Farlig sejlads i Øresund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Farlig sejlads i Øresund"

Transkript

1 Berlingske Tidende Farlig sejlads i Øresund Gennemsejlingen af tunge fartøjer i Øresund er steget markant de seneste år. Flere søfartseksperter vil have nye regler for at øge sikkerheden, men Søfartsstyrelsen slår koldt vand i blodet. NYHED Af Sarah Golczyk Bølgerne går højt i Øresund. Et stigende antal tunge fartøjer sejler gennem det dansksvenske farvand, der i forvejen er et af verdens mest trafikerede områder. Det skaber i sig selv en masse bølger til søs, men det går nu heller ikke stille for sig oppe på landjorden. Her vil søfartseksperter have nye regler for at øge sikkerheden i Øresund, men Søfartsstyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke tænkt sig at gøre noget. Der skal ske noget nu Allerede i 1997 kom Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer (SME) med et forslag om øget sikkerhed til søs. Dengang sejlede der skibe over 50 tons ind og ud af Øresund om året. I dag oplyser Sundet Lodseri, at tallet er vokset til cirka gennemsejlinger. Det er en stigning på næsten 30 procent, og ifølge sekretariatschef hos SME Svend Bülow er det på høje tid, at der sker noget i Øresund. Vi foreslår en trafikseparering, som der også er i Storebælt og mange andre steder i Danmark. Der er så mange skibe i Øresund, at vi er nødt til at have nogle klare regler og en adskillelse af sejladsen, siger Svend Bülow. En trafikseparering til vands er reguleret ud fra samme principper som oppe på fastlandet. Nordgående skibe skal sejle i én bane og sydgående skibe i en anden. Lige nu er der kun Trafikken på Øresund kommer fra alle retninger, da der ikke er nogen faste regler om sejlretning. Foto: Sarah Golczyk trafikseparering i den øverste del af Øresund, men det ser Søfartsstyrelsen i Danmark ikke nogen grund til at ændre. Der er en masse praktiske problemer. Det vil blive sværere at sejle til og fra havn. Der opstår også problemer, hvis Danmark får en isvinter. Desuden kan de store finske olieboreplatforme på 55 meter kun komme igennem ved Drogden, da Øresundsbroen spærrer den anden vej. Det vil ikke være fordelagtigt at få en trafikseparering i Øresund, fastslår undervisningskonsulent i Søfartsstyrelsen Aron Sørensen. Tynde argumenter Alle disse argumenter mod trafikseparering får en hård medfart af Svend Bülow fra SME, der mener, at tiden er løbet fra Søfartsstyrelsen. Det er nogle lidt tynde argumenter. Når de siger, at det bliver sværere at sejle til og fra havn, så er det ikke rigtigt. Det tager bare lidt længere tid, da skibene i en trafikseparering ikke må skære hjørner af, siger Svend Bülow. Problemerne ved en isvinter opstår, når dele af Øresund fryser til. Så er skibene nødt til at sejle i de områder, der er fremkommelige og derved måske sejle ud af trafiksepareringen. Men her skal man huske på, at meget sættes ud af kraft i en isvinter. Desuden af antallet af skibe på Øresund nok ikke overvældende stort lige i det tidsrum. Lystfiskerne fylder meget I 2003 var der 41 ulykker til søs i danske farvande, hvor langt

2 hovedparten var kollisioner og grundstød. Det tal behøver ikke være så højt, hvis man spørger afdelingschef i Danmarks Rederiforening Hans Henrik Petersen. En trafikseparering vil skabe en lavere koncentration af skibe og dermed øge sikkerheden. Desuden vil de store erhvervsfartøjer kunne sejle i faste ruter, hvor der ikke ligger lystfiskere i vejen. Det er også et problem i Øresund, da farvandet både bruges til erhverv og fritid, siger Hans Henrik Petersen. Øresund er et eftertragtet område, og ventelisten til en bådplads i Københavns Havn er længere end køen til en Metallica-koncert i Parken. Hvis trafiksepareringen Berlingske Tidende kommer til at gå gennem hele Øresund, så vil fritidssejlerne blive henvist til afgrænsede områder. Den konsekvens er de bevidste om i Søsportens Sikkerhedsråd, hvor Finn Lage er daglig leder. En trafikseparering vil give lystbåde og den slags mindre plads at boltre sig på. Men vores opgave er at se på det sikkerhedsmæssige aspekt, så vi støtter op omkring forslaget. Det siger sig selv, at der med mere trafik skal ske mere trafikregulering, fortæller Finn Lage. Ikke garanti for sikkerhed Hos Søfartsstyrelsen vil de gerne øge sikkerheden i Øresund. Men undervisningskonsulent Aron Sørensen lader sig ikke i første omgang lokke af en trafikseparering. Selv om det viser sig, at trafikseparering øger sikkerheden andre steder, så behøver det ikke nødvendigvis hjælpe i Øresund. Når man ensretter trafikken, så samles trafikken på et mindre område, og her kan man risikere at få lavet noget rigtig dårligt, der giver flere uheld, vurderer Aron Sørensen. I disse dage arbejder den danske og svenske Søfartsstyrelse på en samlet risikovurdering af Øresund. Det har ikke været muligt at få en udtalelse om sagen fra økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen. Sunken sikkerhed på Sundet En gammel traktat fra 1857 er en hindring for, at sikkerheden i Øresund kan forbedres. Sådan siger søfartseksperterne. Men hos Søfartsstyrelsen er der ingen intentioner om at ændre på forholdene. BAGGRUND Af Michael Andersen Det smalle stræde mellem Danmark og Sverige er offer for megen snak om sikkerhed eller mangel på samme. På Øresund er der ingen regler ud over de internationale standardregler for sejlads, og det er ret specielt for et område, der er så trafikeret. Øresund er Danmarks mest trafikerede farvand, men også set på verdensplan er farvandet helt i top. Til sammenligning er der en såkaldt trafikseparering i Storebælt, hvor fartøjerne skal holde sig i faste baner. Det kan sammenlignes med en form for motorvej til vands, hvor nordgående skibe sejler langs den sjællandske kyst, mens sydgående befinder sig tættest på Fyn. Sådan en ordning er der ikke i Øresund, og det skyldes ifølge Søfartsstyrelsen praktiske årsager. Men flere søfartseksperter er trætte af, at bureaukrati skal være grunden til, at der spilles jeopardy med sikkerheden til søs. Ifølge Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer (SME) og Danmarks Rederiforening kan sikkerheden skærpes, hvis Danmark og Sverige bliver enige om at lave en kopi af ordningen ved Storebælt. Lige for tiden er der kun trafikseparering oppe i den øverste del af Øresund, men eksperterne foreslår, at trafikreguleringen skal fortsætte hele vejen ned gennem Øresund. Lige nu sejler der både nordgående og sydgående skibe på begge sider af øen Hven, der ligger midt i Øresund. Men der er altså ikke plads nok, hvis flere store fartøjer sejler samme vej rundt om Hven og tilmed mod hinanden, siger sekretariatschef hos SME Svend Bülow. Ud over det geografiske aspekt peger Svend Bülow også på en gammel traktat fra Det år blev Øresundstolden ophævet efter et stort internationalt pres, så danskerne ikke længere kunne tjene tykt på de skibe, der sejlede gennem strædet. Et enkelt punkt fra traktaten sætter her næsten 150 år senere sine tydelige spor i Øresund. Det er nemlig ikke tilladt for fartøjer med en dansk lods at sejle i områder, hvor der er svensk fastland på begge sider.

3 Problemet omkring Hven Reglen gør arbejdsbetingelserne svære for de danske lodser. En lods arbejde er at gå om bord på skibe og lede dem sikkert igennem et område i det danske farvand. I Øresund er der tæt skibstrafik med stadig større skibe og nogle af dem sejler med farlig last om bord. Vi bliver kontaktet omkring gange om året for at føre skibe sikkert gennem Øresund. Men vi er nødt til at holde os vest for Hven, da danske lodser ikke må sejle øst om øen, forklarer formand for Sundet Lodseri Bjark Hammer. Der kan både være godt og skidt at sejle på den danske side af Hven. Fordelen er, at der er mere plads i bredden at sejle på, mens ulempen skyldes, at vanddybden er lavere ovre hos danskerne. Det kan jo godt give nogle problemer, når der kommer skibe med stor dybgang. Så er risikoen for at støde på grund større ved at sejle vest om Hven end øst om Hven, vurderer Bjark Hammer. Generelt er risikoen for at komme i problemer i Øresund størst, hvis der ikke er en lods ombord. Men det er ikke muligt for danskerne at indføre lodstvang, da Danmark under den kolde krig underskrev en erklæring om ikke at hindre den frie gennemsejling. I dag er den kolde krig forbi, men erklæringen står stadig ved magt. Og de skibe, der alligevel vælger at tage en dansk lods ombord af sikkerhedsmæssige årsager, må kun sejle vest om Hven. Det er en gang bureaukratisk fnidder-fnadder. Søfartsstyrelsen og politikerne burde træde i karakter og få ændret reglerne. Jeg ved godt, at man skal igennem en masse internationale instanser, Berlingske Tidende og at det ikke er ligetil. Men når sikkerheden kan blive bedre, så skal det gøres, fastslår Svend Bülow fra SME. Det må de da gerne mene Hos Søfartsstyrelsen er de bekendte med reglerne, men afviser, at den gamle traktat forringer sikkerheden. Det må de da gerne mene. Jeg kan kun sige, at vi har et glimrende samarbejde med svenskerne. Lige i øjeblikket er vi faktisk i gang med at lave en samlet risikoanalyse af Øresund, så vi arbejder godt sammen med Sverige, siger undervisningskonsulent i Søfartsstyrelsen Aron Sørensen. Han fortæller, at holdningen hos Søfartsstyrelsen på nuværende tidspunkt er, at de godt kan nøjes med trafiksepareringen oppe i toppen af Øresund. Ifølge Aron Sørensen er der ikke garanti for øget sikkerhed i Øresund med en fuldstændig trafikseparering bare fordi, det virker andre steder. Faste regler, tak Det er ikke kun søfartseksperterne, der mener, at en trafikseparering vil forbedre sikkerheden til søs. En stikprøve blandt landets styrmænd og skibsførere viser, at ni ud af ti bakker op omkring forslaget. En af de skibsførere, der har sejlet i Øresund i en lang årrække, er Bjørn Ingeman Christensen fra Beder ved Århus. Han fortæller, at den øgede trafik og den manglende separering har gjort forholdene på Sundet mere usikre. De store skibe skal konstant holde øje med de små lystsejlere. Når man ikke ved, i hvilken retning de kommer fra, kan det altså overraske. Og specielt hvis sigtbarheden en dag er dårlig. Det er ikke til at vide sig sikker på, hvor de befinder sig. De store skibe er jo lidt nemmere at se og registrere, siger han. Vi frygter alle sammen at

4 Berlingske Tidende ramme en lystfisker. De er over det hele i Sundet. Min gode kollega gjorde det engang, og det kan få nogle grimme konsekvenser for en skibsfører. Der skal jo skrives rapport, og det bliver anmeldt. Han har stadig svært ved at tale om det i dag. Det er hårdt for en sømand. Bjørn Ingeman Christensen håber på, at der snart sker ændringer i Øresund. Hvis der var strengere bestemmelser, så kunne uheldet være undgået. Jeg er selv blevet overrasket derude mange gange, fordi der er så frygtelig trafikeret. Det kan jo gå ragende galt med et øjebliks uopmærksomhed, advarer Bjørn Ingeman Christensen. Hos Farvandslodseriet Storebælt kan man glæde sig over at have en trafikseparering. Det gør arbejdet noget nemmere for lodserne mellem Sjælland og Fyn. Der blev lavet trafikseparering på Storebælt for år siden. Det har øget sikkerheden. Al trafikseparering er jo med til at øge sikkerheden. Sådan er det Traktat om Sund- Belttoldens afløsning (1857) Artikel 1 (Uofficiel oversættelse i uddrag, 2004) Hans Majestæt Kongen Af Danmark forpligter sig til: ikke at opkræve nogen told-, lastepenge, afgifter for fyr, fyrtårne og farvandsafmærkning eller nogen som helst anden afgift af skibe eller ladninger, som undervejs fra Nordsøen til Østersøen eller omvendt passerer gennem Bælterne eller Sundet, når skibene enten udelukkende gennemsejler de danske farvande eller nødes til der at opankre eller søge havn, det være sig på grund af søtilfælde eller formedelst handelsoperationer. Intet skib må for fremtiden under noget som helst påskud tilbageholdes eller besværes ved dets passage af Sundet eller Bælterne, men Hans Majestæt Kongen af Danmark forbeholder sig udtrykkeligt retten til ved særlige aftaler, som ikke indebærer hverken visitation eller tilbageholdelse, at regulere den fiskale og toldmæssige behandling af skibe tilhørende stater, som ikke er deltagere i denne traktat; af selv samme skibe eller deres ladning, når de ankommer til eller forlader danske havne enten lastet eller i ballast, hvad enten de har gennemført handelsoperationer eller ej, ikke at opkræve nogen som helst afgift, som disse skibe eller deres ladninger ville have været pålagt som følge af passagen gennem Sundet og Bælterne, og som er ophævet ved det foregående afsnit; og det er at de afgifter, som således skal være afskaffede og derfor ikke kan opkæves i hverken Sundet, Bælterne eller danske havne, ej heller vil kunne genindføres ad indirekte vej ved en forhøjelse af eksisterende havne- eller toldafgifter, eller ved indførelse af nye sejladseller toldafgifter, eller på nogen som helst anden måde. Kilde: jo. Det er jo derfor, at man laver det, fastslår operationsleder i Farvandslodseriet Storebælt Palle Melchiorsen. Et af de områder, hvor Storebælt ligeledes er mere privilegere end Øresund, er på overvågningen. Søværnets Operative Kommando står for overvågningen af de danske farvande, men opsynet med det dansk-svenske farvand er ikke højt prioriteret. Derimod kan Storebælt glæde sig over at have en VTS-station (Vessel Traffic Service). Det er et stort radaranlæg, der fungerer som trafikstyring for skibsfarten. I princippet kan det sammenlignes med kontroltårnet i en lufthavn, hvor tårnets besætning skrider ind og advarer flyene, hvis de er på vej ud af kurs. Nej tak til gratis kontroltårn Øresund har tidligere haft en VTS-station under byggeriet af Øresundsforbindelsen. Det var netop A/S Øresundsforbindelsen, der ejede stationen. Da byggeriet var færdigt, tilbød de VTS-stationen gratis til Erhvervsministeriet og Søfartsstyrelsen. Der endte dog med et afslag fra ministeriet, og det irriterer Morten Milthers, der fra januar 1997 til februar 1999 var vagtholdsleder på Drogden VTS-station. I løbet af mine to år på Drogden havde vi 565 near misses. Det er situationer, som bliver stoppet lige før, at det går galt. Det var især grundstød og kollisioner, som vi forhindrede, fortæller Morten Milthers. Han håber på, at danskerne og svenskerne snart giver hinanden hånden og bygger et nyt kontroltårn sammen. En VTS station, der dækker hele Øresund, fra Kullen og ned

5 Berlingske Tidende til Kadet Renden, i samarbejde med Sverige vil gavne alle lige fra gennemsejlende handelsskibe, krydstogtskibe, lystfiskere, lystsejlere til diverse myndigheder. Så er der styr på, hvilke skibe der er hvor og hvornår. Dette er ikke mindst interessant i forbindelse med olieforurening, smugling samt hurtig hjælp i tilfælde af ulykker, siger Morten Milthers. Erhvervsministeriet vil i dag ikke tage ansvaret for afslaget af VTS-stationen i Pressesekretær Erik Ljunggren henviser til, at det jo var en helt anden regering, der sad ved magten dengang. Men den forklaring ser Morten Milthers ikke blåøjet på. Hvis vores nuværende regering ikke er enig i beslutningen fra 1999, så kan de jo gøre noget ved situationen. De har snart haft fire år til at tænke over sagen, men der er ikke optræk til et nyt kontroltårn i Øresund, siger han. Mange fritidssejlere Da Morten Milthers sad i kontroltårnet på Drogden tilbage i 1997, var der skibe over 50 tons, der sejlede gennem Øresund. I dag kan Sundet Lodseri fortælle, at antallet er steget til Dertil skal man så huske alle de fritidssejlere, der færdes i Øresund. Dem er der også blevet væsentligt flere af de seneste år, fortæller formand for Sundet Lodseri Bjark Hammer. En af dem er 28-årige Nicolai Rasmussen fra Charlottenlund. Han købte for to år siden en speedbåd med et par kammerater og bruger en stor del af sommerhalvåret ude i Øresund. Der er stor forskel på at sejle frem for eksempelvis at køre en bil. Ude i vandet er det langt mere usikkert, hvilke manøvrer skibene foretager. Holder de til højre eller til venstre? Det ved man ikke, siger Nicolai Rasmussen og fortsætter: Som hovedregel skal man som lystsejler huske, at lyst viger for brød. Det vil sige, at de fartøjer, der bruger Øresund i erhvervsmæssig sammenhæng altid skal have plads. Og så må vi lystsejlere flytte os, fastslår han. I Søsportens Sikkerhedsråd gentager de samme budskab som Nicolai Rasmussen, men den daglige leder Finn Lage indrømmer, at ikke alle følger budskabet. Der er desværre en del lystsejlere, der tror, at de ejer hele Øresund. De tænker slet ikke over, at de både kan bringe dem selv og andre i fare, advarer Finn Lage. Han bakker op omkring alle sikkerhedsmæssige forbedringer i Øresund; også en trafikseparering. En trafikseparering vil give lystbåde og den slags mindre plads at boltre sig på. Men så får lystsejlerne til gengæld nogle klart definerede regler at sejle efter, som minder om dem oppe på landjorden. Derved vil antallet af farlige situationer falde, siger Finn Lage. Jeg er da godt klar over, at jeg ikke bliver verdens mest populære mand ved at støtte op omkring regler, der begrænser friheden blandt lystsejlere. Men det er nu engang vores opgave at se på det sikkerhedsmæssige aspekt, så vi støtter op omkring forslaget. Det siger sig selv, at der med mere trafik skal ske mere trafikregulering. Sommertrængsel Netop her om sommeren er der ekstra trængsel på Øresund. Alle lystbådene sætter kurs mod bølgerne samtidig med, at trafikken fra Østeuropa stiger i takt med, at økonomien bliver bedre. Den udvikling ser Svend Bülow fra Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer ikke ubetinget positivt på. Der er åbnet en stor olieudskibningshavn i Rusland. Disse store enkeltskrogede skibe har en stor dybgang, når de er lastede. Derfor er de nødt til at sejle gennem Storebælt, hvor vanddybden er størst. Men når de er tomme, så kan de lige præcis sejle gennem Øresund uden at ramme bunden. Derved sparer russerne omkring 125 sømil (225 km, red.) i transport, så vi kan godt forvente en stigende trafik af store olieskibe gennem Øresund, forudsiger Svend Bülow. Skrækscenariet for Svend Bülow er en situation, som skete den 22. maj i år oppe på landjorden. Her kørte en 18-årig bilist direkte ind i ni triatleter i udkanten af Århus, hvoraf en blev dræbt. Hvis du har en ung uerfaren navigatør på et skib, der sejler efter de internationale søfartsregler, så kan navigatøren godt tolke reglerne forholdsvis frit. Drage sine egne konklusioner. Det kan han muligvis slippe af sted med i store områder, der ikke er svært trafikerede. Men et sted som Øresund ville nyde godt af en trafikseparering, hvor reglerne ikke kan misforstås og fejlfortolkes. Ellers kan situationen fra Århus også ske i Øresund, advarer Svend Bülow. Alene i 2003 var der 41 ulykker til søs i Danmark, og i alt var der syv kollisioner, hvor af tre af dem var i Øresund.

6 Russisk roulette? Berlingske Tidende Der er ingen ridser i den røde lak. Det er kun den russiske olietanker, Voidomatis, tredje tur på havet. I dag går turen gennem Øresund med lods Hans Peter Hansen ombord. REPORTAGE Af Sarah Golczyk En lille, velklædt mand kravler op af rebstigen, der hænger langs siden af Voidomatis. Solbrunt ansigt og arme. Resten er dækket af en hvid skjorte og et par mørke bukser. Hello everybody!, lyder det fra Hans Peter Hansen. Han skal være lods på Voidomatis og lede skibet sikkert fra Helsingør til Dragør. Med sine 213 meter i længden og 33 meter i bredden er olietankeren lidt af en moppedreng i Sundets bølger. Aaarrh, jeg har da lodset langt større skibe. Min største opgave var på 390 meter, men det var også lidt i overkanten. Den måtte vi bakke ud af Øresund igen, fortæller han. Hans Peter er ansat ved Sundet Lodseri og har været lods i 26 år. Han har sejlet på mange af verdens have og er en garvet rotte til vands. Hello captain!, siger Hans Peter og har en sådan fart på, at det er svært at tro på, at han har rundet 60 år. Den russiske kaptajn, Andrei Vikulyuriv, giver ham hånden, byder ham velkommen og fortæller, at det er længe siden, han sidst har sejlet i Øresund. Han kigger kærligt på sit skib. Nyt, funklende og flot. Han klapper det skinnede ror. For Voidomatis er det faktisk dets jomfrurejse gennem Sundet. Vi kommer lige fra Singapore, så vi har sejlet i 27 dage i træk. Det er en lang tur, men sådan er det bare nogen gange siger Andrei Vikulyuriv, der er iført store Rayban kopisolbriller. Næste destination for Voidomatis er den russiske havneby Novorosiisk på indbyggere. Her skal olietankeren fyldes op og sætter derefter kursen mod Houston i USA. Veeery good captain, siger Hans Peter og dirigerer skibet i gang Han angiver retningen til styrmanden. Først på engelsk og så på russisk. Når man befinder sig på et skib, der er to fodboldbaner langt og har en vægt, der svarer til 600 blåhvaler, så gælder det om at undgå kommunikationsbrist. Tæt på bunden Hans Peter forklarer, at Voidomatis langt fra er et enkeltstående tilfælde. Der er mange russiske tankskibe, der sejler gennem Øresund. Den russiske tanker rager langt ned mod havbunden med en dybgang på 7,1 meter. Det er faktisk tæt på at være i overkanten, da vanddybden ved Drogden er omkring otte meter, forklarer Hans Peter. Når olietankeren bliver fyldt med olie, så får den en dybgang på meter og må derfor sejle tilbage gennem Storebælt. Men den første tur gennem Øresund sparer kaptajnen for 125 sømil, der svarer til cirka 225 km. Drogden kan være et farligt sted for store olietankere at sejle igennem. Flere faktorer spiller ifølge Hans Peter ind. Hvis styrmanden giver skibet for meget fart på, så presser han bagenden længere ned i vandet. Det drejer sig om op mod to meter, og det vil for et skib som Voidomatis være for meget. Så vil det støde på grund, fastslår han og fortsætter: Hvis styrmanden derimod ikke holder en vis fart, så risikerer han, at strømmen tager skibet. Så det gælder om at finde en balancegang med en fart, der kan

7 Berlingske Tidende fotos: Sarah Golczyk modstå strømmen og samtidig ikke presser skibet på grund. Det giver anledning til at fortælle om en af de gamle lodser, der konsekvent sejlede med ti knob gennem Øresund uanset skibets størrelse. Han smiler. Det er nu lidt for meget, men det gik jo aldrig galt for ham. Det var selvfølgelig også dengang og ikke nu. Som fluer i havet Voidomatis glider roligt forbi nationalklenodiet, Kronborg Slot. De to store bygningsværker fra hver sin tidsalder hilser høfligt på hinanden. Utroligt man får penge for det her!, siger Hans Peter, mens han holder kikkerten op for øjnene og skuer ud over Øresund. Vandet er helt blik - solen gør det nemt at være lods i dag. En helt perfekt dag til en sejltur. Det budskab synes også at være nået ud til de mange lystsejlere, der sværmer som små fluer omkring den store tanker. Voidomatis strækker sin lange snude frem og får alle andre til at vige for sig. Trafikken er blevet meget tæt i løbet af de seneste år, fortæller Hans Peter og forklarer, at lodsen dermed har flere ting at holde øje med. Bare der er lidt tåge eller gråvejr, kan man som lods kende havet nok så godt, og det vil stadig være uforudsigeligt. Det gælder om at holde fokus på vandet. Men i dag skinner solen, og der er tid og plads til historierne om mange år til søs. Historien om Thorvald, lodsen, der navigerede rundt på havene med grå stær og de gæstfrie russere, der

8 Berlingske Tidende serverer 12 spejlæg og vodka til morgenmad. Idet øen Hven passeres, falder historien om, at det om ganske få år er muligt at købe whisky der. Den historie bliver hurtigt oversat til engelsk, og kaptajnen kigger med interesse på den lille ø, der splitter det danske og svenske farvand. Ros til kaptajnen Hans Peter giver nye instrukser. Samtlige russiske søulke er iført orange kedeldrager med skibets navn på ryggen og lytter opmærksomt til den danske lods. And now steer one, five, nine. Veeery good captain, roser Hans Peter. Kaptajnen Andrei Vikulyuriv nikker og smiler til den danske lods. De store solbriller er røget ned i skjortelommen, og kaptajnen misser med øjnene. Det er tydeligt, at Andrei ikke har været kaptajn særlig længe. De fleste andre kaptajner plejer at skynde sig ned og tage en lur, når der går en lods ombord. Men ham her følger altså med i sejladsen, forklarer Hans Peter. Den lille lods snakker videre om øen Hven, som er svensk fastland. Her må Hans Peter ikke sejle øst om øen, da han så får svensk fastland på begge sider af skibet. Og det er jo ikke tilladt som dansk lods. Det kan godt skabe problemer, når jeg lodser et skib med en stor dybgang, da vanddybden er størst langs den svenske kyst. Så det sker, at jeg ringer op til Malmø Lodseri for at høre, om jeg ikke lige kan sejle igennem ovre hos dem. Det må man ellers ikke, indrømmer Hans Peter med en alvorlig mine. Den tavse fynbo Der går ikke mange sekunder, før smilet igen er fremme. Nye røverhistorier fra de syv verdenshave presser på. Den tavse fynbo. Hans Peter Hansen griner, mens han fortæller om sit øgenavn til søs. Historien er ikke så kompliceret. Jeg snakker hele tiden måske for meget. Deraf navnet i meget ironisk forstand. Han vender blikket ud mod havet et øjeblik, som han automatisk gør med få minutters mellemrum, mens han fortæller sine sø-anekdoter. Hov, lige et øjeblik Styrmanden retter lidt op på skibet. For pokker. Der kom vi tæt på en af bøjerne. Bare fordi jeg står og snakker. Så hurtigt går det altså!.

9 Håndværk, 4. semester Nyhed: Farlig sejlads på Øresund Baggrund: Sunken sikkerhed på Sundet Reportage: Russisk roulette? Michael Andersen, & Sarah Golczyk, Medie: Berlingske Tidende, Indland Længde i alt: anslag

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i.

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i Trafikudvalget Tirsdag den 26. april 2005 Indledning. Som min kollega

Læs mere

Perspektiv nr. 14, 2008. AIS i Farvandsvæsenet en hjælp til den maritime trafik. Jakob Bang og Charlotte Bjerregaard

Perspektiv nr. 14, 2008. AIS i Farvandsvæsenet en hjælp til den maritime trafik. Jakob Bang og Charlotte Bjerregaard AIS i Farvandsvæsenet en hjælp til den maritime trafik Jakob Bang og Charlotte Bjerregaard AIS (Automatic Identification System) benyttes dagligt af Farvandsvæsenet til at forbedre sejladssikkerheden.

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V).

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende samrådsspørgsmål Q stillet af Kim Andersen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 163 Offentligt TALEPUNKTER TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Det talte ord gælder Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 21. februar 2013 vedrørende

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S)

Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK og CL af 23. februar 2011 stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S) Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 561 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 27. april 2011 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Åbent samråd i MPU alm. del den 28. april 2011 samrådsspørgsmål CK

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Opgaver til kort 152

Opgaver til kort 152 Opgaver til kort 152 Søren Toftegaard Olsen Søren Toftegaard Olsen Skovvænget 16-B 7080 Børkop www.studienoter.dk Opgaver til kort 152 2. udgave 1. oplag Denne bog må ikke sælges eller ændres; men kan

Læs mere

Sejl sikkert og lovligt i Øresund og andre steder med trafiksepareringssystemer

Sejl sikkert og lovligt i Øresund og andre steder med trafiksepareringssystemer Til: Se forsendelsesliste i bilag 2 30. august 2011 Vores reference: Sag 201105974 Arkivkode 30.30.06 Center for Maritim Regulering /cgj Sejl sikkert og lovligt i Øresund og andre steder med trafiksepareringssystemer

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads Egå sejlklub Duelighedsbevis 5. Aften Vinteren 2016/17 5. aften Søvejsregler: af 7, 8 og nu 9-10 af 27, 28, 29 og nu 30-31 Folder Havets hovedveje Navigation Sikkerhed: Fra 3 gang Manglende Farvandsafmærkning

Læs mere

Visualisering af Lodsernes arbejde.

Visualisering af Lodsernes arbejde. Visualisering af Lodsernes arbejde. Der har været drevet lodsvirksomhed i Danmark i mere end 300 år. Danmark underskrev i 1857 Københavnertraktaten der forpligter Danmark til at sikre den fri ret til uskadelig

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bkg. nr. 274 af 3. april 2009 og bkg. nr. 1439

Læs mere

Information om. nedlæggelse af visse skibsruter i Kattegat den 1. oktober 2010

Information om. nedlæggelse af visse skibsruter i Kattegat den 1. oktober 2010 Til: Se forsendelsesliste i bilag 12. juli 2010 SØFARTSSTYRELSEN Vermundsgade 38 C 2100 København Ø FARVANDSVÆSENET Overgaden oven Vandet 62 B 1023 København K KORT & MATRIKELSTYRELSEN Rentemestervej 8

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

En lille hurtig tur til Sverige/Norge.

En lille hurtig tur til Sverige/Norge. En lille hurtig tur til Sverige/Norge. Midt på sommeren var vi nogle stykke GTC er som havde et lille kaffemøde (har vi engang i måneden). Og samtalen er meget righoldig og et af emnerne landede pludselig

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Kortskitser af nye rutetiltag for skibstrafikken i Skagerrak og Kattegat

Kortskitser af nye rutetiltag for skibstrafikken i Skagerrak og Kattegat Kortskitser af nye rutetiltag for skibstrafikken i Skagerrak og Kattegat Oversigtskort Kattegat 1 Den afmærkning med bøjer der er vist på kortskitserne er den eksisterende afmærkning, og skal ikke tages

Læs mere

Angle-flying Sikkerhedskrav?! Hvad er flyveretningen? Hvor kraftig og hvad retning er vindene på jorden og i højden?

Angle-flying Sikkerhedskrav?! Hvad er flyveretningen? Hvor kraftig og hvad retning er vindene på jorden og i højden? Angle-flying Som i så mange andre lande er tracking eller angle-flying blevet rigtig populært, og det forstår man godt. For mange mennesker er det at eksperimentere med ens vinkel, hastighed og kropsposition

Læs mere

Sjælland Rundt 2015 Banebeskrivelse

Sjælland Rundt 2015 Banebeskrivelse Sjælland Rundt 2015 Banebeskrivelse Beskrivelsen er for Sjælland Rundt om bagbord (nordgående start) Beskrivelsen er for Bane1 (Gennem Bøgestrømmen) maks. Dybgang 1.70m Bane2 (Gennem Grønsund) Bane3 (Rundt

Læs mere

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar Amors tjener Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM Efter en ide af Shahbaz Sarwar Benjamin Dahlerup (2013) Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

Her er en statistik der viser antal færdselsuheld og personskader i årene fra 95-09.

Her er en statistik der viser antal færdselsuheld og personskader i årene fra 95-09. Kampagne Vi vil lave en kampagne projekt rettet mod de unge i trafikken. Kampagnen skal sikre unge i at køre mere sikkert, bl.a. ved at få dem til at holde fartgrænsen. Først undersøges trafiksikkerheden

Læs mere

Der bliver holdt et vågent øje med de danske farvande

Der bliver holdt et vågent øje med de danske farvande Der bliver holdt et vågent øje med de danske farvande SOK følger skibene, fra de sejler ind i dansk farvand, til de forlader det igen. Denne overvågning foregår ved hjælp af fly, skibe, kystradarer og

Læs mere

Der bliver holdt et vågent øje med de danske farvande

Der bliver holdt et vågent øje med de danske farvande SOK følger skibene, fra de sejler ind i dansk farvand, til de forlader det igen. Denne overvågning foregår ved hjælp af fly, skibe, kystradarer og Automatisk Identifikations System (AIS). Denne indsats

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning 1. Int. Jakobs værelse. Dag. Jakob (14 år, kedeligt tøj: matte farver, gør ikke noget ud af sit hår) sidder ved sit skrivebord. Der ligger en stak

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård.

Den 9. maj 2000 forliste Ninette. Den 1. august 2001 forliste Gratia. Og den 13. april 2002 forliste Lissy Bjerregård. 01-11-2003 Tema om stabilitets-video VÆLTEPETER TIL SØS! Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste har lavet en videofilm om stabilitet. Den hedder Væltepeter til søs! og viser, hvor vigtigt det er med en god stabilitet,

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Det skulle have været den sidste tur med toldpatruljefartøjerne.

Det skulle have været den sidste tur med toldpatruljefartøjerne. SKATs sidste sejltur? Både: Der er en lang tradition for toldkontrol til søs. En helt nødvendig opgave, når suveræniteten ved EU s toldgrænser skal opretholdes. Men den er måske snart slut i SKAT - i hvert

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Marinehjemmeværnet og Kapsejladsen Sjælland Rundt. Jeg blev fartøjsfører for MHV 61 i August 1971, først dog som menig fører (!). Men min anden store interesse, sejlads med sejlbåde, bevirkede at jeg deltog

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Sjælland Rundt 2016 Banebeskrivelse

Sjælland Rundt 2016 Banebeskrivelse Sjælland Rundt 2016 Banebeskrivelse Beskrivelsen er for Sjælland Rundt om bagbord (nordgående start) Beskrivelsen er for Bane1 (Gennem Bøgestrømmen) maks. Dybgang 1.70m Bane2 (Gennem Grønsund) Bane3 (Rundt

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 DEN LILLE FARTOVERSKRIDELSE Trafikulykker koster hvert år et stort antal døde og kvæstede. Og modsat hvad man måske skulle tro, så kan de mindre forseelser alt for nemt få et tragisk

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

BLØDE CHIPS AF FREJA R. MADSEN

BLØDE CHIPS AF FREJA R. MADSEN BLØDE CHIPS AF FREJA R. MADSEN 1 10 1. INT. S VÆRELSE. AFTEN. Vi er på et drengeværelse, der er fyldt med plakater, tegneserier og LEGO. (16 år) er ved at gøre sig klar til fest. Bertil skifter t-shirt

Læs mere

VURDERING AF SEJLADSSIKKERHEDEN VED ARBEJDER TIL SØS

VURDERING AF SEJLADSSIKKERHEDEN VED ARBEJDER TIL SØS VURDERING AF SEJLADSSIKKERHEDEN VED ARBEJDER TIL SØS Jf. bekendtgørelse nr. 1351 af 29. november 2013 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande (for fritidsaktiviteter

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016 Mathias Frantsen (Interviewer): I1 Mikkel Toldam (Interviewer): I2 Peter(Interviewperson): P I1: Godt. Sådan, vi kører, der er lyd på, yes. Øhh hej med dig P: Hej, I1: Hvem er vi? Vi er begge to RUC studerende,

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Velkommen ombord på Tunø Færgen

Velkommen ombord på Tunø Færgen Velkommen ombord på Tunø Færgen I Hou elsker vi synet af den lille, røde Trunte af en færge, når den pløjer sig gesvindt gennem bølgerne og forbinder Tunø med fastlandet et par gange om dagen. Men hvordan

Læs mere

Makkerredning eller T- redning

Makkerredning eller T- redning Makkerredning eller T- redning En af grundpillerne for sikkerheden er at kunne udføre en overbevisende makkerredning på omkring et minut. Nogle lærer bedst ved at prøve i praksis, og andre vil have gavn

Læs mere

I alt på årsbasis er det 316 lystfartøjer svarende til omkring 9% af årstrafikken for lystsejlere.

I alt på årsbasis er det 316 lystfartøjer svarende til omkring 9% af årstrafikken for lystsejlere. Fra: Søren Østerberg Forup (SFS) [mailto:sfo@dma.dk] Sendt: 31. oktober 2011 13:31 Til: Christian Refstrup Emne: SV: Afslag på ansøgning om ændrede åbningstider for Guldborgbroen Til Guldborgsund Kommune

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste Forårsfornemmelser hos små og mellemstore virksomheder Efter et kvartal, hvor humøret hos de små og mellemstore virksomheder var i frit fald, begynder forårsoptimismen så småt at spire ude hos landets

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Oddesundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Sidste opdateringer Tekst:

Oddesundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Sidste opdateringer Tekst: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 16-1-2017 Oddesundbroen Sidste opdateringer Tekst: 9-11-2016 Beliggenhed Limfjorden, Oddesund mellem W-siden af Grisetåodde og E-spidsen af Sunddraget. 56 34,7'N

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

Rejsebrev 8, efterår 2014.

Rejsebrev 8, efterår 2014. Rejsebrev 8, efterår 2014. Mandag den 6. oktober. Det trænger sig mere og mere på, at finde en vaskemaskine, så vi kan få bund i vasketøjskurven. Vi har været på landevejen i over tre uger, og kan ikke

Læs mere

Invitation. En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv. Woman 2012. Torsdag d. 30. august 2012

Invitation. En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv. Woman 2012. Torsdag d. 30. august 2012 Invitation Woman 2012 - kun fo r kvinde r Torsdag d. 30. august 2012 En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv Vil du styrke dine evner inden for kommunikation, ledelse og samarbejde? Ønsker du at tilføre

Læs mere

AIS Automatic Identification System. Til mindre fartøjer

AIS Automatic Identification System. Til mindre fartøjer AIS Automatic Identification System Til mindre fartøjer AIS Automatic Identification System AIS er et maritimt VHF-baseret system, som er obligatorisk for skibe over en vis størrelse. Med AIS udsender

Læs mere

B:»Det er i starten af juli, jeg kan ikke huske datoen. Men det må være starten af juli...«

B:»Det er i starten af juli, jeg kan ikke huske datoen. Men det må være starten af juli...« 5 10 Uddrag af interview med BRIAN og ELIANE MIKKELSEN Onsdag den 13. januar 2010 Det foregår på ministerens kontor i Slotsholmsgade. Brian Mikkelsens presserådgiver Sandy French overværer interviewet.

Læs mere

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript.

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript. HERNINGSHOLMSKOLEN Prale-Patrick Gennemskrivning 9 Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009 Til Station-Next, Nisse. Manuskript. 1. Ext. Bænk i skolegården. Dag. PATRICK og JOSEFINE sidder

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv

Læs mere

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014.

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a38f7

Læs mere

Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne.

Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne. Invitér på gårdbesøg Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne. Rigtig mange mennesker uden for erhvervet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 Udarbejdet: 30. april 2013 09:36 Godkendt af bestyrelsen for FDF Vejle 1: Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e)

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

INSTRUKTØRKURSUS ØV DIG TIL HVER ENESTE GANG LAD VÆRE AT REGNE MED, AT DET HELE SIDDER PÅ RYGRADEN.

INSTRUKTØRKURSUS ØV DIG TIL HVER ENESTE GANG LAD VÆRE AT REGNE MED, AT DET HELE SIDDER PÅ RYGRADEN. UNDERVISNING 1 Forberedelse. 2 Musikken. 3 Step Sheet. 4 Program for en danseaften. 5 Evaluering. 6 Vær altid opmærksom på. 7 Planlægning af en sæson. 8 Etik på dansegulvet. 9 Mine gode råd. 1 Forberedelse

Læs mere

Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib

Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib SIDE NR.: 1 af 5 Skema til indberetning af grundstødning på handelsskib Skemaerne findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk og sendes til: E-post: dmaib@dmaib.dk Den Maritime Havarikommission

Læs mere

NY ULYKKE KAN SKE I LIMFJORDEN

NY ULYKKE KAN SKE I LIMFJORDEN 50 55 Kevin Grønnemann og Anika Thorø Møller NY ULYKKE KAN SKE I LIMFJORDEN Nye sikkerhedsregler har betydet, at skibe skal stoppe og vende ved Jernbanebroen over Limfjorden, hvor et lastskib kolliderede

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Bilag 3 Sejladssikkerhed

Bilag 3 Sejladssikkerhed Bilag 3 Sejladssikkerhed 1. Indledning Femern A/S har gennemført et omfattende program af sejladsstudier med henblik på at kortlægge effekterne for sejladsen i Femern Bælt, såfremt der bygges en bro. Dette

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Notatet behandler punkt for punkt Søfartsstyrelsen s bemærkninger på s. 2 og 3 i deres brev.

Notatet behandler punkt for punkt Søfartsstyrelsen s bemærkninger på s. 2 og 3 i deres brev. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Kalundborg Havn NY VESTHAVN - VVM Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Replik til Søfartsstyrelsen

Læs mere

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar I FORENINGEN - SPOR 0 Nr.17 Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar Den Københavnske S-bane har fra 1. oktober overtaget de 2 MJ rangerlokomotiver fra DSB.

Læs mere

Den afgørende hemmelighed

Den afgørende hemmelighed Den afgørende hemmelighed En god bund er halvdelen af et godt maleri! KREATIV AKRYLMALING www.kreativakrylmaling.dk Christina Christiansen Copyright KreativAkrylmaling.dk, må ikke kopieres eller videregives

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere