvalget og Magistraten 2. maj 2016 Side 1 af 6 1. Baggrund Aarhus Kommune indgår i en lang række internationale

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Bilag 4: Aarhus Kommunes internationale bysamarbejder en opdateret. BORGMESTERENS AFDELING Sekretariat og HR Aarhus Kommune

Bilag 4: Aarhus Kommunes internationale bysamarbejder en opdateret. BORGMESTERENS AFDELING Sekretariat og HR Aarhus Kommune Bilag 4: Aarhus Kommunes internationale bysamarbejder en opdateret politik Side 1 af 6 1. Baggrund Aarhus Kommune indgår i en lang række internationale forbindelser og samarbejdsrelationer. Disse omfatter

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

INVITATION til ErhvervsKonferencen

INVITATION til ErhvervsKonferencen INVITATION til ErhvervsKonferencen VI BYGGER det nye AARHUS SAMMEN En række store byggeprojekter tager allerede nu form i Aarhus. På de bynære havnearealer har bulldozere, byggekraner og håndværkere længe

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EUROPAN 12 EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk SEKRETARIATETET FOR EUROPAN

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD EXECUTIVE SUMMARY REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD Den Europæiske Kulturhovedstad er et initiativ, der blev søsat af EU i 1985. Athen var den første Europæiske Kulturhovedstad,

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. august 2005 Århus Kommune

Indstilling. Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. august 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. august 2005 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV 1. Resume Erhvervskontaktudvalget

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i 4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker bosted efter virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjyllands internationale samarbejder. til Regionsrådets møde den 10. januar Punkt nr. 18

Region Midtjylland. Region Midtjyllands internationale samarbejder. til Regionsrådets møde den 10. januar Punkt nr. 18 Region Midtjylland Region Midtjyllands internationale samarbejder Bilag til Regionsrådets møde den 10. januar 2007 Punkt nr. 18 Indstilling til Forberedelsesudvalget vedr. fremtidige internationale samarbejder

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts 26-28 May Ansøgning om støtte til international kunst- og kultur konference i København Ansøgere: Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK ) v. kurator Rikke

Læs mere

initiativ design Kvalitet nærhed globalisering læring Visionsdokument for Kolding Kommune Læs mere på

initiativ design Kvalitet nærhed globalisering læring Visionsdokument for Kolding Kommune Læs mere på design Omsorg globalisering Kvalitet læring nærhed initiativ Visionsdokument for Kolding Kommune forord Dette er Kolding Byråds vision for den fremtidige udvikling af Kolding Kommune. Visionen er udformet

Læs mere

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014

Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Studieture til udlandet for politikere og ansatte i Rebild Kommune i 2014 Dato Varighed Destination Formål Deltagere 21.01.14-24.01.14 4 dage London Besøge BETT konferencen. En konference der omhandler

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING Arkitektur skaber rum for vækst Arkitektur. Er det ikke noget med operahuse, rådhuse og dyre enfamilieshuse? Jo. Men arkitektur er i særdeleshed også vækst. Derfor

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Aarhus Universitets betydning for byen og erhvervsudviklingen - og omvendt

Aarhus Universitets betydning for byen og erhvervsudviklingen - og omvendt Aarhus Universitets betydning for byen og erhvervsudviklingen - og omvendt 2014 - Hvor er vi nu, og hvor skal vi hen DISPOSITION Sammenhæng mellem universitet, by og erhvervsliv Ønske om at udvide universitetets

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Internationale strategi

Jammerbugt Kommunes Internationale strategi Jammerbugt Kommunes Internationale strategi Indhold Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning og præsentation Side 3 Vision for Jammerbugt Kommune, og det internationale engagement Side 4 Målsætning for det

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark Formål Region Syddanmark skal fremme den internationale dimension i regionale politikker og i den regionale udviklingsstrategi. For at kunne

Læs mere

Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017.

Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017. Notat af kandidaturen til Europæisk Kulturhovedstad 2017. 25. april 2012 Partnerskabskommunernes forpligtelser - Et notat til Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner, som har været aktive i forberedelserne

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Internationalisering/Globalisering Internationalisering: mellem nationer primært bilaterale og multilaterale

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere