vinkler vinkler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vinkler vinkler 201 2011 1"

Transkript

1 HF HF vinkler Frederiksberg HF HF 5

2 Om omslaget Der er mange gode grunde til at opleve Venedig. I efteråret 2010 rejste personalet på FHF til Venedig for at reflektere over vores administrative og pædagogiske praksis, så flere af de studerende kunne hjælpes til at gennemføre en hf udannelse. Fremtidsdrømme er temaet for dette års FH Vinkler. Broerne i Venedig, af hvilke der er mange, tjener som symbol på den dynamiske proces det er at være i bevægelse som menneske, at udvikle sig. Pædagogik er kommunikation, så ønsket om bevægelse gælder både lærer og elev. Personalet var på dannelsesrejse ifølge Ask Hejlskov Larsens artikel på side 35. I artiklen undersøger Ask dannelsens anatomi, fra top til tå. På de to lodrette sider af den tavle, der svæver over motivet på forsiden, er der en muslingeskal. Muslingeskallen er pilgrimmens tegn. Man kan godt i middelalderen have været pilgrim og have opholdt sig i Venedig, men så har det højst sandsynligt været for at indskibe sig herfra til Det hellige land. Venedig er en eventyrlig by bygget, som den er, på et hav af små øer. Så små at de overalt er forsvundet under fødderne på husene, der derfor er blevet funderet på stolper banket ned i havbunden. Resultatet udfordrer nordboens opfattelse af et hus som fast ejendom. Gader er i det store og hele afløst af kanaler. Kanalerne kan krydses på broer der, hvor der har været pæle nok til at anlægge et som regel meget smalt fortov langs husfacaderne. Bilen er en båd. Bussen er en båd. Taxaen er en båd. Venedig er en by, hvor selv havet går i kirke. Tidevandet får Adriaterhavet til at stige så meget, så Markuspladsen og gulvet i Markuskirken bliver oversvømmet. Aqua alta kalder venezianerne det. Det er en by, der emmer af historie og kultur. Et kulturhistorisk sceneri med en helt unik skønhed. Mulighederne for at finde materiale til sit eget skræddersyede dannelsesprojekt er absolut tilstede, selvom der slides mere og mere på materialet. Bjørn Bredal skriver: I dag er Venedig som litterær banalitet og lavpris rejsemål en hårdt prøvet kliché. Men det samme kunne jo siges om forelskelser og solopgange: Stædigt gentager de sig selv i bevidstløse rundgange. Og dog er solen mærkeligt ny hver morgen, 6

3 ligesom forelskelsen overraskende slår benene væk under os. Venedigs skønhed kan ikke sådan afskaffes, heller ikke selv om masseturismen har ganget den venezianske kliché op med faretruende tal. Turisterne kommer stadig farende fra søen i cruiseskibe, der er større end katedraler. Apropos søfarere. På bagsidens Venedig-vue har tegneseriefiguren Corto Maltese fotoshoppet sig ind i billedet. Corto Maltese, der er i slægt med byens mest berømte søfarer Marco Polo, er skabt af tegneren Hugo Pratt, der selv er født og opvokset i byen. Historien hedder Legenden om Venedig, hvis man er til tegneserier. Den amerikanske digter Joseph Brodsky, der modtog Nobelprisen i litteratur i 1987, besøgte de sidste tyve år af sit liv hvert år Venedig om vinteren. Bogen Venedigs vandmærke fortæller meget smukt om at opleve byen med alle sanser, og mere til. Tilbage til Bjørn Bredal. Hans bog Begærets by handler om fin de siècle forfatteren Marcel Proust og dennes brug af Venedig som scenografi for handlingen i den otte bind store roman På sporet af den tabte tid. Perception og erkendelse foregår ikke nødvendigvis liniært men springende, fragmentarisk, eklektisk måske labyrintisk, og som man også kan læse i Ask artikel er meningsfuld undervisning heller ikke kun liniær. For at orientere sig på ny er det godt at blive desorienteret. Kodeordet er bevægelse. Og igen er Venedig optimal som laboratorium, med de snørklede fortove, de mange små broer og de allesteds nærværende bølger. Forfatteren Tom Kristensen har skrevet om at bevæge sig rundt i Venedig: Hvad enten man sejler eller traver af sted til fods, er det en myldrende bølgebevægelse, op ad trapperne til en bro, ned ad trapperne, og hver gang en udsigt åbner sig mellem husene, så man kan se ned ad en smal kanal, og der åbner sig uafladeligt udsigter på kryds og på Teksten fortsættes på bagsiden...

4 Indhold Redaktion: Finn Bønsdorff Omslag: Peter Bro Fotos: Jakob Jensen Inger Worsøe Peter Valore Franz Henriksen Hans Kargaard Peter Bro Samt klassernes egne rejsefotos Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS Oplag: eksemplarer 3. Finn Bønnsdorff: Forord 5. Finn Bønsdorff: Fra Frederiksberg hf-kursus og ind i fremtiden 10. Chanette Maline Schakow: Hvor lærdommens og drømmenes frø blev sået 16. Anne Dorte Fridberg: Med UrSSSula i Have og helvede 21. Inger Worsøe: Drømmen om frihed 27. Otto Leholt: Kina drømme, visioner og realiteter 35. Ask Hejlskov Larsen: (De)konstruktion af en drøm om dannelse 53. Peter Johannes Larsen: Et bud på en pædagogik, der opfylder unges forskellige drømme om uddannelse 61. Lars Bronée: Ny skriftlighed? 65. Hans Kargaard: Små autonome nicher 73. Kim Ingholt: Skyggebilleder på væggen i Platons hule? 79. Henriette Watson: Fransk modernitet 85. Mia Kastrup: Berliner storm 86. Cecilie Glenthøj: Storbyernes Berlin 88. Marianne Leth Weile: En ny begyndelse forudsætter det gamles forfald 97. Kjeld Arne Hansen: Trivsel på FHF 116. Hans Kargaard og Mogens S. Jensen: Bodil Smith Bestyrelsen for Frederiksberg hf-kursus 121. Personalet 125. Afgangsklasserne 2 Sønderjyllands Allé 2, 2000 Frederiksberg Telefon ,

5 HF Vinkler 2011 Globaliseringsprocessen og finanskrisen har sat det danske samfund under pres. Mange tusinde arbejdspladser er forsvundet i industrien, og selv om det i skrivende stund går lidt bedre med den danske økonomi, er de tabte arbejdspladser ikke kommet tilbage. Denne problematik stiller nye krav til kreativitet og innovation med henblik på etablering af nye jobmuligheder. Mange initiativer er i gang, men især Aarhus Universitet har taget udfordringen op. Der er dannet en helt ny fakultetsstruktur, hvor forskning på tværs af gamle hovedområder skal føre til ny viden, og, i samarbejde med erhvervslivet, forhåbentlig også til perspektivrige ansættelsesmuligheder for fremtidens unge. Hvad så med ungdomsuddannelserne, herunder hf? Vi skal ikke have faget innovation på skemaet i hf. Derimod skal arbejdet fortsættes med at give de unge mennesker de bedste almene og faglige forudsætninger til at kunne videreuddanne sig. Har Frederiksberg hf-kursus noget at byde på i den sammenhæng? Lad mig henvise til en mail, jeg fik i februar En af vores tidligere elever (hf-årgang 2006) skriver til mig for at få mulighed for at observere undervisningstimer i filosofi. Hun slutter således: det ville (foruden det faglige aspekt) være en fornøjelse at vende tilbage til den hf, der gjorde det muligt for mig at forfølge mine drømme. Nu skal hf-årgang 2011 ud at forfølge sine drømme om en positiv, uddannelses- og beskæftigelsesmæssig fremtid. Der skal fra skolens side lyde en stor tak for samarbejdet i to år. I ønskes alle god vind fremover. Finn Bønsdorff Rektor 3

6 4 Da fransk- og designholdet besøgte Sacre Coeur på deres studietur til Paris, optrådte denne fodboldartist foran kirken. Han hedder Iya Traore og kan opleves på YouTube. Foto: Dennis Glaring, 1e

7 Fra Frederiksberg hf-kursus og ind i fremtiden Det er eksamenstid. Skolens aula summer af aktiviteter. Eleverne i 2. hf har allerede været oppe i et fag eller to (maj 2011). Mange glade, nogle skuffede, det er nu, adgangsnøglen til fremtiden skal sikres. Bliver gennemsnittet godt nok til drømmeuddannelsen, eller skal der foretages relevante justeringer af ønsker om videreuddannelse? Elevprofilen på kursus kan karakteriseres på følgende måde: unge, som har brudte uddannelsesforløb bag sig unge, som har en faglig uddannelse, som nu ønsker mere almene kundskaber unge, som efter folkeskolen har rejst, været på efterskole eller højskole unge, som kommer direkte fra 10. klasse (ca. 10 pct.) og har et godt fagligt niveau i skolefagene. Af Finn Bønsdorff, rektor Frederiksberg hf-kursus er skolen for de voksne unge, og gennemsnitsalderen er ca år. Ikke mindst på den baggrund er det vigtigt at kunne præsentere viden og dokumentation, der viser, hvad der sker med eleverne efter afsluttet hf-eksamen hos os. Nogle har jo forsøgt sig tidligere andre steder i uddannelsessystemet. 5

8 Hvad laver eleverne efter eksamen? Tager de et sabbatår, eller går de straks i gang? Hvilke uddannelser vælger de, og i hvilken grad lever skolen op til hf-lovens hensigt om at forberede til videreuddannelse?. Metodemæssigt set kan der skelnes mellem forskellige analytiske tilgange, når det skal undersøges, hvad der sker med eleverne efter 2-årigt hf på Frederiksberg hf-kursus. Tværsnitanalyse: 9% 46% 45% Universitetsuddannelser Professionsbachelor Erhvervsakademi 6 Figuren viser tal fra den Koordinerede Tilmelding 2010 (KOT). 45 pct. af eleverne fra Frederiksberg hf-kursus, som i 2010 søgte optagelse på en videregående uddannelse, blev optaget på universiteterne. 46 pct. gik i gang med en mel-

9 lemlang uddannelse, herunder læreruddannelsen, og 9 pct. blev optaget på de korte videregående erhvervsuddannelser. I materialet indgår elever fra hf-årgangene KOT-opgørelsen indeholder således elever, som har fået hfeksamen på Frederiksberg hf-kursus fra 2004 og frem til og med Studievalg København sammenfatter tallene således: Måske har jeres rektor ret i, at jeres elever er gode til at komme videre, også på universitetsuddannelser. De er i hvert fald bredt repræsenteret på rigtig mange forskellige videregående uddannelser. Når jeg bruger begrebet tværsnitanalyse, er det for at betegne, hvordan elever fra Frederiksberg hf-kursus søger og optages på en videregående uddannelse ét udvalgt år. Metoden kan således ikke anvendes til at belyse, hvordan en specifik hf-årgang vælger videreuddannelse over tid. Men figuren fremhæver, at når elever fra skolen vælger videreuddannelse, så er det især de mellemlange og lange uddannelser, som de finder interessante. Skolen har altså en klar boglig profil. Disse tal er ikke overraskende. Tidligere analysearbejder har vist, at især fra 1990 vælger elever fra Frederiksberg hfkursus i stigende grad uddannelser på universiteterne og gennemfører disse! Regering og folketing har en målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Denne målsætning debatteres løbende, og der måles på, i hvilken grad vi nærmer os. Det går ikke så fantastisk godt. Der mangler fortsat et pænt stykke op til de 95 pct. Det kan ikke overraske, at uddannelse koster penge, og i relation hertil kan man også spørge om omkostningerne ved 7

10 8 at få de sidste med bliver større, mindre eller uændrede. Efter min opfattelse vil grænseomkostningerne være stigende, da de særligt sårbare unge, som også søger hf, uundgåeligt vil kræve flere ressourcer. Men der er heldigvis mulighed for søge ekstra midler til Special Pædagogisk Støtte(SPS) gennem SU-systemet. SPS bidrager også til at give ordblinde elever bedre uddannelsesmuligheder. En ordning, som mange hf-kurser har stor glæde af, og som politikere og embedsmænd bør værne om. Til 95-pct-målsætningen er der også koblet en delmålsætning, nemlig at 50 pct. af de unge, der opnår en ungdomsuddannelse bør videreuddannes. Hvordan ser det ud på Frederiksberg hf-kursus? Lad mig belyse det ud fra nedenstående tabel. Tabellen viser en længdesnitsanalyse af elevernes valg af videreuddannelse efter Frederiksberg hf-kursus. Grundpopulationen, en hf-årgang og dens cpr-numre, følges over tid, således at der dannes en oversigt over, hvor mange unge, der er i uddannelse på et givet tidspunkt og hvilke uddannelser de er blevet optaget på. Længdesnittet i tabellen omfatter årene 2007, 2008 og Analysearbejdet er lavet af seniorforsker Lars Klewe, DPU, Aarhus Universitet, og bygger på materiale, som er indsamlet gennem Danmarks Statistik.

11 Årgang 2007 Efteråret 2007 Efteråret 2008 Efteråret 2009 Ikke under uddannelse Under uddannelse: Hf Fag på indgang til erhvervsuddannelse Teknologi og kommunikation Det merkantile område Fra jord til bord Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Handel og kontor Bygge og anlæg Jern og metal Grafiske uddannelser Jordbrug og fiskeri Levnedsmiddel og husholdning Korte videregående uddannelser Tekniske uddannelser Formidling og erhvervssprog Samfundsfaglige uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Pædagogiske uddannelser Tekniske uddannelser Sundhedsuddannelser Formidling og erhvervssprog Levnedsmiddel og ernæring Kunstneriske uddannelser Samfundsvidenskabelige uddannelser Bacheloruddannelser Humanistiske uddannelser Samfundsvidenskabelige uddannelser Tekniske uddannelser Naturvidenskabelige uddannelser Jordbrugsvidenskabelige uddannelser Sundhedsuddannelser I alt i procent Andel af hf-studenter fra Frederiksberg hfkursus, der ikke var i gang med en uddannelse, og hf-studenter, der var i gang med en uddannelse, umiddelbart efter dimissionen og op til to år efter dimissionen. Årgang Tallene er angivet i procent. 9

12 10 Tabellen viser hvor stor en andel af hf-årgang 2007, der er under uddannelse i 2007, 2008 og Årgangen defineres som samtlige elever, der afsluttede med en hel hf-eksamen i Hf erne starter ikke alle på en videregående uddannelse lige efter eksamen, men det er da ganske pænt, at 32 pct. er i gang i umiddelbar forlængelse af skolegangen på Frederiksberg hf-kursus. Også her kan man se, at mellemlange og bacheloruddannelserne/universiteterne fylder meget, når det gøres op, hvad de unge har valgt af videreuddannelse. I 2008 er 44 pct. i gang med en videreuddannelse, og i efteråret 2009 er 60 pct. af hf-årgang 2007 i færd med at uddanne sig. Pæne tal som dokumenterer, at Frederiksberg hfkursus også bidrager til regeringens målsætning om, at 50 pct. skal videreuddannes efter ungdomsuddannelsen. Men det tager lidt tid, før eleverne kommer i gang. Gennemførelse kan der ikke siges noget om, da de første kandidater tidligst kan afslutte uddannelserne i 2012/13. Andre tal, der vedrører hf-årgang 2008, viser, at 28 pct. var under uddannelse i efteråret 2008, men allerede i efteråret 2009 er 55 pct. i gang med en uddannelse. Vores elever videreuddanner sig, de bruger deres hf-eksamen i overensstemmelse med hf-lovens formål. Måske blev det valgte drømmeuddannelsen, måske fandt den enkelte hf er ud af, at evner og især interesser havde ført til et skifte i fokus. Mange er blevet klogere, også på sig selv. Hvad er karakteristisk for en skoles profil? Hos os er det eleverne! I dagligdagen begejstrede, tvivlende, tøvende, men som det fremgår af ovenstående kommer rigtigt mange videre i uddannelsessystemet. Historisk dokumentation er

13 imidlertid ikke i sig selv en tilstrækkelig betingelse for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Hf-årgang 2011 må selv ud at vise, at også I har de faglige forudsætninger, modet og viljen til at udfordre fremtidens globale arbejdsmarked med succes. Jeg er sikker på, at I vil klare jer pænt! Kilder : Notat vedrørende undersøgelse af tre årgange hf-studenter fra Frederiksberg hf-kursus ved Lars Klewe, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, september Lars Klewe: Højere Forberedelseseksamen i 40 år. DPU og Frederiksberg hf-kursus

14 Hvor lærdommens og drømmenes frø blev sået Af Chanette Maline Schakow, stud.mag i dansk og filosofi En tidligere elev ser tilbage på sin tid på Frederiksberg hf-kursus 12 Det er lidt uvirkeligt, men den er god nok. Jeg står atter i aulaen på Frederiksberg hf-kursus omringet af de blå sofaarrangementer, hvor små grupper af studerende pletvist har samlet sig. Aulaen synes mindre, end jeg umiddelbart husker den. Min sidste erindring af skolen er en stemningsfyldt og sitrende aula, fuld af lettede og glade hf-studenter, der overrækkes deres eksamensbeviser, alt imens deres familier venter i spænding. Det var i sommeren Og mens mine tanker flyver afsted, forstår jeg først sådan rigtigt hvor meget denne skole skulle få indflydelse på mine senere år. Den skulle blive adgangsbilletten til min drømmeuddannelse og desuden vise sig at blive fundamentet for nogle vigtige, berigende og vedvarerende venskaber. Jeg var 20 år, da jeg besluttede mig for at søge ind på Frederiksberg HF. I min rygsæk havde jeg et gymnasieforsøg, som jeg, efter halvandet år, frivilligt afbrød på grund af en halvpinlig karakterbog og et manglende engagement. Det

15 var mine forældre knap så stolte af. Det var en meget forhastet beslutning, men jeg stod ved den, da jeg ikke følte mig klar til at færdiggøre gymnasiet. Jeg skænkede ærligt talt ikke min egen fremtid en tanke, da jeg var 17 år. Min sidste erindring af skolen er en stemningsfyldt og sitrende aula, fuld af lettede og glade Da jeg i de efterfølgende år stod som fuldtidsansat i en lille chokoladebutik langt hf-studenter, der overrækkes deres eksamensbeviser, væk fra gymnasiekammerater, fester og fagligt ind- alt imens deres familier venter i spænding. Det var i sommeren Og mens mine tanker flyver afsted, hold, havde jeg derimod pludselig ikke andet end forstår jeg først sådan rigtigt hvor meget denne skole tid til at sætte tingene lidt i skulle få indflydelse på mine senere år. Den skulle blive perspektiv, og det gav mig adgangsbilletten til min drømmeuddannelse og desuden lysten til at vende tilbage til skolebøgerne. I dag kan vise sig at blive fundamentet for nogle vigtige, berigende jeg klart se, at jeg egentlig og vedvarerende venskaber. ikke selv traf valget om at starte på gymnasiet. Det lå lidt som en selvfølgelighed, idet størstedelen af mine folkeskoleklasse skulle ad den vej, fordi min folkeskolelærer anbefalede det og på baggrund af mine forældres drømme om min fremtid. Jeg havde aldrig i mine teenageår forestillet mig, at jeg skulle finde interesse for middelalderens folkeviser, for Grundtvigs danske sangskat, 90 ernes minimalistiske kvindelige forfattere, eller at jeg på mit andet år på Frederiksberg hf-kursus skulle blive inspireret til at skrive min større skriftlige opgave om den absurd giftelystne og talentfulde Tove Ditlevsen. Interessen for litteratur var ikke at spore i min gymnasietid, hvorfor det overraskede mig, at denne 13

16 nyopståede passion pludselig skulle tilfalde mig. Jeg har virkelig haft nogle dygtige og inspirerende undervisere, men jeg tillader mig alligevel at fremhæve én. På trods af F-klassens ofte manglende engagement og gabende fravær, kunne intet slå klassens entusiastiske dansklærer, Nicolette Brun-Hansen, ud af kurs. Altid med en freudiansk brille godt placeret i håret formåede hun at vande og gøde mange Jeg har virkelig haft nogle dygtige og små frø i F-klassen. Jeg skal da inspirerende undervisere, men jeg tillader ikke lægge skjul på, at mit til mig alligevel at fremhæve én. På trods af F-klassens tider manglende engagement kunne spores i min deltagelse i ofte manglende engagement og gabende fravær, timerne, men jeg kan ikke løbe kunne intet slå klassens entusiastiske dansklærer, fra, at Nicolettes konstante gejst Nicolette Brun-Hansen, ud af kurs. Altid med en for litteratur og det at undervise freudiansk brille godt placeret i håret formåede hun gav mig en spirende lyst til at undersøge litteraturens univers at vande og gøde mange små frø i F-klassen. på egen hånd, og i slutningen af min HF-uddannelse begyndte jeg at lege med tanken om at læse Dansk på Københavns Universitet. Da jeg blev student i 2006, søgte jeg ind og blev optaget. På universitetet åbnede danskfaget op for en samtidig filosofisk interesse, og sideløbende blev jeg bekræftet i, at Dansk og Filosofi var de to fag, jeg kunne se mig selv undervise i. Til næste sommer, 2012, er jeg Cand. mag. i Dansk og Filosofi. Og derefter venter der forhåbentlig en ny og spændende fremtid som lærer... Nogle drømme forbliver drømme, mens andre forvandles til målsætninger, der forfølges og forhåbentlig udleves. Og her står jeg så i midten af aulaen i april Endnu tættere 14

17 på min nuværende drøm. Kim Ingholt har været så generøs at tage mig under sine vinger i tre måneder. Det er utroligt givende og inspirerende at følge hans undervisning, og jeg føler mig privilegeret over at få lov til at snuse til undervisningsmiljøet, inden jeg er færdiguddannet. Og så er det desuden en rar og tryg fornemmelse, at det er på det hf-kursus, der muliggjorde, at jeg kunne forfølge mine drømme. 15

18 Med UrSSSula i Have og helvede 16 Af Anne Dorte Fridberg, lektor i dansk og engelsk Reportage fra forfatterbesøg på Frederiksberg hf-kursus Den 20. januar 2011 havde Frederiksberg hf-kursus besøg af digteren Ursula Andkjær Olsen. Inden da havde alle danskhold beskæftiget sig med hendes nye digtbog Have og helvede (2010) og var derfor forberedt på en sprælsk, underfundig, og måske ikke helt lettilgængelig digter. For Have og helvede er en fantastisk bog. Der bliver leget med avisudklip og allitterationer, kædesting og collager ord og billeder, der snor sig sammen og foldes ud på nye og overraskende måder, og hele bogen er som en lang, sammenhængende og dog splittet og mangetydig tolkning af verden og dens indbyggere. Bogens billedside er lavet af Ursula Andkjær Olsens søster Julie, som har broderet, tegnet, malet, håndskrevet og klippeklistret en forunderlig collage af kosmos og kaos, for nu at bruge et par store ord. Så ja, vi var spændte på besøget. Og som det ofte er, når man hører ordene fra hestens egen mund, forstår man det hele meget bedre. Ursula Andkjær Olsen startede med at præsentere værket og læste derefter de tre spor eller stemmer i bogen højt hver for sig. Og det var tydeligt, at der var tale om tre meget forskellige fortællerstemmer.

19 17

20 18 Sporet HAVEFORNEMMELSER læste Ursula Andkjær Olsen med en langsom, lidt drævende diktion, som svarede til den eftertænksomhed og refleksion, der gennemsyrer denne tekst. Her er der tale om en person (eller en større instans, måske?), der navngiver planter og plantedele i sin have, glædes ved at kalde alt ved rette navn og alligevel tvivler på, at det er det rette at gøre. Mulighederne er uendelige alting har muligvis navn men jeg kunne finde på nye til det hele hvis jeg ville for jeg er alene oppe men netop derfor forbliver det en romantisk utopi, og det ender med, at navnene skal sejle i nat. I SLANGENS BOG vokser slangen, som starter som den gudsskabte slange i Paradis, sig stor og bliver et billede på samfundet et samfundsmonster. Denne stemme, dette spor i teksten, hvisssslede Ursula Andkjær Olsen frem og viste dermed en snu, som udgangspunkt god, men efterhånden noget manipulerende størrelse med en meget karakteristisk stemme. Lad osss sssammen danne et lukket kredsssløb af giv og tag. Inden Ursula Andkjær Olsen læste det sidste spor, NAVN- LØS, op, sendte hun en advarsel ud i salen. Der kunne godt blive lidt vådt på de første rækker, sagde hun, for stemmen her var ret hidsig, og hun kunne godt komme til at spytte lidt, når hun læste teksten op. Og det var sandelig en rasende, spruttende arrig stemme, der kommer til orde her, og forfatteren sendte kaskader af bl.a. vrede ord ud i salen. (For hun fik vist også ret i det med mundvandet ) Det er en en-

21 som og, som titlen siger, navnløs stemme, der taler. Et menneske fremmedgjort i en verden, der ikke består af meget andet end konsum, eller, som stemmen udtrykker det et uhæmmet forbrug af hættetrøjer. Et postmoderne kaos. De to timers foredrag var en stor oplevelse for elever og lærere. Det er en Så alt i alt er der tale om tre forskellige syn på verden, men tilsammen kan man måske fornøjelse og en øjenåbner at få sat ansigt på tolke dem som drømmen om litteraturen at møde forfatteren i virkeligheden og få sat krop og stemme på hende. at rumme verden i sproget, og nødvendigheden af at opfatte verden ved hjælp af det. Det er ingen enkel sag, og det er Have og helvede heller ikke. Man skal holde tungen lige i munden og kende sine klassikere for at få det hele med, men mindre kan også sagtens gøre det. For der er nemlig også den humoristiske side af sagen, den skæve vinkel, de hjemmestrikkede ord, det underfundigt nyskabende sprog. Værket taler til øret, øjnene og hjernen, men i høj grad også til følesansen og smilet, og det blev formidlet med stor energi, lidenskab og engagement. De to timers fo redrag var en stor oplevelse for elever og lærere. Det er en fornøjelse og en øjenåbner at få sat ansigt på litteraturen at møde forfatteren i virkeligheden og få sat krop og stemme på hende. 19

22 20

23 Drømmen om frihed Da Michael Irwing Jensen indtog talerstolen og bragte et frisk pust fra det arabiske forår til FHF For mange, mange år siden stod kursisterne på Statens Hfkursus (som Frederiksberg hf-kursus hed dengang) i forreste række, når der blev kaldt til demonstrationer imod kapitalen, undervisningsministeren eller bare det kapitalistiske samfund. Nu er den revolutionære aktivitet til at overskue, men en onsdag eftermiddag i april fik vi et lille pust. Med friske indtryk fra rejser og virtuelle kontakter bragte Michael Irving Jensen de arabiske revolutioner ind i vores aula. Af Inger Worsøe, læsevejleder, lektor i dansk og historie Diktaturer Udgangspunktet er stater, hvor diktatorer eller konger har regeret i årtier; eller hvis de har regeret i kortere tid, så har de overtaget magten fra deres fædre! Disse regeringer har i forskellig grad været tålt eller støttet af vesten, fordi de blev betragtet som stabile garanter for nogenlunde fred og sikkerhed i regionen ikke mindst forsyningssikkerhed. For Egypten gjaldt, at landet havde indgået fred med Israel, og regeringen derfor var 21

24 modtager af massiv amerikansk økonomisk støtte, som især gik til hæren. Stabiliteten i regionen har ganske vist været sikret ved hjælp af militær og omfattende korps af sikkerhedspoliti. Men så skete der ikke noget, som truede Vestens interesser. Samfundene er endvidere kendetegnet ved omfattende og helt systematisk korruption. Ungdom Heroverfor står en befolkning, som er vokset eksplosivt, og som derfor er ung. Disse unge kan gennem massemedierne se, hvordan det er at være ung og fri i Vesten. En del har fået uddannelse, og de fleste drømmer om et bedre liv. Men der er ikke arbejde til dem. I den arabiske verden er ungdomsarbejdsløsheden %, og hvordan får man så opfyldt sine drømme? 22 Sociale medier Vi ved alle, hvordan de elektroniske medier har gjort verden til en global landsby. Nu har mobil telefoner og de sociale medier åbnet for kontakter og mobiliseringsmuligheder, man aldrig før har drømt om. Én frustreret universitetsuddannet gadehandler i en provinsby i Tunesien satte ild til sig selv og på mindre end en måned var præsidenten tvunget på flugt. I Egypten demonstrerede nogle få hundrede på Tahrir-pladsen, og i løbet af timer voksede det til hundrede

25 tusinder. Twitter og Facebook blev lukket af myndighederne, men de unge finder vej uden om spærringerne. Efter tre ugers demonstrationer afsatte militæret præsident Mubarak, for de unge var ikke til at stoppe. Kamp for demokrati? Ungdommen kræver frihed, demokrati og respekt. Ungdommen kræver De vil ikke længere finde sig i, at korrupte magthavere forholder dem en værdig fremtid. Men er de islamister? frihed, demokrati og respekt. De vil ikke længere finde sig i, at korrupte Er de potentielt farlige terrorister? Michael Irving Jensen magthavere forholder mener nej. Islamismen har været en modestrømning, ganske dem en værdig fremtid. vist af 30 års varighed, men en modestrømning som kommunismen blandt Vestens unge fra 1960 erne til 1980 erne. Men er de islamister? Er de potentielt farlige terrorister? Michael Irving Jensen mener nej. Islamismen har været en modestrømning, ganske vist af 30 års varighed, men en modestrømning 23

26 Der blev lyttet koncentreret, og som kommunismen blandt Vestens unge fra mange kursister havde spørgsmål. De forstod, at der er en 1960 erne til 1980 erne. Religionen har haft betydning, fordi den var en tilgængelig ideologi efter at vestens liberalisme var kompromitteret ved samarbej- sammenhæng mellem vores tilsyneladende fredelige liv og de store ting, der det med diktatorerne, og efter at socialismen efter revolutionerne i 1960erne ikke havde foregår i verden lige nu. formået at modvirke korruption og nepotisme. Og i samfund, hvor sikkerhedspolitiet var allestedsnærværende, var moskeerne der, hvor man legitimt kunne mødes med andre end familien. Det muslimske Broderskab deltager i den egyptiske revolution, men fra en tilbagetrukket position. Kommer disse revolutioner os ved? Interessen i aulaen tyder på det. Der blev lyttet koncentreret, og mange kursister havde spørgsmål. De forstod, at der er en sammenhæng mellem vores tilsyneladende fredelige liv og de store ting, der foregår i verden lige nu. 24 Fra fransk-og desigholdets studietur til Paris. Institut du Monde Arabe Arkitekten Jean Nouvel har lavet en facade, der på fornem vis kombinerer det æstetiske med det funktionelle. Udtrykket er inspireret af traditionel arabisk mønstergeometri og funktionen er moderne og teknisk, idet åbningerne i mønstrene automatisk blænder op og ned i forhold til lyset udenfor bygningen.

27 25

28 26

29 Kina drømme, visioner og realiteter Jeg var 19 år, da jeg første gang mødte Kina og maoismen. Det skete, da min samfundsfagslærer på HF-kurset kom ind i klassen og med tydelig sindsbevægelse og rødskudte øjne fortalte os, at den store rorgænger formand Mao Zedong var død. Det var den 9. september Herefter læste vi om det nye Kina, som Mao siden 1949 havde skabt. Et Kina som havde frigjort sig fra vestlig imperialisme, japansk besættelse og et feudalt system, som gennem årtusinder havde trælbundet og udbyttet Kinas millioner af fattige. Også de kinesiske kvinder fik befriet de indsnørede fødder og blev nu en aktiv del af de kinesiske masser, som under proletariatets diktatur skulle løfte landet ud af fattigdom og armod. Jo vi blev henførte her var da tale om visionær politik og samfundsomstyrtende resultater i et. Siden viste der sig en helt anden virkelighed bag Maoismens socialistiske praksis, og hermed forsvandt vel også interessen for Kina for mit vedkommende. Da jeg senere blev historielærer, forblev Mao tidens Kina om end en traumatisk oplevelse for millioner af kinesere et fortsat godt emne for undervisningen. Her var drama, ideologiske vildfarelser, demagogi og massehysteri i et omfang, som ellers kun kendes fra nå ja, undskyld, Europas egen historie. Dette billede af Kina, tror jeg, blev stående hos mange i årene herefter og kun bekræftet yderligere Af Otto Leholt, lektor i geografi og historie 27

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang fra kursus Lars Klewe Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet Maj Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har

Læs mere

I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker.

I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker. DIMISSIONSTALE 2013 Kære studenter og hf-ere. I er et imponerende og smukt syn, som I sidder her. Hver for sig og i fællesskab nogle kompetente, kreative og livsglade unge mennesker. Vi der er samlet her

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Tidligere elever fortæller:

Tidligere elever fortæller: Tidligere elever fortæller: Hej! Så skriver Anna Andersen igen. Nu er 2. g ved at være forbi. Mange mener, at 2. g er det hårdeste år på gymnasiet, men jeg synes det har været til at overkomme. Der har

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten.

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten. 26 HUMANIST Studerende netværker NASIM et friskt pust fra Mellemøsten NASIM er et netværk af studerende, hvis formål er at udbrede en neutral og nuanceret viden om Mellemøsten. Netværket holder til på

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Kære HF-studenter - kære studenter Til lykke med huen! I dag er det jeres sidste dag på GG. Eksamen er veloverstået. Et vigtigt mål er nået - og det kan

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen

Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen 1 Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen Kære konfirmander, I træder i dag ind i de voksnes rækker sådan sagde man engang. Og man ser

Læs mere

Mennesker på flugt - elevvejledning

Mennesker på flugt - elevvejledning Mennesker på flugt - elevvejledning Delemnet Mennesker på flugt omhandler appelformer og historiske problemstillinger. Du vil i løbet af dette delemne arbejde med opgaver, for at lære hvordan du identificerer

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

1. søndag efter helligtrekonger, den 8. januar 2017 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 2,41-52 Salmer: 318, 434, 411, 140, 454, 122, 424, 101.

1. søndag efter helligtrekonger, den 8. januar 2017 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 2,41-52 Salmer: 318, 434, 411, 140, 454, 122, 424, 101. 1 Jesper Stange 1. søndag efter helligtrekonger, den 8. januar 2017 Vor Frue kirke kl. 10 Tekst: Luk 2,41-52 Salmer: 318, 434, 411, 140, 454, 122, 424, 101. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt brød

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Herfra hvor jeg står, kan jeg ikke se nogen curlingbørn

Herfra hvor jeg står, kan jeg ikke se nogen curlingbørn DIMISSIONSTALE 2015 Kære studenter. I medierne beskrives de unge ofte som curlingbørn. Curlingbørn fordi deres forældre har fejet alle problemer og forhindringer væk, så de aldrig har oplevet, at noget

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE

SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE SKOLEPOLITIK - KALUNDBORG KOMMUNE 2 SKOLEN undervisning trivsel sundhed Børn og ungeudvalget ønsker med denne folder at sætte en debat om skolepolitikken i Kalundborg Kommune i gang. Skolepolitikken er

Læs mere

Kære studenter tillykke med jeres eksamen

Kære studenter tillykke med jeres eksamen Kære studenter tillykke med jeres eksamen Nu sidder I her foran mig - foran jeres forældre uden måske helt at have forstået det endnu. Jeres tid på GG er ved at være slut. Det er vemodigt og festligt på

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université de la Sorbonne Paris IV Land: Frankrig Periode: Fra: Januar

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget.

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. DIMISSIONSTALE 2017 Kære studenter I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. Og I kender alle sammen manden, der er indbegrebet af denne tankegang. Manden, der søgte at

Læs mere

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED I-tegnesættelse af børns kultur og symboler Projektforløb for ældstegruppen Sommerfuglen i Børnehuset Bagterp, Hjørring. Udformet og afviklet af Lina Franke Hedegaard

Læs mere

Prædiken til 4. s. efter påske

Prædiken til 4. s. efter påske 1 Prædiken til 4. s. efter påske 5 - O havde jeg dog tusind tunger 300 Kom sandheds Ånd 249 Hvad er det at møde 492 Guds igenfødte 439 O, du Guds lam 245 v. 5 på Det dufter lysegrønt 234 Som forårssolen

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Den barmhjertige samaritaner

Den barmhjertige samaritaner Den barmhjertige samaritaner 9.søndag efter trinitatis 2013 lukas 16,1-9 salmer: 749, 750, 335, 283, 728 Jesus sagde også til disciplene:»der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Utterslev skole Udskolingen. Fordybelsesuger. Fordybelseshold 2017

Utterslev skole Udskolingen. Fordybelsesuger. Fordybelseshold 2017 Utterslev skole Udskolingen Fordybelsesuger Fordybelseshold 2017 Hour of code Interesser du dig for matematik, spil og kodning? På vores hold skal I lære at programmere gennem Hour of code og programmet

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter Trinitatis

Prædiken til 6. søndag efter Trinitatis Prædiken til 6. søndag efter Trinitatis Salmer: Indgangssalme: DDS 754: Se, nu stiger solen Salme mellem læsninger: DDS 617: Nu bør ej synden mere Salme før prædikenen: DDS 695: Nåden hun er af kongeblod

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Forord... 7 Første del... 10

Forord... 7 Første del... 10 Indhold Forord... 7 Første del... 10 Videnskaben - om verden... 11 Universets skabelse... 11 Big Bang teorien... 13 Alternative teorier... 15 Universets skæbne?... 19 Galakserne... 20 Stjernerne... 22

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10.... dit valg, dit liv

Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10.... dit valg, dit liv Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10... dit valg, dit liv G10 på NSG En del af gymnasiet allerede i 10. klasse I februar skal elever i 9. klasse vælge deres videre uddannelsesforløb, og nogle

Læs mere

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ /

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ / Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går i hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

3. søndag i fasten. Salmevalg

3. søndag i fasten. Salmevalg 3. søndag i fasten Salmevalg Den mørke nat forgangen er, 736 Hyggelig rolig, 411 Kom, Gud Helligånd, kom brat, 305 Gud, vi er i gode hænder, 675 Du ved det nok, mit hjerte, 634 Dette hellige evangelium

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

Adrian. Mand, 35 år. Hvordan ser du din fremtid i TRUTH? (sæt et kryds. Scenariets anden del)

Adrian. Mand, 35 år. Hvordan ser du din fremtid i TRUTH? (sæt et kryds. Scenariets anden del) ROLLER I det følgende er de fem roller. Inden de uddeles, skal du som spilleder folde valgmulighederne til de to sidste akter (højre kolonne) ind. Du klipper ved den stiplede linje (ca. halvvejs er nok)

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET Folkeskolefaget kristendomskundskab diskuteres hyppigt. Tit formuleres forestillinger om undervisningen i faget, fx at der undervises for lidt i kristendom, for

Læs mere

Peters udfrielse af fængslet

Peters udfrielse af fængslet Drama Peters udfrielse af fængslet Kan bruges som totalteater før eller efter tekstgennemgangen. Tekst: ApG 12,1-17 1. Forslag Roller: Peter (farvet lagen), to soldater (sorte affaldssække, evt. sværd),

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Hvor er det dog en overvældende følelse, at stå her med eksamensbeviserne i. hænderne, huerne på hovedet - og formentligt en gang god sprit i blodet!

Hvor er det dog en overvældende følelse, at stå her med eksamensbeviserne i. hænderne, huerne på hovedet - og formentligt en gang god sprit i blodet! Kære alle sammen. Kære lærere, kære forældre og kære studenter. Hvor er det dog en overvældende følelse, at stå her med eksamensbeviserne i hænderne, huerne på hovedet - og formentligt en gang god sprit

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/

Sidste søndag efter H3K I 2017 Strellev 9.00, Ølgod /29 22/ Der findes øjeblikke i livet, hvor det er som om himlen rører jorden. Øjeblikke af svimlende lykke; øjeblikke, hvor alting står klart for en, og man forstår, hvad det hele handler om, øjeblikke, der gør

Læs mere

På påskebesøg i Kairos Skraldeby

På påskebesøg i Kairos Skraldeby På påskebesøg i Kairos Skraldeby Forfatter og fotograf: Kirsten Graversen Rejser man til Kairo, bør man besøge den autentiske bydel Mokattam, som betyder Skraldebyen. Trods bynavnet er det ikke slum alt

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen Evangeliet, Matt. 2,1-12: Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere