#..,- #18. TEMA: NEOkolonialisme -, - - Læs også:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#..,- #18. TEMA: NEOkolonialisme -, - - Læs også:"

Transkript

1 #..,- #18 TEMA: NEOkolonialisme Læs også: -, - - :

2 : Foreningen Det Ny Clarté : : : Christian Borum : Flemming Larsen Tormod Olsen Inge-Merete Hougaard Jeppe Klok Due Troels Riis Larsen Karen Helveg Petersen Jens Fransen Stefan Godau : Jens Laugesen Bertil Suadicani: : Tobias Clausen : Erika Kauffmann : Erika Kauffmann Lasse Bo Christensen (26, 33, 37) : Erika Kauffmann : Thora Hedegaard og Ellen Agerskov : Det Ny Clarté C/O Mediesyndikatet Monsun Nørrebrogade 5c, 1. tv København N. : Staffan Dahllöf Søren Engelsen Marc Grønlund Jørgen Knudsen Mikael Nyberg Klaus Riis Mattias Tesfaye Christian Braad Thomsen Mikkel Thorup Gerd Callesen Johan Heinsen Kjeld Ammundsen : Malene Fenger-Grøndahl Jesper Jespersen Anton Nielsen Mikkel Flohr Christine Lundgaard Andrés Tapia Reyes : : Elite Tryk / : : - : Mail: Privat 1 år ( numre) kr. Opgiv: navn, adresse, tlf. og Institutioner 1 år ( numre) kr. Opgiv: Navn, adresse, tlf., og faktureringsadresse : : / : :

3 #18 Nekrolog 4 Aktuelt & baggrund 6 Growth National Product af Karen Helveg Petersen 8 Politik på naturens præmisser af Inge-Merete Hougaard 13 Det milde marokkanske forår af Malene Fenger-Grøndahl 18 Den permanente ØMU-krise af Jesper Jespersen Opinion 26 Valget eller Rød Blog af Karen Helveg Petersen 27 Anja Westphals valg af Kim Ingemann 28 Et helvede for kapitalismen! af Christian Borum 30 Lige på og hårdt: Studenterbevægelsen i Chile af Andrés Tapia Reyes Oprør i London. Sammenbrud for demokratiet og i produktionen af arbejdskraft af Tormod Olsen USA i krig med virkeligheden af Jens Laugesen Tema: Neokolonialisme 34 Postkolonialisme, neo-kolonialisme og post-udvikling af Karen Helveg Petersen 39 Indviklet udvikling af Mikkel Flohr 44 Fra kludetæppe til samlet blok - kan Latinamerika forene sig uden om USA? af Christine Lundgaard 48 Françafrique: systemernes dominans af Karen Helveg Petersen Kultur & anmeldelser ,

4 NEKROLOG - Undertrykte folk har ret til at gøre oprør Patrick Mac Manus er død. Endnu en af venstrefløjens aktivister og poetiske sjæle er væk. Derved blev verden igen fattigere heldigvis lever Patricks ånd og værker videre. På Det ny Clartés udvidede redaktionsmøde i juni, hvor vi fastlagde rammerne for det næste års arbejde, deltog Patrick Mac Manus og som altid var han glad for at bidrage til arbejdet. Han var præget af sin sygdom, men var ved godt humør og berettede om, at hans nyeste bog var blevet godt modtaget af anmelderne. Patrick har gennem de 5 år, Det ny Clarté er udkommet, jævnligt bidraget med kommentarer og essays, og vi er glade for, at det inden Patricks død lykkedes at lave en aftale om at bringe uddrag af hans nye bog i dette nummer af bladet. Som menneske levede og åndede Patrick for retfærdighed og retten til at gøre oprør og kæmpe for bedre vilkår. Som politisk aktivist var han bedst kendt i sin rolle som formand for landskomiteen Sydafrika-Aktion og senest som talsperson for foreningen Oprør, der udfordrede de danske terrorlove. Patricks retfærdighedssans og parathed til solidarisk at stille sig på de undertryktes side var smittende, og det var svært at undgå at blive berørt af hans engagement og lyst til at diskutere venstrefløjens erfaringer. Patrick Mac Manus blev født 1944 i Irland og læste filosofi og historie i Dublin og Tübingen, før han i 1970 flyttede til Danmark. Han underviste i mange år, vendte senere tilbage til studierne, nu ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet; senere blev han gæsteforsker ved Center for Udviklingsforskning. I disse egenskaber skrev han flere artikler til tidsskriftet Den ny verden (udgivet af sidstnævnte center) om økologisk politik og økologiske systemer i Afrika. Samtidig har han et skønlitterært forfatterskab bag sig, bl.a. Fra den udeblevne Apokalypse (Tiderne Skifter, 1997), Den tilkæmpede historie (Forlaget Arbejderen, 2009) og nu sidst Europa som drøm og mareridt (Forlaget Arbejderen, 2011), som vi bringer fem uddrag fra i bogsektionen. Der er i disse bøger ofte tale om tekster, der i kort form siger noget om menneskets eksistentielle vilkår på jorden. De minder tit om digte og af og til ligefrem om myter eller eventyr: I dit første leveår bar din mor dig gennem en brændende by. I tre døgn vandrede hun gennem et sultent land til en landsby, hvor hun var kendt og kunne blive. Således lykkedes det dig at blive i verden. / Mange år senere forsvandt du igen i en brændende by (fra Fra den udeblevne Apokalypse). Når man genlæser Patricks mange indlæg i Det ny Clarté, slår det en, hvor bredt orienteret og dybdeborende han var i sine eksistentielle og politiske analyser. De spænder fra refleksioner over socialismens og kommunismens krise, Kant og oplysningsbegrebet, analyse af nationalstaten over lydhørhed over for naturens sprog til hans kamp mod terrorlovene for retten til at støtte befrielsesbevægelser. Se her afslutningen på hans artikel om den kommunistiske tradition: Hvis den kommunistiske bevægelse skal kunne gribe disse muligheder som afsæt for en radikal demokratisk omformning af både den nationale og globale politik, skal den vide at omforme sig selv. Den skal udvikle eksemplariske organisatoriske strukturer, en demokratisk kultur og et ufravigeligt etisk fundament, der kan bidrage til at skabe nye modeller for folkelig deltagelse i en socialrevolutionær udviklingsproces (Det ny Clarté nr. 8, september 2008)..eller, ligeledes en afslutning, fra artiklen om nationalstaten: Bag alt ligger at vi alle er vandret hertil. At vi i urtiden forlod dalene i et sydligt kontinent og bredte os langsomt ud, forandrede i sprog og krop. En lignende vandring kan igen vise sig i verden. I et omfang der overstiger alt det vi kender. En rejse fra kontinent til kontinent drevet af klimaforandring, af ørkenens vækst, af sult og af håb. Og i disse år er der allerede tusinder der drukner i et hav vi kalder Middelhavet, i havet mellem os, et armeret hav der vil drive historien tilbage (Det ny Clarté nr. 7, maj 2008)..særdeles aktuelt i skrivende stund, hvor der er kaotiske forhold på den italienske ø Lampedusa med sammenstød mellem politi og afrikanske flygtninge. Med Patricks død er verden blevet fattigere, men trangen til oprør lever heldigvis videre i hele verden. Herfra deles Patrick Mac Manus ønske om en bedre verden en verden som vi må skabe med ord og handling. Flemming Larsen og Troels Riis Larsen #

5

6 aktuelt og baggrund Growth National Product BEGREBSFORVIRRING. Growth National Product ja, det udtryk brugte en ugandisk politiker i en landsdækkende avis. Formentlig var det ikke bevidst, at han gik fejl af Gross National Product (bruttonationalproduktet, BNP), men misstavningen er næsten genial. For det er jo dét, det er: Er der ikke vækst i produktet, dur det ikke. BNP skal vækste, som det hedder på nudansk. Af Karen Helveg Petersen Der er megen diskussion, om BNP nu også er den bedste målestok for økonomien, og her må man først spørge: Hvad er formålet med målingen? Der er dem, der sødt spørger: Drejer det sig ikke om lykke (eller velfærd)?, der er dem, der mener, at man snarere skulle bruge økologiskøkonomiske målestokke. Og så er der alle dem, der gerne vil have os tilbage på vækstsporet, fordi det nu engang er grundlæggende for økonomien, men som kritiserer aspekter af BNP-opgørelsen. Debatten udspringer af, at der er problemer med målingerne, selv hvis man mener, der skal vækstes. Vi lever i et kapitalistisk samfund, som ikke udsteder entydige meldinger om sit eget velbefindende. Derfor er et første spørgsmål, hvilke produkter der skal tælles med. Hvordan skal fx offentlige ansattes bidrag til samfundskagen indregnes? Konventionelt måler man det på deres lønninger, men at offentligt ansatte får del i anvendelsen af nationalproduktet via de offentlige udgifter, er ikke det samme som, at de bidrager dertil. Det skal lige tilføjes, at finansielle transaktioner, der ses som et mellemprodukt, ikke regnes med i BNP. Der findes dog andre opgørelser, hvori de indgår. Danmarks Statistik udgiver både Nationalregnskabet med produkt- og indkomstkonti, dels et institutionelt regnskab, der også viser transaktioner mellem økonomiske aktører af fordelingsmæssig og finansiel karakter. Men det får ikke så megen opmærksomhed. Derfor er det nemt for økonomer, der er så fokuserede på BNP, at glemme finanserne i deres modeller. Som noget tredje kan man opgøre landets totale balance, altså værdier som jord og ressourcer plus andre beholdninger, i en imitation af privates opgørelser over aktiver og passiver. Den viser, kan man sige, en vis økonomisk formåen og formue, men er også i høj grad baseret på fortidens akkumulation. Så vidt vides, har vi ikke en sådan totalbalance for Danmark. Vi lever i et kapitalistisk samfund, som ikke udsteder entydige meldinger om sit eget velbefindende. De marxistiske økonomer Anwar Shaikh og Ahmet Tonak taler i Measuring the Wealth of Nations om socialt forbrug, når det drejer sig om offentlig administration, politi og hær osv., som de ikke mener bør regnes med i værdiskabelsen. De står på et klassisk marxistisk økonomisk grundlag og holder fast i, at det er det produktive arbejde, der tæller. Neoklassiske økonomer mener på den anden side, at enhver aktivitet, også husmoderens, dvs. det arbejde, der udføres uden om de markedsbaserede kredsløb, og som konsumeres direkte på stedet, bør tælle med. Også de synes, der er noget galt, men har en tendens til at sprede perspektivet ud, snarere end at samle, se fx Sarkozy-rapporten. Det er klart, at hvis man inkluderer alle mulige uproduktive aktiviteter i nationalproduktet, kan man få det til at se pænere ud, men det hjælper jo ikke på de reale kriser, vi har. Med undertitlen: The Political Economy of National Accounts, Cambridge University Press,.n Officielt: The Measurement of Economic Performance and Social Progress Revisited, september. Forfatterne er Joseph Stiglitz, Amartya Sen og Jean-Paul Fitoussi. #

7 En fysikalisk opgørelse Der er altså problemer med, hvad der skal indregnes. Næste problemniveau er tallene for målingerne. Det er rettelig værditilvæksten i produktionen, der skal måles for at finde nationalproduktet, hvis man vil have en idé om økonomiens kapitalistiske sundhed, men den gemmer sig godt. Produktion, produktivitet, afsætning, alle disse ting indgår. De er svære at holde ude fra hinanden, så i stedet tager man mængderne af det, der produceres, neutraliserer priserne og hopla, ved at udregne forskellen i mængderne mellem to perioder har man realvæksten. Et problem er, at de relative priser ændrer sig over tid, så denne måde at måle på kan over- eller undervurdere det produkt, man gerne vil have fat i. Overvurderer man, kan man risikere at sidde tilbage med en fornemmelse af, at på trods af væksten ja, så ser økonomien ikke så godt ud, eller på trods af væksten stiger fattigdommen. Selvom det i virkeligheden ikke er så paradoksalt igen, for det, man har målt, er blot mængdevækst, der ikke rigtig tager højde for prisfald som følge af produktivitetsstigninger. Dvs. man laver en såkaldt fysikalisk opgørelse. Derfor er BNP-begrebet i krise. Det fører så til idealistiske forestillinger om, at man skal måle lykke eller velfærd eller naturens tilstand. Til det er at sige, at lykke så sandelig aldrig har været den kapitalistiske økonomis mål. Uvægerligt nævner man Det er klart, at hvis man inkluderer alle mulige uproduktive aktiviteter i nationalproduktet, kan man få det til at se pænere ud, men det hjælper jo ikke på de reale kriser, vi har. i den forbindelse Bhutan, der måler sin nationale bruttolykke (Gross National Happiness). Men man nævner ikke, at Bhutan lever af at få royalties eller rente fra salg af vandkraft til Indien der også har finansieret de enorme kraftværker. Med det i ryggen kan det køre videre med en bukolisk livsform, hvor det drejer sig om fordeling af indtægterne, ikke så meget om produktion, og det er da ganske dejligt. Men Bhutans situation er noget af en undtagelse. Den økologisk-økonomiske målemodel er straks mere seriøs, for det er naturligvis rigtigt, at det kapitalistiske verdens- projekt misbruger ressourcer på trods af al påstået vilje til det modsatte. Kloden bruger p.t. hvad der svarer til 1,5 gange sine ressourcer i forhold til bæredygtig anvendelse af dem, dvs. der tæres på hovedstolen. Hvis hele verdens befolkning skulle leve som i Danmark, skulle vi have 4-5 planeter. Dette er naturligvis en alvorlig advarsel. Men det er mere endnu en grund til kritik af den bagvedliggende kapitalistiske vækstmotor, end det kan bruges til at sige, at det er den målestok, der burde tælle. I og med at nulvækst eller negativ vækst ikke er mulig under kapitalismen, der i sin grundstruktur hænger sammen med fysisk produktion i vareform, så er det naturligvis kapitalismen selv med sit profitjag og underkastelse af alt menneskeligt og det naturlige underlag, der skal stilles spørgsmålstegn ved. Det er vist for idealistisk at tro, at den bare kan lægges lidt om, at man tager de gode sider uden de negative. Hvilket man jo også Til det er at sige, at lykke så sandelig aldrig har været den kapitalistiske økonomis mål. kan se vanskelighederne ved i f.eks. de igangværende mere og mere fodslæbende klimaforhandlinger. Marxistiske økonomer som bl.a. Shaik og Tonak prøver at omfortolke de elementer, der indgår i BNP, for at bringe dem nærmere til begreber som værditilvækst, men det forbliver meget vanskeligt. Derfor, med alle mulige forbehold, er BNP en indikator for økonomiens kapitalistiske sundhed. Er væksten negativ, kan man vist godt gå ud fra, at der er problemer i produktionen og dens realisering. Formentlig er problemerne nemlig endnu større, end det, der måles. Karen Helveg Petersen er Ph.D. i økonomi og konsulent i udviklingsarbejde. Hun er medlem af bladets redaktion. #

8 aktuelt og baggrund Politik på naturens præmisser NATURRESSOURCER. En bølge af demonstrationer har fejet gennem den arabiske verden dette forår og har fortsat hen over sommeren med krav om reformer og forbedringer. Mens der bliver kæmpet for flere rettigheder, større frihed og bedre levevilkår, bliver en anden og mindst lige så vigtig dagsorden overset: miljødagsordenen. I Jordan, hvor kongen og regeringen har undgået de store protester, der har karakteriseret resten af regionen, er udfordringerne ellers til at få øje på; stigende energipriser, stigende fødevarepriser og den altoverskyggende vandmangel er med til at øge jordanernes leveomkostninger og forværre levestandarden. Imens står myndighederne i et dilemma mellem at skulle prioritere rent drikkevand, fødevaresikkerhed eller energi til rimelige priser. Af Inge-Merete Hougaard Se hvor grønt her er! siger taxachaufføren og præsenterer dalen bag sig. Jeg skeler lidt til min sidemand; skulle det være grønt? Små tørre græstotter titter frem på de vidstrakte bjerge, mens oliventræernes grågrønne blade står i kontrast til det sandfarvede område. I det fjerne kan vi skimte en dæmning, mens chaufføren konstaterer, at det inddæmmede vand ikke går så højt op, som det plejer. Vi er i Jordandalen i det nordvestlige Jordan efter sigende det frodigste område i landet. Og ud fra det at dømme er der ingen tvivl om, at Jordan tørster. Landet, der fra biblen er kendt som landet, der flyder med mælk og honning, er i dag goldt og tørt og består af 75 % ørken. Ifølge prognoserne vil dette tal stige de kommende år. Kronisk vandmangel Manglen på vand er et af Jordans allerstørste (miljømæssige) problemer. Hvor Jordans vandressourcer i første halvdel af det 20. århundrede stemte fint overens med befolkningens behov, har behovet for vand i løbet af de sidste år klart oversteget de eksisterende vandressourcer. Dette skyldes dels en høj befolkningstilvækst, dels gentagne flygtningestrømme og dels svindende vandbeholdninger i de naturlige strømme. Således er Jordan i dag et af de mest vandfattige lande i verden målt pr. indbygger. Med omkring 6,5 mio. indbyggere og den niende højeste befolkningstilvækst i verden på 3 % om året, vil der i fremtiden være yderligere pres på Jordan knappe vandressourcer, og udsigten til mindre regnfald og stigende temperaturer i regionen gør kun problemet værre. Et spørgsmål om samarbejde Situationen med Jordans kritiske vandmangel vanskeliggøres yderligere ved, at Jordan deler 40 % af sine naturlige vandressourcer med de omkringliggende lande. Særligt Jordanfloden, som deles med Israel, Syrien, Palæstina og Libanon, er svundet ind de seneste mange år grundet ændrede klima- og vejrforhold med mindre regn i Golanhøjderne, syrisk opdæmning af Yarmoukfloden, som har sit udløb i Jordanfloden, og storstilet afledning af selve Jordanfloden primært til israelsk side. Ifølge bestemmelser i den fredsaftale, der blev lavet mellem Jordan og Israel i 1994, har Israel ret til stort set alt det vand, der strømmer i floden i dag. I sin tid fik Israel tildelt et vist antal kubikmeter vand til afledning hvert år resten gik til Jordan. I dag er vandstanden i floden svundet så meget ind, at der end ikke er nok vand til at opfylde Israels kvote, hvilket efterlader Jordan uden nogen andel i de naturlige strømme. De jordanske myndigheder står med andre ord over for noget af en udfordring med hensyn til at sikre borgerne en stabil vandforsyning. Regeringen vedtog allerede tilbage i slut-80 erne National Water Strategy med det formål at nedbringe forbruget og øge udbuddet af vand gennem forbedret infrastruktur og ressourceforvaltning. Men dette er kun en del af løsningen på langt sigt kræver det stærkt internationalt samarbejde om de dyrebare vandressourcer, regionen råder over. Et af de seneste eksempler herpå er Disi Water Conveyance Project, der går ud på at pumpe vand op fra underjordiske vandreservoirer i ørkenen på grænsen mellem Jordan og Saudi-Arabien og føre det nordpå til Amman. Projektet blev mødt med modstand fra saudisk side, men rørene ligger allerede klar langs hovedvejen Kings Highway og venter på at blive gravet ned. Projektet forventes at kunne sikre landets indbyggere vandforsyning 40 år frem, men derefter, hvad så? Det mest ambitiøse svar må siges at være the Red- Dead Canal: et projekt, der skal transportere vand #

9 fra Det Røde Hav i syd til Det Døde Hav på grænsen mellem Israel og Jordan. Her skal et kæmpe anlæg afsalte vandet, som efterfølgende føres til hovedstaden Amman. Det overskydende saltlage-vand føres ud i Det Døde Hav, og således slår man to fluer med et smæk; borgerne forsynes med drikkevand, og vandstanden i Det Døde Hav opretholdes. Det Døde Hav er nemlig svundet kraftigt ind de senere år dels grundet en høj fordampning, dels fordi Det Døde Hav forsynes af Jordanfloden, der som nævnt er stort set ikkeeksisterende i dag og kun består af spildevand fra landbruget. Det Døde Hav er i dag over 400 meter under havets overflade, hvilket ikke blot resulterer i en ekstrem høj salt- og mineralkoncentration. Det har også ført til, at omkring erosionshuller på op til 10 meters dybde er opstået. Dette er både til fare for den lokale befolkning, landbrugs produktionen, infrastrukturen og turismen langs Det Døde Hav. Dette er særligt tilfældet på den israelske side af havet. En hjælpende hånd Lige præcis dette kan blive en joker for Jordan i forhandlingerne om ansvarsfordelingen til Red-Dead Canal. Det Døde Hav er internationalt farvand, og Red-Dead Canal vil kræve samarbejde på tværs af grænser for at blive en realitet. På papiret har Israel ingen interesser i projektet, da de får dækket deres vandbehov ad andre veje, blandt andet gennem flere store afsaltningsanlæg, der trækker på vand fra Middelhavet. Som Ram Aviram, tidligere israelsk ambassadør i Grækenland og gæsteforelæser på Arava Institute of Environmental Studies siger: Det antages at omkring mio. m spildevand udledes i Jordanfloden hvert år. International Institute for Sustainable Development (IISD), : Rising Temperatures, Rising Tensions. Det er ikke vand, der er mangel på, for vi har masser af vand i verdenshavene. Den store udfordring er energi og penge til energi. Men erosionshullerne er en alvorlig trussel mod den israelske hotelindustri, og der anes en mulighed for, at man på langt sigt kan være interesseret i at samarbejde om Red-Dead Canal. Men det kræver noget af en politisk manøvre at få en aftale i hus, der kan tilfredsstille alle parter. Indtil videre er projektet kun på tegnebrætsstadiet, og ud over manglen på investorer er der også bekymringer om, hvordan energiregnestykket skal gå op, samt hvilke miljømæssige konsekvenser det medfører. På verdensmarkedets nåde Netop energi er et af myndighedernes andre store hovedpiner. Jordans energiforsyning er næsten udelukkende dækket af naturgas og råolie/olieprodukter, mens vedvarende energi udgør mindre end 1 %. Da Jordans egne energiressourcer kun dækker 3-4 % af energibehovet, er landet meget afhængigt af at importere energi, og udgifterne hertil udgør ca. 20 % af det nationale budget. Tidligere kunne Jordan importere olie fra Irak til favorable priser, men den situation har ændret sig, hvilket har gjort Jordan meget skrøbelig over for fluktuerende energipriser på verdensmarkedet. Det kan dog ikke være mangel på alternativer, der holder myndighederne tilbage, for Jordan rummer gode muligheder for at udvide brugen af vedvarende energi. Jordan er i top fem i regionen, hvad angår solenergi, og landet har en af de højeste solstråleintensiteter i verden med 330 dages sol om året. Herudover er der gode udviklingsmuligheder Se Albakkar & Brown, : The Jordan River: Declining, Disappeared, Endangered. #

10 aktuelt og baggrund fastholde landbrugsproduktionen i et stadig tørrere klima. inden for vindenergi og olieskifer, selvom det diskuteres, hvorvidt sidstnævnte kan betegnes som en bæredygtig energikilde. Desuden ventes det, at den førnævnte Red-Dead Canal kan bidrage med energi i form af vandkraft, men dette energiregnskab er som sagt endnu ikke helt på plads. Også atomkraft er kommet på dagsordenen i Jordan, da man har fundet betydelige uranforekomster i undergrunden. Fra officiel side overvejer man at bygge et atomkraftværk i det sydlige Jordan nær Det Røde Hav landets eneste kyststrækning. Atomkraftanlægget forventes at kunne dække % af Jordans energibehov. Dog har der været en række protester mod atomkraft i løbet af foråret 2011, hvor katastrofen i Japan har fået flere folk op af stolene. Modstandere mod atomkraft fremhæver atomkraftens usikkerheder, særligt fordi anlægget forventes placeret i et jordskælvsudsat område. Herudover påpeges det, at Jordans befolkning er af en begrænset størrelse og at energibehovet bør kunne dækkes gennem andre kilder, samt at et atomkraftværk kan have uforudsete konsekvenser for Jordans i forvejen sårbare økosystemer. Endelig vil et atomkraftværk kræve store mængder vand til afkølingssystemet, og vand er som bekendt en begrænset ressource i landet. Landet, der flød med mælk og honning Men atomkraftfortalerne er ikke de eneste, der gerne vil have fingre i Jordans begrænsede vandressourcer. Også landbrugssektoren har lagt billet ind her, da det kræver enorme mængder vand at Det nordvestlige hjørne af Jordan, hvor Jordanfloden og Yarmoukfloden historisk har forsynet området med rigelige mængder vand, betragtes som landets madkurv. Her gør den naturlige vandtilførsel og det middelhavsagtige klima jorden til et frugtbart område eller gjorde. I dag oplever landmændene større og større vandmangel og må derfor i videre udstrækning gøre brug af kunstvanding. Omkring 70 % af landets vandressourcer går til landbruget. Udsigterne til et tørrere klima i fremtiden og dermed et større behov for kunstvanding sætter unægtelig spørgsmålstegn ved, hvorvidt og hvordan landbrugsproduktionen skal forsætte. Historisk set har landbrugspolitik aldrig haft en særlig høj prioritet i Jordan, og det har resulteret i en utilstrækkelig landbrugsudvikling, hvor produktionen ikke har kunnet følge med befolkningstilvæksten. I slutningen af 1980erne kom der fokus på problemet, og regeringen formulerede en strategi, der skulle øge dyrkningsarealet ved at forøge kunstvandingssystemerne. For nylig har regeringen vedtaget endnu en strategi, der skal nedbringe fattigdom og arbejdsløshed i sektoren, men den er stadig præget af dårlig produktionsplanlægning og et ekstremt højt vandforbrug. I dag er det kun omkring 5-7 % af Jordans areal, der kan dyrkes resten er blevet udpint for næringsstoffer gennem øget befolkningstilvækst, industrialisering og urbanisering. Kornproduktionen er faldet fra omkring ton/år i 1970erne til ton/år i dag,

11 hvilket resulterer i en kornimport på 90 % af forbruget. Kvægbruget udgør ca. 55 % af landbrugets samlede bidrag til BNP, men selvom produktionen inden for dette område er steget de senere år, er omkring 91 % af kødforbruget importeret. Fødevaresikkerhed vs. øget vandimport? Med en fødevareimport på omkring 90 % kan det diskuteres, hvor længe den nationale produktion, der som nævnt sluger op mod 70 % af landets vandressourcer, kan fortsætte. Spørgsmålet er, om det kan forsvares at importere mere vand med det formål at sikre en national landbrugsproduktion, frem for at spare på vandet og kun importere fødevarer. Omvendt vil nedlægningen af landbruget ramme en stor gruppe mennesker, der i forvejen er blandt Jordans mindst bemidlede. Selvom landbrugssektoren kun bidrager med omkring 5 % af BNP, skønnes det, at hele 28 % af BNP kan afledes af landbrugsproduktionen grundet forarbejdelse, transport og distribution. Omkring 7 % af arbejdsstyrken er beskæftiget i landbrugssektoren, og sektoren giver levegrundlag for omkring 20% af befolkningen. Omvendt er det klart, at der er behov for store reformer i landbrugssektoren. Det skønnes, at en omlægning fra produktion af vandkrævende afgrøder som eksempelvis vandmeloner og tomater til andre og mindre vandkrævende afgrøder som oliventræer vil kunne reducere vandforbruget til det halve. Men det kræver politisk mod og vilje på den ene side at nå ud til landmændene med incitamenter og rådgivning, samtidig med at forbrugerne på den anden side ikke må blive sorteper pga. stigende fødevarepriser. Det kræver ikke blot en national strategi, men et regionalt og internationalt samarbejde, der kan skabe fødevaresikkerhed for befolkninger verden over. Dialog og handling Jordan står over for en lang række økonomiske, politiske og sociale udfordringer, men de miljømæssige udfordringer må ikke få lavere prioritet. Det vil kræve politisk snilde at genforhandle de traktater, der omhandler fordelingen af vandressourcer med nabolandene, men ikke desto mindre er det nødvendigt. Ligeledes skal der tages nogle afgørende beslutninger på landbrugsområdet, mens man bør genoverveje, om atomkraft er den rigtige vej, eller om et lille land som Jordan kan opfylde sit energibehov ad andre veje. Jordan er indtil videre gået forholdsvis fri af de demonstrationer, som Det Arabiske Forår har ført med sig. Men landet er stadig plaget af korruption og favorisering, som trækker lange tråde ned i alle dele samfundet. Befolkningen tror på dialog som vejen frem, men det kræver mere oplysning og viden for at vide, hvad der er vigtigt at sætte på dagsordenen. Lige nu er miljømæssige og klimarelaterede spørgsmål ikke højt prioriterede, men snart vil befolkningen opdage, at disse temaer i den grad har indflydelse på deres hverdag. Stigende energipriser, stigende vandpriser, forringet vandkvalitet, stigende fødevarepriser og flere sundhedsmæssige udfordringer er alle konsekvenserne af et overset område, hvor politikerne bliver nødt til at tage ansvar og gribe til handling. Hvis ikke det sker, vil bølgen af revolutioner muligvis også få sit tag i Jordan. Inge-Merete Hougaard læser Master in International Development and Management på Lund Universitet. Hun er medlem af redaktionen for Det Ny Clarté. I foråret var hun tre måneder i Jordan som en del af projektet DEMENA Youth Climate Ambassadors. Læs mere på

12

13 Det milde marokkanske forår REFORM. Mens oprørene fortsætter i lande som Egypten, Libyen, Syrien og Yemen, er Marokko en rolig plet på den arabiske verdens politiske landkort. Kongens strategi med at give små bidder til folket og fastholde familien og islam som samfundets byggesten ser ud til at virke. Men spørgsmålet er, hvor længe strategien holder. Af Malene Fenger-Grøndahl We love our king. Et par fyre med røde T-shirts med det marokkanske flags sekstakkede stjerne på brystet løfter et banner med hyldestord til landets konge, Mohammed den 6., over hovedet og bruger de få engelske ord, de kan, til at give det enkle budskab videre til de udlændinge, der er stoppet op for at kigge på demonstrationsoptoget. Det består af busser, biler og ladvogne, hvor mænd, kvinder og børn hænger ud af vinduer og døre og vifter med marokkanske flag, løbesedler og billeder af kongen: Vi støtter vores konge derfor stemmer vi ja til den nye forfatning. Stemningen er opløftet, nærmest euforisk, og langs den brede boulevard stimler folk sammen og smiler, vinker igen og tager imod løbesedler fra de demonstrerende. Andre går lidt genert forbi eller kigger diskret den anden vej. Men de fleste deltager i festlighederne, som foregår fredeligt og uden vredesudbrud eller aggression. Opbuddet af politibetjente er begrænset, og de ser ikke ud, som om de forventer at skulle trække stavene. Marokkos milde reformbrise Demonstrationen er arrangeret af grupper, der er loyale over for kongen, både ungdomsforeninger, politiske partier, landsbykooperativer og andre typer af organisationer, der nyder godt af kongens støtte. Mange er mødt op, fordi de reelt ønsker at vise deres støtte til kongen, eller fordi de simpelthen nyder et festligt indslag i dagligdagen. Andre er formodentlig mødt op af strategiske årsager; fordi det i visse kredse forventes, at man viser loyalitet over for kongen og systemet, og fordi de lokale embedsmænd har arrangeret bustransport og delt propagandamateriale ud med en forventning om, at befolkningen udviser passende spontan begejstring. Et mindretal af demonstranterne har læst den nye forfatningstekst og kender til indholdet af den. Men de fleste ved, at forfatningsændringen er kongens reaktion på den milde brise, som har blæst over Marokko som en lille aflægger af de voldsommere oprør og protester i andre arabiske lande. Kongen udtalte allerede i marts, efter at der havde fundet demonstrationer sted i de større byer, at han ville imødekomme reformkravene med en forfatningsændring, der skulle knæsætte en distinkt marokkansk form for demokratisk parlamentarisme, og at han ville afgive dele af sine magtbeføjelser til fordel for parlamentet. Da forslaget blev lanceret i juni, viste det sig imidlertid, at det kun delvist levede op til kongens løfter. Forslaget nævnte ganske vist borgerrettigheder til alle marokkanere af hidtil uset omfang og fastslår, at landet er baseret på principper om pluralisme, mangfoldige identiteter, menneskerettigheder og kønsligestilling. Diskrimination forbydes ligeledes, og international anti-diskriminationslovgivning gives status over national lov. Dette element faldt visse islamister for brystet. Også forfatningsforslagets bestemmelser om religionsfrihed faldt den islamistiske opposition for brystet, og de opfordrede vælgerne til at stemme nej eller undlade at stemme. Den sekulært indstillede og vestligt orienterede del af oppositionen, stærkest repræsenteret ved den såkaldte 20. februar-bevægelse, som stod bag de første demonstrationer i Marokkos arabiske forår, gjorde derimod med det samme opmærksom på, at forfatningsforslaget kun på overfladen betød mindre magt til kongen. Selv om forfatningen udnævner Marokko til et parlamentarisk monarki, er der andre paragraffer, der reelt tildeler kongen beføjelser, som er med til at underminere det par-

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Analyse, kritik og alternativer Af Jesper Jespersen Forord af Niels I. Meyer og Drude Dahlerup December 2008 Hvem er NyAgenda NyAgenda-Fonden har til

Læs mere

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda

ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU. Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer. Tænketanken. NyAgenda ØMU EN OG DEN ØKONOMISKE KRISE I EU Af JESPER JESPERSEN med forord af Niels I. Meyer Tænketanken NyAgenda Hvad er NyAgenda? Indhold Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser og debat omkring

Læs mere

Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen

Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen ISBN: 87-87803-40-2 Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen Udgivet af tænketanken Ja til Europa 2003 Europabevægelsen

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

Tema: EU forud for Europa-valget

Tema: EU forud for Europa-valget MAJ 2014 TIDSSKRIFTET PÅ DANSK OM UDENRIGSPOLITIK OG INTERNATIONALE FORHOLD Tema: EU forud for Europa-valget Baggrundsartikler om Ukraine-krisen Dokument: Præsident Putins tale ved annekteringen af Krim

Læs mere

KRISEN VI VIL IKKE BETALE FOR - FÆLLES KAMP FOR VELFÆRD OG JOBS MILLIONER STREJKER I SYDAFRIKA ER FN LØSNINGEN I AFGHANISTAN?

KRISEN VI VIL IKKE BETALE FOR - FÆLLES KAMP FOR VELFÆRD OG JOBS MILLIONER STREJKER I SYDAFRIKA ER FN LØSNINGEN I AFGHANISTAN? [Nummer 302. 1. oktober, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK VI VIL IKKE BETALE FOR KRISEN MILLIONER STREJKER I SYDAFRIKA Det er ikke kun i Europa, i lande som Grækenland og Spanien,

Læs mere

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Interview med Stop krigen mod Libyen 09 Krigen i Libyen v. Isak Krab Koed 13 Duellen Kan liberalismen gradbøjes 18 Reportage fra Introkurset 20 Hvis jeg

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

DE TILBYDER INGEN FREMTID

DE TILBYDER INGEN FREMTID [Nummer 319 26. april, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK DE TILBYDER INGEN FREMTID MEN DER FINDES ET ALTERNATIV & R Ø R P O E M S I L A I C SO SIDE 02 Socialistisk Arbejderavis

Læs mere

BURKA ELLER FYRINGER? Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK. Hvad er vigtigst: PROTESTER I EGYPTEN KLIMA-TOPMØDE WWW.SOCIALISTER.

BURKA ELLER FYRINGER? Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK. Hvad er vigtigst: PROTESTER I EGYPTEN KLIMA-TOPMØDE WWW.SOCIALISTER. WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 290. 28. august, 2009] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK Jeg er flov over at være dansker, Danmarks krystalnat, reaktionerne

Læs mere

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble?

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble? Svalebladet 2001 Grameen Bank - et vellykket forsøg Ulandenes gældsfælde Er der grund til at juble? Eksistens - svaler og samarbejdspartnere Fattigdom og gæld 2 Indhold Svalebladet Gæld er en bremse på

Læs mere

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne www.socialister.dk [Nummer 322 17. august, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Arbejdsgivere angriber vores faglige rettigheder! Vi kan ikke tåle at tabe! Krisen overskygger klimadeba Det ses tydeligt,

Læs mere

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005

TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-001 TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR 2005 2-002 FORSÆDE: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI Næstformand (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-003 Åbning af mødet 2-004 Formanden. - Jeg erklærer mødet for åbnet. 2-005 Uopsættelig behandling

Læs mere

Vejen til socialisme?

Vejen til socialisme? SI NR. 241 Maj 2012 Vejen til socialisme? >> Strategidebat anno 2012 Læs også om: Sejr for antirascismen Arabiske revolutioner S-R-SF-regeringen FRA REDAKTIONEN Programdiskussion og socialis sk strategi

Læs mere

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU RADIKAL 13/14 POLITIK 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU INDHOLD Det mener jeg 2 Mariannes klumme 3 Arbejdsmarkedet efter udvidelsen 4 Danmarks internationale parti 6 Retlige og indre anliggender

Læs mere

Efter valget hvad nu?

Efter valget hvad nu? d e c e m b e r 2 0 07. n r. 2 2 3. 2 5. Å R G A N G Efter valget hvad nu? L Æ S O G S Å I D E T T E N U M M E R f r a n k r i g c i v i l u ly d i g h e d m o d s p r o gt e s t a f g h a n i s ta n s

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik.

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik. [Nummer 335 16. januar, 2014] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK REGERINGENS POLITIK SKABER FATTIGDOM RACISMEFRI BY Racismefri By er et forsøg på at opbygge bredt og lokalt imod racisme

Læs mere

NR. 242 September 2012. Kamp mod de gule FAGFORRETNINGER LÆS OGSÅ OM: Grøn økonomi. Sydafrika. Syrien og revolution

NR. 242 September 2012. Kamp mod de gule FAGFORRETNINGER LÆS OGSÅ OM: Grøn økonomi. Sydafrika. Syrien og revolution SI NR. 242 September 2012 Kamp mod de gule FAGFORRETNINGER LÆS OGSÅ OM: Grøn økonomi Syrien og revolution Sydafrika FRA REDAKTIONEN Kampen i Vejle Vejle har her i sommer været centrum for en række aktiviteter,

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

nu! Ægte demokrati Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Grækenland: Strejker ryster magthaverne Danmark og krisen

nu! Ægte demokrati Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Grækenland: Strejker ryster magthaverne Danmark og krisen [Nummer 310 1. juli, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] www.socialister.dk Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Efter 4½ måneds strejke måtte CSCarbejderne give

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010. Tema: grænser for fattigdom

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010. Tema: grænser for fattigdom SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010 Tema: grænser for fattigdom Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte Olsen Social Politik udkommer

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND?

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND? [Nummer 298. 2. juni, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE WWW.SOCIALISTER.DK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK Hvis ikke man er indstillet på at betale for kapitalismens

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE?

FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? FRA FORSAMLING TIL FOLKESTYRE? Festskrift i anledning af Europa-Parlamentets 50 års fødselsdag den 19. marts 2008 Redigeret af Peter Nedergaard UDGIVET AF EUROPA-PARLAMENTETS INFORMATIONSKONTOR I SAMARBEJDE

Læs mere