CardioPerfect Workstation Hvile-EKG-modul brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CardioPerfect Workstation Hvile-EKG-modul brugervejledning"

Transkript

1 Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY USA DIR Ver. E

2 Copyright Copyright 2012, Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med den tilsigtede anvendelse af det produkt, som er beskrevet i denne publikation, må køber af produktet kopiere denne publikation alene til internt brug fra det medie, som er leveret af Welch Allyn. Ingen anden brug, reproduktion eller distribution af denne publikation eller dele af den er tilladt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Welch Allyn. Welch Allyn påtager sig intet ansvar for skader på personer eller for eventuel ulovlig eller forkert brug af produktet, som måtte skyldes, at produktet ikke er brugt i overensstemmelse med de anvisninger, sikkerhedsforanstaltninger, advarsler og beskrivelser af den korrekte brug, som er offentliggjort i denne vejledning. Uautoriseret kopiering af denne publikation kan ikke blot være en overtrædelse af ophavsretten, men kan også reducere muligheden for, at Welch Allyn kan levere nøjagtige og opdaterede oplysninger til både brugere og driftspersonale. Welch Allyn, CardioPerfect Workstation og SpiroPerfect er registrerede varemærker tilhørende Welch Allyn. Softwaren i dette produkt er beskyttet med Copyright 2012 for Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Denne software er beskyttet af lovene om ophavsret i USA og internationale aftaler gældende i hele verden. I henhold til disse love har licenstageren ret til at bruge den kopi af softwaren, der er leveret på det originale distributionsmedie. Softwaren må ikke kopieres, dekompileres, udsættes for reverse engineering, deassembleres eller på anden måde bringes i en form, der er umiddelbart forståelig for mennesker. Dette udgør ikke et salg af softwaren eller nogen kopi af softwaren. Alle rettigheder, ejendomsret og ejerskab til softwaren beror hos Welch Allyn. Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Alle ændringer vil være i overensstemmelse med de regler og forskrifter, der er gældende for fremstilling af medicinsk udstyr. Brugerens ansvar Dette produkt er beregnet til at fungere i overensstemmelse med beskrivelsen i denne vejledning og de medfølgende mærkater og indlægssedler, når det samles, betjenes, vedligeholdes og repareres i henhold til de medfølgende anvisninger. Produkter, der er defekte, må ikke anvendes. Dele, der er defekte, tydeligt slidte, mangler eller er ufuldstændige, deformerede eller kontaminerede, skal straks udskiftes. Hvis reparation eller udskiftning skulle blive nødvendig, anbefaler vi, at den foretages hos det nærmeste godkendte servicecenter. Brugeren af produktet er alene ansvarlig for eventuelle funktionsfejl, som skyldes forkert brug, forkert vedligeholdelse eller forkert reparation, beskadigelse eller ændringer, som foretages af andre end Welch Allyn eller deres autoriserede servicemedarbejdere. Tilbehør Welch Allyn s garanti dækker kun, hvis der anvendes tilbehør og reservedele, som er godkendt af Welch Allyn. Forsigtig! Anvendelse af andet tilbehør end det, som anbefales af Welch Allyn, kan forringe produktets ydeevne. DIR Ver. E 2 / 51

3 Garanti, service og reservedele CardioPerfect Workstation Garanti Alle reparationer af produktet, som foretages i henhold til garantien, skal foretages eller godkendes af Welch Allyn. Uautoriserede reparationer vil medføre, at garantien bortfalder. Desuden må eventuelle produktreparationer udelukkende foretages af servicemedarbejdere, som Welch Allyn har certificeret, uanset om produktet er omfattet af garantien eller ej. Assistance og reservedele Hvis produktet ikke fungerer korrekt, eller hvis der er behov for assistance, service eller reservedele, skal du kontakte Welch Allyns nærmeste center for teknisk support. USA Canada Latinamerika (+1) Sydafrika (+27) Europæisk callcenter (+353) Australien (+61) Storbritannien (+44) Singapore (+65) Frankrig (+33) Japan (+81) Tyskland (+49) Kina (+86) Holland (+31) Sverige (+46) Før du kontakter Welch Allyn, anbefaler vi dig at notere problemet ned og kontrollere alt tilbehør for at sikre, at det ikke er det, der er årsagen til problemet. Når du ringer, skal du oplyse følgende: Produktnavn og modelnummer og komplet beskrivelse af problemet Produktets serienummer (hvis det er relevant) Afdelingens fulde navn, adresse og telefonnummer Indkøbsordrenummer (eller kreditkortnummer) til reparationer, der ikke er omfattet af garantien, eller til ekstra reservedele Nummeret på den eller de ønskede reservedele eller udskiftningsdele i forbindelse med bestilling af reservedele Reparation Hvis produktet kræver reparation, skal du først kontakte Welch Allyns nærmeste center for teknisk support, hvad enten produktet er omfattet af garanti, udvidet garanti eller ingen garanti. En repræsentant vil hjælpe med at identificere problemet og forsøge at løse det pr. telefon, så du undgår eventuelt at skulle sende produktet retur. Hvis du er nødt til at indsende produktet, vil repræsentanten registrere alle de nødvendige oplysninger og oplyse et RMA-nummer (Return Material Authorization returtilladelse) samt den gældende returadresse. Der skal først indhentes et RMA-nummer, før produkter sendes retur. Bemærk! Welch Allyn tager ikke produkter retur uden returtilladelse (RMS Return Materiales Authorization). Emballeringsanvisninger Følg disse anbefalede emballeringsanvisninger, hvis du indsender produkter til service: Fjern alle slanger, kabler, sensorer, netkabler og ekstraudstyr (efter behov) før emballering, medmindre du har mistanke om, at de er årsagen til problemet. Brug så vidt muligt den originale emballage og det originale emballeringsmateriale. Vedlæg en pakkeliste og RMA-nummeret fra Welch Allyn. Vi anbefaler, at alle returnerede varer forsikres. Hvis produktet bortkommer eller beskadiges, skal eventuelle erstatningskrav iværksættes af afsenderen. DIR Ver. E 3 / 51

4 Erklæring om begrænset garanti CardioPerfect Workstation Welch Allyn, Inc. garanterer, at det Welch Allyn CardioPerfect Workstation-computerbaserede produkt, du har købt, lever op til de specifikationer, Produktet er mærket med, og er frit for fejl i materialer og udførelse, som måtte forekomme inden for 1 år fra købsdatoen. Der ydes garanti på tilbehør til Produktet i 90 dage fra købsdatoen. Definition af købsdatoen: 1) den dato, der er registreret hos os, hvis du har købt Produktet direkte fra os, 2) den dato, der er angivet på det garantiregistreringskort, vi beder dig sende til os, eller 3) hvis du ikke sender garantiregistreringskortet til os, 120 dage efter den dato, hvor Produktet er blevet solgt til den forhandler, hvor du har købt Produktet ifølge vores optegnelser. Denne garanti dækker ikke skader forårsaget af følgende: 1) håndtering under forsendelse, 2) brug eller vedligeholdelse i strid med de angivne anvisninger, 3) modifikationer eller reparationer foretaget af personer, der ikke er godkendt til dette af Welch Allyn og 4) ulykkestilfælde. Du påtager dig selv det fulde ansvar for brugen af produktet med enhver hardware eller software, som ikke opfylder de systemkrav, der er beskrevet i produktdokumentationen. Hvis et Produkt eller tilbehør, der er omfattet af denne garanti, vurderes at være defekt på grund af defekte materialer, komponenter eller udførelse, og garantikravet fremsættes inden for den ovenfor beskrevne garantiperiode, vil Welch Allyn efter eget valg uden beregning enten reparere eller udskifte det defekte Produkt eller tilbehør. Du skal indhente en returtilladelse fra Welch Allyn, før du sender Produktet tilbage til et autoriseret Welch Allyn-servicecenter til reparation. DENNE GARANTI TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIGE SÅVEL SOM UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. WELCH ALLYNS FORPLIGTELSE I HENHOLD TIL DENNE GARANTI ER BEGRÆNSET TIL REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF DEFEKTE PRODUKTER. WELCH ALLYN ER IKKE ANSVARLIG FOR INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, DER SKYLDES EN PRODUKTFEJL, DER ER DÆKKET AF GARANTIEN. ADVARSEL! CardioPerfect-enhederne er en integreret del af et pc-baseret diagnosticeringssystem. Brugeren skal følge advarslerne for at sikre, at systemet fungerer sikkert og pålideligt. Pc'en (ikke-medicinsk elektrisk udstyr) skal placeres uden for patientmiljøet (i henhold til IEC ). Den anvendte pc skal godkendes i henhold til den relevante sikkerhedsstandard for ikke-medicinsk elektrisk udstyr (IEC eller lokale varianter deraf), og det anbefales at anvende en omformer til isolering. Hvis pc'en skal placeres i patientens miljø, er det brugerens ansvar at sikre, at systemet opretholder et så højt sikkerhedsniveau, at IEC overholdes. DIR Ver. E 4 / 51

5 Indholdsfortegnelse CardioPerfect Workstation 1. IBRUGTAGNING Welch Allyn CardioPerfects vindue for hvile-ekg OPTAGELSE AF EKG ER Optagelse af et EKG Anbringelse af elektroder på patienten Oprettelse af et nyt EKG Valg af visningsformat for afledningerne Indstilling af en rytmekurve Tænd og sluk for pacemakeren Anvendelse af et vekselstrømsfilter Anvendelse af et muskelstøjfilter Optagelse af et EKG Optagelse af rytme-ekg Annullering af en optagelse Registrering af pacemakerpuls Signalkvalitetsindikation OPTAGELSE AF EKG PÅ BØRN VISNING AF EKG Visning og redigering af EKG-data Visninger Parametre QTc QT-dispersion (valgfri) Arbejde med visninger Ind- og udzoomning på et EKG Indstilling af diagramhastighed og følsomhed Visning af et enkelt kompleks eller loop Tænd og sluk for pacemakeren Anvendelse af muskelstøjfilter Anvendelse af vekselstrømsfilter Anvendelse af baselinefilter Anvende antialiasering Foretage målinger Sammenligne EKG er Skærmmarkører FORTOLKE EKG ER Om fortolkning ved hjælp af MEANS- og PEDMEANS-software Redigering og bekræftelse af en fortolkning Visning af fortolkningshistorik Genanalysering af et EKG UDSKRIVNING AF EKG ER Udskrivning af et EKG Udskrive et EKG automatisk VEDLIGEHOLDELSE AF MÅLEINSTRUMENTET Rengøring af patientkabler og pc-kabler DIR Ver. E 5 / 51

6 7.2 Udskiftning af måleinstrumentets batteri TILPASNING AF HVILE-EKG-SOFTWAREN Fanen Generelt Fanen Visning Fanen Udskriver Fanen QT-dispersion Fanen Måleinstr Tilpasning af filen ecg.txt FEJLFINDING FUNKTIONSTASTER FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN TIL HVILE-EKG-MODULET Struktur INSTALLATION AF HVILE-EKG-MODULET Tilslutning af RS232-stik Tilslutning af USB-stik Installation af et PCI CPCOM-kort Installation af et PCMCIA CPCOM-kort SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER DIR Ver. E 6 / 51

7 Velkommen Velkommen til Welch Allyn CardioPerfect hvile-ekg, som er et modul til Welch Allyn CardioPerfect Workstation. Med hvile-ekg-modulet til Welch Allyn CardioPerfect kan du optage, få vist og fortolke hvile-ekg er. Du kan også bruge det til at udskrive EKG er i forskellige formater. Denne vejledning indeholder specifikke oplysninger om hvile-ekg-modulet til Welch Allyn CardioPerfect Workstation. Hvis du ønsker mere generelle oplysninger om Workstations software, kan du se vejledningen til Workstation, som omfatter: - oprettelse og redigering af patientkort - generelle oplysninger om udskrivning Se installationsvejledningen og/eller vejledningen Service and Advanced Installation, hvis du ønsker yderligere oplysninger om installation og konfiguration eller vedligeholdelse. Tilsigtet brug Ved hjælp af EKG-modulet, der fås som tilbehør, og det tilknyttede tilbehør kan brugeren optage, vise, lagre og udskrive EKG-kurver EKG-modulet leverer også algoritmer (MEANS) til generering af målinger, datapræsentationer, grafiske præsentationer og beskrivelser til fortolkning på rådgivende basis. Klinikeren kan gennemse og fortolke dem. Indikationer Indikationer til elektrokardiografi går fra rutinescreening af det kardiale helbred hos lægen til angivet diagnostisk differentiering på hospitalets kardiologiafdeling. Kontraindikationer Der er ingen kendte kontraindikationer for optagelse af et hvile-ekg. På grund af den samlede mængde lækagestrøm, der kan opstå, kan det være farligt at slutte mere end én enhed til patienten på samme tid. Vigtigt! En computergenereret fortolkning kan ikke erstatte en uddannet læges medicinske vurdering. Derfor skal en læge altid gennemgå fortolkningen. DIR Ver. E 7 / 51

8 1. Ibrugtagning 1.1 Welch Allyn CardioPerfects vindue for hvile-ekg I dette afsnit beskrives de forskellige dele af Welch Allyn Cardio Perfects hvile-ekg-modul. Søge-o mråde Værktøj slinje Menulinje Titellinje Arbejdsområde Statuslinje Parameterområde Fortolknings-o mråde Titellinje Titellinjen viser programmets navn. Titellinjen indeholder tre knapper, som bruges til hhv. at maksimere, minimere og lukke Workstations vindue. Menulinje Alle menuer på menulinjen indeholder en række opgaver, som du kan udføre med Welch Allyn CardioPerfect. Somme tider vises menuer gråtonet. Det betyder, at du ikke kan få adgang til funktionen på det pågældende tidspunkt, enten fordi den ikke er tilgængelig, eller fordi du ikke er autoriseret til at bruge funktionen. Hvert modul har sin egen menulinje. Værktøjslinje Værktøjslinjen indeholder knapper, der giver dig nem adgang til de mest almindelige opgaver i Welch Allyn CardioPerfect. DIR Ver. E 8 / 51

9 Søgeområde Søgeområdet indeholder søge- og visningsfunktioner, der gør det nemt at finde patienter og test. I søgeområdet kan du finde en patient, se, hvilke test der er blevet optaget for den pågældende patient, og se, hvilken type test der er blevet optaget. Du kan også oprette søgemønstre, hvilket er en nem måde at finde oplysninger, som du regelmæssigt har brug for. Arbejdsområde Arbejdsområdet er hovedelementet i Welch Allyn CardioPerfect. Her vises EKG erne i forskellige formater. Disse formater, som også kaldes visninger, vises på hver sin separate fane. Arbejdsområdet er det sted, hvor du får vist, sammenligner og måler EKG'er. Parameterområde Parameterområdet indeholder en række oplysninger om EKG et, såsom patientens alder og hjertefrekvens, og de globale EKG-målinger (P-takkens varighed, QRS-kompleksets varighed, PQ-strækningens varighed, QT-strækningens varighed, P-aksen, QRS-aksen, T-aksen og varigheden af QTd eller JTd). Fortolkningsområde Fortolkningsområdet indeholder fortolkningen (enten angivet af lægen eller genereret af MEANS-softwaren). Her vises fortolkningen og om fortolkningen er bekræftet. Genvejsmenu I arbejdsområdet kan du bruge genvejsmenuer til at opnå adgang til de mest almindelige funktioner. Du kan opnå adgang til disse funktioner ved at klikke på arbejdsområdet med højre museknap. Statuslinje Statuslinjen viser navnet på den bruger, der p.t. er logget på Welch Allyn CardioPerfect. DIR Ver. E 9 / 51

10 2. Optagelse af EKG er 2.1 Optagelse af et EKG Welch Allyn CardioPerfect udfører hurtig, nem og pålidelig optagelse af EKG er. Du skal blot sikre dig, at elektroderne er anbragt korrekt, inden du tænder for måleinstrumentet. Welch Allyn CardioPerfect klarer optagelsen, idet måleinstrumentet foretager et antal målinger og beregninger, gemmer optagelsen og giver en foreløbig fortolkning. For at optage et EKG skal du følge de nedenstående trin. Hvert trin forklares detaljeret på de næste sider. 1. Anbring elektroderne på patienten. 2. Vælg eller opret en patient. 3. Opret et nyt EKG. Real-time-skærmen vises. 4. Tænd for måleinstrumentet. Hvis der anvendes et PRO-måleinstrument med USB-kabel, tændes der automatisk for måleinstrumentet, og der vises ingen meddelelse. Real-time-skærmen viser EKG-kurverne. 5. Vælg, hvordan du vil have vist afledningerne, og indstil en rytmestrimmel. 6. Brug om nødvendigt et vekselstrømsfilter til at fjerne eventuel støj på grund af interferens fra elforsyningsnettet. 7. Vent, indtil signalet er stabiliseret på real-time-skærmen, og klik på knappen Record (Optag) for at starte optagelsen. Optagelsens forløb vises på måleren i bunden af vinduet. 8. Når optagelsen er færdig, beder Welch Allyn CardioPerfect dig om at slukke for måleinstrumentet. Hvis der anvendes et Pro-måleinstrument med USB-forbindelse, slukkes der automatisk for måleinstrumentet, og der vises ingen meddelelse. Welch Allyn CardioPerfect gemmer automatisk EKG et og beregner de gennemsnitlige komplekser. 9. Fjern elektroderne fra patienten. Det optagne EKG vises automatisk. 2.2 Anbringelse af elektroder på patienten Vigtigt! Welch Allyn CardioPerfect er en 12-aflednings elektrokardiograf, og derfor skal alle elektroderne tilsluttes! Det er vigtigt at forberede huden korrekt (foretag om nødvendigt abrasion) og anvende de korrekte elektroder for at opnå en god signalkvalitet. Vigtigt! Når du slutter elektroderne til patienten, skal du sikre dig, at elektroderne og disses stik (inklusive RL/N-elektroden) ikke rører ved andre ledende dele (deriblandt jord). Ekstremitetselektroder Elektroderne kan placeres et vilkårligt sted på arme eller ben, blot det er under skulderen hhv. lysken foran eller ballerne bagpå. En eventuel anden placering, som måtte være nødvendig på grund af deformiteter eller manglende lemmer, skal noteres i journalen. DIR Ver. E 10 / 51

11 Prækordiale elektroder Tilslut de prækordiale elektroder på følgende steder: CardioPerfect Workstation AHA IEC V1 V2 V3 V4 V5 V6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 RA LA R L RL LL N F V1 Fjerde interkostalrum, ved højre sternalrand. C1 V2 Fjerde interkostalrum, ved venstre sternalrand. C2 V3 Midtvejs mellem positionerne V2 og V4. C3 V4 På medioklavikulærlinjen ved det femte interkostalrum. C4 V5 På den anteriore aksillærlinje i samme horisontale niveau som V4. C5 V6 På midtaksillærlinjen i samme horisontale niveau som V4 og V5. C6 RA højre arm R LA venstre arm L RL højre ben N LL venstre ben F Genanvendelige elektroder Hver elektrode skal tilsluttes, så den sidder ordentligt fast. Elektrodepastaen, -gelen eller -cremen skal dække et område af samme størrelse som elektroden, men må ikke være større end elektroden, især på brystet. DIR Ver. E 11 / 51

12 Selvklæbende engangselektroder CardioPerfect Workstation Engangselektroder har kun ledende materiale på klæbesiden. Engangselektrodens flig skal placeres mellem (med en klemme) eller på (med et bananstik eller en trykknap) elektrodeadapteren, og den skal ligge fladt. Anbring ikke elektrodeadapteren så tæt på den runde del af elektroden, at engangselektrodens flig bliver bøjet, eller den kommer i kontakt med den ledende gel. Træk let i elektrodeadapteren for at sikre, at den sidder korrekt fast på elektroden. Det er vigtigt, at hver elektrode bliver placeret rigtigt og præcist i første forsøg. Hver gang en elektrode løftes af huden og påsættes igen, forringes klæbeevnen. FORSIGTIG: Brug aldrig genanvendelige elektroder og engangselektroder samtidig på samme patient. 2.3 Oprettelse af et nyt EKG Sådan opretter du en ny test: 1. Vælg en patient. Se CPWS Workstation-vejledningen for at få yderligere oplysninger. 2. Vælg Ny i menuen Fil, og klik på EKG. Dialogboksen Nyt EKG vises. 3. Vælg den Anmodende læges Navn og Speciale og navnet på den Henvisende læge og vælg det afledningssæt, du vil bruge til EKG'et, i dialogboksen Nyt EKG. 4. Klik på knappen OK. Real-time-skærmen vises. Her kan du justere visningsindstillingerne og begynde optagelsen af testen. 5. Tænd for måleinstrumentet, når du bliver bedt om det. Måleinstrumenter af typen Pro tænder automatisk. Real-time-skærmen viser EKG-kurverne. DIR Ver. E 12 / 51

13 2.4 Valg af visningsformat for afledningerne. Når du har oprettet indstillingerne til et nyt EKG, viser real-time-skærmen EKG-kurverne. Før du starter selve optagelsen, kan du vælge, hvordan du ønsker at få vist kurverne. Welch Allyn CardioPerfect offers three different views: 1x12, 2x6 and 4x3. Du kan også indstille forskellige diagramhastigheder og forskellige grader af følsomhed. Sådan vælger du en anden visning: Vælg en visning på listen på real-time-skærmen. Den nye visning vises øjeblikkeligt. Sådan vælger du en anden diagramhastighed eller følsomhed for visningen: Vælg en diagramhastighed eller følsomhed på listen på real-time-skærmen. Den nye hastighed eller følsomhed vises øjeblikkeligt. 2.5 Indstilling af en rytmekurve Welch Allyn CardioPerfect bruger som standard afledning II som rytmekurve, men du kan vælge en hvilken som helst afledning som rytmekurve. Sådan indstiller du en anden afledning som rytmekurve: Vælg en afledning på listen i ruden Rhythm strip (Rytmekurve). Den nye afledning bruges øjeblikkeligt som rytmekurve. Sådan indstiller du rytmestrimlens hastighed og følsomhed: Vælg en hastighed og følsomhed i ruden Rhythm strip. Den nye hastighed og følsomhed anvendes øjeblikkeligt. 2.6 Tænd og sluk for pacemakeren EKG-kurver kan indeholde kunstige pacemakersignalindikatorer. Du kan fjerne en kunstig pacerindikator ved at deaktivere Vis pacer-valget. Dette beskrives under Tilpasning af hvile-ekg-softwaren på Anvendelse af et vekselstrømsfilter EKG-kurver kan indeholde støj, som skyldes interferens fra netledningen. Det gør kurverne sværere at læse. Du kan filtrere støjen væk ved hjælp af et vekselstrømsfilter. Det oprindelige EKG-signal ændres ikke permanent ved anvendelse af et filter. Kun den måde, som det vises på skærmen på, ændres. Du kan altid gendanne det oprindelige signal. Sådan anvender du et vekselstrømsfilter: Klik på AC filter (Vekselstrømsfilter) øverst på real-time-skærmen. Klik en gang til for at slukke for filteret. 2.8 Anvendelse af et muskelstøjfilter Muskelstøjen i et EKG-signal skjuler signaler med lav amplitude, som kan være vigtige for fortolkningen af et EKG. Denne støj kan fjernes ved hjælp af et muskelstøjfilter. Sådan anvender du et muskelstøjfilter: Klik på Muscle filter (Muskelfilter) øverst på real-time-skærmen. Klik en gang til for at slukke for filteret. DIR Ver. E 13 / 51

14 2.9 Optagelse af et EKG Du er nu klar til at optage EKG et. Sådan optager du et EKG: CardioPerfect Workstation 1. Vent, indtil signalet er stabiliseret på real-time-skærmen, og klik på knappen Record (Optag) for at starte optagelsen. Optagelsens forløb vises på måleren i bunden af vinduet. 2. Gå derefter til 2.1og følg trin 8-9. Oprettelse af en tidsudløst optagelse Hvis du vil registrere en bestemt hændelse såsom en arytmi uden at skulle optage et helt EKG, kan du bruge den tidsudløste optagelse. Når du starter en tidsudløst optagelse, medtages de fem sekunder før og de fem sekunder efter, at du har trykket på knappen Record. Det betyder, at når du ser en hændelse og trykker på knappen Record, kommer optagelsen til at omfatte selve hændelsen samt tiden fem sekunder før og fem sekunder efter hændelsen. Funktionen tidsudløst optagelse er også praktisk, når du har svært ved at optage et EKG med rene kurver, f.eks. hvis patienten har muskelkramper. Funktionen tidsudløst optagelse hjælper dig med at definere de 10 sekunders optagelse ved på forhånd at gemme 5 sekunder med kurver, der muligvis er rene. Sådan opretter du en tidsudløst optagelse: 1. Opret en ny test, og tænd for måleinstrumentet, hvis det er er af typen MD eller Portable; måleinstrumenter af typen Pro tænder automatisk. Real-time-skærmen vises. 2. Klik på menupunktet Pretrigger (Tidsudløst) på Real-time-skærmen. 3. Vent, indtil du ser den hændelse, som du vil optage. 4. Så snart du ser hændelsen, skal du klikke på knappen Record. Welch Allyn CardioPerfect fortsætter med at optage i yderligere fem sekunder. 5. Gå derefter til 2.1og følg trin Det optagede EKG vises automatisk, inklusive den hændelse, som du ønskede at registrere Optagelse af rytme-ekg Proceduren for optagelse af et rytme-ekg er næsten identisk med proceduren for optagelse af et standard-ekg. Hvis du har brug for detaljeret hjælp til de nedenstående trin, skal du gå til afsnit 2.1 Sådan optager du et rytme-ekg: 1. Vent, indtil signalet er stabiliseret på real-time-skærmen, og klik på knappen Rhythm (Rytme) for at starte optagelsen. Optagelsens forløb vises på måleren i bunden af vinduet. 2. Gå derefter til 2.1og følg trin 8-9. DIR Ver. E 14 / 51

15 Registrere en hændelse CardioPerfect Workstation Når du lægger mærke til en hændelse, f.eks. en arytmi, under en optagelse, kan du registrere den på EKG et. Når du gør det, indsættes et lille udråbstegn på det sted, hvor hændelsen forekom. Klik på knappen Event (Hændelse), hvis du vil registrere en hændelse Annullering af en optagelse Du kan annullere en optagelse på et hvilket som helst tidspunkt i optageprocessen. Sådan annullerer du en optagelse: Klik på knappen Cancel (Annuller) på real-time-skærmen. Optagelsen annulleres, og du bliver bedt om at slukke for måleinstrumentet. Testen gemmes ikke. Tip til annullering af en optagelse: Hvis du endnu ikke har optaget 10 sekunder af et standard-ekg, kan du også annullere optagelsen ved at klikke på knappen Record. Du kan vælge at optage et standard-ekg eller et rytme-ekg uden at forlade real-time-skærmen Registrering af pacemakerpuls Welch Allyn CardioPerfect-softwaren kan vise pacemakerpulsspidser, der registreres af hardwaren. Disse spidser markeres med et symbol på Real-time-skærmen, i tilstanden Gennemse og på udskrifter. Når funktionen til registrering af pacemakerimpuls er aktiveret, er de registrerede spidser markeret på kurven, som vist her. Du kan få vist, hvordan denne funktion deaktiveres, så de kunstige pacemakersignalindikatorer fjernes, ved at læse Tilpasning af hvile-ekg-softwaren på 36. Pacemakermarkører DIR Ver. E 15 / 51

16 2.13 Signalkvalitetsindikation CardioPerfect Workstation Hvis CardioPerfect Workstation finder signalet fra en af kanalerne fejlbehæftet, f.eks. på grund af en elektrode, der ikke er forbundet, vises "dårligt signal på..." på skærmen. Kurven viser firkantbølger, se nedenstående eksempel. Override Advarsel med rødt Firkantbølger Kontroller straks de pågældende elektroder/kanaler! Statusinformationen gemmes sammen med testen. Fejlbehæftede elektroder viser firkantbølger både på skærmen Gennemse og udskriften. Afhængigt af det fejlbehæftede signals varighed vil det ikke være muligt at foretage en fortolkning eller måling, og det vises derfor ikke. I det korte øjeblik mellem frakoblingen af en elektrode og softwarens registrering af frakoblingen, vises der muligvis pacemakerspidser, hvilket er en fejl. Det betyder, at der muligvis vises en gruppe pacemakermarkører på kurven lige før firkantbølgerne vises. Registreringen af pacemakerpulsen undertrykkes lige så snart firkantbølgerne vises, og den vil fortsat blive undertrykt, indtil det fejlbehæftede signal rettes Leadoff (Start), Framing Errors (billedfejl) og DCOffset-forhold: Hvis programmet registrerer en Elektrode fra-, DC-forsk.- eller rammefejl inden for 10 sekunder, efter at du har startet en ECG-optagelse, genstarter optagelsen automatisk. Hvis der er tale om en fejl af typen Elektrode fra, vil ECG-optagelsen ikke starte, før signalet er stabiliseret. Statuslinjen for målingen forbliver på 0, indtil alle signaler er af acceptabel kvalitet. Du kan bruge tilsidesættelsesknappen til at deaktivere automatisk genstart. DCOffSet Framing Errors (Billedfejl) Leadoff (Start) Beskeden DCOFFSET DETECTED! (DCOffSet registreret) vises på proceslinjen, når batteridriften afbrydes eller når der opstår en spændingsspids. Billedfejl vises på proceslinjen og kan opstå i CPWS-konfigurationer, når Pro-optageren er tilsluttet via serielt kabel og informationspakkerne er forsinkede. Leadoff-beskeden vises i arbejdsfeltet, når en elektrode frakobles. Reeltidsskærmen viser "Bad signal on..." (Dårligt signal for...) Aftegningen viser firkantede kurver, indtil signalet er stabiliseret. DIR Ver. E 16 / 51

17 3. Optagelse af EKG på børn Anbringelse af elektroder på børn CardioPerfect understøtter to afledningssæt til optagelse og fortolkning af pædiatriske elektrokardiogrammer. Når det er anatomisk muligt, kan standard elektrodeanbringelse, som beskrevet på side 10, anvendes. Til meget små børn er en alternativ placering beskrevet nedenfor, hvor ledning V3R og V7 erstatter V3 og V5. Ekstremitetselektroder Elektroderne kan placeres et vilkårligt sted på arme eller ben, blot det er under skulderen hhv. lysken foran eller ballerne bagpå. En eventuel anden placering, som måtte være nødvendig på grund af deformiteter eller manglende lemmer, skal noteres i journalen. Pædiatriske prækordiale elektroder Anbring elektroderne på de anatomiske positioner V3R, V1, V2, V4, V6 og V7. Påsæt herefter de prækordiale afledningskabler 1 til 6 fra venstre mod højre. Tilslut de prækordiale elektroder således: AHA IEC V1 Fjerde interkostalrum, ved højre sternalrand (V3R). C1 V2 Fjerde interkostalrum, ved venstre sternalrand (V1). C2 V3 Fjerde interkostalrum, ved venstre sternalrand (V2). C3 V4 Femte interkostalrum, på venstre medioklavikulærlinje (V4). C4 V5 Venstre midtaksillærlinje, i samme horisontale niveau som V4 (V6). C5 V6 Venstre posteriore aksillærlinje, i samme horisontale niveau som V6 (V7). C6 RA højre arm R LA venstre arm L RL højre ben N LL venstre ben F Sådan vælger du et afledningssæt til et barn: 1. Anbring elektroderne på patienten. 2. Vælg eller opret en patient på Welch Allyn CardioPerfect. 3. Vælg New (Ny) i menuen File (Filer), og klik på ECG (EKG). Dialogboksen New ECG (Nyt EKG) vises. DIR Ver. E 17 / 51

18 4. Vælg Pediatric (Børn) på listen Lead set (Afledningssæt), og klik på OK. 5. Følg trinnene på side 14 for at afslutte optagelsen af EKG et. DIR Ver. E 18 / 51

19 4. Visning af EKG Sådan får du vist et EKG: 1. Vælg en patient. De test, der er blevet optaget for den pågældende patient, vises på testlisten. Patientliste Testliste 2. Klik på det EKG på testlisten, som du ønsker at se. EKG erne er markeret med symbolet. Welch Allyn CardioPerfect starter automatisk, og testen vises i arbejdsområdet. Visning Parametre Fortolkning 4.1 Visning og redigering af EKG-data I vinduet Information (Data) vises en række oplysninger om det EKG, som er vist. Du kan se navnet på den henvisende læge, navnet på den tekniker, som har optaget EKG et, og eventuelle kommentarer, som er angivet. Du kan eventuelt tilføje kommentarer. Sådan får du vist EKG-dataene: Klik på Information (Data) i menuen Tools (Værktøjer). Vinduet Information vises. DIR Ver. E 19 / 51

20 Sådan tilføjer du kommentarer: 1. Indtast dine kommentarer i vinduet Information. 2. Klik på OK for at gemme kommentarerne. 4.2 Visninger Welch Allyn CardioPerfect giver mulighed for at få vist et EKG i forskellige formater. De enkelte visninger fremhæver hvert sit aspekt af EKG'et. Visningerne kan ses på hver sin fane i arbejdsområdet og har forskellige funktioner. Du kan få vist alle tolv afledninger i to forskellige formater (det traditionelle 4x3-format og et praktisk 2x6-format). Men du kan også få vist de målinger, som Welch Allyn CardioPerfect har beregnet, eller få vist et enkelt gennemsnitligt kompleks. Hvis du har optaget et rytme-ekg, kan du få vist hele optagelsen. Visningen 4x3 Visningen 4x3 viser et 12-aflednings-EKG med en varighed på 2½ sekund. Afledningerne vises i formatet 4x3 med en rytmekurve i bunden af skærmen. Visningen kan være simultan eller fortløbende. Visningen 2x6 Visningen 2x6 viser et 12-aflednings-EKG med en varighed på 5 sekunder. Afledningerne vises i 2x6-format. I venstre side vises afledningerne I til avf, og i højre side vises afledningerne V1 til V6. Visningen kan være simultan eller fortløbende. Visningen Averages Visningen Averages (Gennemsnit) viser gennemsnittene for de dominerende komplekser for alle 12 afledninger. Du kan også få vist et enkelt gennemsnitligt kompleks, få vist markører og sammenligne komplekser fra andre EKG'er. DIR Ver. E 20 / 51

21 Visningen Measurements Visningen Measurements (Målinger) viser de målinger, som computeren har foretaget. Målingerne omfatter værdierne for en række almindelige parametre såsom amplituden for Q, R og S og ST-værdierne. Amplituderne er angivet i mikrovolt. Deres varighed er angivet i millisekunder. Målingerne kan ikke redigeres. Visningen Rhythm Hvis du har optaget et rytme-ekg, kan du få vist hele EKG et i visningen Rhythm (Rytme). Du kan køre gennem EKG et ved hjælp af rullepanelet. Visningen Rhythm viser afledningerne grupperet på forskellig vis, så du let kan skifte mellem de mest almindelige grupper. Visningen Old rhythm strip Visningen Old rhythm strip (Gammel rytmekurve) er kun tilgængelig for EKG er, som er optaget med ældre versioner af Workstation-softwaren (software fra før 2000). Den viser den oprindelige II V2-rytmekurve. Visningen Vector (valgfri) Visningen Vektor er kun tilgængelig, hvis vektordiagramfunktionen er aktiveret Den viser resultaterne af et EKG i etvectorcardiogram. I venstre rude vises de rekonstruerede retvinklede x-, y- og z-afledninger. Højre side af visningen Vektor er opdelt i tre vinduer: F, H, R Ft, Ht, Rt Fp, Hp, Rp Vindue 1 viser følgende loop: F: fuldstændigt frontalt loop H: fuldstændigt horisontalt loop R : fuldstændigt sagittalt loop Vindue 2 viser følgende loop: Ft: T-takkens frontalplan Ht: T-takkens horisontalplan Rt: T-takkens højre sagittalplan Vindue 3 viser følgende loop: Fp: P-takkens frontalplan Hp: P-takkens horisontalplan Rp: P-takkens højre sagittalplan DIR Ver. E 21 / 51

22 Visningen R-R (valgfri) R-R er intervallet mellem to på hinanden følgende QRS-komplekser. Visningen R-R giver en oversigt over variationen i hjertefrekvensen. Visningen angiver antallet af intervaller, minimumantallet, maksimumantallet og gennemsnitsantallet samt standardafvigelsen. Kurven i ruden Trend (Tendens) viser varigheden af de på hinanden følgende intervaller. X-aksen angiver intervalnumrene. Y-aksen angiver varigheden. Diagrammet i ruden Histogram (Histogram) viser fordelingen af intervallerne. X-aksen angiver varigheden (i ms, inddelt i trin på 8 ms). Y-aksen angiver antallet af intervaller, som falder inden for et givet trin. Visningen HRV (valgfri) Denne fane viser variationen i hjertefrekvensen. Yderligere oplysninger fås efter anmodning. Bemærk! HRV-funktionen sælges ikke i USA. Visningen i arbejdsområdet kan bruges i f.eks. et Word-dokument. Højreklik på arbejdsområdet, og vælg Copy (Kopier) i pop op-menuen. Indsæt visningen i dokumentet. 4.3 Parametre Den nederste del af arbejdsområdet indeholder ruden Parameters (Parametre). Ruden Parametre indeholder globale parametre, som er bestemt for alle afledninger. Der findes følgende parametre: 4.4 QTc Patientens alder og hjertefrekvens P-takkens og PQ-stykkets varighed QRS-intervallets varighed QT-, QTc- og QTd-varigheden P-, QRS- og T-aksen Et EKG s QT-interval er en god indikator for repolarisering. Men QT-værdien afhænger i høj grad af hjertefrekvensen. For at få en brugbar måling vil QT-værdien normalt blive korrigeret. Welch Allyn CardioPerfect har tre korrigeringsmetoder, som kan bruges til at udlede parameteren QTc: DIR Ver. E 22 / 51

23 Bazett: QTc B QT RR QT 60 HR QT HR 60 Fridericia: QTc F QT QT HR QT 3 3 RR HR Hodges: QTc H QT 1.75 *( HR 60) ådan vælger du QTc-korrigeringsmetode: 1. Klik på Settings i menuen File. Dialogboksen Settings åbnes. 2. Klik på ECG, og klik på fanen Viewing (Visning). 3. Klik på den metode, du vil anvende, under QTc method (QTc-metode). 4. Klik på OK for at gemme ændringerne. 4.5 QT-dispersion (valgfri) Bemærk! QT-dispersionsfunktionen sælges ikke i USA. QT-dispersion (QTd) defineres som forskellen i varighed mellem det længste QT-interval og det korteste QT-interval for en given afledning. QT-dispersion kan beregnes på flere forskellige måder. Disse afhænger af: referencepunktet i QRS-komplekset, som målingen starter fra om den markør, som angiver referencepunktet, er lokal eller global. En lokal markør er en, som gælder for en enkelt afledning og varierer fra afledning til afledning. En global markør er en, som anvendes til alle afledninger og derfor er ens for alle afledninger. antallet af afledninger, der bruges til beregningen. Varigheden af QTd beregnes og vises i visningens parameterområde. Du kan angive et antal parametre, som har indflydelse på beregningen af QTd-varigheden. Sådan indstiller du QTd-parametrene: 1. Klik på Settings i menuen File. Vinduet Settings vises. 2. Klik på ECG, og klik på fanen QT dispersion (QT-dispersion). 3. Vælg det referencepunkt, du vil anvende, på fanen QT dispersion og vælg, om det skal være lokalt eller globalt. 4. Vælg det antal afledninger, du ønsker at bruge. Du finder yderligere oplysninger i afsnit Klik på OK for at gemme ændringerne. DIR Ver. E 23 / 51

24 4.6 Arbejde med visninger CardioPerfect Workstation Der er et antal ting, du kan gøre i en visning. De kan opdeles i følgende handlingsgrupper: Handling Funktion Tilgængeligt i Justering af visningens skalering og forstørrelsesgrad Visning af et enkelt gennemsnit eller loop Forbedring af signalkvaliteten Gennemgang af EKG Zoome ind og ud Nulstille zoomniveau Indstille diagramhastighed Indstille følsomhed Forstørre 4x3, 2x6, Averages, Rhythm, Old rhythm strip, Vector 4x3, 2x6, Averages, Rhythm, Old rhythm strip, Vector, R-R 4x3, 2x6, Averages, Rhythm, Old rhythm strip, Vector 4x3, 2x6, Averages, Rhythm, Old rhythm strip, Vector Averages, Vector Automatisk størrelsestilpasning Vector Anvende 4x3, 2x6, Averages, Rhythm, muskelstøjfilter Vector Anvende båndstopfilter Anvende antialiasering Foretage målinger Sammenligne EKG er Skærmmarkører 4x3, 2x6, Averages, Rhythm, Vector 4x3, 2x6, Averages, Rhythm, Vector 4x3, 2x6, Averages, Rhythm, Vector Averages Averages, Vector På de næste sider er hver enkelt handling beskrevet i detaljer. De fleste af disse handlinger kan også foretages ved hjælp af højreklikmenuen. 4.7 Ind- og udzoomning på et EKG Hvis du ønsker at studere kurverne nærmere, kan du justere afledningernes størrelse ved at zoome ind og ud på EKG'et. Sådan får du vist afledninger mere detaljeret: Klik på Zoom in (Zoom ind) i menuen View (Vis). Sådan får du vist en større del af EKG'et: Klik på Zoom out (Zoom ud) i menuen View. Sådan nulstiller du zoomfunktionen og går tilbage til standardafledningsstørrelsen: Klik på Reset zoom (Nulstil zoomning) i menuen View. DIR Ver. E 24 / 51

25 4.8 Indstilling af diagramhastighed og følsomhed Welch Allyn CardioPerfect giver mulighed for en lang række forskellige hastigheder og følsomheder. Du kan justere skaleringen for et EKG ved at justere diagramhastigheden og følsomheden. Sådan indstiller du diagramhastigheden: Vælg Diagramhast. i menuen Vis, og vælg en værdi. Jo højere diagramhastighed, jo større del af afledningssignalet vil være synligt. Sådan indstiller du følsomheden: Vælg Sensitivity (Følsomhed) i menuen View, og vælg en værdi. Jo lavere værdien er, jo lavere vil toppene i afledningssignalet være. 4.9 Visning af et enkelt kompleks eller loop I visningen Averages og visningen Vector kan du få vist et enkelt kompleks eller loop. Sådan får du vist et enkelt kompleks eller loop: 1. Klik på Enlarge (Forstør) i menuen Action (Handling). Den første afledning i et EKG (eller det første loop i et vektorkardiogram) forstørres. Ved hjælp af den automatiske størrelsestilpasningsfunktion, som findes i højreklikmenuen, vises det valgte loop i størst mulig forstørrelse på den tilgængelige plads. 2. Hvis du vil forstørre en anden afledning eller et andet loop, kan du vælge den/det i rullemenuen i øverste venstre hjørne af arbejdsområdet. 3. Du slukker for forstørrelsesfunktionen ved at klikke én gang til på Enlarge i menuen Action Tænd og sluk for pacemakeren EKG-kurver kan indeholde kunstige pacemakersignalindikatorer. Du kan fjerne en kunstig pacerindikator ved at deaktivere Vis pacer-valget. Dette beskrives under Tilpasning af hvile-ekg-softwaren på Anvendelse af muskelstøjfilter Muskelstøjen i et EKG-signal skjuler signaler med lav amplitude, som kan være vigtige for fortolkningen af et EKG. Denne støj kan fjernes ved hjælp af et muskelstøjfilter. Sådan anvender du et muskelstøjfilter: Klik på Muscle noise filter (Muskelstøjfilter) i menuen Action. DIR Ver. E 25 / 51

26 4.12 Anvendelse af vekselstrømsfilter CardioPerfect Workstation EKG-kurver kan indeholde støj, som skyldes interferens fra netledningen. Det gør kurverne sværere at læse. Du kan filtrere støjen væk ved hjælp af et vekselstrømsfilter. Det faktiske EKG-signal ændres ikke ved brug af et filter. Kun den måde, som det vises på skærmen på, ændres. EKG-signalets oprindelige form bevares. Sådan anvender du et vekselstrømsfilter under visning af et EKG: Klik på AC filter (Vekselstrømsfilter) i menuen Action Anvendelse af baselinefilter EKG-kurver kan indeholde baselineafvigelser, som skyldes bevægelse. Du kan begrænse baselineafvigelsen ved at anvende et baselinefilter. Ved brug af baselinefilteret ændres kun den måde, kurverne vises på. Det faktiske signal forbliver uændret. Sådan anvender du et baselinefilter under visning af et EKG: Klik på Baseline filter (Baselinefilter) i menuen Action. Hvis der kræves nøjagtige ST-segmenter til EKG'er, skal du undgå at bruge baselineafvigelsesfilteret på 0,5 Hz. Dette filter undertrykker baselineafvigelser, hvilket kan ændre ST-segmentet. Indstil i stedet kardiografen til at køre uden baselineafvigelsesfilteret. Uanset hvilket filter der anvendes, optages EKG'ets rytmekarakteristika nøjagtigt, og valget af filter påvirker ikke fortolkningsalgoritmen Anvende antialiasering Når et EKG vises på skærmen, kan signalet se ujævnt ud, især hvis du zoomer ind på et kompleks. Ved hjælp af antialiasering kan du få signalet til at se mere jævnt ud. Anvendelsen af antialiasering ændrer ikke selve signalet. Det ændrer kun den måde, hvorpå signalet vises på skærmen. Før antialiasering Efter antialiasering Sådan anvender du antialisering: Klik på Anti-aliasing (Antialiasering) i menuen View. DIR Ver. E 26 / 51

27 4.15 Foretage målinger På alle visninger, der indeholder afledninger, komplekser eller vektorer, kan du foretage målinger mellem to punkter. Sådan foretager du en måling mellem to punkter: 1. Flyt trådkorset til startpunktet for din måling. 2. Dobbeltklik på startpunktet. Welch Allyn CardioPerfect indsætter en markør. 3. Flyt trådkorset til slutpunktet for din måling. 4. Dobbeltklik på slutpunktet. Welch Allyn CardioPerfect tegner en linje mellem de to punkter og viser de målte værdier. Sådan nulstiller du alle målinger: Klik på Refresh (Opdater) i menuen Action Sammenligne EKG er Hvis en patient har fået foretaget flere EKG er, kan Welch Allyn CardioPerfect udføre en sammenligning af de gennemsnitlige komplekser i EKG erne i serien. Ved denne sammenligning lægges kurverne oven på hinanden på en sådan måde, at QRS-kompleksernes startpunkter falder sammen. Sammenligning af en serie er kun mulig på fanen Averages (Gennemsnit). Sådan sammenligner du EKG er: 1. Klik på Comparison (Sammenlign) i menuen Tools (Værktøjer). Dialogboksen Comparison vises. Denne dialogboks indeholder alle de andre EKG'er, der er blevet optaget for den pågældende patient. 2. Vælg et eller flere EKG er i dialogboksen Comparison, som du ønsker at sammenligne det aktuelle EKG med. 3. Klik på OK. De valgte EKG er vises. DIR Ver. E 27 / 51

28 4.17 Skærmmarkører Markørerne er praktiske referencepunkter, som angiver globale punkter på et gennemsnitligt kompleks eller en vektor. Du kan bruge en markør som udgangspunkt for dine observationer eller målinger. Du kan kun få vist markørerne på fanerne Average og Vector. Welch Allyn CardioPerfect indsætter markører på følgende punkter: P-takkens start P-takkens slutning QRS-kompleksets start QRS-kompleksets slutning T-takkens slutning Sådan får du vist markører: Klik på Markers (Markører) i menuen View. Markørerne vises. Tip til visning af markører: Du kan indstille markørernes farve under ECG settings (EKG-indstillinger). Du kan også bruge højreklikmenuen til at få vist markørerne. DIR Ver. E 28 / 51

29 5. Fortolke EKG er Ved visning af et EKG vises fortolkningen i nederste højre hjørne af arbejdsområdet. Hvis du har installeret MEANS-softwaren som ekstraudstyr på computeren, foretager softwaren en foreløbig fortolkning for dig. Hvis det ikke er tilfældet, kan du angive din egen fortolkning i dette område. Fortolkning 5.1 Om fortolkning ved hjælp af MEANS- og PEDMEANS-software MEANS er en forkortelse for Modular ECG Analysis System (Modulært EKG-analysesystem). PEDMEANS er en forkortelse af Pediatric Modular ECG Analysis System (Pædiatrisk EKG-analysesystem). De er programmer til fortolkning af EKG er, som er udviklet på universitetet i Rotterdam i Holland, og de kan bruges til at fortolke EKG er, som er optaget med Welch Allyn CardioPerfect. MEANS og PEDMEANS anvender en algoritme, som består af signalbehandling, målinger og rytme- og konturklassifikation. Algoritmen til voksne er beregnet til patienter, der er 18 år eller ældre. Algoritmen til børn er beregnet til børn mellem 1 age og 17 år. En fortolkning foretaget af MEANS består af: et antal udsagn i forskellige kategorier begrundelser for de enkelte udsagn en konklusion en indikation af, hvor alvorligt EKG-resultatet er Manglende oplysninger MEANS anvender en algoritme, som bruger patientens køn og alder til at foretage en pålidelig fortolkning. Hvis disse oplysninger ikke står på patientkortet, forudsættes følgende: at patienten er mand at patienten er 35 år gammel Hvis disse værdier anvendes, vil det stå øverst i fortolkningen. Vigtigt! En computergenereret fortolkning kan ikke erstatte en uddannet læges medicinske vurdering. Derfor skal en læge altid gennemgå fortolkningen. DIR Ver. E 29 / 51

30 5.2 Redigering og bekræftelse af en fortolkning Du kan redigere en fortolkning ved hjælp af programmet Interpretation editor (Fortolkningseditor). I dette program kan du skrive dine egne tekster. Du kan også vælge og indtaste almindeligt brugte fortolkningsudsagn ved hjælp af udsagnstræet. Indtil den er bekræftet, vil testen blive mærket som "Ubekræftet fortolkning". Fortolkningsdisplay Udsagnstræ Sådan redigerer og bekræfter du en fortolkning manuelt: 1. Klik på Interpretation (Fortolkning) i menuen Tools (Værktøjer). Interpretation editor åbnes. 2. Begynd at skrive i fortolkningsruden, hvor markøren er placeret. 3. Klik på knappen Confirm (Bekræft) for at gemme dine kommentarer og gå tilbage til EKG et. Sådan redigerer og bekræfter du en fortolkning ved hjælp af udsagnstræet: 1. Klik på Interpretation (Fortolkning) i menuen Tools (Værktøjer). Interpretation editor åbnes. 2. Klik på én af kategorierne i udsagnstræet for at få vist alle udsagnene i den pågældende kategori. 3. Klik på det udsagn i den valgte kategori, som du vil føje til fortolkningen. Udsagnet tilføjes. 4. Hvis du vil slette et udsagn fra fortolkningen, skal du vælge udsagnet og trykke på tasten BACKSPACE for at slette det. 5. Klik på knappen Confirm (Bekræft) for at gemme dine kommentarer og gå tilbage til EKG et. Tip til redigering og bekræftelse af en fortolkning: Du kan indsætte den aktuelle dato og det aktuelle tidspunkt automatisk ved at klikke på knappen Date/time (Dato/tidspunkt). Du kan rette teksten i Interpretation editor ved at klikke på knappen Clear (Ryd). Når du går tilbage til EKG et efter at have bekræftet en fortolkning, vises i fortolkningens overskrift dato og tidspunkt for bekræftelse og navnet på den person, som bekræftede fortolkningen. Udsagnstræet kan redigeres. Kontakt din systemadministrator eller lokale forhandler, hvis du har brug for nye eller ændrede udsagn. DIR Ver. E 30 / 51

31 5.3 Visning af fortolkningshistorik CardioPerfect Workstation Når du foretager ændringer i en fortolkning, ændrer Welch Allyn CardioPerfect ikke på den oprindelige fortolkning, men opretter en ny. På denne måde mister du aldrig oplysninger. En kopi af alle fortolkninger gemmes i fortolkningshistorikken. Fortolknings-da to og navn på fortolker Fortolkningsdatoer Fortolkning Sådan får du vist vinduet Interpretation history: 1. Klik på History (Historik) i menuen Tools. Vinduet Interpretation history (Fortolkningshistorik) åbnes. I ruden til venstre vises fortolkningerne sorteret efter dato. I ruden til højre vises indholdet af hver enkelt fortolkning samt fortolkningsdato, tidspunkt og navnet på den person, som har ændret fortolkningen. 2. Klik på en dato for at få vist en fortolkning. 5.4 Genanalysering af et EKG Når du har overskrevet en fortolkning lavet af MEANS med en manuel fortolkning, kan du altid hente MEANS-fortolkningen tilbage. For at kunne gøre dette skal du genanalysere EKG et. Sådan genanalyserer du et EKG: Klik på Reanalyze (Genanalyser) i menuen Tools. Den oprindelige MEANS-fortolkning hentes frem i fortolkningsvinduet igen. DIR Ver. E 31 / 51

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Digital MacroView Otoskop. Brugsanvisning

Digital MacroView Otoskop. Brugsanvisning Digital MacroView Otoskop Brugsanvisning ii Copyright 2008 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen har tilladelse til på nogen måde at reproducere eller duplikere denne vejledning eller nogen

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Brugsanvisning 2011 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med den tilsigtede anvendelse af det produkt, som er beskrevet i denne

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed og komfort...3 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Forholdsregler for ansvarlig brug af computeren...3 Grundlæggende funktioner...5 Computerens kontrolfunktioner...5 Tænd eller

Læs mere

Contents. Contents... i INTRODUKTION... 1

Contents. Contents... i INTRODUKTION... 1 www.brother.com Contents Contents... i INTRODUKTION... 1 CONTENTS Generelle forholdsregler...1 QL-500/550... 1 DK Roll (DK udstanset labels og DK kontinuerlig tape)... 2 Cd-rom & software...3 AC strømledning...3

Læs mere

Komgodtigang. Indhold: - Oplysninger om bl.a. sikkerhed og garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding - Hjælp og service

Komgodtigang. Indhold: - Oplysninger om bl.a. sikkerhed og garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding - Hjælp og service Komgodtigang Indhold: - Oplysninger om bl.a. sikkerhed og garanti - Konfiguration af computeren - Programretablering - Fejlfinding - Hjælp og service Komgodtigang Bemærk Før du bruger oplysningerne i

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual

550, 560, 561, 570 & 570 PT. Brugermanual 550, 560, 561, 570 & 570 PT Brugermanual Tak! Tak fordi du valgte Humminbird fra USA s ledende producent af ekkolod. Humminbird har gennem tiden opbygget sit image gennem godt design og produktion af kvalitets

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390

Phaser 3200MFP. Brugervejledning 604E39390 Phaser 3200MFP Brugervejledning 604E39390 2007 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Den hævdede ophavsretsbeskyttelse omfatter alle former for og alt indhold i ophavsretligt beskyttet materiale

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 3 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 27

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 3 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 27 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 3 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Quickstart- & fejlfindingsvejledning

Quickstart- & fejlfindingsvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 3 Sikkerhed og komfort... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig brug af computeren...

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere

hp psc 2200 series all-in-one

hp psc 2200 series all-in-one all-in-one referencehåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til et andet sprog uden forudgående

Læs mere

Smart Pix SOFTWARE. Brugsanvisning

Smart Pix SOFTWARE. Brugsanvisning Smart Pix SOFTWARE Brugsanvisning Accu-Chek Smart Pix software brugsanvisning Udgivelsesdato: Juni 2012 Roche Diagnostics GmbH 2012 Alle rettigheder forbeholdes ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

TravelMate 4200 Seriens. Brugervejledning

TravelMate 4200 Seriens. Brugervejledning TravelMate 4200 Seriens Brugervejledning Copyright 2005. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. TravelMate 4200 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: December 2005 Der kan foretages ændringer

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896

Din brugermanual HP JORNADA 560 POCKET PC http://da.yourpdfguides.com/dref/892896 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID

Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID Syno_UsersGuide_VS240HD_20140702 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion Kapitel 2: Kom i gang med Synology VisualStation Konfiguration af VisualStation...

Læs mere