min. 550 min 590. MADE IN FRANCE 230V ~ 50 Hz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 2.1 1.1 1.2 2.2 2.3 1.1.1 1.2.3 1.2.1 1.2.2 2.1.1 2.2.1 2.2.4 2.2.2 2.2.3 2.3.2 2.3.1. 555 min. 550 min 590. MADE IN FRANCE 230V ~ 50 Hz"

Transkript

1

2 0 I

3 V/50HZ W max 3570 W Made in EU AR46 II 1 Mod. 5H- 196 N Typ. 1HV111C2 Cod Serie: BRANDT APPLIANCES SAS 7 rue Henri Becquerel RUEIL MALMAISON = = 550 min min 595 MADE IN FRANCE 230V ~ 50 Hz

4 III

5 IV

6 Brugervejledning Tag dokumentationen og tilbehøret ud af ovnen. VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER, SOM SKAL LÆSES NØJE OG GEMMES TIL FREMTIDIG BRUG. Teksterne ledsages af tegninger for at lette dokumenternes forståelse. dansk Identifikation Identificér ovnmodellen... ) ved at sammenligne dit apparats betjeningspanel med det på illustrationerne. udskiftes af fabrikanten eller dennes kundeservice eller af en lignende kvalificerede person for at undgå enhver fare. Vi er ikke ansvarlige for ulykker, som omfatter en manglende, defekt eller ukorrekt jordforbindelse eller i forbindelse med uoverensstemmende tilslutning Installation Udpakning. Ved modtagelse af apparatet skal du straks pakke det ud og kontrollere dets generelle udseende. Eventuelle forbehold skal noteres på følgesedlen. Fjern alle beskyttelseselementer. Kontrollér og overhold alle apparatets karakteristika, som er angivet på skiltet (1.1.1) Indbygning. Brug et møbel med egnede dimensioner (1.2.1). Hvis møblet er åbent, skal dets åbning være maks. 70 mm (1.2.2). Centrér ovnen i møblet, således at der er en afstand på mindst 10 mm til det tilstødende møbel (1.2.3). Indbygningsmøblets materiale skal være modstandsdygtigt over for varme (eller være beklædt med et sådant materiale). For at opnå større stabilitet skal ovnen fastgøres i møblet med de to skruer i de relevante huller i begge sider. Elektrisk forbindelse. Ovnen skal tilsluttes et standardiseret forsyningskabel med 3 strømførende ledninger på 1,5 mm² (1 fase + 1 N + jord), som forbindes til et ledningsnet V ved hjælp af en stikkontakt i henhold til standard CEI eller en anordning med flerepolet afbrydelse i overensstemmelse med installationsreglerne. Beskyttelsesledningen (grøn-gul) forbindes til jordklemmen på apparatet og skal tilsluttes jord. Efter installation skal stikkontakten være tilgængelig. Det skal være muligt at koble apparatet fra strømforsyningsnettet, enten ved hjælp af en stikforbindelse eller ved at indbygge en afbryder i de permanente rørledninger i overensstemmelse med installationsreglerne. Installationens sikring skal være på 16 A. Hvis forsyningskablet beskadiges, skal det Brug Før apparatet tages i brug første gang. Opvarm den tomme ovn (uden fødevarer, ved trin og ved 250 C) i 30 minutter. Sørg for, at lokalet bliver luftet godt ud. Der kan kommer en lugt fra ovnen eller måske noget røg. Alt dette er normalt. Når ovnen er helt kølet ned igen, skal du tørre den af med en fugtig klud. Sæt tilbehøret på plads. Denne ovn har 5 positioner til tilbehøret (trin 1-5): (2.1.1). Tilbehør. Ovnen leveres i henhold til model med en standardplade (2.2.1) og en sikkerhedsrist (2.2.2). Sørg for at risten, som er udstyret med sideanslag mod vipning (2.2.3), anbringes korrekt. Ovnen kan være udstyret med stegespidvender (2.2.4). For at bruge den skal standardpladen anbringes på trin 1 til opsamling af stegesaft (eller på ovnbunden, hvis stegen er for stor). Anbring en af gaflerne på drejespiddet. Sæt stegen på drejespiddet, og sæt den anden gaffel på. Centrér stegen, og sæt stegespidvenderen fast ved hjælp af de to gafler. Sæt stegespidvenderen på plads, og skub den lidt, så stegespiddet går i ind hullet i bunden af ovnen. Træk i håndtaget, og drej den, så du kan lukke ovlågen. Efter endt stegning sættes grebet fast i stegespidvenderen igen, så man kan trække kødstykket ud uden at brænde fingrene. 1

7 dansk 2.3 Tidsregulering. Ved tilslutning til strømforsyning blinker displayet ved 12:00 (2.3.1) Indstil klokkeslættet ved at trykke på tasterne + eller - (hvis du holder knappen nede, ruller tallene forbi) og derefer på tasten for at bekræfte (2.3.2). 2.4 Nulstilling af klokkeslæt. Funktionsvælgeren skal være i positionen 0. Tryk på tasten i nogle få sekunder, indtil displayet (2.4.1) blinker, og slip tasten igen. Nogle biplyde angiver, at indstilling nu kan udføres. Justér urets indstilling ved hjælp af tasterne + og -, og tryk derefter på tasten for at bekræfte (2.4.2). BEMÆRK! Hvis ikke du trykker på tasten, sker registreringen automatisk i løbet af nogle få sekunder. 2.5 Omgående bagning eller stegning. Klokkeslættet skal vises i displayet uden at blinke. Vælg bage- eller stegefunktion i henhold til model (2.5.1). Se tabellen Bage- og stegetilstande. Ovnen foreslår den optimale temperatur til den valgte tilberedning. Du kan dog justere temperaturen ved at sætte temperaturvælgeren manuelt mod + eller - (2.5.2). Sæt retten i ovnen i henhold til anvisningerne i Bage- og stegeoversigt. Efter denne handling opvarmes ovnen, og temperaturindikatoren begynder at blinke. Der udsendes en række biplyde, når den valgte temperatur er nået. Temperaturdisplayet holder op med at blinke. Programmeret bagning eller stegning. 2.6 Dette apparat er beregnet til madlavning med lukket ovnlåge. Omgående start og programmeret varighed. Vælg fremgangsmåden for bagning eller stegning, og indstil temperaturen. Tryk på tasten, indtil indikatoren for bage- eller stegetid begynder at blinke (2.6.1). Displayet blinker ved 0:00 for at angive, at du nu kan regulere tiden. Tryk på tasten + eller - for at indstille den ønskede bage- eller stegetid (2.6.2). Efter nogle få sekunder sker tidsregistreringen af bage- eller stegetiden automatisk. Displayet holder op med at blinke. Nedtællingen starter straks efter, at indstillingen er foretaget. Når disse handlinger er udført, tænder ovnen. Der udsendes en række biplyde, når den valgte temperatur er nået. Efter endt bagning eller stegning (programmerede tid), og indikatoren for bage- og stegetid angiver 0:00 og begynder at blinke (2.6.3), der udsendes en række biplyde i et par minutter. Tryk på en vilkårlig tast for at stoppe disse biplyde. Displayet går tilbage til det aktuelle klokkeslæt, og funktionsvælgeren går tilbage til Forskudt start og valgt sluttid. Fortsæt som for programmeret bage- eller stegetid. Når du har indstillet bage- eller stegetiden, skal du trykke på tasten indtil indikatoren for sluttid begynder at blinke (2.7.1). Displayet blinker for at angive, at du nu kan foretage en regulering. Tryk på tasten + eller - for at indstille den ønskede sluttid (2.7.2). Registrering af sluttiden sker automatisk efter nogle få sekunder. Du kan også godkende ved at trykke to gange på tasten ). Displayet holder op med at blinke. Efter disse handlinger forskydes start af opvarmningen, så tilberedningen er færdig på det programmerede tidspunkt. Efter endt bagning eller stegning (programmerede tid): Ovnen stopper, indikatoren for bage- eller stegetid angiver 0:00 og begynder at blinke (2.7.3), der lyder en række biplyde, som varer i nogle minutter. Tryk på en vilkårlig tast for at stoppe disse biplyde. Displayet går tilbage til det aktuelle klokkeslæt, og funktionsvælgeren går tilbage til Minutur. Ovnens programvælger kan benyttes som selvstændigt minutur, uden at du bruger ovnen. I dette tilfælde har minuturets display fortrinsret over for klokkeslætsdisplayet. Tryk på tasten, indtil symbolet for minutur blinker. 0.00, og det lille timeglas blinker (2.8.1). Reguler den valgte tid ved at trykke på tasten + eller -, og tryk derefter på tasten for at godkende, eller vent i nogle få sekunder (2.8.2). Displayet holder op med at blinke i løbet af nogle få sekunder, og minuturet starter og tæller sekunderne nedad. Når tiden er udløbet, udsender minuturet en række biplyde for at gøre opmærksom på, at forløbet er afsluttet. Du kan trykke på en vilkårlig tast for at stoppe disse biplyde. Du kan nårsomhelst ændre eller annullere minuturets programmering. 2.9 Displayets kontrast. Du kan ændre lysstyrken af displayet som følger: Indstil og bekræft klokkeslættet på programvælgeren ved 0.10 (2.9.1). 2

8 dansk Vedligeholdelse af tilbehøret. Kan vaskes i opvaskemaskine eller i hånden med lidt opvaskemiddel. Læg det i blød, hvis det er meget snavset. Rengøring af ovnen indvendigt: Ikke-pyrolyseovne: modeller Tryk samtidigt på tasterne + og - i ca. 10 sekunder, indtil displayet CO viser indstillingstilstanden (2.9.2). Tryk på tasten + eller -, indtil du har den ønskede lysstyrke. Efter indstilling af lysstyrken skal du vente i nogle få sekunder, før du igen sætter programvælgeren på det aktuelle klokkeslæt. Vedligeholdelse og rengøring Ovnen skal altid slukkes før rengøring. Før afmontering skal man vente, indtil apparatet er nedkølet, og man skal sørge for, at det er frakoblet strømforsyningen. Modeller med glatte vægge. Rengør ovnen, mens den stadig er varm med en klud, der er vædet med sæbevand. Modeller med ru vægge. - Den selvrensende ovn består af en indfatning, som er udstyret med flytbare vægge beklædt med en særlig mikroporøs emalje (katalytisk emalje), der har selvrensende egenskaber. Alt snavs lægger sig hovedsageligt i de mikroporøse huller i emaljen. De er oxyderet på to flader og udjævnes efterhånden. Den selvrensende emalje er beregnet til fedtstoffer, men ved stegning af stege er væggenes temperatur ikke altid tilstrækkelig for at fjerne større fedtsprøjt. I det tilfælde skal du efter stegning lade ovnen være tændt i yderligere minutter på den maksimale temperatur for den valgte tilstand. Hvis der er rester, forsvinder de ved den næste stegning. Der må ikke kradses på underlaget eller emaljen med en metalbørste, spidse redskaber eller skæreredskaber. Indsatser med kroge i midten. For at tage dem ud skal du løfte den forreste del af indsatsen opad og trække krogen ud af sit leje (3.4.1). Træk derefter hele indsatsen udad, og løft den bageste del, så krogen komme ud af sit leje (3.4.2). Træk begge sideindsatser ud. 3.5 Pyrolyseovne: modeller 3.7 Ru sidevægge. Det anbefales at udskifte de to katalytiske sidevægge, hvis den automatiske selvrensning ikke længere er effektiv. Afmontér på forhånd sideindsatserne (se kapitlet ovenfor). Tag de to gamle sidevægge ud, og sæt de nye katalytiske vægge ind (3.5.1). 3.6 Ovnens bagvæg. Inden bagvæggen tages ud, skal strømmen afbrydes. Løsn skruen, som er anbragt øverst på bagvæggen. Hæld væggen fremad, og træk den ud (3.6.1). Efter rengøring skal bagvæggen sættes på plads igen i henhold til anvisningerne. Rengøring ved hjælp af pyrolyse Inden rensning af ovnen ved hjælp af pyrolyse skal alt køkkentøj tages ud af ovnen, og ovnen skal rengøres for sprøjt. Hvis ovnen er udstyret med emaljerede indsatser, er det ikke nødvendigt at trække dem ud. Ved rengøring af overflader kan disse blive varmere end ved normal brug. Hold derfor børn på afstand af ovnen. Pyrolyse er en varmecyklus, der igangsættes i ovnen ved meget høj temperatur, som fjerner snavs fra sprøjt eller spild. Udsendt røg og lugte elimineres ved passage gennem en katalysator. Pyrolyse er ikke nødvendig efter hver anvendelse af ovnen, men kun når ovnen er meget snavset. Som sikkerhedsforanstaltning udføres rengøringen kun efter en automatisk spærring af lågen. Når ovntemperaturen overstiger bageeller stegetemperaturen, kan lågen ikke åbnes. Pyrolyse: I henhold til modellen foreslås der to rensningscyklusser. : 1 time 30 minutter eller : 2 timer. Programvælgeren skal vise klokkeslættet uden at blinke. For at aktivere pyrolyse skal du dreje funktionsvælgeren eller (3.7.1). Ovnen kan ikke bruges i 2 timer (eller 2½ timer), som ikke kan ændres (tid til nedkøling af ovnen inklusive). Lågen låser under pyrolysen, og en lås vises i displayet (3.7.2). Rensningen slutter automatisk. Displayet angiver 0:00, og lågen låses op. Drej funktionsvælgeren tilbage til 0. Forskudt pyrolyse: Følg instruktionerne i afsnittet Omgående pyrolyse, og tryk på tasten, og indikatoren for endt bagning eller stegning blinker for at angive, at indstillingen nu er mulig. 3

9 dansk Tryk på tasten + eller - for at indstille den ønskede sluttid. Efter disse handlinger forskydes starten på pyrolysen, så den slutter på det programmerede tidspunkt. Når pyrolysen er udført, skal funktionsvælgeren igen sættes på 0. Rengøring af lågen (i henhold til model). Der må aldrig anvendes slibemidler, slibesvampe eller metalsvampe til rengøring af ovnlåger af glas, da dette kan ridse overfladen og måske føre til, at ruden sprænger. Lad apparatet køle af, inden du begynder at afmontere ruden. Afmontering. Luk ovnlågen helt op, og fastgør den ved hjælp af de to røde stoppestifter, der medfølger (3.8.1). Tag den første rude ud som følger: Isæt de to andre røde stoppestifter i de relevante placeringer A. Løft op og ned, indtil ruden kommer ud (3.8.2, 3.8.3). Rengør ruden ved hjælp af en blød svamp med lidt opvaskemiddel (3.8.4). Ruden må ikke lægges i vand. Brug aldrig skurecreme eller skuresvampe. Skyl med rent vand, og tør efter med et rent viskestykke. Tag evt. hele enheden ud af ovnlågen (3.8.5). Denne enhed består af en eller to ruden i henhold til modellen og har fire stoppestifter af sort gummi i hvert hjørne (3.8.6). Genmontering. Efter rengøring (3.8.7) skal de fire gummihjørner sættes på plads (3.8.8), idet man skal tage højde for, at ruden er angivet med L og R på hængselssiden (3.8.9). Sæt det sidste glad på plads med angivelsen PYROLYSE anbragt ud mod dig (3.8.10). Tag de røde stoppestifter af (3.8.11). Apparatet er klar til brug igen. Rengøring af den udvendige overflade. Til rengøring af den elektroniske programvælgers rude skal der anvendes en blød klud med lidt ruderens. Brug aldrig skurecreme eller skuresvampe Du kan selv løse små problemer eller fejl: Udskiftning af ovnlampe. Pas på! Sørg for, at apparatet er slukket og ledningen taget ud før udskiftning af ovnlampe for at undgå elektrisk stød. Vent, indtil apparatet er nedkølet. Pærens egenskaber : 15 W, V~, 300 C, sokkel E14. Brug en gummihandske til at skrue lampeglasset af og tage pæren ud for at lette afmonteringen (3.10.1). Fejl og løsninger Ovnen varmer ikke. Kontrollér, at ovnen er korrekt tilsluttet, eller at sikringen dur. Øg den valgte temperatur. Ovnens pære fungerer ikke længere. Udskift pæren eller sikringen. Kontrollér, at ovnen er korrekt tilsluttet. Ovnen udsender et bip. Det angiver, at den valgte temperatur er nået, eller at den programmerede tilberedning er afsluttet. Køleventilatoren fortsætter med at køre, efter at ovnen er slukket. Det er normalt, at ventilationen kan køre op til en time efter tilberedningen for at sænke ovnens indvendige og udvendige temperatur (man kan også åbne lågen for at fremskynde nedkølingen). Hvis der går mere end en time, skal du kontakte kundeservice. Man kan ikke rense ovnen ved brug af pyrolyse*. Kontrollér, at lågen er lukket korrekt. Hvis det drejer sig om en fejl ved låsning af lågen eller temperaturføleren, skal du kontakte kundeservice. Låsene blinker i displayet*. Ved fejl ved låsning af lågen skal du kontakte kundeservice. * Kun til modeller med pyrolysefunktion. 4

10 dansk 5 Sikkerhed Ovnens installationen skal udføres af en uddannet elektriker eller tekniker. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale kapacitet er nedsat, eller personer uden erfaring med eller kendskab til brugen af apparatet, medmindre de får hjælp fra en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed eller overvågning, eller som har fået forudgående instruktion i brug af apparatet. Børn må aldrig bruge ovnen uden opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. PAS PÅ! Apparatets tilgængelige dele kan blive meget varme under brug. Pas på ikke at røre varmeelementerne inden i ovnen. Det anbefales at holde børn på afstand af ovnen. Der må ikke anvendes damprenseapparat (i henhold til krav om elektrisk sikkerhed). Ovnen indeholder ikke asbestholdige bestanddele. Reparationer af apparatet må kun udføres af fagfolk. Reparationer, som ikke udføres i henhold til reglerne, kan være til fare for brugeren. Dette apparat er i overensstemmelse med følgende europæiske direktiver: - Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF om CEmærkning. - Direktiv 89/336/EØF om elektromagnetisk kompatibilitet, som ændret ved direktiv 93/68/EØF vedrørende CE-mærkning. - EF-forordning 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer. Dette angives med den illustrerede tegning for at vise, at brugte apparater ikke må blandes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Genvinding af apparaterne, som producenten organiserer, sker under de mest optimale betingelser i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Kontakt Rådhuset/kommunen eller forhandleren for at få at vide, hvor brugte apparater skal afleveres. Vi takker for dit samarbejde med hensyn til at beskytte miljøet. Standby-tilstand. Efter 30 sekunder uden nogen handling fra brugerens side dæmpes lyset i displayet for at spare på energien. I henhold til ovnmodellen vil en animation skiftevis erstatte tidsvisningen ved forskudt start, som angiver, at ovnen er i vågetilstand eller på standby. Et valg på funktionsvælgeren eller et tryk på en tast er tilstrækkeligt til, at lyset i displayet lyser normalt igen. 6 Miljø Ovnen er udviklet med miljøskånsomhed for øje. Af de mange materialer dette apparat er fremstillet med kan emballagen genanvendes. Du kan sørge for dette og dermed være med til at beskytte miljøet ved at bortskaffe den på genbrugspladsen. 5

11 Bage- og stegetilstande (afhaengig af model) dansk CIRKULERENDE VARME (foreslåede temperatur 180 C min. 35 C maks. 235 C) Stegning udføres ved hjælp af det nedre varmeelement i ovnen og ved hjælp af den luftdrevne propel. Hurtig temperaturstigning: Nogle retter kan sættes i en kold ovn. Anbefales til at holde hvidt kød, fisk og grøntsager saftigt Til stegning i indtil tre niveauer. NORMAL VARMLUFTSGRILL (foreslåede temperatur 200 C min. 35 C maks. 275 C) Stegning udføres ved hjælp af de nedre og øvre elementer og ved hjælp af den luftdrevne propel. Hurtig temperaturstigning: Nogle retter kan sættes i en kold ovn. Anbefales til kød, fisk, grøntsager, som er anbragt i et lerfad. VARMLUFTSGRILL (mellem eller kraftig) (+ STEGESPIDVENDER) (foreslåede temperatur 200 C min. 180 C maks. 230 C) Stegning udføres skiftevis ved hjælp af de øvre element og ved hjælp af den luftdrevne propel. Foropvarmning af ovnen er ikke nødvendig. Fjerkræ, stege og flæskesvær steges og brunes på alle sider. Stegespidvenderen (i henhold til model) fortsætter med at køre efter tilberedningen, indtil lågen åbnes Sæt bradepanden på det nederste trin. Anbefales til alt fjerkræ eller stege på spid samt til rosastegning og gennemstegning af køller og oksestege. For at bevare saften fra fiskestykker. VARMLUFTSBUND (foreslåede temperatur 205 C min. 35 C maks. 275 C) Bagning og stegning udføres ved hjælp af den nedre element og en hurtig opfølgning med grill og ved hjælp af den luftdrevne propel. Stegning nedefra med lidt varme ovenfra. Anbring grillen i den nederste rille. Anbefales til fugtige retter (madtærter og frugttærter osv...). Dejen bliver bagt nedefra. Anbefales til retter, som skal hæve (sandkager, briocher, rosinkager osv.) og til souffleer uden skorpe. BUND (foreslåede temperatur 165 C min. 35 C maks. 275 C) Tilberedningen udføres ved hjælp af det nedre varmeelement. Sæt grillen ind på nederste trin. Anbefales til fugtige retter (madtærter og frugttærter osv...). Dejen bliver bagt nedefra. Anbefales til retter, som skal hæve (sandkager, briocher, rosinkager osv.) og til souffleer uden skorpe. TRADITIONEL (foreslåede temperatur 225 C min. 35 C maks. 275 C) model (foreslåede temperatur 240 C min. 35 C maks. 275 C) andre modeller NORMAL ØKO (foreslåede temperatur 200 C min. 35 C maks. 275 C) Bagning eller stegning udføres ved hjælp af de nedre og øvre varmeelementer uden luftopvarmning. Forvarmning er nødvendig før retten sættes i ovnen. Anbefales til langsom og forsigtig kogning og stegning: Marvholdigt vildt osv. For at stege rrde stege. For at simre retter i kokotter med låg og retter, som er tilberedt på kogeplade (coq au vin, ragout). 6

12 Bage- og stegetilstande (afhaengig af model) dansk KRAFTIG GRILL (foreslåede temperatur 275 C min. 180 C maks. 275 C) MELLEMGRILL + STEGESPIDVENDER (foreslåede temperatur 225 C min. 180 C maks. 275 C) Bagning og stegning udfrres ved hjclp af det rvre element uden luftopvarmning Forvarm ovnen i 5 minutter. Sæt bradepanden på det nederste trin til opsamling af stegefedt. Anbefales til stegning af koteletter, ristning af pølser og brødskiver samt til grillning af kæmperejer anbragt på grillen. HOLDE RETTEN VARM/HÆVNING AF BRØDDEJ (foreslåede temperatur 80 C min. 35 C maks. 100 C) Dosering af det øvre element forbundet med luftopvarmning. Anbefales til hævning af brøddej, wienerbrødsdej, kouglof, form stillet på ovnbunden og må ikke sættes på mere end 40 C (tallerkenopvarmning, optøning). PIZZA (foreslåede temperatur 210 C min. 35 C maks. 275 C) Stegning udføres ved hjælp af de nedre og øvre elementer og ved hjælp af den luftdrevne propel. Forvarm ovnen, og sæt pizzaen ind på 3. trin. BRØD (foreslåede temperatur 200 C min. 35 C maks. 275 C) Stegning udføres ved hjælp af de nedre og øvre elementer og ved hjælp af den luftdrevne propel. Forvarm ovnen, sæt et skål med vand på ovnbunden, og sæt brødet i ovnen på 1. eller 2. trin alt efter størrelsen. * Anvendt(e) sekvens(er) til skriftlig meddelelse om energimærkning i overensstemmelse med den europæiske standard EN og i henhold til EF-direktiv 2002/40/EF. Alt efter de forskellige ovnmodeller 7

Ovn Stekeovn Oven Ugn

Ovn Stekeovn Oven Ugn Type DA NO SV FI IO 60-00TP X Ovn Stekeovn Oven Ugn INDHOLDSFORTEGNELSE DA 1 / RÅD TIL BRUG AF OVNEN Sikkerhedsanvisninger 04 Miljø 05 Børnesikring 05 2 / INSTALLATION AF APPARATET Valg af placering 06

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING. Kogeplade Kokplatta Platetopp

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING. Kogeplade Kokplatta Platetopp SV NO INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONSGUIDE OCH BRUKSANVISNING INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING Kogeplade Kokplatta Platetopp 02 Kære kunde, Tak, fordi du har købt en kogeplade fra BRANDT.

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Kære Tvins-kunde Du har lige købt et højkvalitetsprodukt - Cerafit Fusion fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramisk materiale er kombineret i en avanceret fabrikationsproces,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 68 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 68 1.2 Producentens ansvar 69 1.3 Apparatets formål 69 1.4 Bortskaffelse 69 1.5 Identifikationsskilt 70 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill AGL35 Nederlands Deutsch Français English Italiano Español Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill Mode d'emploi four avec grill Instruction

Læs mere

VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug

VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug GB DK SE CONVECTION OVEN Instruction booklet for Installation - Use - Maintenance VARMLUFTSOVN Brugsanvisning for: Installation - vedligehold - brug VARMLUFTSUGN Instruktioner för: Inkoppling - Underhåll

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

DEN ORIGINALE. Mine yndlingsopskrifter. RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse

DEN ORIGINALE. Mine yndlingsopskrifter. RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse DEN ORIGINALE Mine yndlingsopskrifter RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse RÖMERTOPF Mine yndlingsopskrifter RÖMERTOPF naturlig madlavning, sund nydelse 1. Oplag Copyright 2009 by RÖMERTOPF Keramik

Læs mere

Multi-funktionsovn. Model: KO608X

Multi-funktionsovn. Model: KO608X Multi-funktionsovn Model: KO608X Instruktioner til installation og anvendelse Vi anbefaler, at du læser instruktionerne i denne brugervejledning grundigt, inden du tager ovnen i brug. Dette er for at sikre

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING INDUKTIONS KOGEPLADE B 24 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtig information 3 Sikkerhedsregler 3 Tekniske Specifikationer 4 Gryder 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1 Generelt om denne vejledning...

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BT62TDBB http://da.yourpdfguides.com/dref/2595179

Din brugermanual SAMSUNG BT62TDBB http://da.yourpdfguides.com/dref/2595179 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 256 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 256 1.2 Producentens ansvar 257 1.3 Apparatets formål 257 1.4 Bortskaffelse 257 1.5 Identifikationsskilt 258 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062

Din brugermanual SMEG A1CA-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3521062 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Indhold. Vejledning til mixer. Dansk

Indhold. Vejledning til mixer. Dansk Vejledning til mixer Indhold Dansk Sikker brug af mixeren Vigtige sikkerhedsforskrifter... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Dele og funktioner Dele og funktioner... 8 Tilbehørsguide...

Læs mere

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A

C92IPX8. classic 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A C92IPX8 90 CM INDUKTIONSKOMFUR 2 OVNE (1 PYROLYSE) RUSTFRIT STÅL ENERGIKLASSE A EAN13: 8017709150129 5 induktionszoner med fuld effekt Venstre bag: Ø 180 mm, 1,85 kw Booster 3,0 kw Venstre frem: Ø 145

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! A120407 V4/0713 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 100

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 274 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 274 1.2 Producentens ansvar 275 1.3 Apparatets formål 275 1.4 Bortskaffelse 275 1.5 Identifikationsskilt 276 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

OVNE BRUGSVEJLEDNING. CANDY ELETTRODOMESTICI - Via Privata Eden Fumagalli - 20047 Brugherio Milano Italy

OVNE BRUGSVEJLEDNING. CANDY ELETTRODOMESTICI - Via Privata Eden Fumagalli - 20047 Brugherio Milano Italy OVNE BRUGSVEJLEDNING CANDY ELETTRODOMESTICI - Via Privata Eden Fumagalli - 20047 Brugherio Milano Italy 1. GENERELLE ADVARSEL... 3 1.2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING... 3 1.3 SIKKERHED... 3 1.4 ANBEFALINGER...

Læs mere

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 DA Brugervejledning a 9 b c d e f g h Dansk 1 Vigtigt Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug,

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

INDBYGNINGSOVN H 196 CX

INDBYGNINGSOVN H 196 CX DK INDBYGNINGSOVN H 196 CX Brugs- og vedligeholdelsesanvisning TÆNK PÅ ØKOLOGI SAMMEN MED OS. GENBRUG EMBALLAGEN. Vi bidrager til at værne om miljøet. Derfor er vores emballage 100% genanvendeligt, og

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A

60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A SFP4120 nyhed 60 CM KOMPAKT MULTIFUNKTIONSOVN MED PYROLYSE RUSTFRIT STÅL OG SØLVGLAS ENERGIKLASSE: A EAN13: 8017709189426 45 cm høj Ovnvolumen: Netto: 40 liter Brutto: 41 liter Ovntemperatur: 50-250 C

Læs mere