Redderen Nr. 7 September årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redderen Nr. 7 September 2013 36. årgang"

Transkript

1 Redderen Nr. 7 September årgang

2 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade Næstved Mobil Adresseændring kan foretages via hjemmesiden Redder.dk, eller ved henvendelse til redaktøren. Indhold Side 8 Side 14 Søren lagde kursen om Søren Madsens vægt og livsstil var nærmest livstruende for helbredet. Men med støtte og en stærk vilje har han fuldstændig ændret kurs. De brænder for HEMS For nylig startede tre paramedicinere på lægehelikopteren i Ringsted. Vi har fulgt deres uddannelse til flyvende paramedicinere. Journalist: Flemming Frederiksen Kyster (DJ) Langesøvej Fredericia Mobil Produktion: PE offset A/S, Varde Annoncesalg: Winnie Vagtborg, tlf: Side 17 Rivegilde i Aalborg Nordjyske reddere uddelte hug til forhandlingssekretær Palle Thirstrup i Aalborg på grund af nogle upopulære protokollater. Oplag: stk. - Redderen læses af reddere, brandmænd, ledere og andre medarbejdere i Falck koncernen, AMU-centre, tekniske skoler, hospitaler og politikere samt beredskabs- og forvaltningschefer. Tekst og billeder i Redderen og på redder.dk er copyright Reddernes Landsklub og må kun anvendes ud over privat øjemed med tilladelse fra redaktionen. Forsidefoto: Kenneth Meyer. ISSN nr Der er hjælp at hente hos 3F s juridiske sekretariat Gamle drenge har fået ny viden Søren har tabt kilo og vundet leveår... 8 Beskæftigelsesministeren sprang ud som røgdykker I skole som flyvende paramediciner Protokollater i fokus Nyhedsbrev fra RUS Faglærer fik Initiativpris BEMÆRK: Reportagerne fra traumekursus og Elevgames, som vi annoncerede i sidste nummer, bringes i Redderen nummer 8.

3 Nr. 7 September Leder På den nyligt afholdte 3F kongres i Aalborg, blev der igen i år kåret Årets Arbejdsplads - Falck fik prisen i Fælles for de 4 nominerede arbejdspladser var mange fællestræk. Blandt andet udtrykte de adspurgte medarbejdere, at frugtordningen var noget de satte meget stor pris på. Det andet var fællesskabet, på arbejdspladsen, samarbejdet med kollegaer og en åben dialog i virksomheden, herunder nem adgang til nærmeste leder. Det er i fællesskabet vi finder styrken. Det er nemt og knække en tændstik, men er der hundrede i et bundt er det meget svært. Sådan er det også med sammenhold i de organisationer der repræsentere redderne. Vi har kun kunnet løfte de opgaver vi har gjort med baggrund i det store fællesskab, dels med kolleger, men også med 3F og andre samarbejdspartnere. Nu bliver vores arbejdsplads Falck udfordret, fra flere sider. Der er nye udbud i gang og der er nye aktører på markedet. Heldigvis denne gang med en indgået overenskomst, men det kræver forandringer på arbejdspladsen, selvom vi ved godt at vi har det bedst i de vante rammer. RL har den holdning, at de nødvendige tilpasninger/ændringer i de allerede indgåede aftaler, da vi stadigvæk har den samme arbejdsplads med nogenlunde kendte rammer de tilpasninger bliver lavet, også selvom det gør lidt ondt på os alle. RL fortsætter samarbejdet med 3F, det er nemlig her indflydelsen på kollegaernes hverdag ligger. Det er bestemt ikke alt vi er enig om, men målet må der aldrig herske tvivl om, vi vil det samme: Så gode løn og arbejdsvilkår som muligt. Vi har konstateret, at nogle kollegaer er så utilfredse, at de overvejer en udmeldelse, såvel af 3F som RL. Det vil vi tage afstand fra. Man bruger heller ikke samme metode i ægteskabet, først skilsmisse og så dialog bagefter, for hvem skal man så tale med? Den holdning vil vi gerne kollegaerne tager til sig... Noter Har du en god historie? Fagbladet Redderen modtager gerne tips til historier eller emner, som vi kan tage op. Ambulanceområdet fylder af naturlige årsager en del i bladet. Men vi har et stærkt ønske om at afspejle hele reddergruppen i bladet, så ikke mindst kolleger fra assistance- og brandområdet opfordres til at komme med input. Henvendelse kan ske til redaktør Morten Andersen (se kontaktdata i kolofonen side 2). Husk at melde adresseændring Husk at melde adresseændring til Redderen, når du flytter, så du fortsat kan få bladet på din nye adresse. Manglende adresseændring giver forgæves arbejde, spildte portokroner og ærgrelse over, at bladet ikke dukker op. Reddere kan nemt foretage adresseændring på redder.dk under Medlemsservice, Adresseændring. Øvrige læsere kan også få rettet adressen gennem redder.dk. Vælg Kontakt os og Bladet Redderen. Redder Af Verden er en organisation for DIG, der brænder for internationalt hjælpearbejde. Bliv medlem af RAV, hvis du vil gøre en forskel! Se mere på Husk: Også VC-medarbejdere, ledere, autohjælpsfolk m.fl. er velkomne!

4 4 Redderen 36. årgang Advokat Else Præstegaard kan støtte op, hvis man havner i en sag i Patientombuddet. Der er hjælp at hente hos 3F s juridiske sekretariat Ud over arbejdsskadesager etc. kan 3F's juridiske afdeling også bistå ved eksempelvis sager i Patientombuddet. Af Flemming F. Kyster Det er ikke tilfældigt, at 3F blandt andet slår på den juridiske bistand, når man i annoncekampagner skal fremhæve medlemsfordelene. 3F s transportgruppe går nu aktivt ind i et samarbejde med den slagkraftige juridiske afdeling, som under ledelse af advokat Jena Juul Holm kæmper for medlemmernes rettigheder. Tungere sager For ambulanceredderne er det også betryggende at vide, at der er potentiel bistand at hente, hvis man skulle blive involveret i en sag i Patientombuddet (tidligere Patientklagenævnet). Det er i givet fald advokat Else Præstegaard, som deler sin tid mellem 3F og sin egen praksis, som kan træde ind i reddernes ringhjørne. Det er naturligvis mest i de tungere sager, hvor det kan være relevant at have en bisidder med ved bordet. Det kan være disciplinærsager, hvor der tales om manglende omhu/under faglig standard eller deciderede straffesager, hvor man kan blive sigtet for grov eller gentagen forsømmelse, forklarer Else Præstegaard. Har bistået sygeplejersker Tidligere har hun igennem sine 20 år som advokat bistået mange sygeplejersker i sager omhandlende utilsigtede hændelser og fejl. Det er samme regelsæt og samme procedure, det i givet fald handler om. - Min rolle er naturligvis at hjælpe, vejlede og støtte personen igennem sagen. Drejer det sig om en disciplinærsag, kan jeg blandt andet hjælpe med at formulere redegørelsen til Patientombuddet. Det har jeg prøvet mange gange, og jeg har en erfaring for, hvad der er vigtigt og relevant at få med. Taler vi straffesag, så kan jeg være bisidder ved afhøringer,

5 Nr. 7 September jeg kan sikre at al relevant information er kommet for en dag, og i det hele taget varetage vedkommendes interesser undervejs i straffesagen, fortæller Else Præstegaard. En lettelse Hun oplever, at det for mange er en stor lettelse at have en professionel rådgiver ved sin side. - Sådanne sager kan tage hårdt på folk. Det drejer sig om ens faglige stolthed, og ud over at man er ærekær, så er det jo også ens levebrød, det handler om. Men det beroliger folk at have en erfaren og kompetent bidsidder, som hjælper med at opnå en så god og fair afgørelse som muligt, konstaterer 3F-advokaten. Forløbet Hvis du har brug for juridisk bistand, skal du henvende dig til din tillidsmand, fællestillidsmand, eller din lokale 3F afdeling. Vi anbefaler, at du gør dette så tidligt i forløbet som muligt, da det giver den bedste mulighed for at hjælpe dig. Langt de fleste vagter er, som her, uden problemer, men i meget sjældne tilfælde indløber der klager fra patienter eller pårørende. Og så er det rart at have adgang til kompetent hjælp. (Arkivfoto). dapuc dansk præhospital uddannelsescenter Ring på tlf Kurser og efteruddannelse Aktuelle kurser: Konflikthåndtering Akutte patienter Traumekursus Psykiatriske patienter Ambulanceassistenter I og II Ambulancebehandlere I og II læs mere på dapuc.dk

6 6 Redderen 36. årgang Gamle drenge har fået ny viden Randers-reddere roser modulbaseret kursus, som også ikke-boglige kan få glæde af Af Flemming F. Kyster Det har krævet time efter time foran skærmen at blive eksamensklar, men det har været det hele værd, mener de to Randers-reddere.

7 Nr. 7 September Man kan ikke lære en gammel hund nye kunster, siges det. Men et par reddere i Randers har bevist, at ambulancefolk med mere end tyve år på bagen godt kan tilegne sig ny viden, også selv om de ikke har udpræget flair for det boglige. 49-årige Claus Christensen og 41-årige Per Laursen har været henholdsvis 26 og 23 år i Falck. Så de har masser af erfaring og føler sig også trygge ved, at de kan varetage arbejdet fuldt tilfredsstillende. Alligevel begyndte de for et par år siden at kigge efter kurser eller efteruddannelse, som kunne klæde dem endnu bedre på fagligt særligt i forhold til baggrundsviden om anatomi og fysiologi: - Vi bliver jo pustet lidt i nakken af de unge kolleger, som har en helt anden sundhedsfaglig bagage med end os med den gamle uddannelse. Og så har vi en lidt dum alder, hvor det bestemt ikke skader at opkvalificere sig i disse udbudstider, fortæller Claus Christensen om deres overvejelser. E-learning Efter lidt søgen faldt de over websiden hvor læge Kjeld Bruun-Jensen tilbyder modulbaseret e-learning (fjernundervisning på nettet). Målgruppen er blandt andet alternative behandlere, zoneterapeuter, massører, lægesekretærer med videre. Med støtte fra Uddannelsesfonden og med fuld opbakning fra stationsleder Jan Kjær Madsen tilmeldte Randersredderne sig et forløb med 200 lektioner i anatomi/fysiologi og 100 lektioner med sygdomslære. Hver lektion svarer cirka til en times studie, og hele forløbet varer omkring 16 måneder, komplet med eksaminer. Fungerer godt - Det fungerer super godt. Modulerne er delt logisk op, og der er små videoer og hundredvis af interaktive dias med billeder og lyd, som supplerer vores lærebøger. Efter hvert emne er der en interaktiv test, og man kan få hele pensum som lydfiler. Vi kalder for sjov Kjeld Bruun- Jensen for vores særlige ven, for vi har hørt på hans stemme så mange timer, griner Per Laursen. Han tilføjer, at lærebøgerne også er forfattet af Kjeld Bruun-Jensen, og at man kan skrive med lægen, hvis der er Skelettet døjer lidt med kæben, men for Claus Christensen og Per Laursen hænger det med anatomi og fysiologi bedre sammen efter kurset. emner, man ønsker at få uddybet eller forklaret. Forstår sammenhænge Også Claus Christensen er begejstret for systemet: - Da vi kom til Falck, var det jo mere håndværksmæssige kvaliteter, man ledte efter. Så for os, som ikke er så skrappe til at pløje igennem tykke bøger, er det en perfekt måde at lære på. Da jeg eksempelvis så den otte minutter lange video om lymfesystemet, forstod jeg pludselig, hvordan det hele fungerede og hang sammen. - Der er ikke noget i kurset, som man ikke kan læse sig til. Men vi var sikkert kun kommet 100 sider ind i den første bog, hvis vi bare var henvist til en stak bøger fra biblioteket, påpeger han. Snart eksamen Randers-redderne er så langt i anatomiog fysiologimodulet, at de skal til eksamen sidst i september. Og de føler begge, at de har opnået en helt anden platform at stå på fagligt. - Vi har en helt anden forståelse for baggrunde og sammenhænge, end vi havde før. Vi forstår bedre, hvorfor vi behandler, som vi gør, vi kan bedre gennemskue patienternes reaktioner, og vi er ikke længere lost i forhold til læge- og sygeplejerskesprog, beretter Per Laursen. Hans kollega tilføjer: - Vi har fået en større selvtillid og arbejdsglæde. Vi har fundet gnisten igen, og vi har fået mod på at lære endnu mere. Og hvor tanken om at blive paramediciner før var utænkelig, så vil vi ikke længere afvise, at vi turde tage den udfordring op, siger Claus Christensen. Brugt mange timer Selv om uddannelsen er mere tilgængelig end de fleste, så er Randers-redderne ikke kommet sovende til resultaterne. - Vi har vel i snit brugt 8-10 timer om ugen, og det er jo ikke timer, vi får noget for. Der har da været stunder, hvor vi har spurgt hinanden, hvorfor i alverden vi gik i gang, og hvor man hellere ville ud i solen end at sidde ved computeren. Så man skal være sikker på, det er noget man VIL, før man går i gang. Men for os har det så rigeligt været det hele værd, understreger Per Laursen. Uddannelsesfonden har bedt de to ambulancefolk om at evaluere kurset, og som det nok fremgår, så bliver der tale om en yderst positiv tilbagemelding. Håber på støtte Håbet er derfor, at fonden vil åbne for yderligere tilmeldinger til kurset. I al fald har en række kolleger på station Randers og på Djursland fulgt interesseret med i Claus Christensen og Per Laursens forløb, og flere har ytret ønske om at prøve kræfter med det endda også relativt nyuddannede. - Der skal ikke lyde et ondt ord om kurserne på eksempelvis DAPUC. Men de er efter min opfattelse mere lagt an på repetition end på at erhverve ny baggrundsviden. Begge dele er vigtigt, og det ene udelukker ikke det andet, mener Claus Christensen.

8 8 Redderen 36. årgang Søren Madsen kalder jobbet i den hektiske lufthavn for verdens bedste job. Han får masser af ros fra passagererne for sin hjælpsomhed, og så kan den "flytossede" 50-årige endda være tæt på fly og flybesætninger fra hele verden. Søren har tabt kilo og vundet leveår Med jernhård vilje og bred opbakning har Søren Madsen fra Falck i Københavns Lufthavn ændret en livstruende kurs Af Flemming F. Kyster Tidligere har der altid været fest og farver omkring 50-årige Søren Madsen det lægger han ikke skjul på. Han kunne konsumere øl i mængder, som ville slå de fleste andre omkuld. Og kosten var et tungt miks af fastfood, sovs, kager og nemme måltider. - Jeg har aldrig manglet noget. Og når jeg havde fri, så gav jeg den fuld gas, fortæller Søren Madsen, som i det hele taget er en mand med mange jern i ilden. Ved siden af jobbet hos Falck i Københavns Lufthavn har han hentet biler i udlandet for et stort biludlejningsfirma. Han er også rejsearrangør på hobbyplan og sikkerhedsmand på Langelandsfestivalen. Desuden har han skullet overkomme et dobbeltliv med to familier på samme tid med i alt 12 børn, hvoraf syv er bonusbørn. I overhalingsbanen Så der har været mange år i overhalingsbanen, og det begyndte for alvor at kræve sin pris for et par år siden. Vægten var over 130 kilo, og sundhedstilstanden især på grund af over-

9 Nr. 7 September vægten var til sidst så sløj, at Søren Madsen ofte var syg og ind i mellem indlagt. Han døjede med diabetes, et alarmerende højt kolesteroltal, forhøjet blodtryk og hjerteproblemer. Da en læge vurderede, at han højst havde to år at leve i, hvis han fortsatte i samme spor, gik alvoren virkelig op for ham. Brug for hjælp Det er adskillige tøjstørrelser, redderen er gået ned, og vægttabet og omlægningen i kost og livsstil har forbedret hans helbred markant. I den forbindelse retter Søren Madsen en stor tak til alle hos Falck i Københavns Lufthavn, familie, venner og ikke mindst lærere og nye venner på Ubberup Højskole. - Men det er svært, for ikke at sige umuligt, at komme ud af gamle vaner og mønstre helt alene. Jeg erkendte, at jeg havde hårdt brug for hjælp, og på nettet fandt jeg et 13 ugers ophold på Ubberup Højskole med fokus på kost, motion og livsstil, beretter Søren Madsen. Men han havde hverken pengene eller ferie/afspadsering til at rive 13 uger ud af kalenderen, så han lagde kortene på bordet over for stationsleder Birger Post, som ifølge redderen har været uforlignelig til at hjælpe og støtte igennem de svære perioder. Lån fra personaleforening Stationslederen tog Søren Madsens ønske meget alvorligt og etablerede kontakt til 3F/CF og Falcks Personaleforening. Førstnævnte hjalp blandt andet med at strikke en aftale sammen, så Søren Madsen kunne få det lange fravær til at hænge sammen arbejdstidsmæssigt, og personaleforeningen ydede et lån på de over kroner, kurset kostede (under forudsætning af, at Søren Madsen fuldførte det). - Alle har ydet en stor indsats for mig, og det er jeg meget taknemmelig for, fastslår Søren Madsen, som også fik en flot gestus fra kollegerne. De samlede 80 timer sammen til ham, så han ikke skulle arbejde nonstop i måneder for at indhente de 13 uger på højskole. Det lykkedes Og det lykkelige er, at alle anstrengelserne bar frugt. De 13 uger på Ubberup Højskole nær Kalundborg transformerede redderen til en slankere, sundere I Søren Madsens velmagtsdage var kampvægten over 140 kilo, og han sparede ikke sig selv for noget. Men det var helbredet, der betalte regningen. mand som vigtigst af alt havde fået ændret hele sit tankesæt og perspektiv på tilværelsen. Sund kost, timer på cykel i al slags vejr, nul alkohol alt sammen var det medvirkende til, at han gik fra 133 kilo til 111 kilo i løbet af de 13 uger. Og udviklingen er fortsat, så vægten i dag ligger under 95 kilo. Det hele værd Søren Madsen påstår ikke, at det har været en nem proces. Det har tværtimod til tider været en umenneskelig hård proces. Men belønningen har været så markant, at han ikke frygter et tilbagefald : - Mit blodsukker er gået fra 12,8 til 6,8. Mit blodtryk er normalt, og hjertet slår ikke ekstraslag mere. Jeg tager ingen piller, hvor jeg før måtte tage ni piller dagligt og jeg kan cykle 100 kilometer uden problemer, fortæller redderen med synlig og berettiget stolthed. Forandringen har været så stor, at Søren Madsen har måttet få taget nyt foto til sit id-kort i lufthavnen. Og mange gengangere blandt passagererne spørger Er du syg, hvis de ikke har set Søren Madsen i et stykke tid. Og svaret lyder naturligvis: Nej, tværtimod.

10 Redderen 36. årgang Med Danmark som afsæt får Falck global succes Falcks danske ledere arbejder i øjeblikket på livet løs for at gøre organisationen konkurrencedygtig på både pris og kvalitet forud for udbuddene af ambulancetjenesten i Danmarks fem regioner. Storbritannien 145 ansatte Tyskland 329 ansatte Belgien 227 ansatte Holland 250 ansatte Danmark Assistance Healthcare ansatte Norge Assistance Healthcare 362 ansatte Sverige Assistance Healthcare ansatte Est Ass 21 a I Falck er vi stolte over at være redningskorps i Danmark, og vil gøre alt for at bevare vores position, ikke mindst på ambulanceområdet, sådan at Falck kan bevare sine danske arbejdspladser. Det bliver hårdt arbejde, for politisk er der forskellige opfattelser i enkelte regioner af, hvordan ambulancetjenesten skal indrettes. Men ét er sikkert: Der ønskes mere konkurrence. Imens fortsætter Falck med at anvende sine danske kompetencer globalt. Falck har i dag aktiviteter i 36 lande fordelt på fem kontinenter. De tager alle udgangspunkt i de erfaringer, som Falck har opnået gennem sit samspil med de offentlige myndigheder i Danmark. Uden dette over 100-årige samarbejde var Falcks globale succes aldrig blevet til noget. Falck har medarbejdere i 36 lande USA ansatte Mexico 15 ansatte El Salvador 88 ansatte Panama 134 ansatte Der er sket meget, siden Sophus Falck oprettede sit redningskorps i København I dag hjælper knap Falckmedarbejdere mennesker over hele kloden. Her er et overblik over Falcks internationale aktiviteter. Men husk Falck bliver hele tiden større, så kortet kan snart se anderledes ud. Oktober 2013 Også derfor kæmper vi i Falck for at bevare vores stilling på ambulanceområdet i Danmark. Chile 39 ansatte På kortet herunder kan du se, hvilke aktiviteter Falck har rundt omkring i verden her i efteråret Ecuador 132 ansatte Columbia ansatte Venezuela 359 ansatte Trinidad 39 ansatte Uruguay ansatte Brasilien 183 ansatte Spanien 623 ansatte Nigeria Safety S 125 an Louis Illum Honoré, kommunikationsdirektør i Falck

11 Nr. 7 September land istance ansatte Business as usual duer ikke Finland Assistance 126 ansatte Tyrkiet 4 ansatte Azerbaijan 17 ansatte Kazakhstan 317 ansatte Hvert eneste år løfter mange millioner mennesker sig ud af fattigdom og bliver en del af en stadigt større middelklasse. Effekten af denne udvikling er den samme overalt på kloden. Når man får et hjem og permanent adgang til mad og vand, kommer der andre behov på banen, og et af de første er adgang til bedre sundhedsydelser. Rusland 15 ansatte Thailand 12 ansatte Vietnam 8 ansatte Men selv om dette behov er universelt, er der meget store forskelle på, hvordan lande og deres ledere generelt imødekommer behovet. Jeg har ofte undret mig over, hvorfor en service, der når alt kommer til alt er baseret på samme fundamentale menneskelige biologi, er så forskellig fra land til land. Det virker, som om at hvert eneste land har sin egen måde at løse sundhedsopgaver på. Dette er tilfældet med ambulancetjeneste, men også med alt fra praktiserende læger til hospitaler. Det evigt voksende behov for sundhedsydelser skaber naturligvis muligheder for Falck. Men det gør de nævnte forskelle faktisk også. Det er meget krævende for et selskab at have ambitioner om at sprede sig i hele verden med alle disse forskelle, fordi der kræves lokale løsninger overalt. Standardløsninger duer ikke. Business as usual duer ikke. I stedet skal der fokuseres på kompleksitet, lokal viden, tålmodighed og en speciel blanding af ydmyghed og mod og samtidig er det vigtigt at holde fast i sine kerneværdier og fokusere på det, man er god til. Ikke mange selskaber kan gøre dette så godt som Falck. Men det er nødvendigt at huske, at bare fordi vi er det eneste selskab, der er draget ud på denne globale rejse, betyder det ikke nødvendigvis, at vi altid får succes med det. ervices satte Slovakiet ansatte Polen Healthcare ansatte Rumænien 243 ansatte Forenede Arabiske Emirater 29 ansatte Indien 138 ansatte Sri Lanka 78 ansatte Malaysia 83 ansatte Singapore 10 ansatte Kompleksiteten ude i verden er vores ven. Men det er en ven, der udfordrer os hver eneste dag. Jakob Schmidt, direktør for Emergency Africa and Middle East

12 12 Redderen 36. årgang Mette Frederiksen med diplom er her flankeret af Tommy Kjær, Jakob Andersen og Mariah Nikole Petersen. Beskæftigelsesministeren sprang ud som røgdykker Mette Frederiksen fik information med hjem om sammenhængen mellem brandfolk og kræft Af Kenneth Jensen Fællesarbejdsmiljørepræsentant, Hovedstaden Foto: Kenneth Meyer I forbindelse med projekt brandmand og kræft er der blevet oprettet en arbejdsgruppe bestående af Brandfolkenes organisation (BO), 3F, Chaufførerne København, RFK København og RL. Vi arbejder i gruppen på at holde fokus på projektet, samt arbejder for at få indført en fair lovgivning for brandfolk der anerkender visse kræftformer som arbejdsbetingede lidelser som der er tilfældet i Canada, USA og Australien. Det har vist sig, at der er meget lidt viden om brandfolks arbejde i Arbejdstilsynet, Arbejdsskadestyrelsen og ikke mindst blandt vores politikere. Det måtte vi jo gøre noget ved. Alt gjort klar I forbindelse med flere møder, som blev afholdt mellem Tommy Kjær og Jacob Andersen og vores beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S), blev ministe-

13 Nr. 7 September ren inviteret til at se og opleve, hvad en røgdykker laver under indsats. MF tog imod tilbuddet og en dato blev sat. Tirsdag den 13. august 2013 mellem klokken og 18.00, blev dagen hvor vores modige beskæftigelsesminister skulle prøve at røgdykke. Selve øvelsen skulle foregå på Beredskabsstyrelsens skole i Hedehusene. Skolen havde med vanlig professionalisme gjort alt klar til øvelsen. Branddragter og apparater lå klar, sammen med masser af drikkevand og støvmasker. Der var fundet en ny ren branddragt i ministerens størrelse, og støvler og hjelm var også på plads. Hjælpere på Endvidere havde vi allieret os med Mariah Nikole Petersen, en frisk ung områderedder brand, som fra start af blev hægtet på ministeren for bl.a. at hjælpe med omklædning og som i øvrigt også gik med ind under øvelsen sammen med Hugo Hammel. De to skulle være lempehold for ministeren og i øvrigt træde til som sikkerhed under indsatsen, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Tre minutter i kom ministerbilen kørende ind på området i Hedehusene. Vi fik sagt pænt goddag til ministeren og efter aftale trak vi andre os lidt i baggrunden, mens der blev klædt om og gjort klar. 20 minutter efter ankomst var ministeren iklædt branddragt og stod med hjelmen under armen. lempehold på slangen (nr. 3 og 4, red). En instruktør fra Beredskabsstyrelsen var også med i huset hele tiden. Vi ville ikke have, at ministeren på noget tidspunkt skulle blive bange eller utryg ved situationen. Sikkerhed i top Der var også sørget for, at der stod en behandler i skikkelse af Poul Lørup Larsen (en tidligere brandmand ramt af cancer, red) klar med diverse udstyr, hvis uheldet skulle være ude. Det blev der dog ikke behov for, men det er bedre at være på den sikre side. Da der var blevet varmet godt op i huset gik ministeren og Tommy ind og startede deres indsats. Lige efter bogen, på knæ rundt om det ene anlagte bål, hen og slukke et andet bål af. Det kørte bare. Efter ca. en halv time var det overstået og de kom begge to ud i god behold og det samme gjorde Mariah og Hugo, som havde været inde og passe på ministeren. Godt gået At der havde været varmt kunne godt ses. Ministeren havde fået en klædelig rød farve i ansigtet, som dog hurtigt fortog sig, da hun kom ud i den friske luft. Udenfor blev der hurtigt delt vand ud og debatten gik i gang. Der blev naturligt nok taget en del billeder af ministeren undervejs. Det er jo ikke hver dag vi oplever at en minister deltager i en brandøvelse. Det at hun gjorde det, medførte meget stor respekt for ministeren. Alle gik rundt og talte om, at det var rigtig godt gået af hende. God debat Mens vi stod ude ved sprøjten, fik ministeren overrakt et diplom som røgdykker, som bevis på, at hun nu havde prøvet at røgdykke. Efterfølgende var det så bare at komme i bad og skifte til civilt, inden vi samledes i kantinen. Her kom snakken hurtigt i gang og ministeren gav sig god tid til at lytte og deltage i debatten, til trods for at hun skulle tilbage til folketinget og at hendes arbejdsdag først sluttede ved 22 tiden. Tak Herfra skal lyde stor tak til ministeren, fordi hun involverer sig i brandfolks arbejdsmiljø og samtidig vil jeg give udtryk for min store respekt fordi ministeren tog udfordringen op og kom ud til Hedehusene og fik et lille indblik i en brandmands arbejde. Også stor til Beredskabsstyrelsen i Hedehusene, som lagde lokaler og mandskab til ministerens røgdykningsøvelse. Det kørte bare i olie. Til sidst tak til alle, som gav en hånd med i forbindelse med øvelsen. Mandsopdækket Vi gik ned til brandhuset, hvor ministeren kunne se, hun skulle i indsats, før der blev tændt op. Alle i brandhuset fik en støvmaske på, så vi var beskyttet mod de partikler, der nødvendigvis er til stede i et brandhus. Mens der blev tændt op tre steder i brandhuset, blev ministeren ført ud for at få et lynkursus af Tommy Kjær i brugen af røgdykkerapparat. Mette Frederiksen tog det hele med ophøjet ro, men lidt sommerfugle kunne vi godt fornemme var til stede hos hende - det er der ikke noget at sige til. Ministeren var mandsopdækket Tommy Kjær og ministeren skulle være på strålerøret (nr. 1 og 2, red) og Hugo Hammel og Mariah Nikole Petersen som Der blev passet godt på ministeren, som fik stor anerkendelse for at deltage i brandøvelsen.

14 14 Redderen 36. årgang I skole som flyvende paramediciner Få et indblik i, hvad uddannelsen til besætningsmedlem på en lægehelikopter indebærer Af Flemming F. Kyster For tre paramedicinere i Falck var mandag den 2. september en dato, de havde set frem til med stor spænding og sikkert også med lidt sommerfugle i maven. Det var nemlig første dag i deres nye karriere som del af det team, som bemander lægehelikopteren i Ringsted. Det var også starten på den HEMSuddannelse (Helicopter Emergency Medical Services), som kræves for at være på et lægehelikopter-team. - Det er lidt lige som første dag i skolen, hvor man har rygsæk på og skuldrene oppe, lød det med et smil fra ledende paramediciner Tom Mikkelsen, da han om morgenen bød de nye kolleger velkommen på helikopterbasen i Ringsted. Fagligt og socialt Det er et meget sammentømret team, som Dennis Kræmmer Hansen, Jacob Lund og Lars Greve-Wilms træder ind i. Der har været minimal udskiftning blandt de paramedicinere, læger og piloter, som

15 Nr. 7 September har bemandet helikopteren siden starten i maj Så ud over de faglige kompetencer har vi ved samtalerne også kigget meget efter, hvem vi vurderede, der kunne indgå i holdet uden problemer, fastslog Tom Mikkelsen. Leif Wiuff, direktør i Falck DRF Luftambulance A/S, bød også den nye trio hjertelig velkommen. Herunder er det direktør Leif Wiuff, som byder paramedicinerne Lars Greve- Wilms, Dennis Kræmmer Hansen og Jacob Lund velkommen. På de to nederste billeder er det ledende paramediciner Tom Mikkelsen, som introducerer de nye kolleger til deres kommende arbejdsplads i luften. Natflyvning og udbud Hvis Leif Wiuff så en anelse træt ud, så var det ikke kun på grund af den tidlige køretur fra Jylland, fortalte han. Der er nemlig mange bolde i luften omkring helikopteren: Falck er i gang med at skifte samarbejdspartner fra årsskiftet fra tyske DRF til svenske Scandinavian Air Ambulance, som man indgår i et delt ejerskab med på det danske marked. Skiftet sker uden dramatik, men det giver naturligvis noget arbejde med nye ejerforhold og ny organisation Fra 2014 skal Ringsted-helikopteren også kunne flyve om natten (hvilket også er årsagen til, at mandskabet udvides). I den forbindelse erhverves en Eurocopter EC 145 fra de svenske samarbejdspartnere Fire konsortier kæmper om at skulle drive den sjællandske lægehelikopter fra oktober 2014 og seks år frem, så der er stor travlhed omkring deltagelsen i udbuddet. - Men jeg er sikker på, at vi står med en rigtig god mulighed for at vinde opgaven, fastslog Leif Wiuff, som har beskæftiget sig med flyvning i årtier, herunder mange år både i Forsvaret og inden for civil flyvning. Frisk flyvning Resten af ugen blev også primært afviklet på basen i Ringsted, hvor den nye trio fik diverse praktiske informationer, blev introduceret til resten af holdet, fik undervisning i de mediciner, som de flyvende paramedicinere har ekstra i kufferten. Der blev også tid til det, det hele handler om, nemlig flyvning i helikopteren. De tre kursister blev udfordret med en lidt mere frisk flyvestil, end man normalt praktiserer, men alle tog rutchebaneturene med et smil. Torsdag den 5. september var en både lang og spændende dag, hvor der var

16 16 Redderen 36. årgang simulationstræning hos DIMS på Herlev Hospital om formiddagen, højdetilvænning, selvtillids- og samarbejdstræning på Refshaleøen om eftermiddagen og undervisning på basen i Ringsted om aftenen og afslutningsvis en natøvelse, ligeledes i Ringsted. - Vi prøvede blandt andet at køre bil i komplet mørke med de natbriller, som vi kommer til at anvende ved natflyvninger. Det var en anderledes og sjov oplevelse, fortæller Jacob Lund med et smil. Træning i Esbjerg Uge to i uddannelsen foregik hos Falck Nutec træningscenter i Esbjerg. Det startede mandag med overlevelse til søs, hvor der i det store træningsbassin blandt andet blev simuleret en nødlanding en mørk, regnfuld og stormende nat. Siden fulgte teori og praktik omkring HUET (Helicopter Underwater Escape Training). Der blev øvet seks scenarier, blandt andet at kunne frigøre sig og finde ud af en helikopter under vand, og det handlede hele tiden om at træne dét at kunne bevare roen og omtanken selv i pressede situationer. Sidste dag handlede om brandslukning, hvor der blandt andet blev øvet forskellige angrebsmåder og slukningsmidler på Falck Nutecs helikopterskrog. Super spændende Så det var en træt, men tilfreds Jacob Lund, som inden en forlænget weekend vinkede forude gjorde status over de første etaper af uddannelsen. - Jamen det er bare svært at få armene ned. Det hele lever fuldt op til forventningerne og mere til. Det er super sjovt, spændende og tilfredsstillende at være med til det var det bedste, der kunne ske for mig arbejdsmæssigt, fastslår den 34-årige Slagelse-paramediciner. Han tilføjer, at der meget at leve op til. De nuværende kolleger på helikopteren er så dygtige, at det godt kan give lidt sved på panden. - Men det kommer med tiden. Jeg er stolt over, at jeg er blandt de få udvalgte til opgaven, og jeg vil gøre alt for at leve op til tilliden, understreger Jacob Lund. Efter redaktionens slutning gik forløbet videre med blandt andet radiotræning i Roskilde Lufthavn. Det vender vi tilbage til i næste nummer af Redderen.

17 Nr. 7 September Per Gren og Tommy Jensen, tillidsfolk i henholdsvis Hjørring og Frederikshavn, var blandt de mest kritiske røster på mødet i Aalborg. De følte ikke, at de fik svar på alle deres spørgsmål, og de finder stadig hele forløbet omkring protokollaternes tilblivelse besynderligt. De vil lige afvente udfaldet af 3F kongressen i Aalborg, inden de foretager sig yderligere. Men alle deres kolleger har deponeret deres udmeldelse af det store 3F ikke lokalafdelingen og de bliver effektueret, hvis ikke i forbundet lytter til de utilfredse røster, understregede de to tillidsfolk. Protokollater i fokus 3F s forhandlingssekretær forklarede sig over for cirka 80 utilfredse nordjyske reddere Af Flemming F. Kyster Hvis det ikke ligefrem var Palle alene i verden, så var det i al fald en forhandlingssekretær i modvind, som man kunne opleve hos 3F Aalborg den 12. september. De meget omdiskuterede protokollater, som medfører ændringer/forringelser i aftalerne omkring spisepauser, døgnvagt, tillidsmandsstruktur med mere, er ikke blevet taget godt imod ude på landkortet, og særligt i Nordjylland var utilfredsheden stor. Flere stationer havde afholdt reddermøder om sagen, og mange steder i landsdelen rumlede det med trusler om faglige udmeldelser. Det var i den kontekst, at Palle Thirstrup stillede op i løvens hule og med åben pande forsøgte at forklare sig og klinke skårene igennem det tre timer lange møde. Seks dage Debatten nåede at komme vidt omkring, men blandt de centrale diskussionsemner var landstillidsmandsmødet i Fredericia i juni, og hvad der blev sagt og ikke sagt dér. Protokollaterne blev nemlig underskrevet den 2. juli, altså blot seks dage efter mødet i Fredericia. Ingen af de nordjyske deltagere i Fredericia den 26. juni havde hørt Palle Thirstrup annoncere de forringelser, som altså blev underskrevet seks dage senere. Var protokollaterne allerede lavet, da der var landstillidsmandsmøde uden at man informerede om dem og hvor meget var RL involveret i processen?, lød spørgsmålene flere gange. Afsenders ansvar Forhandlingssekretæren forsikrede, at de IKKE var udarbejdet den 26. juni. Han mente også, han i Fredericia havde gjort det klart, at der ville komme tilpasninger for at ligestille Falck-overenskomsten med SOS og Responces overenskomst. - Men kommunikation er en svær ting. Og når budskabet ikke bliver opfattet, så er det jo afsenderen, der bærer ansvaret, erkendte forhandlingssekretæren.

18 18 Redderen 36. årgang tage med til stationen i Nørresundby for at forklare sig. Han nævnte, og beklagede, at RL ikke havde været med ind over i udformningen/forhandlingen af protokollaterne. Og at der havde været forglemmelser i udsendelsen af materialet til omverdenen. Men han understregede også, at han ikke var ene om at nikke til de upopulære ændringer, for forhandlingsudvalget bakkede op om dem. Fra flere deltagere lød det dog, at de havde mistet tilliden til forhandlingssekretæren. Blandt andre Lars Corfixen, tillidsmand i Nørresundby, spurgte, hvad han skulle sige til sine 60 kolleger, som havde mistet tiltroen til Palle Thirstrup. Dertil svarede forhandlingssekretæren, at han straks efter mødet var parat til at Tillidsfolk mødes Palle Thirstrup tilføjede, at han havde mødtes med forhandlingsudvalget, Jakob Andersen og RL s formand og næstformand for at rede trådene ud efterfølgende. Han har mødtes med RL-bestyrelsen, stillet op til mødet i Aalborg og stillet sig til rådighed, hvis andre ønsker at sætte ham i stævne. Desuden har han lagt op til, at han og Vagn Flink/RL kommer tilbage til det tætte parløb, som har været fremherskende tidligere til gavn for redderne. - Så jeg kan ikke se, at jeg kan gøre meget mere, lød det afsluttende fra forhandlingssekretæren, da viserne nærmede sig de tre timer. Deltagerne på mødet enedes om, at de nordjyske tillidsfolk på et tidspunkt (efter redaktionens slutning) sætter sig sammen og prøver at finde en fælles holdning i sagen. Svær prissætning Flere deltagere spurgte til en prissætning på de protokollater, der er blevet underskrevet. Hvad har man i kroner og øre givet afkald på den vej rundt? Men det er vanskeligt at prissætte elementer, som ikke direkte har med timeløn etc. at gøre, mente Palle Thistrup. Her erklærede RL-formand Vagn Flink sig enig: Hvordan prissætter man eksempelvis SIFU-princippet eller andre lignende faktorer? Spurgte man fire eksperter, hvad der skulle til for at gøre to forskellige overenskomster udgiftsneutrale over for hinanden, ville man få fire forskellige svar. Så man må komme det så tæt på, som man kan, og forhandle alt det hjem, man overhovedet kan, lød vurderingen. Sikret forholdene - Jeg har ikke noget at skjule, og jeg har ikke dårlig samvittighed. Vores mål var at sikre, at vi i al væsentlighed kunne bevare løn- og arbejdsforhold på dette område, selv hvis der kommer fire-fem nye spillere på banen og det er lykkedes. Men processen har ikke været god, det erkender jeg blankt, lød det fra forhandlingssekretæren.

19 Nr. 7 September 2013 Nyhedsbrev fra RUS 19 Præsentation af psykologprojektet Resultaterne af den psykologiske undersøgelse af ambulancereddernes håndtering af psykiske påvirkninger er nu ved at være klar til at blive præsenteret. Reddernes Udviklingssekretariat vil derfor invitere dig til at deltage i en af de to konferencer, hvor psykolog Pernille Blidsøe gennemgår de resultater hun er kommet frem til. Sæt derfor X i kalenderen d. 14. november i Århus og d. 15. november i København. Nærmere program for møderne kommer i starten af oktober på RedderNet og Facebook-Reddernes Udviklingssekretariat. Har du læse- og skrive vanskeligheder kontakt RUS Er du en af den million danskere der har svært ved at læse eller skrive? Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du har lyst til at fortælle om hvilke udfordringer det giver dig i dit job og din hverdag. Der er nemlig hjælp at hente. Må vi komme med dig på job? Har du lyst til at få Mikkel eller Grethe med på job? Vi vil meget gerne have lov til at komme med, så vi kan høre om dine udfordringer, idéer og meninger. Kontakt os på mail eller telefon. mobil mobil Der kan skabes muligheder for behandlere og paramedicinere i London Reddernes Udviklingssekretariat er i samarbejde med Flemming Jensen fra London Ambulanceservice i gang med at samle og oversætte materiale, så de danske uddannelser kan vurderes af det Britiske Health and Care Professions Council. Temamøde om UTH Det er menneskeligt at fejle Paramediciner Martin Rager fra region Sjælland, kontaktede i foråret Reddernes Udviklingssekretariat med en idé om et temamøde for ambulancereddere. Redderne har behov for mere viden om utilsigtede hændelser, sagde Martin. Derfor inviterede vi overlæge Jørgen Hansen fra Patientombuddet til at fortælle om det system, der ligger bag indrapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet. Jørgen startede mødet med at definere at en utilsigtet hændelse kort sagt er en fejl. Derefter slog han fast; det er menneskeligt at fejle, og hvis man aldrig laver en fejl, er det sgu nok fordi man laver for lidt. I 2012 modtog patientombuddet rapporter om utilsigtede hændelser. Man ved dog, at kun ca. 20% indrapporteres. Systemet med indrapportering af utilsigtede hændelser er lavet for at sundhedsvæsenet kan lære af sine egne fejl, og dermed optimere patientsikkerheden. Patientsikkerhed er fundamentet for kvalitet i behandlingen, så patienterne ikke oplever at blive fejlbehandlet. I 2001 gennemførte Thomas Schiøler fra DSI en undersøgelse, som viste at patienter i det danske sundhedsvæsen har en risiko på 5,3% for at blive udsat for en UTH, 9% af alle indlagte er belastet af en UTH og hver UTH giver i gennemsnit 7 ekstra sengedage. Det positive er, at 40% kan forebygges. Dette førte til, at Folketinget pr vedtog Lov om patientsikkerhed, der fastslår, at i forbindelse med UTH har sundhedspersonalet oplysningspligt, driftsherren har handlepligt og patientombuddet har formidlingspligt. Systemet er enestående i verden, da loven tydeligt siger, at indberetninger er fortrolige og ikke sanktionerende. Det står således eksplicit i loven, at arbejdsgiver, tilsynsmyndighed eller domstole IKKE må sanktionere på baggrund af indrapportering. Den samme beskyttelse gælder, hvis man indrapporterer en UTH man ikke selv er involveret i. Du kan se mere på

20 Afsender: Redderen, Ringstedgade 128, 4700 Næstved UMM ID-nr Faglærer fik Initiativpris Hvert andet år har Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød via sin fond mulighed for at uddele en initiativpris, der belønner en medarbejder med kroner for en særlig indsats for at udvikle og profilere skolen samt bidrage til at skabe korpsånd. Initiativprisen 2013 gik til tidligere Falckredder Maja Kirketerp Broløs, som siden 2011 har været ledende faglærer på redderuddannelsen. Den kombination har skabt stor anerkendelse inden for branchen, og det var en glad prismodtager, der som en ekstra cadeau, fik prisen overrakt af undervisningsminister Christine Antorini (S). Ministeren besøgte skolen og dens medarbejdere i en glædelig anledning, nemlig at økonomien er på vej tilbage mod sorte tal efter fire år med underskud. Anerkendelse Maja Broløs har stået i spidsen for at løfte redderuddannelsen til en succes, hvor kvaliteten er i højsædet og søgningen til uddannelsen er således fordoblet siden Modtager af initiativprisen 2013 Maja Kirketerp Broløs sammen med undervisningsminister Christine Antorini og direktør Inge Prip.

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang

Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang

Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang Redderen Nr. 1 januar 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Redderen Nr. 8 Oktober 2013 36. årgang

Redderen Nr. 8 Oktober 2013 36. årgang Redderen Nr. 8 Oktober 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Redderen Nr. 2 marts 2011 34. årgang

Redderen Nr. 2 marts 2011 34. årgang Redderen Nr. 2 marts 2011 34. årgang 2 Redderen 34. årgang Kolofon REDDERNES LANDSKLUB Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Redderen. Nr. 4 Maj 2014 37. årgang. Vi besøger Falck Teknik

Redderen. Nr. 4 Maj 2014 37. årgang. Vi besøger Falck Teknik Redderen Nr. 4 Maj 2014 37. årgang Vi besøger Falck Teknik 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Redderen Nr. 4 Maj 2013 36. årgang

Redderen Nr. 4 Maj 2013 36. årgang Redderen Nr. 4 Maj 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Nr. 2 Marts 2010 33. årgang

Nr. 2 Marts 2010 33. årgang Nr. 2 Marts 2010 33. årgang REDDERNES Indhold LANDSKLUB REDDEREN udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil... 20 76 17

Læs mere

Redderen Nr. 3 april 2011 34. årgang

Redderen Nr. 3 april 2011 34. årgang Redderen Nr. 3 april 2011 34. årgang 2 Redderen 34. årgang Kolofon REDDERNES LANDSKLUB Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Redderen. Nr. 3 April 2015 38. årgang

Redderen. Nr. 3 April 2015 38. årgang Redderen Nr. 3 April 2015 38. årgang Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil... 20 76 17 22

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Redderen Nr. 6 august 2012 35. årgang

Redderen Nr. 6 august 2012 35. årgang Redderen Nr. 6 august 2012 35. årgang 2 Redderen 35. årgang Kolofon REDDERNES LANDSKLUB Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang Redderen Nr. 3 April 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Nr. 3 April 2009 32. årgang

Nr. 3 April 2009 32. årgang Nr. 3 April 2009 32. årgang REDDEREN udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør & Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil... 20 76 17 22 E-mail: moa@falck.dk Adresseændr

Læs mere

Redderen Nr. 9 November 2013 36. årgang

Redderen Nr. 9 November 2013 36. årgang Redderen Nr. 9 November 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Redderen Nr. 5 juni 2012 35. årgang

Redderen Nr. 5 juni 2012 35. årgang Redderen Nr. 5 juni 2012 35. årgang 2 Redderen 35. årgang Kolofon REDDERNES LANDSKLUB Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere

Kastrup Nr. 2 Juli 2007

Kastrup Nr. 2 Juli 2007 Kastrup Nr. 2 Juli 2007 Følg med Stig Gellert fra Brand & Redning på en 24-timers vagt, som bringer ham i nærkontakt med en mand med en formodet blodprop, en anden med et krampeanfald, baneinspektion og

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Næste station NNIT. hårdtslående NNIT er 26 EMA. Nye DSB-kolleger taler ud. 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk

Næste station NNIT. hårdtslående NNIT er 26 EMA. Nye DSB-kolleger taler ud. 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk NTERFACE NNIT MEDARBEjDERBlAD I Nr. 18 I SEPTEMBER 2012 22 Næste station NNIT Nye DSB-kolleger taler ud 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk hårdtslående NNIT er 26 Claus er verdensmester

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere