HP Photosmart R740-serien Digitalkamera. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP Photosmart R740-serien Digitalkamera. Brugervejledning"

Transkript

1 HP Photosmart R740-serien Digitalkamera Brugervejledning

2 Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er anført i den udtrykkelige garanti der følger med sådanne produkter og tjenester. Intet i dette dokument bør fortolkes således at det udgør en ekstra garanti. HP kan ikke gøres ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller undladelser i dette dokument. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. SD-logoet er et varemærke tilhørende dets ejer.

3 Indhold 1 Sådan kommer du i gang Kameraets overside og bagside...3 Kameraets forside, side og underside...4 Inden du går i gang med at tage billeder...4 Opladning af batteriet...4 Sådan sætter du batteriet i...5 Sådan tænder du for kameraet...5 Valg af sprog...5 Indstilling af område...5 Indstilling af dato og klokkeslæt...5 Isætning og formatering af hukommelseskort...6 Installation af softwaren...7 Brug af kameraet Om at tage billeder og optage videoklip Fotografering...9 Optagelse af videoklip...10 Visning af de billeder der lige er taget...10 Automatisk indstilling af afstand og eksponeringstid...10 Sådan stiller du skarpt...11 Bedre fokusering...11 Brug af fokuseringslås...11 Bedre eksponering...12 Brug af zoom...12 Optisk zoom...13 Digital zoom Indstillinger for fotografering og optagelse af videoklip Indstilling af blitzen...14 Blitzindstilling - Reduktion af røde øjne...14 Brug af menuerne Fotografering og Videooptagelse...14 Brug af selvudløser...16 Optagelse af billedserier Visning af billeder og videoklip Sletning af billeder...19 Miniaturer...19 Forstørrelse af billeder...19 Sådan bruges menuen Afspilning...19 Fjernelse af røde øjne...20 Mærkning af billeder som Foretrukne...21 Lysbilledshow Menuen Design Ændring af billedernes farver...22 Tilføjelse af rammer

4 Beskæring af billeder Overførsel og udskrivning af billeder Overførsel af billeder med HP Photosmart-softwaren...24 Overførsel af billeder uden HP Photosmart-softwaren...25 Sådan sluttes kameraet til computeren...25 Brug af en hukommelseskortlæser...26 Udskrivning af billeder direkte til en printer Brug af HP Photosmart Express Brug af menuen Photosmart Express...28 Markering af billeder til udskrivning...28 Bestilling af billeder online...29 Distribution af billeder...30 Konfiguration af onlinedestinationer på kameraet...30 Sådan sender du enkeltbilleder Sådan bruges menuen Konfiguration Fejlretning Nulstilling af kameraet...33 Problemer og løsninger...33 Fejlmeddelelser på kameraet Produktsupport Nyttige websteder...39 Sådan får du hjælp...39 A Håndtering af batterier Vigtigt at huske om batterier...41 Sådan holder batteriet længere...41 Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med brug af batterier...41 Batteriindikatorer...42 Antal billeder pr. opladning...42 Opladning af HP Photosmart LI40-batteriet...42 Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med opladning af batterier...43 B Specifikationer Hukommelseskapacitet...45 Billedkvalitet...45 Indeks

5 1 Sådan kommer du i gang I dette kapitel kan du læse om kameraets knapper, lære hvordan det gøres klar til brug og hvordan du kommer i gang med at tage billeder. Kameraets overside og bagside (knap). 2 Strømindikator. 3 Udløser. 4 Funktionsomskifter - skifter mellem Fotografering, Videooptagelse og Afspilning (se Fotografering på side 9, Optagelse af videoklip på side 10 og Visning af billeder og videoklip på side 18). 5 Zoom (knap) - skifter mellem funktionerne / Zoom (se Brug af zoom på side 12), Miniaturer (se Miniaturer på side 19) og Forstørrelse (se Forstørrelse af billeder på side 19). 6 Usb-stik. 7 Blitz (knap) - åbner blitzindstillingerne når kameraet er indstillet til Fotografering (se Indstilling af blitzen på side 14). 8 Slet (knap) - aktiverer slettefunktionen mens kameraet er indstillet til Vis billedet (se Visning af de billeder der lige er taget på side 10) eller Afspilning (se Sletning af billeder på side 19). 9 og (knapper) - bruges til at skifte mellem menupunkter og mellem billeder. 10 (knap) - bruges til at åbne kameraets menuer, vælge indstillinger og bekræfte handlinger. 11 Tilbageknap - du kommer tilbage til den forrige menu eller funktion. Hold knappen nede hvis du vil lukke alle menuer. 12 Display. Sådan kommer du i gang 3

6 Kapitel 1 Kameraets forside, side og underside Mikrofon. 2 Indikator for selvudløser (se Brug af selvudløser på side 16). 3 Blitz. 4 Stativgevind. 5 Dæksel til batterier/hukommelseskortet. Inden du går i gang med at tage billeder Inden du går i gang med at tage billeder og optage videoklip, skal du gøre følgende: Opladning af batteriet Inden du tager batteriet i brug, skal du lade det helt op vha. den oplader som fulgte med kameraet. Bemærk! Kameraet benytter et genopladeligt HP Photosmart LI40-batteri. Lad ikke andre batterier op i opladeren. 1. Slut opladeren til en stikkontakt, og sæt batteriet i opladeren, som vist. Når batteriindikatoren er orange, betyder det at batteriet lades op. Når indikatoren er grøn, er batteriet ladet helt op. I Opladning af HP Photosmart LI40- batteriet på side 42 er der flere oplysninger om opladningstider. 2. Tag batteriet ud af opladeren når det er ladet op. I Håndtering af batterier på side 41 er der oplysninger om hvordan man skal behandle og opbevare HP Photosmart LI40-batteriet. 4 Sådan kommer du i gang

7 Sådan sætter du batteriet i 1. Åbn dækslet til batterier/hukommelseskortet ved at skubbe låsen som vist på dækslet. 2. Sæt batteriet i det største af rummene, og skub indtil det falder i hak. 3. Luk dækslet til batterihuset/hukommelseskortet. Når du vil fjerne batteriet, skal du skubbe låsen som vist på dækslet, så batteriet stikker ud, og det kan tages ud af batterihuset. Bemærk! Du bør lade det helt op inden det tages i brug (se Opladning af batteriet på side 4). Husk at slukke kameraet inden du fjerner batteriet igen. Sådan tænder du for kameraet Når du vil tænde kameraet, skal du trykke på -knappen. Valg af sprog Brug til at vælge sprog, og tryk derefter på. Hvis du vil ændre sprog på et senere tidspunkt, kan du gøre det i menuen Konfiguration (se Sådan bruges menuen Konfiguration på side 32). Indstilling af område Indstillingerne for sprog og område er afgørende for datoformatet. Brug til at vælge det område du befinder dig i, og tryk derefter på. Indstilling af dato og klokkeslæt Hvis du indstiller dato og klokkeslæt nøjagtigt, er det nemmere at finde bestemte billeder når du har overført dem til computeren, og det sikrer samtidig at billederne bliver datostemplet korrekt, hvis du benytter den funktion. Det kan du læse mere om under Inden du går i gang med at tage billeder 5

8 Kapitel 1 Trykt dato og klokkeslæt i Brug af menuerne Fotografering og Videooptagelse på side Brug til at justere den markerede værdi. 2. Brug til at flytte markøren til de andre punkter, og gentag trin 1 indtil både dato og klokkeslæt er indstillet korrekt. 3. Tryk på når dato, klokkeslæt og datoformat er korrekte, og tryk så på en gang til for at bekræfte det. Hvis du vil ændre dato og klokkeslæt på et senere tidspunkt, kan du gøre det i menuen Konfiguration (se Sådan bruges menuen Konfiguration på side 32). Isætning og formatering af hukommelseskort Kameraet understøtter både almindelige, High Speed- og High Capacityhukommelseskort af typen SD og SDHC (Secure Digital) mellem 32 MB og 8 GB. 1. Sluk kameraet, og åbn dækslet til batterihuset/ hukommelseskortet. 2. Sæt hukommelseskortet i det mindste af rummene, som vist. Sørg for at hukommelseskortet falder i hak. 3. Luk dækslet til batterihuset/ hukommelseskortet, og tænd for kameraet. Bemærk! Når du tænder kameraet, og der sidder et hukommelseskort i det, vises det hvor mange billeder der er plads til på kortet hvis du tager dem med de nuværende indstillinger for billedkvaliteten. Du kan højst gemme 2000 billeder på et hukommelseskort med dette kamera. Et nyt hukommelseskort skal altid formateres inden det bruges første gang. Ved formatering slettes alle billeder på hukommelseskortet, så husk at overføre eventuelle billeder til computeren inden du formaterer (se Overførsel og udskrivning af billeder på side 24). 1. Tænd kameraet, og skub hen på. 2. Tryk på. 6 Sådan kommer du i gang

9 3. Tryk på indtil Formatér kortet er markeret, og tryk så på. 4. Tryk på så Ja er markeret, og tryk derefter på for at formatere kortet. Bemærk! Når du har sat et hukommelseskort i kameraet, gemmes nye billeder og videoklip på det og ikke i den interne hukommelse. Hvis du vil benytte den interne hukommelse, eller se de billeder der evt. er gemt der, skal du først slukke kameraet og tage hukommelseskortet ud. I afsnittet Flytning af billeder til kort under Sådan bruges menuen Afspilning på side 19 kan du læse om hvordan billeder i den interne hukommelse overføres til hukommelseskortet. Der er flere oplysninger om understøttede hukommelseskort i Hukommelse på side 44. Installation af softwaren HP Photosmart-softwaren rummer funktioner til at overføre billeder og videoklip til computeren og til at redigere billeder med (fjerne røde øjne, rotere og dreje billeder, ændre billedstørrelsen m.v.). For at kunne installere HP Photosmart-softwaren, skal din computer opfylde systemkravene, der er angivet på kameraets emballage. Hvis du har problemer med at installere eller bruge HP Photosmart-softwaren, kan du få hjælp på HP's website for teknisk support: Kendte problemer bliver ofte rettet i nye versioner af firmwaren. For at få mest muligt ud af dit digitalkamera, er det en god ide regelmæssigt at besøge dette website for at se om der er opdateringer til softwaren, driverne eller firmwaren til kameraet. Der er oplysninger om understøttelse af Windows Vista på windowsvista (siden findes kun på engelsk). Windows: 1. Luk alle programmer, og deaktiver antivirus-softwaren midlertidigt. 2. Sæt cd en med HP Photosmart-softwaren i computerens cd-rom-drev, og følg anvisningerne på skærmen. Hvis installationsprogrammet ikke startes automatisk, skal du klikke på Start, derefter på Kør, skrive D:\Setup.exe, hvor D er bogstavbetegnelsen for dit cd-rom-drev, og endelig klikke på OK. 3. Når softwaren er installeret, skal du huske at aktivere antivirus-softwaren igen. For Macintosh: 1. Sæt cd'en med HP Photosmart-softwaren i cd-rom-drevet. 2. Dobbeltklik på cd-ikonet på computerens skrivebord. 3. Dobbeltklik på installationsikonet, og følg anvisningerne på skærmen. Når installationen er gennemført, og du har genstartet computeren, åbnes indstillingerne for HP Photosmart-kameraet automatisk i Systemindstillinger. Indstillingerne kan ændres så HP Photosmart-softwaren startes automatisk når kameraet sluttes til computeren (hvis du vil have flere oplysninger, kan du klikke på Hjælp i dialogboksen med indstillingerne for HP Photosmart-kameraet). Inden du går i gang med at tage billeder 7

10 Kapitel 1 Brug af kameraet Når du har gennemført konfigurationen, kan du tage og se billeder og videoklip. Der er oplysninger om at tage billeder og optage videoklip i Der er oplysninger om indstillinger i forbindelse med fotografering og optagelse af videoklip i Der er oplysninger om at se billeder og videoklip på kameraet i Der er oplysninger om hvordan billederne kan forbedres i Der er oplysninger om at overføre billeder fra kameraet til computeren i Der er oplysninger om at udskrive billeder i Fotografering på side 9 og Optagelse af videoklip på side 10 Indstillinger for fotografering og optagelse af videoklip på side 14 Visning af billeder og videoklip på side 18 Menuen Design på side 22 Overførsel af billeder med HP Photosmartsoftwaren på side 24 Udskrivning af billeder direkte til en printer på side 26 Tip! Når du vil skifte mellem Fotografering, Videooptagelse og Afspilning, skal du skubbe funktionsvælgeren hen på den ønskede funktion. 8 Sådan kommer du i gang

11 2 Om at tage billeder og optage videoklip Når kameraet er indstillet til Fotografering, kan du tage billeder, og når det er indstillet til Videooptagelse, kan du optage videoklip. Skub hen på enten hvis du vil tage billeder, eller på hvis du vil optage et videoklip. Displayet ser ca. således ud: 1 Angiver at kameraet er indstillet til Fotografering. Angiver at kameraet er indstillet til Videooptagelse :15 Viser hvor mange billeder du endnu kan tage før hukommelseskortet er fuldt. Viser hvor længe endnu du kan optage videoklip i minutter og sekunder (eller timer, minutter og sekunder hvis du har et hukommelseskort med stor kapacitet). 3 Hukommelseskortindikator. 4 Indikator for batteriernes strømstyrke (se Batteriindikatorer på side 42). 5 Skarphedsindstilling (se Automatisk indstilling af afstand og eksponeringstid på side 10). Fotografering Når kameraet er indstillet til Fotografering, kan du tage billeder. 1. Skub hen på. 2. Sørg for at motivet er vist på displayet. 3. Tryk udløserknappen halvvejs ned for at måle og låse afstandsindstillingen og eksponeringstiden. De firkantede parenteser på displayet bliver grønne når afstanden er låst (se Automatisk indstilling af afstand og eksponeringstid på side 10). 4. Tryk udløseren helt ned for at tage billedet. Om at tage billeder og optage videoklip 9

12 Kapitel 2 Optagelse af videoklip Når kameraet er indstillet til Videooptagelse, kan du optage videoklip. 1. Skub hen på. 2. Sørg for at motivet er vist på displayet. 3. Tryk udløseren halvvejs ned for at låse afstandsindstillingen og eksponeringstiden. De firkantede parenteser på displayet bliver grønne når afstanden (fokus) er låst (se Automatisk indstilling af afstand og eksponeringstid på side 10). 4. Tryk udløseren helt ned og slip den igen, så starter videooptagelsen. 5. Når du vil stoppe videooptagelsen, skal du atter trykke på udløseren og slippe den igen. Visning af de billeder der lige er taget Når du har taget et stillbillede eller optaget et videoklip, vises det kort på displayet vha. funktionen Vis billedet. Hvis du vil slette billedet eller videoklippet, skal du trykke på, vælge Dette billede i menuen Slet og derefter trykke på. Bemærk! Hvis du vil høre videoklippets lydspor, skal du overføre det til computeren (se Overførsel og udskrivning af billeder på side 24). Automatisk indstilling af afstand og eksponeringstid Når du trykker udløseren halvvejs ned, måles afstanden (for både billeder og videoklip) og eksponeringstid (kun for billeder), og indstillingerne låses. Når du bruger automatisk skarphedsindstilling: Indikator Grønne kantede parenteser Røde kantede parenteser (ikon der forestiller en rystende hånd) Beskrivelse Der er stillet skarpt. Der er ikke stillet skarpt (se Bedre fokusering på side 11). (Kun ved fotografering) Der er behov for en lang eksponeringstid (se Bedre eksponering på side 12). Tip! Hvis du følger disse råd om afstand og eksponeringstid, og billedet stadig virker uskarpt eller forkert eksponeret når du ser det under Afspilning, kan du læse mere om hvordan man løser problemer med billeder der er slørede, for mørke, for lyse eller kornede, i Fejlretning på side Om at tage billeder og optage videoklip

13 Sådan stiller du skarpt Når du trykker udløseren halvvejs ned, prøver kameraet at stille skarpt på det der er inden for de firkantede parenteser. Når der er stillet skarpt, bliver de firkantede parenteser grønne. Hvis det du vil fokusere på, ikke er inden for de firkantede parenteser, kan du bruge fokuseringslåsen (se Brug af fokuseringslås på side 11). Bedre fokusering Når der ikke kan stilles skarpt, bliver de firkantede parenteser røde. Det betyder at billedet sandsynligvis bliver uskarpt da motivet er uden for fokuseringsområdet, eller fordi det har lav kontrast. Hvis du tager et billede eller optager et videoklip med en anden optagefunktion (se Brug af menuerne Fotografering og Videooptagelse på side 14) end Nærbillede, og der ikke kan stilles skarpt, tages billedet alligevel. Prøv at slippe udløseren og stille ind på motivet igen inden du atter trykker udløseren halvvejs ned. Hvis de kantede parenteser stadig er røde, kan du prøve at gøre følgende: Billeder og videoklip: Hvis kontrasten i billedet er lav, kan du bruge fokuseringslåsen (se Brug af fokuseringslås på side 11) og stille ind på et punkt på motivet hvor der er flere farver eller skarpe kanter. Kun billeder: Du kan vælge en optagefunktion som passer bedre til det pågældende motiv (se Optagefunktioner under Brug af menuerne Fotografering og Videooptagelse på side 14). Hvis motivet er for tæt på (under 400 mm), kan du prøve at gå længere væk eller bruge funktionen Nærbillede (se Nærbillede under Brug af menuerne Fotografering og Videooptagelse på side 14). Hvis kameraet er indstillet til Nærbillede og ikke kan stille skarpt, bliver der ikke taget et billede. Prøv et af følgende: Flyt dig, så du er inden for Nærbillede-intervallet (5-80 cm), eller vælg optagefunktionen Automatisk (se Automatisk under Brug af menuerne Fotografering og Videooptagelse på side 14). Hvis kontrasten er lav, kan du bruge fokuseringslåsen (se Brug af fokuseringslås på side 11). Brug af fokuseringslås Du kan bruge fokuseringslåsen til at stille skarpt på et motiv der ikke er i midten af billedet, når du skal tage actionbilleder, ved på forhånd at stille skarpt på det område hvor Automatisk indstilling af afstand og eksponeringstid 11

14 Kapitel 2 der senere vil foregå noget, eller til at stille skarpt i situationer med lav belysning eller kontrast. 1. Stil ind på motivet, så det er inden for de firkantede parenteser. Hvis lyset er dårligt, eller der ikke er ret megen kontrast, skal du stille ind på et lysere objekt eller et objekt med større kontrast. 2. Tryk udløserknappen halvvejs ned. 3. Hold udløseren trykket halvvejs ned, og ret kameraet mod motivet igen. 4. Tryk udløseren helt ned for at tage billedet. Bedre eksponering Hvis kameraet er indstillet til Fotografering, og du trykker udløseren halvvejs ned, måles lysniveauet også, så de rigtige eksponeringsindstillinger findes. Hvis billedet kræver lang eksponeringstid, vises ikonet der forestiller en rystende hånd ( ). Billedet tages, men det kan blive sløret fordi det er svært at holde kameraet stille i det krævede tidsrum. Prøv et af følgende: Indstil blitzen til Automatisk eller Blitz til (se Indstilling af blitzen på side 14). Anbring kameraet på et stativ eller en stabil overflade. Hvis motivet er uden for blitzens rækkevidde, eller du ikke har et stativ, kan du bruge optagefunktionen Billedstabilisering (se Billedstabilisering under Brug af menuerne Fotografering og Videooptagelse på side 14). Tænd mere lys. Bemærk! tiden. Når du optager videoklip, opdateres eksponeringsindstillingerne hele Brug af zoom Kameraet har både optisk og digital zoom. Med optisk zoom køres objektivet frem, så det virker som om motivet er kommet nærmere. Når objektivet er udvidet til fuld længde vha. den optiske zoomfunktion, kan du benytte den digitale. I modsætning til optisk zoom flyttes linserne ikke ved digital zoom. Tip! Jo mere du zoomer ind på motivet, jo mere "forstørres" selv små bevægelser af kameraet, så det virker som om det ryster. Hvis vises når du trykker udløseren halvvejs ned, vil billedet muligvis blive sløret. I Bedre eksponering på side 12 er der forslag til hvordan du kan undgå slørede billeder. 12 Om at tage billeder og optage videoklip

15 Optisk zoom Med den optiske zoomfunktion flyttes objektivet fra vidvinkel (1x) til tele (3x). Når kameraet er indstillet til Fotografering eller Videooptagelse, kan du bruge zoom-knappen til at zoome ind og ud. Tryk på når du vil zoome ind, og på når du vil zoome ud. Bemærk! Du kan indstille den optiske zoom umiddelbart inden du begynder at optage et videoklip. Du kan dog ikke bruge den optiske zoom mens videoklippet optages. Digital zoom Når du bruger digital zoom, vises der en gul ramme om motivet, og du kan se indstillingen for billedkvalitet på displayet (angivet i MP). Når du zoomer ind, vises det der kommer med på billedet, på displayet og MP-værdien, der angiver billedets opløsning, bliver også mindre. Når du tager billeder med den digitale zoom, skal du sørge for at megapixelværdien der vises på displayet, er høj nok til at billedet kan udskrives i den størrelse du ønsker. Du kan læse om sammenhængen mellem MP-værdier og udskriftstørrelser i Billedkvalitet under Brug af menuerne Fotografering og Videooptagelse på side 14. Sådan bruges den digitale zoom: 1. Når displayet er indstillet til Fotografering, skal du trykke på på zoomknappen indtil der ikke længere kan zoomes optisk ind. Slip derefter zoomknappen. 2. Hold nede indtil den del af motivet der skal med på billedet, udfylder den gule ramme. Hvis du zoomer for langt ind, skal du trykke på. 3. Hvis du vil benytte den optiske zoom igen, skal du trykke på. Bemærk! Den digitale zoomfunktion kan ikke benyttes når du optager videoklip. Brug af zoom 13

16 3 Indstillinger for fotografering og optagelse af videoklip Kameraets standardindstillinger fungerer godt i de fleste situationer. I visse situationer kan funktionerne som beskrives i dette kapitel, imidlertid bruges til at forbedre dine billeder og videoklip. Ud over funktionerne som optimerer kameraet til lysforholdene og eventuelle bevægelser i motivet, kan du også vælge at tage en serie billeder hurtigt efter hinanden eller 10 sekunder efter at du trykker på udløseren, så du selv kan nå at komme med på billedet. Indstilling af blitzen Når du vil vælge en blitzindstilling, skal du først trykke på mens kameraet er indstillet til Fotografering, bruge til at markere den indstilling du vil bruge, og så trykke på. Hvis du fortryder og ikke vil ændre blitzindstillingen, skal du trykke på. Automatisk blitz (standardindstilling) - der bruges blitz hvis det er nødvendigt. Reduktion af røde øjne - hvis det er nødvendigt, aktiveres blitzen med funktionen til reduktion af røde øjne, så risikoen for at der forekommer røde øjne i billeder af mennesker, minimeres. Der er flere oplysninger om reduktion af røde øjne i Blitzindstilling - Reduktion af røde øjne på side 14. Blitz til - der anvendes altid blitz. Brug denne indstilling til at øge lyset foran motivet, hvis det er belyst bagfra. Blitz fra - der anvendes ikke blitz. Brug indstillingen til at tage billeder af motiver der er uden for blitzens rækkevidde, eller til at tage billeder med det naturlige lys. Den nye blitzindstilling forbliver i kraft indtil du ændrer den igen eller slukker kameraet. Bemærk! Blitzen er slået fra når du bruger optagefunktionerne Landskab, Solnedgang og Teater, optager videoklip eller benytter funktionen Billedserie. Når optagefunktionen Natportræt er valgt, vil blitzen være indstillet til Reduktion af røde øjne. Blitzindstilling - Reduktion af røde øjne Når man tager billeder af mennesker, og det ser ud som om de har røde øjne, skyldes det at lyset fra blitzen reflekteres i deres øjne. Når du bruger funktionen Reduktion af røde øjne, udløses blitzen hurtigt op til tre gange før den egentlige blitz udløses. Herved minimeres motivets pupiller og dermed risikoen for røde øjne. Da det tager længere tid at tage billeder med denne funktion, skal du sørge for at dem du tager billeder af, venter indtil den egentlige blitz udløses. Brug af menuerne Fotografering og Videooptagelse I menuerne Fotografering og Videooptagelse kan du justere de kameraindstillinger der påvirker hvordan billederne og videoklippene kommer til at se ud. 14 Indstillinger for fotografering og optagelse af videoklip

17 Menuen Fotografering rummer kun indstillinger som kan benyttes når man tager billeder, mens menuen Videooptagelse kun rummer indstillinger som kan benyttes når man optager videoklip. 1. Skub hen på enten hvis du vil tage billeder, eller på hvis du vil optage et videoklip, og tryk så på. 2. Brug til at markere en mulighed, og tryk på, så vises menuen for den pågældende funktion. 3. Brug til at markere en indstilling, og tryk så på for at ændre den, eller tryk på hvis du vil afslutte uden at ændre indstillingen. 4. Du lukker menuen ved at holde nede til menuen forsvinder. Hvis du vil se oplysninger om en indstilling på kameraet, skal du markere Hjælp... i den pågældende menu vha. og så trykke på. Optagefunktion (kun ved ) - bruges til at vælge foruddefinerede indstillinger som er optimeret til bestemte motivtyper og situationer. Den nye indstilling forbliver i kraft indtil du ændrer den igen eller slukker kameraet. Automatisk (standardindstillingen) - til situationer hvor du skal tage et billede i en fart og ikke har tid til at vælge en særlig optagefunktion. Nærbillede - til at tage billeder af motiver der er mellem 5 og 80 cm væk. Billedstabilisering - bruges til at mindske risikoen for at billedet bliver sløret hvis motivet bevæger sig, eller hvis du ikke kan holde kameraet i ro længe nok ved almindelig eller svag belysning (se Bedre eksponering på side 12). Teater - bruges til at tage billeder ved indendørs sportsstævner, skolekomedier og koncerter uden brug af blitz. Landskab - til motiver med dybdeperspektiv, fx bjerglandskaber. Portræt - til billeder hvor hovedmotivet er en eller flere personer. Action - til fotografering af sportsstævner, kørende biler og i andre situationer, hvor du ønsker at fryse bevægelsen. Natportræt - til at tage billeder af mennesker om natten. Med denne optagefunktion bruges der både blitz og en lang eksponeringstid. Derfor skal kameraet anbringes på et stativ eller en stabil overflade. Solnedgang - til at tage udendørsbilleder ved solnedgang. Selvudløser - bruges til at tage et billede eller optage et videoklip efter 10 sekunder (se Brug af selvudløser på side 16). Billedkvalitet (kun ) - bruges til at indstille billedernes opløsning og kompression. Jo højere tallet er, jo højere vil opløsningen være. Indstillingen forbliver i kraft indtil du ændrer den igen, også selvom du slukker kameraet. 7 MP Bedst - bør benyttes når billederne skal forstørres eller udskrives i formater på 41 x 51 cm eller større. Normal (7 MP) (standardindstillingen) - bør benyttes når billederne skal udskrives i formater op til 41 x 51 cm. 5 MP - bør benyttes når billederne skal udskrives i formater op til 28 x 36 cm. 3 MP - bør benyttes når billederne skal udskrives i formater op til 20 x 25 cm. VGA - billederne er velegnede til at sende med eller til offentliggørelse på internettet. Billedserie (kun ) - til at tage to eller tre billeder hurtigt efter hinanden (se Optagelse af billedserier på side 16). Den nye indstilling forbliver i kraft indtil du ændrer den igen eller slukker kameraet. Brug af menuerne Fotografering og Videooptagelse 15

18 Kapitel 3 (fortsat) Trykt dato og klokkeslæt (kun ) - dato og klokkeslæt trykkes i nederste venstre hjørne af billedet. Indstillingen forbliver i kraft indtil du ændrer den igen, også selvom du slukker kameraet. Fra (standardindstillingen) - der trykkes hverken dato eller klokkeslæt på billedet. Kun dato - datoen trykkes permanent på billederne. Dato og klokkeslæt - dato og klokkeslæt trykkes permanent på billederne. Konfiguration... - menuen Konfiguration, hvor man kan ændre kameraindstillinger, vises (se Sådan bruges menuen Konfiguration på side 32). Hjælp... - der vises en liste med hjælp til de mest almindelige funktioner. Bemærk! Nogle af indstillingerne kan ikke bruges i forbindelse med visse optagefunktioner. Brug af selvudløser Når du vælger Selvudløser, tages der et billede eller et videoklip 10 sekunder efter at du har trykket på udløseren. 1. Når en af menuerne Fotografering eller Videooptagelse er åben, skal du bruge til at markere Selvudløser. Tryk derefter på, marker Til, tryk på og hold så nede indtil menuen forsvinder. 2. Anbring kameraet på et stativ eller en stabil overflade. 3. Sørg for at motivet er vist på displayet. 4. Tryk udløseren halvvejs ned for at låse afstandsindstillingen og eksponeringstiden. Når parenteserne bliver grønne, skal du trykke udløseren helt ned. Nu starter den 10-sekunders nedtælling, hvorefter der enten tages et billede, eller optagelsen af videoklippet begynder. 5. Hvis du optager et videoklip, skal du trykke på udløseren når du vil stoppe optagelsen. Tip! Hvis du selv vil med på billedet, skal du anbringe kameraet på et stativ eller en stabil overflade og så trykke udløseren helt ned. I så fald låses afstandsindstillingen og eksponeringstiden nemlig først umiddelbart inden de 10 sekunder er gået, så du har tid til at bevæge dig inden for kameravinklen. Indstillingen for Selvudløser bliver igen sat til Fra når billedet er taget. Optagelse af billedserier Med billedseriefunktionen tages der to eller tre billeder hurtigt efter hinanden når udløseren holdes nede. 1. Når menuen Fotografering er åben, skal du bruge til at markere Billedserie. Tryk derefter på, marker Til, tryk på, og hold så nede indtil menuen forsvinder. 2. Stil ind på motivet, og tryk så udløseren halvvejs ned for at låse afstandsindstillingen og eksponeringstiden. Tryk derefter udløseren helt ned, og hold den nede. Nu tages der to eller tre billeder så hurtigt efter hinanden som det er muligt indtil du enten slipper udløseren eller der ikke er mere ledig hukommelse. 16 Indstillinger for fotografering og optagelse af videoklip

19 Displayet forbliver slukket, mens der tages en billedserie. Når billedserien er taget, vises billederne ét ad gangen i Vis billedet (se Visning af de billeder der lige er taget på side 10). Du kan slette hele billedserien i Vis billedet. I Sletning af billeder på side 19 kan du læse hvordan man sletter individuelle billeder. Den nye indstilling for Billedserie forbliver i kraft indtil du ændrer den igen eller slukker kameraet. Brug af menuerne Fotografering og Videooptagelse 17

20 4 Visning af billeder og videoklip Du kan se og redigere billeder og videoklip når kameraet er indstillet til Afspilning, hvilket beskrives her. Der er flere oplysninger om hvordan billederne kan forbedres i Menuen Design på side Skub hen på. 2. Brug til at gennemse de enkelte billeder og videoklip. Tryk på for at afspille videoklippet; tryk på for at afbryde afspilningen midlertidigt. Tryk på for at genoptage afspilningen af videoklippet, eller på for at komme tilbage til menuen Afspilning. Under afspilningen vises der også oplysninger om det enkelte billede eller videoklip på displayet. 1 Afspilningsindikator. 2 Indikator for hukommelseskortet. 3 Batteriindikator (se Batteriindikatorer på side 42). 4 1 af 30 Viser hvilket nummer i rækkefølgen et bestemt billede eller videoklip har blandt alle dem der er gemt i hukommelsen. 5 Billedet føjes til Foretrukne (se Mærkning af billeder som Foretrukne på side 21). 6 Billeder der er mærket til udskrivning via en fototjeneste på nettet (se Bestilling af billeder online på side 29) Viser antallet af -destinationer i Photosmart Deling (se Distribution af billeder på side 30). Viser hvor mange billeder der skal udskrives (se Markering af billeder til udskrivning på side 28). 18 Visning af billeder og videoklip

21 Sletning af billeder Miniaturer Sådan slettes de billeder der vises når kameraet er indstillet til Afspilning: 1. Tryk på. 2. Brug til at markere et menupunkt, og tryk så på. Dette billede - billedet eller videoklippet slettes. Alle undtagen foretrukne - alle billeder undtagen dem som er mærket Foretrukne, slettes. Dette menupunkt vises kun hvis der er billeder som er mærket Foretrukne (se Mærkning af billeder som Foretrukne på side 21). Alle billeder i hukommelsen/på kortet - alle de gemte billeder og videoklip slettes. Formatér hukommelsen/kortet - alle de gemte filer slettes, og derefter formateres den interne hukommelse eller hukommelseskortet. 1. Indstil kameraet til Afspilning, tryk på (samme sted som Zoom ud på zoomknappen). 2. Brug og til at gennemse miniaturerne. 3. Hvis du vil se det markerede billede i fuld størrelse på displayet, skal du trykke på. Forstørrelse af billeder Denne funktion påvirker kun måden billedet vises på - billedet ændres ikke permanent. 1. Indstil kameraet til Afspilning, tryk på (samme sted som Zoom ind på zoomknappen). Det viste billede forstørres to gange. 2. Brug og til at panorere rundt i billedet. 3. Brug og når du vil ændre forstørrelsesgraden. 4. Tryk på hvis du vil tilbage til Afspilning. Sådan bruges menuen Afspilning 1. Indstil displayet til Afspilning, og tryk på. 2. Brug til at markere et menupunkt. Sletning af billeder 19

22 Kapitel 4 3. Brug til at markere et stillbillede eller videoklip, tryk på, og følg eventuelle anvisninger på displayet. Bemærk! Hvis du vil høre videoklippets lydspor, skal du overføre det til computeren (se Overførsel og udskrivning af billeder på side 24). 4. Menuen Afspilning lukkes ved at trykke på. 5. Du lukker menuen Afspilning ved at holde nede til menuen forsvinder. Fjern røde øjne - bruges til at fjerne røde øjne på billeder med mennesker (se Fjernelse af røde øjne på side 20). Design... - bruges til at redigere et billede ved fx at beskære det, sætte en ramme om det m.v. (se Menuen Design på side 22). Photosmart Express... - bruges til at markere hvilke billeder der skal udskrives, sendes eller bestilles hos en fotohandler online (se Brug af HP Photosmart Express på side 28). Foretrukne - du kan mærke billeder Foretrukne. Se Mærkning af billeder som Foretrukne på side 21. Se lysbilledshow - bruges til at oprette og se et lysbilledshow med dine billeder og videoklip (se Lysbilledshow på side 21). Flyt billeder til kort - billederne flyttes fra den interne hukommelse til hukommelseskortet. Denne funktion kan kun bruges hvis der er gemt billeder i den interne hukommelse, og der er et hukommelseskort i kameraet. Hvis du vil flytte billederne, skal du vælge denne funktion og følge anvisningerne på displayet. Konfiguration... - menuen Konfiguration, hvor man kan ændre kameraindstillinger, vises (se Sådan bruges menuen Konfiguration på side 32). Hjælp... - der vises en liste med hjælp til de mest almindelige funktioner. Fjernelse af røde øjne Når du vælger Fjern røde øjne, behandles billedet, så røde øjne fjernes fra motivet. Funktionen Fjern røde øjne kan kun vælges for billeder der er taget med blitz. Bemærk! Du kan læse mere om hvordan du undgår røde øjne i afsnittet Blitzindstilling - Reduktion af røde øjne på side 14. Det tager et par sekunder at fjerne de røde øjne hvorefter menuen Fjern røde øjne vises sammen med billedet, der vil have en grøn ramme omkring de rettede områder: Gem ændringerne (standard) - der gemmes en kopi af det originale billede med ændringerne, og du kommer tilbage til menuen Afspilning igen. Vis ændringerne - der vises en forstørrelse af billedet med en grøn ramme omkring de rettede områder. Du kan lukke menuen Fjern røde øjne uden at gemme ændringerne ved at trykke på. 20 Visning af billeder og videoklip

23 Mærkning af billeder som Foretrukne Lysbilledshow Hvis du mærker forskellige billeder Foretrukne, kan du senere hurtigt vælge alle de mærkede billeder, så de fx kan udskrives. Du kan mærke op til 200 billeder som Foretrukne. 1. Når du vil mærke et billede som Foretrukne, skal du indstille kameraet til Afspilning og derefter bruge til finde det og derefter trykke på. 2. Brug til at markere Foretrukne, tryk på og derefter på igen for at mærke det viste billede. Dette billede bliver markeret i menuen Foretrukne. Hvis du vil fjerne et billede fra Foretrukne, skal du trykke på igen. 3. Brug til at finde de billeder som skal mærkes Foretrukne, så de vises på displayet, og gentag derefter trin Du lukker menuen Afspilning ved at holde nede til menuen forsvinder. Hvis HP Photosmart-softwaren er installeret på computeren, bevares mærket når de mærkede billeder overføres til computeren (se Overførsel og udskrivning af billeder på side 24). Når du vælger Se lysbilledshow, kan du konfigurere og se et lysbilledshow med billeder og/eller videoklip på displayet. Brug til at vælge en mulighed i menuen Se lysbilledshow. Billeder - de valgte billeder vises: Alle (standardindstillingen), Foretrukne, Kun billeder, Kun videoklip. Interval - bruges til at angive hvor længe de enkelte billeder vises. 2 sek., 5 sek. (standardindstillingen), 10 sek., 15 sek., 60 sek. Gentag - bruges til at angive hvor mange gange lysbilledshowet skal gentages: En gang (standardindstillingen), To gange, Tre gange, Uafbrudt. Sådan bruges menuen Afspilning 21

24 5 Menuen Design Med funktionerne i menuen Design kan du forbedre de billeder du har taget. 1. Indstil kameraet til Afspilning, brug til at markere et billede, og tryk så på. 2. Brug til at markere Design, og tryk på. 3. Brug til at markere et menupunkt, tryk på, og følg eventuelle anvisninger på displayet. Farveændring - bruges når du vil anvende en farveeffekt på et billede (se Ændring af billedernes farver på side 22). Tilføj ramme - bruges når du vil sætte en ramme om et billede (se Tilføjelse af rammer på side 22). Roter - billederne roteres 90 grader ad gangen. Brug til at rotere billedet med eller mod uret 90 grader ad gangen. Tryk på hvis du vil gemme billedet som det vender efter at være roteret. Beskæring - bruges til at beskære et billede (se Beskæring af billeder på side 23). Medmindre andet er anført, vil effekterne i Design-menuen blive anvendt på en kopi af billedet, dvs. at det originale billede bevares. Ændring af billedernes farver Tip! Hvis du vil ændre farverne, skal du gøre det inden du sætter en ramme om billedet. Med Farveændring kan du ændre farverne i det viste billede. Det gør du således: 1. Åbn menuen Design, brug til at markere Farveændring, og tryk på. 2. Brug til at markere et menupunkt, så kan du se hvordan billedet ser ud med den pågældende farve. Sort-hvid - farvebilleder konverteres til sort-hvid-billeder. Sepia - billedet får en brunlig farvetone, så det ser gammeldags ud. Sort-hvid-nuancer - der føjes farver til et sort-hvidt billede. 3. Tryk på når du vil vælge en farve og åbne menuen Farveændring. Derefter kan du justere den pågældende farve ved at følge anvisningerne på displayet. 4. Tryk på hvis du vil gemme en kopi af billedet med den valgte farve og åbne menuen Design igen. Tryk på hvis du vil afslutte handlingen uden at gemme resultatet og vende tilbage til menuen Farveændring. Tilføjelse af rammer Tip! Hvis du vil ændre farverne eller beskære billedet, skal du gøre det inden du sætter en ramme om billedet. 22 Menuen Design

25 Med Tilføj ramme kan du vælge en ramme og sætte den om det viste billede. Det gør du således: 1. Åbn menuen Design, brug til at markere Tilføj ramme, og tryk på. 2. Brug til at markere et menupunkt, så kan du se hvordan billedet ser ud med den pågældende ramme. Udtonet kant - billedet får en udtonet ramme. Oval ramme - billedet placeres i en oval, mat passepartout. Rektangulær ramme - billedet får en mat, rektangulær ramme med skarpe hjørner. 3. Tryk på når du vil vælge en ramme og åbne menuen Tilføj ramme. Derefter kan du justere den pågældende ramme ved at følge anvisningerne på displayet. 4. Tryk på hvis du vil gemme en kopi af billedet med den valgte ramme og åbne menuen Design igen. Tryk på hvis du vil afslutte handlingen uden at gemme resultatet og vende tilbage til menuen Tilføj ramme. Beskæring af billeder Med Beskæring kan du beskære det viste billede i længden eller højden. Herefter kan du bruge zoomknappen og til at sikre at den rigtige del af billedet bliver gemt. Tip! Sørg for at beskære billedet, inden du rammer det ind. 1. Åbn menuen Design, brug til at markere Beskæring, og tryk på. 2. Brug til at markere en beskæringsretning, så kan du se hvordan billedet ser ud med den pågældende beskæring. Landskab (standardindstillingen) - billedet beskæres vandret, så forholdet mellem siderne er 3:2 (dvs. at det er en tredjedel større i bredden end i højden). Portræt - billedet beskæres lodret, så forholdet mellem siderne er 2:3 (dvs. at det er en tredjedel større i højden end i bredden). Følg anvisningerne på displayet, og brug zoomfunktionen til at justere det beskårne billede. 3. Tryk på hvis du vil gemme en kopi af det beskårne billede og åbne menuen Design igen. Tryk på hvis du vil afslutte handlingen uden at gemme resultatet og vende tilbage til menuen Beskæring. Når billedet udskrives, beskæres det almindelige billedformat for oven og neden (landskab) eller i siderne (portræt). Med beskæringsfunktionen kan du sikre at det der skal med på det udskrevne billede, også kommer det. Beskæring af billeder 23

26 6 Overførsel og udskrivning af billeder Hvis du overfører dine billeder til computeren og sletter dem fra hukommelseskortet, er det hurtigere at tænde kameraet, se billederne på displayet og overføre dem. Billeder og videoklip kan overføres med eller uden HP Photosmart-softwaren, som fulgte med kameraet. Hvis du vælger at bruge HP Photosmart-softwaren, får du imidlertid en række funktioner som gør det nemmere at overføre og håndtere billederne. Bemærk! Det kan tage op til 2 timer at overføre mange billeder med høj opløsning fra hukommelseskortet til computeren. Selvom displayet bliver slukket under overførslen, eller der tilsyneladende ikke sker noget på computeren, må du ikke trække stikket fra kameraet ud af computeren før der vises en meddelelse om at overførslen er gennemført. Når du overfører mange billeder, skal du huske at tjekke at batterierne er ladet helt op. Alternativt kan du bruge en hukommelseskortlæser. Overførsel af billeder med HP Photosmart-softwaren Hvis du har installeret HP Photosmart (se Installation af softwaren på side 7), skal du bruge den metode der beskrives her, til at overføre billeder og videoklip til computeren. Når du slutter kameraet til en computer hvor HP Photosmart-softwaren er installeret: Hvis du har mærket nogle af billederne Foretrukne (se Mærkning af billeder som Foretrukne på side 21), overføres mærkerne sammen med billederne. Hvis du har mærket nogle billeder til udskrivning (se Markering af billeder til udskrivning på side 28), og computeren er sluttet til en printer, udskrives de mærkede billeder automatisk. Hvis du har valgt at nogle af billederne skal es (se Distribution af billeder på side 30), og computeren har forbindelse til internettet, bliver de valgte billeder sendt automatisk. Hvis du har valgt at der skal bestilles kopier af nogle af billederne (se Bestilling af billeder online på side 29), og computeren har forbindelse til internettet, skal du blot følge anvisningerne på skærmen. Du kan overføre billederne i kameraet ved at følge anvisningerne på computerens skærm. Sådan overfører du billederne: 1. Hvis du har mærket billeder der skal es, udskrives eller bestilles online (se Brug af HP Photosmart Express på side 28), skal du sørge for at computeren er sluttet til en printer og/eller internettet. 2. Sluk kameraet. 24 Overførsel og udskrivning af billeder

27 3. Slut kameraet til computeren vha. det medfølgende usb-kabel. 4. Tænd for kameraet. Når du kan se på displayet at der er etableret forbindelse mellem kameraet og computeren, skal du blot følge anvisningerne på computerskærmen. Der er flere oplysninger i hjælpen til HP Photosmart-softwaren. Bemærk! Hvis der ikke etableres forbindelse mellem kameraet og computeren, kan du læse om hvordan problemet løses i Kameraet fryser når det sluttes til computeren. på side 37. Når billederne er overført, kan du bruge HP Photosmart-softwaren til at redigere, udskrive og sende billederne fra computeren. Overførsel af billeder uden HP Photosmart-softwaren Hvis du ikke har installeret HP Photosmart-softwaren: Kan du ikke bruge funktionen Deling eller Bestil billeder online i kameraets Photosmart Express-menu (se Brug af HP Photosmart Express på side 28). Bliver billeder der er markeret til udskrivning, ikke automatisk udskrevet når kameraet sluttes til computeren. Bevares mærket Foretrukne ikke når billederne overføres til computeren. Billeder og videoklip kan imidlertid stadig overføres til computeren ved at: slutte kameraet direkte til computeren (se Sådan sluttes kameraet til computeren på side 25) bruge en hukommelseskortlæser (se Brug af en hukommelseskortlæser på side 26) Sådan sluttes kameraet til computeren 1. Sluk for kameraet, slut det til computeren vha. det medfølgende usb-kabel, og tænd for kameraet. Computerens software til at overføre billeder burde starte automatisk. Derefter kan du overføre billederne ved at følge anvisningerne på skærmen. 2. Når du er færdig med at overføre billederne, skal du afbryde forbindelsen mellem kameraet og computeren. Hvis der opstår problemer, skal du indstille Usb-konfiguration til Harddisk (se Usbkonfiguration under Sådan bruges menuen Konfiguration på side 32) og derefter slutte kameraet til computeren igen. Bemærk! Hvis du bruger en Macintosh-computer, og har indstillet kameraet så det registreres som en harddisk, men hverken Image Capture/Billedoverførsel eller iphoto startes automatisk, skal du finde drevikonet med navnet på din kameramodel på skrivebordet og kopiere billederne manuelt. Der er flere oplysninger om hvordan man kopierer filer i hjælpen på Mac'en. Overførsel af billeder uden HP Photosmart-softwaren 25

28 Kapitel 6 Brug af en hukommelseskortlæser Kameraets hukommelseskort kan sættes i en hukommelseskortlæser (købes separat). Nogle computere og HP Photosmart-printere har en indbygget plads til hukommelseskort, der fungerer på samme måde som en kortlæser. 1. Sæt hukommelseskortet i kortlæseren (eller i computerens indbyggede hukommelseskortlæser, hvis der er en). 2. Computerens indbyggede funktion til billedoverførsel startes automatisk, og du føres gennem processen. 3. Kontroller at billederne er blevet overført, og sæt hukommelseskortet tilbage i kameraet. Hvis der ikke startes et program automatisk, eller hvis du vil kopiere billederne manuelt, skal du finde drevet der repræsenterer hukommelseskortet, og derefter kopiere billederne over på harddisken. Der er flere oplysninger om hvordan man kopierer filer, i hjælpen på computeren. Udskrivning af billeder direkte til en printer Du kan udskrive billeder direkte fra kameraet til alle PictBridge-kompatible printere. Der er flere oplysninger om at udskrive billeder fra computeren i Overførsel af billeder med HP Photosmart-softwaren på side 24. Bemærk! Videoklip kan ikke udskrives vha. den metode der er beskrevet i dette afsnit. Du kan imidlertid udskrive enkeltbilleder fra videoklip vha. HP Photosmartsoftwaren. Der er flere oplysninger i hjælpen til HP Photosmart-softwaren. 1. Kontroller at printeren er tændt, at der er papir i skuffen, og at der ingen fejlmeddelelser er. 2. Sluk for kameraet, slut det til printeren vha. det medfølgende usb-kabel, og tænd for kameraet. 3. Hvis der står Udskriv mærkede billeder? på displayet, skal du gøre et af følgende: Hvis du vil udskrive de billeder som er mærket til udskrivning (se Markering af billeder til udskrivning på side 28), skal du markere Ja, trykke på og følge anvisningerne på displayet. Herefter vil du kunne vælge udskriftsindstillinger og endelig udskrive billederne. Bemærk! Når de mærkede billeder er udskrevet, vises der et billede på displayet. Nu kan du vælge at udskrive bestemte billeder ved at gøre følgende. Hvis du vil udskrive bestemte billeder, skal du markere Nej og trykke på. 26 Overførsel og udskrivning af billeder

29 4. Når der vises et billede på displayet: Hvis du vil udskrive et eller flere billeder, skal du finde det/dem vha., bruge til at angive antallet af kopier der skal udskrives, og endelig trykke på. Vælg Udskriv dette billede nu i menuen Udskriftsindstillinger, og tryk på. Hvis du vil udskrive en gruppe billeder eller ændre udskriftsindstillinger, skal du trykke på, markere Udskrivning og igen trykke på. Marker den ønskede indstilling. Udskriftsindstillinger - her angives papirstørrelse, udskriftsformat og udskriftskvalitet samt udskrivning uden ramme. Brug til at vælge en udskriftsindstilling, og til at ændre den. Når du er færdig med at vælge udskriftsindstillinger, skal du trykke på. Udskriv alle - der udskrives en kopi af hvert billede. Tryk på, og følg anvisningerne på displayet for at starte udskrivningen. Udskriv indeks - alle billederne udskrives som miniaturer. Tryk på når du vil starte udskrivningen. Udskriv foretrukne - der udskrives en kopi af alle billeder mærket Foretrukne. Tryk på når du vil starte udskrivningen. Menupunktet vises kun hvis du har mærket mindst et billede Foretrukne (se Mærkning af billeder som Foretrukne på side 21). Annuller udskrivning - udskrivningen af de billeder som endnu ikke er udskrevet, bliver stoppet. Tryk på, marker Ja, og tryk så på. 5. Når alle billeder er udskrevet, kan du afbryde forbindelsen mellem kameraet og printeren. Bemærk! Hvis der opstår problemer i forbindelse med at kameraet sluttes til en printer som ikke er fremstillet af HP, skal du kontakte printerproducenten. HP yder ikke support til printere fra andre producenter. Udskrivning af billeder direkte til en printer 27

30 7 Brug af HP Photosmart Express Med HP Photosmart Express kan du markere billeder på kameraet, så de automatisk udskrives (se Markering af billeder til udskrivning på side 28), sendes til en fotohandler online (se Bestilling af billeder online på side 29) eller til en tredje destination (se Distribution af billeder på side 30) næste gang kameraet sluttes til din computer eller printer. HP Photosmart-softwaren skal være installeret på computeren hvis du skal kunne bruge alle funktionerne i menuen Photosmart Express. Der er flere oplysninger om hvordan softwaren installeres, i Installation af softwaren på side 7. Bemærk! Onlinetjenesterne varierer fra land til land. Brug af menuen Photosmart Express Hvis du vil se menuen Photosmart Express, skal du gøre følgende: 1. Skub hen på, og tryk på. 2. Brug til at markere Photosmart Express..., og tryk så på. 3. Brug til at markere et menupunkt, og tryk på. Udskriv - bruges til at vælge hvilke billeder der skal udskrives og i hvor mange kopier. Se Markering af billeder til udskrivning på side 28. Deling - bruges til at tilføje dine egne destinationer som billederne kan sendes til. Se Distribution af billeder på side 30. Bestil billeder online - bruges til at markere hvilke billeder der skal bestilles fra en fotohandler online. Se Bestilling af billeder online på side 29. Bemærk! Funktionerne i menuen Photosmart Express kan kun bruges til billeder, ikke til videoklip. Markering af billeder til udskrivning Næste gang kameraet sluttes til en PictBridge-kompatibel printer eller en computer hvor HP Photosmart-softwaren er installeret, udskrives de mærkede billeder automatisk. Du kan mærke enkeltbilleder, den gruppe billeder som er mærket Foretrukne (se Mærkning 28 Brug af HP Photosmart Express

Din brugermanual HP PHOTOSMART M537 http://da.yourpdfguides.com/dref/919249

Din brugermanual HP PHOTOSMART M537 http://da.yourpdfguides.com/dref/919249 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART M537 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M730 -serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R830/R840-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181

Din brugermanual HP PHOTOSMART R827 http://da.yourpdfguides.com/dref/4134181 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART R827 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Photosmart M440/M540/ M630 series Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M440/M540/ M630 series Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M440/M540/ M630 series Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

HP Photosmart Mz60-serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart Mz60-serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart Mz60-serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART R740

Din brugermanual HP PHOTOSMART R740 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART R740 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart E330 series Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

HP Photosmart M425/M525 Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M425/M525 Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M425/M525 Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART M627 http://da.yourpdfguides.com/dref/919328

Din brugermanual HP PHOTOSMART M627 http://da.yourpdfguides.com/dref/919328 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART M627 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Digitalkameraet HP Photosmart M407 med HP Instant Share. Brugervejledning

Digitalkameraet HP Photosmart M407 med HP Instant Share. Brugervejledning Digitalkameraet HP Photosmart M407 med HP Instant Share Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden

Læs mere

HP Photosmart R930- serien Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R930- serien Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R930- serien Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART R840

Din brugermanual HP PHOTOSMART R840 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART R840 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Photosmart R927 Digitalkamera. Brugervejledningen

HP Photosmart R927 Digitalkamera. Brugervejledningen HP Photosmart R927 Digitalkamera Brugervejledningen Juridiske bemærkninger Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART M527 http://da.yourpdfguides.com/dref/919207

Din brugermanual HP PHOTOSMART M527 http://da.yourpdfguides.com/dref/919207 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PHOTOSMART M527 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart R827 Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier

Læs mere

HP Photosmart M437/M537 digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M437/M537 digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M437/M537 digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier

Læs mere

HP Photosmart E427 Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart E427 Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart E427 Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD

BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD BRUGERVEJLEDNING TIL HP WEBKAMERA HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikanske registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Kamera LEIF SMIDT IOS 9 oktober 2015

Kamera LEIF SMIDT IOS 9 oktober 2015 LEIF SMIDT Kamera IOS 9 oktober 2015 Kapitel 1 Kamera To utrolige kameraer. Som smart nok også er en ipad. Du vil blive forbløffet over dine fotografiske evner. Med en forbedret sensor, avanceret optik

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M627. Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M627 Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598

Din brugermanual APPLE IPHOTO http://da.yourpdfguides.com/dref/3673598 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Photosmart M22/M23- digitalkamera med HP Instant Share. Brugervejledning

HP Photosmart M22/M23- digitalkamera med HP Instant Share. Brugervejledning HP Photosmart M22/M23- digitalkamera med HP Instant Share Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451

Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Pebble Eco 5 BRUGSVEJLEDNING LYS OG LUP ERHVERVSVEJ 30 2610 RØDOVRE TLF. 43 451 451 Indhold Salgspakkens indhold...2 Knapper og stik...2 På forsiden...2 På bagsiden...3 Langs overkanten...3 Opladning...3

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

HP Photosmart M527 Digitalkamera. Brugervejledning

HP Photosmart M527 Digitalkamera. Brugervejledning HP Photosmart M527 Digitalkamera Brugervejledning Juridiske bemærkninger Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Arbejde med foto og video

Arbejde med foto og video Arbejde med foto og video Leif Smidt november 2015 Side 1 Kamera Fordi den er så lille og let og har en vældig god skærm, er ipaden ganske udmærket til at tage og vise billeder. Billederne kan du tage

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus Introduktion Tillykke med dit køb af en HP-mus. Denne mus er den seneste i det store udvalg af ydre enheder til computere, som fremstilles af HP. Den er designet til at give dig den størst mulige komfort

Læs mere

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer.

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Der er ikke mange billeder, der er perfekte fra starten. Du kan gøre billeder bedre ved hjælp af de værktøjer som vises, når du åbner

Læs mere

Softwareopdateringer. Brugervejledning

Softwareopdateringer. Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1

Brugsanvisning. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Storbritannien 1 A C T I O N K A M E R A Brugsanvisning Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. JB. 3593/Fremstillet i Kina. Kitvision 2015 Christchurch,

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Digitalt Kodak EasyShare CX6330-zoomkamera

Digitalt Kodak EasyShare CX6330-zoomkamera Digitalt Kodak EasyShare CX6330-zoomkamera Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650 Eastman Kodak Company,

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse

Sikkerhedskopiering og gendannelse Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dobbelt objektiv Brugerhåndbog

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dobbelt objektiv Brugerhåndbog Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dobbelt objektiv Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Du kan få hjælp til kameraet på www.kodak.com/go/v570support Eastman

Læs mere

Kodak EasyShare C533/C503 digitalt kamera med zoom Brugerhåndbog

Kodak EasyShare C533/C503 digitalt kamera med zoom Brugerhåndbog Kodak EasyShare C533/C503 digitalt kamera med zoom Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Besøg www.kodak.com/go/c533support eller www.kodak.com/go/c503support for

Læs mere

Kodak EasyShare C663 digitalt zoomkamera Brugerhåndbog

Kodak EasyShare C663 digitalt zoomkamera Brugerhåndbog Kodak EasyShare C663 digitalt zoomkamera Brugerhåndbog www.kodak.com Se interaktive øvelser på www.kodak.com/go/howto Du kan få hjælp til kameraet på www.kodak.com/go/c663support Eastman Kodak Company

Læs mere

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning

Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Pegeredskaber og tastatur Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual

Indholdsfortegnelse. Vokal Command v.1 manual Indholdsfortegnelse Installation... 2 Første gang programmet startes...7 Konfiguration... 7 Hvad er en kommando... 8 Fonetisk forskel... 8 Gemme dine indstillinger...9 Træning af kommando... 9 Avanceret

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Backup og gendannelse

Backup og gendannelse Backup og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" Ekstern mikrofon Linje ind Hovedtelefoner H jtaler Optag Mikrofon T nd / Sluk (Automatisk slukning) Lydstyrke Op G Til Menu Venstre (Tilbage) Speaker

Læs mere

Installationsvejledning. ViTre til Mac. Version 2.0, udgave 1, december 2015

Installationsvejledning. ViTre til Mac. Version 2.0, udgave 1, december 2015 Side 1 Installationsvejledning ViTre til Mac Version 2.0, udgave 1, december 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViTre... 3 Systemkrav... 4 Installation... 5 Side 2 Copyright bestemmelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

10 tips til panorering og motiver i bevægelse

10 tips til panorering og motiver i bevægelse 10 tips til panorering og motiver i bevægelse Panorering er en effektiv måde at vise bevægelse i et foto. Det tilfører fotoet en masse dynamik, og gør dine fotos mere levende. Teknikken er ikke svær hvis

Læs mere

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

HP WEBKAMERA 2100 BRUGERVEJLEDNING

HP WEBKAMERA 2100 BRUGERVEJLEDNING HP WEBKAMERA 2100 BRUGERVEJLEDNING Version 1.0.DA Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse Egenskaber Wi-Fi b/g/n 10.1 IPS touchscreen Understøtter apps fra 3. part Webkamera G-sensor Medieafspiller 3G (Kun nogle modeller) Hvad er der i kassen? 1 tavle-pc 1 USB-kabel 1 netadapter høretelefoner

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240

Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Startvejledning DANSK CEL-SV3MA240 Pakkens indhold Kontroller før brug, om kassen indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget, skal du kontakte kameraforhandleren. Kamera Batteripakke NB-6LH Batterioplader

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-FS14EB http://da.yourpdfguides.com/dref/5622788

Din brugermanual PANASONIC LUMIX DMC-FS14EB http://da.yourpdfguides.com/dref/5622788 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digital Videoredigering Kom godt i gang-vejledning!

Digital Videoredigering Kom godt i gang-vejledning! Det er en god idé, hvis du inden, du starter video-optagelse med digitalkameraet, nøje overvejer dine optagelser. Lav først en plan! Derefter vil det lette redigeringsarbejdet meget, hvis du kun optager

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere