KOLDINGFISKERENISKEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLDINGFISKERENISKEREN"

Transkript

1 KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING INDHOLD: Medlemsundersøgelsen 2013 Ekstraordinær Generalforsamling Børn under 10 år må fiske gratis i KS vande Regnbuer på stribe En vandring langs Vester Nebel å Lubben - en hidsigprop for enden af linen Super weekend med Beren-Bostel Resultater fra International Fiskekonkurrence Fangster ved Kolding å Guld & Sølv til KS ved DM i Havfiskeri Vinter aktiviteter Set & Sket

2 Kolding Fiskeren Nr årgang 20 Udgivelse 1. dec Oplag 300 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september 1. december Deadline Artikler, foto, annoncer, m.m., skal indsendes til redaktøren 3 uger før udgivelsesdatoen. Næste deadline er den 7. feb Gratis Medlemmer kan gratis annoncerer i medlemsbladet for køb/salg/bytte af fiskegrej. Fernet Branca prisen Redaktionen trækker lod blandt indsendte indlæg, en god opskrift, et flot billede af en fisk, en god ide eller et godt initiativ. Hvis en junior vinder, vil der i stedet udleveres et gavekort på kr. 150,- til Kolding Jagt & Fiskeri. Hjemmeside Kolding Sportsfiskerforenings hjemmeside: Hjemmesiden opdateres jævnligt med nyheder, artikler, arrangementer, efterlysninger m.m. Har du nyheder til hjemmesiden, bedes du sende nyheden til redaktøren. Redaktør / Webmaster Mogens Laursen Langagervej Kolding Mobil: Tryk From Grafisk Fabriksvej 7-9, 6000 Kolding Tlf KS KONTINGENT 2013 Senior kr. 1270,- Junior kr. 450,- Pensionister kr. 1270,- Familie kr ½ pris for øvrige (max. 2 seniorer) Medlemmer uden fiskeret / Kystfiskere kr. 650,- Passive medlemmer kr. 290,- Indmeldelsesgebyr Kr. 100,- for senior, familiekontingent og pensionister. Kr. 50,- for junior og begrænset fiskeret. Medlemskort dækker perioden fra 1. marts til 28/29 februar. Medlemskort købes på foreningens hjemmeside. Fra 1. oktober sælges medlemskort for næste år, hvor medlemskabet dækker resten af nuværende år (5 mdr. gratis). Døgnkort Kolding Å kr. 150,- (1. april okt.) Begrænset fiskeret Døgnkort søerne kr. 75,- (1. maj dec.) Ugekort søerne kr. 400,- (1. maj dec.) Dagkort kan købes her: Kolding Jagt & Fiskeri Kolding Turistbureau Net køb via hjemmesiden Danmarks Sportsfiskerforbund (Som medlem af DSF opnås 33 % rabat) KS Fiskevand: Kolding Å Strækninger af V. Nebel Å Strækning af Åkær Å Strækning af Sneum Å Gels Å (Gels Å Sammenslutningen) Harte Donssøerne: (Nørresø, Søndersø, Søndermose, Stallerup sø, Påby sø, samt mellemliggende kanaler). De bynære søer: (Marielundssøerne, Svanesøen, Parksøen, Rønningsmose, Ferup Søerne). Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 INDHOLD Forside Kolding Fiskeren Info Kontingent/Fiskevand Indholdsfortegnelse. Medlemsundersøgelsen 2013 Ekstraordinær Generalforsamling Børn under 10 år må fiske gratis i KS vande Regnbuer på stribe En vandring langs Vester Nebel å Gåden er endelig løst Lubben - en hidsigprop for enden af linen Super weekend med Beren-Bostel International Fangster ved Kolding å Guld & Sølv til KS ved DM i Havfiskeri Fangster ved Kolding å Vinter aktiviteter Kastekursus Besøg på Ålefarm Afslutning ved åen Senior arrangementer Junior arrangementer Veteraner aktiviteter Adresseliste Se nyheder på foreningens hjemmeside: Fernet Branca prisen går denne gang til Lars Østergaard Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund 2

3 Der er 120 personer der har svaret, og blandt disse er der rigtig mange der har givet tilsagn om at ville hjælpe med de opgaver som vi har i foreningen. I bestyrelsen er vi meget glade for den store tilslutning, der er til at give en hånd med inden for de forskellige områder. Vi vil fra de enkelte udvalg / bestyrelsen tage kontakt til Jer når vi kan se at der er et stykke arbejde der skal gøres. Kolding Jagt & Fiskeri har sponsoreret 3 stk. gavekort på hver kr. 2000,- De heldige vindere er: Medlem nr Jens Erik Larsen Medlem nr Christian Møller Medlem nr Frank Egeberg Gavekortene kan hentes ved: Torben Lindholst, Brennerpasset 38A, 6000 Kolding, Tlf Besvarelser: bestyrelse 4 dirigent 2 junior ture 9 junior aftener 8 veteranarrangementer 11 å vandløbs restaurering 39 å -brink vedligeholdelse 34 å - spang broer 28 sø - brink vedligeholdelse 16 foreningsture 17 fluebind tovholder 3 fluebind instruktør 6 foredrag tovholder 4 konkurrencer 6 vedligeholdelse klubhus 26 vedligeholdelse af arealer om klubhus 22 garnvogter 10 info / foreningsambassadør 18 fiskeopsyn 20 PBV. Torben Lindholst 3

4 Ekstraordinær generalforsamling seniorafdelingen. Kolding Sportsfiskerforening afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 5. december kl i Storhytten Koldingvej Valg af dirigent. 2. Indkomne forslag. Dagsorden: Forslag 1. Forslag om afstemningsflertal 8. stk Ændring af love og vedtægter 1. Ændring i disse love og vedtægter for Kolding Sportsfiskerforening kan finde sted på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Forslag til lovændringer skal være optaget på dagsordenen Opløsning af Kolding Sportsfiskerforening kan kun finde sted, når det vedtages på en generalforsamling med mindst ¾ af de fremmødtes stemmer og derefter vedtages på en, med dette ene punkt på dagsordenen, ekstraordinær generalforsamling med mindst ¾ af de fremmødte stemmer. 2. Ved foreningens opløsning tilfalder alle dens midler Danmarks Sportsfiskerforbund til ophjælpning af fiskebestanden i vore ferske vande. Forslaget træder i kraft ved vedtagelse. Begrundelse: 8.stk. 3 som omhandler afstemningsregler og er placeret under 8 som omhandler foreningens oplæsning. Det hører ikke hjemme her. Derfor går forslaget på at flytte afstemningsregler ind i egen paragraf og ændre ¾ til 2/3 flertal, så vi følger praksis fra andre lignende foreninger. Redaktionelle konsekvensrettelser: 8 omhandler alene ændringer i love og vedtægter. 9. omhandler alene opløsning af foreningen. Forslagsstiller: Bestyrelse 4

5 Forslag 2. Forslag om kontingentstruktur Kontingent og regnskab. 1. Seniorkontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen kan dog fastsætte kontingentstigninger på max. 5 %. Øvrige kontingenter og indskud fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at bevilge kontingentnedsættelse eller fritagelse for kontingent for særlige grupper. Kontingentet skal være indbetalt senest den 1. februar. 2. Udmeldelse skal ske skriftlig til kassereren skriftlig senest 1. januar. 3. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren og forelægges på generalforsamlingen i revideret stand. 4. Regnskabet revideres af foreningens revisorer og bilagene skal være godkendt af formanden. Revisionen skal være afsluttet senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslaget træder i kraft ved vedtagelse Begrundelse: Bestyrelsen ønsker at få en frihed til at kunne tilpasse vor kontingentstruktur, så foreningen får mulighed for at tiltrække flere yngre medlemmer. Vi forestiller os at lave en kontingentstruktur som følger: a) Seniorkontingent omfatter medlemmer, der er fyldt 18 år i starten af kalender året. b) Ungdomskontingent for årige under uddannelse c) Juniorkontingent omfatter medlemmer, der er under 18 år i starten af kalender året. d) Familiekontingent udgør mindst et fuldt seniorkontingent, samt ½ senior- eller juniorkontingent for hver af de øvrige i husstanden, dog højst 2 personer over 18 år, der ønskes omfattet af familiemedlemskabet. e) Kontingent for medlemmer med begrænset fiskeret eller uden fiskeret. f) Kontingent for passive medlemmer. g) Pensionistkontingent efter 5 års uafbrudt medlemskab, samt at folkepensions - aldrene er opnået. Redaktionelle konsekvensrettelser: 5A. udgår da den er indeholdt i 5. Forslagsstiller: Bestyrelsen 3. Evt. Kolding Sportsfiskerforening På bestyrelsens vegne Torben K. Lindholst Gyldigt medlemsbevis skal medbringes og forevises for adgang til generalforsamlingen. 5

6 6

7 Af Ronni Gudme Ikke mange er klar over det. Men er du betalende medlem af foreningen, må du medtage dit barn under 10 år på fisketur gratis. Det har jeg benyttet mig af nogle gange efterhånden, da jeg synes det er en god overgang til at blive betalende junior i foreningen. Efter nogle ture uden fisk, fandt han ud af at det ikke er nemt at fange en havørred. Jeg måtte fortælle ham, at enhver fanget fisk er en flidspræmie. Det passede bestemt ikke den unge mand, men han fortsatte med at ville fiske. Min dreng, Kristian, er 9 år. Da han fyldte 9 i maj måned, brugte han sine penge på en fiskestang og et fiskehjul. Han fik en rigtig god behandling af Bent i Kolding Jagt & Fiskeri. Da stangen var købt, kunne det kun gå for langsomt med at komme i gang. Jeg har haft ham med ved åen nogle gange hen over sommeren. Han kunne gå med sit nyindkøbte grej, og fiske med prop og orm. Jeg gik ved siden af ham og hjalp og guidede ham lidt. Søndag, d. 22/9-13 blev vi enige om at tage et smut til åen sammen igen. Vi fisker først nedstrøms Ejstrup en times tid. Der sker ikke så meget, så vi tager tilbage til p-pladsen for at få en bid brød. Vi går opstrøms bagefter, og pludselig er der nap!! Kristian ved ikke helt, hvad han skal gøre, så jeg fortæller ham at han bare skal sørge for at holde den væk fra sivene. Og til min forbavselse, fighter han fisken stille og roligt. Jeg når at skyde et par billeder af fighten inden han beder om at jeg skal tage nettet frem. Jeg beder ham holde hovedet op mod strømmen, så han kan bakke fisken i nettet. Det klarer han til UG med kryds og slange. Han vil selvfølgelig have fisken med hjem, og giver den et gok omgående. Vi måler fisken: En hanfisk på 52cm. Kristian var pavestolt!!! Og med rette. Jeg må hellere spare sammen til et ekstra medlemskab næste år, for en lystfisker blev født! På p-pladsen sidder Bent maler og Yves. Deres dag blev reddet af at se Kristian komme gående med fisken pavestolt og med et kæmpe smil :-) Så jeg håber at andre vil huske på, at de kan medbringe et barn under 10 år på foreningens fiskevand, så vi kan få skabt interessen til kommende juniorer. 7

8 Af Torben K. Lindholst Søndag d. 10. november var jeg ude ved min søn for at justere på en nyanskaffet Gokart til mit barnebarn. Mens vi gik og tilpassede sæde, pedaler mv. til junior på 8 år, fik Lars sidst på eftermiddagen en melding ind fra tre af sine fiskekammerater om, at de på dagens tur til Horsens havde fanget 16 regnbuer med den største på godt 4,7 kg. Efter lidt skriveri frem og tilbage havde jeg en præcis ide om, hvor de havde fisket, endvidere var meldingen at spinnefiskeriet var effektivt og at fluefiskeri godt kunne give en fisk. Det gav lidt uro i blodet, Lars kunne ikke fiske dagen efter; men jeg havde muligheden. Så næste morgen går turen til Horsens fjord, hvor jeg vælger et lavvandet område. Lidt efter kommer der en fisker til området. Han oplyser at han har taget langt over 100 kg ved garnfiskeri, kaster blinket ud et par gange og suser videre på sin ATV - crosser. Vejret er fint med sol og en svag vind fra vest lige til at fluefiske i, bortset fra at erfaringerne fra Lars s fiskekammerater ikke giver de bedste ods til fluefiskeriet. Normalt er svag vind ikke en fordel; men i dag skulle det vise sig at være en stor hjælp. I det lave vand cm med den rolige overflade er det let at spotte de krusninger, som regnbuerne laver i overfladen. Så det er et spørgsmål om at opsøge områder med uro. Efter en halv time er jeg på kastehold af en spottet fisk. Efter nogle kast kan jeg se at den følger fluen, en Nu starter det vildester fiskeri jeg nogen sinde har prøvet. Det ene fede udløb efter det andet. Gotcha. En flue vi bandt i Storhytten med Niels Hougaard som instruktør sidste vinter. Grunden til at den er valgt, er ikke at jeg har den vi bandt med Niels. Den havde Lars nemlig snuppet ud af min kasse med vinterens fluer fra vore fluebinde aftener i Storhytten, og så han har fanget 15 havørreder på den her i foråret. Så jeg måtte lige tale med Niels Hougaard igen for at opfriske mønsteret, og nu ligger der ti stk. i flueæsken. Grunden til at Gotche har fortrængt en Pattegris er naturligvis at se, om der stadig er held med dette mønster. Det er der, i næste kast bider regnbuen og en god fight med 4,4 kg regnbue kan begynde. Det mest fascinerende ved fighten er, at jeg tror at jeg fisker til en enkelt fisk; men der er tale en mindre stime og det sjove er, at de øvrige fisk følger den, som jeg har på krogen helt tæt, mens den suser rundt, først da jeg skal nette den, taber de andre regnbuer interessen. Så går der er periode, hvor jeg kan se, at den stime, som jeg har kontakt til og andre grupper søger hen mod en lidt dybere rende, mens vandet falder mod min. vandstand. I modsætning til de øvrige stimer som jeg har set og som nu er ved at forsvinde, bliver denne stime på samme sted, som om at alle stimer samlede sig i det lidt dybere vand her hen mod lavvande. Så jeg vader af sted efter at have skiftet min Gotcha ud med er Pattegris fordi vingen på Gotcha har en irriterende tilbøjelighed til at sno sig om linen. Jeg må se, hvad en saks kan gøre ved det problem. Normalt bruges fluen til Bonefish og dette fiskeri kræver ikke kast i en uendelighed, her kastes fluer ud til en spottet fisk og ligger på bunden og venter. Efter et kvarters vaden når jeg frem til det lidt dybere vand, som nærmest koger i overfladen. Lige så brat som fiskeriet er startet, stopper det da vandet begynder at stige igen. Fiskene er begyndt at trække ind på det lavere vand og spredes. 8

9 Nu starter det vildester fiskeri jeg nogen sinde har prøvet. Det ene fede udløb efter det andet. Mens jeg fanger de første fisk, nærmer de tre andre fiskere, der nu er i området, sig for at deltage i løjerne. To til bens og en i kajak, og det er intet problem, for der er tilsyneladende fisk nok. Når der er 6 fisk i fangstnettet går turen ind på land for at tømme og så ud igen, for at få endnu seks regnbuer i fangstnettet. Jeg prøver at skifte til nogle minifluer lavet af pattegris materialer og med lange følehorn. Intet problem, regnbuerne knalder også på disse små fluer. De små fluer bliver imidlertid ødelagt, når de skal fjernes fra gabet, da de trænger langt ind forbi modhager, og der skal hives og slides for at få dem fri, så de er vinde og skæve hver gang. Så husk en krogtang. Tilbage med en normal Pattegris og fortsætte maskinfiskeriet til der ligger 18 regnbuer på land. Lige så brat som fiskeriet er startet, stopper det da vandet begynder at stige igen. Fiskene er begyndt at trække ind på det lavere vand og spredes. De to andre fiskere til bens har fået seks fisk til sammen, og manden i kajakken har fået ni og er fulgte efter en stime ind på det lavere vand, hvor han får endnu en, og så er det slut. Jeg er mæt, godt brugt i armen og begynder at se realiteterne i øjnene. 18 regnbuer med en gennemsnitsvægt på 3,3 kg og med de største på 4,4 kg skal nu slæbes op til bilen. Heldigvis har jeg et par affaldssække til at transporterer fiskene i. Senere ved slagtebænken viser det sig at alle atten fisk er hunner. Tja - 59,6 kg genmanipuleret, trykfodret og overmedicineret regnbue er nu slagtet og lagt i fryseren, så må vi se, om jeg udvikler lys stemme og bryster her hen over vinteren. 9

10 I 2008 fik vi efter 12 års kamp med myndighederne endelig lavet et omløbsstryg ved Ferup dæmningen. Dette åbnede 40 km vandløb for vandrefiskene. Havørred, laks og ål. 10

11 Har det nyttet noget? Ja meget. I dag vandrer havørrederne helt op i den yderste ende af Vester Nebel å og lægger deres æg i bunden af de mange småvandløb, som er en del af å systemet. Lørdag den 16 november vandrede jeg langs Vester Nebel å for at kigge efter gydegravninger. 1. Første stop var ved Brændsmade bro. Her var der allerede store gydegravninger, samt fisk der var i gang med at grave. 2. Bag skolen ved Vester Nebel var billedet det samme mange gydegravninger. Her har Kolding kommune udlagt gydegrus. 3. I Bølling bæk var der kun få gravninger. En nærmere undersøgelse af årsagen søndag viste en stor spærring i form af et træ, der er groet ud i vandløbet. Det forventes fjernet indenfor kort tid. 4. I den yderste del af Vester Nebel å ved Borlev bæk cirka 40 km fra Kolding fjord var hænderne helt oppe over hovedet. Her lå gydegravningerne som perler på en snor. Her mangler der dog lidt større skjulesten. Vandplejeudvalget vil se, om vi kan få lodsejernes tilladelse til at udlægge håndsten i det kommende år. 5. Sidste stop inden turen tilbage til Kolding var bag Ågård kro. Her var der både store gydegravninger og gydende fisk. Her håber vandplejeudvalget at få tilladelse til et større vandplejeprojekt med udlægning af adskillige nye gydebanker og skjulesten. Alt i alt en positiv vandretur, som viser at vi i fremtiden vil kunne forvente flere havørreder i Kolding å, fjorden og Lillebælt. Af Preben Kaas medlem af vandplejeudvalget Af Lars Østergaard Jensen At laks og havørreder finder hjem ude fra spisekammeret i havet tilbage til deres egen gydebæk ved hjælp af jordens magnetfelt ligesom fugle og havskildpadder, har videnskabsfolk længe været klare over, men ikke hvor fiskens kompas var indbygget. Men nu er gåden løst af forskere i München, der hos regnbueørreder har fundet frem til højt udviklede sanseceller i næsen, der leder dem frem over større afstande. Disse specielle kompas-celler findes i lugteslimhinden og indeholder det magnetisk jernstof magnetit. I cellerne bliver informationer om magnetfeltet omdannet til en nerveimpuls, der sætter kursen for fiskene. Som det tyske tidsskrift Angelwoche skriver, så kan man undre sig over, at det tog så lang tid at finde frem til fiskens kompas, men forklaringen er enkel: Kun en ud af lugteceller er magnetisk! Foto: (Regnbuørred) foto af Rob Dings, Holland. 11

12 Af Lars Østergaard Jensen Herhjemme kan man opleve drønet fra en stærk lubbe fra kutter i Kattegat eller ude på Vesterhavet. Kysterne omkring Djursland har nu og da budt på drabelige dueller med den stærke, temperamentsfulde fisk, men de fanges også fra Vestkystens moler. Denne sommer så jeg en kvindelig lystfisker fanger to små lubber fra stranden nedenfor Strib fyr den ene lubbe tog pirken, den anden ophængefluen Fra den sydlige læmole i Hanstholm Havn fangede en lystfisker engang en 6-kilos lubbe. Det har sikkert været en spændende oplevelse med tanke på den fire meter høje molevæg. Vil man fiske mere målrettet efter lubber, skal man til det sydvestlige Irland, hvor bestanden er meget stor med mange fisk op til 5-7 kilo. Men også ud for den sydnorske kyst er chancen fin. Jo længere man kommer nordpå i Norge, vil man som regel fange flere sej og færre lubber. Meget spændende oplevelser får man ved at fiske fra kysten i de strømrige fjordindsnævringer, der på norsk kaldes straumer, hvor lubber, torsk og sej trækker ind med højvandet. Et udsøgt sortiment af pirke og dalrende jig-haler forstærket af kulørte ophængere forsvinder i ned i det mørkeblå dyb. For sjov skyld fisker jeg med en let geddestang men når knap nok bunden, før der bliver `tværstop` og en stærk fisk ydmyger den tynde klinge på det skammeligste. Fisken har vist fået den forkert finne ud af sengen, for den banker ned i dybet som en løbsk jetjager. Før jeg når at justere hjulets stjernebremse sker katastrofen: Stangen nærmest eksploderer lige over håndtaget, hvorefter klingen glider ned ad linen og rammer ned i øjet på fisken det nu går helt bersærk og rasper linen i stykker over en klippekant 40 meter under kølen. Tja, havet giver og havet tager. Især når man undervurderer kræfterne hos en stor lubbe, torskens fætter. Mens torsken er spættet og har overbid, så har lubben et næsten brutalt udseende underbid og er gerne messingskinnende. Lubben kendes og sælges også under navnet, lyssej. Fra sin nære slægtning, sejen, kendes den på sine mørke og krumme sidelinie. Sejen er som mere sølvskinnede med sort ryg. Solidt værktøj er et must Da lubben holder af strøm, grundtoppe, vrag og klippekanter, skal grejet til havfiskeri være så kraftigt, at der kan sættes hårdt mod hårdt. Når lubben jager over vanskelig bund, får man brug for det tunge artilleri; et kraftig multirulle af bedste kvalitet, en punds havstang og pirke mellem gram. Når lubben jager højere op i vandsøjlen om aftenen eller trækker lind i fjordene sammen med tidevandet, vil en kraftig spindestang give masser af sjov og god sport. Så vil en gul eller rød jig på gram ofte være bedre end pirke. Gummidyrene udøver en nærmest magisk tiltrækning på lubberne. Kast langt ud og lad jighalen svæve langsomt ned gennem vandet, men hold linen tot og godt fat på stangen. 12

13 Efter hugget går lubben amok og søger af al magt det dybe vand. Så længe der er plads nok, nydes de lange udløb, hvis man har husket at justere bremsen korrekt hverken for stramt eller løst. Ultra-let fiskeri over frit vand At udtrætte denne hooligan af en fisk på helt let spindegrej er nok noget af det mest højoktane havfiskeri man kan opleve på vore breddegrader. Men man skal præcist kende grejets grænser og stille slirebremsen perfekt. Det ultralette grej kræver masser af plads under kølen, tålmodighed under udtrætningen og at de andre deltagere viser hensyn under den lange fight. Danske Rekorder: Dansk rekord : 8,5 kilo fanget af Mona-Lisa Sofia Jensen den 17, på det Gule Rev 4 kilo line: 4,25 kilo fanget af Bjarne Lehné den på Kattegat 6 kilo line: 5,65 kilo fanget af Michaet Nielsen den på det Gule Rev 8 kilo line: 4,650 kilo fanget af Henrik Hansen den på Nordsøen 10 kilo line: 3,2 kilo fanget af Henrik Hansen den på Nordsøen Norsk rekord 12,8 kilo fanget af Esben Hamborg Norsk rekord på flue 9,2 kilo fanget af Jan Holm i Hjørunfjorden Fluefiskeri En god fiskeven, som ellers i mange år har dyrket de syd- og vestnorske lakseelve, har nu skiftet revir og dyrker i stedet fluefiskeri fra flydering i de prægtige, dybe norske fjorde. Hans favoritbytte er lubben. Selv om det indtil nu mest er blevet til mindre eksemplarer, så har han også prøvet at bliver bugseret rundt i fjorden efter lubber op til 6 kilo. Hans opskrift er et hurtigt synkende skydehoved til fiskeri om dagen, men når fiskene trækker ind på lavere vand om aftenen med højvandet, foretrækkes en flydeline. Svensk rekord 8,69 kilo fanget af Conny Petterson ved Røde Banke i Kattegat Svensk rekord på flue 7,29 kilo fanget af Michael Kolbeck i Norge 13

14 Af Henning Jørgensen Gik det så som vi håbede på, nej nej det gik bedre end vi havde turde håbe på. Vi fangede i suveræn stil de 5 største gedder, med den største til Rene Jørgensen, hans gedde målte 80 cm og vejede 3,88 kg. Den blev efterfulgt af den gamle ræv Benny Wind med en på 83 cm og 3,79 kg, undertegnede nuppede på tredjepladsen een på 76 cm og 3,23 kg. Det er da vist det man kalder en RØVFULD til tyskerne, men det er jo vigtigst bare at deltage, sagde tyskerne, det havde jeg nok også sagt med den afklapsning. Pokalen var i hus, og vi kunne herefter nyde aftensmaden lavet på grill, i det mest fantastiske efterårsvejr. Så blev det igen tid til venskabsdyst mod vores fiskekammerater fra Tyskland. Fredag d, 27.september dannede Storhytten rammen om dysten, med vores tyske venner om geddepokalen. Dette blev som sædvanligt indledt med fælles spisning og masser af hygge fredag aften. Det var K/S som skulle forsvare pokalen, idet det var os der vandt den forrige dyst, hvor Benny Wind jo sørgede for sejren med en gedde over 1 meter. Det var glædeligt at se et par nye ansigter til dysten denne gang, og jeg håber at de nye har fået lyst til at deltage igen til en gang geddefiskeri mod tyskerne. Der skal lyde et stort tak til deltagerne for jeres gode humør og hjælpsomhed, det gør det noget sjovere når i lige gir et nap med. Næste år går turen til Hannover, og der arbejdes på at det bliver første weekend i september så der ikke bliver 2 uger i træk at man skal på fisketur. 14

15 I weekenden den 4-6. okt., blev den Internationale Fiskekonkurrence afviklet for 43. gang. Konkurrencens største Havørred/Laks, en flot eksemplar på 6,36 kg og 84 cm (Laks), blev allerede fanget fredag aften af Søren Nygaard Dam. Søren fik som belønning et Shimano hjul samt et gavekort på kr. til Kolding Jagt & Fiskeri. Største gedde i vægt blev fanget af Jan Paulsen: den målte 101 cm og vejede 7.15 kg og med denne gedde kunne Jan indkasserer et Daiwa hjul samt et gavekort til Kolding Jagt og Fiskeri på kr. Gedderne var også i år i god stand, og med 2 gedder over en meter, bliver det spændende hvilke monster gedder vi får at se i fremtiden fra søerne. Vi ses igen til næste år den første weekend i oktober HAVØRRED / LAKS 1. Søren Nygaard Dam, Laks 84 cm 6,36 kg 2. Thomas Hansen, Havørred 74 cm 4,66 kg 3. Torben Lindholst, Havørred 68 cm 3,24 kg 4. Stig Vejlgaard, Laks 69 cm 2,46 kg 5. Martin Johnsen, Havørred 57 cm 2,26 kg 6. Per Johnsen, Havørred 56 cm 1,98 kg 7. Kell Kruse, Havørred 55 cm 1,78 kg 8. Verner Andersen, Havørred 52 cm 1,71 kg 9. Flemming Jørgensen, Havørred 53 cm 1,64 kg 10. Bo Hansen, Havørred 45 cm 0,87 kg GEDDE 1. Jan Paulsen 101 cm 7,15 kg 2. Dennis Jensen 104 cm 6,83 kg 3. Christoffer Larsen 86 cm 5,16 kg 4. Jozef Toth 92 cm 4,94 kg 5. Kurt Jeremiassen 87 cm 4,55 kg 6. Nicolai Frahm 81 cm 4,02 kg 7. Kurt Johnsen 80 cm 3,73 kg 8. Daniel Toft 82 cm 3,65 kg 9. Morten Bertelsen 77 cm 3,60 kg 10. Niels Kristensen 78 cm 3,45 kg REGNBUEØRRED 1. Bo Hansen 51 cm 1,84 kg BRASEN 1. Ronni Mathiasen 42 cm 1,01 kg 2. Martin Bidstrup 40 cm 0,94 kg 3. Stanislav Rødtnes 20 cm 0,14 kg Søren med konkurrencens største Havørred / Laks ABORRE 1. Nick Ladefoged 35 cm 0,67 kg 2. Jozef Toth 33 cm 0,52 kg 3. Jan Paulsen 30 cm 0,40 kg FLADFISK 1. Lien Van Nqnyen 35 cm 0,57 kg 2. Hans Hartz 29 cm 0,34 kg BEDSTE JUNIOR - GEDDE Nicolai Frahm 81 cm 4,02 kg Der blev ikke fanget bækørred, sandart, torsk og ingen junior præmie til største havørred/laks Nicolai Frahm blev bedste junior med en gedde på 81 cm og 4,02 kg 15

16 Carsten Carstensen var ved åen en tidlig morgen i september og mødte et par glade sportsfisker. Søren Overgaard med en grov havørred på 80 cm og 5.31 kg fanget på Wobler. Den anden var Peter Götzsche også med en fin havørred på 71 cm og 3.7 kg ligeledes fanget på wobler. Begge fisk havde havlus på sig, så de er trukket op inden for de sidste par dage. Der er gang i fiskeriet i Kolding å lige nu!!. Der er kommet lidt vand og dermed også nye friske fisk. Jeg tog en tur med spinnestangen om morgen den 15. sept. Der var også andre der havde fået samme idé. Kort tid efter jeg var startet, fangede jeg en fin havørred på 52 cm. Spinneren sad dybt og fisken blødte fra gællerne, så den kunne om ingen omstændigheder genudsættes. 16 Fisken blev gokket røg i rygsækken og jeg fiskede roligt videre. Efter nogen tid var det igen bud efter spinneren. En havørred på ca. 60 cm havde taget spinneren. Jeg var rimelig sikker på at den skulle i nettet og med hjem, men lige som jeg skulle til at lande den, mistede krogen sit greb og fisken svømmede tilbage i dybet. Jeg satte mig i svinget med madpakken og kaffen et øjeblik og nød den oplevelse jeg lige havde haft.. Efter nogle hundrede meter kom jeg til et sted hvor åen blev smal og dyb. Her havde jeg tidligere fanget nogle fine fisk, så her fiskede lidt mere koncentreret. Spinneren stoppede brat midt i åen og en havørred begyndte at rulle rundt i overfladen. Jeg kunne straks se at det var en fin fisk på kg. Jeg holdt den hårdt og kunne dermed nyde en kort og intens fight med nogle spring helt fri af vandet og lidt tovtrækkeri frem og tilbage, inden en god kammerat nettede fisken for mig. Derefter fulgtes vi til p-pladsen hvor fiskene kunne nydes på bænken over en kop øl. Vi kunne måle og veje fisken til 70 cm og 3,85 kg. Det kan betale sig at stå tidligt op :-) Mvh. Carsten Carstensen

17 Lørdag den 14. september blev der afhold DM i havfiskeri fra Middelfart Havn med Bramming Lystfiskerforening som arrangør. Der var i alt 100 deltager som fiskede fra 5 turbåde på Lillebælt, med fiskeri fra kl til og heldigvis var vejret fint hele dagen, og strøm forholdende tæt på det optimale. I øjeblikket er der mange fisk af forskellige arter at fange i Bæltet. På dagen blev der fanget ca. 12 forskellige arter. 17 Bedste hold af 4 mand blev Holbæk som opnåede 574 point. Sølvet gik til Kolding Sportsfiskerforenings hold 2 med 492 point. (Der gives 20 point per art per mand og 1 point per 100 gram renset fisk). Kolding hold 2 bestod af Petur Albertsson, John Sørensen, Tommy K. Jensen og hold kaptajn Bent Jensen. Bronze gik til Kalundborg der opnåede 466 point. Koldings hold 1 opnåede desværre kun en 15 plads ud af de 25 hold, med 367 point. Individuel blev Kolding Sportsfiskerforenings nye mand på hold 2, Petur Albertsson, ny Danmarksmester i havfiskeri. Petur fangede i alt 6 forskellige arter og 3,7 kg renset fisk - og fik i alt 157 point. Anden pladsen fik Henning Nygaard fra Holbæk for 154 point og tredje pladsen gik til Max Sloth fra Uldum med 153 point. Størst fanget fisk var en torsk på godt en kilo - og det fortæller godt om torskens trivsel i Lillebælt. Heldigvis blev der fanget mange fine fisk af andre arter. Især makreller var der mange af i år og de var meget flotte og op til ca. 700 gram. Der var også utrolig mange ising, men mange kunne ikke holde mindstemålet. Desuden blev der fanget rødspætter, skrubber, hvilling, kuller, hornfisk, sej, ulk, havkarusser.

18 Fin hanfisk på UL-Spinnegrej Tirsdag morgen, den 23. sept., tog jeg ud til åen. Vandet var lavt og ekstremt klart. Jeg startede med grundigt fiskeri, da jeg tidligere havde fanget fisk i området. Efter at have affisket ca meter, kom en sur hanfisk ud og markerede. Jeg kastede hurtigt igen og lod wobleren glide langsomt samme sted. Atter en gang kom den ud og markerede. Da wobleren til sidst kom lidt tættere på fisken, huggede den. Meget surrealistisk at kunne følge med i hugget i det meget klare vand. Jeg ærgrede mig over at mit GoPro videokamera lå derhjemme i dag. Min hidtil længste fisk på UL spinnegrej, 70 cm og 3,4 kg. Jesper Hauritz 18

19 Storhytten er hver tirsdag fra d. 5. november til 18. marts fra kl rammen om vinterens aktiviteter. Traditionen tro slutter vi året med julebanko d.10. december, for at mødes igen tirsdag d. 14. januar Panelet af instruktører indeholder nogen af Danmarks absolut bedste fluebindere og fluefiskere, så ud over at vi har nogle hyggelige aftener, så er der top professionel undervisning. For at sikre at alle kan se de mindste detaljer, har vi et videosystem der viser en forstørrelse på et stort væglærred. Vi vil bl.a. få PATTEGRISENS fader Claus Eriksen fra Go-Fishing til at binde hans foretrukne ophængerfluer i forbindelse med Pattegrisen. Forbundsinstruktør Rasmus Bohnensach, Niels Verner Pedersen, Niels Hougaard,, samt andre vil være at finde blandt fluebindingsinstruktørerne. Den endelige plan med instruktører og hvilke fluer der bindes på de enkelte aftener udleveres d. 5. november. Er der medlemmer som tænker på at begynde med fluebinding er der al mulig grund til at møde op, vi laver et specielt opstartforløb d. 5.november der sikre at I kan benytte de normale bindeteknikker, så I er klar d. 12. november når det går løs. Vi har både materialer, værktøjer og hjælpeinstruktører til nybegynderne i hytte, så det er smart at vente med at investerer i værktøj til senere. Fluebinde aftenerne er lavet sådan at man kan deltage i de aftener som passe ind i ens planlægning, og der betales 10,- pr bunden flue. Foredrag I vinter vil vi kunne møde en række foredragsholdere, som vil fortælle og vise billeder fra deres fiskeoplevelser. 3. december Jørn Chemnitz Kristiansen tage os en tur til Bahamas 14. januar går turen til Argentina med Rasmus Bohnensach. 04. februar vil Thomas Weiergang fortælle om sandart fiskeri. 18. februar kommer Morten Valeur og fortæller om kroge og materialer. Vi vil denne aften kunne købe af de materialer som Morten har med. 25. februar vil Christian Boyum Johansen tage os med til New Zealand. 18. marts kl vil Søren Rygaard Lenschow være vor kok og underviser i at lave afslutningsmiddagen, som kommer til at bestå af fiskesuppe samt, en gang sushi. For at kunne beregne indkøb af råvarer og vin vil der være tilmelding og en betaling til denne aften. Til nye medlemmer er der altid flere gode tip og historier at hente om vinterens fiskeri ved kysten fra de, der er født med vaders på. Der er mulighed for at købe kaffe og kage midt på aftenen. Yves Hald fik den 19. sept., en god fight med denne flotte Laks på 4 kg. og 79 cm., på sin fluestang klasse 6. 19

20 Kastekursus afholdt ved Hytten Da der var flere, der havde spurgt, om ikke det var muligt at lave et kastekursus med instruktør fra DSF, undersøgte jeg sagen. Jeg kontaktede DSF og fik Ronni Lagoni i røret, jeg forelagde ham situationen, og han var straks med på ideen, så vi aftalte, at det skulle foregå onsdag den 25. september kl Da dagen oprandt, var vi lidt spændt på, hvor mange der ville komme, men da kaffe og rundstykker blev serveret, var der ankommet 21 personer. Ronni spurgte, om alle skulle have instruktion, da han havde en bagtid som hed Han vidste også at vi havde en overraskelse til alle til slut. Så det var bare med at komme i gang. Og jo vi lærte skam noget alle sammen, så alt i alt en kanon oplevelse med en kanon instruktør. Kl blev der kaldt ind til overraskelsen, gammeldags flæskesteg med alt hvad dertil hører, så der blev gjort store øjne og ikke mindst fra Ronnis side, for som han sagde, det er jo ikke noget, han var vandt til at få. Så jo vi havde en rigtig god dag. Samtidig vil jeg gerne sige tak til alle som støttede op om kastekurset, en særlig tak til KOKKEN, og ikke mindst en stor tak til Ronni Lagoni fra DSF, som havde tid og tålmodighed med os. Mange hilsener Flemming Besøg på Ålefarm Efter at en del medlemmer havde ytret ønske om, ikke det var muligt at komme ud at se ålefarmen ved Ødis, ringede jeg til indehaveren Mogens H. Larsen for at få en aftale. Onsdag den 6. november kl ankom vi, 20 pers., til Lyksvad Ålefarm ved Ødis, hvor vi blev budt velkommen af Mogens H Larsen som fortalte om ålefarmen, hvornår han startede og hvordan det ellers gik. Efter velkomsten blev vi inviteret over for at høre meget mere om ålen, det foregik i nogle lokaler, som var lejet ud til DTU og blev benyttet af Christian fra DTU, som har forsket i ålen siden Og så fik vi ellers fortalt og vist om ålen, jeg tror nok, at vi var en hel del, der gik derfra noget klogere, end da vi kom. Efter besøget hos Christian blev vi vist over i bygningen, hvor alle ålene var. Ål i alle størrelser og der er mange rigtig mange. Mogens fortalte os om fodring, vand, rengøring, hygiejne og hvad der ellers skal gøres, når man opdrætter ål. Efter ålene skulle vi over i en anden bygning, hvor der var Stør, igen fisk i alle størrelser lige fra 30 cm. til 1,50m. Der var også mange både Diamant Stør, Russisk Stør og Beluga Stør. En del af størerne, særlig de små, bliver solgt til havedamme, de større bliver solgt til Put & Take søerne, catsch and release. Det var en enorm oplevelse, som kun kan anbefales, hvis muligheden opstår. Tusind tak til Mogens og Christian, samt tak til dem som støttede op om arrangementet. Mange fiskehilsener Flemming 20

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2014 ÅRGANG 21 KOLDING SPORTSFISKERFORENING GOD JUL Kolding Fiskeren Nr. 4-2014 - årgang 21 Udgivelse 1. dec. 2014 Oplag 300 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 4-2010 - årgang 17 Udgivelse 1. dec. 2010 Oplag 600 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2014 ÅRGANG 21 KOLDING SPORTSFISKERFORENING NU MEDLEMSKONTINGENT FOR SØFISKERE GENERALFORSAMLING 27. MARTS FANGSTRAPPORT FOR 2013 FORÅRS PROGRAM Kolding Fiskeren Nr.

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING JUNIOR-WEEKEND GEDDEPOKAL TIL KS VÆRKSTED INDVIET LAKS PÅ 1. METER OG 9,7 KG TIL MICHAEL LOHMANN JEPPESEN Se side 10 REFERAT

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2009 ÅRGANG 16 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Foto fra årets El-fiskeri Beren-Bostel fik pokalen Garnvogter ved Fjorden Resultater fra International Stor effekt af stryget

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPTEMBER 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING TILBUD til nye medlemmer af KS Køb et årskort for 2013 og fisk gratis resten af sæsonen 2012 + Gratis deltagerkort

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2015 ÅRGANG 22 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Generalforsamling Torsdag den 26. marts Kl. 19.00 i Storhytten Nye aktiviteter for Junior Senior Veteraner Kolding Fiskeren

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 1-2011 - årgang 18 Udgivelse 1. marts 2011 Oplag 600 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Danmarks næststørste fiskestævne 24-25. september 1 10.500 fladfisk fanget til årets DM 2011 var en stor succes med godt fiskevejr, masser af fisk, godt humør og god mad - hvad mere kan man forlange! Fra

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 4-2011 - årgang 18 Udgivelse 1. dec. 2011 Oplag 400 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING TILBUD til nye medlemmer af KS Køb et årskort for 2014 og fisk gratis resten af sæsonen 2013 + Gratis deltagerkort

Læs mere

Referat fra klubmesterskabet 2014.

Referat fra klubmesterskabet 2014. Følgende referat er skrevet af Ole Bjørn Andersen Referat fra klubmesterskabet 2014. Mandag den 8. september 2014 havde 29 forventningsfulde lystfiskere fra Viktor sat hinanden stævne i Helsingør efter

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Færøerne. sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks

Færøerne. sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks Færøerne sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks Færøerne Alle danskere ved jo, hvad Færøerne er, men det er pudsigt, at så få har været på besøg deroppe. Denne gruppe af øer i nord Atlanten,

Læs mere

Mörrum september 2014

Mörrum september 2014 Endelig kom turen til Mörrum. 4 mand var tilmeldt. Kylling (Jesper), Jesper, Gustav og undertegnede. Som altid kørte vi fra Hørsholm kl. 04.00. Forventningerne til turen var høje. Der blev fanget fisk

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2014. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 7/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 4/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: Vi budgetterede med 500 medlemmer i 2014, og vi var 493,og det er mindre end i de foregående år. I 2013 var der 527og i 2012 var der 593. Vi kan så glæde os over at medlemsnedgangen ikke

Læs mere

En uge med Å- og Kystfiskeri!

En uge med Å- og Kystfiskeri! En uge med Å- og Kystfiskeri! Endelig kom der luft i kalenderen og min største hobby skulle genopstå. Efter et par år med husbyggeri, arbejde, og derved manglende tid til fiskeri, skulle mit "Come back"

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017.

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Arts Fiskeri udvalget ønsker alle velkommen til Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Dette nye tiltag er for at kommet til, i stedet for det almindelige trolling fiskeri. Arts Fiskeri giver mulighed for

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i Nakskov Sportsfiskerforening ønsker hermed alle et rigtigt GODT NYTÅR. Vi vil starter med at gøre opmærksom på at vores tur priser er reguleret

Læs mere

FISKEREN. Kolding COWI. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening

FISKEREN. Kolding COWI. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening Kolding FISKEREN Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 13 DEC. 2006 COWI Projektet med tilbageføring af Vester Nebel Å, er nu så langt fremme, at første spadestik kan tages her til

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Kolding FISKEREN. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 14 DEC. 2007

Kolding FISKEREN. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 14 DEC. 2007 Kolding FISKEREN Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 14 DEC. 2007 DER ER ALDRIG FØR SET SÅ MANGE HAVØRREDER I KOLDING Å VED ELFISKERI Kolding Fiskeren Nr. 4-2007 - årgang 14 Udgivelse

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset. Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding. 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1

Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset. Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding. 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1 Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding Havfiskeri 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1 VHF Kursus Tilmelding Vi gør det igen er igang Fyns Trolling klub ALolder

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i N.S.F. ønsker hermed alle et rigtigt Godt Nytår Vi havde i det forgangene år den store fornøjelse at kunne fejre Nakskov Torskefestivals 60 års

Læs mere

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben October 29 Bornholmerklubben [3. Sæson, update nr. 1] Update Årets lystfisker 29-21 Der er nu ca. 5 måneder tilbage af konkurrencen. Nogen har været meget ihærdige, mens andre skal til at spænde hjelmen

Læs mere

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Kluba'en 5 marts kl 19.00 Generalforsamling 5 feb kl 19.00 Husk Almelding Havfiskeri Nyborg 1 feb Se kalender TilmeldingVHF Kursus Ekstra Ledige pladser

Læs mere

1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden.

1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden. 1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden. 2. Formandsberetning i Raackmanns Sportsfiskeforening 2014 Indledning : Vil

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening JUNI 2007 Love og vedtægter 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og

Læs mere

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning Medlemsudvikling: Vi må konstatere at vi i 2012 har haft en mindre medlemstilslutning end i de foregående år og at vi med udgangen af 2012 var 593 medlemmer

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPT. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Deltag i konkurrencen og fisk hele weekenden for kun kr. 125,- Deltagerprisen er den samme for medlemmer som øvrige deltagere.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Endnu større Efter fjeldørredturen til Grønland i 2009 en tur der havde været på ønskelisten i lang tid gik der ikke lang tid efter hjemkomsten, før

Læs mere

Pointstilling Opdateret pr Senior Carsten Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Suså Orm Brasen

Pointstilling Opdateret pr Senior Carsten Nielsen ART FANGSTDATO FANGSTSTED AGN VÆGT POINT Aborre Suså Orm Brasen Pointstilling Opdateret pr. 28.12.2016 Senior Carsten Nielsen Aborre 01-05-2016 Suså Orm 1190 13 Brasen 01-05-2016 Suså Orm 2700 16 Brasen 01-05-2016 Suså Orm 2475 14 Brasen 06-05-2016 Suså Orm 2450 14

Læs mere

SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 1 2010

SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 1 2010 SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 1 2010 Emil Fisker med sin Danmarksrekord, fluefanget Rudskalle 43cm og 1.350g Medlem af Danmarks sportsfiskerforbund 16 2 REDAKTØRENS SIDE Kære læsere,

Læs mere

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen Revideret den 15. Marts 2016 Foreningspokaler gennem tiderne Gennem tiderne er der fanget mange store og fine fisk i vores fiskevand. Hvert år uddeles der pokal for største registrerede havørred, laks,

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Vinderne af gule-ærter konkurrence 2015: Erik Søndergaard (laks 3.65kg), Poul Verner (Laks 4,3kg), Jonas Suk Nielsen (laks 3,72kg), Arne Clausen (laks

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2008 ÅRGANG 15 KOLDING SPORTSFISKERFORENING FANGSTRAPPORT INDLAGT I BLADET SØGES: GAMMELT GREJ TIL OPHÆNG I STORHYTTEN TORSKETUR PÅ LILLEBÆLT SØNDAG 28. DEC. FLUEBINDING

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Torsdag morgen ved halv 10 tiden mødtes Søren C., Richard, Knudsen og jeg ved færgen i Fåborg. Foran os lå 3 potentielt gode fiskedage på Lyø. Optimismen var i top, selvom

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPTEMBER 2014 ÅRGANG 21 KOLDING SPORTSFISKERFORENING TILBUD til nye medlemmer af KS Køb et årskort for 2015 og fisk gratis resten af sæsonen 2014 + Gratis deltagerkort

Læs mere

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år.

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet,

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster.

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 45. årgang - nr.3 Oktober 2015 Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: I 2015, og vi var 511 medlemmer, og det er en lille fremgang i forhold til 2014, hvor vi var 493. Af de 511 medlemmer var der 53 juniorer mod 43 året før, 24 ungdom mod 14 året før, 12

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Fyns Trolling Klub Nyhedsbrev september ekstra 2017

Fyns Trolling Klub Nyhedsbrev september ekstra 2017 Fyns Trolling Klub Nyhedsbrev september ekstra 2017 Medlemsblad for Fyns Trolling Klub FTK Debataften 6.september 2017 Til vor første klubaften efter sommerferien, var temaet DEBATAFTEN. Der var fremmødt

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st.

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st. 1 Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl 18.00 på Ellebjerg gl. st. Første punkt på dagsordenen Valg af dirigent B. L. Andersen blev valgt uden modkandidat Bestyrelsens beretning ved formand

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede 22.-25. marts 2012: Flotte havørreder fra Møn Det er ved at være en tradition, at vi tager på en forårstur for at fiske efter havørred i fremmed vand. I år var valget faldet på Møn, der i mange artikler

Læs mere

Ugerløse Idrætsforening, Sportsfiskeafdelingen

Ugerløse Idrætsforening, Sportsfiskeafdelingen PROGRAM FOR TURE I 2012 Hermed fremsendes program for 2012, så husk at krydse af i kalenderen. Programmet kan ændres, men det vil naturligvis blive sendt ud når det er klart. Sammen med udsendelse af dette

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på Program 2017. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 3/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 7/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

KS KONTINGENT 2007. Senior kr. 875,- Junior kr. 360,- Pensionister kr. 575,- Familie kr. 875 + ½ pris for øvrige

KS KONTINGENT 2007. Senior kr. 875,- Junior kr. 360,- Pensionister kr. 575,- Familie kr. 875 + ½ pris for øvrige Kolding FISKEREN Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 3 ÅRGANG 14 SEPT. 2007 International Fiskekonkurrence 2007 Fredag den 5. okt. - søndag den 7. okt. Weekendens program Fredag kl. 18.00

Læs mere

Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet, hvoraf 3. og 4. afdeling afholdes som dobbelt weekend, i år i Nyborg Lystbådehavn.

Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet, hvoraf 3. og 4. afdeling afholdes som dobbelt weekend, i år i Nyborg Lystbådehavn. Trollingudvalget ønsker igen i år alle velkommen til klubmesterskabet i Trolling 2016. Vi ser frem til at se jer alle til forhåbentlig godt vejr og mange fisk i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Lommeulken Hvem er vi?

Lommeulken Hvem er vi? Maj 2013 Lommeulken Hvem er vi? Baggrund Lommeulken Jysk Akademisk Lystfiskerforening er en lystfiskerforening for studerende på videregående uddannelser i Aarhus. Foreningen opstod i 1999 efter en biologisk

Læs mere

Medlemsblad / Turprogram. Egne Notater

Medlemsblad / Turprogram. Egne Notater Egne Notater.. Medlemsblad / Turprogram 2016. 24 WWW.SPIN-IND.DK Bestyrelsen 2016 Formand: Bent Ole Andersen Eriks vej 10 4930 Maribo. Tlf. 29 70 95 93 bent@spin-ind.dk Egne notater. Kasserer: Varetages

Læs mere

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 JANUAR 2013 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 Akut bolignød blandt områdets småfugle løst af dygtige Tumlinge Du finder Skærven sammen med en masse anden information på vores

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Tilmeld medlemsbladet eller læs den på hjemmesiden Ref. Fra Generalforsamlingen Formandens beretning 2009 Beretning fra

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere