Ugens transport. Cyklister skal i bokse. Politikere om højresvingsulykker: Danske havne graver plads til investeringer. Læs mere side 16-21

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ugens transport. Cyklister skal i bokse. Politikere om højresvingsulykker: Danske havne graver plads til investeringer. Læs mere side 16-21"

Transkript

1 Ugens transport 1 Fredag 28. marts til torsdag 03. april Nummer årgang Norges transportminister har fået en cabotagerapport Læs mere side 4 EU-Kommissionen skriver til Danmark om cabotageregler Side 6 Politikere om højresvingsulykker: Cyklister skal i bokse Læs mere side Kranen rækker over hustagene Læs mere side 27 Lastbilafgifter bliver kontrolleret med nummerpladetjek Statistik om landtransport og søfart Læs mere side Side 8 Danske havne graver plads til investeringer læs mere side 38

2 Side 2 Nummerplader er et kontrolapparat Store og små køretøjer har dem - nummerplader, der viser, hvem der ejer køretøjet. Det betyder, at det er enkelt at finde frem til ejeren, hvis bilen eksempelvis bliver observeret med stor hastighed på en motorvej eller holder ulovligt parkeret. Politiet har siden en gang sidste år med succes testet et system, som kan scanne nummerplader. Systemet er monteret på patruljevogne, hvor det så i løbet af få øjeblikke kan scanne en nummerplade og fortælle betjentene i patruljevognen en masse om de enkelte biler. De fleste har orden i tingene, men med scanneren har patruljer afsløret betydeligt flere bilejere, der havde uorden i deres sager - eksempelvis manglede syn eller manglende forsikring - og dermed stod til at få inddraget bilens nummerplader, hvis forholdene ikke blev bragt i orden. Det er et godt eksempel på, at nummerplader er en form for kontrolapparat. Og det benytter de britiske myndigheder, når lastbiler fra 1. april skal betale for at køre på vejene. Når en lastbil kører ind i Storbritannien bliver det tjekket, om der er betalt vejafgift. Hvis ikke, kan myndighederne gribe ind, standse lastbilen og holde den tilbage, til afgiften er betalt - plus en bøde. Systemet bliver betegnet som ganske sikkert, og det har fået vognmandsorganisationen DTL til at opfordre den danske regering til at tage et lignende system i brug, så det næste automatisk kan afgøres, om lastbilerne på de danske veje har betalt vejafgift. Det lyder som et ganske fornuftigt forslag, der kan sikre, at alle lastbiler på de danske veje har betalt den krævede afgift. Derudover kan systemet også bruges til at afklare, om udenlandske lastbiler gennem de seneste år har kørt gratis i Danmark. God læselyst Jesper Christensen, chefredaktør

3

4 Side 4 Transportrammer Norsk rapport om cabotage: Samferdselsministeren beder om indspil Den norske transportminister Ketil Solvik-Olsen - Samferdselsminister på norsk - modtog onsdag en rapport fra en arbejdsgruppe, som har set på de udfordringer, der er knyttet til indenrigts transport i Norge udført af udenlandske transportører - cabotagekørsel - eksempelvis af danske vognmænd, der har gods med til Norge - og som i den forbindelse udfører transport af gods fra et sted i Norge til et andet sted i Norge. Jeg beder om indspil fra branchen og transportkøberne, so vi kan vurdere mulige tiltag, siger Ketil Solvik-Olsen Han varsler i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten flere og mere målrettede kontroller af lastbiler, også rettet mod cabotage. - Vi har i vinter intensiveret tungvognskontrollen, og øget kontrol bidrager både til bedre trafiksikkerhed og bedre mulighed for at gribe ind over for ulovlig cabotage, Der er også et klart behov for meresikker statisik og viden om omfanget af cabotagekørsel og effekterne af kørslen, siger Ketil Solvik-Olsen, der understreger, at der skal være konkurrence på markedet, men at love og regler skal overholdes. Arbejdsgruppen blev nedsat af Samferdselsdepartementet (det norske tranportministerium) sidste år for at identificere de vigtigste udfordringer, som cabotagekørslen udløser. Arbejdsgruppen skulle også komme med forslag til, hvordan det norske samfund kunne møde udfordringerne. - Udenlandske transportører, som fragter varer til Norge, kan efter at transporten er afsluttet tage nye, midlertidige opdrag i Norge. Cabotage omfatter også persontransport. Omfanget af disse opdrag og reglerne for denne virksomhed er bredt diskuteret inden for transporterhvervet, siger Ketil Solvik-Olsen og fortsætter: - Flere aktører i den norske transportbranche peger på at både lovlig og ulovlig cabotage er steget betragteligt, og at ulige løn- og arbejdsforhold mellem udenlandske og norske aktører betyder, at den norske transportbranche taber markedsandele. Rapporten peger på en række udfordringer og kommer med flere forslag til løsninger. Rapporten viser, at opfattelsen af cabotagekørslens omfang i Norge og effekten af cabotagekørslen er delt blandt arbejdsgruppens deltagere. Samferdselsdepartementet inviterer nu de berørte aktører til at komme med indspil og synspunkter til det videre arbejde i Samferdselsdepartementet. Interesserede kan læse den norske cabotagerapport her:

5 Side 5 Transportrammer Vognmandsorganisationen DTL: Cabotagekørsel deler vandene i Norge - som i Danmark Cabotagerapporten, der onsdag blev afleveret til den norske samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen af en særlig arbejdsgruppe bestående af branchen og myndighederne, deler vandene, ligesom det er og har været tilfældet i Danmark. Den danske vognmandsorganisation, DTL, der sammen med den norske vognmandsorganisation, Norske Lastebileiersforbund (NLF), og Sveriges Åkeriföretag (SÅ), har dannet interesseorganisationen NLA i Bruxelles, mener, at det lægger et afgørende pres på de politiske beslutningstagere - Nu er det op til den norske ministere og regering i Norge at afgøre, hvor man skal sætte ind, og det bliver ganske interessant, for det er en skillevej, man står ved i 11. time, siger DTLs administrerende direktør og formand for Nordic Logistics Association (NLA) Erik Østergaard. I rapporten er der enighed om en række tiltag for at forbedre blandt andet videngrundlaget og statistikkerne for cabotage og at øge kontrolgrundlaget samt sanktionsniveauet. Men på afgørende punkter - selve cabotagens natur - deler meningerne sig mellem på den ene side speditørerne og på den anden side vognmænd og fagbevægelse. Det svarer til billedet i Danmark og lader det dermed være op til regeringen at beslutte, hvilken overordnet politik man vil følge. - Vil man fortsætte en linje, der klart sigter på en de facto liberalisering af det hjemlige transportmarked med de tab, der følger af erhverv og arbejdspladser. Eller vil man sætte foden ned nu og gøre klart, at der stadig skal være et nationalt transporterhverv til at bidrage til et lands velfærd. Det er det afgørende, og det er et politisk spørgsmål, siger Erik Østergaard, der fremhæver, at man i Norge modsat i Danmark allerede har præciseringer af, at cabotagekørsel ikke må være en løbende og permanent aktivitet foruden reglen om tre ture inden for syv dage. I Danmark findes denne regel ikke i cabotagevejledningen, så på det punkt er betingelserne skrappere i Norge.

6 Side 6 Transportrammer - Af den norske rapport fremgår desuden, at man har haft både den finske opfattelse af cabotagekørsel og tanken om karantæne i syv dage samt definition af international tur på tapetet uden at kunne blive enige. Det er den samme diskussion, som vi har haft i Danmark, og det vil kræve en udfordring af EU-systemet, påpeger Erik Østergaard. Samferdselsministeren har bedt om yderligere indspil fra alle interessenter til at supplere rapporten, der nu ligger på ministerens bord. Fristen er sat til 21. april. - Jeg vil drøfte nærmere med den norske organisation NLF, om der kan være punkter, hvor NLA kan bidrage under den åbne høringsproces, som samferdselsministeren nu har lagt op til, siger Erik Østergaard. Transportminister: Ulovlig cabotage er social dumping EU-Kommissionen har skrevet til SR-Regeringen om cabotageregler Den danske transportminister oplyser via Facebook, at han er i gang med at opbygge en alliance i EU med lande, der vil " stå skulder ved skulder med Danmark for at skærpe indsatsen mod ulovlig carbotage" Magnus Heunicke fremhæver, at der i den grad er behov for klarhed, som vil give myndighederne de fornødne muligheder for at bekæmpe den ulovlige carbotage. - Lad mig sige det rent ud: EU-reglerne er for tågede, som de ser ud i dag. Jeg anser ulovlig carbotage for at være social dumping. Det har regeringen som erklæret mål at bekæmpe, lyder det fra den danske transportminister via Facebook. Den fortolkning af EU's cabotageregler, som SR- Regeringen har besluttet skal gælde i Danmark, udløser som forventet en reaktion hos EU- Kommissionen. Ifølge dagbladet Børsen har EU- Kommissionen henvendt sig til den danske regering i forbindelse med den danske cabotagevejledning SR-Regeringen har endnu ikke besluttet, om den skal rette ind efter EU-Kommissionens ønsker, eller om den skal holde fast i sin fortolkning. Et af spørgsmålene går på opfattelsen af, hvad gods er.

7 Side 7 Transportrammer ITD har seks cabotagemyter Transportorganisationen ITD, hvor omkring 30 procent af medlemmerne kører national kørsel i Danmark, har udsendt en pjece, der beskriver seks cabotagespørgsmål, som ITD betegner som myter I forbindelse med pjecen peger ITD på, at organisationen hilser en konstruktiv debat om cabotagekørslen velkommen, men at organisationen ind i mellem savner saglighed og fakta, " når påstandene om udenlandske lastbilers indenrigskørsler ryger gennem luften".d ITD har med udgangspunkt i debatten sat pjecen sammen, hvor det, ITD kalder for de "mest almindelige myter" bliver vurderet. - Vi forstår sagtens den utilfredshed, som en stor del af vores medlemmer har over for konkurrencen fra de udenlandske biler, og politisk lægger ITD også en skeptisk linje i forhold til yderligere liberaliseringer på cabotagefronten. Men ingen kan have interesse i, at debatten om vores erhverv foregår på et usagligt eller forvredent grundlag, siger Anders Jessen, der er erhvervspolitisk chefkonsulent i ITD. Han oplever, at misforståelser og myter om cabotagekørsel især deler sig i to kategorier. - I den ene kategori udlægger man effekterne af finanskrisen som effekter af cabotagekørsel. I den anden generaliserer man og antager, at alle udenlandske lastbiler på de danske veje er i gang med at køre cabotage, hvilket jo langt fra er tilfældet, siger Anders Jessen. Herudover hersker der ifølge chefkonsulenten også stor uvidenhed om juraen og cabotagereglernes faktiske indhold. Det forsøger ITD at råde bod på ved jævnligt at afholde kurser om cabotagereglerne for medlemmer og andre interesserede. I pjecen understreger ITD blandt andet, at ITD går ikke ind for fri cabotage, og at danske vognmænd har udflaget biler for at kunne køre gods i udlandet, og til og fra Danmark - ikke for at kunne køre indenrigskørsel i Danmark. Interesserede kan se ITD's pjece om cabotage her:

8 Side 8 Transportrammer Britiske lastbilafgifter bliver kontrolleret via nummerpladerne Når de nye engelske afgifter, som vognmænd skal betale for at køre på veje i Storbritannien, træder i kraft 1. april, vil kontrollen blive understøttet af et elektronisk system, som kan genkende nummerpladerne på lastbilerne og holde oplysningerne op mod lister over lastbiler, der har betalt vejafgifterne - mangler en lastbil på listen, er det enkelt at skrive en bøde og kræve afgiften betalt Den danske vognmandsorganisation, DTL, håber, at systemet til nummerpladegenkendelse bliver ét af de punkter, som transportminister Magnus Heunicke (S) tirsdag drøfter med den britiske ambassadør i Danmark, Vivien Life. - Det er oplagt, at ministeren hører nærmere om systemet, når nu danske myndigheder i forvejen arbejder på at styrke kontrollen af den danske vejbenyttelsesafgift, siger DTL's erhvervspolitiske chef, Ove Holm, der hæfter sig ved, at den britiske tekniske løsning tilsyneladende er så sikker, at den kan ligge til grund for udstedelse af bøder for manglende betaling. - Vi har allerede foreslået nogle transportpolitikere, at noget tilsvarende bør indføres herhjemme i forbindelse med en mere effektiv kontrol af afgiftsbetalingen og desuden af cabotagereglernes overholdelse, siger Ove Holm. Ved at registrere nummerpladerne ved grænseovergangene kan kontrol og dokumentation af de udenlandske lastbilers færden i Danmark gøres mere enkelt at kortlægge. Politiet i Danmark har gennem de seneste måneder afprøvet nummerpladescannere i patruljevogne med succes. Her har scannerne bidraget til, at politiet har kunnet finde flere biler, hvor ejerne eksempelvis ikke har betalt ejerafgift eller mangler at få synet bilen.

9 Side 9 Transpordebat Debat: Socialdemokrat angriber EU s uklare cabotage-regler Ole Christensen, der er socialdemokratisk medlem af EU-Parlamentet skriver i et debatindlæg om socialdumping og cabotageregler. - Der må gælde nogle principper for konkurrence, der sikrer, at alle er lige, og at det ikke er laveste fællesnævner, der sætter præmissen, skriver han blandt andet i indlægget, som kan læses i sin helhed nedenfor Ole Christensen skriver: Børsen, Berlingske og borgerlige politikere mener ikke, at social dumping er et problem. Børsen skriver i sin leder, at social dumping er ren vrøvl, og at politikere, der snakker om social dumping, udelukkende gør det pga. snævre særinteresser. Når det kommer til cabotagekørsel og social dumping på landevejene, så er det netop særinteresser, der vinder som følge af uklare regler. Cabotagekørsel er transport inden for et andet lands grænser, og har til formål at undgå tomme lastbiler. Reglerne er sådan, at en chauffør, der har en international transport til Danmark, må køre tre ture inden for syv dage, før chaufføren skal forlade Danmark igen. Det helt store problem er, at reglerne er tågede, hvormed de nemt kan udnyttes. Meget tyder på, at udenlandske chauffører reelt udfører indenrigskørsel i Danmark. Denne udnyttelse

10 Side 10 Transpordebat gavner netop særinteresser. Nemlig de store vognmænd, der formår at hyre udenlandsk arbejdskraft på langt lavere lønninger end normale danske lønninger, og som sætter system i kørslen. Det er stik imod hensigten med reglerne. Og hvis dette er lovligt ifølge de nuværende regler, må reglerne laves om. Der må gælde nogle principper for konkurrence, der sikrer, at alle er lige, og at det ikke er laveste fællesnævner, der sætter præmissen. Derfor har jeg i flere omgange sat fokus på de problematiske cabotageregler. Både i direkte spørgsmål til EU- Kommissionen, i høringer og personligt til transportkommissæren, Siim Kallas. Den 15. april skal jeg sammen med fem andre medlemmer af EU-Parlamentet have et personligt møde med transportkommissæren. Det eneste punkt på dagsordenen er cabotagereglerne. Vi har præsenteret en liste med initiativer, der kan forbedre myndighedernes kontrolindsats. I sagen om cabotagekørsel er der ganske enkelt kæmpe stor forskel på, hvad landene og EU-Kommissionen mener, og derfor må Kommissionen rette ind. Der må laves nogle langt klarere regler. Forslag til bedre EU-regler - Kun maksimalt tre cabotagekørsler inden for syv dage. Efter syv dage skal køretøjet tilbage til det land, hvor det er registreret. - Introduktion af minimums-standarder for tjek af cabotagekøretøjer med fokus på vejsikkerhed og lige løn for lige arbejde. - Samarbejdet mellem kontrolmyndighederne skal forbedres, og reglerne harmoniseres bedre, så vi kan stoppe postkassevirksomheder og falske selvstændige. - Forbedring af kvaliteten og sikkerheden af parkeringspladserne og øgning af tilgængeligheden til sanitære faciliteter.

11 Side 11 Statistik Volvo-koncernen leverede flere lastvogne i februar Der kørte i alt lastvogne ud fra Volvo-koncernens produktionssteder verden over. Det er 28 procent flere end i samme måned sidste år. Med februartallene har koncernen leveret køretøjer i år - en fremgang på 27 procent i forhold til samme periode sidste år I Europa leverede Volvo-koncernen 14 procent flere køretøjer i februar i år end i februar sidste år. I faktiske tal blev det til køretøjer mod køretøjer sidste år. Leverancen af Volvo-lastbiler kørte op på enheder, hvilket er 45 procent flere end i februar sidste år af køretøjerne blev leveret i Europa, hvilket er en stigning på 38 procent. Leverancen af Renault Trucks kom op på enheder, hvilket er 10 procent færre, end i februar sidste år. Det lavere tal skyldes ifølge Volvo-koncernen en lavere efterspørgsel efter lastbiler efter overgangen til Euro 6 og den igangværende lancering af Renault Trucks' nye modelprogram. Antallet af trækkere er kørt tilbage Siden januar 2010 er der blevet 2,6 procent færre danske sættevognstrækkere på vejene. Det fremgår af den seneste statistik over bestanden af køretøjer i DanmarkTilbagegangen er mindre end tilbagegangen for lastbiler, der er skrumpet med 9,6 procent I faktiske tal er bestanden af sættevognstrækkere faldet med 344 fra i januar 2010 til , mens bestanden af lastbiler er faldet med fra i januar 2010 til i januar i år. Sammenligner man tallene fra januar i år med tallene fra januar sidste år, er antallet af sættevognstrækkere kørt frem med 269 fra i januar sidste år til Det svarer til en fremgang på 2,1 procent. Når det gælder lastbiler er antallet gået tilbage med 737 fra i januar sidste år til i januar i år. Det er en tilbagegang på 2,5 procent. Hvis man som chauffør synes, at der er blevet mere trafik på gader og veje, er det ikke helt forkert. Den samlede bestand af motorkøretøjer er steget med 3,0 procent fra i januar 2010 til i januar Sammenlignet med januar sidste år, hvor den samlede bestand af motorkøretøjer var , er der tale om en fremgang på 1,2 procent.

12 Side 12 Statistik Fragtskibene håndterer mere gods Den samlede godsmængde i havnene voksede i fjerdekvartal sidste år med 3 procent i forhold til fjerde kvartal året før Væksten har været i gods med fragtskibe, som ifølge Danmarks Statistik steg med 5 procent, mens gods med færger faldt 5 procent. Statistikken viser, at fragtskibenes andel af godsmængden i løbet af 2013 er steget fra 75 procent til 77 procent. Selvom den samlede mængde af gods med fragtskibe har været stigende i 2013, er der sket forskydninger mellem den måde, hvorpå godset er blevet transporteret. Omsætningen af containerenheder var teu i fjerde kvartal sidste år. I forhold til tredje kvartal sidste år var det et fald på 14 procent. Omsætningen af containerenheder var sammenlignet med fjerdekvartal 2012 faldet med 5 procent. Mængden af gods i container var i fjerde kvartal 1,3 millioner ton, hvilket var et fald på 9 procent i forhold til kvartalet før. Samtidig faldt færgegods og ro/ro gods med 6 procent. Ro/ro-gods er pakket gods i transportenheder, der kan køres om bord på skibene. Aarhus Havn håndterer halvdelen af det containeriserede gods I 2012 blev der indladet og udlosset ton gods i containere i de danske havne, der tilbyder håndtering af denne transportform. I 2013 var tallet steget til ton Havnen i Aarhus er markant den største containerhavn i Danmark, viser tal fra Danmarks Statistik. Aarhus Havn håndterer alene halvdelen af det indladede og udlossede gods i containere. I 2012 var det ton og i 2013 var det ton. Næststørst er Københavns Havn med i 2012 og ton i 2013.

13 Side 13 Statistik Fredericia Havn kommer ind på tredjepladsen med ton i 2012 og i Nummer fire er Aalborg Havn med ton i 2012 og i Femte største havn, år det gælder den containeriserede godsomsætning opgjort i ton er Esbjerg med i 2012 og i Nummer seks er kalundborg, der kom med i statistikken i 2012, hvor der var en omsætning på dette område på ton. I 2013 var tallet steget til ton. De større danske havne holdt niveauet Ifølge Danmarks Statistik lå mængden af indladet og udlosset gods i de større danske havne på 79,4 millioner ton i Det er en fremgang på knap 1 million ton i forhold til 2012, hvor mængden af indladet og udlosset gods lå på 78,5 millioner ton Ifølge Danmarks Statistik over godsomsætningen i de større danske havne håndterede havnene mindre gods i fjerde kvartal 2013, end de gjorde i årets tredje kvartal året. Samlet blev det til 19 millioner ton gods fra fragtskibe og færger, hvilket var et fald på 6 procent i forhold til kvartalet før. Mængden af udenrigsgods faldt 3 procent i fjerde kvartal sammenlignet med tredje kvartal. Mængden af indenrigsgods faldet 15 procent fra tredje til fjerde kvartal sidste år. Faldet i indenrigsgods er hovedsagligt færgegods og skal ses i lyset af, at Kattegatruten indstillede sejladsen med lastbiler og trailere mellem Kalundborg og Aarhus ruten i oktober. Ifølge statistikken stod udenlandsk gods for mere end fire femtedele af godsmængden i de danske havne i fjerde kvartal.

14 Side 14 Statistik 20 millioner lastbiler har taget toget Eurotunnel, der åbnede 25. Juli 1994, passerede onsdag en milepæl, da lastbil nummer blev sendt med et af tunnelselskabets 15 shuttletog mellem Coquelles i Frankrig og Folkestone i Sydengland Sidste år transporterede shuttletogene lige under 1,5 millioner lastbiler mellem Frankrig og Storbritannien. Ifølge Eurotunnel bliver forbindelsen brugt af over større kunder fra hele Europa, der benytter en af de i alt årlige afgange. Lastbil nummer var fra Emons Cargo BV, der er en del af hollandske Emons Group. Ifølge Eurotunnel arbejder den hollandske transportvirksomhed målrettet på at nedbringe sit CO2- udslip. Ved at benytte shuttletogene via tunnellen kan Emons ifølge Eurotunnel reducere CO2- udslippet med 40 procent i forhold til andre transportformer. (Foto: Eurotunnel - copyright Eurotunnel.) Du finder de seneste numre af Ugens transport på ugenstransport.dk

15 Side 15 Trafiksikkerhed Ulykker med lastbiler skal analyseres i dybden Havarikommissionen for Vejtrafikulykker - forkortet til HVU - går tirsdag 1. april i gang med at dybdeundersøge ulykker med lastbiler. I de kommende måneder indberetter politiet til HVU, hver gang der sker en lastbilulykke med personskade. I alt ca. 30 ulykker vil komme til at udgøre grundmaterialet for undersøgelsen Undersøgelsen skal sætte fokus på lastbilulykker for bedre at kunne forebygge disse ofte meget alvorlige ulykker. Blandt andet er andelen af dræbte relativt høj for denne type ulykker set i forhold til andre ulykkestyper - fordi lastbiler er betydeligt tungere - og dermed udløser større skader på grund af den store bevægelsesenergi, der bliver bremset op ved en kollision - for eksempel med en personbil. HVU s undersøgelse vil omfatte alle typer ulykker med lastbiler både på det overordnede vejnet og på mindre veje i byer, hvor de bløde trafikanter eksempelvis er særligt udsatte. - Det har ofte voldsomme konsekvenser, når der sker ulykker med lastbiler, og denne type ulykker koster flere menneskeliv end andre ulykkestyper. Det er derfor af stor værdi, at HVU nu dybdeanalyserer lastbilulykker, så vi kan blive bedre til at forebygge dem, siger transportminister Magnus Heunicke (S). I undersøgelsen vil der for eksempel være fokus på køretøjerne og på førerne. Køretøjerne er i fokus, fordi der er en række forhold omkring deres kollisionsegenskaber og stand samt udsynet fra førerhuset og via spejle, som er afgørende i forbindelse med ulykkerne. Førerne er i fokus, fordi lastbilkørsel stiller særlige krav til eksempelvis kompetencer og fysisk/psykisk tilstand. Brug af teknologiske hjælpemidler (mobiltelefon, GPS osv.) under kørslen vil der også være fokus på. Alle ulykker analyseres af HVU s tværfaglige team (psykolog, bilinspektør, politi, læge og vejingeniør). Det særlige ved HVU s undersøgelser er, at de skal give et indgående kendskab til alle forhold omkring ulykkerne. Blandt andet interviewes de implicerede parter, og ulykkessted og køretøjer besigtiges. Det giver mulighed for at målrette forebyggelsesindsatsen mere præcist. HVU s undersøgelser tager ikke stilling til skyldsspørgsmål og foregår helt uafhængigt af politiets og retssystemets arbejde.

16 Side 16 Trafiksikkerhed To ministre fremlægger cykelstrategi om højresvingsulykker Transportminister Magnus Heunicke (S) fremlægger fredag i samarbejde med justitsminister Karen Hækkerup (S) den strategi til forebyggelse af højresvingsulykker, som Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og Rigspolitiet har arbejdet med siden sidste efterår. Strategien indeholder en stor palet af forslag - eksempelvis "cykelbokse" - der er markerede felter til cyklister foran bilernes stoplinier i vejkryds Transportministeriet går i første omgang videre med tre af af forslagene. Ud over de nævnte "cykelbokse" er det undervisningspakker til chaufføruddannelsen og videndeling med kommunerne. Baggrunden for strategien er ulykkestallene og fornemmelsen af den makabre ulykke, når en lastbil svinger til højre og kører hen over en cyklist. I 2013 kostede højresvingsulykker syv cyklister livet, mens 13 kom til skade. Både antallet af dræbte og tilskadekomne var højere end året før. Gennemsnitligt har fem cyklister mistet livet i højresvingsulykker i Danmark i perioden fra 2005 til Siden efteråret har Transportministeriet og Justitsministeriet arbejdet på en strategi for at forebygge ulykkerne. Undervejs er der kommet forslag fra både lastbilchauffører, bilister, cyklister og fodgængere. Strategien er nu færdig og indeholder en stor palet af forslag. - Med denne strategi intensiverer vi kampen mod de tragiske højresvingsulykker. Vi skal arbejde på helt at eliminere højresvingsulykker fra de danske veje, og med denne strategi har vi fået en række konkrete anbefalinger til at nå målet, siger transportminister Magnus Heunicke. Der er især tre forslag, som transportministeren finder interessante, og som Transportministeriet derfor går videre med: Cykelbokse Undervisningspakke til chaufføruddannelsen Videndeling med kommunerne Interesserede kan se strategien her:

17 Side 17 Trafiksikkerhed Cykelbokse er kendt i udlandet - og lidt i Danmark Et af de forslag, som skal forebygge højresvingsulykker, hvor lastbiler kører over cyklister, bliver betegnet som cykelbokse - det er et ekstra venteareal til cykler, som er placeret foran bilernes stoplinje i højresvingsbanen. Der udover foreslår Transportministeriet også undervisningspakker til chaufførernes efteruddannelse og videndeling med kommunerne De tre forslag er mere detaljeret følgende: Cykelbokse - det er et ekstra venteareal til cykler, som er placeret foran bilernes stoplinje i højresvingsbanen, er markeret med et hvidt cykelsymbol og en stoplinje. Boksen gør dels cyklister, der holder for rødt, mere synlige for bilerne og lastbilerne, dels sikrer den, at cyklisterne kan passere krydset før den øvrige trafik, og der med før lastbilerne eksempelvis drejer til højre. Der er kun få cykelbokse i Danmark, men der er mange i gadebilledet i Holland og i større byer som Stockholm og London. - Erfaringer fra udlandet viser, at cykelbokse på asfalten kan være en meget brugbar metode til at forebygge højresvingsulykker. Samtidig er det noget, vi hurtigt kan føre ud i livet, og som kan skabe tryghed for cyklisterne. Derfor vil jeg foreslå partierne bag aftalen om en grøn transportpolitik, at vi sætter penge af til at lave et storskalaforsøg med cykelbokse i samarbejde med kommunerne, siger transportminister Magnus Heunicke. Transportminister Magnus Heunicke vil også drøfte en undervisningspakke til landets lastbilchauffører med partierne bag aftalen om en grøn transportpolitik. Når chaufførerne hvert femte år alligevel skal af sted på efteruddannelse, skal forebyggelse af højresvingsulykker på programmet.

18 Side 18 Trafiksikkerhed Undervisningspakken skal hjælpe chaufførerne til at opnå viden om, hvad de skal gøre for at komme sikkert igennem et højresving. Det handler eksempelvis om at indstille spejlene korrekt og at få fokus på, hvor lidt der skal til, før cyklister bliver skjult af genstande i ruderne. Transportministeriet vil i samarbejde med Vejdirektoratet arbejde på at give kommunerne mere viden om, hvordan de forebygger højresvingsulykker. Det skal ske ved, at de får en praktisk og funktionel vejledning, de kan bruge i deres daglige arbejde. - Kommunerne har en vigtig rolle i forebyggelsen af højresvingsulykker, fordi de ejer omtrent 95 procent af det offentlige vejnet. Derfor skal de tilbydes vejledning i at bruge de redskaber, der virker bedst, siger Magnus Heunicke. Justitsministeren tror på skærpet linie - og informationskampagner til cyklister Justitsminister Karen Hækkerup (S) vil i forbindelse med en ny strategi, som skal forebygge højresvingsulykker mellem lastbiler og cyklister se nærmere på nogle af anbefalingerne i en rapport om højresvingsulykker - blandt andet skærpet kurs over for lastbilchauffører, der sjusker med spejlindstillingen - og en informationskampagne, der skal give cyklisterne mere viden om lastbilernes blinde vinkler - Det er altid tragisk, når folk kommer til skade eller dør i trafikken. Derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at vi alle kan færdes trygt i trafikken. Jeg er glad for, at vi med dette fælles katalog har fået en bred vifte af anbefalinger, som vil kunne medvirke til at reducere risikoen for højresvingsulykker, siger Justitsminister Karen Hækkerup (S). Justitsministeren fremhæver, at det for at undgå højresvingsulykker er vigtigt, at lastbilernes spejle er korrekt indstillet, så chaufførerne kan orientere sig. - Politiet vil derfor intensivere indsatsen i forhold til målrettede kontroller af udsyn, spejle og spejljustering i lastbilerne. Derudover vil der fremover blive

19 Side 19 Trafiksikkerhed udstedt bødeforlæg til chauffører, der ikke har deres spejle indstillet korrekt, siger Karen Hækkerup, der fremhæver, at politiet samtidig målrettet skal medvirke til, at cyklisternes viden om lastbilernes blinde vinkler øges. - Jeg har en forventning om, at en skærpet linje fra politiet og iværksættelse af de informationskampagner, som foreslås i rapporten, vil have betydning både i forhold til lastbilchauffører og cyklister, så den risikobetonede adfærd i trafikken mindskes, siger Karen Hækkerup. Vognmandsorganisationer hilser ministerinitiativ velkomment Den strategi, som transportministeren og justitsministeren fremlagde fredag formiddag, bliver positivt modtaget hos flere organisationer på transportområdet. - Det er et grundigt stykke arbejde, der ligger bag, siger Rune Noack, chefkonsulent i DI Transport. Hos vognmandsorganisationen DTL mener Erik Østergaard, at transportministerens udspil rammer meget fint med forslag om "cykelbokse, fokuseret chaufførundervisning og bedre videndeling med kommunerne - Jeg synes det er nogle rigtigt fornuftige tiltag. Det er afbalancerede forslag, som tager højde for den ofte komplicerede situation, der fører til højresvingsulykker. DTL kan bakke fuldstændig op om ministerens udspil, siger Erik Østergaard. Ifølge regeringsudspillet vil regeringen prioritere tre ting for at mindske risikoen for højresvingsulykker: For det første bruge cykel-bokse, altså optegning af et felt på vejen, hvor cyklerne kommer foran ventende biler - og dermed i mange tilfælde

20 Side 20 Trafiksikkerhed kan ses umiddelbart af biler, der venter på højresving. For det andet, at den lovpligtige efteruddannelse, som chauffører skal gennem hvert femte år, fremover kommer til at rumme obligatorisk undervisning i at undgå højresvingsulykkerne - samt for det tredje, at styrke kommunernes udveksling af viden og erfaring med tiltag, der modvirker højresvingsulykker. - Jeg synes transportministerens udspil rammer meget fint. På et enkelt punkt er vi i DTL parat til at gå et skridt videre, nemlig gøre højresvings-forebyggelse i trafikundervisningen i skolerne obligatorisk. Men ministeren skal have stor ros for det her udspil, som rummer nogle helt rigtige elementer, der kan være med til at forebygge, siger Erik Østergaard. Hos brancheorganisationen DI Transport og hos Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik (ATL) er holdningen den samme. - Det er et grundigt stykke arbejde, der ligger bag de tre forslag. Vi synes, det er positivt, at man med cykelbokse får adskilt trafikken, da det har en præventiv effekt, samtidigt er det afgørende, at kommunerne får nogle flere værktøjer i værktøjskassen, så vi får reduceret højresvingsulykkerne, hvilket er til gavn for alle, der færdes i trafikken, siger Rune Noack, chefkonsulent i DI Transport. Justitsministeriet vil have øget fokus på spejle og udsyn i bilerne. Derfor intensiveres politiets indsats i målrettede kontroller. - Mange af transportvirksomhederne gør heldigvis allerede i dag en stor indsats for sikre lastbilerne, så chaufføren har det bedste redskaber til at køre sikkert i trafikken. Men vi hilser bestemt velkommen, at politiet har øget fokus på færdselssikkerheden i byerne, siger Rune Noack. Bilsynsvirksomhed opfordrer regeringen til at støtte spejltjek Økonomisk støtte til spejltjek skal fjerne højresvingsulykker. Det mener bilsynsvirksomheden Applus Bilsyn. Udmeldingen kommer som en udløber af SR-Regeringes startegi for at forebygge højresvingsulykker - eksempelvis med fokuseret efteruddannelse af chauffører og "cykelbokse" - arealer foran bilernes stopstreg reserveret til cyklister Lastbilernes spejle skal tjekkes hyppigere - eksempelvis på vognmændenes firmaadresse. For at støtte det tiltag bør regeringen oprette en særlig pulje, så danske vognmænd og transportuddannelsescentre kan hente økonomisk støtte til at installere deres egne lokale spejlpladser. - Transportministeriets initiativer er fine, men bør understøttes af en økonomisk håndsrækning til vognmænd og transportuddannelsescentre, der selv aktivt installerer en spejlmåleplads på firmaadressen, uddannelsescentret eller for

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond

LÆRLINGE. er en god investering. Transportsektorens Uddannelsesfond LÆRLINGE er en god investering Transportsektorens Uddannelsesfond Invester i fremtidens arbejdskraft Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. ATL og 3F har bedt fire

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL Veje til mere energieffektive transportvirksomheder Erik Østergaard, DTL Agenda DTLs klima og miljøinitiativer DTLs undersøgelse af medlemmernes miljøindsats DTLs ønsker til politikerne Dansk Transport

Læs mere

Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart

Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart Lørdag 30. august 2014 kl. 09.00 1. Velkomst ved ordstyrer Jes Hansen 2. Status om nye og gamle medlemmer i gruppen. 3. Grundig

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 27. marts 2012 /Lad Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 Deltagere: Søren Boas, Post Danmark Thomas Hvilsted Olsen, Novozymes Thomas Suse, DSV Ove

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV

13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 MÅDER ITS KAN REDUCERE TRÆNGSEL, FORBEDRE MILJØET OG REDDE MENNESKELIV 13 EFFEKTIVE ITS TILTAG ITS DANMARK er en uafhængig netværksorganisation, der samler danske interessenter indenfor ITS. Organisationen

Læs mere

STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping

STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping STOP SOCIAL DUMPING 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping SF har 14 forslag til at stoppe den sociale dumping med til finanslovsforhandlinger. Forslagene er fordelt på tre områder: Transportområdet,

Læs mere

Generalforsamling den 8. marts 2014. BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen

Generalforsamling den 8. marts 2014. BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen Generalforsamling den 8. marts 2014 BERETNING for 2013 v/formand Per Rasmussen Året 2013 Denne beretning er gældende for tidspunktet siden sidste ordinære generalforsamling og til i dag. Den økonomiske

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

I disse beregninger, som ATL og 3F nu fremlægger, viser det sig, at lærlinge ikke kun er en god investering, men også en god forretning.

I disse beregninger, som ATL og 3F nu fremlægger, viser det sig, at lærlinge ikke kun er en god investering, men også en god forretning. Forord Lærlinge er en god investering for den unge, for virksomheden og for samfundet. Det er ATL og 3F enige om. Derfor lægger begge parter stor vægt på, at der er velfungerende lærlingeuddannelser til

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

International System Transport a-s

International System Transport a-s International System Transport a-s VORES HISTORIE 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1971 LEMAN USA stiftes 1973 Navneskifte til LEMAN, for som man siger: - det er nemmere med LEMAN

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Indfør skadefore byggelse det betaler sig

Indfør skadefore byggelse det betaler sig Indfør skadefore byggelse det betaler sig Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER

Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER Politisk Katalog DANSKE SPEDITØRER 1 Indholdsfortegnelse Side Fakta om Danske Speditører 3 Nøgletal Analyser 4 Politisk statement 7 Politiske temaer 8 2 Fakta om Danske Speditører Danske Speditører blev

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1

Faktorer. Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker. Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Faktorer Et værktøj til at strukturere årsag/virkningsforhold ved udredning af trafikulykker Henrik Værø civ.ing., ph.d. NVF Juni 2015 Silkeborg 1 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) har på 15

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

14 Road life magazine

14 Road life magazine 14 Road life magazine Tekst & foto: Finn Williams Så kan der pumpes Til de store byggeprojekter i Hovedstaden skal der bruges meget beton. For at kunne håndtere de store mængder har Danmarks største leverandør

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

TRP parkeringssensor til anhænger

TRP parkeringssensor til anhænger TRP parkeringssensor til anhænger KAMERASYSTEMER GØR DIT SYNSFELT STØRRE Med TRP får du både markeringslys og en parkeringssensor til anhænger. LED-markeringslys begynder at blinke, når lastbilen nærmer

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

CLEVER TEMA: Rækkevidde

CLEVER TEMA: Rækkevidde Kære elbilist Nu har du rundet 14 dage i projekt Test-en-elbil. Vi håber, at det har været en god start med gode oplevelser. Test-en-elbil er Europas største elbilprojekt, og den rolle du spiller, er af

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

GODS I BYER: CITYLOGISTIK-KBH - fra idé til virkelighed

GODS I BYER: CITYLOGISTIK-KBH - fra idé til virkelighed Fremtidens Transport V Mandag d. 21. januar 2013 GODS I YER: CITYLOGISTIK-KH - fra idé til virkelighed Tanja allhorn Provstgaard Center for Trafik Københavns Kommune Citylogistik - Hvorfor? København Kommunes

Læs mere

Køre- hviletid Vejledning

Køre- hviletid Vejledning Køre- hviletid Vejledning 1 Køre- hviletid vejledning om regler De nuværende regler om køre- hviletid har eksisteret siden april 2007. Antallet af kontroller på landevejen og i virksomheden øges. Og samtidig

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 944 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AI-AL om transportvirksomheder med datterselskaber uden for Danmark

Læs mere

RASTEPLADSER det kan da ikke være et problem?!

RASTEPLADSER det kan da ikke være et problem?! RASTEPLADSER det kan da ikke være et problem?! Konference, København, 3. oktober 2008 Indledning Tak for invitationen! Anders Jessen, sektionsleder International Transport Danmark, Padborg En særlig tak

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Let overblik Kortvisninger, hvor du hurtigt kan se køretøjer og destinationer, samt detaljerede rapporter, som effektivt hjælper dig

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Rapport fra Cabotageudvalget. Maj 2013

Rapport fra Cabotageudvalget. Maj 2013 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 5 1.1 Definition... 5 1.2 Historisk udvikling... 5 1.3 Statistik... 6 1.4 Udfordringer... 8 2 Cabotageudvalget... 10 2.1 Processen i udvalgsarbejdet... 11 3 Regelgrundlag...

Læs mere

Temadag nr. 74. Citylogistik Godstransport og trængsel i byerne. 27. maj 2010

Temadag nr. 74. Citylogistik Godstransport og trængsel i byerne. 27. maj 2010 Temadag nr. 74 Citylogistik Godstransport og trængsel i byerne 27. maj 2010 Arrangør: Forum for Logistik og E-handel i samarbejde med Citylogistik - Godstransport og trængsel i byerne Introduktion Alle

Læs mere

Beretning Sydøstjyllands Vognmandsforening 2015

Beretning Sydøstjyllands Vognmandsforening 2015 Beretning Sydøstjyllands Vognmandsforening 2015 Jeg vil begynde min beretning med tre historier fra mit eget nabolag, Juelsminde og nærmeste omegn: Når en vognmand kan finde på at bruge andre chaufførers

Læs mere

Generalforsamling. lørdag den 31. marts 2012. på Comwell Kolding

Generalforsamling. lørdag den 31. marts 2012. på Comwell Kolding Generalforsamling lørdag den 31. marts 2012 på Comwell Kolding Direktørens bertning v/adm. direktør Jacob Chr. Nielsen Side 1 af 7 ITD s generalforsamling 1. Indledning 2011 er det første år, hvor jeg

Læs mere

Lette transportløsninger

Lette transportløsninger Fuel Tank Solutions Lette transportløsninger Kundeudtalelse Energikompaniet AS Kunde: Energikompaniet A/S Energikompaniet A/S har gennem mange år benyttet HMK BILCON som leverandør af tankpåbygninger og

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Resultat af Dækrazzia 2014

Resultat af Dækrazzia 2014 Resultat af Dækrazzia 2014 Rådet for Større Dæksikkerhed FDM Teknologisk Institut Fabrikantforeningen for Regummierede Dæk Rigspolitiet Dækimportørforeningen Dæk Specialisternes Landsforening Side 2 af

Læs mere

Temadag nr. 74. Citylogistik Godstransport og trængsel i byerne

Temadag nr. 74. Citylogistik Godstransport og trængsel i byerne Temadag nr. 74 Citylogistik Godstransport og trængsel i byerne 27. maj 2010 Arrangør: Forum for Logistik og E-handel i samarbejde med Citylogistik - Godstransport og trængsel i byerne Introduktion Alle

Læs mere

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen

Transportministeriet. Havneinfrastruktur. Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Havneinfrastruktur Trafikdage - den 24. august 2010 Specialkonsulent Søren Clausen Side 1 Organiseringen af infrastruktur i Danmark Hvem investerer i anlæg Infrastruktur Hvem foretager regulering af infrastrukturen?

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne

Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Citylogistik: Optimeret distribution i dagstimerne Grøn varelevering i København Et projekt støttet af: Præsentation Hvorfor innovativ distribution i byen? Citylogistik baggrund 1 Hvorfor innovativ distribution

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

En grøn reform af bilbeskatningen

En grøn reform af bilbeskatningen En grøn reform af bilbeskatningen DE DANSKE BILIMPORTØRER 2 Forord Danmark har en gammel bilpark med forældet teknologi, og det skyldes i høj grad registreringsafgiften. Registreringsafgiften sætter nemlig

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Vejen fødevarecentrum Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed Side 3 Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Side 4 Derfor valgte vi Vejen: Danish Crown SPF-Danmark og Eurofins fortæller

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012

Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012 Kurser og fyraftensmøder Efterår 2012 Kære vognmand/medarbejder Det er sagt og skrevet mange gange, at uddannelse og efteruddannelse betaler sig ved at give både større arbejdsglæde og øget konkurrenceevne

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation / Vores historie Vores historie 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1925 25 års jubilæum, kontor i København 1950 50 års jubilæum, kontorer

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

udvider med nye erhvervsarealer

udvider med nye erhvervsarealer udvider med nye erhvervsarealer Positiv udvikling på Hirtshals Transport Center Hirtshals Transport Center blev etableret i 2008 i tæt samarbejde med Hirtshals Havn, og centret har siden været under konstant

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.2 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.3 Transportmarked Traditionelt

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning

Høringsnotat. Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00031 Dato 8. juli 2015 LC Ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 Disposition for gennemgang 1. Præsentation af ITD 2. Sikker godstransport fordi 3. Sikker godstransport - udfordringer 4.

Læs mere

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab

NTG Continent A/S. - Et værdifuldt bekendtskab NTG Continent A/S - Et værdifuldt bekendtskab Mission Er det vigtigt for dig, er det vigtigt for os! Vores målsætning er, at vi tilpasser os vores kunders behov og ønske for derved at skabe en win-win

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13.

Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13. Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13.00 TEMA: GAS 1 Deltagere: E.ON: Bent Erik Hawaleska & Derya Topcu. HTK: Arne Scholler

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere