Farlig sejlads i Øresund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Farlig sejlads i Øresund"

Transkript

1 Berlingske Tidende Farlig sejlads i Øresund Gennemsejlingen af tunge fartøjer i Øresund er steget markant de seneste år. Flere søfartseksperter vil have nye regler for at øge sikkerheden, men Søfartsstyrelsen slår koldt vand i blodet. NYHED Af Sarah Golczyk Bølgerne går højt i Øresund. Et stigende antal tunge fartøjer sejler gennem det dansksvenske farvand, der i forvejen er et af verdens mest trafikerede områder. Det skaber i sig selv en masse bølger til søs, men det går nu heller ikke stille for sig oppe på landjorden. Her vil søfartseksperter have nye regler for at øge sikkerheden i Øresund, men Søfartsstyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke tænkt sig at gøre noget. Der skal ske noget nu Allerede i 1997 kom Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer (SME) med et forslag om øget sikkerhed til søs. Dengang sejlede der skibe over 50 tons ind og ud af Øresund om året. I dag oplyser Sundet Lodseri, at tallet er vokset til cirka gennemsejlinger. Det er en stigning på næsten 30 procent, og ifølge sekretariatschef hos SME Svend Bülow er det på høje tid, at der sker noget i Øresund. Vi foreslår en trafikseparering, som der også er i Storebælt og mange andre steder i Danmark. Der er så mange skibe i Øresund, at vi er nødt til at have nogle klare regler og en adskillelse af sejladsen, siger Svend Bülow. En trafikseparering til vands er reguleret ud fra samme principper som oppe på fastlandet. Nordgående skibe skal sejle i én bane og sydgående skibe i en anden. Lige nu er der kun Trafikken på Øresund kommer fra alle retninger, da der ikke er nogen faste regler om sejlretning. Foto: Sarah Golczyk trafikseparering i den øverste del af Øresund, men det ser Søfartsstyrelsen i Danmark ikke nogen grund til at ændre. Der er en masse praktiske problemer. Det vil blive sværere at sejle til og fra havn. Der opstår også problemer, hvis Danmark får en isvinter. Desuden kan de store finske olieboreplatforme på 55 meter kun komme igennem ved Drogden, da Øresundsbroen spærrer den anden vej. Det vil ikke være fordelagtigt at få en trafikseparering i Øresund, fastslår undervisningskonsulent i Søfartsstyrelsen Aron Sørensen. Tynde argumenter Alle disse argumenter mod trafikseparering får en hård medfart af Svend Bülow fra SME, der mener, at tiden er løbet fra Søfartsstyrelsen. Det er nogle lidt tynde argumenter. Når de siger, at det bliver sværere at sejle til og fra havn, så er det ikke rigtigt. Det tager bare lidt længere tid, da skibene i en trafikseparering ikke må skære hjørner af, siger Svend Bülow. Problemerne ved en isvinter opstår, når dele af Øresund fryser til. Så er skibene nødt til at sejle i de områder, der er fremkommelige og derved måske sejle ud af trafiksepareringen. Men her skal man huske på, at meget sættes ud af kraft i en isvinter. Desuden af antallet af skibe på Øresund nok ikke overvældende stort lige i det tidsrum. Lystfiskerne fylder meget I 2003 var der 41 ulykker til søs i danske farvande, hvor langt

2 hovedparten var kollisioner og grundstød. Det tal behøver ikke være så højt, hvis man spørger afdelingschef i Danmarks Rederiforening Hans Henrik Petersen. En trafikseparering vil skabe en lavere koncentration af skibe og dermed øge sikkerheden. Desuden vil de store erhvervsfartøjer kunne sejle i faste ruter, hvor der ikke ligger lystfiskere i vejen. Det er også et problem i Øresund, da farvandet både bruges til erhverv og fritid, siger Hans Henrik Petersen. Øresund er et eftertragtet område, og ventelisten til en bådplads i Københavns Havn er længere end køen til en Metallica-koncert i Parken. Hvis trafiksepareringen Berlingske Tidende kommer til at gå gennem hele Øresund, så vil fritidssejlerne blive henvist til afgrænsede områder. Den konsekvens er de bevidste om i Søsportens Sikkerhedsråd, hvor Finn Lage er daglig leder. En trafikseparering vil give lystbåde og den slags mindre plads at boltre sig på. Men vores opgave er at se på det sikkerhedsmæssige aspekt, så vi støtter op omkring forslaget. Det siger sig selv, at der med mere trafik skal ske mere trafikregulering, fortæller Finn Lage. Ikke garanti for sikkerhed Hos Søfartsstyrelsen vil de gerne øge sikkerheden i Øresund. Men undervisningskonsulent Aron Sørensen lader sig ikke i første omgang lokke af en trafikseparering. Selv om det viser sig, at trafikseparering øger sikkerheden andre steder, så behøver det ikke nødvendigvis hjælpe i Øresund. Når man ensretter trafikken, så samles trafikken på et mindre område, og her kan man risikere at få lavet noget rigtig dårligt, der giver flere uheld, vurderer Aron Sørensen. I disse dage arbejder den danske og svenske Søfartsstyrelse på en samlet risikovurdering af Øresund. Det har ikke været muligt at få en udtalelse om sagen fra økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen. Sunken sikkerhed på Sundet En gammel traktat fra 1857 er en hindring for, at sikkerheden i Øresund kan forbedres. Sådan siger søfartseksperterne. Men hos Søfartsstyrelsen er der ingen intentioner om at ændre på forholdene. BAGGRUND Af Michael Andersen Det smalle stræde mellem Danmark og Sverige er offer for megen snak om sikkerhed eller mangel på samme. På Øresund er der ingen regler ud over de internationale standardregler for sejlads, og det er ret specielt for et område, der er så trafikeret. Øresund er Danmarks mest trafikerede farvand, men også set på verdensplan er farvandet helt i top. Til sammenligning er der en såkaldt trafikseparering i Storebælt, hvor fartøjerne skal holde sig i faste baner. Det kan sammenlignes med en form for motorvej til vands, hvor nordgående skibe sejler langs den sjællandske kyst, mens sydgående befinder sig tættest på Fyn. Sådan en ordning er der ikke i Øresund, og det skyldes ifølge Søfartsstyrelsen praktiske årsager. Men flere søfartseksperter er trætte af, at bureaukrati skal være grunden til, at der spilles jeopardy med sikkerheden til søs. Ifølge Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer (SME) og Danmarks Rederiforening kan sikkerheden skærpes, hvis Danmark og Sverige bliver enige om at lave en kopi af ordningen ved Storebælt. Lige for tiden er der kun trafikseparering oppe i den øverste del af Øresund, men eksperterne foreslår, at trafikreguleringen skal fortsætte hele vejen ned gennem Øresund. Lige nu sejler der både nordgående og sydgående skibe på begge sider af øen Hven, der ligger midt i Øresund. Men der er altså ikke plads nok, hvis flere store fartøjer sejler samme vej rundt om Hven og tilmed mod hinanden, siger sekretariatschef hos SME Svend Bülow. Ud over det geografiske aspekt peger Svend Bülow også på en gammel traktat fra Det år blev Øresundstolden ophævet efter et stort internationalt pres, så danskerne ikke længere kunne tjene tykt på de skibe, der sejlede gennem strædet. Et enkelt punkt fra traktaten sætter her næsten 150 år senere sine tydelige spor i Øresund. Det er nemlig ikke tilladt for fartøjer med en dansk lods at sejle i områder, hvor der er svensk fastland på begge sider.

3 Problemet omkring Hven Reglen gør arbejdsbetingelserne svære for de danske lodser. En lods arbejde er at gå om bord på skibe og lede dem sikkert igennem et område i det danske farvand. I Øresund er der tæt skibstrafik med stadig større skibe og nogle af dem sejler med farlig last om bord. Vi bliver kontaktet omkring gange om året for at føre skibe sikkert gennem Øresund. Men vi er nødt til at holde os vest for Hven, da danske lodser ikke må sejle øst om øen, forklarer formand for Sundet Lodseri Bjark Hammer. Der kan både være godt og skidt at sejle på den danske side af Hven. Fordelen er, at der er mere plads i bredden at sejle på, mens ulempen skyldes, at vanddybden er lavere ovre hos danskerne. Det kan jo godt give nogle problemer, når der kommer skibe med stor dybgang. Så er risikoen for at støde på grund større ved at sejle vest om Hven end øst om Hven, vurderer Bjark Hammer. Generelt er risikoen for at komme i problemer i Øresund størst, hvis der ikke er en lods ombord. Men det er ikke muligt for danskerne at indføre lodstvang, da Danmark under den kolde krig underskrev en erklæring om ikke at hindre den frie gennemsejling. I dag er den kolde krig forbi, men erklæringen står stadig ved magt. Og de skibe, der alligevel vælger at tage en dansk lods ombord af sikkerhedsmæssige årsager, må kun sejle vest om Hven. Det er en gang bureaukratisk fnidder-fnadder. Søfartsstyrelsen og politikerne burde træde i karakter og få ændret reglerne. Jeg ved godt, at man skal igennem en masse internationale instanser, Berlingske Tidende og at det ikke er ligetil. Men når sikkerheden kan blive bedre, så skal det gøres, fastslår Svend Bülow fra SME. Det må de da gerne mene Hos Søfartsstyrelsen er de bekendte med reglerne, men afviser, at den gamle traktat forringer sikkerheden. Det må de da gerne mene. Jeg kan kun sige, at vi har et glimrende samarbejde med svenskerne. Lige i øjeblikket er vi faktisk i gang med at lave en samlet risikoanalyse af Øresund, så vi arbejder godt sammen med Sverige, siger undervisningskonsulent i Søfartsstyrelsen Aron Sørensen. Han fortæller, at holdningen hos Søfartsstyrelsen på nuværende tidspunkt er, at de godt kan nøjes med trafiksepareringen oppe i toppen af Øresund. Ifølge Aron Sørensen er der ikke garanti for øget sikkerhed i Øresund med en fuldstændig trafikseparering bare fordi, det virker andre steder. Faste regler, tak Det er ikke kun søfartseksperterne, der mener, at en trafikseparering vil forbedre sikkerheden til søs. En stikprøve blandt landets styrmænd og skibsførere viser, at ni ud af ti bakker op omkring forslaget. En af de skibsførere, der har sejlet i Øresund i en lang årrække, er Bjørn Ingeman Christensen fra Beder ved Århus. Han fortæller, at den øgede trafik og den manglende separering har gjort forholdene på Sundet mere usikre. De store skibe skal konstant holde øje med de små lystsejlere. Når man ikke ved, i hvilken retning de kommer fra, kan det altså overraske. Og specielt hvis sigtbarheden en dag er dårlig. Det er ikke til at vide sig sikker på, hvor de befinder sig. De store skibe er jo lidt nemmere at se og registrere, siger han. Vi frygter alle sammen at

4 Berlingske Tidende ramme en lystfisker. De er over det hele i Sundet. Min gode kollega gjorde det engang, og det kan få nogle grimme konsekvenser for en skibsfører. Der skal jo skrives rapport, og det bliver anmeldt. Han har stadig svært ved at tale om det i dag. Det er hårdt for en sømand. Bjørn Ingeman Christensen håber på, at der snart sker ændringer i Øresund. Hvis der var strengere bestemmelser, så kunne uheldet være undgået. Jeg er selv blevet overrasket derude mange gange, fordi der er så frygtelig trafikeret. Det kan jo gå ragende galt med et øjebliks uopmærksomhed, advarer Bjørn Ingeman Christensen. Hos Farvandslodseriet Storebælt kan man glæde sig over at have en trafikseparering. Det gør arbejdet noget nemmere for lodserne mellem Sjælland og Fyn. Der blev lavet trafikseparering på Storebælt for år siden. Det har øget sikkerheden. Al trafikseparering er jo med til at øge sikkerheden. Sådan er det Traktat om Sund- Belttoldens afløsning (1857) Artikel 1 (Uofficiel oversættelse i uddrag, 2004) Hans Majestæt Kongen Af Danmark forpligter sig til: ikke at opkræve nogen told-, lastepenge, afgifter for fyr, fyrtårne og farvandsafmærkning eller nogen som helst anden afgift af skibe eller ladninger, som undervejs fra Nordsøen til Østersøen eller omvendt passerer gennem Bælterne eller Sundet, når skibene enten udelukkende gennemsejler de danske farvande eller nødes til der at opankre eller søge havn, det være sig på grund af søtilfælde eller formedelst handelsoperationer. Intet skib må for fremtiden under noget som helst påskud tilbageholdes eller besværes ved dets passage af Sundet eller Bælterne, men Hans Majestæt Kongen af Danmark forbeholder sig udtrykkeligt retten til ved særlige aftaler, som ikke indebærer hverken visitation eller tilbageholdelse, at regulere den fiskale og toldmæssige behandling af skibe tilhørende stater, som ikke er deltagere i denne traktat; af selv samme skibe eller deres ladning, når de ankommer til eller forlader danske havne enten lastet eller i ballast, hvad enten de har gennemført handelsoperationer eller ej, ikke at opkræve nogen som helst afgift, som disse skibe eller deres ladninger ville have været pålagt som følge af passagen gennem Sundet og Bælterne, og som er ophævet ved det foregående afsnit; og det er at de afgifter, som således skal være afskaffede og derfor ikke kan opkæves i hverken Sundet, Bælterne eller danske havne, ej heller vil kunne genindføres ad indirekte vej ved en forhøjelse af eksisterende havne- eller toldafgifter, eller ved indførelse af nye sejladseller toldafgifter, eller på nogen som helst anden måde. Kilde: jo. Det er jo derfor, at man laver det, fastslår operationsleder i Farvandslodseriet Storebælt Palle Melchiorsen. Et af de områder, hvor Storebælt ligeledes er mere privilegere end Øresund, er på overvågningen. Søværnets Operative Kommando står for overvågningen af de danske farvande, men opsynet med det dansk-svenske farvand er ikke højt prioriteret. Derimod kan Storebælt glæde sig over at have en VTS-station (Vessel Traffic Service). Det er et stort radaranlæg, der fungerer som trafikstyring for skibsfarten. I princippet kan det sammenlignes med kontroltårnet i en lufthavn, hvor tårnets besætning skrider ind og advarer flyene, hvis de er på vej ud af kurs. Nej tak til gratis kontroltårn Øresund har tidligere haft en VTS-station under byggeriet af Øresundsforbindelsen. Det var netop A/S Øresundsforbindelsen, der ejede stationen. Da byggeriet var færdigt, tilbød de VTS-stationen gratis til Erhvervsministeriet og Søfartsstyrelsen. Der endte dog med et afslag fra ministeriet, og det irriterer Morten Milthers, der fra januar 1997 til februar 1999 var vagtholdsleder på Drogden VTS-station. I løbet af mine to år på Drogden havde vi 565 near misses. Det er situationer, som bliver stoppet lige før, at det går galt. Det var især grundstød og kollisioner, som vi forhindrede, fortæller Morten Milthers. Han håber på, at danskerne og svenskerne snart giver hinanden hånden og bygger et nyt kontroltårn sammen. En VTS station, der dækker hele Øresund, fra Kullen og ned

5 Berlingske Tidende til Kadet Renden, i samarbejde med Sverige vil gavne alle lige fra gennemsejlende handelsskibe, krydstogtskibe, lystfiskere, lystsejlere til diverse myndigheder. Så er der styr på, hvilke skibe der er hvor og hvornår. Dette er ikke mindst interessant i forbindelse med olieforurening, smugling samt hurtig hjælp i tilfælde af ulykker, siger Morten Milthers. Erhvervsministeriet vil i dag ikke tage ansvaret for afslaget af VTS-stationen i Pressesekretær Erik Ljunggren henviser til, at det jo var en helt anden regering, der sad ved magten dengang. Men den forklaring ser Morten Milthers ikke blåøjet på. Hvis vores nuværende regering ikke er enig i beslutningen fra 1999, så kan de jo gøre noget ved situationen. De har snart haft fire år til at tænke over sagen, men der er ikke optræk til et nyt kontroltårn i Øresund, siger han. Mange fritidssejlere Da Morten Milthers sad i kontroltårnet på Drogden tilbage i 1997, var der skibe over 50 tons, der sejlede gennem Øresund. I dag kan Sundet Lodseri fortælle, at antallet er steget til Dertil skal man så huske alle de fritidssejlere, der færdes i Øresund. Dem er der også blevet væsentligt flere af de seneste år, fortæller formand for Sundet Lodseri Bjark Hammer. En af dem er 28-årige Nicolai Rasmussen fra Charlottenlund. Han købte for to år siden en speedbåd med et par kammerater og bruger en stor del af sommerhalvåret ude i Øresund. Der er stor forskel på at sejle frem for eksempelvis at køre en bil. Ude i vandet er det langt mere usikkert, hvilke manøvrer skibene foretager. Holder de til højre eller til venstre? Det ved man ikke, siger Nicolai Rasmussen og fortsætter: Som hovedregel skal man som lystsejler huske, at lyst viger for brød. Det vil sige, at de fartøjer, der bruger Øresund i erhvervsmæssig sammenhæng altid skal have plads. Og så må vi lystsejlere flytte os, fastslår han. I Søsportens Sikkerhedsråd gentager de samme budskab som Nicolai Rasmussen, men den daglige leder Finn Lage indrømmer, at ikke alle følger budskabet. Der er desværre en del lystsejlere, der tror, at de ejer hele Øresund. De tænker slet ikke over, at de både kan bringe dem selv og andre i fare, advarer Finn Lage. Han bakker op omkring alle sikkerhedsmæssige forbedringer i Øresund; også en trafikseparering. En trafikseparering vil give lystbåde og den slags mindre plads at boltre sig på. Men så får lystsejlerne til gengæld nogle klart definerede regler at sejle efter, som minder om dem oppe på landjorden. Derved vil antallet af farlige situationer falde, siger Finn Lage. Jeg er da godt klar over, at jeg ikke bliver verdens mest populære mand ved at støtte op omkring regler, der begrænser friheden blandt lystsejlere. Men det er nu engang vores opgave at se på det sikkerhedsmæssige aspekt, så vi støtter op omkring forslaget. Det siger sig selv, at der med mere trafik skal ske mere trafikregulering. Sommertrængsel Netop her om sommeren er der ekstra trængsel på Øresund. Alle lystbådene sætter kurs mod bølgerne samtidig med, at trafikken fra Østeuropa stiger i takt med, at økonomien bliver bedre. Den udvikling ser Svend Bülow fra Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer ikke ubetinget positivt på. Der er åbnet en stor olieudskibningshavn i Rusland. Disse store enkeltskrogede skibe har en stor dybgang, når de er lastede. Derfor er de nødt til at sejle gennem Storebælt, hvor vanddybden er størst. Men når de er tomme, så kan de lige præcis sejle gennem Øresund uden at ramme bunden. Derved sparer russerne omkring 125 sømil (225 km, red.) i transport, så vi kan godt forvente en stigende trafik af store olieskibe gennem Øresund, forudsiger Svend Bülow. Skrækscenariet for Svend Bülow er en situation, som skete den 22. maj i år oppe på landjorden. Her kørte en 18-årig bilist direkte ind i ni triatleter i udkanten af Århus, hvoraf en blev dræbt. Hvis du har en ung uerfaren navigatør på et skib, der sejler efter de internationale søfartsregler, så kan navigatøren godt tolke reglerne forholdsvis frit. Drage sine egne konklusioner. Det kan han muligvis slippe af sted med i store områder, der ikke er svært trafikerede. Men et sted som Øresund ville nyde godt af en trafikseparering, hvor reglerne ikke kan misforstås og fejlfortolkes. Ellers kan situationen fra Århus også ske i Øresund, advarer Svend Bülow. Alene i 2003 var der 41 ulykker til søs i Danmark, og i alt var der syv kollisioner, hvor af tre af dem var i Øresund.

6 Russisk roulette? Berlingske Tidende Der er ingen ridser i den røde lak. Det er kun den russiske olietanker, Voidomatis, tredje tur på havet. I dag går turen gennem Øresund med lods Hans Peter Hansen ombord. REPORTAGE Af Sarah Golczyk En lille, velklædt mand kravler op af rebstigen, der hænger langs siden af Voidomatis. Solbrunt ansigt og arme. Resten er dækket af en hvid skjorte og et par mørke bukser. Hello everybody!, lyder det fra Hans Peter Hansen. Han skal være lods på Voidomatis og lede skibet sikkert fra Helsingør til Dragør. Med sine 213 meter i længden og 33 meter i bredden er olietankeren lidt af en moppedreng i Sundets bølger. Aaarrh, jeg har da lodset langt større skibe. Min største opgave var på 390 meter, men det var også lidt i overkanten. Den måtte vi bakke ud af Øresund igen, fortæller han. Hans Peter er ansat ved Sundet Lodseri og har været lods i 26 år. Han har sejlet på mange af verdens have og er en garvet rotte til vands. Hello captain!, siger Hans Peter og har en sådan fart på, at det er svært at tro på, at han har rundet 60 år. Den russiske kaptajn, Andrei Vikulyuriv, giver ham hånden, byder ham velkommen og fortæller, at det er længe siden, han sidst har sejlet i Øresund. Han kigger kærligt på sit skib. Nyt, funklende og flot. Han klapper det skinnede ror. For Voidomatis er det faktisk dets jomfrurejse gennem Sundet. Vi kommer lige fra Singapore, så vi har sejlet i 27 dage i træk. Det er en lang tur, men sådan er det bare nogen gange siger Andrei Vikulyuriv, der er iført store Rayban kopisolbriller. Næste destination for Voidomatis er den russiske havneby Novorosiisk på indbyggere. Her skal olietankeren fyldes op og sætter derefter kursen mod Houston i USA. Veeery good captain, siger Hans Peter og dirigerer skibet i gang Han angiver retningen til styrmanden. Først på engelsk og så på russisk. Når man befinder sig på et skib, der er to fodboldbaner langt og har en vægt, der svarer til 600 blåhvaler, så gælder det om at undgå kommunikationsbrist. Tæt på bunden Hans Peter forklarer, at Voidomatis langt fra er et enkeltstående tilfælde. Der er mange russiske tankskibe, der sejler gennem Øresund. Den russiske tanker rager langt ned mod havbunden med en dybgang på 7,1 meter. Det er faktisk tæt på at være i overkanten, da vanddybden ved Drogden er omkring otte meter, forklarer Hans Peter. Når olietankeren bliver fyldt med olie, så får den en dybgang på meter og må derfor sejle tilbage gennem Storebælt. Men den første tur gennem Øresund sparer kaptajnen for 125 sømil, der svarer til cirka 225 km. Drogden kan være et farligt sted for store olietankere at sejle igennem. Flere faktorer spiller ifølge Hans Peter ind. Hvis styrmanden giver skibet for meget fart på, så presser han bagenden længere ned i vandet. Det drejer sig om op mod to meter, og det vil for et skib som Voidomatis være for meget. Så vil det støde på grund, fastslår han og fortsætter: Hvis styrmanden derimod ikke holder en vis fart, så risikerer han, at strømmen tager skibet. Så det gælder om at finde en balancegang med en fart, der kan

7 Berlingske Tidende fotos: Sarah Golczyk modstå strømmen og samtidig ikke presser skibet på grund. Det giver anledning til at fortælle om en af de gamle lodser, der konsekvent sejlede med ti knob gennem Øresund uanset skibets størrelse. Han smiler. Det er nu lidt for meget, men det gik jo aldrig galt for ham. Det var selvfølgelig også dengang og ikke nu. Som fluer i havet Voidomatis glider roligt forbi nationalklenodiet, Kronborg Slot. De to store bygningsværker fra hver sin tidsalder hilser høfligt på hinanden. Utroligt man får penge for det her!, siger Hans Peter, mens han holder kikkerten op for øjnene og skuer ud over Øresund. Vandet er helt blik - solen gør det nemt at være lods i dag. En helt perfekt dag til en sejltur. Det budskab synes også at være nået ud til de mange lystsejlere, der sværmer som små fluer omkring den store tanker. Voidomatis strækker sin lange snude frem og får alle andre til at vige for sig. Trafikken er blevet meget tæt i løbet af de seneste år, fortæller Hans Peter og forklarer, at lodsen dermed har flere ting at holde øje med. Bare der er lidt tåge eller gråvejr, kan man som lods kende havet nok så godt, og det vil stadig være uforudsigeligt. Det gælder om at holde fokus på vandet. Men i dag skinner solen, og der er tid og plads til historierne om mange år til søs. Historien om Thorvald, lodsen, der navigerede rundt på havene med grå stær og de gæstfrie russere, der

8 Berlingske Tidende serverer 12 spejlæg og vodka til morgenmad. Idet øen Hven passeres, falder historien om, at det om ganske få år er muligt at købe whisky der. Den historie bliver hurtigt oversat til engelsk, og kaptajnen kigger med interesse på den lille ø, der splitter det danske og svenske farvand. Ros til kaptajnen Hans Peter giver nye instrukser. Samtlige russiske søulke er iført orange kedeldrager med skibets navn på ryggen og lytter opmærksomt til den danske lods. And now steer one, five, nine. Veeery good captain, roser Hans Peter. Kaptajnen Andrei Vikulyuriv nikker og smiler til den danske lods. De store solbriller er røget ned i skjortelommen, og kaptajnen misser med øjnene. Det er tydeligt, at Andrei ikke har været kaptajn særlig længe. De fleste andre kaptajner plejer at skynde sig ned og tage en lur, når der går en lods ombord. Men ham her følger altså med i sejladsen, forklarer Hans Peter. Den lille lods snakker videre om øen Hven, som er svensk fastland. Her må Hans Peter ikke sejle øst om øen, da han så får svensk fastland på begge sider af skibet. Og det er jo ikke tilladt som dansk lods. Det kan godt skabe problemer, når jeg lodser et skib med en stor dybgang, da vanddybden er størst langs den svenske kyst. Så det sker, at jeg ringer op til Malmø Lodseri for at høre, om jeg ikke lige kan sejle igennem ovre hos dem. Det må man ellers ikke, indrømmer Hans Peter med en alvorlig mine. Den tavse fynbo Der går ikke mange sekunder, før smilet igen er fremme. Nye røverhistorier fra de syv verdenshave presser på. Den tavse fynbo. Hans Peter Hansen griner, mens han fortæller om sit øgenavn til søs. Historien er ikke så kompliceret. Jeg snakker hele tiden måske for meget. Deraf navnet i meget ironisk forstand. Han vender blikket ud mod havet et øjeblik, som han automatisk gør med få minutters mellemrum, mens han fortæller sine sø-anekdoter. Hov, lige et øjeblik Styrmanden retter lidt op på skibet. For pokker. Der kom vi tæt på en af bøjerne. Bare fordi jeg står og snakker. Så hurtigt går det altså!.

9 Håndværk, 4. semester Nyhed: Farlig sejlads på Øresund Baggrund: Sunken sikkerhed på Sundet Reportage: Russisk roulette? Michael Andersen, & Sarah Golczyk, Medie: Berlingske Tidende, Indland Længde i alt: anslag

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Den 1. november, ankrede vi sent om aftenen i bugten ved Batangas på Filippinerne. Efter vi havde været i Cebu og Manila for at losse, skulle vi

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

En historie vi alle kan lære af.

En historie vi alle kan lære af. En historie vi alle kan lære af. En personlig beretning af Leif Thygesen. Foto Leif Thygesen. Tåge en skræmmende historie http://www.roinfo.dk/1/post/2014/04/tge-en-skrmmende-historie.html#.uz0x6vl_snh

Læs mere

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt.

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Indledning. Forklaring følger Det er sværere at køre en isbjørn ind i en stue, end man skulle tro. Det kræver et vindue stort nok til, at en bil kan køre

Læs mere

Bilag 3 Sejladssikkerhed

Bilag 3 Sejladssikkerhed Bilag 3 Sejladssikkerhed 1. Indledning Femern A/S har gennemført et omfattende program af sejladsstudier med henblik på at kortlægge effekterne for sejladsen i Femern Bælt, såfremt der bygges en bro. Dette

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660 Redaktør: Steffen Møller 1561 1563 s søret Tre svenske fartøjer erobres Maden i renæssancen var baseret på kål og rodfrugter, dog ikke kartofler. Kødet blev som

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed

Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Nr. 2 - oktober 08 Nyhedsbrev - arbejdsmiljø og sundhed Redaktør: Informationsmedarbejder, Louise Birch Riley, louise.riley@odder.dk Var du med til DHL-stafetten? Næsten hver fjerde medarbejder var med

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Der bør altid være et brugbart kompas, et søkort og et håndlod ombord på båden. Hvis du beslutter dig for at sejle mere end 1

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

THE QUEST FOR OIL. Game Guide

THE QUEST FOR OIL. Game Guide Game Guide THE QUEST FOR OIL Et computerspil der har som generelt mål at give en detaljeret indføring i geografiske forhold og den globale olieindustri. Sådan vinder du i Quest for Oil Du kan både spille

Læs mere

LODSTILSYNET - Danish Pilotage Authority ÅRSRAPPORT 2007

LODSTILSYNET - Danish Pilotage Authority ÅRSRAPPORT 2007 LODSTILSYNET - Danish Pilotage Authority ÅRSRAPPORT 2007 Juni 2009 1. Beretning - 2-1.1 Årets faglige krav og resultat - 2 - Lodstilsynets juridiske opgaver - 2 - Tilsyn med statslig og privat lodserivirksomhed

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

NOVEMBER 2014 SØFARTSSTYRELSEN TEKNOLOGIUNDERSØGELSE AF MULIGHEDERNE FOR LANDBASERET LODSNING I DANSKE FARVANDE ENDELIG RAPPORT

NOVEMBER 2014 SØFARTSSTYRELSEN TEKNOLOGIUNDERSØGELSE AF MULIGHEDERNE FOR LANDBASERET LODSNING I DANSKE FARVANDE ENDELIG RAPPORT NOVEMBER 2014 SØFARTSSTYRELSEN TEKNOLOGIUNDERSØGELSE AF MULIGHEDERNE FOR LANDBASERET LODSNING I DANSKE FARVANDE ENDELIG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Thyborøn lodseri. Regler og praksis omkring lodsning i den vestlige Limfjord. Af Mette Lund Andersen, Lemvig Museum

Thyborøn lodseri. Regler og praksis omkring lodsning i den vestlige Limfjord. Af Mette Lund Andersen, Lemvig Museum Thyborøn lodseri Regler og praksis omkring lodsning i den vestlige Limfjord. Af Mette Lund Andersen, Lemvig Museum Redningskrans fra Thyborøn Lodsbåd. Foto: Mette Lund Andersen Formålet med denne undersøgelse

Læs mere

RAPPORT. vedrørende øget anvendelse af lodser, samt styrket overvågning af sejladssikkerheden

RAPPORT. vedrørende øget anvendelse af lodser, samt styrket overvågning af sejladssikkerheden RAPPORT vedrørende øget anvendelse af lodser, samt styrket overvågning af sejladssikkerheden Forsvarsministeriet Miljøministeriet Finansministeriet Udenrigsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet april

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om mobiltelefoni til søs KOMMUNIKATION & STEDBESTEMMELSE TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med medicinalfirmaet Abbott og Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemført en undersøgelse af effekten

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om mobiltelefoni til søs Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole

side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med DRACO speedbåd Dragør Navigationsskole Udarbejdet: 7. april 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Matilde, 17 fods DRACO 1700 TL motorbåd

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN 360 TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet Inddel klassen i grupper Eleverne ser materialet

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Stiv pelikan og håret tilbage

Stiv pelikan og håret tilbage Stiv pelikan og håret tilbage Med 60 kilometer i timen under Storebæltsbroen og en hækbølge, der kan vælte husbåde. Splitflaget hænger i laser på VTS Guardship fra Slipshavn ved Nyborg, for der bliver

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

FOLKESKIBET sætter kursen mod dialog og demokrati

FOLKESKIBET sætter kursen mod dialog og demokrati FOLKESKIBET sætter kursen mod dialog og demokrati Folkeskibet er det vestjyske bidrag til Folkemødet på Bornholm i året 2015. Vi kaster søforklaringerne over borde, og inviterer til fi re dages sejlads

Læs mere

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Rapportering af lodsning foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1201 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om VHF og DSC Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Billederne viser produkter fra forskellige virksomheders sortiment. VHF radioen er din livline til land i en nødsituation

Læs mere

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet.

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet. Kajakur med børn. Af Thomas B. Egeskov Woidemann Nannas første kajaktur, 1 ½ år gammmel. Kajakken er en Rainbow Atlantis. (ill. 1) - Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være

Læs mere

Vejledende priser for DanPilots ydelser 2016 Transitlodsninger og højsølodsninger

Vejledende priser for DanPilots ydelser 2016 Transitlodsninger og højsølodsninger Vejledende priser for DanPilots ydelser 2016 Transitlodsninger og højsølodsninger 2 1. Transitlodsninger og højsølodsninger, 1.1. Hvad er transitlodsning og højsølodsning? En transitlodsning, er en lodsning

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan?

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan? Wild West Express et brætspil for 2-5 spillere fra 12 år. Indhold Spilleplade, 20 små tog, 10 store tog, 10 desperadobrikker, to sherifbrikker, gods- og passagersymbolbrikker, 30 stationsflag, 18 dynamitbrikker,

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed for fritidsdykkere NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Pjecens formål Formålet med denne pjece er at give gode råd om sikkerhed i forbindelse med fritidsdykning. Generelt

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen Skibet Fredensborg En storyline om trekantshandelen Der fremstilles et en planche forestillende et tværsnit af et skib i målestoksforhold 1:10 og et kort over Atlanten med Europa, Afrika og Amerika. Året

Læs mere

SOK ÅRSRAPPORT 2013 OLIEOBSERVATIONER OG FORURENINGSBEKÆMPELSE I DANSKE FARVANDE

SOK ÅRSRAPPORT 2013 OLIEOBSERVATIONER OG FORURENINGSBEKÆMPELSE I DANSKE FARVANDE SOK ÅRSRAPPORT 2013 OLIEOBSERVATIONER OG FORURENINGSBEKÆMPELSE I DANSKE FARVANDE 1. INDLEDNING Hermed udgives Søværnets Operative Kommandos (SOK) årsrapport vedrørende havmiljøhændelser og forureningsbekæmpelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Sejlende har pligt til at hjælpe nødstedte på søen. Det betyder, at sejlere bør kende søens nødsignaler og nogle af de

Læs mere

EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik

EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik EMISSIONER FRA SKIBE I DANSKE FARVANDE af TOM WISMANN dk-teknik 1. Indledning dk-teknik udfører for Miljøstyrelsen et projekt om "Emissioner fra skibsfarten i danske farvande". Projektets formål er at

Læs mere

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod

En fortælling om Bornholms Regionskommune af Dennis Gade Kofod Det, der vokser Det var havnen, der i sin tid skabte Hasle. Det siges der, og det er vel en slags sandhed. Den vækst byen har oplevet dengang, kom fra havnen. Kom fra havet. Som med så mange andre byer

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Med kurs mod kærligheden

Med kurs mod kærligheden Med kurs mod kærligheden Dating-junglen: Henrik Gehrt opgav de krævende danske kvinder og søgte i stedet en østeuropæisk. Hans nye kæreste er fra Ukraine, og alt virker bedre og nemmere Af Rikke Struck

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Den afgørende hemmelighed

Den afgørende hemmelighed Den afgørende hemmelighed En god bund er halvdelen af et godt maleri! KREATIV AKRYLMALING www.kreativakrylmaling.dk Christina Christiansen Copyright KreativAkrylmaling.dk, må ikke kopieres eller videregives

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere