EN OPFINDSOM LÆGES DAGBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN OPFINDSOM LÆGES DAGBOG"

Transkript

1 EN OPFINDSOM LÆGES DAGBOG H ans H enrik H olm

2 EN OPFINDSOM LÆGES DAGBOG af Hans Henrik Holm

3 TAK til: KIRSTEN, min Hustru Min Kritiker Min Læge Min Chauffør Sponsorer: B&K Medical, Dansk Ultralyd Diagnostisk Selskab, Montana. ALLE, der på den ene eller anden måde har bidraget til denne bogs tilblivelse. En opfindsom læges dagbog Hans Henrik Holm ISBN: EAN: Tekst: Hans Henrik Holm Layout: CoolGray A/S Grafisk tilrettelæggelse: CoolGray A/S Forsidebillede: Gengivet med tilladelse af Storm P.-Museet Tryk: CoolGray A/S Oplag: 500 stk.

4 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION ARVELIGT BELASTET DRENGESTREGER PORNOGRAFI HAGLMASKINEN HELVEDESMASKINEN LUFTANGREB LARS HANNIBAL HOSPITALSVAGTER BLØDNINGSDETEKTOREN UROFLOWMETERET MIKRO- MANOMETERET HJERTETS MINUTVOLUMEN UDSKIFTNINGSTRANSFUSION HINDESPRÆNGEREN ANÆSTESIVENTILEN CYSTOMATEN FJERNELSE AF URINVEJSSTEN ULTRALYDSCANNINGSMETODER INTERVENTIONEL ULTRALYD SVEJSECENTRALEN OG BRÙEL & KJÆR SCANNING VIA URINRØRET UL-VEJLEDT BRACHY TERAPI AF PROSTATA CANCER STELLA NITECH EASI VAC VIDENSKAB KONGRESSER EFTERSKRIFT

5 1. INTRODUKTION Længe har jeg haft lyst til at skrive en bog. Det drejer sig ikke om den sædvanlige kedelige afhandling skrevet for en lille gruppe fagfæller, om urinstrålens aftagende kraft ved tiltagende prostata forstørrelse, eller om ultralyd billedet ved visse leversvulster. Nej, en rigtig bog, der læses af et utal almindelige mennesker, hæves til skyerne af kritikken, ligger på ethvert gavebord og oversættes til 14 sprog! Efter en kortvarig, sødmefyldt leg med tanken om at søge at fremtræde som en filosofisk lægeforfatter med en forbløffende afgrundsdyb indsigt i menneskelivet, stod det mig klart, at mine muligheder nok snarere lå på det lidt mere jordnære plan. Efter nøjere overvejelse har jeg derfor besluttet at skænke eftertiden en beretning om min livslange karriere ikke som læge men som opfinder. Som det senere vil fremgå, har denne karriere ikke altid været lige glorværdig. Sandt at sige er det ikke fordi jeg har nogen iøjnefaldende forudsætning for, at resultatet skulle blive vellykket ved denne min første (og formentlig også sidste) optræden som selvbiografisk, skønlitterær forfatter. Jeg besidder ingen særlige kunstneriske evner, nærmer mig de firs, har Parkinson og har en langtfra imponerende hukommelse. Hvad der alligevel giver mig et beskedent håb om succes er, at mit ca. 60 år lange aktive skole-, studenter-, og lægeliv forekommer mig særdeles underholdende for ikke at sige, fascinerende, undertiden dramatisk og ofte ret morsomt. Spørgsmålet er nu, om en 4

6 række udvalgte episoder fra denne underholdende tilværelse kan genfortælles uden at læseren mister interessen for forfatteren og hans blandede oplevelser. Det vil tiden vise. Bogen, der blandt andet giver et tidsbillede af hospitalsliv i sidste halvdel af forrige århundrede, henvender sig til mennesker ikke mindst medicinsk personel med en humoristisk tilgang til livets mange tilskikkelser af positiv og negativ karakter. Den indeholder 30 kapitler, hvoraf 20 beskriver opfindelser og hændelser i forbindelse med udviklingen af disse. Som læseren hurtigt vil erfare spænder de omtalte opfindelser emnemæssigt vidt, således f.eks. fra hundelort til nyrestensknusning. Nogle af opfindelserne viste sig teknisk totalt mislykkede, medens andre faktisk, har sat rimelig værdifulde spor på det medico-tekniske firmament. For at blive inkluderet i bogens opfindelsesliste skal ideerne være forfatterens egne, være originale og have en acceptabel opfinderhøjde. I cirka halvdelen af opfindelserne har forfatteren haft en eller flere samarbejdspartnere, oftest kolleger, der i mange tilfælde har ydet en fortrinlig indsats for hvilken jeg hermed takker. En gammel gut, hvis navn jeg ikke lige erindrer, har omtalt glemslen som en nådegave. Ud fra den betragtning, at hvis alle ens tåbelige handlinger og indhøstede ærgrelser stod ligeså krystalklart for én i dag, som den gang man oplevede dem for første gang, så var tilværelsen vist temmelig uudholdelig ja så må man unægtelig give den pågældende person ret. Denne gave har jeg med taknemmelighed modtaget i rigt mål, og betragter det som en beskeden ulempe, at jeg ikke kan huske mere end 3-4 af verdens utallige telefonnumre og prøver at finde undskyldnin- 5

7 ger for ikke at spille Huske-spil med mit otteårige barnebarn. En mere alvorlig sag er det naturligvis, når man har glemt sin PIN-kode eller nære medarbejderes eller familiemedlemmers navne forsvinder ud i den blå luft. Dette kan være pinligt, idet glemsomhed på dette område ikke sjældent fejltolkes som ligegyldighed eller arrogance. For en forfatter til en bog med et selvbiografisk indhold vil glemsomhed næppe blive accepteret som en gave. Imidlertid vil min kone (Kirsten) utvivlsomt være mere end villig til at bekræfte, at størstedelen af hændelserne omtalt her i bogen har været genfortalt så tilpas mange gange, at glemselens nådegave i denne sammenhæng aldrig rigtigt har haft chance for at komme til sin ret. I øvrigt har jeg også, belært af erfaring, i tidens løb lavet mange notater og skitser, som blandt andet danner grundlag for nærværende bog. Da jeg havde truffet beslutning om at ville skrive en bog på trods af ovennævnte handicap, rejste spørgsmålet sig naturligvis, om, hvad bogen skulle handle om. Driften til at frembringe tekniske nyskabelser, til altid at prøve at finde mere geniale løsninger på tekniske problemer end de foreliggende håbløst traditionelle synes at være en familieskavank, og den har i høj grad præget min tilværelse. Den meldte sig tidligt i drengeårene og fik senere i forbindelse med min gerning som hospitalslæge en speciel drejning. Andre, som lider af den samme uimodståelige drift, der vel i styrke nogenlunde lader sig sammenligne med seksualdriften, vil vide, at den kan udløses af alle ting, instrumenter eller apparater, der ikke har en åbenlys genial udformning. Det kan dreje sig om alt fra en mislykket 10 kroners dåseåbner til et 5 millioner kroners udstyr til frem- 6

8 stilling af røntgensnitbilleder. Når bemeldte trang indfinder sig, indtager objektet for ens drift en så dominerende plads i ens tilværelse, at alt andet: familie, venner, andre drifter og ens arbejde glider i baggrunden. Man bevæger sig som i en sød rus, kradser i tide og utide nye skitser ned af objektet for ens varme interesse, bliver fjern i blikket, mere distræt og en oplagt fare i trafikken. Man kaldes kun delvist tilbage til virkeligheden af ens kones foruroligede spørgsmål nu er der vel ikke en anden? Med nedslået blik må man så beskæmmet tilstå, at det er der faktisk, og at denne gang er genstanden for hendes velbegrundede jalousi en ny ureterstensfanger, som man har stået i et hedt forhold til i 3 uger. Det er om denne drift og dens objekter denne bog skal handle. 7

9 2. ARVELIGT BELASTET Min Farfar blev født i 1861 i et beskedent husmandshjem i Søndre Onsild i Nordjylland (Fig. 2.1). Farmor kom til gengæld fra en stor gård i nabolaget, men den iøjnefaldende sociale slagside blev heldigvis udjævnet, idet gården gled familien af hænde på en af hendes fars ugentlige kortaftener. Morfar, der var fra Frede riksberg, synes også at have haft hang til spil, idet det forlyder, at han tilbragte størstedelen af sin tid på Galopbanen i Klampenborg. Det lykkedes ham imidlertid ikke at formøble missionshotellet Frydenlund, som min myreflittige mormor drev alene med stor dygtighed. Til gengæld forfaldt mormor gennem sine senere år til en anden beklagelig last (som måske post mortem er kommet hende til gode). Hun begyndte til sine senere arvingers irritation at strø om sig med penge til indre og ydre mission, læge missionen, til missionærer i Mesopotamien, Kina og det sorte Afrika, til sørgende sømandsenker, forladte børn, og til en række humbugmagere i sognet. Selvom både mormor, farmor og min mor var bemærkelsesværdige kvinder, som hver især fortjener en udførlig omtale, vil jeg dog her indskrænke mig til en lidt nærmere beskrivelse af min farfar og min far, som jeg mener, har leveret arvemateriale til nogle af de sære påfund, der vil blive præsenteret i det følgende. 8

10 Fig. 2.1 Forfatterens farfar og farmor 9

11 Farfars løbebane var meget omskiftelig. Efter en uddannelse som skomager blev han i sin fødeby bestyrer af landets nr. 2 brugsforening. I et forsøg på at bedre sin økonomi, svigtede han fællesskabstanken og købte sin egen manufakturforretning i Harboøre. Her indhentede Nemesis ham imidlertid, idet oprettelsen af en brugsforening i denne by sugede saft og kraft ud af forretningen, som han så måtte afhænde. Han ernærede sig herefter successivt som gårdmand, købmand og elektricitetsværksejer for sluttelig at ende ved sin læst som skomager langt ude på heden.trods sin omflakkende tilværelse nåede farfar at sætte 11 børn i verden. De overlevende af denne store børneflok beret tede samstemmende om deres fars iøjnefaldende hang til opfindelser. Han tumlede altid med nye ideer til tekniske forbedringer, som dog ikke altid fandt en praktisk anvendelig udformning. Blandt farfars endeløse række af mærkværdige påfund, der slog datidens Harboøre boere med undren, er kun oplysninger om få bevaret for eftertiden. En af disse, en cement-teglstensmaskine, byggede på massefabrikationsprincippet, idet vidunderet ved hjælp af lodder og trisser frembragte 30 teglsten ad gangen. Den viste sig imidlertid ikke konkurrencedygtig i det lange løb, hvorefter farfar særdeles fremsynet koncentrerede sig om noget, der ellers først kom rigtigt på mode 75 år senere nemlig alternative energiformer. Hans første projekt på dette område var en snedig videreudvikling af den årtusinder gamle hestegang, der til hans brug skulle drive en møllesten, som skulle male de omkringboende bønders korn. Han arbejdede også i længere tid med frembringelsen af en ny gasmaskine, inden han med frisk mod gik i gang med sit livs mest spektakulære projekt udviklingen af en evighedsmaskine, som med det fornødne held kunne have 10

12 gjort os aldeles uberørte af senere tiders oliekriser. Hans fascination, ikke mindst hvad angår denne ide, var umådelig stor, og udtalelser fra prominente tekniske professorer i København påpegende sagens udsigtsløse karakter, ville næppe have stoppet ham. Da han omsider havde indset, at minus-energi princippet alligevel ikke rigtig var sagen, tog han konsekvensen og købte elektricitetsværket, der ved hjælp af brunkul forsynede Troldhede en samling af 75 huse med strøm. Langt forud for sin tid satte farfar alt ind på at finde en erstatning for det dyre brændsel og fandt en sådan to kilometer fra værket i form af en å. I denne anbragte han en turbine og købte tilstrækkeligt kobberledning til at overføre energien fra den rislende å til lamperne i de små hjem. Når det totale mørke med jævne mellemrum sænkede sig over Troldhede by blev Viggo (min far) eller en af hans søskende sendt ned for at rense turbinen for ål. Da den noget mere stabile offentlige el forsyning slog Farfar ud, var det et plaster på såret, at de 2 kilometer ledning, på grund af første verdenskrigs mangel situation, kunne sælges til fantasipriser. Han kunne derfor til sidst trække sig tilbage som en relativt holden mand. Min far blev født medens familien boede i Søndre Onsild. I bedste Morten Korch stil røgtede min far får på heden, blev hjulpet til en uddannelse af den rare præst og endte som praktiserende læge på Frederiksberg. Også min far har altid lagt en stor opfindsomhed for dagen. Den har for det første taget sigte på at underholde og glæde børn og børnebørn (Fig.2.2). I flæng kan nævnes sindrige telegrafmaskiner, der fungerede uden strøm, men ved hjælp af snore og blikdåser, raffinerede systemer til udlægning af fiskeline ved hjælp af hjemmelavede modelsejlbåde, utallige 11

13 Fig. 2.2 Forfatteren og hans far finesser i forbindelse med drageflyvning, osv. Min far var i stand til at skabe fantasiverdener ud af den blå luft. Far var også en talentfuld digter, hvis evner spændte vidt fra festsange, salmer, oder til naturen og charmerende, farverige troldedigte eksemplificeret ved Trolden Vallavom og hans Faster (Fig. 2.3). 12

14 Fig af 450 troldevers om Vallavom og Faster Her ser I Trolden VALLAVOM og han har hår på næsen, Og han er tyk, og han er dum, Og han er fed og kræsen. Han spiser søm med sukker på Han elsker alt det søde Det allerbedste han kan få Er BØRNESKO med FLØDE. Men det skal være brune sko den venstre er den bedste, han æder een, han æder to, og hyler så: DEN NÆSTE I skoven i et kæmpe hul Der bor han med sin faster Og hun har skæg så sort som kul, Og maven fyldt med knaster. Og hun har kun et venstre ben, Eet øje midt i panden af tænder har hun bare een, Men fæl og sort er tanden. Og hun kan ta sit øje ud, Og har I vel hørt mage, Så pudser hun det med en klud Og sætter det tilbage. 13

15 Far var en højtelsket, slidsom trappelæge, som gennem en lang årrække benyttede størstedelen af sin sparsomme fritid til med primitivt udstyr at udføre utallige Redox målinger på sine tålmodige patienter med det ultimative mål at løse den Disseminerede Scleroses gåde. Beklageligvis lykkedes dette aldrig for ham. Et par dage før min 90 år gamle far døde på Frederiksberg Hospital, besøgte jeg ham på en af de hvidmalede sygestuer. Jeg satte mig på sengekanten og holdt ham i hånden. Pludselig blev han lidt åndsfraværende, pegede op mod det fjerneste stuk-hjørne og sagde: Hans Henrik, jeg har lagt mærke til nogle ejendommelige røde og blå ringe, der cirkulerer der oppe i hjørnet, jeg kan dog ikke rigtig tyde deres bevægelsesmønster. Det MÅ vi se at finde ud af! Hans forskertrang, såvel som hans solidt i det vestjyske plantede kristentro, var usvækket til det sidste. Reference Lægen og døden (Kronik) Viggo Holm, Kristelig Dagblad, onsdag 11.December

16 3. DRENGESTREGER Æren for de fleste af min barndoms opfindelser eller slet og ret drengestreger, må jeg dele med min jævnaldrende fætter Niels, med hvem jeg tilbragte størstedelen af min aktive tid. (Fig. 3.1) I fællesskab nød vi den kriblende fryd, når en stilig ældre herre bukkede sig forgæves efter en pakke, der ved hjælp af en tynd tråd, blev trukket ind under et plankeværk for næsen af ham. Eller når en fin overklassedame samlede en nydelig indpakket, med gavebånd forsynet pakke (Fig.3.2) op fra fortovet og efter at have skævet sig omkring, puttede den i sin taske lidet anende at den indeholdt en broget blanding af kvarterets hundelorte.en alvorlig ulempe ved sidstnævnte bizzare påfund var, at vi ikke selv kunne overvære sidste akt. Men vore livlige fantasier opvejede dog til fulde dette. Sandsynligvis under indflydelse af den store krig, som efterhånden var ved at udfolde sig i fuldt flor bl.a. med tysk besættelse af Danmark og et tiltagende antal sabotageaktioner mod tyske interesser, blev vores gale streger mere og mere eksplosive af karakter. Der er næppe tvivl om at nogen af disse i tilfælde af pågribelse i dag meget vel kunne være blevet takseret til indespærring i en børneinstitution i en uoverskuelig periode. Engang fik vi således den lyse ide i en gammel radio at lave en bombe med elektrisk tænding. Det hele var på bedste gangster maner arrangeret så snedigt, at eksplosionen indtraf, når der tændtes 15

17 Fig. 3.1 Fætter Niels og forfatteren t.h. Fig. 3.2 En fristende pakke 16

18 for radioen.(fig.3.3 ). Vi inviterede min ældre, godtroende fætter ind for at lytte til vidunderet, som vi angiveligt havde repareret. Da han, efter at have tændt for radioen, hørte en ejendommelig syden indeni, lagde han øret fortrøstningsfuldt mod højtaleren. I næste øjeblik indtrådte hans permanente hørenedsættelse i højfrekvensområdet, samtidig med at bagklædningen røg af radioen, og de bagved hængende gardiner blev stukket i brand. Ilden blev slukket, gardinerne afkortet og vi fik en alvorlig reprimande af min onkel Vilhelm, som var meget rig og respektindgydende. I barnealderen anså jeg ham for at være et slags overmenneske, der i al fald ikke benyttede sig af jævne menneskelige funktioner. Umådelig var min forundring, da jeg engang i den tro at min fætter var på gæstetoilettet dirkede døren op og fandt min onkel Vilhelm (Fig. 3.4) midt i (hvad jeg nu forstår) var en ganske almindelig vandladningsakt. Skamfuld, lidt rystet og fuld af undren forlod jeg skyndsomst villaen. 17

19 Fig. 3.3 Radiobomben Fig. 3.4 Onkel Vilhelm 18

20 4. PORNOGRAFI Nogle år senere overraskede samme Onkel Vilhelm mig i at købe et pornografisk hæfte på Peter Bangsvej Station. Jeg begik den utilgivelige fejl ikke at stoppe hæftet med de to store, meget tillokkende, næsten 3-Dimensionale damebryster ind under blusen, før jeg forlod kiosken med feberhede kinder. Hæftet, hvis indhold efter nutidige normer vel svarede til en gennemsnitlig Side 9 pige i Ekstrabladet var dengang ikke acceptabel i mit hjem, og jeg husker klart den ængstelse, der greb mig, da min onkel inkvisitorisk spurgte: Ved din far, at du læser sådan noget? Heri lå i mine ører en uudtalt men klar antydning af, at han i modsat fald hjertens gerne ville være min far behjælpelig med de fornødne oplysninger. Efter at den første lammende frygt havde lagt sig, konfererede jeg med fætter Niels, og da vi formodede, at hans far ikke besad tilstrækkelig indsigt i emnet til at skelne det ene kulørte hæfte fra det andet, valgte vi følgende fremgangsmåde til løsning af den yderst prekære situation. Vi omdannede først det kompromitterende hæfte til konfetti og dryssede dette i den mest afsides beliggende kloak i kommunen. Derefter købte vi i en anden fjernt beliggende kiosk et kulørt hæfte af den ret uinteressante cowboytype, som nok repræsenterede en dårlig smag, men ikke var direkte syndigt. Udstyret med dette materiale bankede jeg med klamme hænder på min fars dør og spurgte, mens glorien skinnede omkring 19

21 mit hykleriske hoved: Far de andre drenge i klassen læser sådan nogle hæfter. Det er sikkert noget værre skidt, men jeg vil gerne se, hvad det egentlig er for noget. Har du noget imod at jeg læser et enkelt? Efter at have studeret hæftet fik jeg undtagelsesvis tilladelsen, tørrede sveden af panden,og er aldrig afsløret før i dag. 20

22 5. HAGLMASKINEN I gymnasiets 1. G stod det mig mere og mere klart, at en tegnestift på lærerens stol eller en tråd i skolekridtet osv. var ret kedsommelige og særdeles traditionelle skoletricks, Der trængtes virkelig til fornyelse, og her så jeg pludselig en klar opgave i tilværelsen. Efter megen grublen, flere udkast og en del eksperimenteren i mit lønkammer var Haglmaskinen omsider klar til præsentation. Et tilsvarende apparatur synes ikke tidligere beskrevet i den tilgængelige videnskabelige litteratur (Fig.5.1). Udstyret med denne epokegørende opfindelse, der så åbenbart indebar store muligheder, indfandt jeg mig så i 1.G. Jeg følte mig straks omfattet med den behagelige interesse, som om giver personer, der har skabt noget nyt og skelsættende. Jeg udnyttede situationen til det yderste og fortalte beredvilligt om de indviklede overvejelser og eksperimenter, der lå bag det opsigtsvækkende apparat. Situationen kunne naturligvis ikke trækkes ud i det uendelige. Folket krævede handling. Dermed ville der naturligvis blive bragt en risikofaktor ind i projektet, en faktor som hang sammen med spørgsmålet om, hvem af lærerkollegiet, der skulle være den ufrivillige hovedaktør. En enkelt Lektor Kjær trak umiddelbart frinummer, på grund af sin skrækind jagende fremtoning (Fig.5.2). Han udøvede med beskedne midler en åndelig terror, som dengang gav mange nuværende bedsteborgere et autoritært knæk for livet. Lektor Kjær stod således altid om morgenen 21

23 Fig. 5.1 Haglmaskinen. Originaltegning fra 1945 Apparatet består i sin enkelthed af et vækkeur (1) på hvis alarmoptrækningsdims en gammeldags garntrisse (2) er fastgjort. Omkring denne trisse er viklet en tynd tråd (3), der i sin modsatte ende er fastgjort til skuffen (4) i en tændstikæske med bunden opad. I tændstikæsken fyldes, afhængig af den ønskede effekt blyhagl eller lignende (5). Hele arrangementet anbringes hensigtsmæssigt i loftshøjde på et strategisk velvalgt sted. På et forudbestemt tidspunkt ringer vækkeuret, tråden vikles omkring garntrissen, tændstikæsken åbnes og indholdet udtømmes. 22

24 Fig. 5.2 Charmerende morgenstemning på Frederiksberg gymnasium. Lektor Kjær i sit es. udstyret med en lille sort bog ved skolens indgangs port for at tyrannisere eventuelle elever, der ikke levede op til den ønskede præcision. Jeg er én eneste gang kommet to minutter for sent, og bag gitteret så jeg den frygtede lærer i den i sort indhyllede kappe. Han vippede langsomt op og ned på forfødderne sikker på et nyt bytte. Da jeg så hans hånd på den frygtindgydende bog, svigtede modet mig. Med gråden i halsen løb jeg hjem gennem Frederiksberg Have, fingerede et akut maveonde, og blev puttet i seng. Hvad det egentlig indebar, at blive opført i den frygtede sorte bog, gik aldrig rigtigt op for mig. I den anden ende af risikospekteret fandtes en lærer ved navn Hesten. Han blev tyranniseret på det grusomste af eleverne. Først 23

25 et sammenbrud for åbent tæppe i vores påsyn fremkaldte empati i vore forhærdede sjæle, hvorefter Hesten blev erklæret for fredet. Denne frivillige humane selvjustits indgød os en opstemmende fornemmelse af kollektiv godhed. Et eller andet sted midt i spekteret, fandtes fru Bjernum, en relativ nyansat, moderne og resolut historielærerinde. På trods af sin lidenhed (156 cm) virkede hun på os meget bestemt. Dette medførte automatisk, at vi reducerede hendes lærermand som vi praktisk talt ikke kendte til et nul og udstyrede ham med det degraderende navn Han-Bjernum. Fru Bjernum havde en fordel i den nuværende situation: hun var meget stabil, sådan at forstå, at hun altid ved timens begyndelse hoppede op og satte sig på hjørnet af katederet lige under den ene lampe, og der blev hun siddende indtil hun hoppede ned igen ved timens afslutning. Ikke mindst derfor faldt valget på fru Bjernum. I frikvarteret før historietimen bandt jeg en husholdningsæske indeholdende blyhagl fast med bunden i vejret til lampen over katederet. Vækkeuret blev fastgjort på en lampe i klassens modsatte side, og en tynd tråd forbandt de to. Uret blev sat til at ringe klokken Fru Bjernum indfandt sig, placerede sig som beregnet lige under haglene og påbegyndte gennemgangen af Napoleonskrigene. Timen sneglede sig af sted, medens vi skævede til vores ure. Jeg følte mig som en eskadrillechef, der havde ført sine maskiner ind over fjendeland og nu kun ventede på udtømmelsen af deres dødbringende last : Der var ingen vej tilbage : Den usædvanlige stilhed i klassen blev afbrudt af ringen fra et vækkeur, som ikke umiddelbart lod sig lokalisere. Fru Bjernum skød i blinde og sendte en skarp reprimande mod Frederik, der sad lige under vækkeuret. Alt gik nu slag i slag. Frederik afviste harmdirrende og dybt indigneret reprimanden. Alle, undtagen fru Bjernum, sad 24

26 nu med stigende ophidselse og så, hvordan fru Bjernum forsvandt i en sky af hagl! Klassen kogte. Alt var kaos. Da fru Bjernum igen tonede frem, var det med let fjoget udtryk, og end ikke synet af den tomme tændstikæske, der til slut dinglede i sin snor fra vækkeuret forlenede hende med noget, der blot svagt mindede om et forklarelsens skær. Fru Bjernum tog dog det hele i stiv arm, historien spredte sig som en lynild over hele skolen, og jeg prøvede at smage berømmelsens sødme. Adskillige 3. G ere, som ellers ikke havde for vane at konversere mindreårige, nedlod sig i samtale med opfinderen. 25

27 6. HELVEDESMASKINEN En så eklatant succes måtte nødvendigvis følges op, og kort tid senere anbragte jeg en gammel grammofon med Who is afraid of the big bad wolf? inde i det tilspigrede katederskab, i hvis bagbeklædning jeg havde boret et hul. Her igennem gik en snor, og der var dermed skabt mulighed for, når undervisningen i perioder blev for kedsommelig, fra den fjerneste ende af klassen at starte og afbryde den musikalske underholdning. Dette vakte nogen morskab blandt de andre elever. I denne periode var der på skolen en udstilling af elevernes værker, der fortrinsvis bestod af talrige herbarier og resultater af andre fredelige sysler, frimærkesamlinger m.m. Mit bidrag var blevet placeret i et skummelt hjørne og stod i skærende kontrast til den øvrige udstilling. Emnet var eksekutionsmetoder, der blandt andet omfattede halshugning, hængning, elektrisk stol, guillotine, udført i 10 cm høje hjemmegjorte træmodeller. Mit indslag vakte en vis opsigt og fremkaldte i skolebladet Saturn en bemærkning med håb om snarlig psykiatrisk behandling af kunstneren. Jeg følte klart, at hvis jeg skulle opretholde mit renomme, som en opfindsom og iderig elev, skulle der mere effektfulde midler til. Således nærmest tvunget af omstændighederne gik jeg kort tid senere i gang med at konstruere en helvedesmaskine. Det udmærkede vækkeur kom igen til ære og værdighed i en temmelig banal tidsindstillelig bombeudløsningsanordning, der 26

28 Fig. 6.1 Frederiksberg Gymnasium 27

29 desuden indeholdt ingredienser som et batteri, en lille oversavet elektrisk pære, lidt krudt og et passende kanonslag. Hele arrangementet blev anbragt i katederskabet, som blev sømmet til, efter at eksplosionstidspunktet var blevet indstillet til midt i Sovsen-Jensen s matematiktime. Vi så herefter alle forventningsfulde hen til den effektfulde afbrydelse af undervisningen. Imidlertid var timen knapt begyndt, før jeg fik klamme hænder og begyndte at fortryde, at jeg ikke havde valgt en mindre afholdt lærer og et mindre kanonslag. Eller bedre, blot en kineser. Jo mere det kritiske tidspunkt nærmede sig, des mere utilpas blev jeg med tilbagevendende bølger af kvalme. Jeg martredes efterhånden af fantasier om katederets totale destruktion og rektors berettigede vrede. Senere af frygtelige forestillinger om Sovsen-Jensen med kun ét ben og den frygtelige misnøje eller direkte sorg dette utvivlsomt ville volde i hans familie. Jeg fortrød bitterligt, at jeg ikke havde udvalgt en ældre lærer, som havde færre år at henslæbe som invalid i en kørestol. Kort før forventet eksplosionstidspunkt så jeg ingen anden udvej, end, som jeg havde lært i mit hjem og til konfirmationsforberedelse, at bede en stille bøn om, at Vorherre ville forhindre denne katastrofe (Fig. 6.1). Bønnen blev hørt eksplosionen indtraf aldrig. Selv den mest omhyggelige analyse af helvedesmaskinens ingredienser kunne ikke bagefter afsløre nogen naturlig forklaring på, hvorfor denne (min allersidste) bombe ikke eksploderede. Det styrkede mig i troen mange år fremover. Reference. Frederiksberg.Gymnasium Skolebladet Saturn

30 7. LUFTANGREB Da forårsbebuderne i form af Vintergæk og Erantis i 1945 var begyndt at myldre frem, var der flere tegn i sol og måne, der tydede på, at krigen var ved at gå på hæld. Forud for den længe ventede krigs afslutning fik jeg imidlertid, den 21. marts 1945, tilfredsstillet min hang til eksplosioner i en grad jeg ikke havde drømt om. På den skæbnesvangre dag gennemførte Royal Air Force angrebet på Shellhuset, Gestapos hovedkvarter i København. Angrebet resulterede i en ødelæggelse af de hemmelige tyske arkiver over den danske modstandsbevægelse. Endvidere fik flere af modstandsbevægelsens ledere, der af Gestapo var indespærret i bygningens øverste etage (som et menneskeligt skjold), mulighed for at flygte ned igennem og væk fra den brændende bygning. Ulykkeligvis indtraf under angrebet en dybt tragisk hændelse, der i den franske skole kostede 88 børn og mange voksne livet. De engelske bombemaskiner, i alt 48, angreb i tre bølger i meget lav højde. Den første bølge afleverede sin bombelast præcist midt i bygningen under de højtliggende fangeceller og opnåede det ønskede resultat. Under returflyvningen ramte en af bombeflyverne fra denne bølge uheldigvis en høj signalstander på et rangerområde, mistede kontrollen og styrtede ned i Den Franske Skole på Frederiksberg, der ligesom et tilstødende boligområde (Maglekildevej), blev stukket i brand. Rædslerne kulminerede, da de to sidste bølger fejlagtigt opfattede disse brændende bygninger som Gestapo-hovedkvarteret og afleverede deres dødbringende bombelast her. 29

31 Fig.7.1 Maglekildevej April Få sekunder tidligere (ca. kl ) havde vi fra vores klasseværelse på tredje sal hørt og set en flyvemaskine passere få meter over vores skole i N-S retning for at afslutte sin uheldsvangre kurs med en nedstyrtning i den franske skole. En luftalarm gik i gang, og klassen blev gennet af bagtrappen ned mod beskyttelsesrummet i kælderen., hvor angsten tiltog medens sigtbarheden aftog på grund af nedfaldent pus og støv. De fleste af eleverne stimlede instinktivt sammen i skolens største rum, hvor der daglig blev sunget morgensang. Bombenedslagene fra de talrige (250 kg) tunge bomber havde naturligvis en skrækindjagende effekt på halvstore drenge som os. Tre bomber faldt direkte på Frederiksberg Gymnasiums område, den nærmeste efterlod et bombekrater 11 meter fra skolen og to faldt i skole- 30

32 gården. Trykbølgerne ved hvert nedslag var skræmmende. Stort set al vinduesglas blev knust og dør og vinduesrammer blev sendt tværs igennem vores beskyttelsesrum, hvor de heldigvis kun forårsagede relativt få personskader. Uforglemmeligt er det billede, jeg har gemt for mit indre blik, nemlig skolens gamle rektor Hauberg, en ret lille mand med guldbriller og en stor hvid manke. Hver gang et bombenedslag trykkede os elever i knæ og bragte tårer i øjenkrogene, så blev rektor højere rakte sine arme mod himlen og råbte med høj røst Rolig børn, rolig børn. Det virkede beroligende, og da de øresønderrivende drøn omsider ebbede ud, kravlede jeg ud af et højt stuevindue, søgte dækning i en kældergang, hvor der i forvejen befandt sig en kvinde med blod løbende ned over ansigtet. Da angrebet syntes at være ovre, løb jeg, så hurtigt jeg kunne gennem Frederiksberg Have til mit hjem, hvor jeg stærkt rystet kastede mig på min seng og græd hjerteskærende. Ti minutter senere kom min fader hjem. Han havde været på sygebesøg i området og erfaret, at hundreder af børn var blevet dræbt ved et luftangreb på en nærliggende skole! Den dag i dag erindrer jeg klart min fars ansigtskulør, da han rev døren til mit værelse op. Han var ligbleg. 31

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

2. scene. og jeg kommer tilbage. Dig og mig. Et nyt fantastisk rige. Jeg lover det. ORESTES - Hvor fanden er de henne?! ELEKTRA - Hvad?

2. scene. og jeg kommer tilbage. Dig og mig. Et nyt fantastisk rige. Jeg lover det. ORESTES - Hvor fanden er de henne?! ELEKTRA - Hvad? 2. scene Elektra og Orestes. Orestes pakker, leder efter noget. Rasende. Elektra stirrer på ham, mens han brøler og smider med tingene. Hun er fjern i blikket, ryster. ORESTES - Hvor fanden er de henne?!

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere PROLOG Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere Øverst på Saint-Charles-banegårdens høje trappe stod Guitou, som hans mor stadig kaldte ham, og kiggede ud over Marseille.»Storbyen«,

Læs mere

Kapitel 1. Det l a nge blik

Kapitel 1. Det l a nge blik Kapitel 1 Det l a nge blik Kirurgen sagde:»jeg vil foretage en nethindeoperation på dit venstre øje.«det var gode nyheder, men så fortsatte han med at sige, at jeg skulle rekreere mig efter operationen

Læs mere

2. Det første anfald. 34274_kom_stærk_ud_af_din_angst.indd 25 30-05-2012 16:18:45

2. Det første anfald. 34274_kom_stærk_ud_af_din_angst.indd 25 30-05-2012 16:18:45 2. Det første anfald»hvor er det ubehageligt at føle, at jeg har en gift indeni. Pludselig begynder min krop at sitre, jeg bliver bange, og tankerne kværner og kører derudad. Pludselig kan jeg ikke kontrollere

Læs mere

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt brummende, på vej et andet sted hen. Luften smagte stadigvæk

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Beskeden. Et manuskript af. 10.y & x. Fredericia Realskole. 6. Gennemskrivning, oktober Side 1 af 14

Beskeden. Et manuskript af. 10.y & x. Fredericia Realskole. 6. Gennemskrivning, oktober Side 1 af 14 Beskeden Et manuskript af 10.y & x Fredericia Realskole 6. Gennemskrivning, oktober 2010 Side1af14 SC 1. EXT. PÅ VEJ TIL SKOLE DECEMBER DAG Maria (16)kommer cyklende på vej til skole. Hun ser Bolette ind

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Hvil i fred min ven. Laila

Hvil i fred min ven. Laila Sagsnummer: 31 Navn: Teghizan Vilma (Precup Rusalim) Alder: 57 Ansøgt om: Medicinhjælp Ansøgt om beløb 520 Lei pr. måned Bevilget beløb april 2013 1.000 Lei I alt Bevilget beløb Sep. 2013 1.000 Lei + 500

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

"AFSKED" CLARA KOKSEBY

AFSKED CLARA KOKSEBY "AFSKED" Af CLARA KOKSEBY AFSKED (TIDL. ENGLEFJER) RODEN 1, STATION NEXT Endelige manuskript 1. EXT. KIRKEGÅRD - FORMIDDAG (6) og hendes far (34) står sammen med ca. 7-10 mennesker klædt i sort rundt om

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne:

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Reformationsgudstjeneste Konfirmanderne medvirker Salmer: 487, 337, 289 / 336, 29 Rom. 3. 21-26 Rødding, 13. marts 2016 Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Men nu har Gud vist,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag.

Alle Helgen B Matt 5,13-16 Salmer: Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Alle Helgen 2016. B Matt 5,13-16 Salmer: 754-571-552 321-551-574 Alle Helgen er en svær dag. Det er en stærk dag. Alle Helgen er en hård dag. Ja, Alle Helgen opleves forskelligt. Det er en stor mærkedag,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

For hendes fødder. af Emma Elisabeth Nielsen

For hendes fødder. af Emma Elisabeth Nielsen For hendes fødder af Emma Elisabeth Nielsen Hun hedder Mia. Hun smækker med døren. Det er, som om verden er sky. Sådan er det altid. Det er, som om græsset bøjer sig for hende, når hun tramper gennem haven

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Nicole Boyle Rødtnes. Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Nicole Boyle Rødtnes Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Vi var ti år, da zombie-virussen brød ud. Det hele startede, da et krydstogtskib sank. Flere hundrede druknede. Alle troede, det var et uheld.

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Dansk 6. - 7. klasse Enkelt - eller dobbeltkonsonant 1. Fælles gennemgang: Start med at gennemgå oplysningerne i kassen. Kom evt. med flere eksempler. Lad derefter eleverne

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Jo mere vi er sammen

Jo mere vi er sammen Jo mere vi er sammen 1992 Resumé: Vi forlod sidste år prokuristen i en tilstand af frydefuld nabokærlighed, der blev vakt til live af et par grinende barneøjne, efter at han havde fået det meste af en

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

KVK Mark. 16, Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør.

KVK Mark. 16, Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør. KVK Mark. 16,1-8 2015 Hvad er opstandelse egentlig? Hvis vi sådan i vores dagligdag tager ordet i vores mund, så handler det oftest om uro og oprør. Opstandelse kan opleves som et menneskehav, der skyller

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer MIE MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer om at møde ham en dag. Mie er 8lippet, har blåt hår og bruger mere mascara end de 8leste. Hun elsker

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere