Referat fra årsmøde i EFS Børn og Unge 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra årsmøde i EFS Børn og Unge 2014"

Transkript

1 Referat fra årsmøde i EFS Børn og Unge 2014 Dalum Landbrugsskole Landbrugsvej Odense Ø Torsdag d. 8. maj. Årsmøde. Emne inklusion Oplæg vedrørende Inclusion Practices ved Winnie Dunn, PhD, OTR, FAOTA, Department Chair, Professor, Department of Occupational Therapy Education Winnie Dunns præsentation af sit oplæg: During this day we will explore Inclusion concepts, evidence and practices. There is an increasing movement toward all children being together for school, home and community activities. This direction requires professionals to examine the core purposes of their disciplines and how that expertise can be applied within everyday contexts for all children. There are models in the United states that have demonstrated effectiveness both for children in vulnerable populations and for children without vulnerabilities despite the common belief that children who are typical or gifted suffer with these models. We will examine strengths based approaches as an underpinning to Inclusion, and how families, teachers and others react to an approach focused on possibilities. Under oplægget kommer Winnie Dunn ind på følgende: 1: How did we get to this Inclusion Idea? What is the evidence? Why Inclusion matters to the rest of us 2: Models of inclusion and School Wide reform that show promise Key features of successful inclusion programs and practices 3: Strengths based practices that support inclusion. Interprofessional roles in inclusion 4: Problem based approaches to inclusive practice Kursusmaterialet kan findes på Ergoterapeutforeningens hjemmeside Cafe. Forslag til aktiviteter for

2 Med udgangspunkt i sidste års liste over forslag til aktiviteter nævner deltagerne følgende forslag: - Bruce Perry (Drengen der voksede op som en hund) / Jesper Brinck - Diane Henry (Sensory Tools, SPM, Quick Tips) - Susan Hart (længere end 2 dage, evt. udvikling af ny testmateriale) - Temadag omkring Theraplay - Basiskursus i SI. Udd./teorier. Panel med de forskellige strømninger (evt. Julie Broge) - SI-network-UK (intro). Kontaktperson: Mette - Narrative metode/coaching/konsultative rolle. Evt. oplæg ved fysioterapeut Karen Sørensen - Ergoterapeutforeningen. - Temadag med ergoterapeutforeningen. Hvor vil vi hen som børneergoterapeuter. Mulige oplægsholdere: Uffe Juul Jensen, Tove Borg, Charlotte Højholt (RUC) [Humanistisk sundhed: Kultur, mennesker, samfund] - Hvad betyder det, at vi er et selskab - Hvordan kan vi lave mere forskning. Evt. oplæg ved Karen LaCour - Ann Fischer aktivitetsbaseret terapi (1-2 dage) - Det ergoterapeutiske aktivitetsbegreb vs. ICF. Mulige oplægsholdere Ann Ficher, Tove Borg, Karen LaCour, Anette Larsen. - Helena Polatajko. CO-OP. Aktivitet - Iona Nowak (Australien). Forskning, deltagelse. Børn med CP - Jytte Birk Sørensen, psykolog og Marte Meo supervisor. Neuroaffektiv afstemning. Marte Meo, - aktivitet og deltagelsesperspektiv. Forslag fra sidste års liste, som ikke er nævnt i ovenstående: Kursus i OPT (Helle Grøndal), Kursus i Ils (Ingelis Arnsberg), Kursus i kinesio taping og børn, Kursus med Keith Malia, AHA-kursus, Særlig sensitive børn (Lise August), Inklusion (Ergo. Tanja Bekker, Rebild kommune), Min speak (talecomputer), Optometrist (Hans Tersbøl), Phd. Anette Kjærsgård oplæg om mund og svælg, Generelle kommunikationsredskaber, alternativ kommunikation Fredag d. 9. maj: Årsmøde og generalforsamling : Generalforsamling

3 1. Valg af referent og dirigent Følgende vælges: Referent: Helle Poulsen. Dirigent: Lene Barslund fra Etf 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning Formand for EFS Børn og Unge, Anne-Grete Stride fremlægger årsberetningen. Årsberetningen lægges på Etf s hjemmeside 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab Regnskabsansvarlig i EFS Børn og Unge, Maj-Brit Beckerlee fremlægger resultatopgørelsen pr Regnskabet godkendes 4. Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag 5. Fremlæggelse og diskussion af arbejdsprogram / handleplan for kommende år Anne-Grete fremlægger arbejdsprogrammet for 2014/15. Der stilles forslag til: - afholdelse af kursus med Diane Henry i juni 2015 i SPM, Sensory Processing Measure - at planlægge og arrangere fælles årsmøde med Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi i marts måned 2016 Bestyrelsesmedlem Birgitte de Boer fremlægger de forslag til aktiviteter, som fremkom på caféen torsdag aften (se ovenfor). Forsamlingen nævner yderligere nedenstående forslag: - om synliggørelse af ergoterapi i medierne. Herunder ergoterapeuternes dag den 27. oktober. - om dansk deltagelse ved EACD, European Academy of Childhood Disability i Wien den maj Læs mere: - samarbejde m. Danmarks lærerforening - temadage på tværs af selskaber forslag fra EFS-Forskning Bestyrelsen ser nærmere på de indkomne forslag og varetager forslagene i det omfang det er muligt.

4 6. Fastsættelse af kontingent for henholdsvis ordinære og associerede medlemmer Maj-Brit orienterer om, at der fejlagtigt er opkrævet 300 kr. i år, hvor et beløb på 250 kr. blev besluttet på generalforsamlingen i Der stilles forslag om, at prisen er 250 kr. fremadrettet, da det er et stort administrativt arbejde at tilbagebetale 50 kr. pr. medlem. Dette accepteres af forsamlingen. 7. Budget for 2014 Maj-Brit fremlægger næste års budget. Budgettet balancerer. Det drøftes om, der skal afsættes midler til PR. Sidste år blev der afsat kr. til deltagelse i konferencer og lign. For bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har ikke benyttet sig af dette. Der stilles forslag om, at der afsættes et tilsvarende beløb for næste år Forslaget afgøres ved afstemning (håndsoprækning): Ja: 47 Nej: 1 Blank:1 Undlod at stemme: Ca. 30 Forslaget vedtages. Det reviderede budget for 2014 godkendes. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Ikke på valg: Anne-Grete Stride Tina Hougaard Maj-Brit Beckerlee På valg Helle Poulsen Modtager ikke genvalg Ingelis Arnsbjerg Modtager genvalg Sigridur Thorvaldsdottir Modtager genvalg Birgitte de Boer Modtager ikke genvalg Stiller op Lone Olsen Anne Mette Lynggaard

5 Lone og Anne Mette vælges ind og Ingelis og Sigridur genvælges med klap fra forsamlingen. Der stilles spørgsmål om EFS Børn og Unge kan give lønkompensation for deltagelse i møder. Tina orienterer om, at der ikke er afsat penge på budgettet til dette. Samtidigt at man får meget til gengæld herunder gratis deltagelse i kurser. 9. Valg af økonomisk kontrollant og suppleant Solveij Darré genvælges 10. Eventuelt Ingelis Arnsbjerg spørger ind til forsamlingens ønske om kursus med Diane Henry i forhold indhold og varighed. Lene Barslund orienterer om: - at der er udarbejdet en børnepjece. Der udleveres et eksemplar til deltagerne i forsamlingen - samarbejdet med Connect. Pitch træning. Se mere på: - gratis bustur til Bornholm den 14. juni. PR arbejde for ergoterapi. Læs mere på Etf s hjemmeside : Inklusion. Fritidstilbud til børn med særlige behov v/ulla Bundgaard Westendorp, Ergoterapeut, Videnshus Dybkær, Silkeborg Ullas præsentation af sit oplæg: Inklusion ud fra erfaringer med et tilpasset fodboldhold for børn med en fysisk funktionsnedsættelse i en almindelig idrætsforening. Hvordan har vi gjort det og hvad har vi tænkt? Brug af friluftsaktiviteter i arbejdet med børn og unge med erhvervede hjerneskade og derved måske få dem i gang med en idrætsgren. Genoptræning med udgangspunkt i den idræt de havde inden skaden og forsøg på inklusion efterfølgende. Brug af naturen og friluftsliv - aktiviteter som rammen om arbejdet med specialskole elever Skolen i Naturen. Hvorledes fremmer det inklusion? Udover skolen kan det handle om at blive inkluderet i familien, vennekredsen, idrætsforeningen, børnene på vejen, frikvarteret, skolen.

6 Ulla kom i gang med arbejdet med fodboldholdet efter inspiration fra Helena Polatajko, CO-OP. At det blev fodbold, blev besluttet ud fra COPM. Deltagerne er primært drenge med CP uden ganghjælpemiddel. Ulla fortæller om et tilbud om tilpasset friluftsliv til børn, der er henvist til genoptræning, og om brug af naturen i skolen som undervisningsrelateret terapi. Hun er inspireret til at bruge naturen i sit arbejde af sit ophold på Beitostølen Helsesportcenter i Norge Ullas slides (slørede billeder/uden persongenkendelse) lægges ind på Etf s hjemmeside. Af disse fremgår referencer på anbefalet litteratur samt link til hjemmesider. Der kan ses klip fra fodboldholdets oplevelser på facebook og YouTube: Holdet hedder Sejsdrengene. Der kommer en film omkring brugen af friluftsliv til september 2014, hvor 7 brugere indgår. Se for nærmere information : COPM som ramme for konsultative processer i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Herning Kommune v/anne-grethe Dahl Johansen, Specialergoterapeut børn, PD, ansat i PPR, Herning Kommune og Else Nyborg Christensen, Specialergoterapeut - børn, PD, ansat i PPR, Herning Kommune. Anne-Grethes og Elses præsentation af deres oplæg: Som et praksisprojekt har PPR i Herning udviklet brugen af COPM som ramme for konsultative procesforløb. Det drejer sig om konsultative forløb, hvor barnets nære voksne, med ergoterapeuten som proceskonsulent, arbejder med at muliggøre barnets deltagelse i hverdagens aktiviteter, ved at ændre på barnets omgivelser, samt de aktiviteter barnet indgår i. Oplægget tager udgangspunkt i en poster, der viser procesforløbet. Posteren blev præsenteret på Ergoterapeutforeningens jubilæumskonference i Holstebro i juni Slides/poster udleveres forud for oplægget. Anne-Grethe og Else gennemgår og uddyber deres poster. Afholder arbejdsmøder med de voksne omkring barnet. Anvender tavle. Udsagn skrives synlige for alle, - sætter fælles mål. Der tages

7 billede af tavlen. Oplægsholderne har erfaret, at forældrene er meget positive overfor indsatsen. Forældrene oplever, at alle arbejder i samme retning. Fokus flyttes fra barnet til omgivelserne. Evalueres ved gentagelse af COPM. Gennem evalueringerne har oplægsholderne erfaret, at metoden er meget effektiv ved det, at scoren typisk ændres væsentligt på 10-skalaen efter et forløb på ca. 4 uger : Opsamling på dagene Mange positive tilkendegivelser fra deltagerne

nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1

nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1 nr. 1+2 2012 Indhold Om Isaac-Danmark... 2 Sissel Summer... 3 Redaktørens hjørne... 3 Bestyrelsesarbejdet... 4 UPS... 5 Referat af generalforsamling... 6 Bestyrelsens beretning for 2011... 7 ISAAC konferencen

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Er blevet færdig som kunstterapeut og glæder sig her til april hvor hun skal starte nye forløb.

Er blevet færdig som kunstterapeut og glæder sig her til april hvor hun skal starte nye forløb. FNE Skabende udtryksformer 25.3.11 hos ETF i København Deltagere i temamødet. Jeannette Cold: De berørte en halv times dokumentar om pårørende under Senior tv Århus og kan lånes via Psyk.Info Interview

Læs mere

rev. 06.12.13 - Marie Møldrup, Rikke Møller Jensen og Stine langballe

rev. 06.12.13 - Marie Møldrup, Rikke Møller Jensen og Stine langballe PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelsen er udarbejdet ud fra bogen: Projektledelse i sundhedsvæsenet fra idé til resultat af Hanne Dahlerup og Thomas Hanberg Sørensen (2010). Projektnavn - Aktivitetsbaseret

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2011. Kære alle WS ere med familie,

Nyhedsbrev. September 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev September 2011 Kære alle WS ere med familie, Efteråret har så sandelig sat ind med regn og blæst. Det nye skole år er for længst startet og sommerens få rigtig gode dage er allerede næsten glemt.

Læs mere

10 års jubilæumskonference EZELEN D A N M A R K. Hindsgavl Slot, Middelfart 28. - 29. september 2015

10 års jubilæumskonference EZELEN D A N M A R K. Hindsgavl Slot, Middelfart 28. - 29. september 2015 10 års jubilæumskonference Hindsgavl Slot, Middelfart 28. - 29. september 2015 Program for 10 års jubilæumskonference Mandag 28. september Kl. 09.30-9.45 Kl. 09.45-10.00 Kl. 10.00-11.30 Kl. 11.30-11.45

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

nr. 1 2013 ..se bagsiden..

nr. 1 2013 ..se bagsiden.. nr. 1 2013..se bagsiden.. Om Isaac-Danmark Formand: Sissel Madsen Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense Tlf.: 63 14 05 67 e-mail: sissel.madsen@soc.regionsyddanmark.dk CVR nr. 29948445

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

D e t B l i d e T r y k

D e t B l i d e T r y k D e t B l i d e T r y k Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter Januar 2011 Årgang 12 NR. 1 Indholdsfortegnelse Bestyrelse og kontaktoplysninger vedr. udvalg........3 Lederen..........................4

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

D E S N Y H E D S B R E V

D E S N Y H E D S B R E V D E S N Y H E D S B R E V O K T O B E R 2 0 0 9 I D E T T E N U M M E R : D E S K O N F E R E N C E 2 0 0 9 V E L O V E R S T Å E T D E S Å R L I G E K O N F E R E N C E R E F E R A T A F G E N E R A L

Læs mere

M E D L E M S B L A D F O R W H I P L A S H F O R E N I N G E N - N R. 2 - M A J

M E D L E M S B L A D F O R W H I P L A S H F O R E N I N G E N - N R. 2 - M A J ISSN: 1901-1377 WhiplashNyt MEDLEMSBLD FOR WHIPLSHFORENINGEN - NR. 2 - MJ 2012 nnoncer Rosengrenen ps Hovedgaden 8, 8670 Låsby Tlf. 86 95 15 66 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 Mail: info@rosengrenen.dk Nyt

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk

nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen www.nfdanmark.dk nf-nyt nr. 2 maj 2012 årgang 14 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Det øverste billede: Dansepar gør klar til at danse Det mellemste billede: Der danses på livet løs, her ses Charlotte

Læs mere

KIROPRAKTORERNES VIDENSCENTER KURSER EFTERÅR 2015 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK

KIROPRAKTORERNES VIDENSCENTER KURSER EFTERÅR 2015 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK KIROPRAKTORERNES VIDENSCENTER KURSER EFTERÅR 2015 NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK Kursuskategorier Forord... 4 Røntgen-webinar... 6 Skulderkursus/grundforløb... 8 Skulderkursus/udvidet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film NR. 4 NOVEMBER 2009 Lokalafdelingen Storkøbenhavn 2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film Indholdsfortegnelse Side 3 Lidt fra bestyrelsen Side 5 Velkommen til nye medlemmer Side 7 Forældregrupper/

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER. Nyt fra bestyrelsen

KOMMENDE ARRANGEMENTER. Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen I år var vores generalforsamling på Diakonisse stiftelsen i København. Igen i år var der en god opbakning til generalforsamlingen. Der var nogle gode mødelokaler og rigtig god mad,

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

ISSN 1901-1717. rett-weekend. 4 siders indlæg i midten af bladet. nr. 2 juni 2011 23. årgang

ISSN 1901-1717. rett-weekend. 4 siders indlæg i midten af bladet. nr. 2 juni 2011 23. årgang ISSN 1901-1717 rett-weekend 4 siders indlæg i midten af bladet A nr. 2 juni 2011 23. årgang Kære alle rett nyt læsere! redaktionen Nu vil jeg prøve noget nyt, da det åbenbart IKKE hjælper at rykke for

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015

Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Beretning Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Folkemødet 2014 Regionsformanden bidrog bl.a. i debat om værdighedsgaranti til ældre: Det er ikke nok med en bolig, alle skal have

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere