Peter Kofoeds Patologi kompendium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peter Kofoeds Patologi kompendium"

Transkript

1 Opdateret af Manan: 16. januar 2004 PATOLOGI KOMPENDIE Følger opbygningen i E. Rubin Essential Pathology third edition. Kompendiet er skrevet ved førstegangslæsning af bogen. Der er både tastefejl og måske også et par forståelsesmæssige fejl, som ikke er rettet. Men forhåbentligt kan kompendiet anvendes som skelet for eget noteapparat. God læselyst, Peter Kofoed Kapitel 1 - Celleskade... 2 Kapitel 2 - Inflammation... 4 Kapitel 3 - Repair, Regeneration and Fibrosis... 5 Kapitel 5 - Neoplasi... 6 Kapitel 7 - Hemodynamic disorders... 8 Kapitel 10 - Blodkar...11 Kapitel 11 - Hjertet...15 Kapitel 12 - Det respiratoriske system...20 Kapitel 13 - Gastrointestinalkananlen...26 Kapitel 14 - Lever og Galde system...35 Kapitel 15 - Pancreas...42 Kapitel 16 - Nyren...44 Kapitel 17 - Urinveje, mandlige kønsorganer...50 Kapitel 18 - Kvindelige kønsorganer...53 Kapitel 19 - Brystet...56 Kapitel 20 - Blod og lymfoide organer...58 Kapitel 21 - Det Endokrine system...62 Kapitel 23 - Amyloidose...67 Kapitel 24 - Hud...68 Kapitel 25 - Hoved og hals...70 Kapitel 27 - Knogle og led...71 Kapitel 28 - Nervesystemet...73 manan.dk - Side 1 af 75 -

2 Kapitel 1 - Celleskade Cellular response to stress stress: iskæmi, mekanisk, etc. Reversibel - hydrofisk hævelse: stor, bleg cytoplasma, pga.: 1) plasma membran permabilitet / 2) Na-K pumpe insufficiens / 3) ATP-dannelse Na-osmose cellevæske-regulering vandindhold i celler Irreversibel - vedvarende stress - celle dør/ adapterer: atrofi: celle skrumper: energibehov årsager: iskæmi, inflammation, nedsat behov (sengeliggende), metabolit mangel, manglende trofi signaler: nervelæsion. hypertrofi: øget cellestørrelse og funktionel kapacitet årsager: hormonelt: TSH stroma/ gynækomasti, øget fysiske krav: BT myocardie hypertrofi hyperplasi: øget antal celler i organ/væv årsager: hormonelt: nyretumor EPO hæmatokrit, anæmi erytropoiese, inflammation lymfocytter, inflammation epitel i blære/ hud prolifiration metaplasi: konversion af en diffirentieret celletype til en anden, oftest: glandelepitel pladeepitel årsager: cancer, esofagusreflux: esofagus-pladeepitel ventrikel glandelepitel dysplasi: ændret størrelse, form, organisation af celler, årsager: aktin karatose (sollys), colitis ulcerosa tarm dysplasi diagnostisk problem: alvorlig dysplasi tidlig cancer Intracellulær lagring - Fedt: DM + alkohol intracellulær lipid i lever - Glycogen: DM: hyperglykæmi glycogen lejring i hepatocyt - Jern: øget jernoptag pga. anæmi Hemosiderosis: ferriton+hemosederin akkumulering i celler hereditary hemochromatosis: genetisk defekt: ekstrem mængde jernlagring organødelæggelse Irreversibel celleskade p. 9 => apoptose / nekrose Nekrose - koagulativ nekrose: rød cytplasma (eosinofilfarvning): død celle memebran impermabilitet Ca 2+ influx (=irreversibel skade) nekrose ex: AMI - liquefactive (flydende) nekrose hurtigere nedbrydning end repair pusdannelse af neutrofile evt. abcess - fedt nekrose: pancreatitis/ traume triglycerider frigives i fedtvæv enzymer nedbryder væv - caseous (osteagtig) nekrose granula: monocyter/makrofager kan ikke nedbryde agens celler klumper sammen og dør osteagtig farmation, ex: TB. Fri radikaler - kan ødelægge celler: 1) membranpermabilitet, 2) membran-protein-fastlåsning, 3) DNA ødelæggelse - hydroxyl: *OH, superoxid: O 2 -, hydrogenperoxid: H 2 O 2, Ion stråling - elektromagnetiske stråler H 2 O 2 dannelse DNA replikationsødelæggelse Virus - Direkte ødelæggelse: cytopati, ex.: membranpore dannelse permabilitet - Indirekte ødelæggelse: via immunsystemet: antigendetektion Kemikalier - Direkte cytotoksitet - Via metabolisme: matabolitter cytotoksiske Apoptose genetisk determineret, intern selvdestruktion mekanisme Calcifikation manan.dk - Side 2 af 75 -

3 - Dystrofisk calcifikation: makroskopisk synlig kalcificering, skadet væv calcium i cirkulation og interstitiel væske, ex: hjerteklapper rigide stenose, aterosklerose stenose. - Metastatisk calcifgikation: hypercalcæmi calcifikation. Cellulær aldring: - celle går til grunde efter bestemt antal delinger, - teori: * telomer forkortelser på kromosom akkumuleret somatisk stress, bla. oxidativ ødelæggelse manan.dk - Side 3 af 75 -

4 Kapitel 2 - Inflammation - Mikrocirkulatorisk reaktion på vævskade med bevægelse af væske og leukocytter fra blodet til ekstracellulær væv. Vævsskade: traume, iskæmi, neoplasi, infektion, fremmed partikel Akut inflammation: 1) væskeakkumulation i væv 2) neutrofile granulocytter 3) intravaskulær trombocyt stimulation Resultat: normalt væv genskabt / absces / arvæv / kronisk inflammation inflammations ødem: - vasodillation permabilitet (tightjunction åbning) + postkapillær vasokonstriktion - definitioner: effusion: overskudsvæske i kropskaviteter, ex. peritoneum, pleura transudate: ødemvæske m. lavt proteinindhold exudate: ødemvæske m. højt proteinindhold serøst transudate/ exudate: gul farve serosanguinøs transudate/ exudate: rødt skær pga. erytrocytter fibrøs exudate: højt fibrinindhold purulent exudate: indeholde neutrofile Arakidonsyrekaskaden: Membran fosfolipid glucocorticoid phosfolipase A 2 Arakidonsyre NSAID lipooxygenase Cyclooxygenase, COX1:alle væv, COX2:inflammatorisk væv HPTE Prostaglandiner + Tromboxan PGxx TxA 2 PAF Leukotriener - trombotisk - trombotisk - høj inflammationsfremmende - kemotaktisk - vasodillation - vasokonstriktion - vasodillation - bronkokonstriktion - hyperalgetisk - mikrovaskulær permabilitet - bronkokonstr. - kemotaksi af fagocytter - fagocyt celleadhærence Complement aktivering Cellerekruttering: Fagocytose: Kronisk inflammation - det inflammatoriske respons kan ikke elliminere agens - histologisk ses: makrofag/ monocyt: fagocytose, inflammationrespons mediators, immunrespons mediators plasmaceller: AS produktion lymfocytter: immunrespons Granulamatos inflammation - neutrofile kan ikke fagocytere agens makrofag overtager (lever længere end neutrofil): fagocytererinkluderer agens, men kan ikke nedbryde dette mister motilitet kaldes epiteloid celler (ligner epitel celler) + giant cells: fusionerede makrofager osteagtig nekrose, ex.: tb manan.dk - Side 4 af 75 -

5 Kapitel 3 - Repair, Regeneration and Fibrosis Sår heling - genskabelsen af integritet i beskadiget væv - faser hæmostase inflammation: fibrøs exudate 1) kontraktion: inadmigration af mesenkymalceller 2) repair: a) kun erosion: epitelprolifiration b) gennem BM: granulationsvæv: mikrovaskularitet + fibroblaster fibrogenese + makrofag => arvævsdannelse gn mdr.: kar forsvinder, crosslinkning af collagen 3) Regeneration: genskabelse af tabt væv med identisk væv Faktorer ved sårheling: - størrelse, type, lokalisation af sår, vaskularisering, infektion, bevægelse (ro) Diverse væv: - lever: komplet regeneration undtagelse: hapatitis + alkohol skade: delvis regeneration + fibrose dannelse = cirrhose - nyre: begrænset regeneration: distale tubuli regenererer fuldt glomeruli: ingen regeneration - Lunge: delvis regeneration repsiratorisk epitel regenerer komplet, hvis underliggende extracellulærmatrix ikke er ødelagt alveolær skade: evt. regeneration, evt. fibrosedannelse, afhængig grad af cellenekrose og ødelæggelse af extracellærmatrix. - hjerte: ingen regeneration opheling med granulationsvæv og ardannelse: tab af kontraktion - nervesystemet: ingen regeneration kun: sprouting og reorganisation (plasticitet) manan.dk - Side 5 af 75 -

6 Kapitel 5 - Neoplasi Benigne tumorer def.: gennembryder ikke tilstødende væv eller metastaserer - mere differentieret end malignt væv - endelse: -om chondrom: chondrocyt deriveret epiteliom: epitelialt deriveret papillom: grenet adenom: endokrin kirtel deriveret teratom: kimcelle deriveret, ex: dermoid cyste hamartom: udspringer fra embryoid udvikling Maligne tumorer - typisk samme prefix som benigne tumorer, - endelse: carcinom - endelse hvis mesenkymal oprindelse: sarkom gastrisk adenokarcinom planocellulært karcinom: hudtomor chrondrosarkom - untagelser i navngivning: højmaligne: hepatom, melanom, seminom, lymfom, leukemi eponymer: Hodgkins lymfom, Ewing sarcom (knogle), Brennor tumor (ovarie) Malign histologi - anaplasi/ cellulær atypi: 1) variation i størrelse og form på celle og nuclei (pleomorfisme) 2) forstørrede og hyperkromatiske nuclei 3) atypisk mitose 4) bizarre celler, f.eks tumor giant cells - mitose aktivitet: oftest rigelige mængder mitoser - invasion: blodkar og lymfekar - metastaser: patogenomisk for malignitet - tumor markører ex.: PSA, CEA (carcinoembryonic antigen coloncancer) Invasion og metastaser - CIS: tumor har ikke gennembrudt BM - metastase: spredning af maligne celler til et sted borte fra oprindelsessted 1) hematogen metastasering: tumor invaderer kapillærer og spredes via blod, lunger: via veneblodet til v. cava og videre til lunge lever: via v. porta til leveren 2) lymfatisk metastasering: forstørring af lymfeknuder, evt. nekrose og blødning ex.: mammacancer aksillens lymfeknuder Trin: - invasion 1) CIS 2) tumor celler udtrykker celle adhæsions molekuler til BM 3) tumor celler frigiver proteolytiske enzymer der ødelægger BM 4) invasion af kapillærer eller lymfykar - metastase 1) tumor celler føres via blod/ lymfe 2) tumor celler adhærer til endotel videre gennem BM 3) tumor celler sekreterer faktorer for angiogenese videre vækst Cancer gradedering - cytoligsk vurdering grad af anaplasi: form og regularitet af celler mange/ atypiske mitoser kerne pleomorfisme tumor giant cells manan.dk - Side 6 af 75 -

7 Cancer stadieinddeling - klinisk vurdering: omfang og udbredelse TNM T: størrelse af primær Tumor, N: antal og fordeling af lymph Nodes, M: fjern Metasteser Cancer vækst: mismatch mellem prolifiration og celledød Tumor angiogenese: frigivelse af vaskulære vækstfaktorer Cancergenetik: oncogener: ændrede versioner af normale gener (proto-onkogener), som regulerer normal cellevækst og differentiering typer: v-onc: virus oprindelse: HTLV-1 retorvirus T-celle leukemi c-onc (proto-onkogen): cellulær oprindelse onkogen aktivering: mutation, kromosom translokation (philadelfia kromosom), gen amplifikation tumor suppressor gener: gener hvis produkt forhindrer cellulær prolifiration Rb-gen (retinoblastom, BRCA1 + BRCA2: bryst cancer, Mutator gener: vedligeholder DNA/ genom integritet. Ødelæggelse af disse medfører mulig akkumulering af øvrige mutationer Tumor immunologi: - dyrestudier antyder immunologisk respons mod cancer Kap. 6, Udvikling og genetisk sygdomme manan.dk - Side 7 af 75 -

8 Kapitel 7 - Hemodynamic disorders Hæmoragi (blødning) - Hæmothorax: blødning ind i pleurakavitet - Hæmopericardium: blødning ind i perecardie rummet - Hæmoperitoneum: blødning ind i peritoneum - Hæmoarthrosis: blødning ind i led - Hæmatom: blødning ind i blødt væv (muskel, hjerne, mv) - Purpura: diffus superficiel blødning i hud, op til 1 cm stor - Eccymoser: større superficiel blødning, ex.: blåt øje - Petekkier: punktblødning, oftest hud eller konjunktiva, svt. kapillær/ artiriole ruptur. Hyperæmi - for meget blod i et organ Aktiv hyperæmi: hyperæmi pga. øget funktionelt krav, ex.: fysisk muskelaktivitet, inflammationsproces Passiv hyperæmi (Congestion) stase af organ med veneblod ex.: - akut ve. ventrikel insuff pulmonært ødem: transudat i alveoli - kronisk hjerte insuff øget venetryk venestase i lever, milt, nyrer, etc. - DVT ødem i afficieret underextremitet - trombose i vv. hepaticae lever congestion lungeødem: - mikroblødninger erytrocytter i alveoler fagocyteres af alveolære makrofager heart failure cells : makrofager m. jern (hemosiderin) - øget hydrostatisk tryk væske ind i alveolært rum pulmonært ødem gasudveksling - fibrose dannelse (ætiologi ukendt) + jern brown induration - kapillærtryk pulmunært arterietryk = pulmonær hypertension lever: - centralvene dillateres øget venetryk til sinusoider sinusoid dillation trykatrofi af centrilobulære hepatocytter. = snit: muskatnød lever milt: - øget tryk i lever portalvene tryk milt congestion: forstørret og spændt, vægtøgelse: g. Thrombose: - aggregat af koaguleret blod i kar - Arteriel thrombe: atherosclerosis lokalisation: coronarar-, cerebrale-, mesenterie-, renale, unerekstremitetsarterier, ved aorta-aneurysmer, patogenese faktorer: endoltelødelæggelse, pga. thrombocytaggragation/ fibrin formation ændret blod flow: turbulens øget blod kaogulation komplikation: okklusion infarkt: AMI/ stroke/ intestinalt/ nyre/ underekstremitet-gangrene - Hjerte thrombe: mural thromber: thromber i endocaridet/ hjertekammer, kommer ved endocardiel skade/ blod flow ændringer årsager: AMI: i ve. hjertekammer i områder med AMI atrieflimmer: langsommere blod flow thromberisiko cardiomyopati: ve. kammer: ændret hemodynamik thromberisiko endocarditis: bakterieinfektion vegetationer (små thrombi) på hjerteklapper. oftest mitral + aorta. - Venøse thromber = thromboflebit = DVT >90 % i underekstremitet disponerende: stase, immobilisering, traume, fødsel, hyperkaogulation, alder, patogenesefaktorer som ved arteriel komplikation: pulmonær emboli manan.dk - Side 8 af 75 -

9 Emboli - Pulmonær emboli 90% kommer fra underextremitet, især iliofemoralt1 udfald lille emboli: asymptomatisk forbigående dyspnø og takykardi lungeinfarkt: brystsmerter, hæmoptyse, plera effusion saddelemboli/ større embolier (> ½ pulmunart arterietræ): cardiovaskulært kollaps død pulmonært infarkt: dobbelt arterieforsyning mindre embolier produceret ikke infarkt ses ved emboli, congestiv hjerte fejl, kronisk lunge sygdom udseende: paramide, hæmoragisk pga. bronkial arterieforsyning, symp: hoste,smerte, åndenød, evt. hæmoptyse koagulativ nekrose blegt centrum, perifær granulationszone ardannelse - Paradoxal emboli: eneemboli som via inkomplet lukket foramen ovale shunter forbi lungerne og blokkere flow i systemiske arterier - Arteriel emboli kilde: mural thrombe i hjerte målorgan: hjerne, tarm, underekstremitet, nyre - Luftemboli: luft i venesystem luftbobler samles i blodbanen obstruerer blod flow he. hjertehalvdel/ lunger/ hjerne. dykkersyge Infarkter: - iskæmi koagulativ nekrose - Blege infarkter hjerte, nyrer, hjerne, milt - røde infarkter pga. blødning ind i nekrotisk område, dobbelt blodforsyning/ kollateral cirkulation tyndtarm, hjerne, lunger - septisk infarkt: pga. infektion evt abcesdannelse Ødem: - overskudsvæske i interstitielrum - lokalt ødem: inflammation venøs/ lymfatisk obstruktion forbrænding vaskulær permabilitet - Generelt ødem: oftest: ve. side hjertefejl lungeødem hø. side hjertefejl hydrostatisk tryk evt. nefrotisk syndrom albuminuri hypoproteinuri kolloidosmotisk tryk natrium forstyrrelser: 1) ANF 2) renin-angiotensin-aldosteron 3) sympatiske nervesystem nedsat nyrefunktion natrium-retention hypervolæmi levercirrhose øget venøst tryk - Congestiv hjertefejl: hjerte kan ikke sufficient pumbe blod ud i system blodtryksfald baroreceptor stimulation: sympatisk renal påvirkning: væske reabsorbtion, renin-angiotensin-aldosteron aktivering natrium retention øget pulmonart + systemisk venøst tryk øget hydrostatisk tryk. ve. ventrikel insuff. lunge congestion + pulmonart ødem pulmonær hypertension hø. ventrikrl insuff. generaliseret subkutant ødem + ascites + pleural effusion, evt. congestion af lever/ milt + forstørret hjerte + dillat. kamre. symp: dyspnø, orthopnø, paroxysmal nocturnal dyspnø, dillaterede vv. jugulares, rallelyde pga. væskefyldetealveoli. - Levercirrose ødem ar i lever portal obstruktion portal hypertension øget splanknisk hydrostatatisk tryk + nedsat albumin produktion peritonal væske nedsat effektiv blodvolumen renal natrium retention væske ekspansion ascites + ødem circulus vicious - Nefrotisk syndrom: albumin tab større end produktion kolloidosmotisk tryk væskeudtrækning RAA aktiviering natrium retention BT manan.dk - Side 9 af 75 -

10 Væske akkumaultion - Pleura: nefrotisk syndrom, levercirrose, congestive hjertefejl, lungeinflammationsprocesser - Pericardie: AMI ruptur/ dissikerende aorta aneurisme/ traume hæmoragi = hjerte tamponade - Peritoneum (ascites): lever cirrose, abdominale tumorer, pancreatitis, hjerte insuff., nefrotisk syndrom, Shock: - cirkulationen kan ikke forsyne vitale organer alvorlige hæmodynamiske og metaboliske forstyrrelser - årsag: nedsat cardiac output: hjerteinsuff./ nedsat venøs return - Cardiogent shock: AMI, myocarditis, pericardiel tamponade ejection fraktion < 20 % hypovolæmisk shock: hæmoragi, diarre, perspiration, traume, brandsår, anafylaxi voldsomt væsketab - => anoxi skade (cirkulus vicious) nedsat perfusion endotel celle skade øget vaskulær permabilitet nedsat nyreperfusion + skeletmuskulatur metabolisk acidose nedsat cardiac output vævperfusion nedsat hjerte perfusion myokardieceller ødelægges nedsat pumpefunktion nedsat cardiac output vævperfusion hypovolæmisk shock nedsat venøs return nedsat cardiac output - Septisk shock: gram-neg bakterier endotoxin frigørelse binder monycyt/makrofag overflade TNF sekretion endotelødelæggelse cardiovaskulært kollaps manan.dk - Side 10 af 75 -

11 Kapitel 10 - Blodkar Atherosklerose præp 7 - sygdom i store/ mellemstore arterier: progredierende akkumulation i intima af glasmuskelceller, lipid og bindevæv. - komplikationer: iskæmiske hjertesygdomme, AMI, hjerneblodprop, underekstremitet gangræn - ½ af dødsårsager i usa - geografisk, racemæssig variation: svensker/japser: 8/1-rate for iskæmisk hjerte sygdom - patogenese: lok.: tunica intima i elestiske og muskulære arterier 1. intima glatmuskel celle prolifiration 2. lipid akkumulation 3. intima indeholder nu glatmuskel celler, makrofager, lymfocytter, bindevæv 4. bindevæv nedbrydes, trombocytter deponeres 5. vasa plaquorum: capillærer penetrerer karvæg og vaskulariserer plaque 6. plakudvidelse + trombose okklusion - hypoteser 1. Insudation? teori lipid kommer fra plasma LDL 2. Belægning teori små tromber initierer/ forværer plaque dannelsen 3. Skade reaktion teori trombocytter PDGF-faktor release: kemotaktisk + prolifiration stimulerende glatmuskel prolifiration 4. Monoklonal teori: ukendt faktor inducerer glatmuskel celle prolifiration 5. Intima cell mass teori steder med mange intima celler udgangspkt 6. Hæmodynamisk hypotese steder med turbulens, forhøjet tryk, - hypotese samling: 1. isolerede glatmuskelceller fanges i intima initial lesion i intima 2. glatmuskelceller lipid akkumulering 3. lipid ophobning celle skade makrofager + trombocytter 4. makrofager + trombocytter frigiver growth factors øget glatmuskelcelle akkumulering 5. øget læsion tab af antikoagulant- evne i karvæg mural thrombose PDGF release glatmuskelcelle prolifiration Fatty streaks: læsioner der indeholder akkumulation af intra- og ekstracellulært lipid bøde børn + voksne foam cell: makrofag fyldt med lipid, glatmuskelceller indeholder også lipid teori: initial aterosklerose læsion, andre faktorer kontrolerer videre udvikling Intima cell mass = cushions : områder med mange glatmuskel celler, men ikke lipid teori: dette er udgangspunkt for aterosklerose ( kontroversielt) Opbygning: - Aterom: lipid holdignekrotisk central masse - Fibrøs kappe: fibrøst bindevæv omkring aterom, indeholder foamceller + glatmuskel celler. Kompliceret plaque: - trombose: på/ i fibrøs kappe - neovaskularisation: ved kappe og skuldre - fortynding: af underliggende tunica media - calcifiaktion: inde i aterom og fibrøs kappe - ulceration: af fibrøs kappe Risikofaktorer - Hypertension - Hyperkolesterolæmi - Cigaret rygning - Diabetes - Alder og Mandligt køn - Fysisk inaktivitet/ stresset liv Aterosklerose komplikationer: - Akut okklusion manan.dk - Side 11 af 75 -

12 coronar arterie AMI, stroke, intestinal gangræn, underekstremitet gangræn - Kronisk stenose progressiv reduktion af blod tilførsel kronisk iskæmi atrofi ex.: unilateral a. renalis stenose nyreatrofi, intestinalt, klaudicatio intermittens - Aneurisme dannelse: media affektion i elestisk arterie - Emboli: ex.: aorta/iliaca femur/popliteal okklusion akut iskæmi gangrene, stroke, Hypertension - WHO def.: systole > 160 og/eller distole > 90-95% primær (ukendt årsag) - patogenese ukendt, evt. dysregulation af: 1. Cardiac output kontrol mekanismer 2. Renal funktion 3. Perifær modstand 4. Natriumhæmostase bla. RAA systemet, ANF nyre-receptors natrium retention - kendt ætiologi: - a. renalis stenose, øget aldosterone, Cushing, renal medulla neoplasi, thyrotoxikose aorta coarctatio, Arteriosklerose - fortykkelse og tab af elasticitet i arterievæggen - arteriolosklerose: affektion af arterioler - typer: benign arteriosklerose ved mild hypertension hyalin arteriosklerose: mikroskopisk: glasagtig, arret blodkar vægge, øget bindevæv malign hypertension/ arteriosklerose def.: øget blodtryk hurtig progressiv vaskulær affektion, symptomer i hjerne, hjerte eller nyrer BT > 160 / 110 sjælden pga. hypertensiv behandling symptomer: retinale mikroaneurismer +fokale blødninger retinal ardannelse fibrinoid nekrose: glatmuskel og endotel nekrose i små arterier plasmaprotein aflejringer løgskal udseende : glatmuskel celle prolifiration i arterioler i karakteristisk formation Mönckebergs mediasklerose - degenerativ kalcifikation af store/ mellemstore arterier, ex.: a. radialsis, a. tibialis - degeneration og nekrose af muskelceller i media - især ældre - ringe klinisk betydning Raynauds fænomen - bilateral iskæmi i fingre og tæer - sekundært til arteriel vasospasme i huden - symptomer: alvorlig bleghed, paræstesi, smerte - udløsende: kulde, emotionel stimuli - primær sygdom, eller sekundært til bdv-sygdomme: skleroderma Vaskulitis - inflammation og nekrose af blodkarrene - patogenese, evt: 1. immunkomplex aflejring (III) 2. AS angreb mod kar (II) 3. cellemedieret immunitet (IV) - årsager: infektion bakteriel: syfilis, virus: hepatitis B, HSV, CMV, mekanisk traume stråleskader, f.eks. ved tumer behandling af ØNH pt. toksiner ukendt (ofte) - Polyarteritis nodosa præp 9 akut, nekrotiserende vaskulit, affekterer mellemstore/ små muskulære arterier, sjældent: større arterier: renale, splankniske, coronare læsion: ca. 1 mm stor, hele kar-cirkumference eller del af denne område m. fibrinoid nekrose knudeagtige ar ved opheling manan.dk - Side 12 af 75 -

13 ofte trombose infarkter hyppigt årige, mænd sjældent: ANCA-positiv mikroskopi: fokal nekrose i arterievæg, kraftig inflammation: neutrofile, lymfocytter, plasmaceller, fibrinoid nekrose oftest: nyre, hjerte, skeletmuskulatur, hud, mesenteriet beh: korikosteroid, cyclophosphamide - Kæmpecelleartritis = arteritis temporalis præp 8 almindeligste arteritis fokal kronisk granulomatøs inflammation af a. temporalis ætiologi ukent ældre: > 70 år mikroskopisk: granulomatøs inflammation i media/ intima, intima fortykkelse, kæmpeceller ml. intima/ media (svære at se) symp: hovedpine, ømhed svt. a. temporalis, blindhed/ synsforstyrrelse, beh: corticosteroid - Wegeners granulomatose systemisk nekrotiserende vaskulitis m. granulomatøse læsioner i respirationsvejene: næse, sinuses. lunger + glomærulær affektion ætiologi ukendt oftest kvinder, år mikro: parenkymal nekrose, inflammationsceller, lungelæsioner, > 5cm store klinisk: ofte pneumonitis, sinuitis, radiologisk: pulmonære infiltrationer, nyreaffektion: cresentisk glomerulonefritis hæmaturi + proteinuri evt. nyresvigt beh: cyclophosphamid ubehandlet: høj mortalitet: 80% dør inden 1 år - Tromboangiitis obliterans (Buergers sygdom) okklusiv inflammatorisk sygdom, små/ mellemstore arterier i arme + ben kun unge mænd som ryger massivt symp: okklussion gangræne/ smertefulde ulcerationer Aneurismer - Arterielle lokale dillationer enten kongenitte eller opståede svaghed i media - Aterosklerotisk aneurisme: lokalisation: abd. aorta, iliaca, poplitea, coronar, øvr. muskulære arterier, alder: > 50 år disp: alder, mænd, hypertension, rygning, genetisk patogenese: ulcererende, kompliceret (kalcificeret) aterosklerotisk læsion aorta: ofte asym, symp: > 5 cm symp: abd. smerte, ruptur retroperitonal forblødning shock død kompl: emboli: akut iskæmi i UE beh: kirurgisk: bypass, graft protese øvrige lok: iliaca, femur, coronar, øvr. muskulære art - cerebrale: berry aneurism: circulus willusus, kongenit defekt ruptur SAH - dissekerende sjældnere blod ind i arterievæg udvidelse langs væg falsk lumen inde i arterievæg lok: thorakal aorta: begynder i aorta ascendens, mesenterica kar, coronart, nyrekar, disp: > 60 år, kvinder, hypertension patogenese: media svækkelse ( cystisk media nekrose ) tab af elastin + muskelfibre blod ind dissektion ekstravaklær blødning årsag: ukendt, 95% ses transversel revne i kar klinik: smerte i ve. thorax - syfilis aneurisme: aorta ascendens, manan.dk - Side 13 af 75 -

14 Vener Varicer - store bugtede kar - lok: vv. saphena magna + parva, poplitea - varierende grad - 20% af befolkning - disp: alder, kvinder, genetisk, positur (altid oprejst), fedme, graviditet - patogenese: uklar. destruktion af veneklapper + dillation af kar selvforstærkende, - klinisk: asymptomatisk, smerte, kosmetisk, trofisk forandringer: stase ekzem, ulceration, lipodermatosklerose - øvrige lokalisationer: hæmorider: indenfor/udenfor analsphincter, symptomfri, tromber: smerter esofagus varicer: cirrose portal hypertension hæmoragi død varicocele: pl. pampiniformis DVT: - phlebotrombosis: trombose uden initierende infektion/inflammation - tromboflebitis: trombose med initierende infektion/inflammation - sengehvile, nedsat cardias output, - kompl: lungeemboli død Lymfekar - lymfangitis: inflammation lymphadenitis - lymfeobstruktion: tumor, parasitter, mamma mastectomi, lymphødem lymphangiektasi (progressiv dillation af lymfekar) Benigne kar tumorer - Hæmangiomer kapillært hæmangiom: lok.: subkutant, viscera, farve: lyserød blå (ifht dybde), hud = fødselsmærker juvenil hæmangiom jordbær hæmangiom, kapillæransamling i hud, nyfødte, vokser første 2-3 måneder forsvinder oftest spontant 1-3 år kavernøst (derm:kapillært?) hæmangiom portvinsmærke, storkebid, nævus flammeus, lok: hud, viscera. kan bliver mane cm store. svinder ikke. beh: laser. - Glomus tumer lok: glomus bodyes: temperaturneuroreceptors i fingre/ tæer, < 1 cm stor tumor, smertefuld, - hæmangioendoteliom: blanding ml. benign hæmangiom og malignt angiosarcom Maligne kar tumorer - Angiosarcom sjælden, højmalign, neoplastiske endotelceller, - kaposisarcom: endotelcellederiveret, sjælden, aids: epidemisk, manan.dk - Side 14 af 75 -

15 Coronararterier: - venstre: LAD (left anterior descending) 1. + left cirkumflex - højre: Peter Kofoeds Patologi kompendium Kapitel 11 - Hjertet Myokardiehypertrofi: - normal hjerte: systole EF: 65% - lille hjertefejl kompensationsmekanismer: øget distole fyldning kardiac output opretholdelse kongestiv hjertefejl symp. - større hjertefejl kardiac output ikke opretholdes shock død Hjertefejl: - alt som medfører øget workload for en længere periode anatomisk skade iskæmisk hjertefejl, 80% hjertesygdom død hypertensiv hjertefejl, 2% kronisk: dillaterede hypertrofiske ventrikler, ve. side: oftest, årsag: iskæmi, hypertension, kompensation: ve. atrie tryk + lunge tryk lunge kongestion lungeødem hø. side: kompl. til ve. side, evt. pga. lungesygdom/ lunge hypertension. kompensation: hø. atrietryk + systemisk vene tryk ødem + halsvenestase + lever/ milt kongestion Kongenit - Koartation lokal aorta konstriktion svt. ductus arteriosus (ml. a. pulmonalis-aorta lig. arteriosum) svt. under ve. a. subklavia => hypotension svt. UE, hypertension svt. OE, ve. hypertrofi + svage UE dør ubehandlet < 40 år alder, beh: kirurgi - Kongenit aorta stenose valvulær subvalvulær - Endokardiel fibroelastose fibroelastisk fortykkelse af ve. ventrikel endokardie hjertefejl beh: transplantation Iskæmisk hjertefejl - aterokslerose manglende ilt - hyppigste hjerte sygdom i vesteuropa: 80% af hjertefejldød. ikke så hyppig i ulande + asien - symp: angina pectoris, ami, død Angina pectoris - = bryst smerte, m/ udstråling til ve. arm. - hyppigste symptom - > 75% okklusion af kar - periodvis optrædende, ved fysisk aktivitet, emotionel ophidselse, typisk min., - beh: nedsat fysisk aktivitet, sublingual nitroglycerin: potent vasodillation Myokardie infarkt præp 4 - = iskæmisk nekrose i hjertet - opstår ved ca. 20 min. iskæmi - permanente celler heling ved fibrose Pludselig død - aterosklerose ventrikulær fibrillation død Epidemiologi - 1. rygning - 2. hyperkolesterolæmi - 3. hypertension - DM - fedme, alder, køn: mænd, genetik, oral kontraception + ryger + > 35 år, motion, Patologi - aterosklerose - ofte trombe obstruktion ami - diag: angiografi - beh: trombe: streptokinase, vævs-plasminogen aktivator manan.dk - Side 15 af 75 -

16 okklusion: PTCA, bypass - lokation: hø. coronar arterie: posterior basal region af ve. ventrikel + posterior del af interventrikulær septum (= inferior infarkt ) LAD coronar arterie: apikal, anterior, anteroseptal vægge af ve. ventrikel ve. cirkumflex coronar arterie: lateral væg af ve. ventrikel sjældent - subendocardialt / transmuralt - hyppigst og mest omfattende: ve. ventrikel - Makroskopisk: < 24h: bleghed efter 3 5 dage: central bleg nekrotisk region, hyperemisk randzone pga. granulationsvæv efter 2 3 uger: affladet, blødt område, svagt, geleagtig efter måneder: ophelet infarkt: hvid pga. arvæv - Mikroskopisk h.: eosinifile (røde) muskelfibre pga. koagulationsnekrose 2-3 dg.: neutrofile (inflammation), muskelceller nekrotiserer 1 3 uger: neutrofile forsvinder, randzone: fagocytter. Fibroblastmængde tiltager: repair: bdvæv dannelse > 4 uger: tiltagende bdvæv (arvæv) Diagnose: ekg, obduktion, serum enzymer: LDH, CrK Komplikationer: - Arrytmi: bradycardi/ ventr. takycardi/ ventrikulær fibrillation/ partiel- /komplet-hjerteblok død - ve. ventrikulær punpesvigt cardiogent shock død (90%) - infarkt extension: 1-2 uger efter ami (10%) død - vægruptur: indenfor 3 uger efter ami, væg er svagest, oftest transmurale infarkter, hæmoperikardium tamponade død - ve. ventrikulær aneurisme: 10% af transmurale infarkter - mural trombe: ½ af pt. efter ami: mural trombe over infarkt område emboli risiko - pericarditis: 10% af transmurale infarkter Beh: - genetablering af blodflow til iskæmiske myocytter - trombolyse (streptokinase) - PTCA - bypass Kronisk iskæmisk hjertesygdom: - alvorlig coronar aterosklerose øget okklusion angina hyppighed øges Hypertensiv hjertesygdom - def: forstørret hjerte pga. hypertension - WHO hypertension: systole > 160 og/eller diastole > 90 mmhg - patologi: øget BT øget workload kompensatorisk ve. ventrikulær hypertrofi kongestiv hjertefejl død (40% af HT død) - væg fortykkelse ve. ventrikel, hjerte vægt forøgelse, mænd > 375 g, kvinder > 350 g, - mikroskopisk: hypertrofi af muskelceller - hypertension kombination: hypertensiv hjertesygdom + coronar aterosklerose iskæmi risiko - hypertension komplikationer: kongestiv hjertefejl (40%), intracerebral hæmoragi, coronar aterosklerose, diss. aorta aneurisme, berry aneurisme ruptur SAH, Cor pulmonale - def: hø. ventrikulær hypertrofi og dillation pga. pulmonær hypertension - typer: akut cor pulmonale: pludselig pulmonal HT akut hø. sidig hjertefejl evt. død oftest pga. massiv lungeemboli kronisk cor pulmonale: sygdom som obstuerer lungekredsløb hø. ventrikel hypertrofi væg tykkelse > 1 cm (normal 0,3-0,5) årsager: parenkymale sygdomme: kronisk fibrose + emfysem, lungefibrose, cystisk fibrose vaskulære lungesygdomme: embolier, primær pulmunær hypertension,.. Klap- og endokardit sygdomme - klap stenose: klap beskadigelse fortykkelse stenose - klap insufficiens/ rekurgitation: klap beskadigelse retrograd blodflow - pressure overload: klap stenose kammer dillation proximalt for stenose - volume overload: klap insufficiens kammer dillation proximalt for insufficiens manan.dk - Side 16 af 75 -

17 Reumatoid hjertesygdom - streptokok infektion - mest ulande - typer: Akut reumatoid feber streptokok infektion (pharynx) patologenese uklar. Evt. kryds reaktion: antistoffer mod stroptokok-ag reagerer mod hjerte-ag pancardidits: alle 3 hjertelag involveret: - endocarditis: især aorta- og mitralklap - myocarditis: inflammation: lymfocytter + makrofager, hjertedillation evt. kongestiv hjertefejl - pericaridits: fibrin belægninger, bread-and-butter pericarditis beh: penicillin Kronisk reumatoid valvulitis komplikation after akut reumatoid feber mitralklap: kalcifikation af klapper klap insufficiens komplikationer: bakteræmi endocarditis (tandlæge), mural trombe emboli, kongestiv hjertefejl?, pulmonal hypertension cor pulmonale Kollagen sygdomme - SLE: evt. fibrinøs pericarditis, evt. myocarditis, evt. endocarditis symptomer i andre organer mere dominerende - skleroderma: myocardie intima sklerose af små arterier nyre afficieres hyppigst Bakteriel endocarditis - def: kolonisation af hjerteklapper med bakterier - typer: akut endocarditis: pyogene bakterier: sta. aureus, str. pyogenes (beta-str) varighed: < 6 uger død (uden antibiotika) angriber raske klapper klap destruktion subakut endocarditis mindre virulente bakterier: alfa-streptokokker varighed: > 6 uger oftest i forvejen beskadige klapper - disp: kongenit hjertefejl, hjerteklap prolaps, reumatoid feber, iv-stofmisbrugere, kunstige hjerteklapper, baktæremi, - patogenese ukendt, evt: 1. hæmodynamic 2. trombus 3. adherence muligheder for mikroorganismer - lok: mitralklap og/eller aortaklap - klinik: kommer et par uger efter infektion hjerte mislyde stadig 25-40% mortalitet ved sta. aureus beh: antibiotika, evt. hjerteklap kirurgi, Non-bakterial-trombotic-endocarditis (NBTE) - sterile vegetationer på klapper - altid mitral og/eller aorta - patogenese ukendt, ses ifb. med cancer andetsteds: adonekarcinomer i pancreas/ lunge - klapper ødelægges ikke - kompl: embolisering til øvrige organer Kalcificerende aorta stenose - kalk aflejringer på aortaklapper - disp: alder, aterosklerose, - komplikation: stenose ve. ventrikulær hyportrofi = cor bovinum (vægt = 1000 g) - beh: klap protese Mitral klap prolapse (MVP) - Def.: mitralklapper kan ikke mødes under systole regurgitation prolapser ind i ve. atrium - hyppigt: 10% af voksen population - beh: klap proteser - klinik: asymptomatisk, evt. endocarditis, evt. cerebral emboli manan.dk - Side 17 af 75 -

18 Carcinoid hjertesygdom - hø. side endocardie ændringer: evt. tricuspidal + lungeklap insufficiens/ stenose - hvide aflejringer Myocarditis - def: generaliseret inflammation af myocardiet incl. nekrose og degeneration - evt. akut hjertesvigt hos fuldkommen raske - patogenese ukendt evt. viral cytotoxitet og immunreaktion med inficierede myocytter - årsager: idiopatisk (oftest, evt. udiagnosticeret virus) infektioner: viralt, bakterielt, svampe non-infektiøst: hypersensitive og immunologiske sygdomme - patologi: biventrikulær dillation, generaliseret myokardie hypokinese, dissektion: slapt, dillateret hjerte - klinisk: oftest spontan bedring, evt. kongestiv hjertefejl, evt. arrytmi, evt. hjertesvigt Metaboliske hjertesygdomme - hyperthyriodisme: nedsat perifær modstand takycardi evt. hjertesvigt - hypothyroidisme: bradycardi dillateret hjerte, ingen øvrige komplikationer Cardiomyopati - primær hjertesygdom, hvor øvrige sygdomme er udelukket Idiopatisk dillateret cardiomyopati (DCM) - generel forstørrelse af alle hjerte kamre: hypertrofi + dillation, op til 900 gram - årsag ukendt - kompl: kongestiv hjertefejl, 75% dør efter 5 år, - beh: transplantation Sekundær DCM - toxisk årsag: alkohol, katekolaminer, cocaine - graviditet: sidste trimester, afrika Hypertrofisk cardiomyopati - sjælden tilstand med hypertrofisk hjerte - patogenese: genetisk komponent - klinik: oftest asymptomatisk, evt. kongestiv hjertefejl, evt. pladselig død ved intensiv aktivitet Restriktiv cardiomyopati - gruppe af sygdomme, hvor hjerteabnormalitet forhindrer diastolefyldning af hjerte - typer: amyloidose almindeligste dødsårsag hos AL amyloidose pt. patologi: amyloidose aflejringer, fortykkede vægge klinisk: hø. hjerteside systemisk ødem, arrytme, pludselig død endomyocardie sygdom aflejringssygdomme Hjertetumorer - sjældne - typer: hjerte myxom hyppigst: 50% af primære hjertetumorer ve. atrium: 75% mitralklap dysfunktion beh: kirurgisk fjernelse Rhabdomyom især børn nodulære samlinger i myocardie oftest dødelig metastaser fra lunge, GI, lymfom. leukemi, malignt melanom Pericardiesygdomme Pericardiel effusion - def.: akkumulation af overskudsvæske, transudate eller eksudate, i pericardie caviteten - pericardiesækken: normalt plads til 50 ml friktionsnedsættende væske manan.dk - Side 18 af 75 -

19 langsom udvidelse plads til 2 L hurtig fyldning max 200 ml hindrer cardiel fyldning - effision typer: serøs pericardiel effusion: congestiv hjertefejl/ nefrotisk syndrom øget ekstracellulærvæske effusion transudate: lavt proteinindhold chylus effusion væske indeholdende chylomikroner tumor/ infektion lymfeobstuktion kommunikation ml. ductus thoracicus pericardierum hæmopericardium blødning direkte ind i pericardierum ami /penetrationstraume/.. ruptur blødning hjerte tamponade syndrom hurtig akkumulation af pericardiel væske hindrer cardiel fyldning evt. cardiovaskulært kollaps død Akut pericarditis præp 5 - def.: inflammation af paritel eller visceral pericardium - årsager, samme som myocarditis: 1. idiopatisk (oftest, evt. udiagnosticeret virus) 2. infektioner: viralt, bakterielt, svampe 3. non-infektiøst: hypersensitive og immunologiske sygdomme - morfologi typer: fibrinøs, f.eks uræmi (dialyse pt), infarkt serøs (gul væske), f.eks virus purulent, f.eks baktrerier hæmoragisk, f.eks metastase - klinik: pludselig, svær substernal brystsmerte, forskellig fra ami/ angina pectoris ved manglende udstråling til ve. arm. Konstriktiv pericarditis - def.: kronisk fibrose pericardie sygdom kompression af hjerte inflow restrektion - sjælden, mest u-lande - årsager: oftest idiopatisk, purulent infektion, TB infektion, manan.dk - Side 19 af 75 -

20 Kapitel 12 - Det respiratoriske system Larynx Epiglottitis - Hæm. Influenza, børn obstruktion livstruende coniostomi/ trakeostomi Planocellulært karcinom - fleste larynxcancere, hovedårsag: rygning - lokalisation glottis: stemmelæber, sjælden metastase, god prognose, beh.: stråleterapi + lok. kirurgi supraglottisk: oftere metastase, middel prognose, beh.: lok. kirurgi infraglottisk: hyppig metastase, dårligst prognose, beh.: total laryngektomi Bronkier og bronkioler Atelektase: - def.: kollaps af expanderet lungevæv - luftobstruktion luft i alveoler mistes kollaps i region evt. hypoxæmi - postoperativ komplikation smerte nedsat respiratorisk bevægelse mukus obstruktion, - lang tid atelaktase fibrosedannelse bronkiektasi Bronkiektasi - def.: irreversibel dillation af bronkier pga. destruktion af muskulære/ elastiske elementer i væg - årsager: obstruktion, infektion, immuninsufficiens - patologi: lokaliseret/ generaliseret, dillaterede bronchi indeholder mukopurolent sekretion mikroskopisk: kronisk inflammation - klinik: kronisk, produktiv hoste, mukopurulent sputum, evt. hæmoptyse, - kompl.: pneumoni, kronisk hypoxi, pulmonær hypertension - beh.: lokaliseret: kirurgisk fjernelse, generaliseret: kun palliativt Infektion Bakteriel pneumoni - typer: lobær pneumoni: infektion begrænset til en hel lunge lobus præp 12 primære pneumonier: str. pneumoniæ, kliebsella pneumoniæ(sjælden) rammer raske, evt. akut nedsat immunforsvar faser - 1. dg: kongestion - bakterier, hyperæmi(stase) dg: rød hepatisation - bakterier, hyperæmi, leukocytter, fibrin dg: grå hepatisation - få bakterier, leukocytter, fibrin aftager, makrofager heler uden ar kompl.: pleuritis (= smertefuldt), baktæremi (25%), pyothorax, empyem, abcess(sjælden) bronkopneumoni: præp 11 spredte foci evt. i flere lobi sekundære pneumonier: kompl. til almindelig luftvejsinfektion - st. aureus, beta-hæmolytiske streptokokker, E. coli, ps. aeroginosa, H. influenza især pt. m. nedsat immunforsvar/ nedsat ventilation (tumor) ofte lungevæv basalt ødelæggelse af alveolosepta opheling med ar makroskopisk: små blege faste områder: komprimere pus kompl: abcess, empyem, - disposition: årsager til nedsatte forsvarmekanismer: rygning, kronisk bronkitis, alkohol, ukontrolleret DM, viral infektion manan.dk - Side 20 af 75 -

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi

Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 31. maj 2011 4. semester, odontologi Eksamensopgavesæt (kladde) Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Tirsdag den 3 maj 2011 4. semester, odontologi Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på farvet papir, som kan

Læs mere

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1

Eksamensbesvarelse 16. januar 2007. Karakteren 02 Opgave 1 Eksamensbesvarelse 16. januar 2007 Karakteren 02 Opgave 1 Mitokondrierne danner energi til cellens eget brug ATP ADP energi(atp) Cellekernen indeholder vores genetiske arvemateriale DNA. I en celle er

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014

UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge. Den 2. og 3. juni 2014 UDREDNING AF LUNGECANCER Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Den 2. og 3. juni 2014 Lungekræft > 80% skyldes rygning Rammer typisk i mellem 50 og 70 års-alderen 3900 ny tilfælde årligt 1800 kvinder 2100 mænd

Læs mere

CNS infektioner. - intrakranielt

CNS infektioner. - intrakranielt CNS infektioner - intrakranielt 1 Hovedemner Bakterielle infektioner generelt efter anatomisk lokalisation Specifikke agens Bakterier Vira Svampe Parasitter 2 CNS infektioner Klinik ofte uspecifik, feber,

Læs mere

Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital

Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Serøse væskerv Cytologisk årsmøde 2010 Karen Ege Olsen Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital Serøse væskerv Pleura Peritoneum Perikardium Pleura Peritoneum Perikardium Pleura: tynd hinde

Læs mere

Galdevejsobstruktion. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010

Galdevejsobstruktion. Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdevejsobstruktion Leverens og galdevejenes patologi Specialespecifikt kursus i patologisk anatomi og cytologi 2010 Galdegangsstenose kolestase Kolestase Obstruktiv Non-obstruktiv Kolestase - definition

Læs mere

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende

STANDARDSVAR. Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende STANDARDSVAR Eksamensopgavesæt Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag den 1. juni 2012 Medicinstuderende Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt, som skal afleveres ved eksamens afslutning.

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Noter i patologisk anatomi

Noter i patologisk anatomi Hjertet 2 serielle kredsløb. 1/200 af kropsvægten. Sulcus coronarius 9-10 cm. Sulcuc apex 9-10 cm. Vægtykkelse hø. Vent. 4-5 mm. Ve. Vent. 12-15 mm. Forsynes af RCA, LAD og CX. Minutvol. Ca. 5 L. i hvile.

Læs mere

8. Rygerelaterede sygdomme

8. Rygerelaterede sygdomme 8. Rygerelaterede sygdomme Tobaksrygning udgør den største sundhedsrisiko i vores del af verden. Tobakkens skadelige virkninger viser sig først i kroppen 20-30 år efter rygestart i form af sygdom og død.

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

5. Semester: Mik 1 Adaptationer

5. Semester: Mik 1 Adaptationer 5. Semester: Mik 1 Adaptationer Adaptation er anvendt i patologien for at beskrive ændringer, der opstår i celler eller væv som respons på længere stimuli af fysiologisk art eller skader Typer Definition

Læs mere

CT skanning af Lunger

CT skanning af Lunger CT skanning af Lunger Billeddiagnostisk kursus i Pædiatrisk Pulmonologi Onsdag den 14. april 2010 Gratien Andersen, overlæge Billeddiagnostisk Afdeling Århus Universitetshospital, Skejby Bronkiektasier

Læs mere

Colons non-neoplastiske sygdomme

Colons non-neoplastiske sygdomme Colons non-neoplastiske sygdomme Teoretisk specialespecifikt kursus i Fordøjelseskanalens patologi Lene Riis Herlev Hospital Sygdomsgrupper Inflammatoriske tilstande Kronisk inflammatorisk tarmsygdom Mikroskopisk

Læs mere

Introduktion til patologi

Introduktion til patologi Introduktion til patologi (Underwood kapitel 1 og 2) Patologi og Sygdomsbeskrivelse: - Definere patologi (almen og speciel) - Angive (og definere) de karakteristikker som beskriver en sygdom: epidemiologi

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Kredsløbsorganer Blod, lymfe og immunforsvar

Kredsløbsorganer Blod, lymfe og immunforsvar Kredsløbsorganer - Blod, lymfe og immunforsvar 1. Velkommen til Anatomi og fysiologi - en opgavesamling. Kredsløbsorganer Blod, lymfe og immunforsvar Opgavesamlingen, der er lagt ud på internettet til

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

1 cm = 0,77 mm Hg. Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system. Rohina Noorzae 403

1 cm = 0,77 mm Hg. Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system. Rohina Noorzae 403 Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system De cardiovaskulære parametre afhænger af mange forskellige ting, der igen er indbyrdes afhængige af hinanden. Her skal der ses på sammenhænget mellem forskellige

Læs mere

Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2).

Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2). Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2). 1) Aorta store arterier arterioler kapillærer venoler vener De forskellige kar Elastiske kar: aorta og store

Læs mere

Cases 2.del Graziella Andersen Radiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital November 2014

Cases 2.del Graziella Andersen Radiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital November 2014 Cases 2.del Graziella Andersen Radiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital November 2014 NEC * NEC: alvorlig GI- tilstand, transmucosa nekrose, høj mortalitet! Høj morbiditet! * Ætiologi:? men:

Læs mere

Store og lille kredsløb

Store og lille kredsløb Store og lille kredsløb Hjertets opbygning Funk6on og opbygning af det store og det lille kredsløb. Det store kredsløb og det lille kredsløb. Det store kredsløb Fra venstre hjertekammer ud 6l hele legemet

Læs mere

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 Medicinske mave-tarmsygdomme Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 1 Ulcussygdom Hvad skal vi snakke om? Kronisk inflammatoriske tarmsygdomme 2 3 Anatomi 4 Fysiologi Synkesmerter/-stop Ræben Hoste

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

Information om brystreduktion

Information om brystreduktion Information om brystreduktion Hvem henvender en brystreduktion til? I Danmark skelnes imellem medicinsk og kosmetisk brystreduktion. Medicinsk brystreduktion I det offentlige sundhedsvæsen, tilbydes brystreduktion

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage S TA N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage Mave Cardia [C] Pylorus [P] Ptosis Maven er nedsunken. Svært ved at løfte armene over hovedet, hængemave, svært at tømme maven, spiser uden at

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver UDEN svar til og med efterår 2012 Modul 2: Sygdomslære Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 2: Sygdomslære Tjek, at

Læs mere

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Re- eksamen 2014 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

12. Ordliste A Abdomen Allogen transplantation med stamceller AML Androgener Antibiotika Anæmi Angina Pectoris Aplastisk anæmi

12. Ordliste A Abdomen Allogen transplantation med stamceller AML Androgener Antibiotika Anæmi Angina Pectoris Aplastisk anæmi 12. Ordliste A Abdomen: Bughulen. Allogen transplantation med stamceller: Transplantation med stamceller fra en donor ALL: Akut lymfatisk leukæmi. AML: Akut myeloid (myeloblastær) leukæmi, en type af akut

Læs mere

Information om brystløft

Information om brystløft Information om brystløft Hvem henvender et brystløft sig til? Der findes 3 væsentlige årsager til slaphed af brysterne: Graviditet Ved graviditet stimuleres brystkirtlerne til produktion af mælk. Brystkirtlerne

Læs mere

1. Kræft. Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling. Kræft

1. Kræft. Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling. Kræft 1. Kræft Dette kapitel fortæller, om kræft set med lægens øjne ikke biologens om symptomer om behandling Hvis denne bog var skrevet for tyve år siden, kunne man næsten sige, at dette første kapitel ville

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Med fokus på CT skanning af cerebrum Blødninger og Infarkter. Annika R Langkilde

Med fokus på CT skanning af cerebrum Blødninger og Infarkter. Annika R Langkilde Med fokus på CT skanning af cerebrum Blødninger og Infarkter Annika R Langkilde Systematisk gennemgang af CT cerebrum Traumatiske Blødninger SDH EDH SAH DAI Kontusionsblødninger Non- traumatiske Blødninger

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Subarachnoidal hæmoragi og vaskulære malformationer

Subarachnoidal hæmoragi og vaskulære malformationer Subarachnoidal hæmoragi og vaskulære malformationer Instruksdokument Senest revideret d. 09 03 2015 Forfattere: Julie Børlung og Charlotte Starhof Referenter: Jesper Kelsen og Niels Sunde Godkender: Claus

Læs mere

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning Styrk dit immunforsvar - med kost og træning Immunforsvaret Immunforsvarets vigtigste opgave er at beskytte mod infektioner og fremmede stoffer som f.eks.: Bakterier Svampe Parasitter Virus Cancerceller

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

AL Amyloidose. sygeplejerske info om myelomatose

AL Amyloidose. sygeplejerske info om myelomatose AL Amyloidose Dette kapitel gennemgår de med myelomatose beslægtede tilstande, der med en samlet betegnelse hedder amyloidose. Hovedvægten er lagt på AL Amyloidose herunder symtomer, diagnosticering, behandling

Læs mere

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære.

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære. FAGBESKRIVELSE SOMATISK SYGDOMSLÆRE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008. Der opnås størst sammenhæng

Læs mere

[ ] =10 7,4 = 40nM )

[ ] =10 7,4 = 40nM ) Syre og base homeostasen (BN kap. 9) Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Normal ph i arterielt plasma: 7,4 ( plasma H + [ ] =10 7,4 = 40nM ) o ECV indhold af H+: 40 nm (ph 7,4) x 15 l =600 nmol

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Den Multitraumatiserede Patient Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet ATLS Advanced Trauma and Life Support Den Multitraumatiserede Patient Efter akut fysisk traume har : Umiddelbart livstruende

Læs mere

Eksamensopgaver i Anatomisk patologi juni 2006

Eksamensopgaver i Anatomisk patologi juni 2006 Eksamensopgaver i Anatomisk patologi juni 2006 De Medicinstuderendes Faglige Forlag Medicinerhuset - Ole Worms allé Bygning 161-8000 Århus C Tlf.:89422811; Fax:86137225 e: mr@studmed.au.dk URL: http://www.studmed.au.dk/mr

Læs mere

IM-H12 Type I allergi Modul b10 E08

IM-H12 Type I allergi Modul b10 E08 IM-H12 Type I allergi (kapitel 19, Abbas et al.) Type I allergi kendetegnet ved Ig-E-medieret allergi og ofte benævnt akut allergi (immediate hypesensitivity) gennemgås med vægt på forskellige typer af

Læs mere

Blødninger på MR ANNIKA R LANGKILDE OVERLÆGE PH.D RADIOLOGISK KLINIK NEURORADIOLOGISK AFSNIT RIGSHOSPITALET

Blødninger på MR ANNIKA R LANGKILDE OVERLÆGE PH.D RADIOLOGISK KLINIK NEURORADIOLOGISK AFSNIT RIGSHOSPITALET Blødninger på MR ANNIKA R LANGKILDE OVERLÆGE PH.D RADIOLOGISK KLINIK NEURORADIOLOGISK AFSNIT RIGSHOSPITALET Billeddiagnostik - obs blødning Akut patient: CT skanning af cerebrum Traumer Akut/pludseligt

Læs mere

Dyspnø. Symptombehandling

Dyspnø. Symptombehandling Dyspnø Symptombehandling Dyspnø/åndenød Definition Subjektiv fornemmelse af ikke at kunne få luft nok samt oplevelsen af besværet vejrtrækning. Fornemmelsen skal være ude af proportion med anstrengelsen

Læs mere

TS-kursus 2015 Esofagus og ventrikel

TS-kursus 2015 Esofagus og ventrikel TS-kursus 2015 Esofagus og ventrikel Overlæge Jane Preuss Hasselby Disposition Benigne og præmaligne forandringer i eosfagus og den gastroesofagale overgang (GEJ) Maligne tumorer i esofagus og GEJ Ventriklens

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 2: Sygdomslære MED svar

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 2: Sygdomslære MED svar Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2013 Modul 2: Sygdomslære MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige

Læs mere

Information om maveplastik

Information om maveplastik Information om maveplastik Hvem kan have glæde af en maveplastik? Der findes fire væsentlige årsager til slaphed af huden på maven: Alder Med alderen mister huden sine elastiske egenskaber. Dette sker

Læs mere

UNG MED SYSTEMISK SCLERODERMI

UNG MED SYSTEMISK SCLERODERMI UNG MED SYSTEMISK SCLERODERMI Afdelingslæge, Ph.d. Mette Mogensen Bindevævsklinikken Dermatologisk afd. Bispebjerg Hospital, København ALT DET DER PÅVIRKER HVERDAGEN Udseende Træthed Bekymring for fremtiden

Læs mere

Principper for sårbehandling og sårtyper

Principper for sårbehandling og sårtyper Principper for sårbehandling og sårtyper Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Wound Care Division Principper for sårbehandling Find årsagen til såret diagnose Primær behandling

Læs mere

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637.

Alle patienter i Sygehus Lillebælts optageområde. Alle henv. skal sendes til lokationsnummer 5790002010637. Visitation af AKUTTE MEDICINSKE og NEUROLOGISKE patienter i Sygehus Lillebælts optageområde (START 03.03.14 KL. 08.00) CNS: Apopleksi obs., ikke trombolysekandidat Lammelse/følelsesløshed udviklet over

Læs mere

rosacea Information om et voksen-problem

rosacea Information om et voksen-problem rosacea Information om et voksen-problem Rosacea. Rosacea rammer omkring 2 10 procent af den voksne befolkning. Rosacea er en kronisk hudsygdom, som giver rødme, knopper og betændt udslæt i ansigtet, primært

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Nuklearmedicinske hybridmodaliteter

Nuklearmedicinske hybridmodaliteter Nuklearmedicinske hybridmodaliteter Radiograf Rådet, oktober 2013 Overlæge Søren Hess Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital 3 måneder, der ændrede verden November 1895 Januar 1896 Røntgen

Læs mere

Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson

Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson Brystets anatomi Ammekursus 2012/13 Ingrid Nilsson Alveole Diameter: 0,12 mm Lactocyt Kilde: Lawrence R. Breastfeeding a guide for the medical profession Mælkegange 9-10 mælkegange udmunder på papillen

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

M46070 19400101 25000101 verrukøs endokardit tekstændring M46420 19400101 25000101 divertikulit tekstændring M46520 19400101 25000101 purulent

M46070 19400101 25000101 verrukøs endokardit tekstændring M46420 19400101 25000101 divertikulit tekstændring M46520 19400101 25000101 purulent Kodeforslag til opdatering 01.07.2015 SKSkode DatoFra DatoTil Ny kodetekst - kort form Ændring Tags F01051 20100101 25000101 mesorektalt resektionsplan tekstændring L F01052 20100101 25000101 intramesorektalt

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

Børn og leversygdom Bodil Laub Petersen, Patologiafdelingen, Rigshospitalet

Børn og leversygdom Bodil Laub Petersen, Patologiafdelingen, Rigshospitalet Børn og leversygdom Bodil Laub Petersen, Patologiafdelingen, Rigshospitalet Nyfødte og leversygdom Hæmolyse ; HbF Ukonjugeret hyperbilirubinæmi Kernicterus og cerebral skade Børn og leversygdom Nyfødte

Læs mere

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2004

STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2004 STANDARDBESVARELSE Skriftlig eksamen i Patologisk Anatomi Fredag d. 25/6-2004 Til hver eksaminand udleveres ét eksamensopgavesæt (kladde, trykt på gult papir, som kan beholdes) og ét besvarelsessæt (trykt

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT

FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT FAKTA OM OG REHABILITERING VED LUNGEKRÆFT OG LUNGEHINDEKRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Carina Nees, Rikke Daugaard og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, januar 2010

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

Risikofaktorer, genetiske faktorer, miljøfaktorer og kulturelle faktorer samt patientens livshistorie (den røde farve)

Risikofaktorer, genetiske faktorer, miljøfaktorer og kulturelle faktorer samt patientens livshistorie (den røde farve) Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert medicin og neurologi Med blå baggrund viser begrebskortet de mange symptomer, som patienterne henvender sig med inden for medicin og neurologi. Urskiven symboliser,

Læs mere

Når tårerne løber ned ad kinden

Når tårerne løber ned ad kinden Når tårerne løber ned ad kinden Tårer er vigtige for et godt syn og for at øjnene kan være sunde og raske. Men når tåre-systemet med alderen kommer ud af balance - kan der så gøres noget? Ikke for alle

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager:

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager: Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: Emfysem er beskadigelse af lungevævets elastiske fibre som sænker lungekapaciteten. KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet som igen medfører hjertesvigt

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 9. juni 2015 Modul 2: Sygdomslære MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen. Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL

Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen. Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL Hereditær Hæmokromatose Rustsygdommen Hyppighed Klinisk præsentation Diagnostik Behandling Nils Milman, M.D. KPLL 1 Årsager til Hæmokromatose Primær, hereditær, genetisk HFE hæmokromatose (HH) Sekundær

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

Overbelastning Vævets styrke Belastningen

Overbelastning Vævets styrke Belastningen Overbelastning Vævets styrke Belastningen Idrætsskade Vævets styrke Belastningen Akutte//overbelastningsskader Brukner & Kahn 2013 Vævets styrke Muskel Muskel-sene-overgang Senen Sene-knogle-overgang (entesen)

Læs mere

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic

Patientvejledning. Fillers. Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Patientvejledning Fillers Ikke-permanente (Hyaluronsyre ) mod rynker Cosmetic Fillers kan give din hud ny volumen og spændstighed. Ung hud er jævn og elastisk. Den inde holder bl.a. meget hyaluronsyre,

Læs mere

HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE?

HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE? KAPITEL 6: HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE? Flere og flere rygere vælger at stoppe med ryge - heldigvis for dem. Men det er ikke let, og det kan kræve stor selvdisciplin og udholdenhed at

Læs mere

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del Studiespørgsmål Kapitel 2. Almen mikrobiologi 1 Nævn hvilke grupper der findes af humanpatogene organismer. 2 Hvilke af disse grupper er mikroskopiske? 3 Hvad er forskellen på eukaryote og prokaryote organismer?

Læs mere

Program. Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program. Lad os så komme i gang

Program. Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program. Lad os så komme i gang Velkommen til vores workshop Buteyko Program Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program Lad os så komme i gang Hvem var Konstantin Buteyko? Russisk professor i fysiologi, med et dødeligt højt

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 De Medicinstuderendes Faglige Forlag Medicinerhuset - Ole Worms allé Bygning 161-8000 Århus C Tlf.:89422811; Fax:86137225 e: mr@studmed.au.dk

Læs mere

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional

Læs mere

DSPR Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi

DSPR Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Struktureret vejledersamtale 1 Ansættelse 1.1.1 Demonstrere kendskab til plastikkirurgiens internationale og nationale historie. Kunne redegøre for udviklingen af fagets nuværende gængse behandlingsprincipper

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå NOTER I LUNGESYGDOMME asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Af Asma Bashir,

Læs mere