EN OPFINDSOM LÆGES DAGBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN OPFINDSOM LÆGES DAGBOG"

Transkript

1 EN OPFINDSOM LÆGES DAGBOG H ans H enrik H olm

2 EN OPFINDSOM LÆGES DAGBOG af Hans Henrik Holm

3 TAK til: KIRSTEN, min Hustru Min Kritiker Min Læge Min Chauffør Sponsorer: B&K Medical, Dansk Ultralyd Diagnostisk Selskab, Montana. ALLE, der på den ene eller anden måde har bidraget til denne bogs tilblivelse. En opfindsom læges dagbog Hans Henrik Holm ISBN: EAN: Tekst: Hans Henrik Holm Layout: CoolGray A/S Grafisk tilrettelæggelse: CoolGray A/S Forsidebillede: Gengivet med tilladelse af Storm P.-Museet Tryk: CoolGray A/S Oplag: 500 stk.

4 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION ARVELIGT BELASTET DRENGESTREGER PORNOGRAFI HAGLMASKINEN HELVEDESMASKINEN LUFTANGREB LARS HANNIBAL HOSPITALSVAGTER BLØDNINGSDETEKTOREN UROFLOWMETERET MIKRO- MANOMETERET HJERTETS MINUTVOLUMEN UDSKIFTNINGSTRANSFUSION HINDESPRÆNGEREN ANÆSTESIVENTILEN CYSTOMATEN FJERNELSE AF URINVEJSSTEN ULTRALYDSCANNINGSMETODER INTERVENTIONEL ULTRALYD SVEJSECENTRALEN OG BRÙEL & KJÆR SCANNING VIA URINRØRET UL-VEJLEDT BRACHY TERAPI AF PROSTATA CANCER STELLA NITECH EASI VAC VIDENSKAB KONGRESSER EFTERSKRIFT

5 1. INTRODUKTION Længe har jeg haft lyst til at skrive en bog. Det drejer sig ikke om den sædvanlige kedelige afhandling skrevet for en lille gruppe fagfæller, om urinstrålens aftagende kraft ved tiltagende prostata forstørrelse, eller om ultralyd billedet ved visse leversvulster. Nej, en rigtig bog, der læses af et utal almindelige mennesker, hæves til skyerne af kritikken, ligger på ethvert gavebord og oversættes til 14 sprog! Efter en kortvarig, sødmefyldt leg med tanken om at søge at fremtræde som en filosofisk lægeforfatter med en forbløffende afgrundsdyb indsigt i menneskelivet, stod det mig klart, at mine muligheder nok snarere lå på det lidt mere jordnære plan. Efter nøjere overvejelse har jeg derfor besluttet at skænke eftertiden en beretning om min livslange karriere ikke som læge men som opfinder. Som det senere vil fremgå, har denne karriere ikke altid været lige glorværdig. Sandt at sige er det ikke fordi jeg har nogen iøjnefaldende forudsætning for, at resultatet skulle blive vellykket ved denne min første (og formentlig også sidste) optræden som selvbiografisk, skønlitterær forfatter. Jeg besidder ingen særlige kunstneriske evner, nærmer mig de firs, har Parkinson og har en langtfra imponerende hukommelse. Hvad der alligevel giver mig et beskedent håb om succes er, at mit ca. 60 år lange aktive skole-, studenter-, og lægeliv forekommer mig særdeles underholdende for ikke at sige, fascinerende, undertiden dramatisk og ofte ret morsomt. Spørgsmålet er nu, om en 4

6 række udvalgte episoder fra denne underholdende tilværelse kan genfortælles uden at læseren mister interessen for forfatteren og hans blandede oplevelser. Det vil tiden vise. Bogen, der blandt andet giver et tidsbillede af hospitalsliv i sidste halvdel af forrige århundrede, henvender sig til mennesker ikke mindst medicinsk personel med en humoristisk tilgang til livets mange tilskikkelser af positiv og negativ karakter. Den indeholder 30 kapitler, hvoraf 20 beskriver opfindelser og hændelser i forbindelse med udviklingen af disse. Som læseren hurtigt vil erfare spænder de omtalte opfindelser emnemæssigt vidt, således f.eks. fra hundelort til nyrestensknusning. Nogle af opfindelserne viste sig teknisk totalt mislykkede, medens andre faktisk, har sat rimelig værdifulde spor på det medico-tekniske firmament. For at blive inkluderet i bogens opfindelsesliste skal ideerne være forfatterens egne, være originale og have en acceptabel opfinderhøjde. I cirka halvdelen af opfindelserne har forfatteren haft en eller flere samarbejdspartnere, oftest kolleger, der i mange tilfælde har ydet en fortrinlig indsats for hvilken jeg hermed takker. En gammel gut, hvis navn jeg ikke lige erindrer, har omtalt glemslen som en nådegave. Ud fra den betragtning, at hvis alle ens tåbelige handlinger og indhøstede ærgrelser stod ligeså krystalklart for én i dag, som den gang man oplevede dem for første gang, så var tilværelsen vist temmelig uudholdelig ja så må man unægtelig give den pågældende person ret. Denne gave har jeg med taknemmelighed modtaget i rigt mål, og betragter det som en beskeden ulempe, at jeg ikke kan huske mere end 3-4 af verdens utallige telefonnumre og prøver at finde undskyldnin- 5

7 ger for ikke at spille Huske-spil med mit otteårige barnebarn. En mere alvorlig sag er det naturligvis, når man har glemt sin PIN-kode eller nære medarbejderes eller familiemedlemmers navne forsvinder ud i den blå luft. Dette kan være pinligt, idet glemsomhed på dette område ikke sjældent fejltolkes som ligegyldighed eller arrogance. For en forfatter til en bog med et selvbiografisk indhold vil glemsomhed næppe blive accepteret som en gave. Imidlertid vil min kone (Kirsten) utvivlsomt være mere end villig til at bekræfte, at størstedelen af hændelserne omtalt her i bogen har været genfortalt så tilpas mange gange, at glemselens nådegave i denne sammenhæng aldrig rigtigt har haft chance for at komme til sin ret. I øvrigt har jeg også, belært af erfaring, i tidens løb lavet mange notater og skitser, som blandt andet danner grundlag for nærværende bog. Da jeg havde truffet beslutning om at ville skrive en bog på trods af ovennævnte handicap, rejste spørgsmålet sig naturligvis, om, hvad bogen skulle handle om. Driften til at frembringe tekniske nyskabelser, til altid at prøve at finde mere geniale løsninger på tekniske problemer end de foreliggende håbløst traditionelle synes at være en familieskavank, og den har i høj grad præget min tilværelse. Den meldte sig tidligt i drengeårene og fik senere i forbindelse med min gerning som hospitalslæge en speciel drejning. Andre, som lider af den samme uimodståelige drift, der vel i styrke nogenlunde lader sig sammenligne med seksualdriften, vil vide, at den kan udløses af alle ting, instrumenter eller apparater, der ikke har en åbenlys genial udformning. Det kan dreje sig om alt fra en mislykket 10 kroners dåseåbner til et 5 millioner kroners udstyr til frem- 6

8 stilling af røntgensnitbilleder. Når bemeldte trang indfinder sig, indtager objektet for ens drift en så dominerende plads i ens tilværelse, at alt andet: familie, venner, andre drifter og ens arbejde glider i baggrunden. Man bevæger sig som i en sød rus, kradser i tide og utide nye skitser ned af objektet for ens varme interesse, bliver fjern i blikket, mere distræt og en oplagt fare i trafikken. Man kaldes kun delvist tilbage til virkeligheden af ens kones foruroligede spørgsmål nu er der vel ikke en anden? Med nedslået blik må man så beskæmmet tilstå, at det er der faktisk, og at denne gang er genstanden for hendes velbegrundede jalousi en ny ureterstensfanger, som man har stået i et hedt forhold til i 3 uger. Det er om denne drift og dens objekter denne bog skal handle. 7

9 2. ARVELIGT BELASTET Min Farfar blev født i 1861 i et beskedent husmandshjem i Søndre Onsild i Nordjylland (Fig. 2.1). Farmor kom til gengæld fra en stor gård i nabolaget, men den iøjnefaldende sociale slagside blev heldigvis udjævnet, idet gården gled familien af hænde på en af hendes fars ugentlige kortaftener. Morfar, der var fra Frede riksberg, synes også at have haft hang til spil, idet det forlyder, at han tilbragte størstedelen af sin tid på Galopbanen i Klampenborg. Det lykkedes ham imidlertid ikke at formøble missionshotellet Frydenlund, som min myreflittige mormor drev alene med stor dygtighed. Til gengæld forfaldt mormor gennem sine senere år til en anden beklagelig last (som måske post mortem er kommet hende til gode). Hun begyndte til sine senere arvingers irritation at strø om sig med penge til indre og ydre mission, læge missionen, til missionærer i Mesopotamien, Kina og det sorte Afrika, til sørgende sømandsenker, forladte børn, og til en række humbugmagere i sognet. Selvom både mormor, farmor og min mor var bemærkelsesværdige kvinder, som hver især fortjener en udførlig omtale, vil jeg dog her indskrænke mig til en lidt nærmere beskrivelse af min farfar og min far, som jeg mener, har leveret arvemateriale til nogle af de sære påfund, der vil blive præsenteret i det følgende. 8

10 Fig. 2.1 Forfatterens farfar og farmor 9

11 Farfars løbebane var meget omskiftelig. Efter en uddannelse som skomager blev han i sin fødeby bestyrer af landets nr. 2 brugsforening. I et forsøg på at bedre sin økonomi, svigtede han fællesskabstanken og købte sin egen manufakturforretning i Harboøre. Her indhentede Nemesis ham imidlertid, idet oprettelsen af en brugsforening i denne by sugede saft og kraft ud af forretningen, som han så måtte afhænde. Han ernærede sig herefter successivt som gårdmand, købmand og elektricitetsværksejer for sluttelig at ende ved sin læst som skomager langt ude på heden.trods sin omflakkende tilværelse nåede farfar at sætte 11 børn i verden. De overlevende af denne store børneflok beret tede samstemmende om deres fars iøjnefaldende hang til opfindelser. Han tumlede altid med nye ideer til tekniske forbedringer, som dog ikke altid fandt en praktisk anvendelig udformning. Blandt farfars endeløse række af mærkværdige påfund, der slog datidens Harboøre boere med undren, er kun oplysninger om få bevaret for eftertiden. En af disse, en cement-teglstensmaskine, byggede på massefabrikationsprincippet, idet vidunderet ved hjælp af lodder og trisser frembragte 30 teglsten ad gangen. Den viste sig imidlertid ikke konkurrencedygtig i det lange løb, hvorefter farfar særdeles fremsynet koncentrerede sig om noget, der ellers først kom rigtigt på mode 75 år senere nemlig alternative energiformer. Hans første projekt på dette område var en snedig videreudvikling af den årtusinder gamle hestegang, der til hans brug skulle drive en møllesten, som skulle male de omkringboende bønders korn. Han arbejdede også i længere tid med frembringelsen af en ny gasmaskine, inden han med frisk mod gik i gang med sit livs mest spektakulære projekt udviklingen af en evighedsmaskine, som med det fornødne held kunne have 10

12 gjort os aldeles uberørte af senere tiders oliekriser. Hans fascination, ikke mindst hvad angår denne ide, var umådelig stor, og udtalelser fra prominente tekniske professorer i København påpegende sagens udsigtsløse karakter, ville næppe have stoppet ham. Da han omsider havde indset, at minus-energi princippet alligevel ikke rigtig var sagen, tog han konsekvensen og købte elektricitetsværket, der ved hjælp af brunkul forsynede Troldhede en samling af 75 huse med strøm. Langt forud for sin tid satte farfar alt ind på at finde en erstatning for det dyre brændsel og fandt en sådan to kilometer fra værket i form af en å. I denne anbragte han en turbine og købte tilstrækkeligt kobberledning til at overføre energien fra den rislende å til lamperne i de små hjem. Når det totale mørke med jævne mellemrum sænkede sig over Troldhede by blev Viggo (min far) eller en af hans søskende sendt ned for at rense turbinen for ål. Da den noget mere stabile offentlige el forsyning slog Farfar ud, var det et plaster på såret, at de 2 kilometer ledning, på grund af første verdenskrigs mangel situation, kunne sælges til fantasipriser. Han kunne derfor til sidst trække sig tilbage som en relativt holden mand. Min far blev født medens familien boede i Søndre Onsild. I bedste Morten Korch stil røgtede min far får på heden, blev hjulpet til en uddannelse af den rare præst og endte som praktiserende læge på Frederiksberg. Også min far har altid lagt en stor opfindsomhed for dagen. Den har for det første taget sigte på at underholde og glæde børn og børnebørn (Fig.2.2). I flæng kan nævnes sindrige telegrafmaskiner, der fungerede uden strøm, men ved hjælp af snore og blikdåser, raffinerede systemer til udlægning af fiskeline ved hjælp af hjemmelavede modelsejlbåde, utallige 11

13 Fig. 2.2 Forfatteren og hans far finesser i forbindelse med drageflyvning, osv. Min far var i stand til at skabe fantasiverdener ud af den blå luft. Far var også en talentfuld digter, hvis evner spændte vidt fra festsange, salmer, oder til naturen og charmerende, farverige troldedigte eksemplificeret ved Trolden Vallavom og hans Faster (Fig. 2.3). 12

14 Fig af 450 troldevers om Vallavom og Faster Her ser I Trolden VALLAVOM og han har hår på næsen, Og han er tyk, og han er dum, Og han er fed og kræsen. Han spiser søm med sukker på Han elsker alt det søde Det allerbedste han kan få Er BØRNESKO med FLØDE. Men det skal være brune sko den venstre er den bedste, han æder een, han æder to, og hyler så: DEN NÆSTE I skoven i et kæmpe hul Der bor han med sin faster Og hun har skæg så sort som kul, Og maven fyldt med knaster. Og hun har kun et venstre ben, Eet øje midt i panden af tænder har hun bare een, Men fæl og sort er tanden. Og hun kan ta sit øje ud, Og har I vel hørt mage, Så pudser hun det med en klud Og sætter det tilbage. 13

15 Far var en højtelsket, slidsom trappelæge, som gennem en lang årrække benyttede størstedelen af sin sparsomme fritid til med primitivt udstyr at udføre utallige Redox målinger på sine tålmodige patienter med det ultimative mål at løse den Disseminerede Scleroses gåde. Beklageligvis lykkedes dette aldrig for ham. Et par dage før min 90 år gamle far døde på Frederiksberg Hospital, besøgte jeg ham på en af de hvidmalede sygestuer. Jeg satte mig på sengekanten og holdt ham i hånden. Pludselig blev han lidt åndsfraværende, pegede op mod det fjerneste stuk-hjørne og sagde: Hans Henrik, jeg har lagt mærke til nogle ejendommelige røde og blå ringe, der cirkulerer der oppe i hjørnet, jeg kan dog ikke rigtig tyde deres bevægelsesmønster. Det MÅ vi se at finde ud af! Hans forskertrang, såvel som hans solidt i det vestjyske plantede kristentro, var usvækket til det sidste. Reference Lægen og døden (Kronik) Viggo Holm, Kristelig Dagblad, onsdag 11.December

16 3. DRENGESTREGER Æren for de fleste af min barndoms opfindelser eller slet og ret drengestreger, må jeg dele med min jævnaldrende fætter Niels, med hvem jeg tilbragte størstedelen af min aktive tid. (Fig. 3.1) I fællesskab nød vi den kriblende fryd, når en stilig ældre herre bukkede sig forgæves efter en pakke, der ved hjælp af en tynd tråd, blev trukket ind under et plankeværk for næsen af ham. Eller når en fin overklassedame samlede en nydelig indpakket, med gavebånd forsynet pakke (Fig.3.2) op fra fortovet og efter at have skævet sig omkring, puttede den i sin taske lidet anende at den indeholdt en broget blanding af kvarterets hundelorte.en alvorlig ulempe ved sidstnævnte bizzare påfund var, at vi ikke selv kunne overvære sidste akt. Men vore livlige fantasier opvejede dog til fulde dette. Sandsynligvis under indflydelse af den store krig, som efterhånden var ved at udfolde sig i fuldt flor bl.a. med tysk besættelse af Danmark og et tiltagende antal sabotageaktioner mod tyske interesser, blev vores gale streger mere og mere eksplosive af karakter. Der er næppe tvivl om at nogen af disse i tilfælde af pågribelse i dag meget vel kunne være blevet takseret til indespærring i en børneinstitution i en uoverskuelig periode. Engang fik vi således den lyse ide i en gammel radio at lave en bombe med elektrisk tænding. Det hele var på bedste gangster maner arrangeret så snedigt, at eksplosionen indtraf, når der tændtes 15

17 Fig. 3.1 Fætter Niels og forfatteren t.h. Fig. 3.2 En fristende pakke 16

18 for radioen.(fig.3.3 ). Vi inviterede min ældre, godtroende fætter ind for at lytte til vidunderet, som vi angiveligt havde repareret. Da han, efter at have tændt for radioen, hørte en ejendommelig syden indeni, lagde han øret fortrøstningsfuldt mod højtaleren. I næste øjeblik indtrådte hans permanente hørenedsættelse i højfrekvensområdet, samtidig med at bagklædningen røg af radioen, og de bagved hængende gardiner blev stukket i brand. Ilden blev slukket, gardinerne afkortet og vi fik en alvorlig reprimande af min onkel Vilhelm, som var meget rig og respektindgydende. I barnealderen anså jeg ham for at være et slags overmenneske, der i al fald ikke benyttede sig af jævne menneskelige funktioner. Umådelig var min forundring, da jeg engang i den tro at min fætter var på gæstetoilettet dirkede døren op og fandt min onkel Vilhelm (Fig. 3.4) midt i (hvad jeg nu forstår) var en ganske almindelig vandladningsakt. Skamfuld, lidt rystet og fuld af undren forlod jeg skyndsomst villaen. 17

19 Fig. 3.3 Radiobomben Fig. 3.4 Onkel Vilhelm 18

20 4. PORNOGRAFI Nogle år senere overraskede samme Onkel Vilhelm mig i at købe et pornografisk hæfte på Peter Bangsvej Station. Jeg begik den utilgivelige fejl ikke at stoppe hæftet med de to store, meget tillokkende, næsten 3-Dimensionale damebryster ind under blusen, før jeg forlod kiosken med feberhede kinder. Hæftet, hvis indhold efter nutidige normer vel svarede til en gennemsnitlig Side 9 pige i Ekstrabladet var dengang ikke acceptabel i mit hjem, og jeg husker klart den ængstelse, der greb mig, da min onkel inkvisitorisk spurgte: Ved din far, at du læser sådan noget? Heri lå i mine ører en uudtalt men klar antydning af, at han i modsat fald hjertens gerne ville være min far behjælpelig med de fornødne oplysninger. Efter at den første lammende frygt havde lagt sig, konfererede jeg med fætter Niels, og da vi formodede, at hans far ikke besad tilstrækkelig indsigt i emnet til at skelne det ene kulørte hæfte fra det andet, valgte vi følgende fremgangsmåde til løsning af den yderst prekære situation. Vi omdannede først det kompromitterende hæfte til konfetti og dryssede dette i den mest afsides beliggende kloak i kommunen. Derefter købte vi i en anden fjernt beliggende kiosk et kulørt hæfte af den ret uinteressante cowboytype, som nok repræsenterede en dårlig smag, men ikke var direkte syndigt. Udstyret med dette materiale bankede jeg med klamme hænder på min fars dør og spurgte, mens glorien skinnede omkring 19

21 mit hykleriske hoved: Far de andre drenge i klassen læser sådan nogle hæfter. Det er sikkert noget værre skidt, men jeg vil gerne se, hvad det egentlig er for noget. Har du noget imod at jeg læser et enkelt? Efter at have studeret hæftet fik jeg undtagelsesvis tilladelsen, tørrede sveden af panden,og er aldrig afsløret før i dag. 20

22 5. HAGLMASKINEN I gymnasiets 1. G stod det mig mere og mere klart, at en tegnestift på lærerens stol eller en tråd i skolekridtet osv. var ret kedsommelige og særdeles traditionelle skoletricks, Der trængtes virkelig til fornyelse, og her så jeg pludselig en klar opgave i tilværelsen. Efter megen grublen, flere udkast og en del eksperimenteren i mit lønkammer var Haglmaskinen omsider klar til præsentation. Et tilsvarende apparatur synes ikke tidligere beskrevet i den tilgængelige videnskabelige litteratur (Fig.5.1). Udstyret med denne epokegørende opfindelse, der så åbenbart indebar store muligheder, indfandt jeg mig så i 1.G. Jeg følte mig straks omfattet med den behagelige interesse, som om giver personer, der har skabt noget nyt og skelsættende. Jeg udnyttede situationen til det yderste og fortalte beredvilligt om de indviklede overvejelser og eksperimenter, der lå bag det opsigtsvækkende apparat. Situationen kunne naturligvis ikke trækkes ud i det uendelige. Folket krævede handling. Dermed ville der naturligvis blive bragt en risikofaktor ind i projektet, en faktor som hang sammen med spørgsmålet om, hvem af lærerkollegiet, der skulle være den ufrivillige hovedaktør. En enkelt Lektor Kjær trak umiddelbart frinummer, på grund af sin skrækind jagende fremtoning (Fig.5.2). Han udøvede med beskedne midler en åndelig terror, som dengang gav mange nuværende bedsteborgere et autoritært knæk for livet. Lektor Kjær stod således altid om morgenen 21

23 Fig. 5.1 Haglmaskinen. Originaltegning fra 1945 Apparatet består i sin enkelthed af et vækkeur (1) på hvis alarmoptrækningsdims en gammeldags garntrisse (2) er fastgjort. Omkring denne trisse er viklet en tynd tråd (3), der i sin modsatte ende er fastgjort til skuffen (4) i en tændstikæske med bunden opad. I tændstikæsken fyldes, afhængig af den ønskede effekt blyhagl eller lignende (5). Hele arrangementet anbringes hensigtsmæssigt i loftshøjde på et strategisk velvalgt sted. På et forudbestemt tidspunkt ringer vækkeuret, tråden vikles omkring garntrissen, tændstikæsken åbnes og indholdet udtømmes. 22

24 Fig. 5.2 Charmerende morgenstemning på Frederiksberg gymnasium. Lektor Kjær i sit es. udstyret med en lille sort bog ved skolens indgangs port for at tyrannisere eventuelle elever, der ikke levede op til den ønskede præcision. Jeg er én eneste gang kommet to minutter for sent, og bag gitteret så jeg den frygtede lærer i den i sort indhyllede kappe. Han vippede langsomt op og ned på forfødderne sikker på et nyt bytte. Da jeg så hans hånd på den frygtindgydende bog, svigtede modet mig. Med gråden i halsen løb jeg hjem gennem Frederiksberg Have, fingerede et akut maveonde, og blev puttet i seng. Hvad det egentlig indebar, at blive opført i den frygtede sorte bog, gik aldrig rigtigt op for mig. I den anden ende af risikospekteret fandtes en lærer ved navn Hesten. Han blev tyranniseret på det grusomste af eleverne. Først 23

25 et sammenbrud for åbent tæppe i vores påsyn fremkaldte empati i vore forhærdede sjæle, hvorefter Hesten blev erklæret for fredet. Denne frivillige humane selvjustits indgød os en opstemmende fornemmelse af kollektiv godhed. Et eller andet sted midt i spekteret, fandtes fru Bjernum, en relativ nyansat, moderne og resolut historielærerinde. På trods af sin lidenhed (156 cm) virkede hun på os meget bestemt. Dette medførte automatisk, at vi reducerede hendes lærermand som vi praktisk talt ikke kendte til et nul og udstyrede ham med det degraderende navn Han-Bjernum. Fru Bjernum havde en fordel i den nuværende situation: hun var meget stabil, sådan at forstå, at hun altid ved timens begyndelse hoppede op og satte sig på hjørnet af katederet lige under den ene lampe, og der blev hun siddende indtil hun hoppede ned igen ved timens afslutning. Ikke mindst derfor faldt valget på fru Bjernum. I frikvarteret før historietimen bandt jeg en husholdningsæske indeholdende blyhagl fast med bunden i vejret til lampen over katederet. Vækkeuret blev fastgjort på en lampe i klassens modsatte side, og en tynd tråd forbandt de to. Uret blev sat til at ringe klokken Fru Bjernum indfandt sig, placerede sig som beregnet lige under haglene og påbegyndte gennemgangen af Napoleonskrigene. Timen sneglede sig af sted, medens vi skævede til vores ure. Jeg følte mig som en eskadrillechef, der havde ført sine maskiner ind over fjendeland og nu kun ventede på udtømmelsen af deres dødbringende last : Der var ingen vej tilbage : Den usædvanlige stilhed i klassen blev afbrudt af ringen fra et vækkeur, som ikke umiddelbart lod sig lokalisere. Fru Bjernum skød i blinde og sendte en skarp reprimande mod Frederik, der sad lige under vækkeuret. Alt gik nu slag i slag. Frederik afviste harmdirrende og dybt indigneret reprimanden. Alle, undtagen fru Bjernum, sad 24

26 nu med stigende ophidselse og så, hvordan fru Bjernum forsvandt i en sky af hagl! Klassen kogte. Alt var kaos. Da fru Bjernum igen tonede frem, var det med let fjoget udtryk, og end ikke synet af den tomme tændstikæske, der til slut dinglede i sin snor fra vækkeuret forlenede hende med noget, der blot svagt mindede om et forklarelsens skær. Fru Bjernum tog dog det hele i stiv arm, historien spredte sig som en lynild over hele skolen, og jeg prøvede at smage berømmelsens sødme. Adskillige 3. G ere, som ellers ikke havde for vane at konversere mindreårige, nedlod sig i samtale med opfinderen. 25

27 6. HELVEDESMASKINEN En så eklatant succes måtte nødvendigvis følges op, og kort tid senere anbragte jeg en gammel grammofon med Who is afraid of the big bad wolf? inde i det tilspigrede katederskab, i hvis bagbeklædning jeg havde boret et hul. Her igennem gik en snor, og der var dermed skabt mulighed for, når undervisningen i perioder blev for kedsommelig, fra den fjerneste ende af klassen at starte og afbryde den musikalske underholdning. Dette vakte nogen morskab blandt de andre elever. I denne periode var der på skolen en udstilling af elevernes værker, der fortrinsvis bestod af talrige herbarier og resultater af andre fredelige sysler, frimærkesamlinger m.m. Mit bidrag var blevet placeret i et skummelt hjørne og stod i skærende kontrast til den øvrige udstilling. Emnet var eksekutionsmetoder, der blandt andet omfattede halshugning, hængning, elektrisk stol, guillotine, udført i 10 cm høje hjemmegjorte træmodeller. Mit indslag vakte en vis opsigt og fremkaldte i skolebladet Saturn en bemærkning med håb om snarlig psykiatrisk behandling af kunstneren. Jeg følte klart, at hvis jeg skulle opretholde mit renomme, som en opfindsom og iderig elev, skulle der mere effektfulde midler til. Således nærmest tvunget af omstændighederne gik jeg kort tid senere i gang med at konstruere en helvedesmaskine. Det udmærkede vækkeur kom igen til ære og værdighed i en temmelig banal tidsindstillelig bombeudløsningsanordning, der 26

28 Fig. 6.1 Frederiksberg Gymnasium 27

29 desuden indeholdt ingredienser som et batteri, en lille oversavet elektrisk pære, lidt krudt og et passende kanonslag. Hele arrangementet blev anbragt i katederskabet, som blev sømmet til, efter at eksplosionstidspunktet var blevet indstillet til midt i Sovsen-Jensen s matematiktime. Vi så herefter alle forventningsfulde hen til den effektfulde afbrydelse af undervisningen. Imidlertid var timen knapt begyndt, før jeg fik klamme hænder og begyndte at fortryde, at jeg ikke havde valgt en mindre afholdt lærer og et mindre kanonslag. Eller bedre, blot en kineser. Jo mere det kritiske tidspunkt nærmede sig, des mere utilpas blev jeg med tilbagevendende bølger af kvalme. Jeg martredes efterhånden af fantasier om katederets totale destruktion og rektors berettigede vrede. Senere af frygtelige forestillinger om Sovsen-Jensen med kun ét ben og den frygtelige misnøje eller direkte sorg dette utvivlsomt ville volde i hans familie. Jeg fortrød bitterligt, at jeg ikke havde udvalgt en ældre lærer, som havde færre år at henslæbe som invalid i en kørestol. Kort før forventet eksplosionstidspunkt så jeg ingen anden udvej, end, som jeg havde lært i mit hjem og til konfirmationsforberedelse, at bede en stille bøn om, at Vorherre ville forhindre denne katastrofe (Fig. 6.1). Bønnen blev hørt eksplosionen indtraf aldrig. Selv den mest omhyggelige analyse af helvedesmaskinens ingredienser kunne ikke bagefter afsløre nogen naturlig forklaring på, hvorfor denne (min allersidste) bombe ikke eksploderede. Det styrkede mig i troen mange år fremover. Reference. Frederiksberg.Gymnasium Skolebladet Saturn

30 7. LUFTANGREB Da forårsbebuderne i form af Vintergæk og Erantis i 1945 var begyndt at myldre frem, var der flere tegn i sol og måne, der tydede på, at krigen var ved at gå på hæld. Forud for den længe ventede krigs afslutning fik jeg imidlertid, den 21. marts 1945, tilfredsstillet min hang til eksplosioner i en grad jeg ikke havde drømt om. På den skæbnesvangre dag gennemførte Royal Air Force angrebet på Shellhuset, Gestapos hovedkvarter i København. Angrebet resulterede i en ødelæggelse af de hemmelige tyske arkiver over den danske modstandsbevægelse. Endvidere fik flere af modstandsbevægelsens ledere, der af Gestapo var indespærret i bygningens øverste etage (som et menneskeligt skjold), mulighed for at flygte ned igennem og væk fra den brændende bygning. Ulykkeligvis indtraf under angrebet en dybt tragisk hændelse, der i den franske skole kostede 88 børn og mange voksne livet. De engelske bombemaskiner, i alt 48, angreb i tre bølger i meget lav højde. Den første bølge afleverede sin bombelast præcist midt i bygningen under de højtliggende fangeceller og opnåede det ønskede resultat. Under returflyvningen ramte en af bombeflyverne fra denne bølge uheldigvis en høj signalstander på et rangerområde, mistede kontrollen og styrtede ned i Den Franske Skole på Frederiksberg, der ligesom et tilstødende boligområde (Maglekildevej), blev stukket i brand. Rædslerne kulminerede, da de to sidste bølger fejlagtigt opfattede disse brændende bygninger som Gestapo-hovedkvarteret og afleverede deres dødbringende bombelast her. 29

31 Fig.7.1 Maglekildevej April Få sekunder tidligere (ca. kl ) havde vi fra vores klasseværelse på tredje sal hørt og set en flyvemaskine passere få meter over vores skole i N-S retning for at afslutte sin uheldsvangre kurs med en nedstyrtning i den franske skole. En luftalarm gik i gang, og klassen blev gennet af bagtrappen ned mod beskyttelsesrummet i kælderen., hvor angsten tiltog medens sigtbarheden aftog på grund af nedfaldent pus og støv. De fleste af eleverne stimlede instinktivt sammen i skolens største rum, hvor der daglig blev sunget morgensang. Bombenedslagene fra de talrige (250 kg) tunge bomber havde naturligvis en skrækindjagende effekt på halvstore drenge som os. Tre bomber faldt direkte på Frederiksberg Gymnasiums område, den nærmeste efterlod et bombekrater 11 meter fra skolen og to faldt i skole- 30

32 gården. Trykbølgerne ved hvert nedslag var skræmmende. Stort set al vinduesglas blev knust og dør og vinduesrammer blev sendt tværs igennem vores beskyttelsesrum, hvor de heldigvis kun forårsagede relativt få personskader. Uforglemmeligt er det billede, jeg har gemt for mit indre blik, nemlig skolens gamle rektor Hauberg, en ret lille mand med guldbriller og en stor hvid manke. Hver gang et bombenedslag trykkede os elever i knæ og bragte tårer i øjenkrogene, så blev rektor højere rakte sine arme mod himlen og råbte med høj røst Rolig børn, rolig børn. Det virkede beroligende, og da de øresønderrivende drøn omsider ebbede ud, kravlede jeg ud af et højt stuevindue, søgte dækning i en kældergang, hvor der i forvejen befandt sig en kvinde med blod løbende ned over ansigtet. Da angrebet syntes at være ovre, løb jeg, så hurtigt jeg kunne gennem Frederiksberg Have til mit hjem, hvor jeg stærkt rystet kastede mig på min seng og græd hjerteskærende. Ti minutter senere kom min fader hjem. Han havde været på sygebesøg i området og erfaret, at hundreder af børn var blevet dræbt ved et luftangreb på en nærliggende skole! Den dag i dag erindrer jeg klart min fars ansigtskulør, da han rev døren til mit værelse op. Han var ligbleg. 31

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Alexandra en helt særlig fighter

Alexandra en helt særlig fighter Alexandra en helt særlig fighter 15-årige Alexandra og hendes familie har været mere udfordret end de fleste. Men et stærkt familiesammenhold, en reservemormor og forældrenes indsats for også at være kærester

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet.

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. Bjørn Dean Petersen TankeRevision 2015 Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. www.tankerevision.dk 1 TankeRevision 2015 Copyright 2015 ved Bjørn Dean

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt.

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt. I 2013 da jeg smed p-pillerne, var jeg en ung kvinde på 26, der havde været sammen med min kæreste i næsten 5 år. Min kæreste var dengang 29 år og var færdiguddannet. Vi havde længe snakket om at det ville

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere