Aktivitet på Private Sygehuse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010"

Transkript

1 AKTIVITET PÅ PRIVATE SYGEHUSE

2 Aktivitet på Private Sygehuse Sundhedsstyrelsen, Dokumentation af Det Specialiserede Sundhedsvæsen URL: Emneord: LPR, indberetning, statistik, udvidet frit sygehusvalg, betaling, tal og analyse Sprog: Dansk med engelsk resume Format: pdf Version: 1,0 Versionsdato: 10. juni 2011 Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, juni 2011 Kategori: Faglig rådgivning Design af rapportskabelon: Sundhedsstyrelsen og 1508 A/S Opsætning af rapport: Rosendahls-Schultz Grafisk A/S Layout af forside: Wright Graphics Elektronisk ISBN: Denne rapport citeres således: Aktivitet på Private Sygehuse Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdokumentation, 2011 For yderligere oplysninger rettes henvendelse til: Sundhedsstyrelsen Dokumentation af Det Specialiserede Sundhedsvæsen Islands Brygge København S Telefon Hjemmeside: Rapporten kan downloades fra under udgivelser Aktivitet på Private Sygehuse

3 Indhold 1 Introduktion Baggrund og formål Om udgivelsen Opsummering af resultater 7 2 Resultater Udvikling i antal private sygehuse Aktivitetsopgørelser Forbrugsopgørelser Operationsaktivitet fordelt på betalertype Udvidet frit sygehusvalg 21 3 Metode Lovgrundlag Datagrundlag og afgrænsning 23 Aktivitet på Private Sygehuse

4 Figurer og tabeller Tabel 1 Private sygehuses aktivitet som andel af total aktivitet. I pct., Tabel 2 patienter på private sygehuse, Tabel 3 psykiatriske patienter på private sygehuse, Tabel 4 private sygehuse med aktivitet i perioden Figur 1 Private sygehuse med aktivitet i perioden Figur 2 Private sygehuse fordelt efter antal udskrivninger, Figur 3 Private sygehuse fordelt efter antal ambulante besøg, Tabel 5 Privat og offentlig sygehusaktivitet (mia. kr.). I årets priser, Tabel 6 Udskrivninger på private sygehuse sammenlignet med offentlige, Tabel 7 Sengedage på private sygehuse sammenlignet med offentlige, Tabel 8 Ambulante besøg på private sygehuse sammenlignet med offentlige, Tabel 9 Operationer på private sygehuse sammenlignet med offentlige, Figur 4 Aktiviteten på private sygehuse, Figur 5 Procentandel af samlet aktivitet udført på private sygehuse, Tabel 10 operationer på private sygehuse fordelt efter operationsgrupper, Tabel 11 Radiologiske undersøgelser udført på private sygehuse sammenlignet med offentlige sygehuse, Figur 6 Udviklingen i radiologiske undersøgelser på private sygehuse, Tabel 12 Borgernes forbrug fordelt på regioner af udskrivninger (indlæggelser) på private sygehuse. Opgjort som antal og pr. borgere, Tabel 13 Borgernes forbrug fordelt på regioner af sengedage på private sygehuse. Opgjort som antal og pr. borgere, Tabel 14 Borgernes forbrug fordelt på regioner af ambulante besøg på private sygehuse. Opgjort som antal og pr. borgere, Tabel 15 Borgernes forbrug fordelt på regioner af operationer på private sygehuse. Opgjort som antal og pr. borgere, Tabel 16 Borgernes forbrug fordelt på regioner af udvidet frit valg. Opgjort som antal og pr. borgere, Tabel 17 operationer på private sygehuse opgjort efter betalertype og år med procentandel pr. år, Tabel 18 Operationer fordelt efter betalertype på private sygehuse, angivet som procent af totalt antal operationer pr. operationsgruppe, Tabel 19 patienter der har benyttet det udvidede frie sygehusvalg og andel disse udgjorde af det totale antal sygehuspatienter, Figur 7 Patienter der har benyttet det udvidede frie sygehusvalg i procent af det totale antal patienter, Aktivitet på Private Sygehuse

5 1 Introduktion 1.1 Baggrund og formål Sundhedsstyrelsen præsenterer i denne udgivelse tal for aktiviteten ved de private sygehuse og befolkningens forbrug hos de private sygehuse. Formålet er at vise udviklingen hos de private sygehuse gennem de seneste fem år. Generelt set er aktiviteten ved private sygehuse steget. Stigningerne kan bl.a. forklares ved en øgning i antallet af private sygeforsikringer og det udvidede frie sygehusvalg, som giver borgerne mulighed for at vælge udredning og behandling på et privat sygehus, hvis de offentlige sygehuse ikke kan tilbyde dette indenfor en måned. Det udvidede frie sygehusvalg blev indført i 2002, og udviklingen i aktiviteten siden 2002 fremgår af tabel 1-4. Stigningerne har været størst i perioden , mens det er mere usikkert at sige noget entydigt om tallene for årene Tallene i perioden er påvirket af den midlertidige suspension af udvidet frit sygehus valg ifm. strejken i Denne publikation fokuserer i det følgende som nævnt på de seneste fem år, dvs. perioden fra 2006 til Tabel 1 Private sygehuses aktivitet som andel af total aktivitet. I pct., Privat i pct. af total 0,2 0,8 0,7 0,9 1,1 1,5 2,6 2,1 2,2. Privat aktivitet : Amtsrådsforeningen. Note: Aktiviteten er beregnet i DRG-produktionsværdi. Opgørelsen indeholder al offentligt finansieret privat aktivitet, herunder aktivitet der er sket i forbindelse med udbud. Den offentlige og private aktivitet er afgrænset som efter den statslige aktivitetspulje. Tabel 2 patienter på private sygehuse, Patienter Tabel 3 psykiatriske patienter på private sygehuse, Patienter Tabel 4 private sygehuse med aktivitet i perioden Private sygehuse Formålet med nærværende publikation er at belyse aktiviteten i det private somatiske sygehusvæsen og sammenholde med aktiviteten i det samlede offentlige sygehusvæsen. I udgivelsen anvendes termen private sygehuse. Denne term dækker både over små klinikker med få ambulante besøg om året og større sygehuse med over udskrivninger om året. Aktivitet på Private Sygehuse

6 Datagrundlaget er afgrænset til sygehusydelser, som indberettes til Landspatientregisteret. Private sygehuse kan derudover have aktivitet, der er omfattet af Den Offentlige Sygesikring og derfor ikke indberettes til Landspatientregisteret. For yderligere oplysning om datagrundlag og metode henvises til afsnit Om udgivelsen Udgivelsen er opbygget således, at datagrundlag og de vigtigste resultater kan læses på de første sider. Herefter følger en mere detaljeret gennemgang af resultater og til sidst metode. I udgivelsen belyses aktiviteten på de private sygehuse på nationalt niveau ud fra produktionsværdi, operationer, udskrivninger, ambulante besøg, sengedage og radiologiske undersøgelser. Desuden opgøres udviklingen i antal private sygehuse, aktivitet fordelt efter operationsgrupper, operationsaktivitet fordelt på betalertype og antal patienter behandlet under det udvidede frie sygehusvalg. Forbrug bliver belyst på regionsniveau og er også opgjort som antal operationer, udskrivninger, ambulante besøg, sengedage og antal patienter under udvidet frit sygehusvalg. Udgivelsen henvender sig til fagpersoner, der arbejder med sundhedsområdet, til politikere og administratorer inden for stat, regioner og kommuner, samt til privatpersoner med interesse for sundhedsområdet. Udviklingen i aktivitet og forbrug over tidsperioden 2006 til 2010 har været påvirket af både ændring af behandlingsgarantien og af suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg. Behandlingsgarantien blev sat ned fra 2 til 1 måned d. 1. oktober Den midlertidige suspension af udvidet frit sygehus valg trådte i kraft d. 7. november 2008 og varede til d. 1. juli Udviklingen skal derfor ses med disse forbehold. Aktivitet på Private Sygehuse

7 1.3 Opsummering af resultater De private sygehuses andel af den totale sygehusaktivitet (målt som produktionsværdi) er steget fra 1,1 pct. i 2006 til 2,2 pct. i let af private sygehuse med registreret aktivitet i Danmark er steget fra 175 til 249 (tallet indeholder både små klinikker og store sygehuse) i perioden fra 2006 til 2010 i alt en stigning på 42 pct. I perioden kom der flere større private sygehuse og færre mindre sygehuse/klinikker. For de private sygehuse ses aktivitetsstigninger for antal udskrivninger (94 pct.), sengedage (41 pct.), ambulante besøg (156 pct.) og operationer (128 pct.) i perioden fra 2006 til For de offentlige sygehuse ses aktivitetsstigninger for antal udskrivninger (10 pct.), ambulante besøg (15 pct.) og operationer (15 pct.) i perioden fra 2006 til Der ses et fald for antal sengedage på 11 pct. i perioden. Operationer på bevægeapparat og operationer på øje og øjenomgivelser udgør de største operationsgrupper på det private område, med hhv. 33 pct. og 24 pct. af samtlige operationer på private sygehuse i let af radiologiske undersøgelser på private sygehuse er steget, fra til , ca. en firedobling over perioden 2006 til MRscanninger udgjorde 48 pct. af samtlige radiologiske undersøgelser på private sygehuse i Af alle operationer foretaget på private sygehuse i 2010 blev ca. 64 pct. betalt af patientens bopælsregion, ca. 25 pct. blev forsikringsbetalt og 11 pct. blev betalt af patienterne selv. I perioden 2006 til 2010 steg antallet af patienter under det udvidede frie sygehusvalg fra til , svarende til ca. en tredobling. Aktivitet på Private Sygehuse

8 2 Resultater 2.1 Udvikling i antal private sygehuse I det følgende præsenteres der data for udviklingen i antallet af private sygehuse i perioden fra 2006 til Det ses yderligere på antallet af sygehuse i forhold til antallet af udskrivninger og ambulante besøg per år. Dette giver et billede af fordelingen og udviklingen af små og store sygehuse indenfor den private sektor. Figur 1 Private sygehuse med aktivitet i perioden Kilde: Landpatientregisteret Figur 2 Private sygehuse fordelt efter antal udskrivninger, udskrivninger 101- udskrivninger < udskrivninger Aktivitet på Private Sygehuse

9 let af private sygehuse har været stigende i perioden fra 2006 til I alt en stigning på 46 pct. fra 175 til 255 sygehuse jf. figur 1 (i figuren indgår både små klinikker og større sygehuse). Fra 2009 til 2010 ses et fald fra 255 til 249 private sygehuse. Det ses ud fra figur 2 og 3 at der bliver flere større private sygehuse og færre mindre private sygehuse/klinikker i Danmark i perioden fra 2006 til let af private sygehuse med 101- udskrivninger pr. år steg fra 24 til 38 eller 58 pct. fra 2006 til Sygehuse med over udskrivninger pr. år steg fra 5 til 10 sygehuse i perioden 2006 til 2008 og har herefter ligget stabilt, jf. figur 2. Private sygehuse med udskrivninger pr. år er steget fra 2006 til 2008 og herefter faldet til Der findes forholdsvis mange mindre private sygehuse/klinikker med få udskrivninger pr. år. I 2006 og 2007 udgjorde sygehuse/klinikker med under 100 udskrivninger pr. år over halvdelen af de private sygehuse i Danmark. Praktiserende speciallæger har i nogle tilfælde aktivitet som ikke er dækket af den offentlige overenskomst (sygesikringen) disse vil være registreret som private sygehuse. Figur 3 Private sygehuse fordelt efter antal ambulante besøg, amb. besøg 101- amb. besøg amb. besøg < amb. besøg let af private sygehuse med ambulante besøg pr. år steg fra 25 til 56 sygehuse (124 pct.) fra 2006 til 2010, jf. figur 3. For sygehuse med over ambulante besøg pr. år ses en stigning fra 3 til 10 over perioden. let af private sygehuse med lavere aktivitet (1-100 ambulante besøg om året) har været nogenlunde stabilt i perioden dog ses et fald på 20 sygehuse fra 2009 til I tilfælde hvor et sygehus har begge typer patienter (indlagte/ambulante) vil det tælle med i både figur 2 og 3. Aktivitet på Private Sygehuse

10 2.2 Aktivitetsopgørelser Aktivitetsopgørelserne i dette afsnit belyser aktiviteten på private sygehuse på nationalt niveau i perioden fra 2006 til I tabel 5 til 9 sammenlignes med aktiviteten i det samlede offentlige sygehusvæsen, her er aktiviteten opgjort som DRGproduktionsværdi, antal udskrivninger, sengedage, ambulante besøg og operationer. Til sidst i afsnittet belyses aktiviteten, målt som antal operationer, fordelt efter forskellige operationsgrupper i det private sygehusvæsen, samt udviklingen i antal radiologiske undersøgelser foretaget på private sygehuse. Tabel 5 Privat og offentlig sygehusaktivitet (mia. kr.). I årets priser, Privat aktivitet (mia. kr.) 0,5 0,7 1,3 1,2 1,4 Samlet aktivitet (mia. kr.) 45,4 48,5 49,8 57,2 63,3 Privat i pct. af total 1,1 1,5 2,6 2,1 2,2. Note: Aktiviteten er beregnet i DRG-produktionsværdi. Opgørelsen indeholder al offentligt finansieret privat aktivitet, herunder aktivitet der er sket i forbindelse med udbud. Den offentlige og private aktivitet er afgrænset som efter den statslige aktivitetspulje. Tabel 6 Udskrivninger på private sygehuse sammenlignet med offentlige, Private sygehuse Offentlige sygehuse Private i pct. af total 1,4 1,7 2,6 2,4 2,5 Tabel 7 Sengedage på private sygehuse sammenlignet med offentlige, Private sygehuse Offentlige sygehuse Private i pct. af total 2,6 3,2 4,0 4,3 4,2 Tabel 8 Ambulante besøg på private sygehuse sammenlignet med offentlige, Private sygehuse Offentlige sygehuse Private i pct. af total 2,7 3,3 6,1 5,8 6,0 Tabel 9 Operationer på private sygehuse sammenlignet med offentlige, Private sygehuse Offentlige sygehuse Private i pct. af total 2,8 3,4 5,9 5,5 5,5 Aktivitet på Private Sygehuse

11 Figur 4 Aktiviteten på private sygehuse, udskrivninger ambulante besøg sengedage operationer Figur 5 Procentandel af samlet aktivitet udført på private sygehuse, ,0 7,0 6,0 5,0 Pct. 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Udskrivninger Sengedage Ambulante besøg Operationer Aktivitet på Private Sygehuse

12 Generelt ses en stigning i aktiviteten ved private sygehuse og klinikker fra 2006 til 2010 med en stigning i og en mere jævn udvikling fra 2008 til Tallene i sidstnævnte periode er påvirket af den midlertidige suspension af det udvidede frie valg. For de offentlige sygehuse ses også en stigning fra 2006 til De private sygehuses andel af den totale sygehusaktivitet (målt som produktionsværdi) er steget med 1,1 procentpoint fra 1,1 i 2006 til 2,2 pct. i 2010, jf. tabel 5. For aktivitetsområderne udskrivninger, sengedage, ambulante besøg og operationer udgør aktiviteten på private sygehuse mellem 1,4 og 6,1 pct. af den totale aktivitet i perioden 2006 til 2010, jf. tabel 6-9 og figur 5. let af udskrivninger på private sygehuse er i perioden fra 2006 til 2010 steget med 94 pct. fra til , mens antallet af sengedage på private sygehuse er steget med 49 pct. fra til i 2009 og herefter faldet med 5 pct. til fra 2009 til Ambulante besøg på private sygehuse er steget med 156 pct. fra i 2006 til i 2010, mens operationer på private sygehuse er steget med 128 pct. fra til , i samme periode, jf. tabel 6-9. Andelen af udskrivninger, sengedage, ambulante besøg og operationer ved private sygehuse, ud af den totale aktivitet, steg fra 2006 til Stigningerne er særligt tydelige for antal operationer og antal ambulante besøg, jf. figur 5. F.eks. steg andelen af private sygehuses operationer med 3 procentpoint fra 2006 til 2008, mens den fra 2008 til 2010 faldt med knapt et halvt procentpoint. let af udskrivninger på offentlige sygehuse er i perioden 2006 til 2010 steget med 10 pct. fra ca. 1,2 til 1,3 mio., mens antallet af ambulante besøg og operationer begge er steget med 15 pct. sengedage på offentlige sygehuse er i samme periode faldet med 11 pct., jf. tabel 6-9. I perioden 2008 til 2009 ses et fald i antal udskrivninger på 1,7 pct. fra til på private sygehuse, jf. tabel 6. Ambulante besøg og operationer er i samme periode steget med henholdsvis 4 pct. og 5 pct., jf. tabel 8 og 9. Faldet i udskrivninger og de forholdsvis små ændringer i ambulante besøg og operationer fra 2008 til 2009 kan formentlig forklares med suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg i perioden 7. november 2008 til 1. juli I denne periode havde patienterne ikke ret til at blive behandlet på et privat sygehus, hvis ventetiden på sygehusbehandling i det offentlige oversteg en måned. Suspensionen blev vedtaget pga. strejke på sygehusene for at sikre bedst mulig faglig prioritering af patienter på venteliste. Aktivitet på Private Sygehuse

13 Tabel 10 operationer på private sygehuse fordelt efter operationsgrupper, Operationer for offentlige sygehuse ses kun for Private sygehuse Offentlige Total (alle operationer) Operationer på nervesystemet Operationer på endokrine organer Operationer på øje og øjenomgivelser Operationer på øre, næse og strubehoved Operationer på læber, tænder, kæber, mund og svælg Operationer på hjerte og store intratorakale kar Operationer på åndedrætsorganer, brystkasse, mediastinum og diafragma Operationer på bryst Operationer på fordøjelsesorganer og milt Operationer på urinveje, mandlige kønsorganer og retroperitonealt væv Operationer på kvindelige kønsorganer Obstetriske operationer Operationer på bevægeapparatet Operationer på perifere kar og lymfesystem Operationer på hud og underhud Subtotal (egentlige operationer) Mindre kirurgiske procedurer Endoskopier gennem naturlige og kunstige legemsåbninger Operationer på nervesystemet og operationer på øje og øjenomgivelser er de grupper hvor de private sygehuse udfører relativt flest operationer ud af det samlede antal operationer, henholdsvis ca. 17 og 18 pct. Mens der stort set ingen operationer udføres på private sygehuse i grupperne operationer på åndedrætsorganer, brystkasse, mediastinum og diafragma samt obstetriske operationer, jf. tabel 10. Operationer på bevægeapparatet udgør den største gruppe af operationer foretaget på private sygehuse i årene 2006 til 2010 med hhv. 26 pct. af alle private operationer i 2006, 33 pct. i 2007, 38 pct. i 2008, 34 pct. i 2009 og 33 pct. i 2010, jf. tabel 10. De mest forekommende procedurer i denne gruppe var kikkertoperation af menisk i knæled og partiel synovektomi 1 i knæled. Operationer på øje og øjenomgi- 1 Operativ fjernelse af synovialismembranen i knæleddet. Aktivitet på Private Sygehuse

14 velser udgør den næststørste gruppe i perioden fra 2006 til 2010 med 15 til 24 pct. af alle operationer på private sygehuse pr. år. Her udgør operationer for grå stær 2 samt keratomileusis 3, de mest forekommende procedurer på private sygehuse. Der ses en stigende tendens i antallet af operationer fra 2006 til 2010 for hovedparten af operationsgrupperne. De største andele ses for operationer på nervesystemet, operationer på øje og øjenomgivelser, operationer på bryst og operationer på fordøjelsesorganer og milt. De mest almindelige operationer på nervesystemet på private sygehuse var relateret til diskusprolaps i lænderegionen. For operationer på bryst var det forstørrelse af bryst med protese samt reduktion af bryst, som var de mest forekommende. Ses på operationer på fordøjelsesorganer og milt var det fedmeoperation samt fjernelse af galdeblæren vha. kikkertoperation. Der ses en let faldende til flad tendens i perioden fra 2006 til 2010 for operationer på hjerte og store intratorakale kar, operationer på perifere kar og operationer på hud og underhud. 2 Fjernelse af linsekernen med ultralyd med implantat af kunstig linse i bagerste øjenkammer 3 Kirurgisk forandring af hornhinden vha. laser også kaldet LASIK. Aktivitet på Private Sygehuse

15 Tabel 11 Radiologiske undersøgelser udført på private sygehuse sammenlignet med offentlige sygehuse, Angiografier CT-scanninger MR-scanninger Røngtenundersøgelser Ultralydsundersøgelser Øvrige radiologiske I alt private sygehuse I alt offentlige sygehuse Private i pct. af total 0,8 1,0 2,2 3,0 2,6 Figur 6 Udviklingen i radiologiske undersøgelser på private sygehuse, År Angiografier MR-scanninger Ultralydsundersøgelser CT-scanninger Røngtenundersøgelser let af radiologiske undersøgelser på private sygehuse er steget fra til En ca. firedobling over perioden 2006 til 2010 med et lille fald fra 2009 til 2010, jf. tabel 11 og figur 6. Private sygehuse udfører flest MR-scanninger, disse udgjorde 40 til 49 pct. af alle radiologiske undersøgelser foretaget på private sygehuse i perioden 2006 til Røntgenundersøgelser udgjorde fra 28 til 35 pct. herefter fulgte ultralydsundersøgelser med fra 21 til 23 pct. og CT-scanninger og angiografier som udgjorde mellem 0,1 og 3 pct. Aktivitet på Private Sygehuse

16 2.3 Forbrugsopgørelser I dette afsnit ses på borgernes forbrug af ydelser på private sygehuse fordelt på regioner. Forbruget er opgjort pr. region som antal udskrivninger, sengedage, ambulante besøg, operationer samt antal patienter, som har benyttet det udvidede frie sygehusvalg. Tallene er opgjort efter patientens bopælsregion. Tabel 12 Borgernes forbrug fordelt på regioner af udskrivninger (indlæggelser) på private sygehuse. Opgjort som antal og pr. borgere, Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Øvrige og udenlandske I alt Tabel 13 Borgernes forbrug fordelt på regioner af sengedage på private sygehuse. Opgjort som antal og pr. borgere, Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Øvrige og udenlandske I alt Tabel 14 Borgernes forbrug fordelt på regioner af ambulante besøg på private sygehuse. Opgjort som antal og pr. borgere, Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Øvrige og udenlandske I alt Aktivitet på Private Sygehuse

17 Tabel 15 Borgernes forbrug fordelt på regioner af operationer på private sygehuse. Opgjort som antal og pr. borgere, Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Øvrige og udenlandske I alt Tabel 16 Borgernes forbrug fordelt på regioner af udvidet frit valg. Opgjort som antal og pr. borgere, Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland I alt I tabel 12 ses at borgernes forbrug af indlæggelser (udskrivninger) på private sygehuse fordelt på regioner har været svagt stigende i perioden fra 2006 til Mest markant er Region Sjællands stigning fra 3 indlæggelser pr. borgere i 2006 til 10 i Ses på borgernes forbrug af sengedage på private sygehuse fordelt på regioner er tendensen mindre entydig. Region Midtjylland og Region Nordjylland oplevede en stigning i antal sengedage pr. borgere igennem perioden. Region Midtjylland viste den største stigning fra 19 sengedage pr. borgere i 2006 til 34 i Region Sjælland steg fra 30 til 58 sengedage pr. borgere i perioden fra 2006 til Fra 2009 til 2010 faldt sengedagene for Region Sjælland til 38 sengedage pr. borgere, jf. tabel 13. let af ambulante besøg på private sygehuse pr. region viser også stigninger i perioden fra 2006 til 2010, jf. tabel 14. For Region Nordjylland er der tale om næsten en firdobling i antallet af ambulante besøg på private sygehuse fra i 2006 til i Ses på antallet pr. borgere i Region Nordjylland er stigningen fra 20 til 74. Alle regioner viser lignende stigninger dog er der kun tale om cirka en fordobling i antal besøg i Region Midtjylland og Syddanmark. Tabel 15 viser borgernes forbrug af operationer på private sygehuse fordelt på regioner. Tabellen viser at stigningen i antal operationer pr. region på private sygehuse har været mest markant i perioden fra 2006 til I perioden fra 2009 til 2010 har forbruget af antal operationer pr. region været mere jævnt. Aktivitet på Private Sygehuse

18 Region Sjælland viser den største stigning i antal operationer pr. borgere fra 5 i 2006 til 20 i Midtjylland er den region som har haft den mindste stigning fra 9 i 2006 til 13 i I tabel 16 ses at antallet af patienter under udvidet fritvalgsordningen opgjort pr. region generelt har været stigende i perioden fra 2006 til For alle regioner, undtagen Region Syddanmark, ses et fald fra 2008 til 2009 efterfulgt af en stigning fra 2009 til Denne tendens skyldes suspensionen af det udvidede frie sygehusvalg i perioden 7. november 2008 til 1. juli Region Sjælland viser den største stigning i antallet af patienter under udvidet frit sygehusvalg pr. borgere fra 5 i 2006 til 20 i Operationsaktivitet fordelt på betalertype I dette afsnit undersøges, hvor betalingen kommer fra, når patienter opereres på private sygehuse. Der ses på både antal operationer pr. betalertype og den andel betalertypen udgør af operationerne. operationer er endvidere opgjort for 2010 på operationsgrupper. Tabel 17 operationer på private sygehuse opgjort efter betalertype og år med procentandel pr. år, Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Offentlig betaler , , , , ,5 Forsikringsbetalt , , , , ,6 Selvbetaler , , , , ,0 Delvist forsikringsbetalt/ 47 0,1 64 0,1 87 0, , ,2 selvbetaler Anden betaler 191 0, , , , ,4 Ingen betaler angivet 827 2, , , , ,4 I alt , , , , ,0 Tabel 17 viser udviklingen i hvem der betaler for operationer foretaget på private sygehuse. Langt de fleste operationer betales af det offentlige, i 2006 blev 67,5 pct. betalt af det offentlige mod 63,5 pct. i Der er altså sket et fald i andelen af patienter som er blevet betalt af det offentlige på 4 pct. point i perioden. Samtidigt er forsikringsbetalingen steget fra 14,9 pct. i 2006 til 24,9 pct. i Procentandelen af selvbetalere er faldet fra 14,9 pct. i 2006 til 11 pct. i Aktivitet på Private Sygehuse

19 Tabel 18 Operationer fordelt efter betalertype på private sygehuse, angivet som procent af totalt antal operationer pr. operationsgruppe, 2010 Offentlig betaler Forsikrings betalt Selvbetaler Delvist forsikringsbetalt/ selvbetaler Anden betaler Ingen betaler angivet I alt Total Procent Total pct. 63,5 24,6 11,0 0,2 0,4 0,4 100,0 Operationer på nervesystemet 58,1 37,4 3,8 0,1 0,6-100,0 Operationer på endokrine organer 70,8 26, ,1-100,0 Operationer på øje og øjenomgivelser 85,9 3,3 10,6 0,1 0,1-100,0 Operationer på øre, næse og strubehoved 75,2 14,6 9,6 0,0 0,6-100,0 Operationer på læber, tænder, kæber, mund og 71,9 24,3 2,0-1,8-100,0 svælg Operationer på hjerte og store intratorakale kar 91,4 6,7 1,7 0, ,0 Operationer på åndedrætsorganer, brystkasse, mediastinum og diafragma 60,0 30,0 10, ,0 Operationer på bryst 21,9 4,0 73,5 0,1 0,5-100,0 Operationer på fordøjelsesorganer og milt 73,8 22,4 3,6 0,1 0,1-100,0 Operationer på urinveje, mandlige kønsorganer og 79,1 15,6 4,9 0,1 0,3-100,0 retroperitonealt væv Operationer på kvindelige kønsorganer 43,0 46,0 10,7 0, ,0 Operationer på bevægeapparatet 55,2 41,5 2,5 0,3 0,4-100,0 Operationer på perifere kar og lymfesystem 60,3 25,7 13,6 0,3 0,1-100,0 Operationer på hud og underhud 18,1 14,9 65,7 0,2 1,2-100,0 Subtotal (egentlige operationer) 64,1 23,9 11,5 0,2 0,4-100,0 - Mindre kirurgiske procedurer 61,3 15,2 6,2 0,0 0,0 17,2 100,0 Endoskopier gennem naturlige og kunstige legemsåbninger 58,5 33,5 7,5 0,1 0,4-100,0 I tabel 18 ses det at for operationsgrupperne operationer på hjerte og store intratorakale kar, operationer på øje og øjenomgivelser og operationer på urinveje, mandlige kønsorganer og retroperitonealt væv blev langt den største andel betalt af pati- Aktivitet på Private Sygehuse

20 enternes bopælsregion (79 til 92 pct. - se også tabel 10 som indeholder de faktiske tal.). Operationer på bryst samt operationer på hud og underhud var de operationsgrupper, som havde den højeste andel af selvbetaling hhv. 73,5 og 65,7 pct. i De hyppigst forekommende selvbetalte operationer på bryst i det private sygehusvæsen i 2010 var brystforstørrelse med protese og brystløft. For hud og underhud var de hyppigste selvbetalte operationer forskellige kosmetiske indgreb såsom laserbehandling af hud på hoved og hals samt fedtsugning. Cirka halvdelen (46 pct.) af operationerne på kvindelige kønsorganer i 2010 blev forsikringsbetalt. De oftest forekommende forsikringsbetalte operationer på kvindelige kønsorganer i 2010 var fjernelse af livmoder og fjernelse af patologisk væv i livmoder. For operationer på bevægeapparatet blev 41 pct. forsikringsbetalt i Af forsikringsbetalte operationer på bevægeapparatet var de to mest forekommende kikkertoperation af menisk i knæled og partiel synovektomi 4 i knæled. 4 Operativ fjernelse af synovialismembranen i knæleddet. Aktivitet på Private Sygehuse

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid til operation på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse, specifikt aktivitet på de

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid til sygehusbehandling 2009-2014 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse. Specifikt aktivitet på

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010.

Rapporten citeres således: Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008, Sundhedsstyrelsen 2010. SYGEHUSPATIENTERS OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1997-2008 2010 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1997-2008 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET

ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET - Juni 2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet ISBN nr.: 978-87-7601-297-7 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Baggrund for arbejdet og arbejdsgruppens

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 240 Offentligt N O T A T Notat vedrørende interne ventetider for 8 udvalgte kræftoperationer, 1. halvår 2007* (foreløbig opgørelse). I dette notat vises

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Personale udgør den væsentligste produktionsfaktor i sygehusvæsenet og lønningerne til personalet er samtidig langt den største udgiftspost. Personalet på

Læs mere

Nøgletal for sundhed Juni 2007

Nøgletal for sundhed Juni 2007 Nøgletal for sundhed Juni 07 1. Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 02 til juli 06 faldet med 27 uger til knap 21 uger for 18 centrale behandlinger. Fremadrettet ventetid for 18 centrale

Læs mere

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE 2008 Takstberegning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Omkostningsdatabase; Fordelingsregnskab; Takstberegning; Takstgrundlag;

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE

TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE TAKSTBEREGNING FOR SYGEHUSENE 2009 Takstberegning for sygehusene Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Omkostningsdatabase; Fordelingsregnskab; Takstberegning;

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 17. marts 2005 RN A206/05

RIGSREVISIONEN København, den 17. marts 2005 RN A206/05 RIGSREVISIONEN København, den 17. marts 2005 RN A206/05 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om ventetider i sygehussektoren (beretning nr. 1/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE

Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik Juli 2016 FAKTAANALYSE Kræftområdet 2007-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Hovedresultater... 3 1.4

Læs mere

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at N O T A T Regionernes brug af private leverandører En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at - 50 procent af regionernes driftsudgifter går til private svarende til 56,2 mia.

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK

ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK 9. januar 2002 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: ERFARINGER MED FRIT SYGEHUSVALG I DANMARK Selvom der fra og med 1993 har været frit valg mellem offentlige sygehuse, viser opgørelser

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE EFTER DIAGNOSE FOR OTTE KRÆFTSYGDOMME I PERIODEN 1998-2009 2011 Sygehuspatienters overlevelse efter diagnose for otte kræftsygdomme i perioden 1998-2009 Sundhedsstyrelsen, Dokumentation

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Urininkontinens hos kvinder. evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning

Urininkontinens hos kvinder. evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning Urininkontinens hos kvinder evaluering af udredning og behandling i almen praksis og på hospital Sammenfatning 2009 Urininkontinens hos kvinder evaluering af udredning og behandling i almen praksis og

Læs mere

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser

Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i varigheden af indlæggelser i det somatiske

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter aaj Oktober 2008 Resume og konklusion: Formål: analysens formål er at belyse de faktiske ventetider til behandling i sygehusvæsenet for ti udvalgte

Læs mere

Ventetid til operationer

Ventetid til operationer Kapitel 5 49 Ventetid til operationer Ventetid til behandling er en vigtig del i patienternes oplevelse af et velfungerende sundhedsvæsen og har været et politisk fokusområde igennem flere år. Som resultat

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015.

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015. INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre A NALYSE Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse almen praktiserende lægers brug af sygebesøg i borgernes hjem blandt

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 6 Offentlige hospitaler 8 Private hospitaler 10 Typer af afgørelser 12 Fordeling efter dækningsområder 14 Fordeling efter erstatningsposter 15 OM TALLENE

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015 UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 20 www.hejsundhedsvæsen.dk 1 1. INDLEDNING Hej Sundhedsvæsen, der er et partnerskab mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, vil med denne

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland PLO faktaark 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mads Bering og Birgitte Nyvang Egsgaard Afdeling: Sundhedsdokumentation E-mail: Mads.Bering@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7419 Telefon: 76631452 Dato: 28. maj

Læs mere

Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem. Privat sundhed er ulige sundhed. FOA Fag og Arbejde 1

Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem. Privat sundhed er ulige sundhed. FOA Fag og Arbejde 1 F O A f a g o g a r b e j d e Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem Privat sundhed er ulige sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig: Dennis

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3., 1263 København K Tlf. 35 44 84 03 Fax 35 44 84 08 E-mail: kk@dadl.

Dansk Neurokirurgisk Selskab Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3., 1263 København K Tlf. 35 44 84 03 Fax 35 44 84 08 E-mail: kk@dadl. DNKS Dansk Neurokirurgisk Selskab Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3., 1263 København K Tlf. 35 44 84 03 Fax 35 44 84 08 E-mail: kk@dadl.dk 1. november 2006 Høringssvar til Sundhedsstyrelsen vedrørende

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Klik for at redigere i master Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Maj 2014 Æstetik eller behandling? Offentlig plastikkirurgi Offentlig betalt plastikkirurgi skyldes altid

Læs mere

Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører

Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører N O T A T Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører Regionernes udbudsrunder (udbud af behandlinger, red.) i forbindelse med suspensionen af det udvidede frie valg har vist, at der er

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T 04-12-2012 Benchmarking af psykiatrien 2011 1. Organisering, kapacitet og søgning til psykiatrien Side 2 Tabel 1. Normerede sengepladser i børne- ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien inklusiv

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 2004:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Kort om privathospitaler. December 2016

Kort om privathospitaler. December 2016 Kort om privathospitaler December 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører.

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. N O T A T Regionernes anvendelse af private leverandører En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. 30-04-2009 Denne analyse præsenterer omfanget

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne- og

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 338 Offentligt Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/mbh 7. marts 2014 Monitorering

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd

Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd Klik for at redigere i master Plastikkirurgi og kosmetisk behandling Overblik, fakta og gode råd april 2015 Æstetik eller behandling? Offentlig plastikkirurgi Offentlig betalt plastikkirurgi skyldes altid

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/ajj 26. januar 2015 Monitorering af udredningsretten Monitoreringen af udredningsretten er en opgørelse

Læs mere

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S FERTILITETSBEHANDLINGER 2010 2012 Fertilitets 2010 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: IVF, fertilitetsbehandling,

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Sundhed. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen

Sundhed. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 2 Sundhed Danskernes middellevetid er steget Middellevetiden anvendes ofte som mål for en befolknings sundhedstilstand. I Danmark har middellevetiden gennem en periode været stagnerende, men siden midten

Læs mere

Nøgletal for kræft august 2008

Nøgletal for kræft august 2008 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft august 2008 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest?

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Sundhedsvæsenet er i hele den vestlige verden præget af stor. Ny teknologi muliggør nye og flere behandlinger og efterspørgselen efter

Læs mere

Aktivitetspuljen 2017

Aktivitetspuljen 2017 Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse

Læs mere