vinkler vinkler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vinkler vinkler 201 2011 1"

Transkript

1 HF HF vinkler Frederiksberg HF HF 5

2 Om omslaget Der er mange gode grunde til at opleve Venedig. I efteråret 2010 rejste personalet på FHF til Venedig for at reflektere over vores administrative og pædagogiske praksis, så flere af de studerende kunne hjælpes til at gennemføre en hf udannelse. Fremtidsdrømme er temaet for dette års FH Vinkler. Broerne i Venedig, af hvilke der er mange, tjener som symbol på den dynamiske proces det er at være i bevægelse som menneske, at udvikle sig. Pædagogik er kommunikation, så ønsket om bevægelse gælder både lærer og elev. Personalet var på dannelsesrejse ifølge Ask Hejlskov Larsens artikel på side 35. I artiklen undersøger Ask dannelsens anatomi, fra top til tå. På de to lodrette sider af den tavle, der svæver over motivet på forsiden, er der en muslingeskal. Muslingeskallen er pilgrimmens tegn. Man kan godt i middelalderen have været pilgrim og have opholdt sig i Venedig, men så har det højst sandsynligt været for at indskibe sig herfra til Det hellige land. Venedig er en eventyrlig by bygget, som den er, på et hav af små øer. Så små at de overalt er forsvundet under fødderne på husene, der derfor er blevet funderet på stolper banket ned i havbunden. Resultatet udfordrer nordboens opfattelse af et hus som fast ejendom. Gader er i det store og hele afløst af kanaler. Kanalerne kan krydses på broer der, hvor der har været pæle nok til at anlægge et som regel meget smalt fortov langs husfacaderne. Bilen er en båd. Bussen er en båd. Taxaen er en båd. Venedig er en by, hvor selv havet går i kirke. Tidevandet får Adriaterhavet til at stige så meget, så Markuspladsen og gulvet i Markuskirken bliver oversvømmet. Aqua alta kalder venezianerne det. Det er en by, der emmer af historie og kultur. Et kulturhistorisk sceneri med en helt unik skønhed. Mulighederne for at finde materiale til sit eget skræddersyede dannelsesprojekt er absolut tilstede, selvom der slides mere og mere på materialet. Bjørn Bredal skriver: I dag er Venedig som litterær banalitet og lavpris rejsemål en hårdt prøvet kliché. Men det samme kunne jo siges om forelskelser og solopgange: Stædigt gentager de sig selv i bevidstløse rundgange. Og dog er solen mærkeligt ny hver morgen, 6

3 ligesom forelskelsen overraskende slår benene væk under os. Venedigs skønhed kan ikke sådan afskaffes, heller ikke selv om masseturismen har ganget den venezianske kliché op med faretruende tal. Turisterne kommer stadig farende fra søen i cruiseskibe, der er større end katedraler. Apropos søfarere. På bagsidens Venedig-vue har tegneseriefiguren Corto Maltese fotoshoppet sig ind i billedet. Corto Maltese, der er i slægt med byens mest berømte søfarer Marco Polo, er skabt af tegneren Hugo Pratt, der selv er født og opvokset i byen. Historien hedder Legenden om Venedig, hvis man er til tegneserier. Den amerikanske digter Joseph Brodsky, der modtog Nobelprisen i litteratur i 1987, besøgte de sidste tyve år af sit liv hvert år Venedig om vinteren. Bogen Venedigs vandmærke fortæller meget smukt om at opleve byen med alle sanser, og mere til. Tilbage til Bjørn Bredal. Hans bog Begærets by handler om fin de siècle forfatteren Marcel Proust og dennes brug af Venedig som scenografi for handlingen i den otte bind store roman På sporet af den tabte tid. Perception og erkendelse foregår ikke nødvendigvis liniært men springende, fragmentarisk, eklektisk måske labyrintisk, og som man også kan læse i Ask artikel er meningsfuld undervisning heller ikke kun liniær. For at orientere sig på ny er det godt at blive desorienteret. Kodeordet er bevægelse. Og igen er Venedig optimal som laboratorium, med de snørklede fortove, de mange små broer og de allesteds nærværende bølger. Forfatteren Tom Kristensen har skrevet om at bevæge sig rundt i Venedig: Hvad enten man sejler eller traver af sted til fods, er det en myldrende bølgebevægelse, op ad trapperne til en bro, ned ad trapperne, og hver gang en udsigt åbner sig mellem husene, så man kan se ned ad en smal kanal, og der åbner sig uafladeligt udsigter på kryds og på Teksten fortsættes på bagsiden...

4 Indhold Redaktion: Finn Bønsdorff Omslag: Peter Bro Fotos: Jakob Jensen Inger Worsøe Peter Valore Franz Henriksen Hans Kargaard Peter Bro Samt klassernes egne rejsefotos Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS Oplag: eksemplarer 3. Finn Bønnsdorff: Forord 5. Finn Bønsdorff: Fra Frederiksberg hf-kursus og ind i fremtiden 10. Chanette Maline Schakow: Hvor lærdommens og drømmenes frø blev sået 16. Anne Dorte Fridberg: Med UrSSSula i Have og helvede 21. Inger Worsøe: Drømmen om frihed 27. Otto Leholt: Kina drømme, visioner og realiteter 35. Ask Hejlskov Larsen: (De)konstruktion af en drøm om dannelse 53. Peter Johannes Larsen: Et bud på en pædagogik, der opfylder unges forskellige drømme om uddannelse 61. Lars Bronée: Ny skriftlighed? 65. Hans Kargaard: Små autonome nicher 73. Kim Ingholt: Skyggebilleder på væggen i Platons hule? 79. Henriette Watson: Fransk modernitet 85. Mia Kastrup: Berliner storm 86. Cecilie Glenthøj: Storbyernes Berlin 88. Marianne Leth Weile: En ny begyndelse forudsætter det gamles forfald 97. Kjeld Arne Hansen: Trivsel på FHF 116. Hans Kargaard og Mogens S. Jensen: Bodil Smith Bestyrelsen for Frederiksberg hf-kursus 121. Personalet 125. Afgangsklasserne 2 Sønderjyllands Allé 2, 2000 Frederiksberg Telefon ,

5 HF Vinkler 2011 Globaliseringsprocessen og finanskrisen har sat det danske samfund under pres. Mange tusinde arbejdspladser er forsvundet i industrien, og selv om det i skrivende stund går lidt bedre med den danske økonomi, er de tabte arbejdspladser ikke kommet tilbage. Denne problematik stiller nye krav til kreativitet og innovation med henblik på etablering af nye jobmuligheder. Mange initiativer er i gang, men især Aarhus Universitet har taget udfordringen op. Der er dannet en helt ny fakultetsstruktur, hvor forskning på tværs af gamle hovedområder skal føre til ny viden, og, i samarbejde med erhvervslivet, forhåbentlig også til perspektivrige ansættelsesmuligheder for fremtidens unge. Hvad så med ungdomsuddannelserne, herunder hf? Vi skal ikke have faget innovation på skemaet i hf. Derimod skal arbejdet fortsættes med at give de unge mennesker de bedste almene og faglige forudsætninger til at kunne videreuddanne sig. Har Frederiksberg hf-kursus noget at byde på i den sammenhæng? Lad mig henvise til en mail, jeg fik i februar En af vores tidligere elever (hf-årgang 2006) skriver til mig for at få mulighed for at observere undervisningstimer i filosofi. Hun slutter således: det ville (foruden det faglige aspekt) være en fornøjelse at vende tilbage til den hf, der gjorde det muligt for mig at forfølge mine drømme. Nu skal hf-årgang 2011 ud at forfølge sine drømme om en positiv, uddannelses- og beskæftigelsesmæssig fremtid. Der skal fra skolens side lyde en stor tak for samarbejdet i to år. I ønskes alle god vind fremover. Finn Bønsdorff Rektor 3

6 4 Da fransk- og designholdet besøgte Sacre Coeur på deres studietur til Paris, optrådte denne fodboldartist foran kirken. Han hedder Iya Traore og kan opleves på YouTube. Foto: Dennis Glaring, 1e

7 Fra Frederiksberg hf-kursus og ind i fremtiden Det er eksamenstid. Skolens aula summer af aktiviteter. Eleverne i 2. hf har allerede været oppe i et fag eller to (maj 2011). Mange glade, nogle skuffede, det er nu, adgangsnøglen til fremtiden skal sikres. Bliver gennemsnittet godt nok til drømmeuddannelsen, eller skal der foretages relevante justeringer af ønsker om videreuddannelse? Elevprofilen på kursus kan karakteriseres på følgende måde: unge, som har brudte uddannelsesforløb bag sig unge, som har en faglig uddannelse, som nu ønsker mere almene kundskaber unge, som efter folkeskolen har rejst, været på efterskole eller højskole unge, som kommer direkte fra 10. klasse (ca. 10 pct.) og har et godt fagligt niveau i skolefagene. Af Finn Bønsdorff, rektor Frederiksberg hf-kursus er skolen for de voksne unge, og gennemsnitsalderen er ca år. Ikke mindst på den baggrund er det vigtigt at kunne præsentere viden og dokumentation, der viser, hvad der sker med eleverne efter afsluttet hf-eksamen hos os. Nogle har jo forsøgt sig tidligere andre steder i uddannelsessystemet. 5

8 Hvad laver eleverne efter eksamen? Tager de et sabbatår, eller går de straks i gang? Hvilke uddannelser vælger de, og i hvilken grad lever skolen op til hf-lovens hensigt om at forberede til videreuddannelse?. Metodemæssigt set kan der skelnes mellem forskellige analytiske tilgange, når det skal undersøges, hvad der sker med eleverne efter 2-årigt hf på Frederiksberg hf-kursus. Tværsnitanalyse: 9% 46% 45% Universitetsuddannelser Professionsbachelor Erhvervsakademi 6 Figuren viser tal fra den Koordinerede Tilmelding 2010 (KOT). 45 pct. af eleverne fra Frederiksberg hf-kursus, som i 2010 søgte optagelse på en videregående uddannelse, blev optaget på universiteterne. 46 pct. gik i gang med en mel-

9 lemlang uddannelse, herunder læreruddannelsen, og 9 pct. blev optaget på de korte videregående erhvervsuddannelser. I materialet indgår elever fra hf-årgangene KOT-opgørelsen indeholder således elever, som har fået hfeksamen på Frederiksberg hf-kursus fra 2004 og frem til og med Studievalg København sammenfatter tallene således: Måske har jeres rektor ret i, at jeres elever er gode til at komme videre, også på universitetsuddannelser. De er i hvert fald bredt repræsenteret på rigtig mange forskellige videregående uddannelser. Når jeg bruger begrebet tværsnitanalyse, er det for at betegne, hvordan elever fra Frederiksberg hf-kursus søger og optages på en videregående uddannelse ét udvalgt år. Metoden kan således ikke anvendes til at belyse, hvordan en specifik hf-årgang vælger videreuddannelse over tid. Men figuren fremhæver, at når elever fra skolen vælger videreuddannelse, så er det især de mellemlange og lange uddannelser, som de finder interessante. Skolen har altså en klar boglig profil. Disse tal er ikke overraskende. Tidligere analysearbejder har vist, at især fra 1990 vælger elever fra Frederiksberg hfkursus i stigende grad uddannelser på universiteterne og gennemfører disse! Regering og folketing har en målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Denne målsætning debatteres løbende, og der måles på, i hvilken grad vi nærmer os. Det går ikke så fantastisk godt. Der mangler fortsat et pænt stykke op til de 95 pct. Det kan ikke overraske, at uddannelse koster penge, og i relation hertil kan man også spørge om omkostningerne ved 7

10 8 at få de sidste med bliver større, mindre eller uændrede. Efter min opfattelse vil grænseomkostningerne være stigende, da de særligt sårbare unge, som også søger hf, uundgåeligt vil kræve flere ressourcer. Men der er heldigvis mulighed for søge ekstra midler til Special Pædagogisk Støtte(SPS) gennem SU-systemet. SPS bidrager også til at give ordblinde elever bedre uddannelsesmuligheder. En ordning, som mange hf-kurser har stor glæde af, og som politikere og embedsmænd bør værne om. Til 95-pct-målsætningen er der også koblet en delmålsætning, nemlig at 50 pct. af de unge, der opnår en ungdomsuddannelse bør videreuddannes. Hvordan ser det ud på Frederiksberg hf-kursus? Lad mig belyse det ud fra nedenstående tabel. Tabellen viser en længdesnitsanalyse af elevernes valg af videreuddannelse efter Frederiksberg hf-kursus. Grundpopulationen, en hf-årgang og dens cpr-numre, følges over tid, således at der dannes en oversigt over, hvor mange unge, der er i uddannelse på et givet tidspunkt og hvilke uddannelser de er blevet optaget på. Længdesnittet i tabellen omfatter årene 2007, 2008 og Analysearbejdet er lavet af seniorforsker Lars Klewe, DPU, Aarhus Universitet, og bygger på materiale, som er indsamlet gennem Danmarks Statistik.

11 Årgang 2007 Efteråret 2007 Efteråret 2008 Efteråret 2009 Ikke under uddannelse Under uddannelse: Hf Fag på indgang til erhvervsuddannelse Teknologi og kommunikation Det merkantile område Fra jord til bord Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Handel og kontor Bygge og anlæg Jern og metal Grafiske uddannelser Jordbrug og fiskeri Levnedsmiddel og husholdning Korte videregående uddannelser Tekniske uddannelser Formidling og erhvervssprog Samfundsfaglige uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Pædagogiske uddannelser Tekniske uddannelser Sundhedsuddannelser Formidling og erhvervssprog Levnedsmiddel og ernæring Kunstneriske uddannelser Samfundsvidenskabelige uddannelser Bacheloruddannelser Humanistiske uddannelser Samfundsvidenskabelige uddannelser Tekniske uddannelser Naturvidenskabelige uddannelser Jordbrugsvidenskabelige uddannelser Sundhedsuddannelser I alt i procent Andel af hf-studenter fra Frederiksberg hfkursus, der ikke var i gang med en uddannelse, og hf-studenter, der var i gang med en uddannelse, umiddelbart efter dimissionen og op til to år efter dimissionen. Årgang Tallene er angivet i procent. 9

12 10 Tabellen viser hvor stor en andel af hf-årgang 2007, der er under uddannelse i 2007, 2008 og Årgangen defineres som samtlige elever, der afsluttede med en hel hf-eksamen i Hf erne starter ikke alle på en videregående uddannelse lige efter eksamen, men det er da ganske pænt, at 32 pct. er i gang i umiddelbar forlængelse af skolegangen på Frederiksberg hf-kursus. Også her kan man se, at mellemlange og bacheloruddannelserne/universiteterne fylder meget, når det gøres op, hvad de unge har valgt af videreuddannelse. I 2008 er 44 pct. i gang med en videreuddannelse, og i efteråret 2009 er 60 pct. af hf-årgang 2007 i færd med at uddanne sig. Pæne tal som dokumenterer, at Frederiksberg hfkursus også bidrager til regeringens målsætning om, at 50 pct. skal videreuddannes efter ungdomsuddannelsen. Men det tager lidt tid, før eleverne kommer i gang. Gennemførelse kan der ikke siges noget om, da de første kandidater tidligst kan afslutte uddannelserne i 2012/13. Andre tal, der vedrører hf-årgang 2008, viser, at 28 pct. var under uddannelse i efteråret 2008, men allerede i efteråret 2009 er 55 pct. i gang med en uddannelse. Vores elever videreuddanner sig, de bruger deres hf-eksamen i overensstemmelse med hf-lovens formål. Måske blev det valgte drømmeuddannelsen, måske fandt den enkelte hf er ud af, at evner og især interesser havde ført til et skifte i fokus. Mange er blevet klogere, også på sig selv. Hvad er karakteristisk for en skoles profil? Hos os er det eleverne! I dagligdagen begejstrede, tvivlende, tøvende, men som det fremgår af ovenstående kommer rigtigt mange videre i uddannelsessystemet. Historisk dokumentation er

13 imidlertid ikke i sig selv en tilstrækkelig betingelse for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Hf-årgang 2011 må selv ud at vise, at også I har de faglige forudsætninger, modet og viljen til at udfordre fremtidens globale arbejdsmarked med succes. Jeg er sikker på, at I vil klare jer pænt! Kilder : Notat vedrørende undersøgelse af tre årgange hf-studenter fra Frederiksberg hf-kursus ved Lars Klewe, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, september Lars Klewe: Højere Forberedelseseksamen i 40 år. DPU og Frederiksberg hf-kursus

14 Hvor lærdommens og drømmenes frø blev sået Af Chanette Maline Schakow, stud.mag i dansk og filosofi En tidligere elev ser tilbage på sin tid på Frederiksberg hf-kursus 12 Det er lidt uvirkeligt, men den er god nok. Jeg står atter i aulaen på Frederiksberg hf-kursus omringet af de blå sofaarrangementer, hvor små grupper af studerende pletvist har samlet sig. Aulaen synes mindre, end jeg umiddelbart husker den. Min sidste erindring af skolen er en stemningsfyldt og sitrende aula, fuld af lettede og glade hf-studenter, der overrækkes deres eksamensbeviser, alt imens deres familier venter i spænding. Det var i sommeren Og mens mine tanker flyver afsted, forstår jeg først sådan rigtigt hvor meget denne skole skulle få indflydelse på mine senere år. Den skulle blive adgangsbilletten til min drømmeuddannelse og desuden vise sig at blive fundamentet for nogle vigtige, berigende og vedvarerende venskaber. Jeg var 20 år, da jeg besluttede mig for at søge ind på Frederiksberg HF. I min rygsæk havde jeg et gymnasieforsøg, som jeg, efter halvandet år, frivilligt afbrød på grund af en halvpinlig karakterbog og et manglende engagement. Det

15 var mine forældre knap så stolte af. Det var en meget forhastet beslutning, men jeg stod ved den, da jeg ikke følte mig klar til at færdiggøre gymnasiet. Jeg skænkede ærligt talt ikke min egen fremtid en tanke, da jeg var 17 år. Min sidste erindring af skolen er en stemningsfyldt og sitrende aula, fuld af lettede og glade Da jeg i de efterfølgende år stod som fuldtidsansat i en lille chokoladebutik langt hf-studenter, der overrækkes deres eksamensbeviser, væk fra gymnasiekammerater, fester og fagligt ind- alt imens deres familier venter i spænding. Det var i sommeren Og mens mine tanker flyver afsted, hold, havde jeg derimod pludselig ikke andet end forstår jeg først sådan rigtigt hvor meget denne skole tid til at sætte tingene lidt i skulle få indflydelse på mine senere år. Den skulle blive perspektiv, og det gav mig adgangsbilletten til min drømmeuddannelse og desuden lysten til at vende tilbage til skolebøgerne. I dag kan vise sig at blive fundamentet for nogle vigtige, berigende jeg klart se, at jeg egentlig og vedvarerende venskaber. ikke selv traf valget om at starte på gymnasiet. Det lå lidt som en selvfølgelighed, idet størstedelen af mine folkeskoleklasse skulle ad den vej, fordi min folkeskolelærer anbefalede det og på baggrund af mine forældres drømme om min fremtid. Jeg havde aldrig i mine teenageår forestillet mig, at jeg skulle finde interesse for middelalderens folkeviser, for Grundtvigs danske sangskat, 90 ernes minimalistiske kvindelige forfattere, eller at jeg på mit andet år på Frederiksberg hf-kursus skulle blive inspireret til at skrive min større skriftlige opgave om den absurd giftelystne og talentfulde Tove Ditlevsen. Interessen for litteratur var ikke at spore i min gymnasietid, hvorfor det overraskede mig, at denne 13

16 nyopståede passion pludselig skulle tilfalde mig. Jeg har virkelig haft nogle dygtige og inspirerende undervisere, men jeg tillader mig alligevel at fremhæve én. På trods af F-klassens ofte manglende engagement og gabende fravær, kunne intet slå klassens entusiastiske dansklærer, Nicolette Brun-Hansen, ud af kurs. Altid med en freudiansk brille godt placeret i håret formåede hun at vande og gøde mange Jeg har virkelig haft nogle dygtige og små frø i F-klassen. Jeg skal da inspirerende undervisere, men jeg tillader ikke lægge skjul på, at mit til mig alligevel at fremhæve én. På trods af F-klassens tider manglende engagement kunne spores i min deltagelse i ofte manglende engagement og gabende fravær, timerne, men jeg kan ikke løbe kunne intet slå klassens entusiastiske dansklærer, fra, at Nicolettes konstante gejst Nicolette Brun-Hansen, ud af kurs. Altid med en for litteratur og det at undervise freudiansk brille godt placeret i håret formåede hun gav mig en spirende lyst til at undersøge litteraturens univers at vande og gøde mange små frø i F-klassen. på egen hånd, og i slutningen af min HF-uddannelse begyndte jeg at lege med tanken om at læse Dansk på Københavns Universitet. Da jeg blev student i 2006, søgte jeg ind og blev optaget. På universitetet åbnede danskfaget op for en samtidig filosofisk interesse, og sideløbende blev jeg bekræftet i, at Dansk og Filosofi var de to fag, jeg kunne se mig selv undervise i. Til næste sommer, 2012, er jeg Cand. mag. i Dansk og Filosofi. Og derefter venter der forhåbentlig en ny og spændende fremtid som lærer... Nogle drømme forbliver drømme, mens andre forvandles til målsætninger, der forfølges og forhåbentlig udleves. Og her står jeg så i midten af aulaen i april Endnu tættere 14

17 på min nuværende drøm. Kim Ingholt har været så generøs at tage mig under sine vinger i tre måneder. Det er utroligt givende og inspirerende at følge hans undervisning, og jeg føler mig privilegeret over at få lov til at snuse til undervisningsmiljøet, inden jeg er færdiguddannet. Og så er det desuden en rar og tryg fornemmelse, at det er på det hf-kursus, der muliggjorde, at jeg kunne forfølge mine drømme. 15

18 Med UrSSSula i Have og helvede 16 Af Anne Dorte Fridberg, lektor i dansk og engelsk Reportage fra forfatterbesøg på Frederiksberg hf-kursus Den 20. januar 2011 havde Frederiksberg hf-kursus besøg af digteren Ursula Andkjær Olsen. Inden da havde alle danskhold beskæftiget sig med hendes nye digtbog Have og helvede (2010) og var derfor forberedt på en sprælsk, underfundig, og måske ikke helt lettilgængelig digter. For Have og helvede er en fantastisk bog. Der bliver leget med avisudklip og allitterationer, kædesting og collager ord og billeder, der snor sig sammen og foldes ud på nye og overraskende måder, og hele bogen er som en lang, sammenhængende og dog splittet og mangetydig tolkning af verden og dens indbyggere. Bogens billedside er lavet af Ursula Andkjær Olsens søster Julie, som har broderet, tegnet, malet, håndskrevet og klippeklistret en forunderlig collage af kosmos og kaos, for nu at bruge et par store ord. Så ja, vi var spændte på besøget. Og som det ofte er, når man hører ordene fra hestens egen mund, forstår man det hele meget bedre. Ursula Andkjær Olsen startede med at præsentere værket og læste derefter de tre spor eller stemmer i bogen højt hver for sig. Og det var tydeligt, at der var tale om tre meget forskellige fortællerstemmer.

19 17

20 18 Sporet HAVEFORNEMMELSER læste Ursula Andkjær Olsen med en langsom, lidt drævende diktion, som svarede til den eftertænksomhed og refleksion, der gennemsyrer denne tekst. Her er der tale om en person (eller en større instans, måske?), der navngiver planter og plantedele i sin have, glædes ved at kalde alt ved rette navn og alligevel tvivler på, at det er det rette at gøre. Mulighederne er uendelige alting har muligvis navn men jeg kunne finde på nye til det hele hvis jeg ville for jeg er alene oppe men netop derfor forbliver det en romantisk utopi, og det ender med, at navnene skal sejle i nat. I SLANGENS BOG vokser slangen, som starter som den gudsskabte slange i Paradis, sig stor og bliver et billede på samfundet et samfundsmonster. Denne stemme, dette spor i teksten, hvisssslede Ursula Andkjær Olsen frem og viste dermed en snu, som udgangspunkt god, men efterhånden noget manipulerende størrelse med en meget karakteristisk stemme. Lad osss sssammen danne et lukket kredsssløb af giv og tag. Inden Ursula Andkjær Olsen læste det sidste spor, NAVN- LØS, op, sendte hun en advarsel ud i salen. Der kunne godt blive lidt vådt på de første rækker, sagde hun, for stemmen her var ret hidsig, og hun kunne godt komme til at spytte lidt, når hun læste teksten op. Og det var sandelig en rasende, spruttende arrig stemme, der kommer til orde her, og forfatteren sendte kaskader af bl.a. vrede ord ud i salen. (For hun fik vist også ret i det med mundvandet ) Det er en en-

21 som og, som titlen siger, navnløs stemme, der taler. Et menneske fremmedgjort i en verden, der ikke består af meget andet end konsum, eller, som stemmen udtrykker det et uhæmmet forbrug af hættetrøjer. Et postmoderne kaos. De to timers foredrag var en stor oplevelse for elever og lærere. Det er en Så alt i alt er der tale om tre forskellige syn på verden, men tilsammen kan man måske fornøjelse og en øjenåbner at få sat ansigt på tolke dem som drømmen om litteraturen at møde forfatteren i virkeligheden og få sat krop og stemme på hende. at rumme verden i sproget, og nødvendigheden af at opfatte verden ved hjælp af det. Det er ingen enkel sag, og det er Have og helvede heller ikke. Man skal holde tungen lige i munden og kende sine klassikere for at få det hele med, men mindre kan også sagtens gøre det. For der er nemlig også den humoristiske side af sagen, den skæve vinkel, de hjemmestrikkede ord, det underfundigt nyskabende sprog. Værket taler til øret, øjnene og hjernen, men i høj grad også til følesansen og smilet, og det blev formidlet med stor energi, lidenskab og engagement. De to timers fo redrag var en stor oplevelse for elever og lærere. Det er en fornøjelse og en øjenåbner at få sat ansigt på litteraturen at møde forfatteren i virkeligheden og få sat krop og stemme på hende. 19

22 20

23 Drømmen om frihed Da Michael Irwing Jensen indtog talerstolen og bragte et frisk pust fra det arabiske forår til FHF For mange, mange år siden stod kursisterne på Statens Hfkursus (som Frederiksberg hf-kursus hed dengang) i forreste række, når der blev kaldt til demonstrationer imod kapitalen, undervisningsministeren eller bare det kapitalistiske samfund. Nu er den revolutionære aktivitet til at overskue, men en onsdag eftermiddag i april fik vi et lille pust. Med friske indtryk fra rejser og virtuelle kontakter bragte Michael Irving Jensen de arabiske revolutioner ind i vores aula. Af Inger Worsøe, læsevejleder, lektor i dansk og historie Diktaturer Udgangspunktet er stater, hvor diktatorer eller konger har regeret i årtier; eller hvis de har regeret i kortere tid, så har de overtaget magten fra deres fædre! Disse regeringer har i forskellig grad været tålt eller støttet af vesten, fordi de blev betragtet som stabile garanter for nogenlunde fred og sikkerhed i regionen ikke mindst forsyningssikkerhed. For Egypten gjaldt, at landet havde indgået fred med Israel, og regeringen derfor var 21

24 modtager af massiv amerikansk økonomisk støtte, som især gik til hæren. Stabiliteten i regionen har ganske vist været sikret ved hjælp af militær og omfattende korps af sikkerhedspoliti. Men så skete der ikke noget, som truede Vestens interesser. Samfundene er endvidere kendetegnet ved omfattende og helt systematisk korruption. Ungdom Heroverfor står en befolkning, som er vokset eksplosivt, og som derfor er ung. Disse unge kan gennem massemedierne se, hvordan det er at være ung og fri i Vesten. En del har fået uddannelse, og de fleste drømmer om et bedre liv. Men der er ikke arbejde til dem. I den arabiske verden er ungdomsarbejdsløsheden %, og hvordan får man så opfyldt sine drømme? 22 Sociale medier Vi ved alle, hvordan de elektroniske medier har gjort verden til en global landsby. Nu har mobil telefoner og de sociale medier åbnet for kontakter og mobiliseringsmuligheder, man aldrig før har drømt om. Én frustreret universitetsuddannet gadehandler i en provinsby i Tunesien satte ild til sig selv og på mindre end en måned var præsidenten tvunget på flugt. I Egypten demonstrerede nogle få hundrede på Tahrir-pladsen, og i løbet af timer voksede det til hundrede

25 tusinder. Twitter og Facebook blev lukket af myndighederne, men de unge finder vej uden om spærringerne. Efter tre ugers demonstrationer afsatte militæret præsident Mubarak, for de unge var ikke til at stoppe. Kamp for demokrati? Ungdommen kræver frihed, demokrati og respekt. Ungdommen kræver De vil ikke længere finde sig i, at korrupte magthavere forholder dem en værdig fremtid. Men er de islamister? frihed, demokrati og respekt. De vil ikke længere finde sig i, at korrupte Er de potentielt farlige terrorister? Michael Irving Jensen magthavere forholder mener nej. Islamismen har været en modestrømning, ganske dem en værdig fremtid. vist af 30 års varighed, men en modestrømning som kommunismen blandt Vestens unge fra 1960 erne til 1980 erne. Men er de islamister? Er de potentielt farlige terrorister? Michael Irving Jensen mener nej. Islamismen har været en modestrømning, ganske vist af 30 års varighed, men en modestrømning 23

26 Der blev lyttet koncentreret, og som kommunismen blandt Vestens unge fra mange kursister havde spørgsmål. De forstod, at der er en 1960 erne til 1980 erne. Religionen har haft betydning, fordi den var en tilgængelig ideologi efter at vestens liberalisme var kompromitteret ved samarbej- sammenhæng mellem vores tilsyneladende fredelige liv og de store ting, der det med diktatorerne, og efter at socialismen efter revolutionerne i 1960erne ikke havde foregår i verden lige nu. formået at modvirke korruption og nepotisme. Og i samfund, hvor sikkerhedspolitiet var allestedsnærværende, var moskeerne der, hvor man legitimt kunne mødes med andre end familien. Det muslimske Broderskab deltager i den egyptiske revolution, men fra en tilbagetrukket position. Kommer disse revolutioner os ved? Interessen i aulaen tyder på det. Der blev lyttet koncentreret, og mange kursister havde spørgsmål. De forstod, at der er en sammenhæng mellem vores tilsyneladende fredelige liv og de store ting, der foregår i verden lige nu. 24 Fra fransk-og desigholdets studietur til Paris. Institut du Monde Arabe Arkitekten Jean Nouvel har lavet en facade, der på fornem vis kombinerer det æstetiske med det funktionelle. Udtrykket er inspireret af traditionel arabisk mønstergeometri og funktionen er moderne og teknisk, idet åbningerne i mønstrene automatisk blænder op og ned i forhold til lyset udenfor bygningen.

27 25

28 26

29 Kina drømme, visioner og realiteter Jeg var 19 år, da jeg første gang mødte Kina og maoismen. Det skete, da min samfundsfagslærer på HF-kurset kom ind i klassen og med tydelig sindsbevægelse og rødskudte øjne fortalte os, at den store rorgænger formand Mao Zedong var død. Det var den 9. september Herefter læste vi om det nye Kina, som Mao siden 1949 havde skabt. Et Kina som havde frigjort sig fra vestlig imperialisme, japansk besættelse og et feudalt system, som gennem årtusinder havde trælbundet og udbyttet Kinas millioner af fattige. Også de kinesiske kvinder fik befriet de indsnørede fødder og blev nu en aktiv del af de kinesiske masser, som under proletariatets diktatur skulle løfte landet ud af fattigdom og armod. Jo vi blev henførte her var da tale om visionær politik og samfundsomstyrtende resultater i et. Siden viste der sig en helt anden virkelighed bag Maoismens socialistiske praksis, og hermed forsvandt vel også interessen for Kina for mit vedkommende. Da jeg senere blev historielærer, forblev Mao tidens Kina om end en traumatisk oplevelse for millioner af kinesere et fortsat godt emne for undervisningen. Her var drama, ideologiske vildfarelser, demagogi og massehysteri i et omfang, som ellers kun kendes fra nå ja, undskyld, Europas egen historie. Dette billede af Kina, tror jeg, blev stående hos mange i årene herefter og kun bekræftet yderligere Af Otto Leholt, lektor i geografi og historie 27

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

DIO (Det internationale område del 2)

DIO (Det internationale område del 2) Bilag til: HH DIO (Det internationale område del 2) Eksamen nr. 2 Se video: Intro Forbered opgaven Se video: Eksamen 2 Diskuter elevens præstation og giv en karakter Se video: Votering Konkluder hvad der

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld?

Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Kreativitet og innovation for dannelsens eller nyttens skyld? Lars Geer Hammershøj Fremme af kreativitet i form af leg er med henblik på barnets menneskelige og sociale dannelse, hvorimod fremme af kreative

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten.

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten. 26 HUMANIST Studerende netværker NASIM et friskt pust fra Mellemøsten NASIM er et netværk af studerende, hvis formål er at udbrede en neutral og nuanceret viden om Mellemøsten. Netværket holder til på

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 PP1: Ceci n est pas une pipe For

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Folkekirken som Helligsted

Folkekirken som Helligsted Folkekirken som Helligsted Projektrapport i Religion B Kristoffer Johan Nielsen, Vestegnen HF og VUC Projektbeskrivelse Jeg vil undersøge, hvad det er i kirkearkitekturen der gør kirken til et helligt

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev.

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev. NYHEDSBREV NR. 21, 19. NOVEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Iværksætteruge med fuld musik side 2 Iværksætterpris 2012 til Cre8tek Denmark side 4 Ingen udsigt til at Hjørring

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE I mange år har Skrødstrup Efterskoles støttekreds og andre interesserede modtaget et årsskrift før jul. Vi vil stadigvæk meget gerne holde alle interesserede orienterede

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Den Merkantile erhvervsuddannelse

Den Merkantile erhvervsuddannelse erhvervsuddannelse Kontor, handel og forretningsservice Hans Henning Nielsen Folkeskole Odense HF fra Odense Katedralskole Lagerarbejder på Gasa Odense Rengøringsarbejde Jysk Rengøring Fabriksarbejder

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere