CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning"

Transkript

1 CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

2 Betjeningselementer MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt tryk: Scan stationer (scanningsfunktion) 2 DISPLAY-tast Kort tryk: Skift visning Langt tryk: Indstil klokkeslæt 3 SRC -tast Kort tryk: Valg af lydkilde Langt tryk: Åbn Bluetooth -menu 4 Cd-port 5 Display 6 AUDIO-tast Åbn/luk menuen "AUDIO" 7 BAND/TS-tast Kort tryk: Valg af hukommelsesniveau Langt tryk: Automatisk lagring af stationer (Travelstore) 8 Mikrofon 9 -tast (Eject) Skub cd'en ud : Reset-tast Gendan bilradioens oprindelige fabriksindstillinger. ; USB-bøsning < Taltaster 1-6 = / -tast Radiotilstand: Manuel indstilling af stationer (kort tryk), start søgning (langt tryk) Andre driftstilstande: Titelvalg (kort tryk), hurtig søgning (langt tryk) > Dreje-/trykknap Kort tryk: Tænd bilradio I drift: Afbryd lyden i bilradioen (Mute); afbryd afspilning (Pause) I menuen: Åbn menupunkter Langt tryk: Sluk bilradio Drejning: Indstil lydstyrke I menuen: Valg af menupunkt, ændring af indstillinger I browse mode: Valg af kategori (kun ipod), mappe og titel? Front-AUX-IN-bøsning 2

3 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Anvendte symboler... 4 Trafiksikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger... 4 Overensstemmelseserklæring... 5 Rengøringsanvisninger... 5 Om bortskaffelse... 5 Medfølgende dele... 5 Ekstratilbehør (medfølger ikke)... 5 Ibrugtagning... 5 Indstilling af region... 5 Tænd/sluk... 5 Lydstyrke... 6 Indstilling af klokkeslæt... 6 Trafikradio... 6 Radiotilstand... 6 RDS... 6 Skift til radiotilstand... 7 Valg af hukommelsesniveau... 7 Indstilling af stationer... 7 Gem station og hent gemt station... 7 Scan stationer... 7 Automatisk lagring af stationer (Travelstore)... 7 PTY... 8 Skift visning... 8 Cd-/mp3-/WMA/iPod-tilstand... 8 Grundlæggende oplysninger... 8 Skift til cd-/mp3-/wma-/ipod-tilstand... 9 Isætning/udskubning af cd... 9 Tilslutning/fjernelse af USB-medie...10 Valg af titel...10 Valg af mappe (kun i mp3-/wma-tilstand)...10 Hurtig søgning...10 Afbrydelse af afspilningen...10 Scan alle titler (ikke i ipod-tilstand)...10 Afspil titler i tilfældig rækkefølge...10 Afspil enkelte titler eller mapper gentagne gange...11 Skift visning...11 Browse mode...11 Bluetooth -funktion Tilslut og forbind Bluetooth -apparat...13 Telefonfunktioner...13 Bluetooth -streaming-tilstand...14 Eksterne lydkilder Front-AUX-IN-bøsning...14 Lydindstillinger Åbn og luk menuen "AUDIO"...15 Foretag indstillinger i menuen "AUDIO"...15 Indstil equalizer...15 Brugerindstillinger Åbn brugermenu og vælg menu...16 Foretag indstillinger i menuen "TUNER"...16 Foretag indstillinger i menuen "VOLUME" (Lydstyrke)...17 Foretag indstillinger i menuen "DISPLAY"...18 Foretag indstillinger i menuen "VARIOUS" (Diverse)...18 Nyttige oplysninger Garanti...19 Service...19 Tekniske data Monteringsvejledning

4 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Bilradioen er fremstillet i overensstemmelse med den aktuelle tekniske udvikling og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der opstå farer, hvis du ikke overholder sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning. Denne betjeningsvejledning indeholder oplysninger, der er vigtige for, at bilradioen monteres og betjenes sikkert og korrekt. Læs hele denne vejledning omhyggeligt, inden du tager bilradioen i brug. Opbevar vejledningen, så den altid er tilgængelig for alle brugere. Hvis du på et tidspunkt sælger bilradioen, skal du sørge for at vedlægge denne vejledning. Vær desuden opmærksom på de vejledninger, der følger med apparater, som du anvender sammen med bilradioen. Anvendte symboler I denne vejledning anvendes følgende symboler: FARE! Advarsel mod skader PAS PÅ! Advarsel mod beskadigelse af cd-drevet FARE! Advarer mod høj lydstyrke CE-mærket bekræfter, at alle relevante EU-bestemmelser er overholdt. Angiver en handling Angiver en optælling Trafiksikkerhed Overhold følgende anvisninger vedrørende trafiksikkerhed: Benyt apparatet på en sådan måde, at du altid kan styre bilen sikkert. Hvis du er i tvivl, skal du køre ind til siden og indstille apparatet, mens bilen holder stille. Vælg altid en passende lydstyrke, så du kan høre akustiske advarselssignaler (f.eks. politisirener) og samtidig beskytter din hørelse. Når du har deaktiveret lyden, f.eks. ved skift mellem lydkilder, kan ændringer af lydstyrken ikke høres. Skru ikke op for lydstyrken i mellemtiden. Generelle sikkerhedsanvisninger Overhold følgende anvisninger for at beskytte dig selv mod skader: Modificer og åbn aldrig apparatet. Indvendigt i apparatet sidder en Class-1-laser, der er farlig for øjnene. Skru ikke op for lydstyrken, mens lyden er deaktiveret, f.eks. ved skift af lydkilde. Du kan ikke høre ændringen af lydstyrken, når lyden er deaktiveret. Korrekt brug Denne bilradio er beregnet til montering og drift i et køretøj med 12 V intern spænding og skal monteres i en 2-DIN-port. Bemærk ydelsesgrænserne, der fremgår af de tekniske data. Overlad altid reparation og montering til en fagmand. Monteringsanvisninger Du må kun montere bilradioen, hvis du har erfaring med montering af bilradioer og er fortrolig med bilens elsystem. Bemærk i den forbindelse monteringsvejledningen, der findes i slutningen af denne vejledning. 4

5 Sikkerhedsanvisninger Rengøringsanvisninger Om bortskaffelse Medfølgende dele Ibrugtagning Overensstemmelseserklæring Hermed erklærer Blaupunkt Europe GmbH, at bilradioen New Jersey 220 BT er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og de andre relevante forskrifter i direktiverne 2004/108/EF og 1999/5/EF. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på internettet under Rengøringsanvisninger Opløsnings-, rengørings- og skuremiddel som for eksempel cockpitspray og plastplejemidler kan indeholder stoffer, der angriber bilradioens overflade. Anvend kun en tør eller let fugtet klud, når du rengør bilradioen. Rengør kontakterne på betjeningspanelet efter behov med en blød klud fugtet med sprit. Om bortskaffelse Bortskaf ikke gammelt udstyr med almindeligt husholdningsaffald! Vi anbefaler, at du anvender de returnerings- og indsamlingsmuligheder, som findes for bortskaffelse af gammelt udstyr. Medfølgende dele Følgende dele følger med ved levering: 1 bilradio 1 betjenings-/monteringsvejledning 1 holderamme Ekstratilbehør (medfølger ikke) Benyt kun ekstratilbehør, der er godkendt af Blaupunkt. Kontakt din Blaupunkt-forhandler, eller gå ind på internettet på adressen Ibrugtagning Vigtigt! Transportsikringsskruer Sørg for at fjerne transportsikringsskruerne på oversiden, før bilradioen tages i brug. Indstilling af region Denne bilradio er beregnet til brug i forskellige regioner med forskellige frekvensområder og stationsteknologier. Fra fabrikken er regionen " EUROPE" (Europa) indstillet. Desuden står regionerne "ASIA" (Asien) og "AMERICA" (Amerika) til rådighed. Hvis du bruger bilradioen uden for Europa, skal du muligvis først indstille en egnet region i brugermenuen (se kap. "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i menuen "TUNER"", menupunktet "REGION"). Tænd/sluk Tænd/sluk med dreje-/trykknappen Du tænder ved at trykke på dreje-/trykknappen >. Bilradioen tændes. Du slukker ved at holde dreje-/trykknappen > inde i mere end 2 sekunder. Bilradioen slukkes. Tænd-/sluk via bilens tænding Hvis bilradioen er forbundet med bilens tænding, og den ikke blev slukket med dreje-/trykknappen >, tændes/slukkes den, når tændingen slås til/ fra. 5

6 Ibrugtagning Trafikradio Radiotilstand Lydstyrke Indstilling af lydstyrken Lydstyrken kan indstilles i trin fra 0 (fra) til 50 (maksimum). Drej på dreje-/trykknappen > for at ændre lydstyrken. Afbryd lyden i bilradioen (Mute) Tryk kort på dreje-/trykknappen > for at afbryde lyden i bilradioen eller aktivere den tidligere lydstyrke igen. Mens lyden er afbrudt, blinker "MUTE" i displayet. Indstilling af klokkeslæt Tryk på tasten DISPLAY 2 i ca. 2 sekunder for at indstille klokkeslættet. Tryk på tasten / = for at skifte mellem timer og minutter. Time-/minutvisningen blinker, når den er valgt. Drej på dreje-/trykknappen > for at indstille timer eller minutter. Tryk på dreje-/trykknappen > for at bekræfte det indtastede klokkeslæt. Trafikradio I regionen "EUROPE" (Europa) kan en FM-sender vise trafikmeldinger via et RDS-signal. Hvis prioritering af trafikmeldinger er aktiveret, stilles en trafikmelding automatisk igennem, også når bilradioen ikke er i radiotilstand. Hvis prioritering er aktiveret, vises symbolet på displayet. Under en aktiveret trafikmelding vises "TRAFFIC" (Trafik) på displayet. Prioriteringen slås til og fra i brugermenuen (se kap. "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i menuen "TUNER", menupunktet "TA" (trafikinfo)). Lydstyrken forøges, mens trafikmeldingen er aktiv. Du kan indstille den minimale lydstyrke for trafikmeldinger (se kap. "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i menuen "VOLUME" (lydstyrke)", menupunktet "TA VOL" (lydstyrke for trafikinfo)). Radiotilstand RDS I regionen "EUROPE" (Europa) udsender mange FM-sendere et RDS-signal (Radio Data System) sammen med deres program, som giver mulighed for følgende ekstra funktioner: Stationsnavnet vises i displayet. Bilradioen genkender trafikmeldinger og nyhedsudsendelser og kan automatisk stille dem igennem i andre driftstilstande (f.eks. i USB-tilstand). Alternativ frekvens: Når AF-funktionen er slået til, skifter bilradioen automatisk til den frekvens, hvor den indstillede station bedst kan modtages. Regional: Nogle stationer inddeler på bestemte tidspunkter deres program i regionalprogrammer med forskelligt indhold. Når REGIONALfunktionen er aktiveret, skifter bilradioen kun til alternative frekvenser, hvor det samme regionalprogram sendes. Funktionerne RDS, AF og REGIONAL slås til og fra i brugermenuen (se kap. "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i menuen "TUNER"", menupunkterne "RDS", "AF" og "REG"). 6

7 Radiotilstand Skift til radiotilstand Tryk på tasten SRC 3 en eller flere gange, til "TUNER" vises. Afspilningen begynder med den station, der sidst blev afspillet. Valg af hukommelsesniveau Tryk på tasten BAND/TS 7 en eller flere gange, til det ønskede hukommelsesniveau vises: FM1 FM2 FM3 AM1 AM2 På hvert hukommelsesniveau kan du gemme op til 6 stationer. Indstilling af stationer Der findes flere måder at indstille en station på: Manuel indstilling af stationer Tryk kort på tasten / = en eller flere gange for at ændre frekvensen trinvis. Start af stationssøgning Tryk på tasten / = i ca. 2 sekunder for at starte stationssøgningen. Den næste station, som kan modtages, indstilles. For regionen "EUROPE" (Europa): I bølgeområdet FM indstilles kun trafikstationer, når prioritering af trafikradio er aktiveret. Søgningens følsomhed kan indstilles (se kapitlet "Brugerindstillinger", afsnittet "Foretag indstillinger i menuen "TUNER", menupunktet "DX/LO" (følsomhed)). Gem station og hent gemt station Vælg det ønskede hukommelsesniveau. Indstil evt. den ønskede station. Tryk på stationstasten 1-6 < i ca. 2 sekunder for at gemme den aktuelle station på tasten. - eller - Tryk kort på stationstasten 1-6 < for at hente den gemte station. Scan stationer Med scanningsfunktionen kan du scanne de gemte stationer i det aktuelle bølgeområde. Tryk på tasten MENU 1 i ca. 2 sekunder for at starte scanningen. Under scanningen vises hukommelsespladsen i displayet og den aktuelle frekvens eller det aktuelle sendenavn på displayet. Tryk kort på tasten MENU 1 for at høre den aktuelt indstillede station. Automatisk lagring af stationer (Travelstore) Med Travelstore kan du automatisk søge og gemme alle stationer, der kan modtages i bølgeområdet FM og AM. Herved slettes stationer, der tidligere er gemt. Vælg det ønskede bølgeområde, f.eks. FM1 eller AM1. Tryk på tasten BAND/TS 7 i ca. 2 sekunder. Tuneren begynder med den automatiske stationssøgning; på displayet vises "TS". Når lagringen er afsluttet, scannes de lagrede stationer i lagringsrækkefølgen. Derefter afspilles stationen på hukommelsesplads 1 på niveauet FM1 eller AM1. 7

8 Radiotilstand Cd-/mp3-/WMA-/iPod-tilstand PTY I regionen "EUROPE" (Europa) og "AMERICA" (Amerika) kan en FM-station overføre sin aktuelle programtype, f.eks. KULTUR, POP, JAZZ, ROCK, SPORT eller VIDENSKAB. Med PTY-funktionen kan du hurtigt søge målrettet efter en bestemt programtype, f.eks. rock- eller sportsudsendelser. Bemærk, at PTY-funktionen ikke understøttes af alle stationer. Valg af programtype og start af PTY-søgning For valg af en programtype bedes du i kapitlet "Brugerindstillinger" læse afsnittet "Foretag indstillinger i menuen "TUNER"", menupunktet "PTY" (programtyper). Vælg den ønskede programmtype, og tryk på dreje-/trykknappen > for at starte PTYsøgningen. Så snart en station med den søgte programtype er fundet, forbliver den indstillet. Hvis der ikke bliver fundet nogen station med den valgte programtype, vises kort "PTY NONE", og der lyder 2 bip. Den sidste station, der er modtaget, vælges igen. Skift visning Tryk på tasten DISPLAY 2 for at skifte mellem disse visninger: Visning Betydning ABCDEF Stationsnavn FM Hukommelsesniveau/ frekvens POP M Programtype, kun hvis tilgængelig CLK 18:30 Klokkeslæt Cd-/mp3-/WMA/iPod-tilstand Grundlæggende oplysninger Cd-/mp3-/WMA-tilstand Du kan med denne bilradio afspille musik-cd'er (CDDA) og CD-R/RW'er med musik-, mp3- eller WMA-filer samt mp3- eller WMA-filer på USBmedier. For at sikre en fejlfri funktion bør du kun anvende cd'er med Compact-Disc-logoet. Blaupunkt kan ikke garantere fejlfri funktion af kopibeskyttede cd'er eller alle de rå cd'er og USB-medier, der findes på markedet. Vær opmærksom på følgende angivelser, når du forbereder et mp3-/wma-medie: Navngivning af titler og mapper: Maks. 32 tegn uden filtypenavn ".mp3" eller ".wma" (ved flere tegn reduceres det antal titler og mapper, bilradioen kan registrere) Ingen omlyde eller specialtegn Cd-formater: CD-R/RW, Ø: 12 cm Cd-dataformater: ISO 9669 Level 1 og 2, Joliet Cd-brænderhastighed: Maks. 16 gange (anbefales) USB-format/filsystem: Mass Storage Device (masselager) / FAT16/32 Filtypenavne for lydfiler:.mp3 for mp3-filer.wma for WMA-filer WMA-filer kun uden Digital Rights Management (DRM) og fremstillet under Windows Media Player fra version 8 MP3-ID3-tags: Version 1 og 2 Bithastighed til generering af lydfiler: MP3: kbps WMA: kbps Afhængigt af datastrukturen på USB-mediet kan du administrere op til indtastninger. 8

9 Cd-/mp3-/WMA/iPod-tilstand ipod-tilstand Du kan tilslutte mange ipod- og iphone-modeller til bilradioen via USB-porten og styre audioafspilningen fra bilradioen. En liste over kompatible ipod- og iphonemodeller findes i slutningen af vejledningen. Blaupunkt kan ikke garantere, at andre ipodog iphone-modeller fungerer fejlfrit. Brug et egnet adapterkabel for at forbinde din ipod eller din iphone med bilradioens USB-port. Skift til cd-/mp3-/wma-/ipod-tilstand Tryk på tasten SRC 3 en eller flere gange, til den ønskede lydkilde vises: "CD": Ilagt cd "USB": Tilsluttet USB-medie "IPOD": Tilsluttet ipod/tilsluttet iphone "AUX": Tilsluttet ekstern lydkilde Den pågældende lydkilde kan kun vælges, hvis en passende cd er indsat, eller et passende apparat er tilsluttet. En tilsluttet ipod vælges første gang under "USB", og så snart ipod'en er registreret, vælges den under "IPOD". Hvis bilradioen først skal læse dataene fra et tilsluttet apparat eller medie før afspilning, vises "READING" (Indlæsning) under læsningen på displayet. Varigheden af indlæsningen afhænger af datamængden og af, hvilket apparat eller medie der er tale om. Hvis apparatet eller mediet har fejl, eller de overførte data ikke kan afspilles, vises en tilsvarende meddelelse på displayet (f.eks. "ERROR" (fejl)). Isætning/udskubning af cd Isætning af cd Fare for ødelæggelse af cd-drevet! Cd'er med kontur (shape-cd'er) og cd'er med en diameter på 8 cm (minicd'er) må ikke anvendes. Vi påtager os intet ansvar for beskadigelser af cd-drevet på grund af uegnede cd'er. Når cd'en automatisk trækkes ind, må dette ikke hindres eller fremskyndes. Skub cd'en ind i cd-porten 4 med den trykte side opad, indtil du mærker modstand. Cd'en trækkes automatisk ind, og dens data undersøges. Derefter begynder afspilningen i cd- eller mp3-tilstand. Hvis den ilagte cd ikke kan afspilles, vises kort "ERROR" (fejl), og radioen skifter til radiotilstand. Udtagning af cd Når cd'en skubbes ud, må dette ikke hindres eller fremskyndes. Tryk på tasten 9 for at skubbe en ilagt cd ud. En cd, der er skubbet ud og ikke er taget ud, trækkes automatisk ind igen efter ca. 15 sekunder. Du kan også skubbe cd'er ud, når bilradioen er slukket, eller når en anden lydkilde er aktiv. 9

10 Cd-/mp3-/WMA/iPod-tilstand Tilslutning/fjernelse af USB-medie Tilslutning af USB-medie Sluk bilradioen, så mediet tilsluttes korrekt. Sæt USB-mediet i USB-bøsningen ;. Tænd bilradioen. Hvis USB-mediet vælges som lydkilde, indlæses dataene først. Hvis det tilsluttede USB-medie ikke kan afspilles, vises kort "ERROR" (fejl). Den tid, der skal bruges til indlæsningen, afhænger af model og størrelse af USBmediet. Fjernelse af USB-medie Sluk bilradioen, så mediet frakobles korrekt. Træk USB-mediet ud. Valg af titel Tryk kort på tasten / = for at skifte til forrige/næste titel. Hvis den aktuelle titel afspilles i mere end 3 sekunder, startes titlen igen med et enkelt tryk på =. Valg af mappe (kun i mp3-/wma-tilstand) Tryk på tasten DISPLAY 2 en eller flere gange, til symbolet vises. Tryk kort på tasten / = for at skifte til forrige/næste mappe. Hurtig søgning Hold tasten / = inde, til det ønskede sted er nået. Afbrydelse af afspilningen Tryk kort på dreje-/trykknappen > for at afbryde afspilningen ("PAUSE") eller fortsætte igen. Scan alle titler (ikke i ipod-tilstand) Med scanningsfunktionen scannes alle tilgængelige titler. Tryk kort på tasten 2 SCN < for at starte scanningen. Under scanningen vises "SCAN" og scanningstiden på displayet. Tryk igen kort på tasten 2 SCN < for fortsat at høre den aktuelt indstillede titel. Afspil titler i tilfældig rækkefølge Tryk på tasten 4 RDM < for at skifte mellem afspilningstilstandene: Drift Visning Betydning CD RDM ON Miks titler Mp3/ WMA ipod RDM DIR RDM ALL ALBUM SONG Miks titler for den aktuelle mappe Miks titler for medie Miks titler for det aktuelle album Miks titler på den valg Gen. RDM OFF Normal afspilning Når RANDOM-funktionen er aktiveret, vises symbolet på displayet. 10

11 Cd-/mp3-/WMA/iPod-tilstand Afspil enkelte titler eller mapper gentagne gange Tryk på tasten 3 RPT < for at skifte mellem afspilningstilstandende: Drift Visning Betydning CD RPT ON Gentagelse af titel Mp3/ RPT TRK Gentagelse af titel WMA RPT DIR Gentag mappe ipod RPT ON Gentag aktuelt valg Gen. RPT OFF Normal afspilning Når REPEAT-funktionen er aktiveret, vises symbolet på displayet. Skift visning Tryk på tasten DISPLAY 2 en eller flere gange for at skifte mellem disse visninger: Drift Visning Betydning Nummer på CD T01 00:15 musikstykke og afspilningstid CLK 18:30 Klokkeslæt Mp3/ WMA/ ipod FILE Filnavn ² FOLDER Mappenavn ² TITLE Titelnavn ¹ ARTIST Kunstner ¹ ALBUM Albumnavn ¹ PLAY00:15 Afspilningstid TT 03:37 Titlens varighed ALL INFO Alle oplysninger i rækkefølge CLK 18:30 Klokkeslæt ¹ Titelnavn, kunstner og albumnavn skal være gemt som ID3-tag for at blive vist. ² Fil- og mappenavnet vises kun i mp3-/wmatilstand. Browse mode I browse mode kan du målrettet søge og vælge en bestemt titel på mp3-/wma-mediet eller ipod'en uden at afbryde den igangværende afspilning. Browse mode i mp3-/wma-tilstand I mp3-/wma-tilstand kan du vælge og afspille en titel fra en mappe på datamediet. Tryk på tasten 1 < for at åbne browse mode i mp3-/wma-tilstand. Symbolet blinker på displayet. Browse mode forbliver tilkoblet i ca. 10 sekunder, hvis man ikke aktiverer et valg. Du kan altid forlade browse mode ved at trykke på tasten 1 <. Tryk på tasten = for at få vist mapperne på mediet. Den aktuelle mappe vises på displayet. Drej på dreje-/trykknappen > for at vælge en anden mappe. Tryk på dreje-/trykknappen > for at få vist de tilgængelige titler i mappen. Den første titel i mappen vises på displayet. Ved at trykke på tasten = kommer du tilbage til listen over mapper. Drej på dreje-/trykknappen > for at vælge en anden titel. Tryk på dreje-/trykknappen > for at afspille titlen. Afspilningen starter. Du forlader browse mode. 11

12 Cd-/mp3-/WMA-/iPod-tilstand Bluetooth -funktion Browse mode i ipod-tilstand I ipod-tilstand kan du vælge og afspille titlerne via kategorierne "ARTISTS" (kunstnere), "ALBUMS" (albummer), "SONGS" (titler), "GENRES", "COMPO- SERS" (komponister) og "PLAYLISTS" (afspilningslister). Desuden kan du vælge og afspille videoer via kategorierne "MOVIES" (film), "MUSIC VIDEOS" (musikvideoer), "TV SHOWS" (tv-programmer) og "VIDEO PODCASTS". Tryk på tasten 1 < for at åbne browse mode i ipod-tilstand. Symbolet blinker på displayet. Desuden vises "MUSIC" for musikafspilning eller "VIDEO" for videoafspilning. Afspilningsvalget vises kun, når browse mode åbnes første gang efter tilslutning af ipod'en. Derefter vises altid det aktuelle valg efter åbning af browse mode. I browse mode kommer du tilbage til det næste overordnede niveau ved at trykke på tasten =. Browse mode forbliver tilkoblet i ca. 10 sekunder, hvis man ikke aktiverer et valg. Du kan altid forlade browse mode ved at trykke på tasten 1 <. mellem "MUSIC" og "VIDEO". Tryk på dreje-/trykknappen > for at bekræfte valget. Det første kategori i valget vises. Drej på dreje-/trykknappen > for at vælge en anden kategori. Tryk på dreje-/trykknappen > for at få vist de tilgængelige mapper i kategorien. Den første mappe i den valgte kategori vises på displayet (f.eks. "JAZZ" i kategorien "GENRES"). Ved at trykke på tasten = kommer du tilbage til listen over kategorier. Drej på dreje-/trykknappen > for at vælge en anden mappe. Tryk på dreje-/trykknappen > for at få vist de tilgængelige titler i mappen. Den første titel i mappen vises på displayet. Ved at trykke på tasten = kommer du tilbage til listen over mapper. Drej på dreje-/trykknappen > for at vælge en anden titel. Tryk på dreje-/trykknappen > for at afspille titlen. Afspilningen starter. Du forlader browse mode. Bluetooth -funktion Du kan via Bluetooth forbinde bilradioen med andre Bluetooth -kompatible apparater som mobiltelefoner eller mp3-afspillere. På den måde kan du bruge bilradioen med den integrerede mikrofon som håndfrit sæt til den tilsluttede mobiltelefon eller styre musikafspilningen fra andre Bluetooth -audioenheder og afspille via bilradioens højttalere (Bluetooth -streaming). Hvis du vil oprette en Bluetooth -forbindelse, skal du først forbinde bilradioen og Bluetooth apparatet. Når du forbinder apparaterne, etableres automatisk en Bluetooth -forbindelse. Du kan kun forbinde et Bluetooth -apparat med bilradioen. Hvis du forbinder et nyt apparat med bilradioen, afbrydes forbindelsen til et aktuelt tilsluttet apparat automatisk. 12

13 Bluetooth -funktion Tilslut og forbind Bluetooth apparat Aktivér Bluetooth -funktionen på dit Bluetooth -apparat, og start søgningen efter nye apparater. Bilradioen vises som "NJ 220" på listen over fundne apparater. Opret forbindelse. Du skal muligvis indtaste PIN-koden "1234". Forbindelsen oprettes. Telefonfunktioner Modtage/afvise indkommende opkald Ved et indgående opkald vises nummeret på den person, der ringer, på displayet. Den aktuelle lydkilde afbrydes, og der lyder en ringetone fra bilradioens højttalere. Hvis nummeret på den person, der ringer op, ikke kan vises, vises "IN CALL" (indkommende opkald) i stedet for telefonnummeret. Tryk på tasten 6 < for at modtage opkaldet. På displayet vises varigheden af den igangværende samtale. Tryk på tasten 5 < for at afvise opkaldet og afslutte den igangeværende samtale. I løbet af samtalen kan du dreje på dreje-/ trykknappen > for at ændre lydstyrken eller trykke kort på knappen for at afbryde lyden fra bilradioen. Aktivering af opkald via indtastning af telefonnummer Tryk på tasten SRC 3 i ca. 2 sekunder for at åbne Bluetooth -menuen. Drej dreje-/trykknappen > for at vælge menupunktet "DIAL NO" (vælg nummer). Tryk på dreje-/trykknappen > for at åbne indtastningsmenuen. Nu kan du indtaste et telefonnummer. Drej på dreje-/trykknappen > for at vælge et tal til den pågældende position. Tryk på dreje-/trykknappen > for at gå til næste sted. Du kan altid komme tilbage til forrige sted ved at trykke på tasten =. Tryk på tasten 6 < for at ringe til det indtastede nummer. På displayet vises "DIALLING" (ringer op). Så snart den person, du ringer op til, besvarer opkaldet, vises den forløbne tid af den igangværende samtale på displayet. Aktivering af opkald via telefonbog Du kan åbne telefonbogen på den forbundne mobiltelefon og aktivere et opkald via den. Tryk på tasten SRC 3 i ca. 2 sekunder for at åbne Bluetooth -menuen. Drej dreje-/trykknappen > for at vælge menupunktet "P-BOOK" (telefonbog). Tryk på dreje-/trykknappen > for at åbne telefonbogen. Drej på dreje-/trykknappen > for at vælge en kontakt. Tryk på tasten 6 < for at ringe til nummeret på kontakten. På displayet vises "DIALLING" (ringer op). Så snart den person, du ringer op til, besvarer opkaldet, vises den forløbne tid af den igangværende samtale på displayet. 13

14 Bluetooth -funktion Eksterne lydkilder Aktivering af opkald via opkaldslister Du kan åbne opkaldslisten på den forbundne mobiltelefon og aktivere et opkald via den. Tryk på tasten SRC 3 i ca. 2 sekunder for at åbne Bluetooth -menuen. Drej på dreje-/trykknappen > for at vælge menupunktet "RECEIVED" (besvaret opkald), "DIALLED" (valgte numre) eller "MISSED" (ubesvarede opkald). Tryk på dreje-/trykknappen > for at åbne den valgte opkaldsliste. Drej på dreje-/trykknappen > for at vælge et nummer. Tryk på tasten 6 < for at ringe til det viste nummer. På displayet vises "DIALLING" (ringer op). Så snart den person, du ringer op til, besvarer opkaldet, vises den forløbne tid af den igangværende samtale på displayet. Overførsel af samtale Du kan overføre en samtale fra bilradioen til mobiltelefonen. Tryk på tasten 6 < for at viderestille en samtale. Afhængigt af mobiltelefonen afbrydes forbindelsen muligvis, når du overfører samtalen til mobiltelefonen. Bluetooth -streaming-tilstand Start af Bluetooth -streaming-tilstand Tryk på tasten SRC 3, indtil "BTSTREAM" (Bluetooth -streaming) vises. Tryk på dreje-/trykknappen > for at starte musikafspilning. Bluetooth -streaming-tilstanden kan kun vælges, når der er tilsluttet et egnet streaming-apparatet. Til afspilningen overtages den lydstyrke, der er indstillet under samtalen. Afspilningen kan være uventet høj, hvis du har haft indstillet en høj lydstyrke under den seneste samtale. Valg af titel Tryk kort på tasten / = for at skifte til forrige/næste titel. Afbrydelse af afspilningen Tryk kort på dreje-/trykknappen > for at afbryde afspilningen ("PAUSE") eller fortsætte igen. Eksterne lydkilder Front-AUX-IN-bøsning FARE! Øget risiko for personskade på grund af stik. I tilfælde af ulykker kan det fremstående stik i Front- AUX-IN-bøsningen forårsage personskader. Brugen af lige stik eller adapter medfører øget risiko for skader. Derfor anbefaler vi at bruge vinklede klinkestik. Så snart en ekstern lydkilde som f.eks. en bærbar mp3-afspiller er tilsluttet til Front-AUX-IN-bøsningen?, kan den vælges med tasten SRC 3. På displayet vises derefter "AUX". 14

15 Lydindstillinger Lydindstillinger I menuen "AUDIO" kan du ændre følgende lydindstillinger: Indstil lydstyrkefordelingen venstre/højre (Balance) eller for/bag (Fader) Indstil basforøgelse ved lille lydstyrke (Loudness) Indstil equalizer Åbn og luk menuen "AUDIO" Tryk på tasten AUDIO 6 for at åbne menuen "AUDIO". Drej på dreje-/trykknappen >, til det ønskede menupunkt er valgt. Foretag indstillingerne (se næste afsnit). Tryk på tasten AUDIO 6 for at forlade menuen. Menuen forlades automatisk ca. 20 sekunder efter det sidste tastetryk, og du vender tilbage til displayet for den aktuelle lydkilde. I menuen kommer du tilbage til det næste overordnede menuniveau ved at trykke på tasten =. I menuen kan du ikke ændre lydstyrke eller deaktivere lyden fra bilradioen (Mute). Foretag indstillinger i menuen "AUDIO" BALANCE Lydstyrkefordeling venstre/højre. Indstillinger: LEFT 7 (venstre) til RIGHT 7 (højre). Drej på dreje-/trykknappen >, til den ønskede lydstyrkefordeling er indstillet. FADER Lydstyrkefordeling for/bag. Indstillinger: REAR 7 (bag) til FRONT 7 (for). Drej på dreje-/trykknappen >, til den ønskede lydstyrkefordeling er indstillet. LOUDNESS Indstillelig forøgelse af bas ved lille lydstyrke. Indstillinger: 400/800/2400 Hz og OFF (fra; ingen forøgelse). Indstil equalizer Radioen er udstyret med en 3-bånds-equalizer. For hvert af de tre bånd diskant, mellemtoner og bas kan du vælge en frekvens og indstille niveauet. For mellemtoner og bas kan du også indstille kvalitetsfaktoren (Q-faktor). Desuden muliggør equalizer lydforindstillinger for forskellige musikretninger. Indstil 3-bånds-equalizer Vælg i menuen "AUDIO" menupunktet "EQ". Tryk på dreje-/trykknappen > for at åbne menuen "EQUALIZER". Vælg i menuen "EQUALIZER" menupunktet "USER". Tryk på dreje-/trykknappen > for at åbne menuen. mellem følgende menupunkter: BASS-G (basniveau) (indstillinger: 7 til +7) BASS-F (basfrekvens) (indstillinger: 60/80/100/200 Hz) BASS-Q (bas-godhedsfaktor) (indstillinger: 1,0/1,25/1,5/2,0) 15

16 Lydindstillinger Brugerindstillinger MIDDLE-G (mellemtoneniveau) (indstillinger: 7 til +7) MIDDLE-F (mellemtonefrekvens) (indstillinger: 0,5/1,0/1,5/2,5 khz) MIDDLE-Q (mellemtone-godhedsfaktor) (indstillinger: 0,5/0,75/1,0/1,25) TREBLE-G (diskantniveau) (indstillinger: 7 til +7) TREBLE-F (diskantfrekvens) (indstillinger: 10,0/12,5/15,0/17,5 khz) indstillingen for det valgte menupunkt. Drej på dreje-/trykknappen > for at indstille niveau, frekvens eller godhedsfaktor. Vælg equalizer-forindstilling Indstillinger: OFF (fra; ingen forindstilling) ROCK, POP, JAZZ, FLAT (lineær). Vælg i menuen "AUDIO" menupunktet "EQ". Tryk på dreje-/trykknappen > for at åbne menuen "EQUALIZER". Brugerindstillinger Åbn brugermenu og vælg menu Tryk kort på tasten MENU 1 for at åbne brugermenuen. I brugermenuen finder du brugerindstillingerne i følgende menuer: TUNER VOLUME (Lydstyrke) DISPLAY VARIOUS (Diverse) Drej på dreje-/trykknappen >, til den ønskede menu er valgt. Tryk på dreje-/trykknappen > for at åbne den valgte menu. Drej på dreje-/trykknappen >, til det ønskede menupunkt er valgt. Foretag indstillingen (se de følgende afsnit). Tryk kort på tasten MENU 1 for at forlade menuen. Menuen forlades automatisk ca. 20 sekunder efter det sidste tastetryk, og du vender tilbage til displayet for den aktuelle lydkilde. I menuen kommer du tilbage til det næste overordnede menuniveau ved at trykke på tasten =. I menuen kan du ikke ændre lydstyrke eller deaktivere lyden fra bilradioen (Mute). Foretag indstillinger i menuen "TUNER" RDS Aktivér eller deaktiver RDS-funktion. Indstillinger: ON (Til), OFF (Fra). Hvis regionen "ASIA" (Asien) eller "AMERICA" (Amerika) vælges, slås RDS automatisk fra. AF (alternativ frekvens) (kun regionen EUROPE (Europa)) Kun mulig i FM-radiotilstand og ved aktiveret RDSfunktion: Slå AF-funktion til eller fra. Indstillinger: ON (Til), OFF (Fra). 16

17 Brugerindstillinger Ved aktiveret AF-funktion vises symbolet på displayet. REG (regional) (kun regionen EUROPE (Europa)) Kun mulig i FM-radiotilstand og ved aktiveret RDSog AF-funktion: Slå REGIONAL-funktion til eller fra. Indstillinger: ON (Til), OFF (Fra). TA (trafikinfo) (kun regionen EUROPE (Europa)) Kun mulig i FM-radiotilstand og ved aktiveret RDSfunktion: Slå prioritering af trafikmeldinger til eller fra. Indstillinger: ON (Til), OFF (Fra). Hvis prioritering af trafikradio er aktiveret, vises symbolet på displayet. PTY (programtype) (kun regionerne EUROPE (Europa) og AMERICA (Amerika)) Kun mulig ved aktiveret RDS-funktion: Valg af programtype. Tryk på dreje-/trykknappen > for at vise programtyperne. Drej på dreje-/trykknappen > for at vælge en programtype. DX/LO (følsomhed) Indstil stationssøgerens følsomhed. Indstillinger: DX (stationer med kraftigt og svagere signal findes), LO (kun stationer med kraftigt signal findes). REGION (region) Vælg region for radiomodtagelsen. Indstillinger: EUROPE (Europa), ASIA (Asien), AMERICA (Amerika). mellem regionerne. Foretag indstillinger i menuen "VOLUME" (Lydstyrke) LAST VOL (Sidste lydstyrke) Når du indstiller "LAST VOL", vælges samme lydstyrke, når du tænder, som før du slukkede. Indstillinger: ON (til), OFF (fra; ved aktivering indstilles værdien 10 automatisk). FARE! Høj lydstyrke Startlydstyrken kan være uventet høj, hvis indstillingen LAST VOL (Seneste lydstyrke) er valgt, og der var indstillet en høj lydstyrke, da radioen sidst blev slukket. Indstil altid lydstyrken til et moderat niveau. 17

18 Brugerindstillinger BEEP (Tastetone) Aktivér eller deaktiver bekræftelsestone. Indstillinger: ON (Til), OFF (Fra). TA VOL (lydstyrke for trafikinfo) (kun regionen EUROPE (Europa)) Kun mulig ved aktiveret RDS-funktion: Indstilling af minimal lydstyrke for trafikmeldinger. Indstillinger: Drej på dreje-/trykknappen > for at indstille lydstyrken. Foretag indstillinger i menuen "DISPLAY" LCD CTRL (displayets lysstyrke) Omskiftning af displayets lydstyrke mellem dagtilstand og nattilstand. Indstillinger: BRIGHT (lys), DARK (mørk). SCROLL (Skærmrulning) Vælg for visning af rulletekst på displayet (f.eks. ved visning af mp3-filnavne med mere end 8 tegn) mellem visning en gang eller fortsat gentagelse. Indstillinger: ON (til; fortsat gentagelse), OFF (fra; visning en gang). 12/24H (timetilstand) Vælg 12- eller 24-timers-visning. Indstillinger: 12, 24. Ved indstilling af klokkeslæt i 12-timers visning (12 HOUR) vises et "AM" for formiddag eller et "PM" for eftermiddag foran klokkeslættet. Foretag indstillinger i menuen "VARIOUS" (Diverse) AUTO CON (automatisk forbindelse) Aktivering eller deaktivering af automatisk forbindelse til bilradioen med et forbundet Bluetooth apparat. Indstillinger: ON (Til), OFF (Fra). REAR/SUB (forforstærkerudgang) Her kan du vælge, om de bageste forforstærkerudgange på bagsiden via en ekstern forstærker et tilsluttet til højttalerne eller en subwoofer. Indstillinger: REAR (højttaler), S-WOOFER (subwoofer). RESET (nulstilling) Gendan bilradioens oprindelige fabriksindstillinger. Tryk på dreje-/trykknappen >. Bilradioen slukker og stilles tilbage til fabriksindstillingerne. 18

19 Brugerindstillinger Nyttige oplysninger Tekniske data MCU VER und MPEG VER og BT VER (softwareversioner) Vis softwareversion for radio, drev eller Bluetooth modul. Tryk på dreje-/trykknappen > for at få vist den aktuelle softwareversion. Nyttige oplysninger Garanti For vore produkter yder vi en producentgaranti for apparater, der er købt inden for den Europæiske Union. Produkter, der er købt uden for den Europæiske Union, er omfattet af de til enhver tid gældende garantibetingelser for vores datterselskaber i de respektive lande. Garantibetingelserne kan du hente på Service I nogle lande tilbyder Blaupunkt en reparationsog afhentningsservice. På adressen kan du se, om denne service tilbydes i dit land. Hvis du vil benytte dig af vores service, kan du bestille afhentningsservice til bilradioen på internettet. Tekniske data Spændingsforsyning Driftsspænding: Strømforbrug I drift: 10 sek. efter at der er slukket: Forstærker Udgangseffekt: Tuner Bølgeområder Europa: FM (VHF): AM (MB): Bølgeområder Asien: FM (VHF): AM (MB): 10,5 14,4 V 15 A < 3,5 ma 4 x 22 W sinus ved 14,4 V/4 ohm. 4 x 50 watt maks. effekt 87,5-108 MHz khz 87,5-108 MHz khz Bølgeområder Amerika: FM (VHF): 87,5-107,9 MHz AM (MB): khz FM-frekvensrespons: CD Overførselsområde: Hz Hz Pre-amp Out 4 kanaler: 2 V Indgangsfølsomhed Front-AUX-IN: Mål og vægt B x H x D: Vægt: 300 mv / 10 kω 178 x 100 x 170 mm ca. 1,60 kg Ret til ændringer forbeholdes 19

20 Monteringsvejledning Monteringsvejledning Sikkerhedshenvisninger Under monteringen og tilslutningen skal følgende sikkerhedshenvisninger iagttages. Batteriets negative pol skal afbrydes! Herved skal bilfabrikantens sikkerhedshenvisninger iagttages. Vær opmærksom på, at ingen bildele ødelægges under boringen af huller. Tværsnittet af plus- og minuskablet må ikke underskride 1,5 mm². Bilens stik må ikke tilsluttes radioen! De nødvendige adapterkabler til din biltype kan købes hos BLAUPUNKT-specialforretningen. Alt efter konstruktion kan bilen afvige fra denne beskrivelse. For skader på grund af monterings- eller tilslutningsfejl og for følgeskader overtager vi intet ansvar. Hvis de her anførte henvisninger til monteringen ikke skulle passe, kontakt din Blaupunktspecialforretning, bilfabrikanten eller vor telefon-hotline. Ved montering af en forstærker skal apparaternes stel først tilsluttes, før stikkene for tilslutningerne Line-Out sættes i. Eksterne enheders stelforbindelse må ikke sluttes til bilradioens stelforbindelse (kabinet). 20

21 Monteringsvejledning Ret til ændringer forbeholdes! 21

22 Supported ipod/ iphone devices Our product can support below listed ipod / iphone generations: ipod touch (5th generation) ipod touch (4th generation) ipod nano (7th generation) ipod nano (6th generation) iphone 5 iphone 4S iphone 4 "Made for ipod" and "Made for iphone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to ipod, iphone respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with ipod, iphone may affect wireless performance. iphone, ipod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc All rights reserved by Blaupunkt. This material may be reproduced, copied or distributed for personal use only.

23 Det udfyldte apparatpas opbevares et sikkert sted!

24 Passport New Jersey 220 BT Name: Type:... Serial no.: BP... Blaupunkt Europe GmbH Robert-Bosch-Straße 200 D Hildesheim 02/14

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 11 12 13 12 11 10 9 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt tryk:

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt

Læs mere

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 -tast Oplåsning

Læs mere

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Betjeningselementer 1 On-/Off-knap Kort tryk: Deaktivering

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

BT HS 112 Dansk vejledning

BT HS 112 Dansk vejledning Communication BT HS 112 Dansk vejledning 1 021 204 122 www.blaupunkt.com Indhold Bluetooth Headset BT HS 112 2 Sikkerhed og generel information 3 Bortskaffelse 3 Leveringsomfang 3 Justering og brug af

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Indholdsfortegnelse

Læs mere

CAR RADIO TORONTO 440. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO TORONTO 440. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO TORONTO 440 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt betjeningspanel 2 MENU-tast Kort tryk:

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

CAR MULTIMEDIA SERIES 530. Enjoy it. Betjeningsvejledning

CAR MULTIMEDIA SERIES 530. Enjoy it. Betjeningsvejledning CAR MULTIMEDIA SERIES 530 Enjoy it. Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 13 1 12 2 3 4 11 5 6 7 8 10 9 1 Tasten DIS Kort tryk: Indstil displayets lysstyrke Langt tryk: Sluk displayet Ved isat

Læs mere

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Radio / CD Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt betjeningspanel 2

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO 320

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO 320 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAU-420 4 (1-3) 4 (4-6) 3 9 2 16 17 18 15 21 20 19 14 10 1 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 7 6 12 RDS 8 INDGANGE FOR USB / SD- / MMC-KORT FRONT AUX INDGANG

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

CAR RADIO FREIBURG Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO FREIBURG Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO FREIBURG 130 1 011 402 112 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 -tast Oplåsning af aftageligt betjeningspanel 2 MENU-tast Kort

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAD-381 BLUETOOTH 11 1 2 3 15 14 12 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 13 RDS 4 (1-6) FRONT AUX INDGANG Bluetooth Funktion til Mobiltelefon AFTAGELIGT

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen.

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen. Produktoplysninger 1 12 V-stik 2 Mikrofontilslutning 3 Venstre tast 4 Funktionsindikator (blå/rød) 5 Opkaldsknap 6 + lydstyrkeknap Bilsæt Mikrofon Kort mikrofon 7 - lydstyrkeknap 8 Højtaler 9 Tænd/sluk-knap

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Telefon... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleri... 7 6. Andet... 8 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte mellem forskellige lydkilder (f.eks. FM-radio

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Brugsanvisning.................................... 2 Vigtige informationer..............................

Læs mere

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3 GTP 01-MP3 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Radio / CD Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Swing Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Bremen CD72 7 641 806 310

Bremen CD72 7 641 806 310 Radio / CD Bremen CD72 7 641 806 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 Tasten RADIO Start af radiotilstand I radiotilstand:

Læs mere

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Navigation (kun med og Navi 650)... 2 3. Telefon... 3 4. Stemmegenkendelse (kun med CD 600 IntelliLink og )... 5 5. Andet... 6 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NEW YORK 800 http://da.yourpdfguides.com/dref/3865158

Din brugermanual BLAUPUNKT NEW YORK 800 http://da.yourpdfguides.com/dref/3865158 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NEW YORK 800 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Kingston MP47 7 647 603 310 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Instrucciones de manejo Instruções

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Car Radio SD USB MP3 WMA

Car Radio SD USB MP3 WMA Car Radio SD USB MP3 WMA www.blaupunkt.com Brisbane SD48 7 648 000 310 Victoria SD48 7 648 001 310 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Læs mere

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com Navigation Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Om din sikkerhed...3 Medfølgende

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W

Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W Bærbar JBL PowerUp-højttaler med oplader til Nokia, MD-100W 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om højttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-forbindelse 4 Taster og dele 5 Sådan tænder du højttaleren 6 Oprettelse

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CAR MULTIMEDIA SERIES 640. Enjoy it. Betjeningsvejledning

CAR MULTIMEDIA SERIES 640. Enjoy it. Betjeningsvejledning CAR MULTIMEDIA SERIES 640 Enjoy it. Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 13 1 12 2 3 4 11 5 6 7 8 10 9 1 Tasten DIS Kort tryk: Indstil displayets lysstyrke Langt tryk: Sluk displayet Ved isat

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

Multimedia Navigation New York 800

Multimedia Navigation New York 800 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 800 Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 1 2 14 13 3 4 5 6 12 7 8 9 11 10 1 Tasten (Eject) Skub cd/dvd ud 2 Tasten MENU Åbn hovedmenu I hovedmenuen:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220)

Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) Brugervejledning til Nokia Luna med trådløs opladning (BH-220) 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner

Læs mere

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI Radio/Kassette Flensburg CC 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ODA SURROUND 2 5.1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3311738

Din brugermanual BLAUPUNKT ODA SURROUND 2 5.1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3311738 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD London CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning af

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Clarion VRX multimediecentre med touch screen kan ikke styre EA1251E via skærmen, men kun med betjeningsknapper.

Clarion VRX multimediecentre med touch screen kan ikke styre EA1251E via skærmen, men kun med betjeningsknapper. 911804 EA1251E - ipod Clarion EA1251E er et CeNet interface som kan tilsluttes de fleste CeNet hovedenheder fra 2001 og fremefter, og anvendes sammen med en ipod eller ipod mini afspiller. Interface adapteren

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap.

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap. Bernafon SoundGate SoundGate Quick Guide Volumenkontrol og programvalg Telefonknap Musik/audioknap Bluetooth -knap Batteriindikator Denne guide er kun en kort præsentation. Vigtigt: SoundGate anvender

Læs mere

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer

Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Introduktion til ARP 3. Generation Autoradioer Efter mange års udvikling og samarbejde er vi endelig klar til at præsentere vores 3. generation modelspecifikke autoradioer. Der findes utallige producenter

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog Oplysningerne i denne publikation var korrekte, da materialet blev trykt. For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter,

Læs mere

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Danish DIGITAL MULTIPLAYER MP-2023 BETJENINGSVEJLEDNING Forord Kære kunde: Tak fordi du valgte at købe vores digitale MP3-afspiller. Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3480/12. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome DS3480/12. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips DS3480/12 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 2 Sikkerhed 2 Overholdelse

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual

Bluetooth Soundbase ENV-1340. Brugermanual Bluetooth Soundbase ENV-1340 Brugermanual 2 INDHOLD Introduktion... 4 Advarsler og forholdsregler... 4 Vigtige Sikkerhedsinstruktioner... 5 Specifikationer... 6 Indhold... 6 opsætning... 7 Introduktion...

Læs mere