Frit Norden. Vésteinn Valgarðsson: Er Island ansøgerland til EU?... s. 2. Anders Kock: Frit Danmark... s. 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frit Norden. www.fritnorden.dk. Vésteinn Valgarðsson: Er Island ansøgerland til EU?... s. 2. Anders Kock: Frit Danmark... s. 8"

Transkript

1 43. ÅRGANG Frit Norden Dette nummer af Frit Norden er et blandet nummer; det er dog præget af fejringen af befrielsen i 1945, og indeholder derfor bl.a. to artikler med udgangspunkt i besættelsestidens historie. På svensk initiativ gjorde De hvide busser i krigens sidste måneder en stor indsats for at bringe fanger fra de tyske koncentrationslejre i sikkerhed i det neutrale Sverige. 1 Busserne kørte gennem det sønderbombede Nordtyskland og kom ind i Danmark via Padborg. Billedet er fra ankomsten til Padborg af en bus med danske jøder, midt i april 1945: en hjemkommen fange stillet op til fotografering med en Padborg-dreng, foran en af de hvide busser. Læs mere i Jesper Morvilles artikel. INDHOLD: Vésteinn Valgarðsson: Er Island ansøgerland til EU?... s. 2 Anders Kock: Frit Danmark... s. 8 Jesper Morville: Nordisk samfølelse under 2. verdenkrig... s. 14 Om Nordisk Folkerigsdag på Vega (Norge), juli s. 22 Noter om Patentdomstolen... s. 23

2 2 Er Island ansøgerland til EU? af Vésteinn Valgarðsson Foto: PN, Dagbladet Arbejderen Vésteinn Valgarðsson er medstifter af partiet Alþýðufylkingin, (et nyt venstrefløjsparti, jvf. Alþýðufylkingin.) Han er bosat i Reykjavik. I Island har der altid været delte meninger om landets politiske forhold til andre lande. I det sidste par årtier er spørgsmålet om EU-medlemsskab kommet stærkt ind i debatten: Landet indgik EØS-aftalen i 1993 og har ifølge den vedtaget love i hobetal sidenhen. Ligesom i andre lande er der modstand både på højre- og venstrefløjen, og de højrefløjs-regeringer, der regerede landet indtil i 2009, repræsenterede først og fremmest de lokale/nationale kapitalister, og så derfor ikke grund til at søge optagelse i selve unionen. Så ramte finanskrisen landet i efteråret Regeringen reagerede bl.a. ved at vedtage en nød-lovgivning der sikrede islandske bankkunders konti, men placerede udenlandske krav til de bankerotte banker sekundært. Den oprettede også valuta-mure, som begrænsede kapitalens bevægelighed til at forhindre kapitalflugt ud af landet. Imens faldt kursen på den islandske króna ned til det halve. Befolkningen rasede, ikke mindst fordi i Island er boliggæld indeksreguleret, og almindelige husholds gæld muteredes derfor meget hurtigt; mange så deres gæld stige med 50% eller mere, samtidigt med at boligprisen styrtdykkede. Så i løbet af få måneder forsvandt manges andel i deres egen ejendomme over en tredjedel af de islandske familier skyldte omkring årsskiftet 2008/2009 mere end deres hus var værd ejede, med andre ord, mindre end ingenting. Kasserolle-revolutionen Sindene kom i kog, der var hyppige massedemonstrationer der krævede regeringens fratræden, og i januar 2009 lykke-

3 3 des det at vælte regeringen, og en ny regering tiltrådte. Den kaldte sig selv den skandinaviske velfærds-regering. Den bestod af socialdemokraterne (pro-eu) og de Venstre-grønne (VG), som er SF s søsterparti og har EU-modstand i sit program. Rygraden i deres regeringsgrundlag var både at følge IMF s program for Island, og at søge optagelse i EU. Efter at Altinget vedtog lovhjemmel dertil, søgte Island så EU-optagelse den 16. juli Et udvalg forhandlede intensivt med EU om assimileringsprocessens hastighed, indtil forhandlingerne gik i stå i 2011, lige da man var kommet frem til de mest omstridte kapitler om fiskeripolitik og landbrug. Den tredje vej Der findes to holdninger i forhold til EU som kan anses at være forståelige, nemlig at være for eller imod medlemsskab. Men i Island findes der den tredje lejr, dem som kalder sig selv tilhængere af forhandlinger de siger ofte at de vil kigge i pakken se hvad der kommer ud af yderligere forhandlinger. Nogen kunne sige, at det kan man allerede se, bare ved at se på de nuværende medlemslande, og at den eneste vej til med sikkerhed at se hvad der kommer ud af pakken, er først at være medlem i år - så der er ikke en logisk grund til en tredje position, men vi har allerede grundlag til at være enten for eller imod. Jeg var tilstede da dette misfoster af en holdning blev født. Det var på VG s kongres i Det var, forståeligt nok, tænkt som en kompromis mellem de socialdemokratiske EU-fortalere og modstanden i VG: lad os enes om at søge om medlemsskab, sagde man, og når aftalen er forhandlet, så laver vi en folkeafstemning. Ansøgning, det var socialdemokraternes ultimative krav, deres forudsætning for at indgå forlig. Jeg stemte alligevel imod, men forslaget blev vedtaget. Det var som jeg frygtede, den nye holdning blev ikke bare taktik, den blev faktisk til partiets nye holdning. VG har i dette spørgsmål et vagt program, åbent for fortolkning, udsat for fordrejelse og opportunisme. Så kompromiset blev simpelthen til det nye program.

4 4 Heimssýn Vi har en folkebevægelse mod EU, Heimssýn. Den forsøger, med individuelt medlemsskab, at forene EU-modstanden på tværs af partilinjer og har, ærligt sagt, haft en ret god succes i den retning. Man kan sige at den består stort set af tre forskellige hovedstrømninger. Den første er rederiernes interesser: en stor del af vores økonomi drejer sig om fiskeri, og rederierne ejer kvota, som de ikke vil dele med udenlandske rederier. Deres stærkeste politiske fæstning er det historisk dominerende højrefløjsparti Sjálfstæðisflokkurinn (Selvstændighedspartiet). Den anden hovedstrømning er landmændene. De er hårdføre modstandere, fordi de (og flere) forventer at EU-medlemskab ville, kort sagt, lægge vores landbrug i ruiner, på grund af import af landbrugsvarer til priser islandske landmænd ikke kan tilbyde. Den tredje bestanddel af modstanden er dem, som er imod at opgive landets suverænitet, især mht. finans, valuta og social dumping, men også med den begrundelse at suverænitet jo er forudsætningen for demokrati. Det ligger i sagens natur, at en bevægelse bestående af disse tre meget forskellige strømninger har mange politiske ansigter og et mangfoldigt budskab. Det, som vi er forenede om, er jo bare at forblive udenfor EU. I den gamle højrefløjsregerings tid var der formænd for Heimssýn, som var tilknyttet venstrefløjen, især VG. I den skandinaviske velfærds-regerings tid var der så to formænd tilknyttet højrefløjen, som mange på ventrefløjen syntes var for højreorienterede og nationalpopulistiske. I denne periode langede regeringens fodsoldater ofte ud efter Heimssýn og påstod at den var nationalchauvinistisk. Fra mit egen socialistiske synspunkt er jeg sådan set enig i, at EU-modstandens budskab i tit havde en for nationalistisk klang. Men det er næppe de højreorienteredes skyld at deres stemmer er dem, der bliver hørt, når venstrefløjen vælger at tie stille. Da VG indgik denne uhellige pagt med socialdemokraterne, brød venstrefløjens EU-modstand nemlig næsten sammen. En del kritiske venstreorienterede forlod

5 Heimssyns logo. Heimssyn ; Heimur er det islandske ord for verden - ikke for hjem. Også logoet antyder verden 5 partiet og stiftede en par nye partier. Det ene er siden blevet nedlagt. Mit parti, Alþýðufylkingin (Folkefronten), er det andet. En process hængende i luften Regeringen måtte fratræde efter at den led et sviende nederlag i VG fastholder stadigvæk sin holdning, og synes på papiret, at det ville være en dårlig idé at blive medlem af EU men er alligevel i praksis for forhandlinger, og vil hellere have en folkeafstemning end bare at afbryde forhandlingerne. Og det er der strid om, fordi den nuværende højre-regering helst vil afbryde forhandlingerne; men oppositionen har hidtil formået at forhindre en formel afbrydelse: Først forsøgte regeringen at få vedtaget en beslutning på Altinget om at afbryde, men den blev trukket i langdrag og kunne ikke behandles. Derefter sendte udenrigsministeren i marts i år et brev til EU og erklærede regeringens vilje om at afbryde processen. EU anså ikke brevet for at være ifølge protokollen, og har derfor ikke fjernet landet fra sin liste over lande i gang med ansøgningsprocess! Imens har Heimssýn valgt en ny formand, Jón Bjarnason, VG s forhenværende landbrugs- og fiskeriminister i den skandinaviske velfærds-regering ; han formåede at forsinke assimilerings-processen i sin tid som minister. Dermed får Heimssýn et mere tværpolitisk præg men forbliver naturligvis en paraply, en én-sags-organisation, der samler modstanden på tværs af partilinjer. Naturligvis kan man forvente at hvis disse forhandlinger nogen sinde kommer til ende og afsluttes i en aftale, så vil tilhængerne synes aftalen er udmærket, uanset hvordan den ser ud. Fordi når man har væddet hele sin politiske kapital ja, sit politiske hoved på et forslag, så støtter man det jo til døden, ikke? Og hvis man har bøjet nakken, da man blev tvunget til at stemme for ansøgning så bliver de samme kneb bare brugt igen når

6 6 den færdige aftale skal til afstemning, ikke? Af denne grund kan den islandske EUmodstand ikke sætte sin lid til, at VG vil stå fast på dette punkt. Suverænitet og selvstændighed betyder noget Jeg boede i Århus i EU hele året Jeg får gys når jeg tænker på den måde EU-medlemsskabet påvirker demokratiet og økonomien i Danmark på næsten alle niveauer. Ikke bare den direkte måde, med direktiver eller forordninger, der forårsager social dumping eller skikker landet til at tillade giftstoffer i legetøj eller børnesutter men også den indirekte måde, som når den danske regering forsøger at være EU-duks i finansloven, på bekostning af lighed og velfærd. Når et land tilslutter sig EU, begynder det at vokse fast: ikke bare styrkes virksomheder som tjener på import og eksport, men dem, der ikke gør, svækkes og samtidig svækkes modstanden hos de borgerlige. Det er derfor man kan sige om EU, som en islandsk jordemoder plejede at sige, når det var usædvanligt svært for de fødende mødre at føde, at den er nemmere at komme ind i end at komme ud af. Selvstændighed er et interessant fænomen. Det er noget man måske ikke værdsætter medmindre man har kæmpet for det. I Island fejrer vi vores nationaldag, Republikdagen, den 17. juni med en kæmpestor fest med parader over hele landet, hvor de fleste deltager på en eller anden måde. Sidste forår var jeg ved et tilfælde i Norge den 17. maj og oplevede en meget festlig og kraftfuld stemning i Kristianssand. Men Grundlovsdagen i Danmark hvad er det for noget? Den politiske selvstændighed er ikke bare noget pro forma-pjat. Reelt suverænitet er en nødvendig forudsætning for, f.eks., at kunne oprette de valutagrænser eller kunne vedtage den nødlovgivning om hvordan de bankerotte banker skulle behandles, som regeringen gjorde i Eller at kunne forskelsbehandle internationale hedgefonde til fordel for almindelige kunder, som i IceSave-krisen, da man kunne

7 prioritere Landsbanki s kunder til ulempe for andre krav. Det viste sig at være en livredder for vores samfund i finanskrisen. Som sagt, man gyser når man ser hvordan kartellenes og de transnationale selskabers EU behandler mennesker. De vilkår, som fattige grækere oplever, er hvad EU tilbyder os alle fordi det er jo forbudt at forskelsbehandle på grund af nationalitet, men på den anden side bliver det så til en pligt at forskelsbehandle de rige i forhold til de fattige. Det viser, hvad de synes mennesker er værd. Island, Norge, Schweiz og nogle af Balkan landene på den indre side periferi-stater som Irland, Portugal, Spanien, Grækenland, samt bevægelser i alle de øvrige lande. Nogle af os kæmper for at forblive selvstændige, andre kæmper for at opnå deres selvstændighed. Vi bør udbygge vores samarbejde, dele vores erfaringer, hjælpe hinanden i kampen mod EU. Og være os selv igen. Her i Island kan man kritisere politikken ad Hekkenfeldt til det er sandt for dyden ikke det, der mangler men vi har i hvert fald stadigvæk muligheden for at ændre på tingene, uden at skulle opnå konsensus tværs over et helt kontinent først. Vi kan, fordi vi har stadigvæk vores suverænitet, stort set ubegrænset. 7 EU-modstand - indenfor og udenfor Vi sidder på hver sin side af EU s grænser, på den ydre side

8 I anledning af 70-året for afslutningen af 2. verdenskrig, og for befrielsen fra den tyske besættelse af bl.a. Danmark, og Norge, bringes et omtale af organisationen og tidsskriftet Frit Danmark ( ) FRIT DANMARK af Anders Kock 8 Ikke-angrebspagten 31.maj 1939 fandt en mær-ekelig begivenhed sted i det stortyske riges hovedstad Berlin: Tysklands udenrigsminister von Ribbentrop og Danmarks gesandt Zahle underskrev en absurd traktat om at deres respektive lande ikke agtede at skride til krig eller nogen art af magtanvendelse mod hinanden. Danmark skriver under på ikke at skride til magtanvendelse mod stormagten Tyskland! en lige så absurd tanke som den, at Tysklands løfte om ikke magt-anvendelse skulle stå til troende. Tyskland havde få måneder forinden indlemmet Tjekkoslovakiet, og, inden der var gået et år, havde tyskerne også invaderet bl.a. Danmark og Norge. Men var traktaten ud fra sin ordlyd absurd, så var signalværdien klar nok. Europa var ved at ruste sig til krig, aksemagterne (anført af Tyskland) mod de allierede (dengang anført af England); og med traktaten var signalet fra dansk side entydigt. Kommunisten Aksel Larsen sagde under folketingsdebatten om ratifikationen: Jeg er modstander af en politik som den, man fører ved denne lejlighed, hvor man foretager en rygende uneutral handling ved at placere Danmark på den ene side, så ingen kan tage fejl. De øvrige nordiske lande var, samtidig med Danmark, også blevet tilbudt at være med i en sådan ikke-angrebspagt med Tyskland, men havde høfligt takket nej. Aksel Larsen sagde også under ratifikations-debatten i Folketinger, at en ikke-angrebspagt som den foreslåede... var overflødig, og, af hensyn til Danmarks vilje til ikke at skille sig ud fra de øvrige nordiske lande i udenrigspolitisk henseende, heller ikke ønskelig.

9 9 Anders Kock er medlem af Frit Nordens styrelse Også den konservative Christmas Møller anbefalede, at Rigsdagen skulle svare på en linje med, hvad der der svaredes fra de andre nordiske lande ; men traktaten blev ratificeret, kun de tre kommunistiske medlemmer stemte imod. Det blev netop Aksel Larsen og Christmas Møller, der året efter, i fællesskab, blev igangsættere for den tværpolitiske samling af den gryende danske modstandsbevægelse. Frit Danmark Bladet blev det største og mest indflydelsesrige illegale blad under besættelsen. Bladet blev talerør for modstandsbevægelsens ledelse, Frihedsrådet, fra dets dannelse i Det blev udsendt over hele landet af lokale Frit Danmark-grupper, som samtidig udsendte deres egne lokalblade. Med udsendelsen af det illegale Frit Danmark var modstandsbevægelsens brede samling for alvor begyndt. Det første nummer udkom den 9. april En national folkefront skulle vise besættelsesmagten, at i modstandskampens rækker stod man sammen, fra det politiske højre til det yderste politiske venstre. At skabe et illegalt månedsblad var ikke helt lige til i sagens natur var det jo forbudt. Det var ikke let at få hverken medarbejdere, trykkesteder, eller et distributionsnet. Blandt de, der var inden om i arbejdet, var Aage Schoch (tidligere chefredaktør af den konservative avis Nationaltidende), kommunisten Mogens Fog (både Schoch og Fog blev arresteret af Gestapo i 1944), og professor Ole Chievitz, (tidligere chef for Dansk Røde Kors Finlandsambulance under Vinterkrigen); han blev arresteret af tyskerne i december Hans arrestation vakte opsigt i den danske befolkning og bidrog til at styrke modstandsbevægelsen. Hvad angår den illegale trykning og distribution af bladet, så

10 stillede kommunisterne deres fysik og deres erfaringer til Frit Danmarks disposition. De havde på det tidspunkt allerede erfaringer med illegalt arbejde og illegal bladvirksomhed, (Land og Folk). Partiet, og al kommunistisk virksomhed var blevet forbudt af den danske rigsdag, da Tyskland angreb Sovjetunionen i juni Flere hundrede danske kommunister blev i den forbindelse interneret. De fleste blev senere sendt til den berygtede Stutthof koncentrationslejr ved Danzig (Gdansk). fremgik, at samarbejdet med tyskerne beklageligvis var blevet undermineret af Christmas Møllers agitation i radioen i forbindelse med den koalition af chauvinister og kommunister, der ansvarsløst og skjult har forsøgt at mistænkeliggøre samarbejdets mål og midler. Også i vor egen tid kender vi alt for godt til at de forenede EU partier betegner f.eks.folkebevægelsen mod EU som en koalition af chauvinister og kommunister. 10 En koalition af chauvinister og kommunister Christmas Møller var i maj 1942 illegalt taget til England, hvor han over London Radio opfordrede det danske folk til at bære sin del af byrderne ved bekæmpelsen af nazismen. Den vej, han anviste, var sabotagens! Frit Danmark bragte i sit næste nummer en artikel med overskriften Ja, Christmas! Vort folk er parat! Kort efter lod Alsing Andersen, formanden for Socialdemokratiet, et advarende brev sende ud til partiets og fagforeningernes medlemmer, hvori det Kate Fleron Kate Fleron havde været journalist på Nationaltidende, men var blevet fyret kort efter at Schoch, efter tysk krav, var blevet det i Hun blev optaget Frit Danmarks redaktion som repræsentant for de konservative synspunkter, efter at Chievitz var blevet arresteret. Hun blev taget af Gestapo i september 1944 og efter Vestre Fængsel kom hun til Frøslev- Lejren, hvor hun sad indtil april I mange år efter krigen førtes Frit Danmark videre som legalt blad

11 Bent Brier Medstifter af Foreningen Frit Norden og foreningens formand i perioden Kate Fleron 11 under hendes redaktion. Her holdt Kate Fleron fast i den antinazistiske alliance og sejlede op imod den voldsomme antikommunisme, som efter de to første fredsår delte modstandsbevægelsen. Hun fastholdt det samarbejde, hun havde haft med kommunister og bevægede sig med årene stadig mod venstre. Efterkrigstidens Frit Danmark var i sin grundholdning kritisk over for den indenrigspolitiske udvikling og i stærk opposition over for Danmarks udenrigspolitiske alliancer, NATO og EF og hvad dette har medført af udanske holdninger og tænkning. Frit Norden nr 2 - april 2015 Bent Brier Daværende stud. jur. Bent Brier indgik i foråret 1945 i Frihedsrådets bladudvalg, der fra marts 1944 koordinerede alle illegale blades virksomhed (Frit Danmark, Ringen, Information, Land og Folk, Kirkens Front, De frie Danske,...). I enqueten i Frit Danmarks jubilæumsbog 1982 skriver han Under besættelsen var drømmen om frihed et Danmark uden den rå undertrykkelse og uden fejhedens og tvetydighedens mere eller mindre samarbejdsvillige lakajer. Det var også drømmen om et folk, som klogt af skade ville værne den spinkle mulighed for selvstyre, som er et lille land beskåret. Befrielsen kom, og drømmen brast. Den nøgne magt blev afløst af andre kræfter, klogere, smidigere og derfor i et vist mål farligere. Bent Brier var ikke nogen drømmer, men tog arbejdet mod disse andre kræfter op, som havde konkretiseret sig ikke mindst i form af af EF/EU og den deraf følgende nedbrydning af de nationale demokratier. Han var, især efter 1992, en ledende skikkelse i Folkebevægelsen mod EU, og i Foreningen Frit Norden. Kai Lemberg skrev i samme (1982) nummer af Frit Danmark om dets arbejde i efterkrigstiden: Gennem årene har Frit Danmarks kamp på visse fronter

12 12 udkrystalliseret sig og vokset sig stærk, bl.a. gennem Folkebevægelsen mod EF, imod den udhuling af Danmarks suverænitet, som EF hele tiden siden 72 har stræbt efter, og som det europæiske udenrigspolitiske samarbejde er et aktuelt farligt udtryk for, Folkebevægelsen omfatter et område, hvor kampen for et frit Danmark føres videre. Folkebevægelsen overtog og videreførte også den visdom og erfaring, som modstandbevægelsen, ikke mindst Frit Danmark, havde opnået, nemlig det tværpolitiske samarbejdes vanskelige kunst. Norden Christmas Møller og Aksel Larsen havde i 1939 i Folketinget påpeget de negative konsekvenser for det nordiske samarbejde af den absurde dansk-tyske ikke-angrebspagt. Med pagten valgte Danmark side, i stedet for at holde fast i den fælles nordiske tradition for neutralitet. Det blev også bemærket i de øvrige nordiske lande. Således skrev Torgny Segerstedt på lederplads i det ansete Göteborg Handels- og Sjöfartstidning: Således har Danmark skilt sig fra det øvrige Norden. Det slog ind på den vej, der førte til skilsmisse i samme øjeblik, det besluttede at handle efter maksimen, at alt forsvar er formålsløst. Det er nu kommet til Rubicon og er gået over floden. Talen om de nordiske lande som en slags politisk enhed har måske aldrig haft noget på sig. Nu er tågedannelsen ophørt. Det er åbenbart for alle, at Danmark går andre veje end det øvrige Norden. (citeret efter Frit Danmarks Hvidbog I, 1945). og han skrev, at hvis Hitlers politiske og økonomiske system ikke falder ret snart,... så lægges Nordens grænse fast ved Øresund. Ved gode kræfters indsats, også under vore himmelstrøg, faldt Hitlers system, og med den bortfaldt også Nordens grænse ned gennem Øresund. Muligheden var åbnet for at et frit Danmark kunne søge sine løsninger af folkelige, politiske og økonomiske problemer på nationalt grundlag og i et frit internationalt samarbejde. I et samarbejde med den kulturkreds vi gennem hele vor eksistens har været en integreret del af: Den nordiske som Bent Brier også skrev i sit enquete-bidrag til Frit Danmark i Men var der et stærkt folkeligt ønske om et sådant samarbejde, så var der også andre kræfter den internationale kapitalisme, imperialismen, som havde andre planer, med redskaber som

13 13 EF/EU og NATO i sine hænder. Befrielsen kom, og drømmen brast, som Brier skrev. Foreningen Frit Norden blev stiftet i 1971, da Danmark endnu en gang var ved at slå ind på en vej bort fra det nordiske fællesskab, med ansøgningen om EF-medlemsskabet. Ved det danske EF-medlemsskab i 1973 blev der endnu en gang trukket en grænse ned gennem Øresund. Den er siden da falmet bort, efterhånden som de øvrige nordiske lande, trods folkelig modstand, er blevet trukket ind i EF/EU/EØS, eller har engageret sig i krigs-eventyr i fjerne lande. Vi styrker hinanden ved hver delsejr mod disse kræfter: Norges gentagne nej til EUmedlemsskab, Sveriges fortsatte ikke-medlemsskab af NATO, Grønlands udmeldelse af EU, Danmarks og Sveriges nej til Euroen, Islands nylige annulering af sin EU-ansøgning. Mange af disse delsejre er vundet, trods politiker-flertallene i de respektive lande. Som da folkestrejker og sabotage tvang de danske samarbejdspolitikere til at smide håndklædet i ringen i august1943. Kilder: Frit Danmarks Hvidbog I-II, (Thaning og Appels Forlag). Frit Danmark, en Antologi fra Tidsskriftets 25 årgange, redigeret af Kate Fleron, Gyldendals Uglebøger 1967 Frit Danmark 40 år, redigeret af Kate Fleron, Vindrose 1982 Børge Houmann, Kommunist under besættelsen, Vindrose paperback show/id/52

14 Norske tilstande, hvide busser Nordisk samfølelse under 2. verdenskrig af Jesper Morville 14 Norske tilstande En af Frit Nordens og Folkebevægelsen mod EUs grundlæggere og drivkræfter i en menneskealder, Knud P. Pedersen, mindedes engang, hvordan han som ung dreng om morgenen den 9. april 1940 blev glad, da han hørte militærflyenes brummen. Han var overbevist om, at det måtte være danske fly på vej for at hjælpe vores norske søstre og brødre. Stor blev skuffelsen og den dårlige samvittighed hos ham og mange andre da det viste sig, at Danmark havde kapituleret næsten med det samme, og at flyene var tyske; og så meget større var beundringen for nordmændene, der tappert fortsatte deres modstand imod besættelsesmagten i ugevis. Norske tilstande blev hurtigt et vigtigt begreb i Danmark; for nogle et udtryk for respekt for den pris, nordmændene betalte for deres modstand, og et ønske om at følge deres eksempel; for de danske samarbejdspolitikere et skræmmebillede, de håbede ville afholde befolkningen fra at gøre åben modstand mod den tyske værnemagt. Dette hæfte med børnetegninger udkom i Danmark i oktober 1943, med denne tekst på omslagets inderside: Denne Bog og dens Indhold bedes venligst ikke omtalt i Dagspressen! Hele hæftet ligger på FritNorden.dk Norgeshjælpen Norge blev for mange danskere den store inspiration og det lysende eksempel. At vilkårene i Norge fra besættelsens start var ekstremt hårde, og at Hitlers kanariefugl Danmark var priviligeret, fik da også hurtigt nogle i Danmark, først og fremmest en gruppe norsk-fødte kvinder, til at gå i aktion på det rent praktiske plan. Under ledelse af bl.a. Borghild Hammerich ( ), gift med admiral Carl Hammerich

15 Jesper er arkivar og historiker og er aktiv i Frit Norden og i Folkebevægelsen mod EU. Han er med i Folkebevægelsens forretningsudvalg og er formand for Frit Norden Dk. 15 ( ), dannedes i 1940 Norsk Damekomité, der indsamlede midler og mad til norske skolebørn. I 1942 blev dette initiativ til Hjælpefonden af 1942, med Carl Hammerich som en af drivkræfterne. Fra oprindeligt at sende mad til godt skolebørn i Oslo, kunne man i løbet af 1942 bespise over skolebørn. De sendte kostelige tegninger tilbage til deres danske støtter som tak. Udover hjælpen til de norske skolebørn organiserede Hjælpefonden også mad til norske fanger i tyske koncentrationslejre. Hjælpefonden havde officiel tilladelse til sit virke; men fik naturligvis gennem hjælpearbejdet kontakt også til illegale kredse i Norge; det kom til at koste Carl Hammerich livet, da han arresteredes i 1944 og omkom under englændernes bombardement i marts 1945 af Gestapos hovedkvarter i København, Shellhuset, hvor han sad som fange. Hvide busser på vej op gennem Holsten Samtidig med de mange katastrofer, som det ellers succesfulde angreb på Shellhuset medførte, igangsattes på svensk initiativ en fantastisk redningsaktion for danske og norske koncentrationslejrfanger. De hvide busser Det neutrale Sveriges hjælp til broderfolkene bestod ikke mindst i at tage imod flygtninge. I efteråret 1943, da folkelige protester i Danmark bragte den officielle samarbejdspolitik til ophør, tog Sverige som bekendt imod mange jødiske flygtninge fra Danmark, og et stigende antal danske modstandsfolk. Den svenske grev Folke Bernadotte ( ) havde allerede

16 Folke Bernadotte Svensk diplomat Efter direkte forhandlinger med den tyske indenrigsminister Himmler ledede han i foråret 1945 ekspeditionen med de hvide busser til tyske koncentrations-lejre og fik ført op mod danske, norske og andre fanger til Sverige. Han blev senere FN s hovedmægler i Palæstina i 1948., hvor han blev myrdet den 17. september 1948 af den zionistiske terrorristorganisation Lehi (Sternligaen). 16 i 1943 forhandlet en aftale om udveksling af krigsfanger mellem Tyskland og de allierede på plads. I 1944 gik han, der var tilknyttet svensk røde Kors, i direkte forhandling med den tyske indenrigsminister Himmler om at overføre norske og danske koncentrationslejrfanger til Sverige. Fra marts 1945 igangsattes denne, den berømteste af alle krigsafslutningens redningsaktioner. De hvide Røde Kors-busser, der bragte fangerne via Frøslevlejren i Sønderjylland til Sverige, blev et symbol på den kommende fred og frihed og på nordisk sammenhold. Lad os lytte til nogle minder fra de, der oplevede denne aktion, dels som fanger, dels som organisatorer. Kommandør Kai Hammerich ( ), en fætter til admiral Carl Hammerich, blev fra 1945 direktør og senere præsident for dansk Røde Kors. Han delte fuldt Carl og Borghild Hammerichs nordiske engagement, og fik et nært samarbejde med Folke Bernadotte, der samtidigt blev formand for svensk Røde Kors. I sin erindringsbog Af mit livs drama beskriver Kai Hammerich (far til Else Hammerich, som i en årrække repræsenterede Folkebevægelsen mod EF i EF-parlamentet) sin andel i hjemtransporten af norske fanger, ikke mindst modtagelsen, de alle fik i Oslo og den oplevelse, det var, sammen med Borghild Hammerich at opleve bl.a. 17. maj i Oslo, 9 dage efter befrielsen! Og han skildrer i varme toner Bernadotte: Hvor blev det en rigdom at møde Folke Bernadotte og med ham få et par års humanitært

17 17 Foto: Grænseforeningen Frøslevlejren Fangelejr, som anlagdes ved Padborg i 1944, efter forhandlinger mellem danske og tyske myndigheder. Lejren administreredes af det danske fængselsvæsen, men bevogtningen var tysk. Mange af de danske og norske koncentrationslejrfanger, der fra marts 1945 førtes fra Tyskland til Sverige i de hvide Røde Kors busser, opholdt sig undervejs i Frøslevlejren for at komme sig rent helbredsmæssigt. samarbejde og personligt venskab. Før og efter befrielsen var jo Folkes navn på alles læber. Det lykkedes ham næsten mirakuløst at vinde Heinrich Himmler for sine idéer, og da de svenske Røde Kors-vogne rullede tilbage over Danmarks sydgrænse med de udmattede krigsfanger, kendte takken og jublen ingen ende. Folke kom, så og sejrede. Tusinder står i taknemmelighedsgæld til ham. Da vi senere begge blev præsidenter for vore respektive landes Røde kors-selskaber, udvikledes både samarbejde og venskab yderligere. Når vi mødtes inden for de skandinaviske Røde Kors til vore fælles møder, havde vi ofte foretræde og referat til såvel vore statsoverhoveder som til vore regeringer. Et lykkeligt samarbejde med noget næsten forbilledligt i det senere så værdifulde og voksende nordiske samarbejde. En helt ny tid åbnede sig efter besættelsens adskillelse. I Frøslevlejren: Wichmann Ryefelt og Nordens frihed I Frøslev-lejren, hvor de hvide busser og en del af de medbragte fanger som nævnt gjorde ophold, sad i foråret 1945 bl.a. lærer P.M. Wichmann Ryefelt ( ) som fange. Ryefelt var stærkt nordisk engageret. Umiddelbart efter at Danmark var blevet besat, blev han tilknyttet Dansk Nordisk Ungdomsforbund, og stiftede Nordisk Institut, en

18 18 legal oplysningscentral med nordiske aviser, tidsskrifter m.m., som dog også hurtigt blev involveret i illegalt arbejde. Ryefelt stiftede et illegalt forlag, Nordens Friheds Forlag, der indgik et nært samarbejde med Frit Nordisk Forlag. De to forlag udsendte bl.a. i fællesskab Kaj Munks sidste digte. Samtidig arbejdede han i det legale Nordisk Institut med at udsende officielle bøger i samarbejde med Folkung forlaget; bl.a. udkom i 1942 bogen Svenske udtalelser om Nordens Forenede Stater, med indlæg af Karl Petander, W. Kleen og Anders Ørne. Det siger noget om den betydning, det nordiske engagement havde for mange i modstandsbevægelsen, og om hvordan drømmen om et tættere nordisk samarbejde, når krigen engang fik ende, var en stadig inspirationskilde. I 1944 arresteredes Ryefelt, og mod krigens slutning var han som nævnt fange i Frøslevlejren. I sine erindringer skiver han, at lejren i foråret 1945 fik besøg af en hvid Røde Kors personbil Efter nogen tids forløb kom den tyske kommandant sammen med en høj herre i svensk uniform og Røde Kors-mærke igennem pigtrådslågen ved vagttårnet. Et øjeblik efter trådte de ind i barakken, og vi arbejdsslaver hilste i stram giv agt ikke den tyske kommandant - men Folke Bernadotte, thi ham var det. Han havde udtrykt ønske om at få lov til at se Infirmeriet for med egne øjne at se under hvilke hygiejniske forhold, vore syge levede. Fulgt af den tyske lejrkommandant gik Folke Bernadotte nu fra sygestue til sygestue, og uden at tage hensyn til smittefaren underholdt han sig med de syge. Ved sin rolige, naturlige og elskværdige måde at tale til de syge på, fik han deres øjne til at stråle, og man kunne se, hvorledes blot hans nærværelse tændte et håb i deres hjerter. Imidlertid var rygtet om (hans) besøg på Infirmeriet gået som en løbeild gennem hele lejren. Uden hensyn til de tyske vagter havde fangerne i hele lejren kastet skovle og hakker, og var strømmet sammen på alarmpladsen foran Infirmeriet. En kompakt masse på ca.

19 hånden til huen. Således stod han så længe melodiens toner lød, - en dyb bevægelse tegnede sig i hans ansigt. I sensommeren 2008 afholdt Frit Norden Dk sit årsmøde på Jaruplund Højskole, syd for den dansk-tyske grænse. På programmet var besøg i hele grænseområdet, bl.a. i Frøslev-lejren. Åge Almskaug genså her for første gang det sted, hvor han havde opholdt sig, da de hvide busser transporterede ham fra Sachsenhausen. Han fortalte værdigt og gribende deltagerne om sit kz-lejrophold og viser her et af værelserne frem for Hanne Kock mand var i et nu forsamlet foran barakken. I det øjeblik Bernadotte og den tyske lejrkommandant trådte ud af barakken, standsede Bernadotte et øjeblik. Man så tydeligt, at han var forbavset over denne tavse hyldest. I samme nu han standsede, begyndte nogle af fangerne at fløjte den svenske nationalmelodi: Du gamla, Du fria, og i et nu tonede melodien fra munde. I det samme øjeblik, de første toner af melodien lød, rettede Bernadotte sig op og stod i stram retsstilling med Efter Folke Bernadottes besøg begyndte der at komme fart i hjemtransporterne. Den 3. april kom 400 betjente hjem, den 16. april flere hundrede danske og norske fanger. Den 21. april begyndte de første transporter til Sverige. Fra kz-lejr med de hvide busser: Åge Almskaug Mens Knud P. Pedersen den 9. april 1940 blev fortvivlet over, at de fly, han hørte, ikke var danske militærfly på vej til at kæmpe sammen med nordmændene, gik 19-årige Åge Almskaug ( ) og hans kammerater i Oslo-området og overvejede, hvad de kunne gøre for at bekæmpe besættelsesmagten. Åge Almskaug skulle siden blive en ildsjæl i såvel norsk Nei til EU som i Fritt Norden Norge. Han gik ind i det illegale arbejde, men i 1943 arresteredes han og sendtes til koncentrationslejren Sachsenhausen. I sine gribende erindringer Fra mitt liv i Sachsenhausen under andre ver-

20 20 denskrig skildrer Åge Almskaug de rædsler, han her gennemlevede. I februar 1945 begyndte der at svirre rygter, og den 16. marts skete det utrolige: De første av 300 norske fanger marsjerte ut av leirporten, helt til de var ute av syne. Selv kom Åge Almskaug med den sidste transport fra Sachsenhausen, den 28. marts. Så gikk vi gjennom portalen, forgården og ut til de hvite bussene med Røde kors merker og svenske flagg. Seremonien ved overrækkelsen foregikk i militære former, mellom SSoffisererne og svenske Røde Kors-offiserer. Med venlige ord ble vi ønsket om bord. Det vakre svenske språk lød som musikk i våre ører. Turen gik i første omgang, gennem det sønderbombede Nordtyskland til opsamlingslejren Neuengamme. Den 30. mars fikk Folke Bernadotte med følge for første gang besøke Neuengamme. At han som representant for Røde Kors hadde fått adgang var en sensasjon. Han så vel neppe det aller verste, men nok til at uttale: Her kan dom inte vara, og Grevens videre forhandlinger med Himmler førte fram. Fra 9. til 18. april ble over 1200 syke danske og norske fanger sendt via en karantenestasjon i Padborg til Sverige. Fredag den 20. april, mens Hitler satt somn en fange og feiret geburtsdag i sin bunker i Berlin, rullet vi over grænsen til Danmark. Der vi stoppet var det samlet mange mennesker som vinket og ropte velkommen hjem. Efter nogle dage i Frøslevlejren gik turen videre mod København og Sverige, og vi nådde København mens folk hastet til sitt arbeid. Syklende, gående og folk i sporvognene vinket og jublet mot oss der vi i sakte fart ålet oss gjennom trafikken. I et stort kryss måtte bussen jeg satt i stoppe for rødt. Sittende i første rad var som å ha orkesterplass. Skuespillet startet som det ofte gjør i et lystspill med at en dør farer opp. Fra hjørnet rett overfor oss stormet en mann i hvit bakerlue og frakk oss i møte uten hensyn til trafikken. På de utstrakte armer bar han triumferende en stor lagkage med flødeskum, og ønsket oss velbekomme. Bløtkaken måtte spises med fingrene, som vi med velbehag slikket rene. Lad dette bilde stå som et eksempel på den popularitet vi nordmenn nøt i Danmark, også lenge etter krigen. Og videre kørte den

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15

Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 1 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Folketingets formand Mogens Lykketoft Ved friluftsmødet i Flensborg Søndag den 25. maj 2014 kl. 14.15 Kære venner Jeg er stolt over

Læs mere

1. maj tale Bornholm

1. maj tale Bornholm 1. maj tale Bornholm Først vil jeg sige mange tak for invitationen. Det har en helt bestemt betydning for mig, at tale på netop denne dag. Det vil jeg komme nærmere ind på senere. For år tilbage var det

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Samfundsfag. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052426_Samfag-D 08/09/05 13:28 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Danmarks

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark Hovedaktiviteter 2014 Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet Danmark Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet København: Vodroffsvej 9B, 1900 Frederiksberg C, tlf. 33310421 Århus: v/ V. Simonsen,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Der er gået ret lang tid siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, og derfor er der da også sket en del i mellemtiden. Først og fremmest har vi fået en ny regering. Hvad det betyder

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Ræða Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra

Ræða Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra Ræða Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra um stöðu Norðurlandanna í Evrópu Arendal Noregi, 12. ágúst 2013 Fylkesmann Djupedal, ærede kolleger, gæster og tilhørere. Det er mig en sand glæde

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

DEMOKRATI I FAMILIEN af Claus Flygare

DEMOKRATI I FAMILIEN af Claus Flygare af Claus Flygare DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed Nygade 15 6300 Gråsten Telefon: 7465 1103 Telefax: 7465 2093 www.dats.dk dats@dats.dk Udgivet af DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER?

SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? 1 Notat SF I REGERING TIL DØDEN DEM SKILLER? Regeringsprojektet var arbejderristernes barn, men de har nu forladt den skude, deres højredrejede politik mere end noget andet har været med til at sænke.

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer Indfødsretsprøven 10. december 2008 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere