SeniorBladet. Folkemøde på Bornholm DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 5 AUGUST 2014 TEMA: MED HINANDEN - FOR HINANDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SeniorBladet. Folkemøde på Bornholm DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 5 AUGUST 2014 TEMA: MED HINANDEN - FOR HINANDEN"

Transkript

1 SeniorBladet TEMA: Folkemøde på Bornholm danske DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 5 AUGUST 2014 Seniorer MED HINANDEN - FOR HINANDEN

2 INDHOLD Leder: Er vi en byrde eller en ressource? Skal ældre medarbejdere vige for de yngre på arbejdsmarkedet? Vi bliver født i kærlighed og bør dø i kærlighed Et hold vågekoner i Kalundborg Kommune arbejder for, at ingen behøver at dø alene...24 BILLET MRK SPØRG BARE Hvordan bliver min efterløn? Ledighed er ikke en krig imellem de unge og vi gamle Danske Seniorers paneldebat på Folkemødet satte fokus på diskrimination af ældre på arbejdsmarkedet...4 Folkemødet på Bornholm 2014 i billeder Danske Seniorer markerede sig ved en række arrangementer på Bornholm...6 Stop på arbejdsmarkedet hvad så? Vi bliver ældre og ældre hvad skal vi bruge vores forlængede otium til? Fremtidens ældrepleje for fremtidens ældre Et bredt politisk flertal har lagt rammerne for ældreplejens udformning i de kommende år Rejsehjørnet Æbelø, Island og Berlin Behandling af demens uden medicin Reminiscens gør op med medicinsk behandling indenfor psykiatriområdet Hvad skal der være i en erindringskasse? Dansk Center for Reminiscens efterlyser gode ideer til indhold i erindringskasser Gråt guld eller i vejen for de unge? Mange ældre oplever usynlig frasortering ved fyringsrunder Aktivitetskalender Fattigdomsgrænsen er sat for lavt HB-medlem Gunnar Villadsen ønsker et højere rådighedsbeløb for de dårligst stillede pensionister Hvis du nu ikke kan li stegt lever Ældre i Vesthimmerland opfordres til at skrive plejetestamenter Skovlotto giver altid gevinst På Als kombinerer pensionistforeningen spilleglæde med motion...31 Danske Seniorer nu også på messer Danske Seniorer deltager i to store messer i efteråret...32 Senior Surf Dagen 2014 Den 9. oktober har ældre mulighed for at komme godt i gang med internettet...32 Tillykke Tillykke til 100 års jubilar i Gelsted og legatvindere Krydsord SENIORBLADET

3 Hovedkontor og redaktion Griffenfeldsgade København N Tlf.: Fax: Ekspedition åben: Kontor: Kontor, Sdr. Omme Stadion Allé Sdr. Omme Tlf Ansvarshavende redaktør Landsformand Jørgen Fischer Redaktør Journalist Karin Ditlevsen Udgivelse Næste nummer af SeniorBladet udkommer primo september. SeniorBladet påtager sig intet ansvar for manuskripter eller billeder, der indsendes uopfordret. Stof fra SeniorBladet må kun citeres med tydelig kildeangivelse. For Danske Seniorers arrangementer tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Annonceekspedition Ayoe Hansen Tlf Sats og tryk Tarm Bogtryk A/S Tlf Adresseændringer Adresseændringer og andre rettelser vedr. abonnement skal meddeles til kontoret i Sdr. Omme. Oplag: ISSN: Forsidefoto: Danske Seniorers paneldebat, med journalist Solveig Bjønestad i forgrunden. Foto: Rikke Samssund AUGUST 2014 Er vi en byrde eller en ressource? Er seniorer en byrde eller en ressource på arbejdsmarkedet? Skal ældre vige for yngre medarbejdere i en tid med høj arbejdsløshed? Er vi gråt guld eller slidt granit? Det er et stort spørgsmål i en tid med høj arbejdsløshed. Den diskussion tog Danske Seniorer hul på under årets Folkemøde på Bornholm ved et debatarrangement, vi havde arrangeret. Her deltog en repræsentant fra DA og 3F, en sognepræst og lederen af Danske Studerendes Fællesråd og undertegnede i en meget interessant debat, hvor de forskellige parters holdninger blev prøvet af. Alle parter var enige om, at der bør være en fordeling af både ældre og yngre medarbejdere på arbejdsmarkedet. At der skal være plads til begge grupper. Men det fremgik også, at der forekommer forskelsbehandling af ældre medarbejdere. Fordomme fører til diskrimination Forskelsbehandlingen af ældre på arbejdsmarkedet er ofte baseret på ubegrundede forestillinger om, at seniorer ikke kan eller vil lære noget nyt, at de er mindre produktive og mindre fleksible end de yngre medarbejdere, og at de generelt har dårligt helbred og derfor har svært ved at klare arbejdet. Den onde spiral fortsætter, når seniorer i mindre grad end deres yngre kolleger får tilbudt videreuddannelse og derfor heller ikke står først i køen, når der skal forfremmes. Af Jørgen Fischer Landsformand for Danske Seniorer Tavs viden kan gå tabt Hvis de ældre og mere erfarne medarbejdere mere eller mindre frivilligt forlader deres arbejdspladser i stort tal, risikerer arbejdsgiverne at tabe store mængder af»tavs«viden. Erfaringer og viden, der ikke er skrevet ned eller på anden måde dokumenteret, men kun eksisterer i medarbejdernes hukommelse. Ting, som sidder i rygmarven på en erfaren medarbejder. Det er derfor i virksomhedernes egen interesse at fastholde erfarne ældre i ansættelsen, så deres viden bevares. For mange lys i lagkagen Det ser sort ud for de ældre, der er ledige og gerne vil have foden tilbage på arbejdsmarkedet. Mange arbejdsgivere vil helst ansætte en 25-årig med en 60-årigs erfaring. Det er dog alligevel skræmmende, at en analyse foretaget af analyseinstituttet Voxmeter i foråret viste, at jobansøgninger fra folk over 60 år ryger direkte ud. Hver sjette chef i undersøgelsen indrømmede, at han smider seniorers jobansøgninger direkte i papirkurven eller kun vil overveje ældre ansøgere, hvis de har indlysende bedre kvalifikationer end yngre ansøgere. Det er helt uacceptabelt. Vi skal fo kusere på de kompetencer og erfaring, stabilitet og selvstændighed, en seniormedarbejder kan bidrage med. En arbejdsgiver bør se på den person, han sidder overfor og ikke dennes dåbsattest! 3

4 Ledighed er ikke en krig imellem de unge og vi ældre På Folkemødet stod Danske Seniorer bag en paneldebat om diskrimination af ældre på arbejdsmarkedet. Diskussionen gik lystigt imellem en repræsentant fra arbejdsgiver- og arbejdstagerside, en præst på 70, en ung studerende og Jørgen Fischer Tekst: Karin Ditlevsen Fotos: Rikke Samssund Selv om alle fem paneldeltagere kom fra hver sin side af spektret på arbejdsmarkedet, herskede der generel enighed under debatten. Alle parter var enige om, at der bør være en ligelig fordeling af både ældre og yngre medarbejdere på arbejdsmarkedet. Men om hvorvidt der finder aldersdiskrimination sted, om ældre ansatte ryger ud i forhold til yngre, blot på grund af dåbsattesten, og i givet fald om graden af diskriminationen det var der ikke udelt enighed om. Povl-Christian Jensen, chefkonsulent i DA, mente ikke, det er et særlig stort problem, imens Ellen Formand for Danske Studerendes Fællesråd, Jakob Ruugaard og Jørgen Fischer. Lykkegård, gruppeformand i 3F, var uenig. Hun kunne henvise til adskillige sager om aldersdiskrimination af ældre på arbejdsmarkedet. Usynligt pres på ældre Vi har mange medlemmer hos os i 3F, hvis arbejdsliv har brugt dem så meget, at de simpelthen ikke kan klare at arbejde længere. Men en del af dem kan selvfølgelig godt blive ved med at arbejde. Og blandt dem ser vi altså sager med afskedigelse på grund af alder. Men der hersker jo også en ikke-synlig frasortering, pointerede Ellen Lykkegård. For en del af diskrimineringen af ældre på arbejdsmarkedet kan være godt skjult. Mange seniorer føler sig presset ved fyringsrunder, både fra kolleger og ledere, om at gå på en frivillig aftrædelsesordning eller på tidlig pension. En MUS-samtale for en 60-årig ender pludselig med at udvikle sig til en medarbejderafviklingssamtale i stedet for. Mormor blev presset ud Ordstyrer under debatten, journalist Solveig Bjørnestad, spurgte publikum: Er der nogen her, der kender en ældre, som er blevet presset ud af arbejdsmarkedet? Min mormor følte sig presset til at gå på tidlig pension. Hun skulle godt nok være gået et halvt år senere, men holdt op før, fordi hun følte sig presset til det, fortalte en ung pige. En anden tilhører med en baggrund i social- og sundhedsvæsnet fortalte: Man ser det ofte i sundhedsvæsnet i forbindelse med store fyringsrunder, at der er en forventning fra kolleger og ansatte om, at ældre trækker sig. Men de ældre har en stor erfaring og ro, som netop er en fordel i dette arbejde, påpegede tilhøreren. Vigtigt med efteruddannelse Povl-Christian Jensen påpegede, at der nogle gange kan være andre årsager end alder bag fyringer af ældre medarbejdere. Ældre bliver ikke altid fyret på grund af alder. Nogle gange skal man have andre opdaterede kompetencer, de ældre medarbejdere ikke har cheferne ser på, hvem der bedst kan undværes. Afskedigelser skal altid være begrundet i kompetencer og ikke alder, men ældre kan 4 SENIORBLADET

5 være blevet fyret, hvis deres opgaver ændres, og de ikke kan bestride dem. Men netop derfor har alle medarbejdere, unge og ældre, en forpligtigelse til at udvikle sig og gå på efteruddannelse og det er også chefernes ansvar, at det sker, erkendte Povl-Christian Jensen. En generation af unge i knibe Formanden for Danske Studerendes Fællesråd, Jakob Ruugaard, havde naturligt nok fokus på problemerne for de mange unge ledige: Det er ikke nemt at få job som ung. Det er en bekymrende udvikling med flere og flere nyuddannede unge, som ikke kan blive ansat, når politikerne samtidig forlanger, at man skal blive færdig på normeret tid. Jakob Ruugaard afviste dog, at den ældre generation står i vejen for hans egen på arbejdsmarkedet. Det er da ikke optimalt med flere og flere ældre på arbejdsmarkedet i en tid med høj ledighed, set fra en ung studerendes øjne, men jeg synes ikke, at vi skal spille det spil, ældre imod unge. Det, det handler om, er, at alle skal kunne komme i beskæftigelse, og det er en fælles forpligtelse, fastslog Jakob Ruugaard. En billig politibetjent Danske Seniorers formand, Jørgen Fischer pegede på det samfundsøkonomiske perspektiv: Jeg ville bestemt have foretrukket ikke at have været tvunget til at stoppe, da jeg blev 63 år. Jeg har været pensionist i ti år nu. Og prøv at se på det økonomiske aspekt: Som tjenestemand får jeg 60 procent af min løn i pension. Jeg tjente kr. om året i slutløn. Det vil sige, at jeg får kr. om året for at forlade arbejdsmarkedet. Det er en rigtig god ordning for mig men jeg kunne have været en billig politimand i syv år nu!, sagde Jørgen Fischer. Ikke sur og gammel Jeg kan ikke lide at være en sur gammel mand, men jeg er sur, fordi jeg ikke må arbejde længere, efter at jeg er fyldt 70. Det er ligesom, at der går et tæppe ned, når man fylder 70. Der er ingen mulighed for at forlænge sit job. Jeg formulder nærmest som sognepræst, beklagede Jakob Rønnow og fortsatte: Det er et paradoks. For jeg lever livet, men jeg har ikke lyst til»bare«at sætte mig ned og nyde livet. Det er faktisk blevet nemmere for mig med alderen at fungere som præst, for jeg har erfaring og derfor overskud og ro til at prøve nye ting af. De, der gerne vil og kan, som brænder for det, de laver de skal have lov til at blive på arbejdsmarkedet. Men de, der ikke kan mere, skal omvendt have lov til at gå på pension, mente Jakob Rønnow. Det kunne alle fem paneldeltagere blive enige om: At vi skal sikre plads til både ældre og unge på arbejdsmarkedet, fordi styrken ved at have begge aldersgrupper i et godt samarbejde er ubestrideligt stor. AUGUST 2014 Livet begynder ved 60. Det samme gør 25% rabat hos Louis Nielsen. Inkluderer stel, glas og tilvalgsmuligheder Bestil synsprøve på louisnielsen.dk eller på telefon Hvis du er over 60 år får du 25% rabat ved køb af stel fra 195 kr. Rabatten gives også på glas med glidende overgang fra 700 kr. og på eventuelle tilvalgsmuligheder. Kan ikke kombineres med KompletPris, 2for1 og tilbud. KompletTilfreds gælder 3 måneder fra køb. All rights reserved. 5

6 FOLKEMØDE Danske Seniorer markerede sig mange steder under Folkemødet på Bornholm Set ovenfra fra venstre imod højre: Jørgen Fischer med plejehjemsleder Thyra Frank. Frivillig i Danske Seniorer, Poul Ipsen, byder på balloner. Paneldebat med Pernille Lykkegård, 3F, Povl-Christian Jensen, DA og Jørgen Fischer. Nederst fra venstre imod højre: Paneldebat med Dennis Kristensen, FOA, Jørgen Fischer, og kommunalpolitiker for Venstre i Lyngby-Taarbæk Kommune, Søren P. Rasmussen. Ellen Andersen, 6 HB-medlem på Bornholm, taler i Aakirkeby Hallen. SENIORBLADET Jørgen Fischer taler på Speakers Corner.

7 2014 AUGUST

8 Gode til smerter, stivh ed Naturhusets elastiske magnet-bandager er udarbejdet til vores forskellige led og problemområder. Indeholder kraftige magneter der er syet ind i bandagerne på strategiske steder. Kan bruges af alle uanset alder og køn. Har virkelig god pasform. Forbedrer cirkulationen i hele området. Du vil hurtigt mærke hvor godt det gør. Tilpasser sig straks til leddets aktuelle størrelse. Sidder blødt og behageligt, som en solid støtte omkring leddet. Drej bandagen, så magneterne er, hvor du har mest behov. Ingen betydning, om årsagen er betændelse eller slitage. Hvorfor får du det bedre med de nye bandager? Meget effektive behandlingsmæssige magneter med en styrke på hele 1500 Gauss sørger for: 1. Blodet transporterer mere ilt rundt i kroppen. Dette er vigtigt for alle kroppens funktioner!! 2. Blodet kan lettere transportere affaldsstoffer ud af kroppen. Dette er ikke kun vigtigt for leveren og nyrerne, men for alle led, muskler osv. Efter udrensningen vil du mærke, at smerter og stivhed langsomt mindskes. Til albuer, under- & overarm: Denne universal-bandage er egnet til hele armen. Den er egentlig lavet til albuen, men kan også meget vel bruges på underar- men eller overarmen. Fås i 2 str. Kun kr. 499,- pr. par! Tilbudspris: kr. 399,- Vare nr. 013/023 Til håndled, og musearm: Har du stive eller smertefulde hænder eller håndled er denne bandage rigtig god. Det er ligegyldigt, om årsagen til problemerne er betændelse eller slitage. Én str. passer alle, de tilpasser sig omkring håndleddet. Kun kr. 299,- (2 stk.) Tilbudspris: kr. 219,- Vare nr. 026 Til læg: Hvis du døjer med kramper og smerter i benene eller kolde ben og fødder er denne perfekt! Sidder blødt og behageligt omkring benet, hvor den tilpasser sig den aktuelle størrelse. Kan bruges under tøjet. Kun kr. 499,- pr. par! Tilbudspris: kr. 399,- Vare nr. 024 Til ankel: Hvis du døjer med smertefulde, stive eller hævede ankler, bør du prøve disse! Tilpasser sig foden, er støttende, men bløde og behagelige at have på. Kan bruges under strømper. Kun kr. 499,- pr. par! Tilbudspris: kr. 399,- Vare nr. 025 Dette er godt for leddene! Norges tidligere skiløber Til knæ: Har du dårlige knæ, anbefales disse, som tilpasser sig og sidder behageligt omkring knæene og øger blodcirkulationen. Smerter og stivhed vil gradvist løsnes, uanset om årsagen til problemerne er betændelse eller slitage. One size - passer til alle (ligesom en strømpe) Kun kr. 499,- pr. par! Tilbudspris: kr. 399,- Vare nr SENIORBLADET Behageligt støttende at ha på + med magnetisk effekt!

9 og dårlig cirkulation Sunde led - uanset alder! Disse magnetbandager er bløde og behagelige. Uanset om du er lille eller stor, sidder de blødt, støttende og behageligt omkring leddet. Vi har testet dem på personer fra 40 kilo til 130 kilo. Alle synes de sidder godt. Bandagerne er tynde og kan bruges under tøjet, hvis du ønsker det. De kan vaskes og er holdbare. Magneterne er ikke limet ind, men er syet ind i hver sin lille lomme. De kan derfor ikke falde ud. Magneterne er af den nyeste type og i forhold til tidligere bandager har disse meget mere støttende funktion. Til ryggen: Har du rygsmerter? Så er dette noget for dig. Naturhusets rygbælte med velcrolukning, giver god lændestøtte og indeholder hele 17 effektive magneter, som dæmper smerter og stivhed, samtidig forbedres blodcirkulationen. Støtte og behandling på samme tid - Mange vil få et nyt liv med dette magnetbælte. 2 størrelser op til 110 cm & op til 135 cm. Kan bruges under tøjet. Kr. 699,- pr. stk. Tilbudspris: kr. 599,- Vare nr. 011/ års effekt-garanti Magneterne øger cirkulationen - uden tvivl! Succes-tilbud Utallige brugere har glædeligt erfaret, at smerter og stivhed i led og muskler formindskes betydeligt, ved brug af disse magnetbandager. De effektive smerteplaster sættes direkte på områder som er smertende eller ømme. Bruges på muskler eller led. Virker hurtigt! Kan bruges alene, eller sammen med bandagen de første dagene for hurtigere effekt. Gratis smerteplaster! Eneforhandler: Naturhuset Danmark. Et seriøst dansk firma, der siden 1998 har sat sundhed og velvære i højsædet - og har høje krav til produkters kvalitet. Ole Ellefsæter Egebergs Hæderspris 1965 Holmenkollen medalje i Olympisk Guld i Grenoble 1968 og meget meget mere... Lynbestilling på eller bestil på ordre tlf.: Modtag nu sammen med din bestilling, en gratis pakke magnetplastre til værdi kr. 199,- AUGUST

10 STOF TIL EFTERTANKE Stop på arbejdsmarkedet hvad så? For hundrede år siden blev vi mennesker i den vestlige verden 60 år i dag bliver vi 80 år, og solide prognoser forudser, at vi om hundrede år bliver 100 år! Hvad skal vi bruge alle de ekstra 40 år til? For hundrede år siden knoklede vi, til vi ikke kunne mere. Livsløbet var slut. I dag har vi gode år tilbage at leve i, når vi stopper med arbejdslivet. Pludselig står vi der, sunde og raske 60, 62 eller 65 år gammel, med friheden til at leve og handle selvstændigt. Men er vi parate eller klædt på til at forvalte denne frihed?»jeg ville ønske, at jeg havde haft modet til at leve et liv, der var tro mod mig selv, ikke det liv som andre forventede af mig.«sådan har den australske vågekone Bronnie Ware sammenfattet, hvad mange døende, som hun har Tekst: Arne Rolighed, næstformand for Danske Seniorer SYNG SAMMEN med ForårsKoret SommerKoret EfterårsKoret JuleKoret talt med gennem otte år, har fortrudt mest på deres dødsleje. De ville gerne have bestemt mere selv i deres liv, og stort set alle giver udtryk for at have arbejdet for meget. Tankevækkende. Frigjort af den organiserede binding til arbejdslivet pludselig står vi med 25 frie år: Er vi gode nok til at forberede overgangen? Eller kan vi blive bedre til at klare overgangen fra arbejdslivet til det frie liv? Sidste år var op mod seniorer på højskole mange finder sikkert god mulighed for at etablere social kontakt, nye interesser og kursjustering i livet. Andre kaster Tlf sig ud i en mangfoldighed af nyttefuldt frivilligt arbejde. Andre spørger sig selv skulle jeg være blevet noget længere på arbejdsmarkedet, og en hel del heraf vender tilbage på arbejdsmarkedet. Hvilke overvejelser gør vi os i forbindelse med, at vi stopper på jobbet? Handler det om at finde aktiviteter, der meningsfuldt udfylder indholdet i de frie år? Livsglæde og livsrealisering hænger stærkt sammen med at gøre nytte for andre, der måtte have behov. En videreudvikling af vores velfærdssamfund forudsætter, at de frie ressourcer i den tredje alder hjælper men hvor? Er det børnefamilierne, der er hårdest ramt i Dagens Danmark, eller er det de svage sårbare ældre, vi bør støtte op om? Hvad svarer vi til vordende pensionister eller seniorer, når de spørger til råds om, hvornår de skal forlade arbejdsmarkedet? Spørgsmålene er mange. Vi har behov for en egentlig prioriteringsdiskussion om, hvor ÆLDRESTYR- KEN skal sættes ind. Den udfordring har Poul-Erik Tindbæk taget op i sin bog:»en tredje karriere. Find din egen vej i den nye livsfase«. Her gives også gode solide råd til, hvordan vi hver især kan forberede os fra bundet arbejdsliv til frit seniorliv. Kære læser - du er meget velkommen til at bidrage med erfaring, ideer og gode råd i SeniorBladet. Tilsammen er vi en ældrestyrke på flere end seniorer, som står sunde og raske og gerne vil bidrage til at gøre nytte for andre og tilføre vores eget liv mere værdi. Skal vi gøre nytte over for andre - og hvem er det? 10 SENIORBLADET

11 Vitus Rejser byder dig velkommen til en verden af gode rejseoplevelser i godt selskab! Bestil vores nye katalog Unikke rejseoplevelser og minder for livet Find din drømmerejse blandt vores store udvalg af rundrejser, krydstogter, busrejser, operarejser, jule- og nytårsrejser samt langtidrejser. Hvad med vinter på Andalusiens lune solkyst? Langtidsrejse Andalusien Fra kun 8.495,- Vinter for livsnydere Slap af på den smukke spanske solkyst. Her er klimaet skønt, strandene uendelige lange og tempoet roligt. Prisen er helt rigtig: Nyd varmen fra kun kr. 387 pr. dag. På denne rejse har vi skruet op for forkælelsen og valgt at bo på 4-stjernet hotel tæt ved Middelhavet. Højdepunkter: God tid til at komme helt tæt på den spanske kultur 3 spændende udflugter til Málaga, Mijas og Ronda Dygtig dansktalende rejseleder på rejsemålet Inkluderet og velsmagende halvpension Vin til middagene De lune aftener på værelsets private balkon 22 dage Afrejse f.eks: 22/10, 29/10, 5/11, 12/11, 14/1, 21/1 Læs mere om program, tillæg og rabatter på Granada/Alhambra SPANIEN Ronda Málaga Mijas Benalmádena AUGUST 2014 Rejsegarantifonden (nr. 197) Vitus Rejser Sølvgade København K Find os på

12 Fremtidens hjemmehjælp for fremtidens ældre Astrid Krag. Det løb ikke med de store overskrifter, da regeringen i midten af juni landede en aftale om fremtidens hjemmehjælp med et stort flertal af partierne i Folketinget Tekst: Astrid Krag, ældreordfører for Socialdemokraterne Men aftalen er god og solid og sikrer, at vi også i fremtiden vil have en ældrepleje, der sikrer den rette hjælp, når man oplever alderen trykke efter et langt liv. For mig er der særligt tre glædelige ting ved aftalen. For det første slår aftalen fast, at den såkaldte hverdags-rehabilitering eller hjælp til selvhjælp skal Skriv om dit liv - og få det udgivet! Vi interviewer dig, hvis du ikke kan skrive selv. Postboks Lystrup Tlf være udgangspunktet, når en ældre oplever, at han eller hun ikke kan, hvad man ellers nok plejede at kunne selv og derfor henvender sig til kommunen. Det er et paradigmeskifte, der nu skrives ind i lovgivningen, som sikrer, at flest mulige kan forblive herrer i eget hus længst muligt. I stedet for at blive afhængig af andres hjælp får de ældre nu retten til et ordentligt forløb med træning og hjælp til selv at kunne blive ved med at komme ud af sengen om morgenen, få tøjet på, svinge støvsugeren, eller hvor det nu er, kræfterne og førligheden ikke rækker længere. Jeg arbejdede selv i hjemmeplejen, da jeg blev valgt til Folketinget og oplevede hver eneste dag ældre borgere, der ventede på mit besøg for at komme ud af sengen, komme på toilettet eller få deres frokost. Tænk hvis de med en ordentlig træning og hjælp, da kræfterne først begyndte at svigte, kunne være blevet fri for det at sidde og vente på sådan en som mig, men i stedet selv kunne stå op, komme på wc eller spise frokost, netop når de havde lyst. Formanden for ældrerådet i Solrød bekræftede mig i den opfattelse for nylig, da hun beskrev for mig, hvordan hendes egen mor var blevet meget hurtigt gammel, da hun fik bevilget hjemmehjælp først i halvfemserne.»så sad hun der«, beskrev Sonja, der mener hendes mor ville have levet mange år mere, hvis hun havde fået hjælp til at holde sig i gang og selv løse de opgaver, hun med hjælp ville have kunnet i langt længere tid. At flere ældre kan blive fri for at sidde og vente på besøg fra sosuhjælperen betyder samtidig, at det bliver muligt at fastholde hjemmehjælpen som en kerneydelse i vores velfærdssamfund, også i fremtiden, når antallet af ældre vil vokse markant. Det er den anden ting ved aftalen om fremtidens hjemmehjælp, der glæder mig meget. Nemlig at vi slår fast, at hjemmehjælp med pleje og omsorg for de, der ikke kan selv længere, men som stadig kan blive i eget hjem, også i fremtiden vil være en kerneydelse i det danske velfærdssamfund. Kigger vi os omkring i verden har vi en meget unik måde at hjælpe folk i livets efterår. 12 SENIORBLADET

13 Hvor det hverken er muligheden for at spare op gennem livet eller familiens evne og villighed til at tage de ældre ind, når helbredet skranter, der afgør, om man får den hjælp, man har behov for. Nej, det sørger vi for i fællesskab, med stærke fagpersoner med gode sosu-uddannelser i ryggen, med en fælles organisering i kommunerne og med finansieringen sikret gennem skattebilletten. Og sådan skal det også være i fremtiden. Det sikrer vi os muligheden for ved at insistere på, at de, der kan, også skal have hjælpen til at være uafhængige af andres hjælp langt længere. Hvilket igen giver muligheden for at sikre hjemmehjælp til dem, der er for svækkede til at få gavn af hjælp til selvhjælp. Den tredje ting, jeg er glad for med aftalen, er, at vi nu sætter ekstra fokus og afsætter 38 mio. kr. til indsats imod ensomhed blandt ældre. Ting hænger sammen og ældre, der kan mindre og måske mister deres kone eller mand, ser vi alt for ofte isolere sig og når man isolerer sig, kan det hurtigt gå ned ad bakke. Både med humøret, men også med, hvor godt man kan klare sig. Vi ser desværre i statistikkerne, at den gruppe, der oftest begår selvmord, er de ældre mænd, og det er jo et bekymrende tydeligt tegn på, at der er noget, vi bliver nødt til at gøre bedre som samfund. Derfor slår aftalen fast, at det også er en opgave for den kommunale hjemmehjælp at bryde isolationen og for eksempel formidle kontakt med frivillige foreninger som lokale madklubber, seniordans, ældresagens lokale arbejde eller nogen af de Er det hele så bare rosenrødt og vokser træerne nu ind i himlen? andre mange ting, der foregår i civilsamfundet. De 38 mio. skal gå til at en række kommuner kan lave en forstærket indsats og finde metoder, der for alvor gør en forskel i forhold til at bryde isolationen og den viden om, hvad der virker, og hvad der ikke virker skal så gå videre til resten af landets kommuner. Er det hele så bare rosenrødt og vokser træerne nu ind i himlen? Nej, det er klart, at der stadig er en række punkter, hvor det er helt afgørende, at dels kommunerne og dels personalet er i stand til at vurdere den enkelte ældre rigtigt og tage hensyn til særlige behov. For eksempel når det kommer til velfærdsteknologi, hvor aftalen slår fast, at det vil være en del af fremtidens ældrepleje. Her skal den rette balance rammes mellem de, der per refleks er skeptiske overfor moderne hjælpemidler og teknologi, men som med den rette hjælp kan få stor gavn ud af det og så de, der reelt ikke er i stand til at benytte sig af det. Det kræver en åbenhed hos de ældre medborgere i forhold til ny teknologi vi kan ikke bruge maskinstormere til noget her, både den elektriske tandbørste, opvaskemaskinen og internettet er kommet for at blive og det samme vil gælde en stribe andre nye hjælpemidler, der kommer til at se dagens lys i årene fremover. Men det er klart, at der vil være en restgruppe, for hvem de nye hjælpemidler ikke er relevante. Det samme gælder rehabiliteringsforløbene. Det er centralt, at de ikke må misbruges af kommunerne til at trække tiden ud, hvor en svækket ældre får den hjælp, han eller hun skal have, hvis det er klart, at der ikke er mulighed for gevinst ved hjælp-til-selvhjælps-træning. Men vi har brug for at kysse automat-reaktionerne farvel. Med den nye lovændring og opdateringen af hjemmehjælpsbestemmelsen kommer det centrale regelsæt til at rumme den skelnen og det samme forventer vi naturligvis at kommunernes praksis vil gøre. Og vi skal nok holde øje med det. Tilbage står forundringen over, at et af Danmarks største partier Venstre har valgt at stå udenfor aftalen. De kan måske ikke få en sikring af hjemmehjælp til de svageste ældre i fremtiden til at hænge sammen med den bebudede nulvækst? Den vil jo i al fald frem mod år 2020 betyde færre offentligt ansatte og hvis bare nogle af dem skal findes i hjemmeplejen, kan det selvfølgeligt være svært at få visionen om fremtidens hjemmehjælp til fremtidens ældre til at hænge sammen. Hvad man så vil sætte i stedet for, mangler vi endnu at høre. Indtil da vil jeg glæde mig over den brede opbakning i Folketinget og de gode nye rammer for fremtidens hjemmehjælp. AUGUST

14 Gråt guld eller i vejen for de unge? Tekst: Poul Ipsen, frivillig i Danske Seniorer og Rikke Samssund, udviklingskonsulent i Danske Seniorer En lille undersøgelse blandt vores medlemmer viser, at de fleste svarpersoner heldigvis ikke er blevet direkte diskrimineret på deres arbejdsplads men en del har dog oplevet en form for skjult pres om at stoppe før tid. Danske Seniorer har spurgt medlemmerne om deres tilknytning til arbejdsmarkedet, og om de har oplevet aldersdiskrimination i forbindelse med deres fratrædelse. De fleste, der har svaret på spørgeskemaet, er trådt ud af arbejdsmarkedet (91 %), og de fleste er fratrådt deres stilling frivilligt (86 %). Størstedelen er stoppet med at arbejde, fordi de har kunnet gå på efterløn, men også en god fratrædelsesordning og helbredsmæssige forhold er årsager til, at mange er stoppet. Af de 427 ældre, som ikke længere er i arbejde, er det kun 12 %, der er stoppet, fordi de ikke selv havde lyst til at arbejde mere. 25 % Spørgeskemaundersøgelsen er 100 % anonym. Undersøgelsen er lavet i maj-juni Der er indkommet 511 svar. 84 % af respondenterne er over 65 år. Der er en nogenlunde lige fordeling mellem mænd og kvinder blandt svarerne, og der er indkommet flest svar fra Jylland (40 %) og Sjælland + øerne (48 %). Undersøgelsen er lavet som en online-survey, hvilket betyder, at det kun er ældre, der er på nettet, som har kunnet give deres besyv med. er stoppet, mere eller mindre frivilligt, fordi de var tvunget til det på grund af deres alder. Tvunget til at stoppe Man kan diskutere, hvorvidt det er frivilligt, når man begrunder sin fratrædelse med alder. For ser man nærmere på de kommentarer, nogle af de medlemmer, der er stoppet pga. alder, har givet, kan man se, at det måske er sket knapt så frivilligt. Nogle har været tjenestemænd, ansat i forsvaret eller kommunalt ansat i et job med aldersgrænse, og så har de simpelthen ikke haft mulighed for at fortsætte. Et medlem mener:»man taler om det grå guld! Det er noget vrøvl. Som offentligt ansat er man kun i vejen, når man når frem til den planlagte pensionsalder og ingen ønsker, at man fortsætter i jobbet«, skriver en mand i aldersgruppen år. Det skjulte pres i krogene Et andet problem kan være det indirekte pres, som nogle oplever, når de når en vis alder. Et medlem skriver:»når der var nedskæringer på min arbejdsplads, blev os over 60 år spurgt om, hvornår vi havde tænkt os at holde op. Der var mange, der følte sig presset til at gå på efterløn, da det ellers ville gå ud over yngre kolleger. Jeg valgte selv at gå som 64-årig, fordi jeg ikke synes, at det var en rar arbejdsplads mere. Jeg havde ellers regnet med at arbejde en del år endnu«fortæller en faglært kvinde i aldersgruppen år. Den form for indirekte aldersdiskrimination optræder ikke i statistikkerne, men det er noget, som mange seniorer oplever. Det kan godt være, at man på papiret kan fortsætte i sit job til, at man ikke gider mere, men det forventes alligevel, at man på et vist tidspunkt stopper og lader yngre kræfter tage over. Især i perioder med høj ungdomsarbejdsløshed. Nogle respondenter beskriver endda deres exit fra arbejdsmarkedet som et resultat af mobning fra ledelsens side. Skal de unge få lov? På Folkemødet på Bornholm spurgte Danske Seniorer:»Skal seniorerne vige, så der bliver plads til de unge på arbejdsmarkedet?«det spørgsmål har vi ikke stillet i vores lille spørgeskemaundersøgelse, men hvis man ser de indkomne kommentarer, er der en del, der mener, at det måske kunne være en god måde at løse noget af problemet med de mange unge ledige på.»jeg ELSKER ikke at arbejde. Giv arbejdet til de unge«, foreslår en faglært kvinde i aldersgruppen år.»i en tid, hvor der er arbejdsløshed overlad dog slagmarken, til de unge!«, supplerer en faglært kvinde i aldersgruppen år. For nogle giver det uden tvivl god mening at lade de unge tage over. 14 SENIORBLADET

15 Flere og flere ældre ønsker at bevare fodfæste på arbejdsmarkedet En enkelt svarperson kalder det endog egoisme, hvis en ældre, der har mulighed for at gå på efterløn eller pension, optager et job, som en ung person ellers kunne få. Fri til hvad? Men hvad skal man så, når man stopper med at arbejde? Flere respondenter har brugt spørgeskemaets kommentarfelt til at fortælle, hvor godt det er at arbejde frivilligt. Flere fremhæver, at man som»arbejdsfri«kan bruge sine kræfter på foreningsarbejde eller andet frivilligt arbejde. Og det er selvfølgelig den positive ting ved at stoppe med at arbejde lønnet. Så har man pludselig tid til forhåbentlig at få realiseret nogle af de mål og drømme, man kan have gået med i mange år. Mange tak til alle jer, der har besvaret spørgeskemaet. Kørekortsfri bil Kan leveres som EU45 km og som 25 km Invalideknallert som kan køres uden kørekort. Unik smidighed og lasteevne. * stærk 50 cc benzin motor * lang rækkevidde * varmeanlæg kan eftermonteres Findes i: Van, Cross, Pick Up, Top Unik driftsikkerhed. Bygget i stål og plade som i de gode gamle dage. Sidelmann / Kig efter logoet: som er din garanti for at køretøjet er godkendt efter danske regler. Bestil brochurer hos: TMP. Thomas Møller Pedersen ApS. Årnakke Nykøbing Mors. Tlf: AUGUST

16 HØJSKOLE FOR MODNE VOKSNE KORTE KURSER AF 1 UGES OG 14 DAGES VARIGHED Rude Strand SENIORHØJSKOLE Faglig forkælelse og oplevelse på Danmarks smukkest beliggende højskole Se mere på rudestrand.dk Rude Strand Seniorhøjskole Kystvejen Odder Tlf SENIORBLADET

17 Aktivitetskalender APRIL

18 Aktivitetskalender 18 SENIORBLADET

19 Aktivitetskalender APRIL

20 Aktivitetskalender 20 SENIORBLADET

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A)

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Budget 2014 Borgerrepræsentationens 1. budgetmøde, 2. september 2013 Da jeg startede i skole for snart mange år siden, fortalte min mor mig

Læs mere

Værdighed den røde tråd i ældreplejen

Værdighed den røde tråd i ældreplejen Værdighed den røde tråd i ældreplejen Gerontologisk Selskabs Årsmøde 2015 Summemøde 2 min. Hvad er værdig ældrepleje for dig? Opsamling i plenum 1 Se nærmere til Hvad ser du søster her i min stue? En gammel,

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2011

Tale til sommerafslutning 2011 Tale til sommerafslutning 2011 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG 5. April 2011 Fremtidens Plejehjem som levende laboratorium Njalsgade 106,2 5. april 2011.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

OBS: Denne annonce er kun et lille eksempel - Denne annonce er kun et lille eksempel

OBS: Denne annonce er kun et lille eksempel - Denne annonce er kun et lille eksempel Læs annoncer Kærester - Venner - Sex - og meget mere... Mærke 00 Den optimistiske fyr OBS: Denne annonce er kun et lille eksempel - Denne annonce er kun et lille eksempel Jeg er en optimistisk hiv-smittet

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

At være pårørende til en dement

At være pårørende til en dement At være pårørende til en dement Fortalt af Erik Hansen Erik Hansen, pårørende til en dement ægtefælle fortæller: Min kone Elly Elly, min kone gennem 55 år, fik konstateret Alzheimers Demens i 2003. Hun

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

En tredje karriere. Oplæg - grupper - plenum. En 3. karriere en karriere i den tredje alder

En tredje karriere. Oplæg - grupper - plenum. En 3. karriere en karriere i den tredje alder En tredje karriere Workshop for ledere - 26.nov. 2013 Poul-Erik Tindbæk Oplæg - grupper - plenum At stoppe på jobbet en vigtig beslutning for mange! Hvordan er seniorpraksis en - på din arbejdsplads? Seniorsamtale

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Ældre er en attraktiv arbejdskraft

Ældre er en attraktiv arbejdskraft Ældre er en attraktiv arbejdskraft AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL RESUME På arbejdsmarkedet er der ofte fokus på de fremadstormende

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Forord. Julen 2005. Hej med jer!

Forord. Julen 2005. Hej med jer! Indhold Julen 2005. Forord 2 1. Historien om jul i Muserup Yderkær. 4 2. Venner af Muserup Yderkær. 7 3. Den mærkeligste dag på året. 9 4. I nødens stund. 11 5. Bedste hædres som heltenisse. 14 6. Den

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

INSPIRATION TIL. Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked

INSPIRATION TIL. Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked INSPIRATION TIL Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked Selvrealisering Vi står overfor en ny generationer som samfundet, sundhedsvæsenet, virksomhederne og mange enkeltpersoner ikke har opnået

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn.

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Kira Eggers Tilføjet af Charlotte Rachlin søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret tirsdag 01. juli 2008 Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Det er almindelig

Læs mere

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus

Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen. Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Patientens oplevelse af at blive indlagt med epistaxis i ØNHsengeafdelingen Christina Rosenquist og Pernille Leth 4. Marts 2016 Vejle Sygehus Hvordan kom vi i gang Epistaxis patienter en sårbar gruppe

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet Livet skal leves - hele livet Hvad er et Livstestamente? Ved at udfylde et Livstestamente får du mulighed for at tilkendegive, hvilken form for pleje og omsorg du ønsker, hvis du en dag bliver ude af stand

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter.

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Ved at lave et plejetestamente har du muligheden for at give udtryk for dine ønsker

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

KØBENAVN 25. april 2 maj BILLUND 25. april 2 maj

KØBENAVN 25. april 2 maj BILLUND 25. april 2 maj KØBENAVN 25. april Afrejse fra Københavnden 25 april kl. 06:30 ankomst til Palma kl. 09:25 DK 431 afrejse fra Palma den 02 maj kl. 10:45 ankomst til København kl. 13:45 DK 432 2 maj Afrejse fra København

Læs mere

Personas. Horsens på forkant med sundhed

Personas. Horsens på forkant med sundhed Personas Horsens på forkant med sundhed Materiale og metode Baggrundsmateriale Interviews af borgere Feltstudier på hospital og i hjemmeplejen Egne erfaringer (tidligere ansættelser i hjemmeplejen og på

Læs mere