KOLDINGFISKERENISKEREN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLDINGFISKERENISKEREN"

Transkript

1 KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING INDHOLD: Medlemsundersøgelsen 2013 Ekstraordinær Generalforsamling Børn under 10 år må fiske gratis i KS vande Regnbuer på stribe En vandring langs Vester Nebel å Lubben - en hidsigprop for enden af linen Super weekend med Beren-Bostel Resultater fra International Fiskekonkurrence Fangster ved Kolding å Guld & Sølv til KS ved DM i Havfiskeri Vinter aktiviteter Set & Sket

2 Kolding Fiskeren Nr årgang 20 Udgivelse 1. dec Oplag 300 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september 1. december Deadline Artikler, foto, annoncer, m.m., skal indsendes til redaktøren 3 uger før udgivelsesdatoen. Næste deadline er den 7. feb Gratis Medlemmer kan gratis annoncerer i medlemsbladet for køb/salg/bytte af fiskegrej. Fernet Branca prisen Redaktionen trækker lod blandt indsendte indlæg, en god opskrift, et flot billede af en fisk, en god ide eller et godt initiativ. Hvis en junior vinder, vil der i stedet udleveres et gavekort på kr. 150,- til Kolding Jagt & Fiskeri. Hjemmeside Kolding Sportsfiskerforenings hjemmeside: Hjemmesiden opdateres jævnligt med nyheder, artikler, arrangementer, efterlysninger m.m. Har du nyheder til hjemmesiden, bedes du sende nyheden til redaktøren. Redaktør / Webmaster Mogens Laursen Langagervej Kolding Mobil: Tryk From Grafisk Fabriksvej 7-9, 6000 Kolding Tlf KS KONTINGENT 2013 Senior kr. 1270,- Junior kr. 450,- Pensionister kr. 1270,- Familie kr ½ pris for øvrige (max. 2 seniorer) Medlemmer uden fiskeret / Kystfiskere kr. 650,- Passive medlemmer kr. 290,- Indmeldelsesgebyr Kr. 100,- for senior, familiekontingent og pensionister. Kr. 50,- for junior og begrænset fiskeret. Medlemskort dækker perioden fra 1. marts til 28/29 februar. Medlemskort købes på foreningens hjemmeside. Fra 1. oktober sælges medlemskort for næste år, hvor medlemskabet dækker resten af nuværende år (5 mdr. gratis). Døgnkort Kolding Å kr. 150,- (1. april okt.) Begrænset fiskeret Døgnkort søerne kr. 75,- (1. maj dec.) Ugekort søerne kr. 400,- (1. maj dec.) Dagkort kan købes her: Kolding Jagt & Fiskeri Kolding Turistbureau Net køb via hjemmesiden Danmarks Sportsfiskerforbund (Som medlem af DSF opnås 33 % rabat) KS Fiskevand: Kolding Å Strækninger af V. Nebel Å Strækning af Åkær Å Strækning af Sneum Å Gels Å (Gels Å Sammenslutningen) Harte Donssøerne: (Nørresø, Søndersø, Søndermose, Stallerup sø, Påby sø, samt mellemliggende kanaler). De bynære søer: (Marielundssøerne, Svanesøen, Parksøen, Rønningsmose, Ferup Søerne). Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Side 22 Side 23 Side 24 INDHOLD Forside Kolding Fiskeren Info Kontingent/Fiskevand Indholdsfortegnelse. Medlemsundersøgelsen 2013 Ekstraordinær Generalforsamling Børn under 10 år må fiske gratis i KS vande Regnbuer på stribe En vandring langs Vester Nebel å Gåden er endelig løst Lubben - en hidsigprop for enden af linen Super weekend med Beren-Bostel International Fangster ved Kolding å Guld & Sølv til KS ved DM i Havfiskeri Fangster ved Kolding å Vinter aktiviteter Kastekursus Besøg på Ålefarm Afslutning ved åen Senior arrangementer Junior arrangementer Veteraner aktiviteter Adresseliste Se nyheder på foreningens hjemmeside: Fernet Branca prisen går denne gang til Lars Østergaard Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund 2

3 Der er 120 personer der har svaret, og blandt disse er der rigtig mange der har givet tilsagn om at ville hjælpe med de opgaver som vi har i foreningen. I bestyrelsen er vi meget glade for den store tilslutning, der er til at give en hånd med inden for de forskellige områder. Vi vil fra de enkelte udvalg / bestyrelsen tage kontakt til Jer når vi kan se at der er et stykke arbejde der skal gøres. Kolding Jagt & Fiskeri har sponsoreret 3 stk. gavekort på hver kr. 2000,- De heldige vindere er: Medlem nr Jens Erik Larsen Medlem nr Christian Møller Medlem nr Frank Egeberg Gavekortene kan hentes ved: Torben Lindholst, Brennerpasset 38A, 6000 Kolding, Tlf Besvarelser: bestyrelse 4 dirigent 2 junior ture 9 junior aftener 8 veteranarrangementer 11 å vandløbs restaurering 39 å -brink vedligeholdelse 34 å - spang broer 28 sø - brink vedligeholdelse 16 foreningsture 17 fluebind tovholder 3 fluebind instruktør 6 foredrag tovholder 4 konkurrencer 6 vedligeholdelse klubhus 26 vedligeholdelse af arealer om klubhus 22 garnvogter 10 info / foreningsambassadør 18 fiskeopsyn 20 PBV. Torben Lindholst 3

4 Ekstraordinær generalforsamling seniorafdelingen. Kolding Sportsfiskerforening afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 5. december kl i Storhytten Koldingvej Valg af dirigent. 2. Indkomne forslag. Dagsorden: Forslag 1. Forslag om afstemningsflertal 8. stk Ændring af love og vedtægter 1. Ændring i disse love og vedtægter for Kolding Sportsfiskerforening kan finde sted på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Forslag til lovændringer skal være optaget på dagsordenen Opløsning af Kolding Sportsfiskerforening kan kun finde sted, når det vedtages på en generalforsamling med mindst ¾ af de fremmødtes stemmer og derefter vedtages på en, med dette ene punkt på dagsordenen, ekstraordinær generalforsamling med mindst ¾ af de fremmødte stemmer. 2. Ved foreningens opløsning tilfalder alle dens midler Danmarks Sportsfiskerforbund til ophjælpning af fiskebestanden i vore ferske vande. Forslaget træder i kraft ved vedtagelse. Begrundelse: 8.stk. 3 som omhandler afstemningsregler og er placeret under 8 som omhandler foreningens oplæsning. Det hører ikke hjemme her. Derfor går forslaget på at flytte afstemningsregler ind i egen paragraf og ændre ¾ til 2/3 flertal, så vi følger praksis fra andre lignende foreninger. Redaktionelle konsekvensrettelser: 8 omhandler alene ændringer i love og vedtægter. 9. omhandler alene opløsning af foreningen. Forslagsstiller: Bestyrelse 4

5 Forslag 2. Forslag om kontingentstruktur Kontingent og regnskab. 1. Seniorkontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen kan dog fastsætte kontingentstigninger på max. 5 %. Øvrige kontingenter og indskud fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at bevilge kontingentnedsættelse eller fritagelse for kontingent for særlige grupper. Kontingentet skal være indbetalt senest den 1. februar. 2. Udmeldelse skal ske skriftlig til kassereren skriftlig senest 1. januar. 3. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren og forelægges på generalforsamlingen i revideret stand. 4. Regnskabet revideres af foreningens revisorer og bilagene skal være godkendt af formanden. Revisionen skal være afsluttet senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslaget træder i kraft ved vedtagelse Begrundelse: Bestyrelsen ønsker at få en frihed til at kunne tilpasse vor kontingentstruktur, så foreningen får mulighed for at tiltrække flere yngre medlemmer. Vi forestiller os at lave en kontingentstruktur som følger: a) Seniorkontingent omfatter medlemmer, der er fyldt 18 år i starten af kalender året. b) Ungdomskontingent for årige under uddannelse c) Juniorkontingent omfatter medlemmer, der er under 18 år i starten af kalender året. d) Familiekontingent udgør mindst et fuldt seniorkontingent, samt ½ senior- eller juniorkontingent for hver af de øvrige i husstanden, dog højst 2 personer over 18 år, der ønskes omfattet af familiemedlemskabet. e) Kontingent for medlemmer med begrænset fiskeret eller uden fiskeret. f) Kontingent for passive medlemmer. g) Pensionistkontingent efter 5 års uafbrudt medlemskab, samt at folkepensions - aldrene er opnået. Redaktionelle konsekvensrettelser: 5A. udgår da den er indeholdt i 5. Forslagsstiller: Bestyrelsen 3. Evt. Kolding Sportsfiskerforening På bestyrelsens vegne Torben K. Lindholst Gyldigt medlemsbevis skal medbringes og forevises for adgang til generalforsamlingen. 5

6 6

7 Af Ronni Gudme Ikke mange er klar over det. Men er du betalende medlem af foreningen, må du medtage dit barn under 10 år på fisketur gratis. Det har jeg benyttet mig af nogle gange efterhånden, da jeg synes det er en god overgang til at blive betalende junior i foreningen. Efter nogle ture uden fisk, fandt han ud af at det ikke er nemt at fange en havørred. Jeg måtte fortælle ham, at enhver fanget fisk er en flidspræmie. Det passede bestemt ikke den unge mand, men han fortsatte med at ville fiske. Min dreng, Kristian, er 9 år. Da han fyldte 9 i maj måned, brugte han sine penge på en fiskestang og et fiskehjul. Han fik en rigtig god behandling af Bent i Kolding Jagt & Fiskeri. Da stangen var købt, kunne det kun gå for langsomt med at komme i gang. Jeg har haft ham med ved åen nogle gange hen over sommeren. Han kunne gå med sit nyindkøbte grej, og fiske med prop og orm. Jeg gik ved siden af ham og hjalp og guidede ham lidt. Søndag, d. 22/9-13 blev vi enige om at tage et smut til åen sammen igen. Vi fisker først nedstrøms Ejstrup en times tid. Der sker ikke så meget, så vi tager tilbage til p-pladsen for at få en bid brød. Vi går opstrøms bagefter, og pludselig er der nap!! Kristian ved ikke helt, hvad han skal gøre, så jeg fortæller ham at han bare skal sørge for at holde den væk fra sivene. Og til min forbavselse, fighter han fisken stille og roligt. Jeg når at skyde et par billeder af fighten inden han beder om at jeg skal tage nettet frem. Jeg beder ham holde hovedet op mod strømmen, så han kan bakke fisken i nettet. Det klarer han til UG med kryds og slange. Han vil selvfølgelig have fisken med hjem, og giver den et gok omgående. Vi måler fisken: En hanfisk på 52cm. Kristian var pavestolt!!! Og med rette. Jeg må hellere spare sammen til et ekstra medlemskab næste år, for en lystfisker blev født! På p-pladsen sidder Bent maler og Yves. Deres dag blev reddet af at se Kristian komme gående med fisken pavestolt og med et kæmpe smil :-) Så jeg håber at andre vil huske på, at de kan medbringe et barn under 10 år på foreningens fiskevand, så vi kan få skabt interessen til kommende juniorer. 7

8 Af Torben K. Lindholst Søndag d. 10. november var jeg ude ved min søn for at justere på en nyanskaffet Gokart til mit barnebarn. Mens vi gik og tilpassede sæde, pedaler mv. til junior på 8 år, fik Lars sidst på eftermiddagen en melding ind fra tre af sine fiskekammerater om, at de på dagens tur til Horsens havde fanget 16 regnbuer med den største på godt 4,7 kg. Efter lidt skriveri frem og tilbage havde jeg en præcis ide om, hvor de havde fisket, endvidere var meldingen at spinnefiskeriet var effektivt og at fluefiskeri godt kunne give en fisk. Det gav lidt uro i blodet, Lars kunne ikke fiske dagen efter; men jeg havde muligheden. Så næste morgen går turen til Horsens fjord, hvor jeg vælger et lavvandet område. Lidt efter kommer der en fisker til området. Han oplyser at han har taget langt over 100 kg ved garnfiskeri, kaster blinket ud et par gange og suser videre på sin ATV - crosser. Vejret er fint med sol og en svag vind fra vest lige til at fluefiske i, bortset fra at erfaringerne fra Lars s fiskekammerater ikke giver de bedste ods til fluefiskeriet. Normalt er svag vind ikke en fordel; men i dag skulle det vise sig at være en stor hjælp. I det lave vand cm med den rolige overflade er det let at spotte de krusninger, som regnbuerne laver i overfladen. Så det er et spørgsmål om at opsøge områder med uro. Efter en halv time er jeg på kastehold af en spottet fisk. Efter nogle kast kan jeg se at den følger fluen, en Nu starter det vildester fiskeri jeg nogen sinde har prøvet. Det ene fede udløb efter det andet. Gotcha. En flue vi bandt i Storhytten med Niels Hougaard som instruktør sidste vinter. Grunden til at den er valgt, er ikke at jeg har den vi bandt med Niels. Den havde Lars nemlig snuppet ud af min kasse med vinterens fluer fra vore fluebinde aftener i Storhytten, og så han har fanget 15 havørreder på den her i foråret. Så jeg måtte lige tale med Niels Hougaard igen for at opfriske mønsteret, og nu ligger der ti stk. i flueæsken. Grunden til at Gotche har fortrængt en Pattegris er naturligvis at se, om der stadig er held med dette mønster. Det er der, i næste kast bider regnbuen og en god fight med 4,4 kg regnbue kan begynde. Det mest fascinerende ved fighten er, at jeg tror at jeg fisker til en enkelt fisk; men der er tale en mindre stime og det sjove er, at de øvrige fisk følger den, som jeg har på krogen helt tæt, mens den suser rundt, først da jeg skal nette den, taber de andre regnbuer interessen. Så går der er periode, hvor jeg kan se, at den stime, som jeg har kontakt til og andre grupper søger hen mod en lidt dybere rende, mens vandet falder mod min. vandstand. I modsætning til de øvrige stimer som jeg har set og som nu er ved at forsvinde, bliver denne stime på samme sted, som om at alle stimer samlede sig i det lidt dybere vand her hen mod lavvande. Så jeg vader af sted efter at have skiftet min Gotcha ud med er Pattegris fordi vingen på Gotcha har en irriterende tilbøjelighed til at sno sig om linen. Jeg må se, hvad en saks kan gøre ved det problem. Normalt bruges fluen til Bonefish og dette fiskeri kræver ikke kast i en uendelighed, her kastes fluer ud til en spottet fisk og ligger på bunden og venter. Efter et kvarters vaden når jeg frem til det lidt dybere vand, som nærmest koger i overfladen. Lige så brat som fiskeriet er startet, stopper det da vandet begynder at stige igen. Fiskene er begyndt at trække ind på det lavere vand og spredes. 8

9 Nu starter det vildester fiskeri jeg nogen sinde har prøvet. Det ene fede udløb efter det andet. Mens jeg fanger de første fisk, nærmer de tre andre fiskere, der nu er i området, sig for at deltage i løjerne. To til bens og en i kajak, og det er intet problem, for der er tilsyneladende fisk nok. Når der er 6 fisk i fangstnettet går turen ind på land for at tømme og så ud igen, for at få endnu seks regnbuer i fangstnettet. Jeg prøver at skifte til nogle minifluer lavet af pattegris materialer og med lange følehorn. Intet problem, regnbuerne knalder også på disse små fluer. De små fluer bliver imidlertid ødelagt, når de skal fjernes fra gabet, da de trænger langt ind forbi modhager, og der skal hives og slides for at få dem fri, så de er vinde og skæve hver gang. Så husk en krogtang. Tilbage med en normal Pattegris og fortsætte maskinfiskeriet til der ligger 18 regnbuer på land. Lige så brat som fiskeriet er startet, stopper det da vandet begynder at stige igen. Fiskene er begyndt at trække ind på det lavere vand og spredes. De to andre fiskere til bens har fået seks fisk til sammen, og manden i kajakken har fået ni og er fulgte efter en stime ind på det lavere vand, hvor han får endnu en, og så er det slut. Jeg er mæt, godt brugt i armen og begynder at se realiteterne i øjnene. 18 regnbuer med en gennemsnitsvægt på 3,3 kg og med de største på 4,4 kg skal nu slæbes op til bilen. Heldigvis har jeg et par affaldssække til at transporterer fiskene i. Senere ved slagtebænken viser det sig at alle atten fisk er hunner. Tja - 59,6 kg genmanipuleret, trykfodret og overmedicineret regnbue er nu slagtet og lagt i fryseren, så må vi se, om jeg udvikler lys stemme og bryster her hen over vinteren. 9

10 I 2008 fik vi efter 12 års kamp med myndighederne endelig lavet et omløbsstryg ved Ferup dæmningen. Dette åbnede 40 km vandløb for vandrefiskene. Havørred, laks og ål. 10

11 Har det nyttet noget? Ja meget. I dag vandrer havørrederne helt op i den yderste ende af Vester Nebel å og lægger deres æg i bunden af de mange småvandløb, som er en del af å systemet. Lørdag den 16 november vandrede jeg langs Vester Nebel å for at kigge efter gydegravninger. 1. Første stop var ved Brændsmade bro. Her var der allerede store gydegravninger, samt fisk der var i gang med at grave. 2. Bag skolen ved Vester Nebel var billedet det samme mange gydegravninger. Her har Kolding kommune udlagt gydegrus. 3. I Bølling bæk var der kun få gravninger. En nærmere undersøgelse af årsagen søndag viste en stor spærring i form af et træ, der er groet ud i vandløbet. Det forventes fjernet indenfor kort tid. 4. I den yderste del af Vester Nebel å ved Borlev bæk cirka 40 km fra Kolding fjord var hænderne helt oppe over hovedet. Her lå gydegravningerne som perler på en snor. Her mangler der dog lidt større skjulesten. Vandplejeudvalget vil se, om vi kan få lodsejernes tilladelse til at udlægge håndsten i det kommende år. 5. Sidste stop inden turen tilbage til Kolding var bag Ågård kro. Her var der både store gydegravninger og gydende fisk. Her håber vandplejeudvalget at få tilladelse til et større vandplejeprojekt med udlægning af adskillige nye gydebanker og skjulesten. Alt i alt en positiv vandretur, som viser at vi i fremtiden vil kunne forvente flere havørreder i Kolding å, fjorden og Lillebælt. Af Preben Kaas medlem af vandplejeudvalget Af Lars Østergaard Jensen At laks og havørreder finder hjem ude fra spisekammeret i havet tilbage til deres egen gydebæk ved hjælp af jordens magnetfelt ligesom fugle og havskildpadder, har videnskabsfolk længe været klare over, men ikke hvor fiskens kompas var indbygget. Men nu er gåden løst af forskere i München, der hos regnbueørreder har fundet frem til højt udviklede sanseceller i næsen, der leder dem frem over større afstande. Disse specielle kompas-celler findes i lugteslimhinden og indeholder det magnetisk jernstof magnetit. I cellerne bliver informationer om magnetfeltet omdannet til en nerveimpuls, der sætter kursen for fiskene. Som det tyske tidsskrift Angelwoche skriver, så kan man undre sig over, at det tog så lang tid at finde frem til fiskens kompas, men forklaringen er enkel: Kun en ud af lugteceller er magnetisk! Foto: (Regnbuørred) foto af Rob Dings, Holland. 11

12 Af Lars Østergaard Jensen Herhjemme kan man opleve drønet fra en stærk lubbe fra kutter i Kattegat eller ude på Vesterhavet. Kysterne omkring Djursland har nu og da budt på drabelige dueller med den stærke, temperamentsfulde fisk, men de fanges også fra Vestkystens moler. Denne sommer så jeg en kvindelig lystfisker fanger to små lubber fra stranden nedenfor Strib fyr den ene lubbe tog pirken, den anden ophængefluen Fra den sydlige læmole i Hanstholm Havn fangede en lystfisker engang en 6-kilos lubbe. Det har sikkert været en spændende oplevelse med tanke på den fire meter høje molevæg. Vil man fiske mere målrettet efter lubber, skal man til det sydvestlige Irland, hvor bestanden er meget stor med mange fisk op til 5-7 kilo. Men også ud for den sydnorske kyst er chancen fin. Jo længere man kommer nordpå i Norge, vil man som regel fange flere sej og færre lubber. Meget spændende oplevelser får man ved at fiske fra kysten i de strømrige fjordindsnævringer, der på norsk kaldes straumer, hvor lubber, torsk og sej trækker ind med højvandet. Et udsøgt sortiment af pirke og dalrende jig-haler forstærket af kulørte ophængere forsvinder i ned i det mørkeblå dyb. For sjov skyld fisker jeg med en let geddestang men når knap nok bunden, før der bliver `tværstop` og en stærk fisk ydmyger den tynde klinge på det skammeligste. Fisken har vist fået den forkert finne ud af sengen, for den banker ned i dybet som en løbsk jetjager. Før jeg når at justere hjulets stjernebremse sker katastrofen: Stangen nærmest eksploderer lige over håndtaget, hvorefter klingen glider ned ad linen og rammer ned i øjet på fisken det nu går helt bersærk og rasper linen i stykker over en klippekant 40 meter under kølen. Tja, havet giver og havet tager. Især når man undervurderer kræfterne hos en stor lubbe, torskens fætter. Mens torsken er spættet og har overbid, så har lubben et næsten brutalt udseende underbid og er gerne messingskinnende. Lubben kendes og sælges også under navnet, lyssej. Fra sin nære slægtning, sejen, kendes den på sine mørke og krumme sidelinie. Sejen er som mere sølvskinnede med sort ryg. Solidt værktøj er et must Da lubben holder af strøm, grundtoppe, vrag og klippekanter, skal grejet til havfiskeri være så kraftigt, at der kan sættes hårdt mod hårdt. Når lubben jager over vanskelig bund, får man brug for det tunge artilleri; et kraftig multirulle af bedste kvalitet, en punds havstang og pirke mellem gram. Når lubben jager højere op i vandsøjlen om aftenen eller trækker lind i fjordene sammen med tidevandet, vil en kraftig spindestang give masser af sjov og god sport. Så vil en gul eller rød jig på gram ofte være bedre end pirke. Gummidyrene udøver en nærmest magisk tiltrækning på lubberne. Kast langt ud og lad jighalen svæve langsomt ned gennem vandet, men hold linen tot og godt fat på stangen. 12

13 Efter hugget går lubben amok og søger af al magt det dybe vand. Så længe der er plads nok, nydes de lange udløb, hvis man har husket at justere bremsen korrekt hverken for stramt eller løst. Ultra-let fiskeri over frit vand At udtrætte denne hooligan af en fisk på helt let spindegrej er nok noget af det mest højoktane havfiskeri man kan opleve på vore breddegrader. Men man skal præcist kende grejets grænser og stille slirebremsen perfekt. Det ultralette grej kræver masser af plads under kølen, tålmodighed under udtrætningen og at de andre deltagere viser hensyn under den lange fight. Danske Rekorder: Dansk rekord : 8,5 kilo fanget af Mona-Lisa Sofia Jensen den 17, på det Gule Rev 4 kilo line: 4,25 kilo fanget af Bjarne Lehné den på Kattegat 6 kilo line: 5,65 kilo fanget af Michaet Nielsen den på det Gule Rev 8 kilo line: 4,650 kilo fanget af Henrik Hansen den på Nordsøen 10 kilo line: 3,2 kilo fanget af Henrik Hansen den på Nordsøen Norsk rekord 12,8 kilo fanget af Esben Hamborg Norsk rekord på flue 9,2 kilo fanget af Jan Holm i Hjørunfjorden Fluefiskeri En god fiskeven, som ellers i mange år har dyrket de syd- og vestnorske lakseelve, har nu skiftet revir og dyrker i stedet fluefiskeri fra flydering i de prægtige, dybe norske fjorde. Hans favoritbytte er lubben. Selv om det indtil nu mest er blevet til mindre eksemplarer, så har han også prøvet at bliver bugseret rundt i fjorden efter lubber op til 6 kilo. Hans opskrift er et hurtigt synkende skydehoved til fiskeri om dagen, men når fiskene trækker ind på lavere vand om aftenen med højvandet, foretrækkes en flydeline. Svensk rekord 8,69 kilo fanget af Conny Petterson ved Røde Banke i Kattegat Svensk rekord på flue 7,29 kilo fanget af Michael Kolbeck i Norge 13

14 Af Henning Jørgensen Gik det så som vi håbede på, nej nej det gik bedre end vi havde turde håbe på. Vi fangede i suveræn stil de 5 største gedder, med den største til Rene Jørgensen, hans gedde målte 80 cm og vejede 3,88 kg. Den blev efterfulgt af den gamle ræv Benny Wind med en på 83 cm og 3,79 kg, undertegnede nuppede på tredjepladsen een på 76 cm og 3,23 kg. Det er da vist det man kalder en RØVFULD til tyskerne, men det er jo vigtigst bare at deltage, sagde tyskerne, det havde jeg nok også sagt med den afklapsning. Pokalen var i hus, og vi kunne herefter nyde aftensmaden lavet på grill, i det mest fantastiske efterårsvejr. Så blev det igen tid til venskabsdyst mod vores fiskekammerater fra Tyskland. Fredag d, 27.september dannede Storhytten rammen om dysten, med vores tyske venner om geddepokalen. Dette blev som sædvanligt indledt med fælles spisning og masser af hygge fredag aften. Det var K/S som skulle forsvare pokalen, idet det var os der vandt den forrige dyst, hvor Benny Wind jo sørgede for sejren med en gedde over 1 meter. Det var glædeligt at se et par nye ansigter til dysten denne gang, og jeg håber at de nye har fået lyst til at deltage igen til en gang geddefiskeri mod tyskerne. Der skal lyde et stort tak til deltagerne for jeres gode humør og hjælpsomhed, det gør det noget sjovere når i lige gir et nap med. Næste år går turen til Hannover, og der arbejdes på at det bliver første weekend i september så der ikke bliver 2 uger i træk at man skal på fisketur. 14

15 I weekenden den 4-6. okt., blev den Internationale Fiskekonkurrence afviklet for 43. gang. Konkurrencens største Havørred/Laks, en flot eksemplar på 6,36 kg og 84 cm (Laks), blev allerede fanget fredag aften af Søren Nygaard Dam. Søren fik som belønning et Shimano hjul samt et gavekort på kr. til Kolding Jagt & Fiskeri. Største gedde i vægt blev fanget af Jan Paulsen: den målte 101 cm og vejede 7.15 kg og med denne gedde kunne Jan indkasserer et Daiwa hjul samt et gavekort til Kolding Jagt og Fiskeri på kr. Gedderne var også i år i god stand, og med 2 gedder over en meter, bliver det spændende hvilke monster gedder vi får at se i fremtiden fra søerne. Vi ses igen til næste år den første weekend i oktober HAVØRRED / LAKS 1. Søren Nygaard Dam, Laks 84 cm 6,36 kg 2. Thomas Hansen, Havørred 74 cm 4,66 kg 3. Torben Lindholst, Havørred 68 cm 3,24 kg 4. Stig Vejlgaard, Laks 69 cm 2,46 kg 5. Martin Johnsen, Havørred 57 cm 2,26 kg 6. Per Johnsen, Havørred 56 cm 1,98 kg 7. Kell Kruse, Havørred 55 cm 1,78 kg 8. Verner Andersen, Havørred 52 cm 1,71 kg 9. Flemming Jørgensen, Havørred 53 cm 1,64 kg 10. Bo Hansen, Havørred 45 cm 0,87 kg GEDDE 1. Jan Paulsen 101 cm 7,15 kg 2. Dennis Jensen 104 cm 6,83 kg 3. Christoffer Larsen 86 cm 5,16 kg 4. Jozef Toth 92 cm 4,94 kg 5. Kurt Jeremiassen 87 cm 4,55 kg 6. Nicolai Frahm 81 cm 4,02 kg 7. Kurt Johnsen 80 cm 3,73 kg 8. Daniel Toft 82 cm 3,65 kg 9. Morten Bertelsen 77 cm 3,60 kg 10. Niels Kristensen 78 cm 3,45 kg REGNBUEØRRED 1. Bo Hansen 51 cm 1,84 kg BRASEN 1. Ronni Mathiasen 42 cm 1,01 kg 2. Martin Bidstrup 40 cm 0,94 kg 3. Stanislav Rødtnes 20 cm 0,14 kg Søren med konkurrencens største Havørred / Laks ABORRE 1. Nick Ladefoged 35 cm 0,67 kg 2. Jozef Toth 33 cm 0,52 kg 3. Jan Paulsen 30 cm 0,40 kg FLADFISK 1. Lien Van Nqnyen 35 cm 0,57 kg 2. Hans Hartz 29 cm 0,34 kg BEDSTE JUNIOR - GEDDE Nicolai Frahm 81 cm 4,02 kg Der blev ikke fanget bækørred, sandart, torsk og ingen junior præmie til største havørred/laks Nicolai Frahm blev bedste junior med en gedde på 81 cm og 4,02 kg 15

16 Carsten Carstensen var ved åen en tidlig morgen i september og mødte et par glade sportsfisker. Søren Overgaard med en grov havørred på 80 cm og 5.31 kg fanget på Wobler. Den anden var Peter Götzsche også med en fin havørred på 71 cm og 3.7 kg ligeledes fanget på wobler. Begge fisk havde havlus på sig, så de er trukket op inden for de sidste par dage. Der er gang i fiskeriet i Kolding å lige nu!!. Der er kommet lidt vand og dermed også nye friske fisk. Jeg tog en tur med spinnestangen om morgen den 15. sept. Der var også andre der havde fået samme idé. Kort tid efter jeg var startet, fangede jeg en fin havørred på 52 cm. Spinneren sad dybt og fisken blødte fra gællerne, så den kunne om ingen omstændigheder genudsættes. 16 Fisken blev gokket røg i rygsækken og jeg fiskede roligt videre. Efter nogen tid var det igen bud efter spinneren. En havørred på ca. 60 cm havde taget spinneren. Jeg var rimelig sikker på at den skulle i nettet og med hjem, men lige som jeg skulle til at lande den, mistede krogen sit greb og fisken svømmede tilbage i dybet. Jeg satte mig i svinget med madpakken og kaffen et øjeblik og nød den oplevelse jeg lige havde haft.. Efter nogle hundrede meter kom jeg til et sted hvor åen blev smal og dyb. Her havde jeg tidligere fanget nogle fine fisk, så her fiskede lidt mere koncentreret. Spinneren stoppede brat midt i åen og en havørred begyndte at rulle rundt i overfladen. Jeg kunne straks se at det var en fin fisk på kg. Jeg holdt den hårdt og kunne dermed nyde en kort og intens fight med nogle spring helt fri af vandet og lidt tovtrækkeri frem og tilbage, inden en god kammerat nettede fisken for mig. Derefter fulgtes vi til p-pladsen hvor fiskene kunne nydes på bænken over en kop øl. Vi kunne måle og veje fisken til 70 cm og 3,85 kg. Det kan betale sig at stå tidligt op :-) Mvh. Carsten Carstensen

17 Lørdag den 14. september blev der afhold DM i havfiskeri fra Middelfart Havn med Bramming Lystfiskerforening som arrangør. Der var i alt 100 deltager som fiskede fra 5 turbåde på Lillebælt, med fiskeri fra kl til og heldigvis var vejret fint hele dagen, og strøm forholdende tæt på det optimale. I øjeblikket er der mange fisk af forskellige arter at fange i Bæltet. På dagen blev der fanget ca. 12 forskellige arter. 17 Bedste hold af 4 mand blev Holbæk som opnåede 574 point. Sølvet gik til Kolding Sportsfiskerforenings hold 2 med 492 point. (Der gives 20 point per art per mand og 1 point per 100 gram renset fisk). Kolding hold 2 bestod af Petur Albertsson, John Sørensen, Tommy K. Jensen og hold kaptajn Bent Jensen. Bronze gik til Kalundborg der opnåede 466 point. Koldings hold 1 opnåede desværre kun en 15 plads ud af de 25 hold, med 367 point. Individuel blev Kolding Sportsfiskerforenings nye mand på hold 2, Petur Albertsson, ny Danmarksmester i havfiskeri. Petur fangede i alt 6 forskellige arter og 3,7 kg renset fisk - og fik i alt 157 point. Anden pladsen fik Henning Nygaard fra Holbæk for 154 point og tredje pladsen gik til Max Sloth fra Uldum med 153 point. Størst fanget fisk var en torsk på godt en kilo - og det fortæller godt om torskens trivsel i Lillebælt. Heldigvis blev der fanget mange fine fisk af andre arter. Især makreller var der mange af i år og de var meget flotte og op til ca. 700 gram. Der var også utrolig mange ising, men mange kunne ikke holde mindstemålet. Desuden blev der fanget rødspætter, skrubber, hvilling, kuller, hornfisk, sej, ulk, havkarusser.

18 Fin hanfisk på UL-Spinnegrej Tirsdag morgen, den 23. sept., tog jeg ud til åen. Vandet var lavt og ekstremt klart. Jeg startede med grundigt fiskeri, da jeg tidligere havde fanget fisk i området. Efter at have affisket ca meter, kom en sur hanfisk ud og markerede. Jeg kastede hurtigt igen og lod wobleren glide langsomt samme sted. Atter en gang kom den ud og markerede. Da wobleren til sidst kom lidt tættere på fisken, huggede den. Meget surrealistisk at kunne følge med i hugget i det meget klare vand. Jeg ærgrede mig over at mit GoPro videokamera lå derhjemme i dag. Min hidtil længste fisk på UL spinnegrej, 70 cm og 3,4 kg. Jesper Hauritz 18

19 Storhytten er hver tirsdag fra d. 5. november til 18. marts fra kl rammen om vinterens aktiviteter. Traditionen tro slutter vi året med julebanko d.10. december, for at mødes igen tirsdag d. 14. januar Panelet af instruktører indeholder nogen af Danmarks absolut bedste fluebindere og fluefiskere, så ud over at vi har nogle hyggelige aftener, så er der top professionel undervisning. For at sikre at alle kan se de mindste detaljer, har vi et videosystem der viser en forstørrelse på et stort væglærred. Vi vil bl.a. få PATTEGRISENS fader Claus Eriksen fra Go-Fishing til at binde hans foretrukne ophængerfluer i forbindelse med Pattegrisen. Forbundsinstruktør Rasmus Bohnensach, Niels Verner Pedersen, Niels Hougaard,, samt andre vil være at finde blandt fluebindingsinstruktørerne. Den endelige plan med instruktører og hvilke fluer der bindes på de enkelte aftener udleveres d. 5. november. Er der medlemmer som tænker på at begynde med fluebinding er der al mulig grund til at møde op, vi laver et specielt opstartforløb d. 5.november der sikre at I kan benytte de normale bindeteknikker, så I er klar d. 12. november når det går løs. Vi har både materialer, værktøjer og hjælpeinstruktører til nybegynderne i hytte, så det er smart at vente med at investerer i værktøj til senere. Fluebinde aftenerne er lavet sådan at man kan deltage i de aftener som passe ind i ens planlægning, og der betales 10,- pr bunden flue. Foredrag I vinter vil vi kunne møde en række foredragsholdere, som vil fortælle og vise billeder fra deres fiskeoplevelser. 3. december Jørn Chemnitz Kristiansen tage os en tur til Bahamas 14. januar går turen til Argentina med Rasmus Bohnensach. 04. februar vil Thomas Weiergang fortælle om sandart fiskeri. 18. februar kommer Morten Valeur og fortæller om kroge og materialer. Vi vil denne aften kunne købe af de materialer som Morten har med. 25. februar vil Christian Boyum Johansen tage os med til New Zealand. 18. marts kl vil Søren Rygaard Lenschow være vor kok og underviser i at lave afslutningsmiddagen, som kommer til at bestå af fiskesuppe samt, en gang sushi. For at kunne beregne indkøb af råvarer og vin vil der være tilmelding og en betaling til denne aften. Til nye medlemmer er der altid flere gode tip og historier at hente om vinterens fiskeri ved kysten fra de, der er født med vaders på. Der er mulighed for at købe kaffe og kage midt på aftenen. Yves Hald fik den 19. sept., en god fight med denne flotte Laks på 4 kg. og 79 cm., på sin fluestang klasse 6. 19

20 Kastekursus afholdt ved Hytten Da der var flere, der havde spurgt, om ikke det var muligt at lave et kastekursus med instruktør fra DSF, undersøgte jeg sagen. Jeg kontaktede DSF og fik Ronni Lagoni i røret, jeg forelagde ham situationen, og han var straks med på ideen, så vi aftalte, at det skulle foregå onsdag den 25. september kl Da dagen oprandt, var vi lidt spændt på, hvor mange der ville komme, men da kaffe og rundstykker blev serveret, var der ankommet 21 personer. Ronni spurgte, om alle skulle have instruktion, da han havde en bagtid som hed Han vidste også at vi havde en overraskelse til alle til slut. Så det var bare med at komme i gang. Og jo vi lærte skam noget alle sammen, så alt i alt en kanon oplevelse med en kanon instruktør. Kl blev der kaldt ind til overraskelsen, gammeldags flæskesteg med alt hvad dertil hører, så der blev gjort store øjne og ikke mindst fra Ronnis side, for som han sagde, det er jo ikke noget, han var vandt til at få. Så jo vi havde en rigtig god dag. Samtidig vil jeg gerne sige tak til alle som støttede op om kastekurset, en særlig tak til KOKKEN, og ikke mindst en stor tak til Ronni Lagoni fra DSF, som havde tid og tålmodighed med os. Mange hilsener Flemming Besøg på Ålefarm Efter at en del medlemmer havde ytret ønske om, ikke det var muligt at komme ud at se ålefarmen ved Ødis, ringede jeg til indehaveren Mogens H. Larsen for at få en aftale. Onsdag den 6. november kl ankom vi, 20 pers., til Lyksvad Ålefarm ved Ødis, hvor vi blev budt velkommen af Mogens H Larsen som fortalte om ålefarmen, hvornår han startede og hvordan det ellers gik. Efter velkomsten blev vi inviteret over for at høre meget mere om ålen, det foregik i nogle lokaler, som var lejet ud til DTU og blev benyttet af Christian fra DTU, som har forsket i ålen siden Og så fik vi ellers fortalt og vist om ålen, jeg tror nok, at vi var en hel del, der gik derfra noget klogere, end da vi kom. Efter besøget hos Christian blev vi vist over i bygningen, hvor alle ålene var. Ål i alle størrelser og der er mange rigtig mange. Mogens fortalte os om fodring, vand, rengøring, hygiejne og hvad der ellers skal gøres, når man opdrætter ål. Efter ålene skulle vi over i en anden bygning, hvor der var Stør, igen fisk i alle størrelser lige fra 30 cm. til 1,50m. Der var også mange både Diamant Stør, Russisk Stør og Beluga Stør. En del af størerne, særlig de små, bliver solgt til havedamme, de større bliver solgt til Put & Take søerne, catsch and release. Det var en enorm oplevelse, som kun kan anbefales, hvis muligheden opstår. Tusind tak til Mogens og Christian, samt tak til dem som støttede op om arrangementet. Mange fiskehilsener Flemming 20

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING JUNIOR-WEEKEND GEDDEPOKAL TIL KS VÆRKSTED INDVIET LAKS PÅ 1. METER OG 9,7 KG TIL MICHAEL LOHMANN JEPPESEN Se side 10 REFERAT

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2009 ÅRGANG 16 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Foto fra årets El-fiskeri Beren-Bostel fik pokalen Garnvogter ved Fjorden Resultater fra International Stor effekt af stryget

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Min første haj!!! Og min anden haj!!!

Min første haj!!! Og min anden haj!!! Min første haj!!! Og min anden haj!!! Her sidder jeg lige og får en slapper ved siden af Luke Egentlig havde min far og jeg ikke den store lyst til at tage af sted. Efter næsten 14 dages hæsblæsende ferie,

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2014 ÅRGANG 21 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2014 ÅRGANG 21 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2014 ÅRGANG 21 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 2-2014 - årgang 21 Udgivelse 1. juni 2014 Oplag 300 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2015 ÅRGANG 22 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Sommerferie fiskeri for børn og unge i Slotssøen Kolding Sportsfiskerforening arrangerer i sommerferien 3 dage med fiskeri

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011

Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011 O.S.K. MOSEBRYG Medlemsblad for ODENSE SPORTSFISKER KLUB Medlem af D.S.F. og Odense Å Sam. Klub siden 1942: NR:1 Feb-Maj. ÅR: 2011 Lidt billeder fra kyst turene, B.la. med Steens flotte fisk på 6,9 kg

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden FTK Auktion 8 jan kl 19.00 I klubhuset Tilmelding til VHF kursus Havfiskeri 29 dec i Nyborg 11 Jan i Middelfart 4 dec Jule Tam tam Lørdag den 16 nov., mødte

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år.

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev Der er siden seneste Nyhedsbrev i august ikke sket de store begivenheder. Fiskeriet er så vidt vides kørt på forholdsvis lavt blus det

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

FISKERI 02 PUT & TAKE 03 HAVFISKERI 05 GEDDEFISKERI 07 KYSTFISKERI 08 Å-FISKERI

FISKERI 02 PUT & TAKE 03 HAVFISKERI 05 GEDDEFISKERI 07 KYSTFISKERI 08 Å-FISKERI FISKERI 2014 02 PUT & TAKE 03 HAVFISKERI 05 GEDDEFISKERI 07 KYSTFISKERI 08 Å-FISKERI PUT&TAKE FÅ DIN DRØMMEFANGST PÅ FLUE! FANGER DU DEN STØRSTE FISK, VINDER DU ET SCIERRA FLUESÆT TIL EN VÆRDI AF KR. 5.000,-

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk ö ö Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk E Kære Lystfiskere Det er os en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage 2007.

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014 TRYSIL Trysilelven løber ind i Norge ved Rogen i nord, og skifter navn flere gange inden den løber ud i Vänern i Sverige. Tidligere var elven lakseførende, men et par kraftværker på den svenske side af

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 4 2009

SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 4 2009 SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 4 2009 Åge R. Nielsen med en fin Laks fra Brufoss-Lågen i Norge Se omtale på side 2 Fluebinding i vinterhalvåret. Så er der atter tid til efteråret`s og

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Fra mandag d. 3. august til søndag d. 9. august. Fra 2.- 6. klasse. Arrangører: Foreninger, Sport-Fritid og Ungdomsskolen

Fra mandag d. 3. august til søndag d. 9. august. Fra 2.- 6. klasse. Arrangører: Foreninger, Sport-Fritid og Ungdomsskolen Fra mandag d. 3. august til søndag d. 9. august Fra 2.- 6. klasse 2015 Arrangører: Foreninger, Sport-Fritid og Ungdomsskolen AKTIV SOMMERUGE 2015 mandag den 3. august - søndag den 9. august Kig i programmet

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts-35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune Blå Flag program 2015 Ud i det blå med Sønderborg Kommune Aktivitetskalender Juni Juli August On 1 Aktiv sommer Lø 1 Undervandsjagt + Spis din kyst To 2 Aktiv sommer Sø 2 Snorkelsafari Fr 3 Aktiv sommer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk

GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013. www.graastenjagt.dk GRÅSTEN OG OMEGNS JAGTFORENING - for alle jægere... PROGRAM 2013 www.graastenjagt.dk Hjemmeside: Vær hele tiden opdateret på hvad der sker i din jagtforening! Se program og nyeste informationer på vores

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

SØNDAG. Milliarder på krogen

SØNDAG. Milliarder på krogen SØNDAG 27. OKTOBER NR. 39 / 2013 SØNDAG Milliarder på krogen Gordon P. Henriksen har gjort en glødende passion for lystfiskeri til sit levebrød. De danske farvande, søer og vandløb er nøglen til et turistmarked

Læs mere

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8.

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. PRAMBROEN Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. Medlemsblad for Køge Sportsfiskerforening December 2010-40. Årgang, Nr. 4 Køge Sportsfiskerforening

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

I forbindelse med julefrokosten afholder vi tillige generalforsamling, følgende er dagsorden:

I forbindelse med julefrokosten afholder vi tillige generalforsamling, følgende er dagsorden: Årsrapport 2008 Ærede brødre! Det er mig en fornøjelse at skrive dette julebrev, ho ho ho. Så er året snart gået. Logen har på bedste vis manifesteret sig ved sjove, vigtige, gakkede og fornøjelige aktiviteter.

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere