DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972"

Transkript

1 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972

2

3 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle meddelelser og oplysninger. Skibene er opført i alfabetisk orden efter skibsnavn inden for følgende tre grupper: Handelsskibe på BRT og derunder side 18 Handelsskibe over BRT... " 38 Fiskeskibe... " 45 Tabeller indeholdende statistiske oplysninger vedrørende søulykker og ulykkestilfælde er samlet på siderne Ulykker, der for en videre kreds har mere end rent statistisk interesse, vil som hidtil blive nærmere behandlet i "Handelsministeriets Søfartsinformation".

4 FØLGENDE FORKORTELSER ER ANVENDT: D. = dampskib Fy. = fyrskib M. = motorskib Hvalf. = hvalfanger S. = sejlskib Is. = isbryder SM. = sejlskib med hjælpemotor Kr. = kran Lgt. = lægter Lf. = lystfartøj Bgs. = bugserskib Lst. = lastskib Bj. = bjærgningsskib Pa. = skib, der er indrettet Bjkr. = bjærgningskran til at medtage flere end 12 passagerer Bjlgt. = bjærgningslægter Patr. = patruljefartøj Ff. = fiskefartøj Pont. = ponton Fg. = færge Sdp. = sandpumper Fry. = skib, hvis hovedlastrum er indrettet som kølelastrum Tk. Ud. = tankskib = uddybningsfartøj 4

5 Uddrag af Dansk SøulykkeStatistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe på BRT og derunder (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: Der er indtruffet et mindre antal andre søulykker end dem, der er anført i kolonnerne 3 7. Disse kan ikke henføres til kolonnerne 3 7, og tallene i kolonne 2 vil derfor ikke være lig med summen af tallene i kolonnerne 3 7. ad kolonne 8: Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker. 5

6 Uddrag af Dansk SøulykkeStatistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe over BRT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: Der er indtruffet et mindre antal andre søulykker end dem, der er anført i kolonnerne 3 7. Disse kan ikke henføres til kolonnerne 3 7, og tallene i kolonne 2 vil derfor ikke være lig med summen af tallene i kolonnerne 3 7. ad kolonne 8: Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker. 6

7 Uddrag af Dansk SøulykkeStatistik for årene vedrørende søulykker overgået fiskeskibe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: Der er indtruffet et mindre antal andre søulykker end dem, der er anført i kolonnerne 3 7. Disse kan ikke henføres til kolonnerne 3 7, og tallene i kolonne 2 vil derfor ikke være lig med summen af tallene i kolonnerne 3 7. ad kolonne 8: Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker. 7

8 HANDELSSKIBE PÅ BRT OG DERUNDER I 120 tilfælde er handelsskibe på BRT og derunder blevet ramt af en søulykke. I 6 tilfælde har ulykken ført til skibets forlis. Tåge, strøm og is var de almindeligste årsager i de 20 søulykkestilfælde opført under "vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag". Blandt de 27 søulykker henført under "anden besætningen utilregnelig årsag" er vanskelige besejlingsforhold og svigtende styremaskine ikke sjældent forekommende. Af de 20 tilfælde henført under "anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves: uforsigtig navigering, ukendskab til brug af søkort og afmærkning og vagthavende faldet i søvn. At 27 sager rubriceres under "uopklaret" skyldes bl.a., at en kollision med et udenlandsk skib, hvorfra søforklaring ikke foreligger, i almindelighed formelt anses for uopklaret. Af de 11 ikke afsluttede sager er flere genstand for undersøgelse af teknisk karakter, og flere er indbragt for retten. 8

9 HANDELSSKIBE PÅ BRT OG DERUNDER SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet bruttoregistertonnage , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari Andet havari Brand, eksplosion Forsvundet I alt

10 HANDELSSKIBE OVER BRT I 37 tilfælde er handelsskibe over BRT blevet ramt af en søulykke. I 2 tilfælde har ulykken ført til skibets forlis. 8 søulykker er henført under "anden besætningen utilregnelig årsag" såsom svigtende styremaskine, defekt brændoliesystem, vanskelige besejlingsforhold og påsejlet ved kaj. 2 af de under "anden fejl eller forsømmelse" rubricerede ulykker skyldes mangelfuld navigering. I 11 tilfælde er årsagen til søulykken uopklaret. I de fleste tilfælde skyldes dette manglende søforklaring fra et udenlandsk skib. 10

11 HANDELSSKIBE OVER BRT SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet bruttoregistertonnage , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari Andet havari 1 Brand, eksplosion Forsvundet I alt

12 FISKESKIBE I 113 tilfælde er fiskeskibe blevet ramt af en søulykke. I de 25 tilfælde er skibet forlist. De fleste af disse er træskibe, der er sprunget læk. Blandt de 16 tilfælde henført under "fejl ved skib eller udrustning" fremhæves: fejl ved omstyring, defekt aftræksrør og fejl i elektrisk anlæg. Blandt de 16 søulykker henført under "anden besætningen utilregnelig årsag" er sprængning af kølevandsrør, fiskeredskaber i skruen og påsejlet af andre skibe hyppigt forekommede årsager. Af de 19 tilfælde henført under "anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves: mangelfuld navigering, mangelfuld udkig og uforsigtighed ved tobaksrygning. Af de 11 ikke afsluttede sager er flere genstand for undersøgelser af teknisk art, og flere er indbragt for retten. 12

13 FISKESKIBE SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet bruttoregistertonnage , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari 2 3 Andet havari 4 1 Brand, eksplosion Forsvundet I alt

14 ULYKKESTILFÆLDE I FORBINDELSE MED SØULYKKER ELLER ANDRE HÆNDELSER HENHØRENDE UNDER SØLOVENS 301 Af tabellerne på siderne fremgår, at der i året 1971 er indtruffet følgende ulykkestilfælde: Ulykkestilfælde Omkomne Tilskadekomne Handelsskibe på BRT og derunder Handelsskibe over BRT Fiskeskibe I alt : 45 (49) 37 (32) 19 (29) De i parentes anførte tal er de tilsvarende for året I tabellerne er kun medtaget ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker, arbejde om bord og personers almindelige færden og ophold om bord, hvorimod tilfælde, der må henføres under selvmord, ikke er medtaget. Blandt ulykkestilfælde opført under "andet arbejde" og "anden årsag" kan nævnes fald fra klatretov eller faldereb, fald på dækket i dårligt vejr, klemt i elevator samt ulykke forårsaget af fejl i elinstallation. 14

15 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 Handelsskibe på BRT og derunder Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling Kæntring Skibet forlist eller forsvundet Brand, eksplosion 2 4 Andet havari Overbordfald Forgiftninger, ætsninger og lignende 1 2 Arbejde med laste og lossemidler Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende 1 1 Andet arbejde Anden årsag I alt

16 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 Handelsskibe over BRT Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling 1 2 Kæntring 1 5 Skibet forlist eller forsvundet Brand, eksplosion Andet havari Overbordfald 5 5 Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste og lossemidler 1 1 Arbejde med fortøjninger 1 1 Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum 1 1 Fald i lastrum og lignende Andet arbejde Anden årsag I alt

17 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 FISKESKIBE Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling Kæntring 1 3 Skibet forlist eller forsvundet 1 2 Brand, eksplosion Andet havari Overbordfald 8 8 Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste og lossemidler Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende Andet arbejde 1 1 Anden årsag I alt

18 H A N D E L S S K I B E P Å B R T O G D E R U N D E R Skibets A.P.BOTVED Skovshoved M.Tk Swinoujscie Nykøbing F Gasolie Guldborgsund 25. august Kalundborg 23. september Glemt at omskifte fra selvstyring til håndstyring. ADI Odense 1961 Frederikssund Yerseke 400 t. skaller Scheldefloden 31. december Odense 17. februar 1972 Vanskelige besejlingsforhold. ADM. COURBET Havneby M.Sdp Påsejling Grønsund 23. november Tønder 1. december A.C. blev, mens det lå til ankers, påsejlet af M/S KIRSTEN HALSKOV af Hundested. ADRIANA Frederiksværk S Brand Frederiksværk 31. januar Manglende skrueprop i olieovns regulator. AFRICAN PROCTOR Chittagon Barisal 400 t. hvede & 100 t. bølgeblik Bombet Megnafloden 9. december 7. januar 1972 Angrebet af fly og ramt af 2 bomber. A.P. lå til ankers på Megnafloden i Østpakistan. ALLEGRO Kristinehamn Ballast Götakanalen 20. maj 25. maj Kollideret med M/S STRIJBEEK af Willemstad i tåge. fra S. foreligger ikke. 18

19 ANNE BEWA Marseille Alexandria Stykgods Brand Middelhavet 27. juli Toulon 29. juli Uopklaret. Forlist. ANNE LINDA Gilleleje M.Sdp Gilleleje havn 5. april Kollideret med Ff. ANNE MARIE af Jyllinge. Sagen ikke afsluttet. ANNILIL Göteborg Rotterdam Stykgods Kattegat 20. marts Rotterdam 24. marts Tåge. Kollideret med M/S LA GIRALDA af Huelva. fra L.G. foreligger ikke. ARCTIC VEN TURE Godthåb S Sukkertoppen Godthåb Brand Grønlands V.kyst 3. august Overophedning af udstødsrør. ARTEMIS Marstal Frederiksværk Odense 430 t. jernplader Odense Fjord 1. januar Frederiksværk 30. marts Farvandsafmærkningen ikke på plads på grund af isdrift. ASTRID BRES november Kollideret med svensk M/S BALTIC SEA. Sagen ikke afsluttet. 19

20 BENTE MARINA Marseille Lattaquié Stykgods Marseille havn 2. marts 18. maj Kollideret med M/S HENRIETTE af Marseille. fra H. foreligger ikke. BETA Assens Nakskov Gotland Ballast Nakskov Fjord 19. januar Nakskov 1. februar Lavvande, vind og sugning under passage af indgående skib. BITUMA 1967 Kalundborg Kolding 826 t. asfalt Kolding Fjord 26. december Kalundborg 15. marts 1972 Svigtende styreevne som følge af for lidt vand under kølen. BOTNIA Odense Ijmuiden Odense 613 t. hvidblik Kielerkanalen 7. september Odense 10. september Kollideret med Ff. KONSUL af Bremerhaven. fra K. foreligger ikke. C. HERUP Marstal Thisted Helsingør Limfjorden 15. april Helsingør 20. april Skibet for tæt på grunden og mistede styringen. CHRISTA Nykøbing Fl Laboe t. byg Østersøen 31. juli Nykøbing Fl 6. august Kollideret med M/S NORDHEIDE af Piræus. fra N. foreligger ikke. 20

21 CHRISTIAN HOLM Torshavn Cuxhaven Rotterdam Ballast 13. juni Torshavn 14. oktober Uopklaret. Kollideret med M/S PALLE SCAN af Århus i tåge. CHRISTIANS BORG M.Tk Eksplosion Rotterdam havn 16. september 23. september Sagen ikke afsluttet. CITO Marstal Lübeck Frederiksværk Jern Roskilde Fjord 9. november Frederiksværk 17. november Manglende agtpågivenhed. CONSKOV Brake Åbo Tyske Bugt 1. oktober Sakskøbing 15. oktober Kollideret med vesttysk M/S ALMA 2 i tåge. fra A. foreligger ikke. CONSTEN Storugns Assens 530 t. kalksten Prästör Grund 14. oktober Assens 19. oktober Vanskelige besejlingsforhold. DA COSTA Ålborg Antwerpen Kastrup Silversand Sælhundeholme Løb 12. september Randers 17. november En midlertidigt udlagt blindtønde var inddraget. 21

22 DANBO Ålborg Stralsund Nørresundby Salt Limfjorden 21. november Nørresundby 29. marts 1972 Vejrforholdene. DIBJØRLI II Godthåb M. 20 Ll. Narssaq Godthåb Narssaq Løb 24. august Godthåb 30. august Uforsigtig navigering. DORRIT LEA Brand Kolding 10. januar Fejlbetjening af komfuret. DORTHEA Bandholm Wismar Nørresundby Storebælt 11. februar Nørresundby 12. februar Tåge. Kollideret med M/S VESTERVÅG af Bergen. DYKKEREN Grenå S Kæntring Kattegat 20. marts 18. maj Under bugsering bekneb slæbetrossen sig, hvorved skibet blev trukket ned. Forlist. EBBA VICTOR Svendborg Kristinehamn Bilbao 190 std. træ Vänern 7. september Fredericia 10. september Vanskelige besejlingsforhold i forbindelse med, at rorgængeren misforstod en ordre. EBBA VICTOR Svendborg Lidköping Goole Korn Hals Barre 18. november Styremaskinen svigtede. 22

23 EIR M.Bgs havn 28. juni 6. juli Kollideret med M/S SUFFOLK af under tillægningsmanøvre. Sagen ikke afsluttet. ELIMO Århus M.Sdp Brand Horsens havn 15. januar Horsens 20. januar Overophedning af olieovn i lukaf. ELLEN BAGGE Korsør Påsejling Larvik havn 30. november Larvik 10. december Påsejlet ved kaj af M/S BERBY af Oslo. fra B. foreligger ikke. ELLEN PETER Odense Tørnet kaj Odense 18. juni Svigtende omstyring. Påsejlet kaj og derefter bakket op på Kanalbredden. ELSE KILDE Årøsund Nørresundby Ballast Limfjorden 22. december Assens 4. januar 1972 Taget grunden under vigemanøvre for hollandsk M/S KY LIX, der var ved at svaje. K. påsejlede E. K. som følge af vind og strøm. ELSE PRIVA Ærøskøbing Lübeck Frederikssund Koks Roskilde Fjord 12. november For tidlig kursændring som som følge af, at føreren blev blændet af solen. 23

24 ESTHER Nørresundby S Nørresundby Køge 159 t. cement Kattegat 12. juli Nørresundby 20. juli Kollideret med M/S RIO DE JANEIRO af Stockholm. Sagen ikke afsluttet. FINN Godthåb SM.Sdp Søen Kangamiut Sand Grønlands V.kyst 24. juni Sukkertoppen 26. & 29. juni Vanskelige besejlingsforhold. FINN MELFI Nykøbing Fl Torshälla Lübeck Korn Hjulstafjärden 12. oktober Stockholm 16. oktober Vejrforholdene i forbindelse med vanskelige besejlingsforhold, hvorved to fyr forveksledes. FRANCE Teignmouth Lidköping 540 t. ler Vänern 19. maj Århus 25. maj Taget fejl af afmærkningen. FRANKA BELL Tonay Charente Stavanger 7. oktober 18. februar 1972 Kollideret med M/T ST.MARTIN af Lowestoft. fra S.M. foreligger ikke. Sagen ikke afsluttet. FYRHOLM Risø M.Fg Roskilde Fjord Risø Roskilde Fjord 24. juni Roskilde 23. august En gravemaskine VIKING IV af Baunehøj havde revet sig løs og spærrede renden. 24

25 GAMMA Tauranga Whangarei Ballast Korapuki Island 12. januar Sydney 30. april Vejr og strømforhold i forbindelse med uforsigtig navigering. GEMALI Århus Rønne Kolding 751 t. skærver Årø Flak 8. september Kolding 20. september Styremaskinen svigtede. GERNI Randers Oscarshamn Lorient 245 std. træ Brand 24. januar 8. februar Brand i maskinrum; skibet forladt, men senere bjærget. GERT STÆRKE Ommel Oxelösund Kragerö 640 t. jernplader Havari Østersøen 26. oktober 8. november Havari på stævnrør. Rejsen fortsat under bugsering. GRETHE PETER Odense M.Sdp Påsejling Vejle Fjord 27. august Påsejlede motorbåd, der lå fortøjet til et sømærke i fyrlinien. Sagen ikke afsluttet. GUTTA Antwerpen Stykgods 27. december Fredericia 18. januar 1972 Sagen ikke afsluttet. 25

26 HANS SIF Norrköping Funchal Træ Kielerkanalen 18. oktober Santa Cruz de Tenerife 8. november Kollideret med russisk M/S BATISKI i tåge. fra B. foreligger ikke. HELENE CLAU SEN Åbenrå Åbenrå Hamburg Kreaturer Kielerkanalen 11. februar Gråsten 19. februar Kollideret med lægter B 44 af Zwolle. fra B 44 foreligger ikke. HELENA LUPE Årøsund M.Tk Odden Færgehavn Kalundborg Ballast Kalundborg Fjord 17. februar Vagthavende styrmand faldt i søvn. HOLGER SIF Lyndiana Dakar Ekspeller Saloum barre 15. januar Lissabon 3. februar Sandvandring. IDA HØYER Kalundborg Stenungssund Fawley Flydende gas Den engelske Kanal 8. april Kalundborg 28. oktober Kollideret med britisk M/S HULLGATE. fra H. foreligger ikke. ILIK Godthåb M Holsteinsborg Itivdleq Passagerer Ikertoq fjorden 17. februar Holsteinsborg 19. februar Snetykning i forbindelse med isforholdene. 26

27 INGER ANDRE ASEN Northwhich Kastrup 613 t. soda Sundet 7. oktober 3. november Vind og strømforholdene. Grundstødt i løbet til Kastrup havn. INGER LUPE Årøsund M.Tk Kolding Stege Ballast Avernakø 15. november Haderslev 20. januar 1972 Ukendt hård østgående strøm og den omstændighed, at man ikke fik øje på Munkefyret. JANNE MARIA Århus t. fiskemel Havari Hanstholm 16. juli Fredericia 30. juli Orkanagtig storm. Beskadiget under ophold ved kaj. JANTO Odense 1958 Odense Ålborg Ballast Odense Fjord 21. januar Frederiksværk 26. januar Tåge. JANTO Odense 1958 Frederiksværk Norden Bro Ballast Påsejling Limfjorden 6. oktober Ålborg 13. oktober Påsejlet slukket fyr ved Limfjordstunnellen. JENBO Marstal Oldenburg Bremen Ballast Hunte kanal 29. december Kerteminde 18. februar 1972 Kollideret med M/S FLORIDA af Willemstad. fra F. foreligger ikke. JENS WAL Køge Oscarshamn Faversham Træ Themsmundingen 18. februar 16. marts med ukendt skib. 27

28 JOHAN Marstal Malmö Karlshamn Ballast Malmö havn 29. juni Ærøskøbing 6. september Styremaskinen svigtede. KATRINE DANCOAST Tuborg Havn Skien Laget Påsejling Porsgrunn 17. juli Fredericia 24. august Styremaskinen svigtede. Påsejlede flydedok. KIRSTEN BEWA Patras Felixstowe 985 t. frugt Den engelske Kanal 27. juli 10. august Manglende påpasselighed ved navigeringen. Kollideret med norsk M/S BERGE COMMANDER. fra B.C. foreligger ikke. KRISTINA COAST Næstved Maybank Wharf Sande Papiraffald Themsen 4. januar London 7. januar med engelsk WALVIS BAY. Forlist. fra W.B. foreligger ikke. LAKSEN Nørresundby Porsgrunn Sæby Kalksalpeter 25. marts Korsør 27. april Kollideret med tysk M/S KOLGA. fra K. foreligger ikke. LEIF STÆRKE Ommel Holmsund Barcelona Træ Østersøen 1. august Ærøskøbing 11. november Tåge. 28

29 LIMA Haderslev Gaseksplosion Oslo 31. januar Ærøskøbing 17. februar Under forsøg på at aftage en gasflaskes beskyttelseshætte spændtes hætten fast i en skruestik i maskinrummet. Under arbejdet sivede gassen ud og antændtes af skibets oliefyr. LOMUR Torshavn Tvøroyri Skála Nolsø Fjord 27. august Torshavn 31. august Føreren faldet i søvn på vagten. LONE STEVNS Thurø Fakse Ladeplads Varberg Kalk Ud for Kullen 18. februar Thisted 22. februar Kollideret med svensk pram under bugsering. fra prammen foreligger ikke. LÆSØ Vesterø Havn Brand Vesterø Havn 17. januar 19. januar Svigtende lufttilførsel på grund af fejl i oliefyr. Brand i oliefyr i maskinrum. MALIK Godthåb Sukkertoppen Godthåb Sukkertoppen 26. januar Sukkertoppen 29. januar & 23. april Vanskelige sejladsforhold på grund af is. MARCO 1967 Uddevalla Fiskeprodukter Sundet N. 15. januar 28. januar Undladt at følge søvejsreglernes bestemmelser. Kollideret med Sdp. KAPTAJN NIELSEN af i tåge. 29

30 MARGRETHE HØYER Odense M.Tk Malmö Nykøbing Fl Gasolie Guldborgsund 9. december Nykøbing Fl 16. december Fejlnavigering. MARINA COAST Næstved Sas van Gent Salonoki Sukker Maskinhavari Atlanterhavet 2. juli Lissabon 9. juli Utæt pakning på gearkasse. Søgt nødhavn. MERC AFRICA Dragør Mersin Rostock Citroner Kielerkanalen 29. oktober 17. december Tåge. Kollideret med M/S ZAANBORG af Delfzijl. MERC SELAN DIA Dragør Jakobsstad Sundet S. 10. oktober 18. oktober Sagen ikke afsluttet. MERC TRADER Dragør London Østersøen Ballast Kielerkanalen 9. februar Kollideret med M/S LAETITIA af Flensburg. MERC TRADER Dragør Maskinhavari Mersin havn 30. oktober 17. december Svigtende kølevandstilgang som følge af lækage. NIEREN Rungsted SM.Pa Brand Vedbæk havn 14. december Svigt af magnetventil på oliefyrs tilførselsledning i forbindelse med strømafbrydelse. 30

31 NORDVIKING UR Glyvrar Rostock Delfzijl Ballast Kielerkanalen 13. november Flensburg 24. november Vanskelige besejlingsforhold i forbindelse med nedsat sigtbarhed. NUKIK Godthåb M Julianehåb Julianehåb Julianehåbsfjord 30. maj Julianehåb 28. juni Tætpakket storis. Kollideret med motorbåd PER NILLE, der var under bugsering. OLETO Marstal 1951 Gdansk Sakskøbing 436 t. sukker Havari Østersøen 2. november Rønne 5. november Vejrforholdene. Presenninger og lugesurringer revet itu af forkert sø. Søvand trængt ned i lastrum. OLETO Marstal 1951 Antwerpen Kobberaffald Maskinhavari 22. november Ærøskøbing 20. december Maskinstop på grund af trosse i skruen. OTTO PRIESS Nykøbing M Randers Randers Fjord 29. januar Frederiksværk 2. februar Strømafbrydelse til den elektriske styring. PALLE SCAN Århus 1969 Swansea Odense Stykgods 13. juni Fredericia 2. september Uopklaret. Kollideret med M/S CHRISTIAN HOLM af Torshavn i tåge. 31

32 PAULINE LØNBORG Kiaton Felixstowe Korender & frugtsaft Eksplosion Den engelske Kanal 13. november Fredericia 2. december Sagen ikke afsluttet. PETER FREM Sharpness Roscoff Ballast Den engelske Kanal 4. april Nedsat bakeffekt som følge af en nylontrosse i skruen. Maskinrummet slået læk. PETER SIF Norrköping Las Palmas Træ Lindökanalen 15. januar Amsterdam 3. marts Kollideret med M/S GULLBRITT. fra G.B. foreligger ikke. PIA VESTA Svendborg Saint John Rouen Wood pulp Maskinhavari Atlanterhavet 6. december Rouen 28. december Eksplosion i krumtaphus. PRIDE Klaksvik M.Pa Klaksvik Torshavn Passagerer Torshavn havn 13. september Torshavn 20. september Sagen ikke afsluttet. Kollideret med M/S KRONPRINS FREDERIK af. PRIMO Hobro S Roskilde Horsens Byg Besser Rev 7. april Horsens 23. juli Tåge. RANDI DANIA 1968 Svendborg Island 800 t. korn Thunø 31. januar Århus 2. februar Mangelfuld navigering. 32

33 REGITZE THOLSTRUP Kalundborg 200 t. petroleumsgas Kalundborg oliehavn 24. juni Nørresundby 2. juli Stærk vestlig vind pressede skibet op på grunden. ROMEO Bayonne Hayle Svovl Indsejlingen til Hayle 21. december Århus 8. marts 1972 Dønning i forbindelse med mindre vanddybde over barren end antaget af lodsen. SAGA Næstved Birkenhead Limassol Middelhavet 22. maj 13. juli Kollideret med spansk fiskefartøj. fra fiskefartøjet foreligger ikke. SALTA Mariager Helsingborg Stenungsund Helsingborg havn 14. juli Nørresundby 27. juli Vanskelige besejlingsforhold. Kollideret med M.Fg. HEL SINGØR af Helsingør. SANNA Hvidovre Fredericia Hvidovre Ballast Sundet 16. marts Fredericia 23. marts Kollideret med M/S KOAKSBURG af Itzehoe. fra K. foreligger ikke. SEABIRD Pescara Venezia Ballast Påsejling Pescara havn 30. april Vanskelige besejlingsforhold. Påsejlede italiensk M/S HIERAX samt Ff. NUOVO AN TONIO. 33

34 SIGYN M.Bgs Egedesminde Søndre Strømfjord Ud for Egedesminde 27. september Godthåb 1. oktober Selvstyreanlægget i uorden. SINE BRES Herøya Norrtelje 800 t. kalksalpeter Lågerø 3. januar Ærøskøbing 10. februar Fejlnavigering af lodsen. SITKA Nørresundby Swinemünde Stettin Stettinerhavet 12. november Nørresundby 22. november Kollideret med polsk Bgs. SAMSON. fra S. foreligger ikke. SPICA Femø M Odense Kaffe Odense Fjord 6. april 29. juni Vekslende lysstyrke i bøjerne i ruteafmærkningen. SPRINGEREN M.Pa Malmö Passagerer s havn 15. januar 3. februar Kollideret med M/S ÖRESTAD af Hamburg i tåge. fra Ö. foreligger ikke. SPURVEN Ærøskøbing 1959 Leixoes Weston Point Pine wood Atlanterhavet 7. september Kollideret med portugisisk Ff. PAULO JAO i tåge. fra P.J., der sank, foreligger ikke. 34

35 SVEND DAM MANN Rønne 1956 Rønne Svendborg Skærver Storebælt 24. januar Rønne 2. februar Regndis i forbindelse med strømsætning. SØREN LAR SEN Nykøbing M Mariager Rørdal Brand 13. januar Uopklaret. THOMAS STEVNS Svendborg 1961 Brand Svendborg havn 30. december Sagen ikke afsluttet. THORSENG Svendborg Helsingborg Svendborg Fosfater Gniben 5. januar Svendborg 18. januar Vejrforholdene i forbindelse med mangelfuld navigering. THURØKLINT Thurø 1962 Trolhättan Ipswich Natriumklorat Harwich havn 1. januar Ipswich 4. januar Fejlbedømmelse af fart og afstand; misforstået hinandens manøvrer. Kollideret med hollandsk KO NINGEN JULIANA. Forlist. TORDIS Søby Lübeck Stettin Byg Maskinhavari Østersøen 22. oktober Ærøskøbing 22. november Uopklaret. 35

36 TOVE LINDIN GER 1967 Skrapjern Brand Piræus havn 13. juli Perama 20. juli Uopklaret. TOVE LINDIN GER Iskenderun Bilbao Kobberbarrer Brand Atlanterhavet 26. september Lissabon 30. september Kortslutning i ELinstallationen ved hovedstrømtavlen. TUGDLIK M.Pa Holsteinsborg Egedesminde RifkolEgedesminde ruten Egedesminde 23. august Navigeringsfejl. UFFE Næstved 1966 Ceuta Valencia Stykgods Indsejlingen til Ceuta 13. marts Malaga 26. marts Havari på styremaskine. Kollideret med spansk CATO NADA af Bilbao. UNIT SCAN Århus Helsingborg Århus Containere Sjællands Rev 5. november Århus 18. november Føreren, der var alene på broen, fandt i søvn. VARNA Skagen S Kragerö Vejle t. sten Kattegat 27. april 3. maj Uforsigtig navigering. 36

37 VENDELBO Ålborg Stenungsund Sakskøbing 210 t. skærver Sakskøbing Fjord 28. juli Nedsat sigtbarhed. VITTA THE RESA Masnedø M.Tk Odense 1000 t. benzin Odense Gab 24. maj Grundstødt under forsøg på at yde assistance til lodsbåd, der med maskinstop drev for vinden. 37

38 H A N D E L S S K I B E O V E R B R T Skibets ATHOS Hamburg Stykgods Østersøen 10. januar 15. februar Kollideret med M/S FREYBURG af Rostock. fra F. foreligger ikke. BEIRA Rotterdam Antwerpen Scheldefloden 15. maj 20. september Styremaskinen svigtede. Påsejlet opankret Bj. TITAN IV. BOTANY BAY Livorno Kamsar Brand Middelhavet 21. januar Defekt brændstofpumpe. CHRISTIAN MÆRSK Singapore Hong Kong Singaporestrædet 10. august Yokohama 4. september Kollideret med Ff. SMF 694 af Singapore. fra SMF 694 foreligger ikke. CLIFFORD MÆRSK Montreal havn 4. december Quebec 13. december Rørt grunden under svajning; styremaskine beskadiget. DANA SIRENA Ålborg M.Pa Genova Malaga Passagerer & biler Brand Middelhavet 23. september Genova 28. september En flangepakning mellem turbolader og udstødsrør var blæst ud, hvorved oliedampe antændtes. 38

39 DORTE SKOU Rio Grande Buenos Aires 3399 t. bomuld Buenos Aires 1. juni Buenos Aires 2. juni Vanskelige besejlingsforhold. EDITH NIEL SEN Narssaq Ivigtut Sydgrønland 12. juni 29. juni Tæt tåge i vanskeligt navigabelt farvand. EFFIE MÆRSK Manila Cebu Stykgods + containere Mabina Point 17. november Bangkok 11. december Forveksling af 2 fyr. ENGLAND M.Pa Harwich Passagerer Brand 16. juli 28. juli Brændstofventil ikke fastspændt. Ventilen presset ud af cylinderdækslet. HEERING ELSIE Sassandra Bremen Logs 16. maj Hamburg 27. maj Kollideret med M/S BRUNES af Bergen. fra B. foreligger ikke. HEERING KIRSE Manzanillo Tokyo Majs Kæntring Stillehavet 9. december 4. januar Vejrforholdene i forbindelse med forskubning af lasten. Forlist. 5 mand omkommet. 39

40 HELSINGØR Helsingør M.Pa Helsingør Helsingborg Passagerer Helsingborg havn 14. juli Helsingør 30. juli Vanskelige besejlingsforhold. Kollideret med M/S SALTA af Mariager. HÄLSINGBORG Helsingør M.Pa Helsingborg Helsingør Passagerer Helsingborg havn 23. april Helsingør 4. maj Kollideret med svensk M/Fg. REGULA. fra R. foreligger ikke. KAETHE JEB SEN Åbenrå Colombo Shanghai Gummi & kokosolie Yangtzefloden 23. august Osaka 20. september Vejr og strømforholdene. KIRSTEN HALSKOV Hundested M.Sdp Påsejling Grønsund 23. november Maribo 13. december Vind og strømforholdene. K.H. påsejlede efter at have lettet anker M/S ADM. COUR BET af Havneby, der lå til ankers. KRONPRINS FREDERIK M.Pa Torshavn Passagerer & stykgods Torshavn havn 13. september 24. september Sagen ikke afsluttet. Kollideret med M/S PRIDE af Klakksvik. MAREN MOLS Odden Færgehavn M.Pa Ebeltoft Odden Passagerer Påsejlet kaj Odden Færgehavn 29. juli 9. august Svigtende omstyring på grund af manglende olietryk. 40

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH S: Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 ISBN 8788729001 Ha 0010 ATLASQUICK AS KBH.S. Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1961 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1962 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1964 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1965 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1968 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1969 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden19, 1263 Kbh.K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1958 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1959 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1966 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1967 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1959 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1960 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1990

Dansk søulykkesstatistik for 1990 Dansk søulykkesstatistik for 1990 Søfartsstyrelsen December 1991 ISBN 87-7454-183-8 ISSN 0109-1018 S-889/90 Indholdsfortegnelse Side Introduktion.................................................. 5 Udvikling

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1966 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1967 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1956 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1957 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt,

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1967 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1968 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1949 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1950 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1955 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1956 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET,Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt,

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1947 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1949 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1948 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1949 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Rapportering af lodsning foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1201 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

Ulykker til søs 1994

Ulykker til søs 1994 Ulykker til søs 994 Søulykkesstatistik 994 Arbejdsskader til søs 994 Dykkerulykkesstatistik 994 Februar 996 Søfartsstyrelsen Opklarings- og Kontrolenheden Vermundsgade 8 C Postboks 589 København Ø Opklarings-

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1940 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1946 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART JULI 1948 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KØBKNHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Efterretninger for Søfarende 16. marts 2012 Bilag til EfS 1 2012 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkort i skydepladsens

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1950 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1951 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

Udenlandsk flykatastrofepost 1939 1947

Udenlandsk flykatastrofepost 1939 1947 Udenlandsk flykatastrofepost 1939 1947 med svenske relationer På Djurslands Filatelistiske Højskole kom jeg med en appel til kursisterne om at udstille på DJURS 2013. For mit eget vedkomne ville jeg starte

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk 11.12.1929 13.12.1929 Kontraheret ved Aalborg værft som nybygning nr 42 11.03.1930 11.03.1930 Køllagt på Aalborg værft 29.08.1930 29.08.1930 Søsat kl 13.15 og navngivet HEIMDAL af fru sagfører Cortes 28.10.1930

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1941 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART AUGUST 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013 REDEGØRELSE OM SØULYKKE August 2013 CAMILLA C Forlis den 20. december 2012 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013

Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 2013 Symbolforklaring: = belastningsloft = belastning = afvigelse fra belastningsloft Samlede sprøjtemiddeltal pr. golfbane pr. baneelement for 213 Pesticider og genteknologi J.nr. MST-666-9 Ref. louln/anfje

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer

Niv. 2 og 3 skemaer. Fordeling af sager på organisationer Niv. 2 og 3 skemaer Fordeling af sager på organisationer juni 2004 bcr 1 Forkortelse Organisationer Antal BF Bibliotekar Forbundet 8 Blik- Rør Blik- og Rørarbejderforbundet 15 BUPL BUPL 71 DE Dansk Elforbund

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1922 23 UDGIVET AF MINISTERIET FOR INDUSTRI, HANDEL OG SØFART APRIL 1925 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Den 1. november, ankrede vi sent om aftenen i bugten ved Batangas på Filippinerne. Efter vi havde været i Cebu og Manila for at losse, skulle vi

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1945 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART SEPTEMBER 1947 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK Slipkrog til "Tyskertræk" SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK En ny-udviklet slipkrog kan hurtigt fjern-udløse tyskertrækket. Det har været lovpligtigt siden 1. december. Trækpunktet skal også ned. Den nye slipkrog

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1929 UDGIVET AF MINISTERIET FOR SØFART OG FISKERI NOVEMBER 1930 FORHANDLES FRA DET KONGELIGE SØKORT-ARKIV KJØBENHAVN Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet

Læs mere

Adresse Postnr By tlf. E-mail www. Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk

Adresse Postnr By tlf. E-mail www. Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk Autoriserede turistbureauer og bemandede turistinformationer 2014 Adresse Postnr By tlf. E-mail www Sjælland: Faxe Turistbureau Jernbanegade 62 4690 Haslev 56716034 turist@visitfaxe.dk visitfaxe.dk Frederikssund

Læs mere

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende:

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende: Air Canada Air France Austrian Airlines British Airways/Iberia Brussels Airlines Finnair KLM LOT Polish Airlines Lufthansa Norwegian SAS Swiss International Airlines United Airlines FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE:

Læs mere

Thyborøn lodseri. Regler og praksis omkring lodsning i den vestlige Limfjord. Af Mette Lund Andersen, Lemvig Museum

Thyborøn lodseri. Regler og praksis omkring lodsning i den vestlige Limfjord. Af Mette Lund Andersen, Lemvig Museum Thyborøn lodseri Regler og praksis omkring lodsning i den vestlige Limfjord. Af Mette Lund Andersen, Lemvig Museum Redningskrans fra Thyborøn Lodsbåd. Foto: Mette Lund Andersen Formålet med denne undersøgelse

Læs mere