Farlig sejlads i Øresund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Farlig sejlads i Øresund"

Transkript

1 Berlingske Tidende Farlig sejlads i Øresund Gennemsejlingen af tunge fartøjer i Øresund er steget markant de seneste år. Flere søfartseksperter vil have nye regler for at øge sikkerheden, men Søfartsstyrelsen slår koldt vand i blodet. NYHED Af Sarah Golczyk Bølgerne går højt i Øresund. Et stigende antal tunge fartøjer sejler gennem det dansksvenske farvand, der i forvejen er et af verdens mest trafikerede områder. Det skaber i sig selv en masse bølger til søs, men det går nu heller ikke stille for sig oppe på landjorden. Her vil søfartseksperter have nye regler for at øge sikkerheden i Øresund, men Søfartsstyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke tænkt sig at gøre noget. Der skal ske noget nu Allerede i 1997 kom Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer (SME) med et forslag om øget sikkerhed til søs. Dengang sejlede der skibe over 50 tons ind og ud af Øresund om året. I dag oplyser Sundet Lodseri, at tallet er vokset til cirka gennemsejlinger. Det er en stigning på næsten 30 procent, og ifølge sekretariatschef hos SME Svend Bülow er det på høje tid, at der sker noget i Øresund. Vi foreslår en trafikseparering, som der også er i Storebælt og mange andre steder i Danmark. Der er så mange skibe i Øresund, at vi er nødt til at have nogle klare regler og en adskillelse af sejladsen, siger Svend Bülow. En trafikseparering til vands er reguleret ud fra samme principper som oppe på fastlandet. Nordgående skibe skal sejle i én bane og sydgående skibe i en anden. Lige nu er der kun Trafikken på Øresund kommer fra alle retninger, da der ikke er nogen faste regler om sejlretning. Foto: Sarah Golczyk trafikseparering i den øverste del af Øresund, men det ser Søfartsstyrelsen i Danmark ikke nogen grund til at ændre. Der er en masse praktiske problemer. Det vil blive sværere at sejle til og fra havn. Der opstår også problemer, hvis Danmark får en isvinter. Desuden kan de store finske olieboreplatforme på 55 meter kun komme igennem ved Drogden, da Øresundsbroen spærrer den anden vej. Det vil ikke være fordelagtigt at få en trafikseparering i Øresund, fastslår undervisningskonsulent i Søfartsstyrelsen Aron Sørensen. Tynde argumenter Alle disse argumenter mod trafikseparering får en hård medfart af Svend Bülow fra SME, der mener, at tiden er løbet fra Søfartsstyrelsen. Det er nogle lidt tynde argumenter. Når de siger, at det bliver sværere at sejle til og fra havn, så er det ikke rigtigt. Det tager bare lidt længere tid, da skibene i en trafikseparering ikke må skære hjørner af, siger Svend Bülow. Problemerne ved en isvinter opstår, når dele af Øresund fryser til. Så er skibene nødt til at sejle i de områder, der er fremkommelige og derved måske sejle ud af trafiksepareringen. Men her skal man huske på, at meget sættes ud af kraft i en isvinter. Desuden af antallet af skibe på Øresund nok ikke overvældende stort lige i det tidsrum. Lystfiskerne fylder meget I 2003 var der 41 ulykker til søs i danske farvande, hvor langt

2 hovedparten var kollisioner og grundstød. Det tal behøver ikke være så højt, hvis man spørger afdelingschef i Danmarks Rederiforening Hans Henrik Petersen. En trafikseparering vil skabe en lavere koncentration af skibe og dermed øge sikkerheden. Desuden vil de store erhvervsfartøjer kunne sejle i faste ruter, hvor der ikke ligger lystfiskere i vejen. Det er også et problem i Øresund, da farvandet både bruges til erhverv og fritid, siger Hans Henrik Petersen. Øresund er et eftertragtet område, og ventelisten til en bådplads i Københavns Havn er længere end køen til en Metallica-koncert i Parken. Hvis trafiksepareringen Berlingske Tidende kommer til at gå gennem hele Øresund, så vil fritidssejlerne blive henvist til afgrænsede områder. Den konsekvens er de bevidste om i Søsportens Sikkerhedsråd, hvor Finn Lage er daglig leder. En trafikseparering vil give lystbåde og den slags mindre plads at boltre sig på. Men vores opgave er at se på det sikkerhedsmæssige aspekt, så vi støtter op omkring forslaget. Det siger sig selv, at der med mere trafik skal ske mere trafikregulering, fortæller Finn Lage. Ikke garanti for sikkerhed Hos Søfartsstyrelsen vil de gerne øge sikkerheden i Øresund. Men undervisningskonsulent Aron Sørensen lader sig ikke i første omgang lokke af en trafikseparering. Selv om det viser sig, at trafikseparering øger sikkerheden andre steder, så behøver det ikke nødvendigvis hjælpe i Øresund. Når man ensretter trafikken, så samles trafikken på et mindre område, og her kan man risikere at få lavet noget rigtig dårligt, der giver flere uheld, vurderer Aron Sørensen. I disse dage arbejder den danske og svenske Søfartsstyrelse på en samlet risikovurdering af Øresund. Det har ikke været muligt at få en udtalelse om sagen fra økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen. Sunken sikkerhed på Sundet En gammel traktat fra 1857 er en hindring for, at sikkerheden i Øresund kan forbedres. Sådan siger søfartseksperterne. Men hos Søfartsstyrelsen er der ingen intentioner om at ændre på forholdene. BAGGRUND Af Michael Andersen Det smalle stræde mellem Danmark og Sverige er offer for megen snak om sikkerhed eller mangel på samme. På Øresund er der ingen regler ud over de internationale standardregler for sejlads, og det er ret specielt for et område, der er så trafikeret. Øresund er Danmarks mest trafikerede farvand, men også set på verdensplan er farvandet helt i top. Til sammenligning er der en såkaldt trafikseparering i Storebælt, hvor fartøjerne skal holde sig i faste baner. Det kan sammenlignes med en form for motorvej til vands, hvor nordgående skibe sejler langs den sjællandske kyst, mens sydgående befinder sig tættest på Fyn. Sådan en ordning er der ikke i Øresund, og det skyldes ifølge Søfartsstyrelsen praktiske årsager. Men flere søfartseksperter er trætte af, at bureaukrati skal være grunden til, at der spilles jeopardy med sikkerheden til søs. Ifølge Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer (SME) og Danmarks Rederiforening kan sikkerheden skærpes, hvis Danmark og Sverige bliver enige om at lave en kopi af ordningen ved Storebælt. Lige for tiden er der kun trafikseparering oppe i den øverste del af Øresund, men eksperterne foreslår, at trafikreguleringen skal fortsætte hele vejen ned gennem Øresund. Lige nu sejler der både nordgående og sydgående skibe på begge sider af øen Hven, der ligger midt i Øresund. Men der er altså ikke plads nok, hvis flere store fartøjer sejler samme vej rundt om Hven og tilmed mod hinanden, siger sekretariatschef hos SME Svend Bülow. Ud over det geografiske aspekt peger Svend Bülow også på en gammel traktat fra Det år blev Øresundstolden ophævet efter et stort internationalt pres, så danskerne ikke længere kunne tjene tykt på de skibe, der sejlede gennem strædet. Et enkelt punkt fra traktaten sætter her næsten 150 år senere sine tydelige spor i Øresund. Det er nemlig ikke tilladt for fartøjer med en dansk lods at sejle i områder, hvor der er svensk fastland på begge sider.

3 Problemet omkring Hven Reglen gør arbejdsbetingelserne svære for de danske lodser. En lods arbejde er at gå om bord på skibe og lede dem sikkert igennem et område i det danske farvand. I Øresund er der tæt skibstrafik med stadig større skibe og nogle af dem sejler med farlig last om bord. Vi bliver kontaktet omkring gange om året for at føre skibe sikkert gennem Øresund. Men vi er nødt til at holde os vest for Hven, da danske lodser ikke må sejle øst om øen, forklarer formand for Sundet Lodseri Bjark Hammer. Der kan både være godt og skidt at sejle på den danske side af Hven. Fordelen er, at der er mere plads i bredden at sejle på, mens ulempen skyldes, at vanddybden er lavere ovre hos danskerne. Det kan jo godt give nogle problemer, når der kommer skibe med stor dybgang. Så er risikoen for at støde på grund større ved at sejle vest om Hven end øst om Hven, vurderer Bjark Hammer. Generelt er risikoen for at komme i problemer i Øresund størst, hvis der ikke er en lods ombord. Men det er ikke muligt for danskerne at indføre lodstvang, da Danmark under den kolde krig underskrev en erklæring om ikke at hindre den frie gennemsejling. I dag er den kolde krig forbi, men erklæringen står stadig ved magt. Og de skibe, der alligevel vælger at tage en dansk lods ombord af sikkerhedsmæssige årsager, må kun sejle vest om Hven. Det er en gang bureaukratisk fnidder-fnadder. Søfartsstyrelsen og politikerne burde træde i karakter og få ændret reglerne. Jeg ved godt, at man skal igennem en masse internationale instanser, Berlingske Tidende og at det ikke er ligetil. Men når sikkerheden kan blive bedre, så skal det gøres, fastslår Svend Bülow fra SME. Det må de da gerne mene Hos Søfartsstyrelsen er de bekendte med reglerne, men afviser, at den gamle traktat forringer sikkerheden. Det må de da gerne mene. Jeg kan kun sige, at vi har et glimrende samarbejde med svenskerne. Lige i øjeblikket er vi faktisk i gang med at lave en samlet risikoanalyse af Øresund, så vi arbejder godt sammen med Sverige, siger undervisningskonsulent i Søfartsstyrelsen Aron Sørensen. Han fortæller, at holdningen hos Søfartsstyrelsen på nuværende tidspunkt er, at de godt kan nøjes med trafiksepareringen oppe i toppen af Øresund. Ifølge Aron Sørensen er der ikke garanti for øget sikkerhed i Øresund med en fuldstændig trafikseparering bare fordi, det virker andre steder. Faste regler, tak Det er ikke kun søfartseksperterne, der mener, at en trafikseparering vil forbedre sikkerheden til søs. En stikprøve blandt landets styrmænd og skibsførere viser, at ni ud af ti bakker op omkring forslaget. En af de skibsførere, der har sejlet i Øresund i en lang årrække, er Bjørn Ingeman Christensen fra Beder ved Århus. Han fortæller, at den øgede trafik og den manglende separering har gjort forholdene på Sundet mere usikre. De store skibe skal konstant holde øje med de små lystsejlere. Når man ikke ved, i hvilken retning de kommer fra, kan det altså overraske. Og specielt hvis sigtbarheden en dag er dårlig. Det er ikke til at vide sig sikker på, hvor de befinder sig. De store skibe er jo lidt nemmere at se og registrere, siger han. Vi frygter alle sammen at

4 Berlingske Tidende ramme en lystfisker. De er over det hele i Sundet. Min gode kollega gjorde det engang, og det kan få nogle grimme konsekvenser for en skibsfører. Der skal jo skrives rapport, og det bliver anmeldt. Han har stadig svært ved at tale om det i dag. Det er hårdt for en sømand. Bjørn Ingeman Christensen håber på, at der snart sker ændringer i Øresund. Hvis der var strengere bestemmelser, så kunne uheldet være undgået. Jeg er selv blevet overrasket derude mange gange, fordi der er så frygtelig trafikeret. Det kan jo gå ragende galt med et øjebliks uopmærksomhed, advarer Bjørn Ingeman Christensen. Hos Farvandslodseriet Storebælt kan man glæde sig over at have en trafikseparering. Det gør arbejdet noget nemmere for lodserne mellem Sjælland og Fyn. Der blev lavet trafikseparering på Storebælt for år siden. Det har øget sikkerheden. Al trafikseparering er jo med til at øge sikkerheden. Sådan er det Traktat om Sund- Belttoldens afløsning (1857) Artikel 1 (Uofficiel oversættelse i uddrag, 2004) Hans Majestæt Kongen Af Danmark forpligter sig til: ikke at opkræve nogen told-, lastepenge, afgifter for fyr, fyrtårne og farvandsafmærkning eller nogen som helst anden afgift af skibe eller ladninger, som undervejs fra Nordsøen til Østersøen eller omvendt passerer gennem Bælterne eller Sundet, når skibene enten udelukkende gennemsejler de danske farvande eller nødes til der at opankre eller søge havn, det være sig på grund af søtilfælde eller formedelst handelsoperationer. Intet skib må for fremtiden under noget som helst påskud tilbageholdes eller besværes ved dets passage af Sundet eller Bælterne, men Hans Majestæt Kongen af Danmark forbeholder sig udtrykkeligt retten til ved særlige aftaler, som ikke indebærer hverken visitation eller tilbageholdelse, at regulere den fiskale og toldmæssige behandling af skibe tilhørende stater, som ikke er deltagere i denne traktat; af selv samme skibe eller deres ladning, når de ankommer til eller forlader danske havne enten lastet eller i ballast, hvad enten de har gennemført handelsoperationer eller ej, ikke at opkræve nogen som helst afgift, som disse skibe eller deres ladninger ville have været pålagt som følge af passagen gennem Sundet og Bælterne, og som er ophævet ved det foregående afsnit; og det er at de afgifter, som således skal være afskaffede og derfor ikke kan opkæves i hverken Sundet, Bælterne eller danske havne, ej heller vil kunne genindføres ad indirekte vej ved en forhøjelse af eksisterende havne- eller toldafgifter, eller ved indførelse af nye sejladseller toldafgifter, eller på nogen som helst anden måde. Kilde: jo. Det er jo derfor, at man laver det, fastslår operationsleder i Farvandslodseriet Storebælt Palle Melchiorsen. Et af de områder, hvor Storebælt ligeledes er mere privilegere end Øresund, er på overvågningen. Søværnets Operative Kommando står for overvågningen af de danske farvande, men opsynet med det dansk-svenske farvand er ikke højt prioriteret. Derimod kan Storebælt glæde sig over at have en VTS-station (Vessel Traffic Service). Det er et stort radaranlæg, der fungerer som trafikstyring for skibsfarten. I princippet kan det sammenlignes med kontroltårnet i en lufthavn, hvor tårnets besætning skrider ind og advarer flyene, hvis de er på vej ud af kurs. Nej tak til gratis kontroltårn Øresund har tidligere haft en VTS-station under byggeriet af Øresundsforbindelsen. Det var netop A/S Øresundsforbindelsen, der ejede stationen. Da byggeriet var færdigt, tilbød de VTS-stationen gratis til Erhvervsministeriet og Søfartsstyrelsen. Der endte dog med et afslag fra ministeriet, og det irriterer Morten Milthers, der fra januar 1997 til februar 1999 var vagtholdsleder på Drogden VTS-station. I løbet af mine to år på Drogden havde vi 565 near misses. Det er situationer, som bliver stoppet lige før, at det går galt. Det var især grundstød og kollisioner, som vi forhindrede, fortæller Morten Milthers. Han håber på, at danskerne og svenskerne snart giver hinanden hånden og bygger et nyt kontroltårn sammen. En VTS station, der dækker hele Øresund, fra Kullen og ned

5 Berlingske Tidende til Kadet Renden, i samarbejde med Sverige vil gavne alle lige fra gennemsejlende handelsskibe, krydstogtskibe, lystfiskere, lystsejlere til diverse myndigheder. Så er der styr på, hvilke skibe der er hvor og hvornår. Dette er ikke mindst interessant i forbindelse med olieforurening, smugling samt hurtig hjælp i tilfælde af ulykker, siger Morten Milthers. Erhvervsministeriet vil i dag ikke tage ansvaret for afslaget af VTS-stationen i Pressesekretær Erik Ljunggren henviser til, at det jo var en helt anden regering, der sad ved magten dengang. Men den forklaring ser Morten Milthers ikke blåøjet på. Hvis vores nuværende regering ikke er enig i beslutningen fra 1999, så kan de jo gøre noget ved situationen. De har snart haft fire år til at tænke over sagen, men der er ikke optræk til et nyt kontroltårn i Øresund, siger han. Mange fritidssejlere Da Morten Milthers sad i kontroltårnet på Drogden tilbage i 1997, var der skibe over 50 tons, der sejlede gennem Øresund. I dag kan Sundet Lodseri fortælle, at antallet er steget til Dertil skal man så huske alle de fritidssejlere, der færdes i Øresund. Dem er der også blevet væsentligt flere af de seneste år, fortæller formand for Sundet Lodseri Bjark Hammer. En af dem er 28-årige Nicolai Rasmussen fra Charlottenlund. Han købte for to år siden en speedbåd med et par kammerater og bruger en stor del af sommerhalvåret ude i Øresund. Der er stor forskel på at sejle frem for eksempelvis at køre en bil. Ude i vandet er det langt mere usikkert, hvilke manøvrer skibene foretager. Holder de til højre eller til venstre? Det ved man ikke, siger Nicolai Rasmussen og fortsætter: Som hovedregel skal man som lystsejler huske, at lyst viger for brød. Det vil sige, at de fartøjer, der bruger Øresund i erhvervsmæssig sammenhæng altid skal have plads. Og så må vi lystsejlere flytte os, fastslår han. I Søsportens Sikkerhedsråd gentager de samme budskab som Nicolai Rasmussen, men den daglige leder Finn Lage indrømmer, at ikke alle følger budskabet. Der er desværre en del lystsejlere, der tror, at de ejer hele Øresund. De tænker slet ikke over, at de både kan bringe dem selv og andre i fare, advarer Finn Lage. Han bakker op omkring alle sikkerhedsmæssige forbedringer i Øresund; også en trafikseparering. En trafikseparering vil give lystbåde og den slags mindre plads at boltre sig på. Men så får lystsejlerne til gengæld nogle klart definerede regler at sejle efter, som minder om dem oppe på landjorden. Derved vil antallet af farlige situationer falde, siger Finn Lage. Jeg er da godt klar over, at jeg ikke bliver verdens mest populære mand ved at støtte op omkring regler, der begrænser friheden blandt lystsejlere. Men det er nu engang vores opgave at se på det sikkerhedsmæssige aspekt, så vi støtter op omkring forslaget. Det siger sig selv, at der med mere trafik skal ske mere trafikregulering. Sommertrængsel Netop her om sommeren er der ekstra trængsel på Øresund. Alle lystbådene sætter kurs mod bølgerne samtidig med, at trafikken fra Østeuropa stiger i takt med, at økonomien bliver bedre. Den udvikling ser Svend Bülow fra Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer ikke ubetinget positivt på. Der er åbnet en stor olieudskibningshavn i Rusland. Disse store enkeltskrogede skibe har en stor dybgang, når de er lastede. Derfor er de nødt til at sejle gennem Storebælt, hvor vanddybden er størst. Men når de er tomme, så kan de lige præcis sejle gennem Øresund uden at ramme bunden. Derved sparer russerne omkring 125 sømil (225 km, red.) i transport, så vi kan godt forvente en stigende trafik af store olieskibe gennem Øresund, forudsiger Svend Bülow. Skrækscenariet for Svend Bülow er en situation, som skete den 22. maj i år oppe på landjorden. Her kørte en 18-årig bilist direkte ind i ni triatleter i udkanten af Århus, hvoraf en blev dræbt. Hvis du har en ung uerfaren navigatør på et skib, der sejler efter de internationale søfartsregler, så kan navigatøren godt tolke reglerne forholdsvis frit. Drage sine egne konklusioner. Det kan han muligvis slippe af sted med i store områder, der ikke er svært trafikerede. Men et sted som Øresund ville nyde godt af en trafikseparering, hvor reglerne ikke kan misforstås og fejlfortolkes. Ellers kan situationen fra Århus også ske i Øresund, advarer Svend Bülow. Alene i 2003 var der 41 ulykker til søs i Danmark, og i alt var der syv kollisioner, hvor af tre af dem var i Øresund.

6 Russisk roulette? Berlingske Tidende Der er ingen ridser i den røde lak. Det er kun den russiske olietanker, Voidomatis, tredje tur på havet. I dag går turen gennem Øresund med lods Hans Peter Hansen ombord. REPORTAGE Af Sarah Golczyk En lille, velklædt mand kravler op af rebstigen, der hænger langs siden af Voidomatis. Solbrunt ansigt og arme. Resten er dækket af en hvid skjorte og et par mørke bukser. Hello everybody!, lyder det fra Hans Peter Hansen. Han skal være lods på Voidomatis og lede skibet sikkert fra Helsingør til Dragør. Med sine 213 meter i længden og 33 meter i bredden er olietankeren lidt af en moppedreng i Sundets bølger. Aaarrh, jeg har da lodset langt større skibe. Min største opgave var på 390 meter, men det var også lidt i overkanten. Den måtte vi bakke ud af Øresund igen, fortæller han. Hans Peter er ansat ved Sundet Lodseri og har været lods i 26 år. Han har sejlet på mange af verdens have og er en garvet rotte til vands. Hello captain!, siger Hans Peter og har en sådan fart på, at det er svært at tro på, at han har rundet 60 år. Den russiske kaptajn, Andrei Vikulyuriv, giver ham hånden, byder ham velkommen og fortæller, at det er længe siden, han sidst har sejlet i Øresund. Han kigger kærligt på sit skib. Nyt, funklende og flot. Han klapper det skinnede ror. For Voidomatis er det faktisk dets jomfrurejse gennem Sundet. Vi kommer lige fra Singapore, så vi har sejlet i 27 dage i træk. Det er en lang tur, men sådan er det bare nogen gange siger Andrei Vikulyuriv, der er iført store Rayban kopisolbriller. Næste destination for Voidomatis er den russiske havneby Novorosiisk på indbyggere. Her skal olietankeren fyldes op og sætter derefter kursen mod Houston i USA. Veeery good captain, siger Hans Peter og dirigerer skibet i gang Han angiver retningen til styrmanden. Først på engelsk og så på russisk. Når man befinder sig på et skib, der er to fodboldbaner langt og har en vægt, der svarer til 600 blåhvaler, så gælder det om at undgå kommunikationsbrist. Tæt på bunden Hans Peter forklarer, at Voidomatis langt fra er et enkeltstående tilfælde. Der er mange russiske tankskibe, der sejler gennem Øresund. Den russiske tanker rager langt ned mod havbunden med en dybgang på 7,1 meter. Det er faktisk tæt på at være i overkanten, da vanddybden ved Drogden er omkring otte meter, forklarer Hans Peter. Når olietankeren bliver fyldt med olie, så får den en dybgang på meter og må derfor sejle tilbage gennem Storebælt. Men den første tur gennem Øresund sparer kaptajnen for 125 sømil, der svarer til cirka 225 km. Drogden kan være et farligt sted for store olietankere at sejle igennem. Flere faktorer spiller ifølge Hans Peter ind. Hvis styrmanden giver skibet for meget fart på, så presser han bagenden længere ned i vandet. Det drejer sig om op mod to meter, og det vil for et skib som Voidomatis være for meget. Så vil det støde på grund, fastslår han og fortsætter: Hvis styrmanden derimod ikke holder en vis fart, så risikerer han, at strømmen tager skibet. Så det gælder om at finde en balancegang med en fart, der kan

7 Berlingske Tidende fotos: Sarah Golczyk modstå strømmen og samtidig ikke presser skibet på grund. Det giver anledning til at fortælle om en af de gamle lodser, der konsekvent sejlede med ti knob gennem Øresund uanset skibets størrelse. Han smiler. Det er nu lidt for meget, men det gik jo aldrig galt for ham. Det var selvfølgelig også dengang og ikke nu. Som fluer i havet Voidomatis glider roligt forbi nationalklenodiet, Kronborg Slot. De to store bygningsværker fra hver sin tidsalder hilser høfligt på hinanden. Utroligt man får penge for det her!, siger Hans Peter, mens han holder kikkerten op for øjnene og skuer ud over Øresund. Vandet er helt blik - solen gør det nemt at være lods i dag. En helt perfekt dag til en sejltur. Det budskab synes også at være nået ud til de mange lystsejlere, der sværmer som små fluer omkring den store tanker. Voidomatis strækker sin lange snude frem og får alle andre til at vige for sig. Trafikken er blevet meget tæt i løbet af de seneste år, fortæller Hans Peter og forklarer, at lodsen dermed har flere ting at holde øje med. Bare der er lidt tåge eller gråvejr, kan man som lods kende havet nok så godt, og det vil stadig være uforudsigeligt. Det gælder om at holde fokus på vandet. Men i dag skinner solen, og der er tid og plads til historierne om mange år til søs. Historien om Thorvald, lodsen, der navigerede rundt på havene med grå stær og de gæstfrie russere, der

8 Berlingske Tidende serverer 12 spejlæg og vodka til morgenmad. Idet øen Hven passeres, falder historien om, at det om ganske få år er muligt at købe whisky der. Den historie bliver hurtigt oversat til engelsk, og kaptajnen kigger med interesse på den lille ø, der splitter det danske og svenske farvand. Ros til kaptajnen Hans Peter giver nye instrukser. Samtlige russiske søulke er iført orange kedeldrager med skibets navn på ryggen og lytter opmærksomt til den danske lods. And now steer one, five, nine. Veeery good captain, roser Hans Peter. Kaptajnen Andrei Vikulyuriv nikker og smiler til den danske lods. De store solbriller er røget ned i skjortelommen, og kaptajnen misser med øjnene. Det er tydeligt, at Andrei ikke har været kaptajn særlig længe. De fleste andre kaptajner plejer at skynde sig ned og tage en lur, når der går en lods ombord. Men ham her følger altså med i sejladsen, forklarer Hans Peter. Den lille lods snakker videre om øen Hven, som er svensk fastland. Her må Hans Peter ikke sejle øst om øen, da han så får svensk fastland på begge sider af skibet. Og det er jo ikke tilladt som dansk lods. Det kan godt skabe problemer, når jeg lodser et skib med en stor dybgang, da vanddybden er størst langs den svenske kyst. Så det sker, at jeg ringer op til Malmø Lodseri for at høre, om jeg ikke lige kan sejle igennem ovre hos dem. Det må man ellers ikke, indrømmer Hans Peter med en alvorlig mine. Den tavse fynbo Der går ikke mange sekunder, før smilet igen er fremme. Nye røverhistorier fra de syv verdenshave presser på. Den tavse fynbo. Hans Peter Hansen griner, mens han fortæller om sit øgenavn til søs. Historien er ikke så kompliceret. Jeg snakker hele tiden måske for meget. Deraf navnet i meget ironisk forstand. Han vender blikket ud mod havet et øjeblik, som han automatisk gør med få minutters mellemrum, mens han fortæller sine sø-anekdoter. Hov, lige et øjeblik Styrmanden retter lidt op på skibet. For pokker. Der kom vi tæt på en af bøjerne. Bare fordi jeg står og snakker. Så hurtigt går det altså!.

9 Håndværk, 4. semester Nyhed: Farlig sejlads på Øresund Baggrund: Sunken sikkerhed på Sundet Reportage: Russisk roulette? Michael Andersen, & Sarah Golczyk, Medie: Berlingske Tidende, Indland Længde i alt: anslag

TEMA: Lodsvæsen. Søfartens Ledere. truer miljøet. under forandring. DIS og sømandsskattefradrag

TEMA: Lodsvæsen. Søfartens Ledere. truer miljøet. under forandring. DIS og sømandsskattefradrag DIS og sømandsskattefradrag Kan du få begge dele? Søfartens Ledere nr. 1 2014 OLIEKATASTROFE Den 29. marts 2001 gik det for alvor galt syd for Møn TEMA: Lodsvæsen under forandring truer miljøet En foreslået

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

TEMA: Isen. smelter. hvad med sikkerheden. Ricardo Romo om at være pårørende til Eddy Lopez under gidselsagen. Bestyrelsesvalg

TEMA: Isen. smelter. hvad med sikkerheden. Ricardo Romo om at være pårørende til Eddy Lopez under gidselsagen. Bestyrelsesvalg Ricardo Romo om at være pårørende til Eddy Lopez under gidselsagen TEMA: Isen Bestyrelsesvalg Mød kandidaterne her i bladet smelter hvad med sikkerheden Skrækscenariet på Arktis er et krydstogtskib med

Læs mere

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen.

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen. ONSHORE: OPSAGT sådan kommer du videre Søfartens Ledere nr. 2 2015 Offshore oliebranchen i knæ TEMA: fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen Karriere-barriere: Alt for få praktikpladser

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser

TEMA: 10 procent. Søfartens Ledere. Michael Meisel. Sådan tilpasser du din pension. flere pladser på maritime uddannelser PFA s nye pensionsordning Sådan tilpasser du din pension Søfartens Ledere nr. 3 2014 CEO Søren Thomsen, Esvagt: Dansk besætning er en god forretning Michael Meisel Gjorde linjehavne klar til Triple E Læs

Læs mere

Søværnet. Nationale operationer TEMA. På patrulje med FREJA Krigens skraldemænd Det store overblik

Søværnet. Nationale operationer TEMA. På patrulje med FREJA Krigens skraldemænd Det store overblik NR. 1 39. årgang MaRTS 2009 Søværnet TEMA Nationale operationer På patrulje med FREJA Krigens skraldemænd Det store overblik Læs også: Kan din krop klare strabadserne? Kampkraftige fregatter Indhold TEMA

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Nærved ulykker. Forfatter. Sunnvard Andreasen Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010

Nærved ulykker. Forfatter. Sunnvard Andreasen Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010 2010 Nærved ulykker Vejleder. Erling Buus Olesen 29 11 2010 1 Indledning 1.1 Abstract. This report is about the conception near by accidents, and how they best can be exploited in the construction business.

Læs mere

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1

87. møde. Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 Fredag den 9. maj 2014 (D) 1 87. møde Fredag den 9. maj 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 13: Ministeren for by, bolig og landdistrikters regional- og landdistriktspolitiske

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

SØVÆRNET 3-2011. Printvenlig PDF

SØVÆRNET 3-2011. Printvenlig PDF SØVÆRNET 3-2011 Printvenlig PDF LEDER Cirklen er sluttet I januar 2005 kunne vi hejse kommando på det nye støtteskib ABSALON. Begivenheden blev starten på en markant ændring af den danske flåde. En ændring,

Læs mere

En historie vi alle kan lære af.

En historie vi alle kan lære af. En historie vi alle kan lære af. En personlig beretning af Leif Thygesen. Foto Leif Thygesen. Tåge en skræmmende historie http://www.roinfo.dk/1/post/2014/04/tge-en-skrmmende-historie.html#.uz0x6vl_snh

Læs mere

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard Bilag Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard RESUME Dette dokument indeholder transskriberinger af interview samt tabeller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer?

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer? Research Interview med Mom s Jeppe Rasmussen, Marketingleder 00:11 Profil af Mom s Vi er jo en lille produktionsvirksomhed, vi har 16 ansatte her. Virksomheden startede i sin oprindelige form for 19 år

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Fængselsfunktionæren. vagtbemanding. Dobbelt så mange østeuropæere i fængslerne. Spareforslag: Fyr de syge. fængselsforbundet. nr 7-8 juli - aug 2012

Fængselsfunktionæren. vagtbemanding. Dobbelt så mange østeuropæere i fængslerne. Spareforslag: Fyr de syge. fængselsforbundet. nr 7-8 juli - aug 2012 Fængselsfunktionæren fængselsforbundet nr 7-8 juli - aug 2012 Ringere vagtbemanding Dobbelt så mange østeuropæere i fængslerne Spareforslag: Fyr de syge Leder indhold Sats ikke på de nemme løsninger 05

Læs mere

ISLAND EN DEROUTE. Uffe Weng

ISLAND EN DEROUTE. Uffe Weng ISLAND EN DEROUTE Uffe Weng Uffe Weng ISLAND EN DEROUTE ISLAND EN DEROUTE Uffe Weng Bogen er sat med Lucida Grande, Optima og Arial Bogen er printet i Danmark 2009 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk,

Læs mere

59. møde. Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1. (Spm. nr. S 2627).

59. møde. Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1. (Spm. nr. S 2627). Onsdag den 21. marts 2012 (D) 1 (Spm. nr. S 2627). 59. møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte

Læs mere

TEMA: Færgenavigatør. Søfartens Ledere. Work life balance: Gode råd til dagligdagen. November + Moustache = Movember. En god dag på jobbet er,

TEMA: Færgenavigatør. Søfartens Ledere. Work life balance: Gode råd til dagligdagen. November + Moustache = Movember. En god dag på jobbet er, November + Moustache = Movember Søfartens Ledere nr. 5 2014 ONSHore: En god dag på jobbet er, når jeg har præsteret at stuve et skib til UG. Jess Diness er Senior Stowage Coordinator TEMA: Færgenavigatør

Læs mere

Fængselsfunktionæren 7/8

Fængselsfunktionæren 7/8 Fængselsfunktionæren 7/8 Dansk Fængselsforbund Juli-August 2005 Nr. 7/8-2005 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Nedbringelse af overbelæg og forbedret arbejdsmiljø er ikke på ønskeseddelen 15 Den etniske

Læs mere

86. møde. Onsdag den 23. maj 2012 (D) 1. helt eller delvist at fastholde gældende fordelingsniveau afhængigt af ansøgerkredsen«? (Spm. nr. S 3288).

86. møde. Onsdag den 23. maj 2012 (D) 1. helt eller delvist at fastholde gældende fordelingsniveau afhængigt af ansøgerkredsen«? (Spm. nr. S 3288). Onsdag den 23. maj 2012 (D) 1 86. møde Onsdag den 23. maj 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 4) Til kulturministeren af: Vil ministeren forklare,

Læs mere

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl.

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1 47. møde Fredag den 23. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 93: Forslag til lov om fremtidsfuldmagter. Af justitsministeren (Mette Frederiksen).

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere