SeniorBladet. Folkemøde på Bornholm DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 5 AUGUST 2014 TEMA: MED HINANDEN - FOR HINANDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SeniorBladet. Folkemøde på Bornholm DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 5 AUGUST 2014 TEMA: MED HINANDEN - FOR HINANDEN"

Transkript

1 SeniorBladet TEMA: Folkemøde på Bornholm danske DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 5 AUGUST 2014 Seniorer MED HINANDEN - FOR HINANDEN

2 INDHOLD Leder: Er vi en byrde eller en ressource? Skal ældre medarbejdere vige for de yngre på arbejdsmarkedet? Vi bliver født i kærlighed og bør dø i kærlighed Et hold vågekoner i Kalundborg Kommune arbejder for, at ingen behøver at dø alene...24 BILLET MRK SPØRG BARE Hvordan bliver min efterløn? Ledighed er ikke en krig imellem de unge og vi gamle Danske Seniorers paneldebat på Folkemødet satte fokus på diskrimination af ældre på arbejdsmarkedet...4 Folkemødet på Bornholm 2014 i billeder Danske Seniorer markerede sig ved en række arrangementer på Bornholm...6 Stop på arbejdsmarkedet hvad så? Vi bliver ældre og ældre hvad skal vi bruge vores forlængede otium til? Fremtidens ældrepleje for fremtidens ældre Et bredt politisk flertal har lagt rammerne for ældreplejens udformning i de kommende år Rejsehjørnet Æbelø, Island og Berlin Behandling af demens uden medicin Reminiscens gør op med medicinsk behandling indenfor psykiatriområdet Hvad skal der være i en erindringskasse? Dansk Center for Reminiscens efterlyser gode ideer til indhold i erindringskasser Gråt guld eller i vejen for de unge? Mange ældre oplever usynlig frasortering ved fyringsrunder Aktivitetskalender Fattigdomsgrænsen er sat for lavt HB-medlem Gunnar Villadsen ønsker et højere rådighedsbeløb for de dårligst stillede pensionister Hvis du nu ikke kan li stegt lever Ældre i Vesthimmerland opfordres til at skrive plejetestamenter Skovlotto giver altid gevinst På Als kombinerer pensionistforeningen spilleglæde med motion...31 Danske Seniorer nu også på messer Danske Seniorer deltager i to store messer i efteråret...32 Senior Surf Dagen 2014 Den 9. oktober har ældre mulighed for at komme godt i gang med internettet...32 Tillykke Tillykke til 100 års jubilar i Gelsted og legatvindere Krydsord SENIORBLADET

3 Hovedkontor og redaktion Griffenfeldsgade København N Tlf.: Fax: Ekspedition åben: Kontor: Kontor, Sdr. Omme Stadion Allé Sdr. Omme Tlf Ansvarshavende redaktør Landsformand Jørgen Fischer Redaktør Journalist Karin Ditlevsen Udgivelse Næste nummer af SeniorBladet udkommer primo september. SeniorBladet påtager sig intet ansvar for manuskripter eller billeder, der indsendes uopfordret. Stof fra SeniorBladet må kun citeres med tydelig kildeangivelse. For Danske Seniorers arrangementer tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Annonceekspedition Ayoe Hansen Tlf Sats og tryk Tarm Bogtryk A/S Tlf Adresseændringer Adresseændringer og andre rettelser vedr. abonnement skal meddeles til kontoret i Sdr. Omme. Oplag: ISSN: Forsidefoto: Danske Seniorers paneldebat, med journalist Solveig Bjønestad i forgrunden. Foto: Rikke Samssund AUGUST 2014 Er vi en byrde eller en ressource? Er seniorer en byrde eller en ressource på arbejdsmarkedet? Skal ældre vige for yngre medarbejdere i en tid med høj arbejdsløshed? Er vi gråt guld eller slidt granit? Det er et stort spørgsmål i en tid med høj arbejdsløshed. Den diskussion tog Danske Seniorer hul på under årets Folkemøde på Bornholm ved et debatarrangement, vi havde arrangeret. Her deltog en repræsentant fra DA og 3F, en sognepræst og lederen af Danske Studerendes Fællesråd og undertegnede i en meget interessant debat, hvor de forskellige parters holdninger blev prøvet af. Alle parter var enige om, at der bør være en fordeling af både ældre og yngre medarbejdere på arbejdsmarkedet. At der skal være plads til begge grupper. Men det fremgik også, at der forekommer forskelsbehandling af ældre medarbejdere. Fordomme fører til diskrimination Forskelsbehandlingen af ældre på arbejdsmarkedet er ofte baseret på ubegrundede forestillinger om, at seniorer ikke kan eller vil lære noget nyt, at de er mindre produktive og mindre fleksible end de yngre medarbejdere, og at de generelt har dårligt helbred og derfor har svært ved at klare arbejdet. Den onde spiral fortsætter, når seniorer i mindre grad end deres yngre kolleger får tilbudt videreuddannelse og derfor heller ikke står først i køen, når der skal forfremmes. Af Jørgen Fischer Landsformand for Danske Seniorer Tavs viden kan gå tabt Hvis de ældre og mere erfarne medarbejdere mere eller mindre frivilligt forlader deres arbejdspladser i stort tal, risikerer arbejdsgiverne at tabe store mængder af»tavs«viden. Erfaringer og viden, der ikke er skrevet ned eller på anden måde dokumenteret, men kun eksisterer i medarbejdernes hukommelse. Ting, som sidder i rygmarven på en erfaren medarbejder. Det er derfor i virksomhedernes egen interesse at fastholde erfarne ældre i ansættelsen, så deres viden bevares. For mange lys i lagkagen Det ser sort ud for de ældre, der er ledige og gerne vil have foden tilbage på arbejdsmarkedet. Mange arbejdsgivere vil helst ansætte en 25-årig med en 60-årigs erfaring. Det er dog alligevel skræmmende, at en analyse foretaget af analyseinstituttet Voxmeter i foråret viste, at jobansøgninger fra folk over 60 år ryger direkte ud. Hver sjette chef i undersøgelsen indrømmede, at han smider seniorers jobansøgninger direkte i papirkurven eller kun vil overveje ældre ansøgere, hvis de har indlysende bedre kvalifikationer end yngre ansøgere. Det er helt uacceptabelt. Vi skal fo kusere på de kompetencer og erfaring, stabilitet og selvstændighed, en seniormedarbejder kan bidrage med. En arbejdsgiver bør se på den person, han sidder overfor og ikke dennes dåbsattest! 3

4 Ledighed er ikke en krig imellem de unge og vi ældre På Folkemødet stod Danske Seniorer bag en paneldebat om diskrimination af ældre på arbejdsmarkedet. Diskussionen gik lystigt imellem en repræsentant fra arbejdsgiver- og arbejdstagerside, en præst på 70, en ung studerende og Jørgen Fischer Tekst: Karin Ditlevsen Fotos: Rikke Samssund Selv om alle fem paneldeltagere kom fra hver sin side af spektret på arbejdsmarkedet, herskede der generel enighed under debatten. Alle parter var enige om, at der bør være en ligelig fordeling af både ældre og yngre medarbejdere på arbejdsmarkedet. Men om hvorvidt der finder aldersdiskrimination sted, om ældre ansatte ryger ud i forhold til yngre, blot på grund af dåbsattesten, og i givet fald om graden af diskriminationen det var der ikke udelt enighed om. Povl-Christian Jensen, chefkonsulent i DA, mente ikke, det er et særlig stort problem, imens Ellen Formand for Danske Studerendes Fællesråd, Jakob Ruugaard og Jørgen Fischer. Lykkegård, gruppeformand i 3F, var uenig. Hun kunne henvise til adskillige sager om aldersdiskrimination af ældre på arbejdsmarkedet. Usynligt pres på ældre Vi har mange medlemmer hos os i 3F, hvis arbejdsliv har brugt dem så meget, at de simpelthen ikke kan klare at arbejde længere. Men en del af dem kan selvfølgelig godt blive ved med at arbejde. Og blandt dem ser vi altså sager med afskedigelse på grund af alder. Men der hersker jo også en ikke-synlig frasortering, pointerede Ellen Lykkegård. For en del af diskrimineringen af ældre på arbejdsmarkedet kan være godt skjult. Mange seniorer føler sig presset ved fyringsrunder, både fra kolleger og ledere, om at gå på en frivillig aftrædelsesordning eller på tidlig pension. En MUS-samtale for en 60-årig ender pludselig med at udvikle sig til en medarbejderafviklingssamtale i stedet for. Mormor blev presset ud Ordstyrer under debatten, journalist Solveig Bjørnestad, spurgte publikum: Er der nogen her, der kender en ældre, som er blevet presset ud af arbejdsmarkedet? Min mormor følte sig presset til at gå på tidlig pension. Hun skulle godt nok være gået et halvt år senere, men holdt op før, fordi hun følte sig presset til det, fortalte en ung pige. En anden tilhører med en baggrund i social- og sundhedsvæsnet fortalte: Man ser det ofte i sundhedsvæsnet i forbindelse med store fyringsrunder, at der er en forventning fra kolleger og ansatte om, at ældre trækker sig. Men de ældre har en stor erfaring og ro, som netop er en fordel i dette arbejde, påpegede tilhøreren. Vigtigt med efteruddannelse Povl-Christian Jensen påpegede, at der nogle gange kan være andre årsager end alder bag fyringer af ældre medarbejdere. Ældre bliver ikke altid fyret på grund af alder. Nogle gange skal man have andre opdaterede kompetencer, de ældre medarbejdere ikke har cheferne ser på, hvem der bedst kan undværes. Afskedigelser skal altid være begrundet i kompetencer og ikke alder, men ældre kan 4 SENIORBLADET

5 være blevet fyret, hvis deres opgaver ændres, og de ikke kan bestride dem. Men netop derfor har alle medarbejdere, unge og ældre, en forpligtigelse til at udvikle sig og gå på efteruddannelse og det er også chefernes ansvar, at det sker, erkendte Povl-Christian Jensen. En generation af unge i knibe Formanden for Danske Studerendes Fællesråd, Jakob Ruugaard, havde naturligt nok fokus på problemerne for de mange unge ledige: Det er ikke nemt at få job som ung. Det er en bekymrende udvikling med flere og flere nyuddannede unge, som ikke kan blive ansat, når politikerne samtidig forlanger, at man skal blive færdig på normeret tid. Jakob Ruugaard afviste dog, at den ældre generation står i vejen for hans egen på arbejdsmarkedet. Det er da ikke optimalt med flere og flere ældre på arbejdsmarkedet i en tid med høj ledighed, set fra en ung studerendes øjne, men jeg synes ikke, at vi skal spille det spil, ældre imod unge. Det, det handler om, er, at alle skal kunne komme i beskæftigelse, og det er en fælles forpligtelse, fastslog Jakob Ruugaard. En billig politibetjent Danske Seniorers formand, Jørgen Fischer pegede på det samfundsøkonomiske perspektiv: Jeg ville bestemt have foretrukket ikke at have været tvunget til at stoppe, da jeg blev 63 år. Jeg har været pensionist i ti år nu. Og prøv at se på det økonomiske aspekt: Som tjenestemand får jeg 60 procent af min løn i pension. Jeg tjente kr. om året i slutløn. Det vil sige, at jeg får kr. om året for at forlade arbejdsmarkedet. Det er en rigtig god ordning for mig men jeg kunne have været en billig politimand i syv år nu!, sagde Jørgen Fischer. Ikke sur og gammel Jeg kan ikke lide at være en sur gammel mand, men jeg er sur, fordi jeg ikke må arbejde længere, efter at jeg er fyldt 70. Det er ligesom, at der går et tæppe ned, når man fylder 70. Der er ingen mulighed for at forlænge sit job. Jeg formulder nærmest som sognepræst, beklagede Jakob Rønnow og fortsatte: Det er et paradoks. For jeg lever livet, men jeg har ikke lyst til»bare«at sætte mig ned og nyde livet. Det er faktisk blevet nemmere for mig med alderen at fungere som præst, for jeg har erfaring og derfor overskud og ro til at prøve nye ting af. De, der gerne vil og kan, som brænder for det, de laver de skal have lov til at blive på arbejdsmarkedet. Men de, der ikke kan mere, skal omvendt have lov til at gå på pension, mente Jakob Rønnow. Det kunne alle fem paneldeltagere blive enige om: At vi skal sikre plads til både ældre og unge på arbejdsmarkedet, fordi styrken ved at have begge aldersgrupper i et godt samarbejde er ubestrideligt stor. AUGUST 2014 Livet begynder ved 60. Det samme gør 25% rabat hos Louis Nielsen. Inkluderer stel, glas og tilvalgsmuligheder Bestil synsprøve på louisnielsen.dk eller på telefon Hvis du er over 60 år får du 25% rabat ved køb af stel fra 195 kr. Rabatten gives også på glas med glidende overgang fra 700 kr. og på eventuelle tilvalgsmuligheder. Kan ikke kombineres med KompletPris, 2for1 og tilbud. KompletTilfreds gælder 3 måneder fra køb. All rights reserved. 5

6 FOLKEMØDE Danske Seniorer markerede sig mange steder under Folkemødet på Bornholm Set ovenfra fra venstre imod højre: Jørgen Fischer med plejehjemsleder Thyra Frank. Frivillig i Danske Seniorer, Poul Ipsen, byder på balloner. Paneldebat med Pernille Lykkegård, 3F, Povl-Christian Jensen, DA og Jørgen Fischer. Nederst fra venstre imod højre: Paneldebat med Dennis Kristensen, FOA, Jørgen Fischer, og kommunalpolitiker for Venstre i Lyngby-Taarbæk Kommune, Søren P. Rasmussen. Ellen Andersen, 6 HB-medlem på Bornholm, taler i Aakirkeby Hallen. SENIORBLADET Jørgen Fischer taler på Speakers Corner.

7 2014 AUGUST

8 Gode til smerter, stivh ed Naturhusets elastiske magnet-bandager er udarbejdet til vores forskellige led og problemområder. Indeholder kraftige magneter der er syet ind i bandagerne på strategiske steder. Kan bruges af alle uanset alder og køn. Har virkelig god pasform. Forbedrer cirkulationen i hele området. Du vil hurtigt mærke hvor godt det gør. Tilpasser sig straks til leddets aktuelle størrelse. Sidder blødt og behageligt, som en solid støtte omkring leddet. Drej bandagen, så magneterne er, hvor du har mest behov. Ingen betydning, om årsagen er betændelse eller slitage. Hvorfor får du det bedre med de nye bandager? Meget effektive behandlingsmæssige magneter med en styrke på hele 1500 Gauss sørger for: 1. Blodet transporterer mere ilt rundt i kroppen. Dette er vigtigt for alle kroppens funktioner!! 2. Blodet kan lettere transportere affaldsstoffer ud af kroppen. Dette er ikke kun vigtigt for leveren og nyrerne, men for alle led, muskler osv. Efter udrensningen vil du mærke, at smerter og stivhed langsomt mindskes. Til albuer, under- & overarm: Denne universal-bandage er egnet til hele armen. Den er egentlig lavet til albuen, men kan også meget vel bruges på underar- men eller overarmen. Fås i 2 str. Kun kr. 499,- pr. par! Tilbudspris: kr. 399,- Vare nr. 013/023 Til håndled, og musearm: Har du stive eller smertefulde hænder eller håndled er denne bandage rigtig god. Det er ligegyldigt, om årsagen til problemerne er betændelse eller slitage. Én str. passer alle, de tilpasser sig omkring håndleddet. Kun kr. 299,- (2 stk.) Tilbudspris: kr. 219,- Vare nr. 026 Til læg: Hvis du døjer med kramper og smerter i benene eller kolde ben og fødder er denne perfekt! Sidder blødt og behageligt omkring benet, hvor den tilpasser sig den aktuelle størrelse. Kan bruges under tøjet. Kun kr. 499,- pr. par! Tilbudspris: kr. 399,- Vare nr. 024 Til ankel: Hvis du døjer med smertefulde, stive eller hævede ankler, bør du prøve disse! Tilpasser sig foden, er støttende, men bløde og behagelige at have på. Kan bruges under strømper. Kun kr. 499,- pr. par! Tilbudspris: kr. 399,- Vare nr. 025 Dette er godt for leddene! Norges tidligere skiløber Til knæ: Har du dårlige knæ, anbefales disse, som tilpasser sig og sidder behageligt omkring knæene og øger blodcirkulationen. Smerter og stivhed vil gradvist løsnes, uanset om årsagen til problemerne er betændelse eller slitage. One size - passer til alle (ligesom en strømpe) Kun kr. 499,- pr. par! Tilbudspris: kr. 399,- Vare nr SENIORBLADET Behageligt støttende at ha på + med magnetisk effekt!

9 og dårlig cirkulation Sunde led - uanset alder! Disse magnetbandager er bløde og behagelige. Uanset om du er lille eller stor, sidder de blødt, støttende og behageligt omkring leddet. Vi har testet dem på personer fra 40 kilo til 130 kilo. Alle synes de sidder godt. Bandagerne er tynde og kan bruges under tøjet, hvis du ønsker det. De kan vaskes og er holdbare. Magneterne er ikke limet ind, men er syet ind i hver sin lille lomme. De kan derfor ikke falde ud. Magneterne er af den nyeste type og i forhold til tidligere bandager har disse meget mere støttende funktion. Til ryggen: Har du rygsmerter? Så er dette noget for dig. Naturhusets rygbælte med velcrolukning, giver god lændestøtte og indeholder hele 17 effektive magneter, som dæmper smerter og stivhed, samtidig forbedres blodcirkulationen. Støtte og behandling på samme tid - Mange vil få et nyt liv med dette magnetbælte. 2 størrelser op til 110 cm & op til 135 cm. Kan bruges under tøjet. Kr. 699,- pr. stk. Tilbudspris: kr. 599,- Vare nr. 011/ års effekt-garanti Magneterne øger cirkulationen - uden tvivl! Succes-tilbud Utallige brugere har glædeligt erfaret, at smerter og stivhed i led og muskler formindskes betydeligt, ved brug af disse magnetbandager. De effektive smerteplaster sættes direkte på områder som er smertende eller ømme. Bruges på muskler eller led. Virker hurtigt! Kan bruges alene, eller sammen med bandagen de første dagene for hurtigere effekt. Gratis smerteplaster! Eneforhandler: Naturhuset Danmark. Et seriøst dansk firma, der siden 1998 har sat sundhed og velvære i højsædet - og har høje krav til produkters kvalitet. Ole Ellefsæter Egebergs Hæderspris 1965 Holmenkollen medalje i Olympisk Guld i Grenoble 1968 og meget meget mere... Lynbestilling på eller bestil på ordre tlf.: Modtag nu sammen med din bestilling, en gratis pakke magnetplastre til værdi kr. 199,- AUGUST

10 STOF TIL EFTERTANKE Stop på arbejdsmarkedet hvad så? For hundrede år siden blev vi mennesker i den vestlige verden 60 år i dag bliver vi 80 år, og solide prognoser forudser, at vi om hundrede år bliver 100 år! Hvad skal vi bruge alle de ekstra 40 år til? For hundrede år siden knoklede vi, til vi ikke kunne mere. Livsløbet var slut. I dag har vi gode år tilbage at leve i, når vi stopper med arbejdslivet. Pludselig står vi der, sunde og raske 60, 62 eller 65 år gammel, med friheden til at leve og handle selvstændigt. Men er vi parate eller klædt på til at forvalte denne frihed?»jeg ville ønske, at jeg havde haft modet til at leve et liv, der var tro mod mig selv, ikke det liv som andre forventede af mig.«sådan har den australske vågekone Bronnie Ware sammenfattet, hvad mange døende, som hun har Tekst: Arne Rolighed, næstformand for Danske Seniorer SYNG SAMMEN med ForårsKoret SommerKoret EfterårsKoret JuleKoret talt med gennem otte år, har fortrudt mest på deres dødsleje. De ville gerne have bestemt mere selv i deres liv, og stort set alle giver udtryk for at have arbejdet for meget. Tankevækkende. Frigjort af den organiserede binding til arbejdslivet pludselig står vi med 25 frie år: Er vi gode nok til at forberede overgangen? Eller kan vi blive bedre til at klare overgangen fra arbejdslivet til det frie liv? Sidste år var op mod seniorer på højskole mange finder sikkert god mulighed for at etablere social kontakt, nye interesser og kursjustering i livet. Andre kaster Tlf sig ud i en mangfoldighed af nyttefuldt frivilligt arbejde. Andre spørger sig selv skulle jeg være blevet noget længere på arbejdsmarkedet, og en hel del heraf vender tilbage på arbejdsmarkedet. Hvilke overvejelser gør vi os i forbindelse med, at vi stopper på jobbet? Handler det om at finde aktiviteter, der meningsfuldt udfylder indholdet i de frie år? Livsglæde og livsrealisering hænger stærkt sammen med at gøre nytte for andre, der måtte have behov. En videreudvikling af vores velfærdssamfund forudsætter, at de frie ressourcer i den tredje alder hjælper men hvor? Er det børnefamilierne, der er hårdest ramt i Dagens Danmark, eller er det de svage sårbare ældre, vi bør støtte op om? Hvad svarer vi til vordende pensionister eller seniorer, når de spørger til råds om, hvornår de skal forlade arbejdsmarkedet? Spørgsmålene er mange. Vi har behov for en egentlig prioriteringsdiskussion om, hvor ÆLDRESTYR- KEN skal sættes ind. Den udfordring har Poul-Erik Tindbæk taget op i sin bog:»en tredje karriere. Find din egen vej i den nye livsfase«. Her gives også gode solide råd til, hvordan vi hver især kan forberede os fra bundet arbejdsliv til frit seniorliv. Kære læser - du er meget velkommen til at bidrage med erfaring, ideer og gode råd i SeniorBladet. Tilsammen er vi en ældrestyrke på flere end seniorer, som står sunde og raske og gerne vil bidrage til at gøre nytte for andre og tilføre vores eget liv mere værdi. Skal vi gøre nytte over for andre - og hvem er det? 10 SENIORBLADET

11 Vitus Rejser byder dig velkommen til en verden af gode rejseoplevelser i godt selskab! Bestil vores nye katalog Unikke rejseoplevelser og minder for livet Find din drømmerejse blandt vores store udvalg af rundrejser, krydstogter, busrejser, operarejser, jule- og nytårsrejser samt langtidrejser. Hvad med vinter på Andalusiens lune solkyst? Langtidsrejse Andalusien Fra kun 8.495,- Vinter for livsnydere Slap af på den smukke spanske solkyst. Her er klimaet skønt, strandene uendelige lange og tempoet roligt. Prisen er helt rigtig: Nyd varmen fra kun kr. 387 pr. dag. På denne rejse har vi skruet op for forkælelsen og valgt at bo på 4-stjernet hotel tæt ved Middelhavet. Højdepunkter: God tid til at komme helt tæt på den spanske kultur 3 spændende udflugter til Málaga, Mijas og Ronda Dygtig dansktalende rejseleder på rejsemålet Inkluderet og velsmagende halvpension Vin til middagene De lune aftener på værelsets private balkon 22 dage Afrejse f.eks: 22/10, 29/10, 5/11, 12/11, 14/1, 21/1 Læs mere om program, tillæg og rabatter på Granada/Alhambra SPANIEN Ronda Málaga Mijas Benalmádena AUGUST 2014 Rejsegarantifonden (nr. 197) Vitus Rejser Sølvgade København K Find os på

12 Fremtidens hjemmehjælp for fremtidens ældre Astrid Krag. Det løb ikke med de store overskrifter, da regeringen i midten af juni landede en aftale om fremtidens hjemmehjælp med et stort flertal af partierne i Folketinget Tekst: Astrid Krag, ældreordfører for Socialdemokraterne Men aftalen er god og solid og sikrer, at vi også i fremtiden vil have en ældrepleje, der sikrer den rette hjælp, når man oplever alderen trykke efter et langt liv. For mig er der særligt tre glædelige ting ved aftalen. For det første slår aftalen fast, at den såkaldte hverdags-rehabilitering eller hjælp til selvhjælp skal Skriv om dit liv - og få det udgivet! Vi interviewer dig, hvis du ikke kan skrive selv. Postboks Lystrup Tlf være udgangspunktet, når en ældre oplever, at han eller hun ikke kan, hvad man ellers nok plejede at kunne selv og derfor henvender sig til kommunen. Det er et paradigmeskifte, der nu skrives ind i lovgivningen, som sikrer, at flest mulige kan forblive herrer i eget hus længst muligt. I stedet for at blive afhængig af andres hjælp får de ældre nu retten til et ordentligt forløb med træning og hjælp til selv at kunne blive ved med at komme ud af sengen om morgenen, få tøjet på, svinge støvsugeren, eller hvor det nu er, kræfterne og førligheden ikke rækker længere. Jeg arbejdede selv i hjemmeplejen, da jeg blev valgt til Folketinget og oplevede hver eneste dag ældre borgere, der ventede på mit besøg for at komme ud af sengen, komme på toilettet eller få deres frokost. Tænk hvis de med en ordentlig træning og hjælp, da kræfterne først begyndte at svigte, kunne være blevet fri for det at sidde og vente på sådan en som mig, men i stedet selv kunne stå op, komme på wc eller spise frokost, netop når de havde lyst. Formanden for ældrerådet i Solrød bekræftede mig i den opfattelse for nylig, da hun beskrev for mig, hvordan hendes egen mor var blevet meget hurtigt gammel, da hun fik bevilget hjemmehjælp først i halvfemserne.»så sad hun der«, beskrev Sonja, der mener hendes mor ville have levet mange år mere, hvis hun havde fået hjælp til at holde sig i gang og selv løse de opgaver, hun med hjælp ville have kunnet i langt længere tid. At flere ældre kan blive fri for at sidde og vente på besøg fra sosuhjælperen betyder samtidig, at det bliver muligt at fastholde hjemmehjælpen som en kerneydelse i vores velfærdssamfund, også i fremtiden, når antallet af ældre vil vokse markant. Det er den anden ting ved aftalen om fremtidens hjemmehjælp, der glæder mig meget. Nemlig at vi slår fast, at hjemmehjælp med pleje og omsorg for de, der ikke kan selv længere, men som stadig kan blive i eget hjem, også i fremtiden vil være en kerneydelse i det danske velfærdssamfund. Kigger vi os omkring i verden har vi en meget unik måde at hjælpe folk i livets efterår. 12 SENIORBLADET

13 Hvor det hverken er muligheden for at spare op gennem livet eller familiens evne og villighed til at tage de ældre ind, når helbredet skranter, der afgør, om man får den hjælp, man har behov for. Nej, det sørger vi for i fællesskab, med stærke fagpersoner med gode sosu-uddannelser i ryggen, med en fælles organisering i kommunerne og med finansieringen sikret gennem skattebilletten. Og sådan skal det også være i fremtiden. Det sikrer vi os muligheden for ved at insistere på, at de, der kan, også skal have hjælpen til at være uafhængige af andres hjælp langt længere. Hvilket igen giver muligheden for at sikre hjemmehjælp til dem, der er for svækkede til at få gavn af hjælp til selvhjælp. Den tredje ting, jeg er glad for med aftalen, er, at vi nu sætter ekstra fokus og afsætter 38 mio. kr. til indsats imod ensomhed blandt ældre. Ting hænger sammen og ældre, der kan mindre og måske mister deres kone eller mand, ser vi alt for ofte isolere sig og når man isolerer sig, kan det hurtigt gå ned ad bakke. Både med humøret, men også med, hvor godt man kan klare sig. Vi ser desværre i statistikkerne, at den gruppe, der oftest begår selvmord, er de ældre mænd, og det er jo et bekymrende tydeligt tegn på, at der er noget, vi bliver nødt til at gøre bedre som samfund. Derfor slår aftalen fast, at det også er en opgave for den kommunale hjemmehjælp at bryde isolationen og for eksempel formidle kontakt med frivillige foreninger som lokale madklubber, seniordans, ældresagens lokale arbejde eller nogen af de Er det hele så bare rosenrødt og vokser træerne nu ind i himlen? andre mange ting, der foregår i civilsamfundet. De 38 mio. skal gå til at en række kommuner kan lave en forstærket indsats og finde metoder, der for alvor gør en forskel i forhold til at bryde isolationen og den viden om, hvad der virker, og hvad der ikke virker skal så gå videre til resten af landets kommuner. Er det hele så bare rosenrødt og vokser træerne nu ind i himlen? Nej, det er klart, at der stadig er en række punkter, hvor det er helt afgørende, at dels kommunerne og dels personalet er i stand til at vurdere den enkelte ældre rigtigt og tage hensyn til særlige behov. For eksempel når det kommer til velfærdsteknologi, hvor aftalen slår fast, at det vil være en del af fremtidens ældrepleje. Her skal den rette balance rammes mellem de, der per refleks er skeptiske overfor moderne hjælpemidler og teknologi, men som med den rette hjælp kan få stor gavn ud af det og så de, der reelt ikke er i stand til at benytte sig af det. Det kræver en åbenhed hos de ældre medborgere i forhold til ny teknologi vi kan ikke bruge maskinstormere til noget her, både den elektriske tandbørste, opvaskemaskinen og internettet er kommet for at blive og det samme vil gælde en stribe andre nye hjælpemidler, der kommer til at se dagens lys i årene fremover. Men det er klart, at der vil være en restgruppe, for hvem de nye hjælpemidler ikke er relevante. Det samme gælder rehabiliteringsforløbene. Det er centralt, at de ikke må misbruges af kommunerne til at trække tiden ud, hvor en svækket ældre får den hjælp, han eller hun skal have, hvis det er klart, at der ikke er mulighed for gevinst ved hjælp-til-selvhjælps-træning. Men vi har brug for at kysse automat-reaktionerne farvel. Med den nye lovændring og opdateringen af hjemmehjælpsbestemmelsen kommer det centrale regelsæt til at rumme den skelnen og det samme forventer vi naturligvis at kommunernes praksis vil gøre. Og vi skal nok holde øje med det. Tilbage står forundringen over, at et af Danmarks største partier Venstre har valgt at stå udenfor aftalen. De kan måske ikke få en sikring af hjemmehjælp til de svageste ældre i fremtiden til at hænge sammen med den bebudede nulvækst? Den vil jo i al fald frem mod år 2020 betyde færre offentligt ansatte og hvis bare nogle af dem skal findes i hjemmeplejen, kan det selvfølgeligt være svært at få visionen om fremtidens hjemmehjælp til fremtidens ældre til at hænge sammen. Hvad man så vil sætte i stedet for, mangler vi endnu at høre. Indtil da vil jeg glæde mig over den brede opbakning i Folketinget og de gode nye rammer for fremtidens hjemmehjælp. AUGUST

14 Gråt guld eller i vejen for de unge? Tekst: Poul Ipsen, frivillig i Danske Seniorer og Rikke Samssund, udviklingskonsulent i Danske Seniorer En lille undersøgelse blandt vores medlemmer viser, at de fleste svarpersoner heldigvis ikke er blevet direkte diskrimineret på deres arbejdsplads men en del har dog oplevet en form for skjult pres om at stoppe før tid. Danske Seniorer har spurgt medlemmerne om deres tilknytning til arbejdsmarkedet, og om de har oplevet aldersdiskrimination i forbindelse med deres fratrædelse. De fleste, der har svaret på spørgeskemaet, er trådt ud af arbejdsmarkedet (91 %), og de fleste er fratrådt deres stilling frivilligt (86 %). Størstedelen er stoppet med at arbejde, fordi de har kunnet gå på efterløn, men også en god fratrædelsesordning og helbredsmæssige forhold er årsager til, at mange er stoppet. Af de 427 ældre, som ikke længere er i arbejde, er det kun 12 %, der er stoppet, fordi de ikke selv havde lyst til at arbejde mere. 25 % Spørgeskemaundersøgelsen er 100 % anonym. Undersøgelsen er lavet i maj-juni Der er indkommet 511 svar. 84 % af respondenterne er over 65 år. Der er en nogenlunde lige fordeling mellem mænd og kvinder blandt svarerne, og der er indkommet flest svar fra Jylland (40 %) og Sjælland + øerne (48 %). Undersøgelsen er lavet som en online-survey, hvilket betyder, at det kun er ældre, der er på nettet, som har kunnet give deres besyv med. er stoppet, mere eller mindre frivilligt, fordi de var tvunget til det på grund af deres alder. Tvunget til at stoppe Man kan diskutere, hvorvidt det er frivilligt, når man begrunder sin fratrædelse med alder. For ser man nærmere på de kommentarer, nogle af de medlemmer, der er stoppet pga. alder, har givet, kan man se, at det måske er sket knapt så frivilligt. Nogle har været tjenestemænd, ansat i forsvaret eller kommunalt ansat i et job med aldersgrænse, og så har de simpelthen ikke haft mulighed for at fortsætte. Et medlem mener:»man taler om det grå guld! Det er noget vrøvl. Som offentligt ansat er man kun i vejen, når man når frem til den planlagte pensionsalder og ingen ønsker, at man fortsætter i jobbet«, skriver en mand i aldersgruppen år. Det skjulte pres i krogene Et andet problem kan være det indirekte pres, som nogle oplever, når de når en vis alder. Et medlem skriver:»når der var nedskæringer på min arbejdsplads, blev os over 60 år spurgt om, hvornår vi havde tænkt os at holde op. Der var mange, der følte sig presset til at gå på efterløn, da det ellers ville gå ud over yngre kolleger. Jeg valgte selv at gå som 64-årig, fordi jeg ikke synes, at det var en rar arbejdsplads mere. Jeg havde ellers regnet med at arbejde en del år endnu«fortæller en faglært kvinde i aldersgruppen år. Den form for indirekte aldersdiskrimination optræder ikke i statistikkerne, men det er noget, som mange seniorer oplever. Det kan godt være, at man på papiret kan fortsætte i sit job til, at man ikke gider mere, men det forventes alligevel, at man på et vist tidspunkt stopper og lader yngre kræfter tage over. Især i perioder med høj ungdomsarbejdsløshed. Nogle respondenter beskriver endda deres exit fra arbejdsmarkedet som et resultat af mobning fra ledelsens side. Skal de unge få lov? På Folkemødet på Bornholm spurgte Danske Seniorer:»Skal seniorerne vige, så der bliver plads til de unge på arbejdsmarkedet?«det spørgsmål har vi ikke stillet i vores lille spørgeskemaundersøgelse, men hvis man ser de indkomne kommentarer, er der en del, der mener, at det måske kunne være en god måde at løse noget af problemet med de mange unge ledige på.»jeg ELSKER ikke at arbejde. Giv arbejdet til de unge«, foreslår en faglært kvinde i aldersgruppen år.»i en tid, hvor der er arbejdsløshed overlad dog slagmarken, til de unge!«, supplerer en faglært kvinde i aldersgruppen år. For nogle giver det uden tvivl god mening at lade de unge tage over. 14 SENIORBLADET

15 Flere og flere ældre ønsker at bevare fodfæste på arbejdsmarkedet En enkelt svarperson kalder det endog egoisme, hvis en ældre, der har mulighed for at gå på efterløn eller pension, optager et job, som en ung person ellers kunne få. Fri til hvad? Men hvad skal man så, når man stopper med at arbejde? Flere respondenter har brugt spørgeskemaets kommentarfelt til at fortælle, hvor godt det er at arbejde frivilligt. Flere fremhæver, at man som»arbejdsfri«kan bruge sine kræfter på foreningsarbejde eller andet frivilligt arbejde. Og det er selvfølgelig den positive ting ved at stoppe med at arbejde lønnet. Så har man pludselig tid til forhåbentlig at få realiseret nogle af de mål og drømme, man kan have gået med i mange år. Mange tak til alle jer, der har besvaret spørgeskemaet. Kørekortsfri bil Kan leveres som EU45 km og som 25 km Invalideknallert som kan køres uden kørekort. Unik smidighed og lasteevne. * stærk 50 cc benzin motor * lang rækkevidde * varmeanlæg kan eftermonteres Findes i: Van, Cross, Pick Up, Top Unik driftsikkerhed. Bygget i stål og plade som i de gode gamle dage. Sidelmann / Kig efter logoet: som er din garanti for at køretøjet er godkendt efter danske regler. Bestil brochurer hos: TMP. Thomas Møller Pedersen ApS. Årnakke Nykøbing Mors. Tlf: AUGUST

16 HØJSKOLE FOR MODNE VOKSNE KORTE KURSER AF 1 UGES OG 14 DAGES VARIGHED Rude Strand SENIORHØJSKOLE Faglig forkælelse og oplevelse på Danmarks smukkest beliggende højskole Se mere på rudestrand.dk Rude Strand Seniorhøjskole Kystvejen Odder Tlf SENIORBLADET

17 Aktivitetskalender APRIL

18 Aktivitetskalender 18 SENIORBLADET

19 Aktivitetskalender APRIL

20 Aktivitetskalender 20 SENIORBLADET

SeniorBladet. Tema: Seniorers økonomi

SeniorBladet. Tema: Seniorers økonomi SeniorBladet Tema: Seniorers økonomi 1. årgang Nr. 2 september 2013 Indhold 02.13 Leder: Den gode nyhed Så fik vi en fattigdomsgrænse........................ 3 Er vi fattige? Hvordan står det til med pensionisternes

Læs mere

SeniorBladet DANSKE SENIORER 1. ÅRGANG NR. 3 OKTOBER 2013 MED HINANDEN - FOR HINANDEN

SeniorBladet DANSKE SENIORER 1. ÅRGANG NR. 3 OKTOBER 2013 MED HINANDEN - FOR HINANDEN SeniorBladet danske DANSKE SENIORER 1. ÅRGANG NR. 3 OKTOBER 2013 Seniorer MED HINANDEN - FOR HINANDEN INDHOLD 03.13 Leder: Støt andre det gavner dig selv Frivilligt arbejde kan forlænge dit liv....................

Læs mere

SeniorBladet. Digitalisering 2 DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2014 TEMA: MED HINANDEN - FOR HINANDEN

SeniorBladet. Digitalisering 2 DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2014 TEMA: MED HINANDEN - FOR HINANDEN SeniorBladet TEMA: Digitalisering 2 danske DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2014 Seniorer MED HINANDEN - FOR HINANDEN INDHOLD 02.14 Leder: Frivillige er elskede af alle Nye spilleregler skal hjælpe

Læs mere

SeniorBladet. Leder: Et skridt i den rigtige kørselsretning. Mød Gerda, en ildsjæl i lokalsamfundet. Kontaktannoncer hitter. Vind signerede bøger

SeniorBladet. Leder: Et skridt i den rigtige kørselsretning. Mød Gerda, en ildsjæl i lokalsamfundet. Kontaktannoncer hitter. Vind signerede bøger SeniorBladet DANSKE SENIORER 3. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2015 Leder: Et skridt i den rigtige kørselsretning Mød Gerda, en ildsjæl i lokalsamfundet Kontaktannoncer hitter Vind signerede bøger RUNDT I LANDET Der

Læs mere

SeniorBladet. Fremtidens plejehjem DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 7 OKTOBER 2014 MED HINANDEN - FOR HINANDEN

SeniorBladet. Fremtidens plejehjem DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 7 OKTOBER 2014 MED HINANDEN - FOR HINANDEN SeniorBladet Fremtidens plejehjem danske DANSKE SENIORER 2. ÅRGANG NR. 7 OKTOBER 2014 Seniorer MED HINANDEN - FOR HINANDEN INDHOLD 07.14 Leder: Teknologi kan skabe livskvalitet Danske Seniorer er åben

Læs mere

SeniorBladet TEMA. Vind cd er, bøger og teaterbilletter. Senior Film Café. I bus blandt bavianer og lemurer. Juniorer hjælper seniorer Her skræves der

SeniorBladet TEMA. Vind cd er, bøger og teaterbilletter. Senior Film Café. I bus blandt bavianer og lemurer. Juniorer hjælper seniorer Her skræves der SeniorBladet DANSKE SENIORER 3. ÅRGANG NR. 5 AUGUST 2015 TEMA Rette pille i rette mund til rette tid Vind cd er, bøger og teaterbilletter Senior Film Café I bus blandt bavianer og lemurer Juniorer hjælper

Læs mere

maj 2014 // nr. 2 Rådmanden der ikke interesserede sig for politik Aarhus kommune Tema Kom godt i gang med digitalisering og NemID

maj 2014 // nr. 2 Rådmanden der ikke interesserede sig for politik Aarhus kommune Tema Kom godt i gang med digitalisering og NemID maj 2014 // nr. 2 Aarhus kommune Rådmanden der ikke interesserede sig for politik Tema Kom godt i gang med digitalisering og NemID Hjemmeplejen aarhus Kommune altid I nærheden Hjemmeplejen aarhus Kommune

Læs mere

Christine Antorini. 34 Ældreråd. Ny stor sudoku. Jeg er helt pjattet med idéen om, at seniorerne støtter de unge i deres uddannelse.

Christine Antorini. 34 Ældreråd. Ny stor sudoku. Jeg er helt pjattet med idéen om, at seniorerne støtter de unge i deres uddannelse. FAGLIGE SENIORER Nr. 21 Forår 2014 Ny stor sudoku Vind 500 kroner Jeg er helt pjattet med idéen om, at seniorerne støtter de unge i deres uddannelse. Christine Antorini 18 Jytte Hilden Ældre har også drømme

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Aktiv aldring. Social Fokus. Flere veje, mange måder. Alder ingen hindring Gerda og Erik: Der skal ske noget

Aktiv aldring. Social Fokus. Flere veje, mange måder. Alder ingen hindring Gerda og Erik: Der skal ske noget Social Fokus ældre april 2012 Aktiv aldring Flere veje, mange måder Alder ingen hindring Gerda og Erik: Der skal ske noget Alle har ressourcer Ældre i Aarhus hjælper hinanden fra min stol Marianne Skov

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

marts 2015 // nr. 1 Tema: DEMENS Lisbet Dahl har været med til at nedbryde tabuer om demens Aarhus kommune

marts 2015 // nr. 1 Tema: DEMENS Lisbet Dahl har været med til at nedbryde tabuer om demens Aarhus kommune marts 2015 // nr. 1 Tema: DEMENS Lisbet Dahl har været med til at nedbryde tabuer om demens Aarhus kommune Hjemmeplejen aarhus Kommune altid I nærheden Hjemmeplejen aarhus Kommune tilbyder kompetent og

Læs mere

Bitterhed kan man ikke bruge til noget. 11 Ældreråd. 15 Tema. Henrik Sass Larsen ser tilbage på sit liv FAGLIGE SENIORER

Bitterhed kan man ikke bruge til noget. 11 Ældreråd. 15 Tema. Henrik Sass Larsen ser tilbage på sit liv FAGLIGE SENIORER FAGLIGE SENIORER Nr. 26 Maj 2015 Bitterhed kan man ikke bruge til noget Henrik Sass Larsen ser tilbage på sit liv 11 Ældreråd Medlemmerne klædt på til arbejdet 15 Tema Transport Din arv kan redde dyr Betænker

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

AT FLYTTE PÅ PLEJEHJEM

AT FLYTTE PÅ PLEJEHJEM AT FLYTTE PÅ PLEJEHJEM AT FLYTTE PÅ PLEJEHJEM et temahæfte udgivet af Dorthe Mariehjemmet Redaktion: Flemming Høj Jermiin Charlotte Bach Foto: Wouter van Dam Layout: www.double-u.dk Wouter van Dam Tryk:

Læs mere

SeniorProfil SeniorProfil. Velkomst

SeniorProfil SeniorProfil. Velkomst SeniorProfil EN PAPIRUDGAVE MED ALLE SPØRGSMÅLOG EKSPERTARTIKLER Velkomst Hvad vil du være, når du bliver stor? Som barn er det let at svare på. Verden ligger åben og tiden er uendelig. Nu er vi blevet

Læs mere

Bemmers jul. Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk KOPI

Bemmers jul. Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk KOPI h u sfo r bi nr. 12 december 2012 16. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Bemmers jul Sat på gaden og hjemløs Socialreformen, der blev væk + Jule X-ord og DUSADUKU

Læs mere

kr fa Hun ville være mor - det kostede hende jobbet SIDE 4 magasinet et værdifuldt valg Fruelund: Holdspil eller fnidder SIDE 12

kr fa Hun ville være mor - det kostede hende jobbet SIDE 4 magasinet et værdifuldt valg Fruelund: Holdspil eller fnidder SIDE 12 kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr 3. 2010 Fruelund: Holdspil eller fnidder SIDE 12 Få styr på ferien SIDE 22 Hun ville være mor - det kostede hende jobbet SIDE 4 Se efterårets program for din lokale

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Eva er ramt, Flemming slås Tema om aldersdiskrimination Repræsentantskabsmøde. Er din sag strandet? Sådan hjælper Hjernesagens

Eva er ramt, Flemming slås Tema om aldersdiskrimination Repræsentantskabsmøde. Er din sag strandet? Sådan hjælper Hjernesagens NR. 3 22. ÅRGANG JULI 2015 Eva er ramt, Flemming slås Tema om aldersdiskrimination Repræsentantskabsmøde 2015 Er din sag strandet? Sådan hjælper Hjernesagens rådgivere 2 Hjernesagen nr. 3 2015 Sommer i

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007 Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007 OUT sideren ser psykiatrien indefra Tema om: Når systemet gør dig syg - igen 2. del af temaet om sårbare sjæle i velfærdssamfundet

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

GODE KOLLEGER BETYDER ALT

GODE KOLLEGER BETYDER ALT 04 2014 f-f.dk FAKTORER DER SKRÆMMER EN MÅSKE KOMMENDE 9ARBEJDSGIVER FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER DITTE VIGSØ, GREAT PLACE TO WORK: Alle vinder på den gode arbejdsplads MEDLEMSTILBUD: 9 ud af 10 sparer

Læs mere

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet Når lyset bryder frem efter regnen. No. 2 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere