ZERObyg kursuskatalog for håndværkere vinteren 2013/2014. Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ZERObyg kursuskatalog for håndværkere vinteren 2013/2014. Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer"

Transkript

1 ZERObyg kursuskatalog for håndværkere vinteren 2013/2014 Bryd igennem! Bliv fremtidens håndværker med energikompetencer En gevinst for dig, dine kunder og miljøet 0

2 ZERObyg ZERObyg er et projektsamarbejde med flere projektpartnere. Projektet har til formål at skabe ny viden blandt håndværkere og virksomheder inden for byggesektoren. Det sker igennem opkvalificering af håndværkere, som dermed bliver klædt på til fremtidens energiudfordringer. EUC Syd er projektholder og en af landets største udbydere af erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og specialkurser. Læs mere om de forskellige uddannelser på ZERObyg kursuskatalog vinteren 2013/2014 Dette kursuskatalog giver dig en oversigt over det samlede kursusudbud i vinteren 2013/2014 fra ZERObyg. En oversigt over kurserne samt datoer findes på ZERObyg Akademi ZERObyg Akademi udgør grundstenen i hele ZERObyg projektet. Akademiet er et test- og kompetencecenter, som fysisk er placeret i faciliteterne på EUC Syd i Sønderborg. Akademiet gør det muligt at nuancere uddannelsesforløb, så de både kan foregå som traditionel undervisning samt i testcenteret. ZERObyg Akademi vil i fremtiden spille en rolle i flere kurser på EUC Syd i Sønderborg. E-læring på ZERObyg kurser E-læring gør det muligt for dig som kursist at tilgå supplerende undervisningsmateriale og værktøjer digitalt. Idéen med E-læringsværktøjerne er, at du på en nem og smart måde kan få uddybende begrebsforklaringer, yderligere regneeksempler og en række værktøjer relateret til el- og varmeudregninger mm. E-lærings-konceptet er stadig under udvikling. 1

3 Oversigt Kompetenceudvikling derfor! Side 3 ZERObyg kurser Side 5 ZERObyg Håndværkeren Side 5 ZERObyg EL Side 6 ZERObyg VVS Side 6 ZERObyg Klimaskærm Side 6 ZERObyg for Ejendomsfunktionærer Side 7 ZERObyg Energismart Side 7 Tjek på vandinstallationer Side 7 Varmepumper Side 8 Automatiske anlæg energioptimering Side 8 ZERObyg Energivejleder Side 9 Kurser fra Teknologisk Institut Side 9 Øvrige kurser Side 10 Sådan tilmelder du dig Side 10 2

4 Kompetenceudvikling derfor! Det er vigtigt, at vi har kendskab til den nyeste gældende lovgivning, de nyeste produkter samt dygtiggørelse af vores håndværkere. Derfor bruger vi 2-3 uger hvert år på efteruddannelse. Her udgør ZERObyg en vigtig brik, da de er med til at klæde os på til fremtidens energiudfordringer Bjarne F. Clausen, Sønderborg Indehaver af VVS-firmaet Bosse s Blikkenslagerforretning Da vi havde brug for kurser, var ZERObyg hurtige til at stable et kursus på benene for os. Efter kurset har vores ansatte øget deres viden og opmærksomhed omkring energibesparelser både inden for eget, men også de andre områder. Det er helt klart min overbevisning, at kunderne får en bedre oplevelse, når vi har helt styr på energien og de nyeste teknikker Kim Jeschko, Sønderborg Indehaver af elektrikerfirmaet NH Jespersen 3

5 Kurser gennem ZERObyg har gjort mig i stand til at energivejlede boligejere også uden for mit eget fag. Kunden oplever en særlig tillid til mig som håndværker, når de kan mærke, at jeg ikke kun er ude på at sælge mit eget produkt Kim Iwersen, Sydals Indehaver af tømrerfirmaet Meier Træprodukter Vi går som udgangspunkt efter håndværkere med de nyeste kompetencer, når vi skal lave større byggeprojekter. Herudover er det også vigtigt, at vores egne håndværkere er fuldt opdateret på den måde skaber ZERObyg værdi for os på flere måder Mikael Jensen, Sønderborg Direktør i Boligforeningen B42 Jeg sender gerne mine svende på kompetenceudviklende kurser, og glæder mig meget over, at ZERObyg tænker på os i Tønder ved også at afholde kurser her. Vi har mange ejendomme i byen, der trænger til et energiløft, og jeg håber, at ZERObyg kan være nøglen til at få flere til at komme i gang med energirenovering Rene Weiland, Tønder Indehaver af murerfirmaet Knud Weiland ApS 4

6 ZERObyg kurser ZERObyg har udviklet sine egne kurser, som er skræddersyet til dig som håndværker. Ved at deltage i ZERObyg Håndværkeren, som er et 3-dags kursus, bliver du introduceret til nogle overordnede emner som LEAN, kundeservice og energibesparelser. Herefter er der mulighed for at supplere med ZERObyg EL, ZERObyg VVS eller ZERObyg Klimaskærm. Her bliver der gået i dybden i de forskellige fag. Når du har deltaget i de i alt 5 kursusdage, er du bedre klædt på til at vejlede kunder og sælge energibesparende løsninger. ZERObyg Håndværkeren 3 dage På dette kursus vil du gennem den fagtekniske del få kendskab til redskaber og værktøjer til optimering på byggepladsen, lageret eller i bilen via Lean. Du lærer at sætte rammer og lægge en strategi for forskellige typer samtaler med kunder, andre håndværkere eller bygherrer. Du lærer at vejlede kunder og driftspersonale med henblik på at opnå energibesparelser inden for bygninger til beboelse og mindre institutioner. Endvidere får du kendskab til den globale effekt af det stigende energiforbrug samt til bygningsreglementets krav til fremtidens miljørigtige og tekniske byggerier. 5

7 ZERObyg EL 2 dage På kurset lærer du at udfærdige en vedligeholdelsesplan samt udvælge energirigtige lyskilder og armaturer inklusiv LED. Du lærer at kunne beregne effektbehov og energiforbrug på såvel nye som eksisterende belysningsanlæg, at udfærdige et driftsbudget for et belysningsanlæg samt opstille anlægsbudget med henblik på optimal forrentning. Du får kendskab til belysningskilders opbygning og virkemåde. Du lærer at installere LEDenheder og armaturer og at få forståelsen for teknologien i forhold til nuværende lyskilder. Endvidere får du kendskab til Ra-værdier og dæmpning af LED lyskilder. Du kommer til at kunne anvende gældende lovgivning på området. ZERObyg VVS 2 dage Du lærer at foretage et energitjek med henblik på at opnå energibesparelser inden for vand, varme og ventilation i bygninger, hvori der indgår tekniske installationer. Du lærer at arbejde med konsekvensberegninger af energibesparelser, og hvordan kunden kan vejledes om tilskudsordninger i forbindelse med miljøog energiforbedrende grøn energi samt miljørigtig energi. Du får kendskab til, hvorledes der sikres en optimal integration af de tekniske installationer og komponenter, som anvender varme, aircondition og ventilation samt til gældende lovgivning på området. ZERObyg Klimaskærm 2 dage Klimaskærmshåndværkeren kan på baggrund af oplysninger om energiforbrug for en bygning, bygningstype, alder, opvarmet areal, opvarmningsform og beboersammensætning, identificere mulige energibesparelser ved gennemførelse af et simpelt energitjek. Ved hjælp af bl.a. standardiserede energiløsninger, der samtidig anviser korrekt udførelse, kan håndværkeren vurdere energibesparelser, økonomi og udarbejde handlingsplaner. Endelig vil håndværkeren blive klogere på U- værdier, lambda værdier og E-ref værdier samt de forskellige krav, der stilles i Bygningsreglementet om dette. 6

8 ZERObyg for Ejendomsfunktionærer 2 dage Kurset henvender sig til medarbejdere i boligforeninger, som på baggrund af uddannelsen kan guide beboerne til energibesparelser og energirigtig adfærd i boligen. Kurset vil være holdningsbearbejdende og give viden til dig om energiforbrug og CO2 udslip set i forhold til, hvad der er godt samfundsengagement. Du vil som deltagende på dette kursus blive klogere på elforbrug, belysning, husholdningsapparater, klimaskærm, indeklima, vand osv. ZERObyg Energismart 2 dage Efter gennemført uddannelse kan du installere, idriftsætte, indregulere samt fejlfinde på teknologisk energismarte løsninger, der anvendes til optimering af energiforbrug på industrielle automatiske maskiner og anlæg og har viden om de nye teknologier, der anvendes. Du kan foretage målinger samt dokumentere den installerede løsning. Tjek på vandinstallationer 2 dage Du kan på baggrund af en grundig teoretisk viden om de nye projekteringsregler for vandinstallationer og i kraft af dit kendskab til nye reglementer, norm og anvisninger, sikre vandinstallationer mod tilbagestrømning og foretage forebyggelse mod legionella. Under hensyn til vandkvaliteten kan du foretage rigtig materialesammensætning, foretage reparation af eksisterende vandinstallationer og isolering samt kvalitetssikre arbejdet. 7

9 Varmepumper 3 dage Efter dette kursus kan du installere, funktionsafprøve, fejlfinde og udføre service på varmepumpeanlæg. Med udgangspunkt i eksisterende varmeanlæg kan du vejlede kunden om korrekt valg af energisystem. Du får indgående kendskab til forskellige varmepumpesystemer og deres funktion og ikke mindst til de mange delelementer, der indgår i installationen. Kurset omfatter endvidere gældende lovgivning på området samt udarbejdelse af brugervejledninger til kunden. Automatiske anlæg energioptimering 5 dage Du opnår viden om bæredygtighed på automatiske produktionsanlæg og kan foretage analyse af energiforbruget på et automatisk produktionsanlæg specielt på teknologierne elektrisk, hydraulisk/pneumatisk og mekanisk forbrug, og du kan komme med tekniske løsningsforslag til energioptimering. Du opnår viden om hvilke muligheder, der findes for ekstern konsulentbistand i forbindelse med energioptimering på automatiske produktionsanlæg. Du vil blive i stand til at foretage beregninger på besparelsesmuligheder samt foretage dataopsamling og præsentation af data. 8

10 ZERObyg Energivejleder 1 dag Du kan vejlede kunder og driftspersonale med henblik på at opnå energibesparelser inden for el, vand, varme og ventilation i bygninger til beboelse og mindre institutioner. Endvidere får du kendskab til bygningsreglementets krav til fremtidens miljørigtige og tekniske byggerier. I Sønderborg kalder vi også dette kursus Energivejleder i praksis, som er et skridt på vejen til at blive ZERObolig energivejleder. ZERObolig energivejledere kommer på og må vejlede boligejere, som er henvist fra ZERObolig. Som udgangspunkt skal man gennemføre Teknologisk Instituts (TI) Energivejlederuddannelse, og ZERObyg Energivejleder, som er en udvidelse og opsummering af TI s uddannelse. Kurser fra Teknologisk Institut Teknologisk Institut afholder løbende kurser på EUC Syd. Der har især været stor interesse for Energivejlederuddannelsen fra håndværkere i Sønderborg. Med energivejlederuddannelsen kan du hjælpe dine kunder med at få en lavere varmeregning, et bedre indeklima og på længere sigt forøge boligens værdi. Energivejlederuddannelsen findes i to varianter; klimaskærm og installationer. Herudover er der mulighed for at tage Modul 2, som klæder dig på til at kunne finde besparelsespotentialer i større byggerier. 9

11 Øvrige kurser Læs om øvrige kurser i energiteknik på (vælg AMU og Efteruddannelse og herefter Energiteknik ) Har I ønsker om andre kurser, så kontakt os gerne, så vi i fællesskab kan strikke et kursus sammen. Følg ligeledes med på ZERObygs hjemmeside, Her vil løbende blive orienteret, hvis der kommer yderligere kurser eller kampagnekurser med fokus på produkter. Sådan tilmelder du dig Tilmeld elektronisk via ZERObygs hjemmeside: 1. Vælg fanen: Kurser 2. Find det kursus du gerne vil deltage i 3. Tryk på linket ud for kursusnavnet 4. Du kommer nu direkte til tilmeldingssiden Tilmelding med kviknummer Der er også mulighed for at tilmelde sig med kviknummer. 1. På oversigten over alle kurser (vedlagt i dette katalog) finder du et kviknummer 2. Gå ind på og skriv kviknummeret i søgefeltet 3. Du kommer nu direkte til tilmeldingssiden Vores uddannelseskonsulent står gerne til rådighed med hjælp og bistand. Kontakt Charlie Lemtorp på

12 Energibesparelser på de tekniske installationer er et guldæg både for installationsbranchen og for kunderne - sådan siger lederen af Videncenter for energibesparelser i bygninger, Vagn Holk Lauridsen Potentialet er meget stort, og jeg mener, at mange installatører kan blive bedre til både at sælge de energirigtige løsninger og til at vejlede om de energimæssige og økonomiske fordele ved de forskellige løsninger - herunder også de muligheder, der ligger uden for ens eget fag, siger Vagn Holk Lauridsen. ZERObyg tilbyder en lang række kurser, som henvender sig til branchen for netop at imødekomme behovet på disse områder. Læs mere på ZERObyg kursuskatalog vinteren 2013/

Kom et skridt foran dine konkurrenter og tjen flere penge. Kursusprogram for foråret 2013 OBS! Der tilbydes allerede kurser fra uge 6!

Kom et skridt foran dine konkurrenter og tjen flere penge. Kursusprogram for foråret 2013 OBS! Der tilbydes allerede kurser fra uge 6! Kom et skridt foran dine konkurrenter og tjen flere penge Kursusprogram for foråret OBS! Der tilbydes allerede kurser fra uge 6! 1 Indhold Uddannelsesplanlægning side 3 Energivejlederkurser side 4 ZERObyg

Læs mere

Energieffektivt Byggeri

Energieffektivt Byggeri Temamagasin udgivet af CLEAN Forår 2015 Energieffektivt Byggeri - nøglen til grøn vækst Grøn Erhvervsvækst Giver værdi på bundlinien ZERObyg Akademi Efteruddannelse fremmer forretningsmulighederne Transform

Læs mere

Indhold. Forord 4. Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5. Bygningsautomatik 7. Energikurser 9. Lovpligtige og lovmæssige kurser 12

Indhold. Forord 4. Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5. Bygningsautomatik 7. Energikurser 9. Lovpligtige og lovmæssige kurser 12 Indhold Forord 4 Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5 Bygningsautomatik 7 Energikurser 9 Lovpligtige og lovmæssige kurser 12 Robotkurser 16 Salg og service 18 Styring og regulering 19 It- og

Læs mere

VELKOMMEN TIL AL EFTERUDDANNELSES KURSUSPROGRAM FOR 1. HALVÅR 2015

VELKOMMEN TIL AL EFTERUDDANNELSES KURSUSPROGRAM FOR 1. HALVÅR 2015 iobrændselcirkulationspumperenerg XpertengrundmodulVådrumoginstalla ionerdriftogvedligeholdaftilbagestrømn gssikringerfgaskursussagkyndigkurs silovpligtigeeftersynafkranenergiexper entrin2industrihygiejnekursusfordrifta

Læs mere

Temahæfte 1. Kompetencer og uddannelser. Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri

Temahæfte 1. Kompetencer og uddannelser. Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri Temahæfte 1 Kompetencer og uddannelser Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri Temahæfte 1: Kompetencer og uddannelser Fremtidens byggeri er bæredygtigt Omlægningen af Danmark til et

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Evaluering af Videncenter for energibesparelser i Bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet November 2011 1 2 Forord Formålet med denne evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, august 2014 Titel: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 1. udgave Juni 2011 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion

2. udgave 2012. Bygningsintegreret energiproduktion. Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion 2. udgave 2012 Bygningsintegreret energiproduktion Kortlægning af det danske marked for bygningsintegrerede VE-løsninger til el- og varmeproduktion Forord Det siges ofte, at udviklingen går mod bygningsintegration

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk. en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Styrk forretningen med et professionelt energinetværk en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter Find nøglen til markedet For boligejerne er det ofte en uoverskuelig

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

B I L AG 2 01.05.2014

B I L AG 2 01.05.2014 B I L AG 2 01.05.2014 Ref. Malk/kgr Byggeri og energieffektivitet Opgavebeskrivelse for Energistyrelsens udbud af uddannelse af energikonsulenter og BedreBoligrådgivere 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Udvikling af ESCO. DS Håndværk & Industri. som værktøj til realisering af energieffektivisering i små og mellemstore erhvervsvirksomheder

Udvikling af ESCO. DS Håndværk & Industri. som værktøj til realisering af energieffektivisering i små og mellemstore erhvervsvirksomheder Udvikling af ESCO som værktøj til realisering af energieffektivisering i små og mellemstore erhvervsvirksomheder Elforsk projekt nr. 341-006 Projektleder: Ove Folmer Jensen DS Håndværk & Industri Resume:

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Build Up Skills Danmark

Build Up Skills Danmark Analyse af energikompetencer og barrierer for kompetenceudvikling på energiområdet i byggeriet og på de byggefaglige erhvervs- og efteruddannelser Build Up Skills Danmark Pillar I, Etape II 1 Kolofon Projekt

Læs mere