Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed"

Transkript

1 Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Maj af 16

2 Indledning Brugshunderådet tilbyder følgende kurser: Træner- og figurantkurser Disse kurser retter sig mod kredsenes trænere, figuranter og hundeførere. Medlemmer af andre specialklubber under DKK kan også deltage, dog til forhøjet gebyr. Kurserne er baseret på generelle indlæringsprincipper og træningsmetoder samt på problemstillinger i forhold til at skulle instruere kredsenes medlemmer, altså en vekslen mellem instruktørteknik og undervisning i praksis. Kurserne er tilrettelagt som faste forløb, hvor der startes med Grundkursus, hvorefter der sker en specialisering i henholdsvis sporarbejde, lydighedstræning, beskyttelsesarbejde samt klikkertræning. Instruktører på kurserne er Brugshunderådets autoriserede instruktører. Kursusbeskrivelser fremgår af de følgende sider. Særlige kurser Herunder arrangeres kurser for prøvefiguranter, prøveledere og kredsenes BRK (Brugshunderådets kontaktperson) og sporlæggere og evt. øvrige medlemmer. Instruktører på kurserne er Brugshunderådets autoriserede instruktører eller brugshunderådsmedlemmer. Kursusbeskrivelser fremgår af de følgende sider. Kursusarrangør Kurserne kan arrangeres af Brugshunderådet i samarbejde med en enkelt kreds, flere kredse sammen eller en landsdel. Efter at der er indgået en aftale med en af Brugshunderådet kontaktperson, indføjes og aktiveres kurset i kalenderen på hjemmesiden. Se endvidere afsnittet om kursusplanlægning. Tilmelding Tilmelding er bindende og foregår via hjemmesiden (www.schaeferhund.dk). 1. prioritet har trænere i Schæferhundeklubben for Danmark. 2. Prioritet har medlemmer i Schæferhundeklubben for Danmark. 3. Prioritet har medlemmer af andre specialklubber under DKK. Dette underforstået at tilmelding samt betaling er foretaget rettidigt, hvilket vil sige senest 3 uger før kursets afholdelse og ellers samme dag som sidste tilmeldingsfrist. Kursusgebyret overføres til Schæferhundeklubben for Danmark s kursuskonto. Deltagerbetaling For deltagelse på kurserne opkræves en deltagerbetaling. Framelding/afbud Ved framelding/afbud mere end 3 uger før kursets afholdelse, refunderes det fulde kursusgebyr. Ved framelding/afbud senere end 3 uger før kursets afholdelse, skal det fulde kursusgebyr betales. BHR kan give tilladelse til at kredsen sender en anden deltager ved et evt. afbud. Maj af 16

3 KURSER FOR TRÆNERE, FIGURANTER SAMT MEDLEMMER GENERELLE OPLYSNINGER Kursushæfte Kursushæfte udstedes af kredsens BRK. Kursushæfte skal medbringes som dokumentation for tidligere gennemførte kurser. Det er arrangøren af det enkelte kursus, der er ansvarlig for, at deltagerne opfylder forudsætningerne for af deltage. Varighed Hvis andet ikke er anført har kurset en varighed på 1 dag, almindeligvis fra kl. 9 til kl. 16. Instruktører Brugshunderådets autoriserede instruktører. Kursus: GRUNDKURSUS At give deltagerne den grundlæggende forståelse og viden, der er forudsætningen for arbejdet som træner eller figurant i kredsene. Kort gennemgang af klubbens formål, opbygning og aktiviteter. Hundens psyke, adfærd og instinkter. Hundens kropssprog og mimik. Indlæringspsykologi. Instruktørteknik. Alle Ingen. Deltagerne skal ikke medbringe hund på dette kursus. Kurset er et ½-dagskursus, hvilket vil sige ca. 4 timer. Pris: 125 kr. (For ikke-medlemmer kr. 200) Kursus: HVALPEKURSUS At give deltagerne den forståelse og viden, der er forudsætning for at virke som træner på et hvalpehold. Maj af 16

4 et med og principperne bag hvalpetræning. Omgængelighed og social adfærd. Samarbejde mellem fører og hund. Hvalpens psykiske udvikling. Drifter og instinkter specielt byttedrift, flok- og socialdrift, spordrift. Sanser specielt sporsans. Hundens kropssprog og mimik. Grundlæggende indlæringsprincipper og træningsmetoder. Indlæring af spor og lydighedsøvelser. Træner-teknikker. Kredsens trænere samt aspiranter hertil Medlemmer med interesse for hvalpetræning. Deltagerne skal have gennemført Grundkursus Hvalpekurset er delt i to dele og afholdes over 2 dage. Den afholdende kreds stiller et hvalpehold til rådighed. Der bør højest gå 4 uger mellem del 1 og del 2. Pris: 450 kr. (For ikke-medlemmer kr. 650) Kursus: GRUNDLÆGGENDE SPORKURSUS - A1 At give deltagerne den grundlæggende forståelse for sporarbejde fra hvalp til færdig sporhund. Hundens psykiske udvikling set i relation til sporarbejde. Grundlæggende indlæringsprincipper og træningsmetoder. Praktik. Kredsenes trænere samt aspiranter hertil. Medlemmer med interesse for sportræning. skal have gennemført Grundkursus. Maj af 16

5 Hver deltager skal medbringe mindst én hund. Kursus: VIDEREGÅENDE SPORKURSUS - A2 At give deltagerne en indgående indsigt i og viden om sporarbejde. Indlæringsprincipper og træningsmetoder. Praktik. Problemløsning. Forberedelse til prøvedeltagelse, herunder berøring af konkurrencetræning. Kredsenes trænere samt aspiranter hertil. Medlemmer med interesse for sportræning. skal have gennemført Grundkursus og Grundlæggende sporkursus A1. Hver deltager skal medbringe mindst én hund. Kursus: GRUNDLÆGGENDE LYDIGHEDSKURSUS - B1 At give deltagerne den grundlæggende forståelse for lydighedsarbejde fra hvalp til voksen hund. Hundens psykiske udvikling et i relation til lydighedsarbejdet Grundlæggende indlæringsprincipper og træningsmetoder Indlæring af lydighedsøvelser Trænerteknik Praktik Kredsenes trænere samt aspiranter hertil. Medlemmer med interesse for lydighedstræning Maj af 16

6 skal have gennemført Grundkursus. Hver deltager skal medbringe mindst én hund. Kursus: VIDEREGÅENDE LYDIGHEDSKURSUS - B2 At give deltagerne en indgående indsigt i og viden om lydighedsarbejde. Indlæringsprincipper og træningsmetoder. Praktik og problemløsning. Forberedelse til prøvedeltagelse, herunder berøring af konkurrencetræning. Kredsenes trænere samt aspiranter hertil. Medlemmer med interesse for lydighedstræning skal have gennemført Grundkursus og Grundlæggende lydighedskursus B1. Hver deltager skal medbringe mindst én hund. Kursus: INTRODUKTION TIL BESKYTTELSESARBEJDE - C1 At introducere deltagerne for beskyttelsesarbejde samt anvendelse af figurantens hjælpemidler og udstyr. Grundliggende orientering om indlæringsprincipper i beskyttelsesarbejde og anvendelse af beskyttelsesudstyr. Kredsenes figuranter samt aspiranter hertil - også gerne uden erfaring i figurantarbejde. Medlemmer med interesse for figurantarbejde. Maj af 16

7 skal have gennemført Grundkursus. Hver deltager skal medbringe mindst én hund samt beskyttelsesudstyr. Kursus: GRUNDLIGGENDE KURSUS I BESKYTTELSESARBEJDE - C2 At give deltagerne den grundliggende forståelse for beskyttelsesarbejde fra hvalp til voksen hund. Hundens psykiske udvikling set i relation til beskyttelsesarbejde. Grundlæggende indlæringsprincipper og træningsmetoder. Praktik. Kredsenes figuranter samt emner hertil. Medlemmer med interesse for figurantarbejde. skal have gennemført Grundkursus og C1. Hver deltager skal medbringe mindst én hund samt beskyttelsesudstyr. Kursus: VIDEREGÅENDE KURSUS I BESKYTTELSESARBEJDE - C3 At give deltagerne en indgående indsigt i og viden om beskyttelsesarbejde. Indlæringsprincipper og træningsmetoder. Praktik. Problemløsning. Forberedelse til prøvedeltagelse, herunder berøring af konkurrencetræning. Maj af 16

8 Kredsenes figuranter samt aspiranter hertil. Medlemmer med interesse for figurantarbejde. skal have gennemført Grundkursus og Grundliggende kursus i beskyttelsesarbejde C2. Hver deltager skal medbringe mindst én hund samt beskyttelsesudstyr. Kursus: INTRODUKTION TIL KLIKKERTRÆNING KLIK 1 At introducere deltagerne for klikkertræning. Klikkertræning Træning med klikker & Traditionel træning Indlæringsformer Belønning og motivation Straf Stress Shaping Baglænskædning Effektiv træning Klikkertræning i A B C Praktisk træning i B. Kredsenes trænere samt aspiranter hertil. Medlemmer med interesse for klikkertræning. skal have gennemført Grundkursus. Hver deltager skal medbringe mindst én hund samt en klikker. Maj af 16

9 Kursus: GRUNDLÆGGENDE KURSUS I KLIKKERTRÆNING KLIK 2 At give deltagerne en grundlæggende forståelse for klikkertræning.. Teori: Grundlæggende Klikkertræning, opsummering Shaping Baglænskædning Opdeling af øvelser Target Stick Signaler Crossover hunde Praktisk træning i B Kredsenes trænere samt aspiranter hertil. Medlemmer med interesse for klikkertræning. skal have gennemført Grundkursus og Introduktion til klikkertræning KLIK 1. Hver deltager skal medbringe mindst én hund samt en klikker. Kursus: GRUNDLÆGGENDE INSTRUKTØRTEKNIK INSTRUKTØR At give deltagerne grundlæggende teoretisk viden om tilrettelæggelse af og gennemførelse af en instruktionssituation Notat- og taleteknik Almindelige undervisningsprincipper Undervisningsformer organisationsformer Instruktionsteknik Motivation Indlæringsteori Maj af 16

10 Kredsenes instruktører og figuranter. Medlemmer med interesse for instruktørteknik. Deltagerne skal have gennemført Grundkursus. Særlige oplysninger Deltagerne skal ikke medbringe hund. Kursus: INSPIRATIONSKURSUS At give kredsene og landsdelene mulighed for afholdelse af kurser efter lokalt behov. Aftales i hvert enkelt tilfælde. Kredsenes trænere og/eller figuranter. Medlemmer med interesse for det pågældende emne. : skal have gennemført Grundkursus samt et eller flere af specialkurserne inden for det område inspirationskurset omhandler. Der kan medvirke en eller flere aut. instruktører på disse kurser, ligesom kursuslængden kan aftales i hvert enkelt tilfælde. Hver deltager skal medbringe mindst én hund. Maj af 16

11 SÆRLIGE KURSER GENERELLE OPLYSNINGER Varighed Hvis andet ikke er anført har kurset en varighed på 1 dag, almindeligvis fra kl. 9 til kl. 16. Instruktører Brugshunderådets autoriserede instruktører hvis andet ikke er anført. Kursus: C-INDLÆRING At give deltagerne viden om og indsigt i indlæringsfigurantens arbejde. et aftales med instruktøren ved hvert enkelt kursus. Kredsens indlæringsfiguranter. Medlemmer med interesse for indlæringsfigurering. Deltagerne skal have gennemført Grundkursus. Erfaring med grp. C arbejde. Hver deltager skal medbringe mindst én hund med et rimeligt uddannelsesniveau samt beskyttelsessudstyr. Pris: 250 kr. Kursus: PRØVEFIGURANTKURSUS At give deltagerne viden om og indsigt i prøvefigurantens arbejde. Kurset er samtidig en forudsætning for at kunne indstilles til godkendelse som prøvefigurant. Gennemgang af prøveprogrammet set i forhold til prøvefigurantens arbejde. Praktik. Figuranter med ønske om at blive godkendt som prøvefigurant Maj af 16

12 Deltagerne skal have gennemført Grundkursus. Kendskab til prøveprogrammet samt erfaring i figurantarbejde Kurset afholdes efter behov af figurantuddannelsesudvalgene. Hver deltager skal medbringe mindst én hund med et rimeligt uddannelsesniveau samt beskyttelsessudstyr. Pris: 250 kr. Kursus: GODKENDELSE SOM PRØVEFIGURANT At opnå godkendelse som prøvefigurant. Gennemgang af prøveprogrammet set i forhold til prøvefigurantens arbejde. Selve godkendelse foregår ved udførelse af henholdsvis et BHP I-program og et BHP III-program.. Figuranter der ønsker godkendelse som prøvefigurant skal via prøvefigurantkurset være indstillet til deltagelse i godkendelse. Figurantgodkendelse afholdes efter behov af figurantuddannelsesudvalgene. Hver deltager skal medbringe mindst én hund med et rimeligt uddannelsesniveau samt beskyttelsesudstyr. Pris: 100 kr. Kursus: PRØVELEDERKURSUS PL - At give deltagerne en viden om planlægning og afholdelse af prøver, således at deltagerne er i stand til at fungere som prøveleder. - Prøvelederens opgaver og ansvar før, under og efter en prøve, herunder gennemgang af papirarbejdet i forbindelse med prøven. Maj af 16

13 Medlemmer med interesse, kredsens prøveledere samt føl. Deltagerne skal gennemført Grundkursus. Kurset er et ½-dagskursus, hvilket vil sige ca. 4 timer. Pris:150 kr. (For ikke-medlemmer kr. 250) Kursus: SPORLÆGGERKURSUS - At give deltagerne en viden om planlægning og afviklingen af spordelen ved prøver og konkurrencer, således at deltagerne er i stand til at fungere som sporlægger/sporansvarlig. - At give deltagerne en praktisk træning i sporlægning. - Den sporansvarliges opgaver og ansvar før, under og efter en prøve eller konkurrence - Sporlæggerens ansvar ifm. Prøver og konkurrencer - Tilrettelæggelse af sporlægningen - Praktisk sporlægning jf. prøveprogrammet Kredsens sporlæggere samt sporansvarlige Medlemmer med interesse for sporlægning Ingen Maj af 16

14 HUNDEFØRERKURSER GENERELLE OPLYSNINGER Hundeførerkurserne er baseret på deltagernes egen viden og erfaring med hovedvægten lagt på det praktiske arbejde. Varighed Hvis andet ikke er anført har kurset en varighed på 1 dag, almindeligvis fra kl. 9 til kl. 16. Instruktører Brugshunderådets autoriserede instruktører eller andre personer med erfaring der autoriseres hertil af Brugshunderådet. Pris: kr. pr. kursus. Antallet af kursister aftales indbyrdes mellem arrangør og instruktør. Hundeførerkurser kan rekvireres af en kreds eller flere kredse i fællesskab. Schæferhundeklubben tilbyder hundeførerkurser i hhv. spor, lydighed og forsvarsarbejde. Den arrangerende kreds aftaler med instruktøren indholdet på dagen og oplyser om niveau på de deltagende hundeførere, så instruktøren kan afpasse kurset derefter. Aftale om et hundeførerkursus indgås mellem den arrangerende kreds og instruktøren. Når aftalen er på plads gives besked til Brugshunderådets kursusansvarlige. Indbetaling af kursusafgiften skal være Brugshunderådets kursusansvarlige i hænde senest 1 måned før kursets afholdelse. Kursusplanlægning Bekræftelse på kursusgodkendelse Brugshunderådets kursusansvarlige planlægger kurser i samarbejde med instruktører og værtskredse. BHR s kursusansvarlige sender pr. godkendelsen af et kursus til værtskredsen (kredsen hvor kurset afholdes) og til den aut. instruktør. Alle kurser offentliggøres på klubbens hjemmeside, medmindre det er et kursus specielt arrangeret for en enkelt kreds Tilmelding til kurser Det er BRK ens opgave at tilmelde kredsens instruktører/-føl. Tilmelding kan foregå på klubbens hjemmeside og skal ske senest 3 uger før kursets afholdelse. Hvis denne måde ikke anvendes skal kredsen sende tilmelding med angivelse af kursistens medlemsnr., navn, adresse, tlf.nr. og tidligere kurser til den kursusansvarlige i Brugshunderådet samt indbetale kursusgebyret. Maj af 16

15 Kursusafgiften kan overføres elektronisk til kontonr.: reg konto Husk at kursusafgiften skal være betalt senest 3 uger før kursets afholdelse BRK-en har ansvar for, at kredsens kursister bliver informeret om hvor og hvornår kurset afholdes. Informationerne kan ses på klubbens hjemmeside. Menige medlemmer kan tilmelde sig kurser efter ovenstående retningslinier. De ledige pladser på kurserne tildeles efter følgende prioritering: 1. Medlemmer af Schæferhundeklubben. 2. Medlemmer af andre brugshundespecialklubber under DKK. Naturligvis under forudsætning af, at tilmelding samt betaling er foretaget rettidigt. BRK-ens forpligtelser Det er kredsen pligt at kontrollere 1: at kursisten er medlem af schæferhundeklubben for Danmark og 2: at kursisten har taget det/de adgangsgivende kursus/kurser. Instruktørens opgaver BHR s kursusansvarlige fremsender en deltagerliste senest 2 uger før kursets afholdelse. Instruktøren skal give BHR s kursusansvarlige besked om, hvilken af følgende procedurer, de ønsker at følge: 1. Instruktøren får tilsendt en kasse kursusmapper + evalueringsskemaer svarende til de kurser, instruktøren kan undervise i. Efterhånden som materialerne bruges, er det instruktørens ansvar at sørge for at bestille flere materialer hos sekretariatet. 2. Instruktøren får senest 1 uge før kursets afholdelse tilsendt materialer tilsvarende det aktuelle kursus + ca. 25%. Instruktøren skal hurtigst muligt efter kursets afholdelse udfylde og sende et evt. udgiftsbilag til BHR s kursusansvarlige, som checker at bilaget er korrekt udfyldt og derefter sender det videre til sekretariatet. Sekretariatets opgaver Vælger en instruktør procedure 2 (se ovenfor), fremsender sekretariatet senest 1 uge før kursets afholdelse, kursusmapper + evalueringsskemaer svarende til kurset + ca. 25% til instruktøren. BHR s kursusansvarlige fremsender senest 2 uger før kursets afholdelse en deltagerliste til sekretariatet. Maj af 16

16 Værtskredsens opgaver BHR s kursusansvarlige fremsender en deltagerliste senest 2 uger før kursets afholdelse. Værtskredsen kontakter senest 2 uger før kurset skal finde sted den aut. instruktør for at træffe aftale om hjælpemidler, kørselsvejledning samt om instruktøren ønsker, at værtskredsen (hvis muligt) skaffer et antal hundeførere til brug på dagen. Værtskredsen stiller et uforstyrret lokale til rådighed Værtskredsen stiller en fungerende overheadprojektor til rådighed Flytning af kursus Bliver et kursus flyttet til en anden dato end den i kursusplanen offentliggjorte, er tilmeldingerne til kurset ikke længere bindende for kredsen. Bliver et kursus flyttet til en anden kreds, er tilmeldingerne bindende for kredsen. Aflysning af kursus Bliver et kursus aflyst efter at der er indbetalt kursusafgift vil denne blive returneret til kredsen. Andre instruktørkurser Ønsker en kreds at arrangere instruktørkurser ud over de i kursusplanen udbudte, skal kredsen selv træffe aftale med instruktøren og anmelde kurset til sekretariatet. Det skal bemærkes, at ingen af Brugshunderådets autoriserede instruktør kan aftale kurser med kredse før kursusplanen er fastlagt. Instruktørerne afleverer hvert år senest 1. april og 1. oktober datoer for hvornår de ønsker at afholde kurser i den efterfølgende sæson, til BHR's kursusansvarlige. Minimumsdeltagerantal Der er som udgangspunkt fastsat et minimums deltagerantal på 8 på kurserne. På C- kurserne dog 6. BHR's udgifter Brugshunderådet afholder kørselsudgifter til den aut. Instruktør, samt evt. overnatning efter aftale med BHR's kursusansvarlige. Værtskredsens udgifter Værtskredsen afholder udgifter til forplejning til instruktøren og instruktøraspiranten såfremt en sådan deltager. Maj af 16

KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4

KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4 KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4 2014 Kursusplan for 2014 i kreds 4. Så er uddannelsesudvalgets kursusplan for 2014 kommet på plads. TRÆNERWEEKENDEN ER DESVÆRRE BLEVET AFLYST!!! Alt var ellers klappet og tilrettelagt,

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund

Grunduddannelse Redningshund i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 1 Grunduddannelse Redningshund Formål Formålet med uddannelsen er, at sætte fører og hund i stand til at færdes sikkert i et indsatsområde samt finde og påvise

Læs mere

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2014 UDDANNELSESUDVALGET. Anette Knudsen Formand for UU i Kreds 6 Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf.

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2014 UDDANNELSESUDVALGET. Anette Knudsen Formand for UU i Kreds 6 Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf. UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2014 Anette Knudsen Formand for UU i Kreds 6 Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf. 6014 3058 Kursusprogram for 2014 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

Brugshunderådet Dagsorden / referat

Brugshunderådet Dagsorden / referat Brugshunderådet Dagsorden / referat Mødedato: 3. september 2009 Sted: Fjeldsted Skovkro Deltagere: Alan Brettschneider (AB), Berith Andersen (BA), Birthe Neumann (BM), Erik Ahrends (EA), Hanne Boe (HA),

Læs mere

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010 Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 Kursusprogram for 2010 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis for trænere,

Læs mere

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2015 UDDANNELSESUDVALGET

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2015 UDDANNELSESUDVALGET UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2015 Uddannelsesudvalget Kreds 6 Anette Knudsen - Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf.: 60 14 30 58 mail: anette.dch@gmail.com Kursusprogram for 2015 Her er kredsens

Læs mere

Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde

Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde 1 Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde Kære alle, Vi vil gerne invitere Danmarks hundefolk til et eksklusivt ophold på vores dejlige ø under afslappede former, hvor I samtidig selv kan bestemme hvor aktiv

Læs mere

Vær åben Vær positiv Tag notater Vær aktiv Afvis ikke noget nyt Kom til tiden gå ikke før tiden osv.

Vær åben Vær positiv Tag notater Vær aktiv Afvis ikke noget nyt Kom til tiden gå ikke før tiden osv. Uddannelsens opbygning og indhold: DcH s trænergrunduddannelse består af en række grundmoduler, der er obligatoriske for alle, og en overbygning, der er opdelt i 5 specialeområder (DcH-pogrammet, Agility,

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Kursusoversigt forår 2015

Kursusoversigt forår 2015 18. november 2014 Kursusoversigt forår 2015 Hermed fremsendes en kursusoversigt over planlagte aktiviteter for første halvdel af 2015. Som det fremgår af nedenstående skema er der kurser både for trænere

Læs mere

Information om træneruddannelsen i Kreds 2

Information om træneruddannelsen i Kreds 2 Kredsens Uddannelsesudvalg, Kreds 2 Information om træneruddannelsen i Kreds 2 Uddannelse af lokalforeningernes trænere Efteruddannelse af lokalforeningernes trænere KUU2 Kredsinstruktørernes kursuskatalog

Læs mere

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelsen til Fysiologisk Hundemassør, er for dig der vil lære at massere egne og andres hunde og katte. Du kan bruge uddannelsen på dine egne dyr, på din arbejdsplads

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Nyt fra dommersiden Vi har fået godkendt en ny brugsprøvedommer i Schæferhundeklubben. Et nok ikke helt ukendt ansigt.

Nyt fra dommersiden Vi har fået godkendt en ny brugsprøvedommer i Schæferhundeklubben. Et nok ikke helt ukendt ansigt. Årgang 2, Nummer 1 Nyheds- og infobrev! 1. Kvartal 2008 Så er det igen blevet tid for nyheder og generel information fra Brugshunderådet. Oplagt når vi ligeledes er startet på et nyt år Nyhedsbrevet er,

Læs mere

Kursusprogram VLT Drives 2012 www.vlt.dk

Kursusprogram VLT Drives 2012 www.vlt.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kursusprogram VLT Drives 2012 www.vlt.dk Vil du have den nyeste viden? VLT Grundkursus Kursus 1 VLT Grundkursus GRUNDKURSUS i Danfoss VLT frekvensomformere. Kurset henvender

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Danhostel Fredericia 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: "info@cdl.dk" 30 4-sengs værelse 06.11.15 08.11.

Danhostel Fredericia <fredericia@danhostel.dk> 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: info@cdl.dk <info@cdl.dk> 30 4-sengs værelse 06.11.15 08.11. Side 1 af 5 Jørn Schlamovitz Bang-Andersen Reservation 1 meddelelse Danhostel Fredericia 26. juni 2015 kl. 10.37 Til: "info@cdl.dk" Cornelia-De-Lange-Syndrom

Læs mere

Opgaver og ansvarlige. Nyborg Svømmeklub, K- udvalget

Opgaver og ansvarlige. Nyborg Svømmeklub, K- udvalget r og ansvarlige Nyborg Svømmeklub, K- udvalget Udarbejdelse af stævnekalender Ansvarlig: Martin Madsen ( madsen.nsk@gmail.com ) r Udarbejdelse af stævnekalender, alle hold Koordinering af trænere til stævner

Læs mere

Schæferhundeklubben for Danmark hjemmeside www.schaeferhund.dk www.schæferhund.dk

Schæferhundeklubben for Danmark hjemmeside www.schaeferhund.dk www.schæferhund.dk WEB-UDVALGET Sidst opdateret: 13-12-25 Schæferhundeklubben for Danmark hjemmeside wwwschaeferhunddk wwwschæferhunddk Formål: Schæferhunddk er ejet af Schæferhundeklubben for Danmark Formålet med hjemmesiden

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 22-24 januar 2016 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med chance for kontante præmier i finaler og Challenge. En super

Læs mere

Instruktør og holdbeskrivelse, Himmerlandsgården 2015

Instruktør og holdbeskrivelse, Himmerlandsgården 2015 E-klassen E1 Kursusindhold: jer og jeres hund Vi arbejder med de problemer I har med E- programmet Praktik og lidt teori Sætte hunden og én selv i den rette stemning Dele øvelser i momenter Spor, rundering,

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Læs mere

Indbydelse til StÄvnenavn-Sted

Indbydelse til StÄvnenavn-Sted Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste tilmelding: ArrangÄr: 17. september 010 Gladsaxe Taekwondo Klub Samheon Info mail sendes til de klubber der har tilmeldt deltagere, info Dato: LÅgges ogsç

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv

ART-træner-uddannelse Ungliv A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk September 2012 VEJLEDNING Kursustilmelding via BL.dk Indhold Indledning... 3 Login og find kursus... 4 Tilmeldingsbilledet... 9 Håndtering af kursusdeltagere... 11 Opret ny kursusdeltager... 11 Tilmelding

Læs mere

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion

Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Formandsmøde d. 3.2.2013 kl. 13.00 17.59 på Vejle Stadion Dagsorden: 12.30-13.00: Ankomst og let fortæring 13.-13.30: Velkomst og generel orientering om Schæferhundeklubben. 4.-15: Gennemgang af handleplanernes

Læs mere

Om holdene i DcH Herning

Om holdene i DcH Herning Om holdene i DcH Herning Få svar på spørgsmål vedr. vores hold og tilmelding til disse BEMÆRK: Der arbejdes i øjeblikket på en omstrukturering af klubbens hold så der kan ske ændringer i løbet af 2014.

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Amager Atletik Club Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Startgebyrer... 3 3 Transport...

Læs mere

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere.

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere. Forår 2010 BROWNSEA I 1907 afholdt Baden-Powell den første spejderlejr i verden. Lejren blev afholdt for en gruppe drenge på Brownsea Island, en lille ø nær Pool i det sydvestlige England. Her boede og

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Indbydelse til Beg/Talent Cup - Fredericia LÄrdag den 18. september 2010

Indbydelse til Beg/Talent Cup - Fredericia LÄrdag den 18. september 2010 Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste tilmelding: ArrangÄr: 27. august 2010 Fredericia Taekwondo Klub Info mail sendes til de klubber der har tilmeldt deltagere, info Dato: LÅgges ogsç pç forbundets

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

TBL / 14.08.2012 v.0.3. Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4. Side 2 af 8

TBL / 14.08.2012 v.0.3. Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4. Side 2 af 8 HåndOffice Kurser Kurser... 3 Tilmeld kursister... 4 Side 2 af 8 Kurser Klik på Kursus.Kursus-Forening åbner søgningen på kurser. Udfyld kriterier og/eller klik på Start søgning. Dette åbner liste på kurser

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke

Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke A. FORMÅL Formålet er først og fremmest, at opkvalificere et antal fungerende flugtskydningsinstruktører, så de kan udøve praktisk instruktion i haglskydning.

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.Ny Bruger... 2 1.2 Stamoplysninger... 2 2. Opret Konti (Aktivér dit barns kort)... 3 3. Indbetaling... 5 3.1 Automatisk optankning... 6 4. Tilmelding til Aktiviteter... 7 gladsaxekortet@gladsaxe.dk

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Esbjerg Taekwondo Klub Dato: 28-02-2014 Sted: EFI Hallerne Sportsvej 21 6705 Esbjerg Ø Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber Deltager krav: Gruppe oversigt

Læs mere

Kursusprogram Efterår 2014

Kursusprogram Efterår 2014 Kursusprogram Efterår 2014 Introduktion til bisidderservice Kurset handler om at være bisidder for andre, der har behov for støtte, hjælp og tryghed i mødet med myndigheder, institutioner og organisationer.

Læs mere

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1

BEAGLE KLUBBEN. Beagle Klubben s. Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 2.4. Gældende fra 1. januar 2014 1 2.4 Beagle Klubben s Gebyr-, Omkostnings- og Regnskabsinstruks 1 1.0 Gebyr-, omkostnings- og regnskabsinstruks generelt 3 2.0 Kontingenter og gebyrer 4 2.1 Medlemskab af Beagle Klubben kontingent 4 2.2

Læs mere

Kursusprogram VLT Drives 2015. www.vlt.dk

Kursusprogram VLT Drives 2015. www.vlt.dk Kursusprogram VLT Drives 2015 Grundkursus VLT Basis KURSUS 1 Målgruppe Kurset henvender sig til teknisk personale, som arbejder med projektering, installation og vedligeholdelse af udstyr, hvori der indgår

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 Kursus- og mødekatalog 2014-2015 Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Kommunikation mellem dig og din hest

Kommunikation mellem dig og din hest Kommunikation mellem dig og din hest Heste og mennesker er to meget forskellige arter. Heste er flugtdyr, går på fire ben, har sidestillede øjne, er planteædere og kommunikerer primært ved hjælp af kropssprog.

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

Sidste referat er godkendt og underskrevet.

Sidste referat er godkendt og underskrevet. Møde sted Hanne Koldkjær. Mødetidspunkt 18.30 Indkaldte : Mette Urup. Jette Søndergaard. Martin Hansen. Hanne Koldkjær. Bente Sand. Per K. Nielsen. Thomas Kaldsen. Bente Sand havde meldt afbud, resten

Læs mere

DATS og DRAMAs Sminkekurser 2006-07

DATS og DRAMAs Sminkekurser 2006-07 DATS og DRAMAs Sminkekurser 2006-07 DATS og DRAMA tilbyder som noget nyt i fællesskab sminkekurser henvendt til amatørscener, institutioner, pædagoger, lærere samt private der ønsker at erhverve sig mere

Læs mere

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk

Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Officiel e-mail adresse: kontakt@jagtakademiet.dk Betingelser Forretningsbetingelser for Jagtakademiet I/S website www.jagtakademiet.dk. Firmaets juridiske navn: Jagtakademiet I/S Selskabsform: I/S CVR-nummer: 32 63 73 29 Adresse : Galionsvej 20, 2th

Læs mere

Vejledning i online tilmelding til aktivitetscentre/huse i Herning Kommune

Vejledning i online tilmelding til aktivitetscentre/huse i Herning Kommune Vejledning i online tilmelding til aktivitetscentre/huse i Herning Kommune Du kan købe medlemskab og lokalt medlemskab via Herning Kommunes hjemmeside til de fleste aktivitetscentre og aktivitetshuse.

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

Velkommen på kursus i 2012-2013

Velkommen på kursus i 2012-2013 Kursusprogram 2012-2013 Velkommen på kursus i 2012-2013 BO-VESTs kursusudvalg ønsker at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

Hundeweb Brugermanual Opret DJU og Schweiss prøver

Hundeweb Brugermanual Opret DJU og Schweiss prøver Hundeweb Brugermanual Opret DJU og Schweiss prøver Indholdsfortegnelse Kapitel 0 - Log på hundeweb...2 Log på Klubsystemet...3 Kapitel 1 Opret prøve...4 Kapitel 2 Aktiver prøven så der kan tilmeldes på

Læs mere

DRK s Træningsudvalg Instruktørdag med Irene Jarnved 08.02.14

DRK s Træningsudvalg Instruktørdag med Irene Jarnved 08.02.14 DRK s Træningsudvalg Instruktørdag med Irene Jarnved 08.02.14 Irene Jarnved har de sidste 20 25 år arbejde med hunde, og de seneste 15 år haft focus på jagthunde. Hun har selv ft. Spaniels.. Indlæringsmekaninsmer

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale. 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale. 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena Dansk Skøjte Union Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale 2015 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med

Læs mere

Indbydelse til DM teknik 2011 - Fredericia

Indbydelse til DM teknik 2011 - Fredericia Promotor: Dansk Taekwondo Klub ArrangÄr: 04-11-2011 Fredericia Taekwondo Klub Dato: 26-11-2011 Sted: Strib Fritids- og Aktivitetscenter Ny Billeshavevej 1-3 Strib 5500 Middelfart Regler: DTaF s regler

Læs mere

Tilstede: Svend, Anne-Grethe, Jesper, Fritz, Per, Jan N.(afbud) & Jan(referant)

Tilstede: Svend, Anne-Grethe, Jesper, Fritz, Per, Jan N.(afbud) & Jan(referant) Referat bestyrelsesmøde d. 21/08-12 i klubhuset. Tilstede: Svend, Anne-Grethe, Jesper, Fritz, Per, Jan N.(afbud) & Jan(referant) 1) Godkendelse af diverse referater. Sidste referat godkendt. 2) Orientering

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby Gode trænere kan starte her Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN!

KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KOGNITIV UDDANNELSE HELE PAKKEN! KURSUSCENTER BROGAARDEN SEPTEMBER 2015 - MARTS 2016 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE Kognitiv uddannelse Den kognitive uddannelse

Læs mere

Holstebro Svømmeclub & Dansk Svømmeunion. inviterer til. Danske Open Masters. Kortbane 2012. Lørdag d. 14. april & søndag d. 15.

Holstebro Svømmeclub & Dansk Svømmeunion. inviterer til. Danske Open Masters. Kortbane 2012. Lørdag d. 14. april & søndag d. 15. Holstebro Svømmeclub & Dansk Svømmeunion inviterer til Danske Open Masters Kortbane 2012 Lørdag d. 14. april & søndag d. 15. april i Holstebro Badeland PRAKTISKE OPLYSNINGER Dato: Lørdag den 14.april og

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Gældende bestemmelser for. Kreds 56. Præstø. Schæferhundeklub. (9.udgave)

Gældende bestemmelser for. Kreds 56. Præstø. Schæferhundeklub. (9.udgave) Gældende bestemmelser for Kreds 56 Præstø Schæferhundeklub 2011 (9.udgave) Forord Som den første kreds i Danmark indførte Kreds 56 i 1994 et sæt Gældende Bestemmelser (GB) til regulering af Kredsens virke.

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering K o m m u n i k at i o n i t e a m s P e r s o n l i g u d v i k l i n g t i l a r b e j d e o g u d da n n e l s e V i d e n d e l i n g Kommunikation og konflikthåndtering A r b e j d s m a r k e d s

Læs mere

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating Danmarks Rulleskøjte Union Træneruddannelser Fitness & speedskating Niveau I Niveau II Kursusstart efterår 2010 Information Idrætsudøvere - uanset alder og niveau stiller krav om et højt fagligt niveau

Læs mere

TIPS TIL NYE HUNDEEJERE

TIPS TIL NYE HUNDEEJERE 1. INDLEDNING Velkommen til Kreds 44 Vi vil som kreds gerne give et par tips til dig som hundefører (hf), som du kan anvende i dagligdagen med din hund. Der er taget udgangs punkt i Jan Fennells bog Hundelytteren

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Conventus Instruktør brugervejledning

Conventus Instruktør brugervejledning Conventus Instruktør brugervejledning Du får nu mulighed for at benytte nogle af de faciliteter, som er tilgængelige i Conventus. F.eks. vil det være muligt for dig at følge med i, hvem der er tilmeldt

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere