DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972"

Transkript

1 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972

2

3 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle meddelelser og oplysninger. Skibene er opført i alfabetisk orden efter skibsnavn inden for følgende tre grupper: Handelsskibe på BRT og derunder side 18 Handelsskibe over BRT... " 38 Fiskeskibe... " 45 Tabeller indeholdende statistiske oplysninger vedrørende søulykker og ulykkestilfælde er samlet på siderne Ulykker, der for en videre kreds har mere end rent statistisk interesse, vil som hidtil blive nærmere behandlet i "Handelsministeriets Søfartsinformation".

4 FØLGENDE FORKORTELSER ER ANVENDT: D. = dampskib Fy. = fyrskib M. = motorskib Hvalf. = hvalfanger S. = sejlskib Is. = isbryder SM. = sejlskib med hjælpemotor Kr. = kran Lgt. = lægter Lf. = lystfartøj Bgs. = bugserskib Lst. = lastskib Bj. = bjærgningsskib Pa. = skib, der er indrettet Bjkr. = bjærgningskran til at medtage flere end 12 passagerer Bjlgt. = bjærgningslægter Patr. = patruljefartøj Ff. = fiskefartøj Pont. = ponton Fg. = færge Sdp. = sandpumper Fry. = skib, hvis hovedlastrum er indrettet som kølelastrum Tk. Ud. = tankskib = uddybningsfartøj 4

5 Uddrag af Dansk SøulykkeStatistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe på BRT og derunder (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: Der er indtruffet et mindre antal andre søulykker end dem, der er anført i kolonnerne 3 7. Disse kan ikke henføres til kolonnerne 3 7, og tallene i kolonne 2 vil derfor ikke være lig med summen af tallene i kolonnerne 3 7. ad kolonne 8: Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker. 5

6 Uddrag af Dansk SøulykkeStatistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe over BRT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: Der er indtruffet et mindre antal andre søulykker end dem, der er anført i kolonnerne 3 7. Disse kan ikke henføres til kolonnerne 3 7, og tallene i kolonne 2 vil derfor ikke være lig med summen af tallene i kolonnerne 3 7. ad kolonne 8: Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker. 6

7 Uddrag af Dansk SøulykkeStatistik for årene vedrørende søulykker overgået fiskeskibe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: Der er indtruffet et mindre antal andre søulykker end dem, der er anført i kolonnerne 3 7. Disse kan ikke henføres til kolonnerne 3 7, og tallene i kolonne 2 vil derfor ikke være lig med summen af tallene i kolonnerne 3 7. ad kolonne 8: Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker. 7

8 HANDELSSKIBE PÅ BRT OG DERUNDER I 120 tilfælde er handelsskibe på BRT og derunder blevet ramt af en søulykke. I 6 tilfælde har ulykken ført til skibets forlis. Tåge, strøm og is var de almindeligste årsager i de 20 søulykkestilfælde opført under "vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag". Blandt de 27 søulykker henført under "anden besætningen utilregnelig årsag" er vanskelige besejlingsforhold og svigtende styremaskine ikke sjældent forekommende. Af de 20 tilfælde henført under "anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves: uforsigtig navigering, ukendskab til brug af søkort og afmærkning og vagthavende faldet i søvn. At 27 sager rubriceres under "uopklaret" skyldes bl.a., at en kollision med et udenlandsk skib, hvorfra søforklaring ikke foreligger, i almindelighed formelt anses for uopklaret. Af de 11 ikke afsluttede sager er flere genstand for undersøgelse af teknisk karakter, og flere er indbragt for retten. 8

9 HANDELSSKIBE PÅ BRT OG DERUNDER SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet bruttoregistertonnage , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari Andet havari Brand, eksplosion Forsvundet I alt

10 HANDELSSKIBE OVER BRT I 37 tilfælde er handelsskibe over BRT blevet ramt af en søulykke. I 2 tilfælde har ulykken ført til skibets forlis. 8 søulykker er henført under "anden besætningen utilregnelig årsag" såsom svigtende styremaskine, defekt brændoliesystem, vanskelige besejlingsforhold og påsejlet ved kaj. 2 af de under "anden fejl eller forsømmelse" rubricerede ulykker skyldes mangelfuld navigering. I 11 tilfælde er årsagen til søulykken uopklaret. I de fleste tilfælde skyldes dette manglende søforklaring fra et udenlandsk skib. 10

11 HANDELSSKIBE OVER BRT SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet bruttoregistertonnage , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari Andet havari 1 Brand, eksplosion Forsvundet I alt

12 FISKESKIBE I 113 tilfælde er fiskeskibe blevet ramt af en søulykke. I de 25 tilfælde er skibet forlist. De fleste af disse er træskibe, der er sprunget læk. Blandt de 16 tilfælde henført under "fejl ved skib eller udrustning" fremhæves: fejl ved omstyring, defekt aftræksrør og fejl i elektrisk anlæg. Blandt de 16 søulykker henført under "anden besætningen utilregnelig årsag" er sprængning af kølevandsrør, fiskeredskaber i skruen og påsejlet af andre skibe hyppigt forekommede årsager. Af de 19 tilfælde henført under "anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves: mangelfuld navigering, mangelfuld udkig og uforsigtighed ved tobaksrygning. Af de 11 ikke afsluttede sager er flere genstand for undersøgelser af teknisk art, og flere er indbragt for retten. 12

13 FISKESKIBE SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet bruttoregistertonnage , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari 2 3 Andet havari 4 1 Brand, eksplosion Forsvundet I alt

14 ULYKKESTILFÆLDE I FORBINDELSE MED SØULYKKER ELLER ANDRE HÆNDELSER HENHØRENDE UNDER SØLOVENS 301 Af tabellerne på siderne fremgår, at der i året 1971 er indtruffet følgende ulykkestilfælde: Ulykkestilfælde Omkomne Tilskadekomne Handelsskibe på BRT og derunder Handelsskibe over BRT Fiskeskibe I alt : 45 (49) 37 (32) 19 (29) De i parentes anførte tal er de tilsvarende for året I tabellerne er kun medtaget ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker, arbejde om bord og personers almindelige færden og ophold om bord, hvorimod tilfælde, der må henføres under selvmord, ikke er medtaget. Blandt ulykkestilfælde opført under "andet arbejde" og "anden årsag" kan nævnes fald fra klatretov eller faldereb, fald på dækket i dårligt vejr, klemt i elevator samt ulykke forårsaget af fejl i elinstallation. 14

15 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 Handelsskibe på BRT og derunder Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling Kæntring Skibet forlist eller forsvundet Brand, eksplosion 2 4 Andet havari Overbordfald Forgiftninger, ætsninger og lignende 1 2 Arbejde med laste og lossemidler Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende 1 1 Andet arbejde Anden årsag I alt

16 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 Handelsskibe over BRT Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling 1 2 Kæntring 1 5 Skibet forlist eller forsvundet Brand, eksplosion Andet havari Overbordfald 5 5 Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste og lossemidler 1 1 Arbejde med fortøjninger 1 1 Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum 1 1 Fald i lastrum og lignende Andet arbejde Anden årsag I alt

17 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 FISKESKIBE Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling Kæntring 1 3 Skibet forlist eller forsvundet 1 2 Brand, eksplosion Andet havari Overbordfald 8 8 Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste og lossemidler Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende Andet arbejde 1 1 Anden årsag I alt

18 H A N D E L S S K I B E P Å B R T O G D E R U N D E R Skibets A.P.BOTVED Skovshoved M.Tk Swinoujscie Nykøbing F Gasolie Guldborgsund 25. august Kalundborg 23. september Glemt at omskifte fra selvstyring til håndstyring. ADI Odense 1961 Frederikssund Yerseke 400 t. skaller Scheldefloden 31. december Odense 17. februar 1972 Vanskelige besejlingsforhold. ADM. COURBET Havneby M.Sdp Påsejling Grønsund 23. november Tønder 1. december A.C. blev, mens det lå til ankers, påsejlet af M/S KIRSTEN HALSKOV af Hundested. ADRIANA Frederiksværk S Brand Frederiksværk 31. januar Manglende skrueprop i olieovns regulator. AFRICAN PROCTOR Chittagon Barisal 400 t. hvede & 100 t. bølgeblik Bombet Megnafloden 9. december 7. januar 1972 Angrebet af fly og ramt af 2 bomber. A.P. lå til ankers på Megnafloden i Østpakistan. ALLEGRO Kristinehamn Ballast Götakanalen 20. maj 25. maj Kollideret med M/S STRIJBEEK af Willemstad i tåge. fra S. foreligger ikke. 18

19 ANNE BEWA Marseille Alexandria Stykgods Brand Middelhavet 27. juli Toulon 29. juli Uopklaret. Forlist. ANNE LINDA Gilleleje M.Sdp Gilleleje havn 5. april Kollideret med Ff. ANNE MARIE af Jyllinge. Sagen ikke afsluttet. ANNILIL Göteborg Rotterdam Stykgods Kattegat 20. marts Rotterdam 24. marts Tåge. Kollideret med M/S LA GIRALDA af Huelva. fra L.G. foreligger ikke. ARCTIC VEN TURE Godthåb S Sukkertoppen Godthåb Brand Grønlands V.kyst 3. august Overophedning af udstødsrør. ARTEMIS Marstal Frederiksværk Odense 430 t. jernplader Odense Fjord 1. januar Frederiksværk 30. marts Farvandsafmærkningen ikke på plads på grund af isdrift. ASTRID BRES november Kollideret med svensk M/S BALTIC SEA. Sagen ikke afsluttet. 19

20 BENTE MARINA Marseille Lattaquié Stykgods Marseille havn 2. marts 18. maj Kollideret med M/S HENRIETTE af Marseille. fra H. foreligger ikke. BETA Assens Nakskov Gotland Ballast Nakskov Fjord 19. januar Nakskov 1. februar Lavvande, vind og sugning under passage af indgående skib. BITUMA 1967 Kalundborg Kolding 826 t. asfalt Kolding Fjord 26. december Kalundborg 15. marts 1972 Svigtende styreevne som følge af for lidt vand under kølen. BOTNIA Odense Ijmuiden Odense 613 t. hvidblik Kielerkanalen 7. september Odense 10. september Kollideret med Ff. KONSUL af Bremerhaven. fra K. foreligger ikke. C. HERUP Marstal Thisted Helsingør Limfjorden 15. april Helsingør 20. april Skibet for tæt på grunden og mistede styringen. CHRISTA Nykøbing Fl Laboe t. byg Østersøen 31. juli Nykøbing Fl 6. august Kollideret med M/S NORDHEIDE af Piræus. fra N. foreligger ikke. 20

21 CHRISTIAN HOLM Torshavn Cuxhaven Rotterdam Ballast 13. juni Torshavn 14. oktober Uopklaret. Kollideret med M/S PALLE SCAN af Århus i tåge. CHRISTIANS BORG M.Tk Eksplosion Rotterdam havn 16. september 23. september Sagen ikke afsluttet. CITO Marstal Lübeck Frederiksværk Jern Roskilde Fjord 9. november Frederiksværk 17. november Manglende agtpågivenhed. CONSKOV Brake Åbo Tyske Bugt 1. oktober Sakskøbing 15. oktober Kollideret med vesttysk M/S ALMA 2 i tåge. fra A. foreligger ikke. CONSTEN Storugns Assens 530 t. kalksten Prästör Grund 14. oktober Assens 19. oktober Vanskelige besejlingsforhold. DA COSTA Ålborg Antwerpen Kastrup Silversand Sælhundeholme Løb 12. september Randers 17. november En midlertidigt udlagt blindtønde var inddraget. 21

22 DANBO Ålborg Stralsund Nørresundby Salt Limfjorden 21. november Nørresundby 29. marts 1972 Vejrforholdene. DIBJØRLI II Godthåb M. 20 Ll. Narssaq Godthåb Narssaq Løb 24. august Godthåb 30. august Uforsigtig navigering. DORRIT LEA Brand Kolding 10. januar Fejlbetjening af komfuret. DORTHEA Bandholm Wismar Nørresundby Storebælt 11. februar Nørresundby 12. februar Tåge. Kollideret med M/S VESTERVÅG af Bergen. DYKKEREN Grenå S Kæntring Kattegat 20. marts 18. maj Under bugsering bekneb slæbetrossen sig, hvorved skibet blev trukket ned. Forlist. EBBA VICTOR Svendborg Kristinehamn Bilbao 190 std. træ Vänern 7. september Fredericia 10. september Vanskelige besejlingsforhold i forbindelse med, at rorgængeren misforstod en ordre. EBBA VICTOR Svendborg Lidköping Goole Korn Hals Barre 18. november Styremaskinen svigtede. 22

23 EIR M.Bgs havn 28. juni 6. juli Kollideret med M/S SUFFOLK af under tillægningsmanøvre. Sagen ikke afsluttet. ELIMO Århus M.Sdp Brand Horsens havn 15. januar Horsens 20. januar Overophedning af olieovn i lukaf. ELLEN BAGGE Korsør Påsejling Larvik havn 30. november Larvik 10. december Påsejlet ved kaj af M/S BERBY af Oslo. fra B. foreligger ikke. ELLEN PETER Odense Tørnet kaj Odense 18. juni Svigtende omstyring. Påsejlet kaj og derefter bakket op på Kanalbredden. ELSE KILDE Årøsund Nørresundby Ballast Limfjorden 22. december Assens 4. januar 1972 Taget grunden under vigemanøvre for hollandsk M/S KY LIX, der var ved at svaje. K. påsejlede E. K. som følge af vind og strøm. ELSE PRIVA Ærøskøbing Lübeck Frederikssund Koks Roskilde Fjord 12. november For tidlig kursændring som som følge af, at føreren blev blændet af solen. 23

24 ESTHER Nørresundby S Nørresundby Køge 159 t. cement Kattegat 12. juli Nørresundby 20. juli Kollideret med M/S RIO DE JANEIRO af Stockholm. Sagen ikke afsluttet. FINN Godthåb SM.Sdp Søen Kangamiut Sand Grønlands V.kyst 24. juni Sukkertoppen 26. & 29. juni Vanskelige besejlingsforhold. FINN MELFI Nykøbing Fl Torshälla Lübeck Korn Hjulstafjärden 12. oktober Stockholm 16. oktober Vejrforholdene i forbindelse med vanskelige besejlingsforhold, hvorved to fyr forveksledes. FRANCE Teignmouth Lidköping 540 t. ler Vänern 19. maj Århus 25. maj Taget fejl af afmærkningen. FRANKA BELL Tonay Charente Stavanger 7. oktober 18. februar 1972 Kollideret med M/T ST.MARTIN af Lowestoft. fra S.M. foreligger ikke. Sagen ikke afsluttet. FYRHOLM Risø M.Fg Roskilde Fjord Risø Roskilde Fjord 24. juni Roskilde 23. august En gravemaskine VIKING IV af Baunehøj havde revet sig løs og spærrede renden. 24

25 GAMMA Tauranga Whangarei Ballast Korapuki Island 12. januar Sydney 30. april Vejr og strømforhold i forbindelse med uforsigtig navigering. GEMALI Århus Rønne Kolding 751 t. skærver Årø Flak 8. september Kolding 20. september Styremaskinen svigtede. GERNI Randers Oscarshamn Lorient 245 std. træ Brand 24. januar 8. februar Brand i maskinrum; skibet forladt, men senere bjærget. GERT STÆRKE Ommel Oxelösund Kragerö 640 t. jernplader Havari Østersøen 26. oktober 8. november Havari på stævnrør. Rejsen fortsat under bugsering. GRETHE PETER Odense M.Sdp Påsejling Vejle Fjord 27. august Påsejlede motorbåd, der lå fortøjet til et sømærke i fyrlinien. Sagen ikke afsluttet. GUTTA Antwerpen Stykgods 27. december Fredericia 18. januar 1972 Sagen ikke afsluttet. 25

26 HANS SIF Norrköping Funchal Træ Kielerkanalen 18. oktober Santa Cruz de Tenerife 8. november Kollideret med russisk M/S BATISKI i tåge. fra B. foreligger ikke. HELENE CLAU SEN Åbenrå Åbenrå Hamburg Kreaturer Kielerkanalen 11. februar Gråsten 19. februar Kollideret med lægter B 44 af Zwolle. fra B 44 foreligger ikke. HELENA LUPE Årøsund M.Tk Odden Færgehavn Kalundborg Ballast Kalundborg Fjord 17. februar Vagthavende styrmand faldt i søvn. HOLGER SIF Lyndiana Dakar Ekspeller Saloum barre 15. januar Lissabon 3. februar Sandvandring. IDA HØYER Kalundborg Stenungssund Fawley Flydende gas Den engelske Kanal 8. april Kalundborg 28. oktober Kollideret med britisk M/S HULLGATE. fra H. foreligger ikke. ILIK Godthåb M Holsteinsborg Itivdleq Passagerer Ikertoq fjorden 17. februar Holsteinsborg 19. februar Snetykning i forbindelse med isforholdene. 26

27 INGER ANDRE ASEN Northwhich Kastrup 613 t. soda Sundet 7. oktober 3. november Vind og strømforholdene. Grundstødt i løbet til Kastrup havn. INGER LUPE Årøsund M.Tk Kolding Stege Ballast Avernakø 15. november Haderslev 20. januar 1972 Ukendt hård østgående strøm og den omstændighed, at man ikke fik øje på Munkefyret. JANNE MARIA Århus t. fiskemel Havari Hanstholm 16. juli Fredericia 30. juli Orkanagtig storm. Beskadiget under ophold ved kaj. JANTO Odense 1958 Odense Ålborg Ballast Odense Fjord 21. januar Frederiksværk 26. januar Tåge. JANTO Odense 1958 Frederiksværk Norden Bro Ballast Påsejling Limfjorden 6. oktober Ålborg 13. oktober Påsejlet slukket fyr ved Limfjordstunnellen. JENBO Marstal Oldenburg Bremen Ballast Hunte kanal 29. december Kerteminde 18. februar 1972 Kollideret med M/S FLORIDA af Willemstad. fra F. foreligger ikke. JENS WAL Køge Oscarshamn Faversham Træ Themsmundingen 18. februar 16. marts med ukendt skib. 27

28 JOHAN Marstal Malmö Karlshamn Ballast Malmö havn 29. juni Ærøskøbing 6. september Styremaskinen svigtede. KATRINE DANCOAST Tuborg Havn Skien Laget Påsejling Porsgrunn 17. juli Fredericia 24. august Styremaskinen svigtede. Påsejlede flydedok. KIRSTEN BEWA Patras Felixstowe 985 t. frugt Den engelske Kanal 27. juli 10. august Manglende påpasselighed ved navigeringen. Kollideret med norsk M/S BERGE COMMANDER. fra B.C. foreligger ikke. KRISTINA COAST Næstved Maybank Wharf Sande Papiraffald Themsen 4. januar London 7. januar med engelsk WALVIS BAY. Forlist. fra W.B. foreligger ikke. LAKSEN Nørresundby Porsgrunn Sæby Kalksalpeter 25. marts Korsør 27. april Kollideret med tysk M/S KOLGA. fra K. foreligger ikke. LEIF STÆRKE Ommel Holmsund Barcelona Træ Østersøen 1. august Ærøskøbing 11. november Tåge. 28

29 LIMA Haderslev Gaseksplosion Oslo 31. januar Ærøskøbing 17. februar Under forsøg på at aftage en gasflaskes beskyttelseshætte spændtes hætten fast i en skruestik i maskinrummet. Under arbejdet sivede gassen ud og antændtes af skibets oliefyr. LOMUR Torshavn Tvøroyri Skála Nolsø Fjord 27. august Torshavn 31. august Føreren faldet i søvn på vagten. LONE STEVNS Thurø Fakse Ladeplads Varberg Kalk Ud for Kullen 18. februar Thisted 22. februar Kollideret med svensk pram under bugsering. fra prammen foreligger ikke. LÆSØ Vesterø Havn Brand Vesterø Havn 17. januar 19. januar Svigtende lufttilførsel på grund af fejl i oliefyr. Brand i oliefyr i maskinrum. MALIK Godthåb Sukkertoppen Godthåb Sukkertoppen 26. januar Sukkertoppen 29. januar & 23. april Vanskelige sejladsforhold på grund af is. MARCO 1967 Uddevalla Fiskeprodukter Sundet N. 15. januar 28. januar Undladt at følge søvejsreglernes bestemmelser. Kollideret med Sdp. KAPTAJN NIELSEN af i tåge. 29

30 MARGRETHE HØYER Odense M.Tk Malmö Nykøbing Fl Gasolie Guldborgsund 9. december Nykøbing Fl 16. december Fejlnavigering. MARINA COAST Næstved Sas van Gent Salonoki Sukker Maskinhavari Atlanterhavet 2. juli Lissabon 9. juli Utæt pakning på gearkasse. Søgt nødhavn. MERC AFRICA Dragør Mersin Rostock Citroner Kielerkanalen 29. oktober 17. december Tåge. Kollideret med M/S ZAANBORG af Delfzijl. MERC SELAN DIA Dragør Jakobsstad Sundet S. 10. oktober 18. oktober Sagen ikke afsluttet. MERC TRADER Dragør London Østersøen Ballast Kielerkanalen 9. februar Kollideret med M/S LAETITIA af Flensburg. MERC TRADER Dragør Maskinhavari Mersin havn 30. oktober 17. december Svigtende kølevandstilgang som følge af lækage. NIEREN Rungsted SM.Pa Brand Vedbæk havn 14. december Svigt af magnetventil på oliefyrs tilførselsledning i forbindelse med strømafbrydelse. 30

31 NORDVIKING UR Glyvrar Rostock Delfzijl Ballast Kielerkanalen 13. november Flensburg 24. november Vanskelige besejlingsforhold i forbindelse med nedsat sigtbarhed. NUKIK Godthåb M Julianehåb Julianehåb Julianehåbsfjord 30. maj Julianehåb 28. juni Tætpakket storis. Kollideret med motorbåd PER NILLE, der var under bugsering. OLETO Marstal 1951 Gdansk Sakskøbing 436 t. sukker Havari Østersøen 2. november Rønne 5. november Vejrforholdene. Presenninger og lugesurringer revet itu af forkert sø. Søvand trængt ned i lastrum. OLETO Marstal 1951 Antwerpen Kobberaffald Maskinhavari 22. november Ærøskøbing 20. december Maskinstop på grund af trosse i skruen. OTTO PRIESS Nykøbing M Randers Randers Fjord 29. januar Frederiksværk 2. februar Strømafbrydelse til den elektriske styring. PALLE SCAN Århus 1969 Swansea Odense Stykgods 13. juni Fredericia 2. september Uopklaret. Kollideret med M/S CHRISTIAN HOLM af Torshavn i tåge. 31

32 PAULINE LØNBORG Kiaton Felixstowe Korender & frugtsaft Eksplosion Den engelske Kanal 13. november Fredericia 2. december Sagen ikke afsluttet. PETER FREM Sharpness Roscoff Ballast Den engelske Kanal 4. april Nedsat bakeffekt som følge af en nylontrosse i skruen. Maskinrummet slået læk. PETER SIF Norrköping Las Palmas Træ Lindökanalen 15. januar Amsterdam 3. marts Kollideret med M/S GULLBRITT. fra G.B. foreligger ikke. PIA VESTA Svendborg Saint John Rouen Wood pulp Maskinhavari Atlanterhavet 6. december Rouen 28. december Eksplosion i krumtaphus. PRIDE Klaksvik M.Pa Klaksvik Torshavn Passagerer Torshavn havn 13. september Torshavn 20. september Sagen ikke afsluttet. Kollideret med M/S KRONPRINS FREDERIK af. PRIMO Hobro S Roskilde Horsens Byg Besser Rev 7. april Horsens 23. juli Tåge. RANDI DANIA 1968 Svendborg Island 800 t. korn Thunø 31. januar Århus 2. februar Mangelfuld navigering. 32

33 REGITZE THOLSTRUP Kalundborg 200 t. petroleumsgas Kalundborg oliehavn 24. juni Nørresundby 2. juli Stærk vestlig vind pressede skibet op på grunden. ROMEO Bayonne Hayle Svovl Indsejlingen til Hayle 21. december Århus 8. marts 1972 Dønning i forbindelse med mindre vanddybde over barren end antaget af lodsen. SAGA Næstved Birkenhead Limassol Middelhavet 22. maj 13. juli Kollideret med spansk fiskefartøj. fra fiskefartøjet foreligger ikke. SALTA Mariager Helsingborg Stenungsund Helsingborg havn 14. juli Nørresundby 27. juli Vanskelige besejlingsforhold. Kollideret med M.Fg. HEL SINGØR af Helsingør. SANNA Hvidovre Fredericia Hvidovre Ballast Sundet 16. marts Fredericia 23. marts Kollideret med M/S KOAKSBURG af Itzehoe. fra K. foreligger ikke. SEABIRD Pescara Venezia Ballast Påsejling Pescara havn 30. april Vanskelige besejlingsforhold. Påsejlede italiensk M/S HIERAX samt Ff. NUOVO AN TONIO. 33

34 SIGYN M.Bgs Egedesminde Søndre Strømfjord Ud for Egedesminde 27. september Godthåb 1. oktober Selvstyreanlægget i uorden. SINE BRES Herøya Norrtelje 800 t. kalksalpeter Lågerø 3. januar Ærøskøbing 10. februar Fejlnavigering af lodsen. SITKA Nørresundby Swinemünde Stettin Stettinerhavet 12. november Nørresundby 22. november Kollideret med polsk Bgs. SAMSON. fra S. foreligger ikke. SPICA Femø M Odense Kaffe Odense Fjord 6. april 29. juni Vekslende lysstyrke i bøjerne i ruteafmærkningen. SPRINGEREN M.Pa Malmö Passagerer s havn 15. januar 3. februar Kollideret med M/S ÖRESTAD af Hamburg i tåge. fra Ö. foreligger ikke. SPURVEN Ærøskøbing 1959 Leixoes Weston Point Pine wood Atlanterhavet 7. september Kollideret med portugisisk Ff. PAULO JAO i tåge. fra P.J., der sank, foreligger ikke. 34

35 SVEND DAM MANN Rønne 1956 Rønne Svendborg Skærver Storebælt 24. januar Rønne 2. februar Regndis i forbindelse med strømsætning. SØREN LAR SEN Nykøbing M Mariager Rørdal Brand 13. januar Uopklaret. THOMAS STEVNS Svendborg 1961 Brand Svendborg havn 30. december Sagen ikke afsluttet. THORSENG Svendborg Helsingborg Svendborg Fosfater Gniben 5. januar Svendborg 18. januar Vejrforholdene i forbindelse med mangelfuld navigering. THURØKLINT Thurø 1962 Trolhättan Ipswich Natriumklorat Harwich havn 1. januar Ipswich 4. januar Fejlbedømmelse af fart og afstand; misforstået hinandens manøvrer. Kollideret med hollandsk KO NINGEN JULIANA. Forlist. TORDIS Søby Lübeck Stettin Byg Maskinhavari Østersøen 22. oktober Ærøskøbing 22. november Uopklaret. 35

36 TOVE LINDIN GER 1967 Skrapjern Brand Piræus havn 13. juli Perama 20. juli Uopklaret. TOVE LINDIN GER Iskenderun Bilbao Kobberbarrer Brand Atlanterhavet 26. september Lissabon 30. september Kortslutning i ELinstallationen ved hovedstrømtavlen. TUGDLIK M.Pa Holsteinsborg Egedesminde RifkolEgedesminde ruten Egedesminde 23. august Navigeringsfejl. UFFE Næstved 1966 Ceuta Valencia Stykgods Indsejlingen til Ceuta 13. marts Malaga 26. marts Havari på styremaskine. Kollideret med spansk CATO NADA af Bilbao. UNIT SCAN Århus Helsingborg Århus Containere Sjællands Rev 5. november Århus 18. november Føreren, der var alene på broen, fandt i søvn. VARNA Skagen S Kragerö Vejle t. sten Kattegat 27. april 3. maj Uforsigtig navigering. 36

37 VENDELBO Ålborg Stenungsund Sakskøbing 210 t. skærver Sakskøbing Fjord 28. juli Nedsat sigtbarhed. VITTA THE RESA Masnedø M.Tk Odense 1000 t. benzin Odense Gab 24. maj Grundstødt under forsøg på at yde assistance til lodsbåd, der med maskinstop drev for vinden. 37

38 H A N D E L S S K I B E O V E R B R T Skibets ATHOS Hamburg Stykgods Østersøen 10. januar 15. februar Kollideret med M/S FREYBURG af Rostock. fra F. foreligger ikke. BEIRA Rotterdam Antwerpen Scheldefloden 15. maj 20. september Styremaskinen svigtede. Påsejlet opankret Bj. TITAN IV. BOTANY BAY Livorno Kamsar Brand Middelhavet 21. januar Defekt brændstofpumpe. CHRISTIAN MÆRSK Singapore Hong Kong Singaporestrædet 10. august Yokohama 4. september Kollideret med Ff. SMF 694 af Singapore. fra SMF 694 foreligger ikke. CLIFFORD MÆRSK Montreal havn 4. december Quebec 13. december Rørt grunden under svajning; styremaskine beskadiget. DANA SIRENA Ålborg M.Pa Genova Malaga Passagerer & biler Brand Middelhavet 23. september Genova 28. september En flangepakning mellem turbolader og udstødsrør var blæst ud, hvorved oliedampe antændtes. 38

39 DORTE SKOU Rio Grande Buenos Aires 3399 t. bomuld Buenos Aires 1. juni Buenos Aires 2. juni Vanskelige besejlingsforhold. EDITH NIEL SEN Narssaq Ivigtut Sydgrønland 12. juni 29. juni Tæt tåge i vanskeligt navigabelt farvand. EFFIE MÆRSK Manila Cebu Stykgods + containere Mabina Point 17. november Bangkok 11. december Forveksling af 2 fyr. ENGLAND M.Pa Harwich Passagerer Brand 16. juli 28. juli Brændstofventil ikke fastspændt. Ventilen presset ud af cylinderdækslet. HEERING ELSIE Sassandra Bremen Logs 16. maj Hamburg 27. maj Kollideret med M/S BRUNES af Bergen. fra B. foreligger ikke. HEERING KIRSE Manzanillo Tokyo Majs Kæntring Stillehavet 9. december 4. januar Vejrforholdene i forbindelse med forskubning af lasten. Forlist. 5 mand omkommet. 39

40 HELSINGØR Helsingør M.Pa Helsingør Helsingborg Passagerer Helsingborg havn 14. juli Helsingør 30. juli Vanskelige besejlingsforhold. Kollideret med M/S SALTA af Mariager. HÄLSINGBORG Helsingør M.Pa Helsingborg Helsingør Passagerer Helsingborg havn 23. april Helsingør 4. maj Kollideret med svensk M/Fg. REGULA. fra R. foreligger ikke. KAETHE JEB SEN Åbenrå Colombo Shanghai Gummi & kokosolie Yangtzefloden 23. august Osaka 20. september Vejr og strømforholdene. KIRSTEN HALSKOV Hundested M.Sdp Påsejling Grønsund 23. november Maribo 13. december Vind og strømforholdene. K.H. påsejlede efter at have lettet anker M/S ADM. COUR BET af Havneby, der lå til ankers. KRONPRINS FREDERIK M.Pa Torshavn Passagerer & stykgods Torshavn havn 13. september 24. september Sagen ikke afsluttet. Kollideret med M/S PRIDE af Klakksvik. MAREN MOLS Odden Færgehavn M.Pa Ebeltoft Odden Passagerer Påsejlet kaj Odden Færgehavn 29. juli 9. august Svigtende omstyring på grund af manglende olietryk. 40

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1966 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1967 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1967 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1968 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1955 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1956 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET,Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1940 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge

Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge Appendix Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge Carolinerne er en del af den danske handelsflådes skibe særligt kendetegnet ved, at det var nybyggede skibe på ca. 150 bruttotons.

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET DANMARKS SKIBSLISTE 1964 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET 68. UDGAVE FEBRUAR 1964 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET DANMARKS SKIBSLISTE 97 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF HANDELSMINISTERIE T 7. UDGAVE JANUAR 97 FORHANDLES FRA FARVANDSDIREKTORATET,

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET OFFICIEL FORTEGNELSE OVER DANSKE SKIBE MED KENDINGSSIGNALER UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET. UDGAVE FEBRUAR FORH ANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KØBENHAVN

Læs mere

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int. - 1. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner.

Læs mere

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 Forsidefoto: Skonnerten MARTHA. Foto: John Ottesen Side 6: S/S BJØRN. Foto: Peter Brodin Øvrige fotos: Skibsbevaringsfondens arkiv 2 Indledning Fonden har i

Læs mere

Et Sømandsliv. Coastersømand. 40 år blandt coastersøfolk, småskibsredere og. andre pirater

Et Sømandsliv. Coastersømand. 40 år blandt coastersøfolk, småskibsredere og. andre pirater Et Sømandsliv Coastersømand 40 år blandt coastersøfolk, småskibsredere og andre pirater En beretning om et langt liv som coastersømand, i storm og stille, på godt og ondt AF Poul Erik Larsen 1 Forord Efter

Læs mere

THORVALD NIELSEN er født i Hobro IQ. november 1870. Efter sin

THORVALD NIELSEN er født i Hobro IQ. november 1870. Efter sin TIL SØS I 1890'ERNE Af THORVALD NIELSEN Den g4-årige fhv. havnefoged i Hobro har på opfordring af Handels- og Søfartsmuseet skrevet sine erindringer fra sejlskibstiden på danske skibe i sine unge år i

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART DANMARKS SKIBSLISTE 1949 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART BOGSTAVFLAG TALSTANDERE LIGHEDSSTANDERE FØRSTE ANDEN DET INTERNATIONALE SIGNALSYSTEMS KENDETEGN SAMT SVARSTANDER TREDIE OFFICIEL

Læs mere

Hjemsejlingen af U.S. Coast Guard Cutter "RESTORER", foråret 1948

Hjemsejlingen af U.S. Coast Guard Cutter RESTORER, foråret 1948 Hjemsejlingen af U.S. Coast Guard Cutter "RESTORER", foråret 1948 Billedet taget i februar 1948 umiddelbart efter at det danske flag var hejst på "Restorer". I det danske søværn blev skibet navngivet "Vitus

Læs mere

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

DANMARKS SKIBSLISTE UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART DANMARKS SKIBSLISTE 948 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART BOGSTAVFLAG TALSTANDERE LIGHEDSSTANDERE FØRSTE DET INTERNATIONALE SIGNALSYSTEMS KENDETEGN SAMT SVARSTANDER ANDEN TREDIE OFFICIEL

Læs mere

Sejltid i Mærsk. fra assistent til mester. Ib Christensen

Sejltid i Mærsk. fra assistent til mester. Ib Christensen Sejltid i Mærsk fra assistent til mester af Ib Christensen Sejltid i Mærsk fra assistent til mester Copyright Ib Christensen 2011 Skrevet på Microsoft Works Tekst Publiceret af Ib Christensen Birkebakken

Læs mere

Tursejleren. Tema: Forhindringssejlads Antwerpen-Vallensbæk. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 2 maj 2008 www.tursejleren.dk. UFO eller båd?

Tursejleren. Tema: Forhindringssejlads Antwerpen-Vallensbæk. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 2 maj 2008 www.tursejleren.dk. UFO eller båd? Tursejleren Danmarks Tursejlerforening Nr. 2 maj 2008 www.tursejleren.dk Tema: Forhindringssejlads Antwerpen-Vallensbæk INDHOLD Foreningsside og kolofon...2 Invitation til landstræf...4 Skipperen har ordet...5

Læs mere

Søværnet. Nationale operationer TEMA. På patrulje med FREJA Krigens skraldemænd Det store overblik

Søværnet. Nationale operationer TEMA. På patrulje med FREJA Krigens skraldemænd Det store overblik NR. 1 39. årgang MaRTS 2009 Søværnet TEMA Nationale operationer På patrulje med FREJA Krigens skraldemænd Det store overblik Læs også: Kan din krop klare strabadserne? Kampkraftige fregatter Indhold TEMA

Læs mere

HELSINGØR VÆRFT 1882-1982

HELSINGØR VÆRFT 1882-1982 HELSINGØR VÆRFT 1882-1982 Af HANNE POULSEN Om et værft, der har været i virksomhed i hundrede år, kan skrives bøger om arbejdslivet, de tekniske fremskridt og om produktet. Når det gælder en så alsidig

Læs mere

LS søret til. enrik Å. Rasmussen. >re dages søvejsreg

LS søret til. enrik Å. Rasmussen. >re dages søvejsreg enrik Å. Rasmussen. >re dages søvejsreg LS søret til H.A. Rasmussen, er født i Marstal 1920 i en slægt af søfarende. I sin fritid er han lystsejler, og gennem mange år har han undervist i navigation. Herved

Læs mere

GODE STEDER for JOLLESEJLERE

GODE STEDER for JOLLESEJLERE GODE STEDER for JOLLESEJLERE 8 GRØNSUND og MØN Elever v Skive Produktionshøjskole restaurere joller og bygger havn. Foto: UB. TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN * ULF BRAMMER ISSN 0905-1635 Ver. 05-02-2015 8 Grønsund-Møn

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

li/^,w/t : t s >'%/n; 1 M«n'MS

li/^,w/t : t s >'%/n; 1 M«n'MS li I li/^,w/t : t s >'%/n; M«n'MS Lystbådehavnen i København under den Første Verdenskrig, hvor en del af de hollandske småskibe, der var blevet»fanget«i dansk havn, var blevet oplagt. De havde ingen mulighed

Læs mere

Redaktion: Erik B. Kromann

Redaktion: Erik B. Kromann MARSTAL SØFARTSMUSEUM 2009 19. årgang Redaktion: Erik B. Kromann Udgivet af: Marstal Søfartsmuseum Prinsensgade 1 5960 Marstal Tlf. 62 53 23 31 Fax 62 53 31 66 E-mail: info@marmus.dk Hjemmeside: www.marmus.dk

Læs mere

Havundersøgelsesskibet Dana 1965/66

Havundersøgelsesskibet Dana 1965/66 Havundersøgelsesskibet Dana 1965/66 Den 1. november 1965, rejste jeg til København med natbåden fra Ålborg. Jeg skulle mønstre ombord i havundersøgelsesskibet Dana, for anden gang dette år. Dana var som

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM SØULYKKESRAPPORT OPKLARINGSENHEDEN Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00 Fax 39 17 44 16 E-post oke@dma.dk www.sofartsstyrelsen.dk 12. juni 2002 LHJ/NM Havari med to trollingbåde

Læs mere

VESTKYSTENS HAVNESPØRGSMAAL AF C. BRUNSGAARD

VESTKYSTENS HAVNESPØRGSMAAL AF C. BRUNSGAARD VESTKYSTENS HAVNESPØRGSMAAL AF C. BRUNSGAARD Jyllands Vestkyst var før i Tiden i høj Grad frygtet af Søens Folk og ikke uden Grund. Navnlig Strækningen fra Blaavandshuk til Skagen var farlig at komme nær,

Læs mere

DRACHMANNS STORE BJØRN"

DRACHMANNS STORE BJØRN DRACHMANNS STORE BJØRN" Af P. K. HOFMANSEN Digteren Holger Drachmanns friske fisker- og sømandsf ort ællinger er sikkert den del af hans store produktion, der vil leve længst. Den mest markante af hans

Læs mere

MARSTAL SØFARTSMUSEUM

MARSTAL SØFARTSMUSEUM MARSTAL SØFARTSMUSEUM 2001 Søfartsmuseet har nu mere end 1100 medlemmer. Anbefal medlemsskab til dine bekendte! KONTINGENT FOR 2002 der kan indbetales på museet eller på posthus, er på 75 kr. dog 45 kr.

Læs mere

DE DANSKE FARVANDE I FRED OG KRIG

DE DANSKE FARVANDE I FRED OG KRIG DE DANSKE FARVANDE I FRED OG KRIG Af JOHN NIELSEN e danske Farvande hører til den Kategori, Geologer og Oceanografer kalder Fladsø". Større Dybder findes slet ikke, heller Ikke 1 Nordsøen undtagen langs

Læs mere