CO SØFART Nummer 6 SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. December Vi havde længe haft en aftale med Bendt Bendtsen,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO SØFART Nummer 6 SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. December 2006. Vi havde længe haft en aftale med Bendt Bendtsen,"

Transkript

1 CO SØFART Nummer 6 December 2006 Vi havde længe haft en aftale med Bendt Bendtsen, om at han ville afslutte politiker-dialogen fra de sidste tre numre af bladet. I sidste øjeblik lod ministeren imidlertid meddele, at han alligevel ikke kunne nå at svare på spørgsmål til dette nummer. Vi har derfor valgt at afslutte serien med de 3 allerede bragte interviews og takker Niels Sindal, Kim Andersen og Ole Sohn, som beredvilligt stillede op. Den dag det er lykkedes os at bekæmpe alle nydelsesmidler effektivt, er det sikkert også lykkedes os at udrydde menneskelivet ved samme lejlighed - uden brug af atomvåben. Det absolut sunde liv kan nemlig ikke trives, uden i forsejlede reagensglas. Leder, side 3 Men jungmanden kunne berette, at også i sin kahyt, hvor der stank som i et rovdyrs hule, Carsten Jensen, s 36 MAX. DAGPENGESATS KR. OM DAGEN 5 DAGE OM UGEN SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART

2 Kontor- og foreningslokaler: Mose Alle Rødovre Kontortid: Mandag-torsdag 9-16 Fredag 9-15 Tlf. tid: Mandag-fredag 9-15 Telefon: Fax: CO-Søfart Formand Ole Philipsen Fag. sekr. Martin Nielsen Fag. sekr. Ole Strandberg Fag. kons. Chr. Petersen Rejsesekr. Jannik Madsen Bogholder Vivi Puge Kontorass. Susanne Holmblad Kontorass. Lotte Dehn Kontorelev Barno Jensen adresser: (f.eks.: o.s.v.) Hjemmeside: DSRF Dansk Sø-Restaurations Forening: Kontingent (Corlis) Forening Girokonto Hjemmeside: FTF-A (A-kasse) STA (A-kasse) Metal Søfart Formand Keld Bækkelund A-kasse Ove Larsen Lotte Dehn Mail A-kasse: Fagblad Ole Philipsen, ansvarshavende red. Ole Strandberg, red. + opsætning Jannik N. Madsen, red. Chr. Petersen, red. Produktion: Special-Trykkeriet Viborg Oplag: eksemplarer. ISSN: R E D A K T I O N E N af dette nummer sluttet den 3. december 2006 Næste nummer: udkommer planlagt ca. 16. februar 2007 på nettet (www.co-sea.dk) d. 11 februar Stof til februar-nummeret skal være redaktionen i hænde senest den 3/ I N D H O L D Leder... 3 Synspunkter om moderne pirateri... 4 Overenskomstforhandlinger Mit liv har sgu været dejligt Jannik Madsens rejseklip MS-internt Billeder fra MS-seniorklub DSRF-internt Ændrede regler for ledige I amerikansk fængsel uden dom Faglige sager og noter Carsten Jensen, Vi de druknede Ferier, lukkedage, Albert Engström... 40

3 L E D E R < 40 kvadratmeter og eget kontor - indtil videre Jeg kan ikke undlade med nogle få ord at dadle den nye, forbavsende mode, som for få år tilbage er blevet indført fra Amerika til vort Europa, og som man kan kalde tåge-fylderi; den overtræffer al gammel og ny drikkelidenskab. Udsvævende mennesker plejer nemlig med utroligt begær og uudslukkelig iver at drikke og nedsvælge røgen af en plante, som de kalder nicotiana eller tobak. Sådan fortæller den kurpfalziske gesandt Johann Joachim von Rusdorff i 1627, i følge Paradiset, smagen og fornuften - Nydelsesmidlernes historie af Wolfgang Schivelbusch. Den 22. november 2007 var et bredt udsnit af det danske folketing, efter 400 års massivt kultur-forbrug af nicotiana i Europa, enige om at nu skal der satses dybt på afvænning af de afhængige, som salig von Rasdorff allerede advarede mod i De Radikale forlod forliget få minutter før aftaleindgåelse, fordi lovforslaget ikke var vidtgående nok. To sure præster spændte angiveligt ben, fordi de selv ville have lov at ryge videre på deres enkeltmandskontorer i Folketinget. Det er en overgangsperiode på 3 år, så falder hammeren tungere, og De Radikale kan klappe med. Alle kontorer, private som offentlige, og alle beværtninger. Lige nu måles der på livet løs og skillevægge fabrikeres på samlebånd. Det er nemlig også et problem for den typiske værtshusindehaver, at hans ansatte ryger og mødes med gæsterne over røg, alkohol og afslapning. 3F fik sig ellers lidt af en forskrækkelse for få dage siden, da en undersøgelse blandt deres egne viste at 75% af medlemmerne ikke ønskede forbud på udskænkningsstederne. De hev straks en miljøordfører frem i debatten, som hævdede at der åbenbart manglede oplysning blandt den danske befolkning, om tobakkens skadelige virkninger, også for de såkaldte passiv-rygere. Og det siger han uden at rødme og uagtet de sidste 10 års massive kampagne. Arbejdspladsmæssigt, og sikkert også i de små hjem, indleder vi nu en mindre borgerkrig. I de kommende år viger overskrifterne i fagpressen om fyringer under graviditet, til fordel for sager som har påstået baggrund i sager om røg på arbejdspladsen. Og om 3 år når vi langer det næste skridt på bordet, har det længe været foreslået at ældre plejekrævende som ryger, ikke kan få besøg af hjemmehjælpen. Og så videre. Alle nydelsesmidler har skadevirkninger. På indtager eller-og andre. Det gælder kaffe, det gælder heroin. De gør også alle deres gavn - tobak forhindrer sandsynligvis rigtig mange stress-dødsfald, eller overvægtsdødsfald. Der er ingen gode historier på forbud mod naturens produkter. Det er f.eks. heller ingen god historie hvis opiumsdyrkningen udryddes i Afghanistan. Ikke bare på grund af alle de sultedødsfald det vil afstedkomme lokalt, men fordi stoffet så (op)findes et andet sted på anden vis. Den dag det er lykkedes os at bekæmpe alle nydelsesmidler effektivt, er det sikkert også lykkedes os at udrydde menneskelivet ved samme lejlighed - uden brug af atomvåben. Det absolut sunde liv kan nemlig ikke trives, uden i forsejlede reagensglas. OleS

4 SYNSPUNKTER OM MODERNE PIRATERI Af: Andrew Draper Regeringen er ikke engang klar over problemets fulde omfang, hvilket må siges at være en falliterklæring. Regeringen bør vise et langt større engagement i bekæmpelsen af pirateri. Vestlige regeringer beskyldes for manglende handling mod pirateri Det britiske parlaments magtfulde transportudvalg, har angrebet vestlige regeringer for deres mangel på handling for at komme pirateri til livs. I forbindelse med offentliggørelsen af en rapport om pirateri, sagde udvalgsformand Gwyneth Dunwoody, at problemet fortsætter med uformindsket styrke over hele verden. Den britiske regering taler meget om det, men der sættes ikke handling bag ordene. Rapporten blev til på baggrund af en undersøgelse blandt arbejdsgivere, fagforeninger og andre relevante parter. Dunwoody tilføjede at pirateri i løbet af de sidste 10 år, er steget med 168 procent. Regeringen er nødt til at gå forrest i kampen for at stoppe pirateri. Den må igennem konkrete handlinger vise, at det internationale samarbejde kan gøre pirateri til et problem, der hører fortiden til. Et sådant samarbejde er på sørgeligste vis fraværende i dag. Derfor øges antallet af piratoverfald frem for at blive reduceret. Hun kritiserede regeringssamarbejdet, som kunne fremvise velmenende regler og checklister. Men uden vilje til at implementere dem, vil de være værdiløse i kampen mod pirateri. Faktum er at pirataktiviteter hele tiden øges, hvilket tyder på, at den britiske og de øvrige vestlige regeringers politiske indsats på området indtil videre har været ineffektiv. Kaptajn Peter Newton, som er ansat hos Blue Star, et shippingfirma i A.P. Møller- Mærsk gruppen, har stærke synspunkter om emnet. Det kan ikke overraske, da han selv har været udsat for et piratoverfald og frygtede han ville blive myrdet (se særskilt historie). Pirater er havets bærme, siger han. Jeg besøgte engang en familie til en myrdet britisk kaptajn. Jeg skulle prøve at forklare dem hvordan deres elskede i det 20. århundrede døde af en kriminel handling, som ellers var rapporteret udryddet tilbage i det 18. århundrede. Ikke nogen nem opgave. Som de forklarede mig, kunne de have accepteret det, hvis han var død i en trafikulykke eller af cancer, men ikke af et piratoverfald. Problemet med pirateri er at de eneste ofre er søfolk. Rederiernes tab er minimale, så det er søfolkene og deres familier, som må betale regningen.

5 Han støtter kravet om mere handling: Rapportering af piratoverfald burde være obligatorisk, og der skulle uddeles store bøder til rederier som ikke efterkommer dette. Det er den eneste måde at synliggøre problemets sande omfang. Pirater burde stilles for den Internationale Domstol i Haag. Vi får intet ud af at vestlige flåder fanger pirater, når de efter udlevering til nærmeste stat omgående sættes på fri fod. Han beklager dybt, at den britiske regering i 1999 afskaffede dødsstraffen for pirateri. Det var den sidste dom i lovbøgerne, som straffedes med døden og den blev afskaffet efter pres fra EU. Dette sendte det helt forkerte signal til piraterne og Labour regeringen burde skamme sig; deres pligt er at beskytte britiske søfarende; ikke at lytte til liberale franske holdninger. Ikke fordi Royal Navy nogensinde fangede en eneste pirat. De har alt for travlt med at nå deres kønskvote for besætningen på deres krigsskibe, frem for at bekymre sig for meget om deres evner i kamp. Andrew Linington, som er kampagne- og kommunikationschef i officersforeningen NAUTILUS siger, at Tony Blairs regering havde planlagt helt at afskaffe pirateri som en kriminel handling. Det var udelukkende vores indgriben, som gjorde at loven blev opretholdt. Det virkede som om de tænkte hvad er formålet med at beholde den i lovbøgerne? Vi sagde, at der er meget gode grunde til at beholde den. NAUTILUS sagde i deres indlæg til transportudvalgets undersøgelse, at den moderne udgave af pirateri, som trussel for handelsskibe og deres besætninger, opstod i slutningen af 1970erne og begyndelsen af 1980erne. Siden da er antallet Pirat: Person der kaprer og udplyndrer (handels) skibe. (Den Danske Ordbog). For ikke-søfarende forbindes begrebet pirat i dag med romantik, drengebøger og tegneserieverden. I virkelighedens pragmatiske verden er der tale om væbnet røveri, som har fundet sejlende pengeskabe og døgnkiosker nær de fattigste lande. Man kan selvfølgelig med samme ret kræve dødsstraf for væbnet bankrøveri, som f.eks. gør en bankassistent uarbejdsdygtig for resten af livet, som for nutidens pirateri. Men hvor svært er det at forhindre, effektivt?

6 af angreb dog steget kraftigt, ligesom volden er blevet mere rå og angrebene mere avancerede. Piraterne angriber skibe under bekvemmelighedsflag, da disse er specielt sårbare på grund af manglende ressourcer og politisk vilje, til at repræsentere og beskytte besætningerne under disse flag. Foreningen bifalder sidste års initiativ fra forsikringsselskaberne i form af Lloyd s Joint War Committee hvor man erklærede Malacca Strædet og flere indonesiske havne for krigszone-områder. Det gav resultater at man på denne måde satte navn på nogle af problemområderne. Noget tyder på at der er flere årsager til at pirateri ikke tages alvorligt. For det første er der stor uvidenhed om problemets omfang, såvel som problemets art. De fleste tror at pirateri uddøde for flere århundreder siden med den Knaldrøde Pirat og Kaptajn Klo. Hollywood film som Pirates of the Caribbean har medvirket til at forstærke myten. Samtidig modarbejder skibsrederne - i besparelsens hellige navn - alle forslag om at sikre at deres skibe har tilstrækkelig besætning og ressourcer til at kunne indføre de anbefalede forholdsregler. NAUTILUS påstår, at de officielle tal kun indeholder toppen af isbjerget. En undersøgelse foretaget af Nippon Fondet i 1999 viste, at der havde været 10 gange så mange piratoverfald på japanske skibe som der var anmeldt. Skibsrederne er ikke interesseret i langvarige og kostbare forsinkelser, mens overfaldene undersøges nærmere. Kaptajn Newton siger: De samlede udgifter i forbindelse med et piratoverfald ville ikke dække en dags samlede operationelle udgifter på et større containerskib. Forestil jer hvad det ville betyde, hvis det blev kendt at et stort rederis skibe blev angrebet af pirater. Tabet af kunder kunne løbe op i millioner. Det er årsagen til at langt de fleste piratoverfald aldrig bliver offentliggjort. Når alt kommer til alt, er der vel alligevel ingen der giver en tøddel for søfolk? Selskabet for kaptajner, som er en faglig forsamling i Storbritanien, siger at den øgede brug af informationsteknologi har givet kriminelle grupper adgang til informationer vedrørende skibenes ruter og last. AIS-systemet (Automatic Identification System) leverer disse oplysninger for skibe over 500 bruttoton. Med disse oplysninger kender de kriminelle på forhånd til ankomst for de mest værdifulde skibe, og kan således planlægge at angribe på det sted og tidspunkt, hvor skibet er mest sårbart. Selskabet mener, at pirateri er et symptom på mangelfuld håndhævelse af loven, regional ustabilitet, nem adgang til våben og mulighed for pengeafpresning og fattigdom. Ineffektivt politiarbejde betyder at der ikke er noget afskrækkende middel. Man advarer dog om rutinemæssig

7 bevæbning af handelsskibe, da dette kun vil øge risikoen for overfald med dødelig udgang. Ansigt til ansigt Kaptajn Peter Newton var kaptajn på Australia Star, da det i 1991 blev angrebet under passage af den indonesiske ø Bintan. Ni bevæbnede mænd trængte ind på hans kammer. En machete blev holdt mod hans hals. Han blev bundet fast med reb og fik at vide, at han ville blive dræbt hvis ikke han åbnede skibets pengeskab, eller hvis han satte alarmen i gang. Med hans egne ord: Piraterne går udelukkende efter pengene i kaptajnens pengeskab. De spilder ikke tiden med at stjæle ure til 20 USD fra sømænd som tjener mindre end 500 USD om måneden. For mit eget vedkommende tog de dog mit armbåndsur og mine egne penge. Som britisk kaptajn er jeg blevet uddannet til at klare nødsituationer roligt og rationelt. Min højeste prioritet var at forsøge at kontrollere situationen, således at hverken skibet eller besætningens sikkerhed ville blive bragt i fare af en forhastet handling fra min side. Jeg havde forventet at piraterne ville efterlade mig bundet og med munden stoppet på mit kammer, efter de havde fået deres penge (dette havde været praktiseret i tidligere angreb). Da de ikke gjorde dette, men i stedet førte mig med ned til hoveddækket og hele vejen ned agter, hvor deres båd var fortøjret, var jeg sikker på at det var deres hensigt at dræbe mig. Jeg accepterede mere eller mindre min skæbne, men jeg var ulykkelig over at jeg PIRAT-STATISTIK Efter en positiv udvikling i 2004 og 2005, peger halvårsstatistikken fra IMB for 2006 hen mod en slags stabilisering af antal angreb, med samme antal som første halvår af halvår 2006: 127 angreb, heraf 11 kapringer 74 tilfælde af bording 6 tilfælde med beskydning af skib 6 tilfælde af drab på søfarende 156 søfarende gidsler 12 er blevet såret, og 13 kidnappet Ingen danskflagede skibe har været involveret, men 5 med danske interesser: 2. januar - Sumatra Torm Ingeborg, norsk flag Pirater jaget på flugt. 24. marts - Bangladesh Sea Master One, opereret af APM. Skibet bordet, og røvere slap væk med stores og proviant. 2. maj - Guinea Maersk Belfast Pirater forsøgte at narre skibet til at give adgang for havnemyndigheder, men blev jaget på flugt. 22 maj - Guinea Shkotovo - charter M.H. Simonsen. Voldeligt overfald med gidseltagning. 5. juni - Indonesien Princess Mary, charter Nordana. Overfaldet af seks røvere ved kaj. Kilde: Søfart, nr. 33, 18/8-2006

8 som katolik ikke ville modtage den sidste olie, samt at jeg ikke skulle gense min kone og børn. Alligevel var jeg fast besluttet på ikke at råbe på min besætning, som ville have væltet ud af deres kamre direkte ud til piraterne. Jeg er ikke nogen helt, men jeg var skide bange for at vanære min profession. Min overraskelse var stor, da den sidste pirat ombord vendte mig omkring og skubbede mig tilbage mod besætningsområdet inden han forlod skibet. Jeg er aldrig blevet uddannet til at have med pirater at gøre. Inden angrebet på mit skib, havde der været en del angreb i området omkring Malacca og Singapore Stræderne. Rederiet havde derfor givet ordre om at der skulle tages forholdsregler for at undgå piratoverfald i dette specifikke område. Ved afsejling fra Singapore havde jeg derfor en ekstra vagtgående, ekstra belysning, brandslanger klar osv. Alt sammen med den hensigt, at afskrække og drive eventuelle pirater tilbage. Men da vi var ude af det nævnte område, gav jeg besætningen fri, da de havde haft en lang dag. To timer senere (og godt ude af det farlige område) blev vi angrebet. Kaptajn Steve Moon Med hans egne ord: I april 2003 blev mit skib (en tanker fra Panama, som transporterede opvarmede produkter) bordet af bevæbnede pirater, mens vi lastede i Angra Dos Reis, Brasilien. To officerer og jeg selv blev taget som gidsler, mens skibets pengeskab og kaptajn-kammeret blev tømt for kontanter og værdigenstande. Det var et forholdsvist rutinemæssigt piratoverfald, men ingen af de involverede vil nogensinde glemme det. For søfolk er frygten for pirateri særdeles reel og episoden i Brasilien var ikke min første oplevelse med pirateri for 18 år siden var jeg med til at bekæmpe bevæbnede pirater i Vest Afrika. Som de fleste overfald, fandt også det på mit skib sted om natten Piraterne var klædt som arbejdsmænd med hard hats og kedeldragter, så de ville passe fint ind i billedet, hvis nogen skulle spørge. Hvad vi ved er, at maskinist Matt Vicary kl gik lige ind i en flok bevæbnede mænd, som med det samme truede ham med pistol. Herefter blev også 2. styrmand Joe Gonzales taget som gidsel. Efter nogen forvirring, hvor de to gidsler blev tvunget op på broen, delte piraterne sig op. Joe blev bundet og bevogtet, mens Matt blev tvunget til at finde kaptajnens kammer, hvor han med pistoler rettet mod hoved og ryg fik besked på at vække mig. Jeg vågnede, og selvom jeg var søvnig, kunne jeg høre at Matt lød meget bekymret. Jeg åbnede døren og blev straks væltet omkuld. Resten af piraterne kom snart sammen med Joe. Vi kunne kun se på mens de raserede mit kammer og stjal alt af værdi, ligesom de tydeligvis ledte efter pengeskabet. Det tog seks mænd næsten 10 minutter at finde det store stålpengeskab. Da de fandt det holdt de omgående en pistol mod mit hoved og tvang mig til at åbne skabet. De tømte det hurtigt for al indhold. Den næste del er lidt forvirrende, for piraterne efterlod Joe og Matt på mit kammer men slæbte mig med. På det tidspunkt kunne jeg kun gå ud fra, at de tog mig med som en slags gidsel og jeg var bekymret for min sikkerhed hvis jeg skulle blive tvunget til at forlade skibet. Med de tanker i

9 baghovedet, aktiverede jeg en brandalarm og flygtede i den efterfølgende forvirring. Matt og Joe låste sig inde på mit kammer og jeg nåede broen, hvor jeg foretog PANudkald på VHF en for at gøre opmærksom på piratangrebet. Piraterne flygtede og besætningen samledes på broen. Lastningen blev stoppet og bortset fra nogle mindre skrammer var alle uskadte. Både Joe og Matt imponerede med deres fremtræden og beviste, at man kan vise stort mod selv når man er magtesløs. Efter et længere ophold i land for at medvirke til politirapporten forlod vi Brasilien forvisset om at ingen af overfaldsmændene ville blive retsforfulgt. Jarle Johansen og Roger Bjerkås I august 2006 blev to nordmænd og to ukrainere bortført mens de arbejdede på forsyningsskibet Northern Comrade fra Trico Marine Services offshore i Niger Deltaet. De blev holdt fanget på et skjulested i junglen i en uge. Den norske kaptajn Jarle Johansen og maskinchef Roger Bjerkås blev løsladt efter omfattende forhandlinger, som endte med indgåelsen af en handel mellem lokale stammer og det nigerianske oliefirma Peak Petroleum, som Trico arbejdede for. Dramaet var begyndt da 8-10 svært bevæbnede mænd bordede deres skib fra en oppustelig dinghy. Forinden havde de beskudt skibet med et maskingevær. Jarle Johansen forsøgte at sejle frem med fuld fart, men det var for sent. Før han vidste af det havde han et maskingevær rettet mod sig og blev beordret til at lægge sig på dørken. Piraterne fik USD og noget lokal valuta. Men det var ikke nok. De fire blev SUPPLY-NIGERIA OG MÆRSK Det olieindustrielle område ved Nigeria har længe været plaget af gidseltagninger, som også har baggrund i oprørsbevægelsers forsøg på at gennemtvinge en mere retfærdig fordeling af olieindustriens afgifter til Nigeria. Mærsk-ansatte har på den ene side ønsket at undgå udmønstringer ved Nigeria, på den anden side ønsket krigsrisikotillæg eller andet tillæg. Der har været afholdt møder mellem rederi og foreninger, og mellem rederi og skibe i området. Med virkning fra 1. november 2006, har Mærsk besluttet at yde et såkaldt hardship allowances ( hardship kan oversættes som: besværlighed, prøvelse, lidelse, byrde), på 15% af bruttohyren, medens der gøres tjeneste ved Nigeria. Tillægget ydes kun under tjeneste og kun til danske besætningsmedlemmer (indtil videre). Efter 6 måneder (pr. 1/5-2007) vil tillægget blive genovervejet. Det er samtidig meddelt, at hvis nogen besætningsmedlemmer har et seriøst problem med udmønstring ved Nigeria, kan de kontakte rederiet. CO-Søfart har meddelt rederiet at vi har noteret dette fremskridt, men at vi mener en procentuel hyreregulering principielt er en uetisk måde at implementere et risikotillæg på (liv kan ikke gøres op i stillingskategorier - eller nationalitet for den sags skyld).

10 ført ind i junglen. Bevæbnede og narkotikapåvirkede unge holdt fangerne vågne om natten med luftskud. Denne truende stemning fik os til at frygte for vore liv, sagde Johansen. De bevæbnede unge kom ind til byen hvor søfolkene blev holdt til fange. De ville også have deres del af pengene. Der opstod en skudkamp, hvor Jarlsen og de andre frygtede for deres sikkerhed. De blev også angrebet af sværme af malariamyg om natten, selvom de havde fået myggespray af deres bortførere. Langvarige forhandlinger blev ført mellem landsbyen, rederiet samt de norske og nigerianske myndighed. Det endte med en handel, som skulle tilføre oliepenge til landsbyen. Jeg kan godt forstå baggrunden for handlingen, men ikke måden det blev gjort på, sagde Jarlsen. Jeg håber myndighederne i Nigeria nu vil sætte sig ned og forhandle med andre nationer og oliefirmaerne, så vi kan få en ende på disse kidnapninger. OVERENSKOMST- FORHANDLINGER 2007 Vi modtager til stadighed forslag til de kommende overenskomstforhandlinger. Alle forslag samles og registreres og indgår i overvejelserne om de enkelte overenskomster. Vi planlægger en intern sektion på vores hjemmeside, kun med adgang for medlemmer (via navn og fødselsdato), som skal være funktionel fra ca. 17. januar, og medens overenskomstforhandlingerne står på. Der vil blive opdateringer med OK-nyt, forhandlingsforløb, og et forum hvor alle kan skrive. 10

11 Jeg vil sikre dem derhjemme bedst muligt. Så med bedre invalidepension, mulighed for at indbetale lidt ekstra selv og sætte en større del af min opsparing i aktier, er der mange fornuftige forbedringer i den nye ordning. Lasse Christian Rasmussen, maskinmester, Rederiet Torm Ny SØ pensionsordning der er et hav til forskel Bedre dækninger, større valgfrihed Din pensionsordning har været på værft og er blevet kraftigt moderniseret. Så nu er den klar til at leve op til både Lasses og dine ønsker. Der er sket forbedringer inden for både opsparing og forsikring, og du får flere valgmuligheder end før. Bedre og mere overskuelig dækning ved invaliditet, dødsfald og kritisk sygdom Overskuelige forsikringsmoduler, du kan vælge til og fra efter behov Mulighed for at investere en større del af opsparingen i aktier. Med andre ord: Grundlæggende får du nu en bedre ordning. Og du kan tilpasse den helt præcist til dine ønsker med de nye valgmuligheder. Det kræver imidlertid, at du tager aktivt stilling, hvis du vil have mere end basisordningen. Jeg er kun 37 år nu, men det har været en god investering at bruge et par minutter på at tænke nogle år længere frem, siger Lasse Christian Rasmussen. Hvad med dig? Vil du ofre lidt tid på at sikre dig optimalt? Så skal du beslutte dig nu. PFA Pension Sundkrogsgade København Ø SØ-hotline Bygger på forståelse 11

12 MIT LIV HAR SGU VÆRET DEJLIGT HELE VEJEN IGENNEM Egun Grønlund er født 22/ på Holbækegnen, og fyldte dermed 90 år i sidste måned. CO Søfart har besøgt ham i hans hus i Helsingør før fødselsdagen. Efter den obligatoriske folkeskole, kom Egun i lære som slagter. Hans lyst stod egentlig til at komme til søs med det samme, men hans mor satte sig imod og så blev det slagterlære i stedet. Da læretiden var udstået var det strenge tider i landet for almindelige arbejderfamilier, og der var ingen job at få som slagter. Egun blev i stedet havnearbejder i Korsør. I 1937 døde Eguns mor og i 1939 fik han sin lyst styret. Torms Viola lastede i Korsør Havn og Egun fik hyre som kullemper på 2400 tonneren med 4 luger. Viola sejlede i trampfart mellem euopæiske havne, Vestafrika og Middelhavet. Egun blev født under 1. verdenskrig, og han skulle komme til at sejle under hele 2. verdenskrig, men uden at få en skramme. Viola havde en besætning på 18 mand. I maskinen 8 (2 mestre, 1 assistent, 1 donkeymand, 3 fyrbødere og en kullemper), på dækket 8 (1 skipper, 2 styrmænd, 2 matroser, 2 letmatroser, 1 jungmand) og i kabyssen 3 (1 hovmester, 1 kok og 1 messedreng). Der var 4-mands kamre for de menige. Efter 1 år blev Egun på ambassaden i Marokko ommønstret til fyrbøder. Men der var ikke lang vej før Viola sejlede ind i krigen. I følge Christian Tortzen Søfolk og Skibe , er der ikke noget særligt at bemærke om Viola. Skibet opbringes i søen d. 9/ og sejles til Oran i Algier. Herefter sejlede skibet med fransk flag og fransk skibsledelse, og armeret med maskingeværstilling monteret fortil, som det kan anes på billedet. I 1941 sendes de besætningsmedlemmer som ønsker at afmønstre hjem over land via Casablanca, Oran og Marseilles. Der går ikke lang tid så påmønstres Egun med Odin, som sejler med malm og kul for 4K (K.K.K.K. Kul A/S). Udmønstringen er fra 1941 til 1943 med enkelte småafmønstringer. Skibet sejler under dansk flag og også med kul til Tyskland, så her var nerverne, hvis der var nogen, rettet mod de allierede. Egun beretter, at man var nervøse for englænderne når man kom ud af Kieler-kanalen. Men det gik godt i Eguns tid. Afmønstring i Egun afmønstrede i Frederikshavn og nåede at få 9 stempler i Ålborg-afdelingen (9 dages ledighed), før han udmønstrede med Svitzers Svava med hjemsted i Korsør, og det blev til skibsbjærgning i en seks-års periode, hvor der var rigeligt at 12

13 Viola se til efter krigen med rydning af farvandene for vrag. Første 3 år med Svava, derefter ommønstring til et andet Svitzerskib Bien. Fra 1949 og frem til 1983 hvor Egun må stoppe som 67-årig, er det bolværksfart. DSB s færger fra Helsingør til Helsingborg. Som fyrbøder fortsætter det frem til slutningen af 50 erne hvor dampskibene er skiftet ud med diesel. Herfra og søfartstiden ud sejler Egun som motormand. Egun er som han siger nutidens mand og lever i nuet. Hver dag for sig og så færdig. En hustru og en søn er afgået ved døden. Om sønnen siger han, at han levede vel også et hårdt liv, uden man i dag kan mærke på 90-årige Egun at hans liv har været hårdt, selvom man kan ane at der i tidligere tider er hældt en del bajere ned ved højrøstede rafleborde. I dag er Egun sund og rask med en lidt svækket hørelse som næsten alle gamle maskinrumsarbejdere. Han passer selv hus, have og den daglige madlavning, og glædes ved livet og jævnlige besøg af en datter og svigersøn. Man kan hverken finde billedsamlinger eller gamle søfartsbøger i skuffer eller i loftsrum. Det skal sgu ikke ligge og fylde op siger han med overbevisning. De få skibsbilleder vi fandt er fra et enkelt ensomt familiealbum. Jeg har bygget mit liv op som jeg vil have det, og i dag er der ingen grund til bekymring,... det var noget andet dengang man ikke havde salt til et æg. Fra Dansk Søulykkes-statistik fra 1946, kan man læse at S/S Odin forliste 30. juli i 1946, under rejse fra Emden til København med koks. Kl. 23:50 sejlede Odin mod en uafmærket undervandshindring, som senere viste sig at være vraget af M/S Esbjerg. Ingen omkom. S/S Odin var bygget i 1901 og på 1688 bruttotons. 13

14 REJSESEKRETÆR JANNIK MADSEN s PERIODEKALENDER OG KAMERAKLIP 3. Okt. Møde med NAL, Danmarks Red. 4. Kontoret i Rødovre 5. Kontoret i Rødovre 6. Kontoret i Rødovre 7. Ferie 22. Ferie slut 23. Pearl of Scandinavia + kontor 24. Crown of Scandinavia + kontor 25. Villum, Poul Anker, Hammero. 26. Kontoret i Rødovre 27. Projekt 28 Nyborg, Sea Power 29. Fredericia, Samson, Anna Sofie Frigga 30. Århus, Cable One, Katrine 31. Frederikshavn, Princess 2 gange Princess 14

15 1. Nov. Frederikshavn, medlemsmøde 2. Frederikshavn, Isbryderne 3. Kontor, hjemme 6. Ijmuiden, King of Scandinavia 8. Bestyrelsesmøde, CO-Søfart 9. Kontor, hjemme 10. Møde Bell Casino, Göteborg 14. Kontor, møde med DFDS 15. Kontoret i Rødovre 16. Bestyrelsesseminar, DSRF 17. Bestyrelsesseminar, DSRF 20. Esbjerg, skadestuen, Sea Energy 21. Sea Energy 22. Aflyst besøg Princess 23. Kontoret Rødovre 24. Kontor, Pearl of Scandinavia 25. Pearl of Scandinavia 15

16 MS -internt Referater af lokalmøder om ny struktur i Metal Søfart. Dagsorden: 1. Velkomst af klubformand/klubformænd 2. Valg af dirigent 3. Ny struktur 4. Valg af ny klubformand, kasserer og bestyrelse 5. Eventuelt. Ens for de fem strukturmøder refereres først og fælles. Derefter den særlige del for de enkelte møder. Referater er af Keld Bækkelund Hansen. 2. Valg af dirigent: Der valgtes ingen dirigent, idet det ikke ansås for nødvendigt. 3. Ny struktur: Formanden for Metal Søfart, Keld Bækkelund Hansen, orienterede om forbundets nye struktur, der netop var vedtaget på forbundets kongres. Den nye struktur bevirker, at de 8 distrikter ændres til 5 regioner som følger den nye kommunalreform i Danmark. Derfor har Metal Søfarts bestyrelse besluttet at ændre vedtægterne således, at de 8 distriktsklubber ændres og sammenlægges til 5 regionsklubber, hvilket bevirker, at der er sket en række ændringer i Metal Søfarts vedtægter og retningslinier. Keld Bækkelund Hansen orienterede om disse. Økonomi til klubberne deles forholdsmæssigt i henhold til de tal som nævnes i forbindelse med opgørelsen af de nye regioner. 4. Valg af ny klubformand, kasserer og bestyrelse: Under punkt 4 blev der valgt ny klubformand. Kasserer og bestyrelse blev der ikke taget stilling til, idet fremmødet ikke muliggjorde noget sådan. 5. Eventuelt: Her orienterede formanden om politiske emner fra det maritime område og den netop afholdte kongres. 23. oktober 2006 Region Syddanmark Dagsordenens punkt 3: For Region Syddanmarks vedkommende betyder den nye regionsstruktur, at afdelingerne i Distrikt 4 og 5 sammenlægges til 1 ny region. Der bliver således ikke afgivet afdelinger fra de to distrikter til andre regioner. Dagsordenens punkt 4: For Distriktsklub 4 opstillede Franz Ussler som ny formand, for klub 5, Per Maj. Valgt blev Per Maj. Til ny næstformand valgtes Preben Sørensen, kasserer fortsætter uændret. 1. november 2006 Region Nordjylland. Dagsordenens punkt 3: Regionsklub Nordjylland kommer til at bestå af hele det tidligere Distrikt 1, dertil kommer fra Distrikt 2, Metal Hadsund- Assens og Hobro. Fra Distrikt 3 kommer Metal Nykøbing M. og Thisted. 16

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter om bord på et skib er stort set umulige at undgå i det lange løb, fordi man er mange mennesker tæt sammen i lang tid. Konflikterne kan opstå på mange

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL UNGE?

HALVE DAGPENGE TIL UNGE? HALVE DAGPENGE TIL UNGE? 3F siger nej. Vi holder regeringen fast på dens valgløfte Faglig Fælles Akasse LAVERE DAGPENGE VIL RAMME TUSINDER AF UNGE Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Søsyg i 21 dage Foredrag Ville være landmand På atletiklandshold S/S "Laura Dan"

Søsyg i 21 dage Foredrag Ville være landmand På atletiklandshold S/S Laura Dan Denne artikel, som er skrevet af Jørgen T.Madsen, bragtes i bladet Søfart nr. 40, 2011 Artiklens forfatter har givet tilladelse til at den nu også ligger på foreningens hjemmeside -Godt jeg ikke er til

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Den 1. november, ankrede vi sent om aftenen i bugten ved Batangas på Filippinerne. Efter vi havde været i Cebu og Manila for at losse, skulle vi

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Søfartsstyrelsen har registreret følgende aftaler i hovedoverenskomster, særoverenskomster og i lokale

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Oktober 2007 HER OG NU s fjerde udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Ny strategi i TDC Borgfred og overtallighed Individuelle lønsamtaler 2007 Feriehuse Helbredsforsikring

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN

CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN 1 CASE HOTEL OG RESTAURATION SAMT KØKKEN Situation nr. 1 Det er fredag den 7.12. Hos Hotel og Konferencecentret venter man en konference med 300 deltagere til møder

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller

SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660. Redaktør: Steffen Møller SKIBE OG SKÆBNER I RENÆSSANCEN 1500-1660 Redaktør: Steffen Møller 1561 1563 s søret Tre svenske fartøjer erobres Maden i renæssancen var baseret på kål og rodfrugter, dog ikke kartofler. Kødet blev som

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere Region Sjælland

Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere Region Sjælland Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere Region Sjælland Referat af regionsmøde den 26. juni i 3F Midtsjællands lokaler i Stenlille. Deltagere: Torben Bekke, Greve Kommune, Jan Rasmussen,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen!

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen! Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, men jeg foretrækker ørkenen! 17 Hmm Hvorfor det? Fordi den er ren! Det bliver ikke let at komme ind i Turban-fortet Det er

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere