CO SØFART Nummer 6 SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. December Vi havde længe haft en aftale med Bendt Bendtsen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO SØFART Nummer 6 SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. December 2006. Vi havde længe haft en aftale med Bendt Bendtsen,"

Transkript

1 CO SØFART Nummer 6 December 2006 Vi havde længe haft en aftale med Bendt Bendtsen, om at han ville afslutte politiker-dialogen fra de sidste tre numre af bladet. I sidste øjeblik lod ministeren imidlertid meddele, at han alligevel ikke kunne nå at svare på spørgsmål til dette nummer. Vi har derfor valgt at afslutte serien med de 3 allerede bragte interviews og takker Niels Sindal, Kim Andersen og Ole Sohn, som beredvilligt stillede op. Den dag det er lykkedes os at bekæmpe alle nydelsesmidler effektivt, er det sikkert også lykkedes os at udrydde menneskelivet ved samme lejlighed - uden brug af atomvåben. Det absolut sunde liv kan nemlig ikke trives, uden i forsejlede reagensglas. Leder, side 3 Men jungmanden kunne berette, at også i sin kahyt, hvor der stank som i et rovdyrs hule, Carsten Jensen, s 36 MAX. DAGPENGESATS KR. OM DAGEN 5 DAGE OM UGEN SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART

2 Kontor- og foreningslokaler: Mose Alle Rødovre Kontortid: Mandag-torsdag 9-16 Fredag 9-15 Tlf. tid: Mandag-fredag 9-15 Telefon: Fax: CO-Søfart Formand Ole Philipsen Fag. sekr. Martin Nielsen Fag. sekr. Ole Strandberg Fag. kons. Chr. Petersen Rejsesekr. Jannik Madsen Bogholder Vivi Puge Kontorass. Susanne Holmblad Kontorass. Lotte Dehn Kontorelev Barno Jensen adresser: (f.eks.: o.s.v.) Hjemmeside: DSRF Dansk Sø-Restaurations Forening: Kontingent (Corlis) Forening Girokonto Hjemmeside: FTF-A (A-kasse) STA (A-kasse) Metal Søfart Formand Keld Bækkelund A-kasse Ove Larsen Lotte Dehn Mail A-kasse: Fagblad Ole Philipsen, ansvarshavende red. Ole Strandberg, red. + opsætning Jannik N. Madsen, red. Chr. Petersen, red. Produktion: Special-Trykkeriet Viborg Oplag: eksemplarer. ISSN: R E D A K T I O N E N af dette nummer sluttet den 3. december 2006 Næste nummer: udkommer planlagt ca. 16. februar 2007 på nettet (www.co-sea.dk) d. 11 februar Stof til februar-nummeret skal være redaktionen i hænde senest den 3/ I N D H O L D Leder... 3 Synspunkter om moderne pirateri... 4 Overenskomstforhandlinger Mit liv har sgu været dejligt Jannik Madsens rejseklip MS-internt Billeder fra MS-seniorklub DSRF-internt Ændrede regler for ledige I amerikansk fængsel uden dom Faglige sager og noter Carsten Jensen, Vi de druknede Ferier, lukkedage, Albert Engström... 40

3 L E D E R < 40 kvadratmeter og eget kontor - indtil videre Jeg kan ikke undlade med nogle få ord at dadle den nye, forbavsende mode, som for få år tilbage er blevet indført fra Amerika til vort Europa, og som man kan kalde tåge-fylderi; den overtræffer al gammel og ny drikkelidenskab. Udsvævende mennesker plejer nemlig med utroligt begær og uudslukkelig iver at drikke og nedsvælge røgen af en plante, som de kalder nicotiana eller tobak. Sådan fortæller den kurpfalziske gesandt Johann Joachim von Rusdorff i 1627, i følge Paradiset, smagen og fornuften - Nydelsesmidlernes historie af Wolfgang Schivelbusch. Den 22. november 2007 var et bredt udsnit af det danske folketing, efter 400 års massivt kultur-forbrug af nicotiana i Europa, enige om at nu skal der satses dybt på afvænning af de afhængige, som salig von Rasdorff allerede advarede mod i De Radikale forlod forliget få minutter før aftaleindgåelse, fordi lovforslaget ikke var vidtgående nok. To sure præster spændte angiveligt ben, fordi de selv ville have lov at ryge videre på deres enkeltmandskontorer i Folketinget. Det er en overgangsperiode på 3 år, så falder hammeren tungere, og De Radikale kan klappe med. Alle kontorer, private som offentlige, og alle beværtninger. Lige nu måles der på livet løs og skillevægge fabrikeres på samlebånd. Det er nemlig også et problem for den typiske værtshusindehaver, at hans ansatte ryger og mødes med gæsterne over røg, alkohol og afslapning. 3F fik sig ellers lidt af en forskrækkelse for få dage siden, da en undersøgelse blandt deres egne viste at 75% af medlemmerne ikke ønskede forbud på udskænkningsstederne. De hev straks en miljøordfører frem i debatten, som hævdede at der åbenbart manglede oplysning blandt den danske befolkning, om tobakkens skadelige virkninger, også for de såkaldte passiv-rygere. Og det siger han uden at rødme og uagtet de sidste 10 års massive kampagne. Arbejdspladsmæssigt, og sikkert også i de små hjem, indleder vi nu en mindre borgerkrig. I de kommende år viger overskrifterne i fagpressen om fyringer under graviditet, til fordel for sager som har påstået baggrund i sager om røg på arbejdspladsen. Og om 3 år når vi langer det næste skridt på bordet, har det længe været foreslået at ældre plejekrævende som ryger, ikke kan få besøg af hjemmehjælpen. Og så videre. Alle nydelsesmidler har skadevirkninger. På indtager eller-og andre. Det gælder kaffe, det gælder heroin. De gør også alle deres gavn - tobak forhindrer sandsynligvis rigtig mange stress-dødsfald, eller overvægtsdødsfald. Der er ingen gode historier på forbud mod naturens produkter. Det er f.eks. heller ingen god historie hvis opiumsdyrkningen udryddes i Afghanistan. Ikke bare på grund af alle de sultedødsfald det vil afstedkomme lokalt, men fordi stoffet så (op)findes et andet sted på anden vis. Den dag det er lykkedes os at bekæmpe alle nydelsesmidler effektivt, er det sikkert også lykkedes os at udrydde menneskelivet ved samme lejlighed - uden brug af atomvåben. Det absolut sunde liv kan nemlig ikke trives, uden i forsejlede reagensglas. OleS

4 SYNSPUNKTER OM MODERNE PIRATERI Af: Andrew Draper Regeringen er ikke engang klar over problemets fulde omfang, hvilket må siges at være en falliterklæring. Regeringen bør vise et langt større engagement i bekæmpelsen af pirateri. Vestlige regeringer beskyldes for manglende handling mod pirateri Det britiske parlaments magtfulde transportudvalg, har angrebet vestlige regeringer for deres mangel på handling for at komme pirateri til livs. I forbindelse med offentliggørelsen af en rapport om pirateri, sagde udvalgsformand Gwyneth Dunwoody, at problemet fortsætter med uformindsket styrke over hele verden. Den britiske regering taler meget om det, men der sættes ikke handling bag ordene. Rapporten blev til på baggrund af en undersøgelse blandt arbejdsgivere, fagforeninger og andre relevante parter. Dunwoody tilføjede at pirateri i løbet af de sidste 10 år, er steget med 168 procent. Regeringen er nødt til at gå forrest i kampen for at stoppe pirateri. Den må igennem konkrete handlinger vise, at det internationale samarbejde kan gøre pirateri til et problem, der hører fortiden til. Et sådant samarbejde er på sørgeligste vis fraværende i dag. Derfor øges antallet af piratoverfald frem for at blive reduceret. Hun kritiserede regeringssamarbejdet, som kunne fremvise velmenende regler og checklister. Men uden vilje til at implementere dem, vil de være værdiløse i kampen mod pirateri. Faktum er at pirataktiviteter hele tiden øges, hvilket tyder på, at den britiske og de øvrige vestlige regeringers politiske indsats på området indtil videre har været ineffektiv. Kaptajn Peter Newton, som er ansat hos Blue Star, et shippingfirma i A.P. Møller- Mærsk gruppen, har stærke synspunkter om emnet. Det kan ikke overraske, da han selv har været udsat for et piratoverfald og frygtede han ville blive myrdet (se særskilt historie). Pirater er havets bærme, siger han. Jeg besøgte engang en familie til en myrdet britisk kaptajn. Jeg skulle prøve at forklare dem hvordan deres elskede i det 20. århundrede døde af en kriminel handling, som ellers var rapporteret udryddet tilbage i det 18. århundrede. Ikke nogen nem opgave. Som de forklarede mig, kunne de have accepteret det, hvis han var død i en trafikulykke eller af cancer, men ikke af et piratoverfald. Problemet med pirateri er at de eneste ofre er søfolk. Rederiernes tab er minimale, så det er søfolkene og deres familier, som må betale regningen.

5 Han støtter kravet om mere handling: Rapportering af piratoverfald burde være obligatorisk, og der skulle uddeles store bøder til rederier som ikke efterkommer dette. Det er den eneste måde at synliggøre problemets sande omfang. Pirater burde stilles for den Internationale Domstol i Haag. Vi får intet ud af at vestlige flåder fanger pirater, når de efter udlevering til nærmeste stat omgående sættes på fri fod. Han beklager dybt, at den britiske regering i 1999 afskaffede dødsstraffen for pirateri. Det var den sidste dom i lovbøgerne, som straffedes med døden og den blev afskaffet efter pres fra EU. Dette sendte det helt forkerte signal til piraterne og Labour regeringen burde skamme sig; deres pligt er at beskytte britiske søfarende; ikke at lytte til liberale franske holdninger. Ikke fordi Royal Navy nogensinde fangede en eneste pirat. De har alt for travlt med at nå deres kønskvote for besætningen på deres krigsskibe, frem for at bekymre sig for meget om deres evner i kamp. Andrew Linington, som er kampagne- og kommunikationschef i officersforeningen NAUTILUS siger, at Tony Blairs regering havde planlagt helt at afskaffe pirateri som en kriminel handling. Det var udelukkende vores indgriben, som gjorde at loven blev opretholdt. Det virkede som om de tænkte hvad er formålet med at beholde den i lovbøgerne? Vi sagde, at der er meget gode grunde til at beholde den. NAUTILUS sagde i deres indlæg til transportudvalgets undersøgelse, at den moderne udgave af pirateri, som trussel for handelsskibe og deres besætninger, opstod i slutningen af 1970erne og begyndelsen af 1980erne. Siden da er antallet Pirat: Person der kaprer og udplyndrer (handels) skibe. (Den Danske Ordbog). For ikke-søfarende forbindes begrebet pirat i dag med romantik, drengebøger og tegneserieverden. I virkelighedens pragmatiske verden er der tale om væbnet røveri, som har fundet sejlende pengeskabe og døgnkiosker nær de fattigste lande. Man kan selvfølgelig med samme ret kræve dødsstraf for væbnet bankrøveri, som f.eks. gør en bankassistent uarbejdsdygtig for resten af livet, som for nutidens pirateri. Men hvor svært er det at forhindre, effektivt?

6 af angreb dog steget kraftigt, ligesom volden er blevet mere rå og angrebene mere avancerede. Piraterne angriber skibe under bekvemmelighedsflag, da disse er specielt sårbare på grund af manglende ressourcer og politisk vilje, til at repræsentere og beskytte besætningerne under disse flag. Foreningen bifalder sidste års initiativ fra forsikringsselskaberne i form af Lloyd s Joint War Committee hvor man erklærede Malacca Strædet og flere indonesiske havne for krigszone-områder. Det gav resultater at man på denne måde satte navn på nogle af problemområderne. Noget tyder på at der er flere årsager til at pirateri ikke tages alvorligt. For det første er der stor uvidenhed om problemets omfang, såvel som problemets art. De fleste tror at pirateri uddøde for flere århundreder siden med den Knaldrøde Pirat og Kaptajn Klo. Hollywood film som Pirates of the Caribbean har medvirket til at forstærke myten. Samtidig modarbejder skibsrederne - i besparelsens hellige navn - alle forslag om at sikre at deres skibe har tilstrækkelig besætning og ressourcer til at kunne indføre de anbefalede forholdsregler. NAUTILUS påstår, at de officielle tal kun indeholder toppen af isbjerget. En undersøgelse foretaget af Nippon Fondet i 1999 viste, at der havde været 10 gange så mange piratoverfald på japanske skibe som der var anmeldt. Skibsrederne er ikke interesseret i langvarige og kostbare forsinkelser, mens overfaldene undersøges nærmere. Kaptajn Newton siger: De samlede udgifter i forbindelse med et piratoverfald ville ikke dække en dags samlede operationelle udgifter på et større containerskib. Forestil jer hvad det ville betyde, hvis det blev kendt at et stort rederis skibe blev angrebet af pirater. Tabet af kunder kunne løbe op i millioner. Det er årsagen til at langt de fleste piratoverfald aldrig bliver offentliggjort. Når alt kommer til alt, er der vel alligevel ingen der giver en tøddel for søfolk? Selskabet for kaptajner, som er en faglig forsamling i Storbritanien, siger at den øgede brug af informationsteknologi har givet kriminelle grupper adgang til informationer vedrørende skibenes ruter og last. AIS-systemet (Automatic Identification System) leverer disse oplysninger for skibe over 500 bruttoton. Med disse oplysninger kender de kriminelle på forhånd til ankomst for de mest værdifulde skibe, og kan således planlægge at angribe på det sted og tidspunkt, hvor skibet er mest sårbart. Selskabet mener, at pirateri er et symptom på mangelfuld håndhævelse af loven, regional ustabilitet, nem adgang til våben og mulighed for pengeafpresning og fattigdom. Ineffektivt politiarbejde betyder at der ikke er noget afskrækkende middel. Man advarer dog om rutinemæssig

7 bevæbning af handelsskibe, da dette kun vil øge risikoen for overfald med dødelig udgang. Ansigt til ansigt Kaptajn Peter Newton var kaptajn på Australia Star, da det i 1991 blev angrebet under passage af den indonesiske ø Bintan. Ni bevæbnede mænd trængte ind på hans kammer. En machete blev holdt mod hans hals. Han blev bundet fast med reb og fik at vide, at han ville blive dræbt hvis ikke han åbnede skibets pengeskab, eller hvis han satte alarmen i gang. Med hans egne ord: Piraterne går udelukkende efter pengene i kaptajnens pengeskab. De spilder ikke tiden med at stjæle ure til 20 USD fra sømænd som tjener mindre end 500 USD om måneden. For mit eget vedkommende tog de dog mit armbåndsur og mine egne penge. Som britisk kaptajn er jeg blevet uddannet til at klare nødsituationer roligt og rationelt. Min højeste prioritet var at forsøge at kontrollere situationen, således at hverken skibet eller besætningens sikkerhed ville blive bragt i fare af en forhastet handling fra min side. Jeg havde forventet at piraterne ville efterlade mig bundet og med munden stoppet på mit kammer, efter de havde fået deres penge (dette havde været praktiseret i tidligere angreb). Da de ikke gjorde dette, men i stedet førte mig med ned til hoveddækket og hele vejen ned agter, hvor deres båd var fortøjret, var jeg sikker på at det var deres hensigt at dræbe mig. Jeg accepterede mere eller mindre min skæbne, men jeg var ulykkelig over at jeg PIRAT-STATISTIK Efter en positiv udvikling i 2004 og 2005, peger halvårsstatistikken fra IMB for 2006 hen mod en slags stabilisering af antal angreb, med samme antal som første halvår af halvår 2006: 127 angreb, heraf 11 kapringer 74 tilfælde af bording 6 tilfælde med beskydning af skib 6 tilfælde af drab på søfarende 156 søfarende gidsler 12 er blevet såret, og 13 kidnappet Ingen danskflagede skibe har været involveret, men 5 med danske interesser: 2. januar - Sumatra Torm Ingeborg, norsk flag Pirater jaget på flugt. 24. marts - Bangladesh Sea Master One, opereret af APM. Skibet bordet, og røvere slap væk med stores og proviant. 2. maj - Guinea Maersk Belfast Pirater forsøgte at narre skibet til at give adgang for havnemyndigheder, men blev jaget på flugt. 22 maj - Guinea Shkotovo - charter M.H. Simonsen. Voldeligt overfald med gidseltagning. 5. juni - Indonesien Princess Mary, charter Nordana. Overfaldet af seks røvere ved kaj. Kilde: Søfart, nr. 33, 18/8-2006

8 som katolik ikke ville modtage den sidste olie, samt at jeg ikke skulle gense min kone og børn. Alligevel var jeg fast besluttet på ikke at råbe på min besætning, som ville have væltet ud af deres kamre direkte ud til piraterne. Jeg er ikke nogen helt, men jeg var skide bange for at vanære min profession. Min overraskelse var stor, da den sidste pirat ombord vendte mig omkring og skubbede mig tilbage mod besætningsområdet inden han forlod skibet. Jeg er aldrig blevet uddannet til at have med pirater at gøre. Inden angrebet på mit skib, havde der været en del angreb i området omkring Malacca og Singapore Stræderne. Rederiet havde derfor givet ordre om at der skulle tages forholdsregler for at undgå piratoverfald i dette specifikke område. Ved afsejling fra Singapore havde jeg derfor en ekstra vagtgående, ekstra belysning, brandslanger klar osv. Alt sammen med den hensigt, at afskrække og drive eventuelle pirater tilbage. Men da vi var ude af det nævnte område, gav jeg besætningen fri, da de havde haft en lang dag. To timer senere (og godt ude af det farlige område) blev vi angrebet. Kaptajn Steve Moon Med hans egne ord: I april 2003 blev mit skib (en tanker fra Panama, som transporterede opvarmede produkter) bordet af bevæbnede pirater, mens vi lastede i Angra Dos Reis, Brasilien. To officerer og jeg selv blev taget som gidsler, mens skibets pengeskab og kaptajn-kammeret blev tømt for kontanter og værdigenstande. Det var et forholdsvist rutinemæssigt piratoverfald, men ingen af de involverede vil nogensinde glemme det. For søfolk er frygten for pirateri særdeles reel og episoden i Brasilien var ikke min første oplevelse med pirateri for 18 år siden var jeg med til at bekæmpe bevæbnede pirater i Vest Afrika. Som de fleste overfald, fandt også det på mit skib sted om natten Piraterne var klædt som arbejdsmænd med hard hats og kedeldragter, så de ville passe fint ind i billedet, hvis nogen skulle spørge. Hvad vi ved er, at maskinist Matt Vicary kl gik lige ind i en flok bevæbnede mænd, som med det samme truede ham med pistol. Herefter blev også 2. styrmand Joe Gonzales taget som gidsel. Efter nogen forvirring, hvor de to gidsler blev tvunget op på broen, delte piraterne sig op. Joe blev bundet og bevogtet, mens Matt blev tvunget til at finde kaptajnens kammer, hvor han med pistoler rettet mod hoved og ryg fik besked på at vække mig. Jeg vågnede, og selvom jeg var søvnig, kunne jeg høre at Matt lød meget bekymret. Jeg åbnede døren og blev straks væltet omkuld. Resten af piraterne kom snart sammen med Joe. Vi kunne kun se på mens de raserede mit kammer og stjal alt af værdi, ligesom de tydeligvis ledte efter pengeskabet. Det tog seks mænd næsten 10 minutter at finde det store stålpengeskab. Da de fandt det holdt de omgående en pistol mod mit hoved og tvang mig til at åbne skabet. De tømte det hurtigt for al indhold. Den næste del er lidt forvirrende, for piraterne efterlod Joe og Matt på mit kammer men slæbte mig med. På det tidspunkt kunne jeg kun gå ud fra, at de tog mig med som en slags gidsel og jeg var bekymret for min sikkerhed hvis jeg skulle blive tvunget til at forlade skibet. Med de tanker i

9 baghovedet, aktiverede jeg en brandalarm og flygtede i den efterfølgende forvirring. Matt og Joe låste sig inde på mit kammer og jeg nåede broen, hvor jeg foretog PANudkald på VHF en for at gøre opmærksom på piratangrebet. Piraterne flygtede og besætningen samledes på broen. Lastningen blev stoppet og bortset fra nogle mindre skrammer var alle uskadte. Både Joe og Matt imponerede med deres fremtræden og beviste, at man kan vise stort mod selv når man er magtesløs. Efter et længere ophold i land for at medvirke til politirapporten forlod vi Brasilien forvisset om at ingen af overfaldsmændene ville blive retsforfulgt. Jarle Johansen og Roger Bjerkås I august 2006 blev to nordmænd og to ukrainere bortført mens de arbejdede på forsyningsskibet Northern Comrade fra Trico Marine Services offshore i Niger Deltaet. De blev holdt fanget på et skjulested i junglen i en uge. Den norske kaptajn Jarle Johansen og maskinchef Roger Bjerkås blev løsladt efter omfattende forhandlinger, som endte med indgåelsen af en handel mellem lokale stammer og det nigerianske oliefirma Peak Petroleum, som Trico arbejdede for. Dramaet var begyndt da 8-10 svært bevæbnede mænd bordede deres skib fra en oppustelig dinghy. Forinden havde de beskudt skibet med et maskingevær. Jarle Johansen forsøgte at sejle frem med fuld fart, men det var for sent. Før han vidste af det havde han et maskingevær rettet mod sig og blev beordret til at lægge sig på dørken. Piraterne fik USD og noget lokal valuta. Men det var ikke nok. De fire blev SUPPLY-NIGERIA OG MÆRSK Det olieindustrielle område ved Nigeria har længe været plaget af gidseltagninger, som også har baggrund i oprørsbevægelsers forsøg på at gennemtvinge en mere retfærdig fordeling af olieindustriens afgifter til Nigeria. Mærsk-ansatte har på den ene side ønsket at undgå udmønstringer ved Nigeria, på den anden side ønsket krigsrisikotillæg eller andet tillæg. Der har været afholdt møder mellem rederi og foreninger, og mellem rederi og skibe i området. Med virkning fra 1. november 2006, har Mærsk besluttet at yde et såkaldt hardship allowances ( hardship kan oversættes som: besværlighed, prøvelse, lidelse, byrde), på 15% af bruttohyren, medens der gøres tjeneste ved Nigeria. Tillægget ydes kun under tjeneste og kun til danske besætningsmedlemmer (indtil videre). Efter 6 måneder (pr. 1/5-2007) vil tillægget blive genovervejet. Det er samtidig meddelt, at hvis nogen besætningsmedlemmer har et seriøst problem med udmønstring ved Nigeria, kan de kontakte rederiet. CO-Søfart har meddelt rederiet at vi har noteret dette fremskridt, men at vi mener en procentuel hyreregulering principielt er en uetisk måde at implementere et risikotillæg på (liv kan ikke gøres op i stillingskategorier - eller nationalitet for den sags skyld).

10 ført ind i junglen. Bevæbnede og narkotikapåvirkede unge holdt fangerne vågne om natten med luftskud. Denne truende stemning fik os til at frygte for vore liv, sagde Johansen. De bevæbnede unge kom ind til byen hvor søfolkene blev holdt til fange. De ville også have deres del af pengene. Der opstod en skudkamp, hvor Jarlsen og de andre frygtede for deres sikkerhed. De blev også angrebet af sværme af malariamyg om natten, selvom de havde fået myggespray af deres bortførere. Langvarige forhandlinger blev ført mellem landsbyen, rederiet samt de norske og nigerianske myndighed. Det endte med en handel, som skulle tilføre oliepenge til landsbyen. Jeg kan godt forstå baggrunden for handlingen, men ikke måden det blev gjort på, sagde Jarlsen. Jeg håber myndighederne i Nigeria nu vil sætte sig ned og forhandle med andre nationer og oliefirmaerne, så vi kan få en ende på disse kidnapninger. OVERENSKOMST- FORHANDLINGER 2007 Vi modtager til stadighed forslag til de kommende overenskomstforhandlinger. Alle forslag samles og registreres og indgår i overvejelserne om de enkelte overenskomster. Vi planlægger en intern sektion på vores hjemmeside, kun med adgang for medlemmer (via navn og fødselsdato), som skal være funktionel fra ca. 17. januar, og medens overenskomstforhandlingerne står på. Der vil blive opdateringer med OK-nyt, forhandlingsforløb, og et forum hvor alle kan skrive. 10

11 Jeg vil sikre dem derhjemme bedst muligt. Så med bedre invalidepension, mulighed for at indbetale lidt ekstra selv og sætte en større del af min opsparing i aktier, er der mange fornuftige forbedringer i den nye ordning. Lasse Christian Rasmussen, maskinmester, Rederiet Torm Ny SØ pensionsordning der er et hav til forskel Bedre dækninger, større valgfrihed Din pensionsordning har været på værft og er blevet kraftigt moderniseret. Så nu er den klar til at leve op til både Lasses og dine ønsker. Der er sket forbedringer inden for både opsparing og forsikring, og du får flere valgmuligheder end før. Bedre og mere overskuelig dækning ved invaliditet, dødsfald og kritisk sygdom Overskuelige forsikringsmoduler, du kan vælge til og fra efter behov Mulighed for at investere en større del af opsparingen i aktier. Med andre ord: Grundlæggende får du nu en bedre ordning. Og du kan tilpasse den helt præcist til dine ønsker med de nye valgmuligheder. Det kræver imidlertid, at du tager aktivt stilling, hvis du vil have mere end basisordningen. Jeg er kun 37 år nu, men det har været en god investering at bruge et par minutter på at tænke nogle år længere frem, siger Lasse Christian Rasmussen. Hvad med dig? Vil du ofre lidt tid på at sikre dig optimalt? Så skal du beslutte dig nu. PFA Pension Sundkrogsgade København Ø SØ-hotline Bygger på forståelse 11

12 MIT LIV HAR SGU VÆRET DEJLIGT HELE VEJEN IGENNEM Egun Grønlund er født 22/ på Holbækegnen, og fyldte dermed 90 år i sidste måned. CO Søfart har besøgt ham i hans hus i Helsingør før fødselsdagen. Efter den obligatoriske folkeskole, kom Egun i lære som slagter. Hans lyst stod egentlig til at komme til søs med det samme, men hans mor satte sig imod og så blev det slagterlære i stedet. Da læretiden var udstået var det strenge tider i landet for almindelige arbejderfamilier, og der var ingen job at få som slagter. Egun blev i stedet havnearbejder i Korsør. I 1937 døde Eguns mor og i 1939 fik han sin lyst styret. Torms Viola lastede i Korsør Havn og Egun fik hyre som kullemper på 2400 tonneren med 4 luger. Viola sejlede i trampfart mellem euopæiske havne, Vestafrika og Middelhavet. Egun blev født under 1. verdenskrig, og han skulle komme til at sejle under hele 2. verdenskrig, men uden at få en skramme. Viola havde en besætning på 18 mand. I maskinen 8 (2 mestre, 1 assistent, 1 donkeymand, 3 fyrbødere og en kullemper), på dækket 8 (1 skipper, 2 styrmænd, 2 matroser, 2 letmatroser, 1 jungmand) og i kabyssen 3 (1 hovmester, 1 kok og 1 messedreng). Der var 4-mands kamre for de menige. Efter 1 år blev Egun på ambassaden i Marokko ommønstret til fyrbøder. Men der var ikke lang vej før Viola sejlede ind i krigen. I følge Christian Tortzen Søfolk og Skibe , er der ikke noget særligt at bemærke om Viola. Skibet opbringes i søen d. 9/ og sejles til Oran i Algier. Herefter sejlede skibet med fransk flag og fransk skibsledelse, og armeret med maskingeværstilling monteret fortil, som det kan anes på billedet. I 1941 sendes de besætningsmedlemmer som ønsker at afmønstre hjem over land via Casablanca, Oran og Marseilles. Der går ikke lang tid så påmønstres Egun med Odin, som sejler med malm og kul for 4K (K.K.K.K. Kul A/S). Udmønstringen er fra 1941 til 1943 med enkelte småafmønstringer. Skibet sejler under dansk flag og også med kul til Tyskland, så her var nerverne, hvis der var nogen, rettet mod de allierede. Egun beretter, at man var nervøse for englænderne når man kom ud af Kieler-kanalen. Men det gik godt i Eguns tid. Afmønstring i Egun afmønstrede i Frederikshavn og nåede at få 9 stempler i Ålborg-afdelingen (9 dages ledighed), før han udmønstrede med Svitzers Svava med hjemsted i Korsør, og det blev til skibsbjærgning i en seks-års periode, hvor der var rigeligt at 12

13 Viola se til efter krigen med rydning af farvandene for vrag. Første 3 år med Svava, derefter ommønstring til et andet Svitzerskib Bien. Fra 1949 og frem til 1983 hvor Egun må stoppe som 67-årig, er det bolværksfart. DSB s færger fra Helsingør til Helsingborg. Som fyrbøder fortsætter det frem til slutningen af 50 erne hvor dampskibene er skiftet ud med diesel. Herfra og søfartstiden ud sejler Egun som motormand. Egun er som han siger nutidens mand og lever i nuet. Hver dag for sig og så færdig. En hustru og en søn er afgået ved døden. Om sønnen siger han, at han levede vel også et hårdt liv, uden man i dag kan mærke på 90-årige Egun at hans liv har været hårdt, selvom man kan ane at der i tidligere tider er hældt en del bajere ned ved højrøstede rafleborde. I dag er Egun sund og rask med en lidt svækket hørelse som næsten alle gamle maskinrumsarbejdere. Han passer selv hus, have og den daglige madlavning, og glædes ved livet og jævnlige besøg af en datter og svigersøn. Man kan hverken finde billedsamlinger eller gamle søfartsbøger i skuffer eller i loftsrum. Det skal sgu ikke ligge og fylde op siger han med overbevisning. De få skibsbilleder vi fandt er fra et enkelt ensomt familiealbum. Jeg har bygget mit liv op som jeg vil have det, og i dag er der ingen grund til bekymring,... det var noget andet dengang man ikke havde salt til et æg. Fra Dansk Søulykkes-statistik fra 1946, kan man læse at S/S Odin forliste 30. juli i 1946, under rejse fra Emden til København med koks. Kl. 23:50 sejlede Odin mod en uafmærket undervandshindring, som senere viste sig at være vraget af M/S Esbjerg. Ingen omkom. S/S Odin var bygget i 1901 og på 1688 bruttotons. 13

14 REJSESEKRETÆR JANNIK MADSEN s PERIODEKALENDER OG KAMERAKLIP 3. Okt. Møde med NAL, Danmarks Red. 4. Kontoret i Rødovre 5. Kontoret i Rødovre 6. Kontoret i Rødovre 7. Ferie 22. Ferie slut 23. Pearl of Scandinavia + kontor 24. Crown of Scandinavia + kontor 25. Villum, Poul Anker, Hammero. 26. Kontoret i Rødovre 27. Projekt 28 Nyborg, Sea Power 29. Fredericia, Samson, Anna Sofie Frigga 30. Århus, Cable One, Katrine 31. Frederikshavn, Princess 2 gange Princess 14

15 1. Nov. Frederikshavn, medlemsmøde 2. Frederikshavn, Isbryderne 3. Kontor, hjemme 6. Ijmuiden, King of Scandinavia 8. Bestyrelsesmøde, CO-Søfart 9. Kontor, hjemme 10. Møde Bell Casino, Göteborg 14. Kontor, møde med DFDS 15. Kontoret i Rødovre 16. Bestyrelsesseminar, DSRF 17. Bestyrelsesseminar, DSRF 20. Esbjerg, skadestuen, Sea Energy 21. Sea Energy 22. Aflyst besøg Princess 23. Kontoret Rødovre 24. Kontor, Pearl of Scandinavia 25. Pearl of Scandinavia 15

16 MS -internt Referater af lokalmøder om ny struktur i Metal Søfart. Dagsorden: 1. Velkomst af klubformand/klubformænd 2. Valg af dirigent 3. Ny struktur 4. Valg af ny klubformand, kasserer og bestyrelse 5. Eventuelt. Ens for de fem strukturmøder refereres først og fælles. Derefter den særlige del for de enkelte møder. Referater er af Keld Bækkelund Hansen. 2. Valg af dirigent: Der valgtes ingen dirigent, idet det ikke ansås for nødvendigt. 3. Ny struktur: Formanden for Metal Søfart, Keld Bækkelund Hansen, orienterede om forbundets nye struktur, der netop var vedtaget på forbundets kongres. Den nye struktur bevirker, at de 8 distrikter ændres til 5 regioner som følger den nye kommunalreform i Danmark. Derfor har Metal Søfarts bestyrelse besluttet at ændre vedtægterne således, at de 8 distriktsklubber ændres og sammenlægges til 5 regionsklubber, hvilket bevirker, at der er sket en række ændringer i Metal Søfarts vedtægter og retningslinier. Keld Bækkelund Hansen orienterede om disse. Økonomi til klubberne deles forholdsmæssigt i henhold til de tal som nævnes i forbindelse med opgørelsen af de nye regioner. 4. Valg af ny klubformand, kasserer og bestyrelse: Under punkt 4 blev der valgt ny klubformand. Kasserer og bestyrelse blev der ikke taget stilling til, idet fremmødet ikke muliggjorde noget sådan. 5. Eventuelt: Her orienterede formanden om politiske emner fra det maritime område og den netop afholdte kongres. 23. oktober 2006 Region Syddanmark Dagsordenens punkt 3: For Region Syddanmarks vedkommende betyder den nye regionsstruktur, at afdelingerne i Distrikt 4 og 5 sammenlægges til 1 ny region. Der bliver således ikke afgivet afdelinger fra de to distrikter til andre regioner. Dagsordenens punkt 4: For Distriktsklub 4 opstillede Franz Ussler som ny formand, for klub 5, Per Maj. Valgt blev Per Maj. Til ny næstformand valgtes Preben Sørensen, kasserer fortsætter uændret. 1. november 2006 Region Nordjylland. Dagsordenens punkt 3: Regionsklub Nordjylland kommer til at bestå af hele det tidligere Distrikt 1, dertil kommer fra Distrikt 2, Metal Hadsund- Assens og Hobro. Fra Distrikt 3 kommer Metal Nykøbing M. og Thisted. 16

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter om bord på et skib er stort set umulige at undgå i det lange løb, fordi man er mange mennesker tæt sammen i lang tid. Konflikterne kan opstå på mange

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet april 2015 til og med juni 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Vejrforholdene i Det Indiske Ocean har siden nordøstmonsunens ophør

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2016 til og med juni 2016

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2016 til og med juni 2016 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2016 til og med juni 2016 Definition af pirateri og væbnet røveri til søs Visse forbrydelser er i henhold til FN s havretskonvention defineret

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt)

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt) Verbernes former Der er to slags verbeformer på dansk: de, der beskriver en situation, som den ser ud, mens den er der; og de der beskriver resultatet eller betydningen af situationen på et senere tidspunkt

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold De somaliske pirater er ikke aktive, og det er usandsynligt,

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling, Foreningen Hus Forbi Torsdag den 14. Januar 2016 University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt Folk rejste sig og holdt et minuts

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest. Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Vest Susie Schouw Petersen & Michael Schmidt Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk akutmodtagelse Slagelse: 12 sengepladser Sengeafsnit V1

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Troels Træben - Skattejagt

Troels Træben - Skattejagt Dette løb er afholdt på en familieweekend med børn i alderen 1-13 år, hvor forældre og bedsteforældre også deltog. Løbet kunne fange specielt børnene fra 3-10 år, de yngre hyggede sig med at være med,

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017 Kastellet 30 2100 København Ø Tlf.: 33 32 55 66 FE s definition af pirateri og væbnet røveri til søs fe@fe-mail.dk Visse forbrydelser er i henhold

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet august 2012

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet august 2012 Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet august 2012 Sydvestmonsunen blæser fortsat i store dele af Det Indiske Ocean, Somalibassinet og Det Arabiske Hav, og den begrænser

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Spørgsmål fra husejerne og tilhørende svar fra Bestyrelsen: 2. Bestyrelsens beretning for år 2015 v/formand John Bünger Svar: Spørgsmål fra salen:

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Det meste af tiden er jeg helt almindelig

Det meste af tiden er jeg helt almindelig Det meste af tiden er jeg helt almindelig 8 Magasinet MIDT Nr. 8 Sommer 2014 Sommer 2014 Nr. 8 Magasinet MIDT 9 Tekst: Louise Kastrup Scheibel Foto: Nicky Bonne Aspergers syndrom, spiseforstyrrelse, selvskadende

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Jeg bygger kirken -5

Jeg bygger kirken -5 Jeg kirken - Udholdenhed og forfølgelse Mål: At være kristen er ikke bare nemt og dejligt. Det vil koste os alt. Mange gange vil vi føle en trang til at opgive, og tit oplever vi, at andre er imod os,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Christian slår på glasset og rejser sig. Gæsterne kigger forventningsfuldt på ham. Lars og stuepigerne stiller sig artigt på række og lytter.

Christian slår på glasset og rejser sig. Gæsterne kigger forventningsfuldt på ham. Lars og stuepigerne stiller sig artigt på række og lytter. ONKEL LEIF - Det er en dejlig hummersuppe. POUL (faderens logebror) - Det er en laksesuppe. ONKEL LEIF - Er det en laksesuppe? Jeg synes, den smager hen efter hummer. PREBEN (faderens logebror) - (høfligt

Læs mere