Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed"

Transkript

1 Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Maj af 16

2 Indledning Brugshunderådet tilbyder følgende kurser: Træner- og figurantkurser Disse kurser retter sig mod kredsenes trænere, figuranter og hundeførere. Medlemmer af andre specialklubber under DKK kan også deltage, dog til forhøjet gebyr. Kurserne er baseret på generelle indlæringsprincipper og træningsmetoder samt på problemstillinger i forhold til at skulle instruere kredsenes medlemmer, altså en vekslen mellem instruktørteknik og undervisning i praksis. Kurserne er tilrettelagt som faste forløb, hvor der startes med Grundkursus, hvorefter der sker en specialisering i henholdsvis sporarbejde, lydighedstræning, beskyttelsesarbejde samt klikkertræning. Instruktører på kurserne er Brugshunderådets autoriserede instruktører. Kursusbeskrivelser fremgår af de følgende sider. Særlige kurser Herunder arrangeres kurser for prøvefiguranter, prøveledere og kredsenes BRK (Brugshunderådets kontaktperson) og sporlæggere og evt. øvrige medlemmer. Instruktører på kurserne er Brugshunderådets autoriserede instruktører eller brugshunderådsmedlemmer. Kursusbeskrivelser fremgår af de følgende sider. Kursusarrangør Kurserne kan arrangeres af Brugshunderådet i samarbejde med en enkelt kreds, flere kredse sammen eller en landsdel. Efter at der er indgået en aftale med en af Brugshunderådet kontaktperson, indføjes og aktiveres kurset i kalenderen på hjemmesiden. Se endvidere afsnittet om kursusplanlægning. Tilmelding Tilmelding er bindende og foregår via hjemmesiden (www.schaeferhund.dk). 1. prioritet har trænere i Schæferhundeklubben for Danmark. 2. Prioritet har medlemmer i Schæferhundeklubben for Danmark. 3. Prioritet har medlemmer af andre specialklubber under DKK. Dette underforstået at tilmelding samt betaling er foretaget rettidigt, hvilket vil sige senest 3 uger før kursets afholdelse og ellers samme dag som sidste tilmeldingsfrist. Kursusgebyret overføres til Schæferhundeklubben for Danmark s kursuskonto. Deltagerbetaling For deltagelse på kurserne opkræves en deltagerbetaling. Framelding/afbud Ved framelding/afbud mere end 3 uger før kursets afholdelse, refunderes det fulde kursusgebyr. Ved framelding/afbud senere end 3 uger før kursets afholdelse, skal det fulde kursusgebyr betales. BHR kan give tilladelse til at kredsen sender en anden deltager ved et evt. afbud. Maj af 16

3 KURSER FOR TRÆNERE, FIGURANTER SAMT MEDLEMMER GENERELLE OPLYSNINGER Kursushæfte Kursushæfte udstedes af kredsens BRK. Kursushæfte skal medbringes som dokumentation for tidligere gennemførte kurser. Det er arrangøren af det enkelte kursus, der er ansvarlig for, at deltagerne opfylder forudsætningerne for af deltage. Varighed Hvis andet ikke er anført har kurset en varighed på 1 dag, almindeligvis fra kl. 9 til kl. 16. Instruktører Brugshunderådets autoriserede instruktører. Kursus: GRUNDKURSUS At give deltagerne den grundlæggende forståelse og viden, der er forudsætningen for arbejdet som træner eller figurant i kredsene. Kort gennemgang af klubbens formål, opbygning og aktiviteter. Hundens psyke, adfærd og instinkter. Hundens kropssprog og mimik. Indlæringspsykologi. Instruktørteknik. Alle Ingen. Deltagerne skal ikke medbringe hund på dette kursus. Kurset er et ½-dagskursus, hvilket vil sige ca. 4 timer. Pris: 125 kr. (For ikke-medlemmer kr. 200) Kursus: HVALPEKURSUS At give deltagerne den forståelse og viden, der er forudsætning for at virke som træner på et hvalpehold. Maj af 16

4 et med og principperne bag hvalpetræning. Omgængelighed og social adfærd. Samarbejde mellem fører og hund. Hvalpens psykiske udvikling. Drifter og instinkter specielt byttedrift, flok- og socialdrift, spordrift. Sanser specielt sporsans. Hundens kropssprog og mimik. Grundlæggende indlæringsprincipper og træningsmetoder. Indlæring af spor og lydighedsøvelser. Træner-teknikker. Kredsens trænere samt aspiranter hertil Medlemmer med interesse for hvalpetræning. Deltagerne skal have gennemført Grundkursus Hvalpekurset er delt i to dele og afholdes over 2 dage. Den afholdende kreds stiller et hvalpehold til rådighed. Der bør højest gå 4 uger mellem del 1 og del 2. Pris: 450 kr. (For ikke-medlemmer kr. 650) Kursus: GRUNDLÆGGENDE SPORKURSUS - A1 At give deltagerne den grundlæggende forståelse for sporarbejde fra hvalp til færdig sporhund. Hundens psykiske udvikling set i relation til sporarbejde. Grundlæggende indlæringsprincipper og træningsmetoder. Praktik. Kredsenes trænere samt aspiranter hertil. Medlemmer med interesse for sportræning. skal have gennemført Grundkursus. Maj af 16

5 Hver deltager skal medbringe mindst én hund. Kursus: VIDEREGÅENDE SPORKURSUS - A2 At give deltagerne en indgående indsigt i og viden om sporarbejde. Indlæringsprincipper og træningsmetoder. Praktik. Problemløsning. Forberedelse til prøvedeltagelse, herunder berøring af konkurrencetræning. Kredsenes trænere samt aspiranter hertil. Medlemmer med interesse for sportræning. skal have gennemført Grundkursus og Grundlæggende sporkursus A1. Hver deltager skal medbringe mindst én hund. Kursus: GRUNDLÆGGENDE LYDIGHEDSKURSUS - B1 At give deltagerne den grundlæggende forståelse for lydighedsarbejde fra hvalp til voksen hund. Hundens psykiske udvikling et i relation til lydighedsarbejdet Grundlæggende indlæringsprincipper og træningsmetoder Indlæring af lydighedsøvelser Trænerteknik Praktik Kredsenes trænere samt aspiranter hertil. Medlemmer med interesse for lydighedstræning Maj af 16

6 skal have gennemført Grundkursus. Hver deltager skal medbringe mindst én hund. Kursus: VIDEREGÅENDE LYDIGHEDSKURSUS - B2 At give deltagerne en indgående indsigt i og viden om lydighedsarbejde. Indlæringsprincipper og træningsmetoder. Praktik og problemløsning. Forberedelse til prøvedeltagelse, herunder berøring af konkurrencetræning. Kredsenes trænere samt aspiranter hertil. Medlemmer med interesse for lydighedstræning skal have gennemført Grundkursus og Grundlæggende lydighedskursus B1. Hver deltager skal medbringe mindst én hund. Kursus: INTRODUKTION TIL BESKYTTELSESARBEJDE - C1 At introducere deltagerne for beskyttelsesarbejde samt anvendelse af figurantens hjælpemidler og udstyr. Grundliggende orientering om indlæringsprincipper i beskyttelsesarbejde og anvendelse af beskyttelsesudstyr. Kredsenes figuranter samt aspiranter hertil - også gerne uden erfaring i figurantarbejde. Medlemmer med interesse for figurantarbejde. Maj af 16

7 skal have gennemført Grundkursus. Hver deltager skal medbringe mindst én hund samt beskyttelsesudstyr. Kursus: GRUNDLIGGENDE KURSUS I BESKYTTELSESARBEJDE - C2 At give deltagerne den grundliggende forståelse for beskyttelsesarbejde fra hvalp til voksen hund. Hundens psykiske udvikling set i relation til beskyttelsesarbejde. Grundlæggende indlæringsprincipper og træningsmetoder. Praktik. Kredsenes figuranter samt emner hertil. Medlemmer med interesse for figurantarbejde. skal have gennemført Grundkursus og C1. Hver deltager skal medbringe mindst én hund samt beskyttelsesudstyr. Kursus: VIDEREGÅENDE KURSUS I BESKYTTELSESARBEJDE - C3 At give deltagerne en indgående indsigt i og viden om beskyttelsesarbejde. Indlæringsprincipper og træningsmetoder. Praktik. Problemløsning. Forberedelse til prøvedeltagelse, herunder berøring af konkurrencetræning. Maj af 16

8 Kredsenes figuranter samt aspiranter hertil. Medlemmer med interesse for figurantarbejde. skal have gennemført Grundkursus og Grundliggende kursus i beskyttelsesarbejde C2. Hver deltager skal medbringe mindst én hund samt beskyttelsesudstyr. Kursus: INTRODUKTION TIL KLIKKERTRÆNING KLIK 1 At introducere deltagerne for klikkertræning. Klikkertræning Træning med klikker & Traditionel træning Indlæringsformer Belønning og motivation Straf Stress Shaping Baglænskædning Effektiv træning Klikkertræning i A B C Praktisk træning i B. Kredsenes trænere samt aspiranter hertil. Medlemmer med interesse for klikkertræning. skal have gennemført Grundkursus. Hver deltager skal medbringe mindst én hund samt en klikker. Maj af 16

9 Kursus: GRUNDLÆGGENDE KURSUS I KLIKKERTRÆNING KLIK 2 At give deltagerne en grundlæggende forståelse for klikkertræning.. Teori: Grundlæggende Klikkertræning, opsummering Shaping Baglænskædning Opdeling af øvelser Target Stick Signaler Crossover hunde Praktisk træning i B Kredsenes trænere samt aspiranter hertil. Medlemmer med interesse for klikkertræning. skal have gennemført Grundkursus og Introduktion til klikkertræning KLIK 1. Hver deltager skal medbringe mindst én hund samt en klikker. Kursus: GRUNDLÆGGENDE INSTRUKTØRTEKNIK INSTRUKTØR At give deltagerne grundlæggende teoretisk viden om tilrettelæggelse af og gennemførelse af en instruktionssituation Notat- og taleteknik Almindelige undervisningsprincipper Undervisningsformer organisationsformer Instruktionsteknik Motivation Indlæringsteori Maj af 16

10 Kredsenes instruktører og figuranter. Medlemmer med interesse for instruktørteknik. Deltagerne skal have gennemført Grundkursus. Særlige oplysninger Deltagerne skal ikke medbringe hund. Kursus: INSPIRATIONSKURSUS At give kredsene og landsdelene mulighed for afholdelse af kurser efter lokalt behov. Aftales i hvert enkelt tilfælde. Kredsenes trænere og/eller figuranter. Medlemmer med interesse for det pågældende emne. : skal have gennemført Grundkursus samt et eller flere af specialkurserne inden for det område inspirationskurset omhandler. Der kan medvirke en eller flere aut. instruktører på disse kurser, ligesom kursuslængden kan aftales i hvert enkelt tilfælde. Hver deltager skal medbringe mindst én hund. Maj af 16

11 SÆRLIGE KURSER GENERELLE OPLYSNINGER Varighed Hvis andet ikke er anført har kurset en varighed på 1 dag, almindeligvis fra kl. 9 til kl. 16. Instruktører Brugshunderådets autoriserede instruktører hvis andet ikke er anført. Kursus: C-INDLÆRING At give deltagerne viden om og indsigt i indlæringsfigurantens arbejde. et aftales med instruktøren ved hvert enkelt kursus. Kredsens indlæringsfiguranter. Medlemmer med interesse for indlæringsfigurering. Deltagerne skal have gennemført Grundkursus. Erfaring med grp. C arbejde. Hver deltager skal medbringe mindst én hund med et rimeligt uddannelsesniveau samt beskyttelsessudstyr. Pris: 250 kr. Kursus: PRØVEFIGURANTKURSUS At give deltagerne viden om og indsigt i prøvefigurantens arbejde. Kurset er samtidig en forudsætning for at kunne indstilles til godkendelse som prøvefigurant. Gennemgang af prøveprogrammet set i forhold til prøvefigurantens arbejde. Praktik. Figuranter med ønske om at blive godkendt som prøvefigurant Maj af 16

12 Deltagerne skal have gennemført Grundkursus. Kendskab til prøveprogrammet samt erfaring i figurantarbejde Kurset afholdes efter behov af figurantuddannelsesudvalgene. Hver deltager skal medbringe mindst én hund med et rimeligt uddannelsesniveau samt beskyttelsessudstyr. Pris: 250 kr. Kursus: GODKENDELSE SOM PRØVEFIGURANT At opnå godkendelse som prøvefigurant. Gennemgang af prøveprogrammet set i forhold til prøvefigurantens arbejde. Selve godkendelse foregår ved udførelse af henholdsvis et BHP I-program og et BHP III-program.. Figuranter der ønsker godkendelse som prøvefigurant skal via prøvefigurantkurset være indstillet til deltagelse i godkendelse. Figurantgodkendelse afholdes efter behov af figurantuddannelsesudvalgene. Hver deltager skal medbringe mindst én hund med et rimeligt uddannelsesniveau samt beskyttelsesudstyr. Pris: 100 kr. Kursus: PRØVELEDERKURSUS PL - At give deltagerne en viden om planlægning og afholdelse af prøver, således at deltagerne er i stand til at fungere som prøveleder. - Prøvelederens opgaver og ansvar før, under og efter en prøve, herunder gennemgang af papirarbejdet i forbindelse med prøven. Maj af 16

13 Medlemmer med interesse, kredsens prøveledere samt føl. Deltagerne skal gennemført Grundkursus. Kurset er et ½-dagskursus, hvilket vil sige ca. 4 timer. Pris:150 kr. (For ikke-medlemmer kr. 250) Kursus: SPORLÆGGERKURSUS - At give deltagerne en viden om planlægning og afviklingen af spordelen ved prøver og konkurrencer, således at deltagerne er i stand til at fungere som sporlægger/sporansvarlig. - At give deltagerne en praktisk træning i sporlægning. - Den sporansvarliges opgaver og ansvar før, under og efter en prøve eller konkurrence - Sporlæggerens ansvar ifm. Prøver og konkurrencer - Tilrettelæggelse af sporlægningen - Praktisk sporlægning jf. prøveprogrammet Kredsens sporlæggere samt sporansvarlige Medlemmer med interesse for sporlægning Ingen Maj af 16

14 HUNDEFØRERKURSER GENERELLE OPLYSNINGER Hundeførerkurserne er baseret på deltagernes egen viden og erfaring med hovedvægten lagt på det praktiske arbejde. Varighed Hvis andet ikke er anført har kurset en varighed på 1 dag, almindeligvis fra kl. 9 til kl. 16. Instruktører Brugshunderådets autoriserede instruktører eller andre personer med erfaring der autoriseres hertil af Brugshunderådet. Pris: kr. pr. kursus. Antallet af kursister aftales indbyrdes mellem arrangør og instruktør. Hundeførerkurser kan rekvireres af en kreds eller flere kredse i fællesskab. Schæferhundeklubben tilbyder hundeførerkurser i hhv. spor, lydighed og forsvarsarbejde. Den arrangerende kreds aftaler med instruktøren indholdet på dagen og oplyser om niveau på de deltagende hundeførere, så instruktøren kan afpasse kurset derefter. Aftale om et hundeførerkursus indgås mellem den arrangerende kreds og instruktøren. Når aftalen er på plads gives besked til Brugshunderådets kursusansvarlige. Indbetaling af kursusafgiften skal være Brugshunderådets kursusansvarlige i hænde senest 1 måned før kursets afholdelse. Kursusplanlægning Bekræftelse på kursusgodkendelse Brugshunderådets kursusansvarlige planlægger kurser i samarbejde med instruktører og værtskredse. BHR s kursusansvarlige sender pr. godkendelsen af et kursus til værtskredsen (kredsen hvor kurset afholdes) og til den aut. instruktør. Alle kurser offentliggøres på klubbens hjemmeside, medmindre det er et kursus specielt arrangeret for en enkelt kreds Tilmelding til kurser Det er BRK ens opgave at tilmelde kredsens instruktører/-føl. Tilmelding kan foregå på klubbens hjemmeside og skal ske senest 3 uger før kursets afholdelse. Hvis denne måde ikke anvendes skal kredsen sende tilmelding med angivelse af kursistens medlemsnr., navn, adresse, tlf.nr. og tidligere kurser til den kursusansvarlige i Brugshunderådet samt indbetale kursusgebyret. Maj af 16

15 Kursusafgiften kan overføres elektronisk til kontonr.: reg konto Husk at kursusafgiften skal være betalt senest 3 uger før kursets afholdelse BRK-en har ansvar for, at kredsens kursister bliver informeret om hvor og hvornår kurset afholdes. Informationerne kan ses på klubbens hjemmeside. Menige medlemmer kan tilmelde sig kurser efter ovenstående retningslinier. De ledige pladser på kurserne tildeles efter følgende prioritering: 1. Medlemmer af Schæferhundeklubben. 2. Medlemmer af andre brugshundespecialklubber under DKK. Naturligvis under forudsætning af, at tilmelding samt betaling er foretaget rettidigt. BRK-ens forpligtelser Det er kredsen pligt at kontrollere 1: at kursisten er medlem af schæferhundeklubben for Danmark og 2: at kursisten har taget det/de adgangsgivende kursus/kurser. Instruktørens opgaver BHR s kursusansvarlige fremsender en deltagerliste senest 2 uger før kursets afholdelse. Instruktøren skal give BHR s kursusansvarlige besked om, hvilken af følgende procedurer, de ønsker at følge: 1. Instruktøren får tilsendt en kasse kursusmapper + evalueringsskemaer svarende til de kurser, instruktøren kan undervise i. Efterhånden som materialerne bruges, er det instruktørens ansvar at sørge for at bestille flere materialer hos sekretariatet. 2. Instruktøren får senest 1 uge før kursets afholdelse tilsendt materialer tilsvarende det aktuelle kursus + ca. 25%. Instruktøren skal hurtigst muligt efter kursets afholdelse udfylde og sende et evt. udgiftsbilag til BHR s kursusansvarlige, som checker at bilaget er korrekt udfyldt og derefter sender det videre til sekretariatet. Sekretariatets opgaver Vælger en instruktør procedure 2 (se ovenfor), fremsender sekretariatet senest 1 uge før kursets afholdelse, kursusmapper + evalueringsskemaer svarende til kurset + ca. 25% til instruktøren. BHR s kursusansvarlige fremsender senest 2 uger før kursets afholdelse en deltagerliste til sekretariatet. Maj af 16

16 Værtskredsens opgaver BHR s kursusansvarlige fremsender en deltagerliste senest 2 uger før kursets afholdelse. Værtskredsen kontakter senest 2 uger før kurset skal finde sted den aut. instruktør for at træffe aftale om hjælpemidler, kørselsvejledning samt om instruktøren ønsker, at værtskredsen (hvis muligt) skaffer et antal hundeførere til brug på dagen. Værtskredsen stiller et uforstyrret lokale til rådighed Værtskredsen stiller en fungerende overheadprojektor til rådighed Flytning af kursus Bliver et kursus flyttet til en anden dato end den i kursusplanen offentliggjorte, er tilmeldingerne til kurset ikke længere bindende for kredsen. Bliver et kursus flyttet til en anden kreds, er tilmeldingerne bindende for kredsen. Aflysning af kursus Bliver et kursus aflyst efter at der er indbetalt kursusafgift vil denne blive returneret til kredsen. Andre instruktørkurser Ønsker en kreds at arrangere instruktørkurser ud over de i kursusplanen udbudte, skal kredsen selv træffe aftale med instruktøren og anmelde kurset til sekretariatet. Det skal bemærkes, at ingen af Brugshunderådets autoriserede instruktør kan aftale kurser med kredse før kursusplanen er fastlagt. Instruktørerne afleverer hvert år senest 1. april og 1. oktober datoer for hvornår de ønsker at afholde kurser i den efterfølgende sæson, til BHR's kursusansvarlige. Minimumsdeltagerantal Der er som udgangspunkt fastsat et minimums deltagerantal på 8 på kurserne. På C- kurserne dog 6. BHR's udgifter Brugshunderådet afholder kørselsudgifter til den aut. Instruktør, samt evt. overnatning efter aftale med BHR's kursusansvarlige. Værtskredsens udgifter Værtskredsen afholder udgifter til forplejning til instruktøren og instruktøraspiranten såfremt en sådan deltager. Maj af 16

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Center Jump, Odense marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen i Center Jump... 4 2 Ansvarsområder i bestyrelsen... 4 3 Klubbens medlemmer... 4 3.1

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund

Grunduddannelse Redningshund i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 1 Grunduddannelse Redningshund Formål Formålet med uddannelsen er, at sætte fører og hund i stand til at færdes sikkert i et indsatsområde samt finde og påvise

Læs mere

Komiteen sender en (elektronisk) ansøgning vedr. foredraget/kurset til sekretariatet på Skærum Mølle (ansøgningen findes på www.fuko.

Komiteen sender en (elektronisk) ansøgning vedr. foredraget/kurset til sekretariatet på Skærum Mølle (ansøgningen findes på www.fuko. Folkeuniversitetets Komitestyrelse Skærum Møllevej 4 DK-7570 Vemb T: 97490595 E: kontor@fuko.dk w: www.fuko.dk Hvad er Folkeuniversitet? Folkeuniversitetet tilbyder forelæsninger, kurser, ekskursioner

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Gældende bestemmelser for. Kreds 56. Præstø. Schæferhundeklub. (9.udgave)

Gældende bestemmelser for. Kreds 56. Præstø. Schæferhundeklub. (9.udgave) Gældende bestemmelser for Kreds 56 Præstø Schæferhundeklub 2011 (9.udgave) Forord Som den første kreds i Danmark indførte Kreds 56 i 1994 et sæt Gældende Bestemmelser (GB) til regulering af Kredsens virke.

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti

Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti KURSUSKATALOG 2011 1 Velkommen til Konservative Kurser 2011 Al planlægning og aktivitet både centralt og i de enkelte kampagneteams tager udgangspunkt i,

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold På Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold erhverver den studerende de nødvendige værktøjer og kompetencer

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Spidshundeklubbens Sporudvalg

Spidshundeklubbens Sporudvalg Spidshundeklubbens Sporudvalg Generelle bestemmelser vedrørende sporprøver for: Finsk Spids Hvid svensk Elghund Jämthund Karelsk Bjørnehund Norbottenspids Norsk Elghund, grå Norsk Elghund, sort Russisk

Læs mere

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2015 UDDANNELSESUDVALGET

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2015 UDDANNELSESUDVALGET UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2015 Uddannelsesudvalget Kreds 6 Anette Knudsen - Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf.: 60 14 30 58 mail: anette.dch@gmail.com Kursusprogram for 2015 Her er kredsens

Læs mere

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler

Dansk Kennel Klub. Schweisshundeudvalg. Prøveregler Dansk Kennel Klub Schweisshundeudvalg Prøveregler Gældende fra 1. januar 2011 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side 1. Schweissprøvernes formål 3 2. Klubbernes prøveprogram 3 3. Prøvens organisering

Læs mere

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE Institut for

Læs mere

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2014 UDDANNELSESUDVALGET. Anette Knudsen Formand for UU i Kreds 6 Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf.

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2014 UDDANNELSESUDVALGET. Anette Knudsen Formand for UU i Kreds 6 Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf. UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2014 Anette Knudsen Formand for UU i Kreds 6 Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf. 6014 3058 Kursusprogram for 2014 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Forslag til ændringer eller tilføjelser sendes til kontakt@foreninglet.dk Sidst opdateret 19. dec. 2014 ForeningLet.dk

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer

DKK s Schweisshundeudvalg. Regler for uddannelse til schweissdommer DKK s Schweisshundeudvalg Regler for uddannelse til schweissdommer Gældende fra 1. januar 2012 1. Krav til optagelse som dommerelev Som hundefører Skal have ført mindst 2 forskellige hunde til 2 præmie

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Om holdene i DcH Herning

Om holdene i DcH Herning Om holdene i DcH Herning Få svar på spørgsmål vedr. vores hold og tilmelding til disse BEMÆRK: Der arbejdes i øjeblikket på en omstrukturering af klubbens hold så der kan ske ændringer i løbet af 2014.

Læs mere

ForeningLet brugervejledning. ForeningLet

ForeningLet brugervejledning. ForeningLet ForeningLet brugervejledning ForeningLet 26. August, 2015 Indhold 1 Introduktion 1 2 Kom godt i gang 3 2.1 Opret forening.............................................. 3 2.2 Valg af moduler.............................................

Læs mere