dfaldskrav Spartlede overflader Mål og tolerancer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dfaldskrav Spartlede overflader Mål og tolerancer"

Transkript

1 U Aquapanel bolig og kontor Afsætning af mål og tolerancer Vær opmærksom på, hvorvidt de enkelte bygningsdele skal være i lod eller vage. Afsætning af lodrette og vandrette mål må ikke afvige med tolerancer på mere end +/ 3 mm. Kravene til planhedstolerancer for overflader på vægge og lofter. Underlag Overflader på stål underlag Overflader på træ underlag Lempet klasse Normal klasse Skærpet klasse Høj klasse Q1 Q2 Q3 Q4 +/ 5 mm +/ 3 mm +/ 2 mm +/ 2 mm +/ 8 mm +/ 5 mm +/ 3 mm Hvis ikke andet er nævnt i udbudsmaterialet, arbejdes der efter normal klasse. Vejledende tørretider spartelmasser Generelle tørretider for lufttørrende spartelmasser er normalt omkring 24 timer, men afhænger af temperatur og luftfugtighed. Skemaet viser, hvor lang tørretiden er i timer ved forskellige fugtforhold. Undgå de tørretider der er angivet i de røde felter. dfaldskrav Spartlede overflader Mål og tolerancer Optimal rumklima for spartling er C, luftfugtighed 40 60% RF og normal udluftning. Relativ luftfugtighed Undgå de tørretider der er angivet i de røde felter. Temperatur C % 26 T 18 T 12 T 9 T 40% 29 T 20 T 14 T 10 T 50% 36 T 24 T 17 T 12 T 60% 42 T 29 T 20 T 14 T 70% 54 T 38 T 26 T 19 T 80% 78 T 54 T 38 T 27 T Den generelle tørretid for spartelmasser er ca. 24 timer. Denne kan dog variere alt efter temperatur og luftfugtighed. Spartlinger i forsænkede langkanter skal være i niveau med øvrige flader. Gipsplader med rette eller skårne kanter har samme tykkelse over hele pladen. Det bevirker, at spartelsamlingen giver en lille forhøjning på overfladen. Forhøjningen sløres ved at foretage en bredere efterspartling på mindst 450 mm. En mindre blød forhøjning må forventes set i sidelys. Bemærkning: Fuldspartling anvendes for at give en glat og jævn struktur og ikke for at udjævne ind og udadgående bløde buler. Spartlinger af søm og skruehuller skal være i niveau med gipspladens overflade. Fuger skal være malbare og i niveau med øvrige flader. Slibningen skal være foretaget uden oprivninger og grove ridser i gipspladekartonen. Fladerne skal efter endt spartling fremstå med en glat, udfyldt flade eller med en glat, jævn flade afhængig af det foreskrevne udfald. Spartling og overfladebehandling Det er ikke muligt udelukkende med spartling henover pladesamlinger og stød at opnå en fuldstændig ensartet og plan overflade, hvor der ikke vil være en vis skyggevirkning ved strejflys. Ekstra brede spartlinger ved samlinger, overfladebehandling med glasfilt og/eller anvendelsen af en malingstype med lav glansgrad vil nedsætte skyggevirkninger. Målemetode Hvis tolerancekravet eksempelvis er fastsat til max. 3 mm for den færdigbehandlede overflade, kontrolleres overfladen med en 2 m lang retholt med 20 mm høje bolte i hver ende. Afvigelserne måles fra retholt og ind på overfladen. Alle målene fra retholt og ind til overfladen skal ligge mellem 23 mm og 17 mm. 8_ 9

2 S Spartling af forsænkede pladekanter Pres et godt lag spartel ind over samlingen og ind imellem gipspladerne. Ilæg Knauf Danogips papirstrimmel i den våde spartelmasse. Papirstrimlen skal ikke fugtes før montagen. Der skal bruges så meget spartelmasse, at der ikke kommer luftblærer under papirstrimlen Første spartellag 2 Ilægning af papirstrimmel. Tørring 3 Andet spartellag. Tørring 4 Slutspartling afhængig af udfaldskrav Spartlingen udføres over en bredde på mindst 300 mm. For at opnå en overflade svarende til Q4 skal der anvendes gipsplader, hvor alle 4 kanter er forsænkede. Desuden skal hele overfladen fuldspartles med en lagtykkelse på mindst 1 mm. partelprincip Spartlede overflader Forsænkede og affasede pladekanter Spartling af gipsplader Spartling udføres jf. spartelprincipper side 11, hvilket svarer til kvalitetsniveau Q2Q3. Hvis pladekanterne er skårne, er der specielle krav til affasning og bredere spartling jf. vejledning her på siden. Første spartellag Pres et godt lag spartel ind over samlingen og ind imellem gipspladerne. Ilæg Knauf Danogips papirstrimmel i den våde spartelmasse. Papirstrimlen skal ikke fugtes før montagen. Der skal bruges så meget spartelmasse, at der ikke kommer luftblærer under papirstrimlen. Skruehoveder Samtidig med at pladesam lin ger ne spartles første gang, spartles over skruehovederne. Andet spartellag Når første spartellag med papirstrimlen er gennemtør, og eventuelle ujævnheder er slebet bort, spart les anden gang. Forsænkningen fyldes op. Skruehovederne spartles også anden gang. Færdigspartling Der anvendes en bred spartel og én af Knauf Danogips Finish spartelmasser eller universalspartelmasser. Om nødvendigt spart les også en sidste gang over skruehoved erne. Slibning Når spartel mas sen er tør, slibes de spartlede områder med fint sandpapir. Spartelbredde mindst 300 mm Spartling af skårne og affasede pladekanter Pladesamlinger med skårne, fasede kanter skal grundes eller opfugtes før spartling for at forhindre kantrejsning og indtrængning af fugt fra spartelmassen. Gipsplader med rette eller skårne kanter har samme tykkelse over hele pladen. Det bevirker, at spartelsamlingen giver en lille forhøjning på overfladen. Denne forhøjning udjævnes ved at foretage en bredere efterspartling. En spartelbredde på 450 mm anbefales for at give et tilfredsstillende resultat. Der må dog forventes en vis synlighed af den færdigspartlede samling ved lysindfald. Spartelbredde mindst 450 mm 1,5 4 mm For at sikre fuld udfyldning af samlingen skal pladerne være monteret med en afstand på 1,5 4 mm, og pladekanterne være affaset. Er dette ikke gjort i monteringsfasen, må det efterfølgende udføres med en skarp kniv. Er der placeret dampspærre bag gipspladen, må denne ikke blive beskadiget. Hvis gipspladerne ikke har forsænkede kanter skal pladerne affases inden spartling med en skarp kniv. Pas på ikke at beskadige evt. dampspærre. 10_ 11

3 K Multiflextape Multiflex er en papirtape med stålindlæg til beskyttelse af udadgående hjørner i variable vinkler. Kantskinner til beskyttelse af pladekanter Kantskinnerne monteres af tømrer. Kantskinnerne spartles. Hjørnebeskytter til 90º hjørner Hjørnebeskytteren fastgøres pr. c/c 150 mm med en Clinch on. Øvrige spartelskinner Vi har et bredt udvalg af spartelaskinner i PVC, fiberforstærket og aluminium. Se også side 48. antskinner Spartlede overflader Spartelskinner Corner Flex Tape spartelskinne er en skinne, som er formbar i mange vinkler. Kan anvendes i hjørner og bues både indad og udad. Kantskinner af stål Kantskinner af forzinket stål er beregnet til at beskytte gipspladekanter, der skal fremstå med åbne fuger, eller hvor der skal fuges. Ved hjørner skal kantskinnerne skæres i gæring. Kantskinnerne monteres af tømrer. Kantskinnerne spartles. Hjørnebeskyttere til udv. 90 hjørner Hjørnebeskytteren fastgøres pr. c/c 150 mm med en Clinch on. Hjørnebeskytteren giver en forhøjning på 2 mm i forhold til gipspladeoverfladen. Denne forhøjning sløres ved spartling i en bredde på op til 600 mm. Multiflex papirstrimmel med stålindlæg Multiflex er en papirtape med stålindlæg til beskyttelse af udadgående hjørner i variable vinkler. Alle former for papirstrimmel der opsættes i spartelmasse monteres af maleren og spartles i en bredde på op til 300 mm. Tapen opsættes med stålarmeringen ind mod pladerne og papiret udvendig. Tapen fastgøres med spartelmasse ligesom andre typer spartelstrimler. Hjørner Forsænkede gipspladekanter bør ikke forekomme i udadgående og indadgående hjørner, vindueslysninger, overgange mellem loft/væg. Hjørneprofil PVC Genius Profil til udadgående Rund kant Variabelt PVC hjørneprofil med nylon net Til udadgående Hjørneprofil PVC Perfekt Profil til udadgående Lige kant Hjørneprofil PVC med net Til udadgående hjørner Indv. hjørneprofil PVC 70º 135º Fleksibel profil til indadgående hjørner Hjørneprofil Aluminium Profil til udadgående Rundbueprofil PVC Perfekt Profil til buer etc. Tapetkantprofil PVC Profil til lige kanter på hjørner 12_ 13

4 H Papirstrimlen foldes ved anvendelse i Papirstrimlen skal ikke fugtes før montage. Fold papirstrimlen langs den markerede centerlinie. Inden montagen bredes papirstrimlen ud. Små bevægelser optages i hjørner jørner Ind og udadgående hjørner Principper til det rigtige resultat Hjørnespartel Ved vinkler større eller mindre en 90º forstærkes hjørnerne med Multiflextape, som er en papirstrimmel med en kerne af to metalbånd. Metalbåndene vendes ind imod gipspladen. Hjørner kan forstærkes med enten multiflextape eller PVC plastskinner med variable Indadgående hjørner For at opnå en optimal holdbarhed skal indadgående hjørner og overgang mellem gipsloft og gipsvæg armeres med papirstrimmel som almindelige gipspladesamlinger. Ved brug af akrylfugemasser i hjørner kan der ikke forventes en optimal holdbarhed. Papirstrimlen skal lægges i den våde spartelmasse. Papirstrimlen skal ikke fugtes før montage. Fold papirstrimlen langs den markerede centerlinie. Inden montagen bredes papirstrimlen ud. Når spartelmassen er gennemtør, spartles anden og tredie gang med Knauf Danogips spartelmasser jf. udfaldskrav. Udadgående hjørner På 90º udadgående hjørner monteres en hjørnebeskytter (hvis det er i plast er det malerarbejde). Hjørnet spartles i en bredde på op til 600 mm. Hjørnebeskytteren spartles af to eller tre gange. Der spartles fra hver side af hjørnet med anlæg mod hjørne beskytterens vulst. Ved vinkler større eller mindre en 90º forstærkes hjørnerne med Multiflextape. Metalbåndene sikrer, at montagen kan finde sted uanset vinklen på det udadgående hjørne. Denne type monteres i spartelprocessen. Der spartles i en bredde på op til 600 mm. Metalbåndene skal vende ind mod gipspladerne. På forsiden spartles som ved hjørne med hjørnebeskyttere. a : Papirstrimmel b : Multiflextape/Corner Flex tape a Multiflextape/Corner Flex tape påb sæt tes af maler eller spartelentreprenør. Der kan også anvendes PVC spartelskinner med variable Se side _ 15

5 A afslutninger Afslutninger Hvor gipspladekonstruktioner skal afsluttes mod andre bygningsdele, udføres fuger med papirstrimmel og spartelmasse eller malerfuge. Med papirstrimmel Papirstrimlen fastgøres i Knauf Danogips spartelmasse og stødes ind mod den tilstødende bygningsdel. Spartelmasse samt papirstrimmel Når spartelmassen er gennemtør, spartles anden gang med Finish eller universalspartelmasse. Dette giver en veldefineret, fin revne mellem de to bygningsdele. Afslutninger og buede flader Høj finish flot resultat Buede hjørner og flader Buede gipskonstruktioner spartles på samme måde som almindelige gipskonstruktioner. Dog må der påregnes ekstra tid til såvel spartling som slibning. Selve spartlingen udføres med en blød gummispartel eller en blød plastspartel. For bedre finish findes specielle spartelskinner. Se side 48. Reparation Mindre huller eller oprivninger i gipsplader kan i de fleste tilfælde repareres med spartelmasse. Bortskær evt. løs karton og gips, udfyld med spartelmasse. Når dette er tørt, spartles på normal vis. Er der tale om lidt større huller, kan reparationen udføres ved at indsætte en trekant udskåret af en gipsplade med skrå snitflader. Omkring det beskadigede område udskæres et tilsvarende areal. Reparationstrekanten fastklæbes i hullet med Knauf Danogips spartelmasse. Herefter overspartles på normal vis. Ved store skader vil det være nødvendigt at udskifte det beskadigede område med nye plader. Overfladebehandling Inden endelig overfladebehandling bør overfladerne grundes med en plastgrunder (microdispers) eller en vandig alkydgrunder. I Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK) findes udførlige beskrivelser til overfladebehandling af gipsplader. Med malerfuge Malerfuge udføres af malerentreprenøren og skal kun ses som en æstetisk behandling. Malerfugen kan ikke erstatte en lydfuge. Lydfuge (TØ) Malerfuge (MA) Med fugemasse Hvor der ønskes åbne fuger eller fuger med elastisk fugemasse, afsluttes med kantskinner, der spartles på samme måde som ved Hjørnebeskyttere. Eksempel på fugning mod dørkarme, vindues partier eller lignende. Eksempel på bevægelsesfuge. Buede konstruktioner spartles på samme måde som alm. gipspladekonstruktioner. Dog skal der påregnes ekstra tid til såvel spartling som slibning. 16_ 17

6 Spartelnøgle Spartelnøgle Knauf Danogips Spartelnøgle Spartelprodukt Easy Filler Light Hand Easy Filler Light Tool Grund Færdigoprørte universalspartelmasser Easy Filler Sand 30 Uniflott Vådrum Vægge og lofter Spec. Gipspuds Reparation Knauf Rotband Pulver til oprøring Knauf MultiFinish Pulver til oprøring Easy Filler Sand 60 Type Finish Readygips Gips Akustiklofter1 Varmvæg/ Isoleringsvæg2 Overflade Fibergips Vægge og lofter Kvalitetsgaranti i byggeri Knauf Danogips enkelte systemer er afstemt efter hinanden og de fleste kan anvendes både til nybyg, renovering og tilbyg. Når du vælger en samlet løsning fra Knauf Danogips får du samtidig kvalitetsgaranti i dit byggeri. Spartelnøglen her på siden giver et hurtigt og nemt overblik over, hvilke produkter vi anbefaler at anvende hvor. Her er samtidig oplysninger om tørretid, lagtykkelse etc. Lagtykkelser De angivne lagtykkelser relaterer til fuldspartling af overflader og ikke spartelsamlinger. Produktdatablade En grundig vejledning i brug af de enkelte produkter kan findes på hvor produktdatablade for alle produkterne kan downloades. Puds Vægge og lofter Beton Vægge og lofter Produktet kan ikke anvendes. Øvrigt Hvilke lag (samlinger) Bearbejdningstid Forklaring til smileys Produktet kan anvendes. Produktet kan anvendes under specielle forud sætninger. 1. og 2. lag 2. og 3. lag Reparation og puds Reparation og puds ca. 45 min. ca. 45 min. ca. 60 min. ca. 40 min. ca. 60 min. Anvendes i bazooka Emballagestørrelse 10, 20 og 25 kg 10 ltr. 15 ltr. 20 kg 20 kg 5 og 25 kg 9 kg 9 kg 10, 25 kg 10 kg Klargøring inden brug Gennemrøres før brug Gennemrøres før brug Gennemrøres før brug Noter 1 Afhænging af kantudformning (rette eller forsænkede kanter). Se side 26 33, hvor spartling af perforerede akustikplader til vægge og lofter beskrives. 2 Knauf Uniflott kan anvendes uden brug af papirstrimmel ved Varmvæg/Isoleringsvæg. 3 Afhængig af lagtykkelse for Rotband og MultiFinish 18 _ 19

7 System Spartelmasser Uniflott Green Line System Easy Filler Flere varianter af høj kvalitet Easy Filler Light Hand og Tool Easy Filler Light serien er to færdigoprørte universalspartelmasser, der anvendes til fuldspartling og spartling af gipspladesamlinger sammen med papirstrimmel. Produkterne kan anvendes til alle lag og giver et professionelt slutresultat. Easy Filler Light er hurtigt at påføre, nem at bearbejde og har en god vedhæftning. Vi har to varianter Hand til håndspartling og Tool til maskinspartling. Easy Filler Sand 30 og 60 Nogle gange skal det gå stærkt, hvis projektet fx skal afleveres inden for en bestemt tidshorisont. Til sådanne situationer anbefaler vi Easy Filler Sand, som fås i hhv. 30 og 60 min. Easy Filler Sand er et gipsbaseret spartelpulver, klar til blanding, og med en hurtig tørretid. Kan anvendes både som grund og finish spartelmasse sammen med papirstrimmel. Easy Filler Sand 30 og 60 Hvis det skal gå hurtigt Fordele Tidsbesparende pga. kort tørretid Pulverspartel Ergonomisk posestørrelse, 9 kg Easy Sand 30: Bearbejdningstid ca. ½ time Easy Sand 60: Bearbejdningstid ca. 1 time Easy Filler Light Hand og Tool Færdigoprørte universalspartelmasser Fordele Hurtig at påføre Nem at bearbejde God vedhæftning Let at slibe To varianter én til håndspartling og én til maskinspartling 20_ 21

8 P Spartelmasser ulver Kvalitetsspartelmasser til oprøring Pulverspartelmasser, reparation og puds Knauf Multi Finish Reparationsspartelmasse Knauf MultiFinish gipsspartelmasse anvendes til spartling af indvendige ru og ujævne overflader samt revner og huller. Anvendes desuden til pudsning af overflader som gipsplader, beton og puds. Knauf MultiFinish egner sig også til fremstilling af eventuelt indfarvede, dekorative overflader. Papirstrimmel anvendes til første spartellag og limer gipspladerne sammen med spartelmassen. Knauf Rotband Håndgipspuds Knauf Rotband er efter blanding med vand en brugsfærdig, smidig og klæbende gipsmasse. Til etlags håndpudsning indvendigt af alle boligens vægge og lofter. Kan også anvendes til udspartling af større huller og andre større reparationsarbejder samt til opklæbning af gipsplader se Pudsen har en særdeles høj klæbeevne og kan påføres i ét lag fra 5 til 50 mm. Til rum med normal luftfugtighed, inklusive boligens køkken og badeværelse. Knauf Rotband kan også anvendes til pudsning af lofter Grund og Finish Den sidste finish gør en forskel Systemet Grund og Finish er to af vores kvalitetsspartelmasser, som vi har haft i sortimentet i mange år. Knauf Danogips Grund anvendes til første lag spartling, hvor papirstrimlen fastgøres. Kan også anvendes til andet lag spartling. Knauf Danogips Finish anvendes primært til tredie lag spartling, men kan også anvendes til andet lag spartling. Produkterne er nemme at påføre og lette at slibe. Giver et perfekt resultat. Begge produkter er velegnet til maskinspartling. Ved at anvende Knauf Danogips gipsplader i kombination med vores spartelprodukter, kan du forme og designe vægge og lofter, som du selv ønsker. Ligeledes opnår du sikkerhed for den samlede konstruktion. Vi sætter ikke begrænsninger, men åbner nye muligheder for arkitektonisk frihed. 22_ 23

9 R Spartelmasser eadygips Færdigoprørt universalspartelmasse Til både fibergips og gipsplader Knauf Readygips er en smidig, færdigoprørt gipsspartelmasse, som både kan anvendes til spartling af fibergipsplader og gipsplader. Brug Readygips til spartling og fuldspartling af indvendige vægge og lofter. Glatte lofter Til det afsluttende lag gipsplader anbefaler vi vores Plan4 Board med 4 forsænkede kanter. Dette forbedrer overfladefinishen. Spartling af fibergips Knauf Readygips kan anvendes til spartling af fibergips. Ved spartling af fibergipsplader med rette kanter skal der ikke anvendes papirstrimmel. Sammenlimet samling <1 mm, det overskydende materiale skal fjernes Finspartling med Knauf Readygips spartelmasse I Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK) findes udførlige beskrivelser til overfladebehandling af fibergipsplader. Spartling af gipsplader Knauf Readygips kan ligeledes anvendes til gipsplader. Brug Readygips til spartling og fuldspartling af indvendige vægge og lofter. Readygips kan anvendes til alle spartellag. Ved avendelse af Readygips til gipsplader, skal der ilægges papirstrimmel til forsænkede og skårne gipspladekanter. Se mere under spartelprincipper. Hvis der ønskes en helt glat og jævn overflade eller Q4 skal der fuldspartles og sidste pladelag skal være en Plan4 Board med fire forsænkede kanter. I Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK) findes udførlige beskrivelser til overfladebehandling af gipsplader. 1 1 Første spartellag 2 Ilægning af papirstrimmel Tørring 3 Andet spartellag Tørring 4 Færdigspartling _ 25

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel

3.7.7. Projektering / Komplettering til konstruktioner / Spartling. Spartling. Gyproc Spartelsystem. Papirstrimmel Gyproc Spartelsystem Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der altid forekomme samlinger. Dels mellem de enkelte gipsplader og dels mellem de enkelte bygningsdele. Papirstrimmel af gipsplader har 2 formål:

Læs mere

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge 2.0 08/2012 FORDELE VED GIPS Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber. Gipsplader kan umiddelbart

Læs mere

Udnyt tagetagen. Knauf Danogips Gør det selv 4.0 07/2008

Udnyt tagetagen. Knauf Danogips Gør det selv 4.0 07/2008 Udnyt tagetagen Knauf Danogips Gør det selv 4.0 07/2008 Fordele med gips Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber. Gipsplader er billige, nemme at bearbejde og kræver

Læs mere

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Hvorfor vælge FERMACELL fibergips Stil krav til din gipsvæg! Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner FERMACELL fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt

Læs mere

Til spændende detaljer inde

Til spændende detaljer inde Knauf Pudskompentencer Til spændende detaljer inde Knauf Pudskompetencer, inde 04/2014 G Systemgaranti i dit byggeri Professionel rådgivning Tidsbesparende løsninger Optimalt, indeklima Hånd og maskinpuds

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Nye glatte lofter. Knauf Danogips Gør det selv 3.0 03/2008

Nye glatte lofter. Knauf Danogips Gør det selv 3.0 03/2008 Nye glatte lofter Knauf Danogips Gør det selv 3.0 03/2008 Fordele med gips Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber. Gipsplader er billige, nemme at bearbejde og

Læs mere

Gyptone BIG system Monteringsvejledning

Gyptone BIG system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsakustiklofter med stor designværdi, da der ikke forekommer synlige samlinger. Gyptone BIG kan anvendes i mange forskellige

Læs mere

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknik Produktbeskrivelse er en unik løsning som forener design og akustisk regulering. er et buet loft monteret på stål-skinnesystem, som derved ikke har nogle synlige samlinger.

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2009 Marts 2009 4. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98 Side 1 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum MONTERING Produkt Generelt BR-95 og BR-S 98 Valg af produkter foretages

Læs mere

Knauf Spartelprincippper

Knauf Spartelprincippper Knauf Spartelprincippper Spartling af glatte og perforerede gipsplader Vi gør byggeri let Innovative spartelsystemer Vi arbejder konstant på at udvikle vores spartelprodukter, så de til stadighed opfylder

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ Tegnforklaring: B C Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

Montage. Gipskartonplader Montage. Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade.

Montage. Gipskartonplader Montage. Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. Montage Profiler til stålskelet De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. MSKP og MSK Vægskinne udgør lofternes afgrænsning til andre bygningsdele. Type MSKP er

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLING AF TRÆ MONTGEVEJLEDNING - FORSKLLING F TRÆ Tegnforklaring: Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

VIDSTE DU, AT. 22 % af gipsmassen er vand, som er bundet til gipskrystallet, og som giver gipspladerne de brandbeskyttende egenskaber?

VIDSTE DU, AT. 22 % af gipsmassen er vand, som er bundet til gipskrystallet, og som giver gipspladerne de brandbeskyttende egenskaber? VIDSTE DU, AT 22 % af gipsmassen er vand, som er bundet til gipskrystallet, og som giver gipspladerne de brandbeskyttende egenskaber? Narud, Stokke & Wiig Arkitekter, Lørenskog Center, Norge, Solopanel,

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. De nærmere specifikationer på gulvpladerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE GULVE

Læs mere

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov Forskellen ses på resultatet Spartelmasse tilpasset dine behov Enkle råd til et bedre resultat Vælg spartelmasse udfra metode og underlag. Tjek overfladerne inden du begynder arbejdet. Overfladerne skal

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ

MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ MONTAGEVEJLEDNING - FORSKALLNING AF TRÆ Tegnforklaring: B C Forskallingen skal være min. 60 mm bred ved de korte endesamlinger (ved brug af træforskalling; stålforskalling kan være min. 45 mm). Den resterende

Læs mere

0,13 % af havvand består af gips, og at der findes store mængder udtørret, naturgips omkring Middelhavet?

0,13 % af havvand består af gips, og at der findes store mængder udtørret, naturgips omkring Middelhavet? Medical Centre Darney, Frankrig, Designpanel Wall, Tangent Arkitekt: Cabinet d architecture Gilles PROT VIDSTE DU, AT 0,13 % af havvand består af gips, og at der findes store mængder udtørret, naturgips

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

Montage. Gipskartonplader Montage. Montering af stålskelet

Montage. Gipskartonplader Montage. Montering af stålskelet Montage Profiler og tilbehør De nærmere specifikationer på profilerne fremgår af produktoversigter og datablade. MSKP og MSK skinner er top- og bundskinne med ca. 30 mm høje flanger. Type MSKP er med polyeten

Læs mere

Gipsmontage og overfladebehandling

Gipsmontage og overfladebehandling Gipsmontage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2005 Juni 2005 3. udgave 1. oplag Redaktion: Niels Strange, Træsektionen, Dansk Byggeri Jørgen Heien, Malersektionen, Dansk Byggeri Lillian

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge. Forsænkede spartelkanter. fire sider!

Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge. Forsænkede spartelkanter. fire sider! Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge Forsænkede spartelkanter på alle fire sider! Gyproc Planum Helt plane lofter og vægge Gyproc Planum er en gipsplade med egenskaber der gør det muligt, at opnå flotte

Læs mere

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader i tilfælde af brand fungerer som et naturligt brandslukningsapparat i bygningen? TECTOPANEL FASTMONTERET

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsplader på stålskelet. indervægge

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsplader på stålskelet. indervægge Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer gipsplader på stålskelet. MONTAGE LETTE INDERVÆGGE / GIPSPLADER PROFILER OG TILBEHØR Se også produktoversigt bagerst

Læs mere

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at opfylde kravene

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Reparation af træ Emballage

Reparation af træ Emballage Reparation af træ Emballage 1 2 3 Knastfyld Den bedste løsning til træreparation. Knastfyld er fleksibelt, stærkt og holdbart på samme tid. Knastfyld er meget nem at bruge, og resultatet er flot, om det

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Spartling af gipsplader med Gyproc ProMix Den sikre vej til plane overflader

Spartling af gipsplader med Gyproc ProMix Den sikre vej til plane overflader Spartling af gipsplader med Gyproc ProMix Den sikre vej til plane overflader 2 Spartling af gipsplader med Gyproc ProMix Hemmeligheden bag den flotte overflade Når man bygger gipsvægge og -lofter vil der

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

AQUABEAD. Selvklæbende profiler. Hjørne- og kantprofiler. Til indervægge og lofter

AQUABEAD. Selvklæbende profiler. Hjørne- og kantprofiler. Til indervægge og lofter AQUABEAD Selvklæbende profiler Hjørne- og kantprofiler Til indervægge og lofter Til indervægge og lofter Gyproc AquaBead er letanvendelige profiler til hjørner og afslutninger af gipsplader. Profilerne

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

3.5.2. Projektering / Gipslofter / Faste, nedhængte lofter. Faste, nedhængte lofter. Gipslofter monteret på stålunderlag

3.5.2. Projektering / Gipslofter / Faste, nedhængte lofter. Faste, nedhængte lofter. Gipslofter monteret på stålunderlag Projektering / Gipslofter / Gipslofter monteret på stålunderlag a Et loft er defineret som nedhængt, såfremt der mellem oversiden af beklædningen og undersiden af den overliggende etageadskillelse eller

Læs mere

Reparation af glasfiberkajakker

Reparation af glasfiberkajakker Reparation af glasfiberkajakker Denne beskrivelse er fremstillet som en opsummering af et kursus i reparation af glasfiberkajakker af Leif Romsø i Kerteminde Kajakklub Oktober 2008. Glasfiberkajakker er

Læs mere

Fibergipsplader Montage og overfladebehandling

Fibergipsplader Montage og overfladebehandling Fibergipsplader Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 2. udgave 2010 Marts 2010 2. udgave 2. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Skandinavien Gyproc A/S Produktion: Adam Pade Tryk:

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

AQUABEAD. Selvklæbende profiler. Kant- og hjørneprofiler. Til indervægge og lofter

AQUABEAD. Selvklæbende profiler. Kant- og hjørneprofiler. Til indervægge og lofter AQUABEAD Selvklæbende profiler Kant- og hjørneprofiler Til indervægge og lofter Til indervægge og lofter Gyproc AquaBead er letanvendelige profiler til udadgående hjørner og afslutning af gipsplader. Profilerne

Læs mere

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-). Lofter med Kant D er altid

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2013 Sommeren 2013 3. udgave 1. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Scandinavia Gyproc A/S Knauf Danogips Produktion:

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant E er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T-). Skinnesystemets synlige flade

Læs mere

Danmarks stærkeste gipsplade *

Danmarks stærkeste gipsplade * Danmarks stærkeste gipsplade * Knauf Danogips Ydervægge 04/6 Knauf Danogips Ultra Board / Wet - GDS 03/2014 SKRUEFAST SLAGFAST MINIFORMAT * Sammenligningsgrundlaget er gipskartonplader Ultra Board samt

Læs mere

TECTOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER TECTOPANEL VIDSTE DU, AT. Knauf Danolines akustiske lofter og vægge kan opfylde dine nationale krav med hensyn til akustik?

TECTOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER TECTOPANEL VIDSTE DU, AT. Knauf Danolines akustiske lofter og vægge kan opfylde dine nationale krav med hensyn til akustik? VIDSTE DU, AT Knauf Danolines akustiske lofter og vægge kan opfylde dine nationale krav med hensyn til akustik? TECTOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER Akustisk loft- og vægbeklædning med stor fl eksibilitet. Et tomt

Læs mere

Isiteek er et gør-det-selv produkt primært rettet mod skibsmarkedet, og er hovedsageligt udviklet til at lave mindre paneler.

Isiteek er et gør-det-selv produkt primært rettet mod skibsmarkedet, og er hovedsageligt udviklet til at lave mindre paneler. Isiteek er et gør-det-selv produkt primært rettet mod skibsmarkedet, og er hovedsageligt udviklet til at lave mindre paneler. Du skal bruge følgende værktøjer: En arbejdsbænk med en lige kant Nogle vægte

Læs mere

Beklædning af skelettet efter G-SOF metoden Del 2. SOFbyg skin2

Beklædning af skelettet efter G-SOF metoden Del 2. SOFbyg skin2 Beklædning af skelettet efter G-SOF metoden Del 2. SOFbyg skin2 Hvis dokumentet SOFbyg skin1 er fulgt, har vi nu en kajak beklædt med stof og imprægneret med epoxy, slebet og klar til forstærkningen med

Læs mere

Flisemontering, cementbaseret flisemørtel

Flisemontering, cementbaseret flisemørtel Side 1 Flisemontering, cementbaseret flisemørtel Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for opsætnings- og lægningsteknik ved montering af keramiske fliser efter tyndlagsmetoden og gælder for såvel

Læs mere

fermacell Montageguide Februar 2016

fermacell Montageguide Februar 2016 fermacell Montageguide Februar 2016 2 Hvorfor vælge fermacell fibergips Et enkelt lag er nok til at gøre op med gamle vaner fermacell Fibergips kan spare dig for meget. Et enkelt lag er ofte nok til at

Læs mere

Undersøgelse af årsag til synlighed af samlinger på gipspladevægge

Undersøgelse af årsag til synlighed af samlinger på gipspladevægge Undersøgelse af årsag til synlighed af samlinger på gipspladevægge Undersøgelse af, om der maleteknisk er udførelsesmæssige grunde til, at nogle gipspladesamlinger er meget synlige, på trods af, at spartelarbejdet

Læs mere

Fuge og filler. Fuge og filler

Fuge og filler. Fuge og filler Fuge og filler Malerfinish, acrylfuge og filler samt Polyfilla. Så kan du få klargjort ordentligt og få tilføjet den sidste finish, for den professionelle afslutning. Søm og skruehuller i vægge og lofter

Læs mere

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse...

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... Juni 2009 2.132 DK ivarplank Få mere fritid stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... ivarplank fibercement med mini Med ikilauta ivarplank er er det det slut med at bruge kostbar fritid og

Læs mere

Beklædning af skelettet efter G-SOF metoden Del 1. SOFbyg skin1

Beklædning af skelettet efter G-SOF metoden Del 1. SOFbyg skin1 Beklædning af skelettet efter G-SOF metoden Del 1. SOFbyg skin1 Når skellettet er klar til beklædning, dvs. skelettet er høvlet så der ikke er nogle skarpe kanterskelettet er lakeret med fortyndet lak

Læs mere

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 Fugtsikring af udvendig trappe FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE Udvendige trapper, hvad enten de er over eller under terræn, lider ofte af fugt- og frostskader. Fugtindtrængning

Læs mere

Vægbeklædning. Vægbeklædning. Glasfilt, armeringsfilt, glasvæv, miljøvæv og vævlim. Mængderabat fra 10 ruller væv/filt. Papirfugestrimmel/sparteltape.

Vægbeklædning. Vægbeklædning. Glasfilt, armeringsfilt, glasvæv, miljøvæv og vævlim. Mængderabat fra 10 ruller væv/filt. Papirfugestrimmel/sparteltape. Vægbeklædning Glasfilt, armeringsfilt, glasvæv, miljøvæv og vævlim. Mængderabat fra 10 ruller væv/filt PAPIRREMSE / SPARTELTAPE 50MM X 75MTR Papirfugestrimmel/sparteltape. Papirremsen skal bruges ved spartling

Læs mere

Vægbeklædning. Vægbeklædning. Glasfilt, armeringsfilt, glasvæv, miljøvæv og vævlim. Mængderabat fra 10 ruller væv/filt ARMERINGSTAPE 48 MM X 90 M

Vægbeklædning. Vægbeklædning. Glasfilt, armeringsfilt, glasvæv, miljøvæv og vævlim. Mængderabat fra 10 ruller væv/filt ARMERINGSTAPE 48 MM X 90 M Vægbeklædning Glasfilt, armeringsfilt, glasvæv, miljøvæv og vævlim. Mængderabat fra 10 ruller væv/filt ARMERINGSTAPE 48 MM X 90 M Selvklæbende glasfibervæv til reparation. Velegnet til plade- og element

Læs mere

SHEETROCK spartelmasser og tilbehør 08/2013 SHEETROCK ENKEL, BEDRE SPARTLING

SHEETROCK spartelmasser og tilbehør 08/2013 SHEETROCK ENKEL, BEDRE SPARTLING SHEETROCK spartelmasser og tilbehør 08/2013 ENKEL, BEDRE SPARTLING SPARTELMASSER OG TILBEHØR SHEETROCK brugsklare spartelmasser og de gode tilbehørsprodukter vælges ofte til udførelse af overflader af

Læs mere

2. Fagklasse / Dekorative teknikker

2. Fagklasse / Dekorative teknikker Udvendig kabine 1. Kabinen afrenses indtil cementfiberpladen, på begge sider. 2. Væggene klargøres 3. Opsæt konsulenttapet på væggene, både udvendigt og indvendigt, samt på udvendig side af dørpladen.

Læs mere

VIDSTE DU, AT. den gips, der anvendes til fremstilling af Knauf Danolines produkter, er forstærket med førsteklasses glasfiber?

VIDSTE DU, AT. den gips, der anvendes til fremstilling af Knauf Danolines produkter, er forstærket med førsteklasses glasfiber? VIDSTE DU, AT den gips, der anvendes til fremstilling af Knauf Danolines produkter, er forstærket med førsteklasses glasfiber? STRATOPANEL STRATOPANEL VÆGBEKLÆDNINGER Kontinuerligt, spredt perforeringsmønster

Læs mere

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gipsvægge med høj bæreevne Takket være en ny patenteret teknologi, har vi hos Gyproc udviklet Gyproc Habito gipsplader med revolutionerende styrke

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2014 Januar 2014 4. udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2014 Januar 2014 4. udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade

Læs mere

Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter.

Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter. Ejendomscentret 1 Beskrivelse af opgaven: Renovering af et tidligere rygerum, Fredericia Fritidscenter. Arbejdet omfatter følgende entreprise: Murer, Kloak/beton, Tømrer, VVS, Maler, Gulvlægger. Generelt:

Læs mere

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER 1) GENERELT QUICKSTEP UNICLIC er et revolutionerende system til lægning af laminatgulve uden brug af lim. Det praktiske not-/ferdesign betyder, at fliserne klikkes sammen.

Læs mere

NYHED! Gyptone Quattro 70

NYHED! Gyptone Quattro 70 NYHED! Akustiske lofter og vægge med fine perforeringer NYHED! Rene, lyse overflader med behagelig lyd Skab æstetiske omgivelser med et behageligt lydmiljø. Den nye serie gør det muligt at designe rum

Læs mere

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Ytong Pudssystem YTONG PUDSSYSTEM - UDVIKLET TIL OVER- FLADEBEHANDLING AF POREBETON Ytong Pudssystem tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish

Læs mere

LET LET LET LETTERE = KNAUF LIGHT BOARD. transport. håndtering. montage ET LET OG MONTAGEVENLIGT SUPPLEMENT TIL NUTIDENS BYGGERI

LET LET LET LETTERE = KNAUF LIGHT BOARD. transport. håndtering. montage ET LET OG MONTAGEVENLIGT SUPPLEMENT TIL NUTIDENS BYGGERI 2 LETTERE = KNAUF LIGHT BOARD ET LET OG MONTAGEVENLIGT SUPPLEMENT TIL NUTIDENS BYGGERI KNAUF INTRODUCERER LIGHT BOARD EN NY LETVÆGTSPLADE Med naturen som nærmeste inspirationskilde når Light Board helt

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Slibe- og polérmaskiner

Slibe- og polérmaskiner Slibe- og polérmaskiner samt tilbehør Søren Overgaard Steen Jensen Søren Overgård Salgskonsulenter Kontor Vejlegårdsvej 65B 2665 Vallensbæk Strand www.hajo.dk Kim Larsen Tlf. 4444 2400 Fax. 4444 0833 mail.

Læs mere

VIDSTE DU, AT. Knauf Danoline er en del af den globale Knauf-koncern en af de vigtigste leverandører af byggematerialer på verdensplan?

VIDSTE DU, AT. Knauf Danoline er en del af den globale Knauf-koncern en af de vigtigste leverandører af byggematerialer på verdensplan? Wingårdh Arkitektkontor, Astra Zeneca Tinghuset, Sverige, Mitex VIDSTE DU, AT Knauf Danoline er en del af den globale Knauf-koncern en af de vigtigste leverandører af byggematerialer på verdensplan? MITEX

Læs mere

Håndværktøj samt tilbehør

Håndværktøj samt tilbehør Håndværktøj samt tilbehør Nr. 07796 Fixertang m/stop Max. godstykkelse : 0,8 mm Max. udladning : 12 mm Nr. 07802 Fixertang to-hånds. En virkelig god fixertang til de store opgaver, hvor man skal nå højt

Læs mere

Teknisk faktablad. StoColor Opticryl Satinmatt Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300

Teknisk faktablad. StoColor Opticryl Satinmatt Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300 Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300 Egenskaber Anvendelse Egenskaber Optik mat, glans 7, ifølge EN 13300 Tekniske data Underlag Krav indvendigt til

Læs mere

Guide til malerarbejde Af Erik Jensen - Juli 2012

Guide til malerarbejde Af Erik Jensen - Juli 2012 Guide til malerarbejde Af Erik Jensen - Juli 2012 Jeg er efterhånden blevet spurgt en del gange om tips til malerarbejde, så nu tog jeg mig sammen og lavede denne billedguide af en tanklakering. Det kunne

Læs mere

ROCKFON SYSTEM MONO ACOUSTIC

ROCKFON SYSTEM MONO ACOUSTIC Systembeskrivelse ROCKFON SYSTEM MONO ACOUSTIC Monolitisk loftsystem med de bedste akustiske egenskaber Klassisk hvidpudset overflade Stabilt og enkelt skinnesystem Udføres af certificerede Mono installatører

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenknive hver dag. SLITBAR knive er fremstillet i høj kvalitet helt ned til den mindste detalje i et

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenknive hver dag. SLITBAR knive er fremstillet i høj kvalitet helt ned til den mindste detalje i et SLITBAR 02_014 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenknive hver dag. SLITBAR knive er fremstillet i høj kvalitet helt ned til den mindste detalje i et design, der giver ethvert køkken en helt speciel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Afslutningslister... 9 Fejeliste 15 x 15 mm... 4 Fejeliste 21 x 15 mm... 4

Indholdsfortegnelse. Afslutningslister... 9 Fejeliste 15 x 15 mm... 4 Fejeliste 21 x 15 mm... 4 Primo Lister Indholdsfortegnelse Afslutningslister... 9 Fejeliste 15 x... 4 Fejeliste 21 x... 4 Fodliste - Classic 60 x 14 mm... 6 Fodliste - Classic, Montagesæt - Multikasser... 6 Fodliste - Glat... 9

Læs mere

Pudsede overflader af forskellige typer PUDSEDE FACADER

Pudsede overflader af forskellige typer PUDSEDE FACADER PUDSEDE FACADER 1 Puds Generelt har et pudslag en række forskellige funktioner, herunder at frembringe en plan overflade, der er velegnet som underlag for keramiske fliser, maling eller tapet. Puds opdeles

Læs mere

HardiePlank Brædder i fibercement

HardiePlank Brædder i fibercement HardiePlank Brædder i fibercement www.cembrit.dk Fremtidens træværk Det suveræne alternativ til træbrædder HardiePlank brædder ligner til forveksling træ, men er fremstillet af miljøvenligt fibercement

Læs mere

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge 2.0 08/2012 FORDELE VED GIPS NY SPÆNDENDE INDRETNING Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber.

Læs mere

Sigma S2U Nova. Til indendørs arbejde, der er ud over det sædvanlige SÅDAN. SIGMA.

Sigma S2U Nova. Til indendørs arbejde, der er ud over det sædvanlige SÅDAN. SIGMA. Til indendørs arbejde, der er ud over det sædvanlige SÅDAN. SIGMA. Til indendørs arbejde, der er ud over det sædvanlige Kendsgerningerne taler for sig selv. er sådan en kendsgerning. Sigmas grundings-

Læs mere

Gyptone Plank system Monteringsvejledning

Gyptone Plank system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone Plank er et selvbærende gipsakustikloft, som typisk anvendes i gangarealer og korridorer. Gyptone Plank kan bruges i forskellige

Læs mere

Teknisk datablad StoCalce Miral MP

Teknisk datablad StoCalce Miral MP Økologisk mineralsk slutpuds som modellerpuds på kalkbasis efter EN 998-1 Karakteristik Anvendelse Egenskaber Udseende Særlige egenskaber/henvisninger Tekniske data Underlag Krav Forberedelser indvendigt

Læs mere

PRIMO GØR DET NEMT, HURTIGT OG SIKKERT AT VÆLGE LISTER

PRIMO GØR DET NEMT, HURTIGT OG SIKKERT AT VÆLGE LISTER PRIMOBOGEN PRIMO GØR DET NEMT, HURTIGT OG SIKKERT AT VÆLGE LISTER Afslutningslister Lister til ledningsskjul Glas- og tætningslister Bløde fodlister og trappeforkanter www.primolister.dk MINIMUM VEDLIGE

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Drift & Vedligehold. Kviste Kompaniet Vesterbæk. Vedligeholdelsesvejledning (I denne vejledning vil Kviste Kompagniet Vesterbæk være benævnt KKV) Tyndpladebeklædninger Hvis kvisten er beklædt med zink/kobber/aluminium

Læs mere

Beskrivelseseksempel

Beskrivelseseksempel Bygningsdel Dato : -- Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, Plan 8 mm 4.1 Orientering bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner er sammen med

Læs mere

fade PLUS+ System datablad 2017/1 made from natural materials in Scandinavia

fade PLUS+ System datablad 2017/1 made from natural materials in Scandinavia fade System datablad PLUS+ 07/ made from natural materials in Scandinavia Indhold. Fade Akustikpudssystem. System navn. Anvendelsesområde 4. Materialer & produkter 5. Egenskaber 6. Egnede bæreværk 7. Montage

Læs mere

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes:

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: 02 Trægulve Udfaldskrav Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: I byggesager med direkte henvisning til vejledningen Som udgangspunkt for egne

Læs mere

Design Podium Co., Ltd, Lanpus Børnehave, Sydkorea, Designpanel, Micro

Design Podium Co., Ltd, Lanpus Børnehave, Sydkorea, Designpanel, Micro Design Podium Co., Ltd, Lanpus Børnehave, Sydkorea, Designpanel, Micro DESIGNPANEL DESIGNPANEL FASTMONTERET LOFT Loft- og vægbeklædning med et ensartet udtryk uden synlige samlinger. Velegnet som beklædning

Læs mere

DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus

DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus 5.0-A- XX-5-39-50 3 3 03--9 PKJ MBN Rettelser pr. 03--9 - til entreprenør/underleverandør 03-06-04 PKJ MBN Iht. rettelsesblad 0. 03-05-07 AG MBN HD Hovedprojekt Dato: Udarb.: Godk.: Kontrol: Ændringer:

Læs mere

Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter

Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter Vedligeholdelse af tag Beskyttelse af mur- og betonflader Reparation af asfalt- og betonflader Fjernelse af mos og lignende Tørre og sunde huse! Isola Vedligeholdelses-

Læs mere

Indbygningskarm. www.svalk.dk

Indbygningskarm. www.svalk.dk Indbygningskarm www.svalk.dk Indbygningskarm 70/95 Indbygningskarm 70/95 - træ/stål. Svalk indbygningskarm er en 1- fløjet karm med solidt rammeværk. Karmen er nem at montere. Indbygningskarmen leveres

Læs mere

En innovative virksomhed med flere hundrede års erfaring

En innovative virksomhed med flere hundrede års erfaring Gulvspartel En innovative virksomhed med flere hundrede års erfaring Combimix er en ung svensk virksomhed, der fremstiller mineralbaserede byggematerialer. I sortimentet indgår produkter til blandt andet

Læs mere