SeniorBladet. Folkemøde på Bornholm DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 5 AUGUST 2014 TEMA: MED HINANDEN - FOR HINANDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SeniorBladet. Folkemøde på Bornholm DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 5 AUGUST 2014 TEMA: MED HINANDEN - FOR HINANDEN"

Transkript

1 SeniorBladet TEMA: Folkemøde på Bornholm danske DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 5 AUGUST 2014 Seniorer MED HINANDEN - FOR HINANDEN

2 INDHOLD Leder: Er vi en byrde eller en ressource? Skal ældre medarbejdere vige for de yngre på arbejdsmarkedet? Vi bliver født i kærlighed og bør dø i kærlighed Et hold vågekoner i Kalundborg Kommune arbejder for, at ingen behøver at dø alene...24 BILLET MRK SPØRG BARE Hvordan bliver min efterløn? Ledighed er ikke en krig imellem de unge og vi gamle Danske Seniorers paneldebat på Folkemødet satte fokus på diskrimination af ældre på arbejdsmarkedet...4 Folkemødet på Bornholm 2014 i billeder Danske Seniorer markerede sig ved en række arrangementer på Bornholm...6 Stop på arbejdsmarkedet hvad så? Vi bliver ældre og ældre hvad skal vi bruge vores forlængede otium til? Fremtidens ældrepleje for fremtidens ældre Et bredt politisk flertal har lagt rammerne for ældreplejens udformning i de kommende år Rejsehjørnet Æbelø, Island og Berlin Behandling af demens uden medicin Reminiscens gør op med medicinsk behandling indenfor psykiatriområdet Hvad skal der være i en erindringskasse? Dansk Center for Reminiscens efterlyser gode ideer til indhold i erindringskasser Gråt guld eller i vejen for de unge? Mange ældre oplever usynlig frasortering ved fyringsrunder Aktivitetskalender Fattigdomsgrænsen er sat for lavt HB-medlem Gunnar Villadsen ønsker et højere rådighedsbeløb for de dårligst stillede pensionister Hvis du nu ikke kan li stegt lever Ældre i Vesthimmerland opfordres til at skrive plejetestamenter Skovlotto giver altid gevinst På Als kombinerer pensionistforeningen spilleglæde med motion...31 Danske Seniorer nu også på messer Danske Seniorer deltager i to store messer i efteråret...32 Senior Surf Dagen 2014 Den 9. oktober har ældre mulighed for at komme godt i gang med internettet...32 Tillykke Tillykke til 100 års jubilar i Gelsted og legatvindere Krydsord SENIORBLADET

3 Hovedkontor og redaktion Griffenfeldsgade København N Tlf.: Fax: Ekspedition åben: Kontor: Kontor, Sdr. Omme Stadion Allé Sdr. Omme Tlf Ansvarshavende redaktør Landsformand Jørgen Fischer Redaktør Journalist Karin Ditlevsen Udgivelse Næste nummer af SeniorBladet udkommer primo september. SeniorBladet påtager sig intet ansvar for manuskripter eller billeder, der indsendes uopfordret. Stof fra SeniorBladet må kun citeres med tydelig kildeangivelse. For Danske Seniorers arrangementer tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Annonceekspedition Ayoe Hansen Tlf Sats og tryk Tarm Bogtryk A/S Tlf Adresseændringer Adresseændringer og andre rettelser vedr. abonnement skal meddeles til kontoret i Sdr. Omme. Oplag: ISSN: Forsidefoto: Danske Seniorers paneldebat, med journalist Solveig Bjønestad i forgrunden. Foto: Rikke Samssund AUGUST 2014 Er vi en byrde eller en ressource? Er seniorer en byrde eller en ressource på arbejdsmarkedet? Skal ældre vige for yngre medarbejdere i en tid med høj arbejdsløshed? Er vi gråt guld eller slidt granit? Det er et stort spørgsmål i en tid med høj arbejdsløshed. Den diskussion tog Danske Seniorer hul på under årets Folkemøde på Bornholm ved et debatarrangement, vi havde arrangeret. Her deltog en repræsentant fra DA og 3F, en sognepræst og lederen af Danske Studerendes Fællesråd og undertegnede i en meget interessant debat, hvor de forskellige parters holdninger blev prøvet af. Alle parter var enige om, at der bør være en fordeling af både ældre og yngre medarbejdere på arbejdsmarkedet. At der skal være plads til begge grupper. Men det fremgik også, at der forekommer forskelsbehandling af ældre medarbejdere. Fordomme fører til diskrimination Forskelsbehandlingen af ældre på arbejdsmarkedet er ofte baseret på ubegrundede forestillinger om, at seniorer ikke kan eller vil lære noget nyt, at de er mindre produktive og mindre fleksible end de yngre medarbejdere, og at de generelt har dårligt helbred og derfor har svært ved at klare arbejdet. Den onde spiral fortsætter, når seniorer i mindre grad end deres yngre kolleger får tilbudt videreuddannelse og derfor heller ikke står først i køen, når der skal forfremmes. Af Jørgen Fischer Landsformand for Danske Seniorer Tavs viden kan gå tabt Hvis de ældre og mere erfarne medarbejdere mere eller mindre frivilligt forlader deres arbejdspladser i stort tal, risikerer arbejdsgiverne at tabe store mængder af»tavs«viden. Erfaringer og viden, der ikke er skrevet ned eller på anden måde dokumenteret, men kun eksisterer i medarbejdernes hukommelse. Ting, som sidder i rygmarven på en erfaren medarbejder. Det er derfor i virksomhedernes egen interesse at fastholde erfarne ældre i ansættelsen, så deres viden bevares. For mange lys i lagkagen Det ser sort ud for de ældre, der er ledige og gerne vil have foden tilbage på arbejdsmarkedet. Mange arbejdsgivere vil helst ansætte en 25-årig med en 60-årigs erfaring. Det er dog alligevel skræmmende, at en analyse foretaget af analyseinstituttet Voxmeter i foråret viste, at jobansøgninger fra folk over 60 år ryger direkte ud. Hver sjette chef i undersøgelsen indrømmede, at han smider seniorers jobansøgninger direkte i papirkurven eller kun vil overveje ældre ansøgere, hvis de har indlysende bedre kvalifikationer end yngre ansøgere. Det er helt uacceptabelt. Vi skal fo kusere på de kompetencer og erfaring, stabilitet og selvstændighed, en seniormedarbejder kan bidrage med. En arbejdsgiver bør se på den person, han sidder overfor og ikke dennes dåbsattest! 3

4 Ledighed er ikke en krig imellem de unge og vi ældre På Folkemødet stod Danske Seniorer bag en paneldebat om diskrimination af ældre på arbejdsmarkedet. Diskussionen gik lystigt imellem en repræsentant fra arbejdsgiver- og arbejdstagerside, en præst på 70, en ung studerende og Jørgen Fischer Tekst: Karin Ditlevsen Fotos: Rikke Samssund Selv om alle fem paneldeltagere kom fra hver sin side af spektret på arbejdsmarkedet, herskede der generel enighed under debatten. Alle parter var enige om, at der bør være en ligelig fordeling af både ældre og yngre medarbejdere på arbejdsmarkedet. Men om hvorvidt der finder aldersdiskrimination sted, om ældre ansatte ryger ud i forhold til yngre, blot på grund af dåbsattesten, og i givet fald om graden af diskriminationen det var der ikke udelt enighed om. Povl-Christian Jensen, chefkonsulent i DA, mente ikke, det er et særlig stort problem, imens Ellen Formand for Danske Studerendes Fællesråd, Jakob Ruugaard og Jørgen Fischer. Lykkegård, gruppeformand i 3F, var uenig. Hun kunne henvise til adskillige sager om aldersdiskrimination af ældre på arbejdsmarkedet. Usynligt pres på ældre Vi har mange medlemmer hos os i 3F, hvis arbejdsliv har brugt dem så meget, at de simpelthen ikke kan klare at arbejde længere. Men en del af dem kan selvfølgelig godt blive ved med at arbejde. Og blandt dem ser vi altså sager med afskedigelse på grund af alder. Men der hersker jo også en ikke-synlig frasortering, pointerede Ellen Lykkegård. For en del af diskrimineringen af ældre på arbejdsmarkedet kan være godt skjult. Mange seniorer føler sig presset ved fyringsrunder, både fra kolleger og ledere, om at gå på en frivillig aftrædelsesordning eller på tidlig pension. En MUS-samtale for en 60-årig ender pludselig med at udvikle sig til en medarbejderafviklingssamtale i stedet for. Mormor blev presset ud Ordstyrer under debatten, journalist Solveig Bjørnestad, spurgte publikum: Er der nogen her, der kender en ældre, som er blevet presset ud af arbejdsmarkedet? Min mormor følte sig presset til at gå på tidlig pension. Hun skulle godt nok være gået et halvt år senere, men holdt op før, fordi hun følte sig presset til det, fortalte en ung pige. En anden tilhører med en baggrund i social- og sundhedsvæsnet fortalte: Man ser det ofte i sundhedsvæsnet i forbindelse med store fyringsrunder, at der er en forventning fra kolleger og ansatte om, at ældre trækker sig. Men de ældre har en stor erfaring og ro, som netop er en fordel i dette arbejde, påpegede tilhøreren. Vigtigt med efteruddannelse Povl-Christian Jensen påpegede, at der nogle gange kan være andre årsager end alder bag fyringer af ældre medarbejdere. Ældre bliver ikke altid fyret på grund af alder. Nogle gange skal man have andre opdaterede kompetencer, de ældre medarbejdere ikke har cheferne ser på, hvem der bedst kan undværes. Afskedigelser skal altid være begrundet i kompetencer og ikke alder, men ældre kan 4 SENIORBLADET

5 være blevet fyret, hvis deres opgaver ændres, og de ikke kan bestride dem. Men netop derfor har alle medarbejdere, unge og ældre, en forpligtigelse til at udvikle sig og gå på efteruddannelse og det er også chefernes ansvar, at det sker, erkendte Povl-Christian Jensen. En generation af unge i knibe Formanden for Danske Studerendes Fællesråd, Jakob Ruugaard, havde naturligt nok fokus på problemerne for de mange unge ledige: Det er ikke nemt at få job som ung. Det er en bekymrende udvikling med flere og flere nyuddannede unge, som ikke kan blive ansat, når politikerne samtidig forlanger, at man skal blive færdig på normeret tid. Jakob Ruugaard afviste dog, at den ældre generation står i vejen for hans egen på arbejdsmarkedet. Det er da ikke optimalt med flere og flere ældre på arbejdsmarkedet i en tid med høj ledighed, set fra en ung studerendes øjne, men jeg synes ikke, at vi skal spille det spil, ældre imod unge. Det, det handler om, er, at alle skal kunne komme i beskæftigelse, og det er en fælles forpligtelse, fastslog Jakob Ruugaard. En billig politibetjent Danske Seniorers formand, Jørgen Fischer pegede på det samfundsøkonomiske perspektiv: Jeg ville bestemt have foretrukket ikke at have været tvunget til at stoppe, da jeg blev 63 år. Jeg har været pensionist i ti år nu. Og prøv at se på det økonomiske aspekt: Som tjenestemand får jeg 60 procent af min løn i pension. Jeg tjente kr. om året i slutløn. Det vil sige, at jeg får kr. om året for at forlade arbejdsmarkedet. Det er en rigtig god ordning for mig men jeg kunne have været en billig politimand i syv år nu!, sagde Jørgen Fischer. Ikke sur og gammel Jeg kan ikke lide at være en sur gammel mand, men jeg er sur, fordi jeg ikke må arbejde længere, efter at jeg er fyldt 70. Det er ligesom, at der går et tæppe ned, når man fylder 70. Der er ingen mulighed for at forlænge sit job. Jeg formulder nærmest som sognepræst, beklagede Jakob Rønnow og fortsatte: Det er et paradoks. For jeg lever livet, men jeg har ikke lyst til»bare«at sætte mig ned og nyde livet. Det er faktisk blevet nemmere for mig med alderen at fungere som præst, for jeg har erfaring og derfor overskud og ro til at prøve nye ting af. De, der gerne vil og kan, som brænder for det, de laver de skal have lov til at blive på arbejdsmarkedet. Men de, der ikke kan mere, skal omvendt have lov til at gå på pension, mente Jakob Rønnow. Det kunne alle fem paneldeltagere blive enige om: At vi skal sikre plads til både ældre og unge på arbejdsmarkedet, fordi styrken ved at have begge aldersgrupper i et godt samarbejde er ubestrideligt stor. AUGUST 2014 Livet begynder ved 60. Det samme gør 25% rabat hos Louis Nielsen. Inkluderer stel, glas og tilvalgsmuligheder Bestil synsprøve på louisnielsen.dk eller på telefon Hvis du er over 60 år får du 25% rabat ved køb af stel fra 195 kr. Rabatten gives også på glas med glidende overgang fra 700 kr. og på eventuelle tilvalgsmuligheder. Kan ikke kombineres med KompletPris, 2for1 og tilbud. KompletTilfreds gælder 3 måneder fra køb. All rights reserved. 5

6 FOLKEMØDE Danske Seniorer markerede sig mange steder under Folkemødet på Bornholm Set ovenfra fra venstre imod højre: Jørgen Fischer med plejehjemsleder Thyra Frank. Frivillig i Danske Seniorer, Poul Ipsen, byder på balloner. Paneldebat med Pernille Lykkegård, 3F, Povl-Christian Jensen, DA og Jørgen Fischer. Nederst fra venstre imod højre: Paneldebat med Dennis Kristensen, FOA, Jørgen Fischer, og kommunalpolitiker for Venstre i Lyngby-Taarbæk Kommune, Søren P. Rasmussen. Ellen Andersen, 6 HB-medlem på Bornholm, taler i Aakirkeby Hallen. SENIORBLADET Jørgen Fischer taler på Speakers Corner.

7 2014 AUGUST

8 Gode til smerter, stivh ed Naturhusets elastiske magnet-bandager er udarbejdet til vores forskellige led og problemområder. Indeholder kraftige magneter der er syet ind i bandagerne på strategiske steder. Kan bruges af alle uanset alder og køn. Har virkelig god pasform. Forbedrer cirkulationen i hele området. Du vil hurtigt mærke hvor godt det gør. Tilpasser sig straks til leddets aktuelle størrelse. Sidder blødt og behageligt, som en solid støtte omkring leddet. Drej bandagen, så magneterne er, hvor du har mest behov. Ingen betydning, om årsagen er betændelse eller slitage. Hvorfor får du det bedre med de nye bandager? Meget effektive behandlingsmæssige magneter med en styrke på hele 1500 Gauss sørger for: 1. Blodet transporterer mere ilt rundt i kroppen. Dette er vigtigt for alle kroppens funktioner!! 2. Blodet kan lettere transportere affaldsstoffer ud af kroppen. Dette er ikke kun vigtigt for leveren og nyrerne, men for alle led, muskler osv. Efter udrensningen vil du mærke, at smerter og stivhed langsomt mindskes. Til albuer, under- & overarm: Denne universal-bandage er egnet til hele armen. Den er egentlig lavet til albuen, men kan også meget vel bruges på underar- men eller overarmen. Fås i 2 str. Kun kr. 499,- pr. par! Tilbudspris: kr. 399,- Vare nr. 013/023 Til håndled, og musearm: Har du stive eller smertefulde hænder eller håndled er denne bandage rigtig god. Det er ligegyldigt, om årsagen til problemerne er betændelse eller slitage. Én str. passer alle, de tilpasser sig omkring håndleddet. Kun kr. 299,- (2 stk.) Tilbudspris: kr. 219,- Vare nr. 026 Til læg: Hvis du døjer med kramper og smerter i benene eller kolde ben og fødder er denne perfekt! Sidder blødt og behageligt omkring benet, hvor den tilpasser sig den aktuelle størrelse. Kan bruges under tøjet. Kun kr. 499,- pr. par! Tilbudspris: kr. 399,- Vare nr. 024 Til ankel: Hvis du døjer med smertefulde, stive eller hævede ankler, bør du prøve disse! Tilpasser sig foden, er støttende, men bløde og behagelige at have på. Kan bruges under strømper. Kun kr. 499,- pr. par! Tilbudspris: kr. 399,- Vare nr. 025 Dette er godt for leddene! Norges tidligere skiløber Til knæ: Har du dårlige knæ, anbefales disse, som tilpasser sig og sidder behageligt omkring knæene og øger blodcirkulationen. Smerter og stivhed vil gradvist løsnes, uanset om årsagen til problemerne er betændelse eller slitage. One size - passer til alle (ligesom en strømpe) Kun kr. 499,- pr. par! Tilbudspris: kr. 399,- Vare nr SENIORBLADET Behageligt støttende at ha på + med magnetisk effekt!

9 og dårlig cirkulation Sunde led - uanset alder! Disse magnetbandager er bløde og behagelige. Uanset om du er lille eller stor, sidder de blødt, støttende og behageligt omkring leddet. Vi har testet dem på personer fra 40 kilo til 130 kilo. Alle synes de sidder godt. Bandagerne er tynde og kan bruges under tøjet, hvis du ønsker det. De kan vaskes og er holdbare. Magneterne er ikke limet ind, men er syet ind i hver sin lille lomme. De kan derfor ikke falde ud. Magneterne er af den nyeste type og i forhold til tidligere bandager har disse meget mere støttende funktion. Til ryggen: Har du rygsmerter? Så er dette noget for dig. Naturhusets rygbælte med velcrolukning, giver god lændestøtte og indeholder hele 17 effektive magneter, som dæmper smerter og stivhed, samtidig forbedres blodcirkulationen. Støtte og behandling på samme tid - Mange vil få et nyt liv med dette magnetbælte. 2 størrelser op til 110 cm & op til 135 cm. Kan bruges under tøjet. Kr. 699,- pr. stk. Tilbudspris: kr. 599,- Vare nr. 011/ års effekt-garanti Magneterne øger cirkulationen - uden tvivl! Succes-tilbud Utallige brugere har glædeligt erfaret, at smerter og stivhed i led og muskler formindskes betydeligt, ved brug af disse magnetbandager. De effektive smerteplaster sættes direkte på områder som er smertende eller ømme. Bruges på muskler eller led. Virker hurtigt! Kan bruges alene, eller sammen med bandagen de første dagene for hurtigere effekt. Gratis smerteplaster! Eneforhandler: Naturhuset Danmark. Et seriøst dansk firma, der siden 1998 har sat sundhed og velvære i højsædet - og har høje krav til produkters kvalitet. Ole Ellefsæter Egebergs Hæderspris 1965 Holmenkollen medalje i Olympisk Guld i Grenoble 1968 og meget meget mere... Lynbestilling på eller bestil på ordre tlf.: Modtag nu sammen med din bestilling, en gratis pakke magnetplastre til værdi kr. 199,- AUGUST

10 STOF TIL EFTERTANKE Stop på arbejdsmarkedet hvad så? For hundrede år siden blev vi mennesker i den vestlige verden 60 år i dag bliver vi 80 år, og solide prognoser forudser, at vi om hundrede år bliver 100 år! Hvad skal vi bruge alle de ekstra 40 år til? For hundrede år siden knoklede vi, til vi ikke kunne mere. Livsløbet var slut. I dag har vi gode år tilbage at leve i, når vi stopper med arbejdslivet. Pludselig står vi der, sunde og raske 60, 62 eller 65 år gammel, med friheden til at leve og handle selvstændigt. Men er vi parate eller klædt på til at forvalte denne frihed?»jeg ville ønske, at jeg havde haft modet til at leve et liv, der var tro mod mig selv, ikke det liv som andre forventede af mig.«sådan har den australske vågekone Bronnie Ware sammenfattet, hvad mange døende, som hun har Tekst: Arne Rolighed, næstformand for Danske Seniorer SYNG SAMMEN med ForårsKoret SommerKoret EfterårsKoret JuleKoret talt med gennem otte år, har fortrudt mest på deres dødsleje. De ville gerne have bestemt mere selv i deres liv, og stort set alle giver udtryk for at have arbejdet for meget. Tankevækkende. Frigjort af den organiserede binding til arbejdslivet pludselig står vi med 25 frie år: Er vi gode nok til at forberede overgangen? Eller kan vi blive bedre til at klare overgangen fra arbejdslivet til det frie liv? Sidste år var op mod seniorer på højskole mange finder sikkert god mulighed for at etablere social kontakt, nye interesser og kursjustering i livet. Andre kaster Tlf sig ud i en mangfoldighed af nyttefuldt frivilligt arbejde. Andre spørger sig selv skulle jeg være blevet noget længere på arbejdsmarkedet, og en hel del heraf vender tilbage på arbejdsmarkedet. Hvilke overvejelser gør vi os i forbindelse med, at vi stopper på jobbet? Handler det om at finde aktiviteter, der meningsfuldt udfylder indholdet i de frie år? Livsglæde og livsrealisering hænger stærkt sammen med at gøre nytte for andre, der måtte have behov. En videreudvikling af vores velfærdssamfund forudsætter, at de frie ressourcer i den tredje alder hjælper men hvor? Er det børnefamilierne, der er hårdest ramt i Dagens Danmark, eller er det de svage sårbare ældre, vi bør støtte op om? Hvad svarer vi til vordende pensionister eller seniorer, når de spørger til råds om, hvornår de skal forlade arbejdsmarkedet? Spørgsmålene er mange. Vi har behov for en egentlig prioriteringsdiskussion om, hvor ÆLDRESTYR- KEN skal sættes ind. Den udfordring har Poul-Erik Tindbæk taget op i sin bog:»en tredje karriere. Find din egen vej i den nye livsfase«. Her gives også gode solide råd til, hvordan vi hver især kan forberede os fra bundet arbejdsliv til frit seniorliv. Kære læser - du er meget velkommen til at bidrage med erfaring, ideer og gode råd i SeniorBladet. Tilsammen er vi en ældrestyrke på flere end seniorer, som står sunde og raske og gerne vil bidrage til at gøre nytte for andre og tilføre vores eget liv mere værdi. Skal vi gøre nytte over for andre - og hvem er det? 10 SENIORBLADET

11 Vitus Rejser byder dig velkommen til en verden af gode rejseoplevelser i godt selskab! Bestil vores nye katalog Unikke rejseoplevelser og minder for livet Find din drømmerejse blandt vores store udvalg af rundrejser, krydstogter, busrejser, operarejser, jule- og nytårsrejser samt langtidrejser. Hvad med vinter på Andalusiens lune solkyst? Langtidsrejse Andalusien Fra kun 8.495,- Vinter for livsnydere Slap af på den smukke spanske solkyst. Her er klimaet skønt, strandene uendelige lange og tempoet roligt. Prisen er helt rigtig: Nyd varmen fra kun kr. 387 pr. dag. På denne rejse har vi skruet op for forkælelsen og valgt at bo på 4-stjernet hotel tæt ved Middelhavet. Højdepunkter: God tid til at komme helt tæt på den spanske kultur 3 spændende udflugter til Málaga, Mijas og Ronda Dygtig dansktalende rejseleder på rejsemålet Inkluderet og velsmagende halvpension Vin til middagene De lune aftener på værelsets private balkon 22 dage Afrejse f.eks: 22/10, 29/10, 5/11, 12/11, 14/1, 21/1 Læs mere om program, tillæg og rabatter på Granada/Alhambra SPANIEN Ronda Málaga Mijas Benalmádena AUGUST 2014 Rejsegarantifonden (nr. 197) Vitus Rejser Sølvgade København K Find os på

12 Fremtidens hjemmehjælp for fremtidens ældre Astrid Krag. Det løb ikke med de store overskrifter, da regeringen i midten af juni landede en aftale om fremtidens hjemmehjælp med et stort flertal af partierne i Folketinget Tekst: Astrid Krag, ældreordfører for Socialdemokraterne Men aftalen er god og solid og sikrer, at vi også i fremtiden vil have en ældrepleje, der sikrer den rette hjælp, når man oplever alderen trykke efter et langt liv. For mig er der særligt tre glædelige ting ved aftalen. For det første slår aftalen fast, at den såkaldte hverdags-rehabilitering eller hjælp til selvhjælp skal Skriv om dit liv - og få det udgivet! Vi interviewer dig, hvis du ikke kan skrive selv. Postboks Lystrup Tlf være udgangspunktet, når en ældre oplever, at han eller hun ikke kan, hvad man ellers nok plejede at kunne selv og derfor henvender sig til kommunen. Det er et paradigmeskifte, der nu skrives ind i lovgivningen, som sikrer, at flest mulige kan forblive herrer i eget hus længst muligt. I stedet for at blive afhængig af andres hjælp får de ældre nu retten til et ordentligt forløb med træning og hjælp til selv at kunne blive ved med at komme ud af sengen om morgenen, få tøjet på, svinge støvsugeren, eller hvor det nu er, kræfterne og førligheden ikke rækker længere. Jeg arbejdede selv i hjemmeplejen, da jeg blev valgt til Folketinget og oplevede hver eneste dag ældre borgere, der ventede på mit besøg for at komme ud af sengen, komme på toilettet eller få deres frokost. Tænk hvis de med en ordentlig træning og hjælp, da kræfterne først begyndte at svigte, kunne være blevet fri for det at sidde og vente på sådan en som mig, men i stedet selv kunne stå op, komme på wc eller spise frokost, netop når de havde lyst. Formanden for ældrerådet i Solrød bekræftede mig i den opfattelse for nylig, da hun beskrev for mig, hvordan hendes egen mor var blevet meget hurtigt gammel, da hun fik bevilget hjemmehjælp først i halvfemserne.»så sad hun der«, beskrev Sonja, der mener hendes mor ville have levet mange år mere, hvis hun havde fået hjælp til at holde sig i gang og selv løse de opgaver, hun med hjælp ville have kunnet i langt længere tid. At flere ældre kan blive fri for at sidde og vente på besøg fra sosuhjælperen betyder samtidig, at det bliver muligt at fastholde hjemmehjælpen som en kerneydelse i vores velfærdssamfund, også i fremtiden, når antallet af ældre vil vokse markant. Det er den anden ting ved aftalen om fremtidens hjemmehjælp, der glæder mig meget. Nemlig at vi slår fast, at hjemmehjælp med pleje og omsorg for de, der ikke kan selv længere, men som stadig kan blive i eget hjem, også i fremtiden vil være en kerneydelse i det danske velfærdssamfund. Kigger vi os omkring i verden har vi en meget unik måde at hjælpe folk i livets efterår. 12 SENIORBLADET

13 Hvor det hverken er muligheden for at spare op gennem livet eller familiens evne og villighed til at tage de ældre ind, når helbredet skranter, der afgør, om man får den hjælp, man har behov for. Nej, det sørger vi for i fællesskab, med stærke fagpersoner med gode sosu-uddannelser i ryggen, med en fælles organisering i kommunerne og med finansieringen sikret gennem skattebilletten. Og sådan skal det også være i fremtiden. Det sikrer vi os muligheden for ved at insistere på, at de, der kan, også skal have hjælpen til at være uafhængige af andres hjælp langt længere. Hvilket igen giver muligheden for at sikre hjemmehjælp til dem, der er for svækkede til at få gavn af hjælp til selvhjælp. Den tredje ting, jeg er glad for med aftalen, er, at vi nu sætter ekstra fokus og afsætter 38 mio. kr. til indsats imod ensomhed blandt ældre. Ting hænger sammen og ældre, der kan mindre og måske mister deres kone eller mand, ser vi alt for ofte isolere sig og når man isolerer sig, kan det hurtigt gå ned ad bakke. Både med humøret, men også med, hvor godt man kan klare sig. Vi ser desværre i statistikkerne, at den gruppe, der oftest begår selvmord, er de ældre mænd, og det er jo et bekymrende tydeligt tegn på, at der er noget, vi bliver nødt til at gøre bedre som samfund. Derfor slår aftalen fast, at det også er en opgave for den kommunale hjemmehjælp at bryde isolationen og for eksempel formidle kontakt med frivillige foreninger som lokale madklubber, seniordans, ældresagens lokale arbejde eller nogen af de Er det hele så bare rosenrødt og vokser træerne nu ind i himlen? andre mange ting, der foregår i civilsamfundet. De 38 mio. skal gå til at en række kommuner kan lave en forstærket indsats og finde metoder, der for alvor gør en forskel i forhold til at bryde isolationen og den viden om, hvad der virker, og hvad der ikke virker skal så gå videre til resten af landets kommuner. Er det hele så bare rosenrødt og vokser træerne nu ind i himlen? Nej, det er klart, at der stadig er en række punkter, hvor det er helt afgørende, at dels kommunerne og dels personalet er i stand til at vurdere den enkelte ældre rigtigt og tage hensyn til særlige behov. For eksempel når det kommer til velfærdsteknologi, hvor aftalen slår fast, at det vil være en del af fremtidens ældrepleje. Her skal den rette balance rammes mellem de, der per refleks er skeptiske overfor moderne hjælpemidler og teknologi, men som med den rette hjælp kan få stor gavn ud af det og så de, der reelt ikke er i stand til at benytte sig af det. Det kræver en åbenhed hos de ældre medborgere i forhold til ny teknologi vi kan ikke bruge maskinstormere til noget her, både den elektriske tandbørste, opvaskemaskinen og internettet er kommet for at blive og det samme vil gælde en stribe andre nye hjælpemidler, der kommer til at se dagens lys i årene fremover. Men det er klart, at der vil være en restgruppe, for hvem de nye hjælpemidler ikke er relevante. Det samme gælder rehabiliteringsforløbene. Det er centralt, at de ikke må misbruges af kommunerne til at trække tiden ud, hvor en svækket ældre får den hjælp, han eller hun skal have, hvis det er klart, at der ikke er mulighed for gevinst ved hjælp-til-selvhjælps-træning. Men vi har brug for at kysse automat-reaktionerne farvel. Med den nye lovændring og opdateringen af hjemmehjælpsbestemmelsen kommer det centrale regelsæt til at rumme den skelnen og det samme forventer vi naturligvis at kommunernes praksis vil gøre. Og vi skal nok holde øje med det. Tilbage står forundringen over, at et af Danmarks største partier Venstre har valgt at stå udenfor aftalen. De kan måske ikke få en sikring af hjemmehjælp til de svageste ældre i fremtiden til at hænge sammen med den bebudede nulvækst? Den vil jo i al fald frem mod år 2020 betyde færre offentligt ansatte og hvis bare nogle af dem skal findes i hjemmeplejen, kan det selvfølgeligt være svært at få visionen om fremtidens hjemmehjælp til fremtidens ældre til at hænge sammen. Hvad man så vil sætte i stedet for, mangler vi endnu at høre. Indtil da vil jeg glæde mig over den brede opbakning i Folketinget og de gode nye rammer for fremtidens hjemmehjælp. AUGUST

14 Gråt guld eller i vejen for de unge? Tekst: Poul Ipsen, frivillig i Danske Seniorer og Rikke Samssund, udviklingskonsulent i Danske Seniorer En lille undersøgelse blandt vores medlemmer viser, at de fleste svarpersoner heldigvis ikke er blevet direkte diskrimineret på deres arbejdsplads men en del har dog oplevet en form for skjult pres om at stoppe før tid. Danske Seniorer har spurgt medlemmerne om deres tilknytning til arbejdsmarkedet, og om de har oplevet aldersdiskrimination i forbindelse med deres fratrædelse. De fleste, der har svaret på spørgeskemaet, er trådt ud af arbejdsmarkedet (91 %), og de fleste er fratrådt deres stilling frivilligt (86 %). Størstedelen er stoppet med at arbejde, fordi de har kunnet gå på efterløn, men også en god fratrædelsesordning og helbredsmæssige forhold er årsager til, at mange er stoppet. Af de 427 ældre, som ikke længere er i arbejde, er det kun 12 %, der er stoppet, fordi de ikke selv havde lyst til at arbejde mere. 25 % Spørgeskemaundersøgelsen er 100 % anonym. Undersøgelsen er lavet i maj-juni Der er indkommet 511 svar. 84 % af respondenterne er over 65 år. Der er en nogenlunde lige fordeling mellem mænd og kvinder blandt svarerne, og der er indkommet flest svar fra Jylland (40 %) og Sjælland + øerne (48 %). Undersøgelsen er lavet som en online-survey, hvilket betyder, at det kun er ældre, der er på nettet, som har kunnet give deres besyv med. er stoppet, mere eller mindre frivilligt, fordi de var tvunget til det på grund af deres alder. Tvunget til at stoppe Man kan diskutere, hvorvidt det er frivilligt, når man begrunder sin fratrædelse med alder. For ser man nærmere på de kommentarer, nogle af de medlemmer, der er stoppet pga. alder, har givet, kan man se, at det måske er sket knapt så frivilligt. Nogle har været tjenestemænd, ansat i forsvaret eller kommunalt ansat i et job med aldersgrænse, og så har de simpelthen ikke haft mulighed for at fortsætte. Et medlem mener:»man taler om det grå guld! Det er noget vrøvl. Som offentligt ansat er man kun i vejen, når man når frem til den planlagte pensionsalder og ingen ønsker, at man fortsætter i jobbet«, skriver en mand i aldersgruppen år. Det skjulte pres i krogene Et andet problem kan være det indirekte pres, som nogle oplever, når de når en vis alder. Et medlem skriver:»når der var nedskæringer på min arbejdsplads, blev os over 60 år spurgt om, hvornår vi havde tænkt os at holde op. Der var mange, der følte sig presset til at gå på efterløn, da det ellers ville gå ud over yngre kolleger. Jeg valgte selv at gå som 64-årig, fordi jeg ikke synes, at det var en rar arbejdsplads mere. Jeg havde ellers regnet med at arbejde en del år endnu«fortæller en faglært kvinde i aldersgruppen år. Den form for indirekte aldersdiskrimination optræder ikke i statistikkerne, men det er noget, som mange seniorer oplever. Det kan godt være, at man på papiret kan fortsætte i sit job til, at man ikke gider mere, men det forventes alligevel, at man på et vist tidspunkt stopper og lader yngre kræfter tage over. Især i perioder med høj ungdomsarbejdsløshed. Nogle respondenter beskriver endda deres exit fra arbejdsmarkedet som et resultat af mobning fra ledelsens side. Skal de unge få lov? På Folkemødet på Bornholm spurgte Danske Seniorer:»Skal seniorerne vige, så der bliver plads til de unge på arbejdsmarkedet?«det spørgsmål har vi ikke stillet i vores lille spørgeskemaundersøgelse, men hvis man ser de indkomne kommentarer, er der en del, der mener, at det måske kunne være en god måde at løse noget af problemet med de mange unge ledige på.»jeg ELSKER ikke at arbejde. Giv arbejdet til de unge«, foreslår en faglært kvinde i aldersgruppen år.»i en tid, hvor der er arbejdsløshed overlad dog slagmarken, til de unge!«, supplerer en faglært kvinde i aldersgruppen år. For nogle giver det uden tvivl god mening at lade de unge tage over. 14 SENIORBLADET

15 Flere og flere ældre ønsker at bevare fodfæste på arbejdsmarkedet En enkelt svarperson kalder det endog egoisme, hvis en ældre, der har mulighed for at gå på efterløn eller pension, optager et job, som en ung person ellers kunne få. Fri til hvad? Men hvad skal man så, når man stopper med at arbejde? Flere respondenter har brugt spørgeskemaets kommentarfelt til at fortælle, hvor godt det er at arbejde frivilligt. Flere fremhæver, at man som»arbejdsfri«kan bruge sine kræfter på foreningsarbejde eller andet frivilligt arbejde. Og det er selvfølgelig den positive ting ved at stoppe med at arbejde lønnet. Så har man pludselig tid til forhåbentlig at få realiseret nogle af de mål og drømme, man kan have gået med i mange år. Mange tak til alle jer, der har besvaret spørgeskemaet. Kørekortsfri bil Kan leveres som EU45 km og som 25 km Invalideknallert som kan køres uden kørekort. Unik smidighed og lasteevne. * stærk 50 cc benzin motor * lang rækkevidde * varmeanlæg kan eftermonteres Findes i: Van, Cross, Pick Up, Top Unik driftsikkerhed. Bygget i stål og plade som i de gode gamle dage. Sidelmann / Kig efter logoet: som er din garanti for at køretøjet er godkendt efter danske regler. Bestil brochurer hos: TMP. Thomas Møller Pedersen ApS. Årnakke Nykøbing Mors. Tlf: AUGUST

16 HØJSKOLE FOR MODNE VOKSNE KORTE KURSER AF 1 UGES OG 14 DAGES VARIGHED Rude Strand SENIORHØJSKOLE Faglig forkælelse og oplevelse på Danmarks smukkest beliggende højskole Se mere på rudestrand.dk Rude Strand Seniorhøjskole Kystvejen Odder Tlf SENIORBLADET

17 Aktivitetskalender APRIL

18 Aktivitetskalender 18 SENIORBLADET

19 Aktivitetskalender APRIL

20 Aktivitetskalender 20 SENIORBLADET

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

YOGA- OG MINDFULNESSREJSE

YOGA- OG MINDFULNESSREJSE YOGA- OG MINDFULNESSREJSE Poovar Island Resort, Kerala, Sydindien - 10 dage Med Yoga- og Mindfulness-instruktør Pernille Kristensen fra Art of Living Afrejse: d. 4. - 13. november 2015 OBS!! LILLE GRUPPE:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet Livet skal leves - hele livet Hvad er et Livstestamente? Ved at udfylde et Livstestamente får du mulighed for at tilkendegive, hvilken form for pleje og omsorg du ønsker, hvis du en dag bliver ude af stand

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

THOMAS UBER CUP FINALERNE KUALA LUMPUR, MALAYSIA DEN 07. 18. MAJ 2010 med mulighed for ophold i Hua Hin eller Bangkok på hjemrejsen

THOMAS UBER CUP FINALERNE KUALA LUMPUR, MALAYSIA DEN 07. 18. MAJ 2010 med mulighed for ophold i Hua Hin eller Bangkok på hjemrejsen THOMAS UBER CUP FINALERNE KUALA LUMPUR, MALAYSIA DEN 07. 18. MAJ 2010 med mulighed for ophold i Hua Hin eller Bangkok på hjemrejsen Program Udrejse fredag den 07. maj 2010 Afgang København kl. 14.30 Ankomst

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter.

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Ved at lave et plejetestamente har du muligheden for at give udtryk for dine ønsker

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Er du klar, det ser sådan ud på det praktiske Hvad koster det at komme i himlen? Bormio?

Er du klar, det ser sådan ud på det praktiske Hvad koster det at komme i himlen? Bormio? Her er dit års absolut hårdeste, sjoveste, bedste og helt igennem fantastiske cykel weekend! Dig, din cykel, og dine bedste træningskammerater sammen med andre gode cykelmennesker, der virkelig elsker

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

KØBENAVN 25. april 2 maj BILLUND 25. april 2 maj

KØBENAVN 25. april 2 maj BILLUND 25. april 2 maj KØBENAVN 25. april Afrejse fra Københavnden 25 april kl. 06:30 ankomst til Palma kl. 09:25 DK 431 afrejse fra Palma den 02 maj kl. 10:45 ankomst til København kl. 13:45 DK 432 2 maj Afrejse fra København

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund

Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Opgave 2 (dag 2) I hjemmeplejen, baggrund Information om Helle og Karl Meyer Opgaven finder sted i hjemmeplejen, hvor I sammen skal besøge datteren Helle Meyer og faderen Karl Meyer. De har kun haft hjælp

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Feriekrydsord. Riis Rejsers. i s. r e j s e r GRATIS. Præmiekryds Vind rejser til skønne Berlin. Krydsordshæfte!

Feriekrydsord. Riis Rejsers. i s. r e j s e r GRATIS. Præmiekryds Vind rejser til skønne Berlin. Krydsordshæfte! GRATIS Krydsordshæfte! Præmiekryds Vind rejser til skønne Berlin Riis Rejsers Bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring på 70 11 47 11 r e j s e r i i s Feriekrydsord 3201122, Forside bl.1, cmyk, 1/JEA/fkn

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Sikker senior - bag rattet

Sikker senior - bag rattet Sikker senior - bag rattet Side 1 Side 2 Sikker bag rattet Bare fordi du er kommet lidt op i årene, har du ikke nødvendigvis problemer som bilist. Men det kan være rart at vide, hvad du kan gøre for at

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

MS I DAGLIGDAGEN. www.almirall.com. Solutions with you in mind

MS I DAGLIGDAGEN. www.almirall.com. Solutions with you in mind MS I DAGLIGDAGEN www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION 1. Anbefalinger omkring at tage tøj på Vi foreslår, at du husker de følgende anbefalinger, hvis du lider af fremskredne

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL

Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Workshop for TR ere i DS, SL og BUPL Den 17. maj 2013 Mads Bilstrup og Poul-Erik Tindbæk Oplæg - grupper - plenum De store linier: Demografi levetid seniorpolitik i 30 år De indre linier: Forskelle - usikre

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn:

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn: Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere Der er noget, du skal vide om mig Mit navn: Indhold Xxxxx Ergoterapeutforeningens forord 3 Xxxxx Til dig, der læser hæftet 4 Lidt

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere