Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter El.nr

2 BM318 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED INTRODUKTION Beskrivelse Panel beskrivelse Display Beskrivelse Analog bar graf NMRR ( Normal Mode Rejection Ratio ) CMRR ( Common Mode Rejection Ratio ) Funktion DCV,ACV, Hz* Temperatur måling Diode test Indsprøjtnings måling Kamvinkel måling Omdrejninger Modstand og gennemgangstest ma og A Manuel eller Automatisk områdevalg Trigger Hold Relativ Nul Optage Funktion Frekvens 50Hz eller 60 Hz Auto-sluk Specifikationer Elektriske specifikationer Spænding DC Spænding AC Strøm DC Strøm AC Modstand Diode Tester Frekvens Omdrejninger Kamvinklen Benzin indsprøjtning Temperatur Gennemgangstester Specielle egenskaber Vedligeholdelse Udskiftning af batteri og sikring Rengøring og opbevaring SIKKERHED

3 BM318 Side 3 Dette multimeter er dobbelt isoleret og overholder IEC Manualen indeholde information og forholdsregler der skal overholdes for, at holde multimetret i en god og sikker tilstand. ADVARSEL: Skrives i forbindelse med handlinger der kan fører til skade på brugeren. VÆR OPMÆRKSOM: Skrives i forbindelse med handlinger der kan fører til skade på multimetret. INTERNATIONALE ELEKTRISKE SYMBOLER Giv agt! Refererer til forklaring i manual. ADVARSEL! For at undgå elektrisk stød eller skade på multimetret, undgå da at overskride følgende værdier. 10A Kontinuerligt eller 20A i 30 sek.. Derefter skal multimetret stå og køle af i 5 min.

4 BM318 Side 4 ADVARSEL! For at undgå elektrisk stød, vær da opmærksom på, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er taget ved spændinger over 60VDC eller 25VAC. Tjek prøveledningerne, stik og prober for skade på isolationen før bryg af multimetret. Hvis der bliver fundet nogen defekter skal de straks bringes i orden. For at undgå elektrisk Stød, lad da være med, at røre ved prøveledninger under brug af multimetret. Mål aldrig spænding med prøveledninger i ma, A terminalerne. Du kan kommer til skade eller ødelægge multimetret. GIV AGT! Afmonter altid prøveledningerne før du skifter område/funktion. Start altid med at sætte multimetret i det højeste måleområde, hvis du bruge manuelt områdevalg. Hvis motoren har kørt, så må multimetret ikke placeres nær eller på motor og manifold da dette kan skade multimetret. 2. INTRODUKTION Brymen BM318 er håndholdt, batteridrevet professionelt kvalitets auto-multimeter til nutidens komplekse bil elektronik. Målefunktionerne er : DC og AC spænding, DC og AC strøm, modstand, frekvens, duty cycle, omdrejninger, kamvinkel, temperatur, benzin indsprøjtnings detektor ( PFI og TBI ), diode test og gennemgangstester. Trykknap funktion for data hold, automatisk eller manuel områdevalg, relativ nul funktion, 50ms optagelse funktion, trigger funktion, cylinder valg, sekundær funktions valg og omdrejninger for normal 2 takt, 4 takt, DIS eller speciel 2 takt. Dette multimeter er beskyttet af en sværd robust kappe, der søger for, at holde olie, snavs o.lign. ude.

5 BM318 Side 5 3. Beskrivelse 3-1 Panel beskrivelse 1. Display 4 digit display 2. RECR HOLDH Tryk kortvarigt på knappen for at aktivere Holde funktionen, eller tryk og hold i 1 sek. for at aktivere optage funktionen. 3. ± TRIGGER REL Tryk kortvarigt på knappen for at vælge relativ nul, eller tryk og hold i 1 sek. for at skifte i mellem positiv og negativ trigger niavuer. 4. Område vælger Tænder og slukker instrumentet, samt vælger funktioner Terminal til alle funktioner på nær strømmålinger. 6. COM Fælles ( stel reference ) terminal til alle funktioner. 7. ma A Terminal for strømmåling. 8. Område Trykknap til at vælge auto/manuel områdevalg i de fleste funktioner, eller antal af cylindere ved måling af kamvinkel. 9. Select Til at vælge sekundære funktioner.

6 BM318 Side Display Beskrivelse 10. Lav batteri alarm, skift batteriet så hurtigt som muligt for, at opretholde nøjagtigheden 11. Δ Symbolet indikere relativ nul. 12. Analog bargraf med overbelastnings symbol. 13. ± Indikere om der er valgt positiv eller negativ trigger slope. 14. Indikere om max, min, mid. funktionen er aktiveret. 15. Indikerer at optage funktionen er aktiveret. 16. Indikerer at autosluk er aktiv. 17. Indikerer at der er automatisk områdevalg. 18. Indikerer at data hold funktionen er aktiveret 19. Indikere om det er jævnstrøm eller vekselstrøm. 3-3 Analog bar graf Den analoge bar graf er perfekt til at aflæse løse forbindelser, potentiometer klik og signal stød. 3-4 NMRR ( Normal Mode Rejection Ratio ) NMRR er digital multimetrets evne til at fjerne uønskede AC støj, som kan føre til en unøjagtig DC måling. 3-5 CMRR ( Common Mode Rejection Ratio ) CMRR er digital multimetrets evne til at fjerne uønskede spænding fra COM og + terminalen til jord.

7 BM318 Side 7 4. Funktion 4-1 DCV,ACV, Hz* 1. Stil omskifteren på 2. Når multimetret tændes vil det altid stå til DC, skal der måles AC tryk da en gang på SELECT, tryk yderligere en gang på SELECT, hvis der ønskes at måle Hz. 3. Sæt den røde prøvepind i + terminalen og den sorte prøvepind i COM terminalen. 4. Sæt prøvepindene på det der ønskes målt og aflæs displayet. * Note : 4 trigger niveauer kan vælges til speciale målinger ved, at trykke på RANGE knappen i Hz funktionen. Tryk RANGE kortvarigt for at se den valgte sensitivitet og inden for et sek. tryk på RANGE igen for, at vælge en anden sensitivitet. Multimetret vil automatisk genoptage målingen 1 sek. efter RANGE knappen er aktiveret. Hvis Hz målingen er ustabil vælg da en lavere sensitivitet ( højere trigger niveau ) 1V, 2V, 20V, 200V. Hvis målingen viser nul vælg da en højere sensitivitet.

8 BM318 Side Temperatur måling 1. Sæt omskifteren på 2. Når instrumentet tændes står det til, at måle C, tryk kort på SELECT for at skifte til F. 3. Sæt temperatur adapteren i instrumentet med + benet i + terminalen og - benet i COM terminalen. 4. Sæt føleren i adapteren og aflæs displayet.

9 BM318 Side Diode test 1. Sæt område skifteren på 2. Når instrumentet tændes står det til, at måle C, tryk kort på SELECT 2 gange for at skifte til. 3. Sæt den røde prøvepind i + terminalen og den sorte prøvepind i COM terminalen. 4. Tilslut prøveledningerne som vist i FIG 5 og aflæs displayet. 5. Hvis den fremadrettet spænding i dioden er i mellem 0,4V - 0,9V er dioden ok. Målinger der viser en højere værdi er tegn på, at isolationen i dioden er ødelagt ( defekt ). Viser målingen nul V er dioden kortsluttet ( defekt ). 6. Skift om på prøveledningerne og mål igen. Står der OL på displayet er dioden ok, alle andre værdier betyder, at dioden er defekt.

10 BM318 Side Indsprøjtnings måling 1. Sæt område skifteren på 2. Sæt den røde prøvepind i + terminalen og den sorte prøvepind i COM terminalen. 3. Tilslut prøveledningerne som vist i FIG 6 og aflæs displayet. 4. Når instrumentet tændes står det til at måle. Tryk kortvarigt på SELECT 2 gange for, at få ms måling i %. Note 1. Denne funktion kan måle på både PFI som arbejder med single puls og TBI som arbejder med dobbelt puls. Note 2. Positive og negative trigger forstærkninger kan vælges med ± trigger knappen i -ms & % funktionen. Se også 4-10 for yderligere information om + & - trigger.

11 BM318 Side Kamvinkel måling 1. Sæt område skifteren på 2. Funktionen er forvalgt til indsprøjtnings måling. Tryk på SELECT knappen kortvarigt for at skifte til kamvinkel funktionen. 3. Når omskifteren sættes på kamvinkel vil den stå til måling på 4 cylindere. Tryk på RANGE knappen kortvarigt for at se den aktuelle indstilling, tryk igen inden for 1 sek. for at ændre cylinder antallet. 4. Sæt den røde prøvepind i + terminalen og den sorte prøvepind i COM terminalen. 5. Tilslut prøveledningerne som vist i FIG 7 og aflæs displayet. 6. Tryk kortvarigt for at skifte til kamvinkel måling i %. Note 1. Check måle resultatet efter at have justeret kamvinklen. Note 2. Positive og negative trigger forstærkninger kan vælges med ± trigger knappen i indsprøjtnings & % funktionen. Se også 4-10 for yderligere information om + & - trigger.

12 BM318 Side Omdrejninger 1. Sæt område skifteren 2. Tryk på SELECT knappen for at skifte imellem RPM for 4 takt, RPM for 2 takt og DIS og RPM for 2 takt waste motor. 3. Tilslut den induktive tang med den røde ledning til + og den sorte til COM. 4. Sæt tangen om tændrørsledningen med pilen pegende mod tændrøret. Se FIG 8. Vær sikker på, at tangens kæber er helt lukket.

13 BM318 Side Modstand og gennemgangstest 1. Sæt område skifteren på Ω 2. Sæt den røde prøvepind i + terminalen og den sorte prøvepind i COM terminalen. 3. Tilslut prøveledningerne som vist i FIG 9 og aflæs displayet. 4. Funktionen er forvalgt til at måle modstand, hvis der ønskes at måle gennemgang trykkes en gang på SELECT. 5. En vedvarende tone indikerer at ledningen er hel. Vær Opmærksom Hvis der måles på kreds der er spænding på vil måleresultaterne være unøjagtige og det kan medfører skade på multimetret.

14 BM318 Side ma og A 1. Sæt område skifteren på ma, A 2. Sæt den røde prøvepind i ma, A terminalen og den sorte prøvepind i COM terminalen. 3. DC måling er forvalgt, Tryk på SELECT knappen kortvarigt for at skifte til AC. 4. Tilslut prøveledningerne som vist i FIG 10 og aflæs displayet. Advarsel Mål ikke på en kreds der trækker mere strøm end den sikrings pålydende værdi der sidder i multimetret. Hvis sikringen sprænger skift den da ud med en der har samme specifikationer, ellers kan multimetret skades. Mål ikke strøm på kredse hvor spændingen overstiger 250V. Til måling af større strømme kan anbefales, at der bruges en strømtang.

15 BM318 Side Manuel eller Automatisk områdevalg Tryk på RANGE knappen kortvarigt og multimetret vil nu være i manuel områdevalg. AUTO i displayet vil forsvinde. Tryk på knappen igen for at steppe igennem de forskellige områder. Tryk og hold på knappen i 1 sek. for at vende tilbage til automatisk områdevalg. Note Hvis optage, hold eller relativ nul funktionen er i brug, vil de blive annulleret hvis der bliver valgt manuel område Trigger + - Trigger + eller - er til at identificere den positive eller negative del af signalet. F.eks., i duty cycle, hvor der måles 10 % i trigger + ( on ) vil der være 90 % i trigger - ( off ). For at skifte imellem + og -, tryk og hold på ±TRIGGER knappen i 1 sek. Se FIG Hold Holde funktionen fryser displayet for senere aflæsning. Tryk på HOLD for at aktivere funktionen og for at komme tilbage til normal funktion, tryk da en gang mere på knappen.

16 BM318 Side Relativ Nul Tryk på RELΔ knappen kortvarigt for at skifte til Relativ nul funktionen, i displayet vil nu stå symbolet Δ. Relativ nul gør at man kan nulstille multimetret og bruge den nye nul som reference værdi. Relativ nul kan bruges i alle områder inklusiv max, min, max-min og middel værdien. For at vende tilbage til normal funktion, tryk på RELΔ knappen igen Optage Funktion Tryk på REC knappen i 1 sek. eller mere for at aktivere optage funktionen, i displayet vil nu stå symbolet RAVG. Multimetret vil bippe hver der opdages en ny max eller min værdi. Tryk på max min knappen kortvarigt for at gennemgå værdierne. For at vende tilbage til normal funktion, tryk på knappen i sek. eller mere. Se FIG12 Med den automatiske områdevælger optagefunktion, kan du nemt se periodiske signaler, fange strømstød og man kan se spændingens ændringer over et meget større område med den bedst mulige opløsning. Det overgår normalt hurtigt single område måling, der ofte vil vise et unøjagtigt måle resultat. Dette multimeter har en single område sampling på 50 ms. Jo hurtigere samplings hastighed, jo mere præcis måling. Note 1 : Auto-sluk vil automatisk være slået fra i denne funktion.

17 BM318 Side Frekvens 50Hz eller 60 Hz. Tryk på SELECT knappen i mens område vælgeren drejes til frekvens. Tryk på RANGE knappen for 50 Hz og REL for 60 Hz. Tryk på HOLD. Se FIG Auto-sluk Auto-sluk slukker multimetret automatisk efter 4 minutters inaktivitet. Multimetret tændes igen ved, at dreje på områdeskifteren eller ved, at trykke på en af knapperne. Når multimetret er i optage funktionen vil auto-sluk automatisk være ude af drift. Note 1 : Drej altid område vælgeren til off efter brug.

18 BM318 Side 18 Specifikationer Display. 4 digit 9999 ciffer display Polaritet. Automatisk Opdatering. 5 gange i sekundet 4 segment bargraf : 20 gange i sekundet, max. Temperatur koefficient 0,15 x (specificeret (0C -18C eller 28C -40C ) Batteri indikator. Hvis spændingen kommer under 7,2 V vil det blive indikeret på displayet. Funktions temperatur. 0C -35C, 0-80% luftfugtighed; 35C -40C, 70% luftfugtighed. Opbevarings temperatur. -20C -55C, 80% luftfugtighed. Strømkilde. 9V batteri. Automatisk sluk Sat til 4 minutter. Dimensioner 186 x 87 x 35,5mm Vægt 250 g Sikkerhed EN , UL3111-1, CSA22.2, NO og IEC Klasse 2, forvrængningsgrad 1. E.M.C. EN55011 og EN OVERBELASTNINGSBESKYTTELSE ma & A 10A/250V hurtig sikring Andre 600VDC/VAC rms Tilbehør Testledninger, induktiv føler, og batteri. Elektriske specifikationer Spænding DC OMRÅDE NØJAGTIGHED 999,9 mv 9,999 V 0,3% + 3d 99,99 V 600 V 0,3% + 5d NMRR > 50/60 Hz CMRR > DC 50/60 Hz, Rs = 1 kω Indgangs impedans > 10 MΩ, 30pF ( 16 MΩ nominel 999,9 mv området) Spænding AC OMRÅDE NØJAGTIGHED 50Hz - 200Hz 999,9 mv 2,5% + 5d 50Hz - 500Hz 9,999 V 99,99 V 2,5% + 5d 600 V CMRR > DC til 60Hz, Rs = 1KΩ Indgangs impedans > 10 MΩ, 30pF ( 16 MΩ nominel 999,9 mv området )

19 BM318 Side 19 Strøm DC OMRÅDE NØJAGTIGHED 4000mA 1,2 % + 6d 10A* 0,8 % + 4d * 10 A konstant ; 20 A i max 30 sek. efterfulgt af 5 minutters afkøling. Strøm AC 50Hz - 500Hz 4000mA* 10A OMRÅDE 2,5% + 10d 1,2% + 3d NØJAGTIGHED * 10 A konstant ; 20 A i max 30 sek. efterfulgt af 5 minutters afkøling. Modstand OMRÅDE NØJAGTIGHED 999,9 Ω 0,5 % + 6d 9,999 kω 0,5 % + 2d 99,99 kω 999,9 kω 0,8 % + 2d 4 M 40 M 1,5 % + 5d Åben kredsløbs spænding: < 1,3V DC (< 2,7V DC for 999,9 Ω) Diode Tester OMRÅDE TEST STRØM ÅBEN SPÆNDING 9,999 V 0,2 Ma < 3,2V DC Frekvens OMRÅDE 9,999 Hz, 99,99 Hz, 999,9 Hz, 9,999kHz khz 4 valgbare trigger niveauer. 0,01 % + 2d NØJAGTIGHED Omdrejninger OMRÅDE NØJAGTIGHED omdr. / min omdr./ min ± 2 omdr./ min omdr. / min omdr./ min ± 2 omdr./ min omdr. / min 2 M omdr. / min ± 2 omdr./ min

20 BM318 Side 20 Kamvinklen OMRÅDE* NØJAGTIGHED 0, ,2 / krpm + 1d 0,0% - 100% 0,04% / krpm/cyl + 2d 9 valgbare antal af cylindere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 & 12 *Området er afhængig af trigger forstærkningen, motorens omdr. og antal af cylindere. Benzin indsprøjtning OMRÅDE* NØJAGTIGHED Multi-Point-Injektion 0,05 ms ms 0,05 ms + 1d 0 % % 0,04 % / krpm + 2d Single-Point-Injektion 0,05 ms ms 0,05 ms + 1d 0 % % 0,04 % / krpm / cyl + 2d Valgbare trigger niveauer og ± trigger forstærkning. *Området er afhængig af trigger forstærkningen, motorens omdr. og antal af cylindere. Temperatur OMRÅDE NØJAGTIGHED* -20 C C / 0 F F ± ( 3 C + 1d ) / ± ( 6 F + 2d ) 301 C C / 573 F F ± ( 2 % + 1d ) / ± ( 2 % + 2d ) Gennemgangstester Applikation: Virkemåde: Til hurtigt gennemgangstest Bipperen tænder når den målte modstand er under 100 Ω, og slukker igen når den er større end 700 Ω. Opdateringstiden er < 500 μs. Specielle egenskaber Optagelse: Max, Min, Max-Min og gennemsnit. Relativ: Relativ nul og relativ ændring i %. Niveau: 4 valgbare trigger niveauer. ±Trigger: Valgbar positiv og negativ trigger. Cylindere: Der kan vælges cylinder antal efter ønske. Hold: Fastholder displayets værdi. Område: Manuel / automatisk områdevalg. RPM 4: Til 4 takt motorer, som har en tænding på hver fjerde takt. RPM 2: Til 2 takt motorer, som har en tænding på hver anden takt. RPM 2 M: Til 2 takt motorer, som har en tænding på hver takt.

21 BM318 Side Vedligeholdelse Advarsel: For at undgå elektrisk stød, fjern alle prøveledninger før multimetret åbnes. Brug kun samme type sikring. 6-1 Udskiftning af batteri og sikring. Når batteri symbolet viser sig på displayet, så skal batteriet skiftes så hurtigt som muligt. 1. Afmonter alle prøveledningerne fra multimetret. 2. Sluk for multimetret. 3. Skru de tre skruer på bagsiden ud. 4. Løft bunden af multimetret fra toppen i den ende hvor terminalerne er placeret. 5. Skift batteriet eller sikringen og sæt multimetret sammen igen. 6-2 Rengøring og opbevaring. Tør multimetret af med en vredet klud engang i mellem, brug ikke opløselige væsker SWA

22

23

24 Elmanet A/S Geminivej 32 DK-2670 Greve Tlf: Fax: Elmanet AS Industriveien 1 N-1483 Skytta Tlf: Fax: Elmanet AB Råsundavägen 15 S Solna Tlf: Fax:

Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter. El.nr. 63 98 910 945

Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter. El.nr. 63 98 910 945 Betjeningsvejledning ElmaCheck 682 Automatisk multimeter El.nr. 63 98 910 945 Elma 682/685 side 2 BRUGER MANUAL ELMA BM682 & ELMA BM685 Elma 682/685 side 3 1) PRODUKTBESKRIVELSE 1) 3-5/6 digit 6000 ciffer

Læs mere

ELMA BM 201/202 Side 1

ELMA BM 201/202 Side 1 ELMA BM 201/202 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ELMA BM 201/202 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. SIKKERHED... 3 Beskrivelse af IEC1010 overspændings kategori... 3 OVERSPÆNDINGS KATEGORI I... 3 OVERSPÆNDINGS

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 21 LCR-multimeter

Betjeningsvejledning Elma 21 LCR-multimeter Betjeningsvejledning Elma 21 LCR-multimeter El.nr. 63 98 204 745 Elma 21 side 2 Forord. Elma 21C multimeteret måler spænding (V), Strøm (A), Temperatur ( C), Kapacitet (F), Modstand (Ω), Logisk udtryk

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600

Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600 Betjeningsvejledning Dansk/Norsk Elma 2600 DK: 63 98 562 128 NO: 80 223 38 INDHOLDFORTEGELSE SIDE SIKKERHEDS INFORMATION....... SYMBOLFORKLARINGER SIKKERHEDSFORANSTALTNNGER.. VEDLIGEHOLDELSE. GENEREL BESKRIVELSE...

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 115. Digitalt Multimeter. El-nr. 63 98 720 847

Betjeningsvejledning Elma 115. Digitalt Multimeter. El-nr. 63 98 720 847 Betjeningsvejledning Elma 115 Digitalt Multimeter El-nr. 63 98 720 847 Elma 115 side 2 1. Sikkerhed...2 2. Funktioner...3 3. Specifikation...4 4. Instrument BESKRIVELSE...6 5. Forberedelse...6 6. Måling...6

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 629 Digital Multimeter. El-nr

Betjeningsvejledning Elma 629 Digital Multimeter. El-nr Betjeningsvejledning Elma 629 Digital Multimeter El-nr. 63 98 910 631 Elma 629 side 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1) SIKKERHED... 2 BENÆVNELSER I DENNE MANUAL... 2 INTERNATIONALE ELEKTRISKE

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter El.nr. 63 98 204 635 Elma 3055 side 3 1. Spændingsterminal 2. COM terminal (fælles) 3. Hz,F,Ω, -terminal 4. Display 5. Manuel områdevælger 6. Funktionsomskifter

Læs mere

PWWr PW.Eo rlma.f odke f ss s ion o e n l e tl tmål å e l t e itlb l e b h e ø h r

PWWr PW.Eo rlma.f odke f ss s ion o e n l e tl tmål å e l t e itlb l e b h e ø h r WWW.ELMA.DK Professionelt måletilbehør Indledning Forord Velkommen til Professionelt Måletilbehør fra Elma Instruments Professionelt Måletilbehør er kun ét af vores mange specialkataloger. Elma Specialkataloger

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

Installations Tester. Installcheck MI2150. El-Nr: 63 98 915 610

Installations Tester. Installcheck MI2150. El-Nr: 63 98 915 610 Installations Tester Installcheck MI2150 El-r: 63 98 915 610 MI 2150 side 2 Ordre Referencer Installcheck (Standard Version) MI 2150 1 Test instrument 1 Euro shuko-stik testkabel, 1.5 m 2 Sikkerheds prøveledninger,

Læs mere

+49 (0) 2871-93 - 429 DUSPOL

+49 (0) 2871-93 - 429 DUSPOL Bedienungsanleitung Operating manual F Mode d emploi E Manuel de instrucciones Инструкция за експлоатация ávod k použití zkoušečky Brugsanvisning Käyttöohje Οδηγίες χρήσεως H Használati utasítás I Istruzioni

Læs mere

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 Systronik S46XX- serien:01/10/50/80 Dansk/norsk manual Side 4-2 DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 EAN: 5706445570386/485/492/588

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

114, 115, and 117. True-rms Multimeters

114, 115, and 117. True-rms Multimeters 114, 115, and 117 True-rms Multimeters Brugsanvisning PN 2572573 (Danish) July 2006 2006 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in China All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter.

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter. Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedure Side 2 Instrumentbeskrivelse Side 3 Display Side 3 Måleprocedure Side 4 Måling med optisk kontakt Side 4 Måling med ekstern input Side 4 Forbindelse Side 5 Instrumentet

Læs mere

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter El.nr. 87 98 339 276 IMP 57 side 2 Indhold Generel beskrivelse... 3 Før ibrugtagning... 3 Opstartskontrol... 3 Strømforsyning... 3 Kalibrering... 3

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376 Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids El.nr. 63 98 958 376 Elma Videostik side 2 Indhold Generelle sikkerhedsinstruktioner... 3 Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Funktionsinstruktioner...

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler

Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler El.nr. 63 98 401 593 Vigtig information...1 Specifikationer...2 Måleværdier...2 Modstandsmåling...2 Dielektriske målinger...2 Tekniske data:...3 Funktions- og

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU kursus 48114, Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1. Udarbejdet i 2015

Undervisningsmateriale til AMU kursus 48114, Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1. Udarbejdet i 2015 Undervisningsmateriale til AMU kursus 48114, Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1 Udarbejdet i 2015 Emneoversigt/forslag til rækkefølge Opgave 1. Grundlæggende el: 2 lektioner Grundlæggende begreber

Læs mere

El-tilslutning og programmering af aktuator

El-tilslutning og programmering af aktuator INSTALLATIONS- OG DRIFTSVEJLEDNING FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2 Monter FlowCon SM-ventilen i enhedens fremløbs- eller returledning. Det anbefales, at der monteres en sigte foran ventilhuset for at forhindre

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide

Elma Macrotest G3 og Combitest 425 Quickguide Dansk/Norsk 2 Index Instrumentbeskrivelse... 3 Overblik... 3 Generel beskrivelse... 4 Strømforsyning... 4 Prøveledninger... 5 Tænd instrumentet og foretag første opsætning... 5 Måling... 6 RPE Kontinuitetstest

Læs mere

Fluke Connect moduler Tekniske data

Fluke Connect moduler Tekniske data Fluke Connect moduler Tekniske data Giver dig fleksibiliteten til at opbygge dit trådløse system som du ønsker det når du ønsker det. De trådløse Fluke 3000 FC testværktøjer er et team, og modulerne spiller

Læs mere

Model T100, T120, T140,

Model T100, T120, T140, Model T100, T120, T140, Voltage/Continuity Tester November 2006 2006 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China Introduktion Symboler som er markeret på instrumentet eller i denne manual:

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Tangmeter ABC. Anvendelsesnote. Transformerfunktionen

Tangmeter ABC. Anvendelsesnote. Transformerfunktionen Tangmeter ABC Hvad er et tangmeter, og hvad kan det? Hvilke målinger kan man foretage med et tangmeter? Hvordan får du mest muligt ud af et tangmeter? Hvilket tangmeter egner sig bedst til de omgivelser,

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER

Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER El.nr. 63 98 941 011 DAGATRON SM-02 side 2 1. Beskrivelse af frontpanel LED indikator for horisontal eller vertikal polarisation niveau checker Genopladelige batteri

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Nanovip Energimåler. El-Nr:

Nanovip Energimåler. El-Nr: Nanovip Energimåler El-Nr: 63 98 300 102 144 Nanovip PLUS Side 2 INTRODUKTION...3 GENERELT...3 MENU OVERSIGT...4 MEM FUNKTION...6 SPIDS MÅLING...8 HARMONISK ANALYSE...9 PROGRAMMERING...15 RESET MENU...17

Læs mere

Betjeningsvejledning Seba VM-880 Stophanesøger. El.nr. 63 98 964 328

Betjeningsvejledning Seba VM-880 Stophanesøger. El.nr. 63 98 964 328 Betjeningsvejledning Seba VM-880 Stophanesøger El.nr. 63 98 964 328 Seba VM-880 side 2 Indhold Seba VM-880 introduktion... 2 Seba VM-880 standardudstyr... 2 Tekniske specifikationer... 3 Kontrol og indikatorer...

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning

Indhold. Testo 926 Termometer. Betjeningsvejledning Testo 926 Termometer Betjeningsvejledning Indhold Vejledningsinformation...2 1. Sikkerhedsinformation...2 2. Påtænkt brug af instrumentet...3 3. Produktbeskrivelse...4 3.1 Display og betjeningsknapper...4

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.X Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Eurotest XE Multiinstallationstester. El-nr.: 63 98 915 869

Eurotest XE Multiinstallationstester. El-nr.: 63 98 915 869 Eurotest XE Multiinstallationstester El-nr.: 63 98 915 869 2 Sikkerheds og drifthensyn side 2 1. Sikkerheds og driftshensyn 1.1. Advarsel For dybtgående tekniske data henvises til manualen på Cd-rommen.

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB840 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Rechargeable Stopwatches eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

JUMO dtrans T04 4-tråds transmitter med indstilling via DIP-kontakter/pc-setup-program

JUMO dtrans T04 4-tråds transmitter med indstilling via DIP-kontakter/pc-setup-program JUMO GmbH & Co. KG Leveringsadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Tyskland Postadresse: 36035 Fulda, Tyskland Telefon: +49 661 6003-0 Telefax: +49 661 6003-607 E-Mail: mail@jumo.net Internet: www.jumo.net

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC.

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Pool Valet Junior. Pool Valet Senior. Pool Valet RC med fjernbetjening. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10.

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. 1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. Plastik beslag 11. Adapter (6VDC, 500mA) M8x70 bolt (4)-4 M8x15mm skrue

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery.

Illustrations. fig.1 DC/AC Voltage Measurement. Testing for Continuity. fig.3 DC/AC Current Measurement. fig.4 Replacing the Battery. 21 fig.1 DC/AC Voltage Measurement fig.2 Testing for Continuity Illustrations Red Black Red Black fig.3 DC/AC Current Measurement fig.4 Replacing the Battery Screw 40A 400A 1 21 A. DC Voltage 400.0mV 4.000V

Læs mere

830 Series Digital Multimeter

830 Series Digital Multimeter 10A max 50 0V max 75 0V A C 10 0 0V DC 10 0 ma max 830 Series Digital Multimeter manual for 830 series Læs denne brugervejledning grundigt før brug D C V OFF 1000 750 A C V D C A 20 µ 0m 0µ m 20m 0k m

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Vejledning i transport, montering og service Calyma Industri - Espenhøjvej 10 A, True - 8381 Tilst Tlf. 8624 0433-2070 7890

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

Models 175, 177, 179. True RMS Multimeters. Brugsanvisning

Models 175, 177, 179. True RMS Multimeters. Brugsanvisning Models 175, 177, 179 True RMS Multimeters Brugsanvisning May 2003 Rev. 1, 10/08 (Danish) 2003-2008 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. Specifications are subject to change without notice.

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data

Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data Nu kompatibel med Fluke Connect mobil app Start opbygningen af morgendagens testværktøjssystem i dag med Fluke 3000 FC digitalmultimeter. Det nye Fluke Connect

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1 PRO-MOVEC 200W og 250W System 2008/2010 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj 250W system... 4 2.2 Specialværktøj

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8

Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 Elma 712 Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-8 El-nummer: 6398204855 EAN-nummer: 5706445340170 Indhold Dansk/norsk betjeningsvejledning... 3 Introduktion... 3 Specifikationer...

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

HT Kit Solar Basic EAN: 5706445500680

HT Kit Solar Basic EAN: 5706445500680 HT Kit Solar Basic Dansk Quickguide System effektivitet 2 Dansk Quickguide I-V Kurvetest uden remote enhed 4 Dansk Quickguide I-V Kurvetest med remote enhed 6 Forklarende skema over tekniske betegnelser

Læs mere

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til din trappelift...2 2 Hovedkomponenter...2 3 Betjening...3 3.1 Oplade din trappelift... 3 3.2 Sikker drift... 4 4 Anvende din trappelift...5 5 Ekstraudstyr...6 5.1

Læs mere

Plena Easy Line Udgangsforstærker. Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU

Plena Easy Line Udgangsforstærker. Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Plena Easy Line Udgangsforstærker da Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Plena Udgangsforstærker Installations- og brugsanvisninger da 2 Vigtige beskyttelsesforanstaltninger Før

Læs mere

Universelle LCD farvefladskærme

Universelle LCD farvefladskærme ITV Universelle LCD farvefladskærme Universelle LCD farvefladskærme Understøtter opløsning på 1280 x 1024 1,3 megapixel (UML 190 90 og UML 170 90) eller opløsning på 1024 x 764 (UML 150 90) Maksimal lysstyrke

Læs mere

Generel information om Zurc tavleinstrumenter

Generel information om Zurc tavleinstrumenter Generel information om Zurc tavleinstrumenter Blødtjernsinstrumenter Blødtjernsinstrumentet er beregnet til måling af vekselstrøm og -spænding i frekvensområdet 15-100Hz. Det viser den effektive strømværdi

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Servicemappe. C.Reinhardt as

Servicemappe. C.Reinhardt as Servicemappe C.Reinhardt as 1 Indhold Komponenter 3 Batteri hvilespænding 10 Kontrol før aflevering 11 Serviceskema 12 Fejlsøgningsskema 14 Dynamic Controller 16 PG Solo Controller 22 PG S-Drive Controller

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

Brugervejledning Alkometer S-300

Brugervejledning Alkometer S-300 Brugervejledning Alkometer S-300 1 Indhold 1 Testsekvens 2 2 Prøvetagning 2 3 Manuel prøve 3 4 Øvrige informationer 4 5 Fejlmeddelelse 4 6 Øvrige funktioner 4 7 Varme 4 8 Kalibrering. 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

1587/1577. Brugsanvisning. Insulation Multimeters

1587/1577. Brugsanvisning. Insulation Multimeters 1587/1577 Insulation Multimeters Brugsanvisning April 2005 (Danish) Rev.1, 1/06 2005-2006 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. BEGRÆNSET

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere

Betjeningsvejledning LinkMasterPRO Digital Kabeltester

Betjeningsvejledning LinkMasterPRO Digital Kabeltester Betjeningsvejledning LinkMasterPRO Digital Kabeltester El.nr. 63 98 931 021 Generelt...3 Kendetegn...3 Beskrivelse...5 Pretest...5 Længde...6 Tone...6 Coax...6 Setup...7 Spænding Beskyttelse...7 Betjening

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Betjeningsvejledning C-1. Studio Condenser Microphone

Betjeningsvejledning C-1. Studio Condenser Microphone Betjeningsvejledning C-1 Studio Condenser Microphone 2 C-1 Betjeningsvejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Advarsel Terminaler markeret med et symbol bærer elektrisk spænding af en tilstrækkelig størrelse

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere