DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972"

Transkript

1 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972

2

3 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle meddelelser og oplysninger. Skibene er opført i alfabetisk orden efter skibsnavn inden for følgende tre grupper: Handelsskibe på BRT og derunder side 18 Handelsskibe over BRT... " 38 Fiskeskibe... " 45 Tabeller indeholdende statistiske oplysninger vedrørende søulykker og ulykkestilfælde er samlet på siderne Ulykker, der for en videre kreds har mere end rent statistisk interesse, vil som hidtil blive nærmere behandlet i "Handelsministeriets Søfartsinformation".

4 FØLGENDE FORKORTELSER ER ANVENDT: D. = dampskib Fy. = fyrskib M. = motorskib Hvalf. = hvalfanger S. = sejlskib Is. = isbryder SM. = sejlskib med hjælpemotor Kr. = kran Lgt. = lægter Lf. = lystfartøj Bgs. = bugserskib Lst. = lastskib Bj. = bjærgningsskib Pa. = skib, der er indrettet Bjkr. = bjærgningskran til at medtage flere end 12 passagerer Bjlgt. = bjærgningslægter Patr. = patruljefartøj Ff. = fiskefartøj Pont. = ponton Fg. = færge Sdp. = sandpumper Fry. = skib, hvis hovedlastrum er indrettet som kølelastrum Tk. Ud. = tankskib = uddybningsfartøj 4

5 Uddrag af Dansk SøulykkeStatistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe på BRT og derunder (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: Der er indtruffet et mindre antal andre søulykker end dem, der er anført i kolonnerne 3 7. Disse kan ikke henføres til kolonnerne 3 7, og tallene i kolonne 2 vil derfor ikke være lig med summen af tallene i kolonnerne 3 7. ad kolonne 8: Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker. 5

6 Uddrag af Dansk SøulykkeStatistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe over BRT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: Der er indtruffet et mindre antal andre søulykker end dem, der er anført i kolonnerne 3 7. Disse kan ikke henføres til kolonnerne 3 7, og tallene i kolonne 2 vil derfor ikke være lig med summen af tallene i kolonnerne 3 7. ad kolonne 8: Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker. 6

7 Uddrag af Dansk SøulykkeStatistik for årene vedrørende søulykker overgået fiskeskibe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: Der er indtruffet et mindre antal andre søulykker end dem, der er anført i kolonnerne 3 7. Disse kan ikke henføres til kolonnerne 3 7, og tallene i kolonne 2 vil derfor ikke være lig med summen af tallene i kolonnerne 3 7. ad kolonne 8: Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker. 7

8 HANDELSSKIBE PÅ BRT OG DERUNDER I 120 tilfælde er handelsskibe på BRT og derunder blevet ramt af en søulykke. I 6 tilfælde har ulykken ført til skibets forlis. Tåge, strøm og is var de almindeligste årsager i de 20 søulykkestilfælde opført under "vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag". Blandt de 27 søulykker henført under "anden besætningen utilregnelig årsag" er vanskelige besejlingsforhold og svigtende styremaskine ikke sjældent forekommende. Af de 20 tilfælde henført under "anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves: uforsigtig navigering, ukendskab til brug af søkort og afmærkning og vagthavende faldet i søvn. At 27 sager rubriceres under "uopklaret" skyldes bl.a., at en kollision med et udenlandsk skib, hvorfra søforklaring ikke foreligger, i almindelighed formelt anses for uopklaret. Af de 11 ikke afsluttede sager er flere genstand for undersøgelse af teknisk karakter, og flere er indbragt for retten. 8

9 HANDELSSKIBE PÅ BRT OG DERUNDER SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet bruttoregistertonnage , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari Andet havari Brand, eksplosion Forsvundet I alt

10 HANDELSSKIBE OVER BRT I 37 tilfælde er handelsskibe over BRT blevet ramt af en søulykke. I 2 tilfælde har ulykken ført til skibets forlis. 8 søulykker er henført under "anden besætningen utilregnelig årsag" såsom svigtende styremaskine, defekt brændoliesystem, vanskelige besejlingsforhold og påsejlet ved kaj. 2 af de under "anden fejl eller forsømmelse" rubricerede ulykker skyldes mangelfuld navigering. I 11 tilfælde er årsagen til søulykken uopklaret. I de fleste tilfælde skyldes dette manglende søforklaring fra et udenlandsk skib. 10

11 HANDELSSKIBE OVER BRT SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet bruttoregistertonnage , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari Andet havari 1 Brand, eksplosion Forsvundet I alt

12 FISKESKIBE I 113 tilfælde er fiskeskibe blevet ramt af en søulykke. I de 25 tilfælde er skibet forlist. De fleste af disse er træskibe, der er sprunget læk. Blandt de 16 tilfælde henført under "fejl ved skib eller udrustning" fremhæves: fejl ved omstyring, defekt aftræksrør og fejl i elektrisk anlæg. Blandt de 16 søulykker henført under "anden besætningen utilregnelig årsag" er sprængning af kølevandsrør, fiskeredskaber i skruen og påsejlet af andre skibe hyppigt forekommede årsager. Af de 19 tilfælde henført under "anden fejl eller forsømmelse" må fremhæves: mangelfuld navigering, mangelfuld udkig og uforsigtighed ved tobaksrygning. Af de 11 ikke afsluttede sager er flere genstand for undersøgelser af teknisk art, og flere er indbragt for retten. 12

13 FISKESKIBE SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet bruttoregistertonnage , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari 2 3 Andet havari 4 1 Brand, eksplosion Forsvundet I alt

14 ULYKKESTILFÆLDE I FORBINDELSE MED SØULYKKER ELLER ANDRE HÆNDELSER HENHØRENDE UNDER SØLOVENS 301 Af tabellerne på siderne fremgår, at der i året 1971 er indtruffet følgende ulykkestilfælde: Ulykkestilfælde Omkomne Tilskadekomne Handelsskibe på BRT og derunder Handelsskibe over BRT Fiskeskibe I alt : 45 (49) 37 (32) 19 (29) De i parentes anførte tal er de tilsvarende for året I tabellerne er kun medtaget ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker, arbejde om bord og personers almindelige færden og ophold om bord, hvorimod tilfælde, der må henføres under selvmord, ikke er medtaget. Blandt ulykkestilfælde opført under "andet arbejde" og "anden årsag" kan nævnes fald fra klatretov eller faldereb, fald på dækket i dårligt vejr, klemt i elevator samt ulykke forårsaget af fejl i elinstallation. 14

15 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 Handelsskibe på BRT og derunder Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling Kæntring Skibet forlist eller forsvundet Brand, eksplosion 2 4 Andet havari Overbordfald Forgiftninger, ætsninger og lignende 1 2 Arbejde med laste og lossemidler Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende 1 1 Andet arbejde Anden årsag I alt

16 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 Handelsskibe over BRT Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling 1 2 Kæntring 1 5 Skibet forlist eller forsvundet Brand, eksplosion Andet havari Overbordfald 5 5 Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste og lossemidler 1 1 Arbejde med fortøjninger 1 1 Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum 1 1 Fald i lastrum og lignende Andet arbejde Anden årsag I alt

17 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 FISKESKIBE Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling Kæntring 1 3 Skibet forlist eller forsvundet 1 2 Brand, eksplosion Andet havari Overbordfald 8 8 Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste og lossemidler Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende Andet arbejde 1 1 Anden årsag I alt

18 H A N D E L S S K I B E P Å B R T O G D E R U N D E R Skibets A.P.BOTVED Skovshoved M.Tk Swinoujscie Nykøbing F Gasolie Guldborgsund 25. august Kalundborg 23. september Glemt at omskifte fra selvstyring til håndstyring. ADI Odense 1961 Frederikssund Yerseke 400 t. skaller Scheldefloden 31. december Odense 17. februar 1972 Vanskelige besejlingsforhold. ADM. COURBET Havneby M.Sdp Påsejling Grønsund 23. november Tønder 1. december A.C. blev, mens det lå til ankers, påsejlet af M/S KIRSTEN HALSKOV af Hundested. ADRIANA Frederiksværk S Brand Frederiksværk 31. januar Manglende skrueprop i olieovns regulator. AFRICAN PROCTOR Chittagon Barisal 400 t. hvede & 100 t. bølgeblik Bombet Megnafloden 9. december 7. januar 1972 Angrebet af fly og ramt af 2 bomber. A.P. lå til ankers på Megnafloden i Østpakistan. ALLEGRO Kristinehamn Ballast Götakanalen 20. maj 25. maj Kollideret med M/S STRIJBEEK af Willemstad i tåge. fra S. foreligger ikke. 18

19 ANNE BEWA Marseille Alexandria Stykgods Brand Middelhavet 27. juli Toulon 29. juli Uopklaret. Forlist. ANNE LINDA Gilleleje M.Sdp Gilleleje havn 5. april Kollideret med Ff. ANNE MARIE af Jyllinge. Sagen ikke afsluttet. ANNILIL Göteborg Rotterdam Stykgods Kattegat 20. marts Rotterdam 24. marts Tåge. Kollideret med M/S LA GIRALDA af Huelva. fra L.G. foreligger ikke. ARCTIC VEN TURE Godthåb S Sukkertoppen Godthåb Brand Grønlands V.kyst 3. august Overophedning af udstødsrør. ARTEMIS Marstal Frederiksværk Odense 430 t. jernplader Odense Fjord 1. januar Frederiksværk 30. marts Farvandsafmærkningen ikke på plads på grund af isdrift. ASTRID BRES november Kollideret med svensk M/S BALTIC SEA. Sagen ikke afsluttet. 19

20 BENTE MARINA Marseille Lattaquié Stykgods Marseille havn 2. marts 18. maj Kollideret med M/S HENRIETTE af Marseille. fra H. foreligger ikke. BETA Assens Nakskov Gotland Ballast Nakskov Fjord 19. januar Nakskov 1. februar Lavvande, vind og sugning under passage af indgående skib. BITUMA 1967 Kalundborg Kolding 826 t. asfalt Kolding Fjord 26. december Kalundborg 15. marts 1972 Svigtende styreevne som følge af for lidt vand under kølen. BOTNIA Odense Ijmuiden Odense 613 t. hvidblik Kielerkanalen 7. september Odense 10. september Kollideret med Ff. KONSUL af Bremerhaven. fra K. foreligger ikke. C. HERUP Marstal Thisted Helsingør Limfjorden 15. april Helsingør 20. april Skibet for tæt på grunden og mistede styringen. CHRISTA Nykøbing Fl Laboe t. byg Østersøen 31. juli Nykøbing Fl 6. august Kollideret med M/S NORDHEIDE af Piræus. fra N. foreligger ikke. 20

21 CHRISTIAN HOLM Torshavn Cuxhaven Rotterdam Ballast 13. juni Torshavn 14. oktober Uopklaret. Kollideret med M/S PALLE SCAN af Århus i tåge. CHRISTIANS BORG M.Tk Eksplosion Rotterdam havn 16. september 23. september Sagen ikke afsluttet. CITO Marstal Lübeck Frederiksværk Jern Roskilde Fjord 9. november Frederiksværk 17. november Manglende agtpågivenhed. CONSKOV Brake Åbo Tyske Bugt 1. oktober Sakskøbing 15. oktober Kollideret med vesttysk M/S ALMA 2 i tåge. fra A. foreligger ikke. CONSTEN Storugns Assens 530 t. kalksten Prästör Grund 14. oktober Assens 19. oktober Vanskelige besejlingsforhold. DA COSTA Ålborg Antwerpen Kastrup Silversand Sælhundeholme Løb 12. september Randers 17. november En midlertidigt udlagt blindtønde var inddraget. 21

22 DANBO Ålborg Stralsund Nørresundby Salt Limfjorden 21. november Nørresundby 29. marts 1972 Vejrforholdene. DIBJØRLI II Godthåb M. 20 Ll. Narssaq Godthåb Narssaq Løb 24. august Godthåb 30. august Uforsigtig navigering. DORRIT LEA Brand Kolding 10. januar Fejlbetjening af komfuret. DORTHEA Bandholm Wismar Nørresundby Storebælt 11. februar Nørresundby 12. februar Tåge. Kollideret med M/S VESTERVÅG af Bergen. DYKKEREN Grenå S Kæntring Kattegat 20. marts 18. maj Under bugsering bekneb slæbetrossen sig, hvorved skibet blev trukket ned. Forlist. EBBA VICTOR Svendborg Kristinehamn Bilbao 190 std. træ Vänern 7. september Fredericia 10. september Vanskelige besejlingsforhold i forbindelse med, at rorgængeren misforstod en ordre. EBBA VICTOR Svendborg Lidköping Goole Korn Hals Barre 18. november Styremaskinen svigtede. 22

23 EIR M.Bgs havn 28. juni 6. juli Kollideret med M/S SUFFOLK af under tillægningsmanøvre. Sagen ikke afsluttet. ELIMO Århus M.Sdp Brand Horsens havn 15. januar Horsens 20. januar Overophedning af olieovn i lukaf. ELLEN BAGGE Korsør Påsejling Larvik havn 30. november Larvik 10. december Påsejlet ved kaj af M/S BERBY af Oslo. fra B. foreligger ikke. ELLEN PETER Odense Tørnet kaj Odense 18. juni Svigtende omstyring. Påsejlet kaj og derefter bakket op på Kanalbredden. ELSE KILDE Årøsund Nørresundby Ballast Limfjorden 22. december Assens 4. januar 1972 Taget grunden under vigemanøvre for hollandsk M/S KY LIX, der var ved at svaje. K. påsejlede E. K. som følge af vind og strøm. ELSE PRIVA Ærøskøbing Lübeck Frederikssund Koks Roskilde Fjord 12. november For tidlig kursændring som som følge af, at føreren blev blændet af solen. 23

24 ESTHER Nørresundby S Nørresundby Køge 159 t. cement Kattegat 12. juli Nørresundby 20. juli Kollideret med M/S RIO DE JANEIRO af Stockholm. Sagen ikke afsluttet. FINN Godthåb SM.Sdp Søen Kangamiut Sand Grønlands V.kyst 24. juni Sukkertoppen 26. & 29. juni Vanskelige besejlingsforhold. FINN MELFI Nykøbing Fl Torshälla Lübeck Korn Hjulstafjärden 12. oktober Stockholm 16. oktober Vejrforholdene i forbindelse med vanskelige besejlingsforhold, hvorved to fyr forveksledes. FRANCE Teignmouth Lidköping 540 t. ler Vänern 19. maj Århus 25. maj Taget fejl af afmærkningen. FRANKA BELL Tonay Charente Stavanger 7. oktober 18. februar 1972 Kollideret med M/T ST.MARTIN af Lowestoft. fra S.M. foreligger ikke. Sagen ikke afsluttet. FYRHOLM Risø M.Fg Roskilde Fjord Risø Roskilde Fjord 24. juni Roskilde 23. august En gravemaskine VIKING IV af Baunehøj havde revet sig løs og spærrede renden. 24

25 GAMMA Tauranga Whangarei Ballast Korapuki Island 12. januar Sydney 30. april Vejr og strømforhold i forbindelse med uforsigtig navigering. GEMALI Århus Rønne Kolding 751 t. skærver Årø Flak 8. september Kolding 20. september Styremaskinen svigtede. GERNI Randers Oscarshamn Lorient 245 std. træ Brand 24. januar 8. februar Brand i maskinrum; skibet forladt, men senere bjærget. GERT STÆRKE Ommel Oxelösund Kragerö 640 t. jernplader Havari Østersøen 26. oktober 8. november Havari på stævnrør. Rejsen fortsat under bugsering. GRETHE PETER Odense M.Sdp Påsejling Vejle Fjord 27. august Påsejlede motorbåd, der lå fortøjet til et sømærke i fyrlinien. Sagen ikke afsluttet. GUTTA Antwerpen Stykgods 27. december Fredericia 18. januar 1972 Sagen ikke afsluttet. 25

26 HANS SIF Norrköping Funchal Træ Kielerkanalen 18. oktober Santa Cruz de Tenerife 8. november Kollideret med russisk M/S BATISKI i tåge. fra B. foreligger ikke. HELENE CLAU SEN Åbenrå Åbenrå Hamburg Kreaturer Kielerkanalen 11. februar Gråsten 19. februar Kollideret med lægter B 44 af Zwolle. fra B 44 foreligger ikke. HELENA LUPE Årøsund M.Tk Odden Færgehavn Kalundborg Ballast Kalundborg Fjord 17. februar Vagthavende styrmand faldt i søvn. HOLGER SIF Lyndiana Dakar Ekspeller Saloum barre 15. januar Lissabon 3. februar Sandvandring. IDA HØYER Kalundborg Stenungssund Fawley Flydende gas Den engelske Kanal 8. april Kalundborg 28. oktober Kollideret med britisk M/S HULLGATE. fra H. foreligger ikke. ILIK Godthåb M Holsteinsborg Itivdleq Passagerer Ikertoq fjorden 17. februar Holsteinsborg 19. februar Snetykning i forbindelse med isforholdene. 26

27 INGER ANDRE ASEN Northwhich Kastrup 613 t. soda Sundet 7. oktober 3. november Vind og strømforholdene. Grundstødt i løbet til Kastrup havn. INGER LUPE Årøsund M.Tk Kolding Stege Ballast Avernakø 15. november Haderslev 20. januar 1972 Ukendt hård østgående strøm og den omstændighed, at man ikke fik øje på Munkefyret. JANNE MARIA Århus t. fiskemel Havari Hanstholm 16. juli Fredericia 30. juli Orkanagtig storm. Beskadiget under ophold ved kaj. JANTO Odense 1958 Odense Ålborg Ballast Odense Fjord 21. januar Frederiksværk 26. januar Tåge. JANTO Odense 1958 Frederiksværk Norden Bro Ballast Påsejling Limfjorden 6. oktober Ålborg 13. oktober Påsejlet slukket fyr ved Limfjordstunnellen. JENBO Marstal Oldenburg Bremen Ballast Hunte kanal 29. december Kerteminde 18. februar 1972 Kollideret med M/S FLORIDA af Willemstad. fra F. foreligger ikke. JENS WAL Køge Oscarshamn Faversham Træ Themsmundingen 18. februar 16. marts med ukendt skib. 27

28 JOHAN Marstal Malmö Karlshamn Ballast Malmö havn 29. juni Ærøskøbing 6. september Styremaskinen svigtede. KATRINE DANCOAST Tuborg Havn Skien Laget Påsejling Porsgrunn 17. juli Fredericia 24. august Styremaskinen svigtede. Påsejlede flydedok. KIRSTEN BEWA Patras Felixstowe 985 t. frugt Den engelske Kanal 27. juli 10. august Manglende påpasselighed ved navigeringen. Kollideret med norsk M/S BERGE COMMANDER. fra B.C. foreligger ikke. KRISTINA COAST Næstved Maybank Wharf Sande Papiraffald Themsen 4. januar London 7. januar med engelsk WALVIS BAY. Forlist. fra W.B. foreligger ikke. LAKSEN Nørresundby Porsgrunn Sæby Kalksalpeter 25. marts Korsør 27. april Kollideret med tysk M/S KOLGA. fra K. foreligger ikke. LEIF STÆRKE Ommel Holmsund Barcelona Træ Østersøen 1. august Ærøskøbing 11. november Tåge. 28

29 LIMA Haderslev Gaseksplosion Oslo 31. januar Ærøskøbing 17. februar Under forsøg på at aftage en gasflaskes beskyttelseshætte spændtes hætten fast i en skruestik i maskinrummet. Under arbejdet sivede gassen ud og antændtes af skibets oliefyr. LOMUR Torshavn Tvøroyri Skála Nolsø Fjord 27. august Torshavn 31. august Føreren faldet i søvn på vagten. LONE STEVNS Thurø Fakse Ladeplads Varberg Kalk Ud for Kullen 18. februar Thisted 22. februar Kollideret med svensk pram under bugsering. fra prammen foreligger ikke. LÆSØ Vesterø Havn Brand Vesterø Havn 17. januar 19. januar Svigtende lufttilførsel på grund af fejl i oliefyr. Brand i oliefyr i maskinrum. MALIK Godthåb Sukkertoppen Godthåb Sukkertoppen 26. januar Sukkertoppen 29. januar & 23. april Vanskelige sejladsforhold på grund af is. MARCO 1967 Uddevalla Fiskeprodukter Sundet N. 15. januar 28. januar Undladt at følge søvejsreglernes bestemmelser. Kollideret med Sdp. KAPTAJN NIELSEN af i tåge. 29

30 MARGRETHE HØYER Odense M.Tk Malmö Nykøbing Fl Gasolie Guldborgsund 9. december Nykøbing Fl 16. december Fejlnavigering. MARINA COAST Næstved Sas van Gent Salonoki Sukker Maskinhavari Atlanterhavet 2. juli Lissabon 9. juli Utæt pakning på gearkasse. Søgt nødhavn. MERC AFRICA Dragør Mersin Rostock Citroner Kielerkanalen 29. oktober 17. december Tåge. Kollideret med M/S ZAANBORG af Delfzijl. MERC SELAN DIA Dragør Jakobsstad Sundet S. 10. oktober 18. oktober Sagen ikke afsluttet. MERC TRADER Dragør London Østersøen Ballast Kielerkanalen 9. februar Kollideret med M/S LAETITIA af Flensburg. MERC TRADER Dragør Maskinhavari Mersin havn 30. oktober 17. december Svigtende kølevandstilgang som følge af lækage. NIEREN Rungsted SM.Pa Brand Vedbæk havn 14. december Svigt af magnetventil på oliefyrs tilførselsledning i forbindelse med strømafbrydelse. 30

31 NORDVIKING UR Glyvrar Rostock Delfzijl Ballast Kielerkanalen 13. november Flensburg 24. november Vanskelige besejlingsforhold i forbindelse med nedsat sigtbarhed. NUKIK Godthåb M Julianehåb Julianehåb Julianehåbsfjord 30. maj Julianehåb 28. juni Tætpakket storis. Kollideret med motorbåd PER NILLE, der var under bugsering. OLETO Marstal 1951 Gdansk Sakskøbing 436 t. sukker Havari Østersøen 2. november Rønne 5. november Vejrforholdene. Presenninger og lugesurringer revet itu af forkert sø. Søvand trængt ned i lastrum. OLETO Marstal 1951 Antwerpen Kobberaffald Maskinhavari 22. november Ærøskøbing 20. december Maskinstop på grund af trosse i skruen. OTTO PRIESS Nykøbing M Randers Randers Fjord 29. januar Frederiksværk 2. februar Strømafbrydelse til den elektriske styring. PALLE SCAN Århus 1969 Swansea Odense Stykgods 13. juni Fredericia 2. september Uopklaret. Kollideret med M/S CHRISTIAN HOLM af Torshavn i tåge. 31

32 PAULINE LØNBORG Kiaton Felixstowe Korender & frugtsaft Eksplosion Den engelske Kanal 13. november Fredericia 2. december Sagen ikke afsluttet. PETER FREM Sharpness Roscoff Ballast Den engelske Kanal 4. april Nedsat bakeffekt som følge af en nylontrosse i skruen. Maskinrummet slået læk. PETER SIF Norrköping Las Palmas Træ Lindökanalen 15. januar Amsterdam 3. marts Kollideret med M/S GULLBRITT. fra G.B. foreligger ikke. PIA VESTA Svendborg Saint John Rouen Wood pulp Maskinhavari Atlanterhavet 6. december Rouen 28. december Eksplosion i krumtaphus. PRIDE Klaksvik M.Pa Klaksvik Torshavn Passagerer Torshavn havn 13. september Torshavn 20. september Sagen ikke afsluttet. Kollideret med M/S KRONPRINS FREDERIK af. PRIMO Hobro S Roskilde Horsens Byg Besser Rev 7. april Horsens 23. juli Tåge. RANDI DANIA 1968 Svendborg Island 800 t. korn Thunø 31. januar Århus 2. februar Mangelfuld navigering. 32

33 REGITZE THOLSTRUP Kalundborg 200 t. petroleumsgas Kalundborg oliehavn 24. juni Nørresundby 2. juli Stærk vestlig vind pressede skibet op på grunden. ROMEO Bayonne Hayle Svovl Indsejlingen til Hayle 21. december Århus 8. marts 1972 Dønning i forbindelse med mindre vanddybde over barren end antaget af lodsen. SAGA Næstved Birkenhead Limassol Middelhavet 22. maj 13. juli Kollideret med spansk fiskefartøj. fra fiskefartøjet foreligger ikke. SALTA Mariager Helsingborg Stenungsund Helsingborg havn 14. juli Nørresundby 27. juli Vanskelige besejlingsforhold. Kollideret med M.Fg. HEL SINGØR af Helsingør. SANNA Hvidovre Fredericia Hvidovre Ballast Sundet 16. marts Fredericia 23. marts Kollideret med M/S KOAKSBURG af Itzehoe. fra K. foreligger ikke. SEABIRD Pescara Venezia Ballast Påsejling Pescara havn 30. april Vanskelige besejlingsforhold. Påsejlede italiensk M/S HIERAX samt Ff. NUOVO AN TONIO. 33

34 SIGYN M.Bgs Egedesminde Søndre Strømfjord Ud for Egedesminde 27. september Godthåb 1. oktober Selvstyreanlægget i uorden. SINE BRES Herøya Norrtelje 800 t. kalksalpeter Lågerø 3. januar Ærøskøbing 10. februar Fejlnavigering af lodsen. SITKA Nørresundby Swinemünde Stettin Stettinerhavet 12. november Nørresundby 22. november Kollideret med polsk Bgs. SAMSON. fra S. foreligger ikke. SPICA Femø M Odense Kaffe Odense Fjord 6. april 29. juni Vekslende lysstyrke i bøjerne i ruteafmærkningen. SPRINGEREN M.Pa Malmö Passagerer s havn 15. januar 3. februar Kollideret med M/S ÖRESTAD af Hamburg i tåge. fra Ö. foreligger ikke. SPURVEN Ærøskøbing 1959 Leixoes Weston Point Pine wood Atlanterhavet 7. september Kollideret med portugisisk Ff. PAULO JAO i tåge. fra P.J., der sank, foreligger ikke. 34

35 SVEND DAM MANN Rønne 1956 Rønne Svendborg Skærver Storebælt 24. januar Rønne 2. februar Regndis i forbindelse med strømsætning. SØREN LAR SEN Nykøbing M Mariager Rørdal Brand 13. januar Uopklaret. THOMAS STEVNS Svendborg 1961 Brand Svendborg havn 30. december Sagen ikke afsluttet. THORSENG Svendborg Helsingborg Svendborg Fosfater Gniben 5. januar Svendborg 18. januar Vejrforholdene i forbindelse med mangelfuld navigering. THURØKLINT Thurø 1962 Trolhättan Ipswich Natriumklorat Harwich havn 1. januar Ipswich 4. januar Fejlbedømmelse af fart og afstand; misforstået hinandens manøvrer. Kollideret med hollandsk KO NINGEN JULIANA. Forlist. TORDIS Søby Lübeck Stettin Byg Maskinhavari Østersøen 22. oktober Ærøskøbing 22. november Uopklaret. 35

36 TOVE LINDIN GER 1967 Skrapjern Brand Piræus havn 13. juli Perama 20. juli Uopklaret. TOVE LINDIN GER Iskenderun Bilbao Kobberbarrer Brand Atlanterhavet 26. september Lissabon 30. september Kortslutning i ELinstallationen ved hovedstrømtavlen. TUGDLIK M.Pa Holsteinsborg Egedesminde RifkolEgedesminde ruten Egedesminde 23. august Navigeringsfejl. UFFE Næstved 1966 Ceuta Valencia Stykgods Indsejlingen til Ceuta 13. marts Malaga 26. marts Havari på styremaskine. Kollideret med spansk CATO NADA af Bilbao. UNIT SCAN Århus Helsingborg Århus Containere Sjællands Rev 5. november Århus 18. november Føreren, der var alene på broen, fandt i søvn. VARNA Skagen S Kragerö Vejle t. sten Kattegat 27. april 3. maj Uforsigtig navigering. 36

37 VENDELBO Ålborg Stenungsund Sakskøbing 210 t. skærver Sakskøbing Fjord 28. juli Nedsat sigtbarhed. VITTA THE RESA Masnedø M.Tk Odense 1000 t. benzin Odense Gab 24. maj Grundstødt under forsøg på at yde assistance til lodsbåd, der med maskinstop drev for vinden. 37

38 H A N D E L S S K I B E O V E R B R T Skibets ATHOS Hamburg Stykgods Østersøen 10. januar 15. februar Kollideret med M/S FREYBURG af Rostock. fra F. foreligger ikke. BEIRA Rotterdam Antwerpen Scheldefloden 15. maj 20. september Styremaskinen svigtede. Påsejlet opankret Bj. TITAN IV. BOTANY BAY Livorno Kamsar Brand Middelhavet 21. januar Defekt brændstofpumpe. CHRISTIAN MÆRSK Singapore Hong Kong Singaporestrædet 10. august Yokohama 4. september Kollideret med Ff. SMF 694 af Singapore. fra SMF 694 foreligger ikke. CLIFFORD MÆRSK Montreal havn 4. december Quebec 13. december Rørt grunden under svajning; styremaskine beskadiget. DANA SIRENA Ålborg M.Pa Genova Malaga Passagerer & biler Brand Middelhavet 23. september Genova 28. september En flangepakning mellem turbolader og udstødsrør var blæst ud, hvorved oliedampe antændtes. 38

39 DORTE SKOU Rio Grande Buenos Aires 3399 t. bomuld Buenos Aires 1. juni Buenos Aires 2. juni Vanskelige besejlingsforhold. EDITH NIEL SEN Narssaq Ivigtut Sydgrønland 12. juni 29. juni Tæt tåge i vanskeligt navigabelt farvand. EFFIE MÆRSK Manila Cebu Stykgods + containere Mabina Point 17. november Bangkok 11. december Forveksling af 2 fyr. ENGLAND M.Pa Harwich Passagerer Brand 16. juli 28. juli Brændstofventil ikke fastspændt. Ventilen presset ud af cylinderdækslet. HEERING ELSIE Sassandra Bremen Logs 16. maj Hamburg 27. maj Kollideret med M/S BRUNES af Bergen. fra B. foreligger ikke. HEERING KIRSE Manzanillo Tokyo Majs Kæntring Stillehavet 9. december 4. januar Vejrforholdene i forbindelse med forskubning af lasten. Forlist. 5 mand omkommet. 39

40 HELSINGØR Helsingør M.Pa Helsingør Helsingborg Passagerer Helsingborg havn 14. juli Helsingør 30. juli Vanskelige besejlingsforhold. Kollideret med M/S SALTA af Mariager. HÄLSINGBORG Helsingør M.Pa Helsingborg Helsingør Passagerer Helsingborg havn 23. april Helsingør 4. maj Kollideret med svensk M/Fg. REGULA. fra R. foreligger ikke. KAETHE JEB SEN Åbenrå Colombo Shanghai Gummi & kokosolie Yangtzefloden 23. august Osaka 20. september Vejr og strømforholdene. KIRSTEN HALSKOV Hundested M.Sdp Påsejling Grønsund 23. november Maribo 13. december Vind og strømforholdene. K.H. påsejlede efter at have lettet anker M/S ADM. COUR BET af Havneby, der lå til ankers. KRONPRINS FREDERIK M.Pa Torshavn Passagerer & stykgods Torshavn havn 13. september 24. september Sagen ikke afsluttet. Kollideret med M/S PRIDE af Klakksvik. MAREN MOLS Odden Færgehavn M.Pa Ebeltoft Odden Passagerer Påsejlet kaj Odden Færgehavn 29. juli 9. august Svigtende omstyring på grund af manglende olietryk. 40

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH S: Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982 2 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH.S. Dansk Søulykke- Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 ISBN 87-503-5624-0 ISSN 0109-1018 ATLAS-QUICK A-S, KBH.S. HA 00-10 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet i industriministeriet på

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 ISBN 8788729001 Ha 0010 ATLASQUICK AS KBH.S. Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977 ATLAS BOGTRYK & OFFSET Ha 0010 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1987

Dansk søulykkesstatistik for 1987 Dansk søulykkesstatistik for 1987 Søfartsstyrelsen September 1988 ISBN 8774541544 ISSN 01091018 Ha 23647 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion... 5 Udvikling 19781987... 6 Søulykkernes

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Industriministeriet, oktober 1987 ISBN 8750369938 ISSN 01091018 Ha 0010 SCANTRYK, 3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Introduktion... 5 Udvikling 19771986...

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande -16 Aalborg 48 Thyborøn 107 Als Odde 96 Anholt Fyr 157 Fornæs 111 96 2 Sjællands Odde 105-59 Vejle 191 Horsens 160 215 Kolding 310 Middelfart 270 Hjarnø 128 Odense 144 Endelave 191 Bogense 160 Ballen 142

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront 540 // 542 2 Skagen Frederikshavn 540 // 542 søbrise 501 // 510 3 Strandby Vesterø

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af handelsministeriet, er udarbejdet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1988

Dansk søulykkesstatistik for 1988 Dansk søulykkesstatistik for 1988 Søfartsstyrelsen November 1989 ISBN 8774541838 ISSN 01091018 S889 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion........................................................

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond)

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Lokal aktionsgruppe Kroner Bornholm 1.570.000 Djurs 850.000 Fyn 1.890.000 Haderslev

Læs mere

Fremgang for fiskeriet

Fremgang for fiskeriet Tema om "Ulykker til søs 2001" Færre ulykker og dødsfald i fiskeriet Dansk fiskeri bliver ramt af færre og færre sø-ulykker. Antallet af arbejds-ulykker og dødsfald falder også. Forlisene holder sig på

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende officielle meddelelser

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Breakdown of pilotage areas in Danish waters

Breakdown of pilotage areas in Danish waters reakdown of pilotage areas in Danish waters Vestkysten Nord Kattegat Øst Pilotage areas in Danish waters are denoted by solid red lines The pilotage areas are demarcated from ports, fjords and other countries

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1961 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1962 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

DANSK BETONDAG 18.9.2014 BETON TIL KLIMA OG KYSTSIKRING

DANSK BETONDAG 18.9.2014 BETON TIL KLIMA OG KYSTSIKRING HØJVANDSMØBLET DANSK BETONDAG 18.9.2014 BETON TIL KLIMA OG KYSTSIKRING Hasløv & Kjærsgaard - om beton i kystzonen Lemvig - byens liv og forudsætninger Højvandsmøblet i brug Processen i Lemvig Højvandsmøblets

Læs mere

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009

Stormrådet. Stormflods skadestatistik - maj 2009 Stormrådet Stormflods skadestatistik - maj 2009 1 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Generel statistik 4 Antal skader 4 Ramte kyststrækninger 4 Antal skader pr. kommune 5 Erstatning pr. kommune 6 Sager

Læs mere

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk BILAG 9.7 Havnenes andel af godsmængden per produkttype, 2005 Input til overvejelser vedrørende specialisering Kilde:

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1964 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1965 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1962 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1963 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn K. Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort

Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort Thyholm Thyholm Jegindø Jegindø A B B A 9 9 º, N 0º, Ø º, N º, Ø 0º, Ø 0º, Ø º, Ø 0º, Ø Strandbjerggård Strandbjerggård º, N 0º, Ø º, N

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1966 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1967 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 4

Oversigt over opgaver til DKS sæt 4 Oversigt over opgaver til DKS sæt 4 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Hornbæk Mölle 401 // 403 nat vinddrej strøm fyrkarakterer 2 Gilleleje Höganäs 401 // 403 nat vinddrej strøm fyrkarakterer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1952 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1953 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet

RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet RÅSTOFPRODUKTION I DANMARK Havområdet 2009 Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen 2010 Råstofproduktion i 2009 Havområdet Produktionsmængde fra samtlige optagningslokaliteter samt udlosningssteder

Læs mere

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet

Råstofproduktion i Danmark. Havområdet Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2012 Titel: Råstofproduktion i Danmark Havområdet 2012 Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Poul Erik Nielsen, Ellen Hjort

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1960 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1961 SØFARTENS BIBLIOTEK Nyhavn 63 København K. Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 1

Oversigt over opgaver til DKS sæt 1 Oversigt over opgaver til DKS sæt 1 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Kalkgrund til Flensburg 101 // 108 nat fyrkarakterer 2 Gråsten til Gelting Mole 101 // 108 torden brosignaler 3 Eckernförde

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1965 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1966 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1959 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1960 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1968 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1969 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden19, 1263 Kbh.K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1958 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1959 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt,

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1957 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1958 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1966 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1967 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1956 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1957 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1954 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1955 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1951 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1952 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1990

Dansk søulykkesstatistik for 1990 Dansk søulykkesstatistik for 1990 Søfartsstyrelsen December 1991 ISBN 87-7454-183-8 ISSN 0109-1018 S-889/90 Indholdsfortegnelse Side Introduktion.................................................. 5 Udvikling

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler

Søfartsstyrelsen. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Søvejsregler Søfartsstyrelsen Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/03 Søvejsregler Hjælpemidler: Bilag med billeder af skibslys (Y3Søv -1/03) 1. Du er fører af et maskindrevet

Læs mere

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet:

SJÆLLAND (1933) Fra: Til: Aktivitet: 20.02.1932 20.02.1932 Kontraheret som nybygning nr 207 ved Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri A/S 09.04.1932 09.04.1932 Køllagt på Helsingør værft 16.12.1932 16.12.1932 Afholdt afprøvning på prøveplan

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1963 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1964 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

RESULTATER, INDIVIDUELT, ÅR 2001

RESULTATER, INDIVIDUELT, ÅR 2001 313 " Fredericia 3,8 km/ 180 km/ 1.15,09 312 Fredericia 3,8 km/ 180 km/ 0.06,19 312 Fredericia 3,8 km/ 180 km/ 5.35,20 312 Fredericia 3,8 km/ 180 km/ 0.03,56 312 Fredericia 3,8 km/ 180 km/ 3.33,22 312

Læs mere

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT 01-07-1983 Oslo Oslo, Norge nr. Allan Hansen 3.42,56 23-09-2007 H.C. Andersen 02 Odense nr. 58 H 50-54 552 Bent Christensen 2.53,42 10-10-2004 H.C. Andersen Odense nr. 12 H 40-44 459 3.03,46 18-06-2006

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1967 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1968 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1953 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1954 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om takster for lodsninger foretaget af det statslige lodsvæsen

Lovtidende A. Bekendtgørelse om takster for lodsninger foretaget af det statslige lodsvæsen Lovtidende A Bekendtgørelse om takster for lodsninger foretaget af det statslige lodsvæsen I medfør af lodslov, jf. lov nr. 567 af 9. juni 2006, fastsættes: 1. For ydelser leveret af det statslige lodsvæsen

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1949 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1950 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af ministeriet for handel, industri og søfart i henhold

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13 Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen Fyn D. 1 maj Fredericia - 30 km 1 Vejlby-Fed D. 2 maj Vejlby-Fed 30 km 2 Bogense D. 3 maj Bogense - Tørresø 30 km 3 D. 4 maj Tørresø

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Kystfodring og sandressourcer Fodring med oprenset materiale Anholt Havn. Grundet manglende vanddybde skal sandet udlægges via rørledning

Kystfodring og sandressourcer Fodring med oprenset materiale Anholt Havn. Grundet manglende vanddybde skal sandet udlægges via rørledning Grundet manglende vanddybde skal sandet udlægges via rørledning Anholt Havn Tegn. nr. 5.1 Nr. 100 Erosion Aflejring Grundet manglende vanddybde skal sandet udlægges via rørledning Askø Havn Tegn. nr. 5.2

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1955 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1956 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET,Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt,

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere