Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed"

Transkript

1 Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Maj af 16

2 Indledning Brugshunderådet tilbyder følgende kurser: Træner- og figurantkurser Disse kurser retter sig mod kredsenes trænere, figuranter og hundeførere. Medlemmer af andre specialklubber under DKK kan også deltage, dog til forhøjet gebyr. Kurserne er baseret på generelle indlæringsprincipper og træningsmetoder samt på problemstillinger i forhold til at skulle instruere kredsenes medlemmer, altså en vekslen mellem instruktørteknik og undervisning i praksis. Kurserne er tilrettelagt som faste forløb, hvor der startes med Grundkursus, hvorefter der sker en specialisering i henholdsvis sporarbejde, lydighedstræning, beskyttelsesarbejde samt klikkertræning. Instruktører på kurserne er Brugshunderådets autoriserede instruktører. Kursusbeskrivelser fremgår af de følgende sider. Særlige kurser Herunder arrangeres kurser for prøvefiguranter, prøveledere og kredsenes BRK (Brugshunderådets kontaktperson) og sporlæggere og evt. øvrige medlemmer. Instruktører på kurserne er Brugshunderådets autoriserede instruktører eller brugshunderådsmedlemmer. Kursusbeskrivelser fremgår af de følgende sider. Kursusarrangør Kurserne kan arrangeres af Brugshunderådet i samarbejde med en enkelt kreds, flere kredse sammen eller en landsdel. Efter at der er indgået en aftale med en af Brugshunderådet kontaktperson, indføjes og aktiveres kurset i kalenderen på hjemmesiden. Se endvidere afsnittet om kursusplanlægning. Tilmelding Tilmelding er bindende og foregår via hjemmesiden ( 1. prioritet har trænere i Schæferhundeklubben for Danmark. 2. Prioritet har medlemmer i Schæferhundeklubben for Danmark. 3. Prioritet har medlemmer af andre specialklubber under DKK. Dette underforstået at tilmelding samt betaling er foretaget rettidigt, hvilket vil sige senest 3 uger før kursets afholdelse og ellers samme dag som sidste tilmeldingsfrist. Kursusgebyret overføres til Schæferhundeklubben for Danmark s kursuskonto. Deltagerbetaling For deltagelse på kurserne opkræves en deltagerbetaling. Framelding/afbud Ved framelding/afbud mere end 3 uger før kursets afholdelse, refunderes det fulde kursusgebyr. Ved framelding/afbud senere end 3 uger før kursets afholdelse, skal det fulde kursusgebyr betales. BHR kan give tilladelse til at kredsen sender en anden deltager ved et evt. afbud. Maj af 16

3 KURSER FOR TRÆNERE, FIGURANTER SAMT MEDLEMMER GENERELLE OPLYSNINGER Kursushæfte Kursushæfte udstedes af kredsens BRK. Kursushæfte skal medbringes som dokumentation for tidligere gennemførte kurser. Det er arrangøren af det enkelte kursus, der er ansvarlig for, at deltagerne opfylder forudsætningerne for af deltage. Varighed Hvis andet ikke er anført har kurset en varighed på 1 dag, almindeligvis fra kl. 9 til kl. 16. Instruktører Brugshunderådets autoriserede instruktører. Kursus: GRUNDKURSUS At give deltagerne den grundlæggende forståelse og viden, der er forudsætningen for arbejdet som træner eller figurant i kredsene. Kort gennemgang af klubbens formål, opbygning og aktiviteter. Hundens psyke, adfærd og instinkter. Hundens kropssprog og mimik. Indlæringspsykologi. Instruktørteknik. Alle Ingen. Deltagerne skal ikke medbringe hund på dette kursus. Kurset er et ½-dagskursus, hvilket vil sige ca. 4 timer. Pris: 125 kr. (For ikke-medlemmer kr. 200) Kursus: HVALPEKURSUS At give deltagerne den forståelse og viden, der er forudsætning for at virke som træner på et hvalpehold. Maj af 16

4 et med og principperne bag hvalpetræning. Omgængelighed og social adfærd. Samarbejde mellem fører og hund. Hvalpens psykiske udvikling. Drifter og instinkter specielt byttedrift, flok- og socialdrift, spordrift. Sanser specielt sporsans. Hundens kropssprog og mimik. Grundlæggende indlæringsprincipper og træningsmetoder. Indlæring af spor og lydighedsøvelser. Træner-teknikker. Kredsens trænere samt aspiranter hertil Medlemmer med interesse for hvalpetræning. Deltagerne skal have gennemført Grundkursus Hvalpekurset er delt i to dele og afholdes over 2 dage. Den afholdende kreds stiller et hvalpehold til rådighed. Der bør højest gå 4 uger mellem del 1 og del 2. Pris: 450 kr. (For ikke-medlemmer kr. 650) Kursus: GRUNDLÆGGENDE SPORKURSUS - A1 At give deltagerne den grundlæggende forståelse for sporarbejde fra hvalp til færdig sporhund. Hundens psykiske udvikling set i relation til sporarbejde. Grundlæggende indlæringsprincipper og træningsmetoder. Praktik. Kredsenes trænere samt aspiranter hertil. Medlemmer med interesse for sportræning. skal have gennemført Grundkursus. Maj af 16

5 Hver deltager skal medbringe mindst én hund. Kursus: VIDEREGÅENDE SPORKURSUS - A2 At give deltagerne en indgående indsigt i og viden om sporarbejde. Indlæringsprincipper og træningsmetoder. Praktik. Problemløsning. Forberedelse til prøvedeltagelse, herunder berøring af konkurrencetræning. Kredsenes trænere samt aspiranter hertil. Medlemmer med interesse for sportræning. skal have gennemført Grundkursus og Grundlæggende sporkursus A1. Hver deltager skal medbringe mindst én hund. Kursus: GRUNDLÆGGENDE LYDIGHEDSKURSUS - B1 At give deltagerne den grundlæggende forståelse for lydighedsarbejde fra hvalp til voksen hund. Hundens psykiske udvikling et i relation til lydighedsarbejdet Grundlæggende indlæringsprincipper og træningsmetoder Indlæring af lydighedsøvelser Trænerteknik Praktik Kredsenes trænere samt aspiranter hertil. Medlemmer med interesse for lydighedstræning Maj af 16

6 skal have gennemført Grundkursus. Hver deltager skal medbringe mindst én hund. Kursus: VIDEREGÅENDE LYDIGHEDSKURSUS - B2 At give deltagerne en indgående indsigt i og viden om lydighedsarbejde. Indlæringsprincipper og træningsmetoder. Praktik og problemløsning. Forberedelse til prøvedeltagelse, herunder berøring af konkurrencetræning. Kredsenes trænere samt aspiranter hertil. Medlemmer med interesse for lydighedstræning skal have gennemført Grundkursus og Grundlæggende lydighedskursus B1. Hver deltager skal medbringe mindst én hund. Kursus: INTRODUKTION TIL BESKYTTELSESARBEJDE - C1 At introducere deltagerne for beskyttelsesarbejde samt anvendelse af figurantens hjælpemidler og udstyr. Grundliggende orientering om indlæringsprincipper i beskyttelsesarbejde og anvendelse af beskyttelsesudstyr. Kredsenes figuranter samt aspiranter hertil - også gerne uden erfaring i figurantarbejde. Medlemmer med interesse for figurantarbejde. Maj af 16

7 skal have gennemført Grundkursus. Hver deltager skal medbringe mindst én hund samt beskyttelsesudstyr. Kursus: GRUNDLIGGENDE KURSUS I BESKYTTELSESARBEJDE - C2 At give deltagerne den grundliggende forståelse for beskyttelsesarbejde fra hvalp til voksen hund. Hundens psykiske udvikling set i relation til beskyttelsesarbejde. Grundlæggende indlæringsprincipper og træningsmetoder. Praktik. Kredsenes figuranter samt emner hertil. Medlemmer med interesse for figurantarbejde. skal have gennemført Grundkursus og C1. Hver deltager skal medbringe mindst én hund samt beskyttelsesudstyr. Kursus: VIDEREGÅENDE KURSUS I BESKYTTELSESARBEJDE - C3 At give deltagerne en indgående indsigt i og viden om beskyttelsesarbejde. Indlæringsprincipper og træningsmetoder. Praktik. Problemløsning. Forberedelse til prøvedeltagelse, herunder berøring af konkurrencetræning. Maj af 16

8 Kredsenes figuranter samt aspiranter hertil. Medlemmer med interesse for figurantarbejde. skal have gennemført Grundkursus og Grundliggende kursus i beskyttelsesarbejde C2. Hver deltager skal medbringe mindst én hund samt beskyttelsesudstyr. Kursus: INTRODUKTION TIL KLIKKERTRÆNING KLIK 1 At introducere deltagerne for klikkertræning. Klikkertræning Træning med klikker & Traditionel træning Indlæringsformer Belønning og motivation Straf Stress Shaping Baglænskædning Effektiv træning Klikkertræning i A B C Praktisk træning i B. Kredsenes trænere samt aspiranter hertil. Medlemmer med interesse for klikkertræning. skal have gennemført Grundkursus. Hver deltager skal medbringe mindst én hund samt en klikker. Maj af 16

9 Kursus: GRUNDLÆGGENDE KURSUS I KLIKKERTRÆNING KLIK 2 At give deltagerne en grundlæggende forståelse for klikkertræning.. Teori: Grundlæggende Klikkertræning, opsummering Shaping Baglænskædning Opdeling af øvelser Target Stick Signaler Crossover hunde Praktisk træning i B Kredsenes trænere samt aspiranter hertil. Medlemmer med interesse for klikkertræning. skal have gennemført Grundkursus og Introduktion til klikkertræning KLIK 1. Hver deltager skal medbringe mindst én hund samt en klikker. Kursus: GRUNDLÆGGENDE INSTRUKTØRTEKNIK INSTRUKTØR At give deltagerne grundlæggende teoretisk viden om tilrettelæggelse af og gennemførelse af en instruktionssituation Notat- og taleteknik Almindelige undervisningsprincipper Undervisningsformer organisationsformer Instruktionsteknik Motivation Indlæringsteori Maj af 16

10 Kredsenes instruktører og figuranter. Medlemmer med interesse for instruktørteknik. Deltagerne skal have gennemført Grundkursus. Særlige oplysninger Deltagerne skal ikke medbringe hund. Kursus: INSPIRATIONSKURSUS At give kredsene og landsdelene mulighed for afholdelse af kurser efter lokalt behov. Aftales i hvert enkelt tilfælde. Kredsenes trænere og/eller figuranter. Medlemmer med interesse for det pågældende emne. : skal have gennemført Grundkursus samt et eller flere af specialkurserne inden for det område inspirationskurset omhandler. Der kan medvirke en eller flere aut. instruktører på disse kurser, ligesom kursuslængden kan aftales i hvert enkelt tilfælde. Hver deltager skal medbringe mindst én hund. Maj af 16

11 SÆRLIGE KURSER GENERELLE OPLYSNINGER Varighed Hvis andet ikke er anført har kurset en varighed på 1 dag, almindeligvis fra kl. 9 til kl. 16. Instruktører Brugshunderådets autoriserede instruktører hvis andet ikke er anført. Kursus: C-INDLÆRING At give deltagerne viden om og indsigt i indlæringsfigurantens arbejde. et aftales med instruktøren ved hvert enkelt kursus. Kredsens indlæringsfiguranter. Medlemmer med interesse for indlæringsfigurering. Deltagerne skal have gennemført Grundkursus. Erfaring med grp. C arbejde. Hver deltager skal medbringe mindst én hund med et rimeligt uddannelsesniveau samt beskyttelsessudstyr. Pris: 250 kr. Kursus: PRØVEFIGURANTKURSUS At give deltagerne viden om og indsigt i prøvefigurantens arbejde. Kurset er samtidig en forudsætning for at kunne indstilles til godkendelse som prøvefigurant. Gennemgang af prøveprogrammet set i forhold til prøvefigurantens arbejde. Praktik. Figuranter med ønske om at blive godkendt som prøvefigurant Maj af 16

12 Deltagerne skal have gennemført Grundkursus. Kendskab til prøveprogrammet samt erfaring i figurantarbejde Kurset afholdes efter behov af figurantuddannelsesudvalgene. Hver deltager skal medbringe mindst én hund med et rimeligt uddannelsesniveau samt beskyttelsessudstyr. Pris: 250 kr. Kursus: GODKENDELSE SOM PRØVEFIGURANT At opnå godkendelse som prøvefigurant. Gennemgang af prøveprogrammet set i forhold til prøvefigurantens arbejde. Selve godkendelse foregår ved udførelse af henholdsvis et BHP I-program og et BHP III-program.. Figuranter der ønsker godkendelse som prøvefigurant skal via prøvefigurantkurset være indstillet til deltagelse i godkendelse. Figurantgodkendelse afholdes efter behov af figurantuddannelsesudvalgene. Hver deltager skal medbringe mindst én hund med et rimeligt uddannelsesniveau samt beskyttelsesudstyr. Pris: 100 kr. Kursus: PRØVELEDERKURSUS PL - At give deltagerne en viden om planlægning og afholdelse af prøver, således at deltagerne er i stand til at fungere som prøveleder. - Prøvelederens opgaver og ansvar før, under og efter en prøve, herunder gennemgang af papirarbejdet i forbindelse med prøven. Maj af 16

13 Medlemmer med interesse, kredsens prøveledere samt føl. Deltagerne skal gennemført Grundkursus. Kurset er et ½-dagskursus, hvilket vil sige ca. 4 timer. Pris:150 kr. (For ikke-medlemmer kr. 250) Kursus: SPORLÆGGERKURSUS - At give deltagerne en viden om planlægning og afviklingen af spordelen ved prøver og konkurrencer, således at deltagerne er i stand til at fungere som sporlægger/sporansvarlig. - At give deltagerne en praktisk træning i sporlægning. - Den sporansvarliges opgaver og ansvar før, under og efter en prøve eller konkurrence - Sporlæggerens ansvar ifm. Prøver og konkurrencer - Tilrettelæggelse af sporlægningen - Praktisk sporlægning jf. prøveprogrammet Kredsens sporlæggere samt sporansvarlige Medlemmer med interesse for sporlægning Ingen Maj af 16

14 HUNDEFØRERKURSER GENERELLE OPLYSNINGER Hundeførerkurserne er baseret på deltagernes egen viden og erfaring med hovedvægten lagt på det praktiske arbejde. Varighed Hvis andet ikke er anført har kurset en varighed på 1 dag, almindeligvis fra kl. 9 til kl. 16. Instruktører Brugshunderådets autoriserede instruktører eller andre personer med erfaring der autoriseres hertil af Brugshunderådet. Pris: kr. pr. kursus. Antallet af kursister aftales indbyrdes mellem arrangør og instruktør. Hundeførerkurser kan rekvireres af en kreds eller flere kredse i fællesskab. Schæferhundeklubben tilbyder hundeførerkurser i hhv. spor, lydighed og forsvarsarbejde. Den arrangerende kreds aftaler med instruktøren indholdet på dagen og oplyser om niveau på de deltagende hundeførere, så instruktøren kan afpasse kurset derefter. Aftale om et hundeførerkursus indgås mellem den arrangerende kreds og instruktøren. Når aftalen er på plads gives besked til Brugshunderådets kursusansvarlige. Indbetaling af kursusafgiften skal være Brugshunderådets kursusansvarlige i hænde senest 1 måned før kursets afholdelse. Kursusplanlægning Bekræftelse på kursusgodkendelse Brugshunderådets kursusansvarlige planlægger kurser i samarbejde med instruktører og værtskredse. BHR s kursusansvarlige sender pr. godkendelsen af et kursus til værtskredsen (kredsen hvor kurset afholdes) og til den aut. instruktør. Alle kurser offentliggøres på klubbens hjemmeside, medmindre det er et kursus specielt arrangeret for en enkelt kreds Tilmelding til kurser Det er BRK ens opgave at tilmelde kredsens instruktører/-føl. Tilmelding kan foregå på klubbens hjemmeside og skal ske senest 3 uger før kursets afholdelse. Hvis denne måde ikke anvendes skal kredsen sende tilmelding med angivelse af kursistens medlemsnr., navn, adresse, tlf.nr. og tidligere kurser til den kursusansvarlige i Brugshunderådet samt indbetale kursusgebyret. Maj af 16

15 Kursusafgiften kan overføres elektronisk til kontonr.: reg konto Husk at kursusafgiften skal være betalt senest 3 uger før kursets afholdelse BRK-en har ansvar for, at kredsens kursister bliver informeret om hvor og hvornår kurset afholdes. Informationerne kan ses på klubbens hjemmeside. Menige medlemmer kan tilmelde sig kurser efter ovenstående retningslinier. De ledige pladser på kurserne tildeles efter følgende prioritering: 1. Medlemmer af Schæferhundeklubben. 2. Medlemmer af andre brugshundespecialklubber under DKK. Naturligvis under forudsætning af, at tilmelding samt betaling er foretaget rettidigt. BRK-ens forpligtelser Det er kredsen pligt at kontrollere 1: at kursisten er medlem af schæferhundeklubben for Danmark og 2: at kursisten har taget det/de adgangsgivende kursus/kurser. Instruktørens opgaver BHR s kursusansvarlige fremsender en deltagerliste senest 2 uger før kursets afholdelse. Instruktøren skal give BHR s kursusansvarlige besked om, hvilken af følgende procedurer, de ønsker at følge: 1. Instruktøren får tilsendt en kasse kursusmapper + evalueringsskemaer svarende til de kurser, instruktøren kan undervise i. Efterhånden som materialerne bruges, er det instruktørens ansvar at sørge for at bestille flere materialer hos sekretariatet. 2. Instruktøren får senest 1 uge før kursets afholdelse tilsendt materialer tilsvarende det aktuelle kursus + ca. 25%. Instruktøren skal hurtigst muligt efter kursets afholdelse udfylde og sende et evt. udgiftsbilag til BHR s kursusansvarlige, som checker at bilaget er korrekt udfyldt og derefter sender det videre til sekretariatet. Sekretariatets opgaver Vælger en instruktør procedure 2 (se ovenfor), fremsender sekretariatet senest 1 uge før kursets afholdelse, kursusmapper + evalueringsskemaer svarende til kurset + ca. 25% til instruktøren. BHR s kursusansvarlige fremsender senest 2 uger før kursets afholdelse en deltagerliste til sekretariatet. Maj af 16

16 Værtskredsens opgaver BHR s kursusansvarlige fremsender en deltagerliste senest 2 uger før kursets afholdelse. Værtskredsen kontakter senest 2 uger før kurset skal finde sted den aut. instruktør for at træffe aftale om hjælpemidler, kørselsvejledning samt om instruktøren ønsker, at værtskredsen (hvis muligt) skaffer et antal hundeførere til brug på dagen. Værtskredsen stiller et uforstyrret lokale til rådighed Værtskredsen stiller en fungerende overheadprojektor til rådighed Flytning af kursus Bliver et kursus flyttet til en anden dato end den i kursusplanen offentliggjorte, er tilmeldingerne til kurset ikke længere bindende for kredsen. Bliver et kursus flyttet til en anden kreds, er tilmeldingerne bindende for kredsen. Aflysning af kursus Bliver et kursus aflyst efter at der er indbetalt kursusafgift vil denne blive returneret til kredsen. Andre instruktørkurser Ønsker en kreds at arrangere instruktørkurser ud over de i kursusplanen udbudte, skal kredsen selv træffe aftale med instruktøren og anmelde kurset til sekretariatet. Det skal bemærkes, at ingen af Brugshunderådets autoriserede instruktør kan aftale kurser med kredse før kursusplanen er fastlagt. Instruktørerne afleverer hvert år senest 1. april og 1. oktober datoer for hvornår de ønsker at afholde kurser i den efterfølgende sæson, til BHR's kursusansvarlige. Minimumsdeltagerantal Der er som udgangspunkt fastsat et minimums deltagerantal på 8 på kurserne. På C- kurserne dog 6. BHR's udgifter Brugshunderådet afholder kørselsudgifter til den aut. Instruktør, samt evt. overnatning efter aftale med BHR's kursusansvarlige. Værtskredsens udgifter Værtskredsen afholder udgifter til forplejning til instruktøren og instruktøraspiranten såfremt en sådan deltager. Maj af 16

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub.

Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub. Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub. I år har BHR valgt temaet Træningsweekend for alle, hvilket betyder at

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4

KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4 KURSUSPROGRAM FOR KREDS 4 2014 Kursusplan for 2014 i kreds 4. Så er uddannelsesudvalgets kursusplan for 2014 kommet på plads. TRÆNERWEEKENDEN ER DESVÆRRE BLEVET AFLYST!!! Alt var ellers klappet og tilrettelagt,

Læs mere

Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve

Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve Gældende Oktober 2013 Træningsplads og arealer... 2 Indskrivning... 2 Betaling... 2 PRØVER... 3 Kredsens præmieregler/tilskud...

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE INSTRUKTØRUDDANNELSE OMRÅDE 6

GRUNDLÆGGENDE INSTRUKTØRUDDANNELSE OMRÅDE 6 GRUNDLÆGGENDE INSTRUKTØRUDDANNELSE OMRÅDE 6 Version 1.2 September 2014 Klaus Buddig side 1 af 9 Indhold FUNKTIONSBESKRIVELSE.... 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR OMRÅDEINSTRUKTØRERNE UNDER DANSK POLITIHUNDEFORENING....

Læs mere

Kreds 3 Uddannelsesudvalget august 2013

Kreds 3 Uddannelsesudvalget august 2013 Efteruddannelse for trænere og instruktører i kreds 3 16. og 17. november 2013 Viborg Vandrerhjem Vinkelvej 36 8800 Viborg Kreds 3.s fantastiske weekendkursus foregår igen i år på Viborg Vandrerhjem. Uddannelsesudvalget

Læs mere

Dagskursus for hundefører

Dagskursus for hundefører Dagskursus for hundefører Uddannelsesudvalget Kreds 1 8. oktober 2017 Astrup-Sønderskov Friskole Skolestien 2, Astrup 9800 Hjørring Tidsplan for søndag 8. oktober 2017 Program for dagskurserne: 08.00-08.10

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund

Grunduddannelse Redningshund i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 1 Grunduddannelse Redningshund Formål Formålet med uddannelsen er, at sætte fører og hund i stand til at færdes sikkert i et indsatsområde samt finde og påvise

Læs mere

TRANUM KURSER FOR TRÆNERE

TRANUM KURSER FOR TRÆNERE TRANUM KURSER FOR TRÆNERE KREDS 1 2016 Uddannelsesudvalget Kreds 1 Tranum Kurser Den 9. og 10. januar 2016 Tranum Strand Himmerlandsfondens Kursus- og Feriecenter, Strandvejen 83, Tranum Strand, 9460 Brovst

Læs mere

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010 Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 Kursusprogram for 2010 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis for trænere,

Læs mere

Nyhedsbrev august 2009

Nyhedsbrev august 2009 Nyhedsbrev august 2009 Kære medlemmer Ja, så er sommerferien i kreds 38 slut, og holdtræningen starter op igen torsdag d. 13. august kl. 19.00. Jeg håber, at rigtig mange hundeførere, gamle såvel som nye

Læs mere

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2014 UDDANNELSESUDVALGET. Anette Knudsen Formand for UU i Kreds 6 Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf.

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2014 UDDANNELSESUDVALGET. Anette Knudsen Formand for UU i Kreds 6 Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf. UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2014 Anette Knudsen Formand for UU i Kreds 6 Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf. 6014 3058 Kursusprogram for 2014 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis

Læs mere

Efteruddannelse for trænere i kreds 3

Efteruddannelse for trænere i kreds 3 Efteruddannelse for trænere i kreds 3 21. og 22. november 2015 Viborg Vandrerhjem,Vinkelvej 36, 8800 Viborg August 2015 Det populære Viborg-kursus med masser af læring og inspiration. Vi har forsøgt at

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2009

Nyhedsbrev marts 2009 Nyhedsbrev marts 2009 Orientering ved formanden Der er livlig aktivitet og stort fremmøde på træningspladsen hver lørdag. Der er nu i alt 17 ekvipager på hvalpeholdet. Derfor har vi valgt at lave to hold.

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

Samlet træningsplan Efterår 2015

Samlet træningsplan Efterår 2015 Samlet træningsplan Efterår 2015 Træningen i firkanter afvikles året igennem dog undtaget juli og december. Jagt 1 Træningen på Jagtholdene forbereder hunden til prøver og jagter, men der er også plads

Læs mere

Uddannelsesudvalget Kreds 6

Uddannelsesudvalget Kreds 6 Uddannelsesudvalget Kreds 6 Brush Up kurser for uddannede trænere Brush Up kurser 2017 Her er kredsens tilbud af brush up kurser for uddannede trænere. Kurserne er for trænere, der gerne vil holde sig

Læs mere

Kredsinstruktørernes kursuskatalog

Kredsinstruktørernes kursuskatalog 2014 Kredsinstruktørernes kursuskatalog Kreds 2 KUU, Kreds 2 01-06-2014 Kredsinstruktørernes kursuskatalog Kreds 2 2014 Dette er en oversigt over de kurser, kredsinstruktørerne i Kreds 2 tilbyder at afholde

Læs mere

TRANUM KURSER FOR TRÆNERE

TRANUM KURSER FOR TRÆNERE TRANUM KURSER FOR TRÆNERE KREDS 1 2012 Uddannelsesudvalget Kreds 1 Tranum Kurser Den 7. og 8. januar 2012 Tranum Strand Himmerlandsfondens Kursus- og Feriecenter, Strandvejen 83, Tranum Strand, 9460 Brovst

Læs mere

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2012. Steen Boje Formand for UU i Kreds 6 Parkvænget 1 4540 Fårevejle Tlf. 2142 3346

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2012. Steen Boje Formand for UU i Kreds 6 Parkvænget 1 4540 Fårevejle Tlf. 2142 3346 UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2012 Steen Boje Formand for UU i Kreds 6 Parkvænget 1 4540 Fårevejle Tlf. 2142 3346 Kursusprogram for 2012 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis

Læs mere

Grunduddannelse af trænere i DcH Uddannelsens opbygning og indhold Udarbejdet af Landsuddannelsesudvalget Opdateret og gældende fra 2014

Grunduddannelse af trænere i DcH Uddannelsens opbygning og indhold Udarbejdet af Landsuddannelsesudvalget Opdateret og gældende fra 2014 1 Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Uddannelsesudvalget Grunduddannelse af trænere i DcH Uddannelsens opbygning og indhold Udarbejdet af Landsuddannelsesudvalget Opdateret og gældende fra 2014

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Uddannelsesudvalget September 2015 Informationsfolder Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger I denne folder har uddannelsesudvalget samlet relevant

Læs mere

Samlet træningsplan Efterår 2014

Samlet træningsplan Efterår 2014 Samlet træningsplan Efterår 2014 Træningen i firkanter afvikles året igennem dog undtaget juli og december. Jagt 1 Træningen på Jagtholdene forbereder hunden til prøver og jagter, men der er også plads

Læs mere

Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com. Kim Jessing Mobil: 2928 4354. Telefon: 4326 2770 Email: breddekonsulent@dtrif.

Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com. Kim Jessing Mobil: 2928 4354. Telefon: 4326 2770 Email: breddekonsulent@dtrif. Spørgsmål rettes til Atletik Orientering Rulleskøjte Triathlon DIF Judy Jacobsen Telefon: 4326 2312 Email: judy@dansk-atletik.dk Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com Ole Knudsen

Læs mere

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2015 UDDANNELSESUDVALGET

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2015 UDDANNELSESUDVALGET UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2015 Uddannelsesudvalget Kreds 6 Anette Knudsen - Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf.: 60 14 30 58 mail: anette.dch@gmail.com Kursusprogram for 2015 Her er kredsens

Læs mere

Dato Kursus Instruktør Sted Pris Deadline Målgruppe 17. Juni Grundlæggende Anne Daugaard DcH Brædstrup 300, 1. juni TGU aspiranter DcH Program

Dato Kursus Instruktør Sted Pris Deadline Målgruppe 17. Juni Grundlæggende Anne Daugaard DcH Brædstrup 300, 1. juni TGU aspiranter DcH Program Marts 2017 Kursusoversigt 2017 Dato Kursus Instruktør Sted Pris Deadline Målgruppe 17. Juni Grundlæggende Anne Daugaard DcH Brædstrup 300, 1. juni TGU aspiranter klikker. DcH Program 1. Juli Fællesarrangement

Læs mere

Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde

Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde 1 Aktiv weekend på Ærø med jeres hunde Kære alle, Vi vil gerne invitere Danmarks hundefolk til et eksklusivt ophold på vores dejlige ø under afslappede former, hvor I samtidig selv kan bestemme hvor aktiv

Læs mere

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2009. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2009. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2009 Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 Kursusprogram for 2009 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis for trænere,

Læs mere

Brugshunderådet Dagsorden / referat

Brugshunderådet Dagsorden / referat Brugshunderådet Dagsorden / referat Mødedato: 3. september 2009 Sted: Fjeldsted Skovkro Deltagere: Alan Brettschneider (AB), Berith Andersen (BA), Birthe Neumann (BM), Erik Ahrends (EA), Hanne Boe (HA),

Læs mere

Kursusoversigt forår 2015

Kursusoversigt forår 2015 18. november 2014 Kursusoversigt forår 2015 Hermed fremsendes en kursusoversigt over planlagte aktiviteter for første halvdel af 2015. Som det fremgår af nedenstående skema er der kurser både for trænere

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Vær åben Vær positiv Tag notater Vær aktiv Afvis ikke noget nyt Kom til tiden gå ikke før tiden osv.

Vær åben Vær positiv Tag notater Vær aktiv Afvis ikke noget nyt Kom til tiden gå ikke før tiden osv. Uddannelsens opbygning og indhold: DcH s trænergrunduddannelse består af en række grundmoduler, der er obligatoriske for alle, og en overbygning, der er opdelt i 5 specialeområder (DcH-pogrammet, Agility,

Læs mere

Dobbeltdiagnosekursus

Dobbeltdiagnosekursus Dobbeltdiagnosekursus Kursusbeskrivelse Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 1 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og mål 2 Målgruppe og adgangsbetingelser 2.1 kursistens forudsætninger 3 Kursets opbygning

Læs mere

DGI Agility Sæsonhæfte 2013. DGI Midt- og Vestsjælland

DGI Agility Sæsonhæfte 2013. DGI Midt- og Vestsjælland DGI Agility Sæsonhæfte 2013 DGI Midt- og Vestsjælland indhold Formanden har ordet... 3 Kontakt og samarbejde gennem leg med din hund... 4 Hyrdedag... 5 Agilityhandling både teknik og praktik... 6 Kursus

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelsen til Fysiologisk Hundemassør, er for dig der vil lære at massere egne og andres hunde og katte. Du kan bruge uddannelsen på dine egne dyr, på din arbejdsplads

Læs mere

CMAS Adv. Nitrox Lørdag & Søndag d. 20-21. Marts 2010

CMAS Adv. Nitrox Lørdag & Søndag d. 20-21. Marts 2010 Til deltagerne på CMAS Avd. Nitrox Kursus Jeg har hermed den glæde, at sende dig det materiale du skal bruge på Nitrox kurset. I det følgende kan du finde oplysninger om kurset og dets gennemførelse. Afviklings

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 18. august 2009

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 18. august 2009 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 18. august 2009 Referent: Deltagere: Afbud: Pernille Dohlmann Kai Thusgaard Andersen, Pernille Dohlmann, Linda Eriksen, Vibeke Gjerstrup, Lisbeth Pedersen, Dorthe Sørensen,

Læs mere

Information om træneruddannelsen i Kreds 2

Information om træneruddannelsen i Kreds 2 Kredsens Uddannelsesudvalg, Kreds 2 Information om træneruddannelsen i Kreds 2 Uddannelse af lokalforeningernes trænere Efteruddannelse af lokalforeningernes trænere KUU2 Kredsinstruktørernes kursuskatalog

Læs mere

DMK s Instruktøruddannelse

DMK s Instruktøruddannelse DMK s Instruktøruddannelse En vej frem DMK s Instruktøruddannelse 1. Formål Formålet med etablering af en uddannelses ordning for instruktører i DMK er: 1.1. Visionen for DMK s instruktøruddannelse: Vi

Læs mere

træneruddannelsen i Kreds 2

træneruddannelsen i Kreds 2 Information til aspiranter om Kredsens Uddannelsesudvalg, Kreds 2 træneruddannelsen i Kreds 2 Vi har i kredsens uddannelsesudvalg (KUU) bestræbt os på at få samlet alle relevante informationer i dette

Læs mere

Figurantarbejde ved udtagelser og DM 2012/2013

Figurantarbejde ved udtagelser og DM 2012/2013 Nyt fra formanden - Vivi Gilsager Ved repræsentantskabs mødet i marts, valgte klubben et nyt BHR, hele rådet var fuld af energi og vilje til at gå i gang med arbejdet. Desværre er formanden for rådet (Per

Læs mere

Vejledning om arrangementer på Club Danois hjemmeside

Vejledning om arrangementer på Club Danois hjemmeside Vejledning om arrangementer på Club Danois hjemmeside Indledning Mange af Club Danois arrangementer (f.eks. trave- og vandreture, der er gratis) kræver ikke forudgående tilmelding. For andre arrangementer

Læs mere

HSKCUP2015. invitation. invitation HSKCUP2017. den 29. september - 1. oktober

HSKCUP2015. invitation. invitation HSKCUP2017. den 29. september - 1. oktober HSKCUP2015 invitation HSKCUP2017 invitation den 29. september - oktober Indbydelse til HSK CUP 2017 Hvidovre Skøjte Klub har hermed fornøjelsen, at indbyde til HSK Cup 201 Konkurrencen er en klubkonkurrence,

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Kurser i visuel kommunikation for forældre og pårørende Efterår 2016

Kurser i visuel kommunikation for forældre og pårørende Efterår 2016 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Samlet træningsplan Forår 2016

Samlet træningsplan Forår 2016 Samlet træningsplan Forår 2016 Træningen i firkanter afvikles året igennem dog undtaget juli og december. lydighed samt evt. apportering. BASIS 2 Efter -kurset fortsætter vi nu med den grundlæggende lydighed

Læs mere

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og Specialrådgivning Efterår 2016 Synscenter Refsnæs 2016 Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for børn med synsnedsættelse, deres forældre og professionelle,

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2017 DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne ligger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DRESSUR-SAMARBEJDENDE SPECIALKLUBBER (DSS)

VEDTÆGTER FOR DRESSUR-SAMARBEJDENDE SPECIALKLUBBER (DSS) 5.5 Vedtægter for DSS VEDTÆGTER FOR DRESSUR-SAMARBEJDENDE SPECIALKLUBBER (DSS) 1. Formål: Formålet med samarbejdet er på landsbasis at give medlemmerne i de enkelte specialklubber flere muligheder for

Læs mere

Kurser i visuel kommunikation for forældre og pårørende Forår 2017

Kurser i visuel kommunikation for forældre og pårørende Forår 2017 Center for Døvblindhed og Høretab er et lands -og landsdelsdækkende helhedstilbud for børn, unge og voksne med døvblindhed eller høretab. Tilbuddene under VISO og VISO-KaS (Koordinering af Specialrådgivningen)

Læs mere

Store Kursusdag - 7. januar 2012 i Dronninglund hallerne.

Store Kursusdag - 7. januar 2012 i Dronninglund hallerne. Her kan alle klubbens trænere få inspiration på samme kursus - og samtidig give hinanden sparring på hverdagens udfordringer. Store Kursusdag - 7. januar 2012 i Dronninglund hallerne. Håndboldens Store

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 26. SEPTEMBER 2011

REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 26. SEPTEMBER 2011 REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE - 26. SEPTEMBER 2011 Referent: Deltagere: Pernille Dohlmann Kai Thusgaard Andersen, Marianne Christensen, Lisbeth Pedersen, Ole Brydegaard Pedersen, Herdis Aagaard Petersen,

Læs mere

Samlet træningsplan Sensommer 2017

Samlet træningsplan Sensommer 2017 Samlet træningsplan Sensommer 2017 Træningen i firkanter afvikles året igennem dog undtaget juli og december. lydighed samt evt. apportering. For hunde i alle aldre, som ikke har gået til træning før.

Læs mere

Opgaver og ansvarlige. Nyborg Svømmeklub, K- udvalget

Opgaver og ansvarlige. Nyborg Svømmeklub, K- udvalget r og ansvarlige Nyborg Svømmeklub, K- udvalget Udarbejdelse af stævnekalender Ansvarlig: Martin Madsen ( madsen.nsk@gmail.com ) r Udarbejdelse af stævnekalender, alle hold Koordinering af trænere til stævner

Læs mere

E-klassen. A-klassen. Jette Nybo Andersen

E-klassen. A-klassen. Jette Nybo Andersen E-klassen E1 For den ny oprykkede E-hund der endnu ikke har deltaget i E-konkurrence. Målet er at gøre hund og fører konkurrenceklar med god forståelse for øvelserne. Præcision fra start. Fokus på træningen

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp (SUMMERCUP.DK 2014) - Taastrup

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp (SUMMERCUP.DK 2014) - Taastrup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 14. juni 2014 Sted: TAASTRUP IDRÆTSHALLER PARKVEJ 78 2630 TAASTRUP Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne. MEDDELELSE NR. 02 FLYVNING NR. 01 Vedr. Instruktørkurser 2005. DATO: 12.01.05 Hermed fremsender

Læs mere

Samlet træningsplan Vinter 2016

Samlet træningsplan Vinter 2016 Samlet træningsplan Vinter 2016 Træningen i firkanter afvikles året igennem dog undtaget juli og december. Jagt 1 Træningen på Jagtholdene forbereder hunden til prøver og jagter, men der er også plads

Læs mere

DGI Hundesport. Grunduddannelsen er her nu, så er du klar? I samarbejde med DCH tilbyder vi grunduddannelsen.

DGI Hundesport. Grunduddannelsen er her nu, så er du klar? I samarbejde med DCH tilbyder vi grunduddannelsen. DGI Hundesport Grunduddannelsen er her nu, så er du klar? I samarbejde med DCH tilbyder vi grunduddannelsen www.dgi.dk/hundesport 2 Vi har i samarbejde med DCH valgt at udbyde grunduddannelsen på Sjælland.

Læs mere

HSKCUP2015. invitation. invitation HSKCUP2016. den 30. september - 2. oktober

HSKCUP2015. invitation. invitation HSKCUP2016. den 30. september - 2. oktober HSKCUP2015 invitation HSKCUP2016 invitation den 30. september - 2. oktober Indbydelse til HSK CUP 2016 Hvidovre Skøjte Klub har hermed fornøjelsen, at indbyde til HSK Cup 2016. Konkurrencen er en klubkonkurrence,

Læs mere

Foreningen har pligt til hvert år, at indhente en børneattest på dig fra politiet.

Foreningen har pligt til hvert år, at indhente en børneattest på dig fra politiet. Aftale mellem instruktør og NBSIF Fitness Navn Adresse Postnr. og by Mobil E-mail Kursus navn Start dato Generelt ansvar Som instruktør i NBSIF Fitness er det din opgave, at instruere medlemmerne enten

Læs mere

Dette er sidste (halve) dag af Stille Qi Gong uddannelsen, ikke hel dag som tidligere annonceret.

Dette er sidste (halve) dag af Stille Qi Gong uddannelsen, ikke hel dag som tidligere annonceret. Kursus 1 - Stille Qigong instruktørkursus del 2 Dette er sidste (halve) dag af Stille Qi Gong uddannelsen, ikke hel dag som tidligere annonceret. Tid: Tirsdag d. 15. september, kl. 13-17.00 Sted: Kursuslokale

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Til Svæveflyveklubberne. MEDDELELSE NR. 03 FLYVNING NR. 02 Vedr. Instruktørkurser 2015. DATO: 12.01.15 Hermed fremsender

Læs mere

Handelsbetingelser ved tilmelding, betaling og abonnement

Handelsbetingelser ved tilmelding, betaling og abonnement Handelsbetingelser ved tilmelding, betaling og abonnement Gælder for kurser, arrangementer og kontingent udbudt af De grønne pigespejdere eller af deres lokale grupper/afdelinger Vores handelsbetingelser

Læs mere

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5

Amager Atletik Club. Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer. Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Amager Atletik Club Retningslinjer for tilskud til klubbens medlemmer Bestyrelsen, februar 2014, revideret august 2015 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Startgebyrer... 3 3 Transport...

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 22-24 januar 2016 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med chance for kontante præmier i finaler og Challenge. En super

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Samlet træningsplan Vinter 2015

Samlet træningsplan Vinter 2015 Samlet træningsplan Vinter 2015 Træningen i firkanter afvikles året igennem dog undtaget juli og december. Jagt 1 Træningen på Jagtholdene forbereder hunden til prøver og jagter, men der er også plads

Læs mere

Samlet træningsplan Vinter 2017

Samlet træningsplan Vinter 2017 Samlet træningsplan Vinter 2017 Træningen i firkanter afvikles året igennem dog undtaget juli og december. BASIS 1 Hvalpemotivation/grundtræning med vægt på etablering af god kontakt og samarbejde, start

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

Samlet træningsplan Efterår 2016

Samlet træningsplan Efterår 2016 Samlet træningsplan Efterår 2016 Træningen i firkanter afvikles året igennem dog undtaget juli og december. Hvalpemotivation/grundtræning med vægt på etablering af god kontakt og samarbejde, start på lydighed

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Kære kredse. BHR glæder sig til formandsmødet 3 2 2013. Det er afgørende for BHR at, kredsene deltager og påvirker udviklingen i vores fælles klub.

Kære kredse. BHR glæder sig til formandsmødet 3 2 2013. Det er afgørende for BHR at, kredsene deltager og påvirker udviklingen i vores fælles klub. 29. december 2012 Kære kredse BHR har det sidste halve år arbejdet med ideer og tanker, som kan være med til at udvikle vores klub. Hovedtanken med ændringen er at etablere et sammenhold og effektivt arbejdende

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2016 og 1. halvår Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2016 og 1. halvår Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2016 og 1. halvår 2017 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering

Læs mere

januar og som noget nyt Sprint Åben Klasse i alle 50 meter løbene. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

januar og som noget nyt Sprint Åben Klasse i alle 50 meter løbene. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 20. 22. januar 2017 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med kontante præmier i finalerne - og som noget nyt Sprint Åben

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

FHK Fyns Hundeklub. Retningsliner Regelsæt / Vedtægter

FHK Fyns Hundeklub. Retningsliner Regelsæt / Vedtægter FHK Fyns Hundeklub Retningsliner Regelsæt / Vedtægter Stiftet 1. juni 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indmeldelse... 3 1,1 Prøvetid... 3 1,2 Indmeldelse / Tilmelding... 3 1,3 Medlemsbetingelser... 3 1,4 Eksklusion...

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv

ART-træner-uddannelse Ungliv A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Myndeklubben. Lure Coursing. Krav for autorisation af Lure Coursing dommere. En specialklub under Dansk Kennel klub.

Myndeklubben. Lure Coursing. Krav for autorisation af Lure Coursing dommere. En specialklub under Dansk Kennel klub. Myndeklubben En specialklub under Dansk Kennel klub. Lure Coursing Krav for autorisation af Lure Coursing dommere 1 Indhold: 1. Indledning side 3 2. Overdommer side 3 3. Ansøgning side 3 4. Krav for optagelse

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE

BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE BETALINGSVEDTÆGTER FOR AALBORG FRISKOLE Godkendt af Bestyrelsen for Aalborg Friskole 2. september 2016 1. INTRODUKTION. Ifølge loven om frie grundskoler, hvorunder Aalborg Friskole hører, yder staten et

Læs mere

Indbydelse til Begynder/Øvet Cup - Brande

Indbydelse til Begynder/Øvet Cup - Brande Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Brande Taekwondo Klub Dato: 14. september 2013 Sted: Blåhøj Hallen Indbydelse til Tidsplan: Sidste frist for authorization på TPSS.NL 25. august 2013 Sidste tilmelding:

Læs mere

DGI Agility. Inspiration for fører og hund. Aktiviteter 2015 DGI Midt- og Vestsjælland Agility. www.dgi.dk/midt-ogvestsjaelland

DGI Agility. Inspiration for fører og hund. Aktiviteter 2015 DGI Midt- og Vestsjælland Agility. www.dgi.dk/midt-ogvestsjaelland DGI Agility Inspiration for fører og hund Aktiviteter 2015 DGI Midt- og Vestsjælland Agility www.dgi.dk/midt-ogvestsjaelland 2 Indhold Indhold 2 Formanden har ordet 3 Gennemgang af nye Rally O skilte 4

Læs mere

På uddannelsen ønsker vi at videregive et redskab, som kan gavne alle, der ønsker at opleve mere ro og nærvær i mødet med sig selv - og verden.

På uddannelsen ønsker vi at videregive et redskab, som kan gavne alle, der ønsker at opleve mere ro og nærvær i mødet med sig selv - og verden. INDHOLD Det er med stor glæde og ydmyghed, at vi udbyder denne 60 timers uddannelse i RESTORATIV YOGA - for yogalærere og behandlere. Uddannelsen varer 10 uger og næste gang er den 15. september - 26.

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere