23a. Virkningen af et bistik. Opsvulmningen skete på et par minutter. Efter en halv time var den væk igen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "23a. Virkningen af et bistik. Opsvulmningen skete på et par minutter. Efter en halv time var den væk igen."

Transkript

1 Bistik gør ondt. En bi, der stikker, kan ikke trække sin brod ud igen, for menneskehud er sej, og brodden har modhager. Bien fjerner sig efter stikket, men brodden og dens giftkirtel bliver siddende i huden, og giften pumpes stadigvæk ind i såret, fig. 23b. Samtidigt afgiver brodden et stof (et feromon), der tilkalder andre bier og gør dem aggressive. Derfor skal brodden fjernes straks med ryggen af en kniv eller en negl. Bien, der stak, dør af sit sår bagi. Bistik er sjældent farlige. Nogle mennesker svulmer op omkring stikket og ser underlige ud, især hvis man er blevet stukket på læberne eller på kinden fig. 23a. Opsvulmningen forsvinder efter nogle minutter eller et par timer. Man kan lindre smerten ved at gnide stikket med en overskåret umoden frugt. 23a. Virkningen af et bistik. Opsvulmningen skete på et par minutter. Efter en halv time var den væk igen. I nogle tilfælde kommer der åndenød, hjertebanken og svimmelhed. Her kan lægen give medicin, f.eks. en adrenalinspray eller anthistamintabletter. Begge slags kan medbringes i bigården. Bliver man ved med at få stærke reaktioner, er man måske allergisk overfor bistik. Lægen kan give en behandling, der gør en immun overfor bistik; den kan tage et par år. Risikoen for at dø af bistik er 1:15 millioner. Chancen for at vinde den store gevinst i Lotto er 300 gange større. 100 af de 5 millioner danskere vinder den store gevinst hvert år, og det svarer til 300 ud af 15 millioner. 23b. Stikkende bi. Brodden sidder fast i armens hud. Bien er endnu forbundet med den. Snart er den fløjet, men dør af såret. 23 Biavl begyndere 2.indd :31:11

2 3. Bi i stereolup 24a. En stereolup er et mikroskop, der forstørrer gange. En lup med 10 ganges forstørrelse kan også bruges. Forstørrelsen gør det muligt at studere en bi godt. Arbejderbier Bierne er indsamlet om sommeren i et glas og dræbt i fryseren, hvor de opbevares stivfrosne. Når de skal bruges, kan de tages direkte fra fryseren, de tør op på et par minutter. De vejer jo kun 0,1 gram, så der er kun lidt at tø op. 1. Bien set fra ryggen (fig. 24d). Den er inddelt i hoved, forkrop med vinger og ben, samt bagkrop. Se også på bien fra siden, 24c, og fra bugsiden. Alle 6 ben sidder på forkroppen. 24b. Bierne undersøges lettest således: En tynd insektnål stikkes gennem forkroppen fra rygsiden. Nålens spids stikkes i en lille klump modellervoks, der sidder på et objektglas. Ved at bruge nålen som håndtag, kan man styre bien. Modellervoks holder bien fast i alle stillinger. Ved at flytte objektglasset kan man se den del af bien, man ønsker. bagkrop forkrop hoved forkrop hoved bagkrop 24c. Bi fra siden. Bagkroppen er delt i led. I den bløde hud mellem leddene kan Varroamiden sidde og suge blod. 24d. Bi fra ryggen 24 Biavl begyndere 2.indd :31:11

3 2. Anbring sort papir under bien. Nu ses hårene tydeligt. Der er pels på hoved og forkrop, mens bagkroppen er mindre behåret. Hårene på bryst og hoved har sidegrene som en fjer, så her kan pollen sætte sig. Desuden virker hårene på forkrop og hoved som varmeisolation. Bien er 35 0 varm i flyvemusklerne i forkroppen, så arbejder de bedst. Hårene på øjnene ser anderledes ud, det er stive stave, der bruges som følehår, især i stadets mørke. 3. Vingerne bevæges med en nål; man ser, at der er to par. Klip vingerne i den ene side af ved roden og læg dem på objektglasset (fig. 25b). Hvid baggrund. Vingerne er gennemsigtige. De afstives af de brune såkaldte nerver, der indeholder blod, som bringer næring til vingerne, der er en levende del af bien. Ved stor forstørrelse ses talrige små hår på vingerne; det er sansehår, som kan sanse berøring. Fra hvert hår går nerver til centralnervesystemet. Under flyvningen er for- og bagvinge koblet sammen som vist på tegningen, 25b. Krogene på bagvingen og den tilsvarende fold på forvingen ses ved stor forstørrelse. 25a. Hoved af arbejderbi. 25b. Vingerne og deres koblingsmekanisme 4. Hovedet bærer to antenner (følehorn), to store øjne, tre pandeøjne og munddele (fig. 25a). 5. De to antenner (følehorn, fig.25a) er tæt besat med sansehår. Antennerne er forbundet med hovedet i et kugleled, der tillader drejning i alle retninger ligesom vort skulderled. Derefter følger et langt led, skaftet, og derpå 10 små led, kaldet svøben. Mellem skaftet og svøben er der et led, der tillader svøbe og skaft af bevæge sig som vor arm i albueleddet. 25 Biavl begyndere 2.indd :31:11

4 Antennerne har mange sanser: Følesans, lugtesans, temperatursans med flere. Under flyvningen bøjer luftmodstanden dem bagud. Presset registreres af føleorganer inden i antennerne. Derved måler de hastigheden i forhold til luften. 7. De tre pandeøjne (fig. 25a) har klare linser. De kan ikke danne billeder, men de kan se omrids, f.eks. horizonten. Når bien bevæges op eller ned eller til siden af luftstrømme, registreres det af pandeøjnene, og så retter bien sin kurs ind, så den flyver vandret igen i den rigtige retning. 8. De store øjne er hver sammensat af ca øjne, hver med sin linse, fig. 25a. Mellem øjnene sidder der stive børstehår, der ikke forstyrrer synet. Hvert øje ser kun omverdenen som en mørk eller lys farvet prik. Prikkerne danner tilsammen et billede, ligesom et rasterbillede i en avis. Der er intet øjenlåg, bierne tåler at se mod solen. 9. Se på hovedet forfra. Her ses overlæben og de to kindbakker (fig. 26a). Overlæben kan klappes op og i og derved åbne og lukke indgangen til fordøjelseskanalen, fig. B,D. Det sker f.eks. når bien modtager honning fra andre bier. Overlæben kan klappes op med en nål. Under overlæben ses kindbakkerne, der arbejder som en tang, fig. A. Bierne bruger dem, som vi bruger vore hænder: former voks, griber ting, der skal fjernes osv. 26a. Munddele hos arbejderbien. 26 Biavl begyndere 2.indd :31:12

5 27a. Arbejderbiens ben. A. Set fra siden. 1. Forben, 2. Mellemben, 3. Bagben. B. Benenes placering på forkroppen. C. Forben med pudsehul til rensning af antenner. D. Mellemben. E. Bagben fra inder- og ydersiden hos arbejderbien. De øvrige munddele kan undersøges, når hovedet ses fra siden. De er foldet sammen under hovedet. fig. G,H. Når bien skal suge vand, honning fra cellerne eller nektar fra blomster, foldes disse munddele ud og danner en snabel med en tunge indeni, fig. F,E. Snabelen strækkes også ud, når en bi overfører nektar eller vand til andre bier. Vil man se de enkelte dele, fjerner man først de dele, der er grønne på figuren, derpå de røde dele. Fig. B,C viser, hvordan delene er forbundet. 10. Benene (fig. 27a): Der er et par forben, et par mellemben og et par bagben. Benene består af 10 led, der alle er forbundet med to tapper, som danner et hængsel. Det betyder, at hvert led kun kan bøjes i en retning, men da der er mange led i hvert ben, kan bien bevæge hvert ben i mange retninger. Det ses, hvis man prøver at bevæge benene med en pincet. Forbenet er stærkt behåret. Det er et pudsehul på det blå led, basitarsus (fig. 27a, C). Pudsehullet bruges til rensning af antennerne, der trækkes frem og tilbage gennem hullet. 27 Biavl begyndere 2.indd :31:12

6 28a. Yderste tåled med kløer og hæfteskive. 28c. Bagben. A. Set fra indersiden. B. fra ydersiden. C. Venstre og højre ben bevæger sig modsat, og den ene strigle tager pollenet fra den anden. D. Venstre bagben: Striglen bevæger sig op og presser pollenet op i kurven. 28b. Bagben hos arbejderen. Kurv K og strigle S set fra indersiden (tv) og ydersiden. Yderst på benet sidder tåleddet. Det bærer to kløer og en hæfteskive (fig. 28a). Bierne bruger kløerne ved gang på et ru underlag. Går bien på en vinduesrude eller et glat blad, slår den kløerne tilbage og klæber sig fast med hæfteskiven. Limen er svag, for bien vejer kun 0,1 gram, så der skal ikke megen kraft til at holde den fast. Mellembenet bærer bløde, fjerformede hår og stive hår, der børster pollen af biens krop. De ses på fig. 27a. Bagbenet har en helt speciel funktion som arbejdsredskab (fig. 27a E og F; fig. 17b). Bagbenets strigle kæmmer pollen fra andre dele af bien og overfører det til kurven. Her danner det en klump (biens bukser), og sådan føres det hjem (fig. 28 b, c). Bagbenet tages af og undersøges fra begge sider på sort baggrund. Man kan se alle de dele, der er vist på fig. 28a-c. Prøv at efterligne bevægelserne på fig. 28c. 28d. Brodden sidder i spidsen af bagkroppen og er mørkebrun, stiv og meget spids. Klem bagkropspidsen, så kommer brodden frem. 28 Biavl begyndere 2.indd :31:12

7 Dronen Dronen (fig. 29a) er større og bredere end arbejderen. Bagkroppen er bredt afrundet, ikke spids som hos arbejderen og dronningen. Dronen kan ikke stikke, for den mangler brod. Forkroppen med flyvemusklerne og vingerne er større end hos arbejderen. Dronen flyver ofte langt og hurtigt, når den skal hen til en dronesamlingsplads, der er fælles for bifamilier fra flere km2 for at parre sig. Her kommer de unge dronninger også. Droner har ikke andre opgaver end parring. Øjnene er så store, at de mødes på hovedets overside (fig. 29 nederst). Pandeøjnene sidder derfor længere nede på hovedet end hos arbejderen. Antennerne har et led mere end arbejderen og har flere lugteorganer. Både antenner og øjne er udviklet til at finde dronningen. Munddelene er små og svage, næsten skjult i hår. Dronen modtager føde fra arbejderne, men kan dog spise selv. Forbenene er kort med lange, kraftige hår. De griber og fastholder dronningen under parringen. Der er et pudsehul til antennerne ligesom hos arbejderne (fig. 27b). Bagbenene har de samme dele som hos arbejderen, men hårene er ganske korte og ikke beregnet til transport af pollen. 29a 29 Biavl begyndere 2.indd :31:12

8 Dronningen Dronningen adskiller sig fra arbejderen ved sin lange bagkrop, der rager langt uden for vingerne (fig. 29a). Den unge, uparrede dronning er ikke så nem at kende. Men hun har de kendetegn, der skal til. Øjnene er mindre end arbejderens, bagkroppen rager ud bag vingerne, og bagbenene har ikke kurv og strigle, for hun samler intet. Munddelene er små, for hun mades gennem næsten hele livet. Den nyklækkede dronning kan dog drikke selv. Larverne Larver kan konserveres i 70% alkohol eller i fryser. Larvernes bygning fremgår af tegningerne fig. 30a og b. 30b. A. Æg i celle. B. Larvens anatomi. C. Larven er leddelt. 30a. Udviklingen fra æg til voksen arbejder tager 22 dage (talrækken til venstre). 30c. Puppe. Alle den voksne bis dele ses; de udvikles under den gennemsigtige puppehud. Vingerne, v, er korte, men foldes ud ved klækningen. k: Kurv. s: Strigle. ø: Øje. 30 Biavl begyndere 2.indd :31:13

9 31a. Tavle, hvorfra bierne er kravlet ud. I en celle er der en puppe. Silkehinderne med deres fibre ses. Puppen Puppen kan konserveres som larverne. Puppen findes i forseglede celler. Unge pupper er hvide, efterhånden farves øjnene først lyserøde, senere mørke. Også puppen bliver mørk fig. 30c. Cellerne En ny vokstavle er hvid, hvis bierne selv har bygget den af udsvedt voks fra vokskirtlerne på bugen. Efterhånden farves den gul af carotinoider og lignende stoffer fra pollen, der oplagres i dem. Kun hvis der yngles i cellerne, kommer der silkekokoner. De spindes af larven inden forpupningen. De ses som skinnende hinder med fibre, når man skærer en yngeltavle op (fig. 31a). Silkehinderne kan løsnes og tages ud, i alt fald fra tavler, der kun har været få generationer af larver i. Jo flere gang, de har været brugt, jo sortere bliver de. Desuden bliver de fastere, fordi hver ny larve i cellen spinder sin egen kokon. De gamle forbliver i cellen. Mellem hver kokon ligger sidste larves afføring. Bakterier og andre smitstoffer kan ikke trænge gennem silken. Hvis yngeltavler anbringes over dronningegitteret, anbringer bierne honning i dem, når yngelen er krøbet ud. Når man slynger honningen ud, kan der gå hul i silken, og smitstofferne kan komme ud. Derfor må man aldrig genbruge tavler, hvori bierne har ynglet; de sendes til omsmeltning. 31 Biavl begyndere 2.indd :31:13

Kan n. natur. Insekter

Kan n. natur. Insekter o Kan n natur Insekter KaN on Natur med Danmarks Naturkanon Naturen er grunden til, at vi mennesker kan leve på Jorden. Derfor skal vi vide noget om naturen, opleve den og passe på den. Lige meget hvor

Læs mere

Andet godt fra havet. Krebsdyrs opbygning Krebsdyrets krop er leddelt og opbygget med et hoved, en (for)krop og en hale/bagkrop.

Andet godt fra havet. Krebsdyrs opbygning Krebsdyrets krop er leddelt og opbygget med et hoved, en (for)krop og en hale/bagkrop. Kapitel 2 side 15 Andet godt fra havet Man fisker andre dyr fra havet end fisk. Det er krebs og bløddyrene. Der findes mange arter af krebs- og bløddyr, men det er kun nogle få af dem, der er interessante

Læs mere

Du er aldrig alene! 10.10.2011-02.09.2012. Skolemateriale

Du er aldrig alene! 10.10.2011-02.09.2012. Skolemateriale Krible-Krable Du er aldrig alene! 10.10.2011-02.09.2012 Skolemateriale Husk at booke besøget! Besøg med skoleklasser skal bookes på forhånd. Book online på www.experimentarium.dk/undervisning Har du spørgsmål

Læs mere

Fra hav til bord. 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-06-5. Udgiver: Fiskericirklen. Copyright: Fiskericirklen

Fra hav til bord. 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-06-5. Udgiver: Fiskericirklen. Copyright: Fiskericirklen Fra hav til bord 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-06-5 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Forfatter: Biolog Siz Madsen. Født 1967. Har arbejdet med forskning indenfor marinbiologi i Danmark

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

Book et besøg for klassen Ring til skolebookingen på tlf. 39 25 72 72 kl. 9-15 på skoledage. Bestil altid i god tid, gerne 1-2 uger før besøget.

Book et besøg for klassen Ring til skolebookingen på tlf. 39 25 72 72 kl. 9-15 på skoledage. Bestil altid i god tid, gerne 1-2 uger før besøget. Skolemateriale Book et besøg for klassen Ring til skolebookingen på tlf. 39 25 72 72 kl. 9-15 på skoledage. Bestil altid i god tid, gerne 1-2 uger før besøget. Ved bookingen opnår du: Særlig skolepris:

Læs mere

Hvirveldyr og skeletter

Hvirveldyr og skeletter Kapitel 1 side 3 En underlig fisk Fiskeri handler om at fange fisk. Men før man giver sig i kast med at fange fisken, vil det være en god idé at vide lidt om, hvad fisk er for en størrelse. Ikke kun fordi

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

Hududslet forårsaget af insektstik

Hududslet forårsaget af insektstik Hudlægen informerer om Hududslet forårsaget af insektstik Dansk dermatologisk Selskab http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/insekt/insect.htm (1 of 11)04-01-2006 15:43:14 HUDUDSLET FORÅRSAGET

Læs mere

fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD:

fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD: Lærermateriale fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD: Oversigt over udstillingen Obligatorisk information, som hjælper dig med forberedelserne Når I ankommer til udstillingen Aktiviteter,

Læs mere

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium Dette skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner er en bearbejdelse af et amerikansk skolemateriale til filmen. Det oprindelige materiale kan findes som pfd-fil på adressen: http://www.dolphinsfilm.com/fslearn.htm

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

At være pige. Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode. Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard

At være pige. Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode. Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard At være pige At være pige Tekst og redaktion: Informationschef, sygeplejerske Ulla Rode Faglig konsulent: Sundhedsplejerske Inge Lundgaard Libresse Gydevang 33 3450 Allerød Telf: 48 16 81 16 Udgivet 1994

Læs mere

fixeteknik for stofbrugere

fixeteknik for stofbrugere fixeteknik for stofbrugere Dette er en oversættelse af The Safer Injecting Handbook, skrevet af Jon Derricott og Andrew Preston, først publiceret i UK af Exchange Supplies www.exchangesupplies.org. Den

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Sundhedsmappe Indflydelse på egen sundhed CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Min sundhedsmappe I denne mappe kan du samle dine ting om sundhed. Der er i forvejen sat noget ind, men

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. 1sid8er. Sådan slipper DU AF MED SKADEDYRENE

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. 1sid8er. Sådan slipper DU AF MED SKADEDYRENE Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 1sid8er Sådan slipper DU AF MED SKADEDYRENE Fri dit hjem fra kryb og kravl INDHOLD: Fri dit hjem fra kryb og kravl...4

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø.

Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Natur og miljø Dette er et elektronisk eksemplar af Natur og miljø. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

Forord. Bjørli Lehrmann, biolog og naturvejleder.

Forord. Bjørli Lehrmann, biolog og naturvejleder. 1 Forord Da jeg i sin tid informerede mine bekendte om, at jeg var ved at skrive en bog om sex blandt dyrene i haven, troede de i almindelighed, at jeg tog gas på dem. Nogle formodentlig blot, fordi de

Læs mere

Din guide til amning.

Din guide til amning. AmmeGuiden Din guide til amning. I denne bog finder du svar på mange af de spørgsmål, som kan opstå i forbindelse med amning af dit lille nye barn. Modermælken er en vigtig ernæringskilde for barnet, og

Læs mere

A. Bøg springer ud. 88

A. Bøg springer ud. 88 A. Bøg springer ud. 88 B. Bøg springer ud. Knopskællene falder af, mens bladene folder sig ud. 7.Træer og buske Træer er de største levende væsener på Jorden. Deres ældste dele findes i veddet. Hvert år

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

Sne, regn, blæsevejr, overskyet, hedebølge eller tordenvejr?

Sne, regn, blæsevejr, overskyet, hedebølge eller tordenvejr? Vind og vejr Naturen og naturfænomener Natur-noter (skriv egne kommentarer her) Sne, regn, blæsevejr, overskyet, hedebølge eller tordenvejr? Vejret er et naturfænomen med mange læringsmuligheder og også

Læs mere

Etik drejer sig om at sikre det gode liv

Etik drejer sig om at sikre det gode liv Etik drejer sig om at sikre det gode liv Interview i Frelsens Hærs blad "mennesker & tro" Af Bent Dahl Jensen Formanden for Det Etiske Råd, tidl. amtsborgmester Erling Tiedemann ser fremtiden på det etiske

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND VEJLEDNING I HUNDEHOLD 1 FORORD Her finder du information om hunde og hundehold fra hunden er født til den går på pension. Det er ikke forsøgt at give

Læs mere