Peter Kofoeds Patologi kompendium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peter Kofoeds Patologi kompendium"

Transkript

1 Opdateret af Manan: 16. januar 2004 PATOLOGI KOMPENDIE Følger opbygningen i E. Rubin Essential Pathology third edition. Kompendiet er skrevet ved førstegangslæsning af bogen. Der er både tastefejl og måske også et par forståelsesmæssige fejl, som ikke er rettet. Men forhåbentligt kan kompendiet anvendes som skelet for eget noteapparat. God læselyst, Peter Kofoed Kapitel 1 - Celleskade... 2 Kapitel 2 - Inflammation... 4 Kapitel 3 - Repair, Regeneration and Fibrosis... 5 Kapitel 5 - Neoplasi... 6 Kapitel 7 - Hemodynamic disorders... 8 Kapitel 10 - Blodkar...11 Kapitel 11 - Hjertet...15 Kapitel 12 - Det respiratoriske system...20 Kapitel 13 - Gastrointestinalkananlen...26 Kapitel 14 - Lever og Galde system...35 Kapitel 15 - Pancreas...42 Kapitel 16 - Nyren...44 Kapitel 17 - Urinveje, mandlige kønsorganer...50 Kapitel 18 - Kvindelige kønsorganer...53 Kapitel 19 - Brystet...56 Kapitel 20 - Blod og lymfoide organer...58 Kapitel 21 - Det Endokrine system...62 Kapitel 23 - Amyloidose...67 Kapitel 24 - Hud...68 Kapitel 25 - Hoved og hals...70 Kapitel 27 - Knogle og led...71 Kapitel 28 - Nervesystemet...73 manan.dk - Side 1 af 75 -

2 Kapitel 1 - Celleskade Cellular response to stress stress: iskæmi, mekanisk, etc. Reversibel - hydrofisk hævelse: stor, bleg cytoplasma, pga.: 1) plasma membran permabilitet / 2) Na-K pumpe insufficiens / 3) ATP-dannelse Na-osmose cellevæske-regulering vandindhold i celler Irreversibel - vedvarende stress - celle dør/ adapterer: atrofi: celle skrumper: energibehov årsager: iskæmi, inflammation, nedsat behov (sengeliggende), metabolit mangel, manglende trofi signaler: nervelæsion. hypertrofi: øget cellestørrelse og funktionel kapacitet årsager: hormonelt: TSH stroma/ gynækomasti, øget fysiske krav: BT myocardie hypertrofi hyperplasi: øget antal celler i organ/væv årsager: hormonelt: nyretumor EPO hæmatokrit, anæmi erytropoiese, inflammation lymfocytter, inflammation epitel i blære/ hud prolifiration metaplasi: konversion af en diffirentieret celletype til en anden, oftest: glandelepitel pladeepitel årsager: cancer, esofagusreflux: esofagus-pladeepitel ventrikel glandelepitel dysplasi: ændret størrelse, form, organisation af celler, årsager: aktin karatose (sollys), colitis ulcerosa tarm dysplasi diagnostisk problem: alvorlig dysplasi tidlig cancer Intracellulær lagring - Fedt: DM + alkohol intracellulær lipid i lever - Glycogen: DM: hyperglykæmi glycogen lejring i hepatocyt - Jern: øget jernoptag pga. anæmi Hemosiderosis: ferriton+hemosederin akkumulering i celler hereditary hemochromatosis: genetisk defekt: ekstrem mængde jernlagring organødelæggelse Irreversibel celleskade p. 9 => apoptose / nekrose Nekrose - koagulativ nekrose: rød cytplasma (eosinofilfarvning): død celle memebran impermabilitet Ca 2+ influx (=irreversibel skade) nekrose ex: AMI - liquefactive (flydende) nekrose hurtigere nedbrydning end repair pusdannelse af neutrofile evt. abcess - fedt nekrose: pancreatitis/ traume triglycerider frigives i fedtvæv enzymer nedbryder væv - caseous (osteagtig) nekrose granula: monocyter/makrofager kan ikke nedbryde agens celler klumper sammen og dør osteagtig farmation, ex: TB. Fri radikaler - kan ødelægge celler: 1) membranpermabilitet, 2) membran-protein-fastlåsning, 3) DNA ødelæggelse - hydroxyl: *OH, superoxid: O 2 -, hydrogenperoxid: H 2 O 2, Ion stråling - elektromagnetiske stråler H 2 O 2 dannelse DNA replikationsødelæggelse Virus - Direkte ødelæggelse: cytopati, ex.: membranpore dannelse permabilitet - Indirekte ødelæggelse: via immunsystemet: antigendetektion Kemikalier - Direkte cytotoksitet - Via metabolisme: matabolitter cytotoksiske Apoptose genetisk determineret, intern selvdestruktion mekanisme Calcifikation manan.dk - Side 2 af 75 -

3 - Dystrofisk calcifikation: makroskopisk synlig kalcificering, skadet væv calcium i cirkulation og interstitiel væske, ex: hjerteklapper rigide stenose, aterosklerose stenose. - Metastatisk calcifgikation: hypercalcæmi calcifikation. Cellulær aldring: - celle går til grunde efter bestemt antal delinger, - teori: * telomer forkortelser på kromosom akkumuleret somatisk stress, bla. oxidativ ødelæggelse manan.dk - Side 3 af 75 -

4 Kapitel 2 - Inflammation - Mikrocirkulatorisk reaktion på vævskade med bevægelse af væske og leukocytter fra blodet til ekstracellulær væv. Vævsskade: traume, iskæmi, neoplasi, infektion, fremmed partikel Akut inflammation: 1) væskeakkumulation i væv 2) neutrofile granulocytter 3) intravaskulær trombocyt stimulation Resultat: normalt væv genskabt / absces / arvæv / kronisk inflammation inflammations ødem: - vasodillation permabilitet (tightjunction åbning) + postkapillær vasokonstriktion - definitioner: effusion: overskudsvæske i kropskaviteter, ex. peritoneum, pleura transudate: ødemvæske m. lavt proteinindhold exudate: ødemvæske m. højt proteinindhold serøst transudate/ exudate: gul farve serosanguinøs transudate/ exudate: rødt skær pga. erytrocytter fibrøs exudate: højt fibrinindhold purulent exudate: indeholde neutrofile Arakidonsyrekaskaden: Membran fosfolipid glucocorticoid phosfolipase A 2 Arakidonsyre NSAID lipooxygenase Cyclooxygenase, COX1:alle væv, COX2:inflammatorisk væv HPTE Prostaglandiner + Tromboxan PGxx TxA 2 PAF Leukotriener - trombotisk - trombotisk - høj inflammationsfremmende - kemotaktisk - vasodillation - vasokonstriktion - vasodillation - bronkokonstriktion - hyperalgetisk - mikrovaskulær permabilitet - bronkokonstr. - kemotaksi af fagocytter - fagocyt celleadhærence Complement aktivering Cellerekruttering: Fagocytose: Kronisk inflammation - det inflammatoriske respons kan ikke elliminere agens - histologisk ses: makrofag/ monocyt: fagocytose, inflammationrespons mediators, immunrespons mediators plasmaceller: AS produktion lymfocytter: immunrespons Granulamatos inflammation - neutrofile kan ikke fagocytere agens makrofag overtager (lever længere end neutrofil): fagocytererinkluderer agens, men kan ikke nedbryde dette mister motilitet kaldes epiteloid celler (ligner epitel celler) + giant cells: fusionerede makrofager osteagtig nekrose, ex.: tb manan.dk - Side 4 af 75 -

5 Kapitel 3 - Repair, Regeneration and Fibrosis Sår heling - genskabelsen af integritet i beskadiget væv - faser hæmostase inflammation: fibrøs exudate 1) kontraktion: inadmigration af mesenkymalceller 2) repair: a) kun erosion: epitelprolifiration b) gennem BM: granulationsvæv: mikrovaskularitet + fibroblaster fibrogenese + makrofag => arvævsdannelse gn mdr.: kar forsvinder, crosslinkning af collagen 3) Regeneration: genskabelse af tabt væv med identisk væv Faktorer ved sårheling: - størrelse, type, lokalisation af sår, vaskularisering, infektion, bevægelse (ro) Diverse væv: - lever: komplet regeneration undtagelse: hapatitis + alkohol skade: delvis regeneration + fibrose dannelse = cirrhose - nyre: begrænset regeneration: distale tubuli regenererer fuldt glomeruli: ingen regeneration - Lunge: delvis regeneration repsiratorisk epitel regenerer komplet, hvis underliggende extracellulærmatrix ikke er ødelagt alveolær skade: evt. regeneration, evt. fibrosedannelse, afhængig grad af cellenekrose og ødelæggelse af extracellærmatrix. - hjerte: ingen regeneration opheling med granulationsvæv og ardannelse: tab af kontraktion - nervesystemet: ingen regeneration kun: sprouting og reorganisation (plasticitet) manan.dk - Side 5 af 75 -

6 Kapitel 5 - Neoplasi Benigne tumorer def.: gennembryder ikke tilstødende væv eller metastaserer - mere differentieret end malignt væv - endelse: -om chondrom: chondrocyt deriveret epiteliom: epitelialt deriveret papillom: grenet adenom: endokrin kirtel deriveret teratom: kimcelle deriveret, ex: dermoid cyste hamartom: udspringer fra embryoid udvikling Maligne tumorer - typisk samme prefix som benigne tumorer, - endelse: carcinom - endelse hvis mesenkymal oprindelse: sarkom gastrisk adenokarcinom planocellulært karcinom: hudtomor chrondrosarkom - untagelser i navngivning: højmaligne: hepatom, melanom, seminom, lymfom, leukemi eponymer: Hodgkins lymfom, Ewing sarcom (knogle), Brennor tumor (ovarie) Malign histologi - anaplasi/ cellulær atypi: 1) variation i størrelse og form på celle og nuclei (pleomorfisme) 2) forstørrede og hyperkromatiske nuclei 3) atypisk mitose 4) bizarre celler, f.eks tumor giant cells - mitose aktivitet: oftest rigelige mængder mitoser - invasion: blodkar og lymfekar - metastaser: patogenomisk for malignitet - tumor markører ex.: PSA, CEA (carcinoembryonic antigen coloncancer) Invasion og metastaser - CIS: tumor har ikke gennembrudt BM - metastase: spredning af maligne celler til et sted borte fra oprindelsessted 1) hematogen metastasering: tumor invaderer kapillærer og spredes via blod, lunger: via veneblodet til v. cava og videre til lunge lever: via v. porta til leveren 2) lymfatisk metastasering: forstørring af lymfeknuder, evt. nekrose og blødning ex.: mammacancer aksillens lymfeknuder Trin: - invasion 1) CIS 2) tumor celler udtrykker celle adhæsions molekuler til BM 3) tumor celler frigiver proteolytiske enzymer der ødelægger BM 4) invasion af kapillærer eller lymfykar - metastase 1) tumor celler føres via blod/ lymfe 2) tumor celler adhærer til endotel videre gennem BM 3) tumor celler sekreterer faktorer for angiogenese videre vækst Cancer gradedering - cytoligsk vurdering grad af anaplasi: form og regularitet af celler mange/ atypiske mitoser kerne pleomorfisme tumor giant cells manan.dk - Side 6 af 75 -

7 Cancer stadieinddeling - klinisk vurdering: omfang og udbredelse TNM T: størrelse af primær Tumor, N: antal og fordeling af lymph Nodes, M: fjern Metasteser Cancer vækst: mismatch mellem prolifiration og celledød Tumor angiogenese: frigivelse af vaskulære vækstfaktorer Cancergenetik: oncogener: ændrede versioner af normale gener (proto-onkogener), som regulerer normal cellevækst og differentiering typer: v-onc: virus oprindelse: HTLV-1 retorvirus T-celle leukemi c-onc (proto-onkogen): cellulær oprindelse onkogen aktivering: mutation, kromosom translokation (philadelfia kromosom), gen amplifikation tumor suppressor gener: gener hvis produkt forhindrer cellulær prolifiration Rb-gen (retinoblastom, BRCA1 + BRCA2: bryst cancer, Mutator gener: vedligeholder DNA/ genom integritet. Ødelæggelse af disse medfører mulig akkumulering af øvrige mutationer Tumor immunologi: - dyrestudier antyder immunologisk respons mod cancer Kap. 6, Udvikling og genetisk sygdomme manan.dk - Side 7 af 75 -

8 Kapitel 7 - Hemodynamic disorders Hæmoragi (blødning) - Hæmothorax: blødning ind i pleurakavitet - Hæmopericardium: blødning ind i perecardie rummet - Hæmoperitoneum: blødning ind i peritoneum - Hæmoarthrosis: blødning ind i led - Hæmatom: blødning ind i blødt væv (muskel, hjerne, mv) - Purpura: diffus superficiel blødning i hud, op til 1 cm stor - Eccymoser: større superficiel blødning, ex.: blåt øje - Petekkier: punktblødning, oftest hud eller konjunktiva, svt. kapillær/ artiriole ruptur. Hyperæmi - for meget blod i et organ Aktiv hyperæmi: hyperæmi pga. øget funktionelt krav, ex.: fysisk muskelaktivitet, inflammationsproces Passiv hyperæmi (Congestion) stase af organ med veneblod ex.: - akut ve. ventrikel insuff pulmonært ødem: transudat i alveoli - kronisk hjerte insuff øget venetryk venestase i lever, milt, nyrer, etc. - DVT ødem i afficieret underextremitet - trombose i vv. hepaticae lever congestion lungeødem: - mikroblødninger erytrocytter i alveoler fagocyteres af alveolære makrofager heart failure cells : makrofager m. jern (hemosiderin) - øget hydrostatisk tryk væske ind i alveolært rum pulmonært ødem gasudveksling - fibrose dannelse (ætiologi ukendt) + jern brown induration - kapillærtryk pulmunært arterietryk = pulmonær hypertension lever: - centralvene dillateres øget venetryk til sinusoider sinusoid dillation trykatrofi af centrilobulære hepatocytter. = snit: muskatnød lever milt: - øget tryk i lever portalvene tryk milt congestion: forstørret og spændt, vægtøgelse: g. Thrombose: - aggregat af koaguleret blod i kar - Arteriel thrombe: atherosclerosis lokalisation: coronarar-, cerebrale-, mesenterie-, renale, unerekstremitetsarterier, ved aorta-aneurysmer, patogenese faktorer: endoltelødelæggelse, pga. thrombocytaggragation/ fibrin formation ændret blod flow: turbulens øget blod kaogulation komplikation: okklusion infarkt: AMI/ stroke/ intestinalt/ nyre/ underekstremitet-gangrene - Hjerte thrombe: mural thromber: thromber i endocaridet/ hjertekammer, kommer ved endocardiel skade/ blod flow ændringer årsager: AMI: i ve. hjertekammer i områder med AMI atrieflimmer: langsommere blod flow thromberisiko cardiomyopati: ve. kammer: ændret hemodynamik thromberisiko endocarditis: bakterieinfektion vegetationer (små thrombi) på hjerteklapper. oftest mitral + aorta. - Venøse thromber = thromboflebit = DVT >90 % i underekstremitet disponerende: stase, immobilisering, traume, fødsel, hyperkaogulation, alder, patogenesefaktorer som ved arteriel komplikation: pulmonær emboli manan.dk - Side 8 af 75 -

9 Emboli - Pulmonær emboli 90% kommer fra underextremitet, især iliofemoralt1 udfald lille emboli: asymptomatisk forbigående dyspnø og takykardi lungeinfarkt: brystsmerter, hæmoptyse, plera effusion saddelemboli/ større embolier (> ½ pulmunart arterietræ): cardiovaskulært kollaps død pulmonært infarkt: dobbelt arterieforsyning mindre embolier produceret ikke infarkt ses ved emboli, congestiv hjerte fejl, kronisk lunge sygdom udseende: paramide, hæmoragisk pga. bronkial arterieforsyning, symp: hoste,smerte, åndenød, evt. hæmoptyse koagulativ nekrose blegt centrum, perifær granulationszone ardannelse - Paradoxal emboli: eneemboli som via inkomplet lukket foramen ovale shunter forbi lungerne og blokkere flow i systemiske arterier - Arteriel emboli kilde: mural thrombe i hjerte målorgan: hjerne, tarm, underekstremitet, nyre - Luftemboli: luft i venesystem luftbobler samles i blodbanen obstruerer blod flow he. hjertehalvdel/ lunger/ hjerne. dykkersyge Infarkter: - iskæmi koagulativ nekrose - Blege infarkter hjerte, nyrer, hjerne, milt - røde infarkter pga. blødning ind i nekrotisk område, dobbelt blodforsyning/ kollateral cirkulation tyndtarm, hjerne, lunger - septisk infarkt: pga. infektion evt abcesdannelse Ødem: - overskudsvæske i interstitielrum - lokalt ødem: inflammation venøs/ lymfatisk obstruktion forbrænding vaskulær permabilitet - Generelt ødem: oftest: ve. side hjertefejl lungeødem hø. side hjertefejl hydrostatisk tryk evt. nefrotisk syndrom albuminuri hypoproteinuri kolloidosmotisk tryk natrium forstyrrelser: 1) ANF 2) renin-angiotensin-aldosteron 3) sympatiske nervesystem nedsat nyrefunktion natrium-retention hypervolæmi levercirrhose øget venøst tryk - Congestiv hjertefejl: hjerte kan ikke sufficient pumbe blod ud i system blodtryksfald baroreceptor stimulation: sympatisk renal påvirkning: væske reabsorbtion, renin-angiotensin-aldosteron aktivering natrium retention øget pulmonart + systemisk venøst tryk øget hydrostatisk tryk. ve. ventrikel insuff. lunge congestion + pulmonart ødem pulmonær hypertension hø. ventrikrl insuff. generaliseret subkutant ødem + ascites + pleural effusion, evt. congestion af lever/ milt + forstørret hjerte + dillat. kamre. symp: dyspnø, orthopnø, paroxysmal nocturnal dyspnø, dillaterede vv. jugulares, rallelyde pga. væskefyldetealveoli. - Levercirrose ødem ar i lever portal obstruktion portal hypertension øget splanknisk hydrostatatisk tryk + nedsat albumin produktion peritonal væske nedsat effektiv blodvolumen renal natrium retention væske ekspansion ascites + ødem circulus vicious - Nefrotisk syndrom: albumin tab større end produktion kolloidosmotisk tryk væskeudtrækning RAA aktiviering natrium retention BT manan.dk - Side 9 af 75 -

10 Væske akkumaultion - Pleura: nefrotisk syndrom, levercirrose, congestive hjertefejl, lungeinflammationsprocesser - Pericardie: AMI ruptur/ dissikerende aorta aneurisme/ traume hæmoragi = hjerte tamponade - Peritoneum (ascites): lever cirrose, abdominale tumorer, pancreatitis, hjerte insuff., nefrotisk syndrom, Shock: - cirkulationen kan ikke forsyne vitale organer alvorlige hæmodynamiske og metaboliske forstyrrelser - årsag: nedsat cardiac output: hjerteinsuff./ nedsat venøs return - Cardiogent shock: AMI, myocarditis, pericardiel tamponade ejection fraktion < 20 % hypovolæmisk shock: hæmoragi, diarre, perspiration, traume, brandsår, anafylaxi voldsomt væsketab - => anoxi skade (cirkulus vicious) nedsat perfusion endotel celle skade øget vaskulær permabilitet nedsat nyreperfusion + skeletmuskulatur metabolisk acidose nedsat cardiac output vævperfusion nedsat hjerte perfusion myokardieceller ødelægges nedsat pumpefunktion nedsat cardiac output vævperfusion hypovolæmisk shock nedsat venøs return nedsat cardiac output - Septisk shock: gram-neg bakterier endotoxin frigørelse binder monycyt/makrofag overflade TNF sekretion endotelødelæggelse cardiovaskulært kollaps manan.dk - Side 10 af 75 -

11 Kapitel 10 - Blodkar Atherosklerose præp 7 - sygdom i store/ mellemstore arterier: progredierende akkumulation i intima af glasmuskelceller, lipid og bindevæv. - komplikationer: iskæmiske hjertesygdomme, AMI, hjerneblodprop, underekstremitet gangræn - ½ af dødsårsager i usa - geografisk, racemæssig variation: svensker/japser: 8/1-rate for iskæmisk hjerte sygdom - patogenese: lok.: tunica intima i elestiske og muskulære arterier 1. intima glatmuskel celle prolifiration 2. lipid akkumulation 3. intima indeholder nu glatmuskel celler, makrofager, lymfocytter, bindevæv 4. bindevæv nedbrydes, trombocytter deponeres 5. vasa plaquorum: capillærer penetrerer karvæg og vaskulariserer plaque 6. plakudvidelse + trombose okklusion - hypoteser 1. Insudation? teori lipid kommer fra plasma LDL 2. Belægning teori små tromber initierer/ forværer plaque dannelsen 3. Skade reaktion teori trombocytter PDGF-faktor release: kemotaktisk + prolifiration stimulerende glatmuskel prolifiration 4. Monoklonal teori: ukendt faktor inducerer glatmuskel celle prolifiration 5. Intima cell mass teori steder med mange intima celler udgangspkt 6. Hæmodynamisk hypotese steder med turbulens, forhøjet tryk, - hypotese samling: 1. isolerede glatmuskelceller fanges i intima initial lesion i intima 2. glatmuskelceller lipid akkumulering 3. lipid ophobning celle skade makrofager + trombocytter 4. makrofager + trombocytter frigiver growth factors øget glatmuskelcelle akkumulering 5. øget læsion tab af antikoagulant- evne i karvæg mural thrombose PDGF release glatmuskelcelle prolifiration Fatty streaks: læsioner der indeholder akkumulation af intra- og ekstracellulært lipid bøde børn + voksne foam cell: makrofag fyldt med lipid, glatmuskelceller indeholder også lipid teori: initial aterosklerose læsion, andre faktorer kontrolerer videre udvikling Intima cell mass = cushions : områder med mange glatmuskel celler, men ikke lipid teori: dette er udgangspunkt for aterosklerose ( kontroversielt) Opbygning: - Aterom: lipid holdignekrotisk central masse - Fibrøs kappe: fibrøst bindevæv omkring aterom, indeholder foamceller + glatmuskel celler. Kompliceret plaque: - trombose: på/ i fibrøs kappe - neovaskularisation: ved kappe og skuldre - fortynding: af underliggende tunica media - calcifiaktion: inde i aterom og fibrøs kappe - ulceration: af fibrøs kappe Risikofaktorer - Hypertension - Hyperkolesterolæmi - Cigaret rygning - Diabetes - Alder og Mandligt køn - Fysisk inaktivitet/ stresset liv Aterosklerose komplikationer: - Akut okklusion manan.dk - Side 11 af 75 -

12 coronar arterie AMI, stroke, intestinal gangræn, underekstremitet gangræn - Kronisk stenose progressiv reduktion af blod tilførsel kronisk iskæmi atrofi ex.: unilateral a. renalis stenose nyreatrofi, intestinalt, klaudicatio intermittens - Aneurisme dannelse: media affektion i elestisk arterie - Emboli: ex.: aorta/iliaca femur/popliteal okklusion akut iskæmi gangrene, stroke, Hypertension - WHO def.: systole > 160 og/eller distole > 90-95% primær (ukendt årsag) - patogenese ukendt, evt. dysregulation af: 1. Cardiac output kontrol mekanismer 2. Renal funktion 3. Perifær modstand 4. Natriumhæmostase bla. RAA systemet, ANF nyre-receptors natrium retention - kendt ætiologi: - a. renalis stenose, øget aldosterone, Cushing, renal medulla neoplasi, thyrotoxikose aorta coarctatio, Arteriosklerose - fortykkelse og tab af elasticitet i arterievæggen - arteriolosklerose: affektion af arterioler - typer: benign arteriosklerose ved mild hypertension hyalin arteriosklerose: mikroskopisk: glasagtig, arret blodkar vægge, øget bindevæv malign hypertension/ arteriosklerose def.: øget blodtryk hurtig progressiv vaskulær affektion, symptomer i hjerne, hjerte eller nyrer BT > 160 / 110 sjælden pga. hypertensiv behandling symptomer: retinale mikroaneurismer +fokale blødninger retinal ardannelse fibrinoid nekrose: glatmuskel og endotel nekrose i små arterier plasmaprotein aflejringer løgskal udseende : glatmuskel celle prolifiration i arterioler i karakteristisk formation Mönckebergs mediasklerose - degenerativ kalcifikation af store/ mellemstore arterier, ex.: a. radialsis, a. tibialis - degeneration og nekrose af muskelceller i media - især ældre - ringe klinisk betydning Raynauds fænomen - bilateral iskæmi i fingre og tæer - sekundært til arteriel vasospasme i huden - symptomer: alvorlig bleghed, paræstesi, smerte - udløsende: kulde, emotionel stimuli - primær sygdom, eller sekundært til bdv-sygdomme: skleroderma Vaskulitis - inflammation og nekrose af blodkarrene - patogenese, evt: 1. immunkomplex aflejring (III) 2. AS angreb mod kar (II) 3. cellemedieret immunitet (IV) - årsager: infektion bakteriel: syfilis, virus: hepatitis B, HSV, CMV, mekanisk traume stråleskader, f.eks. ved tumer behandling af ØNH pt. toksiner ukendt (ofte) - Polyarteritis nodosa præp 9 akut, nekrotiserende vaskulit, affekterer mellemstore/ små muskulære arterier, sjældent: større arterier: renale, splankniske, coronare læsion: ca. 1 mm stor, hele kar-cirkumference eller del af denne område m. fibrinoid nekrose knudeagtige ar ved opheling manan.dk - Side 12 af 75 -

13 ofte trombose infarkter hyppigt årige, mænd sjældent: ANCA-positiv mikroskopi: fokal nekrose i arterievæg, kraftig inflammation: neutrofile, lymfocytter, plasmaceller, fibrinoid nekrose oftest: nyre, hjerte, skeletmuskulatur, hud, mesenteriet beh: korikosteroid, cyclophosphamide - Kæmpecelleartritis = arteritis temporalis præp 8 almindeligste arteritis fokal kronisk granulomatøs inflammation af a. temporalis ætiologi ukent ældre: > 70 år mikroskopisk: granulomatøs inflammation i media/ intima, intima fortykkelse, kæmpeceller ml. intima/ media (svære at se) symp: hovedpine, ømhed svt. a. temporalis, blindhed/ synsforstyrrelse, beh: corticosteroid - Wegeners granulomatose systemisk nekrotiserende vaskulitis m. granulomatøse læsioner i respirationsvejene: næse, sinuses. lunger + glomærulær affektion ætiologi ukendt oftest kvinder, år mikro: parenkymal nekrose, inflammationsceller, lungelæsioner, > 5cm store klinisk: ofte pneumonitis, sinuitis, radiologisk: pulmonære infiltrationer, nyreaffektion: cresentisk glomerulonefritis hæmaturi + proteinuri evt. nyresvigt beh: cyclophosphamid ubehandlet: høj mortalitet: 80% dør inden 1 år - Tromboangiitis obliterans (Buergers sygdom) okklusiv inflammatorisk sygdom, små/ mellemstore arterier i arme + ben kun unge mænd som ryger massivt symp: okklussion gangræne/ smertefulde ulcerationer Aneurismer - Arterielle lokale dillationer enten kongenitte eller opståede svaghed i media - Aterosklerotisk aneurisme: lokalisation: abd. aorta, iliaca, poplitea, coronar, øvr. muskulære arterier, alder: > 50 år disp: alder, mænd, hypertension, rygning, genetisk patogenese: ulcererende, kompliceret (kalcificeret) aterosklerotisk læsion aorta: ofte asym, symp: > 5 cm symp: abd. smerte, ruptur retroperitonal forblødning shock død kompl: emboli: akut iskæmi i UE beh: kirurgisk: bypass, graft protese øvrige lok: iliaca, femur, coronar, øvr. muskulære art - cerebrale: berry aneurism: circulus willusus, kongenit defekt ruptur SAH - dissekerende sjældnere blod ind i arterievæg udvidelse langs væg falsk lumen inde i arterievæg lok: thorakal aorta: begynder i aorta ascendens, mesenterica kar, coronart, nyrekar, disp: > 60 år, kvinder, hypertension patogenese: media svækkelse ( cystisk media nekrose ) tab af elastin + muskelfibre blod ind dissektion ekstravaklær blødning årsag: ukendt, 95% ses transversel revne i kar klinik: smerte i ve. thorax - syfilis aneurisme: aorta ascendens, manan.dk - Side 13 af 75 -

14 Vener Varicer - store bugtede kar - lok: vv. saphena magna + parva, poplitea - varierende grad - 20% af befolkning - disp: alder, kvinder, genetisk, positur (altid oprejst), fedme, graviditet - patogenese: uklar. destruktion af veneklapper + dillation af kar selvforstærkende, - klinisk: asymptomatisk, smerte, kosmetisk, trofisk forandringer: stase ekzem, ulceration, lipodermatosklerose - øvrige lokalisationer: hæmorider: indenfor/udenfor analsphincter, symptomfri, tromber: smerter esofagus varicer: cirrose portal hypertension hæmoragi død varicocele: pl. pampiniformis DVT: - phlebotrombosis: trombose uden initierende infektion/inflammation - tromboflebitis: trombose med initierende infektion/inflammation - sengehvile, nedsat cardias output, - kompl: lungeemboli død Lymfekar - lymfangitis: inflammation lymphadenitis - lymfeobstruktion: tumor, parasitter, mamma mastectomi, lymphødem lymphangiektasi (progressiv dillation af lymfekar) Benigne kar tumorer - Hæmangiomer kapillært hæmangiom: lok.: subkutant, viscera, farve: lyserød blå (ifht dybde), hud = fødselsmærker juvenil hæmangiom jordbær hæmangiom, kapillæransamling i hud, nyfødte, vokser første 2-3 måneder forsvinder oftest spontant 1-3 år kavernøst (derm:kapillært?) hæmangiom portvinsmærke, storkebid, nævus flammeus, lok: hud, viscera. kan bliver mane cm store. svinder ikke. beh: laser. - Glomus tumer lok: glomus bodyes: temperaturneuroreceptors i fingre/ tæer, < 1 cm stor tumor, smertefuld, - hæmangioendoteliom: blanding ml. benign hæmangiom og malignt angiosarcom Maligne kar tumorer - Angiosarcom sjælden, højmalign, neoplastiske endotelceller, - kaposisarcom: endotelcellederiveret, sjælden, aids: epidemisk, manan.dk - Side 14 af 75 -

15 Coronararterier: - venstre: LAD (left anterior descending) 1. + left cirkumflex - højre: Peter Kofoeds Patologi kompendium Kapitel 11 - Hjertet Myokardiehypertrofi: - normal hjerte: systole EF: 65% - lille hjertefejl kompensationsmekanismer: øget distole fyldning kardiac output opretholdelse kongestiv hjertefejl symp. - større hjertefejl kardiac output ikke opretholdes shock død Hjertefejl: - alt som medfører øget workload for en længere periode anatomisk skade iskæmisk hjertefejl, 80% hjertesygdom død hypertensiv hjertefejl, 2% kronisk: dillaterede hypertrofiske ventrikler, ve. side: oftest, årsag: iskæmi, hypertension, kompensation: ve. atrie tryk + lunge tryk lunge kongestion lungeødem hø. side: kompl. til ve. side, evt. pga. lungesygdom/ lunge hypertension. kompensation: hø. atrietryk + systemisk vene tryk ødem + halsvenestase + lever/ milt kongestion Kongenit - Koartation lokal aorta konstriktion svt. ductus arteriosus (ml. a. pulmonalis-aorta lig. arteriosum) svt. under ve. a. subklavia => hypotension svt. UE, hypertension svt. OE, ve. hypertrofi + svage UE dør ubehandlet < 40 år alder, beh: kirurgi - Kongenit aorta stenose valvulær subvalvulær - Endokardiel fibroelastose fibroelastisk fortykkelse af ve. ventrikel endokardie hjertefejl beh: transplantation Iskæmisk hjertefejl - aterokslerose manglende ilt - hyppigste hjerte sygdom i vesteuropa: 80% af hjertefejldød. ikke så hyppig i ulande + asien - symp: angina pectoris, ami, død Angina pectoris - = bryst smerte, m/ udstråling til ve. arm. - hyppigste symptom - > 75% okklusion af kar - periodvis optrædende, ved fysisk aktivitet, emotionel ophidselse, typisk min., - beh: nedsat fysisk aktivitet, sublingual nitroglycerin: potent vasodillation Myokardie infarkt præp 4 - = iskæmisk nekrose i hjertet - opstår ved ca. 20 min. iskæmi - permanente celler heling ved fibrose Pludselig død - aterosklerose ventrikulær fibrillation død Epidemiologi - 1. rygning - 2. hyperkolesterolæmi - 3. hypertension - DM - fedme, alder, køn: mænd, genetik, oral kontraception + ryger + > 35 år, motion, Patologi - aterosklerose - ofte trombe obstruktion ami - diag: angiografi - beh: trombe: streptokinase, vævs-plasminogen aktivator manan.dk - Side 15 af 75 -

16 okklusion: PTCA, bypass - lokation: hø. coronar arterie: posterior basal region af ve. ventrikel + posterior del af interventrikulær septum (= inferior infarkt ) LAD coronar arterie: apikal, anterior, anteroseptal vægge af ve. ventrikel ve. cirkumflex coronar arterie: lateral væg af ve. ventrikel sjældent - subendocardialt / transmuralt - hyppigst og mest omfattende: ve. ventrikel - Makroskopisk: < 24h: bleghed efter 3 5 dage: central bleg nekrotisk region, hyperemisk randzone pga. granulationsvæv efter 2 3 uger: affladet, blødt område, svagt, geleagtig efter måneder: ophelet infarkt: hvid pga. arvæv - Mikroskopisk h.: eosinifile (røde) muskelfibre pga. koagulationsnekrose 2-3 dg.: neutrofile (inflammation), muskelceller nekrotiserer 1 3 uger: neutrofile forsvinder, randzone: fagocytter. Fibroblastmængde tiltager: repair: bdvæv dannelse > 4 uger: tiltagende bdvæv (arvæv) Diagnose: ekg, obduktion, serum enzymer: LDH, CrK Komplikationer: - Arrytmi: bradycardi/ ventr. takycardi/ ventrikulær fibrillation/ partiel- /komplet-hjerteblok død - ve. ventrikulær punpesvigt cardiogent shock død (90%) - infarkt extension: 1-2 uger efter ami (10%) død - vægruptur: indenfor 3 uger efter ami, væg er svagest, oftest transmurale infarkter, hæmoperikardium tamponade død - ve. ventrikulær aneurisme: 10% af transmurale infarkter - mural trombe: ½ af pt. efter ami: mural trombe over infarkt område emboli risiko - pericarditis: 10% af transmurale infarkter Beh: - genetablering af blodflow til iskæmiske myocytter - trombolyse (streptokinase) - PTCA - bypass Kronisk iskæmisk hjertesygdom: - alvorlig coronar aterosklerose øget okklusion angina hyppighed øges Hypertensiv hjertesygdom - def: forstørret hjerte pga. hypertension - WHO hypertension: systole > 160 og/eller diastole > 90 mmhg - patologi: øget BT øget workload kompensatorisk ve. ventrikulær hypertrofi kongestiv hjertefejl død (40% af HT død) - væg fortykkelse ve. ventrikel, hjerte vægt forøgelse, mænd > 375 g, kvinder > 350 g, - mikroskopisk: hypertrofi af muskelceller - hypertension kombination: hypertensiv hjertesygdom + coronar aterosklerose iskæmi risiko - hypertension komplikationer: kongestiv hjertefejl (40%), intracerebral hæmoragi, coronar aterosklerose, diss. aorta aneurisme, berry aneurisme ruptur SAH, Cor pulmonale - def: hø. ventrikulær hypertrofi og dillation pga. pulmonær hypertension - typer: akut cor pulmonale: pludselig pulmonal HT akut hø. sidig hjertefejl evt. død oftest pga. massiv lungeemboli kronisk cor pulmonale: sygdom som obstuerer lungekredsløb hø. ventrikel hypertrofi væg tykkelse > 1 cm (normal 0,3-0,5) årsager: parenkymale sygdomme: kronisk fibrose + emfysem, lungefibrose, cystisk fibrose vaskulære lungesygdomme: embolier, primær pulmunær hypertension,.. Klap- og endokardit sygdomme - klap stenose: klap beskadigelse fortykkelse stenose - klap insufficiens/ rekurgitation: klap beskadigelse retrograd blodflow - pressure overload: klap stenose kammer dillation proximalt for stenose - volume overload: klap insufficiens kammer dillation proximalt for insufficiens manan.dk - Side 16 af 75 -

17 Reumatoid hjertesygdom - streptokok infektion - mest ulande - typer: Akut reumatoid feber streptokok infektion (pharynx) patologenese uklar. Evt. kryds reaktion: antistoffer mod stroptokok-ag reagerer mod hjerte-ag pancardidits: alle 3 hjertelag involveret: - endocarditis: især aorta- og mitralklap - myocarditis: inflammation: lymfocytter + makrofager, hjertedillation evt. kongestiv hjertefejl - pericaridits: fibrin belægninger, bread-and-butter pericarditis beh: penicillin Kronisk reumatoid valvulitis komplikation after akut reumatoid feber mitralklap: kalcifikation af klapper klap insufficiens komplikationer: bakteræmi endocarditis (tandlæge), mural trombe emboli, kongestiv hjertefejl?, pulmonal hypertension cor pulmonale Kollagen sygdomme - SLE: evt. fibrinøs pericarditis, evt. myocarditis, evt. endocarditis symptomer i andre organer mere dominerende - skleroderma: myocardie intima sklerose af små arterier nyre afficieres hyppigst Bakteriel endocarditis - def: kolonisation af hjerteklapper med bakterier - typer: akut endocarditis: pyogene bakterier: sta. aureus, str. pyogenes (beta-str) varighed: < 6 uger død (uden antibiotika) angriber raske klapper klap destruktion subakut endocarditis mindre virulente bakterier: alfa-streptokokker varighed: > 6 uger oftest i forvejen beskadige klapper - disp: kongenit hjertefejl, hjerteklap prolaps, reumatoid feber, iv-stofmisbrugere, kunstige hjerteklapper, baktæremi, - patogenese ukendt, evt: 1. hæmodynamic 2. trombus 3. adherence muligheder for mikroorganismer - lok: mitralklap og/eller aortaklap - klinik: kommer et par uger efter infektion hjerte mislyde stadig 25-40% mortalitet ved sta. aureus beh: antibiotika, evt. hjerteklap kirurgi, Non-bakterial-trombotic-endocarditis (NBTE) - sterile vegetationer på klapper - altid mitral og/eller aorta - patogenese ukendt, ses ifb. med cancer andetsteds: adonekarcinomer i pancreas/ lunge - klapper ødelægges ikke - kompl: embolisering til øvrige organer Kalcificerende aorta stenose - kalk aflejringer på aortaklapper - disp: alder, aterosklerose, - komplikation: stenose ve. ventrikulær hyportrofi = cor bovinum (vægt = 1000 g) - beh: klap protese Mitral klap prolapse (MVP) - Def.: mitralklapper kan ikke mødes under systole regurgitation prolapser ind i ve. atrium - hyppigt: 10% af voksen population - beh: klap proteser - klinik: asymptomatisk, evt. endocarditis, evt. cerebral emboli manan.dk - Side 17 af 75 -

18 Carcinoid hjertesygdom - hø. side endocardie ændringer: evt. tricuspidal + lungeklap insufficiens/ stenose - hvide aflejringer Myocarditis - def: generaliseret inflammation af myocardiet incl. nekrose og degeneration - evt. akut hjertesvigt hos fuldkommen raske - patogenese ukendt evt. viral cytotoxitet og immunreaktion med inficierede myocytter - årsager: idiopatisk (oftest, evt. udiagnosticeret virus) infektioner: viralt, bakterielt, svampe non-infektiøst: hypersensitive og immunologiske sygdomme - patologi: biventrikulær dillation, generaliseret myokardie hypokinese, dissektion: slapt, dillateret hjerte - klinisk: oftest spontan bedring, evt. kongestiv hjertefejl, evt. arrytmi, evt. hjertesvigt Metaboliske hjertesygdomme - hyperthyriodisme: nedsat perifær modstand takycardi evt. hjertesvigt - hypothyroidisme: bradycardi dillateret hjerte, ingen øvrige komplikationer Cardiomyopati - primær hjertesygdom, hvor øvrige sygdomme er udelukket Idiopatisk dillateret cardiomyopati (DCM) - generel forstørrelse af alle hjerte kamre: hypertrofi + dillation, op til 900 gram - årsag ukendt - kompl: kongestiv hjertefejl, 75% dør efter 5 år, - beh: transplantation Sekundær DCM - toxisk årsag: alkohol, katekolaminer, cocaine - graviditet: sidste trimester, afrika Hypertrofisk cardiomyopati - sjælden tilstand med hypertrofisk hjerte - patogenese: genetisk komponent - klinik: oftest asymptomatisk, evt. kongestiv hjertefejl, evt. pladselig død ved intensiv aktivitet Restriktiv cardiomyopati - gruppe af sygdomme, hvor hjerteabnormalitet forhindrer diastolefyldning af hjerte - typer: amyloidose almindeligste dødsårsag hos AL amyloidose pt. patologi: amyloidose aflejringer, fortykkede vægge klinisk: hø. hjerteside systemisk ødem, arrytme, pludselig død endomyocardie sygdom aflejringssygdomme Hjertetumorer - sjældne - typer: hjerte myxom hyppigst: 50% af primære hjertetumorer ve. atrium: 75% mitralklap dysfunktion beh: kirurgisk fjernelse Rhabdomyom især børn nodulære samlinger i myocardie oftest dødelig metastaser fra lunge, GI, lymfom. leukemi, malignt melanom Pericardiesygdomme Pericardiel effusion - def.: akkumulation af overskudsvæske, transudate eller eksudate, i pericardie caviteten - pericardiesækken: normalt plads til 50 ml friktionsnedsættende væske manan.dk - Side 18 af 75 -

19 langsom udvidelse plads til 2 L hurtig fyldning max 200 ml hindrer cardiel fyldning - effision typer: serøs pericardiel effusion: congestiv hjertefejl/ nefrotisk syndrom øget ekstracellulærvæske effusion transudate: lavt proteinindhold chylus effusion væske indeholdende chylomikroner tumor/ infektion lymfeobstuktion kommunikation ml. ductus thoracicus pericardierum hæmopericardium blødning direkte ind i pericardierum ami /penetrationstraume/.. ruptur blødning hjerte tamponade syndrom hurtig akkumulation af pericardiel væske hindrer cardiel fyldning evt. cardiovaskulært kollaps død Akut pericarditis præp 5 - def.: inflammation af paritel eller visceral pericardium - årsager, samme som myocarditis: 1. idiopatisk (oftest, evt. udiagnosticeret virus) 2. infektioner: viralt, bakterielt, svampe 3. non-infektiøst: hypersensitive og immunologiske sygdomme - morfologi typer: fibrinøs, f.eks uræmi (dialyse pt), infarkt serøs (gul væske), f.eks virus purulent, f.eks baktrerier hæmoragisk, f.eks metastase - klinik: pludselig, svær substernal brystsmerte, forskellig fra ami/ angina pectoris ved manglende udstråling til ve. arm. Konstriktiv pericarditis - def.: kronisk fibrose pericardie sygdom kompression af hjerte inflow restrektion - sjælden, mest u-lande - årsager: oftest idiopatisk, purulent infektion, TB infektion, manan.dk - Side 19 af 75 -

20 Kapitel 12 - Det respiratoriske system Larynx Epiglottitis - Hæm. Influenza, børn obstruktion livstruende coniostomi/ trakeostomi Planocellulært karcinom - fleste larynxcancere, hovedårsag: rygning - lokalisation glottis: stemmelæber, sjælden metastase, god prognose, beh.: stråleterapi + lok. kirurgi supraglottisk: oftere metastase, middel prognose, beh.: lok. kirurgi infraglottisk: hyppig metastase, dårligst prognose, beh.: total laryngektomi Bronkier og bronkioler Atelektase: - def.: kollaps af expanderet lungevæv - luftobstruktion luft i alveoler mistes kollaps i region evt. hypoxæmi - postoperativ komplikation smerte nedsat respiratorisk bevægelse mukus obstruktion, - lang tid atelaktase fibrosedannelse bronkiektasi Bronkiektasi - def.: irreversibel dillation af bronkier pga. destruktion af muskulære/ elastiske elementer i væg - årsager: obstruktion, infektion, immuninsufficiens - patologi: lokaliseret/ generaliseret, dillaterede bronchi indeholder mukopurolent sekretion mikroskopisk: kronisk inflammation - klinik: kronisk, produktiv hoste, mukopurulent sputum, evt. hæmoptyse, - kompl.: pneumoni, kronisk hypoxi, pulmonær hypertension - beh.: lokaliseret: kirurgisk fjernelse, generaliseret: kun palliativt Infektion Bakteriel pneumoni - typer: lobær pneumoni: infektion begrænset til en hel lunge lobus præp 12 primære pneumonier: str. pneumoniæ, kliebsella pneumoniæ(sjælden) rammer raske, evt. akut nedsat immunforsvar faser - 1. dg: kongestion - bakterier, hyperæmi(stase) dg: rød hepatisation - bakterier, hyperæmi, leukocytter, fibrin dg: grå hepatisation - få bakterier, leukocytter, fibrin aftager, makrofager heler uden ar kompl.: pleuritis (= smertefuldt), baktæremi (25%), pyothorax, empyem, abcess(sjælden) bronkopneumoni: præp 11 spredte foci evt. i flere lobi sekundære pneumonier: kompl. til almindelig luftvejsinfektion - st. aureus, beta-hæmolytiske streptokokker, E. coli, ps. aeroginosa, H. influenza især pt. m. nedsat immunforsvar/ nedsat ventilation (tumor) ofte lungevæv basalt ødelæggelse af alveolosepta opheling med ar makroskopisk: små blege faste områder: komprimere pus kompl: abcess, empyem, - disposition: årsager til nedsatte forsvarmekanismer: rygning, kronisk bronkitis, alkohol, ukontrolleret DM, viral infektion manan.dk - Side 20 af 75 -

Noter i patologisk anatomi

Noter i patologisk anatomi Hjertet 2 serielle kredsløb. 1/200 af kropsvægten. Sulcus coronarius 9-10 cm. Sulcuc apex 9-10 cm. Vægtykkelse hø. Vent. 4-5 mm. Ve. Vent. 12-15 mm. Forsynes af RCA, LAD og CX. Minutvol. Ca. 5 L. i hvile.

Læs mere

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord Opdateret af Manan: 10. Juni 2004 Forord Læge Søs Wollesen har skrevet Emnegrupperede essayopgaver i Intern medicin. Hun har taget samtlige eksamensopgaver i Intern medicin fra de sidste mange år, og besvaret

Læs mere

Medicinsk kompendium i hjertets anatomi, fysiologi og embryologi

Medicinsk kompendium i hjertets anatomi, fysiologi og embryologi Medicinsk kompendium i hjertets anatomi, fysiologi og embryologi Skrevet af: Asma Pinky Bashir Medicinstuderende 4. Semester, Modul B8 Syddansk Universitet, Odense Læst og rettet af: Professor Peter Bie,

Læs mere

Københavns Universitet. Reumatologi. Af Asma Bashir, stud med. www. asmabashir.com

Københavns Universitet. Reumatologi. Af Asma Bashir, stud med. www. asmabashir.com Københavns Universitet Reumatologi Af Asma Bashir, stud med www. asmabashir.com Indholdsfortegnelse Generel Reumatologi Undersøgelsesmetoder Behandlingsprincipper Degenerative Lidelser i Perifere Led Osteoartrose

Læs mere

Øre, næse, hals kompendie

Øre, næse, hals kompendie Øre, næse, hals kompendie Indholdsfortegnelse: 1 1. Øret...2 2. Perifer facialisparese... 18 3. Næse, bihuler, ansigt... 20 4. Mundhulen og spytkirtlerne... 28 5. Pharynx... 35 6. Larynx... 39 7. Trachea

Læs mere

Den lille Neurokirurg

Den lille Neurokirurg KØBENHAVNS UNIVERSITET Den lille Neurokirurg Af Asma Bashir, læge 2 Pensum: Klinisk Neurologi og Neurokirurgi: Kap. 1-33 Medicinsk Kompendium: Kap. 60 Kirurgisk Kompendium Kittelbog: s. 113-141 Basisbog

Læs mere

Christian Lildal Carranza manan.dk

Christian Lildal Carranza manan.dk Oversigter i Mikrobiologi af Christian Lildal Carranza manan.dk Antibiotika Angrebspunkt Baktericidt/statisk Bivirkninger Indikation Penicilliner Cellevægssyntese hæmmer. Baktericidt. Allergi. I høje konc.:

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Klinisk Dermatologi & Venerologi asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Af Asma

Læs mere

8. semester (studieordning 2000) Syge- og re-eksamen 6. august 2008

8. semester (studieordning 2000) Syge- og re-eksamen 6. august 2008 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N SKRIFTLIG EKSAMEN: Integreret, samlet prøve

Læs mere

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN Revideret Juli 2003 Sven Edelfors Kapitel 1. Almen toksikologi Hvad er ikke giftigt? Alt er giftigt og intet er ugiftigt Kun dosis bestemmer om en ting er giftig eller ugiftig.

Læs mere

Klaringsrapport vedrørende. udredning og behandling af cancer pancreatis

Klaringsrapport vedrørende. udredning og behandling af cancer pancreatis Klaringsrapport vedrørende udredning og behandling af cancer pancreatis September 2008 DPCG Klaringsrapport 2008 Side 2/94 Indholdsfortegnelse FORORD...4 INCIDENS, ÆTIOLOGI OG SYMPTOMER...6 INCIDENS...

Læs mere

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade Rune Sort Hypertont saltvand til behandling af forhøjet ICP efter TBI 1 Hypertont saltvand til behandling af forhøjet intrakranielt tryk efter traumatisk hjerneskade OSVAL II opgave Af stud.med. Rune Sort

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den lille neurolog. Af Asma Bashir. www.asmabashir.com KØBENHAVNS UNIVERSITET Den lille neurolog Af Asma Bashir Den lille neurolog, af Asma Bashir Redigeret: Juni 2014 2 Pensum: Klinisk Neurologi og Neurokirurgi: Kap. 1-33 Medicinsk Kompendium: Kap. 60 Kirurgisk

Læs mere

kapiteloversigt 16 Endokrinologi og arvelige stofskiftesygdomme.. 327 17 Reumatologi... 349 18 Børneortopædi og arvelige sygdomme

kapiteloversigt 16 Endokrinologi og arvelige stofskiftesygdomme.. 327 17 Reumatologi... 349 18 Børneortopædi og arvelige sygdomme kapiteloversigt Forord.................................... VII Oversigt over referenter...................... IX Anamnese og objektiv undersøgelse............ 2 Den normale udvikling.......................

Læs mere

NOTER I DIABETES MELLITUS

NOTER I DIABETES MELLITUS KØBENHAVNS UNIVERSITET Diabetes Mellitus Af Asma Bashir, stud med Efterår 2010 WWW. A S M A B A S H I R. C O M Indholdsfortegnelse Diabetes mellitus Hvad er insulin? Type 1 diabetes Type 2 diabetes Diabetogene

Læs mere

1 cm = 0,77 mm Hg. Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system. Rohina Noorzae 403

1 cm = 0,77 mm Hg. Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system. Rohina Noorzae 403 Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system De cardiovaskulære parametre afhænger af mange forskellige ting, der igen er indbyrdes afhængige af hinanden. Her skal der ses på sammenhænget mellem forskellige

Læs mere

Lektion 1 Introduktion til faget:

Lektion 1 Introduktion til faget: Lektion 1 Introduktion til faget: Begreber Opløsningsevne den mindste afstand, hvor man kan skelne to punkter fra hinanden (øje 0.2 mm, LM 0.2 µm, EM 0.2 nm). Forstørrelse forholdet mellem billedstørrelse

Læs mere

Modul 1: Anatomi og fysiologi

Modul 1: Anatomi og fysiologi Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 1: Anatomi og fysiologi

Læs mere

Diuretika. Diuretika. Væskebalancen. Basal fysiologi. Væskebalancen. Væskebalancen 7/13/2009

Diuretika. Diuretika. Væskebalancen. Basal fysiologi. Væskebalancen. Væskebalancen 7/13/2009 AU Farmakologi Forelæsning 01 Total Forelæsninger 20 (Del 2/3) 7/13/2009 Diuretika Diuretika På medicinlisten hos ældre mennesker findes diuretika og paracetamol blandt de hyppigst anvendte farmaka. Derfor

Læs mere

Kræft og kræftfremkaldende stoffer

Kræft og kræftfremkaldende stoffer KAPITEL 2 Kræft og kræftfremkaldende stoffer Håkan Wallin Lisbeth E Knudsen Ulla Vogel Peter Møller 64 Kræft og kræftfremkaldende stoffer Kræft og kræftfremkaldende stoffer Kræft forårsaget af påvirkninger

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 11. november 2014 Modul 2: Sygdomslære MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen

Danish Pharmaceutical Academy Eksamen Danish Pharmaceutical Academy Eksamen 9. juni 2015 Modul 2: Sygdomslære MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må ikke benyttes boglige

Læs mere

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende Vi har nyrekræft En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende FORORD DaRenCa Der diagnosticeres mellem 600 og 700 nye tilfælde af nyrekræft om året i Danmark. Der er sket markante fremskridt

Læs mere

JOURNALEN! !!!!!!!!!! - For- og efternavn, køn, alder!

JOURNALEN! !!!!!!!!!! - For- og efternavn, køn, alder! JOURNALEN - For- og efternavn, køn, alder PATIENTS PROBLEM 1. Henvisningsårsag - Tentativ diagnose - Hvorfra indlægges patienten - Hvem har givet oplysningerne Forud for anamnesen: - Lægen bør sætte sig

Læs mere

Valgfag: Skills til social- og sundhedsassistenter

Valgfag: Skills til social- og sundhedsassistenter Projekt Syddanske talenter Projektet er finansieret af Syddansk Uddannelsesaftale, Region Syddanmark Valgfag: Skills til social- og sundhedsassistenter Version 1 15-08-2013 Valgfag: Skills til social-

Læs mere

Biologi - prøv din viden Biologi hf C. Århus Amt Version 1.0-2002 Center for Fleksibel Voksenuddannelse

Biologi - prøv din viden Biologi hf C. Århus Amt Version 1.0-2002 Center for Fleksibel Voksenuddannelse Biologi - prøv din viden Biologi hf C Udviklet af: Søren Mortensen Århus Amt Version 1.0-2002 Indholdsfortegnelse Begrebskort... 1 Opgaver: Fysiologi... 3 Hjertekarsystemet... 3 Blod... 9 Iltoptagelse,

Læs mere