USB 3.0 Hard Disk Box 2.5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "USB 3.0 Hard Disk Box 2.5"

Transkript

1 Sandberg manual cover Printing Key 14/04/2012 USB 3.0 Hard Disk Box 2.5 User guide Warranty There is a five-year warranty on your Sandberg product. Please read the warranty terms and register your new Sandberg product at YEARS WARRANTY For information on handling electronic waste, see Mobile scan User guide Support Congratulations on the purchase of your new Sandberg Product. By choosing Sandberg, you have made life easier for yourself. Follow these instructions for easy installation and operation of your new Sandberg product. Tillykke med dit nye Sandberg produkt. Ved at vælge Sandberg har du gjort det let for dig selv. Når du følger denne vejledning, er det let at installere dit nye Sandberg produkt og komme i gang med at bruge det. Gratulerer med ditt nye Sandberg produkt. Ved å velge Sandberg har du gjort det lett for deg selv. Når du følger denne veiledningen, er det lett å installere ditt nye Sandbergprodukt, og komme i gang med å bruke det. Grattis till din nya Sandberg-produkt! Genom att välja Sandberg har du gjort det lätt för dig själv. Om du följer den här anvisningen är det lätt att installera din nya Sandbergprodukt och börja använda den. Onnea uuden Sandberg-tuotteen hankinnan johdosta. Kun valitset Sandbergin, helpotat samalla elämääsi. Kun noudatat näitä ohjeita, uuden Sandberg-tuotteen asentaminen ja käyttäminen on helppoa. Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Sandberg-Produkts. Produkte von Sandberg machen Ihr Leben einfacher. Bitte beachten Sie diese Anleitung für eine einfache Installation und problemlose Nutzung ihres neuen Sandberg-Produkts. Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Sandberg-product. Door voor Sandberg te kiezen, maakt u het zichzelf gemakkelijk. Aan de hand van deze instructies kunt u uw nieuwe Sandberg-product eenvoudig installeren en gebruiken. Félicitations! En choisissant d acheter un produit Sandberg, vous allez vous faciliter la vie. Suivez ces instructions pour installer et utiliser votre nouveau produit Sandberg en toute facilité. Congratulazioni per aver acquistato questo nuovo prodotto Sandberg. Scegliere Sandberg signifi ca rendere più semplice la propria vita. Seguite le presenti istruzioni per installare ed usare in modo semplice questo nuovo prodotto Sandberg. Enhorabuena por la compra del nuevo producto Sandberg. Al elegir Sandberg, su vida será más fácil. Siga las instrucciones para una instalación y manejo fácil de su nuevo producto Sandberg.

2 [Item no ] Rev ENGLISH Sandberg USB 3.0 Hard Disk Box 2.5 DEUTSCH DANSK NORSK SUOMI SVENSKA

3 ENGLISH 1 Introduction The Sandberg USB 3.0 Hard Disk Box 2.5" (referred to as "the box") allows you to connect a SATA hard disk externally to your computer. The USB 3.0 connection enables you to achieve impressive data transfer speeds of up to 5 Gbit/sec. This is ideal, especially when you want to move large amounts of data and carry out frequent backups. The hard disk is easy and quick to fit into the box, meaning you can use it within minutes. 4 Connection Connect the enclosed USB cable s mini connector to the box and the two USB connectors to two free USB ports on your computer. The red connector is for power and the black one is for data. NOTE: The box must be connected to a USB 3.0 port on your computer in order to achieve optimal speed. If your computer does not have USB 3.0, you can buy it as a PCI Express card, e.g. Sandberg item no Installing a hard disk 1. Remove the end of the box where the USB and power sockets are located. 2. Connect a 2.5" hard disk to the socket on the small circuit board from the end of the box you removed. Position the hard disk so that its width matches that of the circuit board. 3. Refit the end with the connected hard disk inside the box. Fit the two screws you find enclosed in the side. NB: Close the box carefully to avoid damaging the hard disk or circuit board. 3 Installation 1. Start Windows. 2. Connect the box (see section 4). 3. Windows will install the drivers for the box automatically. The box is now installed and ready for use. NB: The connected hard disk must be formatted/partitioned before it can be recognised by Windows. For more information, see the documentation accompanying the hard disk or on the manufacturer s website. 5 Troubleshooting The computer detects the box but no new drive appears. Check that the hard disk has been formatted/partitioned. This is done in Disk Management under Computer Management in Windows Control Panel. If the drive has not already been formatted, it can be done here. You can try switching to another USB port on your computer. If the box is connected via a USB hub, try connecting it directly to one of the computer s USB ports. The box has been installed correctly but data transfer is slower than expected. Check that the box is connected to a USB 3.0 port. Check that the USB 3.0 port on your computer has full speed available. If, for example, it is a question of a USB 3.0 expansion card for a laptop, the speed will typically be reduced to the maximum speed for the laptop s card port. Check that a USB 3.0 cable is being used, e.g. the one supplied with this product. The speed can be limited by the hard disk s performance. 2

4 If you need further help or assistance with your Sandberg product, you can visit the website Have fun with your Sandberg USB 3.0 Hard Disk Box 2.5''! ENGLISH 3

5 1 Introduktion 4 Tilslutning DANSK Med Sandberg USB 3.0 Hard Disk Box 3.5 (herefter kaldet boksen) kan du tilslutte en SATA harddisk eksternt til din computer. USB 3.0 tilslutningen giver dig mulighed for at opnå en imponerende dataoverførselshastighed på helt op til 5 Gbit/sek. Det er ideelt, særligt når der skal flyttes store datamængder og hyppigt foretages backup. Harddisken monteres nemt og hurtigt i boksen, så du er igang på få minutter. Tilslut det medfølgende USB kabels mini stik til boksen og de to USB stik til to ledige USB porte i din computer. Det røde stik er til strøm og det sorte stik er til data. Bemærk: Boksen skal tilsluttes en USB 3.0 port i din computer for at opnå optimal hastighed. Mangler du USB 3.0 i din computer, kan det tilkøbes på et PCI Express kort, f.eks. Sandberg varenr Montering af harddisk 1. Afmontér den ende af boksen hvor USB og strømstikket sidder. 2. Tilslut en 2.5 harddisk til stikket på det lille printkort fra den afmonterede ende af boksen. Harddisken skal vende, så bredden passer med printkortet. 3. Montér enden med den tilsluttede harddisk i boksen. Skru de to medfølgende skruer fast i siden. Bemærk: Luk boksen forsigtig således at printkortet og harddisken ikke bliver beskadiget. 3 Installation 1. Start Windows. 2. Tilslut boksen (se afsnit 4) 3. Windows installerer automatisk driverne til boksen. Boksen er nu installeret og klar til brug. Bemærk: Harddisken der tilsluttes skal være initialiseret/partitioneret, før den kan registreres i Windows. Se mere om dette i dokumentationen der medfølger harddisken eller på producentens hjemmeside. 5 Problemløsning Computeren finder boksen, men intet nyt drev optræder. Tjek at harddisken er initialiseret/partitioneret. Dette gøres i Diskhåndtering under computeradministration i Windows kontrolpanel. Er drevet ikke i forvejen initialiseret, kan det ske her. Du kan prøve at skifte til en anden USB port i computeren. Er boksen tilsluttet via en USB hub, prøv da at tilslutte den direkte til en af computerens USB porte. Boksen er korrekt installeret, men dataoverførsel er langsommere end ventet. Tjek at boksen er tilsluttet en USB 3.0 port. Tjek at USB 3.0 porten i din computer har fuld hastighed til rådighed. Er der f.eks. tale om et USB 3.0 udvidelseskort til en bærbar, vil hastigheden typisk nedsættes til maxhastigheden på kort-porten i den bærbare. Tjek at der anvendes et USB 3.0 kabel, f.eks. det som følger med dette produkt. Hastigheden kan være begrænset af harddiskens ydeevne. 4

6 Hvis du får behov for yderligere hjælp eller vejledning i forbindelse med dit Sandberg produkt, kan du se på internetsiden God fornøjelse med din Sandberg USB 3.0 Hard Disk Box 2.5''! DANSK 5

7 1 Innledning Med Sandberg USB 3.0 Hard Disk Box 2.5 kan du koble en SATA-harddisk eksternt til datamaskinen din. USB 3.0-tilkoblingen gir deg mulighet til å oppnå en imponerende dataoverføringshastighet på opptil hele 5 Gbit/sek. Det er ideelt, særlig når du skal flytte store datamengder og ta hyppige sikkerhetskopier. Harddisken monteres enkelt og raskt i boksen slik at du kommer i gang på få minutter. 4. Tilkobling Koble til den medfølgende USB-kabelens minikobling til boksen, og de to USB-koblingene til to ledige USB-porter på datamaskinen. Den røde koblingen er til strøm, den sorte koblingen er til data. Merk: Boksen skal kobles til en USB 3.0-port på datamaskinen din for å oppnå optimal hastighet. Hvis du ikke har USB 3.0 på datamaskinen din, kan du kjøpe det på et PCI Express-kort, f.eks. Sandberg varenr NORSK 2 Montering av harddisk 1. Demonter den enden av boksen der USB og strømkontakten sitter. 2. Koble til en 2,5 harddisk til kontakten på det lille kretskortet fra den demonterte enden av boksen. Harddisken skal snus slik at bredden passer med kretskortet. 3. Monter enden med den tilkoblede harddisken i boksen. Skru de to medfølgende skruene fast i siden. Merk: Lukk boksen forsiktig slik at kretskortet og harddisken ikke blir skadet. 5 Problemløsning Windows finner boksen, men det vises ikke noen ny stasjon. Kontroller at tilkoblet harddisk er initialisert/partisjonert. Dette gjøres under Diskbehandling under Datamaskinbehandling i Windows kontrollpanel. Hvis stasjonen ikke er initialisert på forhånd, kan det gjøres nå. Ved USB-tilkobling kan du prøve å skifte til en annen USB-port i datamaskinen. Hvis boksen er tilkoblet via en USB-hub, kan du heller prøve å koble den direkte til en av datamaskinens USB-porter. 3 Installasjon 1. Start Windows. 2. Koble til boksen (se avsnitt 4). 3. Windows installerer automatisk driverne til boksen. Boksen er nå installert og klar til bruk. Merk: Harddisken som kobles til må være initialisert/partisjonert før den kan registreres i Windows. Se mer om dette i dokumentasjonen som følger med harddisken eller på produsentens hjemmeside. Boksen er riktig installert, men dataoverføringen er langsommere enn forventet. Kontroller at boksen er koblet til en USB 3.0- port. Kontroller at USB 3.0-porten på datamaskinen din har full hastighet til rådighet. Er det f.eks. snakk om et USB 3.0-utvidelseskort til en bærbar PC, vil hastigheten typisk reduseres til maksimumshastigheten på kortporten i den bærbare PC-en. Kontroller at det brukes en USB 3.0-kabel, f.eks. den som følger med dette produktet. Hastigheten kan være begrenset av harddiskens yteevne. 6

8 Hvis du trenger mer hjelp eller veiledning om ditt Sandberg-produkt, kan du gå til nettsiden God fornøyelse med din Sandberg USB 3.0 Hard Disk Box 2.5''! NORSK 7

9 1 Introduktion Med Sandberg USB 3.0 Hard Disk Box 2.5 kan du ansluta en SATA-hårddisk externt till din dator. USB 3.0-anslutningen ger dig möjlighet att uppnå en imponerande dataöverföringshastighet på upp till 5 Gbit/sek. Det är en fördel framför allt om du ska flytta stora datamängder eller om du gör backup ofta. Hårddisken monteras snabbt och lätt i lådan så att du kommer igång på några få minuter. 4. Anslutning Anslut minikontakten på den medföljande USBkabeln till lådan, och de båda USB-kontakterna till två lediga USB-portar i datorn. Den röda kontakten är för ström och den svarta är för data. Obs! Lådan måste anslutas till en USB 3.0-port på datorn för att uppnå optimal hastighet. Har du ingen USB 3.0 på datorn, kan du köpa en sådan på ett PCI Express-kort, t.ex. Sandberg artikelnr SVENSKA 2 Montera hårddisken 1. Ta bort den ände av lådan där USB- och strömuttaget sitter. 2. Anslut en 2,5" hårddisk till uttaget på det lilla kretskortet från den ände av lådan som du just tog bort. Placera hårddisken så att dess bredd passar med kretskortet. 3. Sätt tillbaka änden med den anslutna hårddisken inne i lådan. Skruva fast de två medföljande skruvarna på sidan. Observera: Stäng lådan försiktigt så att kretskortet och hårddisken inte skadas. 5 Felsökning Datorn hittar lådan, men ingen ny diskenhet visas. Kontrollera att den anslutna hårddisken är initierad/partitionerad. Du kan göra detta i Diskhantering under Datorhantering i Windows kontrollpanel. Om diskenheten inte redan har initierats kan du göra det här. Om du har anslutit via USB kan du prova med att byta till en annan USB-port på datorn. Om lådan har anslutits via en USB-hubb kan du försöka ansluta den direkt till en USB-port på datorn i stället. 3 Installation 1. Starta Windows. 2. Anslut lådan (se avsnitt 4). 3. Windows installerar automatiskt drivrutinerna till lådan. Lådan är nu installerad och klar för användning. Observera: Den hårddisk som ansluts måste vara initierad/partitionerad innan Windows kan identifiera den. Läs mer om detta i dokumentationen som medföljer hårddisken eller på tillverkarens webbplats. Lådan har installerats korrekt men dataöverföringen går långsammare än väntat. Kontrollera att lådan har anslutits till en USB 3.0-port. Kontrollera att USB 3.0-porten i datorn kan köra med full hastighet. Om det t.ex. rör sig om ett USB 3.0-expansionskort till en bärbar dator sänks hastigheten vanligtvis till maxhastighet på kortporten i den bärbara datorn. Kontrollera att du använder en USB 3.0-kabel, t.ex. den som medföljer produkten. Hastigheten kan begränsas av hårddiskens prestanda. 8

10 Om du behöver ytterligare vägledning eller hjälp med din Sandberg-produkt hittar du mer information på webbplatsen Mycket nöje med din Sandberg USB 3.0 Hard Disk Box 2.5''! SVENSKA 9

11 1 Esittely Sandberg USB 3.0 Hard Disk Box 2.5" -laitteen avulla tietokoneeseen voidaan kytkeä ulkoinen SATA-kiintolevy. USB 3.0 -liitännällä saavutetaan vaikuttava tiedonsiirtonopeus, jopa 5 Gb/s. Tämä on ihanteellista erityisesti silloin, kun halutaan siirtää suuria tietomääriä ja varmuuskopioida tiedostoja säännöllisesti. Kiintolevy voidaan asentaa laitteeseen helposti ja nopeasti, joten se on käyttövalmiina muutamassa minuutissa. 4 Kytkeminen Kytke mukana toimitetun USB-kaapelin miniliitin laitteeseen ja kumpikin USB-liitin tietokoneessa kahteen vapaaseen USB-porttiin. Punainen liitin on virtaa varten ja musta tiedonsiirtoa varten. HUOMAUTUS: Laitteen on oltava kytkettynä tietokoneen USB 3.0 -porttiin, jotta optimaalinen nopeus saavutetaan. Jos tietokoneessa ei ole USB 3.0 -porttia, voit ostaa sellaisen PCI Express -korttina, kuten Sandbergin tuote numero SUOMI 2 Kiintolevyn asennus 1. Irrota laitteen pääty, jossa USB- ja virtaliitännät sijaitsevat. 2. Kytke 2,5 tuuman kiintolevy irrotetussa päädyssä olevassa pienessä piirilevyssä olevaan liitäntään. Varmista, että asetat kiintolevyn oikein päin. 3. Asenna pääty, johon kiintolevy on asennettu, takaisin laitteeseen. Asenna pakkaukseen sisältyvät kaksi ruuvia laitteen kylkeen. HUOMAA: Sulje laite huolellisesti, jotta kiintolevy tai piirilevy eivät vahingoitu. 3 Asennus 1. Käynnistä Windows. 2. Kytke laite (katso osa 4). 3. Windows asentaa laitteen ohjaimet automaattisesti. Laite on nyt asennettu ja käyttövalmis. HUOMAA: Kytketyn kiintolevyn on oltava alustettu/osioitu, jotta Windows voi tunnistaa sen. Lisätietoja on kiintolevyn mukana toimitetuissa ohjeissa tai valmistajan sivustolla. 5 Vianetsintä Tietokone havaitsee laitteen, mutta uutta asemaa ei näy. Tarkista, että kiintolevy on alustettu/osioitu. Tämän voi tehdä Windowsin Ohjauspaneelin Tietokoneen hallinta -kohdan Levynhallintaosassa. Jos asemaa ei ole vielä alustettu, sen voi tehdä tässä kohdassa. Kokeile vaihtaa toiseen USB-porttiin. Jos laite on kytketty USB-keskittimen kautta, kokeile kytkeä se suoraan tietokoneen USB-porttiin. Laite on asennettu oikein, mutta tiedonsiirto on odotettua hitaampaa. Tarkista, että laite on kytketty USB 3.0 -porttiin Tarkista, että tietokoneen USB 3.0 -portissa on käytettävissä täysi nopeus. Jos kyseessä on esimerkiksi kannettavan tietokoneen USB 3.0 -laajennuskortti, nopeus laskee tavallisesti kannettavan tietokoneen korttipaikan enimmäisnopeuteen. Tarkista, että käytät USB 3.0 -kaapelia, esimerkiksi tuotteen mukana toimitettua kaapelia. Kiintolevyn suorituskyky saattaa rajoittaa nopeutta. 10

12 Jos tarvitset Sandberg-tuotteeseesi liittyviä neuvoja tai lisäohjeita, käy Sandbergin sivustolla Toivomme mukavia hetkiä USB 3.0 Hard Disk Box 2.5'' -sovittimen parissa! SUOMI 11

13 DEUTSCH 1 Einleitung Die Sandberg USB 3.0 Hard Disk Box 2.5" ermöglicht Ihnen den externen Anschluss einer SATA-Festplatte an Ihren Computer. Der USB 3.0-Anschluss erlaubt es Ihnen, bei der Datenübertragung beeindruckende Geschwindigkeiten von bis zu 5 GB/Sek. zu erreichen. Dies ist ideal, besonders dann, wenn Sie größere Datenmengen bewegen und häufige Datensicherungen durchführen möchten. Die Festplatte kann schnell und einfach in die Box eingebaut werden, d.h. sie ist innerhalb weniger Minuten einsatzbereit. 2 Festplatteneinbau 1. Entfernen Sie die Seite der Box, an der sich die USB- und Stromversorgungsanschlüsse befinden. 2. Stecken Sie eine 2,5 -Festplatte in die Buchse auf der kleinen Platine an der von Ihnen entfernten Seite der Box. Ordnen Sie die Festplatte so an, dass deren Breite mit der Breite der Platine übereinstimmt. 3. Bauen Sie die Seite mit der installierten Festplatte wieder in die Box ein. Befestigen Sie diese mit den beiden Schrauben, die sich an der Seite befinden. Anmerkung: Schließen Sie die Box vorsichtig, um Beschädigungen der Festplatte bzw. Platine zu vermeiden. 3 Installation 1. Starten Sie Windows. 2. Schließen Sie die Box an (siehe Abschnitt 4). 3. Windows wird die Treiber für die Box automatisch installieren. Die Box ist nun installiert und kann verwendet werden. 12 Anmerkung: Die angeschlossene Festplatte muss formatiert/partitioniert sein, um von Windows erkannt werden zu können. Für weitere Informationen nutzen Sie bitte die Dokumentation der Festplatte oder die Website des Herstellers. 4 Verbindung Schließen Sie den Ministecker des mitgelieferten USB-Kabels an die Box und die zwei USB-Stecker an zwei freie USB-Ports an Ihrem Computer an. Der rote Anschluss dient zur Stromversorgung, der schwarze zur Datenübertragung. HINWEIS: Die Box muss an einen USB 3.0-Port Ihres Computers angeschlossen werden, um die optimale Geschwindigkeit zu erreichen. Wenn Ihr Computer nicht über USB 3.0 verfügt, können Sie es in Form einer PCI-Express-Karte kaufen, z.b. von Sandberg, Artikelnummer Problembehebung Der Computer erkennt die Box, aber es wird kein neues Laufwerk angezeigt. Überprüfen Sie, ob die Festplatte formatiert/partitioniert wurde. Dies können Sie in der Festplatten-Verwaltung unter Computer- Verwaltung unter Windows-Systemsteuerung tun. Wenn die Festplatte noch nicht formatiert/partitioniert wurde, können Sie dies hier tun. Sie können versuchen, auf einen anderen USB- Port Ihres Computers zu wechseln. Wenn die Box über einen USB-Hub angeschlossen ist, versuchen Sie sie direkt an einen der USB- Ports des Computers anzuschließen.

14 Die Box wurde richtig installiert, aber der Datentransfer ist langsamer als erwartet. Überprüfen Sie, ob die Box an einen USB 3.0- Port angeschlossen ist Vergewissern Sie sich, dass am USB 3.0-Port Ihres Computers die volle Geschwindigkeit verfügbar ist. Wenn es sich z.b. um eine USB 3.0-Erweiterungskarte für einen Laptop handelt, wird die Geschwindigkeit normalerweise auf die maximale Geschwindigkeit für den Kartenanschluss des Laptops reduziert. Vergewissern Sie sich, dass ein USB 3.0-Kabel verwendet wird, z.b. das Kabel, das mit diesem Produkt geliefert wird. Die Geschwindigkeit kann durch die Leistung der Festplatte eingeschränkt werden. Wenn Sie weitere Hilfe im Zusammenhang mit Ihrem Produkt von Sandberg benötigen, besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter Wir wünschen viel Vergnügen mit Ihrem Sandberg USB 3.0 Hard Disk Box 2.5''! 13 DEUTSCH

15 14

16 15

17 Specifications: Aluminium casing Supports 2.5 SATA hard disks of up to 750 GB capacity USB 3.0 interface (Supports data rate up to 5 Gbit/sec) External connectors: 1 USB 3.0 mini B female, 1 power jack female (for optional power connection) Internal connectors: SATA connectors for data and power signals System requirements: 1 available USB port for data* 1 available USB port for power * USB 3.0 port is required for benefitting from the USB 3.0 Super-Speed 16

USB to Network Converter User guide

USB to Network Converter User guide USB to Network Converter User guide Warranty There is a five-year warranty on your Sandberg product. Please read the warranty terms and register your new Sandberg product at www.sandberg.it/warranty. YEARS

Læs mere

Sandberg USB 1.1 Boost

Sandberg USB 1.1 Boost Sandberg USB 1.1 Boost System requirements Pentium PC or compatible 1 available PCI slot PCI 2.1 compliancy CD-ROM drive or Internet connection Windows 98/Me/2000/XP [130-00] Rev. 14.11.03 SUOMEN SVENSKA

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Sandberg USB 2.0 26in1 Card Reader

Sandberg USB 2.0 26in1 Card Reader [Item no. 133-39] Rev. 22.06.07 Sandberg USB 2.0 26in1 Card Reader SUOMI SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction The Sandberg USB 2.0 26in1 Card Reader (referred to as the card reader ) is the

Læs mere

Sandberg USB to SmartMediaCard

Sandberg USB to SmartMediaCard [133-16] Rev. 26.03.03 Sandberg USB to SmartMediaCard System requirements 1 available USB port Pentium PC or compatible Windows 98/Me/2000/XP SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction Your

Læs mere

Sandberg USB to MultiMediaCard Link

Sandberg USB to MultiMediaCard Link [133-15] Rev. 26.03.03 Sandberg USB to MultiMediaCard Link System requirements 1 available USB port Pentium PC or compatible Windows 98/Me/2000/XP SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction

Læs mere

USB to Sound Link User guide

USB to Sound Link User guide USB to Sound Link User guide Warranty There is a five-year warranty on your Sandberg product. Please read the warranty terms and register your new Sandberg product at www.sandberg.it/warranty. YEARS WARRANTY

Læs mere

Sandberg Sound Switcher

Sandberg Sound Switcher Sandberg Sound Switcher System requirements PC or Hi-Fi equipment with MiniJack output Speakers/headset with MiniJack plug [130-56] Rev. 02.05.05 SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Sandberg USB to CompactFlash Link

Sandberg USB to CompactFlash Link [133-13] Rev. 07.03.03 Sandberg USB to CompactFlash Link System requirements 1 available USB port Pentium PC or compatible Windows 98/Me/2000/XP SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Fitting instructions

Fitting instructions DK Monteringsvejledning Til lykke med Deres nye skydedørsgarderobe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset på mål, og indrettet efter Deres ønsker og behov. I denne vejledning er

Læs mere

Sandberg Desktop Switcher

Sandberg Desktop Switcher [130-54] Rev. 18.02.05 Sandberg Desktop Switcher System requirements Pentium PC or compatible with PS/2 connectors for mouse and keyboard and VGA connector for monitor SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH

Læs mere

http://helpdesk.sandberg.it YEARS WARRANTY www.sandberg.it

http://helpdesk.sandberg.it YEARS WARRANTY www.sandberg.it Sandberg 630-30 manual cover Printing Key 12/04/2011 Warranty User guide There is a five-year warranty on your Sandberg product. Please read the warranty terms and register your new Sandberg product at

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

External Communication Box

External Communication Box External Communication Box Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: info@kamstrup.com WEB: www.kamstrup.com 2 Contents Introduction

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsvejledning (K) Montering af fixlock beslag Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsanvisning (SV) Montering av fixlock Mounting instruction (G) Mounting the fixlock fittings

Læs mere

Sandberg USB to Memory Stick Link

Sandberg USB to Memory Stick Link [133-14] Rev. 07.03.03 Sandberg USB to Memory Stick Link System requirements 1 available USB port Pentium PC or compatible Windows 98/Me/2000/XP SUOMEN SVENSKA NORSK DANSK ENGLISH ENGLISH Introduction

Læs mere

Oblique solutions, corner solutions and backing

Oblique solutions, corner solutions and backing DK Monteringsvejledning Skråløsninger, hjørneløsninger og bagklædning Denne vejledning anvendes sammen med monteringsvejledning til standardskabe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

User Guide Bedienungsanleitung Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning EFC

User Guide Bedienungsanleitung Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning EFC User Guide edienungsanleitung rugervejledning rukerveiledning ruksanvisning G D DK N S www.exodraft.com 3001962-10.11 User Guide G How to use the control. 1. Start the chimney fan by pressing the ON/OFF-button

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Nano Bluetooth 4.0 Dongle User guide

Nano Bluetooth 4.0 Dongle User guide Nano Bluetooth 4.0 Dongle User guide Warranty There is a five-year warranty on your Sandberg product. Please read the warranty terms and register your new Sandberg product at www.sandberg.it/warranty.

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Warranty. PowerBank PowerBank 8000 User guide. User guide. Support. User guide.

Warranty. PowerBank PowerBank 8000 User guide. User guide. Support.  User guide. Sandberg 420-01 and 420-02 manual cover Printing Key 22/04/2012 PowerBank 3000 User guide PowerBank 8000 User guide Warranty There is a five-year warranty on your Sandberg product. Please read the warranty

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

USB 3.0 to DVI graphics display adapter

USB 3.0 to DVI graphics display adapter USB3-DVI USB 3.0 to DVI graphics display adapter EN User guide SE Installationsguide FI Asennusohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN- User guide Introduction You have bought a graphics adapter

Læs mere

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax.

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax. 4G/LTE Filter Kit Channel 59 rt. No. 314080 Installation guide Installations guide Installations guide Installasjonsguide sennusopas triax.com Installation Guide Instruction 1. Turn off TV at the mains

Læs mere

Warranty. User guide. Support. USB Mini DVD Burner User guide. http://helpdesk.sandberg.it. www.sandberg.it

Warranty. User guide. Support. USB Mini DVD Burner User guide. http://helpdesk.sandberg.it. www.sandberg.it USB Mini DVD Burner User guide Warranty There is a five-year warranty on your Sandberg product. Please read the warranty terms and register your new Sandberg product at www.sandberg.it/warranty. YEARS

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Universele TV/FM/AM kamerantennes

Universele TV/FM/AM kamerantennes Universele TV/FM/AM kamerantennes Algemene gebruiksaanwijzing gemakkelijk en eenvoudig te plaatsen onafhankelijke ontvangst model 120.635, voor VHF en UHF TV en FM Radio, met 34 db versterker model 120.727,

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler.

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Indbyggede ventiler LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Pilotstyret kontraventil Overcentreventil eller lastholdeventil. * Enkelt-

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

USB to Network Converter User guide

USB to Network Converter User guide USB to Network Converter User guide Warranty There is a five-year warranty on your Sandberg product. Please read the warranty terms and register your new Sandberg product at www.sandberg.it/warranty. YEARS

Læs mere

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Dansk...................5 Norsk................... 9 Suomi.................. 4 2 Kassens indhold 1 2 4 1. Venstre satellithøjtaler 2. Højre satellithøjtaler.

Læs mere

Sandberg Wireless Mini Mouse

Sandberg Wireless Mini Mouse [630-87] Rev. 10.08.07 SUOMI DANSK SVENSKA NORSK ENGLISH Sandberg Wireless Mini Mouse 4508_SandManual630-87_N 1 13/08/07 9:05:52 ENGLISH 1 Introduction The Sandberg Wireless Mini Mouse is compact and versatile,

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

USB 3.0 Hard Disk Box 3.5 User guide

USB 3.0 Hard Disk Box 3.5 User guide USB 3.0 Hard Disk Box 3.5 User guide Warranty There is a five-year warranty on your Sandberg product. Please read the warranty terms and register your new Sandberg product at www.sandberg.it/warranty.

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Dansk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsvejledning (K) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsanvisning (SV) Montering av armstöd, griphandtag

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

USB 3.0 SATA Docking Station User guide

USB 3.0 SATA Docking Station User guide USB 3.0 SATA Docking Station User guide Warranty There is a five-year warranty on your Sandberg product. Please read the warranty terms and register your new Sandberg product at www.sandberg.it/warranty.

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

Bluetooth v4.0 nano adapter

Bluetooth v4.0 nano adapter BT-118 Bluetooth v4.0 nano adapter EN User Guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Brukerveiledning EN User Guide This Bluetooth-adapter for USB is configured for Windows. If

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

http://helpdesk.sandberg.it YEARS WARRANTY www.sandberg.it

http://helpdesk.sandberg.it YEARS WARRANTY www.sandberg.it Sandberg 630-40 manual cover Printing Key 02/03/2011 Warranty User guide There is a five-year warranty on your Sandberg product. Please read the warranty terms and register your new Sandberg product at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Sound Boost 4.1. System Requirements. [135-49] Rev. 02.05.03

Sound Boost 4.1. System Requirements. [135-49] Rev. 02.05.03 Sound Boost 4.1 System Requirements Pentium PC (Min. 233 MHz) 1 available PCI slot PCI 2.1 compliancy 32 MB RAM Compliant with PC99 standard Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP [135-49] Rev. 02.05.03 SUOMEN

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering 400480_DK_S_N_FIN.book Seite Donnerstag,. Juli 009 : 07/009 / Id.-Nr. 400 4 80 RTY 8798 XX0 0009-0 Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering Portier

Læs mere

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Doro Gsm Mobiltelefon XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Doro Gsm Mobiltelefon Corporation, is expressly prohibited. P/N LIT-11646-12-51

Læs mere

http://helpdesk.sandberg.it YEARS WARRANTY www.sandberg.it

http://helpdesk.sandberg.it YEARS WARRANTY www.sandberg.it Sandberg 133-74 manual cover Printing Key 28/02/2012 Warranty User guide There is a five-year warranty on your Sandberg product. Please read the warranty terms and register your new Sandberg product at

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

Sandberg USB 2.0 16in1 Card Reader

Sandberg USB 2.0 16in1 Card Reader Sandberg USB 2.0 16in1 Card Reader System requirements Pentium PC or compatible 1 available USB port* Windows 98 and 2000 users: CD-ROM drive or Internet connection * USB 2.0 port is required for benefiting

Læs mere

The EAL Jobportal. How to get started

The EAL Jobportal. How to get started The EAL Jobportal How to get started Be prepared Before you start You need to know the ID of your Uni login (WAYF login) You need a browser like Firefox, Safari, Google Chrome (or IE 9 or higher) You need

Læs mere

User manual 3. Brugervejledning 9

User manual 3. Brugervejledning 9 External hard disk Ekstern harddisk EN DK User manual 3 Brugervejledning 9 SPD5220 SPD5230 SPD5240 SPD5250 2 Contents EN 4 What s in the box? 5 How to connect this external hard disk to your computer?

Læs mere

User manual 3. Brugervejledning 9

User manual 3. Brugervejledning 9 External hard disk EN DK User manual 3 Brugervejledning 9 SPE2000 SPE2005 SPE2010 SPE2015 SPE2020 2 Contents EN 4 What s in the box? 5 How to connect this external hard disk to your computer? 5 How to

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere