DANSK VESTINDIEN april 2015 (13 dage) Rejseleder: Seniorforsker, cand. mag. Erik Gøbel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK VESTINDIEN. 7.-19. april 2015 (13 dage) Rejseleder: Seniorforsker, cand. mag. Erik Gøbel"

Transkript

1 DANSK VESTINDIEN Rejseleder: Seniorforsker, cand. mag. Erik Gøbel Medrivende danmarkshistorie i Det caraibiske Hav. Spændende rejse til de gamle dansk-vestindiske øer St. Croix, St. John og St. Thomas - inkluderende besøg flere steder, der normalt er lukket for offentligheden april 2015 (13 dage) Klar overalt! Hal ned Dannebrog! Ordren smældede ud over paradepladsen ved fortet på St. Thomas den 31. marts Dannebrog gled ned, og Stars and Stripes gik til tops, medens kanonerne saluterede. Kommandør Hen ri Konow fra krydseren Valkyrien, der stod for ceremonien, indrømmede senere, at det var et af de trangeste øjeblikke i hans liv, da han nedhalede det danske flag. Nu havde det vajet over øerne i 250 år, han var på nippet til at græde. Dansk Vestindien - St. Croix, St. Jan og St. Thomas - var ikke noget imperi um. Sammenlagt er øerne på størrelse med Mors. Og hvor danske var de egentlig? Størstedelen af befolkningen - slaver ne - var afrikanere; plantageejerne var for det meste af hollandsk, fransk og en gelsk oprindelse. Kun embedsmænde ne og 1

2 Ved havnen i Christiansted, St. Croix. soldaterne var i grunden danske. Det er også et temmelig smerteligt kapitel i vor historie; for selv om der kan gives mange forklaringer og undskyldninger - sådan gjorde alle de andre og så - er det ikke muligt for et hæderligt men neske i vore dage at omfatte slavehandel og slaveri med varme og sympati. Det var rene forretningsmæssige hensyn, der talte - sukker, masser af suk ker, til slikne europæere. Og alligevel kan ingen gå gennem Kongens Gade eller Dronningens Gade på St. Thomas uden at føle sig sært berørt, og byen hedder Charlotte Amalie - hun var gift med Christian V. Jovist, Dannebrog vajede over fortet, og på kirkegården vandrer man op og ned og læser danske navne på stenene. Troperne blev 2 deres liv og deres - alt for ofte - tidlige grav. Udenom - Det Caraibiske Hav, så blåt, som havde nogen hældt farve i vandet, så varmt som en edderdunsdyne - det er herfra Golfstrømmen kommer - så tillidvækkende roligt med store, dovne dønninger under den høje sol. I land - hvide huse med verandaer og per sienner, himmelsenge og gyngestole af Cuba-mahogni, engang her skabshjem for cigarrygende, whistspil lende plantere, handelsmænd og guvernører, grønt buskads - det er aldrig set grønnere, med røde, blå, gule og lilla blomster. Farverne er voldsommere her - kontrasterne stærkere og dybere, end de opleves under vore blege himmelstrøg. Og befolkningen er stadig sort. De taler amerikansk; men de allerældste iblandt dem kan stadig sige: I was born a Dane. Danske, som Jylland, Fyn og Sjælland, var de øer aldrig; men på godt og ondt blev de alligevel en del af Danmarks skæbne - en brod i samvittigheden og en appel til fantasien, et eventyr under ækvator, hvis man husker, at rigtige eventyr både fortæller om smukke prinsesser og om den grumhed, der er forbundet med at vinde dem. Trappen op til et hus i Hospitalsgade.Christiansted, St. Croix. 1. dag. Tirsdag 7. april Vi mødes i Kastrup Lufthavn, hvorfra vi flyver med BRITISH AIRWAYS til London. Herfra flyver vi med AMERICAN AIRLINES via Miami til St. Thomas, hvor vi efter bagageudlevering indlogerer os på Windward Passage Hotel på havnepromenaden i Charlotte Amalie. 2. dag. Onsdag 8. april Hele denne første dag af vort ophold i det gamle Dansk Vestindien skal vi bruge på at gøre os grundigt bekendt med byen, Charlotte Amalie. Det var her, det hele begyndte i maj 1672, da den første guvernør, Jørgen Iversen Dybbøl, gik i land sammen med en flok trætte og fortumlede danske kolonister efter måneders strabadser på Atlanterhavet. Men det var i og for sig også her, det hele sluttede knap 250 år senere, da den sidste guvernør, Henri Konow, den 31. marts 1917 for sidste gang halede Dannebrog ned, og USA tog over. Alt dette skal vi dække i dag, så det gælder om - straks efter morgenmaden og et introdu cerende foredrag ( om etableringen af kolonien på St. Thomas ) - at begive os ud i byens travle gader. På vor vej til fortet spadserer vi ad Kronprinsens Gade og Dronning ens Gade, byens gamle hovedstrøg. På vor højre side passerer vi en lang række smalle gyder - Ge neralgade, Brand stræde, Strandgade, Got tersgade, Store Tværgade, Trom petér gade etc., som alle leder ned til vandet. Mellem disse gader ligger stadig de velbevarede gam le danske pakhuse, der i lange, lige rækker strækker deres imponerende byg nings krop pe fra hovedstrøget til byens fremragende havn. I dan skertiden var disse pakhuse fyldt op med romtønder, tobaksballer, bomuld, indigo, ja i virkeligheden med alverdens eksotiske varer. Charlotte Amalie er nemlig en af Caraibiens bedste havne, og i danskertiden var den frihavn og handelscentrum for de andre kolonimagter i området. Her lå byens virkelige vel stand. Varer fra hele det amerikanske om råde samledes her, før de udskibedes til Europa, og dansk neutralitet i de mange kolonikrige mellem Frankrig, England, Holland og Spanien i 1700-årene gjorde denne havn yderligere attraktiv og givtig for danskerne. I dag er pakhusene smukt restaurerede og huser store mængder af flotte og luksuriøse forretninger, der i høj grad lever af, at øerne er

3 toldfrit område i forhold til det øvrige USA. Det er en livlig og hektisk by, vi spadserer rundt i. Store krydstogtskibe kaster hver dag hundreder af turister ind i byen, hvilket naturligvis giver et meget levende handelsliv. På vor spadseretur passerer vi på venstre hånd den smukke gamle bygning for St. Tho mae Bank samt den gamle overdækkede tor veplads. Længere henne ad Dronningens Gade standser vi ved en af de mange forretninger, nemlig ved A. H. Riise Gift and Liquor Store, grund lagt i 1830 erne af den danske apoteker, Riise, der således skabte en uhyre givtig forretning. Han blev især kendt for udviklingen af den berømte bay-rom, en hårbalsam lavet på ekstrakt af bladene på en vestindisk busk, en formidabel salgssucces i Europa. Riise er et fremragende eksempel på en driftig, fattig dansker, der gør sin lykke i Vestindien på andet end sukker og plantagedrift. Snart er vi fremme ved Christiansfortet, de danske kolonialisters første bygningsværk i den nye verden. Fortet er i disse år lukket og under restaurering, men vi har fået en speciel tilladelse til at komme indenfor for bl.a. at besigtige de tidligere fangehuller, hvor slaverne blev anbragt, før de blev solgt på auktion i fortets gård, soldaterkvartererne m.v. Ved hjælp af gode, samtidige beretninger kan vi få en idé om det liv, der levedes indenfor fortets mure, ikke mindst i de første svære årtier efter Især vækker pioneren, Jørgen Iversen Dybbøl, interesse. Han byggede fortet og ledede arbejdet med plan tage an læg gelserne i de første svære år, og det var ham, der skaffede de første slaver til den nyanlagte koloni. Hans kamp og besvær, hans overhåndtagende drikfældighed, hans dygtighed parret med en vis portion brutalitet, i det hele taget hans voldsomme personlighed af dækkes i de mange breve og rapporter, som han sendte hjem til Kompagniet i København. På trods af mange menneskelige svagheder står dog én ting fast: uden Jørgen Iversens stædighed og dygtighed havde den spæde, danske koloni næppe overlevet her i mange år. Fortet rummer hans og mange andre danske embedsmænds historie, en historie der rummer me gen blod, sved og lidelse, men som også i hyppige lysglimt fortæller om de mere positive sider af livet herude fjernt fra Danmark. Når vi har set fortet, skal vi se på, hvad byen i øvrigt har at byde på fra danskertiden. Troens udøvelse har i Charlotte Amalie sat sig flere spor. Med baggrund i en ganske tolerant holdning overfor anderledes religiøst tænkende blev den hollandsk-reformerte samt den jødiske menighed (som vi skal be skæftige os med i morgen) ret store. Vi besøger Den hollandsk-reformerte Kirke, som i sin nuværende skikkelse er fra 1846, og som er et flot kirkerum bygget i nygræsk stil, luftigt, elegant og enkelt klassisk. Der var flere hollændere end danskere på St. Thomas i de første mange årtier, så den reformerte menighed havde stor betydning for øen. Charlotte Amalie er anlagt på et stærkt kuperet terræn, og det har flere steder været nødvendigt at etablere trappeforbindelser - de såkaldte frigangs - mellem byens forskellige kvarterer. Den berømteste af disse trapper er The 99 steps, bygget af danske ligt restaureret og indrettet med elegante møbler og indbo fra midten af 1800-tallet. Det tredie hus er det såkaldte Haagensen House, et gennemrestaureret dansk hjem fra 1820 erne med originalt mahogni-møblement fra tiden og ikke mindst med en aldeles betagende udsigt fra terrassen ned over byen og havnen. Til besøget her hører en vandring i husets eksotiske have, anlagt i forskellige niveauer på den stejle skråning ned mod Kongens Gade. Hernede kigger vi på det fine, gamle Hotel På den videre vej passerer vi forbi det interessante Crown House i Dronningens Gade. I dette hus boede Peter von Scholten mellem 1817 og 1822, da han var stadshauptmand og vicekom man dant på St. Thomas. Her får vi så lejlighed til for første gang på denne rejse, men absolut ikke for sidste gang, at omtale den mest berømte danske embedsmand i Vestindien nogensinde. Snart er vi fremme ved Frederikskirken, den mursten medbragt på handelsskibene som ballast. Trappen leder os fra Kongens Gade op i højderne til Government Hill (i danskertiden kaldet "Commandant Bakken"), hvorfra vi kan nyde den storslåede udsigt ned over byen og havnen. Her ligger også et af øens ældste bygningsværker, det sagnomspundne Blackbeard s Castle, der er bygget som dansk forsvarstårn i 1678, men i dag er hotel og restaurant udsmykket med piratstatuer overalt. På bjerget aflægger vi også besøg i tre meget fine gamle beboelseshuse. Villa Notman og Britannia House var, som navnene antyder, begge bolig for nogen af de mange udlændinge, som spillede så stor en rolle i byens handel og søfart. Begge huse er omhyggedansk-lutherske menigheds kirke på øen - en ganske pompøs bygning fra omkring 1790, indeholdende blandt andet en interessant samling gravstene over afdøde danske. Det gør et stærkt indtryk at læse gravstene på dansk så langt hjemmefra. Ved siden af kirken ligger et spændende hus bygget af den danske købmand Lind i første halvdel af 1800-årene. Herfra er der ikke langt til det gamle hæderkronede Grand Hotel, grundlagt i Selv om hotellet ophørte i 1975, er verandaen bevaret. Herfra kunne det bedre borgerskab i ro og mag iagttage livet i byen og på havnen. Den berømte redaktør, Henrik Cavling, skriver under et ophold i byen i 1894: Man tager plads på en af rørstolene og nyder skuet, ikke blot af promenaden, men af hele Plantagen Whim s hovedbygning. havbugten, der, alt som solen fjerner sig, bliver mørkere og mørkere. Så pludselig, næsten som for et vindpust, forsvinder dagen, og den tropiske stjernehimmel, med den omvendte halvmåne, kommer til syne i den mørke nat. Nedenfor hotellet er der et lille anlæg med en musiktribune. Her spillede et dansk militærorkester hver søndag, medens borgerne spadserede i haven og lod sig bese fra hotellets veranda. Anlægget domineres af en buste af kong Chris tian IX. Nu er dagen ved at gå på hæld, og som afslutning vandrer vi til pladsen foran den såkaldte Legislature Building. Det er et smukt hus bygget i på en lille halvø i havnen - som kaserne for det danske militær. I dag bruges bygningen som Senatsbygning. På paradepladsen foran bygningen blev det danske flag taget ned for sidste gang den 31. marts 1917 kl. 16. Vi fortæller den spændende historie på stedet og læser op af guvernør Konows erindringer: Det var sikkert et af de trangeste øjeblikke, da jeg 3

4 Galleri i Strandgade i Frederiksted, St. Croix. havde at udføre den danske regerings ordre, at nedhale vort gamle flag, som i 250 år havde vajet i Dansk Vestindien, og jeg havde al min selvbeherskelse behov for at kunne udføre den. På mængden gjorde flagets nedhaling et dybt indtryk, man hørte ikke en lyd, og mange tårer blev fældede. En lang og begivenhedsrig dag er til ende, og vi begiver os i aftenskumringen tilbage til vort hotel. 3. dag. Torsdag 9. april Efter morgenforedraget (der idag handler om sejladserne fra Danmark og mødet med Vestindien) kører vi til Krystalgade, en stejl gade højt over byen, hvor vi finder Den jødiske Synagoge, der er bygget efter spansk forbillede i 1833, og som den dag i dag har sand på gulvet. Bygningen er fantastisk velbevaret med et prægtigt udstyr, og med meget smukke mahognimøbler - alt sammen originalt fra Et så velbevaret rum er en stor sjældenhed i et område, der fra tid til anden plages af tropiske storme, men bygningen er netop bygget til at modstå orkaner. I synagogen fortælles historien om de spansk -sefardiske jøder, og deres liv i den danske koloni. Menigheden har blandt sine medlemmer talt mange store og betydningsfulde vestindere, således bl.a. den berømte maler, Camille Pissaro, og den stadig meget indflydelsesrige Paiewonsky-familie, der i 1928 købte A. H. Riises forretning i Charlotte Amalie, og som stadig ejer dette givtige foretagende. I torarulle-skabet (Arken) i synagogen opbevares et par meget fine toraruller, skænket af familien. Især den ligger hundreder af danske embedsmænd, militærfolk og civile købmænd, plantere og ægtefæller fra 1600-årene og helt op til idag begravet. Kirkegården er et enestående vidnesbyrd om alle de danske, der døde herude i det fremmede - landfogeder, guver nementssekretærer, toldere, vejere, præster, officerer, ja i virkeligheden et helt lille katalog over den danske embedsstand i kolonidagene. Mange af de begravede er kendte folk med et levnedsforløb, som vi kort repeterer ved deres gravstene - guvernør Birch, admiral Jessen, landfoged Schellerup, matros på fregatten Jylland Jens Peter Johansen og mange flere. I foretog fregatten Jylland sit sidste togt til Vestindien, og sygdom rasede som sædvanlig blandt besætningen. På et tidspunkt var over 50 mand af mandskabet indlagt på St. Thomas hospital. Vi skal som nævnt på kirkegården se en gravsten sat over matros Jens Peter Johansen, der omkom under ulykkelige omstændigheder, som vi beretter om på stedet. Jo, historien er nærværende i Vestindien. Mange betragter sikkert Danmarks rolle på øerne udelukkende som en fortidig tilstedeværelse, der afsluttedes i Men Dannebrog var indtil 1993 stadig aktivt. Side om side med Stars and Stripes vajede det bl.a. foran en markant, hvidkalket bygning ved det store kajanlæg, hvor de kolossale krydstogtsskibe lægger til. Forklaringen finder vi i ØK - eller rettere i dets tidligere datterselskab, Vestindisk Kompagni. Bygningen, der blev påbegyndt i 1912, var kompagniets hovedsæde frem til 1993, hvor ØK s besiddelser på øerne blev solgt til den lokale regering. Vestindisk Kompagni blev stiftet i 1912 og skulle bl.a. ses i lyset af bestræbelserne på at forbedre Charlotte Amalies havneforhold. Panama-kanalen stod overfor en åbning i 1914, og den kunne trække handel og skibsfart til området. Ønsket var at gøre øen til et Vestens Singapore. Da USA i 1917 købte øerne, blev det lovet at opretholde de koncessioner og bevillinger, der var givet til private. Dette er den historiske baggrund for Vestindisk 4 Dansk-Vestindisk tolvskilling (af sølv) og toskilling (af kobber). ene rulle påkalder sig opmærksomhed, idet den overlevede den forfærdende Kry stalnat den november 1938 i Hitlers Tredie Rige, og den bruges i dag til at give de unge i menigheden en forståelse af Holo caust, og de forfærdelige rædsler, som det jødiske folk måtte udstå for omkring 75 år siden. Efter besøget i synagogen kører vi til den gamle danske kirkegård i Hospitalsgade. Her Kompagnis fortsatte tilstedeværelse helt op til 1990 erne. Vi kører til den østlige side af Charlotte Amalies havn for at besøge området, hvor Vestindisk Kompagnis aktiviteter har sat sig de mest iøjnefaldende spor. Foran kompagniets tidligere hovedsæde dvæler vi lidt ved historien bag, inden vi får mulighed for ved selvsyn at inspicere det store, moderne

5 handels område, Havensight Shopping Mall, som kompagniet byggede. Der bliver også tid til en frokostpause. Herefter kører vi ud for at opleve endnu flere sider af St. Thomas og øens dramatiske landskab. Et af denne dags højdepunkter er selvsagt naturen. Som de øvrige øer præsenterer denne sig som et rent eldorado i duft og farver - med en overvældende flora og fauna - og ad skillige steder med et paradisisk vue over strand, vand og palmer, ikke mindst fra Mountain Top. Men øen har herudover også andet at byde sine besøgende på. Øens historie er rig på legendestof. Således fortælles der skrækkelige historier om sørøveren, Bluebeard, der brugte et af Charlotte Amalies højdedrag som tilflugtsborg og som flittig benyttet elskovsrede. En anden legende finder vi knyttet til en lokalitet med endnu en enestående udsigt, nemlig det såkaldte Drake's seat. Her sad den berømte engelske admiral, Sir Francis Drake, i året 1595 og skuede ud over sin samlede flåde før angrebet på Puerto Rico. Taktikken, han lagde på dette højdedrag, skulle dog senere vise sig at være fatal. Vi runder dagen af med nogle herlige timers badning eller blot dasen ved den højtbesungne, Magens Bay, hvis hvide sandstrand - med den lange række af skyggefulde palmer - ikke uden grund regnes for en af verdens allersmukkeste. På hjemvejen gør vi et stop ved den vej, der lever flot op til sit navn: Skyline Drive. Herfra får vi serveret øens flotteste udsigt over Charlotte Amalie. 4. dag. Fredag 10. april Vort rundrejseprogram i det tidligere danske ørige er tilrettelagt ud fra et kronologisk princip. Vi følger i vore forfædres fodspor: Først erhvervede de St. Thomas - men kryd se de snart herefter over det smalle sund til den lille naboø, St. Jan (i dag St. John), og først i 1733 kom så St. Croix på danske hænder. Turen er således i dag kommet til St. Jan, som vi besøger på en stor heldagsudflugt. Fra hotellet kører vi tidligt om morgenen til Red Hook på østkysten af St. Thomas, hvorfra der er en kort bådtur over til Cruz Bay på St. Jan. Med sine 50 km 2 holder øen en størrelse som Fanø. Terrænet er stærkt kuperet og kystlinjen bugtet med adskillige fortræffelige naturhavne. Foran os ligger et stykke uspoleret natur. Hvor man på St. Croix og St. Thomas oplever eksempler på civilisationens lunefulde temperament, kan vi her takke L.S. Rockefeller for fremsynethed tilbage i 1950 erne. Jordopkøb og efterfølgende donation skabte den nationalpark, vi nu kan glæde os over, og som dækker 2/3 af øens areal. Fra færgen kører vi direkte til missionsstationen Bethania, som omkring 1750 blev grund lagt af Her rnhuterne som den første mis sionsplan tage på St. Jan. Missionens bygninger er i dag ganske beskedne, men det er i virkeligheden særdeles kendetegnende for Brødremenigheden. Den har aldrig lagt vægt på ydre former, på prægtige og prangende kirkebygninger med et ødselt og rigt inventar. Tværtimod mente Brødrene, at man lige så godt kunne holde prædiken under et stort træ, hvilket de i høj grad praktiserede i den første noget kaotiske missionstid på de danske øer i Vestindien. Men da de stedlige plantageejere i starten så med mistro på Brødremenighedens arbejde Fortet i Frederiksted, St. Croix. Tegner: Fortet i Mads Frederiksted, Stage. St. Croix. blandt negre - de kunne simpelthen ik ke acceptere, at Herrnhuterne ville undervise og døbe negerslaverne, for det ville jo i virkeligheden betyde, at slaver også var en slags mennesker, og at man kunne risikere at møde dem i Paradiset, når den tid kom - så blev løsningen for Brødrene selv at grundlægge plantager, for derved i ro og fred at kunne missionere og udbrede kendskabet til Jesus Kristus blandt missions plan tagernes egne slaver. Dertil krævedes bygninger - et me nighedshus med undervisningslokaler og en kirke - men idealet var stedse et beskedent og lidet prangende udseende. Så meget desto mere lagde man vægt på de åndelige og næstekærlige sager, og Brødreme nig heden blev fra 1730 erne en meget vigtig kraft i de vestindiske øers åndelige liv. I længden skulle slavernes kristning vise sig at blive af stor og afgørende betydning for de hvides kontrol med den antalsmæssigt langt mere overlegne sorte slavebefolkning. I Bethanias lille og beskedne kirke skal vi den ne morgen gennemgå hovedlinierne i Brødremenighedens historie på øerne og ikke 5

6 Hus i Frederiksted, St. Croix. 6 mindst fortælle om den stærke forbindelse, som denne missionskirke (der den dag i dag er en meget væsentlig del af øernes kirkeliv) havde til Danmark og ikke mindst til den stærkt pietistisk-sindede danske konge, Christian VI. Herrnhuterne var de første hvide mennesker, der anerkendte negerslaverne som medmennesker i troen på Jesus Kristus og dermed som ligeværdige kristne. På det kreolske sprog lærte de slaverne at læse og skrive, samtidig med at de lærte dem et nyttigt håndværk som smed, tømrer, pottemager, kedelflikker eller hvad der nu lå til den enkelte slave at beskæftige sig med. Slaverne blev i høj grad vundne for det kristne budskab, hvilket vel ikke mindst skyldtes de hvide missionæreres måde at nærme sig dem og behandle dem på. I virkeligheden var Brødrene de første hvide mennesker, der nærmede sig de sorte slaver med humanisme, venlighed og næstekærlighed. Netop dét gjorde et mægtigt indtryk på slaverne, der næsten udelukkende var vant til hvide mennesker, der var ondskabsfulde og tyranniske. Sukkerproduktionen var tidligere af stor betydning for øen, hvilket de mange ruiner vidner om - ruiner af hovedbygninger og sukkermøller, som oftest er skjult i den tætte bevoksning som små caraibiske Torneroseslotte. Vi aflægger besøg på plantageruinen, Annaberg, hvor man virkelig har gode muligheder for at leve sig ind i, hvordan sukkerproduktionen fandt sted. Vi ser hestemøllen og vindmøllen, hvor sukkerrørene blev malet, kogeriet, hvor saften blev opvarmet til krystalliseringspunktet og hældt på trætønder, romstilen, hvor den eftertragtede vestindiske rom blev destilleret på resten af sukkerproduktionen (molassen), samt selvfølgelig resterne af hytterne, hvor slaverne boede. Vel var det stærkt kuperede landskab på St. Jan ikke optimalt for sukkerdyrkningen, men alligevel fik man efter erhvervelsen i 1718 anlagt 60 plantager, hvoraf de 20 var med sukkerproduktion, resten med bomuld og forskellige tropiske rodfrugter. Et stort problem var det, at de hvide var i mindretal på øen. De foretrak at blive boende på St. Thomas, og over lod opsyn og produktion til slaverne. I 1733 var der 1500 mennesker på øen, kun hver tiende var hvid, hvilket gav frygt for negeroprør. Et sådant kom da også i netop 1733, og det begyndte med et overfald på Frederiksfort - det danske fort ved Coral Bay på øens østende. Soldaterne blev massakrerede, og oprøret bredte sig med lynets hast til plantagerne på øen. Vi har fået en helt speciel tilladelse til at besøge ruinerne af dette spændende Frederiksfort, der i dag ligger på privat grund. Vi finder ruinerne på toppen af Fortsberg, der ligger på en halvø ved Coral Bay - og heroppe skal vi genoplive den gruelige historie om, da slaverne gjorde oprør på St. Jan i 1733 og indtog fortet. Det tog et halvt år at nedkæmpe slaverne, og de hvide havde fået en alvorlig lærestreg. Måske er det en af forklaringerne på, at nogle plantageejere i årene efter dette oprør støttede Brødremenighedens (eller om man vil: Herrnhuternes) anlæggelse af missionsstationer på de danske øer. Herude kaldes de De mähriske Brød re, og deres suc ces skyldes ikke mindst, at den danske konge, Christian VI, med stor entusiasme stod bag deres virksomhed. Kongen var selv ivrig pietist, og han troede på, at selv slaverne burde have adgang til at blive døbt, og dermed optaget i den kristne menighed. Mange plantere var i starten stærkt imod. Hvad skulle det gavne at lære slaver at læse og skrive? Men da resultaterne hurtigt blev synlige, nemlig ved at døbte, kristne slaver i langt højere grad fandt sig i deres hårde skæbne uden vrøvl, at de ikke gjorde oprør, at de arbejdede langt flittigere end tidligere, ja så måtte alle bøje sig for Brødremenigheden, og flere mis sionsplantager skød op på de tre øer. Først på St. Thomas, og dernæst på St. Jan, hvor hele to missionsstationer byggedes i 1700-årenes anden halvdel. I formiddags så vi Bethania på øens vestende, og her denne ef termiddag skal vi aflægge et kort besøg ved Emmaus på østenden, ganske tæt på Forts berg. Stedet var oprindeligt en plantage, der hed Forsynet, og som var ejet af landfogeden på St. Jan, Johannes Rei mert Soedtmann. Det var her på denne plantage, at Kong Juni var bomba, Claes og Kanta un der bombaer. Disse tre slaver var hoved mæn dene bag 1733-oprøret, og landfoged Soedt mann blev et af oprørets første ofre. Op rørslederen, Kong Juni, slagtede ham i bogstaveligste forstand i en blodrus, hvilket også kom til at koste hans kun 13-årige barnebarn, Helena, livet. Efter det bestialske dobbeltdrab smurte oprørerne sig i ofrenes blod, Kong Juni iførte sig landfoge dens militæruniform og påbegyndte med sine oprørsfæller den erobring af øen, som de havde planlagt, og hvis konsekvenser blev så forfærdelige for såvel hvide som sorte. Tæt på Forsynet lå Schimmelmanns plantage, Carolina, og her begyndte Brødremenigheden allerede et missionsarbejde blandt negerslaverne i 1756, fordi Caro lina s såkaldte overseer eller forvalter var missionen venlig stemt. Missionsarbejdet blev ledet fra Bethania på vestenden af øen, som send te murerslaven, Cornelius, afsted som præ dikant. Han og andre dygtige håndværks slaver, der som døbte var medlemmer af Brødremenigheden, skulle bygge en suk kermølle på Carolina, og de fik til gengæld lov til at prædike blandt plantagens udøbte slaver. Møllen var færdigbygget i august 1768, og da deltog alene på denne plantage 300 slaver i de ugentlige gudstjenester, der i øvrigt holdtes i den fri natur under nogle store træer. Men en fast missionsstation på denne ende af øen blev det først til, da guvernøren, Thomas de Malville, der var medlem af Brødremenigheden, i 1782 forærede den førnævnte plantage Forsynet til missionen, der herved etablerede herrnhuterkolonien, Em maus, på stedet, og derved skaffede slaverne endnu et kristent fristed på øen, St. Jan. Den tropiske regnskov bliver en anden af dagens op levelser. St. Jan har i alt 110 for-

7 skellige træ sorter, hvilket er mere, end vi kan frem vis e i hele Vesteuropa, og i træerne er fugle ne repræsenteret i et ikke ringere antal arter. Vi gør holdt ved Cinnamon Bay Plantagen, der er interessant, fordi den er ganske godt bevaret, men måske især fordi vi her finder et destilleri til fremstilling af den populære bay-rom, som blev videresolgt til Riise ovre i Charlotte Amalie. Vi gør tillige holdt ved Caneel Bay, hvor vi finder ruinerne af den interessante Durloo-plantage. Her hører vi den dramatiske historie om plantagen, der var de overlevende hvide europæeres sidste holdepunkt under det store slaveoprør i Kong Juni og hans oprørshær forsøgte at storme plantagen allerede på oprørets første dag d. 23. november, men blev drevet tilbage af en snes velbevæbnede hvide samt to kanoner. Hermed reddedes en stor gruppe mennesker, ikke mindst kvinder og børn, fra den sikre død. Sidste punkt på dagens program er badning ved Trunk Bay, der regnes blandt verdens 10 skønneste badestrande. Forhåbentlig har vi også tid til at stoppe ved Mongoose Junction for at shoppe lidt eller styrke os med en drink. Derefter kører vi til færgen, der sejler os tilbage til St. Thomas, hvor vi kører det sidste stykke til vort hotel. En lang og begivenhedsrig dag er til ende. 5. dag. Lørdag 11. april Over Charlotte Amalie knejser en smuk hvid bygning i nyklassicistisk stil. De lokale kalder den Denmark Hill, men i den danske tid hed den Cathrineberg. Der er tale om et hus, som den vellidte viceguvernør H. H. Berg lod opføre i 1830, og hvor han førte sig frem som den grandseigneur, han var. Efter salget i 1917 blev Cathrineberg bolig for Vestindisk Kompagnis direktør. I dag er stedet flot istandsat og fungerer som repræsentationslokaler for øernes guvernør. Vi får lov til at komme ind, selv om der ikke er offentlig adgang. Efter en frokostpause nede i byen fortsætter Fortet i Frederiksted, St. Croix. vi til Guvernementshuset i Kongensgade, hvor der normalt heller ikke er offentlig adgang, men hvor vi har fået tilladelse til at komme på besøg i det spændende hus, som stod færdigt i 1867, bygget til bolig for den danske guvernør. I dag rummer det kontorer for den stedlige guvernør, som er valgt for en fireårig periode af befolkningen på De amerikanske Jomfruøer. I lobbyen studerer vi guvernørslisterne og den kunstneriske udsmykning i det hele taget, inden vi går op på 1. sal. Her er den store sal, hvor mange officielle begivenhe- der er sket, også i den danske tid. Således var det her, at den sidste guvernør i marts 1917 oplæste kong Christian X's gribende prokla mation til øernes befolkning om, at øerne nu skulle overdrages til USA. Vi læser proklamationen og genoplever det historiske øjeblik, og vi kan beundre de udstillede smukke møbler af den fine lokale mahogni. Fra Government House spadserer vi den korte tur ned til den store gamle gendarmerikaserne. Bygningen har efter opførelsen i 1874 haft en omskiftelig tilværelse, men som nævnt, da vi stod foran den i onsdags, holder øernes senat idag til i bygningen. Her har vi fået tilladelse til at besøge senatets mødesal, hvor vi bliver indført i bygningens historie og territoriets aktuelle politiske situation. Heller ikke senatsbygningen er normalt offentlig tilgængelig, men her kommer vi altså ind et sådant sted for tredie gang i dag! Gamle danske kanoner brugt til indhegning. 6. dag. Søndag 12. april Om formiddagen har vi mulighed for at deltage i gudstjenesten i den lutherske kirke i Charlotte Amalie - en ganske særlig oplevelse. Om eftermiddagen tager vi afsked med St. Thomas og tager vandflyveren over til den tredje af de gamle danske tropeøer, St. Croix, hvortil vi ankommer efter en kort fly-rejse. Vi indlogerer os på det dejlige 5-stjernede "The Buccaneer Hotel", der er smukt beliggende ved kysten, på en flot gammel plantagegrund, tre kilometer øst for Christiansted. Hotellet udgør de følgende 6 dage vort hjem på øen. Efter modtagelsen på hotellet ligger resten af dagen åben for os til akklimatisering og til at føle pulsen på St. Croix - en puls med et noget lavere taktslag end på den hektiske ø, 7

8 Mølleruin og klokketårn. St. Thomas. Beboerne på denne vor sidste ferieø finder livet på St. Thomas lidt for intenst - mens opfattelsen den modsatte vej går i retning af St. Croix som provinsiel. Men ét er givet: Dansk Vestindien opleves ikke ved blot at be søge den ene af øerne. Vi har de følgende dage til at fuldstændiggøre billedet. Schol tens tid. Det er virkelig et imponerende arbejde, der her er gjort for ikke blot at redde gamle danske kulturværdier, men også for på en særdeles anskuelig måde at give den besøgende en realistisk fornemmelse af, hvor dan de danske soldater levede herude i den fjerne koloni. Ikke mindst mandskabets uniformering vækker berettiget opsigt. Skønt varmen var voldsom, gik soldaterne klædt stort set som hjemme i København og bar endog under nattevagten en lang og solid ulden militærkappe for at køligheden ik ke skulle skade soldatens helbred! Det store arbejde med at få Fort Christiansværn ført tilbage til fordums storhed er udført under ledelse af museets tidligere leder, William F. Cissel, som vi får lejlighed til at møde på rejsen. Nær fortet opførtes Steeple Building - i sin oprindelse den første dansk-lutheranske kir ke på øen, men senere benyttet til så forskelligartede formål som hospital, skole og militært bageri, inden bygningen sluttelig blev indrettet til historisk museum. At havnen kan virke lidt døsig, må ikke forlede os til at glemme det hektiske handelsliv, der engang udfoldede sig her. Sukker og rom strømmede til Europa, og dagligvarer, luksusartikler m.v. den modsatte vej. Ved hav nefronten, med dens gamle danske vejerbod og Den gamle Toldbod, skal der ikke megen fantasi til at høre kommandoråbene, sejlenes smæld og træskibenes karakteristiske knagen - og ikke langt herfra finder vi de gamle danske pakhuse, tidligere fyldt med Det Vestindisk-Guineiske Kompagnis varer, bl.a. afrikanske negerslaver. Her i hjertet af det historiske Christiansted står en buste af en person, som betød meget for den sorte og kulørte befolkning omkring 1. Verdenskrig, nemlig redaktøren og fag foreningslederen, Hamilton Jackson, også kaldet 7. dag. Mandag 13. april Efter et introducerende morgenforedrag (der idag handler om det hvide guld, sukkeret, og byerne Christiansted og Frederiksted) påbegynder vi den første del af vor byvandring i Christiansted. Christiansted var tidligere den danske kolo nis hovedstad. Som følge af en ændret magtbalance mellem øerne flyttede man i 1754 hovedsædet for generalguvernøren og hele regeringen fra Charlotte Amalie til Christian sted - en situation, som holdt sig til 1871, hvor billedet atter ændrede sig til fordel for St. Thomas. Perioden har sat sig klare spor i bybilledet, og flere af bygningerne, vi skal se på dagens byvandring, dateres tilbage til den ne tid. Byplanen er dikteret af strenge brandregulativer, der som resultat har givet byen brede, lige gader. Den ældste bygning på øen er Fort Christiansværn, der overvåger havnen og Galgebugten (opkaldt efter flere piraters sidste oplevelse). Fæstningen er opført i årene efter, at danskerne i 1733 havde købt St. Croix af franskmændene, og den er opført af gule, danske mursten ført over på de mange skibe som ballast. Fort Christiansværn er fredet som historisk monument af de amerikanske myndigheder, og der har derfor været tilstrækkelige økonomiske midler til en meget grundig og fornem restaurering af dette interessante danske bygningsværk. Fortets mange forskellige rum - officerernes og mand skabets sove- og opholdsrum, magasinerne, krudtkammeret, detentionen og fæng sels cellerne, køkkenet o.s.v. - er alle sat fint i stand og monteret med udstyr, møbler, våben, uniformer m.m., som det så ud omkring 1840 på generalguvernør Peter von 8 Den lutherske kirke i Christiansted, St. Croix.

9 Fortet Christiansværn ved Christiansted på St. Croix. The Black Moses. Jackson var socialist, og med støtte blandt andet fra Stau ning og det danske socialdemokrati gik han under 1. Verdenskrig til angreb på den danske øvrighed på øerne i tale og skrift, samtidig med at han skabte en fagforening for de fattige, sorte landarbejdere. Hans konfrontationer med guvernør Helweg-Larsen førte til dennes afgang i utide som koloniens leder, og efterfølgeren, Henri Konow, beretter i sine erindringer i øvrigt om denne sorte agitator, som han i den grad afskyede: Over for sit folk, som han yndede at kalde negrene, optrådte han, efter som omstændighederne krævede det som profet, tribun, eller diktator, medens han over for de hvide, eftersom han turde eller ikke, optrådte arrogant eller insinuant. Jackson var en yderst slet opdrager for sin race, hvis dårligste egenskaber, for eksempel dovenskab og misundelse, han kælede for. Konows beskrivelse er stærkt partisk, og præget af hans dybe modvilje mod socialisme og mod negerbefolkningen i al almindelighed. Jackson var en meget dygtig mand - og en stor leder og agitator - men sandt er det, at han gjorde livet besværligt for den danske koloniøvrighed i de allersidste år, øerne var danske. Som i Charlotte Amalie rives vi også her i byen med af vort hjemlands gadenavne: Kirkegade og Kongens Gade som eksempler. I den sidstnævnte gade finder vi den måske mest interessante af byens seværdigheder: Guvernementshuset. Vi må selvfølgelig entre herligheden og gribes snart af en gnist højtidelighed og nostalgi, når vi midt i balrummet hører om, hvordan den danske elite dansede og konverserede de koloniale aften stunder væk på de bonede gulve. Jo, man hyg gede sig - man havde ikke meget andet at fordrive tiden med. Ved siden af balrum met findes guvernør Peter von Scholtens arbejds- og konferenceværelse, udstyret delvis med kopier af det oprindelige møblement. Ved siden af guver ne mentshuset finder vi Den lutherske Kirke, der før var den hollandsk reformerte kirke. Tårnet - med jalousi-vinduerne i vestindisk stil - er tilføjet af lutheranerne. På våbenhuset bemærker vi Frederik VI s monogram, der markerer bygningens tidligere tilhørsforhold til Danmark. 8. dag. Tirsdag 14. april Dagen starter med anden del af vores byvandring i Christiansted. I Bjerggade ligger der to gamle, danske huse over for hinanden. Det ene af dem, Bjerget, var ejet af Victor Borge, som efter orkanen, Hugo, i 1989 ikke længere kom til St. Croix for at bo i huset, som han ellers gennem en menneskealder beboede i vinterhalvåret. Huset blev i 1998 solgt og har været igennem en gennemgribende restaurering og ombygning. Over for Victor Borges gamle hus ligger et andet gammelt, prægtigt byhus kaldet Solhøj, som er i meget fin stand.vi dvæler et øjeblik ved huset, som er fra 1700-årene. På vor videre tur rundt i byen passerer vi den bygning, hvor byens søn og stolthed, den amerikanske statsmand, Alexander Ha milton, stod i lære. Hamilton var en af USA s såkaldte founding fathers og første fi nans minister. Efter at have set markedspladsen går vi ud ad Kongens Gade til et lille anlæg, hvor der står et monument til minde om den danske guvernør, Peter Carl Limpricht. Han var herude fra 1888 til 1911 først som guver- ne mentssekretær, senere fra som gu vernør. Han var et begavet menneske, der ikke lå under for de herskende konventioner. For eksempel modtog han ofte folk officielt i skjorteærmer - en uhørt provokation i datidens Vestindien. Mindestenen viser dog vel, at han i høj grad var respekteret i mange kredse på øerne. Vi gør det næste stop ved den gamle danske kirkegård, hvor vi skal hilse på endnu flere danske, der døde herude i tjenesten - blandt andre Joest von Scholten, hvis sten er sat af broderen, gene ralguvernør Peter von Schol ten. Vi møder også den omstridte Edvard Heilbuth, der var manden bag de mange smædeartikler om Peter von Scholten i liberale danske tidsskrifter i 1840 erne, samt en anden af Schol tens man ge fjender, guvernør på St. Thomas og kammerherre Frederik von Oxholm (en søn af den store korttegner og fhv. ge neralgu vernør Peter Lotharius Oxholm), som Hans Birch Dahlerup giver en lidet flatterende skildring af i sine erindringer: Af hans samtale mærkede jeg straks, St. Thomas. 9

10 Gadehjørne. 10 Ruin af sukkermølle. sted. Hans sans for museale detaljer giver hjemmet et egenartet præg, der får det til at gibbe i enhver historisk interesseret; og bygningen er i sandhed historisk. Dens opførelse dateres tilbage til Interiøret (det ældste fra 1738) vil drive ens øjne til at han var heftig indtaget imod Scholten, og var overhovedet imod negeremancipationen og alt, hvad der tjente til at udrive negerne af det gamle slaveforhold. Grunde gav han ikke. Det var mig en forunderlig mand, der var intet sammenhæng i hans tale, ingen argumentering, kun abrupte sætninger efterfulgt af en fnisen og overgang til de frivoleste bemærkninger. På kirkegården møder vi også mange danske, der døde herude efter 1917, blandt andre fru guvernørinde Lim pricht. Efter mandens død hjemme i Danmark i 1912 flyttede hun tilbage til St. Croix, fordi hun ikke så godt kunne tåle det danske klima. Herefter besøger vi den store missionsplantage, Friedensthal, som Herrn huterne byggede op fra Den nuværende og meget store kirke er fra 1852, men den er indrettet på samme sparsomme måde med et ret så beskedent inventar, som alle andre kirker tilhørende Brødremenigheden i Vestindien. Dagen sluttes af med et spændende besøg af den helt specielle slags. Bortset fra Whim Greathouse, der - som vi skal se i morgen - er indrettet som museum, er alle øvrige gamle plantagehovedbygninger, der ikke henligger som ruiner, i privat eje - aflukket for offentligheden. Vi har imidlertid fået lov at besøge La Reine (dronningen), der ejes af familien Cissel. Familiens overhoved, William F. Cissel, åbner dørene til hjemmet - og vi tør godt love, det bliver en oplevelse. Cissel var i sit daglige virke museumsinspektør på Fort Christiansværn i Christianbeskæftigelse - med porcelæn, møblement, billeder m.v. Cissel vil med sin levende fortællemåde berette om bygningen, som blandt sine tidligere ejere kan mønstre en dansk guvernør og den første danske generalguvernør over øerne. Om aftenen kan de, der har lyst, sejle over til øen Protestand Cay, hvor man har muligehed for at deltage i hotellets vestindiske aften. Arrangementet inkluderer buffet - og i løbet af aftenen er der underholdning ved et steelband og de farverige styltegængere, Mocko Jumbi er samt en limbodanser. 9. dag. Onsdag 15. april Vi skal tidligt afsted i dag, for vi skal se så meget, vi kan nå, af de seværdigheder, der befinder sig på St. Croix vestende. Umiddelbart efter morgenmaden kører vi til plantagemuseet, Whim Greathouse. Spredt ud over St. Croix ligger hundreder af gamle, danske plantageruiner - hér resterne af en vindmølle, hér ruinerne af en hovedbygning og hér en tilgroet skorsten - men Whim Great house gør det muligt at opleve et fuldt restaureret plantagemiljø. I hovedbygningen bliver vi ført tilbage til og 1800-tallet. Benovet løber øjnene rundt fra prægtige mahogni møbler og spejle over imposante senge og skabe, indtil man standses af spisebordet, veldækket med alskens sølv, porcelæn og krystal, som ventede det blot på, at vi satte os tilrette omkring det. Birch Dahlerup lader i sine erindringer tankerne flyve tilbage til de gode år på St. Croix. Den luksus, der herskede ved disse gæste bude, overgik alle europæiske forestillinger, både i mængden og kvaliteten af retterne, vi nenes fin hed, opdækningens pragt og smag, mæng den af tjenere og utallige smågen stande, der forhøjede gæstebudets behagelighed, frydede øjet og lugtesansen og pirrede nerverne. Men mest af alt den mageløse dessert af tropiske frugter. Ved de større dinerer var det nemlig skik, at man, efter at det egentlige måltid var endt, rejste sig på et signal af værten og begav sig til

11 en anden spisesal, luftigere og køligere, om muligt, end den første, hvor man satte sig ned ved det blankpolerede mahognibord uden dug, men dækket med det kostbareste slebne krystal, porcelæn og sølvtøj, og belæsset med de skønneste frugter af alle slags, kager, geléer, blancmangéer o.s.v. Vinen, der her efter engelsk skik cirkulerede rundt fra mand til mand i den længe gemte, støvede flaske selv, var kun en slags, den gamle Madeira nemlig, hvis alder og finhed var husets største ære og ambition. Her blev skåler druk ne, samtalen blev friere og mere almindelig. Iblandt danske blev drikkeviser og humoris tiske sange sunget, og dette var næsten altid signalet til et fuldstændigt bacchanal. Det trak langt ud på aftenen, og kun få var efter opbrudet i stand til at gå til spillebordet. Uden for hovedhuset minder produktionsapparatet om de vilkår, hvorunder negersla verne arbejdede med den vigtige suk ker fremstilling. Møllen på Whim er den eneste, som vi kommer til at se med vinger på, og med et fuldstændigt rekonstrueret maskineri og med de tre valser på rette plads. Vi kan også på stedet studere flere dampmaskiner fra midten af 1800-årene, hvor man forsøgte Stor er byen ikke, men den indtager en ikke ringe plads i historien. Fort Frederik, der ligger ved havnen, er bygget i midten af det 18. århundrede med bekæmpelse af smugleri som sit hovedsigte - og det var foran dette fort, generalguvernør Peter von Scholten i en eksplosiv situation i 1848 midt i et bølgende menneskehav gav negrene deres frihed med ordene: Now you are free, you are hereby emancipated. Efter vi har besøgt fortet, kører vi langsomt gennem de snorlige gader for at se byens huse, der hovedsageligt stammer fra tiden efter det store negeroprør i 1878, der afbrændte en meget stor del af byens huse slaveoprøret i juli 1848, der førte til negerslaveriets ophør. Det var Frederik, der med en skrivelse til bror Peter kaldte denne til byen den 3. juli, hvor han ved fortet gav negrene friheden. På den anden side af vejen ligger en anden kirkegård. Her opsøger vi graven for to danske soldater, der blev dræbt af oprørerne under dramatiske omstændigheder under opstanden Midt i Den tropiske regnskov stifter vi på Estate Little La Grange bekendtskab med Lawaetz-familiens hjem i Dansk Vestindien. Det står i dag præcis, som da det sidste familiemedlem flyttede derfra for få år siden. Man skal ikke have beskæftiget sig meget Øen Protestant Cay midt i bugten inden for koralrevet ved Christiansted, St. Croix (efter et maleri fra ca. 1830). at gøre den skrantende sukkerproduktion mere rentabel ved indførelsen af ny teknologi. På museet er der tillige en lille stump sukkermark, stort set den eneste vi får at se på disse fordum så sukkerrige øer. Siden 1960 erne har man overhovedet ikke dyrket sukkerrør på de gamle, danske øer, men her ser vi altså alligevel nogle stykker. På Whim bliver der også lejlighed til at besøge museets udmærkede butik. Fra Whim kører vi helt ud mod vest til øens anden by: Frederiksted. Når krydstogtskibene lægger til ved St. Croix, sker det her - ikke p.g.a. byens størrelse, men som følge af havneforholdene. samt beskadigede 23 af øens plantageejendomme. Vi når den lutherske kirke i Hospi talsgade, hvor vi stiger ud for at gennemgå de danske gravstene på kirkegården. Her skal vi først og fremmest koncentrere os om Frederik von Scholtens grav. Han var bror til den berømte generalguvernør, og han er blevet kendt som en habil tegner. Takket være Frederik har vi bevaret en række fine billeder af, hvordan livet levedes i kolonien i erne, samt af hvordan landskabet og plan tageejendommene så ud på den tid. Frederik von Scholten var tolder i Frederiksted, og som sådan oplevede han med øernes historie for at vide, hvilken betydning Lawaetz-familien (der har rødder i det danske) har haft for disses udvikling både før og efter øernes salg til USA. Herefter kører vi tilbage mod Christiansted men gør undervejs et stop ved "Estate Grove Place" for her at opleve det gigantiske baobab-træ. Vi dvæler ved træet og hører hvilken spændende historie, det har at fortælle. Herefter kører vi tilbage til Chris tian sted. 10. dag. Torsdag 16. april Efter morgenforedraget (der handler om slaverne og Peter von Scholten) vederkvæger vi i dag sjæl og legeme med en heldagsudflugt 11

12 Gadehjørne på St. Thomas med de gamle danske gadenavne. til Buck Island - øen, der ligger i retning af St. Croix østligste punkt: Point Udall. Den blev i 1961 erklæret for nationalpark af præsident J.F. Kennedy. Fra havnen i Christiansted sejler vi med katamaran-båd ud til øen, hvor vi kaster anker udfor den dejlige tropestrand på øens vestlige ende. Her har vi i første omgang mulighed for at svømme langs stranden; og for dem, der ønsker at snorkle, kan udstyret her prøves af. Derpå sejler vi til øens modsatte side, hvor vi kaster anker ved koralrevet. Her kan vi nu stifte nærmere bekendtskab med det fa scinerende og farverige liv under havoverfladen. Man kan dyk ke ned til herlighederne og snorkle rundt mellem farvestrålende fisk og overvældende koralformationer. Eller man kan holde sig ved overfladen for en almindelig svømmetur. Skulle vi inde på øen se en besøgende ihærdigt gravende, må vi blot erindre os, at Kaptajn Kidds skat endnu ikke er fundet, og fortællingen angiver Buck Island som skjulestedet. Efter disse herlige udfoldelser sætter katamaranen kursen sydover, mens vi slår spunsen ud på romtønden. Ved St. Croix nordlige kyststrækning gør vi holdt og får på stranden serveret lunch direkte fra grill-risten. Derefter bliver der endnu en mulighed for en dukkert i det varme vand, inden vi sejler tilbage til Christiansted. 11. dag. Fredag 17. april Efter morgenforedraget, som idag handler om salgsrunderne fra 1865 til 1917, vil vi i dag 12 beskæftige os med nye, spændende dele af St. Croix. Vi har fået en invitation til at besøge Estate Cane Garden, der utvivlsomt er øens mest elegante privatresidens. Bl.a. boede Regine Olsen, som havde været forlovedet med Søren Kierkegaard, her sammen med sin mand Frederik Schlegel, som var guvernør Den storslåede bygning på St. Croix s sydkyst har været ramme om mange imponerende festligheder - ikke mindst receptionen og middagen for Dronning Margrethe og Prins Henrik ved deres officielle besøg i Siden da har den nuværende ejer, finansmogul Ri chard Jen rette, med assistance fra eksperter indenfor den historiske arkitektur, fuldstændig re stau reret den imponerende plantagebygning, der stammer fra ca. 1790, så den i dag står historisk korrekt i sin smukke fremtræden. Med sin beliggenhed - møbleret med lokale, engelske og danske antikviteter og fine kunstværker - er Cane Garden en oplevelse, som ikke man ge besøgende på St. Croix er så pri vi legerede at få adgang til. Derefter går turen i bussen til et af de mest berømte landsteder på øen - Peter von Scholtens og Anna Heegaards Bülowsminde. Den nuværende ejer vil under ingen omstændigheder tillade gæster at komme ind på sin ejendom. Ikke engang for Dronning Margrethe og Prins Henrik lykkedes det under deres store rejse herover i 1976, men vi finder et hul i hækken, hvorfra vi på af - stand kan iagttage dette berømte sted. Det ligger højt over Christiansted, og heroppe er luften friskere og bedre end nede i byen. Her købte Anna og Peter, der levede sammen i 21 år uden at være gift, en gammel plantageejendom, som de byggede om på og udvidede i alle de år, de var sammen, således at huset med søkaptajn Birch Dahlerups ord efterhånden kom til at ligne et slot. Han boede her som ven af huset i 1841 og giver i sine erindringer (udkom i 1909) en spændende beskrivelse af stedet og af samlivet mellem Peter von Scholten og hans husholderske, Anna Heegaard, der var såkaldt frikulørt. Livet på Bülowsminde var ifølge Birch Dahlerup elegant uden dog at være overdådigt. Kun når der gaves festlige diners, var det at pragten udfoldedes, og jeg har ingensinde del taget i behageligere selskab. Peter von Scholten var foregangsmand i bestræbelserne på at give slaverne undervisning for på den måde at ruste dem til en fremtidig tilværelse som frie. Han gennemførte byggeriet af 8 skoler på St. Croix, og mange af dem eksisterer stadig. En af dem er skolen ved Peters Rest, som vi gør et kort ophold ved. Efter frokost kører vi til St. George Village Botanical Garden. Ved mange af St. Croix plantageruiner får væksterne lov til at té sig ganske uregerligt, men her skal vi se, hvor smukt man har kombineret gamle plantageruiner med en botanisk have. Langs murene fra de tidligere sukkerproduktionsbygninger har grønne fingre fremelsket og plejet en rigdom af eksotiske planter - en fryd for øjet. St. George plantagen har en ganske særlig spændende ejerrække, idet de helt store planterfamilier har regeret her - Heyligerne, Oxholmerne og Flemingerne. Især Oxholmfamilien er nok en tale værd, og man støder ustandselig på netop dette navn ved studiet af den danske kolonihistorie herude. P.L.

13 Oxholm udgav i 1797 den mest instruktive bog om sukkerdyrkningen og produktionen, som nogensinde er skrevet, og han tegnede et meget detaljeret kort over St. Croix, som den dag i dag er en hovedkilde til forståelsen af plantagernes placering, ejerforhold etc. Endvidere var Oxholm generalguvernør Fra den botaniske have kører vi via højdedraget, The Beast, og den smukke Cane Bay til mundingen af floden, Salt River, hvor Columbus gik i land den 14. november Her kan man nok sige, at det bliver muligt at fornemme historiens berømte vingesus. På det nuværende USA s territorium var Columbus kun i land to steder, nemlig her ved Salt River samt i Puerto Rico. Vi skal på stedet høre den dramatiske beretning om Columbus iland stigning her og kampen mod de indfød te caraibere. Historien er veldoku menteret og kendes fra fire uafhængige kilder. Ved mundingen af Salt River har der i øvrigt været beboelse i 1700 år. Vi ved det fra arkæologiske udgravninger udført blandt andre af danskeren, Gudmund Hatt, der gravede her ved Salt River i godt tre måneder i Hatt s fund var sensationelle, og de bedste stykker befinder sig den dag i dag på Nationalmuseet i København. Blandt andet fandt han en rituel boldplads, hvor den lokale indianske befolkning, de såkaldte tai noer eller arawaker, spillede et religiøst bold spil med en gummibold. Pladsen var hegnet af store sten med masker og såkaldte pe troglyffer indridsede i stenene, og uden for Gadelygte på St. Thomas - med blade fra Flamboyanttræet i baggrunden. Agave. fandt man tydelige tegn på men neskeofring og kannibalisme. Tilsyneladende spiste bold spil lets vindere en del af taberne i forbindelse med store fester til gudernes ære. I 1512 udstedte den spanske konge, Ferdinand I, en ordre om, at alle indianere i Vestindien skulle udryddes, fordi de var kannibaler, og på få årtier lykkedes det spanierne så godt som fuldstændigt at udrydde disse smukke øers oprindelige befolkning, således at øerne var folketomme, da franskmændene, englænderne, hollænderne og danskerne kom her ud i 1600-årenes begyndelse. Kun ca oprindelige indianere har overlevet i hele det caraibiske område, men de er i dag stærkt opblandet med andre folkeslag, ikke mindst med negerslaverne. Afslutningsvis kører vi tilbage mod Christian sted, men inden vi afslutter dagen, besøger vi endnu et spændende monument fra den danske kolonitid. Vi gør holdt ved plantagen, Little Princess. I slutningen af 1800-årene var denne øens fineste og mest berømte plantage ejet af danskeren, E. Svitzer, der blandt andet var en stor beundrer af den danske marine og dens mandskab. Derfor fik denne plantage mange fornemme besøg af danske flådeofficerer, der nød godt af Svitzer s usædvanlige gæstfrihed, og den senere admiral, Henri Konow, der besøgte plantagen i 1884, giver en meget positiv beskrivelse af Svitzer, der var en sjældent varmfølende mand, som elskede sit land, og havde en rørende kærlighed til enhver, der hørte til marinen, høj eller lav, og hans hjælpsomhed og gavmildhed var uden grænser. De kan vist tælles, de søofficerer, der ikke vendte hjem med en eller anden gave fra Svitzer i form af rom, guavarom, syltetøj o.l. Han var på sine gamle dage vel nok en stridbar mand, men kom man indenfor hans dør, var han uimodståe lig. Der var noget over disse gamle plantere på St. Croix, som jeg altid har beundret, og det var deres aldrig svigtende optimisme, og dette til trods for udsigten til oprør og tørke og deraf følgende økonomisk ruin. Selv om der var nok så meget smalhans på grund af en dårlig høst, var der dog altid en rest af Grandseigneuren over dem, som virkede tiltalende, og som værter var de enestående. Også Henrik Cavling var gæst på Little Princess en uges tid i 1894 og har givet en meget fin beskrivelse af Svitzer og plantagen, 13

14 Rejseleder: Erik Gøbel - født 1949, cand. mag. i historie og samfundsfag fra Københavns Universitet Efter kortvarige ansættelser i gymnasieskolen og Institut for økonomisk Historie har han siden 1981 været ansat som arkivar i Rigsarkivet, nu som seniorforsker. Han har publiceret talrige artikler og bøger om dansk historie, særlig om handel og søfart på vore gamle tropekolonier - især Dansk Vestindien. Han har også skrevet om disse emner i Den Store Danske Encyclopædi. Senest har han udgivet bøgerne A Guide to Sources for the History of the Danish West Indies (U.S. Virgin Islands) og "Det danske slavehandelsforbud 1792" og lavet hjemmesiden www. virgin-islands-history.org Erik Gøbel har også holdt mange foredrag i ind- og udland, f.eks. gæsteforelæsninger på University of Virgin Islands. Han har knyttet tætte kontakter til øerne under sine besøg og er bl.a. æresmedlem af Society of Virgin Islands Historians og mangeårigt medlem af bestyrelsen for Dansk Vestindisk Selskab. Desuden Danmarks repræsentant i International Commission of Maritime History. Han sidder i redaktionen af den kommende store Dansk kolonihistorie fra Gads Forlag. Erik Gøbel var også i 1997, 1998, 2000, 2004, 2006, 2007, 2008, 2013 og 2014 rejseleder for EIRBY * HISTORISKE REJSEMÅL på rejsen til Dansk Vestindien. Frederik von Scholtens gravsted ved den lutherske kirke i Frederiksted, St. Croix. Priser/Oplysninger: Pris: kr ,- stuerne og den fine beværtning. I dag er plantagen med det store slavehospital delvis en ruin, men netop her er der gang i en mægtig renovering og oprydning under ledelse af det amerikanske miljø beskyt tel sesselskab, Nature Conservancy, der har valgt denne plantage som et center for studier af naturen, miljøet og den gamle sukkerpro duktion på St. Croix. Her skal studenter eksperimentere med forskellige dyrkningsmetoder, med alternativ energi, med miljøspørgsmål af alle kategorier, og her skal de studere øens gam le kultur og historie. Et meget spændende projekt som vi skal høre mere om på stedet, der har været plantage siden Nu er dagen slut, og vi kører den korte vej tilbage til vort hotel. Om aftenen gives der mulighed for at deltage i en hyggelig afskedsmiddag. 12. dag. Lørdag 18. april Efter morgenmaden byder formiddagens program på et foredrag om de nutidige forhold på øerne. Historien skabes som bekendt i nutiden. Denne sidste dag på øerne benytter vi derfor bl.a. til at se på, hvorledes det politiske liv nu tager sig ud. Valg på øerne har ikke altid været en selvfølgelighed. I de første 50 år efter USA's overtagelse af øerne blev de styret som en koloni - først af flåden og senere af en af præsidenten udnævnt guvernør. 14 Først i 1970 fik øboerne lov til at vælge egen guvernør og i 1972 en delegeret til den amerikanske kongres. De lokale anliggender styres af et 15 mand stort senat. Nina York er dansk af fødsel, men har gennem en længere årrække været bosiddende på St. Croix. Disse år har givet hende et indgående kendskab til de aktuelle politiske forhold på øerne og til de moderne forhold generelt. Vi har truffet aftale med Nina York om at møde os for at belyse disse forhold. Ved eftermiddagens begyndelse kører vi ud til lufthavnen. Vi forlader, fyldte med oplevelser, et klima, hvor luften og vandet normalt ikke kommer under 24 C. Vi lægger de øer bag os, som igennem århundreder har betaget kunstnere som Camille Pisarro, Frederik von Scholten o.a. - og som nu uden tvivl har givet os den samme følelse af fascination. Vi flyver fra Henry E. Rohlsen-lufthavnen med AMERICAN AIRLINES til Miami, hvor fra vi fortsætter - atter med AMERICAN AIRLINES - med kursen sat mod Europa. 13. dag. Søndag 19. april Efter en forhåbentlig behagelig flyrejse ankommer vi om formiddagen til London. Herfra flyver i med BRITISH AIRWAYS den sidste strækning til København, hvortil vi ankommer midt på eftermiddagen. Prisen inkluderer: Flyrejse København-London-Miami-St. Thomas-St. Croix-Miami-London-København. Halvpension dag 1, 2, 4, 9, 10, 11, og 12, idet udflugterne dag 2, 4, 9, 10 og 11 er inkl. lunch og der dag 1 og 12 serveres mad på flyet. Kvartpension de øvrige dage (bemærk venligst at aftenarrangementerne dag 8 og 11 ikke er inkluderet). Overnatning på Windward Passage Hotel (4 stjernet) på St. Thomas og The Buccaneer Hotel (5 stjernet) på St. Croix i delt dobbeltværelse med bad/toilet (se venligst under hoteller ne nedenfor). De i programmet anførte transporter. Dragerservice på hotellerne. Samtlige udflugter inkl. entreer. Dansk, faglig rejseleder (Erik Gøbel). Dansk, teknisk rejseleder. Bidrag til Rejsegarantifonden. Dansk statsafgift. Samtlige lufthavnsafgifter. Drikkepenge til lokale chauffører. Lokale afgifter og skatter. Tillæg for enkeltværelse kr ,- Hotellerne Windward Passage Hotel - St. Thomas Godt 4-stjernet hotel beliggende i centrum af Charlotte Amalie - lige ved havnefronten og tæt ved byens shoppingområde. Hotellet har en stor centralgård med swimmingpool. Pæne værelser med franske alta-

15 ner. Tilbud om gratis bustransfer til strand. Morgenmaden består af "American Breakfast". "The Buccaneer Hotel" - St. Croix. Dette luksuriøse 5-stjernede hotel er smukt beliggende ved kysten, på en flot gammel plantagegrund, tre kilometer øst for Christiansted. Hotellet er omgivet af tre vidunderlige strande. Værelserne er eksklusivt indrettet og alle værelser for vores gruppe er med en skøn udsigt over Det Caribiske Hav. Hotellet har egne restauranter, butikker, vandsportsfaciliteter, helsestudie og skønhedssalon samt to swimmingpools. Deltagere med hang til golf kan nyde hotellets udfordrende 18-hullers golfbane, og tennisinteresserede har valget mellem 8 baner (golf og tennis mod betaling). Morgenmaden består af "American Breakfast". Aftensmåltiderne I løbet af rejsen vil rejselederen flere aftener foreslå en restaurant, hvor de, der har lyst, kan tage hen i samlet gruppe. Rejselederen vil foretage bordbestilling - men maden bestilles og betales individuelt. Ændringer Vi gør opmærksom på, at der undervejs kan blive tale om ændringer i programmet foranlediget af lokale forhold. Forlængelse af rejsen Spørg gerne om mulighederne for forlængelse af rejsen. Øvrige oplysninger For øvrige praktiske oplysninger se venligst vort Det med småt. Indgangsportal på hovedgaden i Charlotte Amalie. 15

16 PARK ALLÉ 5 DK-8000 ÅRHUS C TLF. TLF Teknisk arrangør: IIS A/S Registreret (www.iis.dk) i Rejsegarantifonden - registreret i Rejsegarantifonden (nr. 1324) 16

DANSK VESTINDIEN. Rejseleder: Seniorforsker, cand. mag. Erik Gøbel

DANSK VESTINDIEN. Rejseleder: Seniorforsker, cand. mag. Erik Gøbel DANSK VESTINDIEN Rejseleder: Seniorforsker, cand. mag. Erik Gøbel Medrivende danmarkshistorie i Det caraibiske Hav. Spændende rejse til de gamle dansk-vestindiske øer St. Croix, St. John og St. Thomas

Læs mere

DANSK VESTINDIEN. Medrivende danmarkshistorie i Det caraibiske

DANSK VESTINDIEN. Medrivende danmarkshistorie i Det caraibiske DANSK VESTINDIEN Rejseleder: Seniorforsker, cand. mag. Erik Gøbel Medrivende danmarkshistorie i Det caraibiske Hav. Eksklusiv rejse til de gamle danskvestindiske øer St. Croix, St. Jan og St. Thomas. Besøg

Læs mere

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf På opdagelse i Dansk Vestindien 10 dage fra kr. 11.948,- pr. person Inkl. fly, hotel m.m. Der er mange øer man kan vælge at besøge i det Caribiske hav, så hvorfor skal det så lige være Dansk Vestindien?

Læs mere

BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65

BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65 På opdagelse i Dansk Vestindien 10 dage fra kr. 16.498,- pr. person Inkl. fly, hotel m.m. Der er mange øer man kan vælge at besøge i det Caribiske hav, så hvorfor skal det så lige være Dansk Vestindien?

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

IN SEARCH OF IDENTITY

IN SEARCH OF IDENTITY IN SEARCH OF IDENTITY Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering En jubilæumsgave til de tidligere Dansk Vestindiske Øer In Search of Identity 2017 er 100-året for

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

et stykke danmarkshistorie

et stykke danmarkshistorie Rejsenr.: 229-2015 et stykke danmarkshistorie 6.11 21.11 2015 At rejse til De Vestindiske Øer er at rejse i dansk kolonihistorie og kultur. Du bliver klogere på dig selv og dit land. Samtidig er det klimamæssigt

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

BYFO S STUDIEREJSE TIL Dansk Vestindien 24. februar 6. marts 2015

BYFO S STUDIEREJSE TIL Dansk Vestindien 24. februar 6. marts 2015 BYFO S STUDIEREJSE TIL Dansk Vestindien 24. februar 6. marts 2015 På Dansk Vestindien findes stadig levn fra den danske kolonitid, som varede ca. 250 år. Øerne blev solgt til USA i 1917 for et symbolsk

Læs mere

et stykke danmarkshistorie

et stykke danmarkshistorie Rejsenr.: 228-2015 et stykke danmarkshistorie OBS: Ny dato! 20.1 4.2 2015 At rejse til De Vestindiske Øer er at rejse i dansk kolonihistorie og kultur. Du bliver klogere på dig selv og dit land. Samtidig

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Fortsat fra forsiden:

Fortsat fra forsiden: Fortsat fra forsiden: (Læs også allersidste nyt på www.bluedaneatlantic.blogspot.dk) Historisk set, har øen været beboet, ligesom de andre øer her i Caribien af Caribindianerne, og de kaldte øen Madinia

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Oplev et krydstogt i det dejlige Caribien med det nye skib Regal Princess.

Oplev et krydstogt i det dejlige Caribien med det nye skib Regal Princess. Oplev et krydstogt i det dejlige Caribien med det nye skib Regal Princess. 10 dages rejse til Caribien, med hotelophold og morgenmad! 7. november til 16. november 2015. Med Stiften fordele og Strobel Travel

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Hvad gjorde europæerne for at forebygge, slaverne ikke skulle hoppe over bord? 1. De hængte finkenet op. 2. De gav dem redningsveste

Hvad gjorde europæerne for at forebygge, slaverne ikke skulle hoppe over bord? 1. De hængte finkenet op. 2. De gav dem redningsveste Hvilke af disse fire handelsvarer hentede man ikke på Guldkysten? 1. Silke 2. Elfenben 3. Guld 4. Slaver Hvad gjorde europæerne for at forebygge, slaverne ikke skulle hoppe over bord? 1. De hængte finkenet

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI 2010 2. SETRIN VESTER AABY KIRKE KL. 10.15 Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 Lad dit ord med glæden springe I vor høje gæstehal. Lad

Læs mere

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016 3.-4. klasse: Christian 4. og kongerigets første koloni, Trankebar (40 spørgsmål) Barndom 1) Hvornår levede Christian 4.? Han lever endnu For 400 år siden* For 1500 år siden 2) Hvorfor havde Frederik 2.,

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Bruger Side 1 20-09-2015 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Når døden rammer livet. I september måned fejrer vi høsten, at den er kommet i hus, og i år var det sen høst

Læs mere

10. søndag efter trinitatis 31. juli 2016

10. søndag efter trinitatis 31. juli 2016 9.00 Bjolderup Kirke 753, 592; 633, 65 10.30 Burkal Kirke 376, 347, 693; 592, 65 Tema: Ligegyldighed Evangelium: Matt. 11,16-24 "Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke; vi sang klagesange, og

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

Trekantshandlen. Trekantsruten. Fakta. Plantageøkonomi. Danske nationale interesser. Vidste du, at... Den florissante periode

Trekantshandlen. Trekantsruten. Fakta. Plantageøkonomi. Danske nationale interesser. Vidste du, at... Den florissante periode Historiefaget.dk: Trekantshandlen Trekantshandlen Trekantshandlen var en handelsrute, hvor våben og forarbejdede varer fra Europa blev bragt til Afrika, slaver fra Afrika til Amerika og endelig sukker,

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming.

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming. KINA REJSE 2013 Tag med på en spændende og uforglemmelig rejse til YUNNAN PROVINSEN i det sydvestlige Kina fra den 20. juli til den 3. august 2013 Ved tilmelding senest den, 1. januar 2013 gives der kr.

Læs mere

Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel

Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel Arbejdsopgaver til Den danske trekantshandel Trekantshandlen var en handelsrute mellem Europa, Afrika og Amerika. Danmark tog del i handlen ved hjælp af sine kolonibesiddelser på den afrikanske vestkyst

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små!

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små! PRÆDIKEN SØNDAG DEN 14. FEBRUAR 2016 1.SIF VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: 1. Mos. 4,1-12; Jak. 1,9-16; Luk. 22,24-32 Salmer: 749,624,639,292,206 Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

Velkommen til Ballumhus!

Velkommen til Ballumhus! Hotel Ballumhus Velkommen til Ballumhus! Introduktion Hotel Ballumhus ligger klods op ad Nationalpark Vadehavet, og I bor således lige i nærjeden af fantastiske naturoplevelser - det er bare med at udforske

Læs mere

Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450

Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450 Friendship Exchange Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450 Søndag Søndag den 10. februar ved middagstid begyndte vores

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. 07-08-2016 side 1 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Lukas 7,36-50 Jeg tror at vi mennesker ofte bliver angrebet af comparatitis. Jeg kunne ikke finde et godt dansk ord til denne lidelse,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Mauritius

Inspiration Rejsemål: Mauritius Inspiration Rejsemål: Mauritius Mauritius er en østat, der ligger i den vestlige del af det Indiske Ocean ca. 900 km øst for Madagaskar. Øen har et areal på ca. 1900 km². Store dele af øen er dækket af

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Dagsprogram. Søndag 20.9. (ca. 4½ t. inkl. pauser)

Dagsprogram. Søndag 20.9. (ca. 4½ t. inkl. pauser) Dagsprogram Lørdag 19.9. Afgang København kl. 14.30. Efter mellemlanding i Istanbul ankommer vi til Dalaman kl. 21.25 (måltider er ikke inkluderet på flyene). Transfer fra lufthavnen i Dalaman til pensionen

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 72 Åbningshistorie Jeg havde stadig fuglefrø i håret, og forruden var beklædt med barberskum, læbestift og farvede bånd. Men da jeg trykkede på den knap, der låste dørene

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10.

Bruger Side Prædiken til 7.s.e.trinitatis Prædiken til 7. søndag efter trinitatis Tekst. Luk. 19,1-10. Bruger Side 1 30-07-2017 Prædiken til 7. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Luk. 19,1-10. Små historier kan rejse store spørgsmål. Det er sommetider sådan at i en lille hverdagshandling sker der store

Læs mere

ST. CROIX, JOMFRUOERNE

ST. CROIX, JOMFRUOERNE ST. CROIX, JOMFRUOERNE "Ét af verdens halvtreds bedste tropiske feriesteder"...ifølge Condé Nast Traveler Yderligere oplysninger fås ved at kontakte et rejsebureau eller The Buccaneer Fra det første spæde

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Prædiken til allehelgen 2. nov. Kl

Prædiken til allehelgen 2. nov. Kl Prædiken til allehelgen 2. nov. Kl. 10.00 754 - Se nu stiger solen 36 Befal du dine vej 732 Dybt hælder året i sin gang 549 Vi takker dig for livet på min død er mig til gode 439 O, du Guds lam Nadververs

Læs mere

firsttimers travel guide NEW YORK

firsttimers travel guide NEW YORK firsttimers travel guide NEW YORK PARKER & MUSEER Central Park High Line 2 Den 3,5 km store park midt på Manhattan er en fredfyldt oase i storbyen - og et must at besøge, når man er i New York. I parken

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt. 07-11-2016 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2016. Tekst. Matt. 5,13-16 Vi er fælles om livet og om det at være mennesker. Vi er fælles om at smage livet med alle dets nuancer af surt og sødt, af

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!!

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! INDLEDNING KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING Ud på det store hav sejler piratkaptajn Jack sammen med alle hans pirat venner. De bor på en øde ø med store palmer,

Læs mere

oplev SOrgenfri VED mølleåen

oplev SOrgenfri VED mølleåen oplev SOrgenfri slotshave LANDSKABSHAVEN VED mølleåen Skovbrynet FUGLEVAD STATION N MØLLEÅEN Kongevejen SORGENFRI SLOT Lyngby Hovedgade LYNGBY SØ sorgenfri SLOT Den gamle køkkenhave MØLLEÅEN DRONNINGEKILDEN

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

21. søndag efter trinitatis II

21. søndag efter trinitatis II 21. søndag efter trinitatis II»Fædrene spiser sure druer, og sønnerne får stumpe tænder.«sådan hørte vi før ordsproget fra Ezekiels bog. Et ordsprog der heldigvis, vil ligge fjernt fra de fleste menneskers

Læs mere

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder Zleep Hotel Kolding Introduktion Tag på ferie på Zleep Hotel Kolding og bo centralt i Danmark. Hotellet er lyst og hyggeligt indrettet, og ligger centralt i Kolding. Oplev designbyen Kolding eller tag

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

HARK OLUF. Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden.

HARK OLUF. Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden. HARK OLUF Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden. 1 Danmark for 300 år siden Det Danmark, som fandtes for 300 år siden, er meget forskelligt fra det land, vi kender

Læs mere

Skærtorsdag d. 2. april kl. 17.00 i Engesvang

Skærtorsdag d. 2. april kl. 17.00 i Engesvang 1 Skærtorsdag d. 2. april kl. 17.00 i Engesvang 466 - Vor Herres Jesu mindefest 473 - Dit minde skal, O Jesus, stå 457 - Du som gik foran os 470 - Lad os bryde brødet sammen ved hans bord 412 v. 5-6 af

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/ Der findes øjeblikke i livet, hvor det er som om himlen rører jorden. Øjeblikke af svimlende lykke; øjeblikke, hvor alting står klart for en, og man forstår, hvad det hele handler om, øjeblikke, der gør

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Sådan finder du kilder om slaveri

Sådan finder du kilder om slaveri Sådan finder du kilder om slaveri Indtil slaveriets ophævelse i Dansk Vestindien i 1848 var slaver og slaveri en fundamental del af livet på øerne. Derfor findes der oplysninger om slaver og slaveri i

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne.

Vikar-Guide. 2. Efter fælles gennemgang: Lad nu eleverne læse teksten og lave opgaverne. Ret opgaverne med eleverne. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 7. klasse Vikingetiden 1. Fælles gennemgang: Start med at spørge eleverne hvad de ved om vikingetiden. De har helt sikkert hørt en del om den før. Du kan evt.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414.

Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9. Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Tekster: 2 Mos 34,27-35, 2 Pet 1,16-18, Matt 17,1-9 Salmer: Rødding 9.00: 736, 324, 161, 414 Lihme 10.30: 736, 22, 324, 161, 438, 477, 414. Jesus havde fortalt sine disciple, at de var på vej til Jerusalem,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere